Firma Czech Property Investments, a.s. IČO 42716161


Czech Property Investments, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Czech Property Investments, a.s. (42716161) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vladislavova 1390, 110 00 Praha 1 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 12. 1991 a je stále aktivní. Czech Property Investments, a.s. má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Czech Property Investments, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Czech Property Investments, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Czech Property Investments, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Czech Property Investments, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Czech Property Investments, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1115
IČO (identifikační číslo osoby) 42716161
Jméno Czech Property Investments, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 17.12.1991
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 16.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 16.6.2014 - 29.4.2016
Počet členů statutárního orgánu: 3 11.3.2014 - 21.11.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 11.3.2014 - 16.6.2014
Na základě projektu fúze ze dne 1.10.2012 došlo k fúzi sloučením obchodních společností Czech Property Investments, a.s. se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ: 427 16 161 a CPI Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ: 281 71 047 (dále jen "Fúze"). Fúzí došlo k zániku obchodní společnosti CPI Finance, a.s. se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ: 281 71 047 a obchodní jmění této zanikající obchodní společnost, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na nástupnickou obchodní společnost Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ: 427 16 161. 30.11.2012
1. Základní kapitál společnosti Czech Property Investments, a.s. se zvýší o částku 1.758.856.800,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu společnosti Czech Property Investments, a.s. bude upsán 2198571 kus kmenových listinných akcií společnosti Czech Property Investments, a.s. o jmenovité hodnotě 800,- Kč znějících na majitele, které nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu (dále též jen Akcie). 3. Jediný akcionář společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdal prohlášením učiněným před rozhodnutím při výkonu působnosti valné hromady. 4. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určitému zájemci – paní Miladě M a l é , datum narození 21. května 1947, bytem Brno, Zemědělská 285/40, PSČ 613 00, (dále též jen Milada Malá nebo jen určitý zájemce). 5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti Czech Property Investments, a.s. v Praze 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání Akcií činí 10 pracovních dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Určitý zájemce upisuje Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. 7. Počátek běhu lhůty k upsání Akcií je den zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. Paní Milada Malá zašle společnosti Czech Property Investments, a.s. návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 8. Emisní kurs Akcií je ve výši 2.211.999.675,- Kč, přičemž rozdíl mezi emisním kursem Akcií a jmenovitou hodnotou Akcií, tj. částka ve výši 453.142.875,- Kč, představuje emisní ážio. 9. Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě deseti pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs Akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Czech Property Investments, a.s. ve výši 2.211.999.675,- Kč za určitým zájemcem z titulu splacení emisního kursu upsaných Akcií byla započtena peněžitá pohledávka paní Milady Malé za společností Czech Property Investments, a.s. v celkové výši ve výši 2.211.999.675,- Kč, a to peněžitá pohledávka paní Milady Malé za společností Czech Property Investments, a.s. ve výši 2.211.999.675,- Kč z titulu smlouvy o úvěru uzavřené dne 30. listopadu 2011, která odpovídá nároku na vrácení jistiny úvěru v 30.11.2012 - 11.12.2012
JUDr. Radovan Vítek, jako jediný akcionář společnosti Czech Property Investments, a.s., při výkonu působnosti valné hromady schvaluje toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Czech Property Investments, a.s.:- Základní kapitál společnosti Czech Property Investments, a.s. se zvýší o částku 1.334.641.600,-- Kč (jednamiliardatřista-třicetčtyřimilionyšestsetčtyřicetjedentisícšestset korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.- Na zvýšení základního kapitálu společnosti Czech Property Investments, a.s. bude upsán 1668302 (jedenmilionšestsetšedesátosmtisíc-třistadva) kusy kmenových listinných akcií společnosti Czech Property Investments, a.s. o jmenovité hodnotě 800,-- Kč (osmset korun českých) znějících na majitele, které nebudou kótované (dále též jen "Akcie").- Jediný akcionář společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdal prohlášením učiněným před rozhodnutím při výkonu působnosti valné hromady.- Upsání všech Akcií bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti TP DEVELOPMENT TRUST LIMITED, registrační číslo HE 176532, sídlo Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTER, první podlaží, byt/kancelář 102, P. C. 2012, Nikósie, Kyperská republika, (dále též jen "TP DEVELOPMENT TRUST LIMITED" nebo jen "určitý zájemce").- Akcie je možno upsat v sídle společnosti Czech Property Investments, a.s. v Praze 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání Akcií činí 10 (deset) pracovních dnů.- Určitý zájemce upisuje Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.- Počátek běhu lhůty k upsání Akcií je den zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. Společnost TP DEVELOPMENT TRUST LIMITED zašle společnosti Czech Property Investments, a.s. návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.- Emisní kurs Akcií je ve výši 1.457.441.191,66 Kč (jednamiliardačtyřistapadesátsedm-milionůčtyřistačtyřicetjedentisícjednostodevadesátjedna koruna česká šedesátšest haléřů), přičemž rozdíl mezi emisním kursem Akcií a jmenovitou hodnotou Akcií, tj. částka ve výši 122.799.591,66Kč (jednostodvacetdvamilionysedmsetdevadesátdevěttisícpětsetdevadesát-jedna koruna česká šedesátšest haléřů), představuje emisní ážio.- Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě deseti pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.- Připouští se možnost, aby emisní kurs Akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohled 9.12.2011 - 21.12.2011
JUDr. Radovan Vítek, jako jediný akcionář společnosti Czech Property Investments, a.s., při výkonu působnosti valné hromady schvaluje toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Czech Property Investments, a.s.:- Základní kapitál společnosti Czech Property Investments, a.s. se zvýší o částku 1.334.641.600,-- Kč (jednamiliardatřista-třicetčtyřimilionyšestsetčtyřicetjedentisícšestset korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.- Na zvýšení základního kapitálu společnosti Czech Property Investments, a.s. bude upsán 1668302 (jedenmilionšestsetšedesátosmtisíc-třistadva) kusy kmenových listinných akcií společnosti Czech Property Investments, a.s. o jmenovité hodnotě 800,-- Kč (osmset korun českých) znějících na majitele, které nebudou kótované (dále též jen "Akcie").- Jediný akcionář společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdal prohlášením učiněným před rozhodnutím při výkonu působnosti valné hromady.- Upsání všech Akcií bude nabídnuto určitému zájemci ? společnosti TP DEVELOPMENT TRUST LIMITED, registrační číslo HE 176532, sídlo Akropoleos, 59-61 SAVVIDES CENTER, první podlaží, byt/kancelář 102, P. C. 2012, Nikósie, Kyperská republika, (dále též jen "TP DEVELOPMENT TRUST LIMITED" nebo jen "určitý zájemce").- Akcie je možno upsat v sídle společnosti Czech Property Investments, a.s. v Praze 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání Akcií činí 10 (deset) pracovních dnů.- Určitý zájemce upisuje Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.- Počátek běhu lhůty k upsání Akcií je den zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku. Společnost TP DEVELOPMENT TRUST LIMITED zašle společnosti Czech Property Investments, a.s. návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.- Emisní kurs Akcií je ve výši 1.457.441.191,66 Kč (jednamiliardačtyřistapadesátsedm-milionůčtyřistačtyřicetjedentisícjednostodevadesátjedna koruna česká šedesátšest haléřů), přičemž rozdíl mezi emisním kursem Akcií a jmenovitou hodnotou Akcií, tj. částka ve výši 122.799.591,66Kč (jednostodvacetdvamilionysedmsetdevadesátdevěttisícpětsetdevadesát-jedna koruna česká šedesátšest haléřů), představuje emisní ážio.- Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě deseti pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.- Připouští se možnost, aby emisní kurs Akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohled 9.12.2011 - 9.12.2011
Na základě projektu fúze schváleného dne 7.7. 2011 došlo kfúzi sloučením níže uvedených obchodních společností (dále jen "Fúze"). Fúzí došlo kzániku obchodních společností- Prague Development Holding, a.s. se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ: 264 24 177- Ústí nad Labem Property Development, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ: 255 93 552aobchodní jmění těchto zanikajících obchodních společností včetně práv apovinností zpracovněprávních vztahů přešlo na nástupnickou obchodní společnost Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ: 427 16 161. 28.7.2011
Základní kapitál společnosti Czech Property Investments, a.s. (dále též "Společnost") se zvýší o částku 1.500.000.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1.875.000 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 800,- Kč ve formě na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.Ve smyslu ustanovení § 204a odst. 5 obchodního zákoníku se vylučuje přednostní právo všech akcionářů Společnosti upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. Písemná zpráva představenstva o zdůvodnění vyloučení přednostního práva a odůvodnění navrženého emisního kursu akcií byla valné hromadě předložena před hlasováním o tomto usnesení o zvýšení základního kapitálu.Upsání všech 1.875.000 kusů kmenových listinných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 800,- Kč ve formě na majitele bude nabídnuto určitému zájemci - paní Miladě Malé, trvale bytem Brno, Zemědělská 285/40, PSČ 613 00, datum narození 21. května 1947 (dále též jen "určitý zájemce").Akcie je možno upsat v sídle Společnosti na adrese Praze 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 21 den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí Společnost určitému zájemci písemným oznámením nebo oznámením předaným určitému zájemci osobně, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 21 dne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 800,- Kč bude upsána emisním kursem 800,- Kč.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem.Celý peněžitý vklad je určitý zájemce jako upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 21 dne ode dne upsání akcií.Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávky tak, že proti pohledávce Společnosti ve výši 1.500.000.000,- Kč za určitým zájemcem - paní Miladou Malou z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií bude započtena peněžitá pohledávka určitého zájemce za Společností ve výši 1.500.000.000,- Kč z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 26. října 2010 mezi společností ZELIG HOLDINGS LIMITED, registrační číslo HE 168413 jako postupitelem a určitým zájemcem jako postupníkem, jejímž předmětem bylo postoupení pohledávky ve výši 1.500.000.000 19.11.2010 - 29.11.2010
Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 500 000 000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 625 000 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 800,- Kč ve formě na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.Ve smyslu ustanovení § 204a, odstavce 5 obchodního zákoníku se vylučuje přednostní právo všech akcionářů společnosti Czech Property Investments, a.s. upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Písemná zpráva představenstva o zdůvodnění vyloučení přednostního práva a odůvodnění navrženého emisního kursu akcií byla valné hromadě předložena před hlasováním o tomto usnesení o zvýšení základního kapitálu.Upsání všech 625 000 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 800,- Kč ve formě na majitele bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti GANDOLF CONSULTANCY LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikózie, Aglantzia, Larnakos 60, flat/office 301, PSČ 2101, zapsané v obchodním rejstříku Kyperské republiky pod registračním číslem HE 168401 (dále též jen "GANDOLF CONSULTANCY LIMITED" nebo jen "určitý zájemce").Akcie je možno upsat v sídle společnosti Czech Property Investments, a.s. na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dvacetjedna dnů a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci.Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností Czech Property Investments, a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Czech Property Investments, a.s. určitému zájemci písemným oznámením nebo oznámením předaným určitému zájemci osobně, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do dvacetijedna dnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze.Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 800,- Kč bude upsána emisním kursem 800,- Kč.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem, a to nejpozději ve lhůtě dvacetijedna dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.Připouští se možnost, aby emisní kurs 625 000 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 800,- Kč ve formě na majitele byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Czech Property Investments, a.s. ve výši 500 000 000,- Kč za určitým zájemcem - společností GANDOLF CONSULTANCY LIMITED z titulu splacení emisního kursu upsa 1.2.2010 - 8.2.2010
Na základě projektu rozdělení schváleného dne 15. prosince 2008 (dále jen "Projekt rozdělení") došlo krozdělení společnosti Včela, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, identifikační číslo 000 32 468 formou rozdělení sloučením akpřechodu jejího obchodního jmění včetně práv apovinností zpracovněprávních vztahů na dvě nástupnické společnosti, kterými jsou společnost Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, identifikační číslo 427 16 161 aspolečnost CPI Reality, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, identifikační číslo 281 83 436.Části obchodního jmění, které přešly na nástupnické společnosti, jsou specifikovány vProjektu rozdělení. 16.3.2009
Valná hromada dne 11.10.2002 rozhodla o zvýšení základníhokapitálu takto: 11.11.2002 - 20.1.2003
Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zlepšeníbilance společnosti. 11.11.2002 - 20.1.2003
Základní kapitál bude zvýšen o částku 84,234.400,-Kč. 11.11.2002 - 20.1.2003
Navrhovaný druh, podoba, forma, počet a jmenovitá hodnota akcií: 11.11.2002 - 20.1.2003
Bude upsáno 105.293 ks kmenových akcií na majitele v listinnépodobě o jmenovité hodnotě 800,-Kč. 11.11.2002 - 20.1.2003
Emisní kurz jedné akcie se bude rovnat jmenovité hodnotě, tj.800,-Kč. 11.11.2002 - 20.1.2003
Úpis nových akcií: 11.11.2002 - 20.1.2003
105.293 ks nových kmenových akcií znějících na majitele vlistinné podobě bude upsáno peněžitým vkladem. Přednostní právoakcionářů k úpisu 105.293 ks akcií, které mají být upsánypeněžitým vkladem se vylučuje. Důvodem vyloučení přednostníhopráva akcionářů k upsání akcií je zlepšení bilance a kredibilityspolečnosti. Všech 105.293 ks akcií bude nabídnuto určitýmzájemcům, věřitelům společnosti, a to 8.750 ks akcií společnostiJednota Cheb, spotřební družstvo, se sídlem Cheb, Evropská č.30, IČ: 00031941, 87.500 ks akcií panu Robertu Hrdinovi,r.č. 710104/3840, bytem Mezírka 14, Brno a 9.043 ks akcií panuIng. Tomáši Vítkovi, r.č.720715/1996, bytem Charlese de Gaulla540/11, Praha 6-Bubeneč. 11.11.2002 - 20.1.2003
Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií. 11.11.2002 - 20.1.2003
Pohledávka společnosti na splacení celkového emisního kurzu8.750 ks akcií, tj. pohledávka ve výši 7,000.000,-Kč budesplacena započtením proti peněžité pohledávce společnostiJednota Cheb, spotřební družstvo, se sídlem Cheb, Evropská č.30, IČ: 00031941 vyplývající ze směnky ve výši 7,000.000,-Kč. 11.11.2002 - 20.1.2003
Pohledávka společnosti na splacení celkového emisního kurzu87.500 ks akcií, tj. pohledávka ve výši 70,000.000,-Kč budesplacena započtením proti peněžité pohledávce pana RobertaHrdiny, r.č. 710104/3840, bytem Mezírka 14, Brno vyplývající zesměnky ve výši 70,000.000,-Kč. 11.11.2002 - 20.1.2003
Pohledávka společnosti na splacení celkového emisního kurzu9.043 ks akcií, tj. pohledávka ve výši 7,234.400,-Kč budesplacena započtením prito peněžité pohledávce pana Tomáše Vítka,r.č. 720715/1996, bytem Charlese de Gaulla 540/11,Praha 6-Bubeneč vyplývající z Dohody o úvěru ze dne 1.6.1999, veznění dodatků, ve výši 7,234.400,-Kč. 11.11.2002 - 20.1.2003
Úpis bude probíhat 21 dnů od doručení návrhu akcií určitémuzájemci, a to v prostorách společnosti na adrese Praha 1,Václavské náměstí 47, ve III. patře v pracovní dny od 9.00 do16.00 hodin. Společnosti je povinna zaslat návrh smlouvy oupsání akcií určeným zájecům do 21 dnů ode dne nabytí právnímoci rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku. 11.11.2002 - 20.1.2003
Splacení akcií (určitý zájemce) peněžitým vkladem je povinenuzavřít smlouvu o započtení do 21 dnů ode dne uzavření smlouvy oupsání akcií v prostorách společnosti na adrese Praha 1,Václavské náměstí 47, ve III. patře. Návrh smlouvy o započteníobdrží upisovatel akcií při úpisu akcií. 11.11.2002 - 20.1.2003
K upisovaným akciím budou vydány tři poukázky na akcie vlistinné podobě, a to na 8.750 ks akcií, na 87.500 ks akcií a na9.043 ks akcií. Počty akcií na jednu poukázku odpovídají počtuakcií za jednu pohledávku. Poukázky na akcie budou do deseti dnůod uzavření smlouvy o započtení připraveny k vydání v prostoráchspolečnosti na adrese Praha 1, Václavské náměstí 47, ve III.patře v prácovní dny od 9.00 do 16.00 hodin. Po pravomocnémzápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku budoupoukázky na akcie vyměněny na výše uvedené adrese za listinnéakcie. Výměna bude předcházet dohoda, která bude obsahovat datum(nejpozději do deseti dnů od dohody) a hodinu výměny a požadavekmajitele poukázky na akcie, zda chce za poukázku na akciehromadnou listinnou akcii nebo jednotlivé akcie. 11.11.2002 - 20.1.2003
Valná hromada rozhodla o vzýšení základního kapitálu společnostiupsáním nových akcií.Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem o celkovou částku284 920 000,-Kč (slovy:dvěstěosmdesátčtyřimilionydevětsetdvacettisíc korun českých).Upisování akcií nad částku 284 920 000,-Kč (slovydvěstěosmdesátčtyřimilionydevětsetdvacettisíc korun českých) senepřípouští.Navrhovaný druh, podoba, forma, počet a jmenovitá hodnota akcií:Bude upsáno 356 150 ks (třistapadesátšesttisícjednostopadesátkusů) kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovitéhodnotě 800,-Kč (slovy: osmset korun českých). Emisní kurs jednéakcie se bude rovnat jmenovité hodnotě, tj. 800,-Kč (slovyosmset korun českých). 8.10.2001 - 15.2.2002
Úpis nových akcií:317 658 ks (slovy třistasedmnácttisícšestsetpadesátosm kusů)nových kmenových akcií znějící na majitele v listinné podoběbude upsáno peněžitým vkladem. Předností právo akcionářů k úpisu317 658 ks (slovy: třistasedmnácttisícšestsetpadesátosm kusů)akcií, které mají být upsány peněžitým vkladem se vylučuje.Důvodem vyloučení přednostního práva akiconářů k upsání akcií jezlepšení bilance a kreditility společnosti. Všech 317 658 ksslovy: (třistasedmnácttisícšestsetpadesátosm kusů) akcií budenabídnuto určitému zájemci, a to panu Ing. Tomáši Vítkovi,r.č.720715/1996, bytem Travná 1291, 198 00 Praha 9, který jevěřitelem společnosti. Akcie budou upsány ve smlouvě o upsáníakcií. Pohledávka společnosti na splacení celkového emisníhokurzu 317 658 ks (slovy: třistasedmnácttisícšestsetpadesátosmkusů) akcií, tj. pohledávka ve výši 254 126 400,- Kč(slovy:dvěstěpadesátčtyřimilionyjednostodvacetšettisícčtyřistakorun českých) bude splacena započtením proti peněžitépohledávce pana Ing. Tomáše Vítka, r.č.720715/1996, bytem Travná1291, 198 00 Praha 9, ze vzniklé Dohody o úvěru ze dne 1.6.1999a ve znění jejich dodatků ve výši 6 484 173, 96 USD(šestmilionůčtyřistaosmdesátčtyřitisicejednostosedmdesáttři96/100 amerických dolarů, tj. přepočtem kurzu ČNB ke dni konánívalné hromady ve výši 254 127 745,84 Kč (slovydvěstěpadesátčtyřimilionyjednostodvacetsedmtisícsedmsetčtyřicetpět 84/100 korun českých.38492 ks. (slovy: třicetosmtisícčtyřistadevadesátdva kusy)nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podoběbude upsáno nepeněžitým vkladem a bude nabídnuto určitémuzájemci, a to panu MUDr. Vítovi Urbancovi, r.č.701006/4116,bytem Benešovo nábřeží 3740, Zlín.Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění:Předmětem nepeněžitého vkladu jsou následující nemovitosti:obchodní dům (občanská vybavenost) čp. 422 stojící na pozemkuparc. č. st. 421-zastavěná plocha (občanská vybav.) s pozemkemparc. č.st.421-zastavěná plocha (občanská vybav.) zapsaná uKatastrálního úřadu v Mělníku na LV č. 3637 pro katastrálníúzemí Neratovice, obec Neratovice, okres Mělník.Nemovitosti jsou oceněny znaleckým posudkem, a to znaleckýcmposudkem pod poř. č. 3/2001 ze dne 7.3.2000 A+Analýzy, s.r.o.,Ing. Zdeněk Franta, Csc. a pod poř. č.8/2001 ze dne 7.3.2001Doc. Ing. Františka Čiháka, Csc., kteří vklad ohodnotili 30 794220,-Kč (slovy:třicetmilionůsedmsetdevadesátčtyřitisícedvěstědvacet korunčeských). 8.10.2001 - 15.2.2002
Mimořádná valná hromada výše uvedené nemovitosti oceňuje částkou 30 794 220,-Kč, což odpovídá úpisu 38492 ks akcií o nominálníhodnotě 800,- na 1 akcii a 620 Kč se přiděluje do rezervníhofondu. 8.10.2001 - 15.2.2002
Výše citované nemovitosti jsou ve vlastnictví Dr. Víta Urbance,r.č.701006/4116, bytem Benešovo nábř. 3740, Zlín, kterému budenabídnut úpis všech 38 492 ks (slovy:třicetosmtisícčtyřistadevadesátdva kusy) akcií. 8.10.2001 - 15.2.2002
Úpis bude probíhat 21 dní od doručení návrhu na uzavření smlouvyo upsání akcií zájemci, a to v provozních prostorách společnostina adrese Václavské nám. 47, Praha 1, v pracovní dny od 9.00 do12.00 hodin. Představenstvo je povinno zaslat návrh smlouvy oupsání akcií zájemci do 21 dnů ode dne zápisu rozhodnutí valnéhromady o zvýšeni základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8.10.2001 - 15.2.2002
Splacení emisního konkursu.Upisovatel akcií nepeněžitým vkladem je povinen splatitnepeněžitý vklad (předat písemné prohlášení dle § 60 odst. 1obch. zákoníku v platném znění a nemovitost) do tří týdnů odedne upsání akcií v provozním sídle společnosti na adreseVáclavské nám. 47, Praha 1, popř. po dohodě v místě, kde ležínemovitost. 8.10.2001 - 15.2.2002
Upisovatel akcií peněžitým vkladem je povinen uzavřít smlouvu ozapočtení do tří týdnůů ode dne upsání akcií v provozním sídlespolečnosti Václavské nám. 47, Praha 1. 8.10.2001 - 15.2.2002
Valná hromada konaná dne 31,8,2000 rozhodla o zvýšení základníhojmění společnosti upsáním nových akcií. Základní jmění budezvýšeno nepeněžitým vkladem o částku 308 056 800,- Kč.Upisování akcií nad částku 308 056 800,- Kč se nepřipouští.Navrhovaný druh, podoba, forma, počet a jmenovitá hodnota akcií:Bude upsáno 385 071 ks kmenových akcií na majitele v listinnépodobě o jmenovité hodnotě 800,- Kč každá.Emisní kurz jedné akcie se bude rovnat jmenovité hodnotěupisované akcie, tj. 800,- Kč.Úpis nových akcií: Všechny nově upisované akcie znějící namajitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 800,- Kč na akciibudou upsány nepeněžitým vkladem. Úpis bude probíhat 2 týdnyode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základníhojmění do obchodního rejstříku, a to v provozním sídlespolečnosti Czech Property Investments, a.s., Václavské náměstí47, Praha 1 od 9,00 do 12,00 hod.Splacení emisního kurzu: Upisovatel akcií nepeněžitým vkladem jepovinen splatit nepeněžitý vklad do 3 týdnů ode dne upsání akciív provozním sídle společnosti Václavské náměstí 47, Praha 1,popř. po dohodě v místě, kde leží nemovitost.Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění: Předmětemnepeněžitého vkladu jsou následující nemovitosti a pohledávka:Předmět nepeněžitého vkladu:A/- občanská vybavenost čp. 102 na pozemku parc. č. st. 143/2 -občanská vybavenost, pozemek jiného vlastníka, zapsaná uKatastrálního úřadu v Chebu na LV 472 pro k.ú. Lipová u Chebu,obec Lipová, okres Cheb- občanská vybavenost, na LV bez čp., stojící na pozemku parc.č. st. 554 - zastavěná plocha občanská vybav. s pozemkem parc č.st. 554 zastavěná plocha občanská vybav. - zapsaná uKatastrálního úřadu v Chebu na LV č. 554 pro k.ú. Hazlov, obecHazlov, okres Cheb- občanská vybavenost čp. 355 na pozemku parc. č. st. 723,občanská vybavenost, pozemek jiného vlastníka, zapsaná uKatastrálního úřadu v Chebu na LV č. 56 pro k.ú. FrantiškovyLázně, obec Františkovy Lázně, okres Cheb- občanská vybavenost čp. 333 na pozemku parc. č. st. 652 -zastavěná plocha občanská vyb. s pozemkem parc.č. st. 652 -zastavěná plocha občanská vyb. zapsaná u Katastrálního úřadu vChebu na LV č. 323 pro k.ú. Velká Hleďsebe, obec Velká Hleďsebe,okres ChebNemovitosti jsou oceněny dvěma znaleckými posudky, a to znaleckýmposudkem Ing. Zdeňka Franty, CSc. ze dne 20,7,2000, který vkladohodnotil částkou 14 841 520,- Kč a znaleckým posudkem Doc. Ing.Františka Čiháka ze dne 20,7,2000, který vklad ohodnotil částkou14 806 790,- Kč. Valná hromada výše uvedené nemovitosti oceňuječástkou 14 806 400,- Kč, což odpovídá úpisu 18 508 ks akcií onominální hodnotě 800,- Kč na 1 akcii. Výše citované nemovitostijsou ve vlastnictví Jednota Cheb spotřební družstvo, IČO:00031941, Evropská 30, Cheb, které bude nabídnut úpis všech 18508 ks akcií.B/občanská vybavenost č.p. 2344 na pozemku parc. č. st. 6810 -zastavěná plocha občan. vybav. s pozemkem parc. č. st. 6810 -zastavěná plocha občan. vybav., pozemky parc. č. 836/5 8.11.2000 - 8.10.2001
Valná hromady konaná dne 28.5.1999 rozhodla o zvýšení základníhojmění společnosti upsáním nových akcií. Základní jmění budezvýšeno nepeněžitým vkladem o částku 342.483.200,- Kč. Upisováníakcií nad částku 342.483.200,- Kč se nepřipouští.Navrhovaný druh, podoba, forma, počet a jmenovitá hodnota akcií:Bude upsáno 428.104 ks kmenových akcií na majitele v zaknihovanépodobě o jmenovité hodnotě 800,- Kč každá. Emisní kurs jednéakcie se bude rovnat jmenovité hodnotě, tj. 800,- Kč.Úpis nových akcií:428.104 ks nových kmenových akcií znějících na majitele vzaknihované podobě bude upsáno nepeněžitým vkladem. Úpis budeprobíha jedne týden ode dne nabytí právní moci usneseníKrajského obchodního soudu v Praze o zápisu rozhodnutí o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku, a to v provozníchprostorách společnosti Václavské náměstí 47, Praha 1. Úpis budeprobíhat vždy v pracovní den od 9,00 do 12,00 hodin.Splacení emisního kurzu:Upisovatel akcií nepeněžitým vkladem je povinen splatitnepeněžitý vklad ( předat písemné prohlášení dle § 60 odst. 1obchodního zákoníku v platném znění a nemovitosti ) do 3 týdnůode dne upsání akcií v provozním sídle společnosti Václavskénáměstí 47, Praha 1, popř. po dohodě v místě, kde ležínemovitosti.Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění:Veškeré nemovitosti jsou ve vlastnictví Včela - Spotřebnídružstvo Praha P8, Střelničná 1347/47, IČO 00032468/00, kterébude nabídnut úpis všech 428.104 ks akcií. 21.7.1999 - 1.12.1999
Valná hromada dne 31.7.1998 rozhodla o zvýšení základního jměníspolečnosti upsáním nových akcií. Základní jmění bude zvýšeno vcelkovém rozsahu o částku 363.569.600,- Kč, a to jednakpeněžitým vkladem v rozsahu 180.000.000,- Kč a jednaknepeněžitým vkladem v rozsahu 183.569.600,- Kč. Upisování akciínad částku 363.569.600,- Kč se nepřipouští.Navrhovaný druh, podoba, forma, počet a jmenovitá hodnota akcií:Bude upsáno 454.462 ks nových kmenových akcií na majitele vzaknihované podobě o jmenovité hodnotě 800 Kč každá. Emisní kursjedné akcie se bude rovnat jmenovité hodnotě upisované akcie, tj800 Kč.- Vyloučení přednostního práva dle § 204a) obchodního zákoníku:Valná hromada v důležitém obchodním zájmu, kterým je zlepšenífinanční situace společnosti a zvýšení její kredibility,vylučuje přenostní právo všech akcionářů k úpisu nových akciípeněžitým vkladem Celý peněžitý vklad, tj. úpis 225.000 ks akciío celkové nominální hodnotě 180.000.000,- Kč ( 800,- Kč na akcii) bude nabídnut určitému zájemci, a to společnosti Istrokapitál,a.s. se sídlem Sabinovská 10., Bratislava, IČO 35704063.- Úpis nových akcií: 225.000 ks kmenových akcií znějících namajitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě a emisnímkurzu 800,- Kč na akcii bude upsáno peněžitým vkladem a 229.462ks kmenových akcií znějících na majitele v zaknihované podobě ojmenovité hodnotě a emisním kurzu 800,- Kč na akcii bude upsánonepeněžitým vkladem. Úpis bude probíhat 1 týden ode dne nabytíprávní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisurozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, ato v prostorách akvokátní kanceláře Henyš, Mikysek & Partneřise sídlem Hradební 9, Praha 1. Úpis bude probíhat vždy vpracovní den od 9.00 do 12.00 hod.- Splacení emisního kursu:Upisovatel akcií peněžitým vkladem, je povinen splatit na účetč. 19-5458780267/0100 vedený u Komerční banky pobočka PrahaSpálená ulice do 30.10.1998 alespoň 30% jmenovité hodnotyupsaných akcií. Upisovatelé akcií nepeněžitým vkladem jsoupovinni splatit nepeněžité vklady (předat písemné prohlášení dle§ 60 odst. 1 obchodního zákoníku, v platném znění a nemovitost )do 3 týdnů od upsání akcií v odvokátní kanceláři Henyš, Mikysek& Partneři, Hradební 9, Praha 1, popř. po dohodě v místě, kdeleží nemovitost.- Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho eceněníPředmětem nepeněžitého vkladu jsou následující nemovitosti:a) pozemek parc č. 643, p.č. 661, parc. č. 675, p.č. 677/1-k.ú.Koterov, obec Plzeň 2, okr. Plzeň - město, p.č. 1432/7 - k.ú.Valcha, obec Plzeň 3, okr. Plzeň - město, p.č. 445/5. p.č.601/2, p.č. 603/7,p.č. 603/8, p.č. 603/9, p.č. 603/10, p.č.603/11, p.č. 603/12, p.č. 603/13, p.č. 603/14, p.č. 603/15, p.č.63/16, p.č. 603/17, p.č. 603/18, p.č. 603/19, p.č. 603/20, p.č.611/2, p.č. 613/2, p.č. 613/3,p.č. 613/4, p.č. 619,p.č.627,p.č. 634/7 p.č.634/8,p.č.634/9, p.č. 634/10, p.č.634/11, p.č. 634/12, p.č. 642/2, p.č. 668/2, p.č. 675/1, p.č.680/3, p.č. 681/2, p.č. 697/1, p.č. 6 10.9.1998 - 4.11.1998
Valná hromada rozhodla dne 22.10.1996 o snížení základního jměníz důvodů krytí ztráty společnosti za rok 1995 a to ze základníhojmění 22.864.000,-Kč na 18.291.200,- Kč. Snížení bude provedenosnížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti z 1.000,- Kčna 800,- Kč. 18.12.1996
Přijaty nový statut a nové stanovy ve znění opraveného § 32stanov, oba dokumenty byly schváleny valnou hromadou dne29.6.1993, rozhodnutí ministerstva financí ČR ze dne 5.10.1993č.j. 101/55 561/1993. 20.10.1993
Zakladatel společnosti:AGROBANKA MLADÁ BOLESLAV a.s. Bělská 151, Mladá Boleslavzastoupená generálním ředitelem ing. Janem Šulcem. 17.12.1991 - 20.10.1993
Údaje o zřízení společnosti:Akciová společnost byla zřízena zakladatelským plánem ze dne18.10.1991. Zakladatel sepsal stanovy, jmenoval členypředstavenstva, dozorčí rady a revizora účtů. 17.12.1991 - 20.10.1993

Aktuální kontaktní údaje Czech Property Investments, a.s.

Kapitál Czech Property Investments, a.s.

zakladni jmění 6 187 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.12.2012
zakladni jmění 4 428 140 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.12.2011 - 11.12.2012
zakladni jmění 3 093 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.11.2010 - 21.12.2011
zakladni jmění 1 593 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.2.2010 - 29.11.2010
zakladni jmění 1 093 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.1.2003 - 8.2.2010
zakladni jmění 1 009 260 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.3.2002 - 20.1.2003
zakladni jmění 724 344 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.12.1999 - 11.3.2002
zakladni jmění 381 861 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.11.1998 - 1.12.1999
zakladni jmění 18 291 200 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.9.1997 - 4.11.1998
zakladni jmění 22 864 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.10.1993 - 22.9.1997
zakladni jmění 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.12.1991 - 20.10.1993

Sídlo Czech Property Investments, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vladislavova 1390 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
1.7.2015
Adresa Václavské náměstí 1601 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 11000
24.1.2007 - 1.7.2015
Adresa Hradební 9 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Hradební 9/768
10.9.1998 - 24.1.2007
Adresa Štěpánská 16 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Štěpánská 16
28.6.1996 - 10.9.1998
Adresa Pivovarská 113 , Mladá Boleslav Česká republika
Mladá Boleslav, Pivovarská 113
20.10.1993 - 28.6.1996
Adresa Bělská 151 , 293 80 Mladá Boleslav Česká republika
Mladá Boleslav, Bělská 151, PSČ 29380
17.12.1991 - 20.10.1993

Předmět podnikání Czech Property Investments, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů anebytových prostor 1.2.2010
provádění veřejných dražeb - dobrovolných 1.2.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.2.2010
služby voblasti asministrativní správy aslužby organizačně hospodářské povahy 21.11.2007 - 1.2.2010
provádění veřejných dražeb a) dobrovolných 21.11.2007 - 1.2.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 14.5.2003
zprostředkování obchodu 14.5.2003 - 1.2.2010
realitní činnost 14.5.2003 - 1.2.2010
správa a údržba nemovitostí 14.5.2003 - 1.2.2010
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 14.5.2003 - 1.2.2010
reklamní činnost a marketing 14.5.2003 - 1.2.2010
zprostředkování služeb 14.5.2003 - 1.2.2010
provádění veřejných dražeb 14.5.2003 - 21.11.2007
správa movitého a nemovitého majetku 21.7.1999 - 14.5.2003
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, včetněposkytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádnýprovoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 21.7.1999 - 14.5.2003
poradenská činnost v oblasti investic 21.7.1999 - 14.5.2003
provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn aodstraňování 21.7.1999 - 14.5.2003
reklamní činnost 21.7.1999 - 14.5.2003
inženýrsko-technická činnost ve stavebnictví 21.7.1999 - 14.5.2003
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 28.6.1996 - 14.5.2003
realitní kancelář 28.6.1996 - 14.5.2003
Předmětem činnosti společnosti je shromažďování peněžníchprostředků právnických a fyzických osob za účelem jejich použitína účasti na podnikání podle zákona č. 248/1992 Sb. oinvestičních společnostech a investičních fondech. 20.10.1993 - 28.6.1996
soustředění privatizačních kupónů od obyvatelstva, organizováníIPF, získávání podílů na majetku privatizovaných podniků,obchodování s cennými papíry privatizovaných podniků,investování do perspektivních programů a spoluúčast na dalšímrozvoji privatizovaných podniků a další formy rozšiřovánímajetku fondu 17.12.1991 - 20.10.1993

vedení firmy Czech Property Investments, a.s.

Statutární orgán Czech Property Investments, a.s.

Platnost údajů od - do
člen představenstva Ing. Mgr. Martin Němeček 29.4.2016
Vznik členství 29.4.2016
Adresa: Jakubská 649 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Jakubská 649/8, Staré Město, 110 00 Praha 1
Předseda představenstva Ing. Zdeněk Havelka 25.11.2016
Vznik členství 13.11.2014
Vznik funkce 13.11.2014
Adresa: Loretánská 106 , 118 00 Praha 1 Česká republika
Loretánská 106/23, Hradčany, 118 00 Praha 1
člen představenstva Ing. Jan Šulc 17.12.1991 - 2.2.1995
Adresa: Leknínová 3 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Leknínová 3
člen představenstva Ing. Vladimír Novotný 17.12.1991 - 2.2.1995
Adresa: Vondrušova 1155 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Vondrušova 1155
člen představenstva Ing. Petr Hejn 17.12.1991 - 28.6.1996
Adresa: Jičínská 230 , Sobotka Česká republika
Sobotka, Jičínská 230, okres Jičín
člen představenstva Ing. Josef Pavlík 2.2.1995 - 28.6.1996
Adresa: Pod strašnickou vinicí 13 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Pod strašnickou vinicí 13A
člen představenstva Ing. Petr Bázler 2.2.1995 - 28.6.1996
Adresa: Václava Klementa 321 , Mladá Boleslav Česká republika
Mladá Boleslav, Václava Klementa 321
člen představenstva Radovan Vítek 28.6.1996 - 21.1.1998
Adresa: Minská 41 , Brno Česká republika
Brno, Minská 41, okres Brno-město, PSČ 61600
člen představenstva Vít Urbanec 28.6.1996 - 10.9.1998
Adresa: Benešovo nábřeží 3740 , 760 01 Zlín Česká republika
Zlín, Benešovo nábřeží 3740, PSČ 76001
člen představenstva Ondřej Dvořák 28.6.1996 - 10.9.1998
Adresa: Kropáčkova 559 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kropáčkova 559
člen představenstva Ing. Miroslav Škvára 10.9.1998 - 21.7.1999
Adresa: Sečská 15 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Sečská 15, PSČ 10000
člen představenstva Ing. Dalibor Dušek 21.1.1998 - 14.5.2003
Zánik funkce 26.3.2003
Adresa: Svatoslavova 24 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Svatoslavova 24/849, PSČ 14000
člen představenstva Milan Trněný 10.9.1998 - 14.7.2005
Zánik funkce 31.10.2003
Adresa: Bellova 16 , Brno Česká republika
Brno, Bellova 16, okres Brno-město, PSČ 62300
člen představenstva Mgr. Josef Štolba 21.7.1999 - 14.7.2005
Zánik funkce 28.8.2004
Adresa: Slavíčkova 787 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Slavíčkova 787/11, PSČ 40001
člen představenstva Ing. Zdeněk Havelka 14.5.2003 - 24.1.2007
Vznik funkce 26.3.2003
Adresa: Slámova 462 , 383 01 Prachatice Česká republika
Prachatice, Slámova 462, PSČ 38301
člen představenstva Mgr. Josef Štolba 14.7.2005 - 7.7.2010
Vznik funkce 22.6.2005
Zánik funkce 29.6.2010
Adresa: Slavíčkova 787 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Slavíčkova 787/11, PSČ 40001
Jméno Milan Trněný 14.7.2005 - 7.7.2010
Vznik funkce 22.6.2005
Zánik funkce 29.6.2010
Adresa: Bellova 16 , 623 00 Brno Česká republika
Brno, Bellova 16, PSČ 62300
předseda představenstva Ing. Zdeněk Havelka 24.1.2007 - 2.12.2011
Zánik členství 30.11.2011
Vznik funkce 11.1.2007
Zánik funkce 30.11.2011
Adresa: Slámova 462 , 383 01 Prachatice Česká republika
Prachatice, Slámova 462, PSČ 38301
člen představenstva Mgr. Josef Štolba 7.7.2010 - 2.12.2011
Vznik členství 29.6.2010
Zánik členství 30.11.2011
Adresa: Slavíčkova 787 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Slavíčkova 787/11, PSČ 40001
člen představenstva Milan Trněný 7.7.2010 - 2.12.2011
Vznik členství 29.6.2010
Zánik členství 30.11.2011
Adresa: Bellova 0 , 623 00 Brno Česká republika
Brno, Bellova /16, PSČ 62300
místopředseda představenstva Mgr. Marek Stubley 2.12.2011 - 25.8.2013
Vznik členství 30.11.2011
Zánik členství 14.2.2014
Vznik funkce 30.11.2011
Zánik funkce 14.2.2014
Adresa: Hlavní 236 , 750 02 Přerov Česká republika
Přerov, Hlavní 236/15, PSČ 75002
předseda představenstva JUDr. Radovan Vítek 2.12.2011 - 23.11.2013
Vznik členství 30.11.2011
Zánik členství 14.2.2014
Vznik funkce 30.11.2011
Zánik funkce 14.2.2014
Adresa: Minská 0 , 616 00 Brno Česká republika
Brno, Minská /41, PSČ 61600
člen představenstva Marie Vítková 2.12.2011 - 23.11.2013
Vznik členství 30.11.2011
Zánik členství 14.2.2014
Adresa: V Šáreckém údolí 192 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, V Šáreckém údolí 192/30, PSČ 16000
místopředseda představenstva Mgr. Marek Stubley 25.8.2013 - 11.3.2014
Vznik členství 30.11.2011
Zánik členství 14.2.2014
Vznik funkce 30.11.2011
Zánik funkce 14.2.2014
Adresa: Karlštejnská 519 , 252 29 Lety Česká republika
Karlštejnská 519, 252 29 Lety
předseda představenstva JUDr. Radovan Vítek 23.11.2013 - 11.3.2014
Vznik členství 30.11.2011
Zánik členství 14.2.2014
Vznik funkce 30.11.2011
Zánik funkce 14.2.2014
Adresa: Minská 126 , 616 00 Brno Česká republika
Minská 126/41, Žabovřesky, 616 00 Brno
člen představenstva Marie Vítková 23.11.2013 - 11.3.2014
Vznik členství 30.11.2011
Zánik členství 14.2.2014
Adresa: V Šáreckém údolí 192 , 160 00 Praha 6 Česká republika
V Šáreckém údolí 192/30, Dejvice, 160 00 Praha 6
předseda představenstva JUDr. Radovan Vítek 11.3.2014 - 21.11.2014
Vznik členství 15.2.2014
Zánik členství 13.11.2014
Vznik funkce 15.2.2014
Zánik funkce 13.11.2014
Adresa: Minská 126 , 616 00 Brno Česká republika
Minská 126/41, Žabovřesky, 616 00 Brno
místopředseda představenstva Mgr. Kristína Magdolenová 11.3.2014 - 21.11.2014
Vznik členství 15.2.2014
Vznik funkce 15.2.2014
Adresa: U průhonu 1242 , 170 00 Praha 7 Česká republika
U průhonu 1242/52, Holešovice, 170 00 Praha 7
člen představenstva Marie Vítková 11.3.2014 - 21.11.2014
Vznik členství 5.2.2014
Zánik členství 13.11.2014
Adresa: V Šáreckém údolí 192 , 160 00 Praha 6 Česká republika
V Šáreckém údolí 192/30, Dejvice, 160 00 Praha 6
člen představenstva Mgr. Kristína Magdolenová 21.11.2014 - 29.4.2016
Vznik členství 15.2.2014
Zánik členství 29.4.2016
Adresa: U průhonu 1242 , 170 00 Praha 7 Česká republika
U průhonu 1242/52, Holešovice, 170 00 Praha 7
Předseda představenstva Ing. Zdeněk Havelka 21.11.2014 - 25.11.2016
Vznik členství 13.11.2014
Vznik funkce 13.11.2014
Adresa: Slámova 462 , 383 01 Prachatice Česká republika
Slámova 462, Prachatice II, 383 01 Prachatice

Dozorčí rada Czech Property Investments, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Milan Trněný 16.6.2014
Vznik členství 5.6.2014
Adresa: Bellova 355 , 623 00 Brno Česká republika
Bellova 355/16, Kohoutovice, 623 00 Brno
předseda Ing. Marie Dürrová 20.10.1993 - 28.6.1996
Adresa: Žižkova 147 , Bakov nad Jizerou Česká republika
Bakov nad Jizerou, Žižkova 147, okres Mladá Boleslav
člen Ing. Vojtěch Strnad 20.10.1993 - 28.6.1996
Adresa: Boleslavská 394 , Mšeno Česká republika
Mšeno, Boleslavská 394, okres Mělník
člen Stanislav Mičík 20.10.1993 - 28.6.1996
Adresa: Vinařická 447 , Dobrovice Česká republika
Dobrovice, Vinařická 447, okres Mladá Boleslav
Jméno Anton Siekel 28.6.1996 - 21.1.1998
Adresa: Šustekova 21 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Šustekova 21
Jméno Ing. Pavel Menšík 28.6.1996 - 21.1.1998
Adresa: Vršovická 62 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vršovická 62
člen Ing. Eva Vítková 28.6.1996 - 21.1.1998
Adresa: Dostojevského rad 17 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Dostojevského rad 17
Jméno Braňo Prieložný 21.1.1998 - 8.10.2001
Zánik funkce 22.5.2001
Adresa: Stropkovská 19 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Stropkovská 19
Jméno Mario Hoffmann 21.1.1998 - 8.10.2001
Zánik funkce 22.5.2001
Adresa: Sabinovská 11 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Sabinovská 11
Jméno Radovan Vítek 21.1.1998 - 30.12.2004
Adresa: Minská 41 , Brno Česká republika
Brno, Minská 41, okres Brno-město, PSČ 61600
Člen dozorčí rady RNDr. Ondřej Dvořák 8.10.2001 - 23.1.2006
Zánik členství 28.12.2005
Vznik funkce 22.5.2001
Adresa: Kropáčova 559 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kropáčova 559/9, PSČ 14900
Člen dozorčí rady JUDr. Vladimír Sup 8.10.2001 - 24.1.2007
Vznik funkce 22.5.2001
Zánik funkce 22.8.2006
Adresa: Ke Skále 179 , Horoměřice Česká republika
Horoměřice, Ke Skále 179, okres Praha-západ, PSČ 25262
člen dozorčí rady Lenka Supová 30.12.2004 - 8.2.2007
Zánik členství 6.2.2007
Adresa: Ke Skále 179 , 252 62 Horoměřice Česká republika
Horoměřice, Ke Skále 179, PSČ 25262
člen dozorčí rady Anton Siekel 24.1.2007 - 21.11.2007
Vznik členství 10.1.2007
Zánik členství 27.9.2007
Adresa: Šustekova 21 , Bratislava Slovenská republika
85104 Bratislava, Šustekova 21
člen dozorčí rady Ing. Vojtěch Karas 8.2.2007 - 19.4.2010
Vznik členství 6.2.2007
Zánik členství 12.2.2010
Adresa: Sokolovská 85 , 186 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Sokolovská 85/104, PSČ 18600
člen dozorčí rady Alain Joseph Charbit 21.11.2007 - 19.4.2010
Vznik členství 27.9.2007
Zánik členství 12.2.2010
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Londýn, Whittaker Street 7, SWIW 8JQ
člen dozorčí rady Ing. Radan Kamenický 23.1.2006 - 26.10.2011
Vznik členství 28.12.2005
Zánik členství 25.3.2011
Adresa: Zahradní 1439 , 592 31 Nové Město na Moravě Česká republika
Nové Město na Moravě, Zahradní 1439, PSČ 59231
člen dozorčí rady Ing. Radan Kamenický 26.10.2011 - 31.5.2013
Vznik členství 25.3.2011
Zánik členství 5.6.2014
Adresa: Zahradní 1439 , 592 31 Nové Město na Moravě Česká republika
Nové Město na Moravě, Zahradní 1439, PSČ 59231
člen dozorčí rady Ing. Pavel Semrád 19.4.2010 - 28.6.2013
Vznik členství 12.2.2010
Zánik členství 5.6.2014
Adresa: Kladská 774 , 250 82 Úvaly Česká republika
Úvaly, Kladská 774, PSČ 25082
člen dozorčí rady JUDr. Vladimír Sup 19.4.2010 - 16.6.2014
Vznik členství 12.2.2010
Zánik členství 5.6.2014
Adresa: Ke Skále 179 , 252 62 Horoměřice Česká republika
Horoměřice, Ke Skále 179, PSČ 25262
člen dozorčí rady Ing. Radan Kamenický 31.5.2013 - 16.6.2014
Vznik členství 25.3.2011
Zánik členství 5.6.2014
Adresa: Zahradní 1439 , 592 31 Nové Město na Moravě Česká republika
Zahradní 1439, 592 31 Nové Město na Moravě
člen dozorčí rady Ing. Pavel Semrád 28.6.2013 - 16.6.2014
Vznik členství 12.2.2010
Zánik členství 5.6.2014
Adresa: Kladská 774 , 250 82 Úvaly Česká republika
Kladská 774, 250 82 Úvaly

Prokura Czech Property Investments, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Zdeněk Havelka 18.11.2013 - 21.11.2014
Adresa: Slámova 462 , 383 01 Prachatice Česká republika
Slámova 462, Prachatice II, 383 01 Prachatice
Jméno Martin Němeček 18.11.2013 - 29.4.2016
Adresa: Jakubská 649 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Jakubská 649/8, Staré Město, 110 00 Praha 1

Sbírka Listin Czech Property Investments, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1115/SL 94 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014 v AJ Městský soud v Praze 31.12.2014 22.1.2016 27.1.2016 254
B 1115/SL 93 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 27.6.2014 12.11.2015 25.11.2015 1
B 1115/SL 92 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora v AJ Městský soud v Praze 31.12.2013 12.11.2015 25.11.2015 283
B 1115/SL 88 ostatní zápis představenstva Městský soud v Praze 12.11.2014 14.11.2014 25.11.2014 1
B 1115/SL 87 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 6936/2014 Městský soud v Praze 13.11.2014 14.11.2014 25.11.2014 14
B 1115/SL 86 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 3472/2014 Městský soud v Praze 5.6.2014 10.6.2014 23.6.2014 14
B 1115/SL 85 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře - VH Městský soud v Praze 18.2.2014 28.2.2014 13.3.2014 1
B 1115/SL 84 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora v anglickém jazyce Městský soud v Praze 31.12.2012 3.3.2014 4.3.2014 258
B 1115/SL 83 účetní závěrka [2012], zpráva auditora k 30.6.2012 konsolidovaná Městský soud v Praze 30.6.2012 14.2.2014 20.2.2014 43
B 1115/SL 82 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.6.2013 14.2.2014 17.2.2014 1
B 1115/SL 81 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 6.11.2013 11.11.2013 19.11.2013 2
B 1115/SL 80 notářský zápis NZ 2370/2012 Městský soud v Praze 27.11.2012 29.11.2012 21.1.2013 8
B 1115/SL 79 výroční zpráva r. 2011 v českém jazyce Městský soud v Praze 31.12.2011 7.1.2013 14.1.2013 266
B 1115/SL 78 výroční zpráva r. 2011 v angl. jazyce Městský soud v Praze 31.12.2011 7.1.2013 14.1.2013 266
B 1115/SL 77 notářský zápis NZ 2084/2012 Městský soud v Praze 24.10.2012 12.11.2012 19.12.2012 8
B 1115/SL 76 notářský zápis NZ 2038/2012 Městský soud v Praze 17.10.2012 12.11.2012 19.12.2012 14
B 1115/SL 75 notářský zápis NZ 2037/2012 Městský soud v Praze 17.10.2012 12.11.2012 19.12.2012 12
B 1115/SL 73 notářský zápis NZ 1894/2012-projekt fúze Městský soud v Praze 1.10.2012 12.11.2012 19.12.2012 13
B 1115/SL 72 účetní závěrka, zpráva auditora zahaj.rozvaha k 1.1.2012 Městský soud v Praze 1.1.2012 12.11.2012 19.12.2012 12
B 1115/SL 71 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 12.11.2012 19.12.2012 82
B 1115/SL 74 notářský zápis NZ 2036/2012 Městský soud v Praze 17.10.2012 12.11.2012 19.11.2012 13
B 1115/SL 70 notářský zápis NZ 1894/2012-projekt fúze Městský soud v Praze 1.10.2012 4.10.2012 5.10.2012 11
B 1115/SL 69 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 12.1.2012 24.1.2012 153
B 1115/SL 68 notářský zápis NZ 2659/2011 Městský soud v Praze 7.12.2011 9.12.2011 5
B 1115/SL 67 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 30.11.2011 8.12.2011 9
B 1115/SL 66 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 2613/2011 Městský soud v Praze 30.11.2011 8.12.2011 20
B 1115/SL 65 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 /B14307/ Městský soud v Praze 31.12.2010 8.7.2011 15.9.2011 25
B 1115/SL 64 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010/B 6969/ Městský soud v Praze 31.12.2010 18.7.2011 15.9.2011 22
B 1115/SL 63 účetní závěrka, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2010 8.7.2011 15.9.2011 49
B 1115/SL 62 notářský zápis NZ 1381/2011-projekt fúze Městský soud v Praze 7.7.2011 8.7.2011 15.9.2011 15
B 1115/SL 61 notářský zápis NZ 1380/2011-projket fúze Městský soud v Praze 7.7.2011 8.7.2011 15.9.2011 12
B 1115/SL 60 notářský zápis NZ 1379/2011-projekt fúze Městský soud v Praze 7.7.2011 8.7.2011 15.9.2011 12
B 1115/SL 59 notářský zápis NZ-1305/2011 Městský soud v Praze 23.6.2011 8.7.2011 15.9.2011 8
B 1115/SL 58 ostatní - projekt vnitrostát. fúze Městský soud v Praze 25.5.2011 1.6.2011 1.6.2011 5
B 1115/SL 57 notářský zápis NZ 1999/2010 Městský soud v Praze 16.11.2010 19.11.2010 6
B 1115/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.11.2010 10.11.2010 125
B 1115/SL 53 ostatní zápis o konání řádné VH. Městský soud v Praze 29.6.2010 7.7.2010 4
B 1115/SL 52 ostatní rozhodnutí akcionáře Městský soud v Praze 25.5.2009 24.2.2010 24.2.2010 1
B 1115/SL 51 ostatní rozhodnutí akcionáře Městský soud v Praze 21.4.2008 24.2.2010 24.2.2010 1
B 1115/SL 50 ostatní rozhodnutí akcionáře Městský soud v Praze 10.4.2007 24.2.2010 24.2.2010 1
B 1115/SL 49 notářský zápis NZ 113/2010 Městský soud v Praze 28.1.2010 10.2.2010 7
B 1115/SL 48 výroční zpráva dodatek k výr.zprávě r.2008 Městský soud v Praze 8.1.2010 11.1.2010 2
B 1115/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2008 8.1.2010 11.1.2010 157
B 1115/SL 46 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.6.08 Městský soud v Praze 30.6.2008 23.3.2009 1
B 1115/SL 45 notářský zápis -NZ991/08-proj.rozdělení Městský soud v Praze 15.11.2008 23.3.2009 20
B 1115/SL 44 ostatní - projekt rozdělení Městský soud v Praze 5.11.2008 12.11.2008 13.11.2008 12
B 1115/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.8.2008 25.8.2008 130
B 1115/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 28.1.2008 29.1.2008 107
B 1115/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.8.2007 29.8.2007 132
B 1115/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 30.5.2007 30.5.2007 0
B 1115/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+příloha Městský soud v Praze 31.12.2003 6.8.2004 31.8.2004 0
B 1115/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002+audit Městský soud v Praze 31.12.2002 29.7.2004 17.8.2004 0
B 1115/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva + přílohy r. 2000 Městský soud v Praze 31.12.2001 5.6.2002 12.6.2002 0
B 1115/SL 9 ostatní -tržní ocenění 6x Městský soud v Praze 20.6.1998 5.9.2001 0
B 1115/SL 8 posudek znalce -č.24/2000, Městský soud v Praze 20.7.2000 5.9.2001 0
B 1115/SL 7 posudek znalce -č.11-99,46/99,12/2000 Městský soud v Praze 5.9.2001 0
B 1115/SL 6 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 334/2000 - změny Městský soud v Praze 31.8.2000 5.9.2001 0
B 1115/SL 5 notářský zápis NZ 203/99 - změna stanov Městský soud v Praze 28.5.1999 5.9.2001 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Czech Property Investments, a.s.

IČO (identifikační číslo) 42716161
Jméno Czech Property Investments, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 17.12.1991
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 2

Sídlo Czech Property Investments, a.s.

Živnosti a provozovny Czech Property Investments, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.6.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Vladislavova 1390/17, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1012050831
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 12.2.2018

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.5.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Vladislavova 1390/17, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1012050831
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.2.2018

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.1991
Zánik oprávnění 30.9.2002

Živnost č. 4 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.6.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.6.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.6.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Inženýrsko-technická činnost ve stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.6.1999
Zánik oprávnění 30.9.2002

Živnost č. 8 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.6.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.6.1999
Zánik oprávnění 30.9.2002

Živnost č. 10 Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, včetně poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a neby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.6.1999
Zánik oprávnění 30.9.2002

Živnost č. 11 Montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.1.2002
Zánik oprávnění 26.9.2007

Živnost č. 12 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.2.2002
Zánik oprávnění 26.9.2007

Živnost č. 13 Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.2.2002
Zánik oprávnění 26.9.2007

Živnost č. 14 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.2.2002
Zánik oprávnění 26.9.2007

Živnost č. 15 Provádění veřejných dražeb - dobrovolných

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.7.2002
Zánik oprávnění 22.5.2018

Živnost č. 16 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Czech Property Investments, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Havelka
Člen statutárního orgánu Mgr. Ing. Martin Němeček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Czech Property Investments, a.s.

IČO: 42716161
Firma: Czech Property Investments, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz soukromé národní
Datum vzniku: 21.11.1991

Sídlo Czech Property Investments, a.s.

Sídlo: Vladislavova 1390/17, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
Průzkum trhu a veřejného mínění
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
tracking image