Firma D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci" IČO 00031259


D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci" (00031259) je Družstvo. Sídlí na adrese Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava 700 30. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 1. 1934 a je stále aktivní. D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci" nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci" na Justice.cz
Detailní informace o D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci" na rzp.cz

Výpis dat pro D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci"

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka DrXXIII 3
IČO (identifikační číslo osoby) 00031259
Jméno D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci"
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 16.1.1934
Právní důvod zrušení družstva: Rozhodnutím členské schůze ze dne 25.1.2007 bylo družstvo zrušeno a tímto dnem vstoupilo do likvidace. 24.7.2017
Exekuce, nařízená usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 25.4.25003 č.j. 49 Nc 10099/2003 - 7, byla v celém rozsahu zastavena. 8.1.2008 - 8.1.2008
Rozhodnutím členské schůze ze dne 25.1.2007 bylo družstvo zrušeno a tímto dnem vstoupilo do likvidace. 16.2.2007 - 24.7.2017
Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 25.4.2003 č.j. 49 Nc 10099/2003-7 soud nařídil exekuci na základě notářského zápisu ze dne 10.1.2002, N 8/2002, NZ 8/2002 sepsaného JUDr. Hanou Jelínkovou, notářkou v Ostravě k uspokojení pohledávky oprávněného J UDr. Petra Svatoše, bytem Ostrava, Slavíkova 3052/24 proti povinnému DYHOR, výrobní družstvo ve výši 1.156.945,90 Kč. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Vlastimil Porostlý, soudní exekutor Exekutorského úřadu Ostrava,Mariánské Hory, Stojanovo nám. 7. Exe kutor dne 13.8.2003 vydal exekuční příkaz EX 158/03-4 k provedení exekuce prodejem podniku povinného DYHOR, výrobní družstvo. Správcem podniku byl ustanoven JUDr. Zbyněk Halašta, se sídlem v Ostrava-Jih, Výškovice, Staňkova 217/13. 23.9.2003 - 8.1.2008
Jednání: Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda, anebo další pověření členové představenstva, kteří jsou zapsáni v obchodním rejstříku. Tyto osoby jsou též oprávněny samostatně jednat za družstvo a samostatně za družstvo podepisovat. Je-li však pro právní úkon právním předpisem předepsána písemná forma, je třeba podpisů alespoň dvou členů představenstva oprávněných podepisovat za družstvo. 27.10.1995 - 4.8.1997
Jednání: Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda, anebo další členové představenstva, kteří jsou zapsáni v obchodním rejstříku. Za družstvo jsou oprávněni samostatně jednat a podepisovat předseda nebo místopředseda družstva, anebo další členové představenstva, kteří jsou zapsáni v obchodním rejstříku. Je-li však pro právní úkon právním předpisem předepsána písemná forma, je třeba podpisů alespoň dvou členů představenstva oprávněných podepisovat za družstvo. 11.1.1993 - 27.10.1995
Družstvo se řídí stanovami schválenými členskou schůzí dne 29.9.1992. 11.1.1993 - 4.8.1997
Výše základních členských vkladů: 1.000,- Kčs (slovy: jedentisíckorunčsl) 11.1.1993 - 4.8.1997
Ručení: Člen družstva se podílí na případné ztrátě, nelze-li tuto ztrátu uhradit jinak, a to až do výše dvojnásobku členského podílu. 30.12.1991 - 11.1.1993
Podepisování: Stanoví-li právní předpis pro právní úkon písemnou formu, je třeba podpisu předsedy nebo místopředsedy nebo zároveň dvou jiných členů představenstva. 30.12.1991 - 11.1.1993
Orgány družstva: Představenstvo družstva se skládá ze sedmi členů volených členskou schůzí. Představenstvo volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, přičemž samo rozhoduje o způsobu volby. 6.3.1990 - 11.1.1993
Zřízení: Družstvo je družstevní organizací podle § 6 a násl. zákona č. 94/88 Sb. o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví. Je socialistickou organizací s právní subjektivitou a řídí se stanovami schválenými členskou schůzí delegátů dne 11.11.1988. 21.12.1988 - 11.1.1993
Orgány: Funkční období představenstva je pětileté. 27.6.1978 - 6.3.1990
Orgány družstva: Představenstvo družstva se skládá z 5 až 11 členů volených výroční členskou schůzí (shromážděním delegátů) na dobu tří let. 11.8.1971 - 27.6.1978
Orgány družstva: Představenstvo družstva se skládá z předsedy družstva a dalších 4 - 10 členů, volených výroční členskou schůzí (shromážděním delegátů) na dobu tří let. 20.4.1970 - 11.8.1971
Orgány družstva: Představenstvo družstva se skládá z předsedy družstva a dalších 4 - 10 členů, volených výroční členskou schůzí (shromážděním delegátů) na dobu 2 let. 10.1.1966 - 20.4.1970
Zápisné: Zápisné činí 10,- Kčs. 10.1.1966 - 21.12.1988
Ručení: Každý člen je povinen přispět k úhradě ztráty družstva, vykázané v ročním účetním výkazu podle rozhodnutí členské schůze a k úhradě schodku, zjištěného při zániku družstva. Uhražovací povinnost je omezena částkou rovnající se dvojnásobku členského podílu. 10.1.1966 - 30.12.1991
Podpisování: Podpisování se děje tak, že k názvu družstva připojí předseda nebo místopředseda a další člen představenstva vlastnoruční podpis. 10.1.1966 - 30.12.1991
Členský podíl: členský podíl činí 500,- Kčs a může být zaplacen ve splátkách nejpozději do jednoho roku od přijetí za člena. 10.1.1966 - 11.1.1993
Zastupování: Družstvo zastupuje a za ně jedná předseda nebo místopředseda. 10.1.1966 - 11.1.1993
Výkonným orgánem družstva je představenstvo 5-9 členné. 8.10.1958 - 10.1.1966
Podpisování: Listiny závažného obsahu, vydávané jménem družstva, podepisuje vždy předseda nebo jeho zástupce (místopředseda) a další člen představenstva. 8.10.1958 - 10.1.1966
Zastupování: Před úřady a jinými orgány zastupuje družstvo jménem představenstva vždy předseda nebo jeho zástupce (místopředseda) a jeden další člen představenstva. 8.10.1958 - 10.1.1966
Orgány podniku: Výbor družstva má 5 - 9 členů. 12.4.1956 - 8.10.1958
Ručení: Každý člen je povinen přispět podle rozhodnutí valné hromady k úhradě ztráty družstva, vykázané v ročním účetním výkazu, jakož i k úhradě schodku, zjištěného při zrušení družstva a to nejvýše částkou, rovnající se dvojnásobku členského podílu. 12.4.1956 - 10.1.1966
Orgány podniku: Výbor družstva má 7 /sedm/ členů. 5.1.1954 - 12.4.1956
Ručení: Za závazky družstva v případě likvidace nebo platební neschopnosti družstva ručí každý člen nejen svým podílem, ale i další částkou ve výši dvojnásobku podílu. 5.1.1954 - 12.4.1956
Podpisování: Listiny závažného obsahu, vydávané jménem družstva, podepisuje vždy předseda nebo jeho zástupce a další člen výboru, popřípadě osoba, kterou k tomu výbor zmocnil. 5.1.1954 - 8.10.1958
Zastupování: Před úřady a jinými orgány zastupuje družstvo jménem výboru vždy předseda nebo jeho zástupce a jeden další člen výboru. 5.1.1954 - 8.10.1958
Členský podíl činí 500,- Kčs. 5.1.1954 - 10.1.1966
Zápisné: Zápisné činí 100,- Kčs. 5.1.1954 - 10.1.1966
Závodní podíl 1.000,- Kč a je splatný najednou anebo v přiměřených splátkách do jednoho roku od doby, kdy byl žadatel za člena přijat. Ručení členů jest jednonásobné za každý upsaný podíl. 20.10.1950 - 5.1.1954
Zastupovati jsou oprávněni vždy 2 členové představenstva. 20.10.1950 - 5.1.1954
Podpisování děje se tak, že pod název družstva připojí své podpisy dva členové představenstva. 20.10.1950 - 5.1.1954
Vyhlášky družstva nabývají platnosti vyvěšením na oznamovacích tabulích hlavního podniku i všech provozoven družstva. 20.10.1950 - 5.1.1954
Výměrem Moravskoslezského zemského národního výboru v Ostravě ze dne 2. března 1948, č.j. VI/2-835/48, a podle dekretu presidenta republiky ze dne 19.5.1945, č. 5 Sb, zavedena byla do podniku národní správa a národním správcem firmy byl ustanoven Josef Kožušník, Ostrava, Porážková č. 60. Tento národní správce zastupuje firmu v mezích citovaného výměru a dekretu a bude znamenati firmu tak, že pod její znění s dodatkem "národní správa" připojí svůj vlastnoruční podpis. 16.3.1948 - 22.6.1948
Výměrem Zemského národního výboru expositury v Moravské Ostravě ze dne 23. listopadu 1945 č.j. III-960/1945 byla podle § 12 dekretu presidenta republiky ze dne 19. května 1945 zavedena do podniku dočasná národní správa a Karel Andrýsek v Moravské Ostravě - Zábřehu n.O., Březí č. 30, , Josef Kožušník v Moravské Ostravě, Zelená ul. č. 29 a Petr Němec v Nové Bělé č. 229 ustanoveni dočasnými národními správci tohoto družstva. Tito dočasní národní správci zastupují společenstvo v mezích citovaného dekretu a výměru a znamenají firmu tak, že pod její znění s dodatkem dočasná národní správa připojí dva z nich své vlastnoruční podpisy. 28.11.1945 - 24.7.1946
První závodní podíl musí být splacen členem nejpozději do tří let, počítajíc od konce roku, v němž byl za člena přijat a další závodní podíly splácejí se v měsíčních lhůtách po 50 Kč v téže době. 26.8.1941 - 20.10.1950
První závodní podíl musí být splacen členem nejpozději do tří let, počítajíc od konce roku, v němž byl za člena přijat a další závodní podíly splácejí se v měsíčních lhůtách po 25 Kč v téže době. 24.5.1938 - 26.8.1941
Činnost družstva jest ve smyslu § 75 zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n. a vládního nařízení ze dne 20. prosince 1927, č. 175 Sb. z. a n., jakož i zákona ze dne 2. července 1936, č. 226 Sb. z. a n. a vládního nařízení ze dne 4. února 1937, č. 15 Sb. z. a n. obmezena na členy. Použití nečlenů při provozování výroby na účet společný jest dovoleno jednak toliko v případě onemocnění nebo jinakého trvalého zaneprázdnění některého člena, jednak toliko přechodně v případech mimořádného návalu práce nebo v případech obdobných. Doba, po kterou jest povoleno v prvním případě zaměstnávati nečlena, nesmí býti delší šesti měsíců do roka. V posléze uvedeném případě nesmí počet přechodně zaměstnaných nečlenů přesahovati polovinu členů, při čemž však počet pracovních dnů nečlenů nesmí činiti více nežli jednu desetinu pracovních dnů členských. Pro tento výpočet předpokládá se, že rok má 300 pracovních dnů. 24.5.1938 - 20.11.1970
Činnost družstva jest ve smyslu § 75 zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a nař. a vládního nařízení ze dne 20. prosince 1927, č. 175 Sb. z. a n. obmezena na členy. Použití nečlenů při provozování výroby na účet společný jest dovoleno jednak toliko v případě onemocnění nebo jinakého trvalého zaneprázdnění některého člena, jednak toliko přechodně v případech mimořádného návalu práce nebo v případech obdobných. Doba, po kterou jest povoleno v prvním případě zaměstnávati nečlena, nesmí býti delší šesti měsíců do roka. V posléze uvedeném případě nesmí počet přechodně zaměstnaných nečlenů přesahovati polovinu členů, při čemž však počet pracovních dnů nečlenů nesmí činiti více nežli jednu desetinu pracovních dnů členských. Pro tento výpočet předpokládá se, že rok má 300 pracovních dnů. 16.1.1934 - 24.5.1938
Podíl závodní obnáší 1000 Kč a jest splatný nejpozději do jednoho roku ode dne upsání. Každý člen ručí svým závodním podílem a jednonásobným obnosem tohoto podílu. 16.1.1934 - 20.10.1950
Oznamování budou se díti v časopise "Družstevník" v Praze vycházejícím. 16.1.1934 - 20.10.1950
K zastupování oprávněno jest představenstvo a to vždy dva jeho členové kolektivně. 16.1.1934 - 20.10.1950
Znamenání firmy: Znění firmy podpisují společně dva členové představenstva. 16.1.1934 - 20.10.1950

Aktuální kontaktní údaje D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci"

Sídlo D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
Adresa Kpt. Vajdy 3046/2 , Ostrava 700 30 24.7.2017
Adresa Kpt. Vajdy 3046/2 , Ostrava 700 30 16.2.2007 - 24.7.2017
Adresa Nádražní 716/46 , Ostrava 702 00 12.4.2005 - 16.2.2007
Adresa Nádražní 716/46 , Ostrava 702 00 30.12.1991 - 12.4.2005
Adresa Ostrava Česká republika
16.3.1948 - 30.12.1991
Adresa Moravská Ostrava Česká republika
16.1.1934 - 16.3.1948

Předmět podnikání D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
c) předáváním surovin členům 24.5.1938 - 20.11.1970
d) podporováním spořivosti svých členů přijímáním a úrokováním členských úsporných vkladů 24.5.1938 - 20.11.1970
e) (podporováním spořivosti svých členů) pracováním všemi výchovnými a jinými prostředky k odbornému zdokonalení svých členů 24.5.1938 - 20.11.1970
f) přijímáním výrobků členů k dalšímu zhodnocení ve svých prodejnách a provozovnách 24.5.1938 - 20.11.1970
c) předáváním surovin členům a přijímáním hotových výrobků k dalšímu zhodnocení ve svých prodejnách 16.1.1934 - 24.5.1938
d) (podporováním spořivosti svých členů) pracováním všemi výchovnými a jinými prostředky k odbornému zdokonalení svých členů 16.1.1934 - 24.5.1938
a) zřízením společných dílen 16.1.1934 - 20.11.1970
b) provozováním výroby na účet společný 16.1.1934 - 20.11.1970
Účelem družstva jest podporovati své členy v jich živnosti, hospodaření, práci, podnikavosti a vynalézavosti společným provozováním živnosti truhlářské a příbuzných odvětví a společným nákupem surovin, potřeb i nástrojů, sloužících ku provozování vytčené působnosti. Za tím účelem opatří si družstvo příslušné živnostenské oprávnění. Účelu tohoto má býti dosaženo následujícím způsobem: 16.1.1934 - 20.11.1970

Předmět činnosti D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
Pokrývačství, tesařství 24.7.2017 - 10.5.2018
Truhlářství, podlahářství 24.7.2017 - 10.5.2018
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.7.2017 - 10.5.2018
polygrafická výroba 27.9.1996 - 24.7.2017
tesařství 11.1.1993 - 24.7.2017
truhlářství 11.1.1993 - 24.7.2017
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 11.1.1993 - 24.7.2017
zprostředkování obchodu 11.1.1993 - 24.7.2017
reklama, propagace a inzerce 11.1.1993 - 24.7.2017
čalounictví 11.1.1993 - 24.7.2017
a) výroba v následujících oborech - dřevozpracující - stavební truhlářství - výroba nábytku - čalounictví - dekoratérství - umělecké zámečnictví - kovářství - kovotepectví - výroba kulečníků s příslušenstvím 30.12.1991 - 11.1.1993
výroba a montáž reklamních a propagačních předmětů - montáž nábytku a interiérů - montáž exteriéru 30.12.1991 - 11.1.1993
b) poskytování služeb v následujících oborech - dřevozpracující - stavební truhlářství - nábytku - čalounictví - dekoratérství - umělecké zámečnictví - kovářství - kovotepectví - opravy a servis kulečníků s příslušenstvím 30.12.1991 - 11.1.1993
reklama a propagace - písmomalířství a aranžérství - tapetování interiérů - realizace výstav a expedic dle vlastních i cizích návrhů - projektování interiérů - návrhy výtvarných podkladů osvětlení a ostatních doplňků interiérů 30.12.1991 - 11.1.1993
c) sítotisk v rámci zvláštního oprávnění 30.12.1991 - 11.1.1993
e) obchodní činnost 30.12.1991 - 11.1.1993
f) obstaravatelská a zprostředkovatelská činnost 30.12.1991 - 11.1.1993
d) doprava a rozvoz nábytku a doplňků interiérů v rámci zvláštního povolení 30.12.1991 - 11.1.1993
maloobchodní činnost mimo obor nábytku a nábytkových doplňků z produkce soukromníků a jiných podniků než výrobních družstev. 6.3.1990 - 30.12.1991
výroba v oborech dřevozpracujícím, stavebního truhlářství, nábytku, čalounictví, dekoratérství, umělecké zámečnictví, kovářství, kovotepectví a výroba kulečníků s příslušenstvím, výroba a montáž dle návrhu reklamy a propagace, montáž interiérů, nábytku a exteriérů 21.12.1988 - 30.12.1991
poskytování služeb v oboru dřevozpracujícím, stavebního truhlářství, nábytku, čalounictví, dekoratérství, umělecké zámečnictví, kovářství, kovotepectví, opravy kulečníků s příslušenstvím, elektrorevizní služba, reklama a propagace včetně zajištění zhotovení návrhu, písmomalířství a aranžérství, tapetování interiérů, provádění výstav a expozic dle návrhů vlastních i cizích, projektování interiérů podle zvláštního oprávnění, návrhu výtvarných podhledů, osvětlení a ostatních doplňků 21.12.1988 - 30.12.1991
poskytování služeb v oboru dřevozpracujícím, stavebního truhlářství, nábytku, čalounictví, dekoratérství, umělecké zámečnictví, kovářství, kovotepectví, opravy kulečníků s příslušenstvím, reklama a propagace včetně zajištění zhotovení návrhu, písmomalířství a aranžérství, tapetování interiérů, provádění výstav a expozic dle návrhů vlastních i cizích, zpracování výkresové dokumentace vybavení a uspořádání interiérů bez zásahu do stavebních konstrukcí pro obyvatelstvo, socialistické organizace a státní instituce, návrhu výtvarných doplňků, osvětlení a ostatních doplňků 7.7.1977 - 21.12.1988
poskytování služeb v oboru dřevozpracujícím, stavebního truhlářství, nábytku, čalounictví, dekoratérství, umělecké zámečnictví, kovářství, kovotepectví, opravy kulečníků s příslušenstvím, elektrorevizní služba, reklama a propagace včetně zajištění zhotovení návrhu, písmomalířství a aranžérství, tapetování interiérů, provádění výstav a expozic dle návrhů vlastních i cizích, projektování interierů a exterierů podle zvláštního oprávnění, návrhu výtvarných podhledů, osvětlení a ostatních doplňků 28.12.1975 - 7.7.1977
výroba v oborech dřevozpracujícím, stavebního truhlářství, nábytku, čalounictví, dekoratérství, umělecké zámečnictví, kovářství, kovotepectví a výroba kulečníků s příslušenstvím, výroba a montáž dle návrhu reklamy a propagace, montáž interierů, obklady stěn, stropních podhledů, nábytku a exterierů 28.12.1975 - 21.12.1988
Předmětem činnosti družstva je: 28.12.1975 - 30.12.1991
sítotisk jako závodní tiskárna v rámci zvláštního oprávnění 28.12.1975 - 30.12.1991
doprava a rozvoz nábytku a doplňků v rámci zvláštního oprávnění 28.12.1975 - 30.12.1991
maloobchodní prodej vlastních výrobků, doplňkový prodej výrobků souvisejících se službami 28.12.1975 - 30.12.1991
maloobchodní činnost v oboru nábytku, nábytkových doplňků a čalounickém, převážně z produkce výrobních družstev 28.12.1975 - 30.12.1991
projektování interiérů a exteriérů, návrhů výtvarných doplňků jako keramických a skleněných, stropních podhledů, osvětlení a ostatních doplňků v rámci zvláštního oprávnění 2.11.1972 - 28.12.1975
montáž interiérů, obkladů stěn, stropních podhledů, nábytku a exteriérů 2.11.1972 - 28.12.1975
reklama: zhotovování návrhů, výroba a montáže, práce písmomalířské a aranžérské 2.11.1972 - 28.12.1975
umělecké zámečnictví, kovářství a kovotepectví 2.11.1972 - 28.12.1975
elektrorevisní práce a drobné elektroopravy v rámci zvláštního oprávnění 2.11.1972 - 28.12.1975
Hlavním předmětem činnosti družstva je: 20.11.1970 - 28.12.1975
výroba a opravářské a údržbářské práce v odvětví dřevozpracujícím, zejména v těchto základních oborech: stavební a nábytkové truhlářství, čalounictví a dekoratérství 20.11.1970 - 28.12.1975
obchodní činnost související s výrobou, opravářskými a údržbářskými pracemi a se zajišťováním služeb. 20.11.1970 - 28.12.1975

vedení firmy D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci"

Statutární orgán D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda, anebo další pověření členové představenstva, kteří jsou zapsáni v obchodním rejstříku. Tyto osoby jsou též oprávněny samostatně jednat za družstvo a samostatně za družstvo podepisovat. Je-li však pro právní úkon právním předpisem předepsána písemná forma, je třeba podpisů alespoň dvou členů představenstva oprávněných podepisovat za družstvo. 24.7.2017
Jednání: Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Za představenstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda, anebo další pověření členové představenstva, kteří jsou zapsáni v obchodním rejstříku. Tyto osoby jsou též oprávněny samostatně jednat za družstvo a samostatně za družstvo podepisovat. Je-li však pro právní úkon právním předpisem předepsána písemná forma, je třeba podpisů alespoň dvou členů představenstva oprávněných podepisovat za družstvo. 21.4.2006 - 24.7.2017
Jednání: Statutárním orgánem družstva jsou předseda družstva a v jeho nepřítomnosti usnesením členské schůze člen pověřený zastupováním družstva. Za družstvo je oprávněn samostatně jednat a podpisovat předseda a v jeho nepřítomnosti usnesením členské schůze pověřený zastupováním člen družstva. 4.8.1997 - 21.4.2006
člen představenstva Karel Schindler 16.1.1934 - 16.7.1942
Adresa: Zengrova 1139/36 , Ostrava 703 00
člen představenstva Josef Seget 16.1.1934 - 24.7.1946
Adresa: Kunčice nad Ondřejnicí Česká republika
člen představenstva Josef Kožušník 16.1.1934 - 24.7.1946
Adresa: Šalomounská osada , Mor. Ostrava Česká republika
předseda představenstva Karel Andrýsek 16.1.1934 - 20.10.1950
Adresa: Březí 899 , Mor. Ostrava Česká republika
místopředseda představenstva Ondřej Fidor 16.1.1934 - 20.10.1950
Adresa: Suchardova 13 , 702 00 Mor. Ostrava Česká republika
člen představenstva Petr Němec 19.5.1943 - 20.10.1950
Adresa: Krmelínská 229/188 , Ostrava 724 00
místopředseda představenstva Josef Kožušník 24.7.1946 - 20.10.1950
Adresa: Šalomounská osada , Mor. Ostrava Česká republika
člen představenstva Josef Chruščiel 24.7.1946 - 20.10.1950
Adresa: Dostojevského 1079/3 , Ostrava 702 00
člen představenstva Karel Andrýsek 20.10.1950 - 7.11.1952
Adresa: Březí 30 , Ostrava V Česká republika
předseda představenstva Josef Kožušník 20.10.1950 - 7.11.1952
Adresa: Opavská 94/129 , Ostrava 708 00
místopředseda představenstva Vítězslav Zezula 20.10.1950 - 7.11.1952
Adresa: Štefánikova 43 , 703 00 Ostrava Česká republika
člen představenstva Oldřich Václavek 20.10.1950 - 7.11.1952
Adresa: Janáčkova 1025/16 , Ostrava 702 00
člen představenstva Hugo Ožana 20.10.1950 - 7.11.1952
Adresa: Na hradbách 795 , 702 00 Ostrava Česká republika
místopředseda představenstva Josef Kožušník 7.11.1952 - 5.1.1954
Adresa: Opavská 94/129 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ladislav Nezhoda 20.10.1950 - 6.9.1955
Adresa: Zaryje 980 , Petřvald Česká republika
zástupce předsedy Emil Štěpanovský 5.1.1954 - 6.9.1955
Adresa: Blahova 410 , Michálkovice Česká republika
člen představenstva Petr Szydlowski 7.11.1952 - 12.4.1956
Adresa: Podnájmo 22 , Ostrava Česká republika
člen představenstva Vladimír Fukala 7.11.1952 - 12.4.1956
Adresa: Ludvíkova 120 , 716 00 Ostrava Česká republika
člen představenstva Jiří Damek 5.1.1954 - 12.4.1956
Adresa: Bohumínská 240 , Slezská Ostrava Česká republika
místopředseda výboru Vladimír Nezhoda 6.9.1955 - 12.4.1956
Adresa: Zaryje 980 , Petřvald Česká republika
člen výboru Josef Klajmon 6.9.1955 - 12.4.1956
Adresa: Výstavní 1928/9 , Ostrava 702 00
člen výboru Josef Kožušník 12.4.1956 - 23.4.1958
Adresa: Gottwaldova 144 , Ostrava I Česká republika
člen výboru František Plevák 12.4.1956 - 23.4.1958
Adresa: Bachmačská 1318/9 , Ostrava 702 00
člen výboru Jaroslav Vrzala 12.4.1956 - 23.4.1958
Adresa: Ruská 93/27 , Ostrava 703 00
předseda představenstva Karel Andrýsek 7.11.1952 - 13.4.1959
Adresa: Březí 30 , Ostrava V Česká republika
člen představenstva Rudolf Molínek 7.11.1952 - 13.4.1959
Adresa: Bezručova 934 , 735 11 Orlová Česká republika
zástupce předsedy Rudolf Závodný 12.4.1956 - 13.4.1959
Adresa: Ruská 93/27 , Ostrava 703 00
člen výboru Lumír Jelonek 12.4.1956 - 13.4.1959
Adresa: Přerovecká 67/32 , Opava 747 95
člen výboru Antonie Holáňová 23.4.1958 - 13.4.1959
Adresa: Senovážná 1529/4 , Ostrava 702 00
člen výboru Emil Štěpanovský 23.4.1958 - 13.4.1959
Adresa: Bláhova 410/6 , Ostrava 715 00
člen výboru Vilém Wajner 23.4.1958 - 13.4.1959
Adresa: 16 , Životice 335 44
místopředseda představenstva Vilém Wajner 13.4.1959 - 14.3.1960
Adresa: 16 , Životice 335 44
předseda představenstva Karel Andrýsek 13.4.1959 - 28.7.1960
Adresa: Březí 30 , Ostrava V Česká republika
člen představenstva Antonie Holáňová 13.4.1959 - 28.7.1960
Adresa: Senovážná 1529/4 , Ostrava 702 00
člen představenstva Silvestr Stoch 13.4.1959 - 28.7.1960
Adresa: Foerstrova 1158/19 , Ostrava 702 00
člen představenstva Petr Szydlowski 13.4.1959 - 28.7.1960
Adresa: Krupova 93/3 , Ostrava 712 00
místopředseda představenstva Vladimír Nezhoda 14.3.1960 - 28.7.1960
Adresa: Zaryje 0 , Petřvald Česká republika
člen představenstva Rudolf Molínek 13.4.1959 - 14.5.1962
Adresa: Bezručova 934 , 735 11 Orlová Česká republika
člen představenstva Lumír Jelonek 13.4.1959 - 14.5.1962
Adresa: Přerovecká 67/32 , Opava 747 95
člen představenstva Rudolf Košťál 28.7.1960 - 14.5.1962
Adresa: Grudova ul. 31 , 718 00 Ostrava Česká republika
člen představenstva František Hrubý 28.7.1960 - 14.5.1962
Adresa: Kostíkovo nám. 646 , Frýdek Česká republika
člen představenstva Jaroslav Pytlík 28.7.1960 - 4.7.1964
Adresa: Havlíčkova 265 , Orlová I Česká republika
člen představenstva Petr Szydlowski 14.5.1962 - 4.7.1964
Adresa: Krupova 93/3 , Ostrava 712 00
člen představenstva Jindřich Jelonek 14.5.1962 - 4.7.1964
Adresa: Přerovecká 67/32 , Opava 747 95
člen představenstva Josef Kožušník 14.5.1962 - 4.7.1964
Adresa: Kounicova 1064/3 , Ostrava 702 00
předseda představenstva Vladimír Nezhoda 28.7.1960 - 5.4.1966
Adresa: Zaryje 0 , Petřvald Česká republika
místopředseda představenstva Karel Heinrich 28.7.1960 - 5.4.1966
Adresa: Husovo náměstí 1788/3 , Ostrava 702 00
člen představenstva Vladislav Kubinský 4.7.1964 - 5.4.1966
Adresa: Pulkavova ul. 0 , 716 00 Ostrava Česká republika
člen představenstva Jaroslav Pokorný 4.7.1964 - 5.4.1966
Adresa: ul. Vítězného února 0 , 708 00 Ostrava Česká republika
člen představenstva Jiří Hlobílek 4.7.1964 - 5.4.1966
Adresa: Holarova 0 , Ostrava I Česká republika
člen představenstva Richard Peníška 14.5.1962 - 4.5.1968
Adresa: náměstí Gen. Svobody 1995/12 , Ostrava 700 30
člen představenstva Antonie Holáňová 4.7.1964 - 4.5.1968
Adresa: Kafkova 1380/15 , Ostrava 702 00
člen představenstva Vladimír Nezhoda 5.4.1966 - 4.5.1968
Adresa: Zaryje 0 , Petřvald Česká republika
místopředseda představenstva Josef Klajmon 5.4.1966 - 4.5.1968
Adresa: Zednická 0 , 708 00 Ostrava Česká republika
člen představenstva Rudolf Molinek 4.7.1964 - 14.6.1971
Adresa: Nádražní 475 , Orlová 735 14
člen představenstva Božena Reisskupová 4.7.1964 - 14.6.1971
Adresa: ul. G. Klimenta 0 , 736 01 Havířov IV Česká republika
místopředseda představenstva Jiří Hlobílek 4.5.1968 - 14.6.1971
Adresa: Dimitrovova 0 , Ostrava 1 Česká republika
člen představenstva Eduard Zomber 4.5.1968 - 14.6.1971
Adresa: Solná 2580/1 , Ostrava 702 00
člen představenstva Vladislav Zabloudil 2.11.1972 - 4.6.1973
Adresa: Závodní 923/41 , Ostrava 700 30
člen představenstva Jaroslav Kresta 14.6.1971 - 8.5.1974
Adresa: Hasičská 1120 , Šenov 739 34
člen představenstva Valter Kaňa 4.5.1968 - 31.5.1977
Adresa: Luční 610/12 , Ludgeřovice 747 14
člen představenstva Olga Opuczynská 14.6.1971 - 31.5.1977
Adresa: 177 , 735 33 Doubrava Česká republika
člen představenstva Josef Bláha 2.11.1972 - 31.5.1977
Adresa: Vršovců 1144/19 , Ostrava 709 00
člen představenstva Eduard Zomber 4.6.1973 - 31.5.1977
Adresa: Solná 2576/3 , Ostrava 702 00
člen představenstva Vilém Wajner 14.6.1971 - 19.5.1982
Adresa: 567 , Doubrava 735 33
člen představenstva Rudolf Stacha 31.5.1977 - 19.5.1982
Adresa: Dr. Martínka 1381/30 , Ostrava 700 30
člen představenstva Danuše Říhová 31.5.1977 - 19.5.1982
Adresa: 471 , 735 33 Doubrava Česká republika
člen představenstva Marie Ignasová 31.5.1977 - 19.5.1982
Adresa: Marie Majerové 1917 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva Richard Peníška 8.5.1974 - 14.7.1982
Adresa: náměstí Gen. Svobody 1995/12 , Ostrava 700 30
místopředseda představenstva Vladimír Nezhoda 14.6.1971 - 22.5.1984
Adresa: Zaryje 980 , Petřvald Česká republika
člen představenstva Kostas Theodosis 19.5.1982 - 22.5.1984
Adresa: Ostrovského 947/20 , Havířov 736 01
člen představenstva Karel Heinrich 4.5.1968 - 19.5.1987
Adresa: Husovo náměstí 1788/3 , Ostrava 702 00
člen představenstva Josef Januš 31.5.1977 - 19.5.1987
Adresa: Ženíškova 2481/6 , Ostrava 702 00
člen představenstva Liana Weissová 19.5.1982 - 19.5.1987
Adresa: H. Hrdličky 1635 , 708 00 Ostrava Česká republika
člen představenstva Richard Peniška 14.7.1982 - 19.5.1987
Adresa: náměstí Gen. Svobody 1995/12 , Ostrava 700 30
místopředseda představenstva Kostas Theodosis 22.5.1984 - 19.5.1987
Adresa: Ostrovského 947/20 , Havířov 736 01
člen představenstva Emanuel Římanek 22.5.1984 - 19.5.1987
Adresa: Odlehlá 449 , Orlová 735 14
člen představenstva Božena Reisskupová 19.5.1987 - 9.8.1989
Adresa: Gustava Klimenta 711/1 , Havířov 736 01
předseda představenstva Lumír Jelonek 5.4.1966 - 6.3.1990
Adresa: Přerovecká 67/32 , Opava 747 95
člen představenstva Eva Zemanová 19.5.1982 - 6.3.1990
Adresa: Výškovická 2586/97 , Ostrava 700 30
člen představenstva Herbert Kroček 19.5.1982 - 6.3.1990
Adresa: Vít. února 0 , 747 21 Kravaře Česká republika
místopředseda představenstva Emanuel Římanek 19.5.1987 - 6.3.1990
Adresa: Odlehlá 449 , Orlová 735 14
člen představenstva Miroslav Sittek 19.5.1987 - 6.3.1990
Adresa: Jugoslávská 2843/47 , Ostrava 700 30
člen představenstva Karel Petřivalský 19.5.1987 - 6.3.1990
Adresa: Mánesova 3000/17 , Ostrava 702 00
člen představenstva Otakar Vašek 19.5.1987 - 6.3.1990
Adresa: 0 Šenov Česká republika
člen představenstva Irena Zemánková 19.5.1987 - 6.3.1990
Adresa: Okružní 16 , 737 01 Český Těšín Česká republika
místopředseda představenstva Helmuth Vogel 6.3.1990 - 30.12.1991
Adresa: Gregorova 2584/14 , Ostrava 702 00
člen představenstva Ing. Lubomír Prokopec 6.3.1990 - 30.12.1991
Adresa: Revoluční 555 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva Jan Ballarin 6.3.1990 - 30.12.1991
Adresa: Nová 745/13 , Bolatice 747 23
člen představenstva Václav Laštovka 6.3.1990 - 30.12.1991
Adresa: Tarnavova 3008/14 , Ostrava 700 30
Předseda představenstva Ing. Jiří Skopal 6.3.1990 - 21.5.1992
Adresa: Revoluční 32 , Ostrava 1 Česká republika
člen představenstva Milan Andrássy 6.3.1990 - 21.5.1992
Adresa: Příborská 468/25 , Ostrava 720 00
člen představenstva Kostas Theodosis 6.3.1990 - 21.5.1992
Adresa: Oblouková 831/13 , Havířov 736 01
místopředseda představenstva Václav Laštovka 30.12.1991 - 21.5.1992
Adresa: Tarnovova 4 , 700 30 Ostrava 3 Česká republika
člen představenstva Vojtěch Hoblík 30.12.1991 - 21.5.1992
Adresa: Holasická 1162/8 , Opava 747 05
člen představenstva Ing. Václav Siatka 30.12.1991 - 21.5.1992
Adresa: Marie Majerové 1696/9 , Ostrava 708 00
předsedkyně představenstva Marcela Bártová 21.5.1992 - 19.10.1992
Adresa: 30. dubna 2938/3 , Ostrava 702 00
člen představenstva Antonín Hrdina 30.12.1991 - 4.8.1994
Adresa: Josefa Skupy 1713/9 , Ostrava 708 00
místopředseda představenstva Ing. Václav Siatka 21.5.1992 - 4.8.1994
Adresa: Marie Majerové 1696/9 , Ostrava 708 00
člen představenstva Jana Václavková 21.5.1992 - 4.8.1994
Adresa: Větrná 1086/9 , Ostrava 708 00
člen představenstva Alois Šimeček 21.5.1992 - 4.8.1994
Adresa: Jižní 187 , Hněvošice 747 35
člen představenstva Ing. Jindřich Hrych 4.8.1994 - 23.4.1997
Adresa: Lumírova 485/5 , Ostrava 700 30
předsedkyně představenstva Marcela Bártová 19.10.1992 - 4.8.1997
Adresa: Českobratrská 1888/14 , Ostrava 702 00
místopředsedkyně Jana Václavková 4.8.1994 - 4.8.1997
Adresa: Větrná 1086/9 , Ostrava 708 00
člen představenstva Vítězslav Stařinský 4.8.1994 - 4.8.1997
Adresa: U Boříka 155/418 , Ostrava 709 00
člen představenstva Pavel Ševčík 4.8.1994 - 4.8.1997
Adresa: Jana Maluchy 128/11 , Ostrava 700 30
člen představenstva Božena Reisskupová 23.4.1997 - 4.8.1997
Adresa: Gustava Klimenta 711/1 , Havířov 736 01
člen pověřený zastupováním družstva Božena Reisskupová 4.8.1997 - 5.3.2003
Adresa: Gustava Klimenta 711/1 , Havířov 736 01
předseda družstva Marcela Bártová 4.8.1997 - 3.12.2004
Adresa: Českobratrská 1888/14 , Ostrava 702 00
předseda představenstva Ing. Ivo Ševčík 5.3.2003 - 16.2.2007
Zánik členství 12.12.2006
Vznik funkce 26.9.2001
Zánik funkce 12.12.2006
Adresa: Jana Maluchy 128/11 , Ostrava 700 30
člen představenstva Eva Tichánková 5.3.2003 - 16.2.2007
Vznik členství 26.9.2001
Zánik členství 12.12.2006
Adresa: Šamanova 2003/30 , Ostrava 700 30
člen představenstva Ing. Václav Siatka 5.3.2003 - 16.2.2007
Vznik členství 26.9.2001
Zánik členství 12.12.2006
Adresa: Marie Majerové 1696/9 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Ivana Klumplerová 5.3.2003 - 16.2.2007
Vznik členství 26.9.2001
Zánik členství 12.12.2006
Adresa: Tylova 2779/4 , Ostrava 700 30
člen představenstva Helmuth Vogel 5.3.2003 - 16.2.2007
Zánik členství 12.12.2006
Adresa: 0 739 14 Ostravice Česká republika
člen představenstva Jiří Kučera 16.2.2007 - 11.12.2013
Vznik členství 12.12.2006
Adresa: Čkalovova 850/41 , Ostrava 708 00
předseda představenstva Ing. Milan Bauer 16.2.2007 - 24.7.2017
Vznik členství 12.12.2006
Vznik funkce 12.12.2006
Adresa: Na Bezděku 5459/11 , Ostrava 722 00
člen představenstva Hana Brabencová 16.2.2007 - 24.7.2017
Vznik členství 12.12.2006
Adresa: Opavská 6121/18 , Ostrava 708 00
předseda představenstva Ing. Milan Bauer 24.7.2017 - 17.8.2017
Vznik členství 12.12.2006
Zánik členství 12.12.2011
Vznik funkce 12.12.2006
Zánik funkce 12.12.2011
Adresa: Na Bezděku 5459/11 , Ostrava 722 00
člen představenstva Jiří Kučera 11.12.2013 - 30.9.2017
Vznik členství 12.12.2006
Zánik členství 12.12.2011
Adresa: Petruškova 2736/7 , Ostrava 700 30
člen představenstva Hana Brabencová 24.7.2017 - 30.9.2017
Vznik členství 12.12.2006
Zánik členství 12.12.2011
Adresa: Vaňkova 625/4 , Ostrava 724 00

Likvidace D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci"

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Ivo Ostrožný 24.7.2017
Adresa: Třebovická 5566/84 , Ostrava 722 00
Jméno Ing. Ivo Ostrožný 16.2.2007 - 24.7.2017
Adresa: Třebovická 5566/84 , Ostrava 722 00

Sbírka Listin D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci"

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXIII 3/SL 7 účetní závěrka r. 2011 s příl. Krajský soud v Ostravě 20.2.2013 21.2.2013 13
DrXXIII 3/SL 6 účetní závěrka r. 2010 s příl. Krajský soud v Ostravě 11.1.2012 12.1.2012 5
DrXXIII 3/SL 5 podpisové vzory 4x Krajský soud v Ostravě 2.2.2007 27.2.2007 4
DrXXIII 3/SL 4 notářský zápis NZ 37/2007Roz.čl.sch.o zruš. Krajský soud v Ostravě 25.1.2007 2.2.2007 27.2.2007 36
DrXXIII 3/SL 3 notářský zápis NZ 571/2006Rozh.čl.sch.zm.stan Krajský soud v Ostravě 19.12.2006 2.2.2007 27.2.2007 19
DrXXIII 3/SL 2 notářský zápis NZ 559/2006osvěd.z jed.čl.sch. Krajský soud v Ostravě 12.12.2006 2.2.2007 27.2.2007 22
DrXXIII 3/SL 1 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 5.8.2002 7.8.2002 9

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci"

IČO (identifikační číslo) 00031259
Jméno D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci"
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 14.12.1992
Celkový počet živností: 14

Sídlo D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci"

Živnosti a provozovny D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci"

Živnost č. 1 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 18.4.2018

Živnost č. 2 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 18.4.2018

Živnost č. 3 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1992
Zánik oprávnění 18.4.2018

Živnost č. 4 Reklama, propagace a inzerce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Čalounictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost účetních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.1993
Zánik oprávnění 22.6.2000

Živnost č. 9 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.1993
Zánik oprávnění 18.4.2018

Živnost č. 10 Polygrafická výroba

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.4.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Pronájem nebytových prostor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.9.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.2000
Zánik oprávnění 18.4.2018

Živnost č. 13 Provádění veřejných dražeb dobrovolných

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.8.2000
Zánik oprávnění 18.4.2018

Živnost č. 14 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomickýchporadců - poradenství v oblasti financí a investic

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.8.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci"

IČO: 00031259
Firma: D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci"
Právní forma: Družstvo
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Ostrava-Jih
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.7.1980

Sídlo D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci"

Sídlo: Kpt. Vajdy 3046/2, Ostrava 700 30

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Příprava tisku a digitálních dat
Výroba ostatního nábytku
Truhlářské práce
Pokrývačské práce
tracking image