Firma Domov pod Kuňkou IČO 71176217


Domov pod Kuňkou má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Domov pod Kuňkou (71176217) je Příspěvková organizace. Sídlí na adrese Ráby 162, 533 52 Staré Hradiště Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 1. 2004 a je stále aktivní. Domov pod Kuňkou nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Domov pod Kuňkou nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Domov pod Kuňkou na Justice.cz

Výpis dat pro Domov pod Kuňkou na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Domov pod Kuňkou

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka Pr 772
IČO (identifikační číslo osoby) 71176217
Jméno Domov pod Kuňkou
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Aktivní ANO
Zapsána dne 3.1.2004

Aktuální kontaktní údaje Domov pod Kuňkou

Sídlo Domov pod Kuňkou

Platnost údajů od - do
Adresa Ráby 162 , 533 52 Staré Hradiště Česká republika
Ráby 162, 533 52 Staré Hradiště
3.1.2004

Předmět činnosti Domov pod Kuňkou

Platnost údajů od - do
Domov pod Kuňkou poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením - služba je poskytována klientům od 18 let věku s mentálním, případně s kombinovaným postižením. Domov pod Kuňkou poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení - služba je poskytována klientům od 19 let věku s mentálním, případně s kombinovaným postižením.Sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení zahrnují základní činnosti stanovené pro tyto služby zákonem o sociálních službách. Na základě zákona o sociálních službách Domov pod Kuňkou dále zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči (§ 36).Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č.505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.Domov pod Kuňkou dále zajišťuje výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti, umožňování praktické výuky školám se sociálním případně zdravotnickým zaměřením, vytváření podmínek Základní škole a Praktické škole Svítání, o. p. s. k provozování školní třídy Základní školy speciální a třídy Praktické školy dvouleté v areálu Domova pod Kuňkou pro poskytování vzdělání uživatelům služeb,plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb. 3.2.2016
Domov pod Kuňkou poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením - služba je poskytována klientům od 3 let věku s mentálním, případně s kombinovaným postižením.Dále je služba poskytována dětem a mládeži s mentálním, případně s kombinovaným postižením s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou.Domov pod Kuňkou poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení - služba je poskytována klientům od 19 let věku s mentálním, případně s kombinovaným postižením.Sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení zahrnují základní činnosti stanovené pro tyto služby zákonem o sociálních službách. Na základě zákona o sociálních službách Domov pod Kuňkou dále- poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám (§ 48 odst. 3),- zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči (§ 36). Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Domov pod Kuňkou dále zajišťuje - výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně hospodaření s movitým a nemovitým majetkem ve vlastnictví Pardubického kraje a s vlastním majetkem, nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti,- umožňování praktické výuky školám se sociálním, případně zdravotnickým zaměřením, - vytváření podmínek Základní škole a Praktické škole Svítání, o.p.s. k provozování školní třídy Základní školy speciální a třídy Praktické školy dvouleté v areálu Domova pod Kuňkou pro poskytování vzdělání uživatelům služeb, - plnění dalších povinností v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb. 28.8.2014 - 3.2.2016
Domov pod Kuňkou poskytuje pobytovou sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením - služba je poskytována klientům od 3 let věku s mentálním, případně s kombinovaným postižením.Dále je služba poskytována dětem a mládeži s mentálním, případně s kombinovaným postižením s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou.Domov pod Kuňkou poskytuje pobytovou sociální službu chráněné bydlení - služba je poskytována klientům od 19 let věku s mentálním, případně s kombinovaným postižením.Sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením, zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:-poskytnutí ubytování-poskytnutí stravy-pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu-pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu-výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti-zprostředkování kontaktu se společenským prostředím-sociálně terapeutické činnosti-pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.Na základě zákona o sociálních službách dále-poskytuje nezaopatřeným dětem osobní vybavení, drobné předměty běžné denní potřeby a některé služby s přihlédnutím k jejich potřebám-zabezpečuje ošetřovatelskou a rehabilitační péči.Sociální služba chráněné bydlení zahrnuje základní činnosti stanovené pro tuto službu zákonem o sociálních službách. Těmito činnostmi jsou:-poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy-poskytnutí ubytování-pomoc při zajištění chodu domácnosti-výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti-zprostředkování kontaktu se společenským prostředím-sociálně terapeutické činnosti-pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.Domov pod Kuňkou neposkytuje fakultativní služby.Pobytové služby nejsou určeny:-osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení,-osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v domově nebo v chráněném bydlení,-osobám, které pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe a okolí,-osobám, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo absence sociálních návyků,-osobám v akutním stavu závislosti na návykových látkách ,-osobám, které mají hlavní diagnózu demenci různého typu.Výše uvedené sociální služby jsou poskytovány v souladu se standardy kvality sociálních služeb podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.Domov pod Kuňkou dále zajišťuje-výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého a nemovitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v roz 8.9.2012 - 28.8.2014
Hlavní účel a předmět činnosti organizaceHlavní účelDomov pod Kuňkou je zařízením sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), tj. domov pro osoby se zdravotním postižením. V hlavním předmětu činnosti zajišťuje dle výše uvedeného zákona podrobně vymezené pobytové služby sociální péče. Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje. Níže uvedený rozpis hlavního předmětu činnosti nepředstavuje jednotlivé druhy hlavních činností, nýbrž upřesnění rozsahu poskytování služeb sociální péče.Hlavní předmět činnostiDomov pod Kuňkou poskytuje následující pobytové služby sociální péče:- domov pro osoby se zdravotním postižením (dle § 48 zákona),- chráněné bydlení (dle § 51 zákona).Pobytové služby poskytuje Domov pod Kuňkou osobám, které mají z důvodu svého zdravotního postižení sníženou schopnost a možnost soběstačného zajišťování vlastních základních životních a občanských potřeb, a které proto potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Pobytové služby jsou poskytovány tehdy, nejsou-li uvedené potřeby a pomoc zajišťovány jinak.Pobytové služby jsou poskytovány od tří let věku:- osobám s mentálním postižením,- osobám s mentálním postižením s přidruženým tělesným postižením,- osobám s hlubokým mentálním postižením s přidruženým smyslovým postižením,- mentálně postiženým dětem a mládeži s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou.Pobytové služby nejsou určeny:- osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení,- osobám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v domově nebo v chráněném bydlení,- osobám, které pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí,- osobám, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo chybění sociálních návyků,- osobám s poruchami autistického spektra,- osobám, které trpí stařeckou demencí nebo jiným typem demence.Pobytové služby v sobě zahrnují následující základní činnosti stanovené pro tyto služby zákonem o sociálních službách:- poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování,- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,- pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu,- pomoc při zajištění chodu domácnosti,- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,- sociálně terapeutické činnosti,- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V rámci pobytových služeb zajišťujeDomov pod Kuňkou další činnosti: 14.2.2012 - 8.9.2012
Hlavní účel a předmět činnosti organizaceHlavní účelDomov pod Kuňkou je zařízením sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. domov pro osoby se zdravotním postižením. V hlavním předmětu činnosti zajišťuje dle výše uvedeného zákona podrobně vymezené pobytové služby sociální péče.Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.Níže uvedený rozpis hlavního předmětu činnosti nepředstavuje jednotlivé druhy hlavních činností, nýbrž upřesnění rozsahu poskytování služeb sociální péče.Hlavní předmět činnostiDomov pod Kuňkou poskytuje pobytové služby sociální péče - domov pro osoby se zdravotním postižením (dle § 48 zákona).Pobytové služby poskytuje Domov pod Kuňkou osobám, které mají z důvodu svého zdravotního postižení sníženou schopnost a možnost soběstačného zajišťování vlastních základních životních a občanských potřeb, a které proto potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.Pobytové služby jsou poskytovány tehdy, nejsou-li uvedené potřeby a pomoc zajišťovány jinak.Pobytové služby jsou poskytovány od tří let věku:- osobám s mentálním postižením- osobám s mentálním postižením s přidruženým tělesným postižením- osobám s hlubokým mentálním postižením s přidruženým smyslovým postižením- mentálně postiženým dětem a mládeži s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovouPobytové služby nejsou určeny:- osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení- osobám, které z důvodů infekční nemoci nejsou schopny pobytu v domově- osobám, které pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost mohou ohrozit, popřípadě ohrožují, sebe a okolí- osobám, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo chybění sociálních návyků.Pobytové služby v sobě zahrnují následující základní činnosti stanovené pro tyto služby zákonem o sociálních službách:- poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování,- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,- sociálně terapeutické činnosti,- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležtostí.V rámci pobytových služeb zajišťuje Domov pod Kuňkou další činnosti:- zajištování základní zdravotní péče, poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče,- poskytování základního sociálního poradenství,- úschova cenných věcí a finančních prostředků uživatelů, kteří o tuto službu požádají,- poskytování osobního v 22.12.2010 - 14.2.2012
Hlavní účel a předmět činnosti organizaceHlavní účelDomov pod Kuňkou je zařízením sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tj. domov pro osoby se zdravotním postižením. V hlavním předdmětu činnosti zajišťuje dle výše uvedeného zákona podrobně vymezené pobytové služby sociální péče a sociální poradenství.Sociální služby podrobně vymezené v hlavním předmětu činnosti se poskytují výhradně oprávněné osobě pobývající na území Pardubického kraje, pouze v případě dlouhodobě volné kapacity se poskytují rovněž oprávněné osobě pobývající mimo území Pardubického kraje.Níže uvedený rozpis hlavního předmětu činnosti nepředstavuje jednotlivé druhy hlavních činností, nýbrž upřesnění rozsahu poskytování pobytových služeb sociální péče a sociálního poradenství.Hlavní předmět činnostiDomov pod Kuňkou poskytuje pobytové služby sociální péče - domov pro osoby se zdravotním postižením (dle § 48 zákona) a odlehčovací služby (dle § 44 zákona). Dále poskytuje odborné sociální poradenství.Pobytové služby poskytuje Domov pod Kuňkou osobám, které mají z důvodu svého zdravotního postižení sníženou schopnost a možnost soběstačného zajišťování vlastních základních životních a občanských potřeb, a které proto potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby.Pobytové služby jsou poskytovány tehdy, nejsou-li uvedené potřeby a pomoc zajišťovány jinak. Odlehčovací služba je přitom poskytována na vymezenou dobu, po kterou osoba, která jinak o uživatele pečuje ve vlastním prostředí, nemůže z různých důvodů (dovolená, nemoc, rodinné důvody apod.) tuto péči a pomoc poskytovat.Pobytové služby jsou poskytovány od tří let věku:- osobám s mentálním postižením- osobám s mentálním postižením s přidruženým tělesným postižením- osobám s hlubokým mentálním postižením s přidruženým smyslovým postižením- mentálně postiženým dětem a mládeži s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovouPobytové služby nejsou určeny:- osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení- osobám, které z důvodů infekční nemoci nejsou schopny pobytu v domově- osobám, které pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost mohou ohrozit, popřípadě ohrožují sebe a okolí- osobám, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo chybění sociálních návyků.Pobytové služby v sobě zahrnují následující základní činnosti stanovené pro tyto služby zákonem o sociálních službách:- poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování,- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,- sociálně terapeutické činnosti,- pomoc při uplatňování práv, oprávněn 15.2.2007 - 22.12.2010
Ústav sociální péče Ráby je ústavem sociální péče, který zajišťuje v hlavním předmětu činnosti podrobně vymezenou komlexní a nedělitelnou celoroční a týdenní ústavní sociální péči především pro mentálně postiženou mládež ve věku od tří do dvaceti šesti let, výjimečně i déle, jakož i pro klienty, kteří jsou postiženi též tělesnou nebo smyslovou vadou. Je rovněž zařízením pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy mentálně postižené mládeže. Zároveň je i ústavem sociální péče pro dospělé klienty od dvaceti šesti let postižené mentálním postižením těžšího stupně a pro klienty postižené vedle mentálního postižení těžšího stupně též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení. V případě volné kapacity lze poskytovat pobyt i na přechodnou dobu. 3.1.2004 - 15.2.2007
Hlavní předmět činnosti:Poskytování komplexní a nedělitelné celoroční a týdenní ústavní sociální péče, především pro mentálně postiženou mládež ve věku od tří do dvaceti šesti let, výjimečně i déle, jakož i pro klienty, kteří jsou postiženi též tělesnou nebo smyslovou vadou, výkon ústavní nebo ochranné výchovy mentálně postižené mládeže a poskytování sociální péče pro dospělé klienty do dvacei šesti let postižené mentálním postižením těžšího stupně též tělesnou nebo smyslovou vadou, kteří potřebují ústavní péči, nikoli však léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, jakož i pro klienty postižené mentálním postižením lehčího stupně, avšak jen tehdy, potřebují-li nezbytně ústavní péči, kde je jako nedílná a neoddělitelná součást zahrnuto rovnež:- ubytování, stravování a komlexní sociální péče pro umístěné klienty,- zajištění výchovně vzdělávacího procesu a pracovně rehabilitační činnosti klientům dle jejich schopností s přihlédnutím k fyzické vyspělosti a mentální úrovni,- úschova cenných věcí a finančních prostředků klientů, kteří o jejich převzetí požádají při nástupu nebo během pobytu,- poskytování osobního vybavení, drobných předmětů osobní potřeby a některých služeb klientům,- zajištění kulturně-zájmové činnosti klientů v zájmu rozvoje jejich schopností, estetického cítění a zapojení do společenského života,- zajištění zdravotní péče pro klienty s akutním nebo chronickým onemocněním,- poskytování sociálního poradenství klientům, rodinným příslušníkům či zákonným zástupcům,- výkon ekonomické, provozní, technické, investiční a administrativní činnosti včetně správy movitého majetku ve vlastnictví Pardubického kraje a nakládání s ním v souladu s touto zřizovací listinou a včetně ubytovacích a stravovacích služeb pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního účelu a hlavního předmětu činnosti ústavu sociální péče Ráby,- umožňování praktické výuky studentům středních a vysokých škol se sociálním případně zdravotnickým zaměřením,- plnění dalších úkolů v souladu s platnými právními předpisy v oblasti sociální péče. 3.1.2004 - 15.2.2007

vedení firmy Domov pod Kuňkou

Statutární orgán Domov pod Kuňkou

Platnost údajů od - do
Ředitel Bc. Tomáš Černík 21.8.2010
Vznik funkce 1.7.2010
Adresa: 534 01 Býšť - Hoděšovice 28 Česká republika
Býšť - Hoděšovice 28, PSČ 53401
Ředitel Zdeněk Linhart 3.1.2004 - 17.9.2004
Vznik funkce 1.7.2003
Zánik funkce 31.12.2003
Adresa: Luďka Matury 858 , 530 12 Pardubice Česká republika
Luďka Matury 858, 530 12 Pardubice
ředitel Mgr. Jan Slezák 17.9.2004 - 21.8.2010
Vznik funkce 1.1.2004
Zánik funkce 30.6.2010
Adresa: Hradištní 1198 , 537 05 Chrudim Česká republika
Chrudim, Hradištní 1198, PSČ 53705

Sbírka Listin Domov pod Kuňkou

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
Pr 772/SL 37 zakladatelské dokumenty dodatek č. 15 ZL Krajský soud v Hradci Králové 17.12.2015 8.1.2016 26.2.2016 2
Pr 772/SL 36 účetní závěrka [2014] em. Krajský soud v Hradci Králové 2.2.2015 4.2.2015 4.2.2016 6
Pr 772/SL 35 účetní závěrka [2015] em. Krajský soud v Hradci Králové 29.1.2016 2.2.2016 3.2.2016 11
Pr 772/SL 34 zakladatelské dokumenty, ostatní usnesení,dodatek ZL č. 10 Krajský soud v Hradci Králové 20.8.2014 31.10.2014 15
Pr 772/SL 33 účetní závěrka [2013] VZZ+příloha,el. Krajský soud v Hradci Králové 4.2.2014 4.2.2014 5.2.2014 26
Pr 772/SL 31 účetní závěrka [2013]  rozvaha,el. Krajský soud v Hradci Králové 3.2.2014 4.2.2014 5.2.2014 6
Pr 772/SL 30 účetní závěrka 2012,el. Krajský soud v Hradci Králové 4.2.2013 5.2.2013 6.2.2013 32
Pr 772/SL 29 ostatní dodatek č. 7 ZL Krajský soud v Hradci Králové 21.6.2012 16.8.2012 14.9.2012 3
Pr 772/SL 28 účetní závěrka 2011,příloha,el. Krajský soud v Hradci Králové 6.2.2012 6.2.2012 14.2.2012 15
Pr 772/SL 27 účetní závěrka 2011,výkaz zz,el Krajský soud v Hradci Králové 6.2.2012 6.2.2012 14.2.2012 4
Pr 772/SL 26 účetní závěrka 2011,rozvaha Krajský soud v Hradci Králové 6.2.2012 6.2.2012 14.2.2012 6
Pr 772/SL 25 účetní závěrka přílohy k ÚZ, email Krajský soud v Hradci Králové 10.2.2011 14.2.2011 8
Pr 772/SL 24 účetní závěrka příloha 2010, el Krajský soud v Hradci Králové 7.2.2011 7.2.2011 3
Pr 772/SL 23 účetní závěrka výkaz zz 2010, el Krajský soud v Hradci Králové 7.2.2011 7.2.2011 4
Pr 772/SL 22 účetní závěrka rozvaha 2010, el Krajský soud v Hradci Králové 7.2.2011 7.2.2011 5
Pr 772/SL 21 ostatní -dodatek č.5 zřizovací listiny Krajský soud v Hradci Králové 30.9.2010 30.11.2010 30.11.2010 3
Pr 772/SL 20 ostatní, podpisové vzory -usnesení RPk,jmenování do fce Krajský soud v Hradci Králové 23.7.2010 30.7.2010 30.7.2010 4
Pr 772/SL 19 účetní závěrka příloha 2009,el. Krajský soud v Hradci Králové 12.2.2010 12.2.2010 3
Pr 772/SL 18 účetní závěrka výkaz zz 2009,el. Krajský soud v Hradci Králové 12.2.2010 12.2.2010 4
Pr 772/SL 17 účetní závěrka rozvaha 2009,el. Krajský soud v Hradci Králové 12.2.2010 12.2.2010 10
Pr 772/SL 16 účetní závěrka příloha k ú.z. 2008 Krajský soud v Hradci Králové 3.2.2009 6.2.2009 6.2.2009 3
Pr 772/SL 15 účetní závěrka výkaz zz 2008 Krajský soud v Hradci Králové 6.2.2009 6.2.2009 4
Pr 772/SL 14 účetní závěrka rozvaha 2008 Krajský soud v Hradci Králové 6.2.2009 6.2.2009 10
Pr 772/SL 13 zakladatelské dokumenty - zřizovací listina Krajský soud v Hradci Králové 28.7.2008 28.7.2008 8
Pr 772/SL 12 ostatní - usnesení Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2008 28.7.2008 28.7.2008 1
Pr 772/SL 9 účetní závěrka - rozvaha rok 2007 Krajský soud v Hradci Králové 27.2.2008 27.2.2008 10
Pr 772/SL 11 ostatní - příloha k ú.z. rok 2007 Krajský soud v Hradci Králové 27.2.2008 27.2.2008 3
Pr 772/SL 10 účetní závěrka - výkaz zz rok 2007 Krajský soud v Hradci Králové 27.2.2008 27.2.2008 4
Pr 772/SL 8 účetní závěrka, ostatní - za rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 25.1.2007 26.1.2007 26.1.2007 18
Pr 772/SL 7 zakladatelské dokumenty - dodatek č. 3 Krajský soud v Hradci Králové 18.12.2006 18.1.2007 18.1.2007 4
Pr 772/SL 6 účetní závěrka - za rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 31.1.2006 2.2.2006 2.2.2006 16
Pr 772/SL 5 zakladatelské dokumenty - dodatek ke zřiz.listině Krajský soud v Hradci Králové 11.7.2005 26.7.2005 26.7.2005 10
Pr 772/SL 4 účetní závěrka - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 27.1.2005 15.6.2005 15.6.2005 16
Pr 772/SL 1 zakladatelské dokumenty, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 26.11.2003 26.11.2003 12
Pr 772/SL 3 zakladatelské dokumenty - dodatek ke zřiz.listině Krajský soud v Hradci Králové 1.4.2005 2
Pr 772/SL 2 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 16.12.2003 2

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Domov pod Kuňkou

IČO: 71176217
Firma: Domov pod Kuňkou
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Staré Hradiště
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 1.7.2003

Sídlo Domov pod Kuňkou

Sídlo: 162 NEOAD, Ráby 533 52

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní vzdělávání
Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním
tracking image