Firma DRUTEP, družstvo IČO 00029238


DRUTEP, družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

DRUTEP, družstvo (00029238) je Družstvo. Sídlí na adrese Jateční 229, Osek 417 05. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 7. 1952 a je stále aktivní. DRUTEP, družstvo má více provozoven a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o DRUTEP, družstvo nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o DRUTEP, družstvo na Justice.cz
Detailní informace o DRUTEP, družstvo na rzp.cz

Výpis dat pro DRUTEP, družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje DRUTEP, družstvo

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka DrXXVIII 61
IČO (identifikační číslo osoby) 00029238
Jméno DRUTEP, družstvo
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.7.1952
Družstvo se změnou stanov schválenou výroční členskou schůzí dne 17.6.2014 podřídilo ve smyslu § 777 odst. 5 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích), tomuto zákonu jako celku. 4.12.2014
Stanovy družstva byly novelizovány dle obchodního zákoníku platného od 1.1. 2001 a schváleny usnesením výroční členské schůze všech členů družstva dne 13.12.2013. 21.2.2014 - 4.12.2014
Usnesením Okresního soudu v Teplicích ze dne 14.11.2003, č.j. 14 Nc 9930/2003-4, byla na majetek družstva Drutep, družstvo, IČO 000 29 238, nařízena exekuce. Provedením exekuce byl pověřen Mgr. Roman Chaloupka, soudní exekutor se sídlem Mělník, Legionářů 72. 2.12.2003 - 8.7.2004
Údaje o zřízení: 2.10.2001
Družstvo bylo založeno na stanovách přijatých na ustavující valné hromadě, konané dne 20. května 1952, které odpovídají směrnicím uvedeným v § 157 ústavy z 9.5. 1948. 2.10.2001
Částka čistého jmění převedená do nedělitelného fondu družstva podle § 18 odst. 2 zák. č. 42/1992 Sb.: 6 543 157,97 Kč. 2.10.2001
Stanovy družstva byly novelizovány dle obchodního zákoníku platného od 1.1. 2001 a schváleny usnesením výroční členské schůze všech členů družstva dne 18.5. 2001. 2.10.2001 - 21.2.2014
Částka čistého jmění družstva převedená do nedělitelného fondu družstva podle § 18 odst.2 zák.č.42/1992 Sb.: 6 543 157, 97 Kč. 10.3.1993 - 2.10.2001
Do funkce předsedy družstva byl zvolen ing. Jindřich Š u l c CSc., do funkce místopředsedkyně byla opětovně zvolena Alexie Š á c h o v á. Na téže členské schůzi družstva bylo schváleno doplnění stanov družstva článkem 9, 24, 32 a 35. Dodatek ke stanovám se zakládá do spisu obchodního rejstříku. 2.7.1992 - 10.3.1993
Členskou schůzí družstva konanou dne l6.října l99l bylo projednána a schválena novelizace stanov družstva. 4.11.1991 - 2.10.2001
Článek l9 stanov se doplňuje bodem 2. a 3. takto : 2. Členská schůze družstva je oprávněna svým usnesením rozhodnout o zásadách personifikace družstevního majetku. Tyto zásady stanoví podmínky pro rozdělení části kmenového jmění na majetkové vklady členů. 3. Majetkové vklady členů jsou zhodnoceny v souladu s obecně platnými předpisy způsobem konkretizovaným v usnesení členské schůze družstva. 4.11.1991 - 2.10.2001
Článek 39 stanov se doplňuje takto : Stanovy byly novelizovány usnesením členské schůze delegátů dne l6.října l99l s účinností dnem schválení. 4.11.1991 - 2.10.2001
Členskou schůzí delegátů družstva byly schváleny Zásady personifikace družstevního majetku. Personifikace budou probíhat podle těchto zásad, které se rovněž zakládají do spisu podnikového rejstříku. 4.11.1991 - 2.10.2001
Zastupování a podpisování : Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, je oprávněno jednat jménem družstva ve všech věcech. V případech, kdy je rozhodování vyhrazeno představenstvu a právní předpisy stanoví pro právní úkon písemnou formu, podepisují za družstvo vždy dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. 22.4.1991 - 10.3.1993
Čl. l3 stanov : Člen je povinen při vzniku členského poměru zaplatit minimální členský podíl ve výši 5OO,- Kčs. Minimální výše základního členského podílu člena družstva činí 5 OOO,Kčs. Členský podíl musí být splacen nejpozději do jednoho roku. 22.4.1991 - 10.3.1993
Čl. l6 stanov : Člen je povinen přispět k úhradě ztráty družstva, vykázané v ročním účetním výkaze podle rozhodnutí členské schůze a k úhradě schodku při zrušení družstva likvidací. Uhrazovací povinnost se týká ztrát a schodku vzniklých za dobu trvání členského poměru. Uhrazovací povinnost členů je o omezena částkou rovnající se dvojnásobku základního členského podílu. Uhrazovací povinnost členů představenstva trojnásobku, funkce náměstků čtyřnásobkem a funkce předsedy družstva pětinásobkem základního členského podílu. 22.4.1991 - 10.3.1993
Podpisování : 2.12.1988 - 10.3.1993
V případech, kdy je rozhodování vyhrazeno představenstvu a právní předpisy stanoví pro právní úkon písemnou formu, podepisují za družstvo vždy dva členové představenstva, z nich jeden musí být předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva. 2.12.1988 - 10.3.1993
Činnost družstva řídí představenstvo družstva, skládající se z pěti-devíti členů, volených na dobu dvou let. 17.4.1959 - 10.3.1993
Družstvo platně zastupuje předseda výboru, nebo jeho zástupce a 1 další člen výboru. K názvu družstva připojí své podpisy předseda výboru, nebo jeho zástupce a 1 další člen výboru. 7.3.1955 - 2.12.1988
Představenstvo, které je tříčlenné zastupuje družstvo před soudy i mimosoudně. K právoplatnému zastoupení družstva je zapotřebí součinnosti dvou členů představenstva, nebo jednoho člena představenstva a prokuristy, budeli jaký zřízen a do podnikového rejstříku zapsán. K firmě družstva kýmkoliv napsané nebo natištěné, nebo k firemnímu razítku družstva připojí vždy alespoň dva členové představenstva své podpisy. Na místo druhého člena představenstva může nastoupiti v rejstříku zaspaný prokurista. 1.7.1952 - 7.3.1955
Údaje o zřízení : Družstvo bylo založeno na stanovách přijatých v ustavující valné hromadě, konané dne 20.května l952, které odpovídají směrnicím, uvedeným v § 157 ústavy z 9.5.l948 a je proto družstvem lidovým. 1.7.1952 - 2.10.2001

Aktuální kontaktní údaje DRUTEP, družstvo

Sídlo DRUTEP, družstvo

Platnost údajů od - do
Adresa Jateční 229 , Osek 417 05 26.3.2012
Adresa Školní 667/22 , Teplice 415 01 30.11.2010 - 26.3.2012
Adresa Školní 667/22 , Teplice 415 01 4.6.1998 - 30.11.2010
Adresa Školní 667/22 , Teplice 415 01 10.3.1993 - 4.6.1998
Adresa Česká republika
Teplice
2.12.1988 - 10.3.1993
Adresa Školní 1000/21 , Teplice 415 01 4.6.1956 - 2.12.1988
Adresa Bezručova ul. čp. 316 , Teplice V. Česká republika
1.7.1952 - 4.6.1956

Předmět podnikání DRUTEP, družstvo

Platnost údajů od - do
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 4.2.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.2.2010
výroba kosmetických prostředků 22.2.2005 - 4.2.2010
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a senzibilizující 22.2.2005 - 4.2.2010
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 22.2.2005 - 4.2.2010
prodej drogistického zboží 22.2.2005 - 4.2.2010
velkoobchod s chemickými výrobky 22.2.2005 - 4.2.2010
maloobchodní prodej vlastních chemických výrobků a výrobků příbuzného charakteru 22.2.2005 - 4.2.2010
výroba chemických výrobků 10.3.1993 - 22.2.2005
výroba kosmetických přípravků 10.3.1993 - 22.2.2005
drogistická činnost 10.3.1993 - 22.2.2005
maloobchodní prodej vlastních chemických výrobků a výrobků příbuzného charakteru 10.3.1993 - 22.2.2005
velkoobchod s chemickými výrobky 10.3.1993 - 22.2.2005
- výroba v odvětví chemickém, zejména v oborech: chemodrogistické výroby, výrobky kosmetického charakteru, chemické výrobky, pomocné přípravky pro průmysl, zemědělství a služby. - nepravidelná přeprava věcí pro cizí potřebu - velkoobchodní a maloobchodní prodej vlastních výrobků včetně doplňkového prodeje výrobků příbuzného charakteru Činnosti, ke kterým je třeba zvláštní oprávnění, může družstvo vykonávat až po získání příslušného oprávnění. 22.4.1991 - 10.3.1993

vedení firmy DRUTEP, družstvo

Statutární orgán DRUTEP, družstvo

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda. Je-li však pro právní úkon, který činí představenstvo, předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva. Při podepisování jménem družstva připojí členové představenstva k obchodnímu jménu družstva označení své funkce a podpis. 10.3.1993
Předsedkyně představenstva Ing. Věra Lesayová 19.10.2017
Vznik členství 9.6.2017
Vznik funkce 9.6.2017
Adresa: Slovenská 714 , Osek 417 05
Místopředsedkyně představenstva Jana Zuzánková 19.10.2017
Vznik členství 9.6.2017
Vznik funkce 9.6.2017
Adresa: K. J. Erbena 1356/12 , Teplice 415 01
Člen představenstva Iveta Kalinová 19.10.2017
Vznik členství 9.6.2017
Adresa: Pod Břízami 5237 , Chomutov 430 04
Místopředsedkyně Helena Raková 1.7.1952 - 23.1.1953
Adresa: Husova 337 , Teplice V. Česká republika
Jednatelka Milada Stočesová 1.7.1952 - 23.1.1953
Adresa: Kostelní 288 , Teplice V. Česká republika
Jméno Valerie Horká 1.7.1952 - 23.1.1953
Adresa: Husova 355 , Teplice V. Česká republika
Jméno Marie Zalabáková 1.7.1952 - 23.1.1953
Adresa: U soudu 6 , 415 01 Teplice Česká republika
Předsedkyně Jarmila Rozová 1.7.1952 - 7.3.1955
Adresa: Bílinská 1562/8 , Teplice 415 01
Jméno Marie Hajšlová 23.1.1953 - 7.3.1955
Adresa: Česká republika
Horní Počáply 6
Jméno Stanislav Trejbal 23.1.1953 - 7.3.1955
Adresa: Česká republika
Roudnice n.L. čp. 1063
Jméno Josef Pejša 23.1.1953 - 7.3.1955
Adresa: Mostecká 1 , 417 72 Ledvice Česká republika
Jméno Marie Jelínková 23.1.1953 - 7.3.1955
Adresa: tř. Rudé Armády 112 , Osek u Duchcova Česká republika
Předseda Josef Pejša 7.3.1955 - 7.3.1955
Adresa: Mostecká 1 , 417 72 Ledvice Česká republika
Jméno Karel Jon 7.3.1955 - 7.3.1955
Adresa: Stalinova 14 , 419 01 Duchcov Česká republika
Jméno Jarmila Rozová 7.3.1955 - 22.2.1957
Adresa: Bílinská 1562/8 , Teplice 415 01
Jméno Božena Jánská 7.3.1955 - 22.2.1957
Adresa: Dolejšova 388 , Osek 417 05
Jméno Karel Maršálek 7.3.1955 - 22.2.1957
Adresa: Čsl. armády 10 , 417 72 Ledvice Česká republika
Místopředseda Marie Jelínková 7.3.1955 - 7.6.1958
Adresa: tř. Rudé Armády 112 , Osek u Duchcova Česká republika
Předseda Ladislav Troller 7.3.1955 - 7.6.1958
Adresa: Varšavská 1534/4 , Teplice 415 01
Jméno Marie Janoušková 22.2.1957 - 7.6.1958
Adresa: Gottwaldova 750 , Děčín IV. Česká republika
Jméno Anna Tůmová 22.2.1957 - 7.6.1958
Adresa: Čs. armády 24 , 417 72 Ledvice Česká republika
Jméno Anna Bohuslavová 22.2.1957 - 17.4.1959
Adresa: Gottwaldova 753 , Děčín IV. Česká republika
Jméno Josef Fabík 7.6.1958 - 17.4.1959
Adresa: Tyršova 361 , Osek 417 05
Jméno Josef Ulrich 7.6.1958 - 17.4.1959
Adresa: 130 , Hříškov 439 04
Jméno Stanislav Trejbal 7.6.1958 - 17.4.1959
Adresa: Hochmanova 1063 , Roudnice nad Labem 413 01
Jméno Marie Müllerová 7.6.1958 - 30.1.1962
Adresa: Marxe 446 , Osek Česká republika
Jméno Arnoštka Matoušová 17.4.1959 - 30.1.1962
Adresa: Londýnská 2265/3 , Ústí nad Labem 400 01
Místopředseda Ladislav Troller 7.6.1958 - 25.4.1962
Adresa: Varšavská 1534/4 , Teplice 415 01
Jméno Marta Nová 30.1.1962 - 25.4.1962
Adresa: Nerudova 227 , Sobědruhy Česká republika
Předseda Josef Roth 7.6.1958 - 7.7.1964
Adresa: Čechova 9 , Teplice Česká republika
Jméno Josef Kříž 17.4.1959 - 7.7.1964
Adresa: Liberecká 2186/8 , Teplice 415 01
Jméno Růžena Babováková 25.4.1962 - 7.7.1964
Adresa: Tyršova 316 , Neštěmice Česká republika
Jméno Libuše Chloudová 25.4.1962 - 7.7.1964
Adresa: Mírové nám. 18 , Roudnice nad Labem Česká republika
Jméno Běla Kinclerová 25.4.1962 - 7.7.1964
Adresa: Jachtařů 147/3 , Ústí nad Labem 400 01
Jméno Libuše Kovářová 25.4.1962 - 7.7.1964
Adresa: U Stodol 131 , Ústí nad Labem 403 22
Jméno Marie Jarolímková 7.7.1964 - 4.5.1965
Adresa: Havlíčkova 177 , Roudnice nad Labem 413 01
Jméno Věra Míková 30.1.1962 - 2.5.1966
Adresa: 69 , Černčice 549 01
Místopředseda Josef Kříž 7.7.1964 - 2.5.1966
Adresa: Liberecká 2186/8 , Teplice 415 01
Jméno Jiřina Hajná 7.7.1964 - 2.5.1966
Adresa: Hrdlovská 207 , 417 05 Osek u Duchcova Česká republika
Jméno Růžena Zákostelná 4.5.1965 - 2.5.1966
Adresa: Lidická 548 , Osek 417 05
Jméno Antonie Vlachová 4.5.1965 - 2.5.1966
Adresa: Fučíkova 293 , Neštěmice Česká republika
Jméno Libuše Chloubová 4.5.1965 - 3.7.1968
Adresa: Mírové nám. 18 , Roudnice nad Labem Česká republika
Jméno Helena Veselá 2.5.1966 - 3.7.1968
Adresa: Obránců míru 165 , Osek 417 05
Jméno Berta Poláková 2.5.1966 - 3.7.1968
Adresa: Fučíkova 293 , Neštěmice Česká republika
Jméno Růžena Babováková 3.7.1968 - 20.7.1971
Adresa: Tyršova 316 , Neštěmice Česká republika
Místopředseda Josef Bursa 3.7.1968 - 20.7.1971
Adresa: Duchcovská 2371/74 , Teplice 415 01
Jméno Alice Krakošová 2.5.1966 - 29.1.1974
Adresa: gen. Jaroše 903 , Louny Česká republika
Jméno Irena Šílová 20.7.1971 - 29.1.1974
Adresa: Gottwaldova 697 , Roudnice nad Labem Česká republika
Jméno Miloslava Janebová 2.5.1966 - 13.6.1974
Adresa: Marxova 4 , Teplice Česká republika
Jméno Josef Vais 2.5.1966 - 13.6.1974
Adresa: Dubská 1520 , Teplice 415 01
Místopředseda Josef Bursa 20.7.1971 - 13.6.1974
Adresa: Březinova 1865/1 , Teplice 415 01
Jméno Josef Falada 3.7.1968 - 20.5.1977
Adresa: Bezručova 3 , 417 72 Ledvice Česká republika
Jméno Věra Miková 14.11.1975 - 20.5.1977
Adresa: 69 , Černčice 549 01
Předseda Miloslav Štěpánek 7.7.1964 - 21.5.1982
Adresa: Lounská 2078/36 , Teplice 415 01
Jméno Jana Vránová 13.6.1974 - 21.5.1982
Adresa: Heydukova 1787/1 , Teplice 415 01
Místopředseda Josef Vais 13.6.1974 - 21.5.1982
Adresa: Dubská 1520 , Teplice 415 01
Jméno Ludmila Kovaříková 21.5.1982 - 14.5.1984
Adresa: Rybniční 640 , Osek 417 05
Jméno Helena Černá 13.6.1974 - 22.5.1987
Adresa: Švermova 230 , Neštěmice Česká republika
Jméno Nataša Holubcová 20.5.1977 - 22.5.1987
Adresa: Karlova 722 , Louny 440 01
Předseda Josef Vais 21.5.1982 - 22.5.1987
Adresa: Dubská 1520 , Teplice 415 01
Jméno Ing. Hana Matoušková 14.5.1984 - 22.5.1987
Adresa: kpt. Jaroše 1618/6 , Teplice 415 01
Člen představenstva Vilemína Toušková 20.5.1977 - 29.5.1990
Adresa: Lidická 610 , Osek 417 05
Člen představenstva Inge Vítová 21.5.1982 - 29.5.1990
Adresa: V Domkách 1325/54 , Duchcov 419 01
Místopředseda Jitka Vlasáková 22.5.1987 - 29.5.1990
Adresa: Teplická 432/27 , Krupka 417 41
Člen předstvenstva Jana Sypecká 22.5.1987 - 29.5.1990
Adresa: Rudé armády 371 , Neštěmice Česká republika
Člen představenstva Eva Kotoučková 22.5.1987 - 2.7.1992
Adresa: Husova 608 , Louny 440 01
Předseda Josef Vais 22.5.1987 - 2.7.1992
Adresa: 25.února 1297 , Teplice II. Česká republika
Člen představenstva Zdena Opálecká 29.5.1990 - 2.7.1992
Adresa: Dubova 492 , Neštěmice Česká republika
Člen představenstva: Alexie Šáchová 22.4.1991 - 2.7.1992
Adresa: Vančurova 2769 , Teplice 415 01
Člen představenstva Luboš Paller 29.5.1990 - 10.3.1993
Adresa: U Hadích lázní 1214/68 , Teplice 415 01
Předseda Ing. Jindřich Šulc CSc. 2.7.1992 - 10.3.1993
Adresa: Bílinská 2802 , Teplice 415 01
Místopředseda Alexie Šáchová 2.7.1992 - 10.3.1993
Adresa: Vančurova 2769 , Teplice 415 01
Člen představenstva Jiří Vosáhlo 29.5.1990 - 28.6.1995
Adresa: M. Švabinského 663 , Bílina 418 01
Úřadující předseda družstva Alexia Šáchová 10.3.1993 - 28.6.1995
Adresa: Vančurova 2769 , Teplice 415 01
Člen představenstva Valerie Švehlová 2.7.1992 - 4.6.1998
Adresa: Trnovanská 1287/22 , Teplice 415 01
Člen představenstva Jiřína Vernerová 2.7.1992 - 4.6.1998
Adresa: Karlova 722 , Louny 440 01
Člen představenstva Vladislav Šlechta 2.7.1992 - 2.10.2001
Zánik funkce 31.12.2000
Adresa: 4 , Ústí nad Labem 400 02
Člen představenstva Inge Vítová 10.3.1993 - 4.11.2003
Zánik členství 31.12.2002
Vznik funkce 28.4.1995
Adresa: Želénky 19 , Zábrušany Česká republika
Člen představenstva Jaroslava Kocourková 14.11.1975 - 8.7.2004
Vznik funkce 6.4.1990
Adresa: Havlíčkova 287 , Roudnice nad Labem 413 01
Místopředseda družstva Jiří Vosáhlo 28.6.1995 - 8.7.2004
Vznik funkce 6.4.1990
Adresa: M. Švabinského 663 , Bílina 418 01
Předseda družstva Alexia Šáchová 28.6.1995 - 8.7.2004
Vznik funkce 6.4.1990
Adresa: Vančurova 2769 , Teplice 415 01
Člen představenstva Jiřina Vernerová 4.6.1998 - 8.7.2004
Vznik funkce 13.4.1992
Adresa: Poděbradova 501 , Lenešice 439 23
Člen představenstva Alois Šádek 4.6.1998 - 8.7.2004
Vznik funkce 24.4.1998
Adresa: Boženy Němcové 2397 , Teplice 415 01
Člen představenstva Nataša Sainerová 2.10.2001 - 7.11.2005
Zánik členství 5.9.2005
Vznik funkce 18.5.2001
Adresa: Karlova 722 , Louny 440 01
Člen představenstva Ing. Věra Lesayová 4.11.2003 - 7.11.2005
Vznik členství 12.5.2003
Zánik členství 5.9.2005
Adresa: Slovenská 714 , Osek 417 05
Předseda družstva Alexia Šáchová 8.7.2004 - 7.11.2005
Vznik členství 18.5.2001
Zánik členství 5.9.2005
Vznik funkce 18.5.2001
Zánik funkce 5.9.2005
Adresa: Vančurova 2769 , Teplice 415 01
Místopředseda družstva Jiří Vosáhlo 8.7.2004 - 7.11.2005
Vznik členství 18.5.2001
Zánik členství 5.9.2005
Vznik funkce 18.5.2001
Zánik funkce 5.9.2005
Adresa: M. Švabinského 663 , Bílina 418 01
Člen představenstva Jaroslava Kocourková 8.7.2004 - 7.11.2005
Vznik členství 18.5.2001
Zánik členství 5.9.2005
Adresa: Havlíčkova 287 , Roudnice nad Labem 413 01
Člen představenstva Jiřina Vernerová 8.7.2004 - 7.11.2005
Vznik členství 18.5.2001
Zánik členství 5.9.2005
Adresa: Poděbradova 501 , Lenešice 439 23
Člen představenstva Alois Šádek 8.7.2004 - 7.11.2005
Vznik členství 18.5.2001
Zánik členství 5.9.2005
Adresa: Boženy Němcové 2397 , Teplice 415 01
Člen představenstva Jiří Vosáhlo 7.11.2005 - 20.12.2007
Vznik členství 5.9.2005
Zánik členství 31.8.2007
Adresa: M. Švabinského 663 , Bílina 418 01
Předseda družstva Alexia Šáchová 7.11.2005 - 4.2.2010
Vznik členství 5.9.2005
Zánik členství 3.12.2009
Vznik funkce 5.9.2005
Zánik funkce 3.12.2009
Adresa: Vančurova 2769 , Teplice 415 01
Člen představenstva Ing. Dana Agejevová 7.11.2005 - 4.2.2010
Vznik členství 5.9.2005
Zánik členství 3.12.2009
Adresa: Smetanova 800/3 , Duchcov 419 01
Člen představenstva Jiřina Vernerová 7.11.2005 - 4.2.2010
Vznik členství 5.9.2005
Zánik členství 3.12.2009
Adresa: Poděbradova 501 , Lenešice 439 23
Místopředseda družstva Alois Šádek 7.11.2005 - 4.2.2010
Vznik členství 5.9.2005
Zánik členství 3.12.2009
Vznik funkce 5.9.2005
Zánik funkce 3.12.2009
Adresa: Boženy Němcové 2397 , Teplice 415 01
Člen představenstva Nataša Sainerová 7.11.2005 - 4.2.2010
Vznik členství 5.9.2005
Zánik členství 3.12.2009
Adresa: Karlova 722 , Louny 440 01
Člen představenstva Ing. Věra Lesayová 7.11.2005 - 4.2.2010
Vznik členství 5.9.2005
Zánik členství 3.12.2009
Adresa: Slovenská 714 , Osek 417 05
Člen představenstva Jana Zuzánková 20.12.2007 - 4.2.2010
Vznik členství 15.11.2007
Zánik členství 3.12.2009
Adresa: K. J. Erbena 1356/12 , Teplice 415 01
Místopředseda představenstva Alois Šádek 4.2.2010 - 26.3.2012
Vznik členství 3.12.2009
Zánik členství 31.8.2011
Vznik funkce 3.12.2009
Zánik funkce 31.8.2011
Adresa: Boženy Němcové 2397 , Teplice 415 01
Člen představenstva Nataša Sainerová 4.2.2010 - 26.3.2012
Vznik členství 3.12.2009
Zánik členství 28.9.2011
Adresa: Karlova 722 , Louny 440 01
Člen představenstva Ing. Dana Agejevová 4.2.2010 - 26.3.2012
Vznik členství 3.12.2009
Adresa: Smetanova 800/3 , Duchcov 419 01
Předseda představenstva Ing. Věra Lesayová 4.2.2010 - 21.2.2014
Vznik členství 3.12.2009
Zánik členství 13.12.2013
Vznik funkce 3.12.2009
Zánik funkce 13.12.2013
Adresa: Slovenská 714 , Osek 417 05
Člen představenstva Jiřina Vernerová 4.2.2010 - 21.2.2014
Vznik členství 3.12.2009
Zánik členství 13.12.2013
Adresa: Poděbradova 501 , Lenešice 439 23
Člen představenstva Jana Zuzánková 4.2.2010 - 21.2.2014
Vznik členství 3.12.2009
Zánik členství 13.12.2013
Adresa: K. J. Erbena 1356/12 , Teplice 415 01
Člen představenstva Iveta Čechová 4.2.2010 - 21.2.2014
Vznik členství 3.12.2009
Zánik členství 13.12.2013
Adresa: Osecká 1306/90 , Duchcov 419 01
Místopředseda představenstva Ing. Dana Adámková 26.3.2012 - 21.2.2014
Vznik členství 3.12.2009
Zánik členství 13.12.2013
Vznik funkce 1.9.2011
Zánik funkce 13.12.2013
Adresa: Smetanova 800/3 , Duchcov 419 01
Člen představenstva Štěpánka Balogová 21.2.2014 - 11.3.2016
Vznik členství 13.12.2013
Zánik členství 30.9.2015
Adresa: Obvodová 747/7 , Ústí nad Labem 400 07
Předseda představenstva Věra Lesayová 21.2.2014 - 19.10.2017
Vznik členství 13.12.2013
Zánik členství 9.6.2017
Vznik funkce 13.12.2013
Zánik funkce 9.6.2017
Adresa: Slovenská 714 , Osek 417 05
Místopředseda představenstva Jana Zuzánková 21.2.2014 - 19.10.2017
Vznik členství 13.12.2013
Zánik členství 9.6.2017
Vznik funkce 13.12.2013
Zánik funkce 9.6.2017
Adresa: K. J. Erbena 1356/12 , Teplice 415 01
Člen představenstva Iveta Kalinová 11.3.2016 - 19.10.2017
Vznik členství 19.11.2015
Zánik členství 9.6.2017
Adresa: Pod Břízami 5237 , Chomutov 430 04

Sbírka Listin DRUTEP, družstvo

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXVIII 61/SL 64 účetní závěrka [2014] VZ Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2015 29.6.2015 2.7.2015 2
DrXXVIII 61/SL 63 účetní závěrka [2014] R Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2015 29.6.2015 2.7.2015 4
DrXXVIII 61/SL 62 účetní závěrka [2014] Př Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2015 2.7.2015 10
DrXXVIII 61/SL 60 notářský zápis [NZ 117/2014], stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 25.7.2014 8.9.2014 9.12.2014 27
DrXXVIII 61/SL 59 účetní závěrka [2013]  Př Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2014 28.7.2014 25.8.2014 10
DrXXVIII 61/SL 58 účetní závěrka [2013]  VZ Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2014 28.7.2014 25.8.2014 2
DrXXVIII 61/SL 57 účetní závěrka [2013]  R Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2014 28.7.2014 25.8.2014 4
DrXXVIII 61/SL 56 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 3.2.2014 21.2.2014 16
DrXXVIII 61/SL 55 notářský zápis NZ 536/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.12.2013 3.2.2014 21.2.2014 8
DrXXVIII 61/SL 54 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2013 19.12.2013 20.12.2013 2
DrXXVIII 61/SL 53 účetní závěrka [2012]  Př Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2013 19.12.2013 20.12.2013 11
DrXXVIII 61/SL 52 účetní závěrka [2012]  R Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2013 19.12.2013 20.12.2013 4
DrXXVIII 61/SL 51 účetní závěrka [2012]  VZ Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2013 19.12.2013 20.12.2013 2
DrXXVIII 61/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 14.3.2012 4.4.2012 16
DrXXVIII 61/SL 49 notářský zápis - NZ 137/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2011 14.3.2012 4.4.2012 77
DrXXVIII 61/SL 48 notářský zápis - NZ 136/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.12.2011 14.3.2012 4.4.2012 20
DrXXVIII 61/SL 47 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.8.2011 14.3.2012 28.3.2012 4
DrXXVIII 61/SL 46 zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2011 6.2.2012 7.2.2012 2
DrXXVIII 61/SL 45 účetní závěrka - 2010- VZ Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2011 6.2.2012 7.2.2012 2
DrXXVIII 61/SL 44 účetní závěrka - 2010- R Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2011 6.2.2012 7.2.2012 4
DrXXVIII 61/SL 43 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 13.10.2010 5.11.2010 15
DrXXVIII 61/SL 42 notářský zápis NZ 70/2010 - výr. čl. schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2010 13.10.2010 5.11.2010 16
DrXXVIII 61/SL 41 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2010 20.7.2010 11.8.2010 25
DrXXVIII 61/SL 40 výroční zpráva rok 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2010 14.7.2010 14.7.2010 7
DrXXVIII 61/SL 39 rozhod. o statut. orgánu zápis z výroční čl.schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 3.12.2009 28.12.2009 8.2.2010 4
DrXXVIII 61/SL 38 podpisové vzory Iveta Čechová Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.2009 8.2.2010 1
DrXXVIII 61/SL 37 podpisové vzory Ing. Dana Agejevová Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.2009 8.2.2010 1
DrXXVIII 61/SL 36 podpisové vzory Jiřina Vernerová Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.2009 8.2.2010 1
DrXXVIII 61/SL 35 podpisové vzory Jana Zuzánková Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.2009 8.2.2010 1
DrXXVIII 61/SL 34 podpisové vzory Alois Šádek Krajský soud v Ústí nad Labem 8.12.2009 28.12.2009 8.2.2010 1
DrXXVIII 61/SL 33 podpisové vzory Nataša Sainerová Krajský soud v Ústí nad Labem 28.12.2009 8.2.2010 1
DrXXVIII 61/SL 32 podpisové vzory Ing. Věra Lesayová Krajský soud v Ústí nad Labem 8.12.2009 28.12.2009 8.2.2010 1
DrXXVIII 61/SL 31 účetní závěrka +zpr. auditora 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.4.2009 25.6.2009 2.7.2009 32
DrXXVIII 61/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2008 1.7.2008 32
DrXXVIII 61/SL 29 rozhod. o statut. orgánu - zápis z čl.schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 15.11.2007 3.1.2008 6
DrXXVIII 61/SL 28 podpisové vzory Jana Zuzánková Krajský soud v Ústí nad Labem 27.12.2007 1
DrXXVIII 61/SL 27 výroční zpráva - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.7.2007 1
DrXXVIII 61/SL 26 účetní závěrka - 2006- zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 6.4.2007 13.7.2007 2
DrXXVIII 61/SL 25 účetní závěrka - 2006- příloha Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2007 13.7.2007 10
DrXXVIII 61/SL 24 účetní závěrka - 2006- výkaz zisku Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2007 13.7.2007 2
DrXXVIII 61/SL 23 účetní závěrka - 2006- rozvaha Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2007 13.7.2007 6
DrXXVIII 61/SL 22 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.2006 31.7.2006 40
DrXXVIII 61/SL 21 účetní závěrka k 31.12.2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2006 31.7.2006 20
DrXXVIII 61/SL 20 podpisové vzory - členů představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 5.10.2005 12.12.2005 2
DrXXVIII 61/SL 19 rozhod. o statut. orgánu - zápis z výr. čl. schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 5.9.2005 12.12.2005 3
DrXXVIII 61/SL 17 notářský zápis NZ 142/2004 - stanovy Krajský soud v Ústí nad Labem 2.6.2004 2.3.2005 19
DrXXVIII 61/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva k 31.12.2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2004 30.8.2004 17
DrXXVIII 61/SL 15 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 26.8.2003 13.1.2004 2
DrXXVIII 61/SL 14 rozhod. o statut. orgánu - zánik členství v představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 26.8.2003 13.1.2004 1
DrXXVIII 61/SL 13 rozhod. o statut. orgánu - zápis z výr. člens. schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.2003 13.1.2004 9
DrXXVIII 61/SL 12 výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2003 29.9.2003 41
DrXXVIII 61/SL 11 účetní závěrka k 31.12.2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2003 29.9.2003 14
DrXXVIII 61/SL 10 výroční zpráva rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.4.2002 8.1.2003 20
DrXXVIII 61/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 9.11.2001 14
DrXXVIII 61/SL 8 podpisové vzory členů představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 11.7.2001 9.11.2001 1
DrXXVIII 61/SL 7 rozhod. o statut. orgánu - zápis z výroční člen. schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2001 9.11.2001 3
DrXXVIII 61/SL 6 výroční zpráva za rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.4.2001 9.11.2001 20
DrXXVIII 61/SL 5 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2000 2.1.2001 13
DrXXVIII 61/SL 4 účetní závěrka k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.1999 2.1.2001 14
DrXXVIII 61/SL 3 účetní závěrka k 31.12.1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.1998 2.1.2001 14
DrXXVIII 61/SL 2 účetní závěrka k 31.12.1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.4.1997 2.1.2001 14
DrXXVIII 61/SL 1 stanovy společnosti - 1995 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.2.1999 14

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje DRUTEP, družstvo

IČO (identifikační číslo) 00029238
Jméno DRUTEP, družstvo
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Magistrát města Teplice
Vznik první živnosti: 28.9.1992
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 2

Sídlo DRUTEP, družstvo

Živnosti a provozovny DRUTEP, družstvo

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Turistická 307, Ústí nad Labem 403 31
Identifikační číslo provozovny 1001683463
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 2.10.1992
Provozovna č. 2
Provozovna Jateční 229, Osek 417 05
Identifikační číslo provozovny 1001683471
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 2.10.1992
Provozovna č. 3
Provozovna Bohosudovská 19, Teplice 415 10
Identifikační číslo provozovny 1001683455
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

  • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 17.11.1993

Živnost č. 2 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Bohosudovská 19, Teplice 415 10
Identifikační číslo provozovny 1001683455
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.3.2004
Provozovna č. 2
Provozovna Jateční 229, Osek 417 05
Identifikační číslo provozovny 1001683471
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.10.1992
Provozovna č. 3
Provozovna Turistická 307, Ústí nad Labem 403 31
Identifikační číslo provozovny 1001683463
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.10.1992

Živnost č. 3 Maloobchodní prodej vlastních chemických výrobků a výrobků příbuzného charakteru

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Velkoobchod s chemickými výrobky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba chemických výrobků

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.10.1992
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 6 Výroba a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.10.1992
Zánik oprávnění 2.10.2000
Konec oprávnění 1.2.2005

Živnost č. 7 Výroba kosmetických prostředků

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Prodej drogistického zboží

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.10.1992
Zánik oprávnění 2.10.2000

Živnost č. 9 Prodej drogistického zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemický

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.4.2000
Zánik oprávnění 11.10.2004
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán DRUTEP, družstvo

Člen statutárního orgánu Ing. Věra Lesayová
Člen statutárního orgánu Jana Zuzánková
Člen statutárního orgánu Iveta Kalinová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje DRUTEP, družstvo

IČO: 00029238
Firma: DRUTEP, družstvo
Právní forma: Družstvo
Okres: Teplice
Základní územní jednotka: Osek
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1972

Sídlo DRUTEP, družstvo

Sídlo: Jateční 229 NEOAD, Osek 417 05

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba jiných základních organických chemických látek
Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů
Výroba výbušnin
Velkoobchod s chemickými výrobky
tracking image