Firma CZ GOLF INVESTMENT, a.s. IČO 25986228


CZ GOLF INVESTMENT, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CZ GOLF INVESTMENT, a.s. (25986228) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Opletalova 1284/37, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 3. 2003 a je stále aktivní. CZ GOLF INVESTMENT, a.s. nemá žádnou provozovnu a tři živnosti.

Jako zdroj dat o CZ GOLF INVESTMENT, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CZ GOLF INVESTMENT, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o CZ GOLF INVESTMENT, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro CZ GOLF INVESTMENT, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CZ GOLF INVESTMENT, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 10749
IČO (identifikační číslo osoby) 25986228
Jméno CZ GOLF INVESTMENT, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 13.3.2003
V důsledku procesu rozdělení společnosti CZ GOLF INVESTMENT, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, IČO: 259 86 228, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 10749, jakožto rozdělované společnosti, formou odštěpení sloučením, přešla na společnost Agro Real Invest a.s. (po změně obchodní firmy Ovčín Kestřany a.s.), se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 028 82 043, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , spisová značka B 19702, společnost RALMS Service s.r.o. (po změně obchodní firmy CZ GOLF ÚSTÍ s.r.o.), se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 242 94 985, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová zna čka C 193919, a společnost OMNITRANS a.s. (po změně obchodní firmy CZ GOLF AGRO a.s.), se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, IČO: 260 00 482, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 10957, jakožto nást upnické společnosti, část jmění společnosti CZ GOLF INVESTMENT, a.s., specifikovaná v projektu rozdělení formou odštěpení sloučením ze dne 17.6.2019. 8.8.2019
Jediný akcionář, a to obchodní společnost Perroni a.s., se sídlem Hradec Králové, ul. Školská 96, PSČ: 500 11, identifikační číslo: 25926519, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložka 1967 při výkonu působno sti valné hromady obchodní společnosti CZ GOLF INVESTMENT, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ: 110 00, identifikační číslo: 259 86 228, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 10749 učinila dne 19.7.2 006 rozhodnutí následujícího obsahu: a) Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti CZ GOLF INVESTMENT, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, identifikační číslo: 259 86 228, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v od díle B, vložka 10749 (dále též jen ?Společnost?) ze stávající výše 32,000.000,- Kč (slovy: třicetidvoumilionů korun českých) o 368,000.000,- Kč (slovy: třistašedesátosmmilionů korun českých) na novou výši základního kapitálu 400,000.000,- Kč (slovy: čtyři stamilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti ve výši 32,000.000,- Kč (slovy: třicetidvoumilionů korun českých) je v plném rozsahu splacen. b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 368 (slovy: třistašedesátiosmi) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých); emisní kurs všech upisovaných akcií bude č init částku ve výši 368,000.000,- Kč (slovy: třistašedesátosmmilionů korun českých), tedy emisní kurs každé jedné upisované akcie se tedy rovná její jmenovité hodnotě a bude činit částku ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým a nepeněžitým vkladem určitého zájemce. c) Konstatuje, že jediný akcionář společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednostního práva k úpisu akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikate lské činnosti, zvýšení bonity jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti; důvodem zvýšení základního kapitálu je i snížení výše závazků společnosti vůči jejím věřite lům a dále s ohledem na potřebu restrukturalizace pohledávek a závazků a posílení základního kapitálu je mimo jiné navrhováno, aby peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči tomuto zájemci na splacení em isního kursu akcií peněžitým vkladem, byly vzájemně započteny. d) Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost Perroni a.s. se sídlem Hradec Králové, ul. Školská 96, PSČ 500 11, identifikační číslo: 259 26 519, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v o ddíle B, vložka 1967 (dále jen ?předem určený zájemce?). e) Bez využití přednostního práva lze upsat akcie v sídle společnosti na adrese Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Městského soud u v Praze. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným nejpozději pátý pracovní den běhu této lhůty, přičemž součástí tohoto oznámení bude i návrh smlouvy o upsání akcií. f) Schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem zájemce, kterým je obchodní společnost Perroni a.s. se sídlem Hradec Králové, ul. Školská 96, PSČ 500 11, identifikační číslo: 259 26 519, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Král ové, v oddíle B, vložka 1967. Předmětem tohoto nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrální pracoviště Telč na listu vlastnictví číslo 151 pro katastrální území Vanov, obec Vanov, a to: - budova č.p. 21 v čá sti obce Vanov, občanská vybavenost na pozemku p.č. St. 27/1 ? zastavěná plocha a nádvoří; - budova bez čp/če, jiná stavba na pozemku p.č. St. 27/2 - zastavěná plocha a nádvoří; - budova bez čp/če, jiná stavba na pozemku p.č. St. 80 - zastavěná plocha a n ádvoří; - budova bez čp/če, jiná stavba na pozemku p.č. St. 81 - zastavěná plocha a nádvoří; - budova bez čp/če, jiná stavba na pozemku p.č. St. 82 - zastavěná plocha a nádvoří; - pozemek p.č. St. 27/1, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 1926 m2; - pozeme k p.č. St. 27/2, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 17 m2; - pozemek p.č. St. 80, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 43 m2; - pozemek p.č. St. 81, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 67 m2; - pozemek p.č. St. 82, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 38 m2; - pozemek p.č. 565/6, ostatní plocha, výměra 64 m2; - pozemek p.č. 715/1, ostatní plocha, výměra 10384 m2; - pozemek p.č. 715/2, ostatní plocha, výměra 690 m2; - pozemek p.č. 715/3 , ostatní plocha, výměra 692 m2; - pozemek p.č. 715/4, ostatní plocha, výmě ra 696 m2; - pozemek p.č. 719, vodní plocha, výměra 1061 m2; - pozemek p.č. 720/2, ostatní plocha, výměra 3724 m2; - pozemek p.č. 720/3, ostatní plocha, výměra 502 m2; - pozemek p.č. 749/1, ostatní plocha, výměra 949 m2; - pozemek p.č. 750, ostatní plocha , výměra 1987 m2;- pozemek p.č. 751, ostatní plocha, výměra 414 m2; - pozemek p.č. 754/2, ostatní plocha, výměra 464 m2;- pozemek p.č. 754/3, ostatní plocha, výměra 2008 m2; - pozemek p.č. 754/4, vodní plocha, výměra 406 m2; - pozemek p.č. 1345/2, ostatní plocha, výměra 696 m2; - pozemek p.č. 1346, ostatní plocha, výměra 519m2; - pozemek p.č. 1348/2, ostatní plocha, výměra 206 m2;- pozemek p.č. 1367/2, vodní plocha, výměra 216 m2; - pozemek p.č. 1368, vodní plocha, výměra 72 m2; a to se všemi součástmi a s veškerým skutečným i právním příslušenstvím. Jediný akcionář tedy schvaluje tento nepeněžitý vklad a schvaluje výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určeného posudkem znaleckého ústavu Kvita, Pawlita & Partneři, s.r.o., Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava ? Slezská Ostrava, IČ: 607 74 665 pod pořadovým číslem 53/2006 částkou ve výši 65,000.000,-Kč, slovy: šedesátpětmilionů korun českých s tím, že na vklad předem určeného zájemce - vkladatele se započítává částka ve výši 65,000.000,-Kč, slovy: šedesátpětmilionů korun českých. Za tento nepeněžit ý vklad bude určitému zájemci - vkladateli vydáno 65 ks, slovy: šedesátpět kusů kmenových akcií s jmenovitou hodnotou 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých v listinné podobě znějící na majitele. Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnn ému emisnímu kursu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když společnost může tento vklad využít k provozování své podnikatelské činnosti. Hodnota tohoto majetku je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na předmět podnikání sp olečnosti lze tento nepeněžitý vklad hospodářsky využít. Schvaluje písemnou zprávu představenstva společnosti obsahující důvody zvýšení základního kapitálu upisováním akcií i nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu. Tyto nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel ? vkladatel je povinen předat společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení zá kladního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad je splacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti společnosti. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu se stanoví sídlo společnosti na adrese Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00. Rozhoduje, že zvýšení základního kapitálu bude dále provedeno peněžitým vkladem předem určeného zájemce takto: Konstatuje, že ke dni rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady existují tyto peněžité pohledávky obchodní společnosti Perroni a.s. se sídlem Hradec Králové, ul. Školská 96, PSČ 500 11, identifikační číslo: 259 26 519, zapsané v ob chodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložka 1967 za společností CZ GOLF INVESTMENT, a.s. : ? pohledávka na vrácení půjčky ve výši 134,771.000,- Kč, slovy: jednostotřicetčtyři-milionysemdsetsedmdesátjedentisíc korun českých, vyplývající z dohody o nahrazení závazku novým závazkem a jeho finančním vyrovnání uzavřené dne 1.4.2006 mezi Perroni a.s. a CZ GOLF INVESTMENT, a.s.; ? pohledávka na zaplacení kupní ceny věcí movitých ve výši včetně DPH 3,500.000,- Kč, slovy: třimilionypětsettisíc korun českých, vyplývající z kupní smlouvy uzavřené dne 3.7.2006 mezi Perroni a.s., jako prodávajícím, a CZ GOLF INVESTMENT, a.s., jako kupu jícím; tyto pohledávky jsou plně způsobilé k řádnému započtení; Připouští započtení peněžitých pohledávek předem určeného zájemce - upisovatele, tedy obchodní společnosti Perroni a.s. se sídlem Hradec Králové, ul. Školská 96, PSČ 500 11, identifikační číslo: 259 26 519, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským s oudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložka 1967 ve výši 138,271.000,-Kč, slovy: jednostotřicetosmmilionůdvěstěsedmdesátjedentisíc korun českých za obchodní společností CZ GOLF INVESTMENT, a.s. takto: A) započtení peněžité pohledávky ve výši 134,771.000,- Kč, slovy: jednostotřicet-čtyřimilionysemdsetsedmdesátjedentisíc korun českých, vyplývající z dohody o nahrazení závazku novým závazkem a jeho finančním vyrovnání uzavřené dne 1.4.2006 mezi Perroni a. s. a CZ GOLF INVESTMENT, a.s., proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; B) započtení peněžité pohledávky ve výši 3,500.000,- Kč, slovy: třimilionypětsettisíc korun českých, vyplývající z kupní smlouvy uzavřené dne 3.7.2006 mezi Perroni a.s., jako prodávajícím, a CZ GOLF INVESTMENT, a.s., jako kupujícím, proti pohledávce spole čnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; čímž bude splněna povinnost splatit alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií splácené peněžitými vklady, a pokud by z jakéhokoliv důvodu k takovému započtení nedošlo, tak budou v uvedené lhůtě do uvedené výše peněžité vklady splaceny peněžními prostř edky na zvláštní účet u banky otevřený na jméno společnosti č.ú. 802398022/2700. Zbytek musí být splacen ve lhůtě 1 roku od zápisu zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku. g) Peněžité i nepeněžité vklady musí být splaceny nejpozději do 20 (slovy:dvaceti) dnů ode dne upsání nových akcií společnosti a rovněž smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě 20 (slovy: dvaceti) dnů ode dne úpisu nových akcií společnosti. P očátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným nejpozději pátý pracovní den běhu této lhůty. Současně s tím zašle představenstvo společnosti předem určenému zájemci návrh sml ouvy o započtení. h) Stanoví další pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto : ? smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozd ějších předpisů, ? ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti; ? peněžité pohledávky upisovatele budou započteny ve výši 138,271.000,-Kč, slovy: jednostotřicetosmmilionůdvěstěsedmdesátjedentisíc korun českých na splacení emisního kursu akcií upsaných na zvýšení základního kapitálu; ? dnem účinnosti smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, účinností smlouvy o započtení tyto pohledávky ve výši 138,271.000,-Kč, slovy: jednos totřicetosmmilionůdvěstěsedmdesátjedentisíc korun českých zanikají a je tímto splněna povinnost upisovatele splatit část emisního kursu akcií na zvýšení základního kapitálu. 9.8.2006 - 7.9.2006
Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 15. 9. 2005: 10.10.2005 - 12.12.2005
a) Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 2,000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o 30,000.000,- Kč (slovy: třicetmilionů korun českých) na 32,000.000,- Kč (slovy: třicetdvamiliony korun českých). Up isování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti ve výši 2,000.000,- Kč je v plném rozsahu splacen. 10.10.2005 - 12.12.2005
b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním 30 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč každá, v listinné podobě. 10.10.2005 - 12.12.2005
c) Všechny akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnosti Perroni a.s., se sídlem Hradec Králové, ul. Školská 96, PSČ 500 11, identifikační číslo 259 26 519, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Krá lové v oddílu B, vložka 1967 (dále jen "předem určený zájemce"). 10.10.2005 - 12.12.2005
d) Bez vyutiží přednostního práva lze upsat akcie v sídle společnosti na adrese Hradec Králové, ul. Školská 96, PSČ 500 11, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Krajským so udem v Hradci Králové. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným nejpozději pátý pracovní den běhu této lhůty. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, činí 1,000.000,- Kč na jednu akcii a bude splacen výhradně započtením. 10.10.2005 - 12.12.2005
e) Pohledávka společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude započtena proti peněžitým pohledávkám předem určeného zájemce za společností na vrácení poskytnutných peněžních prostředků ve výši 30,000.000,- Kč (slovy třicetmilionů korun českých) Předem určený zájemce má jako věřitel tyto peněžité pohledávky na vrácení peněžních prostředků vůči dlužníkovi společnosti EXELENT, a.s. se sídlem Hradec Králové, ul. Školská 96, PSČ 500 11, identifikační číslo 259 86 228, zapsané v obchodním rejstříku ve deném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 2284: - pohledávku ve výši 11,000.000,- Kč, slovy: jedenáctmilionů korun českých na základě Dohody o půjčce ze dne 14. 7. 2004, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 4. 2005, které byly uzavřeny mezi společností jako dlužníkem a společností PRASLINCONSULTADORIA E SE RVICOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA jako věřitelem. Společnost Perroni, a.s. nabyla tuto pohledávku na základě Dohody o postoupení pohledávek ze dne 21. 7. 2004, kterou uzavřela jako postupník se společností PRASLIN-CONSULTADORIA E SERVICOS, SOCIEDADE UNIPES SOAL LDA jako postupitelem.; - pohledávku ve výši 4,000.000,- Kč , slovy čtyřimiliony korun českých na základě uzavřené Dohody o půjčce ze dne 16. 8. 2004 ve znění Dodatku číslo 1 ze dne 26. 4. 2005; - pohledávku ve výši 4,300.000,- Kč, slovy: čtyřimilionytřistatisíc korun českých na základě uzavřené Dohody o půjčce ze dne 24. 9. 2004 ve znění Dodatku číslo 1 ze dne 26. 4. 2005; - pohledávku ve výši 1,500.000,- Kč, slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých na základě uzavřené Dohody o půjčce ze dne 9. 12. 2004 ve znění Dodatku číslo 1 ze dne 26. 4. 2005; - pohledávku ve výši 3,200.000,- Kč, slovy: třimilionydvěstětisíc korun českých na základě uzavřené Dohody o půjčce ze dne 29. 12. 2004 ve znění Dodatku číslo 1 ze dne 26. 4. 2005; - pohledávku ve výši 150.000,- Kč, slovy: jednostopadesáttisíc korun českých na základě uzavřené Dohody o půjčce ze dne 4. 2. 2005 ve znění Dodatku číslo 1 ze dne 26. 4. 2005; - pohledávku ve výši 1,150.000,- Kč, slovy: jedenmilionjednostopadesáttisíc korun českých na základě uzavřené Dohody o půjčce ze dne 21. 2. 2005 ve znění Dodatku číslo 1 ze dne 26. 4. 2005; - pohledávku ve výši 4,700.000,- Kč, slovy: čtyřimilionysedmsetticsíc korun českých na základě uzavřené Dohody o půjčce ze dne 15. 3. 2005 ve znění Dodatku číslo 1 ze dne 26. 4. 2005; jediný akcionář tímto vyslovuje souhlas, aby tyto pohledávky předem určeného zájemce byly započteny proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií; 10.10.2005 - 12.12.2005
f) Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne úpisu nových akcií společnosti. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným nejpo zději pátý pracovní den běhu této lhůty. Současně s tím zašle představenstvo společnosti předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení. 10.10.2005 - 12.12.2005
g) Stanoví další pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení takto: - smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění poz dějších předpisů, - ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno tímto rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti; - peněžité pohledávky upisovatele budou započteny ve výši 30,000.000,- Kč, slovy: třicetmilionů korun českých na splacení emisního kursu upsaných na zvýšení základního kapitálu; - dnem účinnosti smlouvy o započtení dochází k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, účinností smlouvy o započtení tato pohledávka ve výši 30,000.000,- Kč zaniká a je tí mto splněna povinnost upisovatele splatit emisní kurs akcie na zvýšení základního kapitálu. 10.10.2005 - 12.12.2005

Aktuální kontaktní údaje CZ GOLF INVESTMENT, a.s.

Kapitál CZ GOLF INVESTMENT, a.s.

zakladni jmění 150 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.8.2019
zakladni jmění 400 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.12.2007 - 8.8.2019
zakladni jmění 400 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.9.2006 - 14.12.2007
zakladni jmění 32 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.12.2005 - 18.9.2006
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.3.2003 - 12.12.2005

Akcie CZ GOLF INVESTMENT, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 375 000 Kč 400 8.8.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 400 3.8.2015 - 8.8.2019
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 400 18.9.2006 - 3.8.2015
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 32 12.12.2005 - 18.9.2006
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 2 13.3.2003 - 12.12.2005

Sídlo CZ GOLF INVESTMENT, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Opletalova 1284/37 , Praha 110 00 17.3.2006
Adresa Školská 96/13 , Hradec Králové 500 11 13.3.2003 - 17.3.2006

Předmět podnikání CZ GOLF INVESTMENT, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.1.2009
projektová činnost ve výstavbě 11.2.2008
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 11.2.2008
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 11.2.2008 - 7.1.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 11.2.2008 - 7.1.2009
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví 11.2.2008 - 7.1.2009
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 11.2.2008 - 7.1.2009
velkoobchod 11.2.2008 - 7.1.2009
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 12.12.2005 - 11.2.2008
Zemědělská výroba (rostlinná a živočišná výroba) 10.10.2005 - 7.1.2009
Reklamní činnost a marketing 10.10.2005 - 7.1.2009
Pronájem a půjčování věcí movitých 10.10.2005 - 7.1.2009
Organizování sportovních soutěží 10.10.2005 - 7.1.2009
Zprostředkování obchodu 13.3.2003 - 7.1.2009
Zprostředkování služeb 13.3.2003 - 7.1.2009
Realitní činnost 13.3.2003 - 7.1.2009

vedení firmy CZ GOLF INVESTMENT, a.s.

Statutární orgán CZ GOLF INVESTMENT, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná statutární ředitel samostatně. 21.12.2017
Za společnost jedná člen představenstva samostatně. 3.8.2015 - 21.12.2017
Jménem společnosti jedná vždy člen představenstva samostatně. 17.10.2012 - 3.8.2015
Jménem společnosti jednají vždy nejméně dva členové představenstva společně. 22.12.2008 - 17.10.2012
Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva. 28.4.2008 - 22.12.2008
Jménem společnosti jednají vždy nejméně dva členové představenstva společně. 11.2.2008 - 28.4.2008
Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jednají anvenek jménem společnosti a spolenčost zavazují vždy dva členové představenstva společně. 7.9.2006 - 7.9.2006
Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují vždy dva členové představenstva společně. 7.9.2006 - 11.2.2008
Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazuje předseda představenstva samostatně, nebo alespoň dva členové představenstva společně, nebo jeden člen představenstva na základě písemného zmocnění ostatních členů představenstva. 18.1.2006 - 7.9.2006
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně. 13.3.2003 - 18.1.2006
statutární ředitel Monika Stanieczková 21.12.2017
Vznik funkce 12.12.2017
Adresa: Na dračkách 905/29 , Praha 162 00
Předseda Monika Stanieczková 13.3.2003 - 30.9.2004
Vznik funkce 13.3.2003
Zánik funkce 12.7.2004
Adresa: 0 735 42 Těrlicko - Hradiště Česká republika
Předseda představenstva Tomáš Stöckel 30.9.2004 - 9.8.2005
Vznik členství 12.7.2004
Zánik členství 17.5.2005
Vznik funkce 12.7.2004
Zánik funkce 17.5.2005
Adresa: Dobrovského sady 367/23 , Lysá nad Labem 289 22
Předseda představenstva Ing. Radek Baloun 9.8.2005 - 7.9.2006
Vznik členství 17.5.2005
Zánik členství 5.8.2006
Vznik funkce 17.5.2005
Zánik funkce 3.8.2006
Adresa: Na palouku 3219/3 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Jindra Čížková 18.1.2006 - 7.9.2006
Vznik členství 6.12.2005
Zánik členství 19.7.2006
Adresa: Nad náhonem 97 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Otakar Wolf 18.1.2006 - 16.1.2007
Vznik členství 6.12.2005
Zánik členství 31.10.2006
Adresa: Luční 946 , Lom 435 11
člen představenstva Petr Lepša 7.9.2006 - 14.12.2007
Vznik členství 6.8.2006
Zánik členství 7.11.2007
Adresa: 99 , 250 01 Brandýs nad Labem Česká republika
člen představenstva Ing. Petr Mutina 16.1.2007 - 14.12.2007
Vznik členství 1.11.2006
Zánik členství 30.10.2007
Adresa: Neumannova 1449/4 , Praha 156 00
člen představenstva PaeDr. Tomáš Slavíček 14.12.2007 - 14.1.2008
Vznik členství 8.11.2007
Adresa: Záhřebská 626/36 , Praha 120 00
předseda představenstva Tomáš Stöckel 7.9.2006 - 28.4.2008
Vznik členství 19.7.2006
Zánik členství 29.2.2008
Vznik funkce 3.8.2006
Zánik funkce 29.2.2008
Adresa: Dobrovského sady 367/23 , Lysá nad Labem 289 22
člen představenstva Jana Jurisová 14.12.2007 - 28.4.2008
Vznik členství 31.10.2007
Zánik členství 29.2.2008
Adresa: Pod statky 725/17 , Praha 182 00
člen představenstva PaedDr. Tomáš Slavíček 14.1.2008 - 28.4.2008
Vznik členství 8.11.2007
Zánik členství 29.2.2008
Adresa: Záhřebská 626/36 , Praha 120 00
místopředseda představenstva Ing. Vladislav Piecha 18.3.2008 - 28.4.2008
Vznik členství 28.1.2008
Vznik funkce 28.1.2008
Zánik funkce 29.2.2008
Adresa: 157 , Střítež 739 59
člen představenstva Ing. Vladislav Piecha 28.4.2008 - 12.5.2009
Vznik členství 28.1.2008
Zánik členství 25.3.2009
Adresa: 157 , Střítež 739 59
předseda představenstva Dalibor Lukeš 22.12.2008 - 12.5.2009
Vznik členství 17.12.2008
Zánik členství 25.3.2009
Vznik funkce 17.12.2008
Zánik funkce 25.3.2009
Adresa: Lísková 237 , Kamenice 251 68
místopředseda představenstva Ing. Radek Baloun 22.12.2008 - 2.8.2010
Vznik členství 17.12.2008
Zánik členství 14.7.2010
Vznik funkce 17.12.2008
Zánik funkce 14.7.2010
Adresa: Na palouku 3219/3 , Praha 100 00
předseda představenstva Ing. Antonín Wzatek 12.5.2009 - 2.8.2010
Vznik členství 26.3.2009
Vznik funkce 26.3.2009
Zánik funkce 14.7.2010
Adresa: Ovocná 250/1 , Havířov 736 01
předseda představenstva Ing. Antonín Wzatek 2.8.2010 - 2.8.2010
Vznik členství 26.3.2009
Adresa: Ovocná 250/1 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. Jan Jenčovský 12.10.2009 - 26.1.2011
Vznik členství 1.10.2009
Zánik členství 28.12.2010
Adresa: U Lávky 80 , Hrádek nad Nisou 463 34
člen představenstva Ing. Antonín Wzatek 2.8.2010 - 26.1.2011
Vznik členství 26.3.2009
Zánik členství 28.12.2010
Adresa: Ovocná 250/1 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. Jan Růžička 26.1.2011 - 27.4.2012
Vznik funkce 29.12.2010
Adresa: Veleslavínova 339/16 , Plzeň 301 00
člen představenstva Alice Tomasová 14.9.2011 - 27.4.2012
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 14.2.2012
Adresa: Zápasnická 876/1 , Praha 102 00
předseda představenstva MUDr. Petr Švrček 2.8.2010 - 17.10.2012
Vznik členství 14.7.2010
Zánik členství 1.8.2012
Vznik funkce 14.7.2010
Zánik funkce 1.8.2012
Adresa: K Hůrce 333 , Loděnice 267 12
člen představenstva Ing. Jan Růžička 27.4.2012 - 17.10.2012
Vznik funkce 29.12.2010
Zánik funkce 1.8.2012
Adresa: třída Vojtěcha Rojíka 103/36 , Plzeň 312 00
člen představenstva Ing. Lenka Šachová 27.4.2012 - 17.10.2012
Vznik členství 14.2.2012
Zánik členství 1.8.2012
Adresa: Slévačská 497/9 , Praha 198 00
člen představenstva Pavel Drahotský 17.10.2012 - 30.4.2014
Vznik členství 1.8.2012
Zánik členství 31.3.2014
Adresa: Žďárská 706/31 , Praha 184 00
Člen představenstva Martin Šrámek 30.4.2014 - 5.3.2016
Vznik členství 31.3.2014
Zánik členství 12.1.2016
Adresa: Vitry 2134 , Kladno 272 01
člen představenstva Monika Stanieczková 5.3.2016 - 21.12.2017
Vznik členství 12.1.2016
Zánik členství 12.12.2017
Adresa: Na dračkách 905/29 , Praha 162 00

Dozorčí rada CZ GOLF INVESTMENT, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda Doc.Ing. Pavel Duspiva CSc. 13.3.2003 - 30.9.2004
Zánik členství 13.6.2004
Vznik funkce 13.3.2003
Zánik funkce 13.6.2004
Adresa: Boženy Němcové 402/4 , Hradec Králové 500 02
Člen Ing. Josef Maixner 13.3.2003 - 30.9.2004
Vznik členství 13.3.2003
Zánik členství 13.6.2004
Adresa: Šafaříkova 484/3 , Hradec Králové 500 02
Člen Milan Bém 13.3.2003 - 30.9.2004
Vznik členství 13.3.2003
Zánik členství 13.6.2004
Adresa: Gruzínská 61/5 , Hradec Králové 503 41
Předseda dozorčí rady Ing. Radek Baloun 30.9.2004 - 9.8.2005
Vznik členství 12.7.2004
Zánik členství 17.5.2005
Vznik funkce 12.7.2004
Zánik funkce 17.5.2005
Adresa: Na palouku 3219/3 , Praha 100 00
Člen dozorčí rady Jitka Hrůšová 30.9.2004 - 9.8.2005
Vznik členství 12.7.2004
Adresa: Školská 96/13 , Hradec Králové 500 11
Předseda dozorčí rady Jitka Hrůšová 9.8.2005 - 18.1.2006
Vznik členství 12.7.2004
Zánik členství 5.12.2005
Vznik funkce 18.5.2005
Zánik funkce 5.12.2005
Adresa: Školská 96/13 , Hradec Králové 500 11
Člen dozorčí rady Tomáš Čech 9.8.2005 - 18.1.2006
Vznik členství 17.5.2005
Zánik členství 5.12.2005
Adresa: Na Petynce 176/82 , Praha 169 00
Člen dozorčí rady Ing. Václav Český 30.9.2004 - 7.9.2006
Vznik členství 12.7.2004
Zánik členství 5.8.2006
Adresa: 113 , Oslov 398 35
člen dozorčí rady Ing. Radek Baloun 7.9.2006 - 12.10.2007
Vznik členství 6.8.2006
Zánik členství 31.8.2007
Adresa: Na palouku 3219/3 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. Tadeáš Kufa CSc., MBA 12.10.2007 - 12.10.2009
Vznik členství 1.9.2007
Zánik členství 1.10.2009
Adresa: 393 , Mosty u Jablunkova 739 98
předseda dozorčí rady Ing. Rudolf Ovčaří 18.1.2006 - 14.9.2011
Vznik členství 6.12.2005
Vznik funkce 6.12.2005
Adresa: Slezská 2889 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Ing. René Holeček 18.1.2006 - 14.9.2011
Vznik členství 6.12.2005
Zánik členství 6.3.2011
Adresa: Mánesova 475 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Jana Adamcová 14.9.2011 - 14.9.2011
Vznik členství 28.6.2011
Adresa: Sládkovičova 1237/13 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Mgr. Jana Adamcová 14.9.2011 - 17.10.2012
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 1.8.2012
Adresa: Sládkovičova 1237/13 , Praha 142 00
předseda dozorčí rady Ing. Rudolf Ovčaří 14.9.2011 - 26.4.2014
Vznik členství 28.6.2011
Vznik funkce 28.6.2011
Adresa: Na dračkách 905/29 , Praha 162 00
člen dozorčí rady MUDr. Petr Švrček 17.10.2012 - 30.4.2014
Vznik členství 1.8.2012
Zánik členství 28.8.2013
Adresa: K Hůrce 333 , Loděnice 267 12
člen dozorčí rady Ing. Petr Motloch 14.9.2011 - 31.5.2014
Vznik funkce 28.6.2011
Adresa: Kubelíkova 1217/7 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Monika Stanieczková 30.4.2014 - 5.3.2016
Vznik členství 28.8.2013
Zánik členství 12.1.2016
Adresa: Na dračkách 905/29 , Praha 162 00
předseda dozorčí rady Ing. Rudolf Ovčaří 26.4.2014 - 21.12.2017
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 12.12.2017
Vznik funkce 28.6.2011
Zánik funkce 12.12.2017
Adresa: Na dračkách 905/29 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Motloch 31.5.2014 - 21.12.2017
Zánik členství 12.12.2017
Vznik funkce 28.6.2011
Adresa: Kubelíkova 1217/7 , Praha 130 00

Sbírka Listin CZ GOLF INVESTMENT, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 10749/SL 58 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 12.1.2016 17.2.2016 10.3.2016 1
B 10749/SL 57 notářský zápis [NZ 3106/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.7.2015 27.7.2015 4.8.2015 12
B 10749/SL 56 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 30.5.2014 19.6.2014 17
B 10749/SL 54 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 22.10.2013 24.10.2013 31
B 10749/SL 53 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 10.7.2012 16.7.2012 16
B 10749/SL 52 ostatní Rozhod. jed. akcionáře Městský soud v Praze 8.6.2011 13.10.2011 1
B 10749/SL 51 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.6.2011 13.10.2011 2
B 10749/SL 50 účetní závěrka, zpráva auditora -r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 14.7.2011 26.7.2011 16
B 10749/SL 49 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.1.2011 21.1.2011 27.1.2011 1
B 10749/SL 48 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 28.12.2010 21.1.2011 27.1.2011 1
B 10749/SL 47 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 21.12.2010 22.12.2010 17
B 10749/SL 46 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.7.2010 30.7.2010 30.7.2010 1
B 10749/SL 45 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.7.2010 30.7.2010 30.7.2010 1
B 10749/SL 44 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 14.7.2010 30.7.2010 30.7.2010 1
B 10749/SL 43 ostatní - zápis ze zas.DR-volba předs. Městský soud v Praze 14.7.2010 30.7.2010 30.7.2010 1
B 10749/SL 42 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 2.10.2009 23.10.2009 2
B 10749/SL 41 ostatní volba DR/volba předs. Městský soud v Praze 1.10.2009 23.10.2009 1
B 10749/SL 40 účetní závěrka, zpráva auditora -rok 31.12.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 23.10.2009 16
B 10749/SL 39 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.3.2009 15.7.2009 1
B 10749/SL 38 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.12.2008 19.12.2008 2.2.2009 16
B 10749/SL 37 notářský zápis NZ 472/2008 Městský soud v Praze 16.12.2008 19.12.2008 2.2.2009 10
B 10749/SL 36 podpisové vzory +čestné prohlášení 2x Městský soud v Praze 17.12.2008 19.12.2008 2.2.2009 4
B 10749/SL 35 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 17.12.2008 19.12.2008 2.2.2009 1
B 10749/SL 34 ostatní zápis č.4/2008 z DR Městský soud v Praze 16.12.2008 19.12.2008 2.2.2009 1
B 10749/SL 33 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.1.2008 29.5.2008 2
B 10749/SL 32 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 28.1.2008 29.5.2008 1
B 10749/SL 31 ostatní -zápis č.2/08 mimoř.jed.DR Městský soud v Praze 28.1.2008 29.5.2008 1
B 10749/SL 30 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 24/2008 Městský soud v Praze 25.1.2008 16.5.2008 19
B 10749/SL 29 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.1.2008 16.5.2008 15
B 10749/SL 28 notářský zápis NZ 73/2008 Městský soud v Praze 29.2.2008 16.5.2008 5
B 10749/SL 27 ostatní - záp.č.3/2008 ze zased.DR Městský soud v Praze 29.2.2008 16.5.2008 1
B 10749/SL 26 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 5.3.2008 16.5.2008 2
B 10749/SL 25 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.3.2008 16.5.2008 15
B 10749/SL 24 ostatní rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 10.8.2007 22.1.2008 1
B 10749/SL 23 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 13.11.2007 21.1.2008 1
B 10749/SL 22 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 5.11.2007 21.1.2008 1
B 10749/SL 21 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 7.11.2007 21.1.2008 1
B 10749/SL 20 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 31.10.2007 21.1.2008 1
B 10749/SL 19 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 31.10.2006 22.3.2007 0
B 10749/SL 18 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 22.11.2006 22.3.2007 0
B 10749/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.8.2006 3.11.2006 0
B 10749/SL 16 posudek znalce č.53/2006 Městský soud v Praze 23.5.2006 3.11.2006 0
B 10749/SL 15 ostatní záp. ze sch. předst. Městský soud v Praze 3.8.2006 3.11.2006 0
B 10749/SL 14 podpisové vzory ,ČP Městský soud v Praze 22.8.2006 3.11.2006 0
B 10749/SL 13 podpisové vzory ,ČP Městský soud v Praze 14.8.2006 3.11.2006 0
B 10749/SL 12 ostatní rozh. jed. akc. Městský soud v Praze 4.8.2006 3.11.2006 0
B 10749/SL 10 notářský zápis NZ 815/2006 Městský soud v Praze 19.7.2006 6.9.2006 0
B 10749/SL 11 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 206/2006 Městský soud v Praze 23.2.2006 26.7.2006 0
B 10749/SL 9 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.3.2006 3.4.2006 14.4.2006 13
B 10749/SL 8 notářský zápis Městský soud v Praze 23.2.2006 15.3.2006 20.3.2006 6
B 10749/SL 7 stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Městský soud v Praze 6.12.2005 16.1.2006 16.1.2006 17
B 10749/SL 5 účetní závěrka - za rok 2004 Městský soud v Praze 2.5.2005 4.10.2005 4.10.2005 6
B 10749/SL 6 notářský zápis NZ 899/2005 Městský soud v Praze 15.9.2005 30.9.2005 30.9.2005 19
B 10749/SL 4 ostatní, podpisové vzory Městský soud v Praze 16.5.2005 27.6.2005 27.6.2005 3
B 10749/SL 3 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Městský soud v Praze 12.7.2004 20.7.2004 20.7.2004 8
B 10749/SL 2 účetní závěrka - za rok 2003 + přílohy Městský soud v Praze 27.8.2002 28.6.2004 28.6.2004 5
B 10749/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Městský soud v Praze 27.8.2002 9.12.2002 9.12.2002 31

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CZ GOLF INVESTMENT, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25986228
Jméno CZ GOLF INVESTMENT, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 13.3.2003
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 3

Sídlo CZ GOLF INVESTMENT, a.s.

Živnosti a provozovny CZ GOLF INVESTMENT, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.3.2003

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 28.1.2008
Přerušení oprávnění 23.6.2014

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 28.1.2008
Přerušení oprávnění 23.6.2014

Živnost č. 4 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.3.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.3.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.3.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.9.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.9.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.9.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.10.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.9.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.1.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.1.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.1.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.1.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán CZ GOLF INVESTMENT, a.s.

Člen statutárního orgánu Monika Stanieczková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CZ GOLF INVESTMENT, a.s.

IČO: 25986228
Firma: CZ GOLF INVESTMENT, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 13.3.2003

Sídlo CZ GOLF INVESTMENT, a.s.

Sídlo: Opletalova 1284/37, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Živočišná výroba
Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Reklamní činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání j. n.
Provozování sportovních zařízení
tracking image