Firma Denní a týdenní stacionář Klíček IČO 75011247


Denní a týdenní stacionář Klíček má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Denní a týdenní stacionář Klíček (75011247) je Příspěvková organizace. Sídlí na adrese 17, Tábor 390 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2003 a je stále aktivní. Denní a týdenní stacionář Klíček má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Denní a týdenní stacionář Klíček nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Denní a týdenní stacionář Klíček na Justice.cz
Detailní informace o Denní a týdenní stacionář Klíček na rzp.cz

Výpis dat pro Denní a týdenní stacionář Klíček na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Denní a týdenní stacionář Klíček

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka Pr 386
IČO (identifikační číslo osoby) 75011247
Jméno Denní a týdenní stacionář Klíček
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.2003

Aktuální kontaktní údaje Denní a týdenní stacionář Klíček

Sídlo Denní a týdenní stacionář Klíček

Platnost údajů od - do
Adresa 17 , Tábor 390 02 21.1.2019
Adresa 17 , Tábor 390 02 7.10.2011 - 21.1.2019
Adresa Česká republika
Zaluží 17, 390 02 Tábor
1.1.2003 - 7.10.2011

Předmět podnikání Denní a týdenní stacionář Klíček

Platnost údajů od - do
Hostinská činnost 6.9.2003
Výroba porcelánových a keramických výrobků (kromě pro stavebnictví) 6.9.2003 - 12.6.2007
Realitní činnost 6.9.2003 - 12.6.2007

Předmět činnosti Denní a týdenní stacionář Klíček

Platnost údajů od - do
Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele. Organizace poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj.: a) denní stacionář dle ustanovení § 46 - organizace je zřízena pro poskytování ambulantních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, zejména mentálního případně kombinovaného postižení, jejichž situace vyža duje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. b) týdenní stacionář dle ustanovení § 47 - organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, zejména mentálního případně kombinovaného postižení, jejichž situace vyža duje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v § 36 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná. Organizace také poskytuje na základě písemné smlouvy s uživatelem a za úhradu fakultativní služby, které souvisí s předmětem hlavní činnosti. Poskytované fakultativní služby stanoví organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich posk ytování. Poskytuje stravování uživatelům služeb, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením, studentům praktikantům, dobrovolníkům a krátkodobě i jiným zájemcům. Provádí nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v rámci aktivizačních činností uživatelů a na 4.5.2013
Služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, které jsou předmětem hlavní činnosti krajem zřizované organizace, jsou službami obecného hospodářského významu. Poskytováním těchto služeb nedochází k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich financování ze státních prostředků tudíž není posuzováno v rámci veřejné podpory. 31.1.2008
Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele. Organizace poskytuje služby sociální péče dle § 38 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení § 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj.: a) denní stacionář dle ustanovení § 46 - organizace je zřízena pro poskytování ambulantních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, zejména mentálního případně kombinovaného postižení, jejichž situace vyža duje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. b) týdenní stacionář dle ustanovení § 47 - organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, zejména mentálního případně kombinovaného postižení, jejichž situace vyža duje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v § 36 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná. Organizace je zřízena pro poskytování ambulantních a pobytových služeb dětem, které vzhledem k mentálnímu postižení potřebují péči, kterou daná organizace poskytuje a dospělým osobám, které jsou posouzeny jako plně invalidní.Organizace také poskytuje na z ákladě písemné smlouvy s uživatelem a za úhradu fakultativní služby, které souvisí s předmětem hlavní činnosti. Poskytované fakultativní služby stanoví organizace vnitřním předpisem včetně stanovení výše úhrady za jejich poskytování. Poskytuje stravování uživatelům služeb, zaměstnancům, osobám, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, osobám se zdravotním postižením, studentům praktikantům, dobrovolníkům a krátkodobě i jiným zájemcům. Provádí nahodilý prodej drobných výrobků zhotovených v rámci aktivizačních činností uživatelů a nahodilý prodej zemědělských produktů rostlinné a živočišné produkce získaných v rámci povinné péče o pozemky. Pronajímá bytové a nebytové prostory a plochy včetně poskytování základních služeb s pronájmem spojených. 12.6.2007 - 4.5.2013
Účelem organizace je poskytování ústavní sociální péče pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé, eventuálně pro občany s přidruženými kombinovanými vadami. Organizace plní funkci integrovaného ústavu pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé. Vytváří náhradní životní prostředí, kde zajišťuje komplexní péči, zejména činnost výchovnou, pracovně terapeutickou, zdravotní, rehabilitační, zájmovou, kulturní a rekreační. Organizace zabezpečuje zácvik svěřenců k jednoduchým pracem přiměřeným jejich zdravotnímu stavu a vyhledává vhodné pracovní uplatnění uvnitř a vně ústavu. Ústav zajišťuje poradenskou službu rodičům a opatrovnkům klientů, pomoc při řešení krizových situací v rodinách s mentálně postiženými dětmi. Ústav zajišťuje základní diagnostiku přijímaných osob. Stravování se poskytuje v souladu s příslušnými právními předpisy důchodcům, kteří již nejsou schopni si sami zajistit kvalitní stravování, dále zaměstnancům či dalším zájemcům. 6.9.2003 - 12.6.2007
Účelem organizace je poskytování ústavní sociální péče pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé, eventuálně pro občany s přidruženými kombinovanými vadami. Organizace plní funkci integrovaného ústavu pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé. Vytváří náhradní životní prostředí, kde zajišťuje komplexní péči, zejména činnost výchovnou, pracovně terapeutickou, zdravotní, rehabilitační, zájmovou, kulturní a rekreační. Organizace zabezpečuje zácvik svěřenců k jednoduchým pracem přiměřeným jejich zdravotnímu stavu a vyhledává vhodné pracovní uplatnění uvnitř a vně ústavu. Ústav zajišťuje poradenskou službu rodičům, pomoc při řešení krizových situací v rodinách s mentálně postiženými dětmi. Ústav zajišťuje základní diagnostiku přijímaných osob. 1.1.2003 - 6.9.2003

vedení firmy Denní a týdenní stacionář Klíček

Statutární orgán Denní a týdenní stacionář Klíček

Platnost údajů od - do
Statutárním orgánem organizace je ředitel organizace, kterého jmenuje a odvolává Rada Jihočeského kraje jako orgán kraje vykonávající zřizovatelské funkce dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zák.č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Do doby jmenování statutárního orgánu vede organizaci osoba dočasně pověřená Radou Jihočeského kraje. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace. Ředitel je oprávněn organizaci samostatně zastupovat a jednat za ní ve všech záležitostech, které se jí týkají. Ředitel je povinen postupovat v souladu s právními předpisy a řídit se usneseními a vnitřními předpisy vydanými zřizovatelem týkající se příspěvkových organizací.Ředitel podepisuje jménem organizace tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu organizace nebo otisku razítka se jménem organizace připojí svůj podpis. Jiná osoba je oprávněna jednat za organizaci jen na základě a v rozsahu pravomocí vyplývajících jí z vnitřního organizačního předpisu organizace nebo na základě písemného zmocnění uděleného jí ředitelem organizace. Ke svému podpisu pak připojí vyznačení s vého postavení zástupce statutárního orgánu organizace. 31.1.2008
Statutárním orgánem organizace je ředitel organizace, kterého jmenuje a odvolává Rada Jihočeského kraje jako orgán kraje vykonávající zřizovatelské funkce dle ust. § 59 odst. 1 písm. i) zák.č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Do doby jmenování statutárního orgánu vede organizaci osoba dočasně pověřená Radou Jihočeského kraje. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace. Ředitel je oprávněn organizaci samostatně zastupovat a jednat za ní ve všech záležitostech, které se jí týkají. Ředitel je povinen postupovat v souladu s právními předpisy a řídit se usneseními a vnitřními předpisy vydanými zřizovatelem týkající se příspěvkových organizací.Ředitel podepisuje jménem organizace tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu organizace nebo otisku razítka se jménem organizace připojí svůj podpis. Jiná osoba je oprávněna jednat za organizaci jen na základě a v rozsahu pravomocí vyplývajících jí z vnitřního organizačního předpisu organizace nebo na základě písemného zmocnění uděleného jí ředitelem organizace. Ke svému podpisu pak připojí vyznačení s vého postavení zástupce statutárního orgánu organizace. Organizační řád a jeho změny schvaluje vždy zřizovatel, tento řád musí mimo jiné obsahovat popis organizační struktury, organizační schéma s uvedením příslušných stupňů řízení, základní povinnosti a odpovědnosti vedoucích pracovníků, zmocnění k vydávání d alších vnitřních předpisů a stanovení kapacity organizace dle jednotlivých druhů poskytované sociální služby. 12.6.2007 - 31.1.2008
Ředitel je oprávněn organizaci samostatně zastupovat a jednat za ní ve všech záležitostech, které se jí týkají, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy a usneseními orgánů zřizovatele. Ředitel podepisuje jménem organizace tak, že k vytištěnému nebo napsanému jménu organizace nebo otisku razítka se jménem organizace připojí svůj podpis. Jiná osoba je oprávněna jednat za organizaci jen na základě a v rozsahu pravomocí vyplývajících jí z vnitřního předpisu organizace nebo na základě písemného zmocnění uděleného jí ředitelem organizace. Ke svému podpisu pak připojí vyznačení svého postavení zástupce statutárního orgánu organizace. 1.1.2003 - 12.6.2007
ředitel Mgr. Petr Brázda 30.7.2015
Vznik funkce 1.1.2003
Adresa: Sadová 228 , Tábor 390 03
ředitel Mgr. Petr Brázda 1.1.2003 - 30.7.2015
Vznik funkce 1.1.2003
Adresa: Sadová 228 , Tábor 390 03

Sbírka Listin Denní a týdenní stacionář Klíček

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
Pr 386/SL 18 účetní závěrka [2014] 2014 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 23.4.2015 24.4.2015 19
Pr 386/SL 17 účetní závěrka [2014] 2014 - ro Krajský soud v Českých Budějovicích 23.4.2015 24.4.2015 5
Pr 386/SL 16 účetní závěrka [2014] 2014 - vzz Krajský soud v Českých Budějovicích 23.4.2015 24.4.2015 3
Pr 386/SL 15 účetní závěrka [2013]  2013 - ro Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2014 5.5.2014 5
Pr 386/SL 14 účetní závěrka [2013]  2013 - vzz Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2014 5.5.2014 3
Pr 386/SL 13 účetní závěrka [2013]  2013 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2014 5.5.2014 17
Pr 386/SL 12 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Českých Budějovicích 24.5.2013 27.5.2013 25
Pr 386/SL 11 zakladatelské dokumenty Dodatek č.8 ke zřizovací listině Krajský soud v Českých Budějovicích 21.3.2013 11.4.2013 7.5.2013 2
Pr 386/SL 9 zpráva auditora Zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.2012 13.6.2012 32
Pr 386/SL 10 účetní závěrka r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.2012 13.6.2012 26
Pr 386/SL 8 zakladatelské dokumenty -Dod.č. 4 ke zřiz.listině Krajský soud v Českých Budějovicích 28.2.2008 4
Pr 386/SL 7 zakladatelské dokumenty -Dod.č.3 ke Zřizov.listině Krajský soud v Českých Budějovicích 6.3.2007 28.5.2007 4
Pr 386/SL 6 zakladatelské dokumenty - Zřizovací listina Krajský soud v Českých Budějovicích 4.9.2003 5
Pr 386/SL 5 ostatní -Usn.č.93/2003/ZK- 6.5.03 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2003 4.9.2003 1
Pr 386/SL 4 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 10.1.2003 25.4.2003 1
Pr 386/SL 3 ostatní - Přidělené IČO Krajský soud v Českých Budějovicích 25.4.2003 2
Pr 386/SL 2 ostatní - Usn. č.704/2002/ZK Zastup. Krajský soud v Českých Budějovicích 19.12.2002 25.4.2003 1
Pr 386/SL 1 zakladatelské dokumenty - Zřizovací listina + Přílohy Krajský soud v Českých Budějovicích 17.12.2002 25.4.2003 10

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Denní a týdenní stacionář Klíček

IČO (identifikační číslo) 75011247
Jméno Denní a týdenní stacionář Klíček
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Přidělený úřad Městský úřad Tábor
Vznik první živnosti: 3.2.2003
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 1

Sídlo Denní a týdenní stacionář Klíček

Živnosti a provozovny Denní a týdenní stacionář Klíček

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.2.2003
Provozovna č. 1
Provozovna 17, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1006059873
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.2.2003

Živnost č. 2 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.2003
Zánik oprávnění 12.7.2007

Živnost č. 3 Výroba porcelánových a keramických výrobků (kromě pro stavebnictví)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.2003
Zánik oprávnění 12.7.2007

Statutární orgán Denní a týdenní stacionář Klíček

Člen statutárního orgánu Mgr. Petr Brázda

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Denní a týdenní stacionář Klíček

IČO: 75011247
Firma: Denní a týdenní stacionář Klíček
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Okres: Tábor
Základní územní jednotka: Tábor
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 1.1.2003

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních keramických výrobků
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Sociální péče v zařízeních pro osoby s chronickým duševním onemocněním
tracking image