Firma DELTA CENTER a.s. IČO 45148007


DELTA CENTER a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

DELTA CENTER a.s. (45148007) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Bubenské nábřeží 306, 170 00 Praha 7 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 5. 1992 a je stále aktivní. DELTA CENTER a.s. má celkem jednu provozovnu a více živností.

Jako zdroj dat o DELTA CENTER a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o DELTA CENTER a.s. na Justice.cz
Detailní informace o DELTA CENTER a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro DELTA CENTER a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje DELTA CENTER a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1506
IČO (identifikační číslo osoby) 45148007
Jméno DELTA CENTER a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 4.5.1992
Valná hromada společnosti DELTA CENTER a.s., se sídlem Praha 7 - Holešovice, Bubenské nábřeží 306, PSČ 170 04, IČ: 45148007, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl B, vložka 1506 (dále jen "DELTA CENTER a.s."), vsouladu sustanovením § 183i anásl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"), rozhoduje takto:1. Určení hlavního akcionářeHlavním akcionářem společnosti DELTA CENTER a.s. je společnost Calabrone s.r.o., se sídlem Praha 4, UKamýku 284/11, PSČ 142 00, IČ: 27145492, zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze, oddíl C, vložka 99711 (dále jen "hlavní akcionář"), která byla ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku ake dni konání mimořádné valné hromady společnosi DELTA CENTER a.s. vlastníkem 46.070 kusů akcií emitovaných společností DELTA CENTER a.s., resp.vlastníkem: 28.574 kusů akcií na majitele vzaknihované podobě, každá ojmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), emitovaných společností DELTA CENTER a.s., což představuje 56,271 % základního kapitálu společnosti DELTA CENTER a.s. (dále jen "Akcie hlavního akcionáře"), 1 kusu zatímního listu, nahrazujícího 3.191 kusů zaknihovaných kmenových akcií na majitele emitovaných společností DELTA CENTER a.s. ojmenovité hodnotě tvořené součtem jmenovitých hodnot upsaných nesplacených akcií ve výši 3,191.000,-Kč (slovy: tři miliony jedno sto devadesát jeden tisíc korun českých), což představuje 6,284 % základního kapitálu společnosti DELTA CENTER a.s. (dále jen "Zatímní list 1") a 1 kusu zatímního listu, nahrazujícího 14.305 kusů zaknihovaných kmenových akcií na majitele emitovaných společností DELTA CENTER a.s. ojmenovité hodnotě tvořené součtem jmenovitých hodnot upsaných nesplacených akcií ve výši 14,305.000,-Kč (slovy: čtrnáct milionů tři sta pět tisíc korun českých), což představuje 28,171 % základního kapitálu společnosti DELTA CENTER a.s. (dále jen "Zatímní list 2"), snimiž je vsoučtu spojen podíl ve výši 90,726 % na hlasovacích právech ve společnosti DELTA CENTER a.s. (Akcie hlavního akcionáře, Zatímní list 1 aZatímní list 2 dále jen "Cenné papíry"). Vlastnictví Cenných papírů hlavního akcionáře bylo osvědčeno na základě výpisu zergistru cenných papírů vedeného Centrálním depozitářem cenných papírů, ze kterého vyplývá, že je hlavní akcionář vlastníkem 28.574 kusů akcií na majitele vzaknihované podobě, každá ojmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun čeksých), emitovaných společností DELTA CENTER a.s., což představuje 56,271 % základního kapitálu společnosti DELTA CENTER a.s. apředložením Zatímního listu1 aZatímního listu 2, které vsoučtu představují 34,455 % základního kapitálu společnosti DELTA CENTER a.s. SCennými papíry je spojen podíl ve výši 90,726 % na hlasovacích právech ve společnosti DELTA CENTER a.s., ahlavní akcionář je tedy ve smyslu ustanovení § 183i anásl. obch 12.11.2010 - 29.12.2010
Společnost DELTA CLIMATIZER a.s. zvyšuje svůj základní kapitál zdůvodu posílení vnitřních zdrojů financování společnosti. Základní kapitál se zvyšuje očástku 25.000.000,- Kč, tedy zdosavadní výše základního kapitálu 25.779.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 50.779.000,- Kč. Upisování nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Valná hromada společnosti konaná dne 13.9.2005 rozhodla ozvýšení základního kapitálu společnosti o 25.000.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 50.779.000,- Kč.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen peněžitými vklady. Akcie budou upisovány ve dvou kolech, vprvním kole svyužitím přednostního práva, ve druhém kole budou upisovány předem určeným zájemcem bez využití přednostního práva. Vrámci upisování nových akcií bude možno v souhrnu celkem 25 000 kusů nových akcií ojmenovité hodnotě každé jedné 1.000,- Kč. Nové akcie budou vydány jako kmenové, vzaknihované podobě, ve formě na majitele. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Přednostní právo akcionářů upsat část nových akcií společnosti vrozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti není nijak omezeno ani vyloučeno. Počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva úpisu nových akcií bude všem akcionářům oznámen vinformaci opřednostním právu kúpisu nových akcií, která bude uveřejněna vcelostátním denním tisku Hospodářské noviny avObchodním věstníku. Přednostní právo úpisu nových akcií je oprávněn vykonat každý akcionář společnosti vsídle společnosti DELTA CLIMATIZER a.s., Bubenské nábřeží 306, PSČ 170 04, Praha 7, hala č. 5, 3 poschodí, vpracovní dny od 10.00 hodin do 15.00 hodin ve lhůtě 14 dní počínajícím dnem následujícím po dni oznámení informace opřednostním právu vObchodním věstníku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé.Za předpokladu, že vrozhodný den nebude usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií zapsáno do obchodního rejstříku, připouští se možnost úpisu ipřed tímto zápisem. Vtakovém případě však bude upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Vprvním kole budou upisovány akcie s využitím přednostního práva. Na každou jednu dosavadní akcii společnosti ojmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá 25000/25779 nové akcie, stím, že lze upisovat pouze celé akcie. Úpis bude proveden do listiny upisovatelů, která bude mít zákonné náležitosti. Dnem upsání akcií se rozumí den, kdy upisovatel akcie upíše vlistině upisovatelů.Jmenovitá hodnota upisovaných akcií v prvním idruhém kole činí 1.000,- Kč, přičemž emisní kurz upisovaných akcií činí 1.000,- Kč na jednu akcii. To znamená, že emisní kurz každé jedné nové akcie se rovná jmenovité hodnotě této akcie. Akcie, kte 9.12.2005 - 25.1.2006
Prodej části podniku provozující dovoz, prodej, výrobu a montážklimatizačních zařízení umístěné v Brandýse nad Labem, Pražská1012, smlouvou z 1. 1. 2000 kupujícímu CIUR a.s., se sídlemPraha 1, Senovážné nám. 3, IČ 40612724. 7.9.2000
Akcie byly vydány v zaknihované podobě. 30.5.1997
Změna stanov ze dne 13.5.1995. 19.7.1995
Změna stanov ze dne 29.3.1995. 30.3.1995
Základní jmění bylo zvýšeno z majetku společnostirozhodnutím valné hromady ze dne 3.11.1992 na základěmimořádné účetní závěrky. 23.11.1992
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, kteréje představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuStavební podnik Brandýs nad Labem, s.p. 4.5.1992
Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu najiné osoby. 4.5.1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 29.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 4.5.1992

Aktuální kontaktní údaje DELTA CENTER a.s.

Kapitál DELTA CENTER a.s.

zakladni jmění 50 779 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.4.2007
zakladni jmění 50 779 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.1.2006 - 18.4.2007
zakladni jmění 25 779 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.11.1992 - 25.1.2006
zakladni jmění 25 317 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.5.1992 - 23.11.1992

Sídlo DELTA CENTER a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Bubenské nábřeží 306 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Bubenské nábřeží 306/13, Holešovice, 170 00 Praha 7
28.11.2016
Adresa Bubenské nábřeží 306 , 170 04 Praha 7-Holešovice Česká republika
Praha 7-Holešovice, Bubenské nábřeží 306, PSČ 17004
7.9.2000 - 28.11.2016
Adresa Pražská 1012 , Brandýs nad Labem Česká republika
Brandýs nad Labem, Pražská 1012
30.5.1997 - 7.9.2000
Adresa Česká republika
Brandýs n.Labem-Stará Boleslav, Pražská ulice
4.5.1992 - 30.5.1997

Předmět podnikání DELTA CENTER a.s.

Platnost údajů od - do
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich ajejich odstraňování 7.9.2000
Montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení 7.9.2000
leasingová činnost /pronájem prodejních a mobilních buněk ajejich prodej/ 24.6.1999
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 24.6.1999 - 11.4.2001
výroba, instalace klimatizačních zařízení 24.6.1999 - 7.9.2000
vodoinstalatérství 30.5.1997
topenářství 30.5.1997
obkladačství 30.5.1997
silniční motorová doprava nákladní 30.5.1997 - 29.11.2002
silniční motorová doprava osobní 30.5.1997 - 15.2.2002
pokrývačství 30.3.1995
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 30.3.1995
reklamní činnost 30.3.1995
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 30.3.1995
zapůjčování stavebních mechanismů 30.3.1995
provozování tržnice 30.3.1995
provozování parkoviště 30.3.1995
výroba cementového zboží 30.3.1995 - 29.11.2002
klempířství 30.3.1995 - 11.4.2001
zámečnictví 30.3.1995 - 11.4.2001
provádění tepelných a hlukových izolací 30.3.1995 - 11.4.2001
provádění inženýrských staveb 30.3.1995 - 24.6.1999
provádění průmyslových staveb 30.3.1995 - 24.6.1999
provádění bytových a občanských staveb 30.3.1995 - 24.6.1999
elektroinstalatérství 30.3.1995 - 24.6.1999
plynoinstalatérství 30.3.1995 - 24.6.1999
vodoinstalatérství včetně topenářství 30.3.1995 - 30.5.1997
obkladačské práce 30.3.1995 - 30.5.1997
silniční motorová doprava 30.3.1995 - 30.5.1997
nákladní vnitrostátní 30.3.1995 - 30.5.1997
osobní příležitostná vnitrostátní 30.3.1995 - 30.5.1997
stavební a montážní práce, zejména oprava, údržba budov, 4.5.1992 - 30.3.1995
těžba štěrkopísku, 4.5.1992 - 30.3.1995
provádění revizí, 4.5.1992 - 30.3.1995
provádění servisní činnosti, 4.5.1992 - 30.3.1995
zapůjčování stavebních mechanismů, 4.5.1992 - 30.3.1995
přeprava osob a materiálu, 4.5.1992 - 30.3.1995
prodej materiálu, 4.5.1992 - 30.3.1995
poskytování služeb v oblasti výpočetní a kancelářské techniky 4.5.1992 - 30.3.1995
projektové práce a poradenská činnost v oboru stavební výroby, 4.5.1992 - 30.3.1995
dřevovýroba, kovovýroba, 4.5.1992 - 30.3.1995
demoliční a úklidové práce, 4.5.1992 - 30.3.1995

vedení firmy DELTA CENTER a.s.

Statutární orgán DELTA CENTER a.s.

Platnost údajů od - do
člen představenstva Shlomo Meichor 28.11.2016
Vznik členství 13.3.2008
Vznik funkce 13.3.2008
Adresa: Hazait 25 , Haim Izraelský stát
Haim, Hazait 25
předseda představenstva Idan Moskowich 28.11.2016
Vznik členství 29.8.2006
Vznik funkce 13.3.2008
Adresa: Belkind Street 2 , Rehovot Izraelský stát
76566 Rehovot, Belkind Street 2
člen představenstva Mordechai Peretz 28.11.2016
Vznik členství 7.4.2005
Adresa: Pines 8 , Raanana Izraelský stát
Raanana, Pines 8
člen představenstva Jaroslav Radechovský 4.5.1992 - 10.5.1994
Adresa: Jaselská 1155 , Brandýs nad Labem Česká republika
Brandýs nad Labem, Jaselská 1155
člen představenstva Zdeněk Trpík 4.5.1992 - 10.5.1994
Adresa: Sokolovská 847 , Stará Boleslav Česká republika
Stará Boleslav, Sokolovská 847
člen představenstva JUDr. Jan Urbánek 4.5.1992 - 10.5.1994
Adresa: Františka Kadlece 9 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Františka Kadlece 9
člen představenstva Ivan Hříbal 10.5.1994 - 19.7.1995
Adresa: K vilkám 562 , Praha 10 - Dubeček Česká republika
Praha 10 - Dubeček, K vilkám 562
člen představenstva Ing. Miroslav Sejkora 10.5.1994 - 19.7.1995
Adresa: Na Rokytce 1027 , Praha 8 - Libeň Česká republika
Praha 8 - Libeň, Na Rokytce 1027/34
člen představenstva Karel Hakl 10.5.1994 - 19.7.1995
Adresa: Kaštanová 1486 , Brandýs nad Labem Česká republika
Brandýs nad Labem, Kaštanová 1486
člen představenstva Michal Urbánek 10.5.1994 - 19.7.1995
Adresa: Františka Kadlece 9 , Praha 8 - Libeň Česká republika
Praha 8 - Libeň, Františka Kadlece 9
člen představenstva Helena Urbánková 10.5.1994 - 19.7.1995
Adresa: Františka Kadlece 9 , Praha 8 - Libeň Česká republika
Praha 8 - Libeň, Františka Kadlece 9
1.místopředseda představenstva Helena Urbánková 19.7.1995 - 30.5.1997
Adresa: Františka Kadlece 9 , Praha 8 - Libeň Česká republika
Praha 8 - Libeň, Františka Kadlece 9
2.místopředseda představenstva Karel Hakl 19.7.1995 - 30.5.1997
Adresa: Kaštanová 1486 , Brandýs nad Labem Česká republika
Brandýs nad Labem, Kaštanová 1486
3.místopřed. představenstva Ing. Mojmír Urbánek 19.7.1995 - 30.5.1997
Adresa: Knovíz 12 , Knovíz Česká republika
Knovíz, Knovíz č.12
člen představenstva Jaroslava Jeřábková 19.7.1995 - 30.5.1997
Adresa: Vysočanská 240 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Vysočanská 240
člen představenstva Jiří Rybář 19.7.1995 - 24.6.1999
Adresa: Moskevská 56 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Moskevská 56
člen představenstva Ing. Jaroslav Šimon 19.7.1995 - 7.9.2000
Adresa: Mečeříž 184 , okres Mladá Boleslav Česká republika
okres Mladá Boleslav, Mečeříž 184
předseda představenstva Michal Urbánek 19.7.1995 - 7.9.2000
Adresa: Františka Kadlece 9 , Praha 8 - Libeň Česká republika
Praha 8 - Libeň, Františka Kadlece 9
II . místopředseda představenstva Ing. Mojmír Urbánek 30.5.1997 - 7.9.2000
Adresa: Knovíz 12 , Knovíz Česká republika
Knovíz, Knovíz č.12, okres Kladno
člen představenstva Ing. Luděk Sejkora 30.5.1997 - 7.9.2000
Adresa: Gočárova 580 , Lázně Bohdaneč Česká republika
Lázně Bohdaneč, Gočárova 580, okres Pardubice
člen představenstva Karel Hakl 30.5.1997 - 7.9.2000
Adresa: Kaštanová 1486 , Brandýs nad Labem Česká republika
Brandýs nad Labem, Kaštanová 1486
člen představenstva Karel Hakl 7.9.2000 - 29.11.2002
Adresa: Na pískách 161 , Nový Vestec Česká republika
Nový Vestec, Na pískách 161, okres Praha-východ
1.místopředsedkyně představenstva Helena Urbánková 30.5.1997 - 2.11.2005
Zánik členství 7.4.2005
Zánik funkce 7.4.2005
Adresa: Františka Kadlece 9 , Praha 8 - Libeň Česká republika
Praha 8 - Libeň, Františka Kadlece 9
předseda představenstva Mgr. Michal Urbánek 7.9.2000 - 2.11.2005
Zánik členství 7.4.2005
Zánik funkce 7.4.2005
Adresa: Františka Kadlece 9 , Praha 8-Libeň Česká republika
Praha 8-Libeň, Františka Kadlece 9
člen představenstva Lenka Brůžková 29.11.2002 - 2.11.2005
Zánik členství 7.4.2005
Adresa: V Hůrkách 2145 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, V Hůrkách 2145/1
předseda představenstva Ing. Eduard Quitt 2.11.2005 - 26.6.2007
Vznik členství 7.4.2005
Zánik členství 29.8.2006
Vznik funkce 7.4.2005
Zánik funkce 29.8.2006
Adresa: Žitná 8 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Žitná 8, PSČ 11000
člen představenstva Ladislav Severa 2.11.2005 - 26.6.2007
Vznik členství 7.4.2005
Zánik členství 29.8.2006
Adresa: Tovární 202 , 170 00 Praha 7 - Holešovice Česká republika
Praha 7 - Holešovice, Tovární 202/3, PSČ 17000
předseda představenstva Yuval Levy 26.6.2007 - 4.10.2010
Vznik členství 29.8.2006
Zánik členství 13.3.2008
Vznik funkce 29.8.2006
Zánik funkce 13.3.2008
Adresa: Zamir St. 29 , Hod Hasharon Izraelský stát
Hod Hasharon, Zamir St. 29, 45350
místopředseda představenstva Idan Moskowich 26.6.2007 - 4.10.2010
Vznik členství 29.8.2006
Vznik funkce 29.8.2006
Zánik funkce 13.3.2008
Adresa: Belkind Street 2 , Rehovot Izraelský stát
Rehovot, Belkind Street 2, 76566
člen představenstva Mordechai Peretz 2.11.2005 - 28.11.2016
Vznik členství 7.4.2005
Adresa: Pines 8 , Raanana Izraelský stát
Raanana, Pines 8
člen představenstva Shlomo Meichor 4.10.2010 - 28.11.2016
Vznik členství 13.3.2008
Vznik funkce 13.3.2008
Adresa: Hazait 25 , Haim Izraelský stát
Haim, Hazait 25
předseda představenstva Idan Moskowich 4.10.2010 - 28.11.2016
Vznik členství 29.8.2006
Vznik funkce 13.3.2008
Adresa: Belkind Street 2 , Rehovot Izraelský stát
Rehovot, Belkind Street 2, 76566

Dozorčí rada DELTA CENTER a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Karel Král 12.10.2016
Vznik členství 1.6.2006
Adresa: Loučany č.ev. 2 , 340 21 Javor Česká republika
Loučany č.ev. 2, 340 21 Javor
člen dozorčí rady JUDr. František Hoffman 28.11.2016
Adresa: Donovalská 1661 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Donovalská 1661/36, Chodov, 149 00 Praha 4
člen dozorčí rady Jan Jakub 28.11.2016
Vznik členství 1.6.2006
Adresa: Boleslavská 62 , 277 14 Lhota Česká republika
Boleslavská 62, 277 14 Lhota
člen dozorčí rady Helena Urbánková 4.5.1992 - 10.5.1994
Adresa: Františka Kadlece 9 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Františka Kadlece 9
člen dozorčí rady Zdenek Honzík 4.5.1992 - 10.5.1994
Adresa: 1. máje 82 , Kozojedy Česká republika
Kozojedy, 1. máje 82
člen dozorčí rady Karel Molcar 4.5.1992 - 19.7.1995
Adresa: Ont.Kanada , Woodbridge Česká republika
Woodbridge, Ont.Kanada, SI Fenyrose CR
člen dozorčí rady JUDr. Jan Urbánek 10.5.1994 - 19.7.1995
Adresa: Toronto , Vaughan RD Kanada
Toronto 21 Vaughan RD
člen dozorčí rady Adolf Toman 10.5.1994 - 19.7.1995
Adresa: 2. května 785 , Nymburk Česká republika
Nymburk, 2. května 785
člen dozorčí rady Oldřich Komorous 10.5.1994 - 19.7.1995
Adresa: Okružní 1083 , Stará Boleslav Česká republika
Stará Boleslav, Okružní 1083
člen Ing. Luděk Sejkora 19.7.1995 - 30.5.1997
Adresa: Gočárova 580 , Lázně Bohdaneč Česká republika
Lázně Bohdaneč, Gočárova 580
člen Ing. Miroslav Evják 19.7.1995 - 30.5.1997
Adresa: Matouše Václavka 1433 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Matouše Václavka 1433
předseda JUDr. Jan Urbánek 19.7.1995 - 24.6.1999
Adresa: Fr.Kadlece 9 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Fr.Kadlece 9
člen Simona Weberová 30.5.1997 - 24.6.1999
Adresa: Mírová 414 , Teplice V. Česká republika
Teplice V., Mírová 414
člen Václav Fišer 30.5.1997 - 24.6.1999
Adresa: Podvinný mlýn 13 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Podvinný mlýn 13
člen dozorčí rady Josef Fišer 24.6.1999 - 24.6.1999
Adresa: Podvinný mlýn 13 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Podvinný mlýn 13
předseda dozorčí rady Simona Weberová 24.6.1999 - 7.9.2000
Adresa: Mírová 414 , Teplice V. Česká republika
Teplice V., Mírová 414
předseda dozorčí rady Mgr. Simona Urbánková 7.9.2000 - 7.9.2000
Adresa: Nad Kazankou 185 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Nad Kazankou 185/19
člen dozorčí rady Luděk Jeřábek 24.6.1999 - 21.11.2001
Zánik funkce 29.6.2001
Adresa: V Hůrkách 2145 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, V Hůrkách 2145/1
člen dozorčí rady Josef Fišer 24.6.1999 - 3.7.2006
Zánik členství 1.6.2006
Adresa: Podvinný mlýn 13 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Podvinný mlýn 13
člen dozorčí rady Milan Tuček 29.11.2002 - 3.7.2006
Zánik členství 7.4.2005
Adresa: Štětínská 355 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Štětínská 355/33
člen dozorčí rady Ing. Karel Král 3.7.2006 - 12.10.2016
Vznik členství 1.6.2006
Adresa: 340 21 Loučany E2 Česká republika
Loučany E2, PSČ 34021
člen dozorčí rady JUDr. František Hoffman 7.9.2000 - 28.11.2016
Adresa: Donovalská 1661 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Donovalská 1661
člen dozorčí rady Jan Jakub 3.7.2006 - 28.11.2016
Vznik členství 1.6.2006
Adresa: Boleslavská 62 , 277 14 Lhota - Lhota Česká republika
Lhota - Lhota, Boleslavská 62, PSČ 27714

Sbírka Listin DELTA CENTER a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1506/SL 68 ostatní příloha k 31.12.2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 6.2.2015 9.2.2015 11
B 1506/SL 67 účetní závěrka [2012] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 6.2.2015 9.2.2015 4
B 1506/SL 66 účetní závěrka [2012] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2012 6.2.2015 9.2.2015 2
B 1506/SL 65 výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 27.9.2013 14.10.2013 8
B 1506/SL 64 účetní závěrka [2012] příloha Městský soud v Praze 27.9.2013 14.10.2013 17
B 1506/SL 63 účetní závěrka [2008] příloha Městský soud v Praze 27.9.2013 14.10.2013 17
B 1506/SL 62 výroční zpráva [2008] Městský soud v Praze 27.9.2013 14.10.2013 8
B 1506/SL 61 účetní závěrka [2008] příloha Městský soud v Praze 27.9.2013 14.10.2013 17
B 1506/SL 60 účetní závěrka [2007] Městský soud v Praze 31.12.2007 27.9.2013 14.10.2013 1
B 1506/SL 59 výroční zpráva [2007] Městský soud v Praze 27.9.2013 14.10.2013 8
B 1506/SL 58 účetní závěrka [2007] Městský soud v Praze 27.9.2013 14.10.2013 4
B 1506/SL 57 účetní závěrka [2007] VZZ Městský soud v Praze 27.9.2013 14.10.2013 2
B 1506/SL 56 účetní závěrka [2010] příloha Městský soud v Praze 31.12.2010 27.9.2013 9.10.2013 17
B 1506/SL 55 účetní závěrka [2009] příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 27.9.2013 9.10.2013 17
B 1506/SL 54 výroční zpráva [2009] Městský soud v Praze 31.12.2009 27.9.2013 9.10.2013 7
B 1506/SL 53 účetní závěrka [2006] příloha Městský soud v Praze 31.12.2006 27.9.2013 9.10.2013 18
B 1506/SL 52 výroční zpráva [2006] Městský soud v Praze 31.12.2006 27.9.2013 9.10.2013 8
B 1506/SL 51 účetní závěrka [2011] příloha Městský soud v Praze 31.12.2011 27.9.2013 9.10.2013 17
B 1506/SL 50 účetní závěrka [2010] příloha Městský soud v Praze 31.12.2010 27.9.2013 9.10.2013 17
B 1506/SL 49 výroční zpráva [2010] Městský soud v Praze 31.12.2010 27.9.2013 9.10.2013 7
B 1506/SL 48 účetní závěrka [2010] Městský soud v Praze 31.12.2010 27.9.2013 9.10.2013 17
B 1506/SL 47 výroční zpráva [2010] Městský soud v Praze 31.12.2010 27.9.2013 9.10.2013 7
B 1506/SL 46 notářský zápis NZ 473/2010 Městský soud v Praze 25.10.2010 15.11.2010 18.11.2010 117
B 1506/SL 45 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 13.3.2008 13.10.2010 27.10.2010 2
B 1506/SL 44 ostatní zápis o průběhu mimořádné VH. Městský soud v Praze 13.3.2008 13.10.2010 27.10.2010 6
B 1506/SL 43 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.2.2010 13.10.2010 27.10.2010 6
B 1506/SL 42 notářský zápis, účetní závěrka NZ 116/2008, ÚZ k 30.6.2006 Městský soud v Praze 20.3.2008 8.4.2008 10.4.2008 45
B 1506/SL 41 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 117/2008 Městský soud v Praze 20.3.2008 1.4.2008 8.4.2008 33
B 1506/SL 40 ostatní -zápis o mimořádné VH Městský soud v Praze 29.8.2006 3.1.2008 5
B 1506/SL 39 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 31.10.2006 3.1.2008 2
B 1506/SL 38 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 31.10.2006 3.1.2008 2
B 1506/SL 37 ostatní -zápis zased.představenstva Městský soud v Praze 29.8.2006 3.1.2008 2
B 1506/SL 36 zpráva o vztazích r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 9.8.2007 13.8.2007 1
B 1506/SL 35 výroční zpráva 1.7.2005-30.6.2006 Městský soud v Praze 30.6.2006 9.8.2007 13.8.2007 9
B 1506/SL 34 zpráva auditora 2003+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2003 9.8.2007 13.8.2007 13
B 1506/SL 33 účetní závěrka k 30.6.2006+audit Městský soud v Praze 30.6.2006 9.8.2007 13.8.2007 18
B 1506/SL 32 účetní závěrka k 30.6.04-VZZ Městský soud v Praze 30.6.2004 9.8.2007 13.8.2007 2
B 1506/SL 31 účetní závěrka k 30.6.04-rozvaha Městský soud v Praze 30.6.2004 9.8.2007 13.8.2007 4
B 1506/SL 30 účetní závěrka k 30.6.04-příloha Městský soud v Praze 30.6.2004 9.8.2007 13.8.2007 11
B 1506/SL 29 účetní závěrka 1.1.03-30.6.04-peň.toky Městský soud v Praze 30.6.2004 9.8.2007 13.8.2007 2
B 1506/SL 28 notářský zápis NZ 180/2003 Městský soud v Praze 27.6.2003 9.8.2007 13.8.2007 11
B 1506/SL 27 notářský zápis NZ 132/97 Městský soud v Praze 10.6.1997 9.8.2007 13.8.2007 7
B 1506/SL 26 notářský zápis NZ 129/96 Městský soud v Praze 29.8.1996 9.8.2007 13.8.2007 31
B 1506/SL 25 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 455/92 Městský soud v Praze 29.4.1992 9.8.2007 13.8.2007 22
B 1506/SL 24 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.6.2006 2.8.2006 0
B 1506/SL 23 notářský zápis -NZ286/06 Městský soud v Praze 1.6.2006 2.8.2006 0
B 1506/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.1.2006 1.2.2006 2.2.2006 0
B 1506/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva 1.7.2004-30.6.2005+audit Městský soud v Praze 30.6.2005 21.12.2005 22.12.2005 34
B 1506/SL 20 ostatní -záp.z VH Městský soud v Praze 19.12.2005 21.12.2005 22.12.2005 5
B 1506/SL 19 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 7.4.2005 15.11.2005 0
B 1506/SL 18 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 7.4.2005 15.11.2005 0
B 1506/SL 17 podpisové vzory +čest.prohlášení-2x Městský soud v Praze 26.9.2005 15.11.2005 0
B 1506/SL 16 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 11.10.2005 15.11.2005 0
B 1506/SL 15 účetní závěrka -1.7.04-7.4.05+audit+před.prot Městský soud v Praze 7.4.2005 12.9.2005 16.9.2005 20
B 1506/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva k 30.6.2004 + audit, zápis VH Městský soud v Praze 16.12.2004 17.1.2005 2.2.2005 0
B 1506/SL 13 výroční zpráva +audit r.2002 Městský soud v Praze 14.7.2003 14.7.2003 0
B 1506/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva 1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 31.3.2003 0
B 1506/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory NZ216,217/2002 Městský soud v Praze 14.6.2002 31.3.2003 0
B 1506/SL 9 účetní závěrka -rok 2000,součást NZ 171/01 Městský soud v Praze 29.6.2001 12.10.2001 27.2.2002 0
B 1506/SL 8 notářský zápis - řádná valná hromada Městský soud v Praze 29.6.2001 12.10.2001 27.2.2002 0
B 1506/SL 6 účetní závěrka -r 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 16.10.2000 0
B 1506/SL 5 notářský zápis - přílohy Městský soud v Praze 4.8.2000 16.10.2000 0
B 1506/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.7.1998 16.10.2000 0
B 1506/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 28.7.1998 16.10.2000 0
B 1506/SL 2 účetní závěrka r 1969, 1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 16.10.2000 0
B 1506/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.5.1991 16.10.2000 0
B 1506/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva 2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 30.5.2002 31.3.0203 0
B 1506/SL 7 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 29.4.1992 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje DELTA CENTER a.s.

IČO (identifikační číslo) 45148007
Jméno DELTA CENTER a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 7
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 28
Aktivních živností: 6

Sídlo DELTA CENTER a.s.

Živnosti a provozovny DELTA CENTER a.s.

Živnost č. 1 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Bubenské nábřeží 306/13, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1002728096
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 13.2.1995

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.3.1999

Živnost č. 4 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 30.9.1992
Přerušení oprávnění 26.1.2011

Živnost č. 5 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 30.9.1992
Přerušení oprávnění 26.1.2011

Živnost č. 6 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 30.9.1992
Přerušení oprávnění 26.1.2011

Živnost č. 7 Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 25.3.2000

Živnost č. 8 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 10.1.1997

Živnost č. 9 Klempířství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 27.11.2000

Živnost č. 10 Provádění průmyslových staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 10.1.1997

Živnost č. 11 Plynoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 31.7.1997

Živnost č. 12 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 27.11.2000

Živnost č. 13 Provádění tepelných a hlukových izolací

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 27.11.2000

Živnost č. 14 Výroba cementového zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.10.1992
Zánik oprávnění 27.8.2002

Živnost č. 15 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Natěračství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.10.1992
Zánik oprávnění 20.2.1995

Živnost č. 17 Zapůjčování stavebních mechanismů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Malířství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.10.1992
Zánik oprávnění 20.2.1995

Živnost č. 19 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.1992
Zánik oprávnění 27.8.2002

Živnost č. 20 Provozování parkoviště

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.2.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Reklamní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.2.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Provozování tržnice

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.2.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.2.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.8.1996
Zánik oprávnění 9.1.2001

Živnost č. 25 Výroba, instalace klimatizačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1996
Zánik oprávnění 22.2.2000

Živnost č. 26 Leasingová činnost (pronájem prodejních a mobilních buněk a jejich prodej)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.10.1996
Zánik oprávnění 27.11.2000

Živnost č. 28 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.10.1996
Zánik oprávnění 1.7.2001
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán DELTA CENTER a.s.

Člen statutárního orgánu Mordechai Peretz
Člen statutárního orgánu Idan Moskowich
Člen statutárního orgánu Shlomo Meichor

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje DELTA CENTER a.s.

IČO: 45148007
Firma: DELTA CENTER a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 7
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 4.5.1992

Sídlo DELTA CENTER a.s.

Sídlo: Bubenské nábřeží 306/13, Praha 170 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
Pokrývačské práce
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s textilem, oděvy a obuví ve stáncích a na trzích
Činnosti související s pozemní dopravou
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
tracking image