Firma CZ GOLF, a.s. IČO 27397645


CZ GOLF, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CZ GOLF, a.s. (27397645) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Opletalova 1284/37, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 11. 2005 a je stále aktivní. CZ GOLF, a.s. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o CZ GOLF, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CZ GOLF, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o CZ GOLF, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro CZ GOLF, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CZ GOLF, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 10304
IČO (identifikační číslo osoby) 27397645
Jméno CZ GOLF, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 28.11.2005
Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti CZ GOLF a.s. ze dne 14. října 2009: Základní kapitál obchodní společnosti CZ GOLF a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, identifikační číslo 27397645, se zvyšuje o částku 43,000.000,- Kč, slovy čtyřicettři miliónů korun českých, tedy ze zcela splacené částky 2,000.000,- Kč , slovy dva milióny korun českých, na novou výši základního kapitálu 45,000.000,- Kč, slovy čtyřicetpět miliónů korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná. Zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti CZ GOLF a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, identifikační číslo 27397645, bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitými vklady, a to bez veřejné nabídky k upsání akcií. Celkem bude upisováno 430 kusů (slovy: čtyřistatřicet kusů) nových kmenových akcií společnosti CZ GOLF a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých. Jelikož se jediný akcionář vzdal před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu svého přednostního práva na upisování nových akcií peněžitými vklady, budou všechny nové akcie upisovány bez využití přednostního práva, a to tak, že všechny tyto nové a kcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to obchodní společnosti CZ GOLF INVESTMENT, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00, identifikační číslo 25986228. Obchodní společnosti CZ GOLF INVESTMENT, a.s. bude tedy nabídnuto k upsání všech 430 kusů (slovy: čtyřistatřicet kusů) nových kmenových akcií společnosti CZ GOLF a.s., ve formě na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 43,000.000,- Kč, slovy čtyřicettři miliónů korun českých. Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi výše uvedeným určitým zájemcem, tedy obchodní společností CZ GOLF INVESTMENT, a.s. a obchodní společností CZ GOLF a.s. je sídlo obchodní společnosti CZ GOLF a.s., a to Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00. Lhůta pro upisování nových akcií určitým zájemcem, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi těmito určitými zájemcem a obchodní společností CZ GOLF a.s. činí dva měsíce. Obchodní společností CZ GOLF a.s. doručí určitému zájemci, tedy obchodní společnosti CZ GOLF INVESTMENT, a.s., písemný návrh smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu společnost uvede, že den doručení tohoto návrhu je dnem počátku běhu lhůty pro upisování akcií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstří ku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz všech nových upisovaných akcií je stejný s jejich jmenovitou hodnotou a tedy činí 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých, za každou jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy jednosto tisíc korun českých. Určitý zájemce - obchodní společnost CZ GOLF INVESTMENT, a.s., je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií, tedy částku 43,000.000,- Kč, slovy čtyřicettři miliónů korun českých, peněžitým vkladem ve výši 43,000.000,- Kč, slovy čtyřicettři miliónů ko run českých, a to tak, že nejméně 30 % (slovy třicet procent) celkového emisního kurzu jím upsaných akcií je povinen splatit nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání akcií a zbývající část celkového emisního kurzu jím upsaných akcií je povinen splatit nej později do jednoho roku ode dne zápisu tohoto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účet pro splácení peněžitého vkladu je zvláštní účet číslo 2102538433/2700, vedený u UniCredit Bank Czech republic a.s., který za tímto účelem společnost C Z GOLF a.s. otevřela na své jméno. Při tomto zvýšení základního kapitálu se připouští možnost započtení peněžité pohledávky obchodní společnosti CZ GOLF INVESTMENT, a.s. vůči obchodní společnosti CZ GOLF a.s., proti pohledávce této společnosti na splacení emisního kurzu upsaných akcií, a t o v celkové výši 34,769.775,- Kč. Tuto pohledávku má obchodní společnosti CZ GOLF INVESTMENT, a.s. vůči obchodní společnosti CZ GOLF a.s. na základě: 1) smlouvy o půjčce peněz ve výši 1,800.000,- Kč ze dne 19.1.2009, uzavřené mezi obchodní společností CZ GOLF INVESTMENT, a.s. jako věřitelem a obchodní společností CZ GOLF a.s. jako dlužníkem, ze které nebyla k dnešnímu dni zatím splacena částka 482.750, - Kč, 2) smlouvy o půjčce peněz ve výši 500.000,- Kč ze dne 16.7.2009, uzavřené mezi obchodní společností CZ GOLF INVESTMENT, a.s. jako věřitelem a obchodní společností CZ GOLF a.s. jako dlužníkem, ze které nebylo k dnešnímu dni ničeho vráceno, 3) smlouvy o nájmu nemovitostí a movitých věcí a podnájmu věcí movitých ze dne 5.1.2007, z titulu smlouvy o nájmu nemovitostí a movitých věcí ze dne 5.1.2007 a z titulu smlouvy o nájmu nemovitostí a movitých věcí ze dne 20.6.2007, uzavřených mezi obchodní společností CZ GOLF INVESTMENT, a.s. jako pronajímatelem a obchodní společností CZ GOLF a.s. jako nájemcem, na základě kterých byla obchodní společností CZ GOLF INVESTMENT, a.s., vyúčtovaná fakturou číslo 4600009 částka 4,622.000,- Kč, ze které nebyla k dnešnímu dni splacena částka 3,742.000,- Kč 4) smlouvy o nájmu nemovitostí a movitých věcí ze dne 3.1.2008, uzavřené mezi obchodní společností CZ GOLF INVESTMENT, a.s. jako pronajímatelem a obchodní společností CZ GOLF a.s. jako nájemcem, na základě které byla obchodní společností CZ GOLF INVESTMEN T, a.s. vystavena faktura číslo 4600012 na částku 15,765.025,- Kč, ze které nebylo k dnešnímu dni splaceno ničeho, 5) smlouvy o nájmu nemovitostí a movitých věcí ze dne 2.1.2009, uzavřené mezi obchodní společností CZ GOLF INVESTMENT, a.s. jako pronajímatelem a obchodní společností CZ GOLF a.s. jako nájemcem, na základě které byla obchodní společností CZ GOLF INVESTMEN T, a.s. vystavena faktura číslo 2009007 na částku 7,735.000,- Kč a faktura číslo 2009012 na částku 6,545.000,- Kč, ze kterých nebylo k dnešnímu dni splaceno ničeho. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou tato: Lhůta pro uzavření smlouvy mezi obchodní společností CZ GOLF a.s. a určitým zájemcem, tedy obchodní společností CZ GOLF INVESTMENT, a.s., o započtení výše uvedené peněžité pohledávky proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií tímto určitým zájemcem, činí dva měsíce ode dne uzavření smlouvy o upsání nových akcií. Obchodní společnost CZ GOLF a.s. do jednoho měsíce ode dne uzavření smlouvy o upsání nových akcií určitým zájemcem doručí určitému zájemci, a to obchodní společnosti CZ GOLF INVESTMENT, a.s. písemný návrh smlouvy o započtení, a to formou doporučeného dopi su nebo osobním předáním tomuto určitému zájemci oproti podpisu, ve kterém uvede, že tento návrh může určitý zájemce akceptovat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne jeho doručení, anebo v této lhůtě doručit obchodní společnosti CZ GOLF a.s. případný svůj proti návrh smlouvy o započtení. Pokud by žádný z těchto návrhů smlouvy o započtení nebyl pro druhou stranu přijatelný, vstoupí obchodní společnost CZ GOLF a.s. s obchodní společností CZ GOLF INVESTMENT, a.s. do jednání, jehož účelem bude odstranění případných sporných ustanovení smlouvy o započtení, vedoucí ke zdárnému uzavření této smlouvy. 3.11.2009 - 18.11.2009

Kapitál CZ GOLF, a.s.

zakladni jmění 45 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.11.2009
zakladni jmění 45 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.11.2009 - 30.11.2009
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.11.2005 - 18.11.2009

Akcie CZ GOLF, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 450 29.7.2015
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 450 18.11.2009 - 29.7.2015
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 28.11.2005 - 18.11.2009

Sídlo CZ GOLF, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Opletalova 1284/37 , Praha 110 00 28.11.2005

Předmět podnikání CZ GOLF, a.s.

Platnost údajů od - do
Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 13.5.2009 - 29.7.2015
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 12.1.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.1.2009
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 19.7.2007 - 12.1.2009
hostinská činnost 2.5.2007
realitní činnost 16.3.2006 - 12.1.2009
zprostředkování obchodu a služeb 16.3.2006 - 12.1.2009
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 16.3.2006 - 12.1.2009
velkoobchod 16.3.2006 - 12.1.2009
ubytovací služby 16.3.2006 - 12.1.2009
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 16.3.2006 - 12.1.2009
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 16.3.2006 - 12.1.2009
organizování sportovních soutěží 16.3.2006 - 12.1.2009
reklamní činnost a marketing 16.3.2006 - 12.1.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 16.3.2006 - 12.1.2009
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin 16.3.2006 - 13.5.2009
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb 28.11.2005 - 12.1.2009

vedení firmy CZ GOLF, a.s.

Statutární orgán CZ GOLF, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná statutární ředitel samostatně. 21.12.2017
Za společnost jedná člen představenstva samostatně. 29.7.2015 - 21.12.2017
V případě, že má představenstvo jednoho člena jedná navenek jménem společnosti a společnost zavazuje tento jediný člen představenstva samostatně. V případě, že má představenstvo tři členy, jednají jménem společnosti vždy nejméně dva členové představenstva společně. 12.2.2013 - 29.7.2015
Jménem společnosti jednají vždy nejméně dva členové představenstva společně. 8.1.2009 - 12.2.2013
Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva. 4.4.2008 - 8.1.2009
Jménem společnosti jednají vždy nejméně dva členové představenstva společně. 17.3.2008 - 4.4.2008
Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které jedná jejím jménem. Za představenstvo jednají navenek a společnost zavazují nejméně dva členové představenstva, přičemž jedním z nich musí být předseda představenstva nebo místopředseda představenst va. 28.11.2005 - 17.3.2008
Jméno Monika Stanieczková 21.12.2017
Vznik funkce 12.12.2017
Adresa: Na dračkách 905/29 , Praha 162 00
člen Ing. Jindra Čížková 28.11.2005 - 18.9.2006
Vznik členství 28.11.2005
Zánik členství 3.8.2006
Adresa: K motelu 97 , 149 00 Praha 4 Česká republika
předseda Ing. Otakar Wolf 28.11.2005 - 4.12.2006
Vznik členství 28.11.2005
Zánik členství 31.10.2006
Vznik funkce 28.11.2005
Zánik funkce 30.10.2006
Adresa: Luční 946 , Lom 435 11
člen představenstva Petr Lepša 18.9.2006 - 4.12.2006
Vznik členství 4.8.2006
Adresa: 99 , 250 01 Brandýs nad Labem Česká republika
předseda představenstva Petr Lepša 4.12.2006 - 17.12.2007
Vznik členství 4.8.2006
Zánik členství 7.11.2007
Vznik funkce 30.10.2006
Zánik funkce 7.11.2007
Adresa: Zápy 99 , 250 01 Brandýs nad Labem Česká republika
člen představenstva Ing. Petr Mutina 4.12.2006 - 17.12.2007
Vznik členství 1.11.2006
Zánik členství 30.10.2007
Adresa: Neumannova 1449/4 , Praha 156 00
místopředseda Tomáš Stöckel 28.11.2005 - 17.3.2008
Vznik členství 28.11.2005
Vznik funkce 28.11.2005
Adresa: Dobrovského sady 367/23 , Lysá nad Labem 289 22
předseda představenstva PaedDr. Tomáš Slavíček 17.12.2007 - 4.4.2008
Vznik členství 8.11.2007
Zánik členství 3.3.2008
Vznik funkce 8.11.2007
Zánik funkce 3.3.2008
Adresa: Záhřebská 626/36 , Praha 120 00
člen představenstva Jana Jurisová 17.12.2007 - 4.4.2008
Vznik členství 31.10.2007
Zánik členství 3.3.2008
Adresa: Pod statky 725/17 , Praha 182 00
Jméno Tomáš Stöckel 17.3.2008 - 4.4.2008
Vznik členství 28.11.2005
Zánik členství 3.3.2008
Vznik funkce 28.11.2005
Zánik funkce 28.1.2008
Adresa: Dobrovského sady 367/23 , Lysá nad Labem 289 22
místopředseda představenstva Ing. Vladislav Piecha 17.3.2008 - 4.4.2008
Vznik členství 28.1.2008
Zánik členství 3.3.2008
Vznik funkce 29.1.2008
Zánik funkce 3.3.2008
Adresa: 157 , Střítež 739 59
člen představenstva Ing. Vladislav Piecha 4.4.2008 - 8.1.2009
Vznik členství 4.3.2008
Adresa: 157 , Střítež 739 59
místopředseda představenstva Ing. Vladislav Piecha 8.1.2009 - 13.5.2009
Vznik funkce 16.12.2008
Zánik funkce 25.3.2009
Adresa: 157 , Střítež 739 59
předseda představenstva Dalibor Lukeš 8.1.2009 - 13.5.2009
Vznik členství 16.12.2008
Zánik členství 25.3.2009
Vznik funkce 16.12.2008
Zánik funkce 25.3.2009
Adresa: Lísková 237 , Kamenice 251 68
člen představenstva Ing. Radek Baloun 8.1.2009 - 3.8.2010
Vznik členství 16.12.2008
Zánik členství 14.7.2010
Adresa: Na palouku 3219/3 , Praha 100 00
předseda představenstva Ing. Antonín Wzatek 13.5.2009 - 3.8.2010
Vznik členství 26.3.2009
Vznik funkce 26.3.2009
Zánik funkce 14.7.2010
Adresa: Ovocná 250/1 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. Jan Jenčovský 12.10.2009 - 24.1.2011
Vznik členství 1.10.2009
Zánik členství 13.12.2010
Adresa: U Lávky 80 , Hrádek nad Nisou 463 34
člen představenstva Ing. Antonín Wzatek 3.8.2010 - 24.1.2011
Vznik členství 26.3.2009
Zánik členství 13.12.2010
Adresa: Ovocná 250/1 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. Jan Růžička 24.1.2011 - 25.4.2012
Vznik členství 14.12.2010
Zánik členství 1.10.2012
Adresa: Veleslavínova 339/16 , Plzeň 301 00
člen představenstva Alice Tomasová 12.9.2011 - 25.4.2012
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 14.2.2012
Adresa: Zápasnická 876/1 , Praha 102 00
člen představenstva Ing. Lenka Šachová 25.4.2012 - 25.4.2012
Vznik členství 14.2.2012
Zánik členství 1.8.2012
Zánik funkce 1.8.2012
Adresa: Slévačská 497/9 , Praha 198 00
předseda představenstva MUDr. Petr Švrček 3.8.2010 - 6.12.2012
Vznik členství 14.7.2010
Zánik členství 1.8.2012
Vznik funkce 14.7.2010
Zánik funkce 1.8.2012
Adresa: K Hůrce 333 , Loděnice 267 12
člen představenstva Ing. Lenka Šachová 25.4.2012 - 6.12.2012
Vznik členství 14.2.2012
Zánik členství 1.8.2012
Zánik funkce 1.8.2012
Adresa: Slévačská 497/9 , Praha 198 00
člen představenstva Ing. Jan Růžička 25.4.2012 - 12.2.2013
Vznik členství 14.12.2010
Zánik členství 1.10.2012
Adresa: třída Vojtěcha Rojíka 103/36 , Plzeň 312 00
člen představenstva Tomáš Přikryl 6.12.2012 - 12.2.2013
Vznik členství 1.8.2012
Zánik členství 1.10.2012
Adresa: Hlavní 31 , Hovorčovice 250 64
člen představenstva Jan Samko 6.12.2012 - 12.2.2013
Vznik členství 1.8.2012
Zánik členství 1.10.2012
Adresa: Křižíkova 23/48 , Praha 186 00
předseda představenstva Pavel Drahotský 6.12.2012 - 14.5.2013
Vznik členství 1.8.2012
Zánik členství 1.5.2013
Vznik funkce 2.8.2012
Zánik funkce 1.5.2013
Adresa: Žďárská 706/31 , Praha 184 00
člen představenstva Martin Šrámek 14.5.2013 - 11.4.2016
Vznik členství 1.5.2013
Zánik členství 31.3.2016
Adresa: Vitry 2134 , Kladno 272 01
člen představenstva Ing. Iva Pindorová 11.4.2016 - 8.9.2016
Vznik členství 31.3.2016
Adresa: U uhříněveské obory 1561/2 , Praha 104 00
člen představenstva Ing. Iva Pindorová 8.9.2016 - 21.12.2017
Vznik členství 31.3.2016
Zánik členství 12.12.2017
Zánik funkce 21.12.2017
Adresa: Grafická 792/39 , Praha 150 00

Dozorčí rada CZ GOLF, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda Ing. Radek Baloun 28.11.2005 - 16.3.2006
Vznik členství 28.11.2005
Vznik funkce 28.11.2005
Zánik funkce 3.1.2006
Adresa: Na palouku 3219/3 , Praha 100 00
člen Ing. Jana Růžičková 28.11.2005 - 16.3.2006
Vznik členství 28.11.2005
Zánik členství 3.1.2006
Adresa: Janáčkova 943/5 , Olomouc 779 00
člen Monika Tomíčková 28.11.2005 - 16.3.2006
Vznik členství 28.11.2005
Zánik členství 3.1.2006
Adresa: Vinohradská 896/66 , Hlučín 748 01
člen dozorčí rady Ing. Radek Baloun 16.3.2006 - 15.10.2007
Vznik členství 28.11.2005
Zánik členství 31.8.2007
Adresa: Na palouku 3219/3 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. Tadeáš Kufa CSc., MBA 15.10.2007 - 12.10.2009
Vznik funkce 1.9.2007
Zánik funkce 1.10.2009
Adresa: 393 , Mosty u Jablunkova 739 98
předseda dozorčí rady Ing. René Holeček 16.3.2006 - 12.9.2011
Vznik členství 3.1.2006
Zánik členství 3.4.2011
Vznik funkce 3.1.2006
Zánik funkce 3.4.2011
Adresa: Mánesova 475 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Ing. Rudolf Ovčaří 16.3.2006 - 12.9.2011
Vznik členství 3.1.2006
Zánik členství 3.4.2011
Adresa: Slezská 2889 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Mgr. Jana Adamcová 12.9.2011 - 6.12.2012
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 1.8.2012
Zánik funkce 1.8.2012
Adresa: Sládkovičova 1237/13 , Praha 142 00
člen dozorčí rady MUDr. Petr Švrček 6.12.2012 - 1.5.2014
Vznik členství 1.8.2012
Zánik členství 28.8.2013
Adresa: K Hůrce 333 , Loděnice 267 12
člen dozorčí rady Ing. Petr Motloch 12.9.2011 - 25.10.2015
Vznik členství 28.6.2011
Adresa: Kubelíkova 1217/7 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Ing. Rudolf Ovčaří 12.9.2011 - 2.1.2016
Vznik členství 28.6.2011
Vznik funkce 28.6.2011
Adresa: Na dračkách 905/29 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Monika Stanieczková 1.5.2014 - 21.12.2017
Vznik členství 28.8.2013
Zánik členství 12.12.2017
Zánik funkce 21.12.2017
Adresa: Na dračkách 905/29 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Motloch 25.10.2015 - 21.12.2017
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 12.12.2017
Zánik funkce 21.12.2017
Adresa: Kubelíkova 1217/7 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Ing. Rudolf Ovčaří 2.1.2016 - 21.12.2017
Vznik členství 28.6.2011
Zánik členství 12.12.2017
Vznik funkce 28.6.2011
Zánik funkce 12.12.2017
Adresa: Na dračkách 905/29 , Praha 162 00

Sbírka Listin CZ GOLF, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 10304/SL 69 notářský zápis [NZ 3144/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.7.2015 31.7.2015 10.8.2015 12
B 10304/SL 68 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.5.2014 31.7.2015 10.8.2015 1
B 10304/SL 67 ostatní návrh předs. Městský soud v Praze 30.5.2014 31.7.2015 10.8.2015 1
B 10304/SL 66 notářský zápis [NZ 3144/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.7.2015 27.7.2015 3.8.2015 12
B 10304/SL 65 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 30.5.2014 19.6.2014 18
B 10304/SL 64 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 22.10.2013 24.10.2013 25
B 10304/SL 63 ostatní záp.ze zasedání DR /představenstvo/ Městský soud v Praze 1.5.2013 10.5.2013 10.6.2013 1
B 10304/SL 62 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 793/2012 Městský soud v Praze 5.12.2012 14.1.2013 15.2.2013 18
B 10304/SL 61 ostatní zápis ze zased. DR Městský soud v Praze 1.10.2012 14.1.2013 15.2.2013 1
B 10304/SL 60 ostatní zápis ze zased. představenstva Městský soud v Praze 2.8.2012 13.12.2012 10.1.2013 1
B 10304/SL 59 ostatní zápis ze zased. DR Městský soud v Praze 1.8.2012 13.12.2012 10.1.2013 1
B 10304/SL 58 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 403/2012 Městský soud v Praze 1.8.2012 13.12.2012 10.1.2013 20
B 10304/SL 57 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 10.7.2012 19.7.2012 9
B 10304/SL 56 účetní závěrka, zpráva auditora rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 10.7.2012 18.7.2012 16
B 10304/SL 55 ostatní zápis z DR Městský soud v Praze 14.2.2012 22.4.2012 13.7.2012 2
B 10304/SL 54 ostatní zápis zDR/představenstvo Městský soud v Praze 28.6.2011 14.9.2011 2
B 10304/SL 53 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.8.2011 14.9.2011 2
B 10304/SL 52 účetní závěrka, zpráva auditora -r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 14.7.2011 26.7.2011 16
B 10304/SL 51 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 13.12.2010 21.1.2011 24.1.2011 1
B 10304/SL 50 ostatní -zápis z DR/představ./ Městský soud v Praze 17.1.2011 21.1.2011 24.1.2011 1
B 10304/SL 49 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.1.2011 21.1.2011 24.1.2011 1
B 10304/SL 48 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 21.12.2010 22.12.2010 16
B 10304/SL 47 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.7.2010 30.7.2010 30.7.2010 1
B 10304/SL 46 podpisové vzory Městský soud v Praze 21.7.2010 30.7.2010 30.7.2010 1
B 10304/SL 45 ostatní -zápis ze zas.představ. Městský soud v Praze 14.7.2010 30.7.2010 30.7.2010 1
B 10304/SL 44 ostatní - zápis ze zas.DR-volba předs. Městský soud v Praze 14.7.2010 30.7.2010 30.7.2010 1
B 10304/SL 43 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.11.2009 23.11.2009 23.11.2009 11
B 10304/SL 42 notářský zápis -NZ199/09 Městský soud v Praze 14.10.2009 20.10.2009 4.11.2009 5
B 10304/SL 40 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 12.10.2009 19.10.2009 15
B 10304/SL 41 podpisové vzory + čest. prohláš. Městský soud v Praze 2.10.2009 12.10.2009 2
B 10304/SL 39 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 26.3.2009 8.6.2009 1
B 10304/SL 38 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.3.2009 8.6.2009 1
B 10304/SL 37 notářský zápis NZ 471/2008 Městský soud v Praze 15.12.2008 3.3.2009 17.3.2009 8
B 10304/SL 35 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 17.12.2008 3.3.2009 17.3.2009 4
B 10304/SL 34 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.12.2008 3.3.2008 17.3.2009 15
B 10304/SL 36 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.1.2009 3.3.2009 1
B 10304/SL 33 notářský zápis -NZ322/08 Městský soud v Praze 21.8.2008 6.2.2009 4
B 10304/SL 32 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 29/2008 Městský soud v Praze 25.1.2008 14.4.2008 19
B 10304/SL 31 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 29.1.2008 14.4.2008 2
B 10304/SL 30 ostatní - záp.č.2/2008 ze zased.DR Městský soud v Praze 28.1.2008 14.4.2008 1
B 10304/SL 29 ostatní - záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 28.1.2008 14.4.2008 2
B 10304/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.1.2008 14.4.2008 15
B 10304/SL 27 notářský zápis NZ 74/2008 Městský soud v Praze 3.3.2008 14.4.2008 5
B 10304/SL 26 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 5.3.2008 14.4.2008 2
B 10304/SL 25 ostatní - záp.č.3/2008 ze zased.DR Městský soud v Praze 3.3.2008 14.4.2008 1
B 10304/SL 24 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.3.2008 14.4.2008 15
B 10304/SL 23 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 13.11.2007 31.1.2008 1
B 10304/SL 22 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 5.11.2007 31.1.2008 1
B 10304/SL 21 ostatní - záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 8.11.2007 31.1.2008 1
B 10304/SL 20 ostatní -rozhod.jed.akc. Městský soud v Praze 7.11.2007 31.1.2008 1
B 10304/SL 9 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 3.1.2006 8.3.2006 0
B 10304/SL 8 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 18.10.2005 22.12.2005 0
B 10304/SL 7 ostatní -zápis z mimoř.zased.představe Městský soud v Praze 18.10.2005 22.12.2005 0
B 10304/SL 6 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 18.10.2005 22.12.2005 0
B 10304/SL 5 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 19.10.2005 22.12.2005 0
B 10304/SL 4 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 24.10.2005 22.12.2005 0
B 10304/SL 3 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.10.2005 22.12.2005 0
B 10304/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ817/05 Městský soud v Praze 24.8.2005 22.12.2005 18

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CZ GOLF, a.s.

IČO (identifikační číslo) 27397645
Jméno CZ GOLF, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 5.12.2005
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 2

Sídlo CZ GOLF, a.s.

Živnosti a provozovny CZ GOLF, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.12.2005

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 17.12.2008
Přerušení oprávnění 23.6.2014

Živnost č. 3 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.1.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.2.2006
Zánik oprávnění 30.6.2012

Živnost č. 14 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.3.2007
Zánik oprávnění 4.4.2017

Živnost č. 15 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán CZ GOLF, a.s.

Člen statutárního orgánu Monika Stanieczková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CZ GOLF a.s.

IČO: 27397645
Firma: CZ GOLF a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 28.11.2005

Sídlo CZ GOLF a.s.

Sídlo: Opletalova 1284/37, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod, kromě motorových vozidel
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Sportovní činnosti
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
tracking image