Firma DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. IČO 62242504


DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. (62242504) je Akciová společnost. Sídlí na adrese tř. Budovatelů 1395/23, Most 434 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1995 a je stále aktivní. DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 660
IČO (identifikační číslo osoby) 62242504
Jméno DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1995
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 3.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 11 3.7.2014 - 18.2.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 3.7.2014 - 18.2.2017
Valná hromada konaná dne 12.6.2006 rozhodla o zvýšení základního kapitálu: 1. Základní kapitál společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. se zvyšuje z částky 418 517 000,- Kč (slovy: čtyři sta osmnáct milionů pět set sedmnáct tisíc korun českých) na částku 442 491 000,- Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet dva miliony, čt yři sta devadesát jeden tisíc korun českých), tj. o částku 23 974 000,- Kč (slovy: dvacet tři miliony devět set sedmdesát čtyři tisíce korun českých) upisovanáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad uvedenou částku zvýšení základního kapitálu se ne připouští. 2. Nové upisované akcie budou v počtu 23 974 Ks (slovy: dvacet tři tisíce devět set sedmdesát čtyři kusy) zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie je 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurs každé jedné nové akcie je 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 3. Vylučuje se přednostní právo akcionářů na upisování nových akcií z důvodu vytvoření podmínek pro uzavření dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku a z důvodu následného vypořádání pohledávky akcionáře Města Litvínov za společností, k čemuž dojde započtením. 4. Určuje se, že o rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu o částku 23 974 000,- (slovy: dvacet tři miliony devět set sedmdesát čtyři tisíce korun českých) uzavřou všichni akcionáři dohodu podle § 205 obchodního zákoníku, přičemž jediným upisova telem akcií bude akcionář Město Litvínov. 5. Nové akcie budou upsány podle § 205 obchodního zákoníku dohodou akcionářů o účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu, která nahrazuje listinu upisovatelů, a která bude sepsána u Mgr. Ludmily Polívkové, notářky se sídlem v Mostě, Tř. Budovatelů 2 957, 434 01 Most, a to ve lhůtě 60-ti (slovy: šedesáti) dnů od zápisu rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Provedení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a počátek běhu lhůty oznámí společnost akcionářům s akciemi na jméno doporučeným listovním podáním, akcionářům s akciemi na majitele uveřejněním v deníku Hospodářské noviny. 6. Připouští se započtení peněžité pohledávky akcionáře, kterým je Město Litvínov, vzniklé investicemi do rekonstrukce tramvajové trati v ul. Žižkově v Litvínově ve výši 23 974 463,52 Kč (slovy: dvacet tři miliony devět set sedmdesát čtyři tisíce čtyři st a šedesát tři koruny české padesát dva haléře) za společností vůči pohledávce společnosti ve výši Kč 23 974 000,- (slovy: dvacet tři miliony devět set sedmdesát čtyři tisíce korun českých) na splacení emisního kursu nových akcií, které upíše akcionář Měst o Litvínov postupem dle § 205 obchodního zákoníku. Důvodem započtení je vypořádání vzájemných pohledávek akcionáře Města Litvínov a společnosti. Dohoda o započtení mezi akcionářem a společností musí být uzavřena dle § 205 obchodního zákoníku před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v písemné formě s účinností ke dni jejího uzavření a jejím uzavřením dojde ke splacení celého emisního kursu všech nových akcií. 16.8.2006 - 13.8.2007
Valná hromada společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvíno- va, a.s. rozhodla dne 12.7.1999 o zvýšení základního jmění upsá- ním nových akcií dle § 203 obchodního zákoníku takto: Valná hromada zvyšuje základní jmění společnosti o částku 152,118.000,-- Kč upisováním nových akcií, které budou splaceny nepeněžitým vkladem, a to vkladem pohledávek dle § 59, odst. 7 obchodního zákoníku s tím, že upisování akcií nad uvedenou částku zvýšení základního jmění není připuštěno. Upisováno bude 152.118 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, které budou kmenovými zaknihovanými nemateria- lizovanými akciemi na jméno. Akcie budou upisovány v sídle společnosti (emitenta) ode dne právní moci usnesení o zápisu usnesení valné hromady o zvý- šení základního jmění společnosti v obchodním rejstříku ve lhůtě třiceti dnů. Emisní kurs jedné akcie činí 1.000,004 Kč. Uvedené pohledávky v souhrnné částce 152.118.626,80 Kč představují městem Most uhrazenou cenu díla "Autobusové garáže MHD Most - úpravy pro plynofikaci provozu autobusů" dle smlouvy o dílo č. 9406 uzavřené dne 22.7.1994 se zhotovitelem CENTRO- GLOB MOST, s.r.o. ve znění jejích dodatků č. l až č. 10 v částce 123,561.707,80 Kč sníženou dle dohody mezi městem Most a společ- ností (emitentem) o částku 2,705.006,60 Kč z titulu spolufinan- cování, a městem Most uhrazenou cenu díla "Přestavba autobusů na pohon L.P.G." dle smluv o dílo č. 47/96/INV, č. 650/96, č. 554/97 ve znění jejího dodatku uzavřených mezi městem Most a zhotovitelem Krušnohorské strojírny, a.s. v částce celkem 34.356.230,-- Kč sníženou o částku 3,114.304,-- Kč dle dohody o spolufinancování přestavby autobusů, která byla sjednána mezi městem Most a společností (emitentem). Na základě dohody o úhradě dluhu uzavřené mezi společností a akcionářem městem Most dne 2.7.1999 a v důsledku postoupení části výše uvedených pohledávek akcionářem městem Most akcioná- ři městu Litvínov podle dohody o majetkovém vypořádání ze dne 9.7.1999 má město Most za společností (emitentem) pohledávku v nominální výši 98,877.107,40 Kč a akcionář město Litvínov má podle dohody o uznání a úhradě dluhu uzavřené se společností dne 9.7.1999 za společností (emitentem) pohledávku v nominální výši 53,241.519,40 Kč. Město Most upíše společnosti (emitentovi) 98.877 kusů akcií v nominální hodnotě 98,877.000,-- Kč, které uhradí vkladem své pohledávky ve výši 98,877.107,40 Kč. Město Litvínov upíše společnosti (emitentovi) 53.241 kusů akcií v nominální hodnotě 53.241.000,-- Kč, které uhradí vkladem své pohledávky v nominální hodnotě 53,241.519,40 Kč. Smlouvy o postoupení pohledávek, kterými budou vklady spla- ceny, budou účinné ke dni jejich podpisu. 18.7.2000 - 6.9.2000
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: 19.9.1997 - 16.7.2003
Akcie na jméno je převoditelná pouze se souhlasem představenstva společnosti. 19.9.1997 - 16.7.2003
Valná hromada společnosti dne 30.6.1997 schválila změnu stanov a jejich úplné nové znění. 19.9.1997 - 13.8.2007
Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národní- ho majetku České republiky, se sídlem v Praze, Rašínovo nábř. č. 42, na který přešel majetek státního podniku Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova s.p. ve smyslu par. ll odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku na jiné osoby v rozsahu aktualizovaného privatizačního projektu č. 25171. 1.1.1995

Aktuální kontaktní údaje DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Kapitál DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

zakladni jmění 442 491 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.12.2006
zakladni jmění 418 517 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.9.2000 - 5.12.2006
zakladni jmění 266 399 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.9.1997 - 6.9.2000
zakladni jmění 266 399 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1995 - 19.9.1997

Akcie DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 442 491 8.11.2013
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 10 656 16.11.2011 - 8.11.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 431 835 16.11.2011 - 8.11.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 431 835 5.12.2006 - 16.11.2011
Akcie na jméno 1 000 Kč 407 861 17.3.2004 - 5.12.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 407 861 6.9.2000 - 17.3.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 255 743 19.1.1996 - 6.9.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 10 656 19.1.1996 - 16.11.2011
Akcie na majitele 1 000 Kč 266 399 1.1.1995 - 19.1.1996

Sídlo DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa tř. Budovatelů 1395/23 , Most 434 01 16.7.2003
Adresa tř. Budovatelů 1395/23 , Most 434 01 1.1.1995 - 16.7.2003

Předmět podnikání DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava: - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně ři diče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 31.1.2013
provozování autoškoly 18.8.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 18.8.2010
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 18.8.2010
truhlářství, podlahářství 18.8.2010
zámečnictví, nástrojářství 18.8.2010
obráběčství 18.8.2010
pokrývačství, tesařství 18.8.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 18.8.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.8.2010
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 18.8.2010
klempířství a oprava karoserií 18.8.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zv láštní linková, - mezinárodní linková 18.8.2010 - 31.1.2013
nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách nad 1 000 kg skladovací kapacity a nad 40 kg náplně tlakové nádoby 20.6.2005 - 18.8.2010
montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení 20.6.2005 - 18.8.2010
vodoinstalatérství, topenářství 3.5.2005
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 3.5.2005 - 18.8.2010
kovoobráběčství 3.5.2005 - 18.8.2010
pokrývačství 3.5.2005 - 18.8.2010
truhlářství 3.5.2005 - 18.8.2010
klempířství 3.5.2005 - 18.8.2010
zámečnictví 3.5.2005 - 18.8.2010
opravy ostatních dopravních prostředků 22.3.2005 - 18.8.2010
opravy karoserií 22.3.2005 - 18.8.2010
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 22.3.2005 - 18.8.2010
projektování elektrických zařízení 22.3.2005 - 18.8.2010
technické činnosti v dopravě 22.3.2005 - 18.8.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 17.3.2004 - 18.8.2010
činnost technických poradců v oblasti dopravy, geografických a informačních systémů 17.3.2004 - 18.8.2010
nestátní zdravotnické zařízení - pracoviště dopravy raněných, nemocných a rodiček 5.3.2003
provozování tramvajové dráhy a drážní dopravy osob 23.5.2001
opravy silničních vozidel 23.5.2001
silniční motorová doprava nákladní 23.5.2001 - 18.8.2010
silniční motorová doprava osobní včetně mezinárodní 23.5.2001 - 18.8.2010
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 23.5.2001 - 18.8.2010
drážní tramvajová doprava osob 19.1.1996 - 23.5.2001
silniční motorová doprava (vnitrostátní) veřejná linková osobní doprava, příležitostná osobní doprava, nákladní doprava 19.1.1996 - 23.5.2001
silniční motorová doprava (mezinárodní) p příležitostná osobní doprava, nákladní doprava 19.1.1996 - 23.5.2001
plnění tlakových nádob na plyny 19.1.1996 - 18.8.2010
hostinská činnost 1.1.1995
silniční motorová doprava (veřejná linková osobní doprava - vnitrostátní) 1.1.1995 - 23.5.2001
taxislužba 1.1.1995 - 23.5.2001
výroba, instalace, opravy a výstroje el. trakčních vozidel 1.1.1995 - 23.5.2001
opravy motorových vozidel 1.1.1995 - 17.3.2004
vyučování řízení motorových vozidel 1.1.1995 - 18.8.2010
ubytovací služby v rekreačním zařízení převážně v chatkách 1.1.1995 - 18.8.2010
výroba a provoz reklamních zařízení 1.1.1995 - 18.8.2010
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1995 - 18.8.2010

vedení firmy DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Statutární orgán DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti navenek jednají buďto společně všichni členové představenstva nebo společně předseda představenstva a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen. 18.8.2010
Jménem společnosti navenek jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 19.1.1996 - 18.8.2010
Jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 1.1.1995 - 19.1.1996
Člen představenstva Tomáš Kubal 25.3.2016
Vznik členství 18.1.2016
Adresa: Polní 163 , Most 434 01
Místopředseda představenstva Bc. Daniel Dunovský 18.2.2017
Vznik členství 18.1.2016
Vznik funkce 23.1.2017
Adresa: K. J. Erbena 299/10 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Vojtěch Brzoň 18.2.2017
Vznik členství 23.1.2017
Adresa: Zdeňka Fibicha 2686/70 , Most 434 01
Člen představenstva Jiří Polívka 18.4.2019
Vznik členství 25.2.2019
Adresa: tř. Budovatelů 3072/128 , Most 434 01
Člen představenstva Václav Jírovec 18.4.2019
Vznik členství 25.2.2019
Adresa: Vítězslava Nezvala 2599/49 , Most 434 01
Člen představenstva MUDr. Roman Houska 18.4.2019
Vznik členství 25.2.2019
Adresa: Jugoslávská 1777/69 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Robert Kysela 18.4.2019
Vznik členství 25.2.2019
Adresa: Ke Střelnici 43 , Litvínov 436 01
Člen představenstva Rostislav Šíma 18.4.2019
Vznik členství 25.2.2019
Adresa: Ruská 138 , Litvínov 436 01
Místopředseda představenstva Mgr.Bc. Roman Ziegler 18.4.2019
Vznik členství 25.2.2019
Vznik funkce 25.2.2019
Adresa: Čapkova 2023 , Litvínov 436 01
Člen představenstva Mgr.Bc. Martin Liška 18.4.2019
Vznik členství 25.2.2019
Adresa: Podkrušnohorská 786 , Litvínov 436 01
Předseda představenstva MUDr. Sáša Štembera 25.4.2019
Vznik členství 25.2.2019
Vznik funkce 25.2.2019
Adresa: Radniční 3401 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Bořek Valvoda 1.1.1995 - 19.1.1996
Adresa: Antonína Dvořáka 2195/21 , Most 434 01
Člen představenstva ng. Milan Nečas 1.1.1995 - 19.1.1996
Adresa: E. Basse 515 , 434 01 Most Česká republika
Člen představenstva Ing. Milan Dundr 1.1.1995 - 19.1.1996
Adresa: Okružní 115 , Meziboří 435 13
Člen představenstva PhDr. Vlastimil Doležal 1.1.1995 - 19.1.1996
Adresa: Jedličkova 1166 , Litvínov 436 01
Místopředseda představenstva PhDr. Vlastimil Doležal 19.1.1996 - 2.12.1996
Adresa: Jedličkova 1166 , Litvínov 436 01
Člen představenstva Ing. Jaroslav Cír 1.1.1995 - 18.7.2000
Adresa: ČSA 163 , Litvínov-Hamr Česká republika
Člen představenstva Ing. Jiří Šulc 19.1.1996 - 18.7.2000
Adresa: Česká 1024/6 , Most 434 01
Místopředseda představenstva Ing. Jozef Vido 2.12.1996 - 18.7.2000
Adresa: Bezručova 1707 , Litvínov 436 01
Člen představenstva Ing. Jiří Krbec 1.1.1995 - 23.5.2001
Zánik funkce 28.8.2000
Adresa: Moskevská 406 , 434 01 Most Česká republika
Člen představenstva MUDr. Jiří Parpel 1.1.1995 - 23.5.2001
Zánik funkce 31.5.2001
Adresa: Na Výsluní 2982/11 , Most 434 01
Předseda představenstva Mgr. Oldřich Vojíř 19.1.1996 - 23.5.2001
Zánik funkce 28.8.2000
Adresa: Komořanská 3114 , 434 01 Most Česká republika
Místopředseda představenstva Ing. Milan Dundr 19.1.1996 - 23.5.2001
Zánik funkce 28.8.2000
Adresa: Okružní 115 , Meziboří 435 13
Člen představenstva Ing. Jiří Šulc 18.7.2000 - 23.5.2001
Zánik funkce 28.8.2000
Adresa: Javorová 3102 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Karel Strakoš 18.7.2000 - 23.5.2001
Zánik funkce 28.8.2000
Adresa: U Zámeckého parku 2006 , Litvínov 436 01
Člen představenstva MUDr. Petr Myšák 18.7.2000 - 23.5.2001
Zánik funkce 28.8.2000
Adresa: U Zámeckého parku 2002 , Litvínov 436 01
Místopředseda představenstva MUDr. Petr Myšák 23.5.2001 - 11.12.2002
Vznik funkce 28.8.2000
Adresa: U Zámeckého parku 2002 , Litvínov 436 01
Člen představenstva Libuše Švendová 23.5.2001 - 11.12.2002
Vznik funkce 28.8.2000
Adresa: Dukelská 1511/8 , Most 434 01
Předseda představenstva Mgr. Oldřich Vojíř 23.5.2001 - 16.7.2003
Vznik funkce 28.8.2000
Adresa: Komořanská 3114/22 , Most 434 01
Místopředseda představenstva Ing. Milan Dundr 23.5.2001 - 16.7.2003
Vznik funkce 28.8.2000
Adresa: Okružní 115 , Meziboří 435 13
Člen představenstva Ing. Jiří Krbec 23.5.2001 - 16.7.2003
Vznik funkce 28.8.2000
Adresa: Moskevská 3062/15 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Jiří Šulc 23.5.2001 - 16.7.2003
Vznik funkce 28.8.2000
Adresa: Javorová 3102 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Karel Strakoš 23.5.2001 - 16.7.2003
Vznik funkce 28.8.2000
Adresa: U Zámeckého parku 2006 , Litvínov 436 01
Místopředseda představenstva MUDr. Petr Myšák 11.12.2002 - 16.7.2003
Vznik funkce 28.8.2000
Adresa: Podkrušnohorská 1596 , Litvínov 436 01
Člen představenstva Libuše Švendová 11.12.2002 - 16.7.2003
Vznik funkce 28.8.2000
Adresa: Jana Kříže 930/14 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Jiří Krbec 16.7.2003 - 17.3.2004
Vznik členství 28.8.2000
Zánik členství 23.6.2003
Adresa: Moskevská 3062/15 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Jiří Šulc 16.7.2003 - 17.3.2004
Vznik členství 28.8.2000
Zánik členství 23.6.2003
Adresa: Javorová 3102 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Karel Strakoš 16.7.2003 - 17.3.2004
Vznik členství 28.8.2000
Zánik členství 23.6.2003
Adresa: U Zámeckého parku 2006 , Litvínov 436 01
Člen představenstva Libuše Švendová 16.7.2003 - 17.3.2004
Vznik členství 28.8.2000
Zánik členství 23.6.2003
Adresa: Jana Kříže 930/14 , Most 434 01
Člen představenstva Lenka Bártlová 17.3.2004 - 26.5.2004
Vznik členství 23.6.2003
Adresa: Lipová 861/15 , Most 434 01
Předseda představenstva Mgr. Oldřich Vojíř 16.7.2003 - 22.3.2005
Vznik členství 28.8.2000
Zánik členství 10.5.2004
Vznik funkce 11.9.2000
Zánik funkce 10.5.2004
Adresa: Komořanská 3114/22 , Most 434 01
Místopředseda představenstva Ing. Milan Dundr 16.7.2003 - 22.3.2005
Vznik členství 28.8.2000
Zánik členství 10.5.2004
Vznik funkce 11.9.2000
Zánik funkce 10.5.2004
Adresa: Okružní 115 , Meziboří 435 13
Místopředseda představenstva MUDr. Petr Myšák 16.7.2003 - 22.3.2005
Vznik členství 28.8.2000
Zánik členství 10.5.2004
Vznik funkce 11.9.2000
Zánik funkce 10.5.2004
Adresa: Podkrušnohorská 1596 , Litvínov 436 01
Člen představenstva Tomáš Ratiborský 17.3.2004 - 3.5.2005
Vznik členství 23.6.2003
Adresa: Čsl. armády 2171/72 , Most 434 01
Místopředseda představenstva Ing. Milan Dundr 22.3.2005 - 3.5.2005
Vznik členství 10.5.2004
Vznik funkce 10.5.2004
Adresa: Okružní 115 , Meziboří 435 13
Člen představenstva Ing. Eva Šmejkalová 22.3.2005 - 5.1.2006
Vznik členství 10.5.2004
Zánik členství 9.5.2005
Adresa: Komenského 614 , 434 01 Most Česká republika
Člen představenstva Lenka Bártlová 26.5.2004 - 1.8.2006
Vznik členství 23.6.2003
Adresa: Jižní 3189 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Vladimír Šenkýř 5.1.2006 - 1.8.2006
Vznik členství 26.9.2005
Zánik členství 12.6.2006
Adresa: Česká 616 , 434 01 Most Česká republika
Člen představenstva Mgr. Kateřina Hojdarová 17.3.2004 - 1.3.2007
Vznik členství 23.6.2003
Adresa: Pod Širokým vrchem 251 , Most 434 01
Člen představenstva Eva Vršecká 17.3.2004 - 13.8.2007
Vznik členství 23.6.2003
Zánik členství 14.5.2007
Adresa: Gorkého 788 , Litvínov 436 01
Předseda představenstva Mgr. Oldřich Vojíř 22.3.2005 - 13.8.2007
Vznik členství 10.5.2004
Zánik členství 14.5.2007
Vznik funkce 10.5.2004
Zánik funkce 14.5.2007
Adresa: Průběžná 3142 , Most 434 01
místopředseda představenstva MUDr. Petr Myšák 22.3.2005 - 13.8.2007
Vznik členství 10.5.2004
Zánik členství 14.5.2007
Vznik funkce 10.5.2004
Zánik funkce 14.5.2007
Adresa: Podkrušnohorská 1596 , Litvínov 436 01
Člen představenstva Ing. František Kačer 22.3.2005 - 13.8.2007
Vznik členství 10.5.2004
Zánik členství 14.5.2007
Adresa: Ke Koupališti 1256/2 , Most 434 01
Člen představenstva PaedDr. Karel Zdražil 22.3.2005 - 13.8.2007
Vznik členství 10.5.2004
Zánik členství 14.5.2007
Adresa: Studentská 640 , Litvínov 436 01
Místopředseda představenstva Ing. Milan Dundr 3.5.2005 - 13.8.2007
Vznik členství 10.5.2004
Vznik funkce 10.5.2004
Zánik funkce 14.5.2007
Adresa: Čsl. armády 2171/72 , Most 434 01
Člen představenstva Tomáš Ratiborský 3.5.2005 - 13.8.2007
Vznik členství 23.6.2003
Zánik členství 14.5.2007
Adresa: Družstevní 1784/7 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Vladimír Šenkýř 1.8.2006 - 13.8.2007
Vznik členství 12.6.2006
Zánik členství 14.5.2007
Adresa: Česká 616 , 434 01 Most Česká republika
Člen představenstva Ing. Lenka Bártlová 1.8.2006 - 13.8.2007
Vznik členství 23.6.2003
Zánik členství 14.5.2007
Adresa: Jižní 3189 , Most 434 01
Člen představenstva Mgr. Kateřina Poláková 1.3.2007 - 13.8.2007
Vznik členství 23.6.2003
Zánik členství 14.5.2007
Adresa: Pod Širokým vrchem 251 , Most 434 01
Předseda představenstva Pavel Stehlík 13.8.2007 - 9.4.2008
Vznik členství 14.5.2007
Vznik funkce 14.5.2007
Zánik funkce 12.2.2008
Adresa: Koldům 1580 , Litvínov 436 01
Místopředseda představenstva Ing. Václav Zahradníček 13.8.2007 - 9.4.2008
Vznik členství 14.5.2007
Vznik funkce 14.5.2007
Zánik funkce 12.2.2008
Adresa: Jaroslava Vrchlického 2824/7 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Karel Linhart 13.8.2007 - 9.4.2008
Vznik členství 14.5.2007
Adresa: Šaldova 1188 , Litvínov 436 01
Člen představenstva Tomáš Ratiborský 13.8.2007 - 16.7.2008
Vznik členství 14.5.2007
Zánik členství 13.5.2008
Adresa: Družstevní 1784/7 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Milan Dundr 13.8.2007 - 16.7.2008
Vznik členství 10.5.2004
Zánik členství 13.5.2008
Adresa: Čsl. armády 2171/72 , Most 434 01
Člen představenstva Pavel Stehlík 9.4.2008 - 16.7.2008
Vznik členství 14.5.2007
Adresa: Koldům 1580 , Litvínov 436 01
Místopředseda představenstva Ing. Karel Linhart 9.4.2008 - 16.7.2008
Vznik členství 14.5.2007
Zánik členství 13.5.2008
Vznik funkce 12.2.2008
Zánik funkce 13.5.2008
Adresa: Šaldova 1188 , Litvínov 436 01
Místopředseda představenstva Jan Syrový 13.8.2007 - 24.3.2009
Vznik členství 14.5.2007
Vznik funkce 14.5.2007
Adresa: Vladimíra Majakovského 2092/7 , Most 434 01
Předseda představenstva Ing. Václav Zahradníček 9.4.2008 - 29.4.2010
Vznik členství 14.5.2007
Zánik členství 2.2.2010
Vznik funkce 12.2.2008
Zánik funkce 2.2.2010
Adresa: Jaroslava Vrchlického 2824/7 , Most 434 01
místopředseda představenstva Pavel Stehlík 16.7.2008 - 18.8.2010
Vznik členství 14.5.2007
Zánik členství 8.6.2010
Vznik funkce 24.6.2008
Zánik funkce 8.6.2010
Adresa: Koldům 1580 , Litvínov 436 01
člen představenstva Jana Čapková 16.7.2008 - 18.8.2010
Vznik členství 13.5.2008
Zánik členství 8.6.2010
Adresa: Tylova 2070 , Litvínov 436 01
Předseda představenstva Arnošt Ševčík 29.4.2010 - 18.8.2010
Vznik členství 13.4.2010
Zánik členství 8.6.2010
Vznik funkce 13.4.2010
Zánik funkce 8.6.2010
Adresa: Česká 652/55 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Jiří Novák 13.8.2007 - 23.3.2011
Vznik členství 14.5.2007
Zánik členství 22.2.2011
Adresa: Jarmily Glazarové 913/43 , Most 434 01
Člen představenstva Alena Erlitzová 13.8.2007 - 23.3.2011
Vznik členství 14.5.2007
Zánik členství 22.2.2011
Adresa: K. H. Máchy 347 , Most 434 01
Člen představenstva Miroslav Fencl 13.8.2007 - 23.3.2011
Vznik členství 14.5.2007
Zánik členství 22.2.2011
Adresa: Nová Hraniční 92/3 , Most 435 02
člen představenstva Ing. Milan Dundr 16.7.2008 - 23.3.2011
Vznik členství 13.5.2008
Zánik členství 18.1.2011
Adresa: Čsl. armády 2171/72 , Most 434 01
člen představenstva Václav Jírovec 16.7.2008 - 23.3.2011
Vznik členství 13.5.2008
Zánik členství 22.2.2011
Adresa: Vítězslava Nezvala 2599/49 , Most 434 01
Místopředseda představenstva Jan Syrový 24.3.2009 - 23.3.2011
Vznik členství 14.5.2007
Zánik členství 22.2.2011
Vznik funkce 14.5.2007
Zánik funkce 22.2.2011
Adresa: Vladimíra Majakovského 2090/11 , Most 434 01
Předseda představenstva Arnošt Ševčík 18.8.2010 - 23.3.2011
Vznik členství 8.6.2010
Zánik členství 22.2.2011
Vznik funkce 8.6.2010
Zánik funkce 22.2.2011
Adresa: Česká 652/55 , Most 434 01
Místopředseda představenstva Ing. Petr Hellmich 18.8.2010 - 23.3.2011
Vznik členství 8.6.2010
Zánik členství 22.2.2011
Vznik funkce 8.6.2010
Zánik funkce 22.2.2011
Adresa: Husova 130 , Litvínov 436 03
Člen představenstva Ing. Dušan Belák 18.8.2010 - 23.3.2011
Vznik členství 8.6.2010
Adresa: Chudeřínská 44 , Litvínov 436 03
Člen představenstva Ing. Karel Strakoš 13.8.2007 - 9.8.2011
Vznik členství 14.5.2007
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: U Zámeckého parku 2006 , Litvínov 436 01
Člen představenstva Alena Erlitzová 23.3.2011 - 9.8.2011
Vznik členství 22.2.2011
Adresa: K. H. Máchy 347 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Jiří Novák 9.8.2011 - 16.11.2011
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 18.10.2011
Adresa: Jarmily Glazarové 913/43 , Most 434 01
Člen představenstva PhDr. Vlastimil Doležal 23.3.2011 - 31.1.2013
Vznik členství 22.2.2011
Adresa: Jedličkova 1166 , Litvínov 436 01
Člen představenstva Ing. Jiří Novák 16.11.2011 - 14.2.2014
Vznik členství 27.10.2011
Adresa: Jarmily Glazarové 913/43 , Most 434 01
Předseda představenstva Arnošt Ševčík 23.3.2011 - 15.6.2014
Vznik členství 22.2.2011
Vznik funkce 22.2.2011
Adresa: Česká 652/55 , Most 434 01
Místopředseda představenstva Jan Syrový 23.3.2011 - 24.6.2014
Vznik členství 22.2.2011
Vznik funkce 22.2.2011
Adresa: Vladimíra Majakovského 2090/11 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Jiří Novák 14.2.2014 - 24.6.2014
Vznik členství 27.10.2011
Adresa: Jarmily Glazarové 913/43 , Most 434 01
Místopředseda představenstva Ing. Dušan Belák 23.3.2011 - 3.7.2014
Vznik členství 8.6.2010
Vznik funkce 22.2.2011
Adresa: Chudeřínská 44 , Litvínov 436 03
Člen představenstva Miroslav Fencl 23.3.2011 - 3.7.2014
Vznik členství 22.2.2011
Adresa: Nová Hraniční 92/3 , Most 435 02
Člen představenstva František Berger 23.3.2011 - 3.7.2014
Vznik členství 22.2.2011
Adresa: Františka Malíka 1019/15 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Pavel Vomáčka 23.3.2011 - 3.7.2014
Vznik členství 22.2.2011
Adresa: Za Špačkárnou 2785/5 , Most 434 01
Člen představenstva Rostislav Šíma 23.3.2011 - 3.7.2014
Vznik členství 22.2.2011
Adresa: U Zámeckého parku 2007 , Litvínov 436 01
Člen představenstva Alena Erlitzová 9.8.2011 - 3.7.2014
Vznik členství 22.2.2011
Adresa: Jiřího Wolkera 394 , Most 434 01
Člen představenstva Mgr. Oldřich Jedlička 16.11.2011 - 3.7.2014
Vznik členství 18.10.2011
Adresa: Kopistská 227 , Litvínov 435 42
Člen představenstva PhDr. Vlastimil Doležal 31.1.2013 - 3.7.2014
Vznik členství 22.2.2011
Adresa: K Loučkám 1423 , Litvínov 436 01
Předseda představenstva Arnošt Ševčík 15.6.2014 - 3.7.2014
Vznik členství 22.2.2011
Vznik funkce 22.2.2011
Adresa: Česká 652/55 , Most 434 01
Místopředseda představenstva Jan Syrový 24.6.2014 - 10.3.2015
Vznik členství 22.2.2011
Zánik členství 14.1.2015
Vznik funkce 22.2.2011
Zánik funkce 14.1.2015
Adresa: Vladimíra Majakovského 2090/11 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Jiří Novák 24.6.2014 - 10.3.2015
Vznik členství 27.10.2011
Zánik členství 14.1.2015
Adresa: Hasičská 111 , Most 434 01
Předseda představenstva Arnošt Ševčík 3.7.2014 - 10.3.2015
Vznik členství 22.2.2011
Zánik členství 14.1.2015
Vznik funkce 22.2.2011
Zánik funkce 14.1.2015
Adresa: Česká 652/55 , Most 434 01
Člen představenstva Alena Erlitzová 3.7.2014 - 10.3.2015
Vznik členství 22.2.2011
Zánik členství 14.1.2015
Adresa: Jiřího Wolkera 394 , Most 434 01
Člen představenstva Miroslav Fencl 3.7.2014 - 10.3.2015
Vznik členství 22.2.2011
Zánik členství 14.1.2015
Adresa: Nová Hraniční 92/3 , Most 435 02
Člen představenstva František Berger 3.7.2014 - 10.3.2015
Vznik členství 22.2.2011
Zánik členství 14.1.2015
Adresa: Františka Malíka 1019/15 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Pavel Vomáčka 3.7.2014 - 10.3.2015
Vznik členství 22.2.2011
Zánik členství 14.1.2015
Adresa: Za Špačkárnou 2785/5 , Most 434 01
Místopředseda představenstva Ing. Dušan Belák 3.7.2014 - 19.5.2015
Vznik členství 8.6.2010
Zánik členství 8.6.2014
Vznik funkce 22.2.2011
Zánik funkce 8.6.2014
Adresa: Chudeřínská 44 , Litvínov 436 03
Člen představenstva Rostislav Šíma 3.7.2014 - 19.5.2015
Vznik členství 22.2.2011
Zánik členství 22.2.2015
Adresa: U Zámeckého parku 2007 , Litvínov 436 01
Člen představenstva Mgr. Oldřich Jedlička 3.7.2014 - 19.5.2015
Vznik členství 18.10.2011
Zánik členství 10.3.2015
Adresa: Kopistská 227 , Litvínov 435 42
Člen představenstva Vlastimil Doležal 3.7.2014 - 19.5.2015
Vznik členství 22.2.2011
Zánik členství 22.2.2015
Adresa: K Loučkám 1423 , Litvínov 436 01
Člen představenstva Václav Jírovec 10.3.2015 - 19.5.2015
Vznik členství 14.1.2015
Adresa: Vítězslava Nezvala 2599/49 , Most 434 01
Člen představenstva Rostislav Šíma 19.5.2015 - 15.1.2016
Vznik členství 10.3.2015
Adresa: U Zámeckého parku 2007 , Litvínov 436 01
Předseda představenstva Ing. Bronislav Schwarz 10.3.2015 - 25.3.2016
Vznik členství 14.1.2015
Vznik funkce 14.1.2015
Zánik funkce 18.1.2016
Adresa: Františka Veselého 672/2 , Lom 435 11
Člen představenstva Bc. Lubomír Jiřík 10.3.2015 - 25.3.2016
Vznik členství 14.1.2015
Zánik členství 18.1.2016
Adresa: Sklářská 210 , Košťany 417 23
Člen představenstva Jiří Polívka 10.3.2015 - 25.3.2016
Vznik členství 14.1.2015
Zánik členství 18.1.2016
Adresa: tř. Budovatelů 3072/128 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Miroslav Trepeš 10.3.2015 - 25.3.2016
Vznik členství 14.1.2015
Zánik členství 18.1.2016
Adresa: Mostecká 36 , Most 434 01
Místopředseda představenstva Václav Jírovec 19.5.2015 - 25.3.2016
Vznik členství 14.1.2015
Zánik členství 18.1.2016
Vznik funkce 23.3.2015
Zánik funkce 18.1.2016
Adresa: Vítězslava Nezvala 2599/49 , Most 434 01
Místopředseda představenstva Mgr. Bc. Roman Ziegler 19.5.2015 - 25.3.2016
Vznik členství 10.3.2015
Vznik funkce 23.3.2015
Adresa: Seifertova 1464 , Litvínov 436 01
Člen představenstva Karel Beneš 10.3.2015 - 10.11.2016
Vznik členství 14.1.2015
Zánik členství 19.9.2016
Adresa: Valdštejnská 2110 , Litvínov 436 01
Místopředseda představenstva Ing. Bronislav Schwarz 25.3.2016 - 18.2.2017
Vznik členství 14.1.2015
Zánik členství 19.12.2016
Vznik funkce 18.1.2016
Zánik funkce 19.12.2016
Adresa: Františka Veselého 672/2 , Lom 435 11
Člen představenstva Bc. Daniel Dunovský 25.3.2016 - 18.2.2017
Vznik členství 18.1.2016
Adresa: K. J. Erbena 299/10 , Most 434 01
Člen představenstva Ing. Jiří Nedvěd 10.3.2015 - 18.4.2019
Vznik členství 14.1.2015
Zánik členství 14.1.2019
Adresa: Prokopa Holého 2007/11 , Most 434 01
Člen představenstva Mgr. Bc. Martin Liška 19.5.2015 - 18.4.2019
Vznik členství 10.3.2015
Zánik členství 25.2.2019
Adresa: Podkrušnohorská 786 , Litvínov 436 01
Člen představenstva Miloš Žihla 19.5.2015 - 18.4.2019
Vznik členství 10.3.2015
Zánik členství 25.2.2019
Adresa: Wolkerova 1217 , Litvínov 436 01
Člen představenstva Rostislav Šíma 15.1.2016 - 18.4.2019
Vznik členství 10.3.2015
Zánik členství 25.2.2019
Adresa: Ruská 138 , Litvínov 436 01
Místopředseda představenstva Mgr. Bc. Roman Ziegler 25.3.2016 - 18.4.2019
Vznik členství 10.3.2015
Zánik členství 25.2.2019
Vznik funkce 23.3.2015
Zánik funkce 25.2.2019
Adresa: Čapkova 2023 , Litvínov 436 01
Předseda představenstva Zdeněk Brabec 25.3.2016 - 18.4.2019
Vznik členství 18.1.2016
Zánik členství 25.2.2019
Vznik funkce 18.1.2016
Zánik funkce 25.2.2019
Adresa: U Rybníka 133 , Most 434 01
Člen představenstva Jan Zámostný 25.3.2016 - 18.4.2019
Vznik členství 18.1.2016
Zánik členství 25.2.2019
Adresa: Žatecká 2450/9 , Most 434 01
člen představenstva Ing. Vendulka Balášová 10.11.2016 - 18.4.2019
Vznik členství 24.10.2016
Zánik členství 25.2.2019
Adresa: Čsl. armády 2173/76 , Most 434 01
Předseda představenstva MUDr. Sáša Štembera 18.4.2019 - 25.4.2019
Vznik členství 25.2.2019
Vznik funkce 25.2.2019
Adresa: Radniční 3401 , Most 434 01

Dozorčí rada DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Ing. Rostislav Tomáš 18.4.2019
Vznik členství 25.2.2019
Vznik funkce 25.2.2019
Adresa: Chudeřínská 147 , Litvínov 436 03
Člen dozorčí rady Ing. Bc. Jiří Nedvěd 18.4.2019
Vznik členství 25.2.2019
Adresa: Prokopa Holého 2007/11 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Bc. Jakub Ozaňák 18.4.2019
Vznik členství 25.2.2019
Adresa: tř. Budovatelů 2927/148 , Most 434 01
Jméno Drahomíra Miklošová 1.1.1995 - 19.1.1996
Adresa: Dvořákova 0 , Most Česká republika
Jméno Ing. Stanislav Kostiha 1.1.1995 - 19.1.1996
Adresa: Krátká 2677/9 , Most 434 01
Jméno Ing. Zdeněk Lesay 19.1.1996 - 2.12.1996
Adresa: Slovenská 714 , Osek 417 05
Jméno Ing. Miroslava Uhrová 1.1.1995 - 16.1.1998
Adresa: Jaroslava Ježka 1163/14 , Most 434 01
Jméno Ing. Josef Mach 19.1.1996 - 16.1.1998
Adresa: J. Mánesa 736 , Most Česká republika
Člen dozorčí rady Drahomíra Miklošová 2.12.1996 - 16.11.1998
Adresa: Dvořákova 0 , Most Česká republika
Člen JUDr. Ján Vagaši 16.1.1998 - 16.11.1998
Adresa: V Rokli 333 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Ing. Zuzana Petříková 16.11.1998 - 18.7.2000
Adresa: K Loučkám 1687 , Litvínov 436 01
Člen Jiří Dvořák 16.1.1998 - 16.7.2003
Adresa: Zdeňka Fibicha 2577/6 , Most 434 01
Člen dozorčí rady JUDr. Ján Vagaši 16.11.1998 - 16.7.2003
Adresa: V Rokli 333 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Hana Jánská 18.7.2000 - 16.7.2003
Adresa: Luční 306 , Litvínov 435 42
Předseda dozorčí rady JUDr. Ján Vagaši 16.7.2003 - 17.3.2004
Vznik členství 8.4.2003
Zánik členství 23.6.2003
Vznik funkce 8.4.2003
Zánik funkce 23.6.2003
Adresa: V Rokli 333 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Hana Jánská 16.7.2003 - 17.3.2004
Vznik členství 12.7.1999
Zánik členství 23.6.2003
Adresa: Luční 306 , Litvínov 435 42
Člen Jiří Dvořák 16.7.2003 - 26.5.2004
Vznik členství 14.2.2003
Adresa: Zdeňka Fibicha 2577/6 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Luděk Šíma 17.3.2004 - 22.3.2005
Vznik členství 23.6.2003
Zánik členství 10.5.2004
Adresa: Přátelství 0 , 435 42 Litvínov Česká republika
Člen dozorčí rady Martina Dražná 22.3.2005 - 5.1.2006
Vznik členství 10.5.2004
Adresa: Podkrušnohorská 865 , Litvínov 436 01
Člen Ing. Jiří Dvořák 26.5.2004 - 1.8.2006
Vznik členství 14.2.2003
Zánik členství 27.4.2006
Adresa: Pod Vodojemem 96 , Most 434 01
Předseda dozorčí rady JUDr. Ján Vagaši 17.3.2004 - 13.8.2007
Vznik členství 23.6.2003
Zánik členství 14.5.2007
Vznik funkce 23.6.2003
Zánik funkce 14.5.2007
Adresa: V Rokli 333 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Martina Opatrná 5.1.2006 - 16.7.2008
Vznik členství 10.5.2004
Zánik členství 13.5.2008
Adresa: Podkrušnohorská 865 , Litvínov 436 01
Člen dozorčí rady Ing. Petra Jarošová 1.8.2006 - 18.8.2010
Vznik členství 12.5.2006
Zánik členství 12.5.2010
Adresa: Komořanská 701 , 434 01 Most Česká republika
Předseda dozorčí rady JUDr. Ján Vagaši 13.8.2007 - 23.3.2011
Vznik členství 14.5.2007
Zánik členství 22.2.2011
Vznik funkce 14.5.2007
Zánik funkce 22.2.2011
Adresa: V Rokli 333 , Most 434 01
člen dozorčí rady Martina Opatrná 16.7.2008 - 23.3.2011
Vznik členství 13.5.2008
Zánik členství 22.2.2011
Adresa: Podkrušnohorská 865 , Litvínov 436 01
Člen dozorčí rady Ing. Petra Jarošová 18.8.2010 - 3.7.2014
Vznik členství 12.5.2010
Adresa: Komořanská 3118/6 , Most 434 01
Předseda dozorčí rady Ing. Emil Jeníček 23.3.2011 - 3.7.2014
Vznik členství 22.2.2011
Vznik funkce 1.3.2011
Adresa: Ukrajinská 926 , Litvínov 436 01
Člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Řehák 23.3.2011 - 3.7.2014
Vznik členství 22.2.2011
Adresa: tř. Budovatelů 2403/46 , Most 434 01
Předseda dozorčí rady Ing. Emil Jeníček 3.7.2014 - 25.2.2015
Vznik členství 22.2.2011
Vznik funkce 1.3.2011
Adresa: Ukrajinská 926 , Litvínov 436 01
Člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Řehák 3.7.2014 - 10.3.2015
Vznik členství 22.2.2011
Zánik členství 14.1.2015
Adresa: tř. Budovatelů 2403/46 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Ing. Petra Jarošová 3.7.2014 - 10.3.2015
Vznik členství 12.5.2010
Zánik členství 14.1.2015
Adresa: 9. května 2039 , Litvínov 436 01
Předseda dozorčí rady Ing. Emil Jeníček 25.2.2015 - 19.5.2015
Vznik členství 22.2.2011
Zánik členství 22.2.2015
Vznik funkce 1.3.2011
Zánik funkce 22.2.2015
Adresa: Vrchlického 862 , Lom 435 11
Člen dozorčí rady Ing. Miroslav Kunca 10.3.2015 - 25.3.2016
Vznik členství 14.1.2015
Zánik členství 18.1.2016
Adresa: Sportovní 3249 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Bc. Daniel Dunovský 19.5.2015 - 25.3.2016
Vznik členství 10.3.2015
Zánik členství 18.1.2016
Adresa: K. J. Erbena 299/10 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Šváb 25.3.2016 - 23.12.2017
Vznik členství 18.1.2016
Adresa: Jaroslava Vrchlického 2767/29 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Šváb 23.12.2017 - 6.1.2018
Vznik členství 18.1.2016
Adresa: Radniční 1/2 , Most 434 01
Předseda dozorčí rady Ph.Dr. Vlastimil Doležal 19.5.2015 - 18.4.2019
Vznik členství 10.3.2015
Zánik členství 25.2.2019
Vznik funkce 12.3.2015
Zánik funkce 25.2.2019
Adresa: K Loučkám 1423 , Litvínov 436 01
Člen dozorčí rady MUDr. Sáša Štembera 25.3.2016 - 18.4.2019
Vznik členství 18.1.2016
Zánik členství 25.2.2019
Adresa: Radniční 3401 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Šváb 6.1.2018 - 18.4.2019
Vznik členství 18.1.2016
Zánik členství 25.2.2019
Adresa: Růžová 3082/5 , Most 434 01

Sbírka Listin DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 660/SL 134 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 9.4.2015 3.7.2015 7.7.2015 44
B 660/SL 133 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.2015 4.5.2015 21.5.2015 13
B 660/SL 132 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.2015 4.5.2015 21.5.2015 12
B 660/SL 131 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 14.1.2015 19.2.2015 16.3.2015 5
B 660/SL 130 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 14.1.2015 19.2.2015 16.3.2015 9
B 660/SL 129 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2014 7.8.2014 3.9.2014 43
B 660/SL 128 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2014 1.7.2014 10.7.2014 19
B 660/SL 127 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 130/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2014 1.7.2014 10.7.2014 14
B 660/SL 126 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 29.3.2013 4.12.2013 4.12.2013 42
B 660/SL 125 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 24.10.2013 4.11.2013 14.11.2013 24
B 660/SL 124 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 191/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.10.2013 4.11.2013 14.11.2013 11
B 660/SL 122 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.11.2012 4.12.2012 32
B 660/SL 121 podpisové vzory - členů představ. 2x Krajský soud v Ústí nad Labem 1.11.2011 15.11.2011 22.11.2011 4
B 660/SL 120 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 18.10.2011 15.11.2011 22.11.2011 24
B 660/SL 119 notářský zápis - NZ 219/2011- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 18.10.2011 15.11.2011 22.11.2011 9
B 660/SL 118 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.2011 27.9.2011 32
B 660/SL 117 podpisové vzory - Ing.Jiří Novák Krajský soud v Ústí nad Labem 13.7.2011 9.8.2011 30.8.2011 1
B 660/SL 116 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2011 9.8.2011 30.8.2011 8
B 660/SL 115 podpisové vzory - členů DR 2x Krajský soud v Ústí nad Labem 7.3.2011 21.3.2011 24.3.2011 2
B 660/SL 114 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 1.3.2011 21.3.2011 24.3.2011 4
B 660/SL 113 podpisové vzory - členů představ.8x Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2011 21.3.2011 24.3.2011 8
B 660/SL 112 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2011 21.3.2011 24.3.2011 6
B 660/SL 111 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 22.2.2011 21.3.2011 24.3.2011 13
B 660/SL 110 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 18.1.2011 21.3.2011 24.3.2011 7
B 660/SL 109 výroční zpráva rok 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.2.2010 31.8.2010 31.8.2010 32
B 660/SL 108 stanovy společnosti - úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 29.7.2010 3.8.2010 27.8.2010 23
B 660/SL 107 notářský zápis NZ 98/2010 - VH Krajský soud v Ústí nad Labem 16.6.2010 3.8.2010 27.8.2010 12
B 660/SL 106 podpisové vzory - Arnošt Ševčík Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2010 3.8.2010 27.8.2010 2
B 660/SL 105 podpisové vzory - Ing. Dušan Belák Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2010 3.8.2010 27.8.2010 2
B 660/SL 104 podpisové vzory - Ing. Petr Hellmich Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2010 3.8.2010 27.8.2010 2
B 660/SL 103 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. jednání předs Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2010 3.8.2010 27.8.2010 6
B 660/SL 102 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2010 3.8.2010 27.8.2010 11
B 660/SL 99 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 2.2.2010 29.4.2010 4.5.2010 9
B 660/SL 101 podpisové vzory - Arnošt Ševčík Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2010 29.4.2010 4.5.2010 2
B 660/SL 100 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 13.4.2010 29.4.2010 4.5.2010 14
B 660/SL 98 výroční zpráva - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.3.2009 2.9.2009 32
B 660/SL 97 notářský zápis - NZ 124/2009- VH Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2009 23.6.2009 9
B 660/SL 95 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.2009 23.6.2009 13
B 660/SL 94 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2008 18.7.2008 10
B 660/SL 93 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 13.5.2008 18.7.2008 37
B 660/SL 92 podpisové vzory Jana Čapková Krajský soud v Ústí nad Labem 14.7.2008 17.7.2008 1
B 660/SL 91 podpisové vzory Václav Jírovec Krajský soud v Ústí nad Labem 8.7.2008 17.7.2008 1
B 660/SL 90 podpisové vzory Ing. Milan Dundr Krajský soud v Ústí nad Labem 8.7.2008 17.7.2008 1
B 660/SL 89 výroční zpráva rok 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.3.2008 9.6.2008 32
B 660/SL 88 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 12.2.2008 11.4.2008 12
B 660/SL 87 výroční zpráva - 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.3.2007 10.9.2007 28
B 660/SL 86 podpisové vzory -10x Krajský soud v Ústí nad Labem 4.6.2007 17.8.2007 20
B 660/SL 85 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2007 17.8.2007 4
B 660/SL 84 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představen. Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2007 17.8.2007 8
B 660/SL 83 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2007 17.8.2007 20
B 660/SL 82 výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.3.2006 2.1.2007 25
B 660/SL 81 ostatní - dohoda o započtení pohl. Krajský soud v Ústí nad Labem 3.11.2006 21.12.2006 3
B 660/SL 80 notářský zápis NZ 252/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.10.2006 21.12.2006 4
B 660/SL 79 ostatní - uznání dluhu Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2006 21.12.2006 12
B 660/SL 78 ostatní - zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 4.7.2006 19.10.2006 15
B 660/SL 77 notářský zápis NZ 141/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.6.2006 19.10.2006 8
B 660/SL 76 podpisové vzory - Ing. Petra Jarošová Krajský soud v Ústí nad Labem 13.7.2006 16.10.2006 1
B 660/SL 75 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.2006 16.10.2006 13
B 660/SL 74 ostatní - výsledky voleb čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 15.5.2006 16.10.2006 4
B 660/SL 73 ostatní - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 10.4.2006 16.10.2006 4
B 660/SL 72 ostatní - zápis jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 4.4.2006 16.10.2006 4
B 660/SL 71 ostatní - odstoupení čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 4.4.2006 16.10.2006 1
B 660/SL 70 podpisové vzory - Martina Opatrná Krajský soud v Ústí nad Labem 12.12.2005 16.1.2006 1
B 660/SL 69 podpisové vzory - Ing. Vladimír Šenkýř Krajský soud v Ústí nad Labem 26.9.2005 16.1.2006 1
B 660/SL 68 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 26.9.2005 16.1.2006 5
B 660/SL 67 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 9.5.2005 16.1.2006 3
B 660/SL 66 rozhod. o statut. orgánu - rezignace na funkci Krajský soud v Ústí nad Labem 2.5.2005 16.1.2006 1
B 660/SL 65 výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.4.2005 6.12.2005 25
B 660/SL 64 notářský zápis NZ 162/2004 - změna stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 7.6.2004 6.4.2005 8
B 660/SL 63 podpisové vzory - Martina Dražná Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2004 6.4.2005 1
B 660/SL 62 podpisové vzory - PaedDr. Karel Zdražil Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2004 6.4.2005 1
B 660/SL 61 podpisové vzory - Ing. František Kačer Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2004 6.4.2005 1
B 660/SL 60 podpisové vzory - Ing. Eva Šmejkalová Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2004 6.4.2005 1
B 660/SL 59 podpisové vzory - MUDr. Petr Myšák Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2004 6.4.2005 1
B 660/SL 58 podpisové vzory - Ing. Milan Dundr Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2004 6.4.2005 1
B 660/SL 57 podpisové vzory - Mgr. Oldřich Vojíř Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2004 6.4.2005 1
B 660/SL 56 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2004 6.4.2005 24
B 660/SL 55 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mim. jednání přesdt. Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2004 6.4.2005 3
B 660/SL 54 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2004 6.4.2005 9
B 660/SL 53 výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.3.2004 1.7.2004 15
B 660/SL 52 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2003 4.6.2004 22
B 660/SL 51 podpisové vzory - Luděk Šíma Krajský soud v Ústí nad Labem 23.1.2004 29.4.2004 1
B 660/SL 50 podpisové vzory - JUDr. Ján Vagaši Krajský soud v Ústí nad Labem 23.1.2004 29.4.2004 1
B 660/SL 49 podpisové vzory - Tomáš Ratiborský Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2003 29.4.2004 1
B 660/SL 48 podpisové vzory - Lenka Bártlová Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2003 29.4.2004 1
B 660/SL 47 podpisové vzory - Mgr. Kateřina Hojdarová Krajský soud v Ústí nad Labem 10.11.2003 29.4.2004 1
B 660/SL 46 podpisové vzory - Eva Vršecká Krajský soud v Ústí nad Labem 28.8.2003 29.4.2004 1
B 660/SL 45 notářský zápis NZ 188/2003 - změna stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.2003 29.4.2004 6
B 660/SL 44 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2003 29.4.2004 19
B 660/SL 43 ostatní - zápis z mim. jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2003 29.4.2004 2
B 660/SL 42 výroční zpráva rok 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2003 3.11.2003 28
B 660/SL 41 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 8.4.2003 8.10.2003 4
B 660/SL 40 rozhod. o statut. orgánu - zápis o výsledku voleb čl.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 14.2.2003 8.10.2003 1
B 660/SL 39 notářský zápis NZ 264/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.8.2001 8.10.2003 24
B 660/SL 38 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2001 8.10.2003 18
B 660/SL 37 rozhod. o statut. orgánu - zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.2001 8.10.2003 12
B 660/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.2003 11.8.2003 22
B 660/SL 35 notářský zápis NZ 274/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.10.2002 11.8.2003 6
B 660/SL 34 ostatní - zápis z mimoř. VH Krajský soud v Ústí nad Labem 9.9.2002 11.8.2003 8
B 660/SL 33 výroční zpráva rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2001 15.3.2002 8
B 660/SL 32 účetní závěrka - zpráva audit. k 31.12.2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2001 24.10.2001 12
B 660/SL 31 výroční zpráva - dodatek rok 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.10.2001 21
B 660/SL 30 podpisové vzory - Ing. J. Šulc Krajský soud v Ústí nad Labem 7.2.2001 13.6.2001 1
B 660/SL 29 podpisové vzory - Mgr. O. Vojíř Krajský soud v Ústí nad Labem 28.8.2000 13.6.2001 1
B 660/SL 28 podpisové vzory - Ing. M. Dundr Krajský soud v Ústí nad Labem 28.8.2000 13.6.2001 1
B 660/SL 27 podpisové vzory - Ing. J. Krbec Krajský soud v Ústí nad Labem 28.8.2000 13.6.2001 1
B 660/SL 26 podpisové vzory - Ing. K. Strakoš Krajský soud v Ústí nad Labem 28.8.2000 13.6.2001 1
B 660/SL 25 podpisové vzory - L. Švendová Krajský soud v Ústí nad Labem 28.8.2000 13.6.2001 1
B 660/SL 24 podpisové vzory - MUDr. P. Myšák Krajský soud v Ústí nad Labem 28.8.2000 13.6.2001 1
B 660/SL 23 notářský zápis NZ 354/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.8.2000 13.6.2001 15
B 660/SL 22 účetní závěrka k 31.12.1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2000 13.6.2001 9
B 660/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 12.7.1999 20.10.2000 49
B 660/SL 20 notářský zápis NZ 261/99 - jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 12.7.1999 23.8.2000 25
B 660/SL 19 ostatní - zápis z řádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 12.7.1999 23.8.2000 17
B 660/SL 18 ostatní - dohoda o majetkovém vypořád. Krajský soud v Ústí nad Labem 9.7.1999 23.8.2000 7
B 660/SL 17 ostatní - dohoda o uznání a úhradě dl. Krajský soud v Ústí nad Labem 9.7.1999 23.8.2000 2
B 660/SL 16 ostatní - dohoda o úhradě dluhu Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.1999 23.8.2000 6
B 660/SL 15 účetní závěrka k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.1999 23.8.2000 13
B 660/SL 9 ostatní zápis č. 13 z řád.jed.doz.rady Krajský soud v Ústí nad Labem 3.12.1997 22.12.1998 2
B 660/SL 8 ostatní výsledek voleb čl.doz. rady Krajský soud v Ústí nad Labem 11.12.1997 22.12.1998 1
B 660/SL 7 ostatní prohlášení člena doz.rady Krajský soud v Ústí nad Labem 3.12.1997 22.12.1998 1
B 660/SL 6 ostatní zápis č. 9 z mim.jed.doz.rady Krajský soud v Ústí nad Labem 1.10.1997 22.12.1998 3
B 660/SL 5 stanovy společnosti změna Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.1997 22.12.1998 49
B 660/SL 4 stanovy společnosti změna Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.1997 22.12.1998 49
B 660/SL 3 notářský zápis NZ 267/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.1997 22.12.1998 58
B 660/SL 2 ostatní zápis z řádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.1997 22.12.1998 8
B 660/SL 14 ostatní zápis z řádné VH Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.1998 22.12.1998 11
B 660/SL 13 notářský zápis NZ 248/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.1998 22.12.1998 13
B 660/SL 12 účetní závěrka rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.2.1998 22.12.1998 18
B 660/SL 11 ostatní zápis č. 3/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.4.1998 22.12.1998 3
B 660/SL 10 ostatní oznámení o odst.z doz. rady Krajský soud v Ústí nad Labem 10.4.1998 22.12.1998 1
B 660/SL 1 účetní závěrka rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.2.1997 22.12.1998 15

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

IČO (identifikační číslo) 62242504
Jméno DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Mostu
Vznik první živnosti: 21.4.1992
Celkový počet živností: 34
Aktivních živností: 15

Sídlo DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Živnosti a provozovny DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně ři

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna tř. Budovatelů 1395/23, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1001575601
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.11.1992

Živnost č. 2 Provozování autoškoly

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna tř. Budovatelů 1395/23, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1001575601
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.12.1992

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna tř. Budovatelů 1395/23, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1001575601
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.12.1992

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna tř. Budovatelů 1395/23, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1001575601
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.12.1992
Provozovna č. 2
Provozovna Mostecká 2048, Litvínov 436 01
Identifikační číslo provozovny 1001575610
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.3.2004
Provozovna č. 3
Provozovna 291, Kožlany 331 44
Identifikační číslo provozovny 1001575628
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.12.1992

Živnost č. 5 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna 291, Kožlany 331 44
Identifikační číslo provozovny 1001575628
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 8.3.1993
Provozovna č. 2
Provozovna Mostecká 2048, Litvínov 436 01
Identifikační číslo provozovny 1001575610
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Zahájení provozování 1.6.1994
Provozovna č. 3
Provozovna tř. Budovatelů 1395/23, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1001575601
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 7.4.1993

Živnost č. 6 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna tř. Budovatelů 1395/23, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1001575601
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.10.2000

Živnost č. 7 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna tř. Budovatelů 1395/23, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1001575601
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.7.1993

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.11.1994
Provozovna č. 1
Provozovna tř. Budovatelů 1395/23, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1001575601
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.11.1994
Provozovna č. 2
Provozovna Mostecká 2048, Litvínov 436 01
Identifikační číslo provozovny 1001575610
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.11.1994

Živnost č. 9 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.3.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Mostecká 2048, Litvínov 436 01
Identifikační číslo provozovny 1001575610
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2004
Provozovna č. 2
Provozovna tř. Budovatelů 1395/23, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1001575601
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2004

Živnost č. 10 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.11.2004

Živnost č. 11 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.11.2004
Provozovna č. 1
Provozovna tř. Budovatelů 1395/23, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1001575601
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.11.2004

Živnost č. 12 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.2.2005
Provozovna č. 1
Provozovna tř. Budovatelů 1395/23, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1001575601
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.2.2005

Živnost č. 13 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.2.2005
Provozovna č. 1
Provozovna tř. Budovatelů 1395/23, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1001575601
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.2.2005

Živnost č. 14 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.2.2005
Provozovna č. 1
Provozovna tř. Budovatelů 1395/23, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1001575601
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.2.2005

Živnost č. 15 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.5.2005
Provozovna č. 1
Provozovna tř. Budovatelů 1395/23, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1001575601
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.5.2005

Živnost č. 16 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.4.1992
Zánik oprávnění 16.2.1995

Živnost č. 17 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Taxislužba

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.11.1992
Zánik oprávnění 1.7.2001

Živnost č. 19 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Ubytovací služby v rekreačním zařízení převážně v chatkách

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Výroba a provoz reklamních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.7.1993
Zánik oprávnění 23.10.2000

Živnost č. 24 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.7.1993
Zánik oprávnění 10.5.2000

Živnost č. 25 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.11.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Činnost technických poradců v oblasti dopravy, geografických a informačních systémů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.11.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Opravy karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.3.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Klempířství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.11.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách nad 1000 kg skladovací kapacity a nad 40 kg náplně tlakové nádoby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.4.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Člen statutárního orgánu Vojtěch Brzoň
Člen statutárního orgánu Rostislav Šíma
Člen statutárního orgánu Bc. Martin Liška
Člen statutárního orgánu Mgr. Roman Ziegler
Člen statutárního orgánu Daniel Dunovský
Člen statutárního orgánu Tomáš Kubal
Člen statutárního orgánu Jiří Polívka
Člen statutárního orgánu MUDr. Roman Houska
Člen statutárního orgánu Václav Jírovec
Člen statutárního orgánu Ing. Robert Kysela
Člen statutárního orgánu MUDr. Sáša Štembera

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

IČO: 62242504
Firma: DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Most
Základní územní jednotka: Most
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 31.12.1994

Sídlo DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Sídlo: tř. Budovatelů 1395/23, Most 434 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba zámků a kování
Výroba ostatních elektrických zařízení
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Pokrývačské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Městská a příměstská pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Stravování v závodních kuchyních
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní činnosti související se zdravotní péčí
tracking image