Firma DBK PRAHA a.s. IČO 60193352


DBK PRAHA a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

DBK PRAHA a.s. (60193352) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Budějovická 1667/64, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. DBK PRAHA a.s. má celkem dvě provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o DBK PRAHA a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o DBK PRAHA a.s. na Justice.cz
Detailní informace o DBK PRAHA a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro DBK PRAHA a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje DBK PRAHA a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2323
IČO (identifikační číslo osoby) 60193352
Jméno DBK PRAHA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 23.06.2017 o snížení základního kapitálu společnosti takto: a) Důvody a účel snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je dekapitalizace společnosti - snížení kapitálové vybavenosti společnosti o neprovozní finanční majetek. Částka odpovídající rozsahu snížení základního kapitálu bude za pod mínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a v souladu se způsobem snížení základního kapitálu vyplacena akcionářům. Snížením základního kapitálu nebude zhoršena dobytnost pohledávek věřitelů. b) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje z dosavadní výše 347.285.000,- Kč (slovy: tři sta čtyřicet sedm milionů dvě stě osmdesát pět tisíc korun českých) o částku 259.285.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát devět milionů dvě stě os mdesát pět tisíc korun českých) na novou výši 88.000.000,- Kč (slovy: osmdesát osm milionů korun českých). Základní kapitál bude snížen o pevnou částku. c) Způsob provedení snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, a to tak, že společnost na základě veřejného návrhu smlouvy koupí celkem 259 (slovy: dvě stě pad esát devět) kusů kmenových, listinných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), nekotovaných k obchodování na regulovaných trzích, 28 (slovy: dvacet osm) kusů kmenových, listinných akcií v e formě na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), nekotovaných k obchodování na regulovaných trzích, a 1 (slovy: jeden) kus kmenové, listinné akcie ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), nekotované k obchodování na regulovaných trzích, tedy akcie o souhrnné jmenovité hodnotě 259.285.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát devět milionů dvě stě osmdesát pět tisíc korun českých). d) Způsob naložení s částkou odpovídající snížení: Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude na straně aktiv společnosti vyplacena jako kupní cena za vykupované akcie, na straně pasiv bude po snížení základního kapitálu zúčtována ve vlastním ka pitálu společnosti. e) Úplata: Úplatu (kupní cenu) za akcie brané z oběhu na základě úplatného veřejného návrhu smlouvy stanoví představenstvo společnosti ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Kupní cena bude splatná do 3 (tří) měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. f) Pravidla pro vzetí akcií z oběhu: - akcie budou vzaty z oběhu na základě úplatného veřejného návrhu smlouvy za obdobného použití ust. § 322 odst. 1 a 2, § 323 až 325 a § 329 zákona o obchodních korporacích; - společnost uveřejní veřejný návrh smlouvy způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady; - veřejný návrh smlouvy bude obsahovat alespoň náležitosti dle § 323 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, doba závaznosti návrhu nebude delší než 2 (dva) měsíce. g) Lhůta pro předložení akcií po uzavření smlouvy na základě veřejného návrhu smlouvy se stanovuje 1 (jeden) měsíc ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. 23.6.2017 - 13.11.2017
Počet členů statutárního orgánu: 3 24.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 24.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 24.7.2014
Mimořádná valná hromada společnosti DOMOV PRAHA a.s. konaná dne 5. srpna 2005 přijala usnesení následujícho obsahu: "mimořádná valná hromada společnosti DOMOV PRAHA a.s. rozhodla takto: I: určuje, že na základě skutečností uvedených v listině přítomných akcionářů a vycházejících z registru emitenta DOMOV PRAHA a.s. k rozhodnému dni je vlastníkem 335.842 (tři sta třiceti pěti tisíc osmi set čtyřiceti dvou) kusů zaknihovaných akcií na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), uvedeného emitenta společnost MAT Corporation s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Masarykovo nám. 3090/15, PSČ 728 53, IČ 26209284, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25728, s podílem na hlasovacích právech ve výši 96,705 %. II: konstatuje, že akcionář - společnost MAT Corporation s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Masarykovo nám. 3090/15, PSČ 728 53, IČ 26209284, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25728, je hlavním akcionářem oprávněný m k přechodu akcií od všech ostatních akcionářů na jeho osobu dle ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoníkv platném znění. III: schvaluje, návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií takto: všechny kmenové akcie ve formě na majitele, každá akcie ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), které nejsou ve vlastnictví hlavního akci onáře, (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře tj. na společnost MAT Corporation s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava , Masarykovo nám. 3090/15, PSČ 728 53, IČ 26209284, zapsanou v Obchodním rejstříku vedené m Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25728, za podmínek stanovených § 183i až 183m zák.č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění, uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do Obchodního rejstříku. IV: určuje, že výše protiplnění činí 1.130,- Kč (jeden tisíc sto třicet korun českých), za každou jednu kmenovou, zaknihovanou akcii, ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) a že výše protiplnění je doložena znaleckým posud kem č. 268-168/05 vypracovaným znaleckým ústavem A&CE Consulting, s.r. o., se sídlem Ptašinského 4, 602 00 Brno, IČ 44119097 ze dne 7.7. 2005. V: určuje, lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odst 2) Obchodního zákoníku v platném znění." 22.2.2006 - 24.7.2014
Základní jmění 347285000,-Kč splaceno. 7.5.1997 - 24.7.2014
Údaje o zřízení společnosti Akciová společnost byla založena podle § 172 z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42. 1.1.1994 - 24.7.2014
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 18.11.1993 bylo rozhodnuto o založení společnosti, schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.1.1994 - 24.7.2014
Zakladatel vložil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majektu je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku DOMOV PRAHA s.p. 1.1.1994 - 24.7.2014

Aktuální kontaktní údaje DBK PRAHA a.s.

Kapitál DBK PRAHA a.s.

zakladni jmění 88 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.11.2017
zakladni jmění 347 285 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.10.2002 - 13.11.2017
zakladni jmění 347 285 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 2.10.2002

Akcie DBK PRAHA a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 88 13.11.2017
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 347 24.7.2014 - 13.11.2017
Akcie na jméno 10 000 Kč 28 24.7.2014 - 13.11.2017
Akcie na jméno 5 000 Kč 1 24.7.2014 - 13.11.2017
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 347 8.2.2007 - 24.7.2014
Akcie na majitele 10 000 Kč 28 8.2.2007 - 24.7.2014
Akcie na majitele 5 000 Kč 1 8.2.2007 - 24.7.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 347 285 15.2.1996 - 8.2.2007
Akcie na majitele 1 000 Kč 346 385 15.5.1995 - 15.2.1996
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 900 15.5.1995 - 15.2.1996
Akcie na jméno 1 000 Kč 6 946 1.1.1994 - 15.5.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 340 339 1.1.1994 - 15.5.1995

Sídlo DBK PRAHA a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Budějovická 1667/64 , Praha 140 00 13.11.2017
Adresa Budějovická 1667/64 , Praha 140 00 2.10.2002 - 13.11.2017
Adresa Budějovická 1667/64 , Praha 140 00 1.1.1994 - 2.10.2002

Předmět podnikání DBK PRAHA a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 12.3.2012
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.3.2012
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 12.3.2012
zámečnictví, nástrojářství 12.3.2012
zabezpečení správy nemovitostí 31.3.2000 - 12.3.2012
zámečnictví 31.3.2000 - 12.3.2012
výroba,instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 31.3.2000 - 12.3.2012
skladovací činnost 31.3.2000 - 12.3.2012
stavební dozor 31.3.2000 - 12.3.2012
silniční motorová doprava nákladní 3.12.1997 - 4.1.2001
montáž nábytku 3.12.1997 - 4.1.2001
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 3.12.1997 - 12.3.2012
kopírování listin 3.12.1997 - 12.3.2012
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb 3.12.1997 - 12.3.2012
silniční motorová doprava 8.2.1996 - 3.12.1997
veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní silniční motoro- vá doprava. 15.5.1995 - 8.2.1996
pronájem nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem. 15.5.1995 - 12.3.2012
Poradenská činnost při navrhování a vybavování bytových interiérů, nebytových prostor 1.1.1994 - 4.1.2001
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 4.1.2001
Zajištění praktické přípravy učňů na povolání 1.1.1994 - 2.10.2002

vedení firmy DBK PRAHA a.s.

Statutární orgán DBK PRAHA a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují navenek samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 24.7.2014
Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně, nebo společně dva členové představenstva. 16.12.2011 - 24.7.2014
Jménem společnosti jednají a podepisují vždy společně dva členové představenstva. 8.2.2007 - 16.12.2011
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to vždy společně alespoň dva členové představenstva. Jménem společnosti podepisují vždy společně alespoň dva členové představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k vypsané či vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. 2.10.2002 - 8.2.2007
Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo společně dva členové představenstva z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda. Společnost zastupuje samostatně kterýkoli z prokuristů, byla-li prokura udělena. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo společně dva členové představenstva z nichž alespoň jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Za společnost podepisuje samostatně kterýkoli z prokuristů, byla-li prokura udělena. Všichni tak činí tím způsobem, že k vypsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis, prokurista s dodatkem p.p.. 7.5.1997 - 2.10.2002
Zastupování a podepisování za společnost: společnost zastu- puje představenstvo a to buď všichni členové představenstva nebo na základě udělené plné moci samostatně jeden člen představenstva. Za společnost podepisují všichni členové představenstva nebo předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva. 15.5.1995 - 7.5.1997
Zastupování a podepisování jménem společnosti: společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď podepisují společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen a to tak, že připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.1.1994 - 15.5.1995
předseda představenstva Mgr. Miroslav Velfl 11.4.2017
Vznik členství 1.12.2016
Vznik funkce 1.12.2016
Adresa: Baranova 1833/11 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Petr Zajíček 11.4.2017
Vznik členství 1.12.2016
Vznik funkce 1.12.2016
Adresa: Na svěcence 1737/3 , Praha 193 00
člen představenstva Ing. Ondřej Klazar 11.4.2017
Vznik členství 1.12.2016
Vznik funkce 1.12.2016
Adresa: Na Bylance 1047 , 284 01 Kutná Hora Česká republika
člen představenstva ing. Václav Povolný 1.1.1994 - 15.5.1995
Adresa: Růžová 5 , 257 41 Týnec nad Sázavou Česká republika
člen představenstva Miloslava Poláková 1.1.1994 - 15.5.1995
Adresa: Baráškova 1592 , 143 00 Praha 4 Česká republika
člen představenstva ing. Petr Zajíček 1.1.1994 - 15.5.1995
Adresa: Na svěcence 1737/3 , Praha 193 00
člen představenstva Judr Oldřich Lichtenberg 15.5.1995 - 15.2.1996
Adresa: Milady Horákové 476/1 , Praha 170 00
místopředseda představenstva ing. Jana Benešová 15.5.1995 - 15.2.1996
Adresa: Poznaňská 431/41 , Praha 181 00
člen představenstva ing. Milan Pulda 15.5.1995 - 15.2.1996
Adresa: 8 , Kněžmost 294 02
člen představenstva ing. Dušan Vanko 15.5.1995 - 15.2.1996
Adresa: Školní 368 , Milotice 696 05
člen představenstva ing. Jan Pírko 26.5.1995 - 15.2.1996
Adresa: Vietnamská 702/2 , Praha 160 00
předseda představenstva ing. Pavel Kolář 15.5.1995 - 7.5.1997
Adresa: Sarajevská 2211/21 , Praha 120 00
místopředseda ing. Jan Pírko 15.2.1996 - 7.5.1997
Adresa: Vietnamská 702/2 , Praha 160 00
člen ing. Jiří Žůrek 15.2.1996 - 7.5.1997
Adresa: Trávníky 1190 , Otrokovice Česká republika
člen ing. Jaromír Filip CSc. 15.2.1996 - 7.5.1997
Adresa: Klíčanská 1128/7 , Praha 182 00
člen Libor Páv 15.2.1996 - 7.5.1997
Adresa: Brožíkova 1702/17 , Hradec Králové 500 12
člen Ing. Jiří Erban 7.5.1997 - 3.12.1997
Adresa: Kosmická 1565/7 , Ostrava 708 00
člen Ing. Jiří Sedlář 7.5.1997 - 3.12.1997
Adresa: Mikulova 1571/15 , Praha 149 00
člen Ing. Jana Piňosová 7.5.1997 - 31.3.2000
Adresa: Česká republika
Vitčice 107, 798 30 Mořice 3
místopředseda představenstva Ing. Ondřej Klazar 7.5.1997 - 4.1.2001
Adresa: 81 , Libčany 503 22
člen Ing. Jiří Erban 3.12.1997 - 4.1.2001
Adresa: Kubánská 1548/1 , Ostrava 708 00
člen Mgr. Adolf Vlk 3.12.1997 - 4.1.2001
Adresa: Brněnská 4149/20 , Prostějov 796 01
člen Ing. Jaroslav Parák 31.3.2000 - 4.1.2001
Adresa: náměstí Svobody 120 , Čechy pod Kosířem 798 58
předseda představenstva Ing. Jan Tlačbaba 7.5.1997 - 18.1.2006
Vznik členství 4.12.2001
Vznik funkce 4.12.2001
Adresa: Ve Smečkách 123 , 110 00 Praha 1 Česká republika
člen představenstva Ing. Ondřej Klazar 4.1.2001 - 18.1.2006
Vznik členství 4.12.2001
Adresa: 81 , Libčany 503 22
člen představenstva Mgr. Adolf Vlk 4.1.2001 - 8.2.2007
Zánik členství 13.11.2002
Adresa: Sportovní 4011/22 , Prostějov 796 01
předseda představenstva Ing. Jan Tlačbaba 18.1.2006 - 8.2.2007
Vznik členství 4.12.2001
Zánik členství 13.12.2006
Vznik funkce 4.12.2001
Zánik funkce 13.12.2006
Adresa: Ve Smečkách 603/13 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Ondřej Klazar 18.1.2006 - 8.2.2007
Vznik členství 4.12.2001
Zánik členství 15.12.2006
Adresa: Vajdova 931 , Kutná Hora 284 01
předseda představenstva Mgr. Miroslav Velfl 8.2.2007 - 12.3.2012
Vznik členství 16.12.2006
Zánik členství 8.12.2011
Vznik funkce 18.12.2006
Zánik funkce 8.12.2011
Adresa: Baranova 1833/11 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Ondřej Klazar 8.2.2007 - 12.3.2012
Vznik členství 16.12.2006
Zánik členství 8.12.2011
Adresa: Vajdova 931 , Kutná Hora 284 01
člen představenstva Ing. Petr Zajíček 8.2.2007 - 12.3.2012
Vznik členství 16.12.2006
Zánik členství 8.12.2011
Adresa: Na svěcence 1737/3 , Praha 193 00
předseda představenstva Mgr. Miroslav Velfl 12.3.2012 - 24.7.2014
Vznik členství 9.12.2011
Vznik funkce 9.12.2011
Adresa: Baranova 1833/11 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Ondřej Klazar 12.3.2012 - 24.7.2014
Vznik členství 9.12.2011
Adresa: Vajdova 931 , Kutná Hora 284 01
člen představenstva Ing. Petr Zajíček 12.3.2012 - 24.7.2014
Vznik členství 9.12.2011
Adresa: Na svěcence 1737/3 , Praha 193 00
člen představenstva Ing. Ondřej Klazar 24.7.2014 - 15.3.2017
Vznik členství 9.12.2011
Adresa: Vajdova 931 , Kutná Hora 284 01
předseda představenstva Mgr. Miroslav Velfl 24.7.2014 - 11.4.2017
Vznik členství 9.12.2011
Zánik členství 30.11.2016
Vznik funkce 9.12.2011
Zánik funkce 30.11.2016
Adresa: Baranova 1833/11 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Petr Zajíček 24.7.2014 - 11.4.2017
Vznik členství 9.12.2011
Zánik členství 30.11.2016
Adresa: Na svěcence 1737/3 , Praha 193 00
člen představenstva Ing. Ondřej Klazar 15.3.2017 - 11.4.2017
Vznik členství 9.12.2011
Zánik členství 30.11.2016
Zánik funkce 30.11.2016
Adresa: Na Bylance 1047 , 284 01 Kutná Hora Česká republika

Dozorčí rada DBK PRAHA a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Vít Tlačbaba 24.7.2014
Vznik členství 26.6.2014
Adresa: Severovýchodní I 1429/16 , Praha 141 00
předseda dozorčí rady Ing. Jan Tlačbaba 11.4.2017
Vznik členství 1.12.2016
Vznik funkce 1.12.2016
Adresa: Ve Smečkách 603/13 , Praha 110 00
člen dozorčí rady JUDr. Jiří Kadeřábek 11.4.2017
Vznik členství 1.12.2016
Vznik funkce 1.12.2016
Adresa: Michalská 39/4 , Litoměřice 412 01
Jméno ing. Milota Lacinová 1.1.1994 - 15.5.1995
Adresa: Ohradní 1341/17 , Praha 140 00
Jméno ing. Alois Dvořák 1.1.1994 - 15.5.1995
Adresa: Nuselská 169/38 , Praha 140 00
člen dozorčí rady ing. Petr Joudal 15.5.1995 - 15.2.1996
Adresa: Bítovská 1216/20 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Albert Černý 15.5.1995 - 15.2.1996
Adresa: Voskovcova 880/1 , Praha 152 00
předseda Radek Šejnoha 15.2.1996 - 7.5.1997
Adresa: Tolstého 1137 , Valašské Meziříčí 757 01
člen ing. Jiří Sedlář 15.2.1996 - 7.5.1997
Adresa: Mikulova 1571/15 , Praha 149 00
Jméno Bohuslav Pospíchal 1.1.1994 - 11.8.1997
Adresa: Újezd 432/30 , Praha 118 00
člen Ing. Vít Tlačbaba 7.5.1997 - 23.8.1999
Adresa: V.Špály 2 , Olomouc Česká republika
člen ing. Stanislav Koranda 11.8.1997 - 2.10.2002
Vznik členství 17.2.1997
Zánik členství 17.2.2002
Adresa: Jiříčkové 3072/2 , Praha 106 00
člen Ing. Vít Tlačbaba 23.8.1999 - 2.10.2002
Vznik členství 3.12.1996
Zánik členství 3.12.2001
Adresa: Severovýchodní I 1429/16 , Praha 141 00
předseda Mgr. Miroslav Velfl 7.5.1997 - 8.2.2007
Vznik členství 18.7.2002
Zánik členství 14.12.2006
Vznik funkce 19.7.2002
Zánik funkce 14.12.2006
Adresa: Baranova 1833/11 , Praha 130 00
člen Ing. Jiří Fajkus 2.10.2002 - 8.2.2007
Vznik členství 18.7.2002
Zánik členství 14.12.2006
Adresa: Kuršova 978/3 , Brno 635 00
člen ing.arch. Jan Borůvka 2.10.2002 - 8.2.2007
Vznik členství 18.7.2002
Zánik členství 14.12.2006
Adresa: V hůrkách 2094/17 , Praha 158 00
předseda dozorčí rady Ing. Jan Tlačbaba 8.2.2007 - 12.3.2012
Vznik členství 14.12.2006
Zánik členství 7.12.2011
Vznik funkce 15.12.2006
Zánik funkce 7.12.2011
Adresa: Ve Smečkách 603/13 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. arch. Jan Borůvka 8.2.2007 - 12.3.2012
Vznik členství 14.12.2006
Zánik členství 7.12.2011
Adresa: V hůrkách 2094/17 , Praha 158 00
člen dozorčí rady JUDr. Jiří Kadeřábek 8.2.2007 - 12.3.2012
Vznik členství 14.12.2006
Zánik členství 7.12.2011
Adresa: Michalská 39/4 , Litoměřice 412 01
předseda dozorčí rady Ing. Jan Tlačbaba 12.3.2012 - 24.7.2014
Vznik členství 8.12.2011
Vznik funkce 8.12.2011
Adresa: Ve Smečkách 603/13 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. arch. Jan Borůvka 12.3.2012 - 24.7.2014
Vznik členství 8.12.2011
Zánik členství 26.6.2014
Adresa: V hůrkách 2094/17 , Praha 158 00
člen dozorčí rady JUDr. Jiří Kadeřábek 12.3.2012 - 24.7.2014
Vznik členství 8.12.2011
Adresa: Michalská 39/4 , Litoměřice 412 01
předseda dozorčí rady Ing. Jan Tlačbaba 24.7.2014 - 11.4.2017
Vznik členství 8.12.2011
Zánik členství 30.11.2016
Vznik funkce 8.12.2011
Zánik funkce 30.11.2016
Adresa: Ve Smečkách 603/13 , Praha 110 00
člen dozorčí rady JUDr. Jiří Kadeřábek 24.7.2014 - 11.4.2017
Vznik členství 8.12.2011
Zánik členství 30.11.2016
Zánik funkce 30.11.2016
Adresa: Michalská 39/4 , Litoměřice 412 01

Sbírka Listin DBK PRAHA a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2323/SL 58 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora rozhodnutí jediného akcionáře / 23.6.2015 / Městský soud v Praze 31.12.2014 22.9.2015 24.9.2015 57
B 2323/SL 57 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 31.12.2013 19.2.2015 23.2.2015 103
B 2323/SL 56 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 890/2014 Městský soud v Praze 26.6.2014 18.7.2014 8.8.2014 37
B 2323/SL 55 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 27.6.2013 19.7.2013 6.8.2013 58
B 2323/SL 54 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2011+rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 31.12.2011 22.8.2012 8.9.2012 58
B 2323/SL 53 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 990/2011 Městský soud v Praze 24.11.2011 15.3.2012 34
B 2323/SL 52 notářský zápis, stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.11.2011 12.12.2011 27.12.2011 34
B 2323/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010+RJA/10.6.11/ Městský soud v Praze 31.12.2010 30.11.2011 1.12.2011 54
B 2323/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009+rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 31.12.2009 8.12.2010 9.12.2010 57
B 2323/SL 49 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 2.6.2009 28.1.2010 30.1.2010 6
B 2323/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 28.1.2010 30.1.2010 50
B 2323/SL 47 ostatní - rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 23.4.2008 8.6.2009 16.6.2009 5
B 2323/SL 46 ostatní - rozdělení zisku r.2007 Městský soud v Praze 10.4.2008 8.6.2009 16.6.2009 1
B 2323/SL 45 ostatní - zpráva předst.r.2007 Městský soud v Praze 4.4.2008 8.6.2009 16.6.2009 1
B 2323/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.6.2009 16.6.2009 46
B 2323/SL 41 ostatní - návrh představenstva Městský soud v Praze 11.5.2007 20.5.2008 28.5.2008 1
B 2323/SL 40 ostatní - zpráva představenstva Městský soud v Praze 11.5.2007 20.5.2008 28.5.2008 1
B 2323/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 20.5.2008 28.5.2008 47
B 2323/SL 38 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 22.1.2007 1.3.2007 1
B 2323/SL 37 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 12.1.2007 1.3.2007 3
B 2323/SL 36 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 16.1.2007 1.3.2007 4
B 2323/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 1.3.2007 75
B 2323/SL 34 ostatní -rozhod.jed.akcionáře+stanovy Městský soud v Praze 14.12.2006 1.3.2007 33
B 2323/SL 32 ostatní -zápis ze zased.DR/představ./ Městský soud v Praze 15.12.2006 1.3.2007 6
B 2323/SL 31 ostatní -zápis ze zased. DR/představ./ Městský soud v Praze 13.12.2006 1.3.2007 2
B 2323/SL 30 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ627/06 Městský soud v Praze 14.12.2006 1.3.2007 35
B 2323/SL 29 posudek znalce č.268-168/05 Městský soud v Praze 7.7.2005 22.2.2006 0
B 2323/SL 28 ostatní -zápis o mimořádné VH Městský soud v Praze 5.8.2005 22.2.2006 0
B 2323/SL 27 posudek znalce č.268-168/05 Městský soud v Praze 7.7.2005 22.2.2006 0
B 2323/SL 26 notářský zápis -NZ322/05 Městský soud v Praze 8.8.2005 22.2.2006 0
B 2323/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 2.2.2006 2.2.2006 0
B 2323/SL 24 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 25.11.2005 2.2.2006 2.2.2006 9
B 2323/SL 23 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 3.1.2002 18.1.2006 0
B 2323/SL 22 notářský zápis -NZ 115/2002+stanovy Městský soud v Praze 18.7.2002 16.9.2004 11.10.2004 0
B 2323/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva za r.2003+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 16.9.2004 11.10.2004 0
B 2323/SL 20 ostatní - zápis z valné hromady Městský soud v Praze 12.8.2004 16.9.2004 11.10.2004 11
B 2323/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 2.9.2004 10.9.2004 0
B 2323/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 2.9.2004 10.9.2004 0
B 2323/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.12.1996 2.9.2004 10.9.2004 0
B 2323/SL 16 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ162/03 Městský soud v Praze 18.11.1993 2.9.2004 10.9.2004 0
B 2323/SL 15 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 30.10.2002 0
B 2323/SL 14 ostatní -zápis z jed.VH+stanovy Městský soud v Praze 18.7.2002 30.10.2002 0
B 2323/SL 12 ostatní -zápis ze zased.DR/představ./ Městský soud v Praze 3.12.2001 30.10.2002 0
B 2323/SL 11 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ115/2002 Městský soud v Praze 18.7.2002 30.10.2002 0
B 2323/SL 10 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.12.2001 26.8.2002 26.8.2002 0
B 2323/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 6.12.2001 0
B 2323/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 28.11.2001 0
B 2323/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 15.1.2001 26.1.2001 0
B 2323/SL 6 notářský zápis -NZ964/2000 Městský soud v Praze 15.2.2000 15.1.2001 26.1.2001 0
B 2323/SL 5 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 12.6.2000 0
B 2323/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ1146/99 Městský soud v Praze 15.12.1999 12.6.2000 0
B 2323/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ673/97+VZ+ÚZ r.96 Městský soud v Praze 2.12.1997 21.1.1998 3.8.1999 0
B 2323/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ433/97 Městský soud v Praze 14.8.1997 3.8.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje DBK PRAHA a.s.

IČO (identifikační číslo) 60193352
Jméno DBK PRAHA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 30.12.1992
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 3

Sídlo DBK PRAHA a.s.

Živnosti a provozovny DBK PRAHA a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.4.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Černokostelecká 1701/6, Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny 1000920577
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 7.2.2000

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.2.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Černokostelecká 1701/6, Říčany 251 01
Identifikační číslo provozovny 1000920577
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.2.2000

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.2.2000

Živnost č. 4 Poradenská činnost při navrhování a vybavování bytových interiérů a nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 6.9.2000

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1, 2 a 3 cit.zákona)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 6.9.2000

Živnost č. 6 Zajištění praktické výuky učňů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1994
Zánik oprávnění 26.4.2007

Živnost č. 7 Veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní sil- iční motorová doprava - druh vozidel a SPZ v příloze, nedílné součásti koncesní listiny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.5.1994
Zánik oprávnění 20.5.1995
Konec oprávnění 20.5.1995

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.5.1995
Zánik oprávnění 6.9.2000

Živnost č. 9 Montáž nábytku

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.6.1996
Zánik oprávnění 6.9.2000

Živnost č. 10 Kopírování listin

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Skladovací činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Zabezpečení správy nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Stavební dozor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Provoz parkoviště

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán DBK PRAHA a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Ondřej Klazar
Člen statutárního orgánu Mgr. Miroslav Velfl
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Zajíček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje DBK PRAHA a.s.

IČO: 60193352
Firma: DBK PRAHA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1994

Sídlo DBK PRAHA a.s.

Sídlo: Budějovická 1667/64, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba zámků a kování
Elektrické instalace
Skladování
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Střední odborné vzdělávání na učilištích
tracking image