Firma Dioptra Turnov s.r.o. IČO 48171191


Dioptra Turnov s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Dioptra Turnov s.r.o. (48171191) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Sobotecká 1660, Turnov 511 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 7. 1993 a je stále aktivní. Dioptra Turnov s.r.o. má celkem tři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Dioptra Turnov s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Dioptra Turnov s.r.o. na Justice.cz
Detailní informace o Dioptra Turnov s.r.o. na rzp.cz

Výpis dat pro Dioptra Turnov s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Dioptra Turnov s.r.o.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka C 39761
IČO (identifikační číslo osoby) 48171191
Jméno Dioptra Turnov s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.7.1993
Od společnosti na základě rozdělení formou odštěpení vznikla jako nástupnická společnost Kosmonautů Reality Chomutov s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 1686/112, PSČ 130 00, IČO 077 45 621. Na společnost Kosmonautů Reality Chomutov s.r.o., IČO 07 7 45 621, přešla část jmění vymezená v projektu rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti vyhotoveném dne 14. 11. 2018. 21.12.2018
Společnost Dioptra, a.s. Turnov, IČ: 481 71 191, na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 19. 6. 2017 změnila svou právní formu: z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným - Dioptra Turnov s.r.o. 19.6.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 23.6.2014 - 19.6.2017
Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením a fúze sloučením schváleného dne 13.5.2011 došlo u společnosti Dioptra, a.s. Turnov, se sídlem Turnov, Sobotecká 1660, PSČ 511 21, IČ 481 71 191, jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmě ní a přechodu této odštěpované části na nástupnickou společnost FINVEST uzavřený investiční fond, a.s., se sídlem Praha 3, Koněvova 1686/112, PSČ 130 00, IČ 274 05 098. 15.6.2011
Valná hromada konaná dne 10.12.2007 přijala následující rozhodnutí: 1. základní kapitál se zvyšuje o 23,898.200,- Kč (dvacettřimilionůosmsetdevadesátosmtisícdvěstě korun českých) nepeněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií v počtu 25.156 (dvacetpěttisícjednostopadesátšest) kusů listinných akcií znějících na jméno, kter é nejsou registrované, o jmenovité hodnotě 950,- Kč, vše ve lhůtě pro upisování v trvání 30ti dnů, v níž je také upisovatel povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií v sídle společnosti. Emisní kurs akcií je shodný s její jmenovitou hodnotou. 2. Předmět nepeněžitého vkladu jsou následující nemovitosti: - budova čp. 3694 - jiná stavba, postavená na pozemku parcelní číslo 3578, pozemek parcelní číslo 3578, zapsáno na listu vlastnictví 3161 pro obec a katastrální území Chomutov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, - budova čp. 3695 - jiná stavba, postavená na pozemku parcelní číslo 3577, pozemek parcelní číslo 3577, zapsáno na listu vlastnictví 3161 pro obec a katastrální území Chomutov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, - budova čp. 3824 - jiná stavba, postavená na pozemku parcelní číslo 1765, pozemek parcelní číslo 1765, zapsáno na listu vlastnictví 3161 pro obec a katastrální území Chomutov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, - budova čp. 3825 - jiná stavba, postavená na pozemku parcelní číslo 1766, pozemek parcelní číslo 1766, zapsáno na listu vlastnictví 3161 pro obec a katastrální území Chomutov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, - budova čp. 3826 - jiná stavba, postavená na pozemku parcelní číslo 1784, pozemek parcelní číslo 1784, zapsáno na listu vlastnictví 3161 pro obec a katastrální území Chomutov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, - budova čp. 3827 - jiná stavba, postavená na pozemku parcelní číslo 1783, pozemek parcelní číslo 1783, zapsáno na listu vlastnictví 3161 pro obec a katastrální území Chomutov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, - budova čp. 3876 - jiná stavba, postavená na pozemku parcelní číslo 1768, pozemek parcelní číslo 1768, zapsáno na listu vlastnictví 3161 pro obec a katastrální území Chomutov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, - budova čp. 3877 - jiná stavba, postavená na pozemku parcelní číslo 1769, pozemek parcelní číslo 1769, zapsáno na listu vlastnictví 3161 pro obec a katastrální území Chomutov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, - budova čp. 3898 - jiná stavba, postavená na pozemku parcelní číslo 1974, pozemek parcelní číslo 1974, zapsáno na listu vlastnictví 3161 pro obec a katastrální území Chomutov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, - budova čp. 3899 - jiná stavba, postavená na pozemku parcelní číslo 1973, pozemek parcelní číslo 1973, zapsáno na listu vlastnictví 3161 pro obec a katastrální území Chomutov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, - budova čp. 3906 - jiná stavba, postavená na pozemku parcelní číslo 1959, pozemek parcelní číslo 1959, zapsáno na listu vlastnictví 3161 pro obec a katastrální území Chomutov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, - budova čp. 3907 - jiná stavba, postavená na pozemku parcelní číslo 1958, pozemek parcelní číslo 1958, zapsáno na listu vlastnictví 3161 pro obec a katastrální území Chomutov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, - budova čp. 3913 - jiná stavba, postavená na pozemku parcelní číslo 1799, pozemek parcelní číslo 1799, zapsáno na listu vlastnictví 3161 pro obec a katastrální území Chomutov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, - budova čp. 3970 - jiná stavba, postavená na pozemku parcelní číslo 1790, pozemek parcelní číslo 1790, zapsáno na listu vlastnictví 3161 pro obec a katastrální území Chomutov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov, 3. určuje se, že se nepřipouští upisování akcií nad částku 23,898.200,-Kč (dvacettřimilionůosmsetdevadesátosmtisícdvěstě korun českých), 4. s ohledem na zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je vyloučeno přednostní právo na upisování akcií, 5. určuje se, že všechny nové akcie v počtu 25.156 (dvacetpěttisícjednostopadesátšest) kusů listinných akcií změjících na jméno, které nejsou registrované, o jmenovité hodnotě 950,- Kč budou nabídnuty zájemci - společnosti SPRABYT spol. s r.o. se sídlem P raha 3, Koněvova 1686/112, PSČ 130 00, identifikační číslo 252 06 273, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131813 a to za cenu 23,898.200,- Kč (dvacettřimilionůosmsetdevadesátosmtisícdvěstě korun českých), 1. upisování akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodn ího rejstříku. 2. nepeněžitý vklad bude splacen ve lhůtě do 30ti dnů, v sídle společnosti. 17.12.2007 - 6.3.2008
Valná hromada dne 18.7.2000 schválila toto usnesení: Snížení základního jmění společnosti Dioptra, a.s. Turnov z 80 364 000,- Kč, tj. slovy z osmdesátimilionůtřistašedesáti- čtyřtisíckorun českých, o částku 4 065 700,- Kč, tj. slovy o čtyřimilionyšedesátpěttisícsedmsetkorun českých, na 76 298 300,- Kč, tj. slovy sedmdesátšestmilionůdvěstědevadesát- osmtisíctřistakorun českých. Důvodem pro navržení snížení základního jmění je doplnění rezervního fondu za účelem úhrady případné budoucí ztráty v rozsahu 5,06% základního jmění. Navržené snížení základního jmění společnosti bude provedeno výměnou 80 314 kusů listinných akcií ve jmenovité hodnotě 1000 Kč, tj. slovy tisíckorun českých za nové listinné akcie o jmenovité hodnotě 950 Kč, tj. slovy devětsetpadesátkorun českých a vzetím z oběhu 50 kusů zaměstnaneckých akcií. 19.10.2000 - 11.6.2001
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č . 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 1.7.1993
V zakladatelské listině učiněné ve fomě notářského zápisu ze dne 22.6.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.7.1993
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Dioptra, s. p. 1.7.1993

Aktuální kontaktní údaje Dioptra Turnov s.r.o.

Kapitál Dioptra Turnov s.r.o.

zakladni jmění 100 196 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.6.2017
zakladni jmění 100 196 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.3.2008 - 19.6.2017
zakladni jmění 76 298 300 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.6.2001 - 6.3.2008
zakladni jmění 80 364 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.7.1993 - 11.6.2001

Akcie Dioptra Turnov s.r.o.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 950 Kč 105 470 23.6.2014 - 19.6.2017
Kmenové akcie na jméno 950 Kč 105 470 6.3.2008 - 23.6.2014
Kmenové akcie na jméno 950 Kč 80 314 16.9.2003 - 6.3.2008
Akcie na majitele 950 Kč 80 314 11.6.2001 - 16.9.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 80 314 19.10.2000 - 11.6.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 80 314 9.5.2000 - 19.10.2000
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 50 9.5.2000 - 11.6.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 80 314 13.9.1996 - 9.5.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 28 800 11.1.1995 - 13.9.1996
Akcie na majitele 1 000 Kč 51 514 11.1.1995 - 13.9.1996
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 50 11.1.1995 - 9.5.2000
Akcie na jméno 1 000 Kč 36 000 2.6.1994 - 2.6.1994
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 800 2.6.1994 - 2.6.1994
Akcie na jméno 1 000 Kč 28 800 2.6.1994 - 11.1.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 43 564 2.6.1994 - 11.1.1995
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 8 000 2.6.1994 - 11.1.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 36 800 1.7.1993 - 2.6.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 43 564 1.7.1993 - 2.6.1994

Sídlo Dioptra Turnov s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa Sobotecká 1660 , Turnov 511 01 4.10.2016
Adresa Sobotecká 1660 , Turnov 511 01 1.7.1993 - 4.10.2016

Předmět podnikání Dioptra Turnov s.r.o.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 29.1.2013
zámečnictví, nástrojářství 29.1.2013
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 29.1.2013
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 29.1.2013
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo činností uvedených v příloze 1-3 zák.č. 455/1991 Sb. 9.5.2000 - 29.1.2013
oční optika 1.7.1993
jemná mechanika 1.7.1993 - 29.1.2013

vedení firmy Dioptra Turnov s.r.o.

Statutární orgán Dioptra Turnov s.r.o.

Platnost údajů od - do
Každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost, resp. zastupovat společnost ve všech věcech samostatně. 19.6.2017
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. 23.6.2014 - 19.6.2017
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná samostatně každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. 13.9.1996 - 23.6.2014
Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představen- stva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis. 1.7.1993 - 13.9.1996
jednatel Ing. Jiří Drábek 19.6.2017
Vznik funkce 19.6.2017
Adresa: Koněvova 1686/112 , Praha 130 00
jednatel Ing. Tomáš Vicherek 19.6.2017
Vznik funkce 19.6.2017
Adresa: Finská 582/1 , Praha 101 00
člen představenstva Ing. Jarmila Koberová 1.7.1993 - 26.9.1995
Adresa: Čistá 308 , Turnov 511 01
člen představenstva Ing. Jiří Kalina 1.7.1993 - 31.1.1996
Adresa: Malá Skála I./117 Česká republika
člen představenstva Miroslav Huml Dr.Sc. 26.9.1995 - 31.1.1996
Adresa: kpt. Jaroše 606 36, 434 01 Most Česká republika
člen představenstva Ing. Josef Karmášek 1.7.1993 - 6.9.1996
Adresa: K Lomu 281 , Semily 513 01
člen představenstva Ing. Tomáš Hökl 26.9.1995 - 6.9.1996
Adresa: Kuršova 986/12 , Brno 635 00
člen představenstva Judr. Václav Šolc 26.9.1995 - 6.9.1996
Adresa: 5. května 58 , Turnov 511 01
Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Huml CSc. 31.1.1996 - 6.9.1996
Adresa: kpt.Jaroše 606 , 434 01 Most Česká republika
Předseda představenstva Ing. Jiří Kalina 31.1.1996 - 6.9.1996
Adresa: Malá Skála I./117 Česká republika
Předseda představenstva Ing. Jiří Drábek 6.9.1996 - 25.11.1997
Adresa: Koněvova 1686/112 , Praha 130 00
Člen představenstva Ing. Daniel Abel 6.9.1996 - 25.11.1997
Adresa: Blahoslavova 230/4 , Praha 130 00
Člen představenstva Ing. Jiří Kalina 6.9.1996 - 25.11.1997
Adresa: Malá Skála I/117 Česká republika
Člen představenstva Dana Piňosová 25.11.1997 - 28.9.1999
Adresa: Kocianova 1584/1 , Praha 155 00
Předseda představenstva Ing. Jiří Kalina 25.11.1997 - 28.9.1999
Adresa: 0 Malá Skála Česká republika
Předseda představenstva Ing. Tomáš Vicherek 28.9.1999 - 8.8.2006
Vznik členství 18.6.2002
Vznik funkce 18.6.2002
Adresa: Francouzská 284/44 , Praha 120 00
Člen představenstva Ing. Jiří Kalina 28.9.1999 - 8.8.2006
Vznik členství 18.6.2002
Zánik členství 22.6.2006
Adresa: 0 Malá Skála Česká republika
Člen představenstva Ing. Petr Piňos 25.11.1997 - 19.11.2010
Vznik členství 18.6.2002
Zánik členství 7.9.2010
Adresa: Kocianova 1584/1 , Praha 155 00
Předseda představenstva Ing. Tomáš Vicherek 8.8.2006 - 19.11.2010
Vznik členství 18.6.2002
Zánik členství 7.9.2010
Vznik funkce 18.6.2002
Zánik funkce 7.9.2010
Adresa: Finská 582/1 , Praha 101 00
Člen představenstva Ing. Jiří Drábek 8.8.2006 - 19.11.2010
Vznik členství 22.6.2006
Zánik členství 7.9.2010
Adresa: Koněvova 1686/112 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Jiří Drábek 19.11.2010 - 26.7.2013
Vznik členství 8.9.2010
Adresa: Koněvova 1686/112 , Praha 130 00
předseda představenstva Ing. Tomáš Vicherek 19.11.2010 - 25.9.2013
Vznik členství 8.9.2010
Vznik funkce 8.9.2010
Adresa: Finská 582/1 , Praha 101 00
člen představenstva Ing. Dana Drábková 19.11.2010 - 23.6.2014
Vznik členství 8.9.2010
Adresa: Koněvova 1686/112 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Jiří Drábek 26.7.2013 - 19.6.2017
Vznik členství 8.9.2010
Adresa: Koněvova 1686/112 , Praha 130 00
předseda představenstva Ing. Tomáš Vicherek 25.9.2013 - 19.6.2017
Vznik členství 8.9.2010
Vznik funkce 8.9.2010
Adresa: Finská 582/1 , Praha 101 00
člen představenstva Ing. Dana Drábková 23.6.2014 - 19.6.2017
Vznik členství 8.9.2010
Adresa: Koněvova 1686/112 , Praha 130 00

Dozorčí rada Dioptra Turnov s.r.o.

Platnost údajů od - do
Jméno Petr Plašil 1.7.1993 - 26.9.1995
Adresa: Nádražní 1383 , Turnov 511 01
Jméno Václav Jiránek 1.7.1993 - 26.9.1995
Adresa: U Lip 15 , Turnov 511 01
Jméno Vladimír Šimek 1.7.1993 - 6.9.1996
Adresa: Řeka 548 , Semily Česká republika
Jméno Bořivoj Kult 26.9.1995 - 6.9.1996
Adresa: Západní 1134/5 , Karlovy Vary 360 01
Jméno Jana Koníčková 6.9.1996 - 25.11.1997
Adresa: 261 , Tišice - Chrast Česká republika
Jméno Věra Povondrová 6.9.1996 - 25.11.1997
Adresa: Macurova 1561 , Praha 4 Česká republika
Jméno Josef Šťastný 26.9.1995 - 14.10.1998
Adresa: Výšinka 1900 , 511 01 Turnov Česká republika
Jméno Václav Jiránek 14.10.1998 - 5.7.2005
Zánik členství 30.3.2005
Adresa: U lip 17 , 511 01 Turnov Česká republika
Jméno Ing. Josef Karmášek 25.11.1997 - 19.11.2010
Zánik členství 7.9.2010
Adresa: K Lomu 281 , Semily 513 01
Jméno Ing. Oldřich Mlejnek 25.11.1997 - 19.11.2010
Zánik členství 7.9.2010
Adresa: 209 , Přepeře 512 61
Jméno Stanislav Šolc 5.7.2005 - 19.11.2010
Vznik členství 30.3.2005
Zánik členství 30.6.2010
Adresa: Šolcova 1903 , Turnov 511 01
člen dozorčí rady Ladislav Tichý 19.11.2010 - 13.2.2014
Vznik členství 8.9.2010
Zánik členství 4.6.2014
Adresa: V jámě 1671/7 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Peter Gonda 19.11.2010 - 23.6.2014
Vznik členství 8.9.2010
Adresa: Roháčova 273/40 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Petr Piňos 19.11.2010 - 23.6.2014
Vznik členství 8.9.2010
Zánik členství 4.6.2014
Adresa: Kocianova 1584/1 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ladislav Tichý 13.2.2014 - 23.6.2014
Vznik členství 8.9.2010
Zánik členství 4.6.2014
Adresa: Písková 830/25 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Peter Gonda 23.6.2014 - 19.6.2017
Vznik členství 8.9.2010
Zánik členství 19.6.2017
Zánik funkce 19.6.2017
Adresa: Roháčova 273/40 , Praha 130 00

Sbírka Listin Dioptra Turnov s.r.o.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 940/SL 49 účetní závěrka [2014], ostatní, výroční zpráva [2014], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 28.7.2015 28.7.2015 19
B 940/SL 47 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Hradci Králové 26.11.2014 27.11.2014 25
B 940/SL 46 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 4.6.2014 18.6.2014 25.6.2014 15
B 940/SL 45 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 30.9.2013 30.9.2013 24
B 940/SL 44 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 24.1.2013 30.1.2013 9
B 940/SL 43 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 24.1.2013 30.1.2013 22
B 940/SL 42 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Hradci Králové 23.7.2012 24.7.2012 27
B 940/SL 41 posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2010 4.10.2011 11.10.2011 142
B 940/SL 40 zpráva auditora k 1.7.2010 Krajský soud v Hradci Králové 29.3.2011 4.10.2011 11.10.2011 9
B 940/SL 39 zpráva auditora k 31.12.2010 Krajský soud v Hradci Králové 16.3.2011 4.10.2011 11.10.2011 17
B 940/SL 38 zpráva auditora k 30.6.2010 Krajský soud v Hradci Králové 16.3.2011 4.10.2011 11.10.2011 18
B 940/SL 37 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 13.5.2011 4.10.2011 11.10.2011 112
B 940/SL 36 účetní závěrka k 30.6.2010 Krajský soud v Hradci Králové 12.8.2011 12.8.2011 18
B 940/SL 35 změna právní formy, fúze Krajský soud v Hradci Králové 30.3.2011 30.3.2011 99
B 940/SL 34 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 8.9.2010 26.10.2010 4.11.2010 32
B 940/SL 33 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Hradci Králové 20.9.2010 20.9.2010 11
B 940/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva 2008 Krajský soud v Hradci Králové 11.9.2009 11.9.2009 31
B 940/SL 31 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Hradci Králové 10.9.2009 10.9.2009 21
B 940/SL 30 posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 5.3.2008 5.3.2008 20
B 940/SL 29 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 5.3.2008 5.3.2008 10
B 940/SL 28 ostatní Krajský soud v Hradci Králové 5.3.2008 5.3.2008 4
B 940/SL 27 notářský zápis Krajský soud v Hradci Králové 10.12.2007 12.12.2007 20.12.2007 14
B 940/SL 24 výroční zpráva za rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 12.6.2006 30.1.2007 30.1.2007 20
B 940/SL 22 výroční zpráva - za r. 2003, 2004 Krajský soud v Hradci Králové 21.5.2004 17.8.2005 17.8.2005 40
B 940/SL 21 účetní závěrka r.04 Krajský soud v Hradci Králové 10.5.2005 4.8.2005 4.8.2005 24
B 940/SL 20 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2005 1.6.2005 1.6.2005 3
B 940/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva Krajský soud v Hradci Králové 19.5.2004 23.7.2004 23.7.2004 62
B 940/SL 18 účetní uzávěrky, výroční zpráva Krajský soud v Hradci Králové 18.4.2003 7.7.2004 7.7.2004 15
B 940/SL 17 účetní uzávěrky, výroční zpráva Krajský soud v Hradci Králové 25.4.2003 2.9.2003 2.9.2003 28
B 940/SL 16 ostatní, výroční zpráva Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2003 10.7.2003 10.7.2003 30
B 940/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2002 27.9.2002 27.9.2002 38
B 940/SL 14 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, účetní závěrka, výroční zpráva, podpisové vzory - NZ 341/2002 Krajský soud v Hradci Králové 18.6.2002 23.7.2002 23.7.2002 44
B 940/SL 13 účetní závěrka, ostatní, výroční zpráva Krajský soud v Hradci Králové 27.12.2001 27.12.2001 174
B 940/SL 12 notářský zápis - NZ 304/2001 Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2001 30.7.2001 30.7.2001 21
B 940/SL 8 ostatní - zápisy z jed. VH a představ. Krajský soud v Hradci Králové 22.7.1999 15.10.1999 15.10.1999 5
B 940/SL 7 ostatní - zápis ze zased. představ. Krajský soud v Hradci Králové 12.6.1997 18.7.1997 18.7.1997 2
B 940/SL 6 notářský zápis - NZ 228/97 + stanovy Krajský soud v Hradci Králové 12.6.1997 18.7.1997 18.7.1997 13
B 940/SL 5 ostatní - zápis z valné hromady Krajský soud v Hradci Králové 12.6.1997 18.7.1997 18.7.1997 7
B 940/SL 4 notářský zápis - NZ 176/96 Krajský soud v Hradci Králové 11.9.1996 10.9.1996 10.9.1996 1
B 940/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 3.7.1996 3.7.1996 5
B 940/SL 2 ostatní - zápis ze zased. představ. Krajský soud v Hradci Králové 12.6.1996 3.7.1996 3.7.1996 4
B 940/SL 1 notářský zápis - NZ 102/96 Krajský soud v Hradci Králové 12.6.1996 3.7.1996 3.7.1996 10
B 940/SL 9 notářský zápis - NZ 109/2000 - stanovy Krajský soud v Hradci Králové 2.3.2000 15
B 940/SL 26 účetní závěrka 2006 - výkaz zisků a ztráty Krajský soud v Hradci Králové 20.7.2007 2
B 940/SL 25 účetní závěrka 2006 - rozvaha Krajský soud v Hradci Králové 20.7.2007 4
B 940/SL 11 výroční zpráva - za r. 1999 Krajský soud v Hradci Králové 20.6.2000 15
B 940/SL 10 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. VH Krajský soud v Hradci Králové 2.3.2000 10

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Dioptra Turnov s.r.o.

IČO (identifikační číslo) 48171191
Jméno Dioptra Turnov s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Městský úřad Turnov
Vznik první živnosti: 23.3.1993
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 4

Sídlo Dioptra Turnov s.r.o.

Živnosti a provozovny Dioptra Turnov s.r.o.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.3.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Sobotecká 1660, Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny 1002166411
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 23.3.1993

Živnost č. 2 Oční optika

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.3.1993

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.1.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Sobotecká 1660, Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny 1002166411
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.1.2013

Živnost č. 4 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.1.2013
Provozovna č. 1
Provozovna Sobotecká 1660, Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny 1002166411
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.1.2013

Živnost č. 5 Jemná mechanika

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 17.12.1996

Živnost č. 6 Jemná mechanika

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.1994
Zánik oprávnění 1.5.1995
Konec oprávnění 1.5.1995

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.3.1997
Zánik oprávnění 3.6.2010

Živnost č. 9 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo činností uvedených v příl. 1-3 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a činností z tohoto zákona vyloučených v § 3

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.1.2013
Zánik oprávnění 1.3.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Dioptra Turnov s.r.o.

Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Drábek
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Vicherek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Dioptra, a.s. Turnov

IČO: 48171191
Firma: Dioptra, a.s. Turnov
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Semily
Základní územní jednotka: Turnov
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.7.1993

Sídlo Dioptra, a.s. Turnov

Sídlo: Sobotecká 1660, Turnov 511 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
Výroba elektrických zařízení
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní poskytování úvěrů j. n.
Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu
tracking image