Firma DCH Bohemia Trade a.s. IČO 25248294


DCH Bohemia Trade a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

DCH Bohemia Trade a.s. (25248294) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 13, Doupovské Hradiště 362 72. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 9. 2000 a je stále aktivní. DCH Bohemia Trade a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o DCH Bohemia Trade a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o DCH Bohemia Trade a.s. na Justice.cz
Detailní informace o DCH Bohemia Trade a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro DCH Bohemia Trade a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje DCH Bohemia Trade a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 849
IČO (identifikační číslo osoby) 25248294
Jméno DCH Bohemia Trade a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.9.2000
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 26.8.2014 - 24.2.2015
Počet členů správní rady: 3 26.8.2014 - 24.2.2015
Se společností Sincolor, a.s., sídlem Plzeň, Ostrovní 5, PSČ 301 00, IČ 252 48 294, byla sloučena zanikající společnost D C H Bohemia Trade, s.r.o., sídlem Karlovy Vary, Sokolovská 124, PSČ 360 05, IČ 250 88 891, která byla zrušena bez likvidace s právním nástupnictvím. Na společnost Sincolor, a.s. přešlo veškeré jmění zaniklé společnosti D C H Bohemia Trade, s.r.o., nástupnická společnost změnila ke dni zápisu fúze do obchodního rejstříku obchodní firmu na novou firmu DCH - Sincolor, a.s. 1.9.2009
Jediný akcionář dne 25.6.2007 rozhodl v působnosti valné hromady společnosti Sincolor, a.s. o snížení základního kapitálu takto: a) Důvody navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu společnosti Sincolor, a.s., se sídlem Plzeň, Ostrovní 5, PSČ 301 00, IČ 252 48 294, je úhrada ztráty společnosti vedená na účtu neuhrazená ztráta minulých let. b) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 10.700.000,- Kč (slovy: deset milionů sedm set tisíc korun českých) bude použita po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku k vyrovnání ztráty společnosti. c) Rozsah snížení základního kapitálu: Dosavadní základní kapitál společnosti ve výši 41.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů korun českých) se snižuje o pevnou částku 10.700.000,- Kč (slovy: deset miionů sedm set tisíc korun českých). Základní kapitál po snížení bude činit 30.300.000,- Kč (slovy: třicet milionů tři sta tisíc korun čských). d) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Ke snížení základního kapitálu společnosti dojde ve smyslu ustanovení § 213c zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, vzetím 107 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, o celkové jmenovité hodnotě 10.700.000,- Kč (slovy: deset milionů sedm set tisíc korun českých) z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu. Jedinému akcionáři nenáleží úplata z akcie, o které má být snížen základní kapitál společnosti. Představenstvo společnosti je povinno zaslat jedinému akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti do 15 dnů po zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku veřejný návrh smlouvy o bezúplatném vzetí akcií z oběhu , přičemž doba závaznosti návrhu bude 4 týdny ode dne uveřejnění veřejného návrhu smlouvy o bezúplatném vzetí akcií z oběhu v celostátně distribuovaném deníku - Lidových novinách, nebo ode dne doručení tohoto veřejného návrhu smlouvy jedinému akcionáři, p odle toho, která ze skutečností nastane později. Určuje se lhůta k předložení listinných akcií, které mají být vzaty z oběhu, která činí 30 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie nabyté společností na základě veřejného návrhu smlouvy o bezúplatném vzetí akcií z obě hu společnost zničí způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami společnosti. 30.7.2007 - 2.11.2007
Základní kapitál společnosti SINDAT Plzeň, a.s. se zvyšuje z původní výše 36.000.000,- Kč (třicet šest milionů korun českých) na novou výši 41.000.000,- Kč (čtyřicet jedna milionů korun českých), to je o částku ve výši 5.000.000,- Kč (pět milionů korun č eských) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem nových kmenových, listinných akcií ve formě na jméno a to 50 (padesáti) kusy akcií o jmenovité h odnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá. Emisní kurz nově upisovaných akcií odpovídá vždy jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurz každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude činit 100.000 Kč (jedno sto tisíc korun českých). Upsání všech 50 (padesáti ) kusů akcií bude nabídnuto jedinému akcionáři - obchodní společnosti SINDAT spol. s r.o. se sídlem Praha 10, Ukrajinská 1488/10, PSČ 101 00, identifikační číslo (IČ): 002 55 092, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vlo žka 720 (dále též jen jako SINDAT spol. s r.o.) na základě smlouvy o upsání akcií. Upsání nových akcií společnosti SINDAT Plzeň a.s. obchodní společností SINDAT spol. s r.o. bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, která bude uzavřena mezi společností SINDAT Plzeň, a.s. a obchodní společností SINDAT spol. s r.o. ve lhůtě do 15 dnů od d oručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v sídle obchodní společnosti SINDAT Plzeň, a.s. v pracovní dny od 9,00 do 12,00 hodin. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření s mlouvy o upsání akcií bude obchodní společnosti SINDAT spol. s r.o. zaslán na adresu jejího sídla spolu s oznámením počátku běhu lhůty k jejímu uzavření a bude společností SINDAT Plzeň, a.s. odeslán do 2 (dvou) dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto ro zhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz nově upisovaných akcií bude splácen na účet vedený u České spořitelny, a.s., číslo účtu 720008369/0800. Upisovatel je povinen ve lhůtě do 15 (patnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií splatit na uvedený účet 100% (jedno sto procent) emisního kurzu jím upsaných akcií. Ustanovení o splácení akcií na účet se nepoužije, pokud dojde k zápočtu pohled ávek. Z důvodu snížení závazků společnosti SINDAT Plzeň, a.s. se připouští možnost splatit závazek ke splacení upsaných akcií započtením a to tak, že proti pohledávce společnosti SINDAT Plzeň, a.s. za společností SINDAT spol. s r.o. na splacení emisního k urzu upsaných akcií ve výši 5.000.000,- Kč (pět milionů korun českých) se připouští možnost započítat pohledávky společnosti SINDAT spol. s r.o. za společností SINDAT Plzeň a.s. Splacení závazku ke zvýšení vkladu započtením bude provedeno na základě dohody o započtení. Dohoda o započtení bude obsahovat zákonné náležitosti, tj. označení stran, identifikaci započítávaných pohledávek uvedením právního důvodu jejich vzniku a jejich v ýše a výslovný projev vůle směřující k započtení pohledávek a dále též účel, kterým je splacení zvýšeného vkladu v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti. Podpis stran na dohodě o započtení bude úředně ověřen. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydá představenstvo společnosti SINDAT Plzeň, a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jedn oho měsíce od tohoto zápisu do obchodního rejstříku, akcionáři v závislosti na rozsahu splacení emisního kurzu nové akcie nebo zatímní listy. 2.10.2006 - 6.11.2006

Aktuální kontaktní údaje DCH Bohemia Trade a.s.

Kapitál DCH Bohemia Trade a.s.

zakladni jmění 24 240 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.9.2009
zakladni jmění 30 300 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.11.2007 - 1.9.2009
zakladni jmění 41 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.11.2006 - 2.11.2007
zakladni jmění 36 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.9.2000 - 6.11.2006

Akcie DCH Bohemia Trade a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 40 000 Kč 606 1.9.2009
Akcie na jméno 100 000 Kč 303 2.11.2007 - 1.9.2009
Akcie na jméno 100 000 Kč 410 6.11.2006 - 2.11.2007
Akcie na jméno 100 000 Kč 360 5.3.2005 - 6.11.2006
Akcie na jméno 100 000 Kč 360 1.9.2000 - 5.3.2005

Sídlo DCH Bohemia Trade a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 13 , Doupovské Hradiště 362 72 8.11.2017
Adresa Sokolovská 1036/124 , Karlovy Vary 360 05 23.1.2014 - 8.11.2017
Adresa Sokolovská 1036/124 , Karlovy Vary 360 05 12.1.2011 - 23.1.2014
Adresa Ostrovní 15/5 , Plzeň 301 00 28.6.2006 - 12.1.2011
Adresa Ostrovní 15/5 , Plzeň 301 00 1.9.2000 - 28.6.2006

Předmět podnikání DCH Bohemia Trade a.s.

Platnost údajů od - do
zemědělská výroba 18.3.2016
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 26.8.2014
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 26.8.2014
zámečnictví, nástrojářství 29.12.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 29.12.2009
truhlářství, podlahářství 29.12.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 29.12.2009 - 26.8.2014
výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 29.12.2009 - 26.8.2014
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující 28.6.2006 - 29.12.2009
dokončovací stavební práce 28.6.2006 - 29.12.2009
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí, zdraví š kodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 28.6.2006 - 29.12.2009
silniční a motorová doprava nákladní 28.6.2006 - 29.12.2009
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 9.7.2005 - 29.12.2009
zámečnictví 9.7.2005 - 29.12.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.9.2000 - 29.12.2009
výroba nátěrových hmot, tiskových barev, tmelů a adhesiv, surovin a polotovarů pro jejich výrobu 1.9.2000 - 29.12.2009
poskytování poradenských a konsultačních služeb ve výrobní a obchodní spolupráci 1.9.2000 - 29.12.2009
organizační a ekonomické poradenství 1.9.2000 - 29.12.2009
zprostředkování obchodu a služeb 1.9.2000 - 29.12.2009
pronájem nemovitostí, včetně poskytnutí jiných než základních služeb 1.9.2000 - 26.8.2014

vedení firmy DCH Bohemia Trade a.s.

Statutární orgán DCH Bohemia Trade a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje a jejím jménem jedná statutární ředitel. 26.8.2014
Způsob jednání: Za společnost jedná předseda představenstva samostatně. 30.7.2007 - 26.8.2014
Způsob jednání: Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisují dva členové tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 1.9.2000 - 30.7.2007
Jméno Ing. Dušan Michálek 10.7.2016
Vznik funkce 13.6.2014
Adresa: 16 , Kyselka 362 72
člen Ing. Pavel Vaněk 1.9.2000 - 11.12.2002
Zánik členství 20.11.2001
Adresa: Na Velvarské silnici 21 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen Václav Růžek 1.9.2000 - 11.12.2002
Zánik členství 20.11.2001
Adresa: Habrmanovo nám. 14 , Plzeň Česká republika
člen Ing. Jan Sládek 11.12.2002 - 18.1.2005
Vznik členství 20.11.2001
Zánik členství 15.4.2003
Adresa: Šárecká 1065/36 , Praha 160 00
předseda Ing. Bořivoj Frýbert 1.9.2000 - 5.3.2005
Zánik členství 23.11.2004
Zánik funkce 23.11.2004
Adresa: Kroftova 399/9 , Praha 150 00
člen Ing. Zdeněk Šlais 11.12.2002 - 5.3.2005
Vznik členství 20.11.2001
Zánik členství 23.11.2004
Adresa: R. Těsnohlídka 1521 , Čáslav 286 01
člen Ing. Miroslav Havlíček 11.12.2002 - 5.3.2005
Vznik členství 20.11.2001
Adresa: Kodaňská 646/24 , Praha 101 00
člen Ing. Daniel Fojtík 1.9.2000 - 6.9.2005
Zánik funkce 19.4.2005
Adresa: 9. května 104 , Třemošná 330 11
člen představenstva Ing. Oldřich Hrabík PhD. 18.1.2005 - 29.3.2006
Vznik členství 1.11.2003
Zánik členství 13.12.2005
Adresa: Březová 1305 , Frýdlant 464 01
předseda představenstva Ing. Miroslav Havlíček 5.3.2005 - 29.3.2006
Vznik členství 20.11.2001
Zánik členství 20.2.2005
Vznik funkce 23.11.2004
Zánik funkce 20.2.2005
Adresa: Kodaňská 646/24 , Praha 101 00
člen představenstva Ing. Petr Kohlíček 6.9.2005 - 28.6.2006
Vznik členství 19.4.2005
Adresa: tř. Obr. míru 1271/6 , Bruntál 792 01
člen představenstva Dagmar Vilímková 29.3.2006 - 28.6.2006
Vznik členství 14.12.2005
Zánik členství 4.5.2006
Adresa: 54 , 332 09 Čižice Česká republika
člen představenstva Roman Janda 28.6.2006 - 30.7.2007
Vznik členství 4.5.2006
Zánik členství 25.6.2007
Adresa: Rabštejnská 1595/12 , Plzeň 323 00
člen představenstva Ing. Petr Kohlíček Ph.D. 28.6.2006 - 30.7.2007
Vznik členství 19.4.2005
Zánik členství 25.6.2007
Adresa: Francouzská třída 1871/28 , Plzeň 326 00
předseda představenstva Ing. Petr Dědek CSc. 29.3.2006 - 25.9.2007
Vznik členství 11.10.2005
Zánik členství 1.9.2007
Vznik funkce 11.10.2005
Zánik funkce 1.9.2007
Adresa: Středová 3264/2 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Petr Matějů 30.7.2007 - 1.9.2009
Vznik členství 25.6.2007
Zánik členství 1.9.2009
Adresa: Počernická 512/58 , Praha 108 00
předseda představenstva Ing. Adam Klik 25.9.2007 - 1.9.2009
Vznik členství 1.9.2007
Vznik funkce 1.9.2007
Zánik funkce 1.9.2009
Adresa: Na Dlouhých 1046/31 , Plzeň 312 00
člen představenstva Ing. Naděžda Petrů 1.9.2009 - 12.1.2011
Vznik členství 1.9.2009
Zánik členství 30.8.2010
Adresa: Radkovská 580 , Telč 588 56
člen představenstva Ing. Adam Klik 1.9.2009 - 28.12.2011
Vznik členství 1.9.2007
Zánik členství 23.11.2011
Adresa: Na Dlouhých 1046/31 , Plzeň 312 00
člen představenstva Ing. Monika Černá 28.12.2011 - 12.3.2013
Vznik členství 23.11.2011
Zánik členství 17.12.2012
Adresa: Dr. Holuba 48 , Šťáhlavy 332 03
člen představenstva Radim Michálek 12.3.2013 - 19.6.2013
Vznik členství 17.12.2012
Zánik členství 13.6.2014
Adresa: Konečná 904/4 , Karlovy Vary 360 05
předseda představenstva Ing. Dušan Michálek 1.9.2009 - 26.8.2014
Vznik členství 1.9.2009
Zánik členství 13.6.2014
Vznik funkce 1.9.2009
Zánik funkce 13.6.2014
Adresa: Fibichova 763/2 , Karlovy Vary 360 17
člen představenstva Ing. Michaela Bidmonová 13.5.2011 - 26.8.2014
Vznik členství 14.12.2010
Zánik členství 13.6.2014
Adresa: 25 , Švihov 340 12
člen představenstva Radim Michálek 19.6.2013 - 26.8.2014
Vznik členství 17.12.2012
Zánik členství 13.6.2014
Adresa: Sládkova 1728/17 , Karlovy Vary 360 01
Jméno Ing. Dušan Michálek 26.8.2014 - 10.7.2016
Vznik funkce 13.6.2014
Adresa: Fibichova 763/2 , Karlovy Vary 360 17

Dozorčí rada DCH Bohemia Trade a.s.

Platnost údajů od - do
předseda Ing. Eva Vaňková 1.9.2000 - 11.12.2002
Zánik členství 20.11.2001
Adresa: Na Velvarské silnici 21 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen Ladislav Hora 1.9.2000 - 11.12.2002
Zánik členství 20.11.2001
Adresa: Na Roudné 210/135 , Plzeň 301 00
člen Ing. Radovan Klesal 1.9.2000 - 18.1.2005
Zánik členství 12.6.2003
Adresa: Budečská 1168/40 , Praha 120 00
člen Milan Janíček 11.12.2002 - 18.1.2005
Vznik členství 20.11.2001
Zánik členství 12.6.2003
Adresa: Berlínská 2756/10 , Tábor 390 05
člen dozorčí rady Ing. Václava Psíková 18.1.2005 - 5.3.2005
Vznik členství 12.6.2003
Zánik členství 23.11.2004
Adresa: Ledvinova 1716/16 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Jan Kůrka 18.1.2005 - 5.3.2005
Vznik členství 12.6.2003
Zánik členství 23.11.2004
Adresa: Plzenecká 677/77 , Plzeň 326 00
člen Jindřich Jindřich 11.12.2002 - 29.3.2006
Vznik členství 20.11.2001
Zánik členství 20.2.2005
Adresa: Borůvková 245/1 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Ing. Josef Mráz 29.3.2006 - 30.7.2007
Vznik členství 15.7.2005
Zánik členství 25.6.2007
Adresa: Dejvická 555/36 , Praha 160 00
předseda Ing. Bořivoj Frýbert 5.3.2005 - 18.1.2008
Vznik členství 23.11.2004
Zánik členství 26.11.2007
Vznik funkce 23.11.2004
Zánik funkce 26.11.2007
Adresa: Kroftova 399/9 , Praha 150 00
člen Ing. Zdeněk Šlais 5.3.2005 - 1.9.2009
Vznik členství 23.11.2004
Zánik členství 1.9.2009
Adresa: R. Těsnohlídka 1521 , Čáslav 286 01
člen dozorčí rady Ing. Kateřina Lajblová 30.7.2007 - 1.9.2009
Vznik členství 25.6.2007
Zánik členství 1.9.2009
Adresa: Zádražanská 698 , Praha 190 14
člen dozorčí rady Ing. Václava Psíková 1.9.2009 - 12.1.2011
Vznik členství 1.9.2009
Zánik členství 30.8.2010
Adresa: Ledvinova 1716/16 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Ing. Karel Havlíček 21.2.2008 - 13.5.2011
Vznik členství 31.1.2008
Zánik členství 14.12.2010
Vznik funkce 31.1.2008
Zánik funkce 14.12.2010
Adresa: nám. Republiky 63/16 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen dozorčí rady RSDr. Václav Hoffman 1.9.2009 - 13.5.2011
Vznik členství 1.9.2009
Zánik členství 14.12.2010
Adresa: Kladenská 815/3 , Karlovy Vary 360 17
člen dozorčí rady Ing. David Obrhel 12.1.2011 - 13.5.2011
Vznik členství 30.8.2010
Adresa: Hnězdenská 767/4 , Praha 181 00
předseda dozorčí rady Ing. David Obrhel 13.5.2011 - 20.10.2011
Vznik členství 30.8.2010
Zánik členství 28.6.2011
Vznik funkce 14.12.2010
Adresa: Hnězdenská 767/4 , Praha 181 00
člen dozorčí rady Ing. Pavel Pápaj 13.5.2011 - 20.10.2011
Vznik členství 14.12.2010
Zánik členství 28.6.2011
Adresa: Kubelíkova 2730/4 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Ing. Miloš Veger Csc. 20.10.2011 - 12.10.2012
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 1.10.2013
Vznik funkce 28.6.2011
Zánik funkce 1.10.2013
Adresa: Drtinova 412/26 , Praha 150 00
předseda dozorčí rady Ing. Miloš Veger Csc. 12.10.2012 - 18.7.2013
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 1.10.2013
Vznik funkce 28.6.2011
Zánik funkce 1.10.2013
Adresa: V Šáreckém údolí 2732/82 , Praha 164 00
člen dozorčí rady Ing. Kateřina Lajblová 20.10.2011 - 26.10.2013
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 1.10.2013
Adresa: Zádražanská 698 , Praha 190 14
člen dozorčí rady Ing. Alena Košanová 6.6.2011 - 23.1.2014
Vznik členství 13.5.2011
Zánik členství 13.6.2014
Zánik funkce 13.6.2014
Adresa: U Koupaliště 1066 , Ostrov 363 01
předseda dozorčí rady Ing. Miloš Veger Csc. 18.7.2013 - 23.1.2014
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 1.10.2013
Vznik funkce 28.6.2011
Zánik funkce 1.10.2013
Adresa: V Šáreckém údolí 2732/82 , Praha 164 00
člen dozorčí rady Ing. Kateřina Lajblová 26.10.2013 - 23.1.2014
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 1.10.2013
Adresa: Zádražanská 698 , Praha 190 14
Jméno Gabriela Stará 23.1.2014 - 13.3.2014
Vznik členství 1.10.2013
Zánik členství 13.6.2014
Adresa: Hlávkova 712/2 , Karlovy Vary 360 17
Předseda dozorčí rady Alena Košanová 23.1.2014 - 26.8.2014
Vznik členství 13.5.2011
Zánik členství 13.6.2014
Vznik funkce 15.11.2013
Zánik funkce 13.6.2014
Adresa: U Koupaliště 1066 , Ostrov 363 01
Člen dozorčí rady Tomáš Michálek 23.1.2014 - 26.8.2014
Vznik členství 1.10.2013
Zánik členství 13.6.2014
Adresa: Konečná 904/4 , Karlovy Vary 360 05
Člen dozorčí rady Gabriela Stará 13.3.2014 - 26.8.2014
Vznik členství 1.10.2013
Zánik členství 13.6.2014
Adresa: Hlávkova 712/2 , Karlovy Vary 360 17

Sbírka Listin DCH Bohemia Trade a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 849/SL 102 notářský zápis [NZ 419/2015] rozhodnutí Krajský soud v Plzni 27.11.2015 7.1.2016 14.1.2016 2
B 849/SL 99 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Plzni 14.4.2015 1.7.2015 9.9.2015 3
B 849/SL 98 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Plzni 14.4.2015 1.7.2015 9.9.2015 3
B 849/SL 97 účetní závěrka [2014] výkaz zisku a ztrát Krajský soud v Plzni 14.4.2015 1.7.2015 9.9.2015 2
B 849/SL 101 účetní závěrka [2014] zpráva ovládané osoby Krajský soud v Plzni 31.3.2015 7.9.2015 9.9.2015 1
B 849/SL 100 zpráva auditora 2014 Krajský soud v Plzni 15.5.2015 1.7.2015 9.9.2015 1
B 849/SL 96 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Plzni 2.1.2015 16.1.2015 26.3.2015 1
B 849/SL 95 rozhod. o statut. orgánu zápis SR Krajský soud v Plzni 13.6.2014 29.7.2014 12.9.2014 3
B 849/SL 94 rozhod. o statut. orgánu zápis jed.akcionáře Krajský soud v Plzni 13.6.2014 29.7.2014 12.9.2014 4
B 849/SL 93 notářský zápis Nz 177/2014 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 13.6.2014 29.7.2014 12.9.2014 9
B 849/SL 92 zpráva auditora Krajský soud v Plzni 16.5.2014 16.6.2014 26.6.2014 2
B 849/SL 91 účetní závěrka [2013]  rozvaha Krajský soud v Plzni 16.5.2014 16.6.2014 26.6.2014 3
B 849/SL 90 účetní závěrka [2013]  příloha Krajský soud v Plzni 12.5.2014 16.6.2014 26.6.2014 3
B 849/SL 89 účetní závěrka [2013]  výkaz zisku Krajský soud v Plzni 16.6.2014 26.6.2014 2
B 849/SL 88 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 15.11.2013 3.12.2013 23.1.2014 1
B 849/SL 87 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí akcionáře Krajský soud v Plzni 1.10.2013 3.12.2013 23.1.2014 1
B 849/SL 86 rozhod. o statut. orgánu odstoupení z funkce Krajský soud v Plzni 18.9.2013 3.12.2013 23.1.2014 2
B 849/SL 85 účetní závěrka 2012 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 22.3.2013 14.5.2013 15.5.2013 2
B 849/SL 84 zpráva auditora 2012 Krajský soud v Plzni 22.3.2013 14.5.2013 15.5.2013 1
B 849/SL 83 účetní závěrka 2012 - příloha Krajský soud v Plzni 20.3.2013 14.5.2013 15.5.2013 2
B 849/SL 82 účetní závěrka 2012 - rozvaha Krajský soud v Plzni 22.3.2013 14.5.2013 15.5.2013 3
B 849/SL 81 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání Krajský soud v Plzni 17.12.2012 7.3.2013 12.3.2013 1
B 849/SL 80 rozhod. o statut. orgánu rezignace člena Krajský soud v Plzni 31.10.2012 7.3.2013 12.3.2013 1
B 849/SL 79 účetní závěrka 2011 - rozvaha Krajský soud v Plzni 3.4.2012 13.7.2012 2.8.2012 4
B 849/SL 78 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 3.4.2012 13.7.2012 2.8.2012 6
B 849/SL 77 účetní závěrka 2011 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 3.4.2012 13.7.2012 2.8.2012 2
B 849/SL 76 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 6.12.2011 21.12.2011 28.12.2011 1
B 849/SL 75 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Krajský soud v Plzni 18.10.2011 21.12.2011 28.12.2011 1
B 849/SL 74 rozhod. o statut. orgánu - záp. z jednání představ. Krajský soud v Plzni 25.10.2011 21.12.2011 28.12.2011 1
B 849/SL 73 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Plzni 23.11.2011 21.12.2011 28.12.2011 1
B 849/SL 72 rozhod. o statut. orgánu - usnesení DR Krajský soud v Plzni 28.6.2011 30.8.2011 20.10.2011 1
B 849/SL 71 rozhod. o statut. orgánu - zápis z ŘVH Krajský soud v Plzni 28.6.2011 30.8.2011 20.10.2011 5
B 849/SL 70 zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 16.5.2011 30.6.2011 1.7.2011 1
B 849/SL 69 účetní závěrka 2010 - příloha Krajský soud v Plzni 16.5.2011 29.6.2011 30.6.2011 2
B 849/SL 68 účetní závěrka 2010 - výkaz zisků Krajský soud v Plzni 16.5.2011 29.6.2011 30.6.2011 2
B 849/SL 67 účetní závěrka 2010 - rozvaha Krajský soud v Plzni 16.5.2011 29.6.2011 30.6.2011 4
B 849/SL 66 rozhod. o statut. orgánu - zápis z MVH Krajský soud v Plzni 13.5.2011 1.6.2011 6.6.2011 4
B 849/SL 65 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 14.12.2010 14.4.2011 19.4.2011 2
B 849/SL 64 rozhod. o statut. orgánu - zasedání DR Krajský soud v Plzni 14.12.2010 14.4.2011 19.4.2011 1
B 849/SL 63 rozhod. o statut. orgánu - zápis MVH Krajský soud v Plzni 14.12.2010 14.4.2011 19.4.2011 5
B 849/SL 62 stanovy společnosti - ÚZ Krajský soud v Plzni 16.12.2010 12.1.2011 21
B 849/SL 61 notářský zápis Nz 359/2010-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 16.11.2010 16.12.2010 12.1.2011 12
B 849/SL 60 rozhod. o statut. orgánu - zápis z MVH Krajský soud v Plzni 30.8.2010 16.12.2010 12.1.2011 4
B 849/SL 58 ostatní - zápis ze zasedání DR Krajský soud v Plzni 30.6.2009 14.8.2009 28.9.2009 2
B 849/SL 59 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 20.7.2009 14.8.2009 28.8.2009 4
B 849/SL 57 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Plzni 30.6.2009 14.8.2009 28.8.2009 2
B 849/SL 56 notářský zápis Nz 216/2009-rozhodnutí Krajský soud v Plzni 24.6.2009 14.8.2009 28.8.2009 25
B 849/SL 55 stanovy společnosti - ÚZ Krajský soud v Plzni 23.6.2009 14.8.2009 28.8.2009 22
B 849/SL 54 zpráva auditora k 1.1.2009 Krajský soud v Plzni 15.5.2009 14.8.2009 28.8.2009 6
B 849/SL 53 posudek znalce č. 251-8/2009 Krajský soud v Plzni 13.5.2009 14.8.2009 28.8.2009 69
B 849/SL 52 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 20.2.2009 14.8.2009 28.8.2009 17
B 849/SL 51 účetní závěrka, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 20.2.2009 2.6.2009 2.6.2009 17
B 849/SL 50 změna právní formy, fúze Krajský soud v Plzni 18.5.2009 19.5.2009 20.5.2009 8
B 849/SL 49 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Plzni 10.3.2008 14.7.2008 14.7.2008 15
B 849/SL 48 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Plzni 5.2.2008 12.2.2008 25.2.2008 2
B 849/SL 47 notářský zápis Nz 46/2008-rozh. Krajský soud v Plzni 30.1.2008 12.2.2008 25.2.2008 12
B 849/SL 46 rozhod. o statut. orgánu - usnesení DR Krajský soud v Plzni 26.11.2007 18.1.2008 18.1.2008 1
B 849/SL 45 notářský zápis Nz 311/2007 - rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 25.6.2007 26.10.2007 6.11.2007 24
B 849/SL 44 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 1.10.2007 8.10.2007 6.11.2007 22
B 849/SL 43 podpisové vzory - Ing. Adam Klik Krajský soud v Plzni 10.9.2007 20.9.2007 25.9.2007 2
B 849/SL 42 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 22.8.2007 20.9.2007 25.9.2007 2
B 849/SL 41 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Plzni 26.6.2007 29.8.2007 29.8.2007 34
B 849/SL 40 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 25.6.2007 11.7.2007 30.7.2007 22
B 849/SL 39 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 27.6.2007 11.7.2007 30.7.2007 4
B 849/SL 38 notářský zápis NZ 311/2007 - rozh.akc. na VH Krajský soud v Plzni 25.6.2007 11.7.2007 30.7.2007 24
B 849/SL 37 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Plzni 25.6.2007 11.7.2007 13.7.2007 3
B 849/SL 36 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Plzni 10.5.2007 11.7.2007 13.7.2007 18
B 849/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 26.9.2006 20.10.2006 23.10.2006 16
B 849/SL 34 notářský zápis Nz 188/2006 - rozh. akc. na VH Krajský soud v Plzni 26.9.2006 27.9.2006 2.10.2006 13
B 849/SL 33 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Plzni 27.4.2006 28.6.2006 3.7.2006 1
B 849/SL 32 notářský zápis NZ 309/2006, N 326/2006 Krajský soud v Plzni 13.6.2006 28.6.2006 3.7.2006 11
B 849/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva 2002 Krajský soud v Plzni 12.6.2003 22.6.2006 26.6.2006 28
B 849/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva 2001 Krajský soud v Plzni 14.5.2002 22.6.2006 26.6.2006 22
B 849/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva 2005 Krajský soud v Plzni 16.6.2006 16.6.2006 35
B 849/SL 28 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 11.1.2006 8.2.2006 29.3.2006 4
B 849/SL 27 rozhod. o statut. orgánu - dle zápisu Krajský soud v Plzni 13.12.2005 8.2.2006 29.3.2006 2
B 849/SL 26 ostatní - zápis 4/2005 z jednání DR Krajský soud v Plzni 19.4.2005 11.8.2005 5.9.2005 2
B 849/SL 25 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 11.8.2005 5.9.2005 1
B 849/SL 24 ostatní - zápis z jednání předst. č. 4 Krajský soud v Plzni 18.4.2005 11.8.2005 5.9.2005 4
B 849/SL 23 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 23.11.2004 23.5.2005 16.6.2005 17
B 849/SL 22 notářský zápis Nz 164/2005 - rozh. VH Krajský soud v Plzni 29.3.2005 23.5.2005 16.6.2005 7
B 849/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva +zpr. auditora 2004 Krajský soud v Plzni 28.4.2005 16.6.2005 37
B 849/SL 20 podpisové vzory - statut. zástupců Krajský soud v Plzni 23.11.2004 9.12.2004 2.2.2005 4
B 849/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Plzni 23.11.2004 9.12.2004 2.2.2005 17
B 849/SL 18 notářský zápis Nz 172/2004 - změna stanov Krajský soud v Plzni 23.11.2004 9.12.2004 2.2.2005 4
B 849/SL 17 rozhod. o statut. orgánu - dle rozh. akcionáře Krajský soud v Plzni 23.11.2004 9.12.2004 2.2.2005 4
B 849/SL 16 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Plzni 15.4.2003 7.12.2004 15.12.2004 3
B 849/SL 15 podpisové vzory členů DR a představenstva Krajský soud v Plzni 19.5.2004 20.8.2004 15.12.2004 3
B 849/SL 14 rozhod. o statut. orgánu -rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 22.4.2004 20.8.2004 15.12.2004 2
B 849/SL 13 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Plzni 14.10.2003 20.8.2004 15.12.2004 3
B 849/SL 12 ostatní -rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Plzni 12.6.2003 20.8.2004 15.12.2004 2
B 849/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva 2003, zpr.auditora+o vztazích Krajský soud v Plzni 15.4.2004 21.7.2004 30.7.2004 29
B 849/SL 10 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 18.12.2002 18.12.2002 3.1.2003 5
B 849/SL 9 notářský zápis NZ 310/2001 - rozh. + stanovy Krajský soud v Plzni 20.11.2001 13.2.2002 3.12.2002 17
B 849/SL 8 smlouva o prodeji/převodu - sml. o prodeji části podniku Krajský soud v Plzni 30.7.2002 21.8.2002 4
B 849/SL 7 notářský zápis -NZ 24/2000 zakl.sml.,stanovy Krajský soud v Plzni 1.2.2000 28.2.2000 14.9.2000 27
B 849/SL 6 posudek znalce - zpráva k projektu přeměny Krajský soud v Plzni 26.1.2000 28.2.2000 14.9.2000 4
B 849/SL 5 posudek znalce o hodnotě majetku a závazků Krajský soud v Plzni 16.9.1999 28.2.2000 14.9.2000 23
B 849/SL 4 posudek znalce o hodnotě majetku a závazků Krajský soud v Plzni 16.9.1999 28.2.2000 14.9.2000 23
B 849/SL 3 účetní závěrka k 30.11.1999, zpr.auditora Krajský soud v Plzni 5.1.2000 28.2.2000 14.9.2000 10
B 849/SL 2 změna právní formy, fúze (projekt přeměny s.r.o.na a.s. Krajský soud v Plzni 21.11.1999 28.2.2000 14.9.2000 5
B 849/SL 1 posudek znalce (posouzení projektu přeměny) Krajský soud v Plzni 28.1.2000 28.2.2000 14.9.2000 7

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje DCH Bohemia Trade a.s.

IČO (identifikační číslo) 25248294
Jméno DCH Bohemia Trade a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Ostrov
Vznik první živnosti: 16.11.2000
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 6

Sídlo DCH Bohemia Trade a.s.

Živnosti a provozovny DCH Bohemia Trade a.s.

Živnost č. 1 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.11.2000

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.11.2000
Provozovna č. 1
Provozovna 16, Kyselka 362 72
Identifikační číslo provozovny 1011651076
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 1.1.2017
Provozovna č. 2
Provozovna 13, Doupovské Hradiště 362 72
Identifikační číslo provozovny 1011651084
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 1.1.2017
Provozovna č. 3
Provozovna Sokolovská 1036/124, Karlovy Vary 360 05
Identifikační číslo provozovny 1012026159
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Zahájení provozování 29.1.2018

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.6.2005
Provozovna č. 1
Provozovna 13, Doupovské Hradiště 362 72
Identifikační číslo provozovny 1011651084
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2017
Provozovna č. 2
Provozovna 16, Kyselka 362 72
Identifikační číslo provozovny 1011651076
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2017
Provozovna č. 3
Provozovna Sokolovská 1036/124, Karlovy Vary 360 05
Identifikační číslo provozovny 1012026159
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.1.2018

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.4.2006
Provozovna č. 1
Provozovna Sokolovská 1036/124, Karlovy Vary 360 05
Identifikační číslo provozovny 1012026159
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.1.2018

Živnost č. 5 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.9.2009
Provozovna č. 1
Provozovna 13, Doupovské Hradiště 362 72
Identifikační číslo provozovny 1011651084
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2017
Provozovna č. 2
Provozovna 16, Kyselka 362 72
Identifikační číslo provozovny 1011651076
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2017
Provozovna č. 3
Provozovna Sokolovská 1036/124, Karlovy Vary 360 05
Identifikační číslo provozovny 1012026159
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 29.1.2018

Živnost č. 6 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.11.2019
Provozovna č. 1
Provozovna Sokolovská 1036/124, Karlovy Vary 360 05
Identifikační číslo provozovny 1012026159
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.11.2019

Živnost č. 7 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemický

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Poskytování poradenských a konzultačních služeb - ve výrobní a obchodní spolupráci

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Výroba nátěrových hmot, tiskových barev, tmelů a adhesiv, surovin a polotovarů pro jejich výrobu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Pronájem nemovitostí včetně poskytování jiných než základních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Organizační a ekonomické poradenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Dokončovací stavební práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.5.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán DCH Bohemia Trade a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Dušan Michálek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje DCH Bohemia Trade a.s.

IČO: 25248294
Firma: DCH Bohemia Trade a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Karlovy Vary
Základní územní jednotka: Karlovy Vary
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.9.2000

Sídlo DCH Bohemia Trade a.s.

Sídlo: Sokolovská 1036/124, Karlovy Vary 360 05

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Smíšené hospodářství
Výroba chemických látek a chemických přípravků
Výroba pryžových a plastových výrobků
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Příprava staveniště
Truhlářské práce
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Silniční nákladní doprava
Výzkum a vývoj
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
tracking image