Hlavní navigace

FIRMA DRUŽBA, stavební bytové družstvo IČO: 00047708

DRUŽBA, stavební bytové družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

DRUŽBA, stavební bytové družstvo (00047708) je Družstvo. Sídlí na adrese Kapucínské náměstí 100/6, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 6. 1959 a je stále aktivní. DRUŽBA, stavební bytové družstvo má tři živnosti.

Jako zdroj dat o DRUŽBA, stavební bytové družstvo nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro DRUŽBA, stavební bytové družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje DRUŽBA, stavební bytové družstvo

Soud: Krajský soud v Brně 6. 6. 1959
Spisová značka: DrXXXIV 6
IČO (identifikační číslo osoby): 00047708
Jméno: DRUŽBA, stavební bytové družstvo
Právní forma: Družstvo 6.6.1959
Zapsána dne: 6.6.1959
Dle usnesení představenstva družstva č 409/51 ze dne 15.3.2022 zmocňuje představenstvo ředitele družstva Ing. Jana Totzauera, aby za družstvo uzavíral smlouvy o zajišťování správy společných částí domu a domu jako celku se společenstvími vlastníků a malým i bytovými družstvy. 1.7.2022
8.9.2021 Shromáždění delegátů schválilo nové stanovy družstva. 23.11.2021
Dle usnesení představenstva družstva č.235/34. ze dne 29.7.2015 zmocňuje představenstvo ředitele družstva Ing. Jana Totzauera, aby za družstvo podepisoval smlouvy a listiny související se vznikem, změnou a zánikem členských práv a povinností člena družstv a a dále smlouvy a listiny související se vznikem, změnou a zánikem práva nájmu a podnájmu bytových a nebytových prostor ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva. 20.2.2018
Dle usnesení představenstva družstva č.235/34. ze dne 29.7.2015 zmocňuje představenstvo ředitele družstva Ing. Jana Totzauera, aby za družstvo nebo za společenství vlastníků, ve kterých družstvo vykonává funkci člena statutárního orgánu, podepisoval smlou vy a veškeré listiny, týkající se dodavatelsko-odběratelských vztahů. 20.2.2018
Dle usnesení představenstva družstva č. 320/44 ze dne 11.4.2016 zmocňuje představenstvo ředitele družstva, aby ustanovil a zmocnil zástupce družstva k zajištění výkonu vlastnického práva družstva v domech ve správě společenství vlastníků a v domech ve sp rávě bez vzniku společenství vlastníků, zejména k zastoupení ve volených orgánech společenství vlastníků a k zastoupení při jednání a hlasování na shromážděních společenství vlastníků. 6.10.2017
11.6.2014 Shromáždění delegátů schválilo nové stanovy družstva. 4.7.2014
Shromáždění delegátů, konané dne 8.6.2006 schválilo změnu stanov v čl. 42, kde se doplňuje bod 4, který zní: Výbor samosprávy může svolat členskou schůzi členů družstva v rámci hospodaření střediska - dílčí schůzi, s projednáváním záležitostí týkajících s e výhradně tohoto střediska. Pro svolání takovéto schůze platí veškerá ustanovení stanov pro členské schůze samospráv. 8.6.2006
Shromáždění delegátů, konané 7.6.2005 schválilo změnu stanov v čl. 11 odst. 2, nově vložen čl. 63 a), změna čl. 64 v bodě 1 a to s účinností od 7.6.2005, 15.9.2005
Shromáždění delegáů, konané 7.6.2005 schválilo změnu stanov v čl. 11 odst. 2, nově vložen čl.63, změna čl. 64 v bodě 1 a to s účinností od 7.6.2005, 15.9.2005 - 15.9.2005
12.6.2002 shromáždění delegátů schválilo změnu stanov. 10.12.2002
18.6.2001 Shromáždění delegátů schválilo nové stanovy družstva. 17.8.2001
Shromáždění delegátů dne 8.12.1997 , 22.6.1998, 1.6.2000 schválilo změnu stanov. 4.12.2000
Shromáždění delegátů dne 8.12.1997 a 22.6.1998 schválilo změnu stanov. 26.11.1998 - 4.12.2000
Shromáždění delegátů konané dne 26.6.1997 schválilo změnu stanov družstva /čl.47 a) se vypouští/ 13.3.1998
Náhradní shromáždění delegátů konané dne 14.10.1996 schválilo změnu stanov družstva. 4.2.1997
Shromáždění delegátů konané dne 15.12.1994 schválilo změnu stanov v čl.47 odst.3, čl.64, čl.69 odst.5,6, čl.78 odst.3, čl.81, čl.84. Shromáždění delegátů konané dne 27.6.1995 schválilo změnu stanov družstva. 1.3.1996
Shromáždění delegátů ze dne 13.6.1994 schválilo změnu stanov v čl.84 /doplnění čl.5/ 31.5.1995
Shromáždění delegátů ze dne 29.6.1994 schválilo změnu stanov v čl.12 odst.6, čl.30,31,32,33,34,38, 76,118. 31.5.1995
Shromáždění delegátů konané dne 29.6.1994 schválilo změnu stanov v čl.3. 31.5.1995
Shromáždění delegátů konané dne 15.12.1994 schválilo změnu stanov v čl.47 odst.3, čl.64, čl.69 odst.5,6, čl.78 odst.3, čl.81, čl.84. 31.5.1995 - 1.3.1996
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shromáždění delegátů konaném dne 30.11.1992 přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. 1 obchodního zák. a § 9 odst. 6 písm. a/ zák. č. 42/1992 Sb.. 2.3.1994
Zapisované základní jmění: 1,363.700,-- Kč 2.3.1994 - 1.3.1996
Základní členský vklad: 3.200,-- Kč 2.3.1994 - 1.3.1996
Způsob zřízení: Družstvo bylo ustanoveno rozhodnutím ustavující členské schůze družstva konané dne 22.5.1959 a schváleno radou MěNV v Brně dne 10.6.1959. 6.6.1959
Způsob zřízení : Družstvo bylo ustanoveno rozhodnutím ustavující členské schůze družstva konané dne 22.5.1959 a schváleno radou MěNV v Brně dne 10.6.1959. Právní postavení družstva upra- vují stanovy přijaté na shromáždění delegátů konaném dne 8.12.1988 dle z.č. 94/1988 Sb. s účinností od 1.1.1989 doplněné usnesením shromáždění delegátů ze dne 24.4.1990 a 25.4.1991. Představenstvo má pět až patnáct členů. 6.6.1959 - 2.3.1994
Ručení : Každý člen družstva je povinen přispívat na úhradu případného schodku družstva nebo likvidačního schodku podle čl. 107 stanov. 6.6.1959 - 2.3.1994
Oprávnění k jednání : Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázd- nění místopředseda nebo jiný pověřený člen předsta- venstva. 6.6.1959 - 2.3.1994
Podepisování : Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma podepisuje za družstvo předseda / popř. místopředseda/ a další člen představenstva. 6.6.1959 - 2.3.1994

Aktuální kontaktní údaje DRUŽBA, stavební bytové družstvo

Sídlo DRUŽBA, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
Adresa: Kapucínské náměstí 100/6, Brno 60200, Česká republika 24.11.2016
Adresa: Kapucínské nám. 100/6, Brno 65657, Česká republika 10.12.2002 - 24.11.2016
Adresa: Kapucínské nám. 6, Brno 65657, Česká republika 6.9.1999 - 10.12.2002
Adresa: Kapucínské nám. 6, Brno , Česká republika 6.6.1959 - 6.9.1999

Předmět podnikání DRUŽBA, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
4/ družstvo zajišťuje: - převody členských práv a povinností dle §230 obch.zák. - výměny bytů - uzavírání podnájemních smluv bytů - uzavírání nájemních smluv k nebytovým prostorám - nájmy ploch k propagaci a reklamě 31.5.1995
1/ Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, objektů s nebytovými prostorami a na správě a provozu objektů, které jsou ve vlastnictví družstva, členů družstva a jiných osob než členů družstva a na správě a hospodaření s ostatním majetkem družstva. 2.3.1994
2/ Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby bytových a nebytových objektů, jejich provoz a zabezpečování plnění poskytova- ných s užíváním bytů a nebytových prostor. 2.3.1994
3/ Družstvo: a/ staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domcích, jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímá svým členům, b/ staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a nebytových prostor do vlastnictví jiných osob, c/ přiděluje družstevní byty a nebytové prostory, d/ provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů, a to jak pro své členy, tak i pro jiné osoby, 2.3.1994
e/ poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojená s bydlením, a to jak pro své členy, tak i pro jiné osoby, 2.3.1994
c/ buduje materiálnětechnickou základnu pro údržbu a opravy družstevních domů a rodinných domků i objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení a pro poskytování služeb spojených s bydlením a užíváním místností nesloužících k bydlení d/ přiděluje svým členům byty v družstevních domech a rodinných domcích i místnosti nesloužící k bydlení e/ zajišťuje uživatelům bytů /místností nesloužících k bydlení/ nerušený výkon práv spojených s jejich užíváním, zejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbu družstevního majetku f/ na žádost členů zajišťovat údržbu rodinných domů převedených 6.6.1959 - 2.3.1994
do jejich osobního vlastnictví g/ zajišťuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním družstevního bytu /místnosti nesloužící k bydlení/ spojeno h/ zlepšuje podle možnosti družstevní majetek, provádí rekonstrukci a modernizaci družstevních domů a rodinných domků i objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení i/ poskytuje služby spojené s bydlením za úplatu občanům i jiných organizacím j/ vyrábí materiály, stavební díly, zařízení a výrobky potřebné k výstavbě družstevních domů a rodinných domků i objektů s místnostmi 6.6.1959 - 2.3.1994
nesloužícími k bydlení, k jejich údržbě a opravám i k jejich rekonstrukci a modernizaci k/ organizuje kulturněvýchovnou práci, soustavně pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a družstevní demokracie, zajišťuje rozvoj pracovní iniciativy členů a pracovníků družstva l/ vykonává i jinou hospodářskou činnost, pokud tím nenaruší plnění hospodářských závazků nebo plnění vyplývající z povinného předmětu činnosti 6.6.1959 - 2.3.1994
1. Předmětem činnosti družstva je zajišťovat uspokojování bytových potřeb členů družstva, hospodářských sociálních a kulturních služeb potřebných k řádnému bydlení a touto činností napomáhat rozvoji společenských vztahů. 2. Ke splnění svých úkolů družstvo : a/ staví, popř. zabezpečuje pro své členy výstavbu bytů v družstevních domech a rodinných domcích, jakož i výstavbu objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení b/ staví, popř. zabezpečuje pro své členy výstavbu rodinných domků, které po dokončení převádí do jejich osobního vlastnictví 6.6.1959 - 2.3.1994

Vedení firmy DRUŽBA, stavební bytové družstvo

Statutární orgán DRUŽBA, stavební bytové družstvo

člen představenstva Marie Maleňáková
Ve funkci od 2.8.2018
Adresa Irkutská 320/6, 62500 Brno
člen představenstva Ludmila Adlerová
Ve funkci od 2.8.2018
Adresa Oblá 419/75, 63400 Brno
místopředseda představenstva Ing. Milan Stehlík
Ve funkci od 2.8.2018
Adresa 197, 66467 Sobotovice
člen představenstva Ing. Radomil Bejček
Ve funkci od 2.8.2018
Adresa Suzova 357/8, 62100 Brno
předseda představenstva Ing. Libor Benátský
Ve funkci od 2.8.2018
Adresa Oblá 403/35, 63400 Brno
člen představenstva Marie Maleňáková
Ve funkci od 5.12.2015 do 2.8.2018
Adresa Irkutská 320/6, 62500 Brno
člen představenstva Vladimír Pilát
Ve funkci od 5.12.2015 do 2.8.2018
Adresa Vedlejší 694/2, 62500 Brno
předseda představenstva Ing. Libor Benátský
Ve funkci od 5.12.2015 do 2.8.2018
Adresa Oblá 403/35, 63400 Brno
místopředseda představenstva Ing. Milan Stehlík
Ve funkci od 14.12.2015 do 2.8.2018
Adresa 197, 66467 Sobotovice
člen představenstva Ing Jaroslav Dokulil
Ve funkci od 6.10.2017 do 2.8.2018
Adresa U Hřiště 193/15, 62500 Brno
předseda představenstva Ing. Libor Benátský
Ve funkci od 5.12.2015 do 2.8.2018
Adresa Oblá 403/35, 63400 Brno
člen představenstva Marie Maleňáková
Ve funkci od 5.12.2015 do 2.8.2018
Adresa Irkutská 320/6, 62500 Brno
člen představenstva Vladimír Pilát
Ve funkci od 5.12.2015 do 2.8.2018
Adresa Vedlejší 694/2, 62500 Brno
místopředseda představenstva Ing. Milan Stehlík
Ve funkci od 14.12.2015 do 2.8.2018
Adresa 197, 66467 Sobotovice
člen představenstva Ing Jaroslav Dokulil
Ve funkci od 6.10.2017 do 2.8.2018
Adresa U Hřiště 193/15, 62500 Brno
člen představenstva Aleš Nábělek
Ve funkci od 5.12.2015 do 6.10.2017
Adresa Okrouhlá 286/8, 62500 Brno
člen představenstva Aleš Nábělek
Ve funkci od 5.12.2015 do 6.10.2017
Adresa Okrouhlá 286/8, 62500 Brno
místopředseda představenstva Ing. Milan Stehlík
Ve funkci od 5.12.2015 do 14.12.2015
Adresa 91, 66464 Mělčany
člen představenstva Marie Maleňáková
Ve funkci od 4.12.2000 do 5.12.2015
Adresa Irkutská 6, 62500 Brno
člen představenstva Ing. Aleš Nábělek
Ve funkci od 1.7.2008 do 5.12.2015
Adresa Okrouhlá 286/8, 62500 Brno
člen představenstva Marie Maleňáková
Ve funkci od 4.12.2000 do 5.12.2015
Adresa Irkutská 6, 62500 Brno
člen představenstva Ing. Aleš Nábělek
Ve funkci od 1.7.2008 do 5.12.2015
Adresa Okrouhlá 286/8, 62500 Brno
člen představenstva Ing. Libor Benátský
Ve funkci od 10.8.2015 do 5.12.2015
Adresa Oblá 403/35, 63400 Brno
předseda představenstva Vladimír Pilát
Ve funkci od 12.9.2015 do 5.12.2015
Adresa Vedlejší 694/2, 62500 Brno
místopředseda představenstva Ing. Milan Stehlík
Ve funkci od 25.11.2015 do 5.12.2015
Adresa 197, 66467 Sobotovice
místopředseda představenstva Ing. Milan Stehlík
Ve funkci od 1.7.2008 do 25.11.2015
Adresa 91, 66464 Mělčany
místopředseda představenstva Ing. Milan Stehlík
Ve funkci od 1.7.2008 do 25.11.2015
Adresa 91, 66464 Mělčany
předseda představenstva Vladimír Pilát
Ve funkci od 9.3.2000 do 12.9.2015
Adresa Vedlejší 2, 62500 Brno
člen představenstva Ing. Libor Benátský
Ve funkci od 26.11.2003 do 10.8.2015
Adresa Oblá 35, 63400 Brno
ředitel družstva JUDr.Ing. Luboš Dvořák
Ve funkci od 9.3.2000 do 23.3.2015
Adresa Merhautova 72, 61300 Brno
člen představenstva Ing. Jaroslav Dokulil
Ve funkci od 6.9.1999 do 27.6.2013
Adresa U hřiště 15, 62500 Brno
člen představenstva Miroslava Kellnerová
Ve funkci od 8.9.1999 do 27.6.2013
Adresa Oblá 61, 63400 Brno
místopředseda představenstva Ing. Milan Stehlík
Ve funkci od 6.9.1999 do 1.7.2008
Adresa Pod nemocnicí 23, 62500 Brno
člen představenstan JUDr. Vladimír Hlásenský
Ve funkci od 23.3.2000 do 1.7.2008
Adresa Táborského nábřeží 13, 63900 Brno
člen představenstva Ing. Bohumil Tichý
Ve funkci od 6.9.1999 do 26.11.2003
Adresa Bakalovo nábřeží 3, 63900 Brno
člen představenstva Miroslav Kovál
Ve funkci od 19.6.2000 do 4.12.2000
Adresa Bohuslava Martinů 38, 60200 Brno
člen představenstva Ing. Pavel Sklenář
Ve funkci od 6.9.1999 do 19.6.2000
Adresa Broskvoňová 4, 62100 Brno
ředitel družstva Ing. Jindřich Chlup
Ve funkci od 26.11.1998 do 9.3.2000
Adresa Žižkova 58, Brno
předseda představenstva JUDr. Vladimír Hlásenský
Ve funkci od 6.9.1999 do 9.3.2000
Adresa Táborského nábřeží 13, 63900 Brno
místopředseda představenstva Vladimír Pilát
Ve funkci od 6.9.1999 do 9.3.2000
Adresa Vedlejší 2, 62500 Brno
člen představenstva Miroslava Kellnerová
Ve funkci od 6.9.1999 do 8.9.1999
Adresa Oblá 61, 62400 Brno
člen představenstva Ing. Petr Pěta
Ve funkci od 13.3.1998 do 6.9.1999
Adresa Vedlejší 8, 62500 Brno
místopředseda představenstva JUDr. František Široký
Ve funkci od 26.11.1998 do 6.9.1999
Adresa Oblá 6, Brno
člen představenstva RNDr. Rudolf Grepl CSc.
Ve funkci od 26.11.1998 do 6.9.1999
Adresa U Velké ceny 18, Brno
člen představenstva Ing. Ivo Kocian
Ve funkci od 30.10.1996 do 6.9.1999
Adresa Talichova 58, Brno
předseda představenstva Ing. Jaroslav Votoupal
Ve funkci od 4.2.1997 do 6.9.1999
Adresa Okrouhlá 11, Brno
člen představenstva Ing. Karel Neterder
Ve funkci od 4.2.1997 do 6.9.1999
Adresa Spodní 20, Brno
člen představenstva Stanislav Veselý
Ve funkci od 13.3.1998 do 6.9.1999
Adresa Veletržní 3, 60300 Brno
člen představenstva JUDr. František Široký
Ve funkci od 30.10.1996 do 26.11.1998
Adresa Oblá 6, 63400 Brno
místopředseda představenstva Ing. Jindřich Chlup
Ve funkci od 4.2.1997 do 26.11.1998
Adresa Žižkova 58, Brno
člen představenstva Doc.Ing. Jaroslav Jícha CSc.
Ve funkci od 30.10.1996 do 13.3.1998
Adresa Běloruská 6, 62500 Brno
člen představenstva Jarmila Vorlová
Ve funkci od 4.2.1997 do 13.3.1998
Adresa Ukrajinská 19, Brno
předseda představenstva Jarmila Vorlová
Ve funkci od 30.10.1996 do 4.2.1997
Adresa Ukrajinská 19, Brno
člen představenstva Ing. Jindřich Chlup
Ve funkci od 30.10.1996 do 4.2.1997
Adresa Žižkova 58, 61600 Brno
člen představenstva Ing. Jaroslav Votoupal
Ve funkci od 30.10.1996 do 4.2.1997
Adresa Okrouhlá 11, Brno
člen představenstva Alois Jurák
Ve funkci od 30.10.1996 do 4.2.1997
Adresa U pošty 7, Brno
člen představenstva Ing. Marie Grecová
Ve funkci od 30.10.1996 do 4.2.1997
Adresa Krásného 3, Brno
člen představenstva Drahomíra Plísková
Ve funkci od 2.3.1994 do 30.10.1996
Adresa U Velké ceny 20, Brno
místopředseda představenstva Libor Vypil
Ve funkci od 2.3.1994 do 30.10.1996
Adresa U Velké ceny 4, Brno
člen představenstva Alois Jurák
Ve funkci od 31.5.1995 do 30.10.1996
Adresa U pošty 7, Brno
předseda představenstva Jarmila Vorlová
Ve funkci od 31.5.1995 do 30.10.1996
Adresa Ukrajinská 19, Brno
člen představenstva Ing. Marie Grecová
Ve funkci od 31.5.1995 do 30.10.1996
Adresa Krásného 3, Brno
člen představenstva Ing. Ivo Kocian
Ve funkci od 31.5.1995 do 30.10.1996
Adresa Talichova 58, Brno
člen představenstva Ing. Jaroslav Votoupal
Ve funkci od 31.5.1995 do 30.10.1996
Adresa Okrouhlá 11, Brno
člen představenstva Ing. Jindřich Chlup
Ve funkci od 1.3.1996 do 30.10.1996
Adresa Žižkova 58, 61600 Brno
člen představenstva Josef Kozel
Ve funkci od 2.3.1994 do 1.3.1996
Adresa Ševčenkova 6, Brno
předseda představenstva Doc.ing. Jan Křižák
Ve funkci od 2.3.1994 do 31.5.1995
Adresa Polní 15, Brno
člen představenstva Jarmila Vorlová
Ve funkci od 2.3.1994 do 31.5.1995
Adresa Ukrajinská 19, Brno
člen představenstva ing. Stanislav Kučera
Ve funkci od 2.3.1994 do 31.5.1995
Adresa Hluboká 5, Brno
člen představenstva ing. Jan Kopeček
Ve funkci od 2.3.1994 do 31.5.1995
Adresa Kamínky 26, Brno
člen představenstva ing. Jaroslav Doškář
Ve funkci od 2.3.1994 do 31.5.1995
Adresa Vinařská 30, Brno
člen představenstva Ing. Antonín Pavlíček
Ve funkci od 31.5.1995 do 31.5.1995
Adresa Kroftova 60, Brno
člen představenstva ing. Zdeněk Bečka
Ve funkci od 6.6.1959 do 2.3.1994
Adresa Údolní 45, Brno
člen představenstva ing. Bohuslav Brokeš
Ve funkci od 6.6.1959 do 2.3.1994
Adresa Hluboká 3, Brno
místopředseda Pavel Horák
Ve funkci od 6.6.1959 do 2.3.1994
Adresa Bohuslava Martinů 9, Brno
člen představenstva JUDr. Anna Podešvová
Ve funkci od 6.6.1959 do 2.3.1994
Adresa Kabátníkova 20, Brno
člen představenstva Ing. Václav P Ř I B I L
Ve funkci od 6.6.1959 do 2.3.1994
Adresa Cimburkova 1, Brno
člen představenstva Ing. Rostislav P A Ř Í Z E K
Ve funkci od 6.6.1959 do 2.3.1994
Adresa Šmejkalova 83/85, Brno
člen představenstva Martin K O Ř I S T K A
Ve funkci od 6.6.1959 do 2.3.1994
Adresa Volkovova 3, Brno
člen představenstva ing. Antonín Škaryd
Ve funkci od 6.6.1959 do 2.3.1994
Adresa Axmanova 15, Brno
člen představenstva Jiří Čermák
Ve funkci od 6.6.1959 do 2.3.1994
Adresa Ulrychova 9, Brno
člen představenstva ing. Zdeněk Vlach
Ve funkci od 6.6.1959 do 2.3.1994
Adresa Svážná 11, Brno
předseda ing. Zdeněk Horáček
Ve funkci od 7.9.1992 do 2.3.1994
Adresa Rybářská 2, Brno
člen představenstva JUDr. Zdeněk Putna
Ve funkci od 2.3.1994 do 2.3.1994
Adresa Miličova 710, Zlín
předseda Jiří Čermák
Ve funkci od 2.3.1994 do 2.3.1994
Adresa Ulrychova 9, Brno
člen představenstva ing. Radovan Pahorecký
Ve funkci od 2.3.1994 do 2.3.1994
Adresa Bosonožská 11, Brno
člen představenstva Libor Vypil
Ve funkci od 2.3.1994 do 2.3.1994
Adresa U Velké ceny 4, Brno
předseda představenstva ing. Stanislav Kučera
Ve funkci od 2.3.1994 do 2.3.1994
Adresa Hluboká 5, Brno
místopředseda představenstva Doc.ing. Jan Křižák
Ve funkci od 2.3.1994 do 2.3.1994
Adresa Polní 15, Brno
člen představenstva ing. Zdeněk Horáček
Ve funkci od 6.6.1959 do 7.9.1992
Adresa Rybářská 2, Brno
předseda JUDr. Vladimír Stejskal
Ve funkci od 6.6.1959 do 7.9.1992
Adresa Běly Pažoutové 10, Brno

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje DRUŽBA, stavební bytové družstvo

IČO (identifikační číslo): 00047708
Jméno: DRUŽBA, stavební bytové družstvo
Právní forma podnikání: Družstvo
Vznik první živnosti: 15. 10. 1982
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 3

Sídlo DRUŽBA, stavební bytové družstvo

Sídlo: Kapucínské náměstí 100/6, Brno 60200

Živnosti DRUŽBA, stavební bytové družstvo

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 10. 4. 2002

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování nákupu, prod.a pronájmu nemovitostí,bytů a nebytových prostor
  • Pronájem ploch pro reklamu
  • Správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 12. 9. 1994

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 29. 9. 1992

Statutární orgán DRUŽBA, stavební bytové družstvo

Člen statutárního orgánu: Ing. Milan Stehlík
Člen statutárního orgánu: Vladimír Pilát

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje DRUŽBA, stavební bytové družstvo

IČO: 00047708
Firma: DRUŽBA, stavební bytové družstvo
Právní forma: Družstvo
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 15. 10. 1982

Sídlo DRUŽBA, stavební bytové družstvo

Sídlo: Kapucínské náměstí 100/6, Brno 60200

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí