Firma Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. IČO 47311975


Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (47311975) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Mrštíkova 850/3, Liberec 460 07. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 4. 1993 a je stále aktivní. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. má celkem pět provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 372
IČO (identifikační číslo osoby) 47311975
Jméno Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.4.1993
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 22.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 6 22.7.2014 - 30.10.2014
Počet členů statutárního orgánu: 9 20.2.2014 - 30.10.2014
Jediný akcionář učinil dne 16.6.2009 na základě usnesení rady města č. 418/09 ze dne 16.6.2009 prohlášení, kterým se jako jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti. Jediný akcionář v p ůsobnosti valné hromady učinil na základě usnesení rady města č. 418/09 ze dne 16.6.2009 toto rozhodnutí: Zvyšuje se základní kapitál společnosti následujícím způsobem: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.000.000,- Kč (slovy tři miliony korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, to jest nad částku 3.000.000,- Kč (slovy tři miliony korun českých) se nepřipouští, b) Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v  počtu 3 ks (tří kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (milion korun českých); jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 3.000.000,- Kč (slovy tři miliony korun českých), c) Emisní kurs ka ždé upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- (jeden milion korun českých) bude činit 1.000.000,- Kč, d) Emisní kurs nově upsaných akcií bude činit celkem 3.000.000,- Kč (tři miliony korun českých), e) Vzhledem k tomu, že se jediný akcionář Statutár ní město Liberec vzdal svého přednostního práva na upsání nových akcií, budou všechny nové akcie upsány předem určeným zájemcem, kterým je Město Jablonec nad Nisou, IČ 00262340 se sídlem Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 3100/19, PSČ 466 01, f) Místem pro u pisování akcií je sídlo společnosti, lhůta pro upisování nových akcií předem určeným zájemcem se stanoví na 30 (třicet) dnů a počne běžet dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy předem určený zájemce obdrží od společnosti pravomocné usnesení rejstříko vého soudu o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií; doručením těchto podkladů bude předem určenému zájemci oznámen počátek běhu lhůty k upisování akcií; emisní kurs takto upisovaných akcií se pak stanoví na 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) pro 3 (tři) kusy akcií, g) Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, a to vkladem nemovitostí, kterými jsou pozemky v katastrálním území Jablonec nad Nisou, a to : - parcela č. 362/5 o výměře 1102 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha - parcela č. 362/87 o výměře 860 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha - parcela číslo 362/88 o výměře 57 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha - parcela č. 362/92 o výměře 39 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 362/94 o výměře 2 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 362/91 o výměře 26 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha - parcela č. 2533/3 o výměře 96 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 766/9 o výměře 6 m2 - ostatní plocha, zeleň - parcela č. 2956 o výměře 59 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha - parcela č. 745/131 o výměře 69 m2 - ostatní plocha, zeleň - parcela č. 2637/8 o výměře 4197 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 745/130 o výměře 27 m2 - ostatní plocha, zeleň - parcela č. 745/132 o výměře 8 m2 - ostatní plocha, zeleň - parcela č. 2352/35 o výměře 1709 m2 - ostatní plocha, ostataní komunikace - parcela č. 2352/37 o výměře 84 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace tak jak je dnes vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec v katastru nemovitostí pro obec Jablonec nad Nisou, Kat. území Jablonec nad Nisou na LV č. 10001. Uvedený nepeněžitý vklad nemovitostí byl oceněn k tomu ustanoveným znalcem Ing. Josefem Nadrchalem, znaleckým posudkem č. 2643-29/2009, obvyklá cena nemovitostí byla ve znaleckém posudku stanovena na výši 3.034.980,- Kč (slovy tři miliony třicetčtyři tisí c korun českých) a tato obvyklá cena podle závěrů znalce odpovídá emisnímu kurzu akcií, které mají být tímto nepeněžitým vkladem splaceny. h) Na uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 3 (tři) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých), i) Částka 34.980,- Kč (slovy třicetčtyři tisíc devětset osmdesát korun českých), kter ou tvoří rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu stanovenou znaleckým posudkem a částkou, která se započítává na splacení emisního kurzu akcií, bude zaúčtována jako emisní ážio. 30.7.2009 - 29.1.2010
Jediný akcionář učinil dne 14.5.2009 na základě usnesení rady města č. 175/09 ze dne 7.4.2009 prohlášení, kterým se jako jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na upsaní nových akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti. Jediný akcionář v působnosti valné hromady učinil na základě usnesení rady města č. 175/09 ze dne 7.4.2009 toto rozhodnutí: Zvyšuje se základní kapitál společnosti následujícím způsobem: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 18.900.000,- Kč (slovy osmnáct milionů devět set tisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, to jest nad částku 18.900.000,- Kč (slovy osmnáct milionů devět set tisíc korun českých) se nepřipouští, b) Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 18 ks (osmnácti kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých); jmenovitá hodnota nové emise akcií tak činí celkem 18.900.000,-Kč (slovy osmnáct milionů devět set tisíc korun českých), c) Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) bude činit 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých), emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude činit 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých), d) Emisní kurs nově upsaných akcií bude činit celkem 18.900.000,-Kč (osmnáct milionů devět set tisíc korun českých), e) Vzhledem k tomu, že se jediný akcionář Statutární město Liberec vzdal svého přednostního práva na upsaní nových akcií, budou všechny nové akcie upsány předem určeným zájemcem, kterým je Město Jablonec nad Nisou, IČ 00262340 se sídlem Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 3100/19, PSČ 466 01, f) místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, lhůta pro upisování nových akcií předem určeným zájemcem se stanoví na 30 (třicet) dnů a počne běžet dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy předem určený zájemce obdrží od společnosti pravomocné usnesení rejstříkového soudu o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsaní akcií; doručením těchto podkladů bude předem určenému zájemci oznámen počátek běhu lhůty k upisování akcií; emisní kurs takto upisovaných akcií se pak stanoví na 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) pro 18 (osmnáct) kusů akcií a na 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) pro 9 (devět) kusů akcií, g) Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, a to vkladem nemovitostí, kterými jsou pozemky v katastrálním území Jablonec nad Nisou, a to: -parcela č. 362/5 o výměře 1102 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha - parcela č. 362/86 o výměře 141 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha - parcela č. 362/87 o výměře 860 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha - parcela č. 362/88 o výměře 57 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha - parcela č. 362/89 o výměře 18 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha - parcela č. 362/93 o výměře 9 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha - parcela č. 362/95 o výměře 15 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha - parcela č. 362/8 o výměře 86 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 362/90 o výměře 118 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 362/92 o výměře 39 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 362/94 o výměře 2 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 362/9 o výměře 566 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha - parcela č. 362/91 o výměře 26 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha - parcela č. 2533/1 o výměře 1246 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 2533/3 o výměře 96 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č 2533/4 o výměře 48 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 2551/1 o výměře 3183 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 2551/2 o výměře 262 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 188/2 o výměře 142 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 2361 o výměře 9784 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 766/3 o výměře 428 m2 - ostatní plocha, zeleň - parcela č. 766/9 o výměře 6 m2 - ostatní plocha, zeleň - parcela č. 745/3 o výměře 3470 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 745/58 o výměře 9 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 745/35 o výměře 323 m2 - ostatní plocha, zeleň - parcela č. 745/131 o výměře 69 m2 - ostatní plocha, zeleň - parcela č. 2637/1 o výměře 3938 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 2637/8 o výměře 4197 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 745/33 o výměře 208 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 745/32 o výměře 191 m2 - ostatní plocha, zeleň - parcela č. 745/130 o výměře 27 m2 - ostatní plocha, zeleň - parcela č. 745/30 o výměře 1122 m2 - ostatní plocha, zeleň - parcela č. 745/132 o výměře 8 m2 - ostatní plocha, zeleň - parcela č. 745/29 o výměře 89 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 745/5 o výměře 181 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 745/2 o výměře 917 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č 2352/14 o výměře 4729 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 2352/15 o výměře 1861 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 2352/12 o výměře 925 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 2352/35 o výměře 1709 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 2352/4 o výměře 11471 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 2352/36 o výměře 497 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace - parcela č. 2352/37 o výměře 84 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace tak, jak je dnes vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec v katastru nemovitostí pro obec Jablonec nad Nisou, Kat. území Jablonec nad Nisou na LV č. 10001. Uvedený nepeněžitý vklad nemovitostí byl oceněn k tomu ustanoveným znalcem Ing. Josefem Nadrchalem znaleckým posudkem č. 2616-01/2009 ze dne 20.1.2009, obvyklá cena nemovitostí byla ve znaleckém posudku stanovena ve výši 18.915.000,-Kč (slovy osmnáct milionů devět set patnáct tisíc korun českých) a tato obvyklá cena podle závěrů znalce odpovídá emisnimu kurzu akcií, které mají být tímto nepeněžitým vkladem splaceny. h) Na uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 18 (osmnáct) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy jeden milion korun českých) a 9 (devět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých), i) Částka 15.000,-Kč (patnáct tisíc korun českých), kterou tvoří rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu stanovenou znaleckým posudkem a částkou, která se započítává na splacení emisního kurzu akcií, bude zaúčtována jako emisní ážio. 12.6.2009 - 29.1.2010
Zapisuje se rozhodnutí Rady města Liberce, která po projednání jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti Dopravní podnik města Liberce, a.s., se sídlem v Liberci 3, Mrštíkova 3, PSČ 461 71, IČ 47311975, na svém zasedání konaném dne 1.6.2004 rozhodla o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti dle ust.§ 208 zák.č. 513/91 Sb. obchodní zákoník a přijala k tomu příslušné usnesení: a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 438.312.000,- Kč, to jest slovy čtyřistatřicetosmmilionůtřistadvanácttisíc korun českých ( z částky 344.388.000,-Kč na částku 782.700.000,-Kč); b) základní kapitál se zvyšuje z vlastních zdrojů společnosti takto: z Ostatních kapitálových fondů (účet číslo 413) částkou 432.450.025,-Kč a z Ostatních a statutárních fondů - ostatních fondů investičních (účet číslo 42730) částkou 5.861.975,-Kč; c) zvýšení základního kapitálu se provede zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií z hodnoty 22.000,-Kč za akcii na hodnotu 50.000,-Kč( slovy:padesáttisíc korun českých) za akcii - společnost vydá celkem 15 654 kusů kmenových akcií znějících na jméno v zaknihované podobě; 8.3.2005 - 1.9.2005
15 654 akcií na jméno po 10 000,-Kč nominální hodnoty, které jsou registrovány ve formě zaknihovaných cenných papírů u Střediska cenných papírů se sídlem v Praze 1, Letenská 15. 14.3.1994 - 11.4.1996

Aktuální kontaktní údaje Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Kapitál Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

zakladni jmění 785 700 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.1.2010
zakladni jmění 782 700 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.3.2005 - 29.1.2010
zakladni jmění 344 388 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.4.2000 - 8.3.2005
zakladni jmění 273 945 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.4.1996 - 25.4.2000
zakladni jmění 156 540 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.4.1993 - 11.4.1996

Akcie Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 78 22.7.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 27 22.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 3 22.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 3 29.1.2010 - 22.7.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 78 1.9.2005 - 22.7.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 27 1.9.2005 - 22.7.2014
Akcie na jméno 50 000 Kč 15 654 8.3.2005 - 1.9.2005
Akcie na jméno 22 000 Kč 15 654 25.4.2000 - 8.3.2005
Akcie na jméno 17 500 Kč 15 654 11.4.1996 - 25.4.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 156 540 1.4.1993 - 14.3.1994

Sídlo Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Mrštíkova 850/3 , Liberec 460 07 18.6.2003
Adresa Mrštíkova 850/3 , Liberec 460 07 1.4.1993 - 18.6.2003

Předmět podnikání Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 22.7.2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 22.7.2014
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 12.6.2009
opravy silničních vozidel 12.6.2009
provozování dráhy a drážní dopravy 12.6.2009
provozování autoškoly 12.6.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.6.2009
silniční motorová doprava osobní 12.6.2009 - 12.6.2009
silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní,- vnitrostátní veřejná linková, - mezinárodní linková 12.6.2009 - 22.7.2014
provozování autoškoly 29.12.2008 - 12.6.2009
provozování dráhy a drážní dopravy 5.5.2005 - 12.6.2009
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 25.4.2000 - 12.6.2009
správa a údržba majetku 25.4.2000 - 12.6.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. 1.-3. zák. č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání) 25.4.2000 - 12.6.2009
provoz sociálního zařízení 25.4.2000 - 12.6.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 25.4.2000 - 12.6.2009
reklamní služby 9.6.1995 - 12.6.2009
úklidové práce 9.6.1995 - 12.6.2009
provádění dopravních staveb 1.4.1993 - 25.4.2000
provozování drah 1.4.1993 - 5.5.2005
silniční motorová doprava 1.4.1993 - 12.6.2009
výroba, montáž, opravy a rekonstrukce technických dopravních zařízení 1.4.1993 - 12.6.2009
opravy motorových vozidel 1.4.1993 - 12.6.2009
pronájem vozidel 1.4.1993 - 12.6.2009
ubytovací služby 1.4.1993 - 12.6.2009

vedení firmy Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Statutární orgán Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jsou oprávněni jednat navenek ve všech záležitostech samostatně všichni členové představenstva. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva, a to předseda a místopředseda. V případě nepřítomnosti jednoho z nich bude druhým podepisujícím některý z dalších členů představen- stva. Podpisy se připojují k obchodní firmě, nebo otisku razítka společnosti. 18.6.2003
Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva, a to předseda a místopředseda. V případě nepřítomnosti jednoho z nich bude druhým podepisujícím některý z dalších členů představenstva. Podpisy se připojují k obchodnímu jménu, nebo otisku razítka společnosti. 25.4.2000 - 18.6.2003
Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že: a) Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva, a to předseda a místopředseda. V případě nepřítomnosti jednoho z nich bude druhým podepisujícím některý další člen předsta- venstva. b) Právo podepisovat za společnost může představenstvo přenést na výkonného ředitele písemnou plnou mocí, avšak pouze v obchod- ních a personálních záležitostech společnosti. Podpisy se připojují k názvu společnosti nebo otisku razítka společnosti. 1.4.1993 - 25.4.2000
místopředseda představenstva Martin Pabiška MBA 1.6.2018
Vznik členství 24.5.2018
Vznik funkce 25.5.2018
Adresa: Ševčíkova 286/1 , Liberec 460 06
předseda představenstva Ing. Michal Zděnek M.A. 1.6.2018
Vznik členství 24.5.2018
Vznik funkce 25.5.2018
Adresa: Dittrichova 2023/7 , Praha 120 00
člen představenstva ing. Václav Sosna 1.6.2018
Vznik členství 24.5.2018
Adresa: Třebízského 1690/9 , Lysá nad Labem 289 22
Představenstvo Jaroslav Bureš 1.4.1993 - 11.8.1993
Adresa: Kašparova 590 , Liberec 463 12
Jméno Zdeněk Kadlas 1.4.1993 - 11.8.1993
Adresa: Haškova 978/24 , Liberec 460 06
Jméno Ing. Josef Ebert 1.4.1993 - 21.9.1994
Adresa: nám. Kyjevské 3/5 , Liberec 460 06
Jméno Ing. Stanislava Jakešová 1.4.1993 - 13.1.1995
Adresa: Haškova 936/12 , Liberec 460 06
Jméno Ing. Vítězslav Ulvr 1.4.1993 - 11.4.1996
Adresa: Michelský vrch 446/46 , Liberec 460 14
Jméno RNDr. Zdeněk Kadlas 11.8.1993 - 11.4.1996
Adresa: Haškova 978/24 , Liberec 460 06
Člen představenstva Ing. Josef Ebert 21.9.1994 - 11.4.1996
Adresa: Hvězdná 490/19 , Liberec 460 05
Představenstvo Ing. Jaroslav Bureš 11.8.1993 - 25.4.2000
Adresa: Kašparova 590 , Liberec 463 12
Člen představenstva Ing. Jiří Lauerman 13.1.1995 - 25.4.2000
Adresa: Poutnická 548/4 , Liberec 460 01
Předseda představenstva Ing. Josef Ebert 11.4.1996 - 25.4.2000
Adresa: Hvězdná 490/19 , Liberec 460 05
Místopředseda představenstva RNDr. Zdeněk Kadlas 11.4.1996 - 25.4.2000
Adresa: Haškova 978/24 , Liberec 460 06
Člen představenstva Ing. Václav Valdman 11.4.1996 - 25.4.2000
Adresa: Lipová 660 , Chrastava 463 31
Předseda představenstva Ing. Jiří Ježek 25.4.2000 - 13.11.2000
Adresa: Pod Ještědem 287 , Liberec 460 08
Člen představenstva MUDr. Jaroslav Krutský 25.4.2000 - 13.11.2000
Adresa: Na Rybníčku 146/8 , Liberec 460 07
Člen představenstva Naděžda Jozífková 25.4.2000 - 9.1.2001
Adresa: Dlážděná 1423 , Liberec 463 11
Člen představenstva Jaroslav Pavlas 25.4.2000 - 18.6.2003
Adresa: 5. května 32/16 , Liberec 460 01
Místopředseda představenstva Petr Praus 25.4.2000 - 18.9.2003
Vznik členství 26.1.1999
Zánik členství 21.1.2003
Vznik funkce 27.1.1999
Zánik funkce 21.1.2003
Adresa: Hvězdná 489/17 , Liberec 460 05
Člen představenstva Mgr. Stanislav Cvrček 25.4.2000 - 18.9.2003
Vznik členství 26.1.1999
Zánik členství 21.1.2003
Adresa: Zhořelecká 1328/2 , Liberec 460 01
Předseda představenstva Ing. Jiří Kittner 13.11.2000 - 18.9.2003
Vznik členství 20.6.2000
Zánik členství 21.1.2003
Vznik funkce 3.8.2000
Zánik funkce 21.1.2003
Adresa: Vřesová 119 , Liberec 460 15
Člen představenstva Tomáš Hasil 13.11.2000 - 18.9.2003
Vznik členství 20.6.2000
Zánik členství 21.1.2003
Adresa: Tomanova 803/6 , Liberec 460 14
Člen představenstva Ing. Josef Ebert 9.1.2001 - 18.9.2003
Vznik členství 12.9.2000
Zánik členství 21.1.2003
Adresa: Hvězdná 490/19 , Liberec 460 05
Člen představenstva Naděžda Jozífková 9.1.2001 - 18.9.2003
Vznik členství 26.1.1999
Zánik členství 21.1.2003
Adresa: Kašparova 710 , Liberec 463 12
Člen představenstva Jaroslav Pavlas 18.6.2003 - 18.9.2003
Vznik členství 26.1.1999
Zánik členství 21.1.2003
Adresa: Okálová 1040 , Liberec 463 11
předseda představenstva Ing. Pavel Krenk 18.9.2003 - 5.7.2005
Vznik členství 21.1.2003
Zánik členství 22.3.2005
Vznik funkce 24.1.2003
Zánik funkce 22.3.2005
Adresa: Svatoplukova 458/23 , Liberec 460 01
člen představenstva Naděžda Jozífková 18.9.2003 - 7.2.2006
Vznik členství 21.1.2003
Zánik členství 17.6.2005
Adresa: Kašparova 710 , Liberec 463 12
člen představenstva Jaroslav Pavlas 18.9.2003 - 9.5.2007
Vznik členství 21.1.2003
Zánik členství 1.2.2007
Adresa: Okálová 1040 , Liberec 463 11
místopředseda představenstva Ing. Josef Ebert 18.9.2003 - 9.5.2007
Vznik členství 21.1.2003
Zánik členství 1.2.2007
Vznik funkce 24.1.2003
Zánik funkce 1.2.2007
Adresa: Hvězdná 490/19 , Liberec 460 05
člen představenstva Mgr. Stanislav Cvrček 18.9.2003 - 9.5.2007
Vznik členství 21.1.2003
Zánik členství 1.2.2007
Adresa: Zhořelecká 1328/2 , Liberec 460 01
člen představenstva Ing. Eva Kočárková 1.4.2005 - 9.5.2007
Vznik členství 8.4.2003
Zánik členství 1.2.2007
Adresa: Dr. Milady Horákové 135/63 , Liberec 460 07
člen představenstva Hynek Tampier 1.4.2005 - 9.5.2007
Vznik členství 8.4.2003
Zánik členství 1.2.2007
Adresa: Na Čekané 500/13 , Liberec 460 15
předseda představenstva Ing. Jiří Kittner 5.7.2005 - 9.5.2007
Vznik členství 22.3.2005
Zánik členství 1.2.2007
Vznik funkce 30.3.2005
Zánik funkce 1.2.2007
Adresa: Vřesová 119 , Liberec 460 15
člen představenstva Ing. Jiří Veselka 7.2.2006 - 9.5.2007
Vznik členství 19.10.2005
Zánik členství 1.2.2007
Adresa: Ruprechtická 553/27 , Liberec 460 01
předseda představenstva Ing. Jiří Kittner 9.5.2007 - 15.1.2008
Vznik členství 1.2.2007
Vznik funkce 23.3.2007
Adresa: Vřesová 119 , Liberec 460 15
člen představenstva Monika Martišová 9.5.2007 - 7.7.2008
Vznik členství 1.2.2007
Zánik členství 1.5.2008
Adresa: Krajinská 1247/5 , Liberec 460 01
člen představenstva JUDr. Eva Trsová 7.7.2008 - 12.6.2009
Vznik členství 1.5.2008
Zánik členství 1.4.2009
Adresa: Vnější 1390 , Liberec 463 11
člen představenstva Ing. Petr Olyšar 9.5.2007 - 30.9.2009
Vznik členství 1.2.2007
Adresa: Dobrovského 433/5 , Liberec 460 01
místopředseda představenstva MUDr. Jiří Richter 9.5.2007 - 21.3.2011
Vznik členství 1.2.2007
Zánik členství 17.2.2011
Vznik funkce 23.3.2007
Zánik funkce 17.2.2011
Adresa: Sáňkařská 360 , Liberec 460 08
člen představenstva Ing. Josef Ebert 9.5.2007 - 21.3.2011
Vznik členství 1.2.2007
Zánik členství 17.2.2011
Adresa: Hvězdná 490/19 , Liberec 460 05
člen představenstva Hana Konšelová 9.5.2007 - 21.3.2011
Vznik členství 1.2.2007
Zánik členství 17.2.2011
Adresa: Tyršův vrch 573 , Liberec 463 11
člen představenstva Bohumil Kašpar 9.5.2007 - 21.3.2011
Vznik členství 1.2.2007
Zánik členství 17.2.2011
Adresa: Charbinská 233 , Liberec 460 08
předseda představenstva Ing. Jiří Kittner 15.1.2008 - 21.3.2011
Vznik členství 1.2.2007
Zánik členství 17.2.2011
Vznik funkce 23.3.2007
Zánik funkce 17.2.2011
Adresa: Boženy Němcové 499/4 , Liberec 460 05
člen představenstva Monika Martišová 12.6.2009 - 21.3.2011
Vznik členství 1.4.2009
Zánik členství 17.2.2011
Adresa: Krajinská 1247/5 , Liberec 460 01
člen představenstva Ing. Petr Olyšar 30.9.2009 - 21.3.2011
Vznik členství 1.2.2007
Zánik členství 17.2.2011
Adresa: Na Mlýnku 800 , Liberec 460 01
člen představenstva Ing. Otakar Kypta 29.1.2010 - 21.3.2011
Vznik členství 1.8.2009
Zánik členství 17.2.2011
Adresa: Lučanská 150/7 , Jablonec nad Nisou 466 02
člen představenstva Bc. Jana Hamplová 29.1.2010 - 21.3.2011
Vznik členství 1.8.2009
Zánik členství 17.2.2011
Adresa: Jižní 144 , Jablonec nad Nisou 468 01
místopředseda představenstva Ing. Jiří Veselka 21.3.2011 - 6.4.2011
Vznik členství 17.2.2011
Vznik funkce 17.2.2011
Zánik funkce 17.2.2011
Adresa: Ruprechtická 553/27 , Liberec 460 01
člen PhDr. David Václavík Ph.D. 21.3.2011 - 26.5.2011
Vznik členství 17.2.2011
Adresa: Březová alej 1209/16 , Liberec 460 01
člen Ing. Petr Henych 21.3.2011 - 12.9.2011
Vznik členství 17.2.2011
Zánik členství 23.6.2011
Adresa: Elišky Krásnohorské 962 , Liberec 460 14
člen Mgr. Věra Rosenbergová 21.3.2011 - 12.9.2011
Vznik členství 17.2.2011
Zánik členství 23.6.2011
Adresa: Nad Údolím 228 , Liberec 463 12
člen Josef Šedlbauer Ph.D. 21.3.2011 - 12.9.2011
Vznik členství 17.2.2011
Zánik členství 23.6.2011
Adresa: Malodoubská 141 , 460 08 Liberec 23 Česká republika
člen představenstva Marcela Sedláková 12.9.2011 - 12.6.2013
Vznik členství 23.6.2011
Adresa: Víta Nejedlého 646 , Mnichovo Hradiště 295 01
předseda představenstva Roman Šotola 21.3.2011 - 23.11.2013
Vznik členství 17.2.2011
Vznik funkce 17.2.2011
Adresa: nám. Českých bratří 30/9 , Liberec 460 05
člen Bc. Jana Hamplová 21.3.2011 - 22.7.2014
Vznik členství 17.2.2011
Adresa: Jižní 144 , Jablonec nad Nisou 468 01
člen Ing. Karel Dlouhý 21.3.2011 - 22.7.2014
Vznik členství 17.2.2011
Adresa: Podhorská 850/46 , Jablonec nad Nisou 466 01
člen Bohumil Kašpar 21.3.2011 - 22.7.2014
Vznik členství 17.2.2011
Adresa: Charbinská 233 , Liberec 460 08
člen představenstva Ing. Jiří Veselka 6.4.2011 - 22.7.2014
Vznik členství 17.2.2011
Adresa: Ruprechtická 553/27 , Liberec 460 01
místopředseda představenstva PhDr. David Václavík Ph.D. 6.4.2011 - 22.7.2014
Vznik členství 17.2.2011
Vznik funkce 17.2.2011
Adresa: Březová alej 1209/16 , Liberec 460 01
člen představenstva Ing. Jiří Kittner 12.9.2011 - 22.7.2014
Vznik členství 23.6.2011
Adresa: Boženy Němcové 499/4 , Liberec 460 05
člen představenstva Ing. Jiří Rutkovský 12.9.2011 - 22.7.2014
Vznik členství 23.6.2011
Adresa: Americká 756 90, Liberec Česká republika
člen představenstva Marcela Sedláková 12.6.2013 - 9.4.2015
Vznik členství 23.6.2011
Zánik členství 17.2.2015
Adresa: Švestková 150 , Liberec 460 01
předseda představenstva Roman Šotola 23.11.2013 - 9.4.2015
Vznik členství 17.2.2011
Zánik členství 17.2.2015
Vznik funkce 17.2.2011
Zánik funkce 17.2.2015
Adresa: nám. Českých bratří 36/1 , Liberec 460 05
člen představenstva Ing. Jiří Veselka 22.7.2014 - 9.4.2015
Vznik členství 17.2.2011
Zánik členství 17.2.2015
Adresa: Ruprechtická 553/27 , Liberec 460 01
místopředseda představenstva PhDr. David Václavík Ph.D. 22.7.2014 - 9.4.2015
Vznik členství 17.2.2011
Zánik členství 17.2.2015
Vznik funkce 17.2.2011
Zánik funkce 17.2.2015
Adresa: Březová alej 1209/16 , Liberec 460 01
člen Bc. Jana Hamplová 22.7.2014 - 9.4.2015
Vznik členství 17.2.2011
Zánik členství 17.2.2015
Adresa: Jižní 144 , Jablonec nad Nisou 468 01
člen Ing. Karel Dlouhý 22.7.2014 - 9.4.2015
Vznik členství 17.2.2011
Zánik členství 17.2.2015
Adresa: Podhorská 850/46 , Jablonec nad Nisou 466 01
člen Bohumil Kašpar 22.7.2014 - 9.4.2015
Vznik členství 17.2.2011
Zánik členství 17.2.2015
Adresa: Charbinská 233 , Liberec 460 08
člen představenstva Ing. Jiří Kittner 22.7.2014 - 9.4.2015
Vznik členství 23.6.2011
Zánik členství 17.2.2015
Adresa: Boženy Němcové 499/4 , Liberec 460 05
člen představenstva Ing. Jiří Rutkovský 22.7.2014 - 9.4.2015
Vznik členství 23.6.2011
Zánik členství 17.2.2015
Adresa: Americká 765/90 , Liberec 460 07
člen představenstva Ing. Pavel Šulc 9.4.2015 - 29.1.2016
Vznik členství 18.2.2015
Adresa: K Bedřichovce 281 , Liberec 460 01
Předseda představenstva Ing. Martin Čulík 9.4.2015 - 29.1.2016
Vznik členství 18.2.2015
Vznik funkce 18.2.2015
Zánik funkce 3.12.2015
Adresa: Rybízová 233 , Liberec 460 01
Místopředseda představenstva prof. Ing. Josef Šedlbauer Ph.D. 9.4.2015 - 29.1.2016
Vznik členství 18.2.2015
Vznik funkce 18.2.2015
Zánik funkce 12.11.2015
Adresa: Táborská 357/7 , Liberec 460 08
člen představenstva Mgr. Jiří Římánek 9.4.2015 - 29.1.2016
Vznik členství 18.2.2015
Adresa: 1 , Stvolínky 470 02
člen představenstva Doc. PhDr. David Václavík Ph.D. 9.4.2015 - 16.2.2017
Vznik členství 18.2.2015
Adresa: Březová alej 1209/16 , Liberec 460 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Šrajer 9.4.2015 - 1.6.2018
Vznik členství 18.2.2015
Zánik členství 24.5.2018
Adresa: Holubova 636 , Liberec 463 12
člen představenstva Jiri Cecek 9.4.2015 - 1.6.2018
Vznik členství 18.2.2015
Zánik členství 24.5.2018
Adresa: Lodershamweg 9 , 857 64 Oberschleissheim Spolková republika Německo
člen představenstva Ing. Karel Dlouhý 9.4.2015 - 1.6.2018
Vznik členství 18.2.2015
Zánik členství 24.5.2018
Adresa: Podhorská 850/46 , Jablonec nad Nisou 466 01
člen představenstva JUDr. Ing. Lukáš Pleticha 9.4.2015 - 1.6.2018
Vznik členství 18.2.2015
Zánik členství 24.5.2018
Adresa: Průmyslová 1631/4 , Jablonec nad Nisou 466 01
člen představenstva prof. Ing. Josef Šedlbauer Ph.D. 29.1.2016 - 1.6.2018
Vznik členství 18.2.2015
Zánik členství 24.5.2018
Adresa: Táborská 357/7 , Liberec 460 08
předseda představenstva Ing. Pavel Šulc 29.1.2016 - 1.6.2018
Vznik členství 18.2.2015
Zánik členství 24.5.2018
Vznik funkce 3.12.2015
Zánik funkce 24.5.2018
Adresa: K Bedřichovce 281 , Liberec 460 01
místopředseda představenstva Mgr. Jiří Římánek 29.1.2016 - 1.6.2018
Vznik členství 18.2.2015
Zánik členství 24.5.2018
Vznik funkce 3.12.2015
Zánik funkce 24.5.2018
Adresa: 1 , Stvolínky 470 02
člen představenstva Ing. Martin Čulík 29.1.2016 - 1.6.2018
Vznik členství 18.2.2015
Zánik členství 24.5.2018
Adresa: Rybízová 233 , Liberec 460 01
člen představenstva Doc. PhDr. David Václavík Ph.D. 16.2.2017 - 1.6.2018
Vznik členství 18.2.2015
Zánik členství 24.5.2018
Adresa: Holého 977/12 , Liberec 460 01

Dozorčí rada Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Mgr. Petr Židek MBA 6.2.2019
Vznik členství 21.12.2018
Vznik funkce 11.1.2019
Adresa: Jizerská 873 , Liberec 460 15
člen dozorčí rady Mgr. Jiří Šolc 6.2.2019
Vznik členství 21.12.2018
Adresa: Krokova 213/12 , Liberec 460 07
člen dozorčí rady Ing. Robert Korselt 6.2.2019
Vznik členství 21.12.2018
Adresa: Sokolská 1365 , Liberec 460 01
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Šrajer 6.2.2019
Vznik členství 21.12.2018
Adresa: Holubova 636 , Liberec 463 12
člen dozorčí rady Ing. Jan Puhal 6.2.2019
Vznik členství 21.12.2018
Adresa: Na Pískovně 531/66 , Liberec 460 01
člen dozorčí rady Bc. David Novotný 6.2.2019
Vznik členství 21.12.2018
Adresa: 562 , Lučany nad Nisou 468 71
člen dozorčí rady Ing. Jiří Řádek 6.2.2019
Vznik členství 21.12.2018
Adresa: Cvičná 279/2 , Liberec 460 01
člen dozorčí rady Ing. Jakub Macek 6.2.2019
Vznik členství 21.12.2018
Adresa: F. L. Čelakovského 4278/7 , Jablonec nad Nisou 466 04
člen dozorčí rady Mgr. Jaroslav Šída 6.2.2019
Vznik členství 21.12.2018
Adresa: Boženy Němcové 3666/22 , Jablonec nad Nisou 466 04
člen dozorčí rady prof. Ing. Josef Šedlbauer Ph.D. 17.4.2019
Vznik členství 21.12.2018
Adresa: Pekárkova 322/22 , Liberec 460 15
člen dozorčí rady Jiří Bartoloměj Sturz 5.6.2019
Vznik členství 21.12.2018
Adresa: Husova 463/80 , Liberec 460 05
Jméno Ing. Rudolf Jágr 1.4.1993 - 11.4.1996
Adresa: Broumovská 701/13 , Liberec 460 06
Jméno Ludvík Lavička 1.4.1993 - 25.4.2000
Adresa: Lesní 769/19 , Liberec 460 01
Jméno Eva Maxmiliánová 1.4.1993 - 25.4.2000
Adresa: Vackova 377 , Liberec 463 12
Člen dozorčí rady Ing. Miloš Sladký 11.4.1996 - 25.4.2000
Adresa: Olbrachtova 616/33 , Liberec 460 15
Člen dozorčí rady Ing. Roman Uzel 25.4.2000 - 13.11.2000
Adresa: Sametová 717/10 , Liberec 460 06
Předseda dozorčí rady Ing. Radovan Louda 25.4.2000 - 18.6.2003
Zánik funkce 30.11.2000
Adresa: Vysoká 3310/74 , Jablonec nad Nisou 466 02
Člen dozorčí rady Vladimír Vácha 25.4.2000 - 18.6.2003
Zánik členství 26.1.1999
Adresa: Kašparova 993 , Liberec 30 Česká republika
Člen dozorčí rady ing. Stanislav Beránek 25.4.2000 - 18.6.2003
Adresa: Puškinova 71 , Liberec 463 12
Člen dozorčí rady ing. Oldřich Haas 25.4.2000 - 18.9.2003
Vznik členství 17.3.1999
Zánik členství 21.1.2003
Adresa: Franklinova 579 , Liberec 460 15
Člen dozorčí rady Milan Šída 25.4.2000 - 18.9.2003
Vznik členství 25.2.1999
Zánik členství 16.1.2003
Adresa: Sněhurčina 710/73 , Liberec 460 15
Člen dozorčí rady Ing. Zbyněk Karban 13.11.2000 - 18.9.2003
Vznik členství 20.6.2000
Zánik členství 21.1.2003
Adresa: Halasova 898/12 , Liberec 460 06
Člen dozorčí rady Ing. Radovan Louda 18.6.2003 - 18.9.2003
Vznik členství 30.6.1998
Zánik členství 21.1.2003
Adresa: Vysoká 3310/74 , Jablonec nad Nisou 466 02
Předseda dozorčí rady Ing. Stanislav Beránek 18.6.2003 - 18.9.2003
Vznik členství 26.1.1999
Zánik členství 21.1.2003
Vznik funkce 30.11.2000
Zánik funkce 21.1.2003
Adresa: Puškinova 71 , Liberec 463 12
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Kittner 18.9.2003 - 1.4.2005
Vznik členství 21.1.2003
Zánik členství 8.4.2003
Vznik funkce 10.2.2003
Zánik funkce 8.4.2003
Adresa: Vřesová 119 , Liberec 460 15
člen dozorčí rady Ing. Radovan Louda 18.9.2003 - 1.4.2005
Vznik členství 21.1.2003
Adresa: Venušina 193/3 , Jablonec nad Nisou 466 06
předseda dozorčí rady Ing. Radovan Louda 1.4.2005 - 5.5.2005
Vznik členství 21.1.2003
Zánik členství 15.6.2004
Vznik funkce 8.4.2003
Zánik funkce 15.6.2004
Adresa: Venušina 193/3 , Jablonec nad Nisou 466 06
člen dozorčí rady Jan Pikeš 18.9.2003 - 14.6.2007
Vznik členství 16.1.2003
Zánik členství 16.1.2007
Adresa: Dobiášova 884/24 , Liberec 460 06
člen dozorčí rady MUDr. Vladimír Kracík 1.4.2005 - 14.6.2007
Vznik členství 8.4.2003
Zánik členství 1.2.2007
Adresa: Jablonecká 283/16 , Liberec 460 05
předseda dozorčí rady Radim Zika 5.5.2005 - 14.6.2007
Vznik členství 15.6.2004
Zánik členství 1.2.2007
Vznik funkce 29.10.2004
Zánik funkce 1.2.2007
Adresa: Fibichova 1164/18 , Liberec 460 01
předseda dozorčí rady PhDr. David Václavík PhD. 14.6.2007 - 21.3.2011
Vznik členství 1.2.2007
Zánik členství 17.2.2011
Vznik funkce 8.5.2007
Zánik funkce 17.2.2011
Adresa: Březová alej 1209/16 , Liberec 460 01
člen dozorčí rady Martina Michalová 14.6.2007 - 21.3.2011
Vznik členství 1.2.2007
Zánik členství 17.2.2011
Adresa: Wintrova 493/28 , Liberec 460 01
člen dozorčí rady Václav Brandýský 14.6.2007 - 21.3.2011
Vznik členství 11.4.2007
Zánik členství 17.2.2011
Adresa: Žitná 817 , Liberec 460 06
člen dozorčí rady Ing. František Pešek 29.1.2010 - 21.3.2011
Vznik členství 1.8.2009
Zánik členství 17.2.2011
Adresa: U Kostela 3854/19 , Jablonec nad Nisou 466 04
člen dozorčí rady Miroslav Pelta 29.1.2010 - 21.3.2011
Vznik členství 1.8.2009
Zánik členství 17.2.2011
Adresa: Puškinova 4780/6 , Jablonec nad Nisou 466 01
člen dozorčí rady Miloslav Kinazs 16.3.2010 - 21.3.2011
Vznik funkce 26.2.2010
Zánik funkce 17.2.2011
Adresa: Olbrachtova 619/39 , Liberec 460 15
člen dozorčí rady Miroslav Kinazs 6.4.2011 - 26.5.2011
Vznik členství 26.2.2010
Adresa: Olbrachtova 619/39 , Liberec 460 15
člen dozorčí rady Václav Brandýský 6.4.2011 - 26.5.2011
Vznik členství 11.4.2007
Zánik členství 12.4.2011
Adresa: Žitná 817 , Liberec 460 06
předseda Ing. Jiří Kittner 21.3.2011 - 12.9.2011
Vznik členství 17.2.2011
Zánik členství 23.6.2011
Vznik funkce 17.2.2011
Zánik funkce 23.6.2011
Adresa: Boženy Němcové 499/4 , Liberec 460 05
člen Miroslav Pelta 21.3.2011 - 12.9.2011
Vznik členství 17.2.2011
Adresa: Puškinova 4780/6 , Jablonec nad Nisou 466 01
člen Monika Zajíčková 21.3.2011 - 9.7.2012
Vznik členství 17.2.2011
Zánik členství 21.5.2012
Adresa: Vnější 1390 , Liberec 463 11
člen dozorčí rady Miloslav Kinazs 26.5.2011 - 28.3.2014
Vznik členství 26.2.2010
Zánik členství 26.2.2014
Adresa: Olbrachtova 619/39 , Liberec 460 15
předseda dozorčí rady Miroslav Pelta 12.9.2011 - 8.6.2014
Vznik členství 17.2.2011
Vznik funkce 23.6.2011
Adresa: Puškinova 4780/6 , Jablonec nad Nisou 466 01
člen dozorčí rady Jan Hegr 26.5.2011 - 15.7.2014
Vznik členství 12.4.2011
Adresa: Halasova 896/16 , Liberec 460 06
člen Ing. František Pešek 21.3.2011 - 22.7.2014
Vznik členství 17.2.2011
Adresa: U Kostela 3854/19 , Jablonec nad Nisou 466 04
člen dozorčí rady Prof., Doc., Ing. Josef Šedlbauer PhD. 9.7.2012 - 22.7.2014
Vznik členství 21.5.2012
Adresa: Táborská 357/7 , Liberec 460 08
člen dozorčí rady Jan Hegr 15.7.2014 - 30.10.2014
Vznik členství 12.4.2011
Zánik členství 31.7.2014
Adresa: Starý dvůr 199 , Mochov 250 87
člen Ing. Václav Podzimek 20.2.2014 - 9.4.2015
Vznik členství 16.12.2013
Zánik členství 17.2.2015
Adresa: Puškinova 53 , Liberec 463 12
předseda dozorčí rady Miroslav Pelta 8.6.2014 - 9.4.2015
Vznik členství 17.2.2011
Zánik členství 17.2.2015
Vznik funkce 23.6.2011
Zánik funkce 17.2.2015
Adresa: Puškinova 4780/6 , Jablonec nad Nisou 466 01
člen Ing. František Pešek 22.7.2014 - 9.4.2015
Vznik členství 17.2.2011
Zánik členství 17.2.2015
Adresa: U Kostela 3854/19 , Jablonec nad Nisou 466 04
člen dozorčí rady Doc. Ing. Josef Šedlbauer PhD. 22.7.2014 - 9.4.2015
Vznik členství 21.5.2012
Zánik členství 17.2.2015
Adresa: Táborská 357/7 , Liberec 460 08
člen dozorčí rady Miroslav Pelta 9.4.2015 - 29.5.2015
Vznik členství 18.2.2015
Adresa: Puškinova 4780/6 , Jablonec nad Nisou 466 01
předseda dozorčí rady Miroslav Pelta 29.5.2015 - 30.10.2017
Vznik členství 18.2.2015
Zánik členství 10.10.2017
Vznik funkce 13.4.2015
Zánik funkce 10.10.2017
Adresa: Puškinova 4780/6 , Jablonec nad Nisou 466 01
člen dozorčí rady Ing. František Pešek 30.10.2017 - 16.1.2018
Vznik členství 10.10.2017
Adresa: U Kostela 3854/19 , Jablonec nad Nisou 466 04
člen Martin Krejcar 28.3.2014 - 20.3.2018
Vznik členství 27.2.2014
Zánik členství 22.2.2018
Adresa: Zahradní 457/22 , Liberec 460 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Kittner 11.7.2015 - 25.6.2018
Vznik členství 25.5.2015
Adresa: Boženy Němcové 499/4 , Liberec 460 05
člen Pavel Bouma 30.10.2014 - 11.7.2018
Vznik členství 30.9.2014
Zánik členství 24.5.2018
Adresa: Kominická 601/3 , Liberec 460 01
člen dozorčí rady Bc. Jana Hamplová 9.4.2015 - 6.2.2019
Vznik členství 18.2.2015
Zánik členství 21.12.2018
Adresa: Jižní 144 , Jablonec nad Nisou 468 01
člen dozorčí rady MUDr. Jan Mečl 11.7.2015 - 6.2.2019
Vznik členství 25.5.2015
Zánik členství 21.12.2018
Adresa: Husova 356/33 , Liberec 460 01
předseda dozorčí rady Ing. František Pešek 16.1.2018 - 6.2.2019
Vznik členství 10.10.2017
Zánik členství 21.12.2018
Vznik funkce 7.12.2017
Zánik funkce 21.12.2018
Adresa: U Kostela 3854/19 , Jablonec nad Nisou 466 04
člen Zdeněk Leszkoven 20.3.2018 - 6.2.2019
Vznik členství 22.2.2018
Zánik členství 21.12.2018
Adresa: Jeřmanická 483/19 , Liberec 463 12
člen dozorčí rady Ing. Jiří Kittner 25.6.2018 - 6.2.2019
Vznik členství 25.5.2015
Zánik členství 21.12.2018
Adresa: Svobody 520/2 , Liberec 460 05
člen dozorčí rady prof. Ing. Josef Šedlbauer Ph.D. 11.7.2018 - 6.2.2019
Vznik členství 24.5.2018
Zánik členství 21.12.2018
Adresa: Táborská 357/7 , Liberec 460 08
člen dozorčí rady Mgr. Jiří Římánek 11.7.2018 - 6.2.2019
Vznik členství 24.5.2018
Zánik členství 21.12.2018
Adresa: 1 , Stvolínky 470 02
člen dozorčí rady Ing. Martin Čulík 11.7.2018 - 6.2.2019
Vznik členství 24.5.2018
Zánik členství 21.12.2018
Adresa: Rybízová 233 , Liberec 460 01
člen dozorčí rady doc. PhDr. David Václavík Ph.D. 11.7.2018 - 6.2.2019
Vznik členství 24.5.2018
Zánik členství 21.12.2018
Adresa: Holého 977/12 , Liberec 460 01
člen dozorčí rady prof. Ing. Josef Šedlbauer Ph.D. 6.2.2019 - 17.4.2019
Vznik členství 21.12.2018
Adresa: Táborská 357/7 , Liberec 460 08
člen dozorčí rady Jiří Bartoloměj Sturz 6.2.2019 - 5.6.2019
Vznik členství 21.12.2018
Adresa: Haškova 977/22 , Liberec 460 06

Prokura Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Josef Ebert 25.4.2000 - 14.6.2007
Adresa: Hvězdná 490/19 , Liberec 460 05

Sbírka Listin Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 372/SL 195 rozhod. o statut. orgánu představenstvo Krajský soud v Ústí nad Labem 3.12.2015 28.12.2015 1.2.2016 9
B 372/SL 194 rozhod. o statut. orgánu představenstvo Krajský soud v Ústí nad Labem 3.12.2015 28.12.2015 1.2.2016 9
B 372/SL 193 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2015 24.6.2015 13.7.2015 9
B 372/SL 192 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2015 19.6.2015 22.6.2015 52
B 372/SL 191 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 13.4.2015 11.5.2015 4.6.2015 3
B 372/SL 190 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 18.2.2015 11.3.2015 14.4.2015 4
B 372/SL 189 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 13.2.2015 11.3.2015 14.4.2015 12
B 372/SL 188 rozhod. o statut. orgánu Zápis z doplňujících voleb Krajský soud v Ústí nad Labem 30.9.2014 9.10.2014 3.11.2014 2
B 372/SL 187 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 8.7.2014 9.10.2014 3.11.2014 3
B 372/SL 186 rozhod. o statut. orgánu Odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 2.10.2014 9.10.2014 3.11.2014 1
B 372/SL 185 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 113/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2014 23.7.2014 24.7.2014 32
B 372/SL 184 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 17.3.2014 11.6.2014 11.6.2014 52
B 372/SL 182 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 16.12.2013 24.2.2014 25.2.2014 8
B 372/SL 181 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ústí nad Labem 21.11.2013 24.2.2014 25.2.2014 2
B 372/SL 180 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ústí nad Labem 28.11.2013 24.2.2014 25.2.2014 2
B 372/SL 179 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2013 29.5.2013 52
B 372/SL 178 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 21.5.2012 10.7.2012 10.7.2012 5
B 372/SL 177 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.3.2012 28.5.2012 30.5.2012 48
B 372/SL 176 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2011 21.9.2011 26.9.2011 1
B 372/SL 175 podpisové vzory čestné prohl.Ing.J.Rutkovský Krajský soud v Ústí nad Labem 22.8.2011 21.9.2011 26.9.2011 2
B 372/SL 174 podpisové vzory čestné prohl.M.Sedláková Krajský soud v Ústí nad Labem 18.8.2011 21.9.2011 26.9.2011 2
B 372/SL 173 podpisové vzory čestné prohl.Ing.J.Kittner Krajský soud v Ústí nad Labem 25.8.2011 21.9.2011 26.9.2011 2
B 372/SL 172 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání VH Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2011 21.9.2011 26.9.2011 3
B 372/SL 171 podpisové vzory čestné prohl.J.Hegr Krajský soud v Ústí nad Labem 11.5.2011 30.5.2011 1.6.2011 2
B 372/SL 170 rozhod. o statut. orgánu Zápis z tajné volby čl.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 12.4.2011 30.5.2011 1.6.2011 2
B 372/SL 169 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2011 27.5.2011 31.5.2011 48
B 372/SL 168 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 17.2.2011 8.4.2011 13.4.2011 3
B 372/SL 156 podpisové vzory ČP Bc.J.Hamplová Krajský soud v Ústí nad Labem 19.2.2011 21.3.2011 26.3.2011 2
B 372/SL 167 podpisové vzory ČP Ing.J.Veselka Krajský soud v Ústí nad Labem 4.3.2011 21.3.2011 25.3.2011 2
B 372/SL 166 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ústí nad Labem 17.2.2011 21.3.2011 25.3.2011 3
B 372/SL 165 podpisové vzory zápis z jedn.DR Krajský soud v Ústí nad Labem 17.2.2011 21.3.2011 25.3.2011 1
B 372/SL 164 ostatní zápis z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 17.2.2011 21.3.2011 25.3.2011 2
B 372/SL 163 podpisové vzory ČP R.Šotola Krajský soud v Ústí nad Labem 17.2.2011 21.3.2011 25.3.2011 2
B 372/SL 162 podpisové vzory ČP B.Kašpar Krajský soud v Ústí nad Labem 17.2.2011 21.3.2011 25.3.2011 2
B 372/SL 161 podpisové vzory ČP Ing.K.Dlouhý Krajský soud v Ústí nad Labem 17.2.2011 21.3.2011 25.3.2011 2
B 372/SL 160 podpisové vzory ČP PhDr.D.Vácavík Ph.D. Krajský soud v Ústí nad Labem 4.3.2011 21.3.2011 25.3.2011 2
B 372/SL 159 podpisové vzory ČP J.Šedlbauer Krajský soud v Ústí nad Labem 4.3.2011 21.3.2011 25.3.2011 2
B 372/SL 158 podpisové vzory ČP Ing.P.Hernych Krajský soud v Ústí nad Labem 7.3.2011 21.3.2011 25.3.2011 2
B 372/SL 157 podpisové vzory ČP Ing.J.kittner Krajský soud v Ústí nad Labem 20.2.2011 21.3.2011 25.3.2011 2
B 372/SL 155 podpisové vzory ČP Mgr.V.Rosenbergová Krajský soud v Ústí nad Labem 3.3.2011 21.3.2011 25.3.2011 2
B 372/SL 154 podpisové vzory Ing.F.Pešek Krajský soud v Ústí nad Labem 20.1.2011 21.3.2011 25.3.2011 2
B 372/SL 153 podpisové vzory ČP M.Pelta Krajský soud v Ústí nad Labem 20.2.2011 21.3.2011 25.3.2011 2
B 372/SL 152 podpisové vzory ČP M.Zajíčková Krajský soud v Ústí nad Labem 3.3.2011 21.3.2011 25.3.2011 2
B 372/SL 150 notářský zápis NZ 357/2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.10.2010 4.11.2010 8.11.2010 5
B 372/SL 148 notářský zápis NZ 257/2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 13.10.2010 22.10.2010 1.11.2010 5
B 372/SL 147 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.3.2010 27.5.2010 31.5.2010 44
B 372/SL 146 rozhod. o statut. orgánu Zápis o průběhu doplň. voleb Krajský soud v Ústí nad Labem 26.2.2010 17.3.2010 22.3.2010 1
B 372/SL 145 podpisové vzory čestné prohl.M.Kinazs Krajský soud v Ústí nad Labem 9.3.2010 17.3.2010 22.3.2010 4
B 372/SL 144 rozhod. o statut. orgánu Výpis ze zasedání rady města Krajský soud v Ústí nad Labem 14.7.2009 7.2.2010 8.2.2010 1
B 372/SL 143 podpisové vzory čestné prohl.Ing.Pešek Krajský soud v Ústí nad Labem 9.11.2009 3.2.2010 4.2.2010 2
B 372/SL 142 podpisové vzory čestné prohl.Bc.Hamplová Krajský soud v Ústí nad Labem 9.11.2009 3.2.2010 4.2.2010 2
B 372/SL 141 podpisové vzory čestné prohl.Ing.Kypta Krajský soud v Ústí nad Labem 9.11.2009 3.2.2010 4.2.2010 2
B 372/SL 140 podpisové vzory čestné prohl.M.Pelta Krajský soud v Ústí nad Labem 9.11.2009 3.2.2010 4.2.2010 2
B 372/SL 139 notářský zápis NZ 266/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.7.2009 31.7.2009 6.8.2009 8
B 372/SL 137 podpisové vzory Monika Martišová Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2009 16.6.2009 16.6.2009 2
B 372/SL 136 ostatní čestné prohl.M.Martišová Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.2009 16.6.2009 16.6.2009 2
B 372/SL 135 notářský zápis NZ 167/2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2009 16.6.2009 16.6.2009 9
B 372/SL 134 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.3.2009 10.6.2009 10.6.2009 44
B 372/SL 132 notářský zápis NZ 523/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 18.12.2008 30.12.2008 5.1.2009 5
B 372/SL 131 ostatní souhl.se záp.do OR-JUDr.Trsová Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2008 8.7.2008 24.7.2008 2
B 372/SL 130 podpisové vzory JUDr.Eva Trsová Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2008 8.7.2008 24.7.2008 2
B 372/SL 129 ostatní čest.prohl.-JUDr.E.Trsová Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2008 8.7.2008 24.7.2008 2
B 372/SL 128 ostatní usnesení VH č.229/08 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.5.2008 8.7.2008 24.7.2008 1
B 372/SL 127 ostatní výpis usnesení ze zasedání RM Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2008 8.7.2008 24.7.2008 1
B 372/SL 126 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2008 18.6.2008 18.6.2008 61
B 372/SL 124 notářský zápis NZ 247/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.7.2007 16.1.2008 17.1.2008 3
B 372/SL 123 podpisové vzory čestné prohlá.PhDr.D.Václavík Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.2007 14.6.2007 15.6.2007 2
B 372/SL 122 podpisové vzory čestné prohlá.M.Michalová Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.2007 14.6.2007 15.6.2007 2
B 372/SL 121 podpisové vzory čestné prohlá.V.Brandýský Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2007 14.6.2007 15.6.2007 2
B 372/SL 120 ostatní zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 8.5.2007 14.6.2007 15.6.2007 2
B 372/SL 119 ostatní zápis z volby člena DR Krajský soud v Ústí nad Labem 11.4.2007 14.6.2007 15.6.2007 2
B 372/SL 118 ostatní zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.2007 14.6.2007 15.6.2007 2
B 372/SL 117 ostatní výpis usnesení ze zasedání RM Krajský soud v Ústí nad Labem 25.1.2007 14.6.2007 15.6.2007 3
B 372/SL 116 ostatní výpis usnesení ze zasedání RM Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2007 12.6.2007 12.6.2007 1
B 372/SL 115 ostatní zpráva o vztazích Krajský soud v Ústí nad Labem 26.4.2007 12.6.2007 12.6.2007 4
B 372/SL 114 účetní závěrka zpráva auditora 2006 k VZ Krajský soud v Ústí nad Labem 19.3.2007 12.6.2007 12.6.2007 3
B 372/SL 113 účetní závěrka zpráva auditora 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.3.2007 12.6.2007 12.6.2007 2
B 372/SL 112 účetní závěrka k 31.12.2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.3.2007 12.6.2007 12.6.2007 26
B 372/SL 111 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.5.2007 12.6.2007 12.6.2007 76
B 372/SL 110 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.J.Kittner Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.2007 10.5.2007 14.5.2007 2
B 372/SL 109 podpisové vzory čestné prohlá.H.Konšelová Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.2007 10.5.2007 14.5.2007 2
B 372/SL 108 podpisové vzory čestné prohlá.B.Kašpar Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.2007 10.5.2007 14.5.2007 2
B 372/SL 107 podpisové vzory čestné prohlá.MUDr.J.Richter Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.2007 10.5.2007 14.5.2007 2
B 372/SL 106 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.J.Ebert Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.2007 10.5.2007 14.5.2007 2
B 372/SL 105 podpisové vzory čestné prohlá.M.Martišová Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.2007 10.5.2007 14.5.2007 2
B 372/SL 104 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.P.Olyšar Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.2007 10.5.2007 14.5.2007 2
B 372/SL 103 ostatní výpis usnesení ze zasedání RM Krajský soud v Ústí nad Labem 25.1.2007 10.5.2007 14.5.2007 2
B 372/SL 99 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.4.2006 13.6.2006 23.6.2006 71
B 372/SL 102 účetní závěrka zpráva auditora 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2006 13.6.2006 23.6.2006 3
B 372/SL 101 ostatní výpis usnesení ze ZR Krajský soud v Ústí nad Labem 6.6.2006 13.6.2006 23.6.2006 1
B 372/SL 100 účetní závěrka k 31.12.2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.4.2006 13.6.2006 23.6.2006 30
B 372/SL 97 podpisové vzory čestné prohlá. Ing. J. Veselka Krajský soud v Ústí nad Labem 18.1.2006 8.2.2006 20.2.2006 2
B 372/SL 96 ostatní výpis usnesení ze zasedání RM Krajský soud v Ústí nad Labem 18.10.2005 8.2.2006 20.2.2006 1
B 372/SL 95 ostatní rezig.na funkci členky předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2005 8.2.2006 20.2.2006 1
B 372/SL 94 notářský zápis NZ 214/2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.12.2005 8.2.2006 20.2.2006 4
B 372/SL 93 ostatní výpis usnesení RM Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2005 1.9.2005 19.9.2005 1
B 372/SL 91 notářský zápis NZ 134/2005 + usnesení 2x Krajský soud v Ústí nad Labem 28.7.2005 1.9.2005 19.9.2005 5
B 372/SL 90 výroční zpráva 2004, usnesení - 2x Krajský soud v Ústí nad Labem 29.4.2005 14.7.2005 8.8.2005 138
B 372/SL 89 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenst Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2005 8.7.2005 1.8.2005 3
B 372/SL 88 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.J. Kittner Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2005 8.7.2005 1.8.2005 2
B 372/SL 87 rozhod. o statut. orgánu výpis z usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem 1.4.2005 8.7.2005 1.8.2005 1
B 372/SL 86 podpisové vzory čestné prohlá. R. Zika Krajský soud v Ústí nad Labem 3.8.2004 5.5.2005 26.5.2005 1
B 372/SL 85 ostatní výpis usnesení zasedání RM Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2004 5.5.2005 26.5.2005 1
B 372/SL 84 podpisové vzory licence Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.1996 5.5.2005 26.5.2005 4
B 372/SL 83 ostatní úřední povolení Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.1996 5.5.2005 26.5.2005 4
B 372/SL 82 ostatní úřední povolení Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.1996 6.5.2005 26.5.2005 4
B 372/SL 81 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 29.10.2004 5.5.2005 26.5.2005 1
B 372/SL 79 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 3.10.2003 6.4.2005 18.4.2005 2
B 372/SL 78 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.E.Kočárková Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.2003 6.4.2005 18.4.2005 2
B 372/SL 77 podpisové vzory čestné prohlá. H. Tampier Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2003 6.4.2005 18.4.2005 2
B 372/SL 76 notářský zápis NZ 285/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.7.2003 6.4.2005 18.4.2005 5
B 372/SL 75 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.4.2004 8.3.2005 22.3.2005 100
B 372/SL 74 účetní závěrka zpráva auditora 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.4.2004 8.3.2005 22.3.2005 28
B 372/SL 72 rozhod. o statut. orgánu výpis z usnesení zasedání RM Krajský soud v Ústí nad Labem 18.5.2004 8.3.2005 22.3.2005 2
B 372/SL 71 notářský zápis NZ 85/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2004 8.3.2005 22.3.2005 3
B 372/SL 70 účetní závěrka zpráva auditora 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.4.2003 4.3.2005 15.3.2005 22
B 372/SL 69 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.4.2003 4.3.2005 15.3.2005 76
B 372/SL 68 účetní závěrka k 31. 12. 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.3.2003 4.3.2005 15.3.2005 26
B 372/SL 67 podpisové vzory čestné prohlá. J.Pikeš Krajský soud v Ústí nad Labem 28.1.2003 24.9.2003 9.10.2003 2
B 372/SL 66 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.R.Louda Krajský soud v Ústí nad Labem 28.1.2003 24.9.2003 9.10.2003 2
B 372/SL 65 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.J.Kittner Krajský soud v Ústí nad Labem 28.1.2003 24.9.2003 9.10.2003 2
B 372/SL 64 podpisové vzory čestné prohlá. N.Jozífková Krajský soud v Ústí nad Labem 24.1.2003 29.7.2003 9.10.2003 2
B 372/SL 63 podpisové vzory čestné prohlá. J.Pavlas Krajský soud v Ústí nad Labem 24.1.2003 29.7.2003 9.10.2003 2
B 372/SL 62 podpisové vzory čestné prohlá. Mgr.S.Cvrček Krajský soud v Ústí nad Labem 24.1.2003 24.9.2003 9.10.2003 2
B 372/SL 61 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.J.Ebert Krajský soud v Ústí nad Labem 24.1.2003 24.9.2003 9.10.2003 2
B 372/SL 60 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.P.Krenk Krajský soud v Ústí nad Labem 24.1.2003 24.9.2003 9.10.2003 2
B 372/SL 59 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 10.2.2003 24.9.2003 9.10.2003 2
B 372/SL 58 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 24.1.2003 24.9.2003 9.10.2003 3
B 372/SL 56 notářský zápis NZ 90/2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.2003 24.9.2003 9.10.2003 6
B 372/SL 55 účetní závěrka k 31. 12. 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2002 9.7.2003 26
B 372/SL 54 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 4.4.2002 9.7.2003 49
B 372/SL 53 účetní závěrka zpráva auditora 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2001 9.7.2003 43
B 372/SL 52 účetní závěrka k 31. 12. 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.2001 9.7.2003 87
B 372/SL 51 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2001 9.7.2003 44
B 372/SL 50 notářský zápis NZ 207/2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.5.2002 9.7.2003 26
B 372/SL 49 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.Z.Karban Krajský soud v Ústí nad Labem 7.3.2002 9.7.2003 2
B 372/SL 48 podpisové vzory čestné prohlá. M.Šída Krajský soud v Ústí nad Labem 7.3.2002 9.7.2003 2
B 372/SL 47 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.O.Hass Krajský soud v Ústí nad Labem 11.3.2002 9.7.2003 2
B 372/SL 46 podpisové vzory čestné prohlá. Ing.S.Beránek Krajský soud v Ústí nad Labem 21.3.2002 9.7.2003 2
B 372/SL 45 podpisové vzory čestné prohlá. V.Vácha Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2002 9.7.2003 2
B 372/SL 44 podpisové vzory čestné prohlá. Ing. R. Louda Krajský soud v Ústí nad Labem 7.3.2002 9.7.2003 2
B 372/SL 43 podpisové vzory Naděžda Jozífková Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2002 9.7.2003 1
B 372/SL 42 podpisové vzory Ing.Josef Erbert Krajský soud v Ústí nad Labem 6.3.2002 9.7.2003 1
B 372/SL 41 podpisové vzory Tomáš Hasil Krajský soud v Ústí nad Labem 3.4.2002 9.7.2003 1
B 372/SL 40 podpisové vzory Jaroslav Pavlas Krajský soud v Ústí nad Labem 22.3.2002 9.7.2003 1
B 372/SL 39 podpisové vzory Mgr.Stanislav Cvrček Krajský soud v Ústí nad Labem 5.3.2002 9.7.2003 1
B 372/SL 38 podpisové vzory Petr Praus Krajský soud v Ústí nad Labem 8.3.2002 9.7.2003 1
B 372/SL 37 podpisové vzory Ing.Jiří Kittner Krajský soud v Ústí nad Labem 7.3.2002 9.7.2003 2
B 372/SL 36 ostatní zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 30.11.2000 9.7.2003 2
B 372/SL 35 ostatní výpis z usn. RD Krajský soud v Ústí nad Labem 12.9.2000 9.7.2003 1
B 372/SL 34 notářský zápis NZ 378/2000 vč. stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 13.10.2000 12.2.2001 16
B 372/SL 33 notářský zápis NZ 369/2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.10.2000 30.11.2000 2
B 372/SL 32 ostatní - zápis z 15. zas. předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 3.8.2000 30.11.2000 3
B 372/SL 31 účetní závěrka - výroční zpráva 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.11.2000 43
B 372/SL 30 účetní závěrka - zpráva auditora k 31.12.1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.3.2000 30.11.2000 27
B 372/SL 29 účetní závěrka k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.1999 30.11.2000 25
B 372/SL 28 účetní závěrka k 31.12.1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.4.1997 30.11.2000 37
B 372/SL 9 ostatní - výpis usnesení 20. zasedání Krajský soud v Ústí nad Labem 18.11.1997 15.5.2000 1
B 372/SL 8 rozhod. o statut. orgánu čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 16.9.1996 15.5.2000 1
B 372/SL 27 notářský zápis NZ 163/99 vč. stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.1999 15.5.2000 17
B 372/SL 26 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 20.4.1999 15.5.2000 4
B 372/SL 25 ostatní - udělení prokury Krajský soud v Ústí nad Labem 2.2.1999 15.5.2000 2
B 372/SL 24 ostatní - podpisový vzor Krajský soud v Ústí nad Labem 2.2.1999 15.5.2000 1
B 372/SL 23 ostatní - zápis z 1. schůze předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 27.1.1999 15.5.2000 4
B 372/SL 22 účetní závěrka k 31.12.1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.1999 15.5.2000 27
B 372/SL 21 rozhod. o statut. orgánu čl. DR Krajský soud v Ústí nad Labem 25.2.1999 15.5.2000 2
B 372/SL 20 ostatní - výpis usn. z 4. mimoř. zas. Krajský soud v Ústí nad Labem 17.3.1999 15.5.2000 1
B 372/SL 19 ostatní - výpis usnesení z 2. zasedání Krajský soud v Ústí nad Labem 26.1.1999 15.5.2000 1
B 372/SL 18 ostatní - potvrzení ZVOS Krajský soud v Ústí nad Labem 14.12.1999 15.5.2000 1
B 372/SL 17 ostatní - výpis usnesení z 15. zased. Krajský soud v Ústí nad Labem 7.9.1998 15.5.2000 1
B 372/SL 16 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 22.7.1998 15.5.2000 1
B 372/SL 15 notářský zápis NZ 219/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.1998 15.5.2000 3
B 372/SL 14 ostatní - prohlášení o odstoupení Krajský soud v Ústí nad Labem 25.6.1998 15.5.2000 1
B 372/SL 13 ostatní - výpis usnesení z 13. zased. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.1998 15.5.2000 3
B 372/SL 12 ostatní - výpis usnesení z 10. zased. Krajský soud v Ústí nad Labem 19.5.1998 15.5.2000 1
B 372/SL 11 ostatní - výpis usnesení z 3. zasedání Krajský soud v Ústí nad Labem 3.2.1998 15.5.2000 3
B 372/SL 10 ostatní - zápis čj. 116/98 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.1.1998 15.5.2000 2
B 372/SL 7 účetní závěrka -výroční zpráva za rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.4.1998 1.7.1999 48
B 372/SL 6 ostatní - usnesení č. 202/97 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.1997 17.2.1999 1
B 372/SL 5 ostatní - usnesení č. 358/96 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.9.1996 17.2.1999 1
B 372/SL 4 ostatní - výpis z usnesení 18. zased. Krajský soud v Ústí nad Labem 17.9.1996 17.2.1999 2
B 372/SL 3 ostatní - zasedání rady města Krajský soud v Ústí nad Labem 17.8.1996 17.2.1999 9
B 372/SL 2 účetní závěrka - výroční zpráva za r. 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.2.1999 40
B 372/SL 1 notářský zápis NZ 639/92 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.11.1992 17.2.1999 10

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

IČO (identifikační číslo) 47311975
Jméno Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Liberce
Vznik první živnosti: 1.10.1992
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 6

Sídlo Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Živnosti a provozovny Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

  • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Vilová 331/10, Liberec 460 10
Identifikační číslo provozovny 1013011881
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 5.11.1992

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Mrštíkova 460 07 Liberec
Identifikační číslo provozovny 1009700472
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.4.1993

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.4.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Mrštíkova 460 07 Liberec
Identifikační číslo provozovny 1009700472
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 1.4.1993
Provozovna č. 2
Provozovna Vilová 331/10, Liberec 460 10
Identifikační číslo provozovny 1013011881
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.4.1997

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.7.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Vilová 331/10, Liberec 460 10
Identifikační číslo provozovny 1013011881
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.7.1995

Živnost č. 5 Provozování autoškoly

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.3.2008

Živnost č. 6 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.5.2011

Živnost č. 7 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.10.1992
Zánik oprávnění 14.2.1994

Živnost č. 8 Pronájem vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.11.1992
Zánik oprávnění 11.7.1995
Konec oprávnění 15.11.1997

Živnost č. 10 Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce technických dopravních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 11 Provozování drah

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.4.1993
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 12 Úklidové práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.2.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Reklamní služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.2.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Správa a údržba majetku

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /kromě zboží vyhr.v příl. 1-3 zák.č.455/91 Sb. o živn.podnikání/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.8.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Provoz sociálního zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.8.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.6.1997
Zánik oprávnění 10.10.2000

Živnost č. 19 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Člen statutárního orgánu Martin Pabiška MBA
Člen statutárního orgánu Ing. Václav Sosna
Člen statutárního orgánu Ing. Michal Zděnek M.A.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

IČO: 47311975
Firma: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Liberec
Základní územní jednotka: Liberec (nečleněné město)
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.4.1993

Sídlo Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

Sídlo: Mrštíkova 3 NEOAD, Liberec (nečleněné město) 461 71

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Pozemní a potrubní doprava
Městská a příměstská pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Ostatní podobná ubytovací zařízení
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
Činnosti autoškol a jiných škol řízení
tracking image