Firma Doosan Škoda Power s.r.o. IČO 49193864


Doosan Škoda Power s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Doosan Škoda Power s.r.o. (49193864) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Tylova 1/57, Plzeň 301 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 7. 1993 a je stále aktivní. Doosan Škoda Power s.r.o. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Doosan Škoda Power s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Doosan Škoda Power s.r.o. na Justice.cz
Detailní informace o Doosan Škoda Power s.r.o. na rzp.cz

Výpis dat pro Doosan Škoda Power s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Doosan Škoda Power s.r.o.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka C 24733
IČO (identifikační číslo osoby) 49193864
Jméno Doosan Škoda Power s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.7.1993
Společnost ŠKODA POWER a.s., se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 301 28, IČ 491 93 864, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1210, změnila svoji právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným. 3.5.2010
Dne 16.2.2009 rozhodla společnost ŠKODA HOLDING a.s. jakožto jediný akcionář společnosti ŠKODA POWER a.s. v působnosti valné hromady společnosti ŠKODA POWER a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti ŠKODA POWER a.s. takto: 1. Důvod zvýšení základního kapitálu: Důvody zvýšení základního kapitálu jsou vymezeny ve zprávě představenstva společnosti ŠKODA POWER a.s. vypracované v souladu s § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, která tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu jako jeho nedílnou součást. 2. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Základní kapitál společnosti ŠKODA POWER a.s. se zvyšuje nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře společnosti o částku 971.237.000,- Kč (slovy: devět set sedmdesát jedna milionů dvě stě třicet sedm tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhované ho zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Jediný akcionář společnosti upíše za nepeněžitý vklad vymezený v bodě 6 níže a společnost ŠKODA POWER a.s. mu za tento vklad vydá: a) 971 ks (slovy: devět set sedmdesát jedna kusů) kmenových akcií znějících na jméno ŠKODA HOLDING a.s. v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) (dále jen "Upisované Akcie A"), a b) 237 ks (slovy: dvě stě třicet sedm kusů) kmenových akcií znějících na jméno ŠKODA HOLDING a.s. v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) (dále jen "Upisované Akcie B"). 4. Způsob upsání akcií: Všechny upisované akcie budou upsány Jediným akcionářem ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi Jediným akcionářem a společností ŠKODA POWER a.s. v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Náhradní upsání akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm . d) a e) obchodního zákoníku se nepřipouští. 5. Místo a lhůta pro upisování akcií, emisní kurs upisovaných akcií: Místem upisování akcií bude sídlo společnosti ŠKODA HOLDING a.s. Lhůta pro upisování akcií bude čtrnáct (14) dnů a počne běžet předložením návrhu smlouvy o upsání akcií společností ŠKODA POWER a.s. Jedinému akcionáři. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. u Upisovaných Akcií A 971.000.000 Kč (slovy: devět set sedmdesát jedna milionů korun českých) a u Upisovaných Akcií B 237.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet sedm tisíc korun českých). Emisní kurs bude roven nominální hodnotě upisovaných akcií. 6. Nepeněžitý vklad, místo a lhůta pro jeho splacení: Upisované akcie budou v celém rozsahu upsány nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti včetně jejich součástí a příslušenství v rozsahu vymezeném v příloze č. 4 tohoto notářského zápisu, která je jeho nedílnou součástí, a geometrickém plánu č. 7852-323/2008 vyhotoveném Ing. Jiřím Stránským a schváleným Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-město, dne 8.7.2008, pod číslem 882/08, který tvoří přílohu č. 5 tohoto notářského zápisu. Př edmětem nepeněžitého vkladu tak jsou zejména: (A) Vkládané pozemky. Předmětem vkladu jsou: - pozemky parc. č. 8981/6, 8985/8, 8985/4, 8985/6, 8985/3, 8981/3, 8985/7 v katastrálním území Plzeň, zapsané na LV č. 26085 vedeném katastrálním úřadem pro Plzeňsk ý kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro katastrální území Plzeň: - pozemek parc. č. 8984/6 v katastálním území Plzeň o výměře 36499m2, jak je tento vymezen geometrickým plánem č. GP 7852-323/2008 ze dne 1.7.2008, vyhotoveném Ing. Jiřím Stránským ( dále jen "Geometrický plán"), který vznikl spojením původního pozemku parc. č. 8984/6 v Katastrálním území Plzeň, zapsaného na LV č. 26085 vedeném katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro katastrální území Plzeň s nás ledujícími pozemky či částmi pozemků v Katastrálním území Plzeň, které jsou zapsány na shodném LV, a to s: částí pozemku označenou v Geometrickém plánu písmenem "b" o výměře 8891 m2, která byla Geometrickým plánem oddělena od pozemku parc. č. 8981/1; část í pozemku označenou v Geometrickém plánu písmenem "a" o výměře 11956m2, která byla Geometrickým plánem oddělena od pozemku parc. č. 8985/54: částí pozemku označenou v Geometrickém plánu písmenem "f" o výměře 2866m2, která byla Geometrickým plánem oddělena od pozemku parc. č. 8985/86; částí pozemku označenou v Geometrickém plánu písmenem "g" o výměře 329m2, která byla Geometrickým plánem oddělena od pozemku parc. č. 8984/16; a pozemky parc. č. 8985/88, 8985/89, 8985/30, 8985/31, 8985/32; (dále jen "Pozemek 8984/6") - pozemek parc. č. 8985/53 v katastrálním území Plzeň o výměře 8985/53 v katastrálním území Plzeň o výměře 1588m2, jak je tento vymezen v Geometrickém plánu, který vznikl spojením původního pozemku parc. č. 8985/53 v Katastrálním území Plzeň, z apsaného na LV č. 26085 vedeném katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro katastrální území Plzeň s původním pozemkem parc. č. 8985/85 v Katastrálním území Plzeň zapsaným na shodném LV; a dále (dále jen "Pozemek 8985/5 3") - pozemek parc. č. 8985/93 v katastrálním území Plzeň o výměře 316m2, jak je tento vymezen v Geometrickém plánu, který vznikl oddělením od pozemku parc. č. 8985/54 v Katastrálním území Plzeň, zapsaným na LV č. 26085 vedeném katastrálním úřadem pro Plzeňsk ý kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro katastrální území Plzeň; (veškeré výše uvedené pozemky dále společně jako "Pozemky"). Pozemky se vkládají včetně veškerých součástí a příslušenství, a to zejména, nikoli však výlučně, v rozsahu uvedeném v př íloze č. 4 (B) Vkládané stavební objekty. Předmětem vkladu jsou: (i) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, průmyslový objekt nacházející se na parcele č. 8985/8, k.ú. Plzeň, která je zapsána na LV č. 26085, vedeném katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro katastrální území P lzeň; (ii) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, průmyslový objekt, nacházející se na parcele č. 8985/7, k.ú. Plzeň, která je zapsána na LV č. 26085, vedeném katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro Katastrální území Plzeň; (iii) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, průmyslový objekt nacházející se na parcele č. 8985/3, k.ú. Plzeň, která je zapsána na LV č. 26085, vedeném katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro katastrální území Plzeň; (iv) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, průmyslový objekt nacházející se na parcele č. 8985/4, k.ú. Plzeň, která je zapsána na LV č. 26085, vedeném katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro katastrální území Plzeň; (v) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, průmyslový objekt nacházející se na parcele č. 8981/6, k.ú. Plzeň, která je zapsána na LV č. 26085, vedeném katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro katastrální území P lzeň; (vi) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, průmyslový objekt nacházející se na parcele č. 8985/6, k.ú. Plzeň, která je zapsána na LV č. 26085, vedeném katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro katastrální území Plzeň; (vii) budova bez čísla popisného nebo evidenčního, průmyslový objekt nacházející se na parcele č. 8981/3, k.ú. Plzeň, která je zapsána na LV č. 26085, vedeném katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, pro katastrální území Plzeň; (viii) stavební objekt - MB-šatna u TH, který není předmětem evidence v katastru nemovitostí, nacházející se na parcele č. 8985/6, k.ú. Plzeň; (ix) stavební objekt - Komunikace k lodi 13B, který není předmětem evidence v katastru nemovitostí, nacházející se na Pozemku 8984/6; (x) stavební objekt - Parkoviště č. 24, který není předmětem evidence v katastru nemovitostí, nacházející se na Pozemku 8984/6; a (xi) stavební objekt - Parkoviště č. 25, který není předmětem evidence v katastru nemovitostí, nacházející se na Pozemku 8985/53; (dále jen "Stavební objekty") Stavební objekty se vkládají včetně veškerých součástí a příslušenství zejména nikoli však výlučně v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 pod body (C) a (D). Nepeněžitý vklad se splácí v sídle společnosti ŠKODA HOLDING a.s. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí čtrnáct (14) dnů ode dne upsání akcií. 7. Výše ocenění nepeněžitého vkladu: Výše ocenění nepeněžitého vkladu byla určena ve Znaleckém posudku č. 1672/71/2008 ze dne 22.12.2008 vypracovaném znalcem Václavem Kroftem, znalcem jmenovaným za tímto účelem usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 7.2008, č.j. 46 Nc 126/2008 - 6 na 971.237.000,- Kč (slovy: devět set sedmdesát jedna milionů dvě stě třicet sedm tisíc korun českých). Tento znalecký posudek je přílohou č. 6 tohoto notářského zápisu, která je jeho nedílnou součástí. 20.2.2009 - 29.6.2010
Dne 24.11.2008 rozhodla společnost ŠKODA HOLDING a.s. jakožto jediný akcionář společnosti ŠKODA POWER a.s. v působnosti valné hromady společnosti ŠKODA POWER a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti ŠKODA POWER a.s. takto: 1. Důvod zvýšení základního kapitálu: Důvody zvýšení základního kapitálu jsou vymezeny ve zprávě představenstva společnosti ŠKODA POWER a.s. vypracované v souladu s § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, která tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu jako jeho nedílnou součást. 2. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Základní kapitál společnosti ŠKODA POWER a.s. se zvyšuje nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře společnosti o částku 959.776.000,- Kč (slovy: devět set padesát devět milionů sedm set sedmdesát šest tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhova ného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podopa upisovaných akcií: Jediný akcionář společnosti upíše za nepeněžitý vklad vymezený v bodě 6 níže a společnost ŠKODA POWER a.s. mu za tento vklad vydá: a) 959 ks (slovy: devět set padesát devět kusů) kmenových akcií znějících na jméno ŠKODA HOLDING a.s. v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milión korun českých) (dále jen "Upisované Akcie A"), a b) 776 ks (slovy: sedm set sedmdesát šest kusů) kmenových akcií znějících na jméno ŠKODA HOLDING a.s. v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) (dále jen "Upisované Akcie B"). 4. Způsob upsání akcií: Všechny upisované akcie budou upsány Jediným akcionářem ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi Jediným akcionářem a společností ŠKODA POWER a.s. v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Náhradní upsání akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm . d) a e) obchodního zákoníku se nepřipouští. 5. Místo a lhůta pro upisování akcií, emisní kurs upisovaných akcií: Místem upisování akcií bude sídlo společnosti ŠKODA HOLDING a.s. Lhůta pro upisování akcií bude čtrnáct (14) dnů a počne běžet předložením návrhu smlouvy o upsání akcií společností ŠKODA POWER a.s. Jedinému akcionáři. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. u Upisovaných Akcií A 959.000.000 Kč (slovy: devět set padesát devět milionů korun českých) a u Upisovaných Akcií B 776.000,- Kč (slovy: sedm set sedmdesá t šest tisíc korun českých). Emisní kurs bude roven nominální hodnotě upisovaných akcií. 6. Nepeněžitý vklad: Upisované akcie budou v celém rozsahu upsány nepeněžitým vkladem Jediného akcionáře. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou: a) ochranné známky v rozsahu vymezeném v příloze č. 4 tohoto notářského zápisu, která je jeho nedílnou součástí; b) výlučná užívací práva (licence) k ochranným známkám v rozsahu vymezeném v příloze č. 5 tohoto notářského zápisu, která je jeho nedílnou součástí. 7. Výše ocenění nepeněžitého vkladu: Výše ocenění nepeněžitého vkladu byla určena ve Znaleckém posudku č. 151/2008 ze dne 11.11.2008 vypracovaném znalcem Ing. Pavlem Reichlem, znalcem jmenovaným za tímto účelem usnesením Městského soudu v Praze ze dne 30.10.2008, č.j. 2 Nc 5160/2008-12 na 95 9.776.000,- Kč (slovy: devět set padesát devět milionů sedm set sedmdesát šest tisíc korun českých). Tento znalecký posudek je přílohou č. 6 tohoto notářského zápisu, která je jeho nedílnou součástí. 4.12.2008 - 20.2.2009
Společnost změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. 12.1.2006 - 12.1.2006
Na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 1. 3. 2004, která nabyla účinnosti dne 17. 3. 2004, uzavřené mezi ŠKODA ENERGO s.r.o. se sídlem 316 00 Plzeň, Tylova 1/57, identifikační číslo 491 93 864, jakožto prodávajícím, a BEZ BOHEMIA, s.r.o. se síd lem 148 00 Praha 4, Kloknerova 9, identifikační číslo 251 37 808 (nyní ETD TRANSFORMÁTORY s.r.o. se sídlem Plzeň - Doudlevce, Zborovská 22/54), jakožto kupujícím, přešla do vlastnictví kupujícího část podniku prodávajícího, označená jako divize Transformá tory. 6.12.2004 - 12.1.2006

Aktuální kontaktní údaje Doosan Škoda Power s.r.o.

Kapitál Doosan Škoda Power s.r.o.

zakladni jmění 3 298 340 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.8.2009
zakladni jmění 2 327 110 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.12.2008 - 5.8.2009
zakladni jmění 1 367 330 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.1.2006 - 22.12.2008
zakladni jmění 1 367 330 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1998 - 12.1.2006
zakladni jmění 176 078 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.7.1993 - 1.1.1998

Akcie Doosan Škoda Power s.r.o.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 3 297 5.8.2009 - 3.5.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 345 5.8.2009 - 3.5.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 326 22.12.2008 - 5.8.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 108 22.12.2008 - 5.8.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 367 12.1.2006 - 22.12.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 332 12.1.2006 - 22.12.2008

Sídlo Doosan Škoda Power s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa Tylova 1/57 , Plzeň 301 00 2.11.2016
Adresa Tylova 1/57 , Plzeň 301 00 24.10.2016 - 2.11.2016
Adresa Tylova 1/57 , Plzeň 301 00 30.1.2008 - 24.10.2016
Adresa Tylova 1/57 , Plzeň 301 00 29.5.2002 - 30.1.2008
Adresa Tylova 1/57 , Plzeň 301 00 15.11.2000 - 29.5.2002
Adresa nám. Českých bratří 8 , 316 00 Plzeň, Česká republika Česká republika
1.7.1993 - 15.11.2000

Předmět podnikání Doosan Škoda Power s.r.o.

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 4.2.2015
zámečnictví, nástrojářství 29.6.2010
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 29.6.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 29.6.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 29.6.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 29.6.2010
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 15.8.2008 - 29.6.2010
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 8.8.2008
projektová činnost ve výstavbě 8.8.2008
obráběčství 8.8.2008
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a komunikačních zařízení 8.8.2008 - 15.8.2008
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 8.8.2008 - 29.6.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 8.8.2008 - 29.6.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.8.2008 - 29.6.2010
záměčnictví, nástrojářství 8.8.2008 - 29.6.2010
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 19.11.2003 - 15.8.2008
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 29.5.2002 - 19.11.2003
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 29.5.2002 - 8.8.2008
velkoobchod 29.5.2002 - 15.8.2008
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 29.5.2002 - 15.8.2008
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny 29.5.2002 - 27.8.2008
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 29.5.2002 - 27.8.2008
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 29.5.2002 - 27.8.2008
testování, měření a analýzy 29.5.2002 - 27.8.2008
činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví, energetiky a chemie 29.5.2002 - 27.8.2008
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 29.5.2002 - 27.8.2008
galvanizérství 3.7.1998 - 29.5.2002
opravy motorových vozidel 3.7.1998 - 29.5.2002
výroba, montáž, opavy, rekonstrukce, revize a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 3.7.1998 - 29.5.2002
revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení 3.7.1998 - 29.5.2002
provozování středisek kalibrační služby 3.7.1998 - 29.5.2002
montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení 3.7.1998 - 29.5.2002
výroba rozvaděčů nízkého napětí 3.7.1998 - 29.5.2002
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 3.7.1998 - 29.5.2002
silniční motorová doprava nákladní 3.7.1998 - 29.5.2002
podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie 3.7.1998 - 29.5.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 3.7.1998 - 29.5.2002
poskytování software 3.7.1998 - 29.5.2002
ubytovací služby 3.7.1998 - 29.5.2002
poradenství v technických oborech a v oblasti průmyslového práva 3.7.1998 - 29.5.2002
stavba strojů s mechanickým pohonem 3.7.1998 - 29.5.2002
diagnostika elektrických srrojů a měření elektrických slaboproudých a silnoproudých veličin 3.7.1998 - 29.5.2002
výroba, instalace a opravy výstroje elektrických trakčních vozidel 3.7.1998 - 29.5.2002
zámečnictví 3.7.1998 - 27.8.2008
kovoobráběčství 3.7.1998 - 27.8.2008
nástrojářství 3.7.1998 - 27.8.2008
výroba, instalace a opavy elektrických strojů a přístrojů 3.7.1998 - 27.8.2008
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 3.7.1998 - 27.8.2008
projektová činnost ve výstavbě 3.7.1998 - 27.8.2008
projektová činnost v investiční výstavbě 7.10.1993 - 3.7.1998
provádění bytových a občanských staveb 7.10.1993 - 3.7.1998
provádění inženýrských staveb 7.10.1993 - 3.7.1998
inženýrská činnost v investiční výstavbě 7.10.1993 - 27.8.2008
provádění průmyslových staveb - příprava a realizace průmyslo- vých staveb, (t.j. činnost zhotovitele díla ve smyslu §§ 536 - 565 o.z.) 1.7.1993 - 3.7.1998
provádění dopravních staveb 1.7.1993 - 3.7.1998
projektová činnost v investiční výstavbě - technologicko - doda- vatelská (projektování technologických celků souborů a zařízení) 1.7.1993 - 3.7.1998
zámečnictví - montáže a opravy technologických celků, souborů a zařízení zámečnictví - výroba a opravy konstrukcí strojů a zařízení 1.7.1993 - 3.7.1998
výroba svařovaných ocelových mostních konstrukcí ČSD 1.7.1993 - 3.7.1998
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhra- zenáých tlakových zařízení 1.7.1993 - 3.7.1998
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 1.7.1993 - 3.7.1998
elektroinstalatérství - montáž průmyslových elektroinstalací nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí 1.7.1993 - 3.7.1998
montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení a vý- roba rozvaděčů nízkého napětí 1.7.1993 - 3.7.1998
revize elektrických zařízení 1.7.1993 - 3.7.1998
silniční motorová doprava 1.7.1993 - 3.7.1998
montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 1.7.1993 - 29.5.2002
provoz pojízdných zdvihadel o nosnosti nad 5000 kg. 1.7.1993 - 29.5.2002
projektování elektrických zařízení 1.7.1993 - 15.8.2008

vedení firmy Doosan Škoda Power s.r.o.

Statutární orgán Doosan Škoda Power s.r.o.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jednají navenek vždy alespoň dva jednatelé společně, z nichž alespoň jeden musí být Ing. Jiří Šmondrk nebo pan Byoungman Kim nebo pan Sukjoo Kang. 29.8.2019
Jménem společnosti jednají navenek vždy alespoň dva jednatelé společně, z nichž alespoň jeden musí být Ing. Jiří Šmondrk nebo pan Jaehwan Lim nebo pan Sukjoo Kang. 25.4.2018 - 29.8.2019
Jménem společnosti jednají navenek vždy alespoň dva jednatelé společně, znichž alespoň jeden musí být Ing. Jiří Šmondrk nebo pan Heung-Gweon Park nebo pan Sukjoo Kang. 8.7.2017 - 25.4.2018
Jménem společnosti jednají navenek vždy alespoň dva jednatelé společně, znichž alespoň jeden musí být Ing. Jiří Šmondrk nebo pan Heung-Gweon Park nebo pan Kwang Seob Jung. 14.9.2016 - 8.7.2017
Jménem společnosti jednají navenek vždy alespoň dva jednatelé společně, z nichž alespoň jeden musí být Ing. Jiří Šmondrk nebo pan Heung-Gweon Park nebo pan Jae-Hyuk Choi nebo pan Kwang Seob Jung. 22.8.2013 - 14.9.2016
Jménem společnosti jednají navenek vždy alespoň dva jednatelé společně, z nichž alespoň jeden musí být Ing. Jiří Šmondrk nebo pan Jean-Michel Aubertin nebo pan Sam Yong Son nebo pan Kwang Seob Jung. 10.12.2012 - 22.8.2013
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají navenek vždy alespoň dva jednatelé společně, z nichž alespoň jeden musí být Ing. Jiří Šmondrk nebo pan Jean-Michel Aubertin nebo pan Sam Yong Son. 17.8.2012 - 10.12.2012
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají navenek vždy alespoň dva jednatelé společně, z nichž alespoň jeden musí být Ing. Jiří Šmondrk nebo pan Jean-Michel Aubertin nebo pan Sam Yong Son nebo pan Stephen Norman Moore. 15.10.2010 - 17.8.2012
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají navenek vždy alespoň dva jednatelé společně, z nichž alespoň jeden musí být Ing. Jiří Zapletal nebo Iain Henry Miller nebo Heung-Gweon Park. 29.6.2010 - 15.10.2010
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají navenek vždy alespoň dva jednatelé společně. 3.5.2010 - 29.6.2010
Způsob jednání: Za představenstvo jednají jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. 2.3.2010 - 3.5.2010
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají navenek vždy dva členové představenstva společně. 12.1.2006 - 2.3.2010
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají vždy alespoň dva jednatelé společně. 29.5.2002 - 12.1.2006
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupují ve všech věcech jednatelé samostatně b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva jednatelé s uvedením jména a funkce 14.6.2000 - 29.5.2002
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupují ve všech věcech jednatelé samostatně b) podepisování - podepisování se provádí taks, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj pod- pis alespoň jeden z jednatelů 1.7.1993 - 14.6.2000
Jednatel Ing. Jiří Šmondrk 14.9.2016
Vznik funkce 29.4.2016
Adresa: Jižní 693/39 , Plzeň 312 00
Jednatel Sukjoo Kang 8.7.2017
Vznik funkce 6.2.2017
Adresa: Doosan House, Crawley Business Quarter , Crawley Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Jednatel Chulwoong Park 19.6.2018
Vznik funkce 4.5.2018
Adresa: K Beránku 1048/6 , Praha 143 00
Jednatel Jinwon Mok 29.8.2019
Vznik funkce 1.1.2019
Adresa: Seongnam-daero, Bundang-gu, Bdong 704ho , 135 96 Seongnam-si, Gyeonggi-do Korejská republika
Jednatel Byoungman Kim 29.8.2019
Vznik funkce 1.1.2019
Adresa: Junganggongwon-ro, Bundang-gu, 311dong 1203ho , 135 88 Seongnam-si, Gyeonggi-do Korejská republika
Jednatel Ing. Jan Wild 1.7.1993 - 20.1.1995
Adresa: Lukavická 2015/18 , Plzeň 301 00
Jednatel John Harnet 18.8.1993 - 28.3.1995
Adresa: 14 Devas Road , Wimbledon, London, SW20 80D Česká republika
Jednatel Ing. Ivo Dubský 1.7.1993 - 10.4.1997
Adresa: Koperníkova 2658/41 , Plzeň 301 00
Jednatel Bill Mccandles 18.8.1993 - 10.4.1997
Adresa: 4 Briar Avenue , Greenlee, Norbury, SW16 3AA Česká republika
Jednatel Dr. Richard Peter Harris 18.8.1993 - 10.4.1997
Adresa:
Jednatel Jan Carpenter 18.8.1993 - 10.4.1997
Adresa: 930 Ivywall drive , Houston Texas 77079, USA Česká republika
Jednatel Ing. Jan Kleisner 29.1.1998 - 3.7.1998
Adresa: Žlutická 1664/31 , Plzeň 323 00
Jednatel Ing. Jiří Starý 10.4.1997 - 2.6.2000
Adresa: Macháčkova 810/48 , Plzeň 318 00
Jednatel Ing. Václav Lang 3.7.1998 - 2.6.2000
Adresa: 51 , 330 14 Žilov Česká republika
Jednatel Ing. Josef Šlouf 9.12.1998 - 2.6.2000
Adresa: Kaznějovská 1308/54 , Plzeň 323 00
Jednatel Ing. Pavel Hudeček CSc. 2.6.2000 - 16.1.2002
Zánik funkce 1.11.2001
Adresa: Na Trávníku 326/15 , Plzeň 321 00
Jednatel Ing. Jan Musil CSc. 2.6.2000 - 1.9.2003
Vznik funkce 5.4.2000
Adresa: Chválenická 2132/6 , Plzeň 326 00
Jednatel Ing. Ján Depta 16.1.2002 - 1.6.2004
Vznik funkce 2.11.2001
Zánik funkce 24.11.2003
Adresa: 121 , Tlustice 268 01
Jednatel Ing. Jiří Šmondrk 25.9.2000 - 12.1.2006
Vznik funkce 1.8.2000
Zánik funkce 12.1.2006
Adresa: Bzenecká 1036/12 , Plzeň 323 00
Jednatel Ing. Jan Musil CSc. 1.9.2003 - 12.1.2006
Vznik funkce 5.4.2000
Zánik funkce 12.1.2006
Adresa: Jeřabinová 929/5 , Plzeň 326 00
Jednatel Ing. Václav Řehoř PhD., MBA 1.6.2004 - 12.1.2006
Vznik funkce 1.3.2004
Zánik funkce 12.1.2006
Adresa: Chuderov 90 , 400 11 Ústí nad Labem Česká republika
Jednatel Braham Bhushan MBA 27.7.2005 - 12.1.2006
Vznik funkce 1.6.2005
Zánik funkce 12.1.2006
Adresa: Francouzská republika
38 Avenue Eduard Belin, 925 00 Rueil Malmaison
člen představenstva Ing. Jiří Zapletal 12.1.2006 - 2.3.2006
Vznik členství 12.1.2006
Adresa: Pod Bílým Kamenem 357 , Velké Popovice 251 69
člen představenstva Ing. Jan Musil CSc. 12.1.2006 - 2.3.2006
Vznik členství 12.1.2006
Adresa: Jeřabinová 929/5 , Plzeň 326 00
člen představenstva Ing. Karel Kloboučník 12.1.2006 - 2.3.2006
Vznik členství 12.1.2006
Zánik členství 13.1.2006
Adresa: Radyňská 2659/35 , Plzeň 326 00
člen představenstva Ing. Ludvík Svítek 12.1.2006 - 2.3.2006
Vznik členství 12.1.2006
Zánik členství 13.1.2006
Adresa: Jiráskovo náměstí 2298/19 , Plzeň 326 00
člen představenstva Braham Bhusham, Mba 2.3.2006 - 22.3.2006
Vznik členství 13.1.2006
Adresa: Avenue Eduard Belin 38 , 925 00 Rueil Malmaison Francouzská republika
člen představenstva Ing. Václav Řehoř PhD., MBA 2.3.2006 - 19.5.2006
Vznik členství 13.1.2006
Zánik členství 27.3.2006
Adresa: 90 , 400 11 Ústí nad Labem Česká republika
člen představenstva Braham Bhushan, Mba 22.3.2006 - 4.10.2006
Vznik členství 13.1.2006
Adresa: Avenue Eduard Belin 38 , 925 00 Rueil Malmaison Francouzská republika
místopředseda představenstva Ing. Jan Musil CSc. 2.3.2006 - 28.12.2006
Vznik členství 12.1.2006
Zánik členství 31.10.2006
Vznik funkce 12.1.2006
Zánik funkce 31.10.2006
Adresa: Jeřabinová 929/5 , Plzeň 326 00
člen představenstva Ing. Jiří Šmondrk 12.1.2006 - 9.2.2007
Vznik členství 12.1.2006
Adresa: Bzenecká 1036/12 , Plzeň 323 00
předseda představenstva Ing. Jiří Zapletal 2.3.2006 - 4.12.2009
Vznik členství 12.1.2006
Zánik členství 30.3.2009
Vznik funkce 12.1.2006
Zánik funkce 30.3.2009
Adresa: Pod Bílým Kamenem 357 , Velké Popovice 251 69
člen představenstva Ing. Pavel Seethaler 4.10.2006 - 4.12.2009
Vznik členství 14.8.2006
Zánik členství 26.10.2009
Adresa: 127 , Lechovice 671 63
místopředseda představenstva Ing. Jiří Rivola 28.12.2006 - 4.12.2009
Vznik členství 1.11.2006
Zánik členství 1.11.2009
Vznik funkce 1.11.2006
Zánik funkce 1.11.2009
Adresa: Dubová 415 , Praha 164 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Šmondrk 9.2.2007 - 4.12.2009
Vznik členství 12.1.2006
Zánik členství 30.3.2009
Vznik funkce 1.1.2007
Zánik funkce 30.3.2009
Adresa: Bzenecká 1036/12 , Plzeň 323 00
člen představenstva Braham Bhushan, Mba 4.10.2006 - 22.12.2009
Vznik členství 13.1.2006
Zánik členství 13.4.2009
Adresa: Na Fialce II 1621/88 , Praha 163 00
předseda představenstva Ing. Jiří Zapletal 4.12.2009 - 22.12.2009
Vznik členství 30.3.2009
Zánik členství 7.12.2009
Vznik funkce 24.11.2009
Zánik funkce 7.12.2009
Adresa: Pod Bílým Kamenem 357 , Velké Popovice 251 69
místopředseda představenstva Ing. Jiří Šmondrk 4.12.2009 - 22.12.2009
Vznik členství 30.3.2009
Zánik členství 7.12.2009
Vznik funkce 24.11.2009
Zánik funkce 7.12.2009
Adresa: Bzenecká 1036/12 , Plzeň 323 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Rivola 4.12.2009 - 22.12.2009
Vznik členství 1.11.2009
Zánik členství 7.12.2009
Vznik funkce 24.11.2009
Zánik funkce 7.12.2009
Adresa: Dubová 415 , Praha 164 00
člen představenstva Ing. Pavel Seethaler 4.12.2009 - 22.12.2009
Vznik členství 26.10.2009
Zánik členství 7.12.2009
Adresa: 127 , Lechovice 671 63
člen představenstva Braham Bhushan MBA 11.1.2010 - 11.1.2010
Vznik členství 30.3.2009
Zánik členství 7.12.2009
Adresa: Na Fialce II 1621/88 , Praha 163 00
člen představenstva Ing. Jiří Zapletal 22.12.2009 - 27.1.2010
Vznik členství 7.12.2009
Adresa: Pod Bílým Kamenem 357 , Velké Popovice 251 69
člen představenstva Iain Henry Miller 22.12.2009 - 27.1.2010
Vznik členství 7.12.2009
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Nether Auchendrane KA6 6NB, Ayr, Ayrshire, Culligran
člen představenstva Heunggweon Park 22.12.2009 - 27.1.2010
Vznik členství 7.12.2009
Adresa: Korejská republika
Soul, Songpa-gu, Ogeum-dong, SSangyong Sweet Dot Home APT 301-701
člen představenstva Stephen Norman Moore 22.12.2009 - 3.5.2010
Vznik členství 7.12.2009
Zánik členství 3.5.2010
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
54 Palmeria Avenue BN3 3GF, Flat 8, Hove, Visage
člen představenstva Dongsoo Suh 22.12.2009 - 3.5.2010
Vznik členství 7.12.2009
Zánik členství 3.5.2010
Adresa: Korejská republika
Soul, Songa-Gu, Jamsil 7-Dong, Asia Seonsuchon APT 4-905
místopředseda představenstva Ing. Jiří Zapletal 27.1.2010 - 3.5.2010
Vznik členství 7.12.2009
Zánik členství 3.5.2010
Vznik funkce 8.1.2010
Zánik funkce 3.5.2010
Adresa: Pod Bílým Kamenem 357 , Velké Popovice 251 69
předseda představenstva Iain Henry Miller 27.1.2010 - 3.5.2010
Vznik členství 7.12.2009
Zánik členství 3.5.2010
Vznik funkce 8.1.2010
Zánik funkce 3.5.2010
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Nether Auchendrane KA6 6NB, Ayr, Ayrshire, Culligran
místopředseda představenstva Heunggweon Park 27.1.2010 - 3.5.2010
Vznik členství 7.12.2009
Zánik členství 3.5.2010
Vznik funkce 8.1.2010
Zánik funkce 3.5.2010
Adresa: Korejská republika
Soul, Songpa-gu, Ogeum-dong, SSangyong Sweet Dot Home APT 301-701
člen představenstva Ing. Jiří Šmondrk 2.3.2010 - 3.5.2010
Vznik členství 25.2.2010
Zánik členství 3.5.2010
Adresa: Bzenecká 1036/12 , Plzeň 323 00
člen představenstva Jinwon Mok 2.3.2010 - 3.5.2010
Vznik členství 25.2.2010
Zánik členství 3.5.2010
Adresa: Hyundai hometown 3 cha APT 501-1301 , Gyeonggi-do Korejská lidově demokratická republika
jednatel Iain Henry Miller 3.5.2010 - 25.1.2011
Vznik funkce 3.5.2010
Zánik funkce 1.8.2010
Adresa: Nether Auchendrane KA6 6NB , Ayr, Ayrshire Spojené království Velké Británie a Severního Irska
jednatel Heunggweon Park 3.5.2010 - 25.1.2011
Vznik funkce 3.5.2010
Zánik funkce 1.8.2010
Adresa: Ogeum-dong, SSangyong APT 301-701 , Soul Korejská republika
jednatel Ing. Jiří Zapletal 3.5.2010 - 19.3.2012
Vznik funkce 3.5.2010
Zánik funkce 22.2.2012
Adresa: U bažantnice 487/39 , Praha 159 00
jednatel Stephen Norman Moore 3.5.2010 - 17.8.2012
Vznik funkce 3.5.2010
Zánik funkce 29.6.2012
Adresa: Palmeria Avenue BN3 3GF, 54, Flat 8 , Hove Spojené království Velké Británie a Severního Irska
jednatel Ing. Karel Kloboučník 19.3.2012 - 17.8.2012
Vznik funkce 22.2.2012
Zánik funkce 14.6.2012
Adresa: 375 , Losiná 332 04
jednatel Jeanmichel Aubertin 14.2.2011 - 4.4.2013
Vznik funkce 1.8.2010
Zánik funkce 31.1.2013
Adresa: Kinsella Gardens 2 , London Spojené království Velké Británie a Severního Irska
jednatel Dongsoo Suh 3.5.2010 - 23.7.2013
Vznik funkce 3.5.2010
Zánik funkce 7.5.2013
Adresa: Jamsil 7-Dong, Asia Seonsuchon APT 4-905 , Soul Korejská republika
jednatel Jinwon Mok 3.5.2010 - 23.7.2013
Vznik funkce 3.5.2010
Zánik funkce 7.5.2013
Adresa: Korejská republika
Gyeonggi-do, Yongin-Si, Jukjeon 1-dong, Hyundai hometown 3 cha, APT 501-1301
jednatel Sam Yong Son 25.1.2011 - 23.7.2013
Vznik funkce 1.8.2010
Zánik funkce 7.5.2013
Adresa: Korejská republika
Changwon-City, Jinhae-gu, 551-1 Seok-dong, 108-404 Prugio Apt.
jednatel Ing. Jiří Šmondrk 3.5.2010 - 22.8.2013
Vznik funkce 3.5.2010
Zánik funkce 2.5.2013
Adresa: Bzenecká 1036/12 , Plzeň 323 00
Jméno Jaehyuk Choi 23.7.2013 - 22.8.2013
Vznik funkce 7.5.2013
Adresa: Satbyulmaul APT#414-504 , Gyeonggi-do Korejská republika
Jméno Heunggweon Park 23.7.2013 - 22.8.2013
Vznik funkce 7.5.2013
Adresa: Samsung Riversweet APT. #103-1601 , Seoul Korejská republika
Jméno Jaehwan Lim 23.7.2013 - 22.8.2013
Vznik funkce 7.5.2013
Adresa: Jugong APT#501-806 , Seoul Korejská republika
jednatel Jiří Šmondrk 22.8.2013 - 4.9.2015
Vznik funkce 2.5.2013
Adresa: Bzenecká 1036/12 , Plzeň 323 00
jednatel Kwang Seob Jung 10.12.2012 - 6.1.2016
Vznik funkce 29.6.2012
Zánik funkce 28.6.2015
Adresa: Foley Road 24 , Claygate Spojené království Velké Británie a Severního Irska
jednatel Ing. Michal Košacký 10.12.2012 - 6.1.2016
Vznik funkce 1.11.2012
Zánik funkce 2.10.2015
Adresa: Kopřivnická 617 , Praha 199 00
jednatel Jaehwan Lim 22.8.2013 - 18.2.2016
Vznik funkce 5.4.2013
Zánik funkce 30.12.2015
Adresa: Jugong APT#501-806 , Seoul Korejská republika
jednatel Jaehyuk Choi 22.8.2013 - 13.9.2016
Vznik funkce 5.4.2013
Zánik funkce 5.4.2016
Adresa: Satbyulmaul APT#414-504 , Gyeonggi-do Korejská republika
jednatel Heunggweon Park 22.8.2013 - 13.9.2016
Vznik funkce 5.4.2013
Zánik funkce 5.4.2016
Adresa: Samsung Riversweet APT. #103-1601 , Seoul Korejská republika
jednatel Jiří Šmondrk 4.9.2015 - 14.9.2016
Vznik funkce 2.5.2013
Zánik funkce 29.4.2016
Adresa: Jižní 693/39 , Plzeň 312 00
Jednatel Jaehyuk Choi 13.9.2016 - 14.9.2016
Vznik funkce 5.4.2016
Zánik funkce 29.4.2016
Adresa: Satbyulmaul APT#414-504 , Gyeonggi-do Korejská republika
Jednatel Kwang Seob Jung 6.1.2016 - 8.7.2017
Vznik funkce 28.6.2015
Zánik funkce 6.2.2017
Adresa: Foley Road 24 , Claygate Spojené království Velké Británie a Severního Irska
jednatel Ikhan Do 18.2.2016 - 25.4.2018
Vznik funkce 30.12.2015
Zánik funkce 24.11.2017
Adresa: Sagajeong-ro 148 SK APT 102-1601 , Soul, Dongdaemun-gu Korejská republika
Jednatel Heunggweon Park 13.9.2016 - 25.4.2018
Vznik funkce 5.4.2016
Zánik funkce 24.11.2017
Adresa: Samsung Riversweet APT. #103-1601 , Seoul Korejská republika
Jednatel Ing. Michal Košacký 6.1.2016 - 19.6.2018
Vznik funkce 2.10.2015
Zánik funkce 4.5.2018
Adresa: Kopřivnická 617 , Praha 199 00
Jednatel Jae Hwan Lim 25.4.2018 - 29.8.2019
Vznik funkce 24.11.2017
Zánik funkce 1.1.2019
Adresa: Jugong APT, 17 Samseong-ro 4-gil, Gangnam-gu , Seoul Korejská republika
Jednatel Young Sun Choe 25.4.2018 - 29.8.2019
Vznik funkce 24.11.2017
Zánik funkce 1.1.2019
Adresa: Raemian Firstige Apt. 275, Banpo-daero, Seocho-gu , Seoul Korejská republika

Dozorčí rada Doosan Škoda Power s.r.o.

Platnost údajů od - do
člen Ing. Viktor Černý 29.5.2002 - 23.5.2005
Vznik členství 22.1.2002
Zánik funkce 31.3.2005
Adresa: Masarykova 337/52 , Plzeň 312 00
člen Ing. Jiří Zapletal 29.5.2002 - 12.1.2006
Vznik členství 1.1.2002
Zánik členství 12.1.2006
Adresa: Pod Bílým Kamenem 357 , Velké Popovice 251 69
člen Ing. Tomáš Krsek 29.5.2002 - 12.1.2006
Vznik členství 1.1.2002
Zánik členství 12.1.2006
Adresa: Čermákova 2484/52 , Plzeň 301 00
člen Ing. Michal Korecký 23.5.2005 - 12.1.2006
Zánik členství 12.1.2006
Vznik funkce 1.4.2005
Adresa: V Uličce 1459 , Hostivice 253 01
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Krsek 12.1.2006 - 2.3.2006
Vznik členství 12.1.2006
Adresa: Čermákova 2484/52 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Ing. Miloš Kratochvíl 12.1.2006 - 17.4.2007
Vznik členství 12.1.2006
Zánik členství 5.3.2007
Adresa: Rodinná 766/3 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Korecký 12.1.2006 - 17.4.2007
Vznik členství 12.1.2006
Zánik členství 20.3.2007
Adresa: V Uličce 1459 , Hostivice 253 01
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Krsek 2.3.2006 - 17.4.2007
Vznik členství 12.1.2006
Zánik členství 20.3.2007
Vznik funkce 13.1.2006
Zánik funkce 20.3.2007
Adresa: Čermákova 2484/52 , Plzeň 301 00
předseda dozorčí rady Ing. Tomáš Krsek 17.4.2007 - 22.12.2009
Vznik členství 20.3.2007
Zánik členství 7.12.2009
Vznik funkce 20.3.2007
Zánik funkce 7.12.2009
Adresa: Čermákova 2484/52 , Plzeň 301 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Michal Korecký Ph.D. 17.4.2007 - 22.12.2009
Vznik členství 20.3.2007
Zánik členství 7.12.2009
Vznik funkce 20.3.2007
Zánik funkce 7.12.2009
Adresa: V Uličce 1459 , Hostivice 253 01
člen dozorčí rady Kyusang Shim 22.12.2009 - 27.1.2010
Vznik členství 7.12.2009
Adresa: Korejská republika
Soul, Songpa-Gu, Songpa-Dong, Hanyang APT 21-1103
člen dozorčí rady Jongil Choi 22.12.2009 - 27.1.2010
Vznik členství 7.12.2009
Adresa: Korejská republika
Soul, Gangnam-Gu, Gaepo-Dong, LG xi APT 103-1702
člen dozorčí rady Jaroslav Seemann 17.4.2007 - 3.5.2010
Vznik členství 5.3.2007
Zánik členství 3.5.2010
Adresa: Komenského 1078/83 , Plzeň 323 00
předseda dozorčí rady Kyusang Shim 27.1.2010 - 3.5.2010
Vznik členství 7.12.2009
Zánik členství 3.5.2010
Vznik funkce 8.1.2010
Zánik funkce 3.5.2010
Adresa: Korejská republika
Soul, Songpa-Gu, Songpa-Dong, Hanyang APT 21-1103
člen dozorčí rady Jongil Choi 27.1.2010 - 3.5.2010
Vznik členství 7.12.2009
Zánik členství 3.5.2010
Vznik funkce 8.1.2010
Adresa: Korejská republika
Soul, Gangnam-Gu, Gaepo-Dong, LG xi APT 103-1702
člen dozorčí rady Jaroslav Seemann 25.1.2011 - 10.5.2011
Vznik funkce 3.6.2010
Adresa: Komenského 1078/83 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Jongil Choi 10.5.2011 - 14.9.2011
Vznik členství 3.6.2010
Zánik členství 20.4.2011
Adresa: Gaepo-Dong, LG Gaepo Xi APT 1702 103, Soul Korejská republika
člen dozorčí rady Kyusang Shim 10.5.2011 - 14.9.2011
Vznik členství 3.6.2010
Zánik členství 20.4.2011
Adresa: Songpa-Dong, Hanyang APT 1103 21, Soul Korejská republika
člen dozorčí rady Hyoung Hee Choi 14.9.2011 - 9.5.2012
Vznik členství 20.4.2011
Zánik členství 1.2.2012
Adresa: Kyungnam APT, Gaepo 1 Dong 9 403, Soul Korejská republika
člen dozorčí rady Jaroslav Seemann 10.5.2011 - 22.8.2013
Vznik členství 3.6.2010
Zánik členství 5.4.2013
Adresa: Komenského 1078/83 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Key Sun Han 14.9.2011 - 4.2.2015
Vznik členství 20.4.2011
Zánik členství 20.4.2014
Adresa: SeoCho-Gu 774 19, Soul Korejská republika
člen dozorčí rady Myeongho Jang 9.5.2012 - 4.2.2015
Vznik členství 1.2.2012
Zánik členství 7.1.2015
Adresa: Raemiansur 326 903, Gwacheon Korejská republika
člen dozorčí rady Jaroslav Seemann 22.8.2013 - 4.2.2015
Vznik členství 5.4.2013
Zánik členství 7.1.2015
Adresa: Komenského 1078/83 , Plzeň 323 00

Prokura Doosan Škoda Power s.r.o.

Platnost údajů od - do
Jméno Ladislav Ruffer 9.12.1998 - 2.6.2000
Adresa: Rabštejnská 1608/67 , Plzeň 323 00

Sbírka Listin Doosan Škoda Power s.r.o.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
C 24733/SL 157 insolvenční rozhodnutí 29 INS 11254/2015 – A – 54 Krajský soud v Plzni 18.6.2015 9.3.2016 11.3.2016 28
C 24733/SL 156 insolvenční rozhodnutí 29 INS 11254/2015 Krajský soud v Plzni 22.2.2016 9.3.2016 11.3.2016 22
C 24733/SL 155 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Plzni 30.12.2015 26.1.2016 25.2.2016 1
C 24733/SL 154 rozhod. o statut. orgánu jmenování do funkce Krajský soud v Plzni 28.6.2015 22.10.2015 18.1.2016 3
C 24733/SL 153 rozhod. o statut. orgánu jmenování do funkce Krajský soud v Plzni 2.10.2015 22.10.2015 18.1.2016 1
C 24733/SL 151 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 20.2.2015 29.4.2015 30.4.2015 46
C 24733/SL 150 insolvenční rozhodnutí KSPL 29 INS 7629/2015-A-9 - skončení insolvence Krajský soud v Plzni 24.3.2015 16.4.2015 30.4.2015 5
C 24733/SL 149 insolvenční rozhodnutí 29 INS 7629/2015 - A - 2 - zahájeno Krajský soud v Plzni 24.3.2015 21.4.2015 1
C 24733/SL 148 notářský zápis [NZ 6/2015] SS Krajský soud v Plzni 7.1.2015 9.1.2015 5.3.2015 23
C 24733/SL 147 zakladatelské dokumenty SS Krajský soud v Plzni 12.2.2015 5.3.2015 11
C 24733/SL 146 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 2.7.2014 12.11.2014 46
C 24733/SL 141 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Plzni 7.5.2013 1.7.2013 23.8.2013 6
C 24733/SL 145 notářský zápis Nz 253/2013 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 15.7.2013 15.8.2013 22.8.2013 12
C 24733/SL 144 rozhod. o statut. orgánu zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 5.4.2013 15.8.2013 22.8.2013 6
C 24733/SL 143 rozhod. o statut. orgánu rozh.jed.spol. Krajský soud v Plzni 2.5.2013 15.8.2013 22.8.2013 1
C 24733/SL 142 zakladatelské dokumenty - ú.z. Krajský soud v Plzni 22.7.2013 13.8.2013 22.8.2013 10
C 24733/SL 140 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 28.2.2013 28.5.2013 28.5.2013 31
C 24733/SL 139 výroční zpráva [2012]  2012 Krajský soud v Plzni 28.2.2013 28.5.2013 28.5.2013 45
C 24733/SL 137 ostatní - poskytnutí finanční asistence Krajský soud v Plzni 19.3.2013 26.3.2013 27.3.2013 12
C 24733/SL 138 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jed.spol. Krajský soud v Plzni 31.1.2013 4.4.2013 21.3.2013 2
C 24733/SL 136 zakladatelské dokumenty - ú.z. Krajský soud v Plzni 6.2.2013 27.2.2013 7.3.2013 10
C 24733/SL 135 notářský zápis Nz 20/2013 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 30.1.2013 7.2.2013 20.2.2013 14
C 24733/SL 128 zakladatelské dokumenty - ú.z. Krajský soud v Plzni 4.12.2012 14.12.2012 27.12.2012 10
C 24733/SL 131 zakladatelské dokumenty Krajský soud v Plzni 13.12.2012 19.12.2012 10
C 24733/SL 130 smlouvy o převodu obchod. podílu Krajský soud v Plzni 5.12.2012 13.12.2012 19.12.2012 8
C 24733/SL 129 notářský zápis Nz 591/2012-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 5.12.2012 13.12.2012 19.12.2012 21
C 24733/SL 127 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 24.10.2012 5.11.2012 14.12.2012 3
C 24733/SL 126 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 29.6.2012 5.11.2012 14.12.2012 3
C 24733/SL 134 notářský zápis Nz 391/2012-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 3.12.2012 1.11.2012 10.12.2012 8
C 24733/SL 133 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Plzni 24.10.2012 1.11.2012 10.12.2012 3
C 24733/SL 132 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Plzni 29.6.2012 1.11.2012 10.12.2012 4
C 24733/SL 125 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 29.6.2012 16.8.2012 17.8.2012 4
C 24733/SL 124 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce jednatele Krajský soud v Plzni 14.6.2012 16.8.2012 17.8.2012 1
C 24733/SL 123 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 9.5.2012 12.7.2012 12.7.2012 46
C 24733/SL 122 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Plzni 22.5.2012 28.6.2012 29.6.2012 6
C 24733/SL 120 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 22.2.2012 14.3.2012 29.5.2012 3
C 24733/SL 119 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce Krajský soud v Plzni 30.12.2011 14.3.2012 29.5.2012 1
C 24733/SL 118 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 20.4.2011 14.9.2011 14.9.2011 3
C 24733/SL 117 ostatní - zpráva jednatelů Krajský soud v Plzni 29.6.2011 30.6.2011 1.7.2011 15
C 24733/SL 116 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Plzni 5.4.2011 13.6.2011 14.6.2011 43
C 24733/SL 115 účetní závěrka, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 7.3.2011 13.6.2011 14.6.2011 34
C 24733/SL 114 převod, zastav.obch.podíl - potvrzení o zánik.zajištění Krajský soud v Plzni 5.1.2011 1.4.2011 11.4.2011 7
C 24733/SL 113 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 10.9.2010 16.2.2011 17.2.2011 3
C 24733/SL 112 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce jednatele Krajský soud v Plzni 1.8.2010 31.1.2011 4.2.2011 1
C 24733/SL 111 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce jednatele Krajský soud v Plzni 1.8.2010 31.1.2011 4.2.2011 1
C 24733/SL 110 podpisové vzory - Jaroslav Seemann Krajský soud v Plzni 30.11.2010 21.1.2011 25.1.2011 2
C 24733/SL 109 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 10.9.2010 21.1.2011 25.1.2011 2
C 24733/SL 108 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 31.3.2010 12.11.2010 12.11.2010 46
C 24733/SL 107 zakladatelské dokumenty - ú.z. Krajský soud v Plzni 21.10.2010 21.10.2010 1.11.2010 11
C 24733/SL 106 notářský zápis Nz 346/2010 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 4.10.2010 21.10.2010 1.11.2010 13
C 24733/SL 105 ostatní - zpráva jednatelů o financích Krajský soud v Plzni 20.10.2010 20.10.2010 20.10.2010 14
C 24733/SL 104 notářský zápis Nz 199/2010 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 3.6.2010 29.6.2010 14.7.2010 38
C 24733/SL 103 účetní závěrka, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 12.2.2010 18.5.2010 18.5.2010 36
C 24733/SL 99 podpisové vzory - 7x Krajský soud v Plzni 16.3.2010 26.4.2010 28.4.2010 14
C 24733/SL 102 notářský zápis Nz 100/2010-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 29.3.2010 26.4.2010 28.4.2010 27
C 24733/SL 101 posudek znalce č. 1759/19/2010 Krajský soud v Plzni 12.3.2010 26.4.2010 28.4.2010 48
C 24733/SL 100 účetní závěrka, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 12.2.2010 26.4.2010 28.4.2010 36
C 24733/SL 97 podpisové vzory - Ing. Jiří Šmondrk Krajský soud v Plzni 1.3.2010 16.3.2010 16.3.2010 2
C 24733/SL 96 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 11.3.2010 16.3.2010 16.3.2010 20
C 24733/SL 95 notářský zápis Nz 63/2010 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 24.2.2010 16.3.2010 16.3.2010 60
C 24733/SL 94 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 30.11.2009 26.2.2010 2.3.2010 11
C 24733/SL 93 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 25.2.2010 26.2.2010 2.3.2010 3
C 24733/SL 92 změna právní formy, fúze - projekt změny právní formy Krajský soud v Plzni 19.2.2010 23.2.2010 23.2.2010 14
C 24733/SL 91 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 8.1.2010 22.1.2010 27.1.2010 5
C 24733/SL 90 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 8.1.2010 22.1.2010 27.1.2010 6
C 24733/SL 88 podpisové vzory - Braham Bhushan Krajský soud v Plzni 30.11.2009 23.12.2009 13.1.2010 2
C 24733/SL 89 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 20.10.2009 8.1.2010 11.1.2010 23
C 24733/SL 86 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 1.12.2009 9.12.2009 22.12.2009 7
C 24733/SL 85 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 1.12.2009 9.12.2009 22.12.2009 7
C 24733/SL 84 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 26.11.2009 9.12.2009 22.12.2009 12
C 24733/SL 83 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 26.11.2009 9.12.2009 22.12.2009 12
C 24733/SL 82 podpisové vzory - Jiří Zapletal Krajský soud v Plzni 7.12.2009 9.12.2009 22.12.2009 3
C 24733/SL 81 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 3.12.2009 9.12.2009 22.12.2009 12
C 24733/SL 80 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 26.11.2009 9.12.2009 22.12.2009 12
C 24733/SL 79 rozhod. o statut. orgánu - odst. z fce- Ing. Korecký Krajský soud v Plzni 4.12.2009 9.12.2009 22.12.2009 3
C 24733/SL 78 rozhod. o statut. orgánu - odst. z fce - Braham Bhushan Krajský soud v Plzni 3.12.2009 9.12.2009 22.12.2009 2
C 24733/SL 77 rozhod. o statut. orgánu - odstoup. z fce- Ing. Rivola Krajský soud v Plzni 4.12.2009 9.12.2009 22.12.2009 3
C 24733/SL 76 rozhod. o statut. orgánu - odst. z fce- Ing. Šmondrk Krajský soud v Plzni 4.12.2009 9.12.2009 22.12.2009 4
C 24733/SL 75 rozhod. o statut. orgánu - odst. z fce- Ing. Seethaler Krajský soud v Plzni 4.12.2009 9.12.2009 22.12.2009 3
C 24733/SL 74 rozhod. o statut. orgánu - odst. z fce- Ing. Zapletal Krajský soud v Plzni 4.12.2009 9.12.2009 22.12.2009 3
C 24733/SL 73 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z fce- Ing. Krsek Krajský soud v Plzni 4.12.2009 9.12.2009 22.12.2009 3
C 24733/SL 72 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 7.12.2009 9.12.2009 22.12.2009 4
C 24733/SL 71 podpisové vzory - Ing. Pavel Seethaler Krajský soud v Plzni 24.11.2009 2.12.2009 8.12.2009 1
C 24733/SL 70 podpisové vzory - Ing. Jiří Rivola Krajský soud v Plzni 24.11.2009 2.12.2009 8.12.2009 1
C 24733/SL 69 podpisové vzory - Ing. Jiří Zapletal Krajský soud v Plzni 24.11.2009 2.12.2009 8.12.2009 1
C 24733/SL 68 podpisové vzory - Ing. Jiří Šmondrk Krajský soud v Plzni 24.11.2009 2.12.2009 8.12.2009 1
C 24733/SL 67 rozhod. o statut. orgánu - rozh. akcionáře na VH Krajský soud v Plzni 30.3.2009 2.12.2009 8.12.2009 1
C 24733/SL 66 rozhod. o statut. orgánu - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 26.10.2009 2.12.2009 8.12.2009 1
C 24733/SL 65 ostatní - zápis z 35. zasedání předst. Krajský soud v Plzni 24.11.2009 2.12.2009 8.12.2009 2
B 1210/SL 65 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Plzni 24.4.2009 28.7.2009 28.7.2009 6
C 24733/SL 64 notářský zápis Nz 67/2009 + znal. posudek Krajský soud v Plzni 16.2.2009 19.2.2009 20.2.2009 136
C 24733/SL 63 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 5.2.2009 9.2.2009 22
C 24733/SL 62 posudek znalce č. 151/2008 Krajský soud v Plzni 11.11.2008 28.11.2008 4.12.2008 14
C 24733/SL 61 notářský zápis Nz 506/2008 - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 24.11.2008 28.11.2008 4.12.2008 128
C 24733/SL 60 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 19.9.2008 19.9.2008 22
C 24733/SL 59 notářský zápis Nz 396/2008 - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 25.8.2008 19.9.2008 19.9.2008 2
C 24733/SL 58 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Plzni 11.4.2008 5.6.2008 21.7.2008 46
C 24733/SL 57 výroční zpráva, zpráva o vztazích - 2006 Krajský soud v Plzni 19.6.2007 29.8.2007 29.8.2007 52
C 24733/SL 54 účetní závěrka, zpráva auditora k 11/1 ´06 Krajský soud v Plzni 12.1.2007 29.3.2007 30.3.2007 41
C 24733/SL 53 účetní závěrka, zpráva auditora k 31/12 ´06 Krajský soud v Plzni 19.2.2007 29.3.2007 30.3.2007 43
C 24733/SL 56 rozhod. o statut. orgánu - rozh. akc. Krajský soud v Plzni 20.3.2007 22.3.2007 28.3.2007 1
C 24733/SL 55 rozhod. o statut. orgánu - zápisy DR Krajský soud v Plzni 20.3.2007 22.3.2007 28.3.2007 3
C 24733/SL 52 rozhod. o statut. orgánu - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 19.12.2006 8.2.2007 9.2.2007 2
C 24733/SL 51 rozhod. o statut. orgánu - zápis z předst. Krajský soud v Plzni 8.11.2006 27.12.2006 28.12.2006 3
C 24733/SL 50 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 9.11.2006 27.12.2006 28.12.2006 2
C 24733/SL 49 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Plzni 16.10.2006 27.12.2006 28.12.2006 2
C 24733/SL 48 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 2.10.2006 3.10.2006 4.10.2006 1
C 24733/SL 47 rozhod. o statut. orgánu - výpis z představenstva Krajský soud v Plzni 14.8.2006 3.10.2006 4.10.2006 2
C 24733/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva 2005 Krajský soud v Plzni 14.6.2006 7.7.2006 7.7.2006 85
C 24733/SL 45 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Plzni 27.3.2006 19.5.2006 22.5.2006 3
C 24733/SL 44 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 17.12.2005 21.2.2006 2.3.2006 2
C 24733/SL 43 rozhod. o statut. orgánu - čl. představ. Krajský soud v Plzni 13.1.2006 21.2.2006 2.3.2006 2
C 24733/SL 40 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 4.1.2006 6.1.2006 12.1.2006 8
C 24733/SL 39 účetní závěrka k 30/9 05 Krajský soud v Plzni 30.9.2005 6.1.2006 12.1.2006 46
C 24733/SL 38 posudek znalce Krajský soud v Plzni 23.10.2005 6.1.2006 12.1.2006 56
C 24733/SL 37 notářský zápis Nz 316/2005 - rozh. + stanovy Krajský soud v Plzni 12.12.2005 6.1.2006 12.1.2006 46
C 24733/SL 36 ostatní - rozh. společníka Krajský soud v Plzni 5.1.2006 6.1.2006 12.1.2006 1
C 24733/SL 35 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 21.7.2005 30.6.2005 25.7.2005 1
C 24733/SL 34 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Plzni 24.6.2005 30.6.2005 25.7.2005 2
C 24733/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva 2004+zpr. o vztazích Krajský soud v Plzni 20.6.2005 11.7.2005 12.7.2005 86
C 24733/SL 32 podpisové vzory - člen DR - Ing. Korecký Krajský soud v Plzni 26.4.2005 27.4.2005 20.5.2005 1
C 24733/SL 31 rozhod. o statut. orgánu - čl. DR Krajský soud v Plzni 30.3.2005 27.4.2005 20.5.2005 2
C 24733/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva 2003+zpr. o vztazích Krajský soud v Plzni 2.5.2005 3.5.2005 52
C 24733/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva 2002 Krajský soud v Plzni 2.5.2005 3.5.2005 78
C 24733/SL 28 výroční zpráva - příloha 2002 Krajský soud v Plzni 2.5.2005 3.5.2005 52
C 24733/SL 27 zakladatelské dokumenty - ú.z. Krajský soud v Plzni 17.12.2004 5.1.2005 12.1.2005 10
C 24733/SL 26 zakladatelské dokumenty - ú.z. Krajský soud v Plzni 19.11.2003 16.11.2004 3.12.2004 10
C 24733/SL 25 notářský zápis Nz 311/2004 - rozh. Krajský soud v Plzni 11.11.2004 16.11.2004 3.12.2004 8
C 24733/SL 24 podpisové vzory jednatele Krajský soud v Plzni 17.3.2004 28.1.2004 12.5.2004 1
C 24733/SL 23 rozhod. o statut. orgánu -rozh.jediného společníka Krajský soud v Plzni 16.2.2004 28.1.2004 12.5.2004 2
C 24733/SL 22 rozhod. o statut. orgánu -rozh.jediného společníka Krajský soud v Plzni 24.11.2003 28.1.2004 12.5.2004 2
C 24733/SL 21 převod, zastav.obch.podíl -návrh sml.o převodu č.podniku Krajský soud v Plzni 28.1.2004 7.4.2004 42
C 24733/SL 20 notářský zápis Nz 318/2003 - rozh. Krajský soud v Plzni 19.9.2003 19.9.2003 12.11.2003 3
C 24733/SL 19 zakladatelské dokumenty - ú.z. Krajský soud v Plzni 7.4.2003 7.4.2003 28.8.2003 10
C 24733/SL 18 notářský zápis Nz 128/2003 - rozh. Krajský soud v Plzni 1.4.2003 7.4.2003 28.8.2003 3
C 24733/SL 17 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Plzni 26.8.2002 2.9.2002 59
C 24733/SL 16 účetní závěrka 2001, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 1.3.2002 7.6.2002 19.7.2002 42
C 24733/SL 12 podpisové vzory členů dozorčí rady Krajský soud v Plzni 13.5.2002 14.5.2002 31.5.2002 3
C 24733/SL 15 notářský zápis -NZ 366/2001rozh.+zakl.listina Krajský soud v Plzni 10.12.2001 20.3.2002 24.5.2002 13
C 24733/SL 14 rozhod. o statut. orgánu - rozhodnutí společníka Krajský soud v Plzni 21.1.2002 20.3.2002 24.5.2002 2
C 24733/SL 13 rozhod. o statut. orgánu - rozhodnutí společníka Krajský soud v Plzni 19.11.2001 20.3.2002 24.5.2002 2
C 24733/SL 9 rozhod. o statut. orgánu - rozhodnutí společníka Krajský soud v Plzni 1.11.2001 17.12.2001 9.1.2002 1
C 24733/SL 11 podpisové vzory jednatele Krajský soud v Plzni 17.12.2001 17.12.2001 9.1.2002 1
C 24733/SL 10 podpisové vzory jednatelů Krajský soud v Plzni 10.12.2001 17.12.2001 9.1.2002 2
C 24733/SL 8 převod, zastav.obch.podíl -sml. o zřízení zást.práva OP Krajský soud v Plzni 9.3.2001 13.3.2001 23.7.2001 4
C 24733/SL 7 notářský zápis NZ 164/2000, N 185/2000 Krajský soud v Plzni 11.9.2000 20.10.2000 15.11.2000 21
C 24733/SL 5 smlouvy o převodu obchod. podílu Krajský soud v Plzni 18.3.2000 2.6.2000 14.6.2000 6
C 24733/SL 4 notářský zápis -NZ 91/2000, N 107/2000 Krajský soud v Plzni 12.5.2000 2.6.2000 14.6.2000 18
C 24733/SL 3 ostatní -rozhodn. společ. při VH Krajský soud v Plzni 4.4.2000 2.6.2000 11.4.2000 3
C 24733/SL 2 notářský zápis N 287/97, NZ 260/97 Krajský soud v Plzni 23.9.1997 7.10.1997 7.10.1997 4
C 24733/SL 1 notářský zápis N 230/97, NZ 208/97 Krajský soud v Plzni 27.6.1997 30.6.1997 30.6.1997 4
C 24733/SL 98 změna právní formy, fúze - transf. z B 1210 na C 24733 Krajský soud v Plzni 0
C 24733/SL 6 ostatní -rozh.zakladat. - NEDOLOŽENO Krajský soud v Plzni 0
C 24733/SL 42 změna právní formy, fúze - transformace na B 1210 Krajský soud v Plzni 0
C 24733/SL 41 změna právní formy, fúze - transformace z C 4129 Krajský soud v Plzni 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Doosan Škoda Power s.r.o.

IČO (identifikační číslo) 49193864
Jméno Doosan Škoda Power s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Magistrát města Plzně
Vznik první živnosti: 11.1.1993
Celkový počet živností: 55
Aktivních živností: 9

Sídlo Doosan Škoda Power s.r.o.

Živnosti a provozovny Doosan Škoda Power s.r.o.

Živnost č. 1 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Tylova 1/57, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1003577920
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.1.1993

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Tylova 1/57, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1003577920
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.1.1993

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Tylova 1/57, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1003577920
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 11.1.1993

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Tylova 1/57, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1003577920
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.1.1993

Živnost č. 5 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Tylova 1/57, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1003577920
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.8.1993

Živnost č. 6 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Tylova 1/57, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1003577920
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.1993

Živnost č. 7 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.3.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Tylova 1/57, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1003577920
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.2.2001

Živnost č. 8 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.3.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Tylova 1/57, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1003577920
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.3.1998

Živnost č. 9 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.11.2014

Živnost č. 10 Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 12.3.2001

Živnost č. 11 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 1.8.1997

Živnost č. 12 Provádění dopravních staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 23.6.1997

Živnost č. 13 Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 1.8.1997

Živnost č. 14 Projektová činnost v investiční výstavbě - technologicko-dodavatelská (projektování technologických celků souborů a zařízení)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 1.8.1997

Živnost č. 15 Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 1.8.1997

Živnost č. 16 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 23.6.1997

Živnost č. 17 Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 1.8.1997

Živnost č. 18 Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 1.8.1997

Živnost č. 19 Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 1.8.1997

Živnost č. 20 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 26.4.2001

Živnost č. 21 Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 20.3.2002

Živnost č. 22 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Zámečnictví - montáže a opravy technologických celků, souborů a zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1993
Zánik oprávnění 31.7.1997

Živnost č. 25 Zámečnictví - výroba a opravy konstrukcí strojů a zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1993
Zánik oprávnění 31.7.1997

Živnost č. 26 Provoz pojízdných zdvihadel o nosnosti nad 5000 kg

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1993
Zánik oprávnění 5.12.2000

Živnost č. 27 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1993
Zánik oprávnění 4.12.2000
Konec oprávnění 29.6.2004

Živnost č. 28 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1993
Zánik oprávnění 3.1.2001

Živnost č. 29 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Výroba svařovaných ocelových mostních konstrukcí ČSD, svařování kolejových vozidel a vyhrazených kolejových zařízení v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.1993
Zánik oprávnění 5.4.1995

Živnost č. 31 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.8.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Projektová činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.8.1993
Zánik oprávnění 1.8.1997

Živnost č. 33 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.8.1993
Zánik oprávnění 23.6.1997

Živnost č. 34 Provádění inženýrských staveb (včetně technické vybavenosti sídlišťních celků)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.8.1993
Zánik oprávnění 23.6.1997

Živnost č. 35 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.1997
Zánik oprávnění 28.1.2002

Živnost č. 36 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Opravy motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.8.1997
Zánik oprávnění 4.12.2000

Živnost č. 38 Výroba, instalace a opravy výstroje elektrických trakčních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1998
Zánik oprávnění 23.1.2002

Živnost č. 39 Diagnostika elektrických strojů a měření elektrických slaboproudých a silnoproudých veličin

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1998
Zánik oprávnění 23.1.2002

Živnost č. 40 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 41 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1998
Zánik oprávnění 5.12.2000

Živnost č. 42 Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví, energetiky a chemie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 43 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 44 Provozování středisek kalibrační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1998
Zánik oprávnění 4.12.2000

Živnost č. 45 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1998
Zánik oprávnění 12.2.2001

Živnost č. 46 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 47 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 48 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 49 Výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1998
Zánik oprávnění 30.4.2001

Živnost č. 50 Galvanizérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1998
Zánik oprávnění 23.1.2002

Živnost č. 51 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 52 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1998
Zánik oprávnění 12.2.2001

Živnost č. 53 Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1998
Zánik oprávnění 29.1.2001

Živnost č. 54 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 55 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Doosan Škoda Power s.r.o.

Člen statutárního orgánu Sukjoo Kang
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Šmondrk
Člen statutárního orgánu Chul Woong Park
Člen statutárního orgánu Jinwon Mok
Člen statutárního orgánu Byoungman Kim

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Doosan Škoda Power s.r.o.

IČO: 49193864
Firma: Doosan Škoda Power s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Plzeň-město
Základní územní jednotka: Plzeň 3
Počet zaměstnanců: 1000 - 1499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.7.1993

Sídlo Doosan Škoda Power s.r.o.

Sídlo: Tylova 1/57, Plzeň 301 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
Opravy a instalace strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image