Firma DORNYCH a.s. v likvidaci IČO 00532398


DORNYCH a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

DORNYCH a.s. v likvidaci (00532398) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U Obůrky 823, 674 01 Třebíč Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 6. 1990 a je stále aktivní. DORNYCH a.s. v likvidaci nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o DORNYCH a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o DORNYCH a.s. v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o DORNYCH a.s. na rzp.cz
Detailní informace o DORNYCH a.s. v likvidaci na portal.gov.cz

Výpis dat pro DORNYCH a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje DORNYCH a.s. v likvidaci

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 50
IČO (identifikační číslo osoby) 00532398
Jméno DORNYCH a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 22.6.1990
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 13. prosince 2016, které nabylo právní moci dne 5. ledna 2017 č.j. 9 Cm 22/2012-25, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor společnosti. 5.1.2017
Část podniku označená jako "divize TIPA TOUR" společnosti TIPA a.s., se sídlem U Obůrky 5, Třebíč, IČ 005 32 398, byla smlouvou o prodeji části podniku TIPA, a.s. uzavřenou dne 21. září 2007, která nabyla účinnosti dne 1. října 2007, prodána společností TIPA a.s., se sídlem U Obůrky 5, Třebíč, IČ 005 32 398, jako prodávajícím, společnosti TIPATOUR zájezdy, s.r.o., sídlem Okříšky, V zahradách 239, PSČ 675 21, IČ 277 43 896, jako kupujícímu.Část podniku označená jako "divize TIPA STAV" společnosti TIPA a.s., se sídlem U Obůrky 5, Třebíč, IČ 005 32 398, byla smlouvou o prodeji části podniku TIPA a.s. uzavřenou dne 21. září 2007, která nabyla účinnost dne 1. října 2007, prodána společností TIPA a.s., se sídlem U Obůrky 5, Třebíč, IČ 005 32 398, jako prodávajícím, společnosti TIPASTAV Třebíč s.r.o., se sídlem Hrotovická 169, Třebíč, PSČ 674 01, IČ 277 46 402.Část podniku označená jako "divize TIPA TELEKOM" společnosti TIPA a.s., se sídlem U Obůrky 5, Třebíč, IČ 005 32 398, byla smlouvou o prodeji části podniku TIPA a.s. uzavřenou dne 21. září 2007, která nabyla účinnost dne 1. října 2007, prodána společností TIPA a.s., se sídlem U Obůrky 5, Třebíč, IČ 005 32 398, jako prodávajícím, společnosti TIPA Telekom plus, a.s., se sídlem Hrotovická 169, Třebíč, PSČ 674 01, IČ 277 46 631. 15.10.2007
Prodej části podniku - Smlouva oprodeji části podniku ze dne 29.12.2006. 2.4.2007
Valná hromada schvaluje následující Usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek:a) Základní kapitál bude zvýšen o částku 5,000.000, -Kč upsáním nových akcií s určením, že se připouští upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu s určením omezení do 20,000.000, -Kč zvýšení základního kapitálu. Představenstvo rozhodne o konečné částce zvýšení v rámci uvedeného limitu.b) Upsány budou akcie listinné, na jméno, o jmenovité hodnotě 5.000, -Kč. Emisní kurz na jednu akcii se rovná nominální hodnotě, tedy 5.000, -Kč za 1 kus akcie. Bude upsáno nejméně 1.000 kusů akcií, nejvýše 4.000 kusů akcií v závislosti na konečné částce zvýšení základního kapitálu.c) Vylučuje se přednostní právo akcionářů k upsání nových akcií a to v důležitém zájmu společnosti, tj. získání dalších finančních zdrojů, které jsou zatím závazky společnosti tak, aby byly vyrovnány závazky společnosti a současně došlo ke kapitalizaci pohledávek vůči společnosti. Dále je možnost získat tímto způsobem přímé finanční zdroje. Z tohoto důvodu nejsou uváděny údaje uvedené v § 204a odst. 2 Obch.z.d) Protože akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, které je tímto usnesením vyloučeno, budou nabídnuty z části již nyní určitým zájemcům, kterými jsou:- Ing. Jan Bartík, bytem Sokolí 39, 674 01 Třebíč- Ing. Naděžda Dohnalová, bytem Uličného 271, 674 01 Třebíč- Jana Fukalová, bytem Uličného 270, 674 01 Třebíč- Ing. Jaroslav Hejátko, bytem Nad tratí 290, 675 71 Náměšť nad Oslavou- Ing. Karel Frýbort, bytem Srbská 46, 612 00 Brno- Ing. Michal Frýbort, bytem Masarykovo nám. 94, 675 71 Náměšť nad Oslavou- Ing. Milan Malý, bytem Kralice nad Oslavou 276, PSČ: 675 72- Boris Procházka, bytem.Smetanova 912, 675 71 Náměšť nad Oslavou- Tomáš Procházka, bytem Smetanova 912, 675 71 Náměšť nad Oslavou- Ing. Miloš Voborný, bytem Rudíkov 27, PSČ: 675 05- Ing. Sylvie Marková, bytem Energetiků 994, 674 01 Třebíč- Ing. Jiří Dvořák, bytem Rudíkov 191, PSČ: 675 05a dalším určeným zájemcům, jejichž výběr provede představenstvo. Představenstvo bude tyto určené zájemce vybírat mezi určenými zájemci majícími pohledávku za společností, která bude předmětem zápočtu peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu a dále určenými zájemci, kteří budou splácet emisní kurz akcie v penězích. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky.e) Úpis akcií bude probíhat v sídle společnosti TIPA a.s. na sekretariátu předsedy představenstva ve lhůtě 40ti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.f) Upisovatelům bude počátek běhu této lhůty a výše emisního kursu oznámen písemným oznámením společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií.g) S nově vydanými akciemi jsou spojena zvláštní práva. Jde o akcie prioritní. Tyto akcie budou mít nárok na dividendu ve stejné výši, jaká bu 18.10.2005 - 4.1.2006
Usnesením okresního soudu v Třebíči ze dne 30.04.2003č. j. 1Nc 517/2003-4, které nabylo právní moci dne 11.10.2003 byla nařízena exekuce proti povinnému TIPA a.s. k uspokojení pohledávky oprávněného MUDr. Milada Holasová, České Budějovice ,K. Šafáře 37.Soudním exekutorem byl pověřen : JUDr. Zdeněk Zítek, soudní exekutor, Plzeň, Lindauerova 6. 11.10.2003 - 8.1.2004
Zvýšení základního kapitálu:Řádná valná hromada společnosti TIPA a.s., Třebíč rozhodla dne20.6.2002 zvýšit základní kapitál společnosti o částku Kč29.280.000,- na celkovou částku 80.240.000,- Kč, úpisem 1464 kskmenových akcií na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě20.000,- Kč s emisním kursem 20.000,- Kč.Úpis akcií se uskuteční ve dvou kolech, v prvém kole, které budezahájeno 20 dnem po nabytí právní moci usnesení KS v Brně ozápisu záměru o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku a jeho délka je stanovena na 15 dní, mohou upisovatakcie současní akcionáři s využitím svého přednostního práva naúpis akcií v rozsahu jejich podílu na základním kapitáluspolečnosti a to tak, že na jednu dosavadní akcii na jméno ojmenovité 20.000,- Kč připadá podíl 57,6 % na jedné nové akciina jméno o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, na jednu dosavadníakcii o jmenovité hodnotě 2.000,- Kč připadá podíl 5,7 % najedné nové akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, s tím, že lzeupisovat pouze celé akcie.Ve druhém kole budou akcie, které nebudou upsány s využitímpřednostního práva, nabídnuty předem určeným zájemcům. Druhékolo začne běžet 40 dnem po nabytí právní moci usneseníKrajského soudu v Brně o zápisu záměru zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku a jeho délka je stanovena na 15dní. Současně valná hromada rozhodla o připuštění započtenípohledávek proti pohledávce společnosti na splacení emisníhokursu akcií. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií bude akcionářům apředem určeným zájemcům oznámen doporučeným dopisem.Pro splacení emisního kursu se zřizuje zvláštní účet vedený uKomerční banky, a.s., pobočka Třebíč, č. účtu 1977570602/0100.Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií ve lhůtětří dnů po úpisu akcií. 6.8.2002 - 9.10.2002
Společnost předložila nové stanovy k 9.6.2000. 17.7.2000 - 24.4.2002
Zvýšení základního jmění: 20.6.2000 - 17.7.2000
Valná hromada společnosti TIPA, a.s., Třebíč rozhodla dne9.6.2000 zvýšit základní jmění společnosti o částku 25.480.000,-Kč úpisem 1274 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě onominální hodnotě 20.000,- Kč s emisním kurzem 20.000,- Kčsplatným do 2 dnů po právní moci usnesení Krajského obchodníhosoudu v Brně, jimž se zapisuje usnesení valné hromady o úmysluzvýšit základní jmění na celkovou částku základního jmění50.960.000,- Kč, na účet vedený u ČS a.s. pobočka Třebíč, č.účtu1520008369/0800.Podle § 203 odst.2 písm. d) a podle § 204a odst.5 obch. zákoníkurozhodla valná hromada o vyloučení přednostního práva na úpisakcií a o tom, že všechny akcie budou upsány stávajícímiakcionáři cestou dohody podle § 205 obch.zákoníku. 20.6.2000 - 17.7.2000
Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou27.6.1997. 26.11.1997
K převodu akcií na jméno je třeba písemný souhlaspředstavenstva. 26.11.1997
Změna stanov čl. 4 bod 31., čl. VI odst. 6, čl. IX odst. 2,písm. a/, odst. 3, 19, 20, čl. X odst. 5, písm. d/, čl. XIpřijatá valnou hromadou 24.5.1996. 25.9.1996
Část podniku-TIPA a.s., odštěp. závod TAPA Tábor byl vložen jakonepeněž. vklad do TAPA Tábor, a.s. zapsané v oddílu B vložka 686v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ČeskýchBudějovicích. 5.2.1996
- činnost nestátního zdravotnického zařízení 30.3.1994 - 2.10.1995
O d š t ě p n ý z á v o d :Den zápisu: 18. října 1993Obchodní jméno: TIPA a.s., odštěpný závod TAPA TáborSídlo odštěpného závodu: Tábor, Kosova 1021 18.10.1993 - 2.10.1995
Předmět činnosti:- stavba strojů s mechanickým pohonem- výroba obalových materiálů na bázi papírů, kartonů, plastů- sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplas-tika, ofsetový tisk- servisní služby v oblasti obalových materiálů- poradenská a konzultační činnost vyjma činností uvedenýchv § 3 živnostenského zákona a oboru stejného druhu a vyjmačinností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona- poskytování software 18.10.1993 - 2.10.1995
- automatizované zpracování dat- hostinská činnost 18.10.1993 - 2.10.1995
Právní forma právnické osoby: odštěpný závod 18.10.1993 - 2.10.1995
Statutární orgán:vedoucí odštěpného závodu: Miroslav DěkanovskýTábor, Jesenského 25891. zástupce vedoucího odštěp. závodu: ing. Petr KazdaTábor, Kalkusova 1147 18.10.1993 - 2.10.1995
Odštěpný závod je nedílnou součástí obchodní společnostiTIPA a.s. se sídlem v Třebíči, U Obůrky 5 zapsané uOkresního soudu Brno-venkov, obchodního rejstříku v Brně,Příkop 11 v oddíle B ve vložce 50. 18.10.1993 - 2.10.1995
Dozorčí rada:Ing. Miloslav Mandát, Hrotovice 390, předsedaIng. Milan Malý, Kralice nad Oslavou 276, členIng. Jaroslav Hejátko, Náměšť n. Oslavou, Nad Tratí 290,člen 8.6.1992 - 16.9.1994
Základní jmění: 7,700.000,-- KčsRozdělení základního jmění: na 770 akcií v nominální hodnotěpo 10.000 Kčs na jméno. 8.6.1992 - 18.10.1993
Základní kapitál a.s. je 5,400.000,-- Kčs a je rozdělendo 540 akcií na jméno v hodnotě 10.000,-- Kčs. 25.7.1991 - 8.6.1992
Základní kapitál akciové společnosti činí 2 miliony Kčsa je rozdělen na 500 akcií na jméno v hodnotě 4.000,- Kčs. 8.3.1991 - 25.7.1991
Způsob zřízení : Zakladatelskou smlouvou o založení akciovéspolečnosti uzavřenou dne 14.05.1990.Usnesením ustavující valné hromady konané dne28.05.1990 / NZ 575/90, N 783/90 /. 22.6.1990
Základní kapitál akciové společnosti činí 500.000,- Kčs a je 22.6.1990 - 8.3.1991
rozdělen na 500 akcií na jméno po Kčs 1000,-. 22.6.1990 - 8.3.1991

Aktuální kontaktní údaje DORNYCH a.s. v likvidaci

Kapitál DORNYCH a.s. v likvidaci

zakladni jmění 85 890 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.1.2006
zakladni jmění 80 240 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.7.2003 - 4.1.2006
zakladni jmění 80 240 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.10.2002 - 21.7.2003
zakladni jmění 50 960 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.7.2000 - 9.10.2002
zakladni jmění 25 480 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.9.1994 - 17.7.2000
zakladni jmění 12 740 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.10.1993 - 16.9.1994

Sídlo DORNYCH a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa U Obůrky 823 , 674 01 Třebíč Česká republika
U Obůrky 823/5, Podklášteří, 674 01 Třebíč
10.10.2016
Adresa U Obůrky 5 , 674 01 Třebíč Česká republika
Třebíč, U Obůrky 5, PSČ 67401
30.11.2011 - 10.10.2016
Adresa U Obůrky 5 , Třebíč Česká republika
Třebíč, U Obůrky 5
25.7.1991 - 30.11.2011
Adresa Kostnická 4 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Kostnická 4
22.6.1990 - 25.7.1991

Předmět podnikání DORNYCH a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení a plnění nádob plyny 27.7.2006 - 30.7.2015
montáž, údržba aservis telekomunikačních zařízení 13.10.2005 - 30.7.2015
poskytování technických služeb kochraně majetku aosob 13.10.2005 - 30.7.2015
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 21.7.2003 - 30.7.2015
projektová činnost ve výstavbě 21.7.2003 - 30.7.2015
pronájem movitých a nemovitých věcí 21.7.2003 - 7.10.2004
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu svýjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a mazivve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení -velkoobchod 24.9.2001 - 30.7.2015
mlékárenství 24.9.2001 - 30.7.2015
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich ajejich odstraňování 24.9.2001 - 30.7.2015
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 24.9.2001 - 30.7.2015
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 24.9.2001 - 30.7.2015
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrickýchzařízení 24.9.2001 - 30.7.2015
podnikání v oblasti nakládání s odpady 24.9.2001 - 30.7.2015
výroba rozvaděčů nízkého napětí 24.9.2001 - 30.7.2015
poskytování technických služeb k ochraně majetku 24.9.2001 - 13.10.2005
směnárenská činnost 24.9.2001 - 7.10.2004
polygrafické služby 24.9.2001 - 21.7.2003
kovoobráběčství 24.9.2001 - 21.7.2003
opravy ostatních dopravních prostředků 24.9.2001 - 21.7.2003
silniční motorová doprava nákladní 17.7.2000 - 30.7.2015
zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízenípřipojených k jednotné telekomunikační síti 17.7.2000 - 13.10.2005
opravy silničních vozidel 17.7.2000 - 21.7.2003
opravy pracovních strojů 17.7.2000 - 21.7.2003
výroba zemědělských strojů 17.7.2000 - 21.7.2003
instalace a opravy elektronických zařízení 17.7.2000 - 24.9.2001
výroba elektronických zařízení 17.7.2000 - 24.9.2001
výroba elektrických strojů a přístrojů 17.7.2000 - 24.9.2001
instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 17.7.2000 - 24.9.2001
montáž a údržba telekomunikačních zařízení telekomunikační sítě:- drátových telekomunikačních vedení včetně navazujícíchkabelových souborů- telekomunikačních kabelů s optickými vlákny- telefonních přístrojů 29.9.1998 - 24.9.2001
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu 25.9.1996 - 24.9.2001
provozování celního skladu 2.10.1995 - 21.7.2003
opravy karosérií 27.9.1994 - 21.7.2003
opravy motorových vozidel 27.9.1994 - 17.7.2000
lisování plastických hmot 30.3.1994 - 21.7.2003
činnost nestátního zdravotnického zařízení 30.3.1994 - 21.7.2003
poradenská, konzultační činnost vyjma činností uvedených v§ 3 živnostenského zákona a oborů stejného druhu a vyjmačinností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona 18.10.1993 - 30.7.2015
poskytování software 18.10.1993 - 30.7.2015
automatizované zpracování dat 18.10.1993 - 30.7.2015
výroba obalových materiálů na bázi papírů, kartonů, plastů 18.10.1993 - 7.10.2004
servisní služby v oblasti obalových materiálů 18.10.1993 - 7.10.2004
dřevovýroba vyjma činností uvedených v § 3 živnostenskéhozákona a oborů stejného druhu a vyjma činností uvedených vpříloze 1 - 3 živnostenského zákona 18.10.1993 - 7.10.2004
hostinská činnost 18.10.1993 - 7.10.2004
stavba strojů s mechanickým pohonem 18.10.1993 - 21.7.2003
sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie,galvanoplatika, ofsetový tisk 18.10.1993 - 24.9.2001
směnárny 18.10.1993 - 24.9.2001
projektování elektrických zařízení 12.2.1993 - 30.7.2015
revize elektrických zařízení 12.2.1993 - 30.7.2015
zprostředkovatelská činnost 12.2.1993 - 30.7.2015
sadovnické práce 12.2.1993 - 30.7.2015
obchodní činnost 12.2.1993 - 30.7.2015
provozování cestovní kanceláře 12.2.1993 - 30.7.2015
zemědělská výroba 12.2.1993 - 30.7.2015
výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky 12.2.1993 - 21.7.2003
výroba mléčných výrobků 12.2.1993 - 24.9.2001
kovoobrábění 12.2.1993 - 24.9.2001
provádění inženýrských staveb 12.2.1993 - 24.9.2001
zřizování poplašných zařízení 12.2.1993 - 24.9.2001
provádění bytových a občanských staveb 12.2.1993 - 24.9.2001
provádění průmyslových staveb 12.2.1993 - 24.9.2001
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 12.2.1993 - 17.7.2000
silniční motorová doprava 12.2.1993 - 17.7.2000
montáž a opravy telekomunikačních zařízení, s výjimkou činnostíuvedených v § 3 odst. 2 písm. h/ živnostenského zákona 12.2.1993 - 17.7.2000
výroba a opravy zemědělských strojů 12.2.1993 - 17.7.2000
- poskytování práce a služby- provozování zprostředkovatelské a obchodní činnosti,obstarávání záležitostí třetí osoby- vlastní výroba, včetně zakládání a provozování společnýchpodniků s československými partnery 22.6.1990 - 12.2.1993

vedení firmy DORNYCH a.s. v likvidaci

Statutární orgán DORNYCH a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Peter Paštrnák 10.10.2016
Vznik členství 14.11.2008
Vznik funkce 14.11.2008
Adresa: Železiarenská 482 , Košice Slovenská republika
04015 Košice, Železiarenská 482/6
člen představenstva Jana Paštrnáková 10.10.2016
Vznik členství 14.11.2008
Adresa: Železiarenská 482 , Košice Slovenská republika
04015 Košice, Železiarenská 482/6
člen představenstva Liana Chmelnická 10.10.2016
Vznik členství 14.11.2008
Adresa: Buzulucká 678 , Košice Slovenská republika
Košice, Buzulucká 678/25
předseda představenstva Ing. Jan Nojátko CSc. 22.6.1990 - 8.6.1992
Adresa: 99 , Ocmanice Česká republika
Ocmanice č.99
prokurista RSDr. František Dohnal 22.6.1990 - 8.6.1992
Adresa: Čajkovského 549 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Čajkovského 549
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Palát 22.6.1990 - 16.9.1994
Adresa: 121 , Dolní Vilémovice Česká republika
Dolní Vilémovice č. 121
člen představenstva Ing. Stanislav Fukal 22.6.1990 - 16.9.1994
Adresa: nám. Osvobození 17 , Třebíč Česká republika
Třebíč, nám. Osvobození 17
gener. ředitel, předseda př. Ing. Jan Hejátko CSc. 8.6.1992 - 16.9.1994
Adresa: 99 , Ocmanice Česká republika
Ocmanice č. 99
člen představenstva RSDr. František Dohnal 8.6.1992 - 16.9.1994
Adresa: Čajkovského 549 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Čajkovského 549
člen představenstva Ing. František Procházka 8.6.1992 - 16.9.1994
Adresa: Smetanova 912 , Náměšť nad Oslavou Česká republika
Náměšť nad Oslavou, Smetanova 912
členka představenstva Ing. Blanka Dvorníková CSc. 16.9.1994 - 12.4.1995
Adresa: Šafaříkova 1 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Šafaříkova 1
místopředseda představenstva Ing. Jan Hejátko CSc. 16.9.1994 - 25.9.1996
Adresa: 99 , Ocmanice Česká republika
Ocmanice č. 99
člen představenstva Ing. Jaroslav Matúšů 8.6.1992 - 29.9.1998
Adresa: 12 , Horní Lhotice Česká republika
Horní Lhotice č. 12
místopředseda představenstva Dr. František Dohnal 25.9.1996 - 29.9.1998
Adresa: Čajkovského 549 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Čajkovského 549
člen představenstva Vlastimil Fukal 25.9.1996 - 29.9.1998
Adresa: Čajkovského 537 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Čajkovského 537
člen představenstva JUDr. Vlastimil Kružík 16.9.1994 - 17.7.2000
Adresa: Heyrovského 858 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Heyrovského 858
místopředseda představenstva Dr. František Dohnal 29.9.1998 - 17.7.2000
Adresa: Uličného 271 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Uličného 271
člen představenstva Ing. Jaroslav Matúšů 29.9.1998 - 17.7.2000
Adresa: 42 , Horní Lhotice Česká republika
Horní Lhotice 42
člen představenstva Ing. Jaroslav Hejátko 26.11.1997 - 24.9.2001
Zánik funkce 12.3.2001
Adresa: Nad tratí 290 , Náměšť nad Oslavou Česká republika
Náměšť nad Oslavou, Nad tratí 290, okres Třebíč
člen představenstva Ing. Pavlína Dokulilová 31.8.2000 - 24.9.2001
Zánik funkce 12.3.2001
Adresa: Stařeč , 675 22 Mastník 48 Česká republika
Mastník 48, Stařeč, PSČ 67522
člen představenstva Dr. František Dohnal 17.7.2000 - 1.2.2002
Zánik funkce 14.5.2001
Adresa: Uličného 271 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Uličného 271
člen představenstva Ing. Miroslav Focht 1.2.2002 - 1.2.2002
Vznik funkce 14.5.2001
Zánik funkce 27.8.2001
Adresa: Na Vápenném 2 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Vápenném 2
místopředseda představenstva JUDr. Vlastimil Kružík 17.7.2000 - 13.3.2002
Adresa: Heyrovského 858 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Heyrovského 858
člen představenstva Ing. Miloslav Mandát 24.9.2001 - 24.4.2002
Vznik funkce 12.3.2001
Zánik funkce 31.12.2001
Adresa: Lidická 470 , Hrotovice Česká republika
Hrotovice, Lidická 470
člen představenstva Ing. Zdeněk Nejedlý 13.3.2002 - 21.8.2002
Vznik funkce 26.11.2001
Zánik funkce 20.6.2002
Adresa: Heyrovského 972 , 674 01 Třebíč Česká republika
Třebíč, Heyrovského 972, PSČ 67401
člen představenstva Vlastimil Fukal 29.9.1998 - 21.7.2003
Vznik funkce 9.6.2000
Adresa: Uličného 270 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Uličného 270
místopředseda představenstva JUDr. Vlastimil Kružík 13.3.2002 - 21.7.2003
Vznik funkce 9.6.2000
Zánik funkce 20.6.2003
Adresa: Lavického 328 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Lavického 328/37
člen představenstva Ing. Zdeněk Nejedlý 21.8.2002 - 21.7.2003
Vznik funkce 20.6.2002
Adresa: Hyeyrovského 972 , 674 01 Třebíč Česká republika
Třebíč, Hyeyrovského 972, PSČ 67401
místopředseda představenstva Vlastimil Fukal 21.7.2003 - 5.12.2003
Vznik členství 9.6.2000
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 10.11.2003
Adresa: Uličného 270 , 674 01 Třebíč Česká republika
Třebíč, Uličného 270, PSČ 67401
členka představenstva Ing. Pavlína Dokulilová 24.9.2001 - 3.2.2004
Vznik funkce 12.3.2001
Zánik funkce 19.1.2004
Adresa: Mastník 48 , 675 22 Stařeč Česká republika
Stařeč, Mastník 48, PSČ 67522
člen představenstva Ing. Milan Malý 26.11.1997 - 7.10.2004
Vznik funkce 9.6.2000
Zánik funkce 26.5.2004
Adresa: 276 , Kralice nad Oslavou Česká republika
Kralice nad Oslavou 276, okres Třebíč
člen představenstva Vlastimil Fukal 5.12.2003 - 7.10.2004
Vznik členství 9.6.2000
Zánik členství 26.5.2004
Adresa: Uličného 270 , 674 01 Třebíč Česká republika
Třebíč, Uličného 270, PSČ 67401
předseda představenstva Ing. František Procházka 16.9.1994 - 27.7.2006
Zánik členství 14.6.2006
Vznik funkce 9.6.2000
Zánik funkce 14.6.2006
Adresa: Smetanova 912 , Náměšť nad Oslavou Česká republika
Náměšť nad Oslavou, Smetanova 912
člen představenstva Ing. Jaroslav Matúšů 21.8.2002 - 27.7.2006
Vznik funkce 20.6.2002
Zánik funkce 30.5.2006
Adresa: 675 72 Horní Lhotice 42 Česká republika
Horní Lhotice 42, PSČ 67572
člen představenstva Ing. Zdeněk Nejedlý 21.7.2003 - 27.7.2006
Vznik funkce 20.6.2002
Zánik funkce 14.6.2006
Adresa: Heyrovského 972 , 674 01 Třebíč Česká republika
Třebíč, Heyrovského 972, PSČ 67401
člen představenstva Vlastimil Fukal 7.10.2004 - 27.7.2006
Vznik členství 2.6.2004
Zánik členství 14.6.2006
Adresa: Uličného 270 , 674 01 Třebíč Česká republika
Třebíč, Uličného 270, PSČ 67401
předseda představenstva Vlastimil Fukal 27.7.2006 - 7.8.2006
Vznik členství 14.6.2006
Zánik členství 14.6.2006
Vznik funkce 14.6.2006
Zánik funkce 14.6.2006
Adresa: Uličného 270 , 674 01 Třebíč Česká republika
Třebíč, Uličného 270, PSČ 67401
místopředseda představenstva Ing. Oldřich Sobotka MBA. 5.12.2003 - 23.11.2006
Vznik členství 10.11.2003
Zánik členství 30.10.2006
Vznik funkce 10.11.2003
Zánik funkce 30.10.2006
Adresa: Ve vilkách 111 , 644 00 Brno-Útěchov Česká republika
Brno-Útěchov, Ve vilkách 111/20, PSČ 64400
člen představenstva Ing. Miloš Voborný 3.2.2004 - 23.11.2006
Vznik funkce 19.1.2004
Zánik funkce 30.10.2006
Adresa: 675 05 Rudíkov 27 Česká republika
Rudíkov 27, PSČ 67505
člen představenstva Ing. Milan Malý 7.10.2004 - 23.11.2006
Vznik členství 2.6.2004
Adresa: 276 , Kralice nad Oslavou Česká republika
Kralice nad Oslavou 276, okres Třebíč
člen představenstva Dr. František Dohnal 27.7.2006 - 9.5.2007
Vznik členství 14.6.2006
Zánik členství 22.1.2007
Adresa: Uličného 271 , 674 01 Třebíč Česká republika
Třebíč, Uličného 271, PSČ 67401
člen představenstva Ing. Radek Studený 23.11.2006 - 12.3.2008
Vznik členství 30.10.2006
Zánik členství 29.2.2008
Adresa: Javorová 1041 , 674 01 Třebíč Česká republika
Třebíč, Javorová 1041, PSČ 67401
předseda představenstva Vlastimil Fukal 7.8.2006 - 11.12.2008
Vznik členství 2.6.2004
Zánik členství 15.10.2008
Vznik funkce 14.6.2006
Zánik funkce 15.10.2008
Adresa: Uličného 270 , 674 01 Třebíč Česká republika
Třebíč, Uličného 270, PSČ 67401
místopředseda představenstva Ing. Milan Malý 23.11.2006 - 11.12.2008
Vznik členství 2.6.2004
Zánik členství 15.10.2008
Vznik funkce 30.10.2006
Zánik funkce 15.10.2008
Adresa: 675 73 Kralice nad Oslavou 276 Česká republika
Kralice nad Oslavou 276, PSČ 67573
člen představenstva Ing. Jaroslav Hejátko 23.11.2006 - 11.12.2008
Vznik členství 30.10.2006
Zánik členství 15.10.2008
Adresa: Nad tratí 290 , 675 71 Náměšť nad Oslavou Česká republika
Náměšť nad Oslavou, Nad tratí 290, PSČ 67571
předseda představenstva Peter Paštrnák 11.12.2008 - 10.10.2016
Vznik členství 14.11.2008
Vznik funkce 14.11.2008
Adresa: Železiarenská 482 , Košice Slovenská republika
04015 Košice, Železiarenská 482/6
člen představenstva Jana Paštrnáková 11.12.2008 - 10.10.2016
Vznik členství 14.11.2008
Adresa: Železiarenská 482 , Košice Slovenská republika
04015 Košice, Železiarenská 482/6
člen představenstva Liana Chmelnická 11.12.2008 - 10.10.2016
Vznik členství 14.11.2008
Adresa: Buzulucká 678 , Košice Slovenská republika
Košice, Buzulucká 678/25

Dozorčí rada DORNYCH a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
člen Ing. Jiří Dědeček 16.9.1994 - 12.4.1995
Adresa: M. Majerové 744 , Třebíč Česká republika
Třebíč, M. Majerové 744
člen Vlastimil Fukal 16.9.1994 - 25.9.1996
Adresa: Čajkovského 537 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Čajkovského 537
člen Ing. Jan Hejátko CSc. 25.9.1996 - 29.9.1998
Adresa: 99 , Ocmanice Česká republika
Ocmanice 99, okres Třebíč
předseda Ing. Miloslav Mandát 16.9.1994 - 17.7.2000
Adresa: 390 , Hrotovice Česká republika
Hrotovice 390
člen Ing. Zdeněk Palát 26.11.1997 - 24.9.2001
Zánik funkce 12.3.2001
Adresa: 121 , Dolní Vilémovice Česká republika
Dolní Vilémovice 121, okres Třebíč
člen Ing. František Cejpek 26.11.1997 - 24.9.2001
Zánik funkce 9.3.2001
Adresa: 121 , Budíkovice Česká republika
Budíkovice 121
člen Ing. Miloslav Mandát 17.7.2000 - 24.9.2001
Zánik funkce 12.3.2001
Adresa: Lidická 390 , Hrotovice Česká republika
Hrotovice, Lidická 390
předseda Ing. Jaroslav Matúšů 17.7.2000 - 21.8.2002
Vznik funkce 9.6.2000
Zánik funkce 20.6.2002
Adresa: 42 , Horní Lhotice Česká republika
Horní Lhotice 42
člen Karel Dostál 21.8.2002 - 20.7.2004
Vznik funkce 20.6.2002
Zánik funkce 18.2.2004
Adresa: Na Bečvě 1354 , 751 31 Lipník nad Bečvou Česká republika
Lipník nad Bečvou, Na Bečvě 1354, PSČ 75131
člen Rostislav Malý 21.8.2002 - 20.7.2004
Vznik funkce 20.6.2002
Zánik funkce 18.2.2004
Adresa: Petra Bezruče 1031 , 751 31 Lipník nad Bečvou Česká republika
Lipník nad Bečvou, Petra Bezruče 1031, PSČ 75131
člen František Kružík 16.9.1994 - 27.7.2006
Zánik členství 14.6.2006
Adresa: Divišova 820 , Třebíč Česká republika
Třebíč, Divišova 820
člen Ing. Jaroslav Hejátko 24.9.2001 - 27.7.2006
Vznik funkce 12.3.2001
Zánik funkce 14.6.2006
Adresa: Nad tratí 290 , Náměšť nad Oslavou Česká republika
Náměšť nad Oslavou, Nad tratí 290
předseda Dr. František Dohnal 21.8.2002 - 27.7.2006
Zánik členství 13.6.2006
Vznik funkce 20.6.2002
Zánik funkce 13.6.2006
Adresa: Uličného 271 , 674 01 Třebíč Česká republika
Třebíč, Uličného 271, PSČ 67401
člen dozorčí rady Ing. Miloslav Mandát 7.10.2004 - 27.7.2006
Vznik členství 2.6.2004
Zánik členství 14.6.2006
Adresa: 1. máje 328 , 675 55 Hrotovice Česká republika
Hrotovice, 1. máje 328, PSČ 67555
člen dozorčí rady Ing. Karel Frýbort 7.10.2004 - 27.7.2006
Vznik členství 2.6.2004
Zánik členství 14.6.2006
Adresa: Srbská 46 , 612 00 Brno Česká republika
Brno, Srbská 46, PSČ 61200
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Hejátko 27.7.2006 - 23.11.2006
Vznik členství 14.6.2006
Zánik členství 30.10.2006
Adresa: Nad tratí 290 , 675 71 Náměšť nad Oslavou Česká republika
Náměšť nad Oslavou, Nad tratí 290, PSČ 67571
člen Ing. Jan Bartík 21.8.2002 - 15.5.2007
Vznik funkce 27.6.2002
Zánik funkce 29.3.2007
Adresa: 39 , 674 01 Sokolí Česká republika
Sokolí 39, okres Třebíč, PSČ 67401
předseda dozorčí rady Ing. František Procházka 27.7.2006 - 11.12.2008
Vznik členství 14.6.2006
Zánik členství 15.10.2008
Vznik funkce 22.6.2006
Zánik funkce 15.10.2008
Adresa: Smetanova 912 , 675 71 Náměšť nad Oslavou Česká republika
Náměšť nad Oslavou, Smetanova 912, PSČ 67571
člen dozorčí rady Jindra Šnoblová 23.11.2006 - 11.12.2008
Vznik členství 30.10.2006
Zánik členství 15.10.2008
Adresa: V Zahradách 239 , 675 21 Okříšky Česká republika
Okříšky, V Zahradách 239, PSČ 67521
člen dozorčí rady Jaroslava Dvořáková 27.7.2007 - 11.12.2008
Vznik členství 25.6.2007
Zánik členství 15.10.2008
Adresa: Mlýnská 410 , 675 21 Okříšky Česká republika
Okříšky, Mlýnská 410, PSČ 67521

Sbírka Listin DORNYCH a.s. v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 50/SL 99 ostatní -záp. z předst. Krajský soud v Brně 15.10.2008 15.12.2008 1
B 50/SL 98 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 18.11.2008 15.12.2008 3
B 50/SL 96 notářský zápis -rozhod. VH,NZ 838/08 Krajský soud v Brně 18.11.2008 15.12.2008 4
B 50/SL 95 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 29.2.2008 19.3.2008 1
B 50/SL 94 ostatní -příloha č. 10 ke sml. o prode Krajský soud v Brně 30.9.2007 12.2.2008 10
B 50/SL 93 ostatní -příloha č. 9 ke sml. o podeji Krajský soud v Brně 30.9.2007 12.2.2008 3
B 50/SL 92 ostatní -dodat. č. 1 o předání č. podn Krajský soud v Brně 12.2.2008 1
B 50/SL 91 ostatní -příloha 7 ke sml. o prodeji Krajský soud v Brně 30.9.2007 7.2.2008 20
B 50/SL 90 ostatní -příloha 6 ke sml. o prodeji Krajský soud v Brně 30.9.2007 7.2.2008 4
B 50/SL 89 ostatní -příloha 5 ke sml. o prodeji Krajský soud v Brně 30.9.2007 7.2.2008 1
B 50/SL 88 ostatní -příloha 4 ke sml. o prodeji Krajský soud v Brně 30.9.2007 7.2.2008 2
B 50/SL 87 ostatní -příloha 1 a 2 ke sml. o prode Krajský soud v Brně 30.9.2007 7.2.2008 10
B 50/SL 86 ostatní -příloha 7 ke sml. o prodeji Krajský soud v Brně 30.9.2007 6.2.2008 20
B 50/SL 85 ostatní -příloha 6 ke sml. o prodeji Krajský soud v Brně 30.9.2007 6.2.2008 7
B 50/SL 84 ostatní -příloha 4 a 5 ke sml. o prode Krajský soud v Brně 30.9.2007 6.2.2008 9
B 50/SL 83 ostatní -příloha 1a 2 ke sml. o prodej Krajský soud v Brně 30.9.2007 6.2.2008 24
B 50/SL 82 smlouva o prodeji/převodu části podniku TIPASTAV Třebíč Krajský soud v Brně 21.9.2007 16.10.2007 67
B 50/SL 81 smlouva o prodeji/převodu části podniku TIPATOUR zájezdy Krajský soud v Brně 21.9.2007 16.10.2007 91
B 50/SL 80 smlouva o prodeji/převodu části podniku TIPA Telekom pl. Krajský soud v Brně 21.9.2007 16.10.2007 70
B 50/SL 79 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 17.7.2007 10.8.2007 2
B 50/SL 78 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Brně 2.4.2007 20.6.2007 23
B 50/SL 77 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 16.2.2007 20.6.2007 32
B 50/SL 76 ostatní -sml. o prodeji části podniku Krajský soud v Brně 29.12.2006 4.4.2007 50
B 50/SL 75 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 555/06 Krajský soud v Brně 1.11.2006 4.4.2007 5
B 50/SL 74 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 9.11.2006 27.11.2006 8
B 50/SL 73 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 30.10.2006 27.11.2006 1
B 50/SL 72 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 30.10.2006 27.11.2006 2
B 50/SL 71 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 555/06 Krajský soud v Brně 1.11.2006 27.11.2006 5
B 50/SL 69 ostatní -zápis z jed. DR Krajský soud v Brně 13.6.2006 14.8.2006 2
B 50/SL 68 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 29.6.2006 14.8.2006 8
B 50/SL 67 ostatní -zápis z jed. předst. Krajský soud v Brně 14.6.2006 14.8.2006 1
B 50/SL 66 ostatní -zápis z jed. DR Krajský soud v Brně 22.6.2006 14.8.2006 2
B 50/SL 65 ostatní -zápis z jed. předst. Krajský soud v Brně 30.5.2006 14.8.2006 1
B 50/SL 64 ostatní -zápis z jed. předst. Krajský soud v Brně 14.6.2006 14.8.2006 1
B 50/SL 62 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 1.3.2005 31.3.2006 29
B 50/SL 61 notářský zápis -NZ 633/2005-osvědčení Krajský soud v Brně 9.12.2005 18.1.2006 5
B 50/SL 60 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.12.2005 18.1.2006 14
B 50/SL 59 notářský zápis - rozhodnutí VH, NZ 401/05 Krajský soud v Brně 7.7.2005 3.11.2005 8
B 50/SL 58 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 401/05 Krajský soud v Brně 7.7.2005 12.8.2005 8
B 50/SL 57 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 19.8.2004 13.10.2004 8
B 50/SL 56 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 2.6.2004 13.10.2004 13
B 50/SL 55 notářský zápis -osvědčení Krajský soud v Brně 19.7.2004 13.10.2004 5
B 50/SL 54 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 8.3.2004 27.7.2004 17
B 50/SL 53 výroční zpráva -2003 Krajský soud v Brně 10.2.2004 1.7.2004 55
B 50/SL 52 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 19.1.2004 5.2.2004 1
B 50/SL 51 podpisové vzory Krajský soud v Brně 19.1.2004 5.2.2004 2
B 50/SL 50 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 15.12.2003 5.2.2004 1
B 50/SL 46 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.5.2003 5.8.2003 12
B 50/SL 37 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 26.6.2002 26.8.2002 12
B 50/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.3.2001 25.9.2001 12
B 50/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 9.6.2000 26.7.2000 13
B 50/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.6.1998 22.12.1998 21
B 50/SL 9 ostatní - prezenční listina Krajský soud v Brně 27.6.1997 23.2.1998 8
B 50/SL 8 ostatní - čestné prohlášení Krajský soud v Brně 3.10.1997 23.2.1998 4
B 50/SL 6 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 30.12.1996 23.2.1998 117
B 50/SL 5 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 30.12.1996 23.2.1998 27
B 50/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.6.1997 23.2.1998 19
B 50/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 27.6.1997 23.2.1998 19
B 50/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.7.1994 23.2.1998 24
B 50/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.2.1998 10

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje DORNYCH a.s.

IČO (identifikační číslo) 00532398
Jméno DORNYCH a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Třebíč
Vznik první živnosti: 23.7.1992
Celkový počet živností: 68

Sídlo DORNYCH a.s.

Živnosti a provozovny DORNYCH a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.1992
Zánik oprávnění 15.7.2015

Živnost č. 2 Sadovnické práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.8.1992
Zánik oprávnění 1.9.1997

Živnost č. 6 Výroba mléčných výrobků

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.8.1992
Zánik oprávnění 16.10.1996

Živnost č. 7 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.8.1992
Zánik oprávnění 1.9.1997

Živnost č. 8 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.8.1992
Zánik oprávnění 1.9.1997

Živnost č. 9 Kovoobráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.8.1992
Zánik oprávnění 25.6.2003

Živnost č. 10 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.8.1992
Zánik oprávnění 25.6.2003

Živnost č. 11 Výroba zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.8.1992
Zánik oprávnění 25.6.2003

Živnost č. 12 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.8.1992
Zánik oprávnění 19.4.2011

Živnost č. 13 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.8.1992
Zánik oprávnění 29.2.2000

Živnost č. 14 Opravy ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.8.1992
Zánik oprávnění 25.6.2003

Živnost č. 15 Kovoobrábění

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.8.1992
Zánik oprávnění 16.10.1996

Živnost č. 16 Mlékárenství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.8.1992
Zánik oprávnění 15.7.2015

Živnost č. 17 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 29.2.2000

Živnost č. 18 Výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 16.10.1996

Živnost č. 19 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 19.2.1997

Živnost č. 20 Výroba elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2000

Živnost č. 21 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2000

Živnost č. 23 Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2000

Živnost č. 25 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 15.7.2015

Živnost č. 28 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 29.2.2000

Živnost č. 29 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 15.7.2015

Živnost č. 30 Výroba elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2000

Živnost č. 31 Instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2000

Živnost č. 32 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 15.7.2015

Živnost č. 33 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 30.9.1996

Živnost č. 34 Montáž a opravy telekomunikačních zařízení, s výjimkou činností uvedených v § 3 odst. 2 písm. h) živnostenského zákona

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 16.10.1996

Živnost č. 35 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 30.9.2000

Živnost č. 36 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 28.5.2008

Živnost č. 38 Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení připojených k jednotné telekomunikační síti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2001

Živnost č. 39 Zřizování poplašných zařízení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 5.11.1996

Živnost č. 40 Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 29.2.2000

Živnost č. 41 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.11.1992
Zánik oprávnění 6.11.1994
Konec oprávnění 6.11.1994

Živnost č. 42 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.3.1993
Zánik oprávnění 16.10.1996

Živnost č. 43 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.3.1993
Zánik oprávnění 18.8.2004

Živnost č. 44 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.3.1993
Zánik oprávnění 18.8.2004

Živnost č. 45 Směnárny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.3.1993
Zánik oprávnění 16.10.1996

Živnost č. 46 Výroba obalových materiálů na bázi papírů, kartonů , plastů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.3.1993
Zánik oprávnění 18.8.2004

Živnost č. 47 Servisní služby v oblasti obalových materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.3.1993
Zánik oprávnění 18.8.2004

Živnost č. 48 Poradenská, konzultační činnost vyjma činností uvedených v § 3 živnostenského zákona a oborů stejného druhu a vyjma činností uvedených v příloze 1 - 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 49 Sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.3.1993
Zánik oprávnění 16.10.1996

Živnost č. 50 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 51 Polygrafická výroba

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.3.1993
Zánik oprávnění 25.6.2003

Živnost č. 52 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 53 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.3.1993
Zánik oprávnění 25.6.2003

Živnost č. 54 Dřevovýroba vyjma činností uvedených v § 3 živnostenského zákona a oborů stejného druhu a vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.4.1993
Zánik oprávnění 18.8.2004

Živnost č. 55 Opravy motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.6.1993
Zánik oprávnění 29.2.2000

Živnost č. 56 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.6.1993
Zánik oprávnění 25.6.2003

Živnost č. 57 Opravy karosérií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.6.1993
Zánik oprávnění 25.6.2003

Živnost č. 58 Lisování plastických hmot

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.9.1993
Zánik oprávnění 25.6.2003

Živnost č. 59 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.5.1995
Zánik oprávnění 16.10.1996
Konec oprávnění 17.5.2000

Živnost č. 60 Silniční motorová doprava nákladní - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly bez omezení celkové hmotnosti.

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.5.1995
Zánik oprávnění 13.8.2008

Živnost č. 61 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.1.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 62 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.1.1996
Zánik oprávnění 30.9.1996

Živnost č. 63 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1996
Zánik oprávnění 29.2.2000

Živnost č. 64 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního ákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 65 Pronájem movitých a nemovitých věcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2000
Zánik oprávnění 18.8.2004

Živnost č. 66 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 67 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.1.2003
Zánik oprávnění 19.4.2011

Živnost č. 68 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.3.2006
Zánik oprávnění 15.7.2015
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán DORNYCH a.s.

Člen statutárního orgánu Liana Chmelnická
Člen statutárního orgánu Peter Paštrnák
Člen statutárního orgánu Jana Paštrnáková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje DORNYCH a.s. v likvidaci

IČO: 00532398
Firma: DORNYCH a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Třebíč
Základní územní jednotka: Třebíč
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 22.6.1990

Sídlo DORNYCH a.s. v likvidaci

Sídlo: U Obůrky 823/5, Třebíč 674 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje DORNYCH a.s.

IČO (identifikační číslo) 00532398
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00532398
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno DORNYCH a.s.
Sídlo U Obůrky 823/5 PODKLÁŠTEŘÍ 674 01 TŘEBÍČ 1
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Kraj Vysočina
Územní pracoviště v Třebíči, Žerotínovo nám. 17/1, TŘEBÍČ, tel.: 568 802 111
Bankovní účty ke zveřejnění Žádné číslo účtu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH nebylo ke zveřejnění určeno
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993
Registrace platná do 27.1.2011

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00532398
Jméno firmy DORNYCH a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka 8g2pine
tracking image