Firma DaUKM a.s. IČO 25786555


DaUKM a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

DaUKM a.s. (25786555) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 158, 549 54 Police nad Metují Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 8. 1999 a je stále aktivní. DaUKM a.s. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o DaUKM a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o DaUKM a.s. na Justice.cz
Detailní informace o DaUKM a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro DaUKM a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje DaUKM a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 3603
IČO (identifikační číslo osoby) 25786555
Jméno DaUKM a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 9.8.1999
Společnost DaUKM a.s., se sídlem Praha 2, Sokolská 1882/4, PSČ 12000, IČ 25786555, převzala jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů zanikajících společností KaDeVe spol. s r.o., se sídlem Praha 2, Sokolská č.p. 1882/4, PSČ 12000, IČ 6494 3445 a SDRUŽENÁ KANCELÁŘ s.r.o., se sídlem Praha 2, Nové Město, Sokolská 1882/4, PSČ 12000, IČ 27222128, a to v rámci procesu fúze sloučením mezi společnostmi KaDeVe spol. s r.o. a SDRUŽENÁ KANCELÁŘ s.r.o., na straně jedné jako zanikajícími společnostmi, a společností DaUKM a.s., na straně druhé jako nástupnickou společností, dle projektu fúze sloučením ze dne 29. října 2010. 17.1.2011
Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady rozhodl dne 13.5.2005 takto: 1. Základní kapitál společnost se zvyšuje o 10 000 000,- Kč, tj. z 12 000 000,- Kč na 22 000 000,- Kč. 2. Upisování akcií nad částku 10 000 000,- Kč se nepřipouští. 3. Základní kapitál bude zvýšen upsáním 10 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě l akcie 1 000 000,- Kč. 4. Emisní kurs nových akcií činí 1 000 000,- Kč na l akcii, to znamená, že emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcie. 5. Nové akcie budou mít stejná práva jako dosud vydané akcie dle stanov společnosti o nominální hodnotě 1 000 000,- Kč. 6. Veškeré nové akcie upíše jediný určitý (předem daný) zájemce JUDr. Vladimír Zavadil, r.č. 630305/1678, bytem Praha 10 - Benice, Květnového povstání 103, ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností. Tato smlouva musí splňovat náležitosti obsažené v § 204 odst. 5 a v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Jediný akcionář se práva na úpis nových akcií vzdává. 7. K upsání akcií poskytne společnost jedinému upisovateli lhůtu nejméne 15 a nejvýše 30 dní ode dne doručení návrhu jedinému upisovateli na uzavření smlouvy o upsání akcií. 8. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena nejpozději do 60 dnů poté, co toto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností připuštěné započtení pohledávky upisovatele proti pohledávce společnosti na úhradu emisn ího kursu akcií bude zapsáno do obchodního rejstříku, přičemž společnost je povinna návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručit upisovateli doporučeně na jeho adresu, nejpozději 30 dní po zápisu rozhodnutí. 9. Připouští se aby zvýšení základního kapitálu bylo provedeno započtením pohledávky ve výši 10 000 000,- Kč, kterou bude mít společnost za upisovatelem na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu (nárok společnosti na splacení emisního kur zu akcií) proti pohledávce, kterou má upisovatel za společností z titulu směnečné pohledávky ve stejné výši 10 000 000,- Kč, jejíž existence byla osvědčena auditorem Ing. Jiřím Humlem, ze dne 3.5.2005. 10. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení se stanovují takto: - dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností a upisovatelem do 10 dnů po uzavření smlouvy o upsání akcií (odst. 8 tohoto rozhodnutí), vždy však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - dohoda o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávaných pohledávek upisovatele za společností v celé jejich struktuře včetně příslušentsví, - dohoda o započtení uvede vznik, výši a splatnost započítávané pohledávky společnosti za upisovatelem na splacení emisního kursu upisovaných akcií, - dohoda bude uzavřena písemně s úředně ověřenýni podpisy, - dohoda zahrne celý upsaný emisní kurs akcií. 11. Společnost vyzve jediného upisovalete do 1 měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu od obchodního rejstříku k převzetí nových akcií a k převzetí mu poskytne lhůtu nejméně 5 pracovníchů dnů po celou pracovní dobu, tj. od 8,00 do 16,00 hod. 22.6.2005 - 20.7.2005
Jediný akcionář obchodní společnosti Daňová a účetní kancelář MATOULEK a.s., vykonávající působnost valné hromady, rozhodl dne 11.9.2003 takto: - v souladu s § 203 obchodního zákoníku se zvyšuje základní kapitál společnosti Daňová a účetní kancelář MATOULEK a.s., IČ 257 86 555, peněžitým, vkladem z částky 4 000 000,- Kč o částku 8 000 000,- Kč na částku 12 000 000,- Kč za podmínek: - bude upsáno 8 kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé 1 000 000,- Kč, - součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií je 8 000 000,- Kč a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti, - upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, důvodem pro zvýšení základního kapitálu je potřeba snížit cizí zdroje společnosti, - všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře Doc. Ing. RNDr. Josefa Matoulka, CSc., r.č. 430813/084, bytem Praha 2, Londýnská 814/19, -emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia, - podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč je 1/4, upisovat lze pouze celé akcie, - místem upisování je sídlo společnosti Daňová a účetní kancelář MATOULEK a.s., Praha 2, Sokolská 1792/52, - upisovatel jako jediný akcionář, provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcií se společností s možností využití § 203 odst. 4 obchodního zákoníku s rozvazovací podmínkou, - lhůta pro upisování akcií je 14 dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 10 dnů po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení zákl adního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek lhůty pro upisování akcií upisovateli doručením návrhu smlouvy o upsání, - nové akcie budou splaceny výhradně započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře Doc. Ing. RNDr. Josefa Matoulka, CSc. vůči společnosti Daňová a účetní kancelář MATOULEK a.s. proti pohledávkce na splacení emisního kurzu akcií. 3.11.2003 - 3.12.2003
jediný akcionář v působnosti valné hromady dne 27,května 2000 učinil rozhodnutí o zvýšení základního jmění takto : 1,Základní jmění společnosti se zvýší o částku 1000000,- Kč (jedenmilion korun českých), zvýšeného základního jmění nad tuto částku se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního jmění bude upsána l (jedna ) listinná akcie společnosti ve jmenovité hodnotě 1000000,- Kč ( jedenmilion korun českých) znějící na majitele. 3,Přednostní právo jediného akcionbáře k upsání akcie se vylučuje. Upsání akcie společnosti bude nabídnuto určitému zájemci, a to Bc. kateřině Špreňarové, r.-č.745506/0041, bytem Praha 2- Vinohrady, Londýnská 814/19. 4,Akcie je možno upsat v sídle společnosti Josef MATOULEK a.s. na adrese Praha 2- Vinohrady, Sokolská 52, ode dne následujícího po dni zápisu úmyslu zvýšit základní jmění do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze na základě tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, lhůta pro upsání akcie skončí třicátým dnem ode dne jejího počátku. 5,Emisní kurs upsané akcie je shodný s její jmenovitou hodnotou - l (jedna) listinná akcie společnosti ve jmenovité hodnotě 1000000,- Kč (jedenmilion korun českých) znějící na majitele tedy bude upsána emisním kurzem 1000000,- kč (jedenmilion korun českých). 6,Základní jmění ve výši 1000000,- Kč (jedenmilion korun českých) bude upsáno peněžitým vkladem ve výši 1000000,- Kč (jedenmilion korun českých).- Peněžitý vklad bude splacen v souladu s § 204 odst. 2, obchod. zák. takto : 30 %(třicet procent) peněžitého vkladu, tzn. 300000,- Kč ( třistatisíc korun českých) nejpozději ve lhůtě tří dnů ode dne upsání základního jmění v souladu s článkem 4, tohoto usnesení,zbývající část peněžitého vkladu ,tzn. 700000,- Kč(sedmsettisíc korun českých) nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu úmyslu zvýšit základní jmění do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze.Peněžitý vklad je splacen složením na účet společnosti číslo 8010-0916697813/0300 vedený u společnosti Československá banka a.s. 19.9.2000 - 19.12.2000
Doc. Ing. RNDr. Josef M a t o u l e k, DrSc. jako jediný akcionář schválil dne 22. října 1999 zvýšení základního jmění společnosti Josef MATOULEK a.s. o částku 2,000.000,- Kč, v souladu s § 203 obchodního zákoníku upsáním nových akcií takto: 1) Základní jmění společnosti se zvýší o částku 2,000.000,- Kč, zvýšení základního jmění nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního jmění budou upsány 2 kusy listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč znějících na majitele, přičemž všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu. 3) Jediný akcionář společnosti využívá svého přednostního práva k upsání akcií a prohlalšuje, že upíše 2 kusy listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč znějících na majitele peněžitým vkladem. 4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti Josef MATOULEK a.s. na adrese Praha 2 - Vinohrady, Sokolská 52, ode dne následujícího po dni zýápisu úmyslu zvýšit základní jmění do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze na základě tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady, lhůta pro upisování akcií skončí dvacátým dnem ode dne jejího počátku. 5) K upsání akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů, přičemž zápis zahrnuje počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu, popřípadě druh upisovaných akcií, hodnotu vkladu s uvedením, že se jedná o vklad peněžitý, emisní kurs upsaných akcií, lhůty pro splácení, jméno a bydliště upisovatele a jeho podpis. 6) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou - 2 kusy listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč znějících na majitele tedy budou upsány emisním kurzem 2,000.000,- Kč. 7) Základní jmění ve výši 2,000.000,- Kč bude upsáno peněžitým vkladem. Peněžitý vklad bude splacen v souladu s § 204 odstavcem 2) obchodního zákoníku takto: 30% peněžitého vkladu, tzn. 600.000,- Kč nejpozději ve lhůtě tří dnů ode dne upsání základního jmění v souladu s článkem 4) tohoto usnesení, zbývající část peněžitého vkladu, tzn. 1,400.000,- Kč nejpozději do jednoho roku odedne zápisu úmyslu zvýšit základní jmění do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze. Peněžitý vklad je splacen složením na účet společnosti číslo 8010-0916697813/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. 8.11.1999 - 7.3.2000

Kapitál DaUKM a.s.

zakladni jmění 2 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.3.2008
zakladni jmění 22 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.7.2005 - 6.3.2008
zakladni jmění 12 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.12.2003 - 20.7.2005
zakladni jmění 4 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.11.2001 - 3.12.2003
zakladni jmění 4 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.12.2000 - 20.11.2001
zakladni jmění 3 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.6.2000 - 19.12.2000
zakladni jmění 3 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.3.2000 - 30.6.2000
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.12.1999 - 7.3.2000
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 9.8.1999 - 1.12.1999

Akcie DaUKM a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 22 21.10.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 22 6.3.2008 - 21.10.2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 22 20.7.2005 - 6.3.2008
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 12 3.12.2003 - 20.7.2005
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 4 20.11.2001 - 3.12.2003
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 3 19.12.2000 - 20.11.2001
Akcie na majitele 1 000 000 Kč 2 7.3.2000 - 19.12.2000
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 9.8.1999 - 20.11.2001

Sídlo DaUKM a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 158 , 549 54 Police nad Metují Česká republika
13.2.2018
Adresa Sokolská 1605/66 , Praha 120 00 18.8.2015 - 13.2.2018
Adresa Boženy Němcové 1881/5 , Praha 120 00 21.10.2014 - 18.8.2015
Adresa Sokolská 1882/4 , Praha 120 00 7.12.2007 - 21.10.2014
Adresa Sokolská 1619/39 , Praha 120 00 25.6.2007 - 7.12.2007
Adresa Sokolská 1792/52 , Praha 120 00 20.11.2001 - 25.6.2007
Adresa Sokolská 1792/52 , Praha 120 00 5.10.2000 - 20.11.2001
Adresa Sokolská 1792/52 , Praha 120 00 9.8.1999 - 5.10.2000

Předmět podnikání DaUKM a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 21.10.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.10.2014
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 21.10.2014 - 30.6.2018
Oceňování majetku pro věci movité, finanční majetek 21.10.2014 - 30.6.2018
Zámečnictví, nástrojářství 21.10.2014 - 30.6.2018
projektová činnost ve výstavbě, prováděná prostřednictvím Doc. Ing. Josefa Matoulka CSc. 17.12.1999 - 17.12.1999
správa domovního a bytového fondu s poskytováním základních služeb 17.12.1999 - 21.10.2014
realitní kancelář 17.12.1999 - 21.10.2014
nákup a prodej pohledávek včetně vymáhání administrativní cestou 17.12.1999 - 21.10.2014
projektová činnost ve výstavbě 17.12.1999 - 21.10.2014
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 17.12.1999 - 21.10.2014
znalecká činnost v oboru strojírenství 17.12.1999 - 30.6.2018
daňové poradenství 25.10.1999 - 30.6.2018
zemědělská výroba 9.8.1999
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 9.8.1999 - 21.10.2014
silniční motorová doprava nákladní 9.8.1999 - 21.10.2014
poradenská činnost v oblasti strojírenství 9.8.1999 - 21.10.2014
ekonomické poradenství 9.8.1999 - 21.10.2014
poskytování software 9.8.1999 - 21.10.2014
organizační poradenství 9.8.1999 - 21.10.2014
vedení účetnictví 9.8.1999 - 21.10.2014
tržní oceňování majetku (s výjimkou činností uvedených v § 3 odst. 2 písm. d) zákona č. 455/1991 Sb.) 9.8.1999 - 30.6.2018

vedení firmy DaUKM a.s.

Statutární orgán DaUKM a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje samostatně každý člen představenstva. 22.5.2017
Společnost zastupuje samostatně člen představenstva. 21.10.2014 - 22.5.2017
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. 20.11.2001 - 21.10.2014
Jménem společnosti se podepisuje představenstvo tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis nejméně dva členové představenstva. 9.8.1999 - 20.11.2001
předseda představenstva Vladimír Vacek 22.5.2017
Vznik členství 22.5.2017
Vznik funkce 22.5.2017
Adresa: 31 , Police nad Metují 549 54
člen představenstva Viktor Vacek 22.5.2017
Vznik členství 22.5.2017
Adresa: 30 , Police nad Metují 549 54
člen představenstva Jana Vacková 22.5.2017
Vznik členství 22.5.2017
Adresa: 31 , Police nad Metují 549 54
člen představestva Monika Saktorová 9.8.1999 - 19.9.2000
Adresa: Pionýrská 368 , Broumov 550 01
člen představenstva Mgr. Blažena Valkošáková 9.8.1999 - 19.9.2000
Adresa: Molákova 577/34 , Praha 186 00
člen představenstva MUDr. Jana Šplíchalová 19.9.2000 - 19.9.2000
Adresa: Slepá II 458/28 , Praha 142 00
předseda představenstva doc. Ing. RNDr. Josef Matoulek DrSc. 9.8.1999 - 15.8.2005
Vznik funkce 9.8.1999
Zánik funkce 3.6.2005
Adresa: Londýnská 814/19 , Praha 120 00
člen představestva Bc. Kateřina Špreňarová 19.9.2000 - 15.8.2005
Vznik funkce 27.5.2000
Zánik funkce 11.6.2005
Adresa: Londýnská 814/19 , Praha 120 00
předseda představestva Bc. Kateřina Špreňarová 15.8.2005 - 25.6.2007
Vznik funkce 11.6.2005
Adresa: Londýnská 814/19 , Praha 120 00
člen představenstva MUDr. Martin Matoulek 15.8.2005 - 25.6.2007
Zánik členství 11.6.2007
Vznik funkce 11.6.2005
Adresa: Pujmanové 883/23 , Praha 140 00
člen představenstva Jana Matoulková 19.9.2000 - 6.3.2008
Vznik funkce 1.7.2000
Adresa: Londýnská 338/9 , Praha 120 00
předseda představestva Ing. Kateřina Špreňarová 25.6.2007 - 2.3.2009
Vznik členství 11.6.2005
Zánik členství 6.1.2009
Vznik funkce 11.6.2005
Zánik funkce 6.1.2009
Adresa: Londýnská 814/19 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Jiří Tomíček 25.6.2007 - 2.3.2009
Vznik členství 11.6.2007
Adresa: Kolátorova 1475/2 , Praha 169 00
člen představenstva Jana Matoulková 6.3.2008 - 2.3.2009
Zánik členství 6.1.2009
Vznik funkce 1.7.2000
Adresa: Londýnská 814/19 , Praha 120 00
člen představenstva Jan Stanik 2.3.2009 - 28.4.2009
Vznik členství 6.1.2009
Zánik členství 22.4.2009
Adresa: 128 , Hejtmánkovice 550 01
člen představenstva Helena Sejkorová 28.4.2009 - 17.8.2014
Vznik členství 22.4.2009
Adresa: Obránců míru 164 , Broumov 550 01
předseda představenstva Ing. Jiří Tomíček 2.3.2009 - 21.10.2014
Vznik členství 11.6.2007
Zánik členství 3.10.2014
Vznik funkce 22.1.2009
Zánik funkce 3.10.2014
Adresa: Kolátorova 1475/2 , Praha 169 00
člen představenstva JUDr. František Machuta 2.3.2009 - 21.10.2014
Vznik členství 6.1.2009
Zánik členství 3.10.2014
Adresa: Ječná 1434/11 , Praha 120 00
člen představenstva Helena Sejkorová 17.8.2014 - 21.10.2014
Vznik členství 22.4.2009
Zánik členství 3.10.2014
Adresa: Obránců míru 164 , Broumov 550 01
člen představenstva Ing. Jiří Tomíček 21.10.2014 - 22.5.2017
Vznik členství 3.10.2014
Zánik členství 22.5.2017
Adresa: Kolátorova 1475/2 , Praha 169 00

Dozorčí rada DaUKM a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Jana Vacková 22.5.2017
Vznik členství 22.5.2017
Vznik funkce 22.5.2017
Adresa: 30 , Police nad Metují 549 54
člen dozorčí rady Tomáš Vacek 22.5.2017
Vznik členství 22.5.2017
Adresa: 31 , Police nad Metují 549 54
člen dozorčí rady Josef Šrytr 22.5.2017
Vznik členství 22.5.2017
Adresa: 31 , Police nad Metují 549 54
člen dozorčí rady Kateřina Matoulková 9.8.1999 - 21.10.1999
Adresa: Londýnská 814/19 , Praha 120 00
předseda dozorčí rady Ing. Václav Dejm 9.8.1999 - 19.9.2000
Adresa: Raffaelova 1992/7 , Praha 100 00
člen Bc. Kateřina Špreňarová 21.10.1999 - 19.9.2000
Adresa: Londýnská 814/19 , Praha 120 00
předseda dozorčí rady Monika Saktorová 19.9.2000 - 19.9.2000
Adresa: Pionýrská 368 , Broumov 550 01
člen dozorčí rady Ing. Václav Dejm 19.9.2000 - 19.12.2000
Adresa: Raffaelova 1992/7 , Praha 100 00
předseda dozorčí rady Ing. Václav Dejm 19.12.2000 - 26.11.2001
Vznik funkce 1.7.2000
Zánik funkce 22.9.2001
Adresa: Raffaelova 1992/7 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Robert Naď 9.8.1999 - 30.1.2002
Vznik funkce 9.8.1999
Zánik funkce 27.10.2001
Adresa: Patočkova 9/8 , Praha 169 00
člen Kateřina Čermáková 19.9.2000 - 30.1.2002
Vznik funkce 27.5.2000
Zánik funkce 27.10.2001
Adresa: Frýdlantská 1306/22 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Dejm 30.1.2002 - 4.10.2002
Vznik funkce 27.10.2001
Zánik funkce 3.6.2002
Adresa: Raffaelova 1992/7 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Martin Špreňar 4.10.2002 - 3.11.2003
Vznik funkce 3.6.2002
Zánik funkce 30.7.2003
Adresa: 224 , Božanov 549 74
člen dozorčí rady Kateřina Naďová 3.11.2003 - 5.5.2004
Vznik funkce 30.7.2003
Zánik funkce 19.3.2004
Adresa: Frýdlantská 1306/22 , Praha 182 00
předseda dozorčí rady Ing. Petr Svoboda 26.11.2001 - 27.7.2004
Vznik funkce 28.9.2001
Zánik funkce 22.5.2004
Adresa: U elektrárny 137/2 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Vladislav Naď 5.5.2004 - 27.7.2004
Vznik členství 19.3.2004
Adresa: Patočkova 9/8 , Praha 169 00
člen MUDr. Martin Matoulek 30.1.2002 - 15.8.2005
Vznik funkce 27.10.2001
Zánik funkce 11.6.2005
Adresa: Pujmanové 883/23 , Praha 140 00
předseda dozorčí rady Vladislav Naď 27.7.2004 - 15.8.2005
Vznik členství 19.3.2004
Zánik členství 11.6.2005
Vznik funkce 22.5.2004
Zánik funkce 11.6.2005
Adresa: Patočkova 9/8 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Martin Dufek 27.7.2004 - 16.5.2006
Vznik členství 22.5.2004
Adresa: 306 , Božanov 549 74
předseda dozorčí rady Martina Novotná 15.8.2005 - 16.5.2006
Zánik členství 16.3.2006
Vznik funkce 11.6.2005
Zánik funkce 16.3.2006
Adresa: Malá kolonie 10 , Broumov 550 01
člen dozorčí rady Marie Lundiaková 15.8.2005 - 16.5.2006
Zánik členství 16.3.2006
Vznik funkce 11.6.2005
Adresa: Havlíčkova 261 , Broumov 550 01
předseda dozorčí rady Martin Dufek 16.5.2006 - 7.12.2007
Vznik členství 22.5.2004
Zánik členství 14.10.2007
Vznik funkce 17.3.2006
Zánik funkce 14.10.2007
Adresa: 241 , Křinice 550 01
člen dozorčí rady Helena Sejkorová 16.5.2006 - 7.12.2007
Vznik členství 16.3.2006
Adresa: Hvězdecká 276 , Broumov 550 01
předseda dozorčí rady Helena Sejkorová 7.12.2007 - 6.3.2008
Vznik členství 16.3.2006
Vznik funkce 17.10.2007
Adresa: Hvězdecká 276 , Broumov 550 01
člen dozorčí rady Gabriela Vytlačilová 16.5.2006 - 2.3.2009
Vznik členství 16.3.2006
Zánik členství 6.1.2009
Adresa: 5. května 99 , Meziměstí 549 81
člen dozorčí rady JUDr. František Machuta 7.12.2007 - 2.3.2009
Vznik členství 14.10.2007
Zánik členství 6.1.2009
Adresa: Ječná 1434/11 , Praha 120 00
předseda dozorčí rady Helena Sejkorová 6.3.2008 - 28.4.2009
Vznik členství 16.3.2006
Zánik členství 22.4.2009
Vznik funkce 17.10.2007
Zánik funkce 22.4.2009
Adresa: Obránců míru 164 , Broumov 550 01
člen dozorčí rady Sylvie Netíková 2.3.2009 - 16.11.2013
Vznik členství 6.1.2009
Adresa: Kladská 8 , Broumov 550 01
člen dozorčí rady Sylvie Netíková 16.11.2013 - 30.7.2014
Vznik členství 6.1.2009
Adresa: Pod Strání 2 , Broumov 550 01
člen dozorčí rady Petra Meisnerová 2.3.2009 - 21.10.2014
Vznik členství 6.1.2009
Zánik členství 3.10.2014
Adresa: 66 , Božanov 549 74
předseda dozorčí rady Jan Stanik 28.4.2009 - 21.10.2014
Vznik členství 22.4.2009
Zánik členství 3.10.2014
Vznik funkce 22.4.2009
Zánik funkce 3.10.2014
Adresa: 128 , Hejtmánkovice 550 01
člen dozorčí rady Sylvie Plevová 30.7.2014 - 21.10.2014
Vznik členství 6.1.2009
Zánik členství 3.10.2014
Adresa: Pod Strání 2 , Broumov 550 01
Jméno JUDr. František Machuta 21.10.2014 - 22.5.2017
Vznik členství 10.10.2014
Zánik členství 22.5.2017
Adresa: Ječná 1434/11 , Praha 120 00

Prokura DaUKM a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Doc.Ing.RNDr. Josef Matoulek DrSc. 21.10.1999 - 25.6.2007
Adresa: Londýnská 814/19 , Praha 120 00
Jméno Doc.Ing.RNDr. Josef Matoulek DrSc. 25.6.2007 - 3.9.2014
Adresa: 222 , Božanov 549 74
Jméno Doc.Ing.RNDr. Josef Matoulek DrSc. 3.9.2014 - 21.10.2014
Adresa: 223 , Božanov 549 74
Jméno Doc.Ing.RNDr. Josef Matoulek DrSc. 21.10.2014 - 6.12.2017
Adresa: 223 , Božanov 549 74

Sbírka Listin DaUKM a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6052/SL 53 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 9.11.2015 20.11.2015 8
B 6052/SL 52 notářský zápis [NZ 519/2014] Městský soud v Praze 3.10.2014 18.8.2015 5
B 6052/SL 51 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 27.10.2014 13.11.2014 6
B 6052/SL 50 ostatní rozhod. jed. akci. Městský soud v Praze 13.3.2012 13.10.2014 3.11.2014 1
B 6052/SL 47 účetní závěrka r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 30.7.2012 30.8.2012 8
B 6052/SL 46 účetní závěrka r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 13.5.2011 16.5.2011 9
B 6052/SL 45 účetní závěrka k 30.4.2010 Městský soud v Praze 30.4.2010 24.1.2011 10
B 6052/SL 44 notářský zápis NZ 2144/2010- projekt fúze Městský soud v Praze 8.12.2010 24.1.2011 13
B 6052/SL 43 ostatní -projekt fúze Městský soud v Praze 29.10.2010 29.10.2010 29.10.2010 7
B 6052/SL 42 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 16.7.2010 16.7.2010 8
B 6052/SL 41 účetní závěrka r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 16.7.2010 16.7.2010 8
B 6052/SL 40 ostatní -projekt přeměny/bez data/ Městský soud v Praze 9.7.2010 12.7.2010 3
B 6052/SL 39 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.4.2009 2.6.2009 1
B 6052/SL 38 notářský zápis -NZ171/09 Městský soud v Praze 22.4.2009 2.6.2009 2
B 6052/SL 37 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.1.2009 5.3.2009 1
B 6052/SL 36 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.1.2009 5.3.2009 2
B 6052/SL 35 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 6.1.2009 5.3.2009 2
B 6052/SL 34 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 22.1.2009 5.3.2009 1
B 6052/SL 33 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.1.2009 5.3.2009 14
B 6052/SL 32 notářský zápis -NZ15/09 Městský soud v Praze 16.1.2009 5.3.2009 2
B 6052/SL 31 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.1.2009 23.1.2009 5.3.2009 13
B 6052/SL 30 účetní závěrka - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 18.8.2008 21.8.2008 10
B 6052/SL 29 účetní závěrka - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 18.8.2008 21.8.2008 10
B 6052/SL 28 účetní závěrka - r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 18.8.2008 21.8.2008 8
B 6052/SL 27 účetní závěrka - r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 18.8.2008 21.8.2008 9
B 6052/SL 26 účetní závěrka - r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 18.8.2008 21.8.2008 9
B 6052/SL 25 notářský zápis -NZ35/08 Městský soud v Praze 13.2.2008 10.3.2008 6
B 6052/SL 24 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 14.10.2007 15.1.2008 1
B 6052/SL 23 ostatní - rozhodnutí Městský soud v Praze 22.9.2007 15.1.2008 1
B 6052/SL 22 ostatní - zápis z DR Městský soud v Praze 17.10.2007 15.1.2008 1
B 6052/SL 21 podpisové vzory +čest.prohlášení-2x Městský soud v Praze 16.3.2006 31.5.2006 0
B 6052/SL 20 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.6.2005 21.9.2005 0
B 6052/SL 19 ostatní záp. z jed. předst.+DR Městský soud v Praze 11.6.2005 21.9.2005 0
B 6052/SL 18 notářský zápis NZ256/05+zpr.audit k směn.záva Městský soud v Praze 13.5.2005 23.6.2005 0
B 6052/SL 17 účetní závěrka za rok 2001 Městský soud v Praze 3.1.2005 2.2.2005 0
B 6052/SL 16 podpisové vzory 1x / p. Dufek/ Městský soud v Praze 24.5.2004 16.7.2004 0
B 6052/SL 15 ostatní zápis z jedn.předst.+ DR Městský soud v Praze 22.5.2004 16.7.2004 0
B 6052/SL 14 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 20.3.2004 19.4.2004 0
B 6052/SL 13 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 19.3.2004 19.4.2004 0
B 6052/SL 12 ostatní -zápis č.3/04 představenstva Městský soud v Praze 14.2.2004 19.4.2004 0
B 6052/SL 11 ostatní -sml.o započtení pohledávek Městský soud v Praze 11.11.2003 2.1.2004 0
B 6052/SL 10 ostatní -sml.o upsání akcií Městský soud v Praze 10.11.2003 2.1.2004 0
B 6052/SL 9 ostatní zpráva auditora o směn.zavázku Městský soud v Praze 30.6.2003 24.11.2003 0
B 6052/SL 8 notářský zápis NZ 167/2003,OR Městský soud v Praze 11.9.2003 24.11.2003 0
B 6052/SL 7 ostatní zápis o rozhodn.j.akcionáře Městský soud v Praze 30.7.2003 24.11.2003 0
B 6052/SL 6 ostatní -zápis z rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 27.10.2001 4.12.2002 0
B 6052/SL 5 notářský zápis Městský soud v Praze 27.5.2000 27.8.2002 0
B 6052/SL 4 účetní závěrka, výroční zpráva +audit za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.8.2002 0
B 6052/SL 3 notářský zápis, podpisové vzory +čest.prohlášení 3x Městský soud v Praze 22.6.2001 27.8.2002 0
B 6052/SL 1 účetní závěrka za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 6.2.2001 0
B 6052/SL 2 notářský zápis +stanovy/4str./bez data Městský soud v Praze 19.9.2000 16.10.2000 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje DaUKM a.s.

IČO (identifikační číslo) 25786555
Jméno DaUKM a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Náchod
Vznik první živnosti: 9.8.1999
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 2

Sídlo DaUKM a.s.

Sídlo: 158 549 54 Police nad Metují

Živnosti a provozovny DaUKM a.s.

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.8.1999

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.8.1999

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.8.1999
Zánik oprávnění 28.2.2018

Živnost č. 4 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Organizační poradenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Ekonomické poradenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Oceňování majetku pro věci movité, finanční majetek

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.8.1999
Zánik oprávnění 28.2.2018

Živnost č. 8 Poradenská činnost v oblasti strojírenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.8.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1999
Zánik oprávnění 22.11.2000

Živnost č. 12 Nákup a prodej pohledávek včetně vymáhání administrativní cestou

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1999
Zánik oprávnění 22.11.2000

Živnost č. 14 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.2001
Zánik oprávnění 15.5.2014

Živnost č. 15 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.6.2001
Zánik oprávnění 28.2.2018

Živnost č. 16 Vedení spisovny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.9.2008
Zánik oprávnění 15.5.2014
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán DaUKM a.s.

Člen statutárního orgánu Viktor Vacek
Člen statutárního orgánu Vladimír Vacek
Člen statutárního orgánu Jana Vacková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje DaUKM a.s.

IČO: 25786555
Firma: DaUKM a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 2
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 9.8.1999

Sídlo DaUKM a.s.

Sídlo: Sokolská 1605/66, Praha 120 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen
Živočišná výroba
Výstavba bytových a nebytových budov
Silniční nákladní doprava
Činnosti v oblasti informačních technologií
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Podobné firmy

tracking image