Firma CZECH PRINT CENTER a.s. IČO 43875548


CZECH PRINT CENTER a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CZECH PRINT CENTER a.s. (43875548) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Černokostelecká 613/145, Praha 108 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 12. 1991 a je stále aktivní. CZECH PRINT CENTER a.s. má celkem dvě provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o CZECH PRINT CENTER a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CZECH PRINT CENTER a.s. na Justice.cz
Detailní informace o CZECH PRINT CENTER a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro CZECH PRINT CENTER a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CZECH PRINT CENTER a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1076
IČO (identifikační číslo osoby) 43875548
Jméno CZECH PRINT CENTER a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 6.12.1991
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 19.8.2014
Jediný akcionář dne 25.06.2009 svým rozhodnutím obsaženým v notářském zápise NZ 410/2009, N 427/2009, sepsaném notářkou JUDr. Evou Cechlovou rozhodl takto: 1. Základní kapitál společnosti Ringier Print CZ a.s. se zvyšuje o částku 50.000.000,--Kč (slovy: padesát milionů korun českých), tedy z částku 55.000.000,--Kč (slovy: padeást pět milionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 105.000.000,--Kč ( slovy: jedno sto pět milionů korun českých), upsáním všech nových akcií předem určeným zájemcem, bez připuštění možnosti upisování akcií nad tuto částku. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových 500 ks kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 3. Všechny nové akcie v počtu 500 ks budou uspány jediným akcionářem společnosti Ringier Print CZ a.s., kterým je společnost RINGIER ČR a.s. (dále jen Upisovatel). 4. Emisní kurz každé nově upisované akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen tak, že Upisovatel započte svou pohledávku vůči společnosti Ringier Print CZ a.s. z titulu půjčky dle Smlouvy o půjčce ze dne 26.5.2009 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20.12.2007, proti části či celé pohledávce společnosti Ringier Print CZ a.s. na splacení emisního kurzu jím upsaných akcií. V případě, že by nedošlo k zápočtu pohledá vky, bude emisní kurz upsaných akcií splacen na účet společnosti Ringier Print CZ a.s. vedený u UniCredit Bank Czech Republic a.s., číslo účtu 5786006/2700. 5. Upisovatel upíše upisované akcie ve smlouvě o upsání akcií, uzavřené se společností Ringier Print CZ a.s. v písemné formě. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Představenstvo společnosti Ringier Print CZ a.s., vypracuje návrh smlouvy o upsání ak cií a odešle jej Upisovateli do jeho sídla uvedeného v seznamu akcionářů, nebo jej Upisovateli osobně předá, a to ve lhůtě třiceti dnů od provedení zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s ustanovením § 20 0da občanského soudního řádu. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce třiceti dnů od doručení jejího návrhu Upisovateli. 6. Upisovatel je povinen ve lhůtě třiceti dnů od upsání akcií, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií, splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií, představující peněžitý vklad ve výši 50.000.000,--Kč (slovy: padesát milionů korun českých) tak, že v té to lhůtě uzavře se společností Ringier Print CZ a.s. smlouvu o započtení pohledávek. Návrh smlouvy bude vypracován představenstvem společnosti Ringier Print CZ a.s. a bude zaslán či předán Upisovatelii společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií. Podpisy na smlouvě o započtení musí být úředně ověřeny. Smlouva o započtení s Upisovatelem musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 1.7.2009 - 23.9.2009
Jediný akcionář společnosti Ringier Print Praha a.s., společnost RINGIER ČR a.s. rozhodl dne 7.11.2003 v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Ringier Print Praha a.s. upsáním nových akcií takto: - Základní kapitál společnosti Ringier Print Praha a.s. se zvyšuje z dosavadní výše 1 000 000,- Kč o 54 000 000,- Kč, a to peněžitým vkladem. - Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. - Celková výše základního kapitálu zapsaná v obchodním rejstříku bude po upsání nových akcií činit 55 000 000,- Kč. - Počet upisovaných akcií: 100 kusů. - Jmenovité hodnoty upisovaných akcií : 540 000,- Kč za kus - Druh upisovaných akcií : Kmenové akcie - Podoba upisovaných akcií: Listinné akcie - Forma upisovaných akcií: Akcie na jméno - Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem s využitím přednostního práva. Upisování akcií nebude provedeno na základě veřejné nabídky. S novými akciemi jsou spojena stejná práva podle stanov společnosti jako s akciemi dosavadními. - Upisování akcií na základě přednostního práva : Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií připraví společnost Ringier Print Praha a.s. a tento návrh bude doručen společnosti RINGIER ČR a.s. do 14ti dnů po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapit álu společnosti Ringier Print Praha a.s. do obchodního rejstříku, a to buď doporučenou poštou nebo osobně některým z členů představenstva společnosti Ringier Print Praha a.s.. Akcie budou upsány ve lhůtě,která činí 28 dnů po obdržení návrhu na uzavření sm louvy o úpisu akcií. Tato lhůta je zárověň lhůtou pro výkon přednostního práva. Upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku,jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku . Počátek běhu lhůty pro výkon přednostního práva bude jedinému akcionáři oznámen formou dopisu doručeného buď doporučenou poštou nebo osobně některým z členů představentva společnosti Ringier Print Praha a.s. tak, aby ho společnost RINGIER ČR a.s. obdrže la spolu s návrhem na uzavření smlouvy o úpisu akcií. Místem pro výkon přednostního práva je sídlo společnosti Ringier Print Praha a.s., adresa Černokostelecká 613, 108 00 Praha 10. Na jednu dosavadní akcii o nominální hodnotě 10 000 Kč lze upsat jednu ak cii o nominální hodnotě 540 000 Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. Jmenovitá hodnota akcií upisovaných s využitím přednostního práva : 540 000 Kč. Druh akcií upisovaných s využitím přednostního práva: Kmenové akcie. Forma akcií upisovaných s využitím přednostního práva: Akcie na jméno. Podoba akcií upisovaných s využitím přednostního práva: Listinné akcie. Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: 540 000 Kč za akcii. - Upisování akcií bez využití přednostního práva: Veškeré akcie, které nebudou upsány na základě přednostního práva budou nabídnuty zájemci, společnosti Ringier Print s.r.o. se sídlem 709 70 Ostrava - Mar. Hory a Hulváky, Novinářská 1254/7, IČ 49702475. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií . Návrh smlouvy o upsání akcií připraví společnost Ringier Print Praha a.s. a tento návrh bude doručen společnosti Ringier Print s.r.o. do 14ti dnů po uplynutí lhůty pro upisování akcií na základě přednostního práva, a to buď doporučenou poštou nebo osobn ě některým z členů představenstva společnosti Ringier Print Praha a.s. Akcie budou upsány ve lhůtě,která činí 28 dnů po obdržení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií. Upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamít nutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bez využit í přednostního práva bude společnosti Ringier Print s.r.o. oznámen formou dopisu doručeného buď doporučenou poštou nebo osobně některým z členů představenstva společnosti Ringier Print Praha a.s tak, aby ho společnost Ringier Print s.r.o. obdržela spolu v návrhem na uzavření smlouvy o úpisu akcií. Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti Ringier Print Praha a.s., a dresa Černokostelecká 613, 108 00 Praha 10. Emisní kurs v případě upsání akcií bez využití přednostního práva činí 540 000 Kč za akcii. V případě, že budou akcie upsány jediným akcionářem nebo předem určeným zájemcem, musí být emisní kurs upisovaných akci í vždy splacen jednorázově v plné výši, tj. 54 000 000,- Kč na účet č. 5786399/2700 vedený u HVB Bank Czech Republic a.s. a lhůta pro splacení emisního kursu upsaných akcií v plné výši je 21 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. 10.2.2004 - 5.4.2004
Akciová společnost byla založena jednorázově zakladatelskou smlouvou ze dne 19. 10. 1990 Sb. Zakladatelskou smlouvou zaklada- telé schválili stanovy a ustanovili členy představenstva, dozorčí rady a revizora účtů. 13.1.1997
Jediným akcionářem je RINGIER ČR a.s., IČO 4076 6713. 13.1.1997 - 11.11.2014
Splaceno 700.000,-Kč. 25.7.1996 - 18.11.1997
Ze 100 % upsaného základního kapitálu bylo splaceno 100 %. 6.12.1991 - 25.7.1996
Akciová společnost byla založena jaednorázově zakladatelskou smlouvou ze dne 19. 10. 1990 Sb. Zakladatelskou smlouvou zaklada- telé schválili stanovy a ustanovili členy představenstva, dozorčí rady a revizora účtů. 6.12.1991 - 13.1.1997

Aktuální kontaktní údaje CZECH PRINT CENTER a.s.

Kapitál CZECH PRINT CENTER a.s.

zakladni jmění 105 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.9.2009
zakladni jmění 55 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.4.2004 - 23.9.2009
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.11.1997 - 5.4.2004
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.7.1996 - 18.11.1997
zakladni jmění 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.12.1991 - 25.7.1996

Akcie CZECH PRINT CENTER a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 10 500 4.11.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 500 23.9.2009 - 4.11.2016
Kmenové akcie na jméno 540 000 Kč 100 5.4.2004 - 4.11.2016
Akcie na jméno 10 000 Kč 100 25.7.1996 - 4.11.2016
Akcie na jméno 1 000 Kč 100 6.12.1991 - 25.7.1996

Sídlo CZECH PRINT CENTER a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Černokostelecká 613/145 , Praha 108 00 11.2.2016
Adresa Černokostelecká 613/145 , Praha 108 00 29.10.2007 - 11.2.2016
Adresa Černokostelecká 613/145 , Praha 108 00 21.6.2002 - 29.10.2007
Adresa Domažlická 1139/11 , Praha 130 00 20.2.2002 - 21.6.2002
Adresa Domažlická 1139/11 , Praha 130 00 25.7.1996 - 20.2.2002
Adresa Na žertvách 132/24 , Praha 180 00 6.12.1991 - 25.7.1996

Předmět podnikání CZECH PRINT CENTER a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.7.2009
polygrafická výroba 21.6.2002 - 1.7.2009
vázání a konečné zpracování knih 21.6.2002 - 1.7.2009
kopírovací práce 21.6.2002 - 1.7.2009
balicí činnost 21.6.2002 - 1.7.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 21.6.2002 - 1.7.2009
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny 21.6.2002 - 1.7.2009
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 21.6.2002 - 1.7.2009
poskytování software 25.7.1996 - 1.7.2009
reklamní činnost 23.12.1992 - 1.7.2009
zprostřdkování a provádění reklamních činností ve všech hospo- dářských oblastech, včetně publicrelation 6.12.1991 - 23.12.1992
zpracování podkladů pro inzerci 6.12.1991 - 23.12.1992
inzertní poradenství 6.12.1991 - 23.12.1992
tvorby média-plánů 6.12.1991 - 23.12.1992
aktivizeční činnosti pro vydavatele 6.12.1991 - 23.12.1992
nabídky a realizace dalších přidružených reklamních akcí 6.12.1991 - 23.12.1992

vedení firmy CZECH PRINT CENTER a.s.

Statutární orgán CZECH PRINT CENTER a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná ve všech záležitostech týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za společnost navenek jsou oprávněni vždy dva členové představenstva společně. 19.8.2014
Za společnost jedná a za společnost podepisuje a) předseda představenstva nebo b) dva členové představenstva a to tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí svůj podpis. 13.1.1997 - 19.8.2014
Společnost zastupují: a) Přeseda představenstva nebo b) předseda a jeden člen představenstva nebo c) všichni členové představenstva a to tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu společnosti připojí svůj podpis. 6.12.1991 - 13.1.1997
člen představenstva Pavel Lochman 11.11.2014
Vznik členství 1.10.2014
Adresa: Na rovnosti 2854/13 , Praha 130 00
předseda představenstva Radomír Klein 18.12.2014
Vznik členství 4.11.2014
Vznik funkce 4.11.2014
Adresa: 85 , Odry 742 35
člen představenstva Petr Bába 18.12.2014
Vznik členství 4.11.2014
Vznik funkce 4.11.2014
Adresa: nábřeží Hynka Šlosara 451/15 , Hořovice 268 01
člen představenstva David Bregar 18.12.2014
Vznik členství 28.11.2014
Vznik funkce 28.11.2014
Adresa: Soukalova 2039/1 , Praha 143 00
člen představenstva Bruno Schwarzbach 17.8.2018
Vznik členství 11.7.2017
Adresa: 83 , Hukvaldy 739 46
předseda představenstva Michal Kuzmiak 6.12.1991 - 23.12.1992
Adresa: Řež 124 , 250 68 Řež Česká republika
místopředseda přestavenstva Michal Voráček 6.12.1991 - 23.12.1992
Adresa: Petra Rezka 1090/3 , Praha 140 00
člen představenstva Ulrich Florchinger 6.12.1991 - 23.12.1992
Adresa: Emmeterstrasse 12 , Beekenried - Švýcarsko Česká republika
místropředseda představenstva Jiří Klusáček 23.12.1992 - 25.7.1996
Adresa: Královická 1636/65 , Praha 100 00
člen představenstva Petr Chára 23.12.1992 - 25.7.1996
Adresa: Francouzská 80/6 , Praha 120 00
Jméno JUDr. Miroslav Kocanda 6.12.1991 - 19.11.1996
Adresa: Jílovská 1574 , 142 00 Praha 4 Česká republika
místropředseda představenstva Milan Kopecký 25.7.1996 - 19.11.1996
Adresa: Jaselská 542/32 , Praha 160 00
předseda představenstva Michal Voráček 23.12.1992 - 13.1.1997
Adresa: Petra Rezka 1090/3 , Praha 140 00
člen představenstva Jan Řezník 25.7.1996 - 13.1.1997
Adresa: Děčínská 471/4 , Praha 190 00
místropředseda představenstva Milan Kopecký 19.11.1996 - 13.1.1997
Adresa: Jaselská 542/32 , Praha 160 00
člen Vladimíra Hejlová 13.1.1997 - 18.11.1997
Adresa: Neklanova 113/26 , Praha 128 00
předseda Christian Müller nar.12.5.1944 13.1.1997 - 28.5.1999
Adresa: Žerotínova 1133/32 , Praha 130 00
člen ing. Milan Kopecký 13.1.1997 - 28.5.1999
Adresa: Jaselská 542/32 , Praha 160 00
člen PhDr. Petr Váňa 13.1.1997 - 28.5.1999
Adresa: U Zvonařky 1415/11 , Praha 120 00
člen Vladimíra Šlegrová 18.11.1997 - 28.5.1999
Adresa: Žerotínova 1133/32 , Praha 130 00
člen Martina Pokorná 28.5.1999 - 20.2.2002
Zánik členství 23.2.2001
Adresa: Proutěná 427/28 , Praha 149 00
člen Radim Sladkovský 28.5.1999 - 20.2.2002
Zánik členství 23.2.2001
Adresa: Bělinského 962/3 , Praha 102 00
člen Daniela Musilová 28.5.1999 - 20.2.2002
Zánik členství 23.2.2001
Adresa: 358 , Měnín 664 57
předseda představenstva Silvia Lepiarczyk 28.5.1999 - 2.7.2003
Vznik členství 27.11.1998
Zánik členství 16.10.2002
Vznik funkce 30.11.1998
Adresa: Karlínské náměstí 238/6 , Praha 186 00
místopředseda představenstva Tomáš Böhm 28.5.1999 - 2.7.2003
Vznik členství 27.11.1998
Zánik členství 16.10.2002
Vznik funkce 30.11.1998
Adresa: Podéšťova 777 , Praha 156 00
člen Zdenka Nováková 20.2.2002 - 2.7.2003
Vznik členství 4.6.2001
Zánik členství 20.6.2002
Adresa: Dětská 2595/228 , Praha 100 00
předseda představenstva Thomas Peter Landolt 2.7.2003 - 10.2.2004
Vznik členství 20.6.2002
Zánik členství 30.6.2003
Vznik funkce 25.10.2002
Adresa: Švýcarská konfederace
Obstgartenweg 9, Gattikon
předseda představenstva Ing. Radomír Klein 10.2.2004 - 29.10.2007
Vznik členství 1.7.2003
Vznik funkce 2.7.2003
Adresa: Vrchní 1531/51 , Opava 747 05
člen představenstva Ing. Petr Bába 2.7.2003 - 23.1.2013
Vznik členství 17.10.2002
Zánik členství 17.10.2005
Adresa: Za valem 1374/9 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Vít Koc 2.7.2003 - 23.1.2013
Vznik členství 17.10.2002
Zánik členství 17.10.2005
Adresa: Nad vodovodem 2033/44 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Bruno Schwarzbach 24.10.2007 - 23.1.2013
Vznik členství 9.7.2007
Zánik členství 9.7.2012
Adresa: Zdeňka Chalabaly 3007/1 , Ostrava 700 30
předseda představenstva Ing. Radomír Klein 29.10.2007 - 23.1.2013
Vznik členství 1.7.2003
Zánik členství 1.7.2006
Vznik funkce 2.7.2003
Zánik funkce 1.7.2006
Adresa: Jasmínová 581/31 , Opava 746 01
člen představenstva Ing. Petr Herma 29.10.2007 - 23.1.2013
Vznik členství 9.7.2007
Zánik členství 9.7.2012
Adresa: Čkalovova 848/37 , Ostrava 708 00
předseda představenstva Radomír Klein 23.1.2013 - 29.1.2013
Vznik členství 2.7.2006
Zánik členství 2.11.2009
Vznik funkce 4.7.2006
Zánik funkce 2.11.2009
Adresa: Jasmínová 581/31 , Opava 746 01
člen představenstva Petr Bába 23.1.2013 - 29.1.2013
Vznik členství 18.10.2005
Zánik členství 2.11.2009
Adresa: nábřeží Hynka Šlosara 451/15 , Hořovice 268 01
člen představenstva Vít Koc 23.1.2013 - 29.1.2013
Vznik členství 18.10.2005
Zánik členství 2.11.2009
Adresa: Nad vodovodem 2033/44 , Praha 100 00
předseac představenstva Radomír Klein 29.1.2013 - 13.9.2014
Vznik členství 3.11.2009
Vznik funkce 3.11.2009
Adresa: Jasmínová 581/31 , Opava 746 01
člen představenstva Petr Herma 23.1.2013 - 11.11.2014
Vznik členství 10.7.2012
Zánik členství 30.9.2014
Zánik funkce 30.9.2014
Adresa: Čkalovova 848/37 , Ostrava 708 00
člen představenstva Vít Koc 29.1.2013 - 11.11.2014
Vznik členství 3.11.2009
Adresa: Nad vodovodem 2033/44 , Praha 100 00
člen představenstva Petr Bába 29.1.2013 - 18.12.2014
Vznik členství 2.11.2009
Zánik členství 3.11.2014
Zánik funkce 3.11.2014
Adresa: nábřeží Hynka Šlosara 451/15 , Hořovice 268 01
předseac představenstva Radomír Klein 13.9.2014 - 18.12.2014
Vznik členství 3.11.2009
Zánik členství 3.11.2014
Vznik funkce 3.11.2009
Zánik funkce 3.11.2014
Adresa: 85 , Odry 742 35
Jméno Vít Koc 11.11.2014 - 18.12.2014
Vznik členství 3.11.2009
Zánik členství 3.11.2014
Zánik funkce 3.11.2014
Adresa: Za kovárnou 422/15 , Praha 109 00
člen představenstva Bruno Schwarzbach 23.1.2013 - 6.1.2016
Vznik členství 10.7.2012
Adresa: Zdeňka Chalabaly 3007/1 , Ostrava 700 30
člen představenstva Vít Koc 18.12.2014 - 7.4.2018
Vznik členství 4.11.2014
Vznik funkce 4.11.2014
Adresa: Za kovárnou 422/15 , Praha 109 00
člen představenstva Bruno Schwarzbach 6.1.2016 - 17.8.2018
Vznik členství 10.7.2012
Zánik členství 10.7.2017
Adresa: 83 , Hukvaldy 739 46
člen představenstva Vít Koc 7.4.2018 - 17.8.2018
Vznik členství 4.11.2014
Zánik členství 30.6.2018
Vznik funkce 4.11.2014
Zánik funkce 30.6.2018
Adresa: Za kovárnou 422/15 , Praha 109 00

Dozorčí rada CZECH PRINT CENTER a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady PhDr. Libuše Šmuclerová 11.2.2016
Vznik členství 1.11.2013
Adresa: Barrandovská 180/46 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Stránský 8.6.2016
Vznik členství 1.11.2013
Adresa: Čistovická 1724 47, 163 00 Praha Česká republika
člen dozorčí rady Daniel Častvaj 15.4.2017
Vznik členství 28.11.2015
Adresa: Modřínová 929 , Mnichovice 251 64
člen Vladimír Větr 23.12.1992 - 13.1.1997
Adresa: Mezilesí 2070/44 , Praha 193 00
místopředseda Ulrich Flörchinger 23.12.1992 - 18.11.1997
Adresa: Emmeterstrasse 12 , Beckenried - Švýcarsko Česká republika
místopředseda Ulrich Flörchinger nar. 4.4.1953 19.11.1996 - 18.11.1997
Adresa: Emmeterstrasse 12 , Beckenried - Švýcarsko Švýcarská konfederace
člen Milan Budovič 18.11.1997 - 28.5.1999
Adresa: U Rajské zahrady 2857/1 , Praha 130 00
člen Jiří Klusáček 18.11.1997 - 27.11.2001
Zánik funkce 18.5.2000
Adresa: Královická 1636/65 , Praha 100 00
člen Ronald Trächsel 18.11.1997 - 2.7.2003
Vznik členství 20.8.1997
Zánik členství 20.11.1997
Adresa: Stallbergstrasse 13 , Biberist Švýcarská konfederace
člen Martin Kall 28.5.1999 - 2.7.2003
Vznik členství 27.11.1998
Zánik členství 16.10.2002
Adresa: Žerotínova 1133/32 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Silvia Lepiarczyk 2.7.2003 - 27.9.2008
Vznik členství 17.10.2002
Zánik členství 19.6.2008
Adresa: Karlínské náměstí 238/6 , Praha 186 00
Jméno Petr Tkadlec 27.11.2001 - 4.12.2008
Vznik členství 18.5.2000
Zánik členství 30.8.2008
Vznik funkce 18.5.2000
Zánik funkce 30.8.2008
Adresa: Fügnerova 446 , Kolín 280 02
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Stránský 4.12.2008 - 10.9.2014
Vznik členství 1.9.2008
Adresa: Čistovická 1700/62 , Praha 163 00
člen dozorčí rady PhDr. Libuše Šmuclerová 27.9.2008 - 11.11.2014
Vznik členství 20.6.2008
Zánik členství 20.6.2013
Adresa: Barrandovská 180/46 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Stránský 10.9.2014 - 11.11.2014
Vznik členství 1.9.2008
Zánik členství 1.9.2013
Adresa: Čistovická 1700/62 , Praha 163 00
člen dozorčí rady František Manoch 2.7.2003 - 10.8.2015
Vznik členství 13.12.2002
Adresa: 5. května 451/25 , Praha 140 00
člen dozorčí rady František Manoch 10.8.2015 - 13.11.2015
Vznik členství 13.12.2002
Zánik členství 21.3.2009
Adresa: 5. května 451/25 , Praha 140 00
člen dozorčí rady PhDr. Libuše Šmuclerová 11.11.2014 - 11.2.2016
Vznik členství 1.11.2013
Adresa: Barrandovská 180/46 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Stránský 11.11.2014 - 11.2.2016
Vznik členství 1.11.2013
Adresa: Čistovická 1700/62 , Praha 163 00
člen dozorčí rady František Manoch 13.11.2015 - 11.2.2016
Vznik členství 27.11.2010
Zánik členství 27.11.2015
Vznik funkce 27.11.2010
Zánik funkce 27.11.2015
Adresa: 5. května 451/25 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Stránský 11.2.2016 - 8.6.2016
Vznik členství 1.11.2013
Adresa: Čistovická 1700/62 , Praha 163 00
člen dozorčí rady Daniel Častvaj 11.2.2016 - 15.4.2017
Vznik členství 28.11.2015
Adresa: Modřínová 929 , Mnichovice 251 64

Sbírka Listin CZECH PRINT CENTER a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1076/SL 55 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 16.11.2015 12.1.2016 18.2.2016 1
B 1076/SL 54 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora +zpráva o vztazích za r.2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 6.11.2015 19.11.2015 42
B 1076/SL 53 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.11.2014 16.12.2014 23.12.2014 9
B 1076/SL 52 notářský zápis [NZ 802/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.11.2014 16.12.2014 23.12.2014 2
B 1076/SL 51 ostatní rozhodnutí jed. akc. Městský soud v Praze 4.11.2014 16.12.2014 23.12.2014 1
B 1076/SL 50 ostatní rozhodnutí jed. akc. Městský soud v Praze 25.10.2013 16.10.2014 20.11.2014 1
B 1076/SL 49 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 29.9.2014 16.10.2014 20.11.2014 1
B 1076/SL 48 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 15.9.2014 16.10.2014 20.11.2014 1
B 1076/SL 47 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 23.10.2014 19.11.2014 37
B 1076/SL 46 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 352/2014 Městský soud v Praze 19.6.2014 13.8.2014 2.9.2014 19
B 1076/SL 45 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.5.2014 21.5.2014 3.6.2014 14
B 1076/SL 44 notářský zápis NZ 684/2014 Městský soud v Praze 29.4.2014 21.5.2014 3.6.2014 8
B 1076/SL 43 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 30.9.2013 11.10.2013 36
B 1076/SL 42 ostatní souhlas se jmen.do funkce čl.předst. Městský soud v Praze 21.11.2012 21.1.2013 7.3.2013 1
B 1076/SL 41 ostatní souhlas se jmen.do funkce čl.předst.-2x Městský soud v Praze 15.11.2012 21.1.2013 7.3.2013 2
B 1076/SL 40 ostatní souhlas se jmen.do funkce čl.předst. Městský soud v Praze 9.11.2012 21.1.2013 7.3.2013 1
B 1076/SL 39 ostatní rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 9.7.2012 21.1.2013 7.3.2013 1
B 1076/SL 38 ostatní rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 27.6.2006 21.1.2013 7.3.2013 1
B 1076/SL 37 ostatní rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 14.10.2005 21.1.2013 7.3.2013 1
B 1076/SL 36 ostatní rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 2.11.2009 25.1.2013 7.3.2013 1
B 1076/SL 35 ostatní rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.10.2009 25.1.2013 7.3.2013 1
B 1076/SL 34 ostatní rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 22.8.2008 25.1.2003 7.3.2013 1
B 1076/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 8.11.2012 12.11.2012 39
B 1076/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 17.6.2011 22.6.2011 39
B 1076/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 24.9.2010 24.9.2010 44
B 1076/SL 29 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 22.7.2009 22.7.2009 25
B 1076/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 22.7.2009 22.7.2009 40
B 1076/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2007 14.11.2008 14.11.2008 39
B 1076/SL 25 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.8.2007 11.10.2007 7.11.2007 1
B 1076/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2006 + audit. Městský soud v Praze 31.12.2006 15.10.2007 17.10.2007 38
B 1076/SL 21 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.3.2007 4.4.2007 20.4.2007 16
B 1076/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 25.5.2006 31.5.2006 36
B 1076/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2003+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 7.7.2004 19.7.2004 39
B 1076/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva 2002+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2002 27.6.2003 1.7.2003 0
B 1076/SL 9 ostatní zápis o rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 16.10.2002 27.5.2003 0
B 1076/SL 8 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 23.12.2002 16.1.2003 0
B 1076/SL 7 ostatní -pověření představenstva Městský soud v Praze 28.11.2002 23.12.2002 16.1.2003 0
B 1076/SL 6 notářský zápis Městský soud v Praze 27.5.2002 18.6.2002 0
B 1076/SL 5 notářský zápis Městský soud v Praze 19.11.2001 18.6.2002 0
B 1076/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.5.2002 18.6.2002 0
B 1076/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 23.2.2001 18.3.2002 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CZECH PRINT CENTER a.s.

IČO (identifikační číslo) 43875548
Jméno CZECH PRINT CENTER a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 25.11.1992
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 1

Sídlo CZECH PRINT CENTER a.s.

Živnosti a provozovny CZECH PRINT CENTER a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Na Rovince 876, Ostrava 720 00
Identifikační číslo provozovny 1003564925
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 1.1.2007
Provozovna č. 2
Provozovna Černokostelecká 613/145, Praha 108 00
Identifikační číslo provozovny 1003564917
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 17.12.2001

Živnost č. 2 Reklamní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Polygrafická výroba

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Balicí činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Vázání a konečné zpracování knih

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán CZECH PRINT CENTER a.s.

Člen statutárního orgánu Pavel Lochman
Člen statutárního orgánu Mgr. David Bregar
Člen statutárního orgánu Ing. Bruno Schwarzbach
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Bába
Člen statutárního orgánu Ing. Radomír Klein

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CZECH PRINT CENTER a.s.

IČO: 43875548
Firma: CZECH PRINT CENTER a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 6.12.1991

Sídlo CZECH PRINT CENTER a.s.

Sídlo: Černokostelecká 613/145, Praha 108 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Reklamní činnosti
Fotografické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Balicí činnosti
tracking image