Firma DRUŽBA, stavební bytové družstvo IČO 00047708


DRUŽBA, stavební bytové družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

DRUŽBA, stavební bytové družstvo (00047708) je Družstvo. Sídlí na adrese Kapucínské náměstí 100/6, Brno 602 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 6. 1959 a je stále aktivní. DRUŽBA, stavební bytové družstvo nemá žádnou provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o DRUŽBA, stavební bytové družstvo nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o DRUŽBA, stavební bytové družstvo na Justice.cz
Detailní informace o DRUŽBA, stavební bytové družstvo na rzp.cz
Detailní informace o DRUŽBA, stavební bytové družstvo na portal.gov.cz

Výpis dat pro DRUŽBA, stavební bytové družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje DRUŽBA, stavební bytové družstvo

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka DrXXXIV 6
IČO (identifikační číslo osoby) 00047708
Jméno DRUŽBA, stavební bytové družstvo
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 6.6.1959
Dle usnesení představenstva družstva č.235/34. ze dne 29.7.2015 zmocňuje představenstvo ředitele družstva Ing. Jana Totzauera, aby za družstvo podepisoval smlouvy a listiny související se vznikem, změnou a zánikem členských práv a povinností člena družstv a a dále smlouvy a listiny související se vznikem, změnou a zánikem práva nájmu a podnájmu bytových a nebytových prostor ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva. 20.2.2018
Dle usnesení představenstva družstva č.235/34. ze dne 29.7.2015 zmocňuje představenstvo ředitele družstva Ing. Jana Totzauera, aby za družstvo nebo za společenství vlastníků, ve kterých družstvo vykonává funkci člena statutárního orgánu, podepisoval smlou vy a veškeré listiny, týkající se dodavatelsko-odběratelských vztahů. 20.2.2018
Dle usnesení představenstva družstva č. 320/44 ze dne 11.4.2016 zmocňuje představenstvo ředitele družstva, aby ustanovil a zmocnil zástupce družstva k zajištění výkonu vlastnického práva družstva v domech ve správě společenství vlastníků a v domech ve sp rávě bez vzniku společenství vlastníků, zejména k zastoupení ve volených orgánech společenství vlastníků a k zastoupení při jednání a hlasování na shromážděních společenství vlastníků. 6.10.2017
11.6.2014 Shromáždění delegátů schválilo nové stanovy družstva. 4.7.2014
Shromáždění delegátů, konané dne 8.6.2006 schválilo změnu stanov v čl. 42, kde se doplňuje bod 4, který zní: Výbor samosprávy může svolat členskou schůzi členů družstva v rámci hospodaření střediska - dílčí schůzi, s projednáváním záležitostí týkajících s e výhradně tohoto střediska. Pro svolání takovéto schůze platí veškerá ustanovení stanov pro členské schůze samospráv. 8.6.2006
Shromáždění delegátů, konané 7.6.2005 schválilo změnu stanov v čl. 11 odst. 2, nově vložen čl. 63 a), změna čl. 64 v bodě 1 a to s účinností od 7.6.2005, 15.9.2005
Shromáždění delegáů, konané 7.6.2005 schválilo změnu stanov v čl. 11 odst. 2, nově vložen čl.63, změna čl. 64 v bodě 1 a to s účinností od 7.6.2005, 15.9.2005 - 15.9.2005
12.6.2002 shromáždění delegátů schválilo změnu stanov. 10.12.2002
18.6.2001 Shromáždění delegátů schválilo nové stanovy družstva. 17.8.2001
Shromáždění delegátů dne 8.12.1997 , 22.6.1998, 1.6.2000 schválilo změnu stanov. 4.12.2000
Shromáždění delegátů dne 8.12.1997 a 22.6.1998 schválilo změnu stanov. 26.11.1998 - 4.12.2000
Shromáždění delegátů konané dne 26.6.1997 schválilo změnu stanov družstva /čl.47 a) se vypouští/ 13.3.1998
Náhradní shromáždění delegátů konané dne 14.10.1996 schválilo změnu stanov družstva. 4.2.1997
Shromáždění delegátů konané dne 15.12.1994 schválilo změnu stanov v čl.47 odst.3, čl.64, čl.69 odst.5,6, čl.78 odst.3, čl.81, čl.84. Shromáždění delegátů konané dne 27.6.1995 schválilo změnu stanov družstva. 1.3.1996
Shromáždění delegátů ze dne 13.6.1994 schválilo změnu stanov v čl.84 /doplnění čl.5/ 31.5.1995
Shromáždění delegátů ze dne 29.6.1994 schválilo změnu stanov v čl.12 odst.6, čl.30,31,32,33,34,38, 76,118. 31.5.1995
Shromáždění delegátů konané dne 29.6.1994 schválilo změnu stanov v čl.3. 31.5.1995
Shromáždění delegátů konané dne 15.12.1994 schválilo změnu stanov v čl.47 odst.3, čl.64, čl.69 odst.5,6, čl.78 odst.3, čl.81, čl.84. 31.5.1995 - 1.3.1996
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shromáždění delegátů konaném dne 30.11.1992 přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. 1 obchodního zák. a § 9 odst. 6 písm. a/ zák. č. 42/1992 Sb.. 2.3.1994
Zapisované základní jmění: 1,363.700,-- Kč 2.3.1994 - 1.3.1996
Základní členský vklad: 3.200,-- Kč 2.3.1994 - 1.3.1996
Způsob zřízení: Družstvo bylo ustanoveno rozhodnutím ustavující členské schůze družstva konané dne 22.5.1959 a schváleno radou MěNV v Brně dne 10.6.1959. 6.6.1959
Způsob zřízení : Družstvo bylo ustanoveno rozhodnutím ustavující členské schůze družstva konané dne 22.5.1959 a schváleno radou MěNV v Brně dne 10.6.1959. Právní postavení družstva upra- vují stanovy přijaté na shromáždění delegátů konaném dne 8.12.1988 dle z.č. 94/1988 Sb. s účinností od 1.1.1989 doplněné usnesením shromáždění delegátů ze dne 24.4.1990 a 25.4.1991. Představenstvo má pět až patnáct členů. 6.6.1959 - 2.3.1994
Ručení : Každý člen družstva je povinen přispívat na úhradu případného schodku družstva nebo likvidačního schodku podle čl. 107 stanov. 6.6.1959 - 2.3.1994
Oprávnění k jednání : Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázd- nění místopředseda nebo jiný pověřený člen předsta- venstva. 6.6.1959 - 2.3.1994
Podepisování : Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma podepisuje za družstvo předseda / popř. místopředseda/ a další člen představenstva. 6.6.1959 - 2.3.1994

Aktuální kontaktní údaje DRUŽBA, stavební bytové družstvo

Sídlo DRUŽBA, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
Adresa Kapucínské náměstí 100/6 , Brno 602 00 24.11.2016
Adresa Kapucínské náměstí 100/6 , Brno 602 00 10.12.2002 - 24.11.2016
Adresa Kapucínské náměstí 100/6 , Brno 602 00 6.9.1999 - 10.12.2002
Adresa Kapucínské náměstí 100/6 , Brno 602 00 6.6.1959 - 6.9.1999

Předmět podnikání DRUŽBA, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
4/ družstvo zajišťuje: - převody členských práv a povinností dle §230 obch.zák. - výměny bytů - uzavírání podnájemních smluv bytů - uzavírání nájemních smluv k nebytovým prostorám - nájmy ploch k propagaci a reklamě 31.5.1995
1/ Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, objektů s nebytovými prostorami a na správě a provozu objektů, které jsou ve vlastnictví družstva, členů družstva a jiných osob než členů družstva a na správě a hospodaření s ostatním majetkem družstva. 2.3.1994
2/ Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby bytových a nebytových objektů, jejich provoz a zabezpečování plnění poskytova- ných s užíváním bytů a nebytových prostor. 2.3.1994
3/ Družstvo: a/ staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domcích, jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímá svým členům, b/ staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a nebytových prostor do vlastnictví jiných osob, c/ přiděluje družstevní byty a nebytové prostory, d/ provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů, a to jak pro své členy, tak i pro jiné osoby, 2.3.1994
e/ poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojená s bydlením, a to jak pro své členy, tak i pro jiné osoby, 2.3.1994
c/ buduje materiálnětechnickou základnu pro údržbu a opravy družstevních domů a rodinných domků i objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení a pro poskytování služeb spojených s bydlením a užíváním místností nesloužících k bydlení d/ přiděluje svým členům byty v družstevních domech a rodinných domcích i místnosti nesloužící k bydlení e/ zajišťuje uživatelům bytů /místností nesloužících k bydlení/ nerušený výkon práv spojených s jejich užíváním, zejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbu družstevního majetku f/ na žádost členů zajišťovat údržbu rodinných domů převedených 6.6.1959 - 2.3.1994
do jejich osobního vlastnictví g/ zajišťuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním družstevního bytu /místnosti nesloužící k bydlení/ spojeno h/ zlepšuje podle možnosti družstevní majetek, provádí rekonstrukci a modernizaci družstevních domů a rodinných domků i objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení i/ poskytuje služby spojené s bydlením za úplatu občanům i jiných organizacím j/ vyrábí materiály, stavební díly, zařízení a výrobky potřebné k výstavbě družstevních domů a rodinných domků i objektů s místnostmi 6.6.1959 - 2.3.1994
nesloužícími k bydlení, k jejich údržbě a opravám i k jejich rekonstrukci a modernizaci k/ organizuje kulturněvýchovnou práci, soustavně pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a družstevní demokracie, zajišťuje rozvoj pracovní iniciativy členů a pracovníků družstva l/ vykonává i jinou hospodářskou činnost, pokud tím nenaruší plnění hospodářských závazků nebo plnění vyplývající z povinného předmětu činnosti 6.6.1959 - 2.3.1994
1. Předmětem činnosti družstva je zajišťovat uspokojování bytových potřeb členů družstva, hospodářských sociálních a kulturních služeb potřebných k řádnému bydlení a touto činností napomáhat rozvoji společenských vztahů. 2. Ke splnění svých úkolů družstvo : a/ staví, popř. zabezpečuje pro své členy výstavbu bytů v družstevních domech a rodinných domcích, jakož i výstavbu objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení b/ staví, popř. zabezpečuje pro své členy výstavbu rodinných domků, které po dokončení převádí do jejich osobního vlastnictví 6.6.1959 - 2.3.1994

vedení firmy DRUŽBA, stavební bytové družstvo

Statutární orgán DRUŽBA, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony p ředstavenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda popř. místopředseda a další člen představenstva. Představenstvo může na základě písemné plné moci pověřit zastupováním družstva i jiné osoby. 6.10.2017
Způsob zastupování: Za družstvo jedná navenek předseda představenstva a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma podepisuje za družstvo předseda /popřípadě místopředseda/ a další člen představenstva. 2.3.1994 - 6.10.2017
předseda představenstva Ing. Libor Benátský 5.12.2015
Vznik členství 5.6.2003
Vznik funkce 12.10.2015
Adresa: Oblá 403/35 , Brno 634 00
člen představenstva Vladimír Pilát 5.12.2015
Vznik členství 5.6.2013
Vznik funkce 29.7.2015
Adresa: Vedlejší 694/2 , Brno 625 00
člen představenstva Marie Maleňáková 5.12.2015
Vznik členství 5.6.2013
Vznik funkce 5.6.2013
Adresa: Irkutská 320/6 , Brno 625 00
místopředseda představenstva Ing. Milan Stehlík 14.12.2015
Vznik členství 5.6.2013
Vznik funkce 5.6.2013
Adresa: 197 , Sobotovice 664 67
člen představenstva Ing Jaroslav Dokulil 6.10.2017
Vznik členství 1.9.2017
Adresa: U hřiště 193/15 , Brno 625 00
předseda JUDr. Vladimír Stejskal 6.6.1959 - 7.9.1992
Adresa: Běly Pažoutové 683/10 , Brno 624 00
člen představenstva ing. Zdeněk Horáček 6.6.1959 - 7.9.1992
Adresa: Rybářská 2 , 603 00 Brno Česká republika
místopředseda Pavel Horák 6.6.1959 - 2.3.1994
Adresa: Bohuslava Martinů 802/9 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Václav P Ř I B I L 6.6.1959 - 2.3.1994
Adresa: Cimburkova 1 , 612 00 Brno Česká republika
člen představenstva ing. Zdeněk Bečka 6.6.1959 - 2.3.1994
Adresa: Údolní 578/45 , Brno 602 00
člen představenstva ing. Bohuslav Brokeš 6.6.1959 - 2.3.1994
Adresa: Hluboká 82/3 , Brno 639 00
člen představenstva JUDr. Anna Podešvová 6.6.1959 - 2.3.1994
Adresa: Kabátníkova 478/20 , Brno 602 00
člen představenstva ing. Antonín Škaryd 6.6.1959 - 2.3.1994
Adresa: Axmanova 532/15 , Brno 623 00
člen představenstva Jiří Čermák 6.6.1959 - 2.3.1994
Adresa: Ulrychova 849/9 , Brno 624 00
člen představenstva Martin K O Ř I S T K A 6.6.1959 - 2.3.1994
Adresa: Volkovova 3 , Brno Česká republika
člen představenstva Ing. Rostislav P A Ř Í Z E K 6.6.1959 - 2.3.1994
Adresa: Šmejkalova 83 , Brno Česká republika
člen představenstva ing. Zdeněk Vlach 6.6.1959 - 2.3.1994
Adresa: Svážná 399/11 , Brno 634 00
předseda ing. Zdeněk Horáček 7.9.1992 - 2.3.1994
Adresa: Rybářská 2 , 603 00 Brno Česká republika
předseda představenstva ing. Stanislav Kučera 2.3.1994 - 2.3.1994
Adresa: Hluboká 83/5 , Brno 639 00
místopředseda představenstva Doc.ing. Jan Křižák 2.3.1994 - 2.3.1994
Adresa: Polní 336/15 , Brno 639 00
člen představenstva Libor Vypil 2.3.1994 - 2.3.1994
Adresa: U Velké ceny 413/4 , Brno 623 00
člen představenstva ing. Radovan Pahorecký 2.3.1994 - 2.3.1994
Adresa: Bosonožská 328/11 , Brno 625 00
člen představenstva JUDr. Zdeněk Putna 2.3.1994 - 2.3.1994
Adresa: Milíčova 710 , Zlín 763 02
předseda Jiří Čermák 2.3.1994 - 2.3.1994
Adresa: Ulrychova 849/9 , Brno 624 00
předseda představenstva Doc.ing. Jan Křižák 2.3.1994 - 31.5.1995
Adresa: Polní 336/15 , Brno 639 00
člen představenstva Jarmila Vorlová 2.3.1994 - 31.5.1995
Adresa: Ukrajinská 545/19 , Brno 625 00
člen představenstva ing. Jaroslav Doškář 2.3.1994 - 31.5.1995
Adresa: Vinařská 355/30 , Brno 603 00
člen představenstva ing. Jan Kopeček 2.3.1994 - 31.5.1995
Adresa: Kamínky 307/26 , Brno 634 00
člen představenstva ing. Stanislav Kučera 2.3.1994 - 31.5.1995
Adresa: Hluboká 83/5 , Brno 639 00
člen představenstva Ing. Antonín Pavlíček 31.5.1995 - 31.5.1995
Adresa: Kroftova 1459/60 , Brno 616 00
člen představenstva Josef Kozel 2.3.1994 - 1.3.1996
Adresa: Ševčenkova 572/6 , Brno 642 00
místopředseda představenstva Libor Vypil 2.3.1994 - 30.10.1996
Adresa: U Velké ceny 413/4 , Brno 623 00
člen představenstva Drahomíra Plísková 2.3.1994 - 30.10.1996
Adresa: U Velké ceny 408/20 , Brno 623 00
předseda představenstva Jarmila Vorlová 31.5.1995 - 30.10.1996
Adresa: Ukrajinská 545/19 , Brno 625 00
člen představenstva Alois Jurák 31.5.1995 - 30.10.1996
Adresa: U pošty 278/7 , Brno 625 00
člen představenstva Ing. Marie Grecová 31.5.1995 - 30.10.1996
Adresa: Krásného 3855/3 , Brno 636 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Votoupal 31.5.1995 - 30.10.1996
Adresa: Okrouhlá 436/11 , Brno 625 00
člen představenstva Ing. Ivo Kocian 31.5.1995 - 30.10.1996
Adresa: Talichova 646/58 , Brno 623 00
člen představenstva Ing. Jindřich Chlup 1.3.1996 - 30.10.1996
Adresa: Žižkova 3044/58 , Brno 616 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Votoupal 30.10.1996 - 4.2.1997
Adresa: Okrouhlá 436/11 , Brno 625 00
člen představenstva Ing. Jindřich Chlup 30.10.1996 - 4.2.1997
Adresa: Žižkova 3044/58 , Brno 616 00
předseda představenstva Jarmila Vorlová 30.10.1996 - 4.2.1997
Adresa: Ukrajinská 545/19 , Brno 625 00
člen představenstva Alois Jurák 30.10.1996 - 4.2.1997
Adresa: U pošty 278/7 , Brno 625 00
člen představenstva Ing. Marie Grecová 30.10.1996 - 4.2.1997
Adresa: Krásného 3855/3 , Brno 636 00
člen představenstva Doc.Ing. Jaroslav Jícha CSc. 30.10.1996 - 13.3.1998
Adresa: Běloruská 525/6 , Brno 625 00
člen představenstva Jarmila Vorlová 4.2.1997 - 13.3.1998
Adresa: Ukrajinská 545/19 , Brno 625 00
člen představenstva JUDr. František Široký 30.10.1996 - 26.11.1998
Adresa: Oblá 349/6 , Brno 634 00
místopředseda představenstva Ing. Jindřich Chlup 4.2.1997 - 26.11.1998
Adresa: Žižkova 3044/58 , Brno 616 00
člen představenstva Ing. Ivo Kocian 30.10.1996 - 6.9.1999
Adresa: Talichova 646/58 , Brno 623 00
předseda představenstva Ing. Jaroslav Votoupal 4.2.1997 - 6.9.1999
Adresa: Okrouhlá 436/11 , Brno 625 00
člen představenstva Ing. Karel Neterder 4.2.1997 - 6.9.1999
Adresa: Spodní 680/20 , Brno 625 00
člen představenstva Stanislav Veselý 13.3.1998 - 6.9.1999
Adresa: Veletržní 684/3 , Brno 603 00
člen představenstva Ing. Petr Pěta 13.3.1998 - 6.9.1999
Adresa: Vedlejší 697/8 , Brno 625 00
místopředseda představenstva JUDr. František Široký 26.11.1998 - 6.9.1999
Adresa: Oblá 349/6 , Brno 634 00
člen představenstva RNDr. Rudolf Grepl CSc. 26.11.1998 - 6.9.1999
Adresa: U Velké ceny 407/18 , Brno 623 00
člen představenstva Miroslava Kellnerová 6.9.1999 - 8.9.1999
Vznik funkce 6.9.1999
Adresa: Oblá 411/61 , Brno 634 00
ředitel družstva Ing. Jindřich Chlup 26.11.1998 - 9.3.2000
Adresa: Žižkova 3044/58 , Brno 616 00
místopředseda představenstva Vladimír Pilát 6.9.1999 - 9.3.2000
Adresa: Vedlejší 694/2 , Brno 625 00
předseda představenstva JUDr. Vladimír Hlásenský 6.9.1999 - 9.3.2000
Adresa: Táborského nábřeží 736/13 , Brno 639 00
člen představenstva Ing. Pavel Sklenář 6.9.1999 - 19.6.2000
Adresa: Broskvoňová 429/4 , Brno 621 00
člen představenstva Miroslav Kovál 19.6.2000 - 4.12.2000
Adresa: Bohuslava Martinů 823/38 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Bohumil Tichý 6.9.1999 - 26.11.2003
Vznik funkce 6.9.1999
Zánik funkce 5.6.2003
Adresa: Bakalovo nábřeží 3/3 , Brno 639 00
místopředseda představenstva Ing. Milan Stehlík 6.9.1999 - 1.7.2008
Vznik funkce 6.9.1999
Adresa: Pod nemocnicí 590/23 , Brno 625 00
člen představenstan JUDr. Vladimír Hlásenský 23.3.2000 - 1.7.2008
Vznik funkce 23.3.2000
Zánik funkce 5.6.2008
Adresa: Táborského nábřeží 736/13 , Brno 639 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Dokulil 6.9.1999 - 27.6.2013
Vznik funkce 6.9.1999
Adresa: U hřiště 193/15 , Brno 625 00
člen představenstva Miroslava Kellnerová 8.9.1999 - 27.6.2013
Vznik funkce 6.9.1999
Zánik funkce 5.6.2013
Adresa: Oblá 411/61 , Brno 634 00
ředitel družstva JUDr.Ing. Luboš Dvořák 9.3.2000 - 23.3.2015
Zánik členství 7.2.2015
Vznik funkce 9.3.2000
Zánik funkce 7.2.2015
Adresa: Merhautova 950/72 , Brno 613 00
člen představenstva Ing. Libor Benátský 26.11.2003 - 10.8.2015
Vznik funkce 5.6.2003
Adresa: Oblá 403/35 , Brno 634 00
předseda představenstva Vladimír Pilát 9.3.2000 - 12.9.2015
Vznik funkce 9.3.2000
Adresa: Vedlejší 694/2 , Brno 625 00
místopředseda představenstva Ing. Milan Stehlík 1.7.2008 - 25.11.2015
Vznik funkce 6.9.1999
Adresa: 91 , Mělčany 664 64
člen představenstva Marie Maleňáková 4.12.2000 - 5.12.2015
Zánik členství 5.6.2013
Vznik funkce 4.12.2000
Zánik funkce 5.6.2013
Adresa: Irkutská 320/6 , Brno 625 00
člen představenstva Ing. Aleš Nábělek 1.7.2008 - 5.12.2015
Zánik členství 5.6.2013
Vznik funkce 5.6.2008
Zánik funkce 5.6.2013
Adresa: Okrouhlá 286/8 , Brno 625 00
člen představenstva Ing. Libor Benátský 10.8.2015 - 5.12.2015
Zánik členství 5.6.2013
Vznik funkce 5.6.2003
Zánik funkce 5.6.2013
Adresa: Oblá 403/35 , Brno 634 00
předseda představenstva Vladimír Pilát 12.9.2015 - 5.12.2015
Zánik členství 5.6.2013
Vznik funkce 9.3.2000
Zánik funkce 5.6.2013
Adresa: Vedlejší 694/2 , Brno 625 00
místopředseda představenstva Ing. Milan Stehlík 25.11.2015 - 5.12.2015
Zánik členství 5.6.2013
Vznik funkce 6.9.1999
Zánik funkce 5.6.2013
Adresa: 197 , Sobotovice 664 67
místopředseda představenstva Ing. Milan Stehlík 5.12.2015 - 14.12.2015
Vznik členství 5.6.2013
Vznik funkce 5.6.2013
Adresa: 91 , Mělčany 664 64
člen představenstva Aleš Nábělek 5.12.2015 - 6.10.2017
Vznik členství 5.6.2013
Zánik členství 31.8.2017
Vznik funkce 5.6.2013
Zánik funkce 31.8.2017
Adresa: Okrouhlá 286/8 , Brno 625 00

Sbírka Listin DRUŽBA, stavební bytové družstvo

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXXIV 6/SL 90 ostatní zápis č. 34 z jednání představenstva Krajský soud v Brně 29.7.2015 21.10.2015 17.12.2015 3
DrXXXIV 6/SL 88 účetní závěrka [2014] přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 26.3.2015 18.6.2015 18.6.2015 1
DrXXXIV 6/SL 87 účetní závěrka [2014] výkaz Krajský soud v Brně 26.3.2015 18.6.2015 18.6.2015 2
DrXXXIV 6/SL 86 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Brně 26.3.2015 18.6.2015 18.6.2015 4
DrXXXIV 6/SL 85 zpráva auditora za rok 2014 Krajský soud v Brně 29.4.2015 18.6.2015 18.6.2015 2
DrXXXIV 6/SL 84 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 20.4.2015 18.6.2015 18.6.2015 8
DrXXXIV 6/SL 83 notářský zápis, stanovy společnosti rozhod. shrom. delegátů, NZ 263/2014 Krajský soud v Brně 18.6.2014 30.6.2014 8.8.2014 40
DrXXXIV 6/SL 82 ostatní zápis z jednání Shrom. delegátů Krajský soud v Brně 11.6.2014 30.6.2014 8.8.2014 10
DrXXXIV 6/SL 81 účetní závěrka [2013]  příloha Krajský soud v Brně 10.4.2014 24.6.2014 24.6.2014 10
DrXXXIV 6/SL 80 účetní závěrka [2013]  přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 7.4.2014 24.6.2014 24.6.2014 1
DrXXXIV 6/SL 79 účetní závěrka [2013]  výkaz Krajský soud v Brně 7.4.2014 24.6.2014 24.6.2014 2
DrXXXIV 6/SL 78 účetní závěrka [2013]  rozvaha Krajský soud v Brně 7.4.2014 24.6.2014 24.6.2014 4
DrXXXIV 6/SL 77 zpráva auditora Krajský soud v Brně 29.4.2014 24.6.2014 24.6.2014 2
DrXXXIV 6/SL 76 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 23.4.2014 24.6.2014 24.6.2014 8
DrXXXIV 6/SL 75 ostatní usnesení z jed.shrom. Krajský soud v Brně 5.6.2013 8.7.2013 12.7.2013 3
DrXXXIV 6/SL 74 ostatní zápis z jed. shrom. Krajský soud v Brně 5.6.2013 8.7.2013 12.7.2013 10
DrXXXIV 6/SL 73 účetní závěrka [2012]  přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 5.4.2013 20.6.2013 20.6.2013 1
DrXXXIV 6/SL 72 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Brně 9.4.2013 20.6.2013 20.6.2013 12
DrXXXIV 6/SL 71 účetní závěrka [2012]  výkaz Krajský soud v Brně 3.4.2013 20.6.2013 20.6.2013 2
DrXXXIV 6/SL 70 účetní závěrka [2012]  rozvaha Krajský soud v Brně 3.4.2013 20.6.2013 20.6.2013 4
DrXXXIV 6/SL 69 zpráva auditora Krajský soud v Brně 29.4.2013 20.6.2013 20.6.2013 2
DrXXXIV 6/SL 68 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 23.4.2013 20.6.2013 20.6.2013 8
DrXXXIV 6/SL 67 ostatní zápis z jed.shromáždění Krajský soud v Brně 28.6.2012 24.7.2012 11.9.2012 11
DrXXXIV 6/SL 66 notářský zápis rozh.,NZ 185/2012 Krajský soud v Brně 19.6.2012 24.7.2012 11.9.2012 7
DrXXXIV 6/SL 65 účetní závěrka - příloha 2011 Krajský soud v Brně 4.4.2012 28.6.2012 4.7.2012 10
DrXXXIV 6/SL 64 účetní závěrka - přehled o změnách VK 2011 Krajský soud v Brně 4.4.2012 28.6.2012 4.7.2012 1
DrXXXIV 6/SL 63 účetní závěrka - cash flow 2011 Krajský soud v Brně 4.4.2012 28.6.2012 4.7.2012 1
DrXXXIV 6/SL 62 účetní závěrka - výkaz 2011 Krajský soud v Brně 4.4.2012 28.6.2012 4.7.2012 2
DrXXXIV 6/SL 61 účetní závěrka - rozvaha 2011 Krajský soud v Brně 4.4.2012 28.6.2012 4.7.2012 4
DrXXXIV 6/SL 60 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 24.4.2012 28.6.2012 4.7.2012 2
DrXXXIV 6/SL 59 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 23.4.2012 28.6.2012 4.7.2012 8
DrXXXIV 6/SL 58 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Brně 29.4.2011 22.6.2011 2
DrXXXIV 6/SL 57 účetní závěrka - přehled o změnách VK 2010 Krajský soud v Brně 7.4.2011 22.6.2011 1
DrXXXIV 6/SL 56 účetní závěrka - cash flow 2010 Krajský soud v Brně 7.4.2011 22.6.2011 1
DrXXXIV 6/SL 55 účetní závěrka - příloha 2010 Krajský soud v Brně 7.4.2011 22.6.2011 10
DrXXXIV 6/SL 54 účetní závěrka - výkaz 2010 Krajský soud v Brně 7.4.2011 22.6.2011 2
DrXXXIV 6/SL 53 účetní závěrka - rozvaha 2010 Krajský soud v Brně 7.4.2011 22.6.2011 4
DrXXXIV 6/SL 52 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 19.4.2011 22.6.2011 8
DrXXXIV 6/SL 51 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Brně 3.5.2010 24.6.2010 2
DrXXXIV 6/SL 50 účetní závěrka -přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 13.4.2010 24.6.2010 1
DrXXXIV 6/SL 49 účetní závěrka -cash flow 2009 Krajský soud v Brně 13.4.2010 24.6.2010 1
DrXXXIV 6/SL 48 účetní závěrka -příloha 2009 Krajský soud v Brně 13.4.2010 24.6.2010 10
DrXXXIV 6/SL 47 účetní závěrka -výkaz 2009 Krajský soud v Brně 13.4.2010 24.6.2010 2
DrXXXIV 6/SL 45 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 30.4.2010 24.6.2010 9
DrXXXIV 6/SL 44 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Brně 12.5.2009 25.6.2009 2
DrXXXIV 6/SL 43 účetní závěrka -přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 20.4.2009 25.6.2009 1
DrXXXIV 6/SL 42 účetní závěrka -cash flow 2008 Krajský soud v Brně 20.4.2009 25.6.2009 2
DrXXXIV 6/SL 41 účetní závěrka -příloha 2008 Krajský soud v Brně 20.4.2009 25.6.2009 9
DrXXXIV 6/SL 40 účetní závěrka -výkaz 2008 Krajský soud v Brně 20.4.2009 25.6.2009 2
DrXXXIV 6/SL 39 účetní závěrka -rozvaha 2008 Krajský soud v Brně 20.4.2009 25.6.2009 4
DrXXXIV 6/SL 38 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 11.5.2009 25.6.2009 9
DrXXXIV 6/SL 37 ostatní -zápis z jed. shrom. Krajský soud v Brně 5.6.2008 2.7.2008 10
DrXXXIV 6/SL 36 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 25.6.2008 2.7.2008 2
DrXXXIV 6/SL 35 účetní závěrka -přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 14.4.2008 12.6.2008 1
DrXXXIV 6/SL 34 účetní závěrka -cash flow 2007 Krajský soud v Brně 14.4.1980 12.6.2008 1
DrXXXIV 6/SL 33 účetní závěrka -příloha 2007 Krajský soud v Brně 14.4.2008 12.6.2008 9
DrXXXIV 6/SL 32 účetní závěrka -výkaz 2007 Krajský soud v Brně 14.4.2008 12.6.2008 2
DrXXXIV 6/SL 31 účetní závěrka -rozvaha 2007 Krajský soud v Brně 14.4.2008 12.6.2008 4
DrXXXIV 6/SL 30 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 30.4.2008 12.6.2008 9
DrXXXIV 6/SL 29 účetní závěrka -přehled o změnách VK Krajský soud v Brně 13.4.2007 7.6.2007 1
DrXXXIV 6/SL 28 účetní závěrka -cash flow 2006 Krajský soud v Brně 13.4.2007 7.6.2007 1
DrXXXIV 6/SL 27 účetní závěrka -příloha 2006 Krajský soud v Brně 13.4.2007 7.6.2007 9
DrXXXIV 6/SL 26 účetní závěrka -výkaz 2006 Krajský soud v Brně 13.4.2007 7.6.2007 2
DrXXXIV 6/SL 25 účetní závěrka -rozvaha 2006 Krajský soud v Brně 13.4.2007 7.6.2007 4
DrXXXIV 6/SL 24 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 30.4.2007 7.6.2007 8
DrXXXIV 6/SL 23 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 1.9.2006 7
DrXXXIV 6/SL 22 ostatní -zápis shromáždění Krajský soud v Brně 8.6.2006 30.8.2006 14
DrXXXIV 6/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.8.2006 20
DrXXXIV 6/SL 20 notářský zápis -rozh. shromáždění, NZ 317/06 Krajský soud v Brně 16.6.2006 30.8.2006 9
DrXXXIV 6/SL 19 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 25.4.2006 19.6.2006 44
DrXXXIV 6/SL 18 ostatní -usnesení z jed. shrom. Krajský soud v Brně 7.6.2005 14.11.2005 21
DrXXXIV 6/SL 17 ostatní -zápis z jed. shrom. delegátů Krajský soud v Brně 7.6.2005 14.11.2005 10
DrXXXIV 6/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 18.6.2001 14.11.2005 20
DrXXXIV 6/SL 15 notářský zápis -NZ 340/2005 Krajský soud v Brně 8.6.2005 14.11.2005 4
DrXXXIV 6/SL 14 notářský zápis -NZ 186/2002 Krajský soud v Brně 18.6.2002 7.7.2005 22
DrXXXIV 6/SL 13 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 21.4.2005 22.6.2005 37
DrXXXIV 6/SL 12 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 5.5.2004 22.6.2004 73
DrXXXIV 6/SL 9 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 4.7.2003 27.10.2003 2
DrXXXIV 6/SL 11 ostatní -zápis z jednání shrom. deleg Krajský soud v Brně 5.6.2003 27.10.2003 12
DrXXXIV 6/SL 10 ostatní -usneseni Krajský soud v Brně 5.6.2003 27.10.2003 3
DrXXXIV 6/SL 8 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 16.4.2003 23.6.2003 61
DrXXXIV 6/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 18.6.2001 12.6.2003 20
DrXXXIV 6/SL 6 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 30.4.2002 18.7.2002 56
DrXXXIV 6/SL 5 notářský zápis - stanovy, osvědčení schůze Krajský soud v Brně 3.7.2001 3.12.2001 43
DrXXXIV 6/SL 4 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 30.4.2001 18.5.2001 76
DrXXXIV 6/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.6.1998 23.3.2001 55
DrXXXIV 6/SL 2 ostatní - zápis z jednání Krajský soud v Brně 26.6.1997 18.5.1998 15
DrXXXIV 6/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.6.1995 18.5.1998 52
DrXXXIV 6/SL 46 účetní závěrka -rozvaha 2009 Krajský soud v Brně 13.4.2010 4

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje DRUŽBA, stavební bytové družstvo

IČO (identifikační číslo) 00047708
Jméno DRUŽBA, stavební bytové družstvo
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 29.9.1992
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 3

Sídlo DRUŽBA, stavební bytové družstvo

Živnosti a provozovny DRUŽBA, stavební bytové družstvo

Živnost č. 1 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování nákupu, prod.a pronájmu nemovitostí,bytů a nebytových prostor

  • Pronájem ploch pro reklamu

  • Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.9.1994

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.4.2002

Živnost č. 4 Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 29.7.1996

Živnost č. 5 Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 6 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 21.6.2000

Živnost č. 7 Obkladačství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 17.4.2000

Živnost č. 8 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 9 Klempířství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 21.6.2000

Živnost č. 10 Obkladačské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 17.6.2000

Živnost č. 11 Vodoinstalatérství včetně topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 21.6.2000

Živnost č. 12 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 13 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 11.4.1997

Živnost č. 14 Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 29.7.1996

Živnost č. 15 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 30.11.1994
Konec oprávnění 30.11.1994

Živnost č. 16 Pronájem ploch pro reklamu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.9.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Zprostředkování nákupu, prod.a pronájmu nemovitostí,bytů a nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.9.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán DRUŽBA, stavební bytové družstvo

Člen statutárního orgánu Marie Maleňáková
Člen statutárního orgánu Ing. Milan Stehlík
Člen statutárního orgánu Vladimír Pilát
Člen statutárního orgánu Ing. Libor Benátský
Člen statutárního orgánu Ing. Jaroslav Dokulil

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje DRUŽBA, stavební bytové družstvo

IČO: 00047708
Firma: DRUŽBA, stavební bytové družstvo
Právní forma: Družstvo
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 15.10.1982

Sídlo DRUŽBA, stavební bytové družstvo

Sídlo: Kapucínské náměstí 100/6, Brno 602 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje DRUŽBA,stavební bytové družstvo

IČO (identifikační číslo) 00047708
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00047708
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno DRUŽBA,stavební bytové družstvo
Sídlo Kapucínské náměstí 100/6 BRNO-MĚSTO 602 00 BRNO 2
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Územní pracoviště Brno I, Příkop 25, BRNO-STŘED, tel.: 545 561 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
291012/0300 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.8.2004

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00047708
Jméno firmy DRUŽBA, stavební bytové družstvo
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka b2bzwfa
tracking image