Firma Cukrovar Vrbátky a.s. IČO 46900187


Cukrovar Vrbátky a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Cukrovar Vrbátky a.s. (46900187) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 65, Vrbátky 798 13. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. Cukrovar Vrbátky a.s. má celkem čtyři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Cukrovar Vrbátky a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Cukrovar Vrbátky a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Cukrovar Vrbátky a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Cukrovar Vrbátky a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Cukrovar Vrbátky a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 821
IČO (identifikační číslo osoby) 46900187
Jméno Cukrovar Vrbátky a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.5.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 10.7.2014
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valné hromady konané dne 10.6.2014 10.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 10.7.2014 - 30.12.2017
Počet členů dozorčí rady: 6 10.7.2014 - 30.12.2017
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valné hromady konané dne 16.6.2009. 30.7.2009 - 10.7.2014
Usnesení řádné valné hromady společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. ze dne 11.2.2008 o snížení základního kapitálu: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou úplatně vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům, nejvýše však o 40.000.000,- Kč (slovy čtyřicet milionů korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je nabídka společnosti EASTERN SUGAR ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. se sídlem v Němčicích nad Hanou, Masarykova č.p. 279, ident ifikační číslo 16193679 na prodej akcií emitovaných společností Cukrovar Vrbátky a.s. o celkové nominální hodnotě 25.831.000,- Kč (slovy dvacet pět milionů osm set třicet jedna tisíc korun českých). Základní kapitál bude snížen úplatným vzetím akcií z obě hu na základě veřejného návrhu smlouvy za cenu 4.350,- Kč (slovy čtyři tisíce tři sta padesát korun českých) za jednu akcii. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům, s nimiž bude uzavřena smlouva o prodeji akcií na základ ě veřejného návrhu smlouvy. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, aby podalo návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, aby zveřejnilo návrh smlouvy o prodeji akcií v Lidových novinách a v Obchodním věstníku. 19.2.2008 - 22.4.2008
Zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu: 20.11.2001 - 22.3.2002
Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 22 733 000 Kč. 20.11.2001 - 22.3.2002
Upsáno bude 22 733 kmenových akcií v nominální hodnotě jedné akcie 1000 Kč, znějících na majitele a v zaknihované podobě. 20.11.2001 - 22.3.2002
Akcionáři mohou přednostní právo k úpisu akcií vykonat ve lhůtě do 20 dnů od právní moci povolení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku, a to v sídle společnosti. Počátek této lhůty bude akcionářům oznámen na vývěsní tabuli v sídle společnosti. 20.11.2001 - 22.3.2002
Upsat lze pouze celé akcie s tím, že na jednu dosavadní akcii připadá 0,294 nové akcie. 20.11.2001 - 22.3.2002
Přednostní právo k úpisu akcií lze využít ke kmenovým akciím v celkovém počtu 22733 kusů, v nominální hodnotě 1000 Kč na jednu akcii, znějících na majitele a v zaknihované pdobě. Emisní kurs upisovaných akcií činí 1000 Kč u jedné upisované akcie. 20.11.2001 - 22.3.2002
Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva k upsání akcií je den právní moci povolení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 20.11.2001 - 22.3.2002
Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty osobám, které již úpis akcií provedly s využitím přednostního práva, a to každé z těchto osob v poměru, jakým se na přednostním právu podílela. 20.11.2001 - 22.3.2002
Upisování akcií bez využití přednostního práva bude provedeno v sídle společnosti a ve lhůtě od 21. do 30. dne od právní moci povolení zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Počátek této lhůty bude oznámen zveřejněním na vývěsní tabuli v sídle společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií činí 1000 Kč na jednu akcii. 20.11.2001 - 22.3.2002
Upisovatel je povinen splatit celou část emisního kursu upsaných akcií, kterou je povinen upisovatel zaplatit tj. 500,- Kč za jednu akcii, a to na účet číslo 170484247/5100 u Československé obchodní banky, a.s. obchodní síť IPB, pobočka Prostějov ve lhůtě do pěti dnů od svého úpisu akcií. 20.11.2001 - 22.3.2002
Připouští se upsání akcií nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu. O konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo společnosti. 20.11.2001 - 22.3.2002
Splacení upisovatelem nepodléhá část emisního kursu akcie ve výši 50%. 20.11.2001 - 22.3.2002
Část emisního kursu akcií nepodléhající splacení upisovatelem bude společností kryta ze zisku vykázaného v účetní závěrce za rok 2000 ve vlastním kapitálu společnosti. 20.11.2001 - 22.3.2002
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valné hromady konané dne 16.5.2000. 13.6.2000 - 30.7.2009
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou konanou dne 29.4.1999. 11.6.1999 - 30.7.2009
Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valné hromady konané dne 16.6.1998. 28.8.1998 - 30.7.2009
Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valné hromady konané dne 25.6.1997. 1.9.1997 - 30.7.2009
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Cukrovary Uherské Hradiště s.p. odštěp. závod Vrbátky. 6.5.1993
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 3.5.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992
Právní forma společnosti: akciová společnost 1.5.1992 - 6.5.1993
Výše základního jmění společnosti činí 78.073.000,-Kčs Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Cukrovary Uherské Hradiště s.p., o.z. Vrbátky 1.5.1992 - 6.5.1993
Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 78.073 akcií na majitele po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty. 1.5.1992 - 6.5.1993
Způsob jednání jménem společnosti: Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.5.1992 - 25.8.1993

Aktuální kontaktní údaje Cukrovar Vrbátky a.s.

Kapitál Cukrovar Vrbátky a.s.

zakladni jmění 66 547 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.4.2008
zakladni jmění 103 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.3.2002 - 22.4.2008
zakladni jmění 77 267 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.5.1993 - 22.3.2002

Akcie Cukrovar Vrbátky a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 66 547 22.4.2008
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 103 000 22.3.2002 - 22.4.2008
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 77 267 20.11.2001 - 22.3.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 77 267 6.5.1993 - 20.11.2001

Sídlo Cukrovar Vrbátky a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 65 , Vrbátky 798 13 18.1.2018
Adresa 65 , Vrbátky 798 13 6.12.2003 - 18.1.2018
Adresa 65 , Vrbátky 798 13 20.11.2001 - 6.12.2003
Adresa 65 , Vrbátky 798 13 1.9.1997 - 20.11.2001
Adresa Vrbátky Česká republika
1.5.1992 - 1.9.1997

Předmět podnikání Cukrovar Vrbátky a.s.

Platnost údajů od - do
Hostinská činnost 11.8.2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 11.8.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 11.8.2009
Výroba elektřiny 30.7.2009
Výroba potravinářských výrobků 13.6.2000 - 11.8.2009
Výroba nealkoholických nápojů 13.6.2000 - 11.8.2009
Kontrola návaznosti měřidel 13.6.2000 - 11.8.2009
Provozování drážní dopravy na železniční dráze 1.9.1997
Provozování dráhy-vlečky Cukrovaru Vrbátky 1.9.1997
Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 3.8.1995 - 11.8.2009
Zprostředkovatelská činnost 3.8.1995 - 11.8.2009
Obchodní činnost 25.8.1993 - 3.8.1995
Výroba cukru a jeho modifikací 25.8.1993 - 11.8.2009
Provozování ubytovacího zařízení 25.8.1993 - 11.8.2009
Práce jednoúčelovými stroji 25.8.1993 - 11.8.2009
Silniční motorová doprava 25.8.1993 - 11.8.2009
Hostinská činnost - provozování stravovacího zařízení 25.8.1993 - 11.8.2009
a/ nákup zemědělských výrobků a surovin pro výrobu cukru a jeho modifikací b/ výroba cukru a jeho modifikace c/ výroba chemických a biochemických výrobků a zpracování vedlejších produktů vznikajících při výrobě cukru d/ agronomická, technologická a technická služba pro pěstitele cukrovky e/ obchodní činnost f/ výroba tepelné a elektrické energie g/ neveřejná silniční doprava nákladů h/ poskytování prací a služeb výpočetního střediska i/ provozování stravovacích, ubytovacích a sociálních zařízení 1.5.1992 - 25.8.1993
j/ skladovací činnost k/ stavební činnost l/ opravárenská, servisní a montážní činnost, vývoj a doplňková výroba strojů, přístrojů, zařízení a náhradních dílů m/ plnění povinnosti zřizovatele středního odborného učiliště pro přípravu mládeže na dělnická povolání n/ provádění prací, výrob a služeb pro ostatní subjekty 1.5.1992 - 25.8.1993

vedení firmy Cukrovar Vrbátky a.s.

Statutární orgán Cukrovar Vrbátky a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují a za společnost podepisují buď všichni členové představenstva společně nebo předseda a místopředseda představenstva společně nebo jeden z nich společně s dalším členem představenstva. Podepisují tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti s uvedením funkce připojí svůj podpis. 10.7.2014
Způsob jednání: Společnost zastupují a za společnost podepisují buď všichni členové představenstva společně nebo předseda a místopředseda představenstva společně nebo jeden z nich společně s dalším členem představenstva. Podepisují tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti s uvedením funkce připojí svůj podpis. 13.6.2000 - 10.7.2014
Způsob jednání: Společnost zastupují a za společnost podepisují buď všichni členové představenstva nebo dva členové představenstva, z toho společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva. Podepisují se tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti s uvedením funkce připojí svůj podpis. 3.8.1995 - 13.6.2000
Způsob zastupování a podepisování: Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, anebo samostatně jedne člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 25.8.1993 - 3.8.1995
člen představenstva Ing. Tomáš Kovařík 30.12.2017
Vznik členství 1.9.2017
Adresa: Na zákopě 369/16 , Olomouc 779 00
člen představenstva Jiří Zapletal 30.12.2017
Vznik členství 1.9.2017
Adresa: 7 , Vrbátky 798 12
člen představenstva Bc. Miroslav Hofschneider 18.1.2018
Vznik členství 1.9.2017
Adresa: Mlýnská 523 , Smržice 798 17
předseda představenstva Ing. Zdeněk Kovařík 16.8.2019
Vznik členství 18.6.2019
Vznik funkce 18.6.2019
Adresa: Na zákopě 369/16 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva RNDr. Miroslav Hofschneider 16.8.2019
Vznik členství 18.6.2019
Vznik funkce 18.6.2019
Adresa: Mlýnská 523 , Smržice 798 17
člen představenstva Oldřich Dokoupil 1.5.1992 - 25.8.1993
Adresa: Lidická 131 , Bedihošť 798 21
člen představenstva ing. Vilém Havlín 1.5.1992 - 25.8.1993
Adresa: Přerovská 344/40 , Olomouc 779 00
člen představenstva ing. František Smolka 1.5.1992 - 25.8.1993
Adresa: 350 , Věrovany 783 75
předseda představenstva ing. Jaroslav Faltýnek 25.8.1993 - 8.3.1994
Adresa: Winklerova 2259/23 , Prostějov 796 01
místopředseda ing. Vilém Havlín 25.8.1993 - 8.3.1994
Adresa: Přerovská 344/40 , Olomouc 779 00
člen představenstva ing. Petr Šilhánek 25.8.1993 - 8.3.1994
Adresa: Kotkova 2737/7 , Prostějov 796 01
člen představenstva Dr. Eduard Šebo 25.8.1993 - 8.9.1994
Adresa: Komenského 2 , Slovenská republika, Modra Česká republika
člen představenstva ing. Alica Krššáková CSc. 25.8.1993 - 3.8.1995
Adresa: Lysákova 12 , Slovenská rep., Bratislava Česká republika
předseda představenstva Ing. Vilém Havlín 8.3.1994 - 3.8.1995
Adresa: Přerovská 344/40 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Ing. Petr Šilhánek 8.3.1994 - 3.8.1995
Adresa: Kotkova 2737/7 , Prostějov 796 01
člen představenstva JUDr. Přemysl Titz 8.3.1994 - 3.8.1995
Adresa: Karafiátová 298/1 , Olomouc 779 00
člen představenstva Doc.Ing. Fedor Malík CSc. 10.1.1995 - 3.8.1995
Adresa: Kalinčiakova 21 , SR, Modra Česká republika
členka přestavenstva JUDr. Miroslava Ohlídalová 3.8.1995 - 27.9.1995
Adresa: Karafiátova 1 , 796 04 Prostějov Česká republika
člen představenstva ing. Jaroslav Snášel 3.8.1995 - 22.10.1996
Adresa: Palackého 415 , Bedihošť 798 21
předseda představenstva ing. František Křivánek 3.8.1995 - 22.10.1996
Adresa: Za Kobližnicí 530 , Smržice 798 17
místopředseda představenstva ing. Zdeněk Kovařík 3.8.1995 - 22.10.1996
Adresa: Na zákopě 369/16 , Olomouc 779 00
člen představenstva ing. Jan Nedělník 27.9.1995 - 22.10.1996
Adresa: Koberská 51 , Brodek u Prostějova 798 07
člen představenstva ing. Vladimír Smýkal 27.9.1995 - 22.10.1996
Adresa: Prostějovská 7 , Bedihošť 798 21
člen představenstva ing. Vladimír Smýkal 22.10.1996 - 21.3.1997
Adresa: Prostějovská 7 , Bedihošť 798 21
předseda představenstva ing. František Křivánek 22.10.1996 - 11.6.1999
Adresa: 46 , Mořice 798 28
místopředseda představenstva ing. Zdeněk Kovařík 22.10.1996 - 11.6.1999
Adresa: Na zákopě 369/16 , Olomouc 779 00
člen představenstva RNDr. Miroslav Hofschneider 22.10.1996 - 11.6.1999
Adresa: Mlýnská 523 , Smržice 798 17
člen představenstva Ing. Miloslav Kolomazník 22.10.1996 - 11.6.1999
Adresa: Wellnerova 699/23 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Ing. Miloslav Kolomazník 11.6.1999 - 20.11.2001
Zánik funkce 25.4.2001
Adresa: Wellnerova 699/23 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Leopold Klabal 11.6.1999 - 20.11.2001
Zánik funkce 25.4.2001
Adresa: Dr. Horáka 1306/7 , Prostějov 796 01
člen představenstva Ing. Václav Řehák 21.3.1997 - 2.4.2003
Adresa: Rožňavská 625/3 , Olomouc 779 00
předseda představenstva ing. Zdeněk Kovařík 11.6.1999 - 18.9.2004
Zánik funkce 18.5.2004
Adresa: Na zákopě 369/16 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva RNDr. Miroslav Hofschneider 11.6.1999 - 18.9.2004
Zánik funkce 18.5.2004
Adresa: Mlýnská 523 , Smržice 798 17
člen představenstva Ing. Václav Řehák 2.4.2003 - 18.9.2004
Zánik funkce 18.5.2004
Adresa: Trnkova 523/41 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Ing. Zdeněk Kovařík 18.9.2004 - 30.7.2009
Vznik funkce 18.5.2004
Zánik funkce 16.6.2009
Adresa: Na zákopě 369/16 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva RNDr. Miroslav Hofschneider 18.9.2004 - 30.7.2009
Vznik funkce 18.5.2004
Zánik funkce 16.6.2009
Adresa: Mlýnská 523 , Smržice 798 17
člen představenstva Ing. Václav Řehák 18.9.2004 - 30.7.2009
Vznik funkce 18.5.2004
Zánik funkce 16.6.2009
Adresa: Trnkova 523/41 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Ing. Zdeněk Kovařík 30.7.2009 - 10.7.2014
Vznik členství 16.6.2009
Zánik členství 10.6.2014
Vznik funkce 16.6.2009
Zánik funkce 10.6.2014
Adresa: Na zákopě 369/16 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva RNDr. Miroslav Hofschneider 30.7.2009 - 10.7.2014
Vznik členství 16.6.2009
Zánik členství 10.6.2014
Vznik funkce 16.6.2009
Zánik funkce 10.6.2014
Adresa: Mlýnská 523 , Smržice 798 17
člen představenstva Ing. Václav Řehák 30.7.2009 - 10.7.2014
Vznik členství 16.6.2009
Zánik členství 10.6.2014
Adresa: Trnkova 523/41 , Olomouc 779 00
Člen představenstva Ing. Václav Řehák 10.7.2014 - 11.8.2017
Vznik členství 10.6.2014
Zánik členství 25.6.2017
Zánik funkce 25.6.2017
Adresa: Trnkova 523/41 , Olomouc 779 00
člen představenstva Jiří Zapletal 11.8.2017 - 30.12.2017
Vznik členství 25.6.2017
Zánik členství 1.9.2017
Vznik funkce 25.6.2017
Adresa: 7 , Vrbátky 798 12
Jméno Bc. Miroslav Hofschneider 30.12.2017 - 18.1.2018
Vznik členství 1.9.2017
Adresa: Mlýnská 523 , Smržice 798 17
Předseda představenstva Ing. Zdeněk Kovařík 10.7.2014 - 16.8.2019
Vznik členství 10.6.2014
Zánik členství 10.6.2019
Vznik funkce 10.6.2014
Zánik funkce 10.6.2019
Adresa: Na zákopě 369/16 , Olomouc 779 00
Místopředseda představenstva RNDr. Miroslav Hofschneider 10.7.2014 - 16.8.2019
Vznik členství 10.6.2014
Zánik členství 10.6.2019
Vznik funkce 10.6.2014
Zánik funkce 10.6.2019
Adresa: Mlýnská 523 , Smržice 798 17

Dozorčí rada Cukrovar Vrbátky a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Mgr. Lenka Uhrová 7.1.2018
Vznik členství 1.9.2017
Adresa: Za Kolejemi 689 13, 779 00 Olomouc Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. František Křivánek 16.8.2019
Vznik členství 18.6.2019
Vznik funkce 18.6.2019
Adresa: 104 , Skalka 798 24
místopředseda dozorčí rady MUDr. Danuše Hofschneiderová 16.8.2019
Vznik členství 1.9.2017
Vznik funkce 18.6.2019
Adresa: Mlýnská 523 , Smržice 798 17
člen dozorčí rady Josef Vytásek 16.8.2019
Vznik členství 18.6.2019
Adresa: 7 , Prostějov 798 11
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Navrátil 16.8.2019
Vznik členství 18.6.2019
Adresa: 391 , Slatinice 783 42
člen dozorčí rady Ing. Jan Spáčilík 16.8.2019
Vznik členství 18.6.2019
Adresa: 121 , Charváty 783 75
Jméno Karel Skácel 1.5.1992 - 25.8.1993
Adresa: Prostějovská 258 , Kralice na Hané 798 12
Jméno ing. Vladimír Sehnal 1.5.1992 - 3.8.1995
Adresa: Za Kosteleckou 5020 , 796 01 Prostějov Česká republika
Jméno Oldřich Šilhánek 25.8.1993 - 3.8.1995
Adresa: Kotkova 2737/7 , Prostějov 796 01
Jméno František Poučínský 25.8.1993 - 3.8.1995
Adresa: 31 , Kožušany-Tážaly 783 75
Jméno ing. Josef Zatloukal 25.8.1993 - 3.8.1995
Adresa: Hlavní třída 13 , Kralice na Hané 798 12
Jméno Jiří Kubíček 1.5.1992 - 4.3.1996
Adresa: 97 , Olšany Česká republika
Jméno ing. Lenka Kopecká 3.8.1995 - 4.3.1996
Adresa: Zlechovská 189/7 , Prostějov 796 04
Jméno ing. Josef Kvapil 3.8.1995 - 4.3.1996
Adresa: Masarykova třída 922/8 , Olomouc 779 00
Jméno Ladislav Drštička 25.8.1993 - 1.9.1997
Adresa: 196 , Vrbátky 798 13
Jméno ing. Josef Vytásek 3.8.1995 - 1.9.1997
Adresa: 7 , Prostějov 798 11
Jméno ing. Milena Kettnetová 3.8.1995 - 1.9.1997
Adresa: U botanické zahrady 469/14 , Olomouc 779 00
místopředsedkyně ing. Lenka Kopecká 4.3.1996 - 1.9.1997
Adresa: Zlechovská 189/7 , Prostějov 796 04
člen Antonín Vojkůvka 4.3.1996 - 1.9.1997
Adresa: 111 , Vrbátky 798 13
předseda ing. Josef Kvapil 4.3.1996 - 1.9.1997
Adresa: Masarykova třída 922/8 , Olomouc 779 00
členka ing. Milena Kettnetová 1.9.1997 - 11.6.1999
Adresa: U botanické zahrady 469/14 , Olomouc 779 00
předseda ing. Josef Kvapil 1.9.1997 - 13.6.2000
Adresa: Masarykova třída 922/8 , Olomouc 779 00
člen Ing. František Křivánek 11.6.1999 - 13.6.2000
Adresa: 104 , Skalka 798 24
člen Václav Šilha 22.10.1996 - 2.4.2003
Adresa: Brodecká 72 , Dub nad Moravou 783 75
člen Antonín Drábek 28.8.1998 - 6.12.2003
Zánik funkce 16.5.2003
Adresa: Masarykova 408 , Velký Týnec 783 72
člen ing. Josef Vytásek 1.9.1997 - 18.9.2004
Zánik funkce 18.5.2004
Adresa: 7 , Prostějov 798 11
člen Ing. Miroslav Kolečkář 1.9.1997 - 18.9.2004
Zánik funkce 18.5.2004
Adresa: 27 , Obědkovice 798 23
člen Ing. Jaroslav Navrátil 5.1.1998 - 18.9.2004
Zánik funkce 18.5.2004
Adresa: Těšetice 192 Česká republika
předseda Ing. František Křivánek 13.6.2000 - 18.9.2004
Zánik funkce 18.5.2004
Adresa: 104 , Skalka 798 24
člen Ing. Jan Spáčilík 2.4.2003 - 18.9.2004
Adresa: 197 , Charváty 783 75
člen Hana Rozsívalová 18.9.2004 - 17.7.2006
Vznik funkce 18.5.2004
Zánik funkce 6.6.2006
Adresa: 243 , Vrbátky 798 13
člen Antonín Vojkůvka 5.1.1998 - 27.10.2006
Zánik členství 5.9.2006
Adresa: 111 , Vrbátky 798 13
člen Karel Rohovský 19.12.2001 - 27.10.2006
Vznik funkce 9.7.2001
Zánik funkce 5.9.2006
Adresa: 235 , Vrbátky 798 13
člen Václav Beránek 19.12.2001 - 27.10.2006
Vznik funkce 9.7.2001
Zánik funkce 5.9.2006
Adresa: 208 , Olšany u Prostějova 798 14
člen Josef Vytásek 18.9.2004 - 30.7.2009
Vznik funkce 18.5.2004
Zánik funkce 16.6.2009
Adresa: 7 , Prostějov 798 11
předseda Ing. František Křivánek 18.9.2004 - 30.7.2009
Vznik funkce 18.5.2004
Zánik funkce 16.6.2009
Adresa: 104 , Skalka 798 24
člen Ing. Miroslav Kolečkář 18.9.2004 - 30.7.2009
Vznik funkce 18.5.2004
Zánik funkce 16.6.2009
Adresa: 27 , Obědkovice 798 23
člen Ing. Jaroslav Navrátil 18.9.2004 - 30.7.2009
Vznik funkce 18.5.2004
Zánik funkce 16.6.2009
Adresa: 192 , Těšetice Česká republika
člen Ing. Jan Spáčilík 18.9.2004 - 30.7.2009
Vznik funkce 18.5.2004
Zánik funkce 16.6.2009
Adresa: 197 , Charváty 783 75
člen dozorčí rady Ing. Olga Šubertová 17.7.2006 - 30.7.2009
Vznik členství 6.6.2006
Zánik členství 16.6.2009
Adresa: Jana Zrzavého 3988/1 , Prostějov 796 04
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Kolečkář 30.7.2009 - 19.7.2011
Vznik členství 16.6.2009
Zánik členství 14.6.2011
Adresa: 27 , Obědkovice 798 23
člen dozorčí rady Antonín Vojkůvka 27.10.2006 - 19.10.2011
Vznik členství 5.9.2006
Zánik členství 7.9.2011
Adresa: 111 , Vrbátky 798 13
člen dozorčí rady Věra Mádrová 27.10.2006 - 19.10.2011
Vznik členství 5.9.2006
Zánik členství 7.9.2011
Adresa: 239 , Vrbátky 798 13
člen dozorčí rady Jiří Kubalík 27.10.2006 - 19.10.2011
Vznik členství 5.9.2006
Zánik členství 7.9.2011
Adresa: Italská 4109/6 , Prostějov 796 04
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Kovařík 19.7.2011 - 31.8.2013
Vznik členství 14.6.2011
Zánik členství 10.6.2014
Adresa: Na zákopě 369/16 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady Ing. František Křivánek 30.7.2009 - 10.7.2014
Vznik členství 16.6.2009
Zánik členství 10.6.2014
Vznik funkce 16.6.2009
Zánik funkce 10.6.2014
Adresa: 104 , Skalka 798 24
člen dozorčí rady Josef Vytásek 30.7.2009 - 10.7.2014
Vznik členství 16.6.2009
Zánik členství 10.6.2014
Adresa: 7 , Prostějov 798 11
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Navrátil 30.7.2009 - 10.7.2014
Vznik členství 16.6.2009
Zánik členství 10.6.2014
Adresa: 192 , Těšetice 783 46
člen dozorčí rady Ing. Jan Spáčilík 30.7.2009 - 10.7.2014
Vznik členství 16.6.2009
Zánik členství 10.6.2014
Adresa: 197 , Charváty 783 75
člen dozorčí rady Ing. Olga Šubertová 30.7.2009 - 10.7.2014
Vznik členství 16.6.2009
Zánik členství 10.6.2014
Adresa: Jana Zrzavého 3988/1 , Prostějov 796 04
člen dozorčí rady Antonín Vojkůvka 19.10.2011 - 10.7.2014
Vznik členství 7.9.2011
Zánik členství 10.6.2014
Adresa: 111 , Vrbátky 798 13
člen dozorčí rady Věra Mádrová 19.10.2011 - 10.7.2014
Vznik členství 7.9.2011
Zánik členství 10.6.2014
Adresa: 239 , Vrbátky 798 13
člen dozorčí rady Evžen Cetkovský 19.10.2011 - 10.7.2014
Vznik členství 7.9.2011
Zánik členství 10.6.2014
Adresa: Podhájí 221/6 , Smržice 798 17
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Kovařík 31.8.2013 - 10.7.2014
Vznik členství 14.6.2011
Zánik členství 10.6.2014
Adresa: Na zákopě 369/16 , Olomouc 779 00
Člen dozorčí rady Ing Tomáš Kovařík 10.7.2014 - 30.7.2015
Vznik členství 10.6.2014
Zánik členství 29.5.2015
Adresa: Na zákopě 369/16 , Olomouc 779 00
Člen dozorčí rady Ing. Jan Spáčilík 10.7.2014 - 25.2.2016
Vznik členství 10.6.2014
Adresa: 197 , Charváty 783 75
člen dozorčí rady Jiří Zapletal 25.9.2015 - 18.8.2016
Vznik členství 4.9.2015
Zánik členství 21.6.2016
Zánik funkce 21.6.2016
Adresa: 7 , Vrbátky 798 12
člen dozorčí rady Bc. Miroslav Hofschneider 18.8.2016 - 30.12.2017
Vznik členství 21.6.2016
Zánik členství 31.8.2017
Adresa: Mlýnská 523 , Smržice 798 17
člen dozorčí rady Mgr. Lenka Uhrová 30.12.2017 - 7.1.2018
Vznik členství 1.9.2017
Adresa: Nešverova 683/2 , Olomouc 779 00
Předseda dozorčí rady Ing. František Křivánek 10.7.2014 - 16.8.2019
Vznik členství 10.6.2014
Zánik členství 10.6.2019
Vznik funkce 10.6.2014
Zánik funkce 10.6.2019
Adresa: 104 , Skalka 798 24
Člen dozorčí rady Josef Vytásek 10.7.2014 - 16.8.2019
Vznik členství 10.6.2014
Zánik členství 10.6.2019
Zánik funkce 10.6.2019
Adresa: 7 , Prostějov 798 11
Člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Navrátil 10.7.2014 - 16.8.2019
Vznik členství 10.6.2014
Zánik členství 10.6.2019
Zánik funkce 10.6.2019
Adresa: 391 , Slatinice 783 42
Člen dozorčí rady Ing. Olga Šubertová 10.7.2014 - 16.8.2019
Vznik členství 10.6.2014
Zánik členství 10.6.2019
Zánik funkce 10.6.2019
Adresa: Jana Zrzavého 3988/1 , Prostějov 796 04
Člen dozorčí rady Ing. Jan Spáčilík 25.2.2016 - 16.8.2019
Vznik členství 10.6.2014
Zánik členství 10.6.2019
Zánik funkce 10.6.2019
Adresa: 121 , Charváty 783 75
člen dozorčí rady MUDr. Danuše Hofschneiderová 30.12.2017 - 16.8.2019
Vznik členství 1.9.2017
Zánik funkce 18.6.2019
Adresa: Mlýnská 523 , Smržice 798 17

Sbírka Listin Cukrovar Vrbátky a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 821/SL 51 ostatní zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Brně 4.9.2015 8.9.2015 30.9.2015 2
B 821/SL 48 ostatní zápis č. 1 ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 10.6.2014 9.7.2014 17.9.2014 1
B 821/SL 47 ostatní zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 10.6.2014 9.7.2014 17.9.2014 14
B 821/SL 46 notářský zápis, stanovy společnosti rozhod. VH, NZ 248/2014 Krajský soud v Brně 23.6.2014 30.6.2014 16.7.2014 16
B 821/SL 45 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 9.4.2014 11.6.2014 12.6.2014 40
B 821/SL 44 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 16.4.2013 12.6.2013 12.6.2013 39
B 821/SL 43 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 23.3.2012 30.5.2012 7.6.2012 40
B 821/SL 42 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 23.6.2011 25.7.2011 1
B 821/SL 41 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 15.4.2011 16.6.2011 41
B 821/SL 40 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 6.5.2010 22.6.2010 40
B 821/SL 39 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 13.7.2009 4.8.2009 9
B 821/SL 38 ostatní -záp. z VH Krajský soud v Brně 16.6.2009 4.8.2009 19
B 821/SL 37 notářský zápis -rozhod. VH,NZ 145/09 Krajský soud v Brně 16.6.2009 4.8.2009 4
B 821/SL 36 výroční zpráva 2008 - konsolidovaná Krajský soud v Brně 10.4.2009 18.6.2009 97
B 821/SL 35 výroční zpráva -2007,dodatek Krajský soud v Brně 28.4.2008 21.8.2008 3
B 821/SL 34 výroční zpráva -2007,konsolid. Krajský soud v Brně 10.4.2008 21.8.2008 95
B 821/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 3.4.2008 17.4.2008 12
B 821/SL 32 výroční zpráva kons. 2006 - dodatek Krajský soud v Brně 10.12.2007 25.2.2008 2
B 821/SL 31 notářský zápis -NZ 43/2008 Krajský soud v Brně 13.2.2008 21.2.2008 4
B 821/SL 30 výroční zpráva 2006 konsol. Krajský soud v Brně 10.4.2007 20.8.2007 92
B 821/SL 29 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.6.2007 3.7.2007 12
B 821/SL 28 notářský zápis -NZ 117/2007-stanovy Krajský soud v Brně 14.6.2007 29.6.2007 16
B 821/SL 27 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 27.9.2006 30.10.2006 3
B 821/SL 26 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 27.6.2006 24.8.2006 1
B 821/SL 25 výroční zpráva 2005 - konsolidovaná Krajský soud v Brně 24.4.2006 24.8.2006 119
B 821/SL 24 výroční zpráva 2004- konsolidovaná Krajský soud v Brně 5.1.2006 70
B 821/SL 23 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 18.5.2004 29.9.2004 9
B 821/SL 22 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 18.5.2004 29.9.2004 13
B 821/SL 21 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 29.4.2004 11.8.2004 63
B 821/SL 20 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 29.5.2003 17.12.2003 17
B 821/SL 19 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 16.5.2003 17.12.2003 35
B 821/SL 18 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 7.3.2003 22.7.2003 41
B 821/SL 17 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 14.6.2002 4.6.2003 11
B 821/SL 16 podpisové vzory Krajský soud v Brně 20.6.2002 4.6.2003 1
B 821/SL 15 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Brně 25.4.2002 8.8.2002 50
B 821/SL 14 ostatní - listina uposovatelů Krajský soud v Brně 25.4.2001 8.4.2002 9
B 821/SL 13 ostatní - zápis z představen. Krajský soud v Brně 27.12.2001 8.4.2002 1
B 821/SL 12 podpisové vzory - ČP Krajský soud v Brně 7.8.2001 9.1.2002 2
B 821/SL 11 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 10.5.2001 19.11.2001 11
B 821/SL 10 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 25.4.2001 19.11.2001 14
B 821/SL 9 výroční zpráva 2000 Krajský soud v Brně 29.3.2001 18.9.2001 74
B 821/SL 8 účetní závěrka 1999 Krajský soud v Brně 16.5.2000 15.9.2000 26
B 821/SL 7 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 16.5.2000 18.7.2000 6
B 821/SL 6 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 15.3.1999 13.8.1999 18
B 821/SL 5 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 4.5.1999 13.8.1999 9
B 821/SL 4 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 18.5.1998 29.9.1998 15
B 821/SL 3 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 12.6.1997 26.2.1998 83
B 821/SL 2 účetní závěrka - 1996 Krajský soud v Brně 30.12.1996 26.2.1998 14
B 821/SL 1 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 27.6.1997 26.2.1998 8

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Cukrovar Vrbátky a.s.

IČO (identifikační číslo) 46900187
Jméno Cukrovar Vrbátky a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Prostějov
Vznik první živnosti: 21.9.1992
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 3

Sídlo Cukrovar Vrbátky a.s.

Živnosti a provozovny Cukrovar Vrbátky a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Surovinová laboratoř 798 13 Vrbátky
Identifikační číslo provozovny 1001519663
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 18.2.1993
Provozovna č. 2
Provozovna 65, Vrbátky 798 13
Identifikační číslo provozovny 1001519655
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 25.9.1992

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 65, Vrbátky 798 13
Identifikační číslo provozovny 1001519655
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.11.1992

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.3.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 65, Vrbátky 798 13
Identifikační číslo provozovny 1001519655
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.3.1994

Živnost č. 4 Práce jednoúčelovými stroji

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Výroba cukru a jeho modifikací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Provozování ubytovacího zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Hostinská činnost - provozování stravovacího zařízení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1992
Zánik oprávnění 3.4.1996

Živnost č. 9 Kontrola návaznosti měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1993
Zánik oprávnění 30.12.1993
Konec oprávnění 30.12.1993

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 1.7.2001

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.3.1994
Zánik oprávnění 3.4.1996

Živnost č. 13 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.7.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Výroba potravinářských výrobků, mimo činnosti uvedené v příl. I-III zák.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba nealkoholických nápojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Cukrovar Vrbátky a.s.

Člen statutárního orgánu Jiří Zapletal
Člen statutárního orgánu Dr. Miroslav Hofschneider
Člen statutárního orgánu Ing. Zdeněk Kovařík
Člen statutárního orgánu Bc. Miroslav Hofschneider
Člen statutárního orgánu Tomáš Kovařík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Cukrovar Vrbátky a.s.

IČO: 46900187
Firma: Cukrovar Vrbátky a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Prostějov
Základní územní jednotka: Vrbátky
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních potravinářských výrobků
Výroba cukru
Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Výroba elektřiny
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
Silniční nákladní doprava
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Poskytování cateringových a ostatních stravovacích služeb
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image