Firma Domažlická nemocnice, a.s. IČO 26361078


Domažlická nemocnice, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Domažlická nemocnice, a.s. (26361078) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Kozinova 292, Domažlice 344 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 9. 2003 a je stále aktivní. Domažlická nemocnice, a.s. má celkem čtyři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Domažlická nemocnice, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Domažlická nemocnice, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Domažlická nemocnice, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Domažlická nemocnice, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Domažlická nemocnice, a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 1073
IČO (identifikační číslo osoby) 26361078
Jméno Domažlická nemocnice, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 15.9.2003
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 27.2.2019 o zvýšení základního kapitálu: - základní kapitál společnosti Domažlická nemocnice, a.s. ve výši 47.320.000,-- Kč se zvyšuje o částku 2.580.000,-- Kč na částku 49.900.000,-- Kč, - upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním 258 kusy nových kmenových akcií vedených na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10.000,-- Kč, - všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - jedinému akcionáři, tj. Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, 301 00 Plzeň, IČO: 708 90 366, - akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky, - předem určený zájemce Plzeňský kraj, jako jediný akcionář společnosti, upíše všechny nové akcie společnosti způsobem dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích, tj. uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností, a splatí je nepeněžitým vkladem mov itých věcí, - nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce Plzeňského kraje, jako jediného akcionáře společnosti, jsou movité věci tvořící soubor motorových vozidel užívaných k poskytování zdravotnické dopravní služby, které byly popsány znalcem Mgr. Jiřím Markem, se sídlem č.p. 21, 336 01 Stará Huť, ve znaleckém posudku č. 93/11-18 ze dne 8.11.2018, a jsou oceněny na částku 2.580.000,-- Kč: Registrační značka Typ vozidla VIN Časová cena v Kč 4P0 9767 Mercedes Benz Vito WDF63960313504249 194.000,-- 4P2 0620 Mercedes Benz Vito WDF63960313504436 176.000,-- 6P4 9827 VW Transporter T5 WV2ZZZ7HZFH107301 584.000,-- 1P6 5147 VW Transporter T4 WV2ZZZ70Z3H124307 110.000,-- 1P6 5148 VW Transporter T4 WV2ZZZ70Z3H102926 105.000,-- 1P8 8155 VW Transporter T4 WV2ZZZ70Z2H128324 92.000,-- 1P9 8455 VW Transporter T5 WV2ZZZ7HZ4H079850 91.000,-- 2P3 6155 VW Transporter T5 WV2ZZZ7HZ4H111256 89.000,-- 2P9 2003 VW Transporter T5 WV2ZZZ7HZ7H029381 124.000,-- 4P2 2186 VW Transporter T5 WV2ZZZ7HZ7H055278 129.000,-- 4P9 3710 VW Transporter T5 WV1ZZZ7HZBH119606 294.000,-- 6P4 9826 VW Transporter T5 WV2ZZZ7HZFH107128 592.000,-- Celkem 2.580.000,-- - za výše uvedený nepeněžitý vklad budou upisovateli vydány všechny akcie emitované v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti, tj. 258 kusů nových kmenových akcií vedených na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10.000,-- Kč, - jedinému akcionáři společnosti jako upisovateli je poskytnuta lhůta pro upsání nových akcií v délce 30 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení, přičemž v této lhůtě uzavře společnost s jediným akcionářem smlouvu o upsání akcií, - emisní kurz nově upsaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen nepeněžitým vkladem před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do 1.5.2019 v sídle společnosti Domažlická nemocnice, a.s., na adrese Kozinova 292, 344 01 Domažlice. 1.3.2019
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 14.8.2014
a) Základní kapitál společnosti Domažlická nemocnice, a.s. se zvyšuje o částku 3.000.000,-- Kč (slovy tři miliony korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 Obchodního zákoníku. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního ka pitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti Domažlická nemocnice, a.s. se zvyšuje z částky 44.320.000,-- Kč (slovy čtyřicet čtyři milionů třista dvacet tisíc korun českých) o částku 3.000.000,-- Kč (slovy tři miliony korun českých) na částku 47.320.000,-- Kč (slovy čtyř icet sedm milionů tři sta dvacet tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti Domažlická nemocnice, a.s. po zvýšení činí 47.320.000,-- Kč (slovy čtyřicet sedm milionů tři sta dvacet tisíc korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastního kapitálu, získání finančních prostředků a zvýšení finanční stability společnosti. b) Společnost bude ke zvýšení základního kapitálu vydávat 300 kusů (slovy třista kusů) kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě, se jmenovitou hodnotou 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každé jedné akcie. Akcie nebudou kótová ny na regulovaném trhu. c) Všechny výše specifikované nově vydané akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem, Plzeňským krajem s využitím přednostního práva způsobem dle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, tj. uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společností Domažlická nemocnice, a.s. Návrh smlouvy podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku bude jedinému akcionáři zaslán společností Domažlická nemocnice, a.s. nejpozději do 30 (třiceti) dnů po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, jedinému akcionáři jako upisovateli bude poskytnuta lhůta k úpisu akcií v délce 30 (třiceti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude jedinému akcionáři jako upisovateli oznámen tím, že mu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií představenstva společnosti jedinému akcionáři jako upisovateli předá tak, že jej buď zašle jedinému akcionáři doporučeným dopisem na adresu Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň, k rukám hejtmanky kraj e nebo tento návrh smlouvy osobně doručí jedinému akcionáři pro písemnému potvrzení o jeho převzetí. Místem pro upisování nových akcií je sídlo jediného akcionáře, Plzeň, Škroupova 1760/18, kancelář hejtmana. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního prá va k úpisu akcií je následující den po doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. d) Emisní kurs všech nově vydaných akcií činí Kč 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých) na jednu akcii. Emisní kurs bude splacen výhradně peněžitým vkladem. e) Upisovatel je povinen v souladu s ust. § 204 odst. 4 obchodního zákoníku splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní bankovní účet společnosti Domažlická nemocnice, a.s., č.ú.: 78-2803820247/0100 vedený u Komerční banky a.s. tak, že celý emisní kurs je povinen splatit nejpozději do třiceti (30) třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. f) Upisování akcií může začít dříve, než usnesení o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti však musí před uzavřením smlouvy o úpisu akcií podat návrh na zápis výše usnesení o zvýšení základního kapitál u do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního do obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné. 25.11.2009 - 1.4.2010
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 3.10.2008 toto rozhodnutí: Zvyšuje se základní kapitál společnosti z původní částky 34.340.000,- Kč, slovy: třicet čtyři miliony tři sta čtyřicet tisíc korun českých, o částku ve výši 9.980.00 0,- Kč, slovy: devět milionů devět set osmdesát tisíc korun českých, na částku celkem 44.320.000,- Kč slovy: čtyřicet čtyři miliony tři sta dvacet tisíc korun českých, a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - Plzeňský kraj, se sídlem Plzeň, Šroupova 18 , PSČ: 306 13, IČ: 70890366 ve výši 9.980.000,- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je vytvoření silného ekonomického subjektu schopného poskytnout dostatečné záruky k plnění všech svých závazků a úkolů, které přešly z příspěvkové organiz ace Nemocnice Domažlice a týkaji se řádného a kvalitního poskytování zdravotnické péče, jak směrem k nejširší veřejnosti, tak i k obchodním partnerům obchodní společnosti Domažlická nemocnice, a.s. Závazek ke zvýšení vkladu se zavazuje převzít jediný akci onář - Plzeňský kraj se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ: 306 13, IČ: 70890366. Lhůta pro upsání nových akcií počne běžet od druhého dne od zápisu usnesení rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vedeného Krajs kým soudem v Plzni a skončí uplynutím třicet kalendářních dnů od zápisu usnesení rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli či svá tek, je poslední den lhůty nejbližší pracovní den. V této lhůtě musí jediný akcionář společnosti uzavřít smlouvu o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch.zák. Způsob a rozsah zvyšování základního kapitálu: úpisem nových akcií peněžitým vkladem v rozsahu 9.980.000,- Kč, když nad tuto částku se úpis nepřipouští. Lhůta pro splacení emisního kurzu: emisní kurz je povinen zaplatit nejpozději do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to pokud jde o zvýšení kapitálu peněžitým vkladem ve výši 9.980.0 00,- Kč na zvláštní účet obchodní společnosti vedený u Komerční banky, a.s., č.ú.: 78-2803820247/0100. Místo pro upisování nových akcií: v sídle jediného akcionáře - Plzeňský kraj, Plzeň, Škroupova 1760/18, kancelář hejtmana. Druh, podoba, forma, počet, j menovitá hodnota nových akcií: zaknihované kmenové akcie na jméno v počtu 998 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie je 10.000,- Kč. 23.10.2008 - 19.11.2008
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 1.11.2004 toto rozhodnutí: Zvyšuje se základní kapitál společnosti ve výši 14.790.000,- Kč o částku 19.550.000,- Kč nově na základní kapitál ve výši 34.340.000,- Kč, a to: a) peněžitým vkladem jediného akcionáře Plzeňský kraj, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, identifikační číslo 708 90 366, ve výši 5.000.000,- Kč. Důvod navrhovaného zvýšení základního kapitálu: shromáždění finančních prostředků pro investiční činnost s polečnosti. Závazek ke zvýšení vkladu se zavazuje převzít jediný akcionář - Plzeňský kraj. Lhůta pro upsání nových akcií: Do třiceti dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Úpisem nových akcií peněžitými vklady v rozsahu 5.000.000,- Kč, když nad tuto částku se úpis nepřipouští. Lhůta pro splacení emisního kurzu: Emisní kurz bude splacen do třiceti dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet obchodní společnosti, vedený u peněžního ústavu, Komerční banka, a.s., pobočka Domažlice, č.ú . 78-2803820247/0100. Místo pro upisování nových akcií: Sídlo jediného akcionáře Plzeňský kraj, v Plzni, Škroupova 18, kancelář hejtmana. Druh, podoba, forma, počet, jmenovitá hodnota nových akcií: Zaknihované kmenové akcie na jméno v počtu 500 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie 10.000,- Kč. b) nepeněžitým vkladem jediného akcionáře Plzeňský kraj, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, identifikační číslo 708 90 366, ve výši 14.550.000,- Kč. Důvod navrhovaného zvýšení základního kapitálu: jedná se o majetek potřebný k provozní a odborné činnosti obchodní společnosti, nutný pro její další podnikatelskou činnost v souladu s předmětem její činnosti. Závazek ke zvýšení vkladu se zavazuje převzít jediný akcionář - Plzeňský kraj. Lhůta pro upsání nových akcií: Do třiceti dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Úpisem nových akcií nepeněžitým vkladem - souborem movitých věcí tak, jak jsou popsány ve znaleckých posudcích soudního znalce Josefa Švarce, č. posudků: 149/12/03 ze dne 8.12.2003, č. 155/02/04 ze dne 24.2.2004, č. 161/07/04 ze dne 8.7.2004 v rozsahu 14. 550.000,- Kč, když nad tuto částku se úpis nepřipouští. Lhůta pro splácení emisního kurzu: Emisní kurz bude splacen předáním souboru movitých věcí v dohodě o předání a převzetí těchto věcí způsobem a ve lhůtě uvedeným. Druh, podoba, forma, počet, jmenovitá hodnota nových akcií: Zaknihované kmenové akcie na jméno v počtu 1.455 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie 10.000,- Kč. Způsob a rozsah zvýšení základniho kapitálu: Úpisem nových akcií nepeněžitým vkladem - souborem movitých věcí tak, jak jsou popsány ve znaleckých posudcích soudního znalce Josefa Švarce, č. posudků 149/12/03 ze dne 8.12.2003, výše ocenění 9.058.590,- Kč, č. 155/02/04 ze dne 24.2.2004, výše ocenění 2 .995.376,- Kč, č. 161/07/04 ze dne 8.7.2004, výše ocenění 2.499.000,- Kč, celkem výše ocenění 14.552.966,- Kč, když nad tuto částku se úpis nepřipouští. Lhůta pro splácení emisního kurzu: Emisní kurz bude splacen předáním souboru movitých věcí v dohodě o předání a převzetí těchto věcí způsobem a ve lhůtě uvedeným. Druh, podoba, forma, počet, jmenovitá hodnota nových akcií: Zaknihované kmenové akcie na jméno v počtu 1.455 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie 10.000,- Kč Místo pro upisování nových akcií: Sídlo jediného akcionáře Plzeňský kraj, v Plzni, Škroupova 18, kancelář hejtmana. Předmět nepeněžitého vkladu: Předmět nepeněžitého vkladu tvoří soubor movitých věcí označený jako krátkodobý majetek a dlouhodobý majetek, když oba soubory jsou popsané ve znaleckých posudcích soudního znalce Josefa Švarce, č. posudků 149/12/03 ze dne 8.12.2003, č. 155/02/04 ze dne 2 4.2.2004, č. 161/07/04 ze dne 8.7.2004. Hodnota nepeněžitého vkladu jediného akcionáře Plzeňského kraje je určena celkem na částku 14.552.966,- Kč, a to znaleckými posudky soudního znalce Josefa Švarce, č. posudků 149/12/03 ze dne 8.12.2003, č. 155/02/04 ze dne 24.2.2004, č. 161/07/04 ze dne 8. 7.2004, jmenované pravomocným usnesením Krajského soudu v Plzni a tyto znalecké posudky tvoří přílohu číslo jedna, číslo dvě a číslo tři notářského zápisu č. NZ 92/2004 a N 121/2004. Zbývající částka 2.966,- Kč, tj. rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio a bude použito na tvorbu rezervního fondu. 14.3.2005 - 28.6.2005

Aktuální kontaktní údaje Domažlická nemocnice, a.s.

Kapitál Domažlická nemocnice, a.s.

zakladni jmění 49 900 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.3.2019
zakladni jmění 47 320 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.4.2010 - 1.3.2019
zakladni jmění 44 320 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.11.2008 - 1.4.2010
zakladni jmění 34 340 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.6.2005 - 19.11.2008
zakladni jmění 14 790 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.9.2003 - 28.6.2005

Akcie Domažlická nemocnice, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 4 990 1.3.2019
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 4 732 1.4.2010 - 1.3.2019
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 4 432 19.11.2008 - 1.4.2010
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 434 28.6.2005 - 19.11.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 479 18.3.2004 - 28.6.2005
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 479 15.9.2003 - 18.3.2004

Sídlo Domažlická nemocnice, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Kozinova 292 , Domažlice 344 01 14.9.2017
Adresa Kozinova 292 , Domažlice 344 01 8.7.2006 - 14.9.2017
Adresa U nemocnice 47 , 344 22 Domažlice Česká republika
15.9.2003 - 8.7.2006

Předmět podnikání Domažlická nemocnice, a.s.

Platnost údajů od - do
poskytování zdravotních služeb 14.8.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.8.2014
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 14.8.2014
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 18.3.2004
hostinská činnost 18.3.2004
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 18.3.2004 - 14.8.2014
provozování nestátního zdravotnického zařízení 15.9.2003 - 14.8.2014

vedení firmy Domažlická nemocnice, a.s.

Statutární orgán Domažlická nemocnice, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k nadepsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí své podpisy vždy dva čle nové představenstva společně. 14.9.2017
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva. 14.8.2014 - 14.9.2017
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva. 25.11.2009 - 14.8.2014
Způsob jednání: a) Zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to jeden člen představenstva samostatně. b) Podepisování - podepisování se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. 18.3.2004 - 25.11.2009
Způsob jednání: a) Zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to jeden člen představenstva samostatně. b) Podepisování - podepisování se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné společnost zastupovat. 15.9.2003 - 18.3.2004
člen představenstva Ing. Marek Kýhos MBA 14.9.2017
Vznik členství 16.5.2017
Adresa: Brněnská 949/3 , Plzeň 323 00
předseda představenstva MUDr. Petr Hubáček MBA, LL.M. 25.11.2017
Vznik členství 3.10.2017
Vznik funkce 3.10.2017
Adresa: 151 , Štarnov 783 14
člen představenstva Mgr. Jaroslav Šíma 6.6.2018
Vznik členství 20.6.2017
Adresa: 18 , Boršov nad Vltavou 370 01
místopředseda představenstva Ing. Jana Naarová 6.6.2018
Vznik členství 3.10.2017
Vznik funkce 1.4.2018
Adresa: 150 , Soběkury 334 01
člen představenstva Ing. Alena Vyrutová 15.9.2003 - 25.11.2009
Vznik členství 15.9.2003
Adresa: 64 , Blížejov 346 01
člen představenstva Lubomír Skryja 25.11.2009 - 25.11.2009
Vznik členství 1.9.2009
Zánik členství 23.9.2009
Adresa: Msgre. B. Staška 49 , Domažlice 344 01
předseda představenstva Ing. Alena Vyrutová 25.11.2009 - 27.5.2014
Vznik členství 15.9.2003
Zánik členství 31.12.2013
Vznik funkce 1.10.2009
Zánik funkce 31.12.2013
Adresa: 64 , Blížejov 346 01
místopředseda představenstva Ing. Petr Libra 25.11.2009 - 27.5.2014
Vznik členství 1.9.2009
Zánik členství 17.2.2014
Vznik funkce 1.10.2009
Zánik funkce 17.2.2014
Adresa: Vrchlického 656 , Domažlice 344 01
člen představenstva Ing. Jitka Heřmanová 25.11.2009 - 27.5.2014
Vznik členství 24.9.2009
Adresa: Jindřichova 147 , Domažlice 344 01
člen představenstva Jan Karásek 27.5.2014 - 10.7.2014
Vznik členství 17.2.2014
Adresa: Na Chmelnicích 1225 , Přeštice 334 01
místopředseda představenstva Ing. Jitka Heřmanová 27.5.2014 - 14.9.2017
Vznik členství 24.9.2009
Zánik členství 15.5.2017
Vznik funkce 11.3.2014
Zánik funkce 15.5.2017
Adresa: Jindřichova 147 , Domažlice 344 01
člen představenstva Mgr. Jan Karásek 10.7.2014 - 14.9.2017
Vznik členství 17.2.2014
Zánik členství 15.5.2017
Adresa: Na Chmelnicích 1225 , Přeštice 334 01
předseda představenstva Ing. Alena Vyrutová 27.5.2014 - 25.11.2017
Vznik členství 17.2.2014
Zánik členství 2.10.2017
Vznik funkce 11.3.2014
Zánik funkce 2.10.2017
Adresa: 64 , Blížejov 346 01
místopředseda představenstva Mgr. Jaroslav Šíma MBA 14.9.2017 - 6.6.2018
Vznik členství 20.6.2017
Vznik funkce 27.6.2017
Zánik funkce 31.3.2018
Adresa: 18 , Boršov nad Vltavou 370 01
člen představenstva Ing. Jana Naarová 25.11.2017 - 6.6.2018
Vznik členství 3.10.2017
Adresa: 150 , Soběkury 334 01
člen představenstva MUDr. Alan Sutnar Ph.D. 14.9.2017 - 30.4.2019
Vznik členství 16.5.2017
Zánik členství 31.3.2019
Adresa: Lábkova 838/79 , Plzeň 318 00

Dozorčí rada Domažlická nemocnice, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Růžena Černá 3.1.2015
Vznik členství 27.11.2014
Adresa: Farní 38 , Kdyně 345 06
předseda dozorčí rady Ing. Vladislav Vilímec 14.9.2017
Vznik členství 16.5.2017
Vznik funkce 2.6.2017
Adresa: Nádražní 271 , Kdyně 345 06
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Mach 14.9.2017
Vznik členství 20.6.2017
Adresa: Vodní 31 , Domažlice 344 01
člen dozorčí rady Bc. Stanislav Antoš 14.9.2017
Vznik členství 20.6.2017
Adresa: Mánesova 515 , Domažlice 344 01
člen dozorčí rady Jan Látka 30.4.2019
Vznik členství 18.3.2019
Adresa: Luženická 668 , Domažlice 344 01
člen Ing. Vladislav Vilímec 15.9.2003 - 28.6.2005
Vznik členství 15.9.2003
Zánik členství 15.12.2004
Adresa: Nádražní 271 , Kdyně 345 06
člen Ing. František Pátý 15.9.2003 - 28.6.2005
Vznik členství 15.9.2003
Zánik členství 15.12.2004
Adresa: Americká 108 , Staňkov 345 61
člen Růžena Černá 15.9.2003 - 28.6.2005
Vznik členství 15.9.2003
Zánik členství 30.9.2004
Adresa: Farní 38 , Kdyně 345 06
člen dozorčí rady Ing. Vladislav Vilímec 28.6.2005 - 25.2.2009
Vznik členství 18.1.2005
Zánik členství 31.12.2008
Adresa: Nádražní 271 , Kdyně 345 06
člen dozorčí rady Ing. František Pátý 28.6.2005 - 25.2.2009
Vznik členství 18.1.2005
Zánik členství 31.12.2008
Adresa: Americká 108 , Staňkov 345 61
člen dozorčí rady MUDr. Petr Suastika 28.6.2005 - 1.4.2010
Vznik členství 30.9.2004
Zánik členství 26.11.2009
Adresa: Na Tržišti 527 , Kdyně 345 06
člen dozorčí rady Ing. Petr Smutný 25.2.2009 - 1.4.2010
Vznik členství 1.1.2009
Adresa: 353 , Klenčí pod Čerchovem 345 34
předseda dozorčí rady Ing. Petr Smutný 1.4.2010 - 13.4.2011
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 10.2.2011
Vznik funkce 4.5.2009
Zánik funkce 10.2.2011
Adresa: 353 , Klenčí pod Čerchovem 345 34
člen dozorčí rady Jan Látka 25.2.2009 - 27.5.2014
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Máchova 140 , Domažlice 344 01
člen dozorčí rady Václav Váchal 1.4.2010 - 3.1.2015
Vznik členství 26.11.2009
Zánik členství 26.11.2014
Adresa: Družstevní 636 , Kdyně 345 06
předseda dozorčí rady Ing. Věstislav Křenek 13.4.2011 - 30.3.2016
Vznik členství 10.2.2011
Zánik členství 10.2.2016
Vznik funkce 8.3.2011
Zánik funkce 10.2.2016
Adresa: Vojtěchova 113 , Domažlice 344 01
předseda dozorčí rady Ing. Věstislav Křenek 30.3.2016 - 14.9.2017
Vznik členství 10.2.2016
Zánik členství 15.5.2017
Vznik funkce 12.2.2016
Zánik funkce 15.5.2017
Adresa: Vojtěchova 113 , Domažlice 344 01
člen dozorčí rady Jan Látka 27.5.2014 - 30.4.2019
Vznik členství 17.2.2014
Zánik členství 17.2.2019
Adresa: Luženická 668 , Domažlice 344 01

Sbírka Listin Domažlická nemocnice, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1073/SL 57 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 23.4.2015 31.7.2015 16.10.2015 58
B 1073/SL 56 rozhod. o statut. orgánu usnesení č. 2753/14 Krajský soud v Plzni 18.11.2014 12.12.2014 19.2.2015 1
B 1073/SL 55 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Plzni 25.4.2014 16.7.2014 8.12.2014 49
B 1073/SL 54 notářský zápis NZ 308/2014, stanovy Krajský soud v Plzni 18.6.2014 8.8.2014 9.9.2014 16
B 1073/SL 53 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Plzni 11.3.2014 11.4.2014 27.5.2014 2
B 1073/SL 52 rozhod. o statut. orgánu zápis ze schůze-usnesení č. 1734/14 Krajský soud v Plzni 17.2.2014 11.4.2014 27.5.2014 3
B 1073/SL 51 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 12.7.2013 3.9.2013 3.9.2013 40
B 1073/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 7.5.2012 13.8.2012 13.8.2012 37
B 1073/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 31.3.2011 10.8.2011 10.8.2011 39
B 1073/SL 48 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - 2010 Krajský soud v Plzni 31.3.2011 27.7.2011 27.7.2011 2
B 1073/SL 47 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 4.5.2011 27.7.2011 27.7.2011 3
B 1073/SL 46 účetní závěrka 2010 - plnění rozpočtu Krajský soud v Plzni 27.7.2011 27.7.2011 2
B 1073/SL 45 účetní závěrka 2010 - příloha Krajský soud v Plzni 27.7.2011 27.7.2011 10
B 1073/SL 44 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Plzni 31.3.2011 27.7.2011 27.7.2011 3
B 1073/SL 43 rozhod. o statut. orgánu - usnesení Rady plz. kraje Krajský soud v Plzni 10.2.2011 31.3.2011 13.4.2011 2
B 1073/SL 42 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 8.3.2011 31.3.2011 13.4.2011 1
B 1073/SL 41 notářský zápis Nz 570/2010 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 13.12.2010 15.12.2010 16.12.2010 9
B 1073/SL 40 převod,náj.podn.,ovládání - ovládací smlouva Krajský soud v Plzni 13.12.2010 13.12.2010 14.12.2010 6
B 1073/SL 39 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Plzni 31.3.2010 28.7.2010 28.7.2010 13
B 1073/SL 38 zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 4.5.2010 28.7.2010 28.7.2010 2
B 1073/SL 37 účetní závěrka 2009 - příloha Krajský soud v Plzni 31.3.2010 28.7.2010 28.7.2010 15
B 1073/SL 36 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Plzni 21.4.2010 28.7.2010 28.7.2010 3
B 1073/SL 35 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 7.4.2010 23.4.2010 9.6.2010 11
B 1073/SL 34 rozhod. o statut. orgánu - zpráva volební komise Krajský soud v Plzni 26.11.2009 4.3.2010 1.4.2010 2
B 1073/SL 33 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 4.5.2009 4.3.2010 1.4.2010 2
B 1073/SL 32 rozhod. o statut. orgánu - usn. č.4299/08 Rady kraje Krajský soud v Plzni 23.9.2008 19.10.2009 23.10.2009 2
B 1073/SL 31 podpisové vzory - Ing. Alena Vyrutová Krajský soud v Plzni 15.10.2009 19.10.2009 23.10.2009 1
B 1073/SL 30 podpisové vzory - 3x Krajský soud v Plzni 2.9.2009 7.10.2009 23.10.2009 3
B 1073/SL 29 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Plzni 1.10.2009 7.10.2009 23.10.2009 2
B 1073/SL 28 notářský zápis Nz 360/2009 - rozh. + stanovy Krajský soud v Plzni 28.8.2009 7.10.2009 23.10.2009 13
B 1073/SL 27 rozhod. o statut. orgánu - usn. č.1124/09 Rady kraje Krajský soud v Plzni 23.9.2009 7.10.2009 23.10.2009 2
B 1073/SL 26 ostatní - usn. č.1035/2009 Rady kraje Krajský soud v Plzni 31.8.2009 7.10.2009 23.10.2009 2
B 1073/SL 25 ostatní - usn. č.932/2009 Rady kraje Krajský soud v Plzni 27.7.2009 7.10.2009 23.10.2009 2
B 1073/SL 24 ostatní - usn. č. 702/2009 Rady kraje Krajský soud v Plzni 1.6.2009 7.10.2009 23.10.2009 2
B 1073/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 29.4.2009 6.8.2009 12.8.2009 33
B 1073/SL 22 rozhod. o statut. orgánu - rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Plzni 19.1.2009 20.2.2009 25.2.2009 1
B 1073/SL 21 rozhod. o statut. orgánu - usnesení č.4 Rady Pl. kraje Krajský soud v Plzni 22.12.2008 20.2.2009 25.2.2009 2
B 1073/SL 20 notářský zápis Nz 92/2008 - rozh. + stanovy Krajský soud v Plzni 3.10.2008 20.10.2008 29.10.2008 14
B 1073/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2007 Krajský soud v Plzni 31.3.2008 22.10.2008 23.10.2008 31
B 1073/SL 18 notářský zápis Nz 45/2007 + stanovy Krajský soud v Plzni 22.4.2008 10.7.2008 10.7.2008 16
B 1073/SL 17 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 28.3.2007 14.9.2007 14.9.2007 1
B 1073/SL 16 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Plzni 21.5.2007 14.9.2007 14.9.2007 2
B 1073/SL 15 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - 2006 Krajský soud v Plzni 30.3.2007 14.9.2007 14.9.2007 2
B 1073/SL 14 účetní závěrka 2006 - příloha Krajský soud v Plzni 15.5.2007 14.9.2007 14.9.2007 4
B 1073/SL 13 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Plzni 15.5.2007 14.9.2007 14.9.2007 4
B 1073/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - 2005 Krajský soud v Plzni 22.5.2006 11.10.2006 12.10.2006 19
B 1073/SL 11 notářský zápis Nz 22/2006 - stanovy Krajský soud v Plzni 17.3.2006 16.6.2006 19.6.2006 12
B 1073/SL 9 ostatní - usnesení Rady Pl. kraje Krajský soud v Plzni 26.1.2005 25.4.2005 1.9.2005 1
B 1073/SL 10 podpisové vzory - 3x Krajský soud v Plzni 15.6.2005 21.6.2005 1.9.2005 3
B 1073/SL 7 účetní závěrka 2004+zpr. o vztazích Krajský soud v Plzni 10.5.2005 2.6.2005 12.7.2005 11
B 1073/SL 8 rozhod. o statut. orgánu - zpráva vol. komise DR Krajský soud v Plzni 4.10.2004 21.6.2005 24.6.2005 2
B 1073/SL 6 notářský zápis Nz 92/2004 + Stanovy Krajský soud v Plzni 1.11.2004 21.12.2004 7.3.2005 57
B 1073/SL 5 notářský zápis Nz 2/2003 - rozh.+ ÚZ stanov Krajský soud v Plzni 1.12.2003 22.12.2003 26.2.2004 15
B 1073/SL 4 podpisové vzory členky představ.+členů DR Krajský soud v Plzni 28.5.2003 26.6.2003 15.9.2003 4
B 1073/SL 3 posudek znalce č.209-403-03 Krajský soud v Plzni 28.5.2003 8.8.2003 15.9.2003 12
B 1073/SL 2 posudek znalce nepeněžitého vkladu Krajský soud v Plzni 28.5.2003 8.8.2003 15.9.2003 46
B 1073/SL 1 notářský zápis Nz 41/2003 +zakl.listina+stan. Krajský soud v Plzni 28.5.2003 8.8.2003 15.9.2003 31

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Domažlická nemocnice, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26361078
Jméno Domažlická nemocnice, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Domažlice
Vznik první živnosti: 19.2.2004
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 4

Sídlo Domažlická nemocnice, a.s.

Živnosti a provozovny Domažlická nemocnice, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Ubytovací služby

  • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.2.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Kozinova 292, Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny 1003724183
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování 1.1.2006

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.2.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Kozinova 292, Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny 1003724183
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2006

Živnost č. 3 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.2.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Kozinova 292, Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny 1003724183
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2006

Živnost č. 4 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.2.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Kozinova 292, Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny 1003724183
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.2.2014

Živnost č. 5 Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží - praní, žehlení a opravy prádla

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Domažlická nemocnice, a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Jaroslav Šíma MBA
Člen statutárního orgánu Ing. Marek Kýhos MBA
Člen statutárního orgánu JANA Naarová
Člen statutárního orgánu MUDr. Petr Hubáček MBA, LL.M.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Domažlická nemocnice, a.s.

IČO: 26361078
Firma: Domažlická nemocnice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Domažlice
Základní územní jednotka: Domažlice
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 15.9.2003

Sídlo Domažlická nemocnice, a.s.

Sídlo: Kozinova 292, Domažlice 344 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ústavní zdravotní péče
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
tracking image