Firma Dostihový spolek a.s. IČO 48155110


Dostihový spolek a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Dostihový spolek a.s. (48155110) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pražská 607, Pardubice 530 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 3. 1993 a je stále aktivní. Dostihový spolek a.s. má celkem čtyři provozovny a více živností.

Jako zdroj dat o Dostihový spolek a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Dostihový spolek a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Dostihový spolek a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Dostihový spolek a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Dostihový spolek a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 918
IČO (identifikační číslo osoby) 48155110
Jméno Dostihový spolek a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 10.3.1993
Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 3.066.000,-Kč(třimilionyšedesátšesttisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 10220 (desettisícdvěstědvacet) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 300,- Kč (třista korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, p řičemž tyto akcie nebudou kótované, (dále též jen "Akcie"). 3. Veškeré Akcie je možno upsat s využitím přednostního práva takto: a) Nové Akcie je možno s využitím přednostního práva upsat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy bude zveřejněna informace představenstva o možnosti využít přednostní právo (dle ustanovení § 204a odstavce 2) Obchodního zákoníku) způsobem určeným zákonem a  stanovami pro svolání valné hromady s tím, že představenstvo současně oznámí akcionářům počátek běhu lhůty pro využití přednostního práva. Představenstvo uveřejní takovou informaci nejpozději do dvou týdnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. b) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti v Pardubicích, Pražská 607, PSČ 530 02, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. c) Na stávající jeden kus kmenové listinné akcie společnosti Dostihový spolek a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady, je možno upsat jeden kus kmenové listin né akcie společnosti Dostihový spolek a.s. o jmenovité hodnotě 300,- Kč (třista korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. 4. Upsání všech nově emitovaných akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, bude nabídnuto určitým zájemcům za těchto podmínek: a) Určitými zájemci budou pan Jan Kafka, datum narození 23.5.1968, bytem Pardubice, Třída Míru 420, (dále též jen "Jan Kafka" nebo jen "určitý zájemce"), a pan Mgr. Petr Pucandl, datum narození 31.12.1954, bytem Pardubice, Boháčova 561 (dále též jen "Petr Pucandl" nebo jen "určitý zájemce"), a pan Ing. Lubomír Motyčka, datum narození 2.8.1952, bytem Chrudim, Střelecká 128 (dále též jen "Lubomír Motyčka" nebo jen "určitý zájemce"), kteří budou oprávněni upsat akcie neupsané akcionáři s využitím přednostníh o práva v poměru: Jan Kafka 33,34 %, Petr Pucandl 33,33 % a Lubomír Motyčka 33,33 %. V případě nutnosti zaokrouhlit počet akcií definovaný výše citovaným poměrem, bude postupováno tak, aby zaokrouhlení bylo učiněno ve prospěch určitých zájemců postupně od určitého zájemce s nejnižším procentuelním nárokem), a to nedohodnou-li se určití zájemci pan Jan Kafka, Mgr. Petr Pucandl a Ing. Lubomír Motyčka jinak v písemné dohodě s úředně ověřenými podpisy, která bude společnosti Dostihový spolek a.s. doručena nej později čtvrtý pracovní den po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci v tomto kole upisování akcií. b) Lhůta k upsání akcií určitým zájemcem činí jeden měsíc a počne běžet pátým pracovním dnem po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. c) Místem pro upsání akcií určitým zájemcem bude sídlo společnosti v Pardubicích, Pražská 607, PSČ 530 02, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. d) Počátek běhu lhůty k upsání akcií určitým zájemcem sdělí společnost Dostihový spolek a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s přednostním právem akcionářů. 5. Upsání všech nově emitovaných akcií, které nebudou upsány určitými zájemci v souladu s odstavcem 4 tohoto usnesení, bude nabídnuto určitému zájemci za těchto podmínek: a) Určitým zájemcem bude Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo "určitý zájemce"), které bude oprávněno upsat všechny akcie neupsané určitými zájemci dle odst. 4. tohoto usnesení. b) Lhůta k upsání akcií určitým zájemcem činí jeden měsíc ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. c) Místem pro upsání akcií určitým zájemcem bude sídlo společnosti v Pardubicích, Pražská 607, PSČ 530 02, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. d) Počátek běhu lhůty k upsání akcií určitým zájemcem sdělí společnost Dostihový spolek a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií dle ustanovení odstavce 4 tohoto usnesení. 6. Emisní kurs Akcií (tzn. jak při úpisu s využitím přednostního práva tak při úpisu určitými zájemci dle ustanovení odstavce 4 a 5 tohoto usnesení) je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 300,- Kč (třista korun českých) bude upsána emisním kursem 300 ,- Kč (třista korun českých). 7. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem. Celý peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 248933250/0300, vedený u společnosti Čes koslovenská obchodní banka, a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku." 1.6.2012 - 1.12.2014
Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 3.066.000,-Kč(třimilionyšedesátšesttisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 10220 (desettisícdvěstědvacet) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 300,- Kč (třista korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady, p řičemž tyto akcie nebudou kótované, (dále též jen "Akcie"). 3. Veškeré Akcie je možno upsat s využitím přednostního práva takto: a) Nové Akcie je možno s využitím přednostního práva upsat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy bude zveřejněna informace představenstva o možnosti využít přednostní právo (dle ustanovení § 204a odstavce 2) Obchodního zákoníku) způsobem určeným zákonem a  stanovami pro svolání valné hromady s tím, že představenstvo současně oznámí akcionářům počátek běhu lhůty pro využití přednostního práva. Představenstvo uveřejní takovou informaci nejpozději do dvou týdnů po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. b) Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti v Pardubicích, Pražská 607, PSČ 530 02, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. c) Na stávající jeden kus kmenové listinné akcie společnosti Dostihový spolek a.s. o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady, je možno upsat jeden kus kmenové listin né akcie společnosti Dostihový spolek a.s. o jmenovité hodnotě 300,- Kč (třista korun českých) znějící na jméno, jejíž převoditelnost bude omezena souhlasem valné hromady. 4. Upsání všech nově emitovaných akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, bude nabídnuto určitým zájemcům za těchto podmínek: a) Určitými zájemci budou pan Jan Kafka, datum narození 23.5.1968, bytem Pardubice, Třída Míru 420, (dále též jen "Jan Kafka" nebo jen "určitý zájemce"), a pan Mgr. Petr Pucandl, datum narození 31.12.1954, bytem Pardubice, Boháčova 561 (dále též jen "Petr Pucandl" nebo jen "určitý zájemce"), a pan Ing. Lubomír Motyčka, datum narození 2.8.1952, bytem Chrudim, Střelecká 128 (dále též jen "Lubomír Motyčka" nebo jen "určitý zájemce"), kteří budou oprávněni upsat akcie neupsané akcionáři s využitím přednostníh o práva v poměru: Jan Kafka 71,83 %, Petr Pucandl 9,48 % a Lubomír Motyčka 18,69 %. V případě nutnosti zaokrouhlit počet akcií definovaný výše citovaným poměrem, bude postupováno tak, aby zaokrouhlení bylo učiněno ve prospěch určitých zájemců postupně od určitého zájemce s nejnižším procentuelním nárokem), a to nedohodnou-li se určití zájemci pan Jan Kafka, Mgr. Petr Pucandl a Ing. Lubomír Motyčka jinak v písemné dohodě s úředně ověřenými podpisy, která bude společnosti Dostihový spolek a.s. doručena nejp ozději čtvrtý pracovní den po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci v tomto kole upisování akcií. b) Lhůta k upsání akcií určitým zájemcem činí jeden měsíc a počne běžet pátým pracovním dnem po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. c) Místem pro upsání akcií určitým zájemcem bude sídlo společnosti v Pardubicích, Pražská 607, PSČ 530 02, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. d) Počátek běhu lhůty k upsání akcií určitým zájemcem sdělí společnost Dostihový spolek a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií s přednostním právem akcionářů. 5. Upsání všech nově emitovaných akcií, které nebudou upsány určitými zájemci v souladu s odstavcem 4 tohoto usnesení, bude nabídnuto určitému zájemci za těchto podmínek: a) Určitým zájemcem bude Statutární město Pardubice, IČ 002 74 046, (dále též jen "Statutární město Pardubice" nebo "určitý zájemce"), které bude oprávněno upsat všechny akcie neupsané určitými zájemci dle odst. 4. tohoto usnesení. b) Lhůta k upsání akcií určitým zájemcem činí jeden měsíc ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. c) Místem pro upsání akcií určitým zájemcem bude sídlo společnosti v Pardubicích, Pražská 607, PSČ 530 02, ve shora uvedené lhůtě v pracovních dnech v době od 8,00 do 16,00 hodin. d) Počátek běhu lhůty k upsání akcií určitým zájemcem sdělí společnost Dostihový spolek a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do čtrnácti dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií dle ustanovení odstavce 4 tohoto usnesení. 6. Emisní kurs Akcií (tzn. jak při úpisu s využitím přednostního práva tak při úpisu určitými zájemci dle ustanovení odstavce 4 a 5 tohoto usnesení) je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 300,- Kč (třista korun českých) bude upsána emisním kursem 300 ,- Kč (třista korun českých). 7. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem. Celý peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií, a to složením na zvláštní účet společnosti číslo 248933250/0300, vedený u společnosti Čes koslovenská obchodní banka, a.s., který za tím účelem společnost otevřela na své jméno. Dle ustanovení § 204 odstavce 2) obchodního zákoníku banka nesmí umožnit společnosti disponovat se splaceným vkladem vloženým na tento účet před zápisem zvýšení základ ního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku." 11.4.2012 - 1.6.2012
Valná hromada společnosti konaná dne 15. května 2006 schválila usnesení tohoto znění: 1. Základní kaptiál společnosti se zvýší o částku 3.000.000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 3000 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3. Valná hromada vyloučila přednostní právo akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 5 obchodního zákoníku. 4. upsání všech 3000 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - Statutárnímu městu Pardubice, IČ 002 74 046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, PSČ 530 21. 5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Dostihový spolek a.s., v Pardubicích, Pražská 607, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 ods tavci 3) obchodního zákoníku. 7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Dostihový spolek a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o u psání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, pobočkou v Pardubicích. 8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna kacie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč bude upsána emisním kurzem 1.000,-- Kč. 9. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Dostihový spolek a.s. ve výši 3.000.000,-- Kč za určitým zájemcem - Statutárním městem Pardubice z titulu splacení upsného emisního kursu akcií byla započtena jistina peněžité pohledávky Statutárního města Pardubice za společností Dostihový spolek a.s. ve výši 3.000.000,-- Kč z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 17. ledna 2003 mezi Statutárním městem Pardubice, na straně jedné jako věřitelem, a společností Dostihový spolek a.s., na straně druhé jako dlužníkem, ohledně půjčky ve výši 3.000.000,-- Kč ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. prosince 2005. 10. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Dostihový spolek a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 7 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. 30.9.2006 - 6.12.2006
Základní jmění v částce 2 466 000,- Kč bylo splaceno v plné výši. 3.3.1994 - 2.10.1995
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena dne 21.12.1992. 10.3.1993
Ze základního jmění je ke dni zápisu společnosti splaceno Kč 630.000,--. 10.3.1993 - 2.10.1995

Aktuální kontaktní údaje Dostihový spolek a.s.

Kapitál Dostihový spolek a.s.

zakladni jmění 13 286 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.11.2015
zakladni jmění 13 286 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.9.2012 - 10.11.2015
zakladni jmění 10 220 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.12.2006 - 27.9.2012
zakladni jmění 7 220 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.12.1995 - 6.12.2006
zakladni jmění 3 860 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.10.1995 - 12.12.1995
zakladni jmění 2 466 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.3.1994 - 2.10.1995
zakladni jmění 1 866 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.3.1993 - 3.3.1994

Akcie Dostihový spolek a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 300 Kč 10 220 27.9.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 10 220 10.6.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 10 220 6.12.2006 - 10.6.2011
Akcie na jméno 1 000 Kč 7 220 4.10.2001 - 6.12.2006
Akcie na majitele 1 000 Kč 7 220 12.12.1995 - 4.10.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 3 860 2.10.1995 - 12.12.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 2 466 3.3.1994 - 2.10.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 866 10.3.1993 - 3.3.1994

Sídlo Dostihový spolek a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Pražská 607 , Pardubice 530 02 1.12.2014
Adresa Pražská 607 , Pardubice 530 02 12.12.1995 - 1.12.2014
Adresa Masarykovo náměstí 2633 , Pardubice 530 02 10.3.1993 - 12.12.1995

Předmět podnikání Dostihový spolek a.s.

Platnost údajů od - do
Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb 3.12.2002
Zprostředkování obchodu 3.12.2002
Velkoobchod 3.12.2002
Specializovaný maloobchod 3.12.2002
Realitní činnost 3.12.2002
Správa a údržba nemovitostí 3.12.2002
Reklamní činnost a marketing 3.12.2002
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí 3.12.2002
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 3.12.2002
Organizování sportovních soutěží 3.12.2002
Zprostředkování služeb 3.12.2002
Poskytování tělovýchovných služeb 3.12.2002
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 3.12.2002
Provozování cestovní agentury 3.12.2002
Pronájem nebytových prostor včetně služeb s pronájmem souvisejících 16.2.2000 - 3.12.2002
Zprostředkovatelská činnost v oblasti reklamy a marketingu 10.2.1998 - 3.12.2002
Provoz dostihové stáje 10.2.1998 - 3.12.2002
Provozování cestovní kanceláře 10.2.1998 - 3.12.2002
využití dostihového závodiště v Pardubicích k pořádání dostihů a jiných sportovních a kulturních akcí 10.3.1993
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, mimo činnosti uvedené v přílohách zák. 455/91 Sb. 10.3.1993 - 3.12.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 10.3.1993 - 3.12.2002

vedení firmy Dostihový spolek a.s.

Statutární orgán Dostihový spolek a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Společnost mohou na základě písemného pověření představenstva zastupovat samostatně i ostatní členové představenstva. 1.12.2014
Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Jménem společnosti mohou na základě písemného pověření představenstva jednat i ostatní členové představenstva. 3.12.2002 - 1.12.2014
Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná společně předseda nebo místopředseda předstvenstva a nejméně jeden člen představenstva. 4.10.2001 - 3.12.2002
Zastupování a podepisování: Za společnost podepisují buď společně všichni členové předsta- venstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 10.3.1993 - 4.10.2001
předseda představenstva Ing. Richard Benýšek 30.5.2019
Vznik členství 25.1.2019
Vznik funkce 25.1.2019
Adresa: Šemberova 66/9 , Olomouc 779 00
člen představenstva Jiřina Klčová 30.5.2019
Vznik členství 25.1.2019
Adresa: Branecká 273 , Pardubice 530 06
člen představenstva Ludmila Ministrová 30.5.2019
Vznik členství 25.1.2019
Adresa: Husova 298 , Pardubice 530 03
člen představenstva Jan Kafka 30.5.2019
Vznik členství 25.1.2019
Adresa: Národních hrdinů 257 , Pardubice 530 03
člen představenstva Yvona Benýšková 30.5.2019
Vznik členství 25.1.2019
Adresa: Šemberova 66/9 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Ing. Petr Kvaš 12.8.2019
Vznik členství 25.1.2019
Vznik funkce 10.7.2019
Adresa: Gorkého 2222 , Pardubice 530 02
člen představenstva Martin Korba 12.8.2019
Vznik členství 25.1.2019
Adresa: 28 , Morašice 538 03
Člen představenstva Naděžda Zálešáková 10.3.1993 - 12.12.1995
Adresa: Husova 794 , Chrudim 537 01
Člen představenstva Jiří Požár 10.3.1993 - 12.12.1995
Adresa: Stavařov 99 , Pardubice 530 09
Člen představenstva Jiří Stareček 10.3.1993 - 9.2.1998
Adresa: Sladkovského 1872 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Hana Demlová 10.3.1993 - 9.2.1998
Adresa: Jilemnického 2217 , Pardubice 530 02
Člen představenstva MVDr. Jiří Janda 12.12.1995 - 30.3.1999
Adresa: Teplého 1535 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Mgr. Vladimír Bláha 9.2.1998 - 16.2.2000
Adresa: Benešovo náměstí 2474 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Jiří Schneider 9.2.1998 - 16.2.2000
Adresa: Spořilov 764 , Pardubice 530 03
Člen představenstva Petr Drahoš 10.3.1993 - 4.10.2001
Adresa: Lonkova 464 , Pardubice 530 09
Člen představenstva Miroslav Petráň 10.3.1993 - 4.10.2001
Adresa: Škroupova 585 , Pardubice 530 03
Člen představenstva Vlastimil Freiberk 10.3.1993 - 3.12.2002
Zánik členství 12.12.2001
Adresa: Gagarinova 386 , Pardubice 530 09
Člen představenstva Mgr. Petr Pucandl 12.12.1995 - 3.12.2002
Zánik členství 12.12.2001
Adresa: Winterova 954 , Pardubice Česká republika
Člen představenstva Jiří Razskazov 30.3.1999 - 3.12.2002
Zánik členství 12.12.2001
Adresa: Nerudova 1407 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Michal Koláček 16.2.2000 - 3.12.2002
Zánik členství 12.12.2001
Adresa: Benešovo náměstí 2440 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Jaroslav Matoušek 16.2.2000 - 3.12.2002
Zánik členství 12.12.2001
Adresa: 314 , Řečany n. L. Česká republika
Předseda představenstva Petr Drahoš 4.10.2001 - 3.12.2002
Zánik členství 12.12.2001
Adresa: Lonkova 464 , Pardubice 530 09
Místopředseda představenstva Ing. arch. Miroslav Petráň 4.10.2001 - 3.12.2002
Zánik členství 12.12.2001
Adresa: Škroupova 585 , Pardubice 530 03
Předseda představenstva Ing. arch. Miroslav Petráň 3.12.2002 - 13.9.2003
Vznik členství 12.12.2001
Zánik členství 24.4.2003
Vznik funkce 12.12.2001
Zánik funkce 24.4.2003
Adresa: Škroupova 585 , Pardubice 530 03
Místopředseda představenstva Mgr. Petr Pucandl 3.12.2002 - 13.9.2003
Vznik členství 12.12.2001
Zánik členství 24.4.2003
Vznik funkce 12.12.2001
Zánik funkce 24.4.2003
Adresa: Winterova 954 , 530 03 Pardubice Česká republika
Člen představenstva Jiří Razskazov 3.12.2002 - 13.9.2003
Vznik členství 12.12.2001
Zánik členství 24.4.2003
Adresa: Nerudova 1407 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Jaroslav Matoušek 3.12.2002 - 13.9.2003
Vznik členství 12.12.2001
Zánik členství 24.4.2003
Adresa: Družstevní 314 , Řečany nad Labem 533 13
Člen představenstva Ladislav Nermuť 3.12.2002 - 13.9.2003
Vznik členství 12.12.2001
Zánik členství 24.4.2003
Adresa: Na Hrázi 1284 , Poděbrady 290 01
Místopředseda představenstva Mgr. Petr Pucandl 13.9.2003 - 30.9.2006
Vznik členství 24.4.2003
Zánik členství 15.5.2006
Vznik funkce 30.4.2003
Zánik funkce 15.5.2006
Adresa: Winterova 954 , 530 03 Pardubice Česká republika
Předseda představenstva Ing. arch. Miroslav Petráň 13.9.2003 - 1.11.2007
Vznik členství 24.4.2003
Zánik členství 21.6.2007
Vznik funkce 30.4.2003
Zánik funkce 21.6.2007
Adresa: Škroupova 585 , Pardubice 530 03
Člen představenstva Ing. Jaroslav Matoušek 13.9.2003 - 1.11.2007
Vznik členství 24.4.2003
Zánik členství 21.6.2007
Adresa: Družstevní 314 , Řečany nad Labem 533 13
Člen představenstva Ladislav Nermuť 13.9.2003 - 1.11.2007
Vznik členství 24.4.2003
Zánik členství 21.6.2007
Adresa: Na Hrázi 1284 , Poděbrady 290 01
Člen představenstva Ing. Jaroslav Deml 13.9.2003 - 1.11.2007
Vznik členství 24.4.2003
Zánik členství 21.6.2007
Adresa: Bartoňova 846 , Pardubice 530 12
Místopředseda představenstva Jiří Kunát 30.9.2006 - 1.11.2007
Vznik členství 15.5.2006
Zánik členství 21.6.2007
Vznik funkce 15.5.2006
Zánik funkce 21.6.2007
Adresa: Bulharská 659 , Pardubice 530 03
předseda představenstva Ing. arch. Miroslav Petráň 1.11.2007 - 16.3.2011
Vznik členství 21.6.2007
Zánik členství 27.1.2011
Vznik funkce 25.6.2007
Zánik funkce 27.1.2011
Adresa: Škroupova 585 , Pardubice 530 03
místopředseda představenstva Ing. Jiří Kunát 1.11.2007 - 16.3.2011
Vznik členství 21.6.2007
Zánik členství 27.1.2011
Vznik funkce 25.6.2007
Zánik funkce 27.1.2011
Adresa: Bulharská 659 , Pardubice 530 03
člen představenstva Ing. Jaroslav Matoušek 1.11.2007 - 16.3.2011
Vznik členství 21.6.2007
Zánik členství 27.1.2011
Adresa: Družstevní 314 , Řečany nad Labem 533 13
člen představenstva Ladislav Nermuť 1.11.2007 - 16.3.2011
Vznik členství 21.6.2007
Zánik členství 27.1.2011
Adresa: Na Hrázi 1284 , Poděbrady 290 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Deml 1.11.2007 - 16.3.2011
Vznik členství 21.6.2007
Zánik členství 27.1.2011
Adresa: Bartoňova 846 , Pardubice 530 12
člen představenstva MVDr. Vladimír Tlučhoř 16.3.2011 - 17.8.2011
Vznik členství 14.2.2011
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Bartoňova 890 , 530 12 Pardubice Česká republika
předseda představenstva Jan Němec 16.3.2011 - 19.4.2012
Vznik členství 27.1.2011
Zánik členství 20.12.2011
Vznik funkce 14.2.2011
Zánik funkce 20.12.2011
Adresa: Na Labišti 527 , Pardubice 530 09
člen představenstva Ladislav Nermuť 16.3.2011 - 19.4.2012
Vznik členství 27.1.2011
Zánik členství 9.11.2011
Adresa: Na Hrázi 1284 , Poděbrady 290 01
člen představenstva MVDr. Vladimír Tlučhoř 17.8.2011 - 19.4.2012
Vznik členství 30.6.2011
Adresa: Bartoňova 890 , 530 12 Pardubice Česká republika
člen představenstva Ing. Václav Luka 19.4.2012 - 19.4.2012
Vznik členství 22.12.2011
Zánik členství 7.3.2012
Adresa: K výboru 43 , Praha 143 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Rozinek 16.3.2011 - 7.6.2013
Vznik členství 27.1.2011
Vznik funkce 14.2.2011
Zánik funkce 28.3.2013
Adresa: Arnošta z Pardubic 2604 , Pardubice 530 02
předseda představenstva MVDr. Vladimír Tlučhoř 19.4.2012 - 21.8.2013
Vznik členství 30.6.2011
Vznik funkce 22.12.2011
Zánik funkce 11.2.2013
Adresa: Bartoňova 890 , 530 12 Pardubice Česká republika
člen představenstva Ing. Tomáš Pelikán 19.4.2012 - 21.8.2013
Vznik členství 7.3.2012
Zánik členství 28.6.2012
Adresa: Bezdíčkova 1408 , Pardubice 530 03
místopředseda představenstva Ing. Jiří Rozinek 7.6.2013 - 21.8.2013
Vznik členství 27.1.2011
Vznik funkce 14.2.2011
Zánik funkce 28.3.2013
Adresa: Arnošta z Pardubic 2604 , Pardubice 530 02
člen představenstva Hana Jeníková 21.8.2013 - 21.8.2013
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 28.3.2013
Adresa: Smetanova 266 , Čeperka 533 45
člen představenstva MUDr. Štěpánka Fraňková 16.3.2011 - 1.12.2014
Vznik členství 27.1.2011
Adresa: Salavcova 284 , Pardubice 533 51
člen představenstva Jan Kafka 19.4.2012 - 1.12.2014
Vznik členství 7.3.2012
Adresa: třída Míru 420 , Pardubice 530 02
člen představenstva MVDr. Vladimír Tlučhoř 21.8.2013 - 1.12.2014
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 27.6.2014
Zánik funkce 1.12.2014
Adresa: Bartoňova 890 , Pardubice 530 12
předseda představenstva Ing. Richard Benýšek 21.8.2013 - 1.12.2014
Vznik členství 28.6.2012
Vznik funkce 12.2.2013
Adresa: Šemberova 66/9 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Jiří Rozinek 21.8.2013 - 1.12.2014
Vznik členství 27.1.2011
Adresa: Arnošta z Pardubic 2604 , Pardubice 530 02
místopředseda představenstva Ing. Michael Skalický Ph.D. 21.8.2013 - 1.12.2014
Vznik členství 29.3.2013
Vznik funkce 25.4.2013
Adresa: Na Biřičce 1924/1 , Hradec Králové 500 08
člen představenstva Ing. Tomáš Pelikán 21.8.2013 - 1.12.2014
Vznik členství 28.6.2012
Adresa: Ke Stájím 1224 , Pardubice 530 06
člen představenstva MUDr. Štěpánka Fraňková 1.12.2014 - 4.9.2015
Vznik členství 27.1.2011
Zánik členství 5.3.2015
Adresa: Salavcova 284 , Pardubice 533 51
člen představenstva Ing. Jiří Rozinek 1.12.2014 - 4.9.2015
Vznik členství 27.1.2011
Zánik členství 5.3.2015
Adresa: Arnošta z Pardubic 2604 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Tomáš Pelikán 1.12.2014 - 4.9.2015
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 5.3.2015
Adresa: Ke Stájím 1224 , Pardubice 530 06
člen představenstva Jan Kafka 1.12.2014 - 10.11.2015
Vznik členství 7.3.2012
Adresa: třída Míru 420 , Pardubice 530 02
předseda představenstva Ing. Richard Benýšek 1.12.2014 - 10.11.2015
Vznik členství 28.6.2012
Vznik funkce 12.2.2013
Adresa: Šemberova 66/9 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Ing. Michael Skalický Ph.D. 1.12.2014 - 10.11.2015
Vznik členství 29.3.2013
Vznik funkce 25.4.2013
Adresa: Na Biřičce 1924/1 , Hradec Králové 500 08
Člen představenstva Ing. Oldřich Babický 1.12.2014 - 10.11.2015
Vznik členství 27.6.2014
Vznik funkce 1.12.2014
Adresa: 17. listopadu 3980/4 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Vladimír Michalec 4.9.2015 - 10.11.2015
Vznik členství 5.3.2015
Adresa: 63 , Sezemice 533 04
člen představenstva Ing. Miroslav Prokop 4.9.2015 - 10.11.2015
Vznik členství 5.3.2015
Adresa: Žižkova 879 , Pardubice 530 06
člen představenstva Ing. Jan Řehounek 4.9.2015 - 10.11.2015
Vznik členství 5.3.2015
Adresa: Na Parohách 919 , Pardubice 530 06
člen představenstva Jan Kafka 10.11.2015 - 10.12.2016
Vznik členství 7.3.2012
Zánik členství 7.3.2016
Adresa: třída Míru 420 , Pardubice 530 02
předseda představenstva Ing. Richard Benýšek 10.11.2015 - 10.12.2016
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 28.6.2016
Vznik funkce 12.2.2013
Zánik funkce 28.6.2016
Adresa: Šemberova 66/9 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Ing. Michael Skalický Ph.D. 10.11.2015 - 10.12.2016
Vznik členství 29.3.2013
Zánik členství 28.6.2016
Vznik funkce 25.4.2013
Zánik funkce 28.6.2016
Adresa: Na Biřičce 1924/1 , Hradec Králové 500 08
člen představenstva Jan Kafka 10.12.2016 - 4.5.2017
Vznik členství 28.6.2016
Adresa: třída Míru 420 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Oldřich Babický 10.11.2015 - 5.7.2017
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 26.11.2016
Vznik funkce 1.12.2014
Adresa: 17. listopadu 3980/4 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Ing. Miroslav Prokop 10.11.2015 - 5.7.2017
Vznik členství 5.3.2015
Zánik členství 2.2.2017
Adresa: Žižkova 879 , Pardubice 530 06
člen představenstva Vladimír Michalec 10.11.2015 - 30.5.2019
Vznik členství 5.3.2015
Zánik členství 25.1.2019
Adresa: 63 , Sezemice 533 04
člen představenstva Ing. Jan Řehounek 10.11.2015 - 30.5.2019
Vznik členství 5.3.2015
Zánik členství 25.1.2019
Adresa: Na Parohách 919 , Pardubice 530 06
předseda představenstva Ing. Richard Benýšek 10.12.2016 - 30.5.2019
Vznik členství 28.6.2016
Zánik členství 25.1.2019
Vznik funkce 28.6.2016
Zánik funkce 25.1.2019
Adresa: Šemberova 66/9 , Olomouc 779 00
místopředseda představestva Martin Korba 10.12.2016 - 30.5.2019
Vznik členství 27.9.2016
Zánik členství 25.1.2019
Vznik funkce 27.9.2016
Zánik funkce 25.1.2019
Adresa: 118 , Heřmanův Městec 538 03
člen představenstva Jan Kafka 4.5.2017 - 30.5.2019
Vznik členství 28.6.2016
Zánik členství 25.1.2019
Adresa: Národních hrdinů 257 , Pardubice 530 03
člen představenstva Yvona Benýšková 5.7.2017 - 30.5.2019
Vznik členství 14.12.2016
Zánik členství 25.1.2019
Adresa: Šemberova 66/9 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ludmila Ministrová 5.7.2017 - 30.5.2019
Vznik členství 30.3.2017
Zánik členství 25.1.2019
Adresa: Husova 298 , Pardubice 530 03
místopředseda představenstva Martin Korba 30.5.2019 - 13.7.2019
Vznik členství 25.1.2019
Vznik funkce 25.1.2019
Adresa: 118 , Heřmanův Městec 538 03
člen představenstva Ing. Petr Kvaš 30.5.2019 - 12.8.2019
Vznik členství 25.1.2019
Adresa: Gorkého 2222 , Pardubice 530 02
místopředseda představenstva Martin Korba 13.7.2019 - 12.8.2019
Vznik členství 25.1.2019
Vznik funkce 25.1.2019
Zánik funkce 10.7.2019
Adresa: 28 , Morašice 538 03

Dozorčí rada Dostihový spolek a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Petr Beneš 30.5.2019
Vznik členství 25.1.2019
Vznik funkce 25.1.2019
Adresa: Dostihová 1269 , Pardubice 530 06
člen dozorčí rady MUDr. Štěpánka Fraňková 30.5.2019
Vznik členství 25.1.2019
Adresa: Hronovická 1034 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ivo Kőhler 30.5.2019
Vznik členství 25.1.2019
Adresa: Zakouřilova 1144/64 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Dr. Daniel Spálenka 30.5.2019
Vznik členství 25.1.2019
Adresa: Křemenská 904 , Pardubice 530 06
člen dozorčí rady Mgr. Michal Bouška 30.5.2019
Vznik členství 25.1.2019
Adresa: Pod Vinicí 2841 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ing. Jan Řehounek 30.5.2019
Vznik členství 25.1.2019
Adresa: Na Parohách 919 , Pardubice 530 06
Jméno Pavel Horák 10.3.1993 - 12.12.1995
Adresa: Brožíkova 430 , Pardubice 530 09
Jméno Jaroslav Žítek 10.3.1993 - 12.12.1995
Adresa: Bartoňova 687 , Pardubice 530 12
Jméno Roman Línek 10.3.1993 - 12.12.1995
Adresa: Ke hřišti 82 , 530 03 Pardubice Česká republika
Jméno Ing. Jiří Požár 12.12.1995 - 9.2.1998
Adresa: Stavařov 99 , Pardubice 530 09
Jméno Ing. Jiří Stříteský 12.12.1995 - 3.12.2002
Zánik členství 12.12.2001
Adresa: Sladkovského 1826 , Pardubice 530 02
Jméno Ing. Václav Brož 12.12.1995 - 3.12.2002
Zánik členství 12.12.2001
Adresa: Jana Zajíce 960 , Pardubice 530 12
Jméno JUDr. Václav Voženílek 9.2.1998 - 3.12.2002
Zánik členství 12.12.2001
Adresa: Ke Tvrzi 1006 , Pardubice 530 03
Předseda Ing. Jiří Stříteský 3.12.2002 - 13.9.2003
Vznik členství 12.12.2001
Zánik členství 24.4.2003
Vznik funkce 12.12.2001
Zánik funkce 24.4.2003
Adresa: Sladkovského 1826 , Pardubice 530 02
Člen Ing. Václav Brož 3.12.2002 - 13.9.2003
Vznik členství 12.12.2001
Zánik členství 24.4.2003
Adresa: Jana Zajíce 960 , Pardubice 530 12
Člen Ing. Martin Švehla 3.12.2002 - 13.9.2003
Vznik členství 12.12.2001
Zánik členství 24.4.2003
Adresa: 217 , 250 63 Mratín - Sluhy Česká republika
Člen Ing. Martin Švehla 13.9.2003 - 6.8.2004
Vznik členství 24.4.2003
Zánik členství 29.4.2004
Adresa: 217 , 250 63 Mratín - Sluhy Česká republika
Předseda Ing. Jiří Stříteský 13.9.2003 - 1.11.2007
Vznik členství 24.4.2003
Zánik členství 21.6.2007
Vznik funkce 24.4.2003
Zánik funkce 21.6.2007
Adresa: Sladkovského 1826 , Pardubice 530 02
Člen Jiří Rozinek 13.9.2003 - 1.11.2007
Vznik členství 24.4.2003
Zánik členství 21.6.2007
Adresa: Arnošta z Pardubic 2604 , Pardubice 530 02
Člen Ing. Zdenka Dufková 6.8.2004 - 1.11.2007
Vznik členství 29.4.2004
Zánik členství 21.6.2007
Adresa: U zahrádek 135 , Praha 103 00
člen dozorčí rady Ing. Zdenka Dufková 1.11.2007 - 4.8.2010
Vznik členství 21.6.2007
Zánik členství 30.6.2010
Adresa: U zahrádek 135 , Praha 103 00
člen dozorčí rady Martin Brablec 1.11.2007 - 16.3.2011
Vznik členství 21.6.2007
Zánik členství 27.1.2011
Adresa: Lonkova 482 , Pardubice 530 09
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Stříteský 1.11.2007 - 16.3.2011
Vznik členství 21.6.2007
Zánik členství 27.1.2011
Vznik funkce 30.6.2007
Zánik funkce 27.1.2011
Adresa: Sladkovského 1826 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady JUDr. Ing. Roman Abraham 4.8.2010 - 16.3.2011
Vznik členství 30.6.2010
Zánik členství 27.1.2011
Adresa: Československé armády 972/7 , Poděbrady 290 01
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Engelmajer 16.3.2011 - 17.8.2011
Vznik členství 14.2.2011
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: K Blahobytu 855 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Engelmajer 17.8.2011 - 19.4.2012
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 7.3.2012
Adresa: K Blahobytu 855 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ing. Milan Vich 19.4.2012 - 21.8.2013
Vznik členství 7.3.2012
Zánik členství 25.4.2012
Adresa: Na Babce 1041 , Pardubice 530 12
člen dozorčí rady MVDr. Jiří Janda 19.4.2012 - 21.8.2013
Vznik členství 7.3.2012
Zánik členství 24.5.2012
Adresa: 34 , Morašice 538 03
předseda dozorčí rady Ing. Petr Beneš 16.3.2011 - 5.3.2015
Vznik členství 27.1.2011
Vznik funkce 14.2.2011
Adresa: Jiránkova 2098 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Mgr. Václav Snopek 16.3.2011 - 4.9.2015
Vznik členství 27.1.2011
Zánik členství 5.3.2015
Adresa: 17. listopadu 400 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Engelmajer 21.8.2013 - 4.9.2015
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 5.3.2015
Adresa: V Zátiší 1066 , Pardubice 530 12
předseda dozorčí rady Ing. Petr Beneš 5.3.2015 - 4.9.2015
Vznik členství 27.1.2011
Zánik členství 5.3.2015
Vznik funkce 14.2.2011
Zánik funkce 5.3.2015
Adresa: Josefa Ressla 2257 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ing. Lubomír Motyčka 19.4.2012 - 10.11.2015
Vznik členství 7.3.2012
Adresa: Střelecká 128 , Chrudim 537 01
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Řehounek 19.4.2012 - 10.11.2015
Vznik členství 7.3.2012
Adresa: Bohdanečská 62 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Ivo Köhler 21.8.2013 - 10.11.2015
Vznik členství 28.6.2012
Adresa: Zakouřilova 1144/64 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Ing. Petr Beneš 4.9.2015 - 10.11.2015
Vznik členství 5.3.2015
Vznik funkce 5.3.2015
Adresa: Josefa Ressla 2257 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ludmila Ministrová 4.9.2015 - 10.11.2015
Vznik členství 5.3.2015
Adresa: Husova 298 , Pardubice 530 03
člen dozorčí rady Jindřich Pletánek 4.9.2015 - 10.11.2015
Vznik členství 5.3.2015
Adresa: Wolkerova 2129 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ing. Lubomír Motyčka 10.11.2015 - 10.12.2016
Vznik členství 7.3.2012
Zánik členství 7.3.2016
Adresa: Střelecká 128 , Chrudim 537 01
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Řehounek 10.11.2015 - 10.12.2016
Vznik členství 7.3.2012
Zánik členství 7.3.2016
Adresa: Bohdanečská 62 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Ivo Kőhler 10.11.2015 - 10.12.2016
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 28.6.2016
Adresa: Zakouřilova 1144/64 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Lubomír Motyčka 10.12.2016 - 20.4.2017
Vznik členství 28.6.2016
Zánik členství 25.3.2017
Adresa: Střelecká 128 , Chrudim 537 01
člen dozorčí rady Ludmila Ministrová 10.11.2015 - 5.7.2017
Vznik členství 5.3.2015
Zánik členství 26.2.2017
Adresa: Husova 298 , Pardubice 530 03
člen dozorčí rady Mgr. Michal Bouška 5.7.2017 - 18.2.2018
Vznik členství 2.5.2017
Adresa: Erno Košťála 976 , Pardubice 530 12
předseda dozorčí rady Ing. Petr Beneš 10.11.2015 - 9.1.2019
Vznik členství 5.3.2015
Vznik funkce 5.3.2015
Adresa: Josefa Ressla 2257 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Jindřich Pletánek 10.11.2015 - 30.5.2019
Vznik členství 5.3.2015
Zánik členství 25.1.2019
Adresa: Wolkerova 2129 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ivo Kőhler 10.12.2016 - 30.5.2019
Vznik členství 28.6.2016
Zánik členství 25.1.2019
Adresa: Zakouřilova 1144/64 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Řehounek 10.12.2016 - 30.5.2019
Vznik členství 28.6.2016
Zánik členství 25.1.2019
Adresa: Bohdanečská 62 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Mgr. Michal Bouška 18.2.2018 - 30.5.2019
Vznik členství 2.5.2017
Zánik členství 25.1.2019
Adresa: Pod Vinicí 2841 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Tlusťák 22.2.2018 - 30.5.2019
Vznik členství 19.8.2017
Zánik členství 25.1.2019
Adresa: Rybova 1904/21 , Hradec Králové 500 09
předseda dozorčí rady Ing. Petr Beneš 9.1.2019 - 30.5.2019
Vznik členství 5.3.2015
Zánik členství 25.1.2019
Vznik funkce 5.3.2015
Zánik funkce 25.1.2019
Adresa: Dostihová 1269 , Pardubice 530 06

Prokura Dostihový spolek a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Mgr. Petr Pucandl 10.2.1998 - 30.9.2006
Adresa: Winterova 954 , Pardubice Česká republika

Sbírka Listin Dostihový spolek a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 918/SL 47 účetní závěrka [2014] ds Krajský soud v Hradci Králové 23.4.2015 25.9.2015 30.9.2015 18
B 918/SL 46 rozhod. o statut. orgánu, ostatní 2x zápis - VH+DR Krajský soud v Hradci Králové 5.3.2015 30.6.2015 23.9.2015 9
B 918/SL 45 účetní závěrka [2013] el. Krajský soud v Hradci Králové 24.4.2014 29.12.2014 30.12.2014 21
B 918/SL 44 notářský zápis [NZ 414/2014], stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 30.10.2014 26.11.2014 10.12.2014 15
B 918/SL 43 účetní závěrka [2012]  el. Krajský soud v Hradci Králové 15.3.2013 29.8.2013 2.9.2013 20
B 918/SL 42 ostatní 4x zápis, 4x rezignace Krajský soud v Hradci Králové 16.8.2013 26.8.2013 14
B 918/SL 41 ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2012 16.8.2013 26.8.2013 10
B 918/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 6.8.2013 16.8.2013 26.8.2013 17
B 918/SL 39 notářský zápis NZ 148/2012 Krajský soud v Hradci Králové 26.7.2013 16.8.2013 26.8.2013 3
B 918/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva 2011,cd Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2012 21.8.2012 22.8.2012 0
B 918/SL 37 insolvenční rozhodnutí KSPA 44 INS 5201/2012-A-15 Krajský soud v Hradci Králové 17.5.2012 20.7.2012 26.7.2012 3
B 918/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 10.3.2012 28.5.2012 29.5.2012 18
B 918/SL 35 ostatní 2x rezignace,3x zápis Krajský soud v Hradci Králové 22.12.2011 11.4.2012 2.5.2012 6
B 918/SL 34 notářský zápis NZ 535/2012 Krajský soud v Hradci Králové 7.3.2012 3.4.2012 2.5.2012 10
B 918/SL 33 ostatní vyhl.44 INS 5201/2012-A-2 Krajský soud v Hradci Králové 5.3.2012 5.3.2012 8.3.2012 1
B 918/SL 32 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory , (zápis z VH) Krajský soud v Hradci Králové 12.8.2011 23.8.2011 6
B 918/SL 31 účetní závěrka 2010,příloha,el. Krajský soud v Hradci Králové 30.5.2011 4.8.2011 15.8.2011 7
B 918/SL 30 výroční zpráva 2010, email Krajský soud v Hradci Králové 3.8.2011 3.8.2011 20
B 918/SL 29 ostatní zpráva statut. orgánu, email Krajský soud v Hradci Králové 3.8.2011 3.8.2011 10
B 918/SL 28 ostatní - výkazy 2010, email Krajský soud v Hradci Králové 3.8.2011 3.8.2011 3.8.2011 2
B 918/SL 27 účetní závěrka 2010, email Krajský soud v Hradci Králové 30.5.2011 3.8.2011 3.8.2011 4
B 918/SL 26 notářský zápis, stanovy společnosti , (NZ 51/2011) Krajský soud v Hradci Králové 31.1.2002 8.6.2011 17.6.2011 27
B 918/SL 25 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory , (zápis z VH, představenstva) Krajský soud v Hradci Králové 14.3.2011 22.3.2011 15
B 918/SL 24 účetní závěrka 2005,el. Krajský soud v Hradci Králové 29.3.2006 12.7.2010 24.8.2010 11
B 918/SL 23 výroční zpráva 2008,el. Krajský soud v Hradci Králové 27.5.2010 27.5.2010 30
B 918/SL 22 výroční zpráva 2007,el. Krajský soud v Hradci Králové 27.5.2010 27.5.2010 30
B 918/SL 21 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 1.8.2007 30.10.2007 30.10.2007 13
B 918/SL 20 účetní závěrka - rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 7.3.2007 29.6.2007 29.6.2007 24
B 918/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 23.11.2006 23.11.2006 18
B 918/SL 18 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - NZ 337/2006 Krajský soud v Hradci Králové 15.5.2006 8.9.2006 8.9.2006 13
B 918/SL 17 účetní závěrka - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 23.5.2005 30.6.2005 30.6.2005 13
B 918/SL 16 notářský zápis, výroční zpráva, podpisové vzory - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 12.5.2004 1.7.2004 1.7.2004 46
B 918/SL 15 rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2003 30.6.2003 53
B 918/SL 14 výroční zpráva - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2002 24.7.2002 24.7.2002 35
B 918/SL 13 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - NZ 51/2002 Krajský soud v Hradci Králové 31.1.2002 3.4.2002 3.4.2002 34
B 918/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 15.11.2000 15.11.2000 21
B 918/SL 11 notářský zápis - NZ 120/2000 Krajský soud v Hradci Králové 25.5.2000 15.11.2000 15.11.2000 5
B 918/SL 10 rozhod. o statut. orgánu - zápis řádné VH Krajský soud v Hradci Králové 28.4.1999 15.11.2000 15.11.2000 3
B 918/SL 6 ostatní - vzdání se funkce čl.předst. Krajský soud v Hradci Králové 29.5.1998 29.3.1999 29.3.1999 1
B 918/SL 5 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 6.1.1999 29.3.1999 29.3.1999 3
B 918/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 10.12.1997 10.12.1997 19
B 918/SL 3 notářský zápis - NZ 19/96 Krajský soud v Hradci Králové 30.1.1996 10.12.1997 10.12.1997 5
B 918/SL 2 ostatní - zápis z valné hromady Krajský soud v Hradci Králové 19.11.1996 10.12.1997 10.12.1997 2
B 918/SL 1 ostatní - zápis z valné hromady Krajský soud v Hradci Králové 11.4.1996 10.12.1997 10.12.1997 2
B 918/SL 9 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 23
B 918/SL 8 notářský zápis - NZ 106/99 Krajský soud v Hradci Králové 28.4.1999 5
B 918/SL 7 rozhod. o statut. orgánu - zápis VH Krajský soud v Hradci Králové 28.4.1999 2

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Dostihový spolek a.s.

IČO (identifikační číslo) 48155110
Jméno Dostihový spolek a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Pardubic
Vznik první živnosti: 10.3.1993
Celkový počet živností: 29
Aktivních živností: 6

Sídlo Dostihový spolek a.s.

Živnosti a provozovny Dostihový spolek a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská 607, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1001265009
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 13.4.1993

Živnost č. 2 Poskytování tělovýchovných služeb v oblasti výuky jezdectví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.3.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská 607, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1001265009
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.3.2002

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.3.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská 607, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1001265009
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.3.2007

Živnost č. 4 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.3.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská 607, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1001265009
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.3.2007

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 19.3.2007
Přerušení oprávnění 1.4.2011

Živnost č. 6 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 19.3.2007
Přerušení oprávnění 1.4.2011

Živnost č. 7 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Využití dostihového závodiště v Pardubicích k pořádání dostihů a jiných sportovních a kulturních akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1993
Zánik oprávnění 28.5.2001

Živnost č. 14 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, mimo činnosti uvedené v přílohách zák. č. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1993
Zánik oprávnění 13.3.2002

Živnost č. 15 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.5.1996
Zánik oprávnění 15.2.2001

Živnost č. 17 Chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Provozování cestovní agentury

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.5.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Zprostředkovatelská činnost v oblasti reklamy a marketingu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.5.1996
Zánik oprávnění 13.3.2002

Živnost č. 21 Provoz dostihové stáje

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.5.1996
Zánik oprávnění 13.3.2002

Živnost č. 22 Pronájem nebytových prostor včetně služeb s pronájmem souvisejících

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.1999
Zánik oprávnění 13.3.2002

Živnost č. 23 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.10.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.3.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.3.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.3.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.3.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.3.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Dokončovací stavební práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.3.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Dostihový spolek a.s.

Člen statutárního orgánu Jan Kafka
Člen statutárního orgánu Yvona Benýšková
Člen statutárního orgánu Ludmila Ministrová
Člen statutárního orgánu Ing. Richard Benýšek
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Kvaš
Člen statutárního orgánu Jiřina Klčová
Člen statutárního orgánu Mgr. Jaroslav Müller

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Dostihový spolek a.s.

IČO: 48155110
Firma: Dostihový spolek a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Pardubice VI
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 10.3.1993

Sídlo Dostihový spolek a.s.

Sídlo: Pražská 607, Pardubice 530 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Chov zvířat pro zájmový chov
Chov ostatních zvířat j. n.
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Činnosti cestovních kanceláří
Sportovní činnosti
Provozování sportovních zařízení
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
tracking image