Firma Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace IČO 70977151


Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace (70977151) je Příspěvková organizace. Sídlí na adrese Dětská 361/2, Milovice 289 24. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 4. 2012 a je stále aktivní. Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace na Justice.cz

Výpis dat pro Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka Pr 665
IČO (identifikační číslo osoby) 70977151
Jméno Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Vzniklá dne 1.4.2012
Zapsána dne 3.5.2003
Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5 IČ: 70891095 3.5.2003
Datum a způsob vzniku příspěvkové organizace: Příspěvková organizace byla zřízena s účinností od 1.7. 2002, usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 23.4.2002 a 12.6.2002. 3.5.2003

Aktuální kontaktní údaje Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace

Sídlo Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Adresa Dětská 361/2 , Milovice 289 24 3.5.2003

Předmět činnosti Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu vydaného pověření. - Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte n ebo svěřením do pěstounské péče ve smyslu §11 odst. 1 písm. d) a §11 odst. 2 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů [dle § 48 odst. 2 písm. e)] 11.5.2018
1. Příspěvková organizace je dětským domovem pro děti do 3 let věku podle § 43 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, a jejím hlavním účelem je poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem zpravidla do 3 let v ěku. Může též poskytnout ubytování ženám v průběhu těhotenství, je-li z důvodů nepříznivé životní situace ohroženo jejich zdraví. 2. Hlavní činností je poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem s perinatální zátěží a zdravotním rizikem, dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociáln ím prostředím nebo dětem zdravotně postiženým. Za tím účelem poskytuje dětské centrum těmto dětem komplexní interdisciplinární péči, zejména zdravotní péči diagnostickou, léčebnou, preventivní, dispenzární, léčebně-rehabilitační, ošetřovatelskou, paliativ ní, psychologickou, poradenskou, konzultační, posudkovou a zaopatření, kterým se rozumí uspokojování základních životních potřeb dítěte, včetně ubytování, stravování, ošacení, výchovné činnosti, psychologické a jiné obdobné potřebné péče a pomoci. 3. Součástí poskytovaných zdravotních služeb je zajištění souvisejících technicko-hospodářsko-obchodních služeb. 5.12.2014
Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu vydaného pověření. - Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů [dle § 48 odst. 2 písm. d)] - Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte n ebo svěřením do pěstounské péče ve smyslu §11 odst. 1 písm. d) a §11 odst. 2 písm. c) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů [dle § 48 odst. 2 písm. e)] - Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a sledování výkonu pěs tounské péče této osoby [dle §48 odst.2 písm. f)] 5.12.2014 - 11.5.2018
příspěvková organizace je dětským domovem pro děti do 3 let věku podle § 43 zákona č.372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Hlavním účelem je poskytování zdravotních služeb a zaopatření dětem zpravidla do 3 let věku . Může též poskytnout ubytování ženám v průběhu těhotenství, je-li z důvodu nepříznivé situace ohroženo jejich zdraví. Součástí poskytovaných služeb je zajištění souvisejících technicko-hospodářsko-obchodních služeb. 19.7.2012 - 5.12.2014
poskytování léčebně preventivní, výchovné a sociální péče dětem ve smyslu zákona č. 20/19966 Sb., v platném znění. Součástí poskytování léčebně preventivní péče je zajištění technicko-hospodářsko-obchodních služeb s ní souvisejících. 23.10.2004 - 19.7.2012
Zvláštní dětské zařízení, které pečuje o všestranný rozvoj dětí ve věku do tří let ve smyslu zákona č. 20/1966, o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, - poskytuje zdravotněvýchovnou péči sociálně ohroženým, problémovým a zdravotně postiženým dětem ve věku od 1 roku do 3 let - ve výjimečných opodstatněných situacích poskytuje a zajišťuje zdravotněvýchovnou činnost sociálně ohroženým, problémovým a zdravotně postiženým dětem ve věku od 3 let do 6 let a ve školním věku - poskytuje a zajišťuje systematickou výchovnou péči - připravuje děti k návratu do vlastní rodiny nebo k předání do náhradní rodinné péče 3.5.2003 - 23.10.2004

vedení firmy Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace

Statutární orgán Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace Středočeského kraje a listiny podepisuje tak, že k napsanému nebo natištěnému textu připojí svůj podpis, označení své funkce a razítko příspěvkové organizace. Ředitel je odpovědný Radě Středočeského kraje za čin nost organizace a hospodaření organizace. Ředitel je oprávněn jmenovat a odvolávat svého zástupce, který bude příspěvkovou organizaci zastupovat v době jeho nepřítomnosti. Zástupce je oprávněn vystupovat navenek jménem příspěvkové organizace a listiny podepisuje tak, že k napsanému textu nebo nat ištěnému textu připojí svůj podpis, označení své funkce (příp. slova ,,v zastoupení ředitele") a razítko příspěvkové organizace. Za závazky vyplývající z jednání zástupce je ředitel odpovědný stejně, jako kdyby rozhodoval sám. Při své činnosti se ředitel (i jeho zástupce) řídí obecně platnými předpisy a směrnicemi zřizovatele. 5.12.2014
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, v souladu s obecně závaznými předpisy a v souladu se směrnicemi zřizovatele. Ředitel za příspěvkovou organizaci podepisuje tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí svůj podpis a označení své funkce. Je oprávněn pro případ nepřítomnosti jmenovat svého zástupce, za jehož závazky odpovídá, jako kdyby rozhodoval sám. 23.10.2004 - 5.12.2014
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, v souladu s platnými právními předpisy a v souladu se směrnicemi zřizovatele. Ředitel za příspěvkovou organizaci podepisuje tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí svůj podpis a označení své funkce. 3.5.2003 - 23.10.2004
ředitel Mgr. Petra Černovská 11.5.2018
Adresa: Zbožská 907/15 , Nymburk 288 02
Ředitel Jana Elišková 3.5.2003 - 27.8.2003
Vznik funkce 3.5.2003
Adresa: 86 , Zbožíčko 289 25
Ředitel Jana Elišková 27.8.2003 - 23.10.2004
Vznik funkce 1.7.2002
Adresa: 86 , Zbožíčko 289 25
ředitel Mgr. Marcela Martínková 23.10.2004 - 22.7.2009
Adresa: Zálabská 1601/17 , Nymburk 288 02
ředitel Bc. Petra Černovská 22.7.2009 - 11.5.2018
Adresa: Topolová 2139 , Nymburk 288 02

Sbírka Listin Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
Pr 665/SL 12 účetní závěrka [2014] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2014 5.3.2015 11.3.2015 3
Pr 665/SL 11 účetní závěrka [2014] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2014 5.3.2015 11.3.2015 2
Pr 665/SL 10 ostatní zřizovací listina Městský soud v Praze 1.4.2012 7.11.2014 10.12.2014 8
Pr 665/SL 9 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 20.2.2014 24.2.2014 32
Pr 665/SL 8 účetní závěrka r. 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 11.4.2013 17.4.2013 28
Pr 665/SL 7 zakladatelské dokumenty bez data Městský soud v Praze 8.8.2012 9.8.2012 7
Pr 665/SL 6 účetní závěrka r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 12.3.2012 24.3.2012 45
Pr 665/SL 5 účetní závěrka -za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 13.6.2011 20.6.2011 45
Pr 665/SL 4 účetní závěrka r. 2004+přílohy Městský soud v Praze 1.1.2005 4.2.2005 28.2.2005 0
Pr 665/SL 3 ostatní -zřizovací listina+př.1-2 Městský soud v Praze 1.4.2003 27.12.2004 0
Pr 665/SL 2 ostatní -dod.č.1 ke zřizov.listině+př. Městský soud v Praze 8.10.2004 18.11.2004 26.11.2004 0

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace

IČO: 70977151
Firma: Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Okres: Nymburk
Základní územní jednotka: Milovice
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 1.7.2002

Sídlo Dětské centrum Milovice, příspěvková organizace

Sídlo: Dětská 361/2, Milovice 289 24

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní pobytové služby sociální péče
tracking image