Firma ČZ a.s. IČO 25181432


ČZ a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ČZ a.s. (25181432) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Sluneční náměstí 2540/5, Praha 158 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 9. 1998 a je stále aktivní. ČZ a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ČZ a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ČZ a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ČZ a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ČZ a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ČZ a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 9762
IČO (identifikační číslo osoby) 25181432
Jméno ČZ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 7.9.1998
Základní kapitál společnosti se snižuje o celkovou částku 196.759.600,-Kč (slovy: jedno sto devadesát šest milionů sedm set padesát devět tisíc šest set korun českých), tj. z dosavadní výše 307,859.600,-Kč na novou výši 111,100.000,-Kč, Důvody a účel snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje za účelem optimalizace kapitálové struktury společnosti. S ohledem na předmět činnosti a zejména na skutečnost, že společnost nemá žádné bankovní úvěry a její veškeré dlouhodobé závazky tvoří především účetní položka "odložený daňový závazek", není nutné udržovat ve společnosti tak vysoký vlastní a základní kapitál, který je v současné době téměř pětkrát vyšší než cizí zdroje společnosti. Společnost snižuje základní kapitál o vlastní akcie, jelikož vlastní kapitál se z ekonomi ckého hlediska nadměrně podílí na krytí majetku společnosti v porovnání s cizími zdroji. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu - Základní kapitál společnosti bude snížen zničením vlastních akcií v majetku společnosti. - Základní kapitál bude snížen o celkovou částku 196.759.600,-Kč (slovy: jedno sto devadesát šest milionů sedm set padesát devět tisíc šest set korun českých), tj. z dosavadní výše 307,859.600,-Kč na novou výši 111,100.000,-Kč. - Při snížení základního kapitálu bude zničen 1 ks (slovy: jeden kus) vlastní kmenové akcie na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 95.789.600,-Kč, 1 ks (slovy: jeden kus) vlastní kmenové akcie na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 50,670.000,-Kč a 1 ks (slovy: jeden kus) vlastní kmenové akcie na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 50,300.000,-Kč (dále jen "dotčené akcie"). Souhrnná jmenovitá hodnota dotčených akcií odpovídá částce snížení základního kapitál u, tj. částce 196,759.600,-Kč. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: - Vzhledem k tomu, že dotčené akcie jsou vlastními akciemi společnosti, nemůže být s příslušnou částkou odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. částce 196,759.600,-Kč, nijak právně naloženo. S částkou může být naloženo pouze v účetním smyslu tak, že se o tuto částku sníží stav účtu základního kapitálu. V souvislosti se snížením základního kapitálu neposkytne společnost akcionářům ani jiným osobám žádné plnění. - Snížení základního kapitálu bude zachyceno v souladu s českými obecně závaznými účetními předpisy v účetních knihách společnosti až k okamžiku zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zničení vlastních akcií bude v rozvaze zachyceno p říslušným účetním záznamem ve prospěch účtu vykázaného v položce A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly na vrub účtu A.I.1. Základní kapitál. Rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou akcií v daném případě nevznikne. Zvláštní ustanovení - základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu: - Lhůta pro předložení akcií se nestanovuje, protože se jedná o snížení základního kapitálu za použití vlastních akcií v majetku společnosti. - Představenstvo společnosti zajistí, aby dotčené akcie, tj. 1 ks (slovy: jeden kus) vlastní kmenové akcie na jméno, vydané jako cenný papír, o jmenovité hodnotě 95,789.600,-Kč, 1 ks (slovy: jeden kus) vlastní kmenové akcie na jméno, vydané jako cenný pap ír, o jmenovité hodnotě 50,670.000,-Kč a 1 ks (slovy: jeden kus) vlastní kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 50,300.000,-Kč, vydané jako cenný papír, byly po účinnosti snížení základního kapitálu společnosti bezodkladně zničeny. - Snížením základního kapitálu a zničením dotčených akcií nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů. 19.5.2015 - 14.10.2015
Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. 14.1.2014
Mimořádná valná hromada akcionářů společnosti konaná dne 1.11. 2013 v sídle společnosti rozhodla usnesením, sepsaným formou notářského zápisu sp.zn. NZ 171/2013 N 180/2013 notářem ve Strakonicích, Mgr. Ladislavem Černým, o snížení základního kapitálu zru šením vlastních akcií v majetku společnosti o celkovou částku 231,830.000,-Kč (dvě stě třicet jedna milionů osm set třicet tisíc korun českých) takto: A) Důvod snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje za účelem optimalizace kapitálové struktury společnosti. B) Způsob a rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením vlastních akcií v majetku společno sti. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 231,830.000,-Kč (dvě stě třicet jedna milionů osm set třicet tisíc korun českých) na novou výši 307,859.600,-Kč. Při snížení základního kapitálu bude zrušeno 300 ks (tři sta kusů) vlastních k menových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,-Kč, 2 ks (dva kusy) vlastních kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 6,950.000,-Kč, 2 ks (dva kusy) vlastních kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 6,090.000,-Kč, 2 ks (dva kusy) vlastních kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 6,050.000,-Kč, 1 ks (jeden kus) vlastní kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenov ité hodnotě 28,300.000,-Kč, 1 ks (jeden kus) vlastní kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 6,650.000,-Kč, 1 ks (jeden kus) vlastní kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 4,650.000,-Kč, 1 ks (jeden kus) vlastní kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 4,050.000,-Kč (dále jen "zrušované akcie"), jejich zničením. Souhrnná jmenovitá hodnota zrušovaných akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 231,830.000,-Kč. C) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Vzhledem k tomu, že zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. částce 231,830.000,-Kč, nemůže být vyp lacena akcionářům společnosti, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou bude naloženo pouze v účetním smyslu a snížení základního kapitálu se projeví pouze příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, nikoliv v cash-flow spol ečnosti. Snížení základního kapitálu bude zachyceno v souladu s českými obecně závaznými účetními předpisy v účetních knihách společnosti až k okamžiku zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Zrušení vlastních akcií bude v rozvaze zachyceno ve prospěch účtu vykazovaného v položce rozvahy A.I.2 a na vrub účtu vykazovaného v položce A.I.3 Změny základního kapitálu. Rozdíl mezi pořizovací cenou vlastních akcií 168,858.000,-Kč a jejich celkovou jmenovitou hodnotou 231,830.000,-Kč bude vypořádán na vrub účtu Ostatní kapitálové fondy vykazovaného v položce rozvahy A.II.2 společnosti. D) Zvláštní ustanovení - základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu: Lhůta pro předložení akcií se nestanovuje, protože se jedná o sníž ení základního kapitálu za použití vlastních akcií v majetku společnosti. Snížením základního kapitálu zrušením vlastních akcií nedojde ke zhoršení dobytnosti pohledávek věřitelů za společností. Společnost proto nebude poskytovat věřitelům žádné dostatečn é zajištění ve smyslu § 215 odst. 3 obchodního zákoníku. Představenstvo společnosti zajistí, aby zrušované akcie, tj. 300 ks (třista kusů) vlastních kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,-Kč, 2 ks (dva kusy) vl astních kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 6,950.000,-Kč, 2 ks (dva kusy) vlastních kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 6,090.000,-Kč, 2 ks (dva kusy) vlastních kmenových akci í na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 6,050.000,-Kč, 1 ks (jeden kus) vlastní kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 28,300.000,-Kč, 1 ks (jeden kus) vlastní kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 6,650.000,-Kč, 1 ks (jeden kus) vlastní kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 4,650.000,-Kč, 1 ks (jeden kus) vlastní kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 4,050.000,-Kč, byly po účinnosti snížení zák ladního kapitálu společnosti bezodkladně zničeny. Snížením základního kapitálu a zničením zrušovaných akcií nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na prá va akcionářů. 15.11.2013 - 4.7.2014
Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 30. ledna 2009 prodala ČZ a.s. s účinností k 1.2.2009 část podniku - samostatnou organizační složku " Výroba terénních a elektrických vozíků Auto-DESTA", umístěnou v provozovně společnosti ve Strakonicích, Tovární č .p. 202, jejímž předmětem činnosti je výroba a montáž vysokozdvižných vozíků, kupuijící společnosti ČZ Strojírna, s.r.o., IČ: 60071354. 25.2.2009
Na společnost ČZ a.s. (dříve SPPD a.s.) se sídlem České Budějovice, Kněžskodvorská č.p. 26, PSČ 370 04, IČ 25 18 14 32 přešlo obchodní jmění (včetně všech práv a povinností z pracovněprávních vztahů) společnosti ČZ Strakonice, a.s. se sídlem Strakonice, T ovární č.p. 202, PSČ 386 15, IČ 00 00 92 11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu B, vložce 39. 7.12.2004
Na společnost ČZ a.s. (dříve SPPD a.s.) se sídlem České Budějovice, Kněžskodvorská č.p. 26, PSČ 370 04, IČ 25 18 14 32 přešlo obchodní jmění (včetně všech práv a povinností z pracovněprávních vztahů) společnosti ČZ Strakonice, a.s. se sídlem Strakonice, T ovární č.p. 202, PSČ 386 15, IČ 00 00 92 11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu B, vlože 39. 1.12.2004 - 7.12.2004
Usnesení valné hromady ze dne 26. 8. 2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií bez veřejné nabídky. 1) Základní kapitál se zvyšuje o částku 528.339.600,- Kč. Nové akcie budou upsány peněžitými vklady v částce 10.970.000,- Kč a nepeněžitým vkladem v částce 517.369.600,- Kč. Upisování akcií nad částku tohoto zvýšení se nepřipouští. 2) Upisované akcie jsou kemnové akcie společnosti, v listinné podobě, znějící na jméno s omezenou převoditelností ve smyslu stanov společnosti. a) K částce zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady budou vydány nové akcie, a to 20 ks o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč každé akcie, 9 ks o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé akcie, 1 ks o jmenovité hodnotě 70.000,- Kč. b) K částce zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem budou vydány nové akcie, a to 42 ks o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč každé akcie 89 ks o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každé akcie, 82 ks o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé akcie, 1 ks o jmenovité hodnotě 89.600,- Kč, 2 ks o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč každé akcie. 3) S ohledem na skutečnost, že se všichni akcionáři předem vzdali práva na přednostní upisování akcií, určuje valná hromada, a) že akcie, vydané podle odst. 2 písm. a) tohoto usnesení zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, budou akcionáři upsány na základě dohody podle § 205 obch. zákoníku tak, že jednotliví akcionáři upíšou (počet kusů - jmenovitá hodnota v Kč) Ing. Jan Kuneš 1 - 500.000,-, 1 - 100.000,- Ing. Hana Švihálková 1 - 500.000,-, 3 - 100.000,- JUDr. Vladimír Požárek 1 - 500.000,-, 3 - 100.000,-, 1 - 70.000,- Ing. Vítězslav Slavík 1 - 500.000,-, 1 - 100.000,- Ing. Marie Hejlová 2 - 500.000,- Ing. Jan Pěnkava 1 - 500.000,- Ing. Jaroslav Krám 1 - 500.000,- Ing. Jan Řeřábek 1 - 500.000,- Ing. Josef Voldřich 1 - 500.000,- Ing. Karel Kreibich 1 - 500.000,- Ing. Jiří Pinkas 1 - 500.000,- Ing. Josef Zámečník 1 - 500.000,- Ing. Jaroslav Hubač 1 - 500.000,-, 1 - 100.000,- Ing. Miloš Nezval 1 - 500.000,- Ing. Václav Vlach 1 - 500.000,- Břetislav Šín 1 - 500.000,- Mgr. Alice Housková 1 - 500.000,- Ing. Luboš Kubišta 1 - 500.000,- Mgr. Libor Dubský 1 - 500.000,- b) že akcie, vydané ke zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem podle odst. 2, písm b) tohoto usnesení budou nabídnuty Ing. Janu Kunešovi, nar. 9. 8. 1954, bytem Kraselov 80, přičemž předmětem jeho vkladu jsou kmenové akcie emitenta ČZ Strakon ice, a. s., IČ: 00009211, se sídlem ve Strakonicích, Tovární č.p. 202, v listinné podobě znějící na majitele, a to 25 ks jednotlivé akcie o jmenovité hodnotě 7.900.000, Kč každé akcie, série 06, č. 000001 - 000025, 24 ks jednotlivé akcie o jmenovité hodnotě 790, Kč každé akcie, série 07, č. 001767 - 001790, 10 ks jednotlivé akcie o jmenovité hodnotě 790,- Kč každé akcie, série 01, č. 000016 - 000023, 016394 a 016395, 82 ks hromadné listiny o jmenovité hodnotě 7.900.000,- Kč každé listiny, každá nahrazující 10 000 ks akcií o jmenovité hodnotě 790,- Kč každé akcie, série 05, č. 000001 - 000005, 000018 - 000022, 000025 - 000036, 000041 - 000053, 000054 - 000063, 000 073 - 000079, 000081 - 000083, 000085 - 000093, 000098 - 000105 a 000111 - 000120, 208 ks hromadné listiny o jmenovité hodnotě 790.000,- Kč každé listiny, každá nahrazující 1 000 ks akcií o jmenovité hodnotě 790,- Kč každé akcie, série 04, č. 000001 - 000007, 0000156 - 000021, 000026, 000028 - 000042, 000044, 000047 - 000072, 00007 5 - 000079, 000080, 000081, 000083 - 000090, 000093 - 000097, 0112 - 000127, 000130 - 000141, 000143 - 000156, 000167 - 000170, 000177, 000178, 000180 - 000183, 000187, 000192, 000195 - 000200, 000205, 000206, 000219 - 000242, 000251 - 000257, 000260 - 00 0270, 000278 - 000281, 000284 - 000286, 000316 - 000336, 117 ks hromadné listiny o jemnovité hodnotě 79.000,- Kč každé listiny, každá nahrazující 100 ks akcií o jmenovité hodnotě 790,- Kč každé akcie, série 03, č. 000001 - 000005, 000017, 000027 -000034, 000040 - 000044, 000051 - 0 00055, 0 00060 - 0 00074 , 0 00080 - 0 00094, 000100 - 000104, 0 00110 - 0 00122, 0 00125 - 0 00129,000234, 00238, 000259, 000260, 000305 - 000309, 000378 - 000381, 000457 - 000462, 000478, 000651 - 000668, 000679, 000680, 34 ks hromadné listiny o jmenovité hodnotě 79.000,- Kč každé listiny, každá nahrazující 100 ks akcií o jmenovité hodnotě 790,- Kč každé akcie, série 08, č. 000059 - 000092, 29 ks hromadné listiny o jmenovité hodnotě 7.900,- Kč každé listiny, každá nahrazující 10 ks akcií o jmenovité hodnotě 790,- Kč každé série, série 02, č. 006228 - 06232, 007016 - 007019 a 018526 - 018545, tedy celkem cenné papíry odpovídající množství 1.293.424 ks akcií o jmenovité hodnotě 790,- Kč každé akcie označeného eminenta. Podle posudku znalce JUDr. Ing. Jana Langa, jmenovaného soudem ve smyslu § 59 obch. zákoníku, je hodnota jedné akcie o jmenovité hodnotě 790,- Kč stanovena na částku 400,- Kč, takže hodnota nepeněžitého vkladu činí 517.369.600,- Kč. 4) Dohoda akcionářů ve smyslu § 205 obch. zákoníku a smlouva o upsání akcií, sjednaná s předem určeným zájemcem ve smyslu § 204 odst. 5 obch. zákoníku, budou uzavřeny do pěti dnů ode dne konání této valné hromady, v obou případech s rozvazující podmí nkou o neúčinnosti úkonů pro připad, že bude soudem zamítnut návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Do pěti dnů ode dne konání této valné hromady musí být rovněž splacen emisní kurs upisovaných akcií , a to pokud jde o peněžité vklady na účet společnosti, zřízený k tomuto účelu, jehož číslo sdělí společnost upisovatelům do tří dnů ode dne konání valné hromady, a pokud jde o nepeněžitý vklad, předáním společnosti. 5) Emisní kurs nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 6) Ukládá představenstvu provést v souladu s ustanovením § 173, odst. 3 Obch. zák. a čl. 29 a násl. stanov společnosti příslušné změny stanov společnosti. 30.8.2004 - 2.9.2004
Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 29.11.2000 o zvýšení základního jmění společnosti: Základní jmění společnosti SPPD a.s., IČ 25 l8 l4 32, sídlo České Budějovice, Kněžskodvorská 26 se zvyšuje z částky 8,200.000,- Kč (osmmilionů dvěstětisíc korun českých) na částku 11,350.000,- Kč (jedenáctmilionů třistapadesát tisíc korun českých) upsáním veřejně neobchodovatelných kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, převoditelných se souhlasem valné hromady, o těchto počtech a jmenovitých hodnotách: a) 21 kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, b) 63 kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, c) 84 kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Upisování nad částku 3,l5O.OOO,- Kč se nepřipouští. 1.12.2000 - 7.2.2001
Pro upisování akcií se stanoví následující podmínky: Přednostní právo na upisování akcií se vylučuje. Všechny akcie se upíší akcionáři na základě dohody podle § 205 ObchZ. Tato dohoda nahrazuje listinu upisovatelů. Upisovacím místem je sídlo obchodní společnosti SPPD a.s. České Budějovice, Kněžskodvorská 26. Akcie lze upsat v sídle společnosti ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, jímž bude zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. Lhůta pro úspis akcií končí uplynutím patnáctého dne od jejího počátku. 1.12.2000 - 7.2.2001
Emisní kurs akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. 1.12.2000 - 7.2.2001
Pro splácení emisního kursu upisovaných akcií se stanoví následující podmínky: Akcionáři splatí emisní kurs jimi upisovaných akcií dle dohody podle § 205 ObchZ v penězích n účet obch.společnosti SPPD a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Kněžskodvorská 26, číslo účtu 810-0912129683/0300 vedeného u ČSOB České Budějovice v rozsahu alespoň 30 % ve lhůtě 10 dní ode dne upsání akcií v sídle společnosti SPPD a.s. a zbývající část emisního kursu jimi upisovaných akcií ve lhůtě jednoho roku od zápisu zvýšení základního jmění společnosit do obchodního rejstříku. Ukládá se představenstvu obchodní společnosti SPPD a.s. podat nejpozději do 30 dnů návrh na zápis rozhodnutí o zvýšení základního jmění a změně stanov do obchodního rejstříku. 1.12.2000 - 7.2.2001
Usnesení valné hromady ze dne 31.8.1999 o zvýšení základního jmění společnosti: Základní jmění obchodní společnosti SPPD a.s., IČ 25 18 14 32, sídlo České Budějovice, Kanovnická l8 se zvyšuje z částky 6,000.000,- Kč na částku 8,200.000,- Kč /osm milionů dvě stě tisíc korun českých/, to je o částku 2,200.000,- Kč /dva miliony dvě stě tisíc korun českých/, upsáním 44 kusů / čtyřicet čtyři ks/ veřejně neobchodovatelných kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, převoditelných se souhlasem valné hromady, každá o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč /padesát tisíc korun českých/. Upisování nad částku 2,200.000,- Kč se nepřipouští. Pro upisování akcií se stanoví následující podmínky: Přednostní právo pro upisování akcií se vylučuje z důvodů postupného vyrovnání podílů všech akcionářů na základním jmění společnosti. Všechny akcie upíší akcionáři na základě dohody podle § 205 ObchZ. Tato dohoda nahrazuje listinu upisovatelů. Upisovacích místem je sídlo obchodní společnosti SPPD a.s., České Budějovice, Kanovnická 18. Akcie lze upsat ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, jímž bude zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. Lhůta pro úpis akcií končí uplynutím patnáctého dne od jejího počátku. Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Pro splácení emisního kurzu upisovaných akcií se stanoví následující podmínky: Akcionáři splatí emisní kurz jimi upisovaných akcií dle dohody podle § 205 ObchZ v penězích na účet obchodní společnosti SPPD a.s. se sídlem v Českých Budějovicích, Kanovnická 18, číslo účtu 8010 - 0912129683/0300 vedeného u ČSOB České Budějovice v rozsahu 70 % ve lhůtě 30 dní ode dne upsání akcií v sídle společnosti SPPD a.s. a v rozsahu 30 % nejpozději do jednoho roku od zápisu zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. 2.9.1999 - 11.10.1999

Kapitál ČZ a.s.

zakladni jmění 111 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.10.2015
zakladni jmění 307 860 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.6.2014 - 14.10.2015
zakladni jmění 539 690 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.9.2004 - 18.6.2014
zakladni jmění 11 350 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.12.2001 - 2.9.2004
zakladni jmění 11 350 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.2.2001 - 4.12.2001
zakladni jmění 8 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.11.1999 - 7.2.2001
zakladni jmění 8 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.10.1999 - 5.11.1999
zakladni jmění 6 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.9.1998 - 11.10.1999

Akcie ČZ a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 63 250 000 Kč 1 7.1.2010
Kmenové akcie na jméno 47 850 000 Kč 1 7.1.2010
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 300 7.1.2010 - 18.6.2014
Kmenové akcie na jméno 95 789 600 Kč 1 7.1.2010 - 14.10.2015
Kmenové akcie na jméno 50 670 000 Kč 1 7.1.2010 - 14.10.2015
Kmenové akcie na jméno 50 300 000 Kč 1 7.1.2010 - 14.10.2015
Kmenové akcie na jméno 125 790 000 Kč 1 19.8.2008 - 7.1.2010
Kmenové akcie na jméno 93 250 000 Kč 1 19.8.2008 - 7.1.2010
Kmenové akcie na jméno 80 670 000 Kč 1 19.8.2008 - 7.1.2010
Kmenové akcie na jméno 80 300 000 Kč 1 19.8.2008 - 7.1.2010
Kmenové akcie na jméno 77 850 000 Kč 1 19.8.2008 - 7.1.2010
Kmenové akcie na jméno 28 300 000 Kč 1 19.8.2008 - 18.6.2014
Kmenové akcie na jméno 6 950 000 Kč 2 19.8.2008 - 18.6.2014
Kmenové akcie na jméno 6 650 000 Kč 1 19.8.2008 - 18.6.2014
Kmenové akcie na jméno 6 090 000 Kč 2 19.8.2008 - 18.6.2014
Kmenové akcie na jméno 6 050 000 Kč 2 19.8.2008 - 18.6.2014
Kmenové akcie na jméno 4 650 000 Kč 1 19.8.2008 - 18.6.2014
Kmenové akcie na jméno 4 050 000 Kč 1 19.8.2008 - 18.6.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 84 1.12.2004 - 19.8.2008
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 84 2.9.2004 - 1.12.2004
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 42 2.9.2004 - 19.8.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 89 2.9.2004 - 19.8.2008
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 20 2.9.2004 - 19.8.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 91 2.9.2004 - 19.8.2008
Kmenové akcie na jméno 89 600 Kč 1 2.9.2004 - 19.8.2008
Kmenové akcie na jméno 70 000 Kč 1 2.9.2004 - 19.8.2008
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 185 2.9.2004 - 19.8.2008
Kmenové akcie na jméno 40 000 Kč 2 2.9.2004 - 19.8.2008
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 63 2.9.2004 - 19.8.2008
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 185 4.12.2001 - 2.9.2004
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 84 4.12.2001 - 2.9.2004
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 185 7.2.2001 - 4.12.2001
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 84 7.2.2001 - 4.12.2001
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 63 7.2.2001 - 2.9.2004
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 164 11.10.1999 - 7.2.2001
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 120 7.9.1998 - 11.10.1999

Sídlo ČZ a.s.

Předmět podnikání ČZ a.s.

Platnost údajů od - do
provozování nestátního zdravotnického zařízení v odbornostech všeobecná sestra, rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie 28.6.2010 - 4.6.2018
obráběčství 25.2.2009
slévárenství, modelářství 25.2.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 25.2.2009
truhlářství, podlahářství 25.2.2009
galvanizérství, smaltérství 25.2.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 25.2.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 25.2.2009
vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní 25.2.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 25.2.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 25.2.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 25.2.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní 25.2.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.2.2009
zámečnictví, nástrojářství 25.2.2009
Opravy silničních vozidel 25.2.2009
Vodoinstalatérství, topenářství 25.2.2009
Hostinská činnost 25.2.2009
Projektová činnost ve výstavbě 25.2.2009
provozování nestátního zdravotnického zařízení v odbornostech praktický lékař pro dospělé, léčebná rehabilitace, fyzioterapie 25.2.2009 - 28.6.2010
nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných) 26.6.2007 - 25.2.2009
montáž a opravy vyhrazených zdvihacích zařízení 26.6.2007 - 25.2.2009
výroba plastových výrobků a pryžových výrobků 26.6.2007 - 25.2.2009
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 29.6.2006 - 25.2.2009
provozování nestátního zdravotnického zařízení v odbornostech praktický lékař pro dospělé, léčebná rehabilitace, fyzioterapie 10.8.2005 - 25.2.2009
vedení spisovny 7.12.2004 - 29.6.2006
náklady s odpady 7.12.2004 - 26.6.2007
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 7.12.2004 - 25.2.2009
výroba motorových a připojných vozidel 7.12.2004 - 25.2.2009
opravy ostatních dopravních prostředků 7.12.2004 - 25.2.2009
slévárenství 7.12.2004 - 25.2.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 7.12.2004 - 25.2.2009
polygrafická výroba 7.12.2004 - 25.2.2009
zprostředkování obchodu a služeb 7.12.2004 - 25.2.2009
výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů 7.12.2004 - 25.2.2009
překladatelská a tlumočnická činnost 7.12.2004 - 25.2.2009
opravy silničních vozidel 7.12.2004 - 25.2.2009
truhlářství 7.12.2004 - 25.2.2009
zámečnictví 7.12.2004 - 25.2.2009
vodoinstalatérství, topenářství 7.12.2004 - 25.2.2009
galvanizérství 7.12.2004 - 25.2.2009
projektová činnost ve výstavbě 7.12.2004 - 25.2.2009
projektování elektrických zařízení 7.12.2004 - 25.2.2009
revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 7.12.2004 - 25.2.2009
revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 7.12.2004 - 25.2.2009
revize vyhrazených elektrických zařízení 7.12.2004 - 25.2.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 7.12.2004 - 25.2.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 7.12.2004 - 25.2.2009
ubytovací služby 7.12.2004 - 25.2.2009
hostinská činnost 7.12.2004 - 25.2.2009
silniční motorová doprava osobní v rámci podmínek stanovených v koncesní listině 7.12.2004 - 25.2.2009
silniční motorová doprava nákladní v rámci podmínek stanovených v koncesní listině 7.12.2004 - 25.2.2009
nástrojářství 7.12.2004 - 25.2.2009
výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků 7.12.2004 - 25.2.2009
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 7.12.2004 - 25.2.2009
vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní 7.12.2004 - 25.2.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 7.12.2004 - 25.2.2009
testování, měření, analýzy a kontroly 7.12.2004 - 25.2.2009
kovoobráběčství 7.12.2004 - 25.2.2009
správa a údržba nemovitostí 7.12.2004 - 25.2.2009
realitní činnost 7.12.2004 - 25.2.2009
poskytování technických služeb 7.12.2004 - 25.2.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 7.12.2004 - 25.2.2009
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 7.12.2004 - 25.2.2009
grafické práce a kresličské práce 7.12.2004 - 25.2.2009
kopírovací práce 7.12.2004 - 25.2.2009
stavba strojů s mechanickým pohonem 1.12.2004 - 7.12.2004
Výroba ostatních motorových dopravních prostředků 1.12.2004 - 7.12.2004
opravy ostatních dopravních prostředků 1.12.2004 - 7.12.2004
slévárenství 1.12.2004 - 7.12.2004
inženýrská činnost 1.12.2004 - 7.12.2004
analýzy a rozbory materiálů 1.12.2004 - 7.12.2004
reprografické práce 1.12.2004 - 7.12.2004
knihařské práce 1.12.2004 - 7.12.2004
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.12.2004 - 7.12.2004
pořizování obrazových a zvukověobrazových snímků 1.12.2004 - 7.12.2004
překladatelská činnost (mimo děl ve smyslu zákona č. 36/1967 Sb.) 1.12.2004 - 7.12.2004
opravy silničních vozidel 1.12.2004 - 7.12.2004
truhlářství 1.12.2004 - 7.12.2004
zámečnictví 1.12.2004 - 7.12.2004
vodoinstalatérství, topenářství 1.12.2004 - 7.12.2004
galvanizérství 1.12.2004 - 7.12.2004
projektová činnost ve výstavbě 1.12.2004 - 7.12.2004
projektování elektrických zařízení 1.12.2004 - 7.12.2004
revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 1.12.2004 - 7.12.2004
revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 1.12.2004 - 7.12.2004
revize vyhrazených elektrických zařízení 1.12.2004 - 7.12.2004
automatizované zpracování dat 1.12.2004 - 7.12.2004
poskytování software 1.12.2004 - 7.12.2004
ubytovací služby 1.12.2004 - 7.12.2004
hostinská činnost 1.12.2004 - 7.12.2004
silniční motorová doprava osobní v rámci podmínek stanovených v koncesní listině č.j. ŽÚ 1/3/1060/96 Okresního úřadu ve Strakonicích 1.12.2004 - 7.12.2004
silniční motorová doprava nákladní v rámci podmínek stanovených v koncesní listině č.j. ŽÚ 1/3/1059/96 Okresního úřadu ve Strakonicích 1.12.2004 - 7.12.2004
nástrojářství 1.12.2004 - 7.12.2004
vývoj, výroba, opravy a odbyt jízdních kol a jejich součástek 1.12.2004 - 7.12.2004
vývoj, výroba a odbyt řetězů 1.12.2004 - 7.12.2004
vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní 1.12.2004 - 7.12.2004
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 1.12.2004 - 7.12.2004
podnikání v oblasti nakládání s odpady 1.12.2004 - 7.12.2004
provozování středisek kalibrační služby 1.12.2004 - 7.12.2004
realitní činnost 1.12.2004 - 7.12.2004
poskytování technických služeb 1.12.2004 - 7.12.2004
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 1.12.2004 - 7.12.2004
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 1.12.2004 - 7.12.2004
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 7.9.1998 - 1.12.2004

Předmět činnosti ČZ a.s.

Platnost údajů od - do
Provozování nestátního zdravotnického zařízení v odbornostech rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie 4.6.2018
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 4.6.2018

vedení firmy ČZ a.s.

Statutární orgán ČZ a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje statutární ředitel. Statutární ředitel je oprávněn udělit, dle svého uvážení, plnou moc třetím osobám k zastupování společnosti. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že osoba oprávněná zastupovat společnost připojí svůj podpis k obchodní firmě společnosti či k otisku razítka společnosti. 1.6.2018
Za společnost jedná člen představenstva, který je oprávněn za společnost udělovat i zmocnění. Při písemných právních jednáních vždy připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis. 14.1.2014 - 1.6.2018
Jménem společnosti jednají: a) buď všichni členové představenstva společně, nebo b) předseda nebo místopředseda představenstva, každý samostatně, nebo c) samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem zmocněn. Podepisování se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a) buď všichni členové představenstva společně, nebo b) předseda nebo místopředseda představenstva, každý samostatně, nebo c) samostatně člen představenstva, který k tomu byl představenstvem zmocněn. 1.12.2004 - 14.1.2014
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje vždy předseda a jeden člen představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu. 4.12.2001 - 1.12.2004
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje vždy předseda a jeden člen představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu. 7.9.1998 - 4.12.2001
Statutární ředitel Ing. Jan Kuneš 1.6.2018
Vznik členství 1.6.2018
Vznik funkce 1.6.2018
Adresa: 80 , Kraselov 387 16
předseda představenstva ing. Josef Zámečník 7.9.1998 - 11.4.2002
Vznik členství 7.9.1998
Vznik funkce 7.9.1998
Adresa: Pod Malsičkou 592 , Volyně 387 01
člen představenstva ing. Marie Viktorová 7.9.1998 - 25.5.2004
Vznik členství 7.9.1998
Adresa: Česká republika
Radošovice 133
člen představenstva Mgr. Alice Housková 7.9.1998 - 25.5.2004
Vznik členství 7.9.1998
Adresa: Zahradní 863 , Strakonice 386 01
Předseda představenstva Mgr. Libor Dubský 11.4.2002 - 30.8.2004
Vznik členství 30.1.2002
Zánik členství 26.8.2004
Vznik funkce 30.1.2002
Zánik funkce 26.8.2004
Adresa: 13 , Sousedovice 386 01
člen představenstva ing. Marie Hejlová 25.5.2004 - 30.8.2004
Vznik členství 7.9.1998
Zánik členství 26.8.2004
Adresa: Česká republika
Radošovice 133
člen představenstva Mgr. Alice Housková 25.5.2004 - 30.8.2004
Vznik členství 7.9.1998
Zánik členství 26.8.2004
Adresa: Pod Hájovnou 368 , Strakonice 386 01
předseda představenstva Ing. Jan Kuneš 30.8.2004 - 19.8.2009
Vznik členství 26.8.2004
Zánik členství 24.6.2009
Vznik funkce 27.8.2004
Zánik funkce 24.6.2009
Adresa: 80 , Kraselov 387 16
místopředseda představenstva Ing. Luboš Kubišta 30.8.2004 - 19.8.2009
Vznik členství 26.8.2004
Zánik členství 24.6.2009
Vznik funkce 27.8.2004
Zánik funkce 24.6.2009
Adresa: Nad Ohradou 2633/7 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Hana Švihálková 30.8.2004 - 19.8.2009
Vznik členství 26.8.2004
Zánik členství 24.6.2009
Adresa: 80 , Kraselov 387 16
předseda představenstva Ing. Jan Kuneš 19.8.2009 - 14.1.2014
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 31.12.2013
Vznik funkce 24.6.2009
Zánik funkce 31.12.2013
Adresa: 80 , Kraselov 387 16
místopředseda představenstva Ing. Luboš Kubišta 19.8.2009 - 14.1.2014
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 31.12.2013
Vznik funkce 24.6.2009
Zánik funkce 31.12.2013
Adresa: Nad Ohradou 2633/7 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Hana Švihálková 19.8.2009 - 14.1.2014
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: 80 , Kraselov 387 16
člen představenstva Ing. Jan Kuneš 14.1.2014 - 4.2.2014
Vznik členství 1.1.2014
Adresa: 80 , Kraselov 387 16
předseda představenstva Ing. Jan Kuneš 4.2.2014 - 1.6.2018
Vznik členství 1.1.2014
Zánik členství 31.5.2018
Vznik funkce 2.1.2014
Zánik funkce 31.5.2018
Adresa: 80 , Kraselov 387 16

Dozorčí rada ČZ a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady ing. Miloš Nezval 7.9.1998 - 11.4.2002
Vznik členství 7.9.1998
Vznik funkce 7.9.1998
Adresa: Heydukova 1092 , Strakonice 386 01
člen dozorčí rady ing. Jan Řeřábek 7.9.1998 - 11.4.2002
Vznik členství 7.9.1998
Adresa: Ellerova 1099 , Strakonice 386 01
člen dozorčí rady ing. Josef Voldřich 7.9.1998 - 11.4.2002
Vznik členství 7.9.1998
Adresa: Luční 455 , Strakonice 386 01
Předseda dozorčí rady Ing. Jan Řeřábek 11.4.2002 - 30.8.2004
Vznik členství 7.9.1998
Zánik členství 26.8.2004
Vznik funkce 30.1.2002
Zánik funkce 26.8.2004
Adresa: Ellerova 1099 , Strakonice 386 01
Člen dozorčí rady Ing. Václav Vlach 11.4.2002 - 30.8.2004
Vznik členství 30.1.2002
Zánik členství 26.8.2004
Adresa: Stavbařů 209 , Strakonice 386 01
Člen dozorčí rady Jiří Pavlíček 11.4.2002 - 30.8.2004
Vznik členství 30.1.2002
Zánik členství 26.8.2004
Adresa: Nová 241 , Strakonice 386 01
člen dozorčí rady Ing. Bořivoj Rod 30.8.2004 - 7.12.2004
Vznik členství 26.8.2004
Zánik členství 2.12.2004
Adresa: Nábřežní 86 , Strakonice 386 01
člen dozorčí rady Miroslav Mužík 7.12.2004 - 15.3.2006
Vznik členství 2.12.2004
Zánik členství 22.2.2006
Adresa: Zvolenská 920 , Strakonice 386 01
místopředseda dozorčí rady JUDr. Vladimír Požárek 30.8.2004 - 27.4.2007
Vznik členství 26.8.2004
Vznik funkce 27.8.2004
Adresa: 46 , Kraselov 387 16
předseda dozorčí rady JUDr. Josef Klečka 30.8.2004 - 19.8.2009
Vznik členství 26.8.2004
Zánik členství 24.6.2009
Vznik funkce 27.8.2004
Zánik funkce 24.6.2009
Adresa: Nosická 1885/30 , Praha 100 00
místopředseda dozorčí rady JUDr. Vladimír Požárek 27.4.2007 - 19.8.2009
Vznik členství 26.8.2004
Zánik členství 24.6.2009
Vznik funkce 27.8.2004
Zánik funkce 24.6.2009
Adresa: 76 , Novosedly 386 01
místopředseda dozorčí rady JUDr. Josef Klečka 19.8.2009 - 13.2.2013
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 14.12.2012
Vznik funkce 24.6.2009
Zánik funkce 14.12.2012
Adresa: Nosická 1885/30 , Praha 100 00
člen dozorčí rady PhDr. Vladimír Juško 15.3.2006 - 14.1.2014
Vznik členství 23.2.2006
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Dr. Jiřího Fifky 870 , Strakonice 386 01
předseda dozorčí rady JUDr. Vladimír Požárek 19.8.2009 - 14.1.2014
Vznik členství 24.6.2009
Zánik členství 31.12.2013
Vznik funkce 24.6.2009
Zánik funkce 31.12.2013
Adresa: 76 , Novosedly 386 01
místopředseda dozorčí rady Vítězslav Slavík 13.2.2013 - 14.1.2014
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 31.12.2013
Vznik funkce 1.1.2013
Zánik funkce 31.12.2013
Adresa: Mánesova 1211 , Strakonice 386 01
člen dozorčí rady JUDr. Vladimír Požárek 14.1.2014 - 4.2.2014
Vznik členství 1.1.2014
Adresa: 76 , Novosedly 386 01
člen dozorčí rady JUDr. Vladimír Požárek 4.2.2014 - 4.2.2014
Vznik členství 1.1.2014
Vznik funkce 2.1.2014
Adresa: 76 , Novosedly 386 01
předseda dozorčí rady JUDr. Vladimír Požárek 4.2.2014 - 1.6.2018
Vznik členství 1.1.2014
Zánik členství 31.5.2018
Vznik funkce 2.1.2014
Zánik funkce 31.5.2018
Adresa: 76 , Novosedly 386 01

Sbírka Listin ČZ a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 9762/SL 86 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 16.7.2015 17.7.2015 41
B 9762/SL 85 notářský zápis [NZ 71/2015] Městský soud v Praze 7.5.2015 18.5.2015 20.5.2015 7
B 9762/SL 84 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2013 5.11.2014 12.12.2014 30
B 9762/SL 83 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 15.7.2014 16.8.2014 43
B 9762/SL 82 zakladatelské dokumenty bez data Městský soud v Praze 23.5.2014 20.6.2014 5
B 9762/SL 81 ostatní volba předsedy předs. Městský soud v Praze 2.1.2014 23.1.2014 5.2.2014 1
B 9762/SL 80 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 13.12.2013 20.1.2014 5
B 9762/SL 79 notářský zápis NZ 189/2013 Městský soud v Praze 29.11.2013 13.12.2013 20.1.2014 9
B 9762/SL 78 notářský zápis NZ 171/2013 Městský soud v Praze 4.11.2013 11.11.2013 19.11.2013 6
B 9762/SL 77 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 15.7.2013 31.7.2013 38
B 9762/SL 76 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2011 12.11.2012 15.11.2012 30
B 9762/SL 75 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 13.7.2012 30.7.2012 1
B 9762/SL 74 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2010-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 7.11.2011 7.11.2011 30
B 9762/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 20.7.2011 25.7.2011 41
B 9762/SL 72 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2009 - konsolidační Městský soud v Praze 31.12.2009 15.2.2010 16.2.2011 24
B 9762/SL 71 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 15.7.2010 22.7.2010 42
B 9762/SL 70 stanovy společnosti -bez data Městský soud v Praze 28.6.2010 15
B 9762/SL 69 notářský zápis NZ 126/2010 Městský soud v Praze 22.6.2010 28.6.2010 6
B 9762/SL 68 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008 konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2008 9.2.2010 9.2.2010 23
B 9762/SL 67 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.12.2009 12.1.2010 15
B 9762/SL 66 notářský zápis NZ 236/2009 Městský soud v Praze 2.12.2009 12.1.2010 5
B 9762/SL 65 ostatní -zápis z mimořádného zasedání Městský soud v Praze 24.6.2009 20.8.2009 2
B 9762/SL 64 ostatní -zápis z mimořádného zasedání Městský soud v Praze 24.6.2009 20.8.2009 2
B 9762/SL 63 ostatní -zápis z jednání VH. Městský soud v Praze 24.6.2009 20.8.2009 2
B 9762/SL 62 účetní závěrka, výroční zpráva r.2008+zpr.o vzt.+audit Městský soud v Praze 31.12.2008 10.7.2009 15.7.2009 38
B 9762/SL 61 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 22/2009 Městský soud v Praze 30.1.2009 26.2.2009 12
B 9762/SL 60 smlouva o prodeji/převodu Městský soud v Praze 30.1.2009 26.2.2009 4
B 9762/SL 59 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.8.1998 25.2.2009 15
B 9762/SL 58 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007/konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2007 1.12.2008 1.12.2008 25
B 9762/SL 57 notářský zápis NZ 149/2008 Městský soud v Praze 26.6.2008 29.7.2008 7
B 9762/SL 56 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2008 29.7.2008 15
B 9762/SL 55 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 8.7.2008 10.7.2008 48
B 9762/SL 54 účetní závěrka, výroční zpráva r.2006+audit Městský soud v Praze 31.12.2006 30.11.2007 5.12.2007 25
B 9762/SL 53 zpráva auditora +konsol.VZaÚZ r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 11.7.2007 25.7.2007 19
B 9762/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva r.2006+audit Městský soud v Praze 31.12.2006 11.7.2007 25.7.2007 45
B 9762/SL 51 notářský zápis NZ 137/2007 Městský soud v Praze 20.6.2007 27.6.2007 5
B 9762/SL 50 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.6.2007 27.6.2007 16
B 9762/SL 49 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 24.1.2007 24.1.2007 0
B 9762/SL 47 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 20.7.2006 25.7.2006 41
B 9762/SL 48 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 119/2006 Městský soud v Praze 28.6.2006 13.7.2006 0
B 9762/SL 46 ostatní -volební řád Městský soud v Praze 21.2.2006 17.3.2006 0
B 9762/SL 45 ostatní -čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 24.2.2006 17.3.2006 0
B 9762/SL 44 ostatní -protokol o volbě čl.DR Městský soud v Praze 23.2.2006 17.3.2006 0
B 9762/SL 43 ostatní zápis ze zased.čl.voleb.komise Městský soud v Praze 23.2.2006 17.3.2006 0
B 9762/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 17.2.2006 20.2.2006 18
B 9762/SL 41 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2005 18.7.2005 0
B 9762/SL 40 notářský zápis -NZ114/05 Městský soud v Praze 29.6.2005 18.7.2005 0
B 9762/SL 39 účetní závěrka +audit r.2004 2x Městský soud v Praze 7.7.2005 14.7.2005 0
B 9762/SL 38 ostatní - Zápis z mimoř.zased.doz.rady Městský soud v Praze 2.12.2004 10.12.2004 2
B 9762/SL 37 účetní závěrka k 31.8.2004 Městský soud v Praze 6.12.2004 18
B 9762/SL 36 účetní závěrka k 31.8.2004-ČZ Strakonice a.s. Městský soud v Praze 6.12.2004 32
B 9762/SL 35 ostatní -Prohláš.členů představ. Městský soud v Praze 25.11.2004 6.12.2004 1
B 9762/SL 34 notářský zápis 165/2004 Městský soud v Praze 25.11.2004 6.12.2004 18
B 9762/SL 33 notářský zápis 164/2004 Městský soud v Praze 25.11.2004 6.12.2004 32
B 9762/SL 32 notářský zápis 163/2004 Městský soud v Praze 25.11.2004 6.12.2004 17
B 9762/SL 31 stanovy společnosti - Úpl.znění Městský soud v Praze 24.11.2004 6.12.2004 15
B 9762/SL 30 ostatní -Zpr.doz.rad o přezk.převzetí Městský soud v Praze 19.10.2004 6.12.2004 6
B 9762/SL 29 ostatní -Zpráva předst.o převz.jmění Městský soud v Praze 18.10.2004 6.12.2004 7
B 9762/SL 28 ostatní - Zpráva o přezkoumání Městský soud v Praze 18.10.2004 6.12.2004 3
B 9762/SL 27 ostatní -Záp.z mim.zased.představ. Městský soud v Praze 15.10.2004 6.12.2004 4
B 9762/SL 26 ostatní - Návrh sml.o převzetí Městský soud v Praze 21.10.2004 5
B 9762/SL 25 stanovy společnosti - Úplné znění Městský soud v Praze 31.8.2004 7.9.2004 15
B 9762/SL 24 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.8.2004 2.9.2004 3
B 9762/SL 23 notářský zápis 117/2004 Městský soud v Praze 26.8.2004 2.9.2004 11
B 9762/SL 22 výroční zpráva -r.2003 (+Úč.uzávěrky) Městský soud v Praze 12.7.2004 54
B 9762/SL 21 výroční zpráva -r.2002 (Úč.uzáv.r.2000-2002) Městský soud v Praze 29.7.2003 0
B 9762/SL 20 výroční zpráva -r.2001 Městský soud v Praze 10.7.2002 0
B 9762/SL 19 ostatní - Zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 30.5.2002 10.7.2002 0
B 9762/SL 18 podpisové vzory Městský soud v Praze 26.3.2002 0
B 9762/SL 17 ostatní - Zápis ze zased. doz.rady Městský soud v Praze 30.1.2002 26.3.2002 0
B 9762/SL 16 ostatní  Zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 30.1.2002 26.3.2002 0
B 9762/SL 15 ostatní - Zápis z jednání mimoř.VH Městský soud v Praze 30.1.2002 26.3.2002 0
B 9762/SL 14 výroční zpráva - 2000 Městský soud v Praze 15.10.2001 0
B 9762/SL 13 stanovy společnosti - Úplné znění Městský soud v Praze 20.7.2001 15.10.2001 0
B 9762/SL 12 ostatní - Zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 26.6.2001 15.10.2001 0
B 9762/SL 11 notářský zápis 191/2000 Městský soud v Praze 12.12.2000 14.2.2001 0
B 9762/SL 9 notářský zápis NZ 184/2000 Městský soud v Praze 29.11.2000 6.12.2000 0
B 9762/SL 10 stanovy společnosti -Úplné znění Městský soud v Praze 6.12.2000 0
B 9762/SL 8 stanovy společnosti -Úplné znění Městský soud v Praze 10.10.2000 0
B 9762/SL 7 notářský zápis NZ 143/2000 Městský soud v Praze 30.8.2000 10.10.2000 0
B 9762/SL 6 ostatní -Dohoda o ulož.části zákl.jm. Městský soud v Praze 29.9.1999 14.10.1999 0
B 9762/SL 5 ostatní -Usnesení VH Městský soud v Praze 31.8.1999 14.10.1999 0
B 9762/SL 4 notářský zápis 133/99 - Zvýšení zákl.jmění Městský soud v Praze 13.9.1999 14.10.1999 0
B 9762/SL 3 stanovy společnosti -Úplné znění stanov Městský soud v Praze 1.9.1999 9.9.1999 0
B 9762/SL 2 notářský zápis NZ 128/99 Městský soud v Praze 1.9.1999 9.9.1999 0
B 9762/SL 1 notářský zápis NZ 179/98 Městský soud v Praze 5.8.1998 14.12.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ČZ a.s.

IČO (identifikační číslo) 25181432
Jméno ČZ a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 13
Vznik první živnosti: 7.9.1998
Celkový počet živností: 47
Aktivních živností: 18

Sídlo ČZ a.s.

Živnosti a provozovny ČZ a.s.

Živnost č. 1 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.1.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 202, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1004042264
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.1.2005

Živnost č. 2 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.1.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 202, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1004042264
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.1.2005

Živnost č. 3 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.1.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 202, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1004042264
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.1.2005

Živnost č. 4 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.1.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 202, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1004042264
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 26.1.2005
Provozovna č. 2
Provozovna Povážská 270, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1004042281
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 3.11.2006

Živnost č. 5 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.1.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 202, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1004042264
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.1.2005

Živnost č. 6 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.1.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 202, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1004042264
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.1.2005

Živnost č. 7 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.1.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 202, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1004042264
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.1.2005

Živnost č. 8 Galvanizérství, smaltérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.1.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 202, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1004042264
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.1.2005

Živnost č. 9 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.1.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 202, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1004042264
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.1.2005

Živnost č. 10 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.1.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 202, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1004042264
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.1.2005

Živnost č. 11 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.1.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 202, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1004042264
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.1.2005

Živnost č. 12 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.1.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 202, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1004042264
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.1.2005

Živnost č. 13 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.1.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 202, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1004042264
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.1.2005

Živnost č. 14 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.2.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 202, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1004042264
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2005

Živnost č. 15 Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.2.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 202, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1004042264
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.2.2005

Živnost č. 16 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.2.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 202, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1004042264
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.2.2005

Živnost č. 17 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.2.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 202, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1004042264
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.2.2005

Živnost č. 18 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.3.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 202, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1004042264
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.3.2005

Živnost č. 19 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.9.1998
Zánik oprávnění 3.2.2005

Živnost č. 20 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Polygrafická výroba

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 Výroba motorových a přípojných vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 40 Grafické práce a kresličské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 41 Výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově- obrazových záznamů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 42 Překladatelská a tlumočnická činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 43 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 44 Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 45 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.3.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 46 Výroba plastových výrobků a pryžových výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.4.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 47 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.4.2007
Zánik oprávnění 19.1.2009
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ČZ a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jan Kuneš

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ČZ a.s.

IČO: 25181432
Firma: ČZ a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 13
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 7.9.1998

Sídlo ČZ a.s.

Sídlo: Sluneční náměstí 2540/5, Praha 158 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Příprava tisku a digitálních dat
Rozmnožování nahraných nosičů
Výroba pryžových výrobků
Výroba plastových výrobků
Slévárenství
Výroba kovových nádrží a zásobníků
Výroba zbraní a střeliva
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba ostatních kovodělných výrobků
Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Výroba motorových vozidel a jejich motorů
Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla
Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n.
Výroba jízdních kol a vozíků pro invalidy
Úprava odpadů k dalšímu využití
Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
Výstavba bytových a nebytových budov
Demolice a příprava staveniště
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ambulantní a zubní zdravotní péče
Specializovaná ambulantní zdravotní péče
tracking image