Firma DRUTĚVA, výrobní družstvo IČO 00027618


DRUTĚVA, výrobní družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

DRUTĚVA, výrobní družstvo (00027618) je Družstvo. Sídlí na adrese Dělnická 1020, 170 00 Praha 7 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 3. 1950 a je stále aktivní. DRUTĚVA, výrobní družstvo má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o DRUTĚVA, výrobní družstvo nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o DRUTĚVA, výrobní družstvo na Justice.cz
Detailní informace o DRUTĚVA, výrobní družstvo na rzp.cz
Detailní informace o DRUTĚVA, výrobní družstvo na portal.gov.cz

Výpis dat pro DRUTĚVA, výrobní družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje DRUTĚVA, výrobní družstvo

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka DrXCIX 74
IČO (identifikační číslo osoby) 00027618
Jméno DRUTĚVA, výrobní družstvo
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 31.3.1950
Usnesením členské schůze konané dne 3. 6. 2014 byly změněny stanovy družstva tak, že družstvo se podřizuje v souladu s ust. § 777 odst. 5 zákonu č. 90/ 2012 Sb.o obchodních korporacích jako celku. 25.6.2014
Shromáždění delegátů družstva konané dne 27.4.1995 schválilodoplnění stanov, a to čl.31 - l.věta odst.1, čl.29 -2.větaodst.4. V ostatních bodech se stanovy nemění a dosavadní jsou vplatnosti. 29.8.1995
Usnesenímvýroční čl.schůze ze dne 2.4.1981 byl přijata změnačl.4, 45, 49, 66 a 67 stanov družstva, schválená Českým svazemvýrobních družstev ze dne 19.5.1981. 10.6.1994
Dne 19.10.1992 schválilo shromáždění delegátů nové stanovy. 10.6.1994
Usnesením delegátů konanéhoho dne 3.4.1991 byly přijaty novéstanovy družstva. 31.12.1991
Členský podíl činí 1000,- Kčs. 31.12.1991 - 25.8.1993
Člen družstva je povinen přispět k úhradě ztráty družstvavykázané v ročním účetním výkaze podle rozhodnutí členské schůzea k úhradě schodku při zrušení družstva likvidací. Uhrazovacípovinnost se týká ztrát a schodku vzniklých za dobu trváníčlenského poměru. 31.12.1991 - 25.8.1993
Uhrazovací povinnost je omezena částkou, rovnající se násobkuminimálního základního členského podílu, a to: 31.12.1991 - 25.8.1993
a) sedminásobku u předsedy družstva 31.12.1991 - 25.8.1993
b) šestinásobku u člena představenstva 31.12.1991 - 25.8.1993
c) pětinásobku u náměstka předsedy družstva (vedoucí úseku) 31.12.1991 - 25.8.1993
d) čtyřnásobku u vedoucího závodu nebo provozovny 31.12.1991 - 25.8.1993
e) trojnásobku u vedoucího útvaru (odbor, oddělení), mistra nebovedoucího hospodářského střediska 31.12.1991 - 25.8.1993
f) dvojnásobku u ostatních členů družstva. 31.12.1991 - 25.8.1993
Usnesením shromáždění delegátů družstva konané dne 4.4.1990 bylapřijata změna čl.2 stanov družstva. 15.6.1990
Usnesením pololetního shromáždění delegátů konaného dne9.11.1988 byly přijaty nové stanovy družstva s účinností od1.1.1989. 9.12.1988
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 22.3.1983 byl přijatdoplněk stanov čl.2 odst.1 schválený Českým svazem výrobníchdružstev dne 24.10.1983. 4.11.1983
Usnesením shromáždění delegátů, konaného 6.10.1982 byla přijatazměna stanov čl.2 odst.1 schválená Českým svazem výrobníchdružstev v Praze dne 18.1.1983. 3.2.1983
Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 28.5.1981
Usbesebím výroční čl.schůze ze dne 2.4.1981 byl přijata změnačl.4, 45, 49, 66 a 67 stanov družstva, schválená Českým svazemvýrobních družstev ze dne 19.5.1981. 28.5.1981 - 10.6.1994
Usnesením výroční členské schůze ze dne 20.3.1978 byla přijatazměna čl.43 odst.2 a čl.72 odst.2 stanov družstva schválenáČeským svazem výrobních družstev ze dne 11.9.1978. 10.10.1978
Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 10.10.1978
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 24.9.1975 byly přijatynové stanovy schválené Českým svazem výrobních družstev dne18.11.1975. 2.12.1975
Ostatní změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 2.12.1975
Členský podíl u mladistvých členů může být zaplacen do dvou letod vzniku členského poměru. 2.12.1975 - 31.12.1991
Usnesením shromáždění delegátů ze dne 17.9.1974 byl přijatdoplněk stanov čl.2 odst.1 schválený Českým svazem výrobníchdružstev dne 4.10.1974. 24.10.1974
Usnesením výroční členské schůze ze dne 23.3.1973 byl přijatdoplněk stanov čl.2 odst.1 schválený Českým svazem výrobníchdružstev ze dne 10.4.1973 19.4.1973
Usnesením výroční členské schůze ze dne 16.4.1971 byly přijatyzměny stanov družstva, schválené Českým svazem výrobníchdružstev dne 13.5.1971. 20.5.1971
Podle těchto změn stanov mění se čl.3 odst.1, čl.42 odst.1,písm.b), čl.44 odst.5, čl.48 odst.1, čl.49 odst.3 a čl.59 odst.5a ruší se čl.9 písm.f), čl.16a, čl.36a odst.2. 20.5.1971
Představenstvo se skládá z 5-11 členů. 20.5.1971
Ostatní údaje se týkají vnitřních poměrů družstva. 20.5.1971
Rozhodnutím Českého svazu výrobních družstev v Praze ze dne18.5.1970 čj. N 67/70-21 bylo podle § 87 odst.2 písm.czák.č.109/64 Sb.odvoláno představenstvo družstva dnem 18.května1970 a revizní komise a jmenován na dobu do zvolení novýchorgánů družstva náhradní orgán. 8.7.1970
Usnesením výroční členské schůze družstva ze dne 31.3.1970 bylyzměněny články8,9,11,12,13,14,17,18,20,26,27,28,29,30,31,33,35a,36,36a,37,37a,39,42,48,53,58,59,60,61,63,65,66 stanov družsta.Tyto změny byly schváleny Českým svazem výrobních družstev vPraze dne 26.5.1970 a týkají se vnitřních poměrů družstva. 16.6.1970
Usnesením členské schůze ze dne 18.4.1968 byly změněny články 2 odst.1, čl.3 odst.1, čl.9 odst.1 vložen nový článek 16a) a změněnčl.59 odst.5 stanov družstva. 29.5.1968
Změny se týkají vnitřních poměrů družstva. 29.5.1968
Usnesením členské schůze ze dne 14.března 1967 byly změněnyčlánky 1, 2 odst1, 6 odst.2 a 3, 9 odst.1 písm.c),d) a odst.2,14, 42 odst.1, 44 odst.4, nově článek 47 a), 53 odst.3, 54posl.odst., 59,60,61,62 a další drobnější úpravyčl.3,5,7,8,,12,13,15,16,36,37,39,49,54,58,63 a 66 stanovdružstva. Tyto změny byly schváleny představenstvem Svazuvýrobních družstev dne 22.2.1967 a týkají se vnitřních poměrůdružstva. 25.7.1967
Usnesením členské schůze ze dne 8.12.1965 byly přijaty novéstanovy družstva, schválené MSVD v Praze dne 9.2.1966. 12.2.1966
Ostatní údaje se týkají vnitřních poměrů družstva. 12.2.1966
Představenstvo družstva se skládá z předsedy a dalších 4-10členů. 12.2.1966 - 20.5.1971
Usnesením valné hromady ze dne 21.3.1961 byl změněn článek lodst.2 stanov družstva. 14.8.1961
Představenstvo družstva má 7 členů. 6.7.1960 - 12.2.1966
Usnesením valné hromady ze dne 11.9.1958 byly přijaty novéstanovy. 14.4.1959
Výbor je nyní představenstvem. 14.4.1959
Usnesením valné hromady ze dne 6.3.1956 byly přijaty novéstanovy. 21.7.1956
Ručení:Členové ručí částkou rovnající se nejvýše dvojnásobku členskéhopodílu. 21.7.1956 - 31.12.1991
Členský podíl učňů je splatný do jednoho roku po skončeníučebního období. 21.7.1956 - 2.12.1975
Výbor má 5 až 9 členů. 21.7.1956 - 6.7.1960
Členský podíl činí Kčs 200,- a je splatný do 1 roku od přijetíza člena. 22.3.1954 - 31.12.1991
Usnesením valné hromady ze dne 15.12.1953 byly přijaty novéstanovy. 10.2.1954
Ručení:Členové ručí svým členským podílem a další částkou ve výšidvojnásobku podílu. 10.2.1954 - 21.7.1956
Výbor se skládá ze sedmi členů. 10.2.1954 - 21.7.1956
Dosavadní členové představenstva jsou nyní členy výboru. 10.2.1954 - 21.7.1956
Členský podíl činí Kčřs 500,- a je splatný do 1 roku od přijetíza člena. 10.2.1954 - 22.3.1954
Usnesením valné hromady konané dne 10.června 1953 byly změněnystanovy v čl.1, 23 a 28. 10.7.1953
Představenstvo se skládá z pěti členů. 10.7.1953 - 10.2.1954
Usnesením valné hromady konané dne 23.března 1952 bnyly změněnystanovy v čl.23 odst. 28.5.1952
Představenstvo se skládá z 12 členů. 28.5.1952 - 10.7.1953
Smlouva společenstevní (stanovy) ze dne 17.ledna 1950. 31.3.1950
Podíl závodní 1000,- Kčs solatný do jednoho roku od přijetí začlena. 31.3.1950 - 10.2.1954
Ručení: Každý člen ručí kromě svých závodních podílůjednonásobnou výší upsaných podílů. 31.3.1950 - 10.2.1954
Představenstvo se skládá z šesti členů. 31.3.1950 - 28.5.1952

Kapitál DRUTĚVA, výrobní družstvo

zakladni jmění 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.8.1993

Sídlo DRUTĚVA, výrobní družstvo

Platnost údajů od - do
Adresa Dělnická 1020 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Dělnická 1020/54, Holešovice, 170 00 Praha 7
12.1.2016
Adresa Dělnická 0 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Dělnická /54, PSČ 17000
10.11.2010 - 12.1.2016
Adresa Dělnická 54 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Dělnická 54
31.12.1991 - 10.11.2010
Adresa Dělnická 54 , Praha 7-Holešovice Česká republika
Praha 7-Holešovice, Dělnická 54/1020
14.8.1961 - 31.12.1991
Adresa Zlatnická 3 , Praha II. Česká republika
Praha II., Zlatnická 3
12.2.1953 - 14.8.1961
Adresa Jungmannovo nám. 1 , Praha II. Česká republika
Praha II., Jungmannovo nám. 1
28.5.1952 - 12.2.1953
Adresa Myslíkova 27 , Praha II. Česká republika
Praha II., Myslíkova 27
31.3.1950 - 28.5.1952

Předmět podnikání DRUTĚVA, výrobní družstvo

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.6.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 10.6.1994 - 22.6.2009
pronajímání vlastních nebytových prostor včetně poskytování ijiných než základních služeb spojených s pronájmem 25.8.1993
výroba textilního zboží 25.8.1993 - 22.6.2009
výroba kožené galanterie 25.8.1993 - 22.6.2009
výroba kartáčnického zboží 25.8.1993 - 22.6.2009
výroba kartonážních výrobků a obalů 25.8.1993 - 22.6.2009
jednoduché práce vhodné pro zdravotně postižené, prováděné projiné podnikatele (např.montáže, skládání, kompletace, balení) 25.8.1993 - 22.6.2009
ofsetový tisk 25.8.1993 - 22.6.2009
masérské služby 25.8.1993 - 22.6.2009
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích dlepřílohy č.3 zákona č. 455/1991 Sb. 25.8.1993 - 8.8.2003
rekvalifikační kurzy a praktická výuka učebních oborů za úplatu 25.8.1993 - 8.8.2003
výroba, obchod, služby a ostatní činnosti vhodné zejména prozaměstnání a pracovní rehabilitaci občanů se změněnou pracovníschopností nebo zdravotním postižením, a to: 31.12.1991 - 25.8.1993
výroba a prodej tkaného a pleteného textilního zboží, výrobkůbrašnářských, galanterních, kartáčnických, kartonážních,tiskkařských, ozdobných a užitkových a z plastů 31.12.1991 - 25.8.1993
zakázková výroba a opravy oděvů, pleteného ošacení, prádla,kartonážních, tiskařských a kartáčnických výrobků 31.12.1991 - 25.8.1993
zprostředkovatelské služby pro tkané a pletené textilní zboží ajiné výrobky 31.12.1991 - 25.8.1993
ubytovací a stravovací a rehabilitační služby ve vlastnímzařízení 31.12.1991 - 25.8.1993
zahraničně obchodní činnost v rozsahu povolení nebo registrace 31.12.1991 - 25.8.1993
rekvalifikační a spcializační kursy pro pracovníky se ZPS aZPS/TZP se zaměřením na výrobní, administrativní a obslužnéčinnosti 31.12.1991 - 25.8.1993
poskytování ubytovacích a stravovacích služeb a rehabilitačnípéče ve vlastním rehabilitačním a rekreačním zařízení 15.6.1990 - 31.12.1991
poskytování služeb v oboru kartáčnickém a kartonážním 4.11.1983 - 31.12.1991
Předmětem činnosti družstva jsou výrobní činnosti vhodné proinvalidní občany, nevidomé a pracovníky se změněnou pracovníschopností dle technických a kvalifikačních možností družstva apotřeb vnitřního trhu zejména v oborech: 3.2.1983 - 31.12.1991
kartáčnickém, galanterním, brašnářském a doplňkových výrobkůtěchto oboru: 3.2.1983 - 31.12.1991
v oboru ručních tkanin, kusových tkanin, kusových výrobků,prádla a oděvů, pleteného ošacení a doplňkových výrobků těchtooborů 3.2.1983 - 31.12.1991
výroba v oboru kartonáže, obalů s potiskem a výrobků zplastických hmot 3.2.1983 - 31.12.1991
práce pro soc.organizace vhodné pro osoby se změněnou pracovníschopností 3.2.1983 - 31.12.1991
poskytování služeb v oboru prádla, oděvů a pleteného ošacení 3.2.1983 - 31.12.1991
maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodej výrobkůsouvisejících s prodávaným zbožím 3.2.1983 - 31.12.1991
maloobchodní činnost v oboru kartáčnickém, galanterním,brašnářském, prádla, oděvů a pleteného ošacení 3.2.1983 - 31.12.1991
v oboru ručních tkanin, kusových tkanin, kusových výrobků,prádla a oděvů z tkanin a pleteného ošacení 2.12.1975 - 3.2.1983
v oboru kartonáže a obalových prostředků 2.12.1975 - 3.2.1983
práce pro socialistické organizace vhodné pro osoby se změněnoupracovní schopností 2.12.1975 - 3.2.1983
poskytování služeb v oboru prádla, oděvů a pleteného ošacení 2.12.1975 - 3.2.1983
maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodej výrobkůsouvisejících s poskytovanými službami a dále maloobchodníčinnost v oboru kartáčnickém, galanterním, brašnářském, prádla,oděvů a pleteného ošacení 2.12.1975 - 3.2.1983
výroba v oboru kartáčnickém, galanterním, brašnářském 2.12.1975 - 3.2.1983
provádění prací pro národní podniky-kooperace v odvětvíchvhodných pro občany se ZPS 24.10.1974 - 2.12.1975
poskytování služeb obyvatelstvu a organizacím v oborech prádla,oděvů a pleteného ošacení 7.10.1970 - 2.12.1975
obchodní činnost související s výrobou, opravářskými aúdržbářskými pracemi a se zajištěním služeb 7.10.1970 - 2.12.1975
výroba výrobků kartáčnických, galanterních, brašnářských,ručních tkanin a kusových výrobků, pleteného ošacení, kartonáže,obalových prostředků, prádla a oděvů z tkanin, tkanin a kusovýchvýrobků filmtiskem 7.10.1970 - 19.4.1973
Úkolem družstva je řemeslně i podomácku organizovat a rozvíjetvýrobu: 21.7.1956 - 7.10.1970
textilního a konfekčního zboží všeho druhu 21.7.1956 - 7.10.1970
galanterního, ozdobnického zboží, bytových a módních doplňků zkůže, umělých hmot a textilu 21.7.1956 - 7.10.1970
předmětů ze dřeva, dřevin a umělých hmot ve spojení s jinýmimateriály, zejména zboží kartáčnického, košíkářského, užitkovýchpředmětů pro domácnost 21.7.1956 - 7.10.1970
hraček, upomínkového zboží, kartonáže a papírového zbožíozdobného i užitkového 21.7.1956 - 7.10.1970
služby: 21.7.1956 - 7.10.1970
vyplétání nábytku a jiných předmětů rákosem 21.7.1956 - 7.10.1970
opravy, údržba a ladění pian a harmonií 21.7.1956 - 7.10.1970
ruční a strojové pletení na zakázku a jiné s tím spojené pomocnévýroby. 21.7.1956 - 7.10.1970
K plnění svých úkolů může družstvo zřizovat vlastní prodejny. 21.7.1956 - 7.10.1970
Základním posláním družstva je, aby pracující (dělníci,řemeslníci a jiní) v družstvu sdružení, vybudovali společnýmiprostředky a společnou prací namísto drobného a roztríštěnéhopodnikání kolektivní podnik dobře technicky vybavený, stálezlepšující své výrobní metody, účelně organizovaný a spravovanýpodle zásad socialistického budování. 31.3.1950 - 21.7.1956
Družstvo bude v souladu s jednotným hospodářským plánem apotřebami celostátního hospodářství společně provozovati výrobu: 31.3.1950 - 21.7.1956
a) předměty textilní: 31.3.1950 - 21.7.1956
ručně tkané, tištěné i vázané textilie pro oděvní a bytové účely 31.3.1950 - 21.7.1956
ozdobné textilie zdobené malováním, batikováním a jinýmitechnikami 31.3.1950 - 21.7.1956
předměty ručně a strojově pletené, síťované, stávkové,prýmkařské, pokud jsou výtvarně zušlechtěny 31.3.1950 - 21.7.1956
krajky a výšivky všeho druhu 31.3.1950 - 21.7.1956
podomácku vyráběné rukavice háčkované, síťované nebo vyšívané,plstěná a pletená obuv 31.3.1950 - 21.7.1956
módní doplňky z textilu a šité hračky 31.3.1950 - 21.7.1956
b) předměty z barevných kovů a železa: 31.3.1950 - 21.7.1956
řemeslné a podomácku vyráběné předměty z drátu i ve spojení s jinými hmotami 31.3.1950 - 21.7.1956
řemeslné a podomácku vyráběné součásti bytového zařízení,předměty památkové 31.3.1950 - 21.7.1956
řemeslně a podomácku vyráběné kovové hračky, upomínkové zboží 31.3.1950 - 21.7.1956
předměty z kůže: 31.3.1950 - 21.7.1956
d) předměty ze dřeva, dřevin a umělých hmot ve spojení s jinýmimateriály: 31.3.1950 - 21.7.1956
řemeslně i podomácku vyráběné užitkové předměty pro domácnost ahospodářství 31.3.1950 - 21.7.1956
řemeslně i podomácku vyráběné výzdobné bytové doplňky 31.3.1950 - 21.7.1956
řemeslně a podomácku vyráběná umělecká galanterie a módnídoplňky z různých druhů materiálu 31.3.1950 - 21.7.1956
řemeslně a podomácku vyráběné košíkářské zboží, sparterie apletené zboží ze všech v úvahu přicházejících materiálů 31.3.1950 - 21.7.1956
řemeslně i podomácku vyráběné hračky, památkové předměty zedřeva i dřevin malované, vypalované i vykládané 31.3.1950 - 21.7.1956
kartáče, štětky, košťata a štětce všeho druhu 31.3.1950 - 21.7.1956
e) zvláštní zboží vyráběné osobami tělesně vadnými: 31.3.1950 - 21.7.1956
výroba kartonážní a papírového zboží ozdobného a užitkového 31.3.1950 - 21.7.1956
vázání a zlacení knih, knihařství 31.3.1950 - 21.7.1956
výroba prošívaných pokrývek 31.3.1950 - 21.7.1956
výroba šatů pro tělesně vadné 31.3.1950 - 21.7.1956
výroba prádla a dětských šatů 31.3.1950 - 21.7.1956
f) družstvo bude prováděti opravu, údržbu a ladění pian aharmonií 31.3.1950 - 21.7.1956
g) zřídí vlastní prodejny a zajistí tak zaměstnání svých členů asdpolu s národními a komunálními podniky ukojování potřeb všehopracujícího lidu. 31.3.1950 - 21.7.1956
K dosažení vytčeného úkolu je družstvo zejména oprávněno: 31.3.1950 - 21.7.1956
opatřovat si živnostenská oprávnění (koncese, povolení),potřebné k provozu jeho účelové činnosti podle platných předpisů 31.3.1950 - 21.7.1956
zřizovat i opatřovat si společné provozovy, pobočné závody avšechna jiná k jeho činnosti potřebná zařízení buď jejichvybudováním v souladu s investičním plánem nebo přijímánímtěchto zařízení za podmínek stanovených ÚRD od samostatnýchživnostníků, kteří se stanou jeho členy 31.3.1950 - 21.7.1956
činit opatření k další specializaci a mechnizaci výroby ačinnosti údržbářské a opravářské 31.3.1950 - 21.7.1956
organizovat soutěžení a údernictví na podkladě nejširšíiniciativy členstva 31.3.1950 - 21.7.1956
starati se o opatření zabezpečující v nejvyšší míře zdravízaměstnanců družstva a ulehčující jejich práci 31.3.1950 - 21.7.1956
pečovati o výchovu svých zaměstnanců, činovníků a členskýchkádrů hospodářsko-politickým školením v duchu lidovědemokratickém, směrem k socialismu, pod plnou odpovědnostípředstavenstva a dozorčí rady 31.3.1950 - 21.7.1956
vyvíjeti činnost v kolektivních podnicích (společnýchprovozovnách), organizovaných a udržovaných z prostředkůdružstva. 31.3.1950 - 21.7.1956
Honorování všech prací v družstvu se provádí podle množství akvality vynaložené práce, přičemž nutno dbáti především zásadyzavádění úkolových a premiových platů. Členové družstva mohouvykonávati práce pro družstvo také podomácku v případech, kdenelze organizovati práce ve společných dílnách. 31.3.1950 - 21.7.1956
řemeslně a podomácku vyráběné rukodělné galanterní předměty,bytové a módní doplňky 31.3.1950 - 21.7.1956
zvyšovat produktivitu práce, zejména úsilím o snížení výrobníchnákladů, zlepšením jakosti výrobků a vykonávaných prací a bojemproti provozním ztrátám, hospodářská činnost družstva spočívá nazásadách podnikového rozpočetnictví a odpovědnosti zarentabilitu ze strany funkcionářů a celého družstevníhokolektivu 31.3.1950 - 21.7.1956
dbáti o odborné vzdělání, výcvik a školení všech osob v družstvupracujících, zejména učňů 31.3.1950 - 21.7.1956
vzdělávati členy v plánovitém hospodaření, poučovati je ozařízeních sloužících k jejich sociálnímu, mravnímu a kulturnímupovznesení a opevňovati pracovní morálku 31.3.1950 - 21.7.1956

vedení firmy DRUTĚVA, výrobní družstvo

Statutární orgán DRUTĚVA, výrobní družstvo

Platnost údajů od - do
předsedkyně družstva Mgr. Kristýna Bukovská 15.6.2016
Vznik členství 31.5.2016
Vznik funkce 31.5.2016
Adresa: Dlouhá 157 , 250 63 Mratín Česká republika
Dlouhá 157, 250 63 Mratín
člen představenstva Jiří Prokop 15.6.2016
Vznik členství 31.5.2016
Adresa: Hejnická 212 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Hejnická 212/33, Střížkov, 190 00 Praha 9
místopředsedkyně družstva Jana Baťhová 15.6.2016
Vznik členství 31.5.2016
Vznik funkce 31.5.2016
Adresa: Dolákova 801 , 181 00 Praha 8 Česká republika
Dolákova 801/19, Bohnice, 181 00 Praha 8
člen představenstva Věra Chmelařová 15.6.2016
Vznik členství 31.5.2016
Adresa: Veverkova 1409 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Veverkova 1409/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
člen představenstva Mária Sivcová 15.6.2016
Vznik členství 31.5.2016
Adresa: Kuželova 574 , 199 00 Praha 9 Česká republika
Kuželova 574, Letňany, 199 00 Praha 9
člen představenstva Anna Krbcová 15.6.2016
Vznik členství 31.5.2016
Adresa: Krátká 1859 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Krátká 1859/20, Strašnice, 100 00 Praha 10
člen představenstva Helena Musilová 15.6.2016
Vznik členství 31.5.2016
Adresa: Hackerova 791 , 181 00 Praha 8 Česká republika
Hackerova 791/1, Bohnice, 181 00 Praha 8
Člen Alois Kopeček 31.3.1950 - 25.4.1951
Adresa: Kolínská 18 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Kolínská 18
Člen Jaroslav Zahradník 31.3.1950 - 28.5.1952
Adresa: V Domově 30 , Praha XI. Česká republika
Praha XI., V Domově 30
Člen Alois Finger 31.3.1950 - 28.5.1952
Adresa: Lesní 5 , Ústí nad Labem-Klíše Česká republika
Ústí nad Labem-Klíše, Lesní 5
Člen Ladislav Cígler 31.3.1950 - 28.5.1952
Adresa: 220 , Chrást u Plzně Česká republika
Chrást u Plzně 220
Člen Aloisie Poláková 25.4.1951 - 28.5.1952
Adresa: Kostkova 4 , Praha XI. Česká republika
Praha XI., Kostkova 4
Člen Anna Tolarová 28.5.1952 - 12.2.1953
Adresa: Česká republika
Praha, Železná
Člen Jan Drtina 31.3.1950 - 10.7.1953
Adresa: Lázeňská 5 , Praha III. Česká republika
Praha III., Lázeňská 5
Člen Josef Nekl 31.3.1950 - 10.7.1953
Adresa: Bulharská 102 , Brno Česká republika
Brno, Bulharská 102, okres Brno-město
Člen Emil Perutz 28.5.1952 - 10.7.1953
Adresa: Česká republika
Praha, Melantrichova
Člen Jan Hofman 28.5.1952 - 10.7.1953
Adresa: Česká republika
Praha, Krakovská
Člen Jan Mrázek 28.5.1952 - 10.7.1953
Adresa: Brno Česká republika
Brno, okres Brno-město
Člen Jan Mrázek 28.5.1952 - 10.7.1953
Adresa: Brno Česká republika
Brno, okres Brno-město
Člen Metoděj Šimek 28.5.1952 - 10.7.1953
Adresa: Brno-Žabovřesky Česká republika
Brno-Žabovřesky
Člen Ladislav Otřísal 28.5.1952 - 10.7.1953
Adresa: Chaloupkova , Brno Česká republika
Brno, Chaloupkova, okres Brno-město
Člen Jan Krupka 28.5.1952 - 10.7.1953
Adresa: Sobotka Česká republika
Sobotka, okres Jičín
Člen Jan Jindra 28.5.1952 - 10.7.1953
Adresa: Písek Česká republika
Písek
Člen Jan Revaj 28.5.1952 - 10.7.1953
Adresa: Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem
Člen František Vyhnal 12.2.1953 - 10.7.1953
Adresa: nám.legionářů 5 , Praha XIV. Česká republika
Praha XIV., nám.legionářů 5
Člen Jindřich Müller 10.7.1953 - 10.2.1954
Adresa: Sdružení 25 , Praha XIV. Česká republika
Praha XIV., Ul.Sdružení 25
Člen Miroslav Zeimer 10.7.1953 - 10.2.1954
Adresa: Klimentská 34 , Praha II. Česká republika
Praha II., Klimentská 34
Člen Anežka Sýkorová 10.2.1954 - 5.2.1955
Adresa: Nad Kajetánkou 8 , Praha-Břevnov Česká republika
Praha-Břevnov, Nad Kajetánkou 8
Člen Dr. Josef Maleček 10.2.1954 - 17.6.1955
Adresa: Chalonská 7 , Praha XIX. Česká republika
Praha XIX., Chalonská 7
Člen Ladislav Fafek 28.5.1952 - 21.7.1956
Adresa: 105 , Kamenný Most Česká republika
Kamenný Most 105
Zástupce předsedy Jindřich Müller 10.2.1954 - 21.7.1956
Adresa: Sdružení 25 , Praha XIV. Česká republika
Praha XIV., Ul.Sdružení 25
Člen Josef Lukeš 5.2.1955 - 21.7.1956
Adresa: Radhošťská 5 , Praha XII. Česká republika
Praha XII., Radhošťská 5
Člen Čeněk Čejchan 17.6.1955 - 21.7.1956
Adresa: 429 , Suchdol u Prahy Česká republika
Suchdol u Prahy 429
Zástupce předsedy Ladislav Fafek 21.7.1956 - 5.7.1957
Adresa: 105 , Kamenný Most Česká republika
Kamenný Most 105
Člen Václav Svítek 21.7.1956 - 5.7.1957
Adresa: Mečislavova 16 , Praha XIV. Česká republika
Praha XIV., Mečislavova 16
Člen Irena Poppová 21.7.1956 - 9.3.1960
Adresa: Pivoňkova 84 , Praha-Zahradní město Česká republika
Praha-Zahradní město, Pivoňkova 84
Člen Jindřich Müller 21.7.1956 - 6.7.1960
Adresa: Sdružení 25 , Praha XIV. Česká republika
Praha XIV., Ul.Sdružení 25
Zástupce předsedy Václav Svítek 5.7.1957 - 6.7.1960
Adresa: Mečislavova 16 , Praha XIV. Česká republika
Praha XIV., Mečislavova 16
Člen František Kodýdek 10.7.1953 - 15.7.1960
Adresa: Sokolovská 48 , Praha X. Česká republika
Praha X., Sokolovská 48
Člen Marie Hadrávková 21.7.1956 - 14.8.1961
Adresa: Roháčova 75 , Praha XI. Česká republika
Praha XI., Roháčova 75
Člen Miroslav Hanzal 14.8.1961 - 26.9.1966
Adresa: Radlická 142 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Radlická 142
Člen Oldřich Odehnal 10.7.1953 - 29.5.1968
Adresa: Ve Struhách 969 , Praha-Bubeneč Česká republika
Praha-Bubeneč, Ve Struhách 969
Člen Marie Syrovátková 9.3.1960 - 29.5.1968
Adresa: U Smaltovny 11 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, U Smaltovny 11
Člen Božena Fáberová 6.7.1960 - 29.5.1968
Adresa: Záběhlická 19 , Praha-Záběhlice Česká republika
Praha-Záběhlice, Záběhlická 19
Předseda Miroslav Zeimer 10.2.1954 - 5.12.1968
Adresa: Klimentská 34 , Praha II. Česká republika
Praha II., Klimentská 34
Předseda Miroslav Zeimer 5.12.1968 - 16.12.1969
Adresa: Nedvědovo nám. 283 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nedvědovo nám. 283/4
Zástupce předsedy Jindřich Müller 6.7.1960 - 8.7.1970
Adresa: Sdružení 25 , Praha XIV. Česká republika
Praha XIV., Ul.Sdružení 25
Člen Karel Dvořák 6.7.1960 - 8.7.1970
Adresa: Donská 11 , Praha 13 Česká republika
Praha 13, Donská 11
Člen František Svoboda 14.8.1961 - 8.7.1970
Adresa: Navrátilova 3 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Navrátilova 3
Člen Oldřich Frank 14.8.1961 - 8.7.1970
Adresa: Šumavská 26 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Šumavská 26
Člen Božena Plodová 26.9.1966 - 8.7.1970
Adresa: Ondříčkova 40 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Ondříčkova 40
Člen Božena Hanzalová 29.5.1968 - 8.7.1970
Adresa: V Olšinách 31 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, V Olšinách 31
Člen Květa Illichová 29.5.1968 - 8.7.1970
Adresa: K Ryšánce 16 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, K Ryšánce 16
Člen Zdeňka Lisová 29.5.1968 - 8.7.1970
Adresa: Půlkruhová 4 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Půlkruhová 4
Předseda Otakar Chmela 16.12.1969 - 8.7.1970
Adresa: Škroupovo nám. 7 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Škroupovo nám. 7
Člen Eliška Kallmünzerová 16.12.1969 - 8.7.1970
Adresa: Koněvova 101 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Koněvova 101
Člen Miroslav Halamka 16.12.1969 - 8.7.1970
Adresa: Hvozdíkova 2614 , Praha 10-Záběhlice Česká republika
Praha 10-Záběhlice, Hvozdíkova 2614
Předseda náhradního orgánu Robert Vavroš 8.7.1970 - 18.12.1970
Adresa: nám.Míru 4 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, nám.Míru 4
Člen František Kostínek 8.7.1970 - 18.12.1970
Adresa: Kremelská 150 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Kremelská 150
Člen Miloslava Vestfálová 8.7.1970 - 18.12.1970
Adresa: M.Pujmanové 878 , Pankrác I. Česká republika
Pankrác I., ul.M.Pujmanové 878
Člen Andrej Chlebuš 8.7.1970 - 18.12.1970
Adresa: Novodvorská 411 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Novodvorská 411
Člen Vladimír Bartoš 8.7.1970 - 18.12.1970
Adresa: Linhartská 136 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Linhartská 136/6
Předseda Robert Vavroš 18.12.1970 - 10.4.1972
Adresa: nám.Míru 3 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, nám.Míru 3/1220
Člen Eliška Kallmünzerová 18.12.1970 - 10.4.1972
Adresa: Koněvova 101 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Koněvova 101
Místopředseda Ladislav Křikava 18.12.1970 - 10.4.1972
Adresa: Římská 42 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Římská 42
Člen Jindřich Müller 18.12.1970 - 10.4.1972
Adresa: Sdružení 1296 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Sdružení 1296/25
Člen Vladimír Weiser 10.4.1972 - 9.10.1972
Adresa: nám.14.číjna 3 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, nám.14.číjna 3
Člen Jarmila Chalupská 18.12.1970 - 11.4.1974
Adresa: Nobodvorská 1076 , Praha 4-Bráník-Zálesí Česká republika
Praha 4-Bráník-Zálesí, Nobodvorská 1076
Člen Zdeňka Kršková 18.12.1970 - 11.4.1974
Adresa: Na Červeném vrchu 676 , Praha 6-Vokovice Česká republika
Praha 6-Vokovice, Na Červeném vrchu 676
Člen František Herštík 18.12.1970 - 22.4.1976
Adresa: Lomnického 812 , Praha 4-Nusle Česká republika
Praha 4-Nusle, Lomnického 812/6
Člen Karel Dvořák 18.12.1970 - 22.4.1977
Adresa: Oldřichova 57 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Oldřichova 57
Člen Zdeňka Lisová 18.12.1970 - 22.4.1977
Adresa: Půlkruhová 55 , Praha 6-Vokovice Česká republika
Praha 6-Vokovice, Půlkruhová 55/4
Člen Lydie Vošahlíková 18.12.1970 - 22.4.1977
Adresa: Sekaninova 64 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Sekaninova 64
Místopředseda Jindřich Müller 10.4.1972 - 22.4.1977
Adresa: Sdružení 1296 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Sdružení 1296/25
Člen Ondrej Chlebuš 9.10.1972 - 22.4.1977
Adresa: Novodvorská 411 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Novodvorská 411
Člen Kamila Vokáčová 11.4.1974 - 22.4.1977
Adresa: Valdecká 4 , Hořovice Česká republika
Hořovice, Valdecká 4, okres Beroun
Člen Karel Kulhánek 22.4.1976 - 22.4.1977
Adresa: Frýdlantská 1320 , Praha 8-Kobylisy Česká republika
Praha 8-Kobylisy, Frýdlantská 1320/3
Člen Vladimíra Behenská 10.4.1972 - 20.4.1982
Adresa: Prosecká 26 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Prosecká 26
Místopředseda Karel Kulhánek 22.4.1977 - 20.4.1982
Adresa: Frýdlantská 1320 , Praha 8-Kobylisy Česká republika
Praha 8-Kobylisy, Frýdlantská 1320/3
Člen Věra Průšová 22.4.1977 - 20.4.1982
Adresa: Na padesátém 857 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na padesátém 857
Člen Jindra Voženílek 22.4.1977 - 20.4.1982
Adresa: Boleslavova 34 , Praha 4-Nusle Česká republika
Praha 4-Nusle, Boleslavova 34
Člen Jarmila Vrzáková 22.4.1977 - 20.4.1982
Adresa: Šeříkova 10 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Šeříkova 10
Člen Věra Průšová 22.4.1977 - 20.4.1982
Adresa: Na padesátém 857 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na padesátém 857
Člen Jindra Voženílek 22.4.1977 - 20.4.1982
Adresa: Boleslavova 34 , Praha 4-Nusle Česká republika
Praha 4-Nusle, Boleslavova 34
Člen Jarmila Vrzáková 22.4.1977 - 20.4.1982
Adresa: Šeříkova 10 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Šeříkova 10
Člen Marie Peciválová 22.4.1977 - 20.4.1982
Adresa: U pentlovky 463 , Praha 8-Troja - sídliště Bohnice Česká republika
Praha 8-Troja - sídliště Bohnice, U pentlovky 463
Předseda Eliška Kallmünzerová 10.4.1972 - 3.2.1983
Adresa: Koněvova 101 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Koněvova 101
Člen Božena Šedá 11.4.1974 - 3.2.1983
Adresa: U nádrže - 2 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, U nádrže - 2/618
Člen Květa Illichová 18.12.1970 - 9.12.1988
Adresa: K Ryšánce 16 , Praha 4-Bráník Česká republika
Praha 4-Bráník, K Ryšánce 16
Člen Zdenka Cajthamlová 22.4.1977 - 9.12.1988
Adresa: Radlická 53 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Radlická 53
Člen Zdeněk Hrdina 22.4.1977 - 9.12.1988
Adresa: Tomášská 12 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Tomášská 12/22
Člen Marie Stachová 20.4.1982 - 9.12.1988
Adresa: K Jalůvce 11 , Praha 9-ěšchovice Česká republika
Praha 9-ěšchovice, K Jalůvce 11
Člen Blažena Šedá 3.2.1983 - 9.12.1988
Adresa: U nádrže - 2 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, U nádrže - 2/618
Člen Zdeňka Gornerová 9.12.1988 - 26.5.1989
Adresa: Jirečkova 11 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Jirečkova 11
Předseda Eliška Kallmünzerová 3.2.1983 - 25.7.1989
Adresa: Rokosovského 582 , Praha 8-Troja Česká republika
Praha 8-Troja, Rokosovského 582
Člen Ladislav Holeček 26.5.1989 - 25.7.1989
Adresa: Káranská 511 , Praha 10-Malešice Česká republika
Praha 10-Malešice, Káranská 511
Člen Eliška Kallmünzerová 25.7.1989 - 25.7.1989
Adresa: Rokosovského 582 , Praha 8-Troja Česká republika
Praha 8-Troja, Rokosovského 582
Místopřededa Jindra Voženílek 20.4.1982 - 15.6.1990
Adresa: Boleslavova 34 , Praha 4-Nusle Česká republika
Praha 4-Nusle, Boleslavova 34
Člen Olga Pírková 20.4.1982 - 15.6.1990
Adresa: Ruská 156 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Ruská 156
Člen Stanislav Procházka 20.4.1982 - 15.6.1990
Adresa: K lipám 299 , Praha 9-Prosek Česká republika
Praha 9-Prosek, K lipám 299
Člen Josef Žurek 20.4.1982 - 15.6.1990
Adresa: Gen.Svobody 534 , Roztoky u Prahy Česká republika
Roztoky u Prahy, Gen.Svobody 534
Člen Miloslav Vobořil 20.4.1982 - 15.6.1990
Adresa: Dostálova 1805 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Dostálova 1805/3
Člen Zdeněk Kos 9.12.1988 - 15.6.1990
Adresa: Zlešická 1808 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Zlešická 1808
Člen Alena Vostárková 9.12.1988 - 15.6.1990
Adresa: Kremnická 3026 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kremnická 3026
Člen Věra Albertová 9.12.1988 - 15.6.1990
Adresa: Jetřichovická 739 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Jetřichovická 739
Člen Blanka Borovičková 9.12.1988 - 15.6.1990
Adresa: Vrůtecká 1 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vrůtecká 1
Předseda Ladislav Holeček 25.7.1989 - 15.6.1990
Adresa: Káranská 511 , Praha 10-Malešice Česká republika
Praha 10-Malešice, Káranská 511
Člen Vladimíra Králová 15.6.1990 - 31.12.1991
Adresa: Žitná 573 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Žitná 573/38
Člen Jaroslav Novák 15.6.1990 - 31.12.1991
Adresa: Tomáškova 3 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Tomáškova 3
Člen Margit Sýkorová 15.6.1990 - 31.12.1991
Adresa: Dimitrovo nám 12 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Dimitrovo nám.12
Člen Zuzana Vítková 15.6.1990 - 31.12.1991
Adresa: Obránců míru 27 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Obránců míru 27
Člen Jana Adámková 15.6.1990 - 7.7.1992
Adresa: U průhonu 64 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, U průhonu 64
Člen Ing. Lenka Góraková 15.6.1990 - 7.7.1992
Adresa: Limuzská 39 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Limuzská 39
Člen Taťána Plíhalová 15.6.1990 - 7.7.1992
Adresa: Leopoldova 27 , Praha 4-Chodov Česká republika
Praha 4-Chodov, Leopoldova 27
Člen Eva Stará 15.6.1990 - 7.7.1992
Adresa: Frýdlantská 23 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Frýdlantská 23
Člen Ing. Milan Karel 31.12.1991 - 7.7.1992
Adresa: Klimova 2101 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Klimova 2101
Člen Alena Besedová 31.12.1991 - 7.7.1992
Adresa: Biskupcova 14 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Biskupcova 14
Předseda Jan Eiesner 15.6.1990 - 25.8.1993
Adresa: Panská 5 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Panská 5
Místopředseda Daniela Pekařová 15.6.1990 - 25.8.1993
Adresa: S.M.Kirova 10 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, S.M.Kirova 10
Člen Josef Kožla 15.6.1990 - 25.8.1993
Adresa: Krosnářova 24 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Krosnářova 24
Člen Ing. Otakar Moučka 31.12.1991 - 25.8.1993
Adresa: Gregorova 2090 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Gregorova 2090
Člen Antonie Mojžíšová 7.7.1992 - 25.8.1993
Adresa: Na Malovance 529 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Malovance 529/12
Člen Zdeňka Trubičková 7.7.1992 - 25.8.1993
Adresa: Březinova 473 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Březinova 473/29
Člen Markéta Nechvilková 7.7.1992 - 25.8.1993
Adresa: Veverkova 1230 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Veverkova 1230/7
Člen Ludmila Břehovská 31.12.1991 - 10.6.1994
Adresa: Nad Hercovkou 420 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Nad Hercovkou 420
Člen Marie Šrámková 7.7.1992 - 10.6.1994
Adresa: Lovosická 661 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Lovosická 661/1
Předseda Ing. Bohuslav Šára 25.8.1993 - 10.6.1994
Adresa: Chvatěrubská 351 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Chvatěrubská 351, PSČ 18000
Místopředseda Karel Beránek 25.8.1993 - 10.6.1994
Adresa: Rajmonova 1637 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Rajmonova 1637, PSČ 18000
Člen Ing. Jaroslav Barborka 25.8.1993 - 10.6.1994
Adresa: V mokřinách 358 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, V mokřinách 358, PSČ 14000
Člen Ing. Alena Mačiová 25.8.1993 - 10.6.1994
Adresa: Hovorčovická 17 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Hovorčovická 17, PSČ 1800
Člen Daniela Čejková 25.8.1993 - 10.6.1994
Adresa: Paláskova 1107 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Paláskova 1107, PSČ 18000
Člen Zdena Křížová 25.8.1993 - 10.6.1994
Adresa: Kamenická 38 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Kamenická 38, PSČ 17000
Člen Růžena Váňová 25.8.1993 - 10.6.1994
Adresa: Jančova 364 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Jančova 364, PSČ 1900
Člen Magdalena Jancsóová 25.8.1993 - 10.6.1994
Adresa: Dolákova 532 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Dolákova 532, PSČ 1800
Člen Ing. Josef Beránek 25.8.1993 - 10.6.1994
Adresa: V zápolí 30 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, V zápolí 30, PSČ 14000
Člen Vladimír Pečenka 25.8.1993 - 10.6.1994
Adresa: Havířská stezka 137 , Kutná Hora Česká republika
Kutná Hora, Havířská stezka 137
Člen Helena Koníčková 25.8.1993 - 10.6.1994
Adresa: Žižkovo nám 1152 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Žižkovo nám.1152, PSČ 13000
Člen Marcela Fišerová 10.6.1994 - 29.8.1995
Adresa: Vodárenská 23 , Kladno Česká republika
Kladno, Vodárenská 23/54
Člen Václav Voňavka 10.6.1994 - 29.8.1995
Adresa: U zahrady 142 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, U zahrady 142, PSČ 10000
Člen Michaelle Hoffmannová 10.6.1994 - 29.8.1995
Adresa: Čiklova 629 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Čiklova 629, PSČ 12000
Člen Martina Kotyzová 10.6.1994 - 29.8.1995
Adresa: Vokovická 685 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Vokovická 685, PSČ 16000
Člen Ing. Renata Hlinovská 10.6.1994 - 29.8.1995
Adresa: Krosenská 533 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Krosenská 533, PSČ 18000
Člen Dana Janečková 10.6.1994 - 29.8.1995
Adresa: Daškova 3071 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Daškova 3071, PSČ 14000
Předseda Karel Beránek 10.6.1994 - 25.7.1997
Adresa: Rajmonova 1637 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Rajmonova 1637, PSČ 18000
Člen Jaroslav Venuš 10.6.1994 - 25.7.1997
Adresa: Oldřichova 5 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Oldřichova 5, PSČ 12000
Člen Ing. Josef Beránek 29.8.1995 - 25.7.1997
Adresa: V zápolí 30 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, V zápolí 30, PSČ 14000
Člen Daniela Čejková 29.8.1995 - 25.7.1997
Adresa: Paláskova 1107 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Paláskova 1107, PSČ 1800
Člen JUDr. Milan Sekyra 29.8.1995 - 25.7.1997
Adresa: Sartoriova 30 , 169 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Sartoriova 30, PSČ 16900
Člen Libuše Zuchnická 29.8.1995 - 25.7.1997
Adresa: Rumburská 262 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Rumburská 262, PSČ 19000
Předseda JUDr. Milan Sekyra 25.7.1997 - 29.4.1998
Adresa: Sartoriova 30 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Sartoriova 30/17, PSČ 16000
Místopředseda Vladimír Pečenka 10.6.1994 - 18.7.2000
Adresa: Havířská steuka 137 , Kutná Hora Česká republika
Kutná Hora, Havířská steuka 137
Člen Renata Kopecká 29.8.1995 - 18.7.2000
Adresa: Baštýřská 135 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Baštýřská 135, PSČ 19000
Člen Ing. František Zima 29.8.1995 - 18.7.2000
Adresa: Stadická 272 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Stadická 272, PSČ 10000
Člen Zdeňka Křížová 25.7.1997 - 18.7.2000
Adresa: Kamenická 626 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Kamenická 626/38
Člen Karel Wolf 25.7.1997 - 18.7.2000
Adresa: Bezručova 1302 , Černošice Česká republika
Černošice, Bezručova 1302, okres Praha-západ
Předseda Ing. Josef Beránek 29.4.1998 - 18.7.2000
Adresa: V zápolí 30 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, V zápolí 30, PSČ 14000
Člen Lenka Blahoutová 18.7.2000 - 8.8.2003
Adresa: U Děkanky 16 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, U Děkanky 16, PSČ 1400
Člen Jana Javůrková 18.7.2000 - 8.8.2003
Adresa: Letohradská 680 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Letohradská 680/11, PSČ 17000
Místopředseda Karel Wolf 18.7.2000 - 3.8.2006
Zánik členství 17.5.2006
Zánik funkce 17.5.2006
Adresa: Bezručova 1302 , Černošice Česká republika
Černošice, Bezručova 1302, okres Praha-západ, PSČ 25228
Člen Zdeňka Křížová 18.7.2000 - 3.8.2006
Zánik členství 17.5.2006
Adresa: Kamenická 626 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Kamenická 626/38, PSČ 17000
Člen Ing. František Zima 18.7.2000 - 3.8.2006
Zánik členství 17.5.2006
Adresa: Stadická 272 , 109 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Stadická 272, PSČ 10900
člen Dana Holubková 8.8.2003 - 3.8.2006
Zánik členství 17.5.2006
Adresa: Ostravská 619 , 199 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Ostravská 619, PSČ 19900
místopředseda představenstva Zdeňka Křížová 3.8.2006 - 20.6.2008
Vznik členství 17.5.2006
Zánik členství 14.5.2008
Vznik funkce 17.5.2006
Zánik funkce 14.5.2008
Adresa: Kamenická 626 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Kamenická 626/38, PSČ 17000
člen představenstva Mária Sivcová 3.8.2006 - 20.6.2008
Vznik členství 17.5.2006
Adresa: Kuželova 574 , 199 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Kuželova 574, PSČ 19900
Předseda Ing. Josef Beránek 18.7.2000 - 22.6.2009
Adresa: V zápolí 30 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, V zápolí 30, PSČ 14000
Člen Vladimír Pečenka 18.7.2000 - 22.6.2009
Adresa: U Kapličky 6 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Litoměřice, U Kapličky 6/445, PSČ 41201
člen Věra Chvalovská 8.8.2003 - 22.6.2009
Adresa: Zlonín 57 , 250 64 Měšice Česká republika
Měšice, Zlonín 57, PSČ 25064
člen představenstva Ing. Josef Beránek 22.6.2009 - 22.6.2009
Vznik členství 29.4.1997
Adresa: V zápolí 1162 , 141 00 Praha 4 - Michle Česká republika
Praha 4 - Michle, V zápolí 1162/30, PSČ 14100
člen představenstva Vladimír Pečenka 22.6.2009 - 22.6.2009
Vznik členství 29.4.1997
Zánik členství 10.5.2000
Adresa: U Kapličky 6 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Litoměřice, U Kapličky 6/445, PSČ 41201
člen představenstva Věra Chvalovská 22.6.2009 - 22.6.2009
Vznik členství 20.5.2003
Zánik členství 17.5.2006
Adresa: 57 , 250 64 Měšice Česká republika
Měšice 57, okres Praha-východ, PSČ 25064
předseda představenstva Ing. Josef Beránek 22.6.2009 - 22.6.2009
Vznik členství 29.4.1997
Zánik členství 10.5.2000
Vznik funkce 26.11.1997
Zánik funkce 10.5.2000
Adresa: V zápolí 1162 , 141 00 Praha 4 - Michle Česká republika
Praha 4 - Michle, V zápolí 1162/30, PSČ 14100
člen představenstva Vladimír Pečenka 22.6.2009 - 22.6.2009
Vznik členství 10.5.2000
Zánik členství 20.5.2003
Adresa: U Kapličky 6 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Litoměřice, U Kapličky 6/445, PSČ 41201
předseda družstva Ing. Josef Beránek 22.6.2009 - 22.6.2009
Vznik členství 10.5.2000
Zánik členství 20.5.2003
Vznik funkce 10.5.2000
Zánik funkce 20.5.2003
Adresa: V zápolí 1162 , 141 00 Praha 4 - Michle Česká republika
Praha 4 - Michle, V zápolí 1162/30, PSČ 14100
člen představenstva Vladimír Pečenka 22.6.2009 - 22.6.2009
Vznik členství 20.5.2003
Zánik členství 17.5.2006
Adresa: U Kapličky 6 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Litoměřice, U Kapličky 6/445, PSČ 41201
předseda družstva Ing. Josef Beránek 22.6.2009 - 22.6.2009
Vznik členství 20.5.2003
Zánik členství 17.5.2006
Vznik funkce 20.5.2003
Zánik funkce 17.5.2006
Adresa: V zápolí 1162 , 141 00 Praha 4 - Michle Česká republika
Praha 4 - Michle, V zápolí 1162/30, PSČ 14100
člen představenstva Jana Baťhová 3.8.2006 - 18.7.2009
Vznik členství 17.5.2006
Zánik členství 26.5.2009
Adresa: Dolákova 801 , 181 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Dolákova 801/19, PSČ 18100
člen představenstva Jana Jirátová 3.8.2006 - 18.7.2009
Vznik členství 17.5.2006
Zánik členství 26.5.2009
Adresa: 273 51 Červený Újezd 66 Česká republika
Červený Újezd 66, PSČ 27351
místopředseda představenstva Mária Sivcová 20.6.2008 - 18.7.2009
Vznik členství 17.5.2006
Zánik členství 26.5.2009
Vznik funkce 14.5.2008
Zánik funkce 26.5.2009
Adresa: Kuželova 574 , 199 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Kuželova 574, PSČ 19900
člen představenstva Lenka Blahoutová 20.6.2008 - 18.7.2009
Vznik členství 14.5.2008
Zánik členství 26.5.2009
Adresa: U Děkanky 1650 , 140 00 Praha 4 - Nusle Česká republika
Praha 4 - Nusle, U Děkanky 1650/16, PSČ 14000
předseda družstva Ing. Josef Beránek 22.6.2009 - 18.7.2009
Vznik členství 17.5.2006
Zánik členství 26.5.2009
Vznik funkce 25.5.2006
Zánik funkce 26.5.2009
Adresa: V zápolí 1162 , 141 00 Praha 4 - Michle Česká republika
Praha 4 - Michle, V zápolí 1162/30, PSČ 14100
člen představenstva Vladimír Pečenka 22.6.2009 - 18.7.2009
Vznik členství 17.5.2006
Zánik členství 26.5.2009
Adresa: U Kapličky 6 , 412 01 Litoměřice Česká republika
Litoměřice, U Kapličky 6/445, PSČ 41201
člen představenstva Věra Chvalovská 22.6.2009 - 18.7.2009
Vznik členství 17.5.2006
Zánik členství 26.5.2009
Adresa: 57 , 250 64 Měšice Česká republika
Měšice 57, okres Praha-východ, PSČ 25064
člen představenstva Kristýna Bukovská 18.7.2009 - 10.9.2009
Vznik členství 26.5.2009
Zánik členství 9.8.2009
Adresa: Dlouhá 157 , Mratín Česká republika
Mratín, Dlouhá 157, okres Praha-východ, PSČ 25063
člen představenstva Věra Váchová 18.7.2009 - 10.11.2010
Vznik členství 26.5.2009
Adresa: Veverkova 1409 , 170 00 Praha 7 - Holešovice Česká republika
Praha 7 - Holešovice, Veverkova 1409/12, PSČ 17000
člen představenstva Anna Krbcová 18.7.2009 - 17.10.2013
Vznik členství 26.5.2009
Adresa: Sokolovská 409 , 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika
Praha 8 - Karlín, Sokolovská 409/120, PSČ 18600
předseda družstva Jiří Prokop 18.7.2009 - 15.6.2016
Vznik členství 26.5.2009
Vznik funkce 28.5.2009
Adresa: Hejnická 212 , 190 00 Praha 9 - Střížkov Česká republika
Praha 9 - Střížkov, Hejnická 212/33, PSČ 19000
místopředseda družstva Jana Baťhová 18.7.2009 - 15.6.2016
Vznik členství 26.5.2009
Vznik funkce 28.5.2009
Adresa: Dolákova 801 , 181 00 Praha 8 - Bohnice Česká republika
Praha 8 - Bohnice, Dolákova 801/19, PSČ 18100
člen představenstva Vladimír Rautner 18.7.2009 - 15.6.2016
Vznik členství 26.5.2009
Adresa: Havanská 491 , 170 00 Praha 7 - Bubeneč Česká republika
Praha 7 - Bubeneč, Havanská 491/3, PSČ 17000
člen představenstva Mária Sivcová 18.7.2009 - 15.6.2016
Vznik členství 26.5.2009
Adresa: Kuželova 574 , 199 00 Praha 9 - Letňany Česká republika
Praha 9 - Letňany, Kuželova 574, PSČ 19900
člen představenstva Helena Musilová 8.6.2010 - 15.6.2016
Vznik členství 1.4.2010
Adresa: Hackerova 791 , 181 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Hackerova 791/1, PSČ 18100
člen představenstva Věra Chmelařová 10.11.2010 - 15.6.2016
Vznik členství 26.5.2009
Adresa: Veverkova 1409 , 170 00 Praha 7 - Holešovice Česká republika
Praha 7 - Holešovice, Veverkova 1409/12, PSČ 17000
člen představenstva Anna Krbcová 17.10.2013 - 15.6.2016
Vznik členství 26.5.2009
Adresa: Krátká 1859 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Krátká 1859/20, Strašnice, 100 00 Praha 10
člen představenstva Jiří Prokop 15.6.2016 - 15.6.2016
Vznik členství 31.5.2016
Vznik funkce 15.6.2016
Adresa: Hejnická 212 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Hejnická 212/33, Střížkov, 190 00 Praha 9
místopředseda představenstva Jana Baťhová 15.6.2016 - 15.6.2016
Vznik členství 31.5.2016
Vznik funkce 31.5.2016
Adresa: Dolákova 801 , 181 00 Praha 8 Česká republika
Dolákova 801/19, Bohnice, 181 00 Praha 8
člen představenstva Jana Baťhová 15.6.2016 - 15.6.2016
Vznik členství 31.5.2016
Adresa: Dolákova 801 , 181 00 Praha 8 Česká republika
Dolákova 801/19, Bohnice, 181 00 Praha 8

Sbírka Listin DRUTĚVA, výrobní družstvo

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXCIX 74/SL 42 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 11.6.2015 12.6.2015 13
DrXCIX 74/SL 40 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 17.6.2014 1.7.2014 14
DrXCIX 74/SL 39 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 12.6.2013 17.6.2013 19
DrXCIX 74/SL 38 účetní závěrka 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 13.6.2012 22.6.2012 14
DrXCIX 74/SL 37 ostatní zápis ze shromáždění delegátu Městský soud v Praze 22.5.2012 13.6.2012 20.6.2012 4
DrXCIX 74/SL 36 účetní závěrka r.2010-nová Městský soud v Praze 31.12.2010 28.6.2011 8.7.2011 15
DrXCIX 74/SL 35 účetní závěrka za rok 2010-příloha Městský soud v Praze 31.12.2010 24.6.2011 27.6.2011 8
DrXCIX 74/SL 34 účetní závěrka za rok 2010-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2010 24.6.2011 27.6.2011 5
DrXCIX 74/SL 33 účetní závěrka za rok 2010-VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2010 24.6.2011 27.6.2011 2
DrXCIX 74/SL 32 účetní závěrka 2009 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 10.6.2010 10.6.2010 4
DrXCIX 74/SL 31 účetní závěrka 2009 cash fow Městský soud v Praze 31.12.2009 28.5.2010 3.6.2010 1
DrXCIX 74/SL 30 účetní závěrka 2009 VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2009 28.5.2010 3.6.2010 2
DrXCIX 74/SL 29 účetní závěrka 2009 příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 28.5.2010 3.6.2010 7
DrXCIX 74/SL 28 ostatní -zápis ze schůze Městský soud v Praze 28.5.2009 5.8.2009 3
DrXCIX 74/SL 27 ostatní -zápis ze shromáždění Městský soud v Praze 26.5.2009 5.8.2009 5
DrXCIX 74/SL 26 ostatní -odstoupení z fce+čest.prohl. Městský soud v Praze 28.5.2009 5.8.2009 1
DrXCIX 74/SL 25 ostatní -odstoupení z fce+čest.prohl. Městský soud v Praze 3.6.2009 5.8.2009 1
DrXCIX 74/SL 24 ostatní -odstoupení z fce+čest.prohl. Městský soud v Praze 4.6.2009 5.8.2009 2
DrXCIX 74/SL 23 ostatní -odstoupení z fce+čest.prohl. Městský soud v Praze 22.5.2009 5.8.2009 2
DrXCIX 74/SL 22 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.5.2009 5.8.2009 3
DrXCIX 74/SL 21 účetní závěrka r.2008 peněžní toky Městský soud v Praze 31.12.2008 4.6.2009 8.6.2009 1
DrXCIX 74/SL 20 účetní závěrka r.2008 příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 4.6.2009 8.6.2009 7
DrXCIX 74/SL 19 účetní závěrka r.2008 VZ a Z Městský soud v Praze 31.12.2008 4.6.2009 8.6.2009 2
DrXCIX 74/SL 18 účetní závěrka r.2008 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 4.6.2009 8.6.2009 4
DrXCIX 74/SL 17 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.6.2008 9.7.2008 19.9.2008 1
DrXCIX 74/SL 16 ostatní -zápis ze shrom.delegátů Městský soud v Praze 14.5.2008 20.6.2008 4
DrXCIX 74/SL 15 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.5.2006 19.9.2006 0
DrXCIX 74/SL 14 ostatní záp. z 1. sch. předst. Městský soud v Praze 25.5.2006 19.9.2006 0
DrXCIX 74/SL 13 ostatní záp. ze shrom delegátů Městský soud v Praze 17.5.2006 19.9.2006 0
DrXCIX 74/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2005 + usn.shrom.dedlegátů Městský soud v Praze 31.12.2005 3.7.2006 27.7.2006 0
DrXCIX 74/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2004+audit+příl. Městský soud v Praze 31.12.2004 4.7.2005 18.7.2005 0
DrXCIX 74/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2003+audit+příl. Městský soud v Praze 31.12.2003 29.6.2004 12.7.2004 0
DrXCIX 74/SL 6 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.6.2003 1.10.2003 0
DrXCIX 74/SL 5 ostatní oznámení o zatopení archivu Městský soud v Praze 25.9.2002 26.9.2002 3.10.2002 0
DrXCIX 74/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 104/2002+zápis Městský soud v Praze 15.5.2002 1.10.2002 0
DrXCIX 74/SL 3 notářský zápis NZ 104/2002 Městský soud v Praze 15.5.2002 1.10.2002 0
DrXCIX 74/SL 2 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2001 + příl. Městský soud v Praze 31.12.2001 11.6.2002 13.6.2002 0
DrXCIX 74/SL 1 stanovy společnosti +4x změna stanov Městský soud v Praze 1.2.2001 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje DRUTĚVA, výrobní družstvo

IČO (identifikační číslo) 00027618
Jméno DRUTĚVA, výrobní družstvo
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 7
Vznik první živnosti: 23.9.1992
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 1

Sídlo DRUTĚVA, výrobní družstvo

Živnosti a provozovny DRUTĚVA, výrobní družstvo

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Dělnická 1020/54, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1007512318
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků

 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží

 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 5.10.1992

Živnost č. 2 rekvalifikační kurzy a praktická výuka učebních oborů za úplatu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 18.11.1996

Živnost č. 3 Výroba kartáčnického zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Polygrafická výroba

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 jednoduché práce vhodné pro zdravotně postižené,prováděné pro jiné podnikatele(např.montáže,skládání,kompletace,balení)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba kartonážních výrobků a obalů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 výroba kožené galanterie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Masérské služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 18.11.1996

Živnost č. 9 Výroba textilního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Ubytovací služby v kat. hotel, hotel garni, motel, botel od tř.**, pension, kemp,chatová osada od tř.***

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.10.1992
Zánik oprávnění 1.10.1995
Konec oprávnění 1.10.1995

Živnost č. 11 Pronájímání vlastních nebytových prostor, včetně poskytování i jiných než základních služeb spojených s pronájmem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č.455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán DRUTĚVA, výrobní družstvo

Člen statutárního orgánu Helena Musilová
Člen statutárního orgánu Anna Krbcová
Člen statutárního orgánu Mária Sivcová
Člen statutárního orgánu Jiří Prokop
Člen statutárního orgánu Věra Chmelařová
Člen statutárního orgánu Jana BAŤHOVÁ
Člen statutárního orgánu Kristýna Bukovská

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje DRUTĚVA, výrobní družstvo

IČO: 00027618
Firma: DRUTĚVA, výrobní družstvo
Právní forma: Družstvo
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 7
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1972

Sídlo DRUTĚVA, výrobní družstvo

Sídlo: Dělnická 1020/54, Praha 170 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních technických a průmyslových textilií
Výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků
Výroba vlnitého papíru a lepenky, papírových a lepenkových obalů
Tisk ostatní, kromě novin
Výroba košťat a kartáčnických výrobků
Nespecializovaný velkoobchod
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje DRUTĚVA, výrobní družstvo

IČO (identifikační číslo) 00027618
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00027618
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno DRUTĚVA, výrobní družstvo
Sídlo Dělnická 1020/54 PRAHA 7 - HOLEŠOVICE 170 00 PRAHA 7
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, PRAHA 7, tel.: 220 361 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
216071/0100 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00027618
Jméno firmy DRUTĚVA, výrobní družstvo
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka dfypfs7
tracking image