Firma ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB IČO 45534306


ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (45534306) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Masarykovo náměstí 1458, Pardubice 530 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 4. 1992 a je stále aktivní. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB na Justice.cz
Detailní informace o ČSOB Pojišťovna, a.s. člen holdingu ČSOB na rzp.cz

Výpis dat pro ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 567
IČO (identifikační číslo osoby) 45534306
Jméno ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 17.4.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 2.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 2.7.2014 - 25.5.2015
Počet členů dozorčí rady: 4 2.7.2014 - 25.5.2015
Valná hromada společnosti konaná dne 29. dubna 2011 rozhodla o navýšení základního kapitálu společnosti takto: - Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše 1 536.400.000,- Kč (slovy: jedna miliarda pět set třicet šest milionů čtyři sta tisíc korun českých) o 1 259.848.000,- Kč (slovy: jednu miliardu dvě stě padesát devět milionů osm set čtyřicet osm tisíc korun českých) na 2 796.248.000,- Kč (slovy: dvě miliardy sedm set devadesát šest milionů dvě stě čtyřicet osm tisíc korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. - Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním: - 100 (slovy: jednoho sta) kusů akcií o jmenovité hodnotě 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých), celkem 684.700.000,- Kč (slovy: šest set osmdesát čtyři miliony sedm set tisíc korun českých), a - 100 (slovy: jednoho sta) kusů akcií o jmenovité hodnotě 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých), celkem 575.148.000,- Kč (slovy: pět set sedmdesát pět milionů sto čtyřicet osm tisíc korun českých ), přičemž všechny akcie budou vydány jako kmenové zaknihované akcie na jméno. - Upsat akcie s využitím přednostního práva lze v kanceláři generálního ředitele společnosti ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB na adrese Pardubice, Masarykovo náměstí čp. 1458 ve lhůtě patnácti dnů, počínaje pátým dnem, následujícím po dni zveřej nění podmínek pro výkon přednostního práva k úpisu nových akcií a podmínek tohoto úpisu v Obchodním věstníku, a to v pracovní době od 9,00 hodin do 15,00 hodin, s tím, že úpis akcií bude vázán na rozvazovací podmínku spočívající v právní moci rozhodnutí o  zamítnutí zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionářům bude počátek běhu této lhůty oznámen způsobem pro svolání valné hromady. - Na stávající jednu akcii s jmenovitou hodnotou 16.700.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů sedm set tisíc korun českých) lze upsat dvě akcie o jmenovité hodnotě 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých). Na stávající jednu akcii s jmenovitou hodnotou 8.350.000,- Kč (slovy: osm milionů tři sta padesát tisíc korun českých) lze upsat jednu akcii o jmenovité hodnotě 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých). Na stávající jednu akcii s jmenovitou hodnotou 14.028.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů dvacet osm tisíc korun českých) lze upsat dvě akcie o jmenovité hodnotě 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jedne tisíc čtyři sta osmdesát korun českých ). Na stávající jednu akcii s jmenovitou hodnotou 7.014.000,- Kč (slovy: sedm milionů čtrnáct tisíc korun českých) lze upsat jednu akcii o jmenovité hodnotě 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých). - S využitím přednostního práva může být upsáno: - 100 (slovy: jedno sto) kusů akcií o jmenovité hodnotě 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých), celkem 684.700.000,- Kč (slovy: šest set osmdesát čtyři miliony sedm sest tisíc korun českých), a - 100 (slovy: jedno sto) kusů akcií o jmenovité hodnotě 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých), celkem 575.148.000,- Kč (slovy: pět set sedmdesát pět milionů sto čtyřicet osm tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou vydány jako kmenové zaknihované akcie na jméno. - Emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých) je 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých). Emisní kurs akcie o jmenovité hodnotě 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých) je 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých). Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy toto právo může být uplatněno poprvé, to je pátý den, následující po dni zveřejnění podmínemk pro výkon přednostního práva k úpisu nových akcií a podmínek tohoto úpisu v Obchodním věstníku. - Akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, budou upsány v kanceláři generálního ředitele společnosti ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB na adrese Pardubice, Masarykovo náměstí čp. 1458 ve lhůtě patnácti dnů, počínaje dvacátým pátým dnem, následujícím po dni zveřejnění podmínek pro výkon přednostního práva k úpisu nových akcií a podmínek tohoto úpisu v Obchodním věstníku, a to v pracovní době od 9,00 hodin do 15,00 hodin, vyplněním listiny upisovatelů nebo smlouvou o upsání akcií. P ředstavenstvo společnosti oznámí upisovateli počátek běhu této lhůty doporučeným dopisem, zaslaným na adresu upisovatele. Emisní kurs akcií, upisovaných bez využití přednostního práva bude u akcie o jmenovité hodnotě 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých) je 6.847.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set čtyřicet sedm tisíc korun českých) , u akcie o jmenovité hodnotě 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých) je 5.751.480,- Kč (slovy: pět milionů sedm set padesát jeden tisíc čtyři sta osmdesát korun českých). - Nebudou-li upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota odpovídá navrhované částce navrhovaného zvýšení základního kapitálu, je upsání všech akcií neúčinné. - Upisovatelé splatí emisní kurs upsaných akcií na účet číslo 243723692/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., který společnost založila za účelem tohoto zvýšení základního kapitálu. - Upisovatelé jsou povinni splatit celé emisní ážio a 30 % (třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne upsání akcií. Zbývajících 70 % (sedmdesát procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě do 3 (tří) měsíců ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - Připadne-li poslední den lhůty pro úpis akcií nebo pro splácení emisního kursu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. 11.5.2011 - 11.7.2011
Československá obchodní banka, a.s., IČ 00001350, se sídlem Na Příkopě 14, Praha 1, Nové Město, která je dle výpisu z registru emitenta SCP k rozhodnému dni 20.2.2002 jediným akcionářem společnosti IPB Pojišťovna, a.s. se sídlenm Pardubice, Smilova 315, PSČ 530 02, IČ 45534306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci králové v oddílu B, vložce 567, rozhodla dne 27.2.2002 ve smyslu § 202 a násl. obchodního zákoníku, jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti IPB Pojišťovna, a.s. (dále jen společnost, o zvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení základního kapitálu je potřeba posílit vlastní zdroje společnosti na úroveň požadovanou zákonem o pojišťovnictví (ust. § 22 odst. 1 zák. č. 363/1999 Sb.). -Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše 500,000.000 Kč (pět set miliónů korun českých) o 420,000.000 Kč (čtyři sta dvacet miliónů korun českých) na 920,000.000 Kč (devět set dvacet miliónů korun českých) s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 14.6.2002 - 24.3.2003
Základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním: (a) 30 (třiceti) akcií s jmenovitou hodnotou jedné akcie 8,400,000,-Kč (osm miliónů čtyři sta tisíc korun českých), celkem 252,000.000,- Kč (dvě stě padesát dva milióny korun korun českých), a (b) 40 (čtyřiceti) akcií s jmenovitou hodnotou jedné akcie 4,200.000,-Kč (čtyři milióny dvě stě tisíc korun českých), celkem 168,000.000,- Kč (jedno sto šedesát osm miliónů korun českých), přičemž všechny akcie budou vydány jako kmenové zaknihované akcie na jméno. 14.6.2002 - 24.3.2003
Upsat akcie s využitím přednostního práva lze v kanceláři generálního ředitele společnosti IPB Pojišťovna, a.s. na adrese Masarykovo nám. 1458, Pardubice ve lhůtě 15 (patnáct) dnů počínaje 5. (pátým) dnem, následujícím po dni zveřejnění podmínek tohoto úpisu v Obchodním věstníku, a to v pracovní dny od 9,00 hodin do 15,00 hodin, s tím, že úpis akcií bude vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcionářům bude počátek běhu této lhůty oznámen způsobem pro svolání valné hromady. Na jednu stávající akcii s jmenovitou hodnotou 10,000.000,-- Kč (deset miliónů korun českých) lze upsat jednu novou akcii se jmenovitou hodnotu 8,400.000,-- Kč (osm miliónů čtyři sta tisíc korun českých) a na jednu dosavadní akcii s jmenovitou hodnotou 5,000.000,-- Kč (pět miliónů korun českých) lze upsat jednu novou akcii se jmenovitou hodnotou 4,200.000,-- Kč (čtyři milióny dvě stě tisíc korun českých). S využitím přednostního práva může být upsáno: (a) 30 (třicet) akcií s jmenovitou hodnotou jedné akcie 8,400.000,-Kč (osm miliónů čtyři sta tisíc korun českých), celkem 252,000.000,- Kč (dvě stě padesát dva milióny korun českých), a (b) 40 (čtyřicet) akcií s jmenovitou hodnotou jedné akcie 4,200.000,- (čtyři milióny dvě stě tisíc korun českých), celkem 168,000.000,- Kč (jedno sto šedesát osm miliónů korun českých), přičemž všechny akcie budou vydány jako kmenové zaknihované akcie na jméno. 14.6.2002 - 24.3.2003
Emisní kurs akcie s jmenovitou hodnotou 8,400.000,-- Kč (osm miliónů čtyři sta tisíc korun českých) činí 20,800.000,-- Kč (dvacet miliónů osm set tisíc korun českých), emisní kurs akcie s jmenovitou hodnotou 4,200.000,-- Kč (čtyři milióny dvě stě tisíc korun českých) činí 10,400.000,-- Kč (deset miliónů čtyři sta tisíc korun českých). 14.6.2002 - 24.3.2003
Rozhodným dnem k výkonu přednostního práva je den, kdy toto právo může být uplatněno poprvé, to je 5. (pátý) den, následu- jící po dni zveřejnění podmínek pro výkon přednostního práva k úpisu nových akcií a podmínek tohoto úpisu v Obchodním věstníku. 14.6.2002 - 24.3.2003
Akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, budou upsány určitým zájemcem, a to Československou obchodní bankou, a.s., identifikační číslo 00 00 13 50, se sídlem Na Příkopě 14, Praha 1 - Nové Město, s tím, že úpis těchto akcií bude vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 14.6.2002 - 24.3.2003
Akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, budou upsány v kanceláři generálního ředitele společnosti IPB Pojišťovna, a.s. na adrese Masarykovo nám. 1458, Pardubice ve lhůtě 15 (patnáct) dnů počínaje 25. (dvacátým pátým) dnem ode dne zveřejnění podmínek pro výkon přednostního práva k úpisu nových akcií a podmínek tohoto úpisu v Obchodním věstníku, a to v pracovní dny v době od 9,00 hodin do 15,00 hodin, vyplněním listiny upisovatelů nebo smlouvou o upsání akcií. Představenstvo společnosti oznámí upisovateli počátek běhu této lhůty doporučeným dopisem, zaslaným na adresu upisovatele. Emisní kurs akcií, upisovaných bez využití přednostního práva, bude u akcie s jmenovitou hodnotou 8,400.000,-- (osm miliónů čtyři sta tisíc korun českých) činit 20,800.000 Kč (dvacet miliónů osm set tisíc korun českých), emisní kurs akcie s jmenovitou hodnotou 4,200.000,-- Kč (čtyři milióny dvě stě tisíc korun českých) bude činit 10,400.000,-- Kč (deset miliónů čtyři sta tisíc korun českých). 14.6.2002 - 24.3.2003
Nebudou-li upsány akcie, jejichž jmenovitá hodnota odpovídá částce navrhovaného zvýšení základního kapitálu, je upsání všech akcií neúčinné. 14.6.2002 - 24.3.2003
Upisovatelé splatí emisní kurs na účet č. 176152788/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. pobočky Pardubice, který společnost založila za účelem tohoto zvýšení základního kapitálu. 14.6.2002 - 24.3.2003
Upisovatelé jsou povinni splatit celé emisní ážio a 30 % (třicet procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději ve lhůtě 15 (patnáct) dnů ode dne upsání akcií. Zbývajících 70 % (sedmdesát procent) jmenovité hodnoty upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 1 (jednoho) roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 14.6.2002 - 24.3.2003
Připadne-li poslední den lhůty pro úpis akcií nebo pro splácení emisního kursu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den následující. 14.6.2002 - 24.3.2003
Základní jmění společnosti se zvyšuje o částku Kč 150,000.000,- ( slovy Jednostopadesátmilionůkorunčeských ) upsáním 30 ks ( slovy Třiceti ) nových akcií, znějících na jméno, v lisinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva ( kmenové akcie ) o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 5,000.000,- ( slovy Pětmilionůkorunčeských ). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Emisní kurs je Kč 5,000.000,- ( slovy Petmilionůkorunčeských ) za každou akcii o téže jmenovité hodnotě, bez emisního ážia a bude splacen peněžitým vkladem. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva. Akcie budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního jmění společnosti podle ust. § 205 obchodního zákoníku. Přednostní právo dosavadních akcionářů je vyloučeno v důležitém zájmu společnosti, neboť má být uzavřena dohoda akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního jmění. Místo upisování akcií je sídlo společnosti - Pardubice, Smilova 315, v pracovní dny od 9.00 hodim do 15.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií začne běžet 3 ( Třetí ) den po zveřejnění usnesení obch.rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové o záměru zvýšit základní jmění v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí 15 ( Patnácti ) kalendářních dnů od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší následující pracovní den. V této lhůtě mohou akcionáři uzavřít dohodu o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění podle ust. § 205 obchodního zákoníku. Každý upisovatel je povinen do 15-ti dnů ode dne úpisu, případně ode dne uzavření dohody podle ust. § 205 obchodního zákoníku, splatit celý emisní kurs jím upaných akcií na účet IPB Pojišťovny, a.s., čídlo 1706574/5100 vedený u IPB, a.s. pobočky Pardubice. Se všemi akciemi je spojeno hlasovací právo. Každá akcie o jmenovité hodnotě Kč 5,000.000,- ( slovy Pětmilionůkorunčeských ) představuje 1 ( Jeden ) hlas na valné hromadě. 2.7.1999 - 16.8.1999
Na základě rozhodnutí valné hromady akciové společnosti ze dne 14. 5. 1998 žádáme o zápis zvýšení základního jmění úpisem nových akcií do obchodního rejstříku. Valná hromada Společnosti schválila zvýšení základního jmění takto: Základní jmění se zvyšuje o částku 120,000.000,-- Kč upsáním 12 kusů nových akcií znějících na jméno v listinné podobě, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva (kmenové akcie), o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,000.000,-- Kč. Nepřipouští se upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Emisní kurs všech akcií je 10,000.000,-- Kč za každou akcii o jmenovité hodnotě 10,000.000,--, bez emisního ážia. Akcie budou splaceny v penězích. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, všechny budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Přednostní právo dosavadních akcionářů při úpisu akcií je vyloučeno v důležitém zájmu společnosti, z důvodu dohody všech akcionářů na rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění a dále z důvodu, že nelze stanovit ve smyslu ustanovení § 204a odst. 2 písmeno b) počet nových akcií, které budou upsány za jednu dosavadní akcii společnosti. Důvodem zvýšení základního jmění je kapitálové posílení společnosti. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti IPB Pojišťovna, a.s. v pracovní dny v době od 9.00 - 15.00 hodin. Lhůta pro upisování počne běžet 3. den po zveřejnění usnesení obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Hradci Králové o záměru zvýšit základní jmění v Obchodním věstníku a skončí po uplynutí 15 kalendářních od prvního dne úpisu. Připadne-li poslední den úpisu na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty úpisu nejbližší pracovní den. V této lhůtě mohou akcionáři uzavřít dohodu o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění dle § 205 obchodního zákoníku. Každý upisovatel bude povinen splatit do 15 dnů od uzavření dohody akcionářů o rozsahu své účasti na zvýšení základního jmění celou jmenovitou hodnotu (emisní kurs) jím upsaných akcií na účet IPB Pojišťovny, a.s., č.ú. 1706574/5100, vedený u IPB, a.s. Pardubice. 10.6.1998 - 22.10.1998
Právní poměry se řídí dle stanov ze dne 7.5.1997. 7.10.1997 - 16.8.1999
Údaje o zřízení: Společnost byla založena podle par. 172 obch. zák. č. 513/91 Sb. zakladatelskou listinou ze dne 3.4.1992 jediným zakladatelem - Investiční bankou a.s., Praha l. Zakladatel se zavázal sám splatit celé základní jmění, jmenoval orgány společnosti a schválil stanovy. 12.6.1996 - 16.8.1999
Právní poměry se řídí dle stanov ze dne 3.4.1992. 20.7.1993 - 7.10.1997
Jednání za společnost: Jménem společnosti jednají - představenstvo nebo - člen představenstva, představenstvem zmocněný nebo - prokurista na základě prokury udělené představenstvem 17.4.1992 - 17.4.1992
Podepisování za Společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis ten, kdo je oprávněn jednat za Společnost. Prokuristé podepisují za společnost vždy s dodatkem označujícím prokuru. 17.4.1992 - 17.4.1992
Základní jmění: Základní jmění činí 70.000.000,- Kčs, je rozděleno na 70.000,- Akcií znějících na jméno o nominální hodnotě l.000,-Kčs. 17.4.1992 - 17.4.1992
Údaje o zřízení: Společnost byla založena pole par. 172 obch. zák. č. 513/91 Sb. zakladatelskou listinou ze dne 3.4.1992 jediným zakladatelem - Investiční bankou a.s., Praha l. Zakladatel se zavázal sám splatit celé základní jmění, jmenoval orgány společnosti a schválil stanovy. 17.4.1992 - 12.6.1996

Aktuální kontaktní údaje ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Kapitál ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

zakladni jmění 2 796 250 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.6.2015
zakladni jmění 2 796 250 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.7.2011 - 19.6.2015
zakladni jmění 1 536 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.7.2005 - 11.7.2011
zakladni jmění 920 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.2.2003 - 19.7.2005
zakladni jmění 920 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.8.2002 - 5.2.2003
zakladni jmění 500 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.8.1999 - 12.8.2002
zakladni jmění 350 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.7.1999 - 16.8.1999
zakladni jmění 300 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.10.1998 - 2.7.1999
zakladni jmění 180 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.10.1997 - 22.10.1998
zakladni jmění 150 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.7.1995 - 7.10.1997
zakladni jmění 70 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.4.1992 - 11.7.1995

Akcie ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 6 847 000 Kč 100 11.7.2011
Kmenové akcie na jméno 5 751 480 Kč 100 11.7.2011
Kmenové akcie na jméno 16 700 000 Kč 30 19.7.2005
Kmenové akcie na jméno 8 350 000 Kč 40 19.7.2005
Kmenové akcie na jméno 14 028 000 Kč 30 19.7.2005
Kmenové akcie na jméno 7 014 000 Kč 40 19.7.2005
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 30 12.8.2002 - 19.7.2005
Kmenové akcie na jméno 5 000 000 Kč 40 12.8.2002 - 19.7.2005
Kmenové akcie na jméno 8 400 000 Kč 30 12.8.2002 - 19.7.2005
Kmenové akcie na jméno 4 200 000 Kč 40 12.8.2002 - 19.7.2005
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 30 14.6.2002 - 12.8.2002
Akcie na jméno 5 000 000 Kč 40 14.6.2002 - 12.8.2002
Akcie na jméno 5 000 000 Kč 40 16.8.1999 - 14.6.2002
Akcie na jméno 5 000 000 Kč 10 2.7.1999 - 16.8.1999
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 30 22.10.1998 - 14.6.2002
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 18 7.10.1997 - 22.10.1998
Akcie na jméno 10 000 Kč 15 000 11.7.1995 - 7.10.1997
Akcie na jméno 10 000 Kč 7 000 20.7.1993 - 11.7.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 70 000 17.4.1992 - 20.7.1993

Sídlo ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Platnost údajů od - do
Adresa Masarykovo náměstí 1458 , Pardubice 530 02 19.6.2015
Adresa Masarykovo náměstí 1458 , Pardubice 530 02 18.9.2002 - 19.6.2015
Adresa Masarykovo náměstí 1458 , Pardubice 530 02 14.6.2002 - 18.9.2002
Adresa Smilova 315 , Pardubice 530 02 2.5.1994 - 14.6.2002
Adresa Jiráskova 1275 , Pardubice 530 02 17.4.1992 - 2.5.1994

Předmět podnikání ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Platnost údajů od - do
Pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví životního pojištění č. I, II, III, VI, VII, IX uvedených v části A přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví neživotního pojištění č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví 2.7.2014
Činnosti související s pojišťovací činností dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti penzijního připojištění - vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí - zprostředkovatelská činnost v oblasti spotřebitelských úvěrů, hypotečních úvěrů a dalších bankovních a leasingových služeb - zprostředkování jiných finančních služeb 28.8.2013
Zajišťovací činnost dle § 49 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v rozsahu zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění 23.12.2010
Činnosti související s pojišťovací činností dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti penzijního připojištění - vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí - zprostředkovatelská činnost v oblasti spotřebitelských úvěrů, hypotečních úvěrů a dalších bankovních a leasingových služeb 23.12.2010 - 28.8.2013
Pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví životního pojištění č. I, II, III, VI, VII, IX uvedených v části A přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví neživotního pojištění č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví 6.5.2010 - 2.7.2014
Činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti penzijního připojištění - vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí - zprostředkovatelská činnost v oblasti spotřebitelských úvěrů, hypotečních úvěrů a dalších bankovních a leasingových služeb 15.9.2008 - 23.12.2010
Pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistných odvětví 1, 2, 3, 4, 5, 6 životních pojištění uvedených v části A přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, neživotních pojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví 19.7.2005 - 6.5.2010
Zajišťovací činnost dle § 3 odst. 3 zákona o pojišťovnictví pouze v rozsahu fakultativní zajišťovací činnosti dle § 9 odst. 5 zákona o pojišťovnictví - pro pojistná odvětví 1; 2; 3; 5; 6 a); 7; 8; 9; 10 a), c); 11; 13; 14; 15; 16 d), j); 18; neživotních p ojištění uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví 19.7.2005 - 23.12.2010
Činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti penzijního připojištění - vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí 1.2.2005 - 15.9.2008
Zajišťovací činnost dle § 3 odst. 3 zákona o pojišťovnictví pouze v rozsahu fakultativní zajišťovací činnosti dle § 9 odst. 5 zákona o pojišťovnictví - pro pojistná odvětví 1; 2; 3; 5; 6 a); 7; 8; 9; 10 a), c); 11; 13; 14; 15; 16 d), j); 18; neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví 11.8.2004 - 19.7.2005
Pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistných odvětví 1, 2, 3, 4, 5, 6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví 24.3.2003 - 19.7.2005
Pojišťovací činnost dle § 7 odst. 3 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákona o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů - v rozsahu pojistných odvětví 1, 2, 3, 5, 6 životních pojištění uvedených v části A přílohy k zákonu o pojišťovnictví - v rozsahu pojistných odvětví 1; 2; 3; 5; 6 a); 7; 8; 9; 10 a); 11; 13; 14; 15; 16 d), j); 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví 18.9.2002 - 24.3.2003
Zajišťovací činnost dle § 3 odst. 3 zákona o pojišťovnictví pouze v rozsahu fakultativní zajišťovací činnosti dle § 9 odst. 5 zákona o pojišťovnictví - pro pojistná odvětví 1; 2; 3; 5; 6 a); 7; 8; 9; 10 a); 11; 13; 14; 15; 16 d), j); 18; neživotních pojištění uvedených v části B přílohy k zákonu o pojišťovnictví 18.9.2002 - 11.8.2004
Činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví - zprostředkovatelská činnost podle zákona o pojišťovnictví - poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví - šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření - provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti penzijního připojištění 18.9.2002 - 1.2.2005
Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku). 20.2.1995 - 18.9.2002
Automatizované zpracování dat 20.2.1995 - 18.9.2002
uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými a právnickými osobami s bydlištěm, nebo sídlem na území ČR na sjednávání pojištění ve prospěch společnosti a to podle orgánem státního dozoru pojišťovnictvím schválených všeobecných pojistných podmínek pro pojištění: 2.5.1994 - 18.9.2002
Životní - životní a důchodové občanů sjednávané individuálně - životní a důchodové občanů sjednávané skupinově - úrazové. 2.5.1994 - 18.9.2002
Neživotní - živelní - krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením - motorových vozidel - strojů - odpovědnosti za škody - skel - společná ustanovení. 2.5.1994 - 18.9.2002
Účast v jiných podnicích. 2.5.1994 - 18.9.2002
Poradenská činnost v pojišťovnictví. 2.5.1994 - 18.9.2002
d) uzavírání zprostředkovatelských smluv s fyzickými a právnickými osobami s bydlištěm, nebo sídlem na území České republiky na sjednávání pojištění ve prospěch Společnosti a to podle schválených všeobecných podmínek pro pojištění: - životní a důchodové občanů sjednávané individuálně - životní a důchodové občanů sjednávané skupinově, - úrazsové. 17.4.1992 - 2.5.1994
a) pojišťovací činnost /par.7 odst. l zákona ČNR č.185/1991 Sb. /dále jen zákona o pojišťovnictví/ 17.4.1992 - 18.9.2002
b) činnost související /par. 7 odst. 3 zákona o pojišťovnictví/ 17.4.1992 - 18.9.2002
c) zábranná činnost /par. 7 odst. 4 zákona o pojišťovnictví/ 17.4.1992 - 18.9.2002

vedení firmy ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Statutární orgán ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Platnost údajů od - do
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo společnosti tak, že jednají vždy společně dva členové představenstva. Úkony jménem společnosti představenstvo činí tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. 17.9.2003
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo společnosti tak, že jednají buď společně dva členové představenstva nebo samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Úkony jménem společnosti činí představenstvo tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. 14.6.2002 - 17.9.2003
Způsob jednání za společnost: Za společnost podepisuje předseda představenstva a místopředseda představenstva samostatně, nebo alespoň dva členové představenstva společně. Činí tak způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis s uvedením funkce. 7.10.1997 - 14.6.2002
Způsob jednání za společnost: Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis ten, kdo je oprávněn jednat za společnost. Pokud písemnost obsahuje přímo požadavek na podpis statutárním orgánem, popř. vyžaduje-li to obecně závazný právní předpis, musí být vždy podepsán dvěma člena představenstva. 2.5.1994 - 7.10.1997
Jednání za společnost: Jménem společnosti jednají: - představenstvo nebo - člen představenstva, představenstvem zmocněný nebo - prokurista na základě prokury udělené představenstvem. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis ten, kdo je oprávněn jednat za společnost. Prokuristé podepisují za společnost vždy s dodatkem označujícím prokuru. 17.4.1992 - 2.5.1994
Člen představenstva Ing. Michal Brothánek 21.7.2016
Vznik členství 1.7.2016
Adresa: Kloboukova 1264/71 , Praha 148 00
Předseda představenstva Mgr. Jiří Střelický M.A., Ph.D. 6.2.2019
Vznik členství 21.6.2016
Vznik funkce 1.12.2018
Adresa: Za Strahovem 432/28 , Praha 169 00
člen představenstva Ing. Marek Cach 29.3.2019
Vznik členství 1.3.2019
Adresa: Za Kopečkem 499 , Pardubice 530 03
místopředseda představenstva Ing. Stanislav Uma 31.5.2019
Vznik členství 24.5.2016
Vznik funkce 1.4.2019
Adresa: Čelkovická 2187 , Praha 190 16
člen představenstva Ing. Tomáš Lain 13.8.2019
Vznik členství 1.8.2019
Vznik funkce 1.8.2019
Adresa: Dany Medřické 599/14 , Praha 190 15
dozorčí rada Ing. Milan Humplík 17.4.1992 - 17.4.1992
Adresa: Gagarinova 510/21 , Karlovy Vary 360 01
dozorčí rada Ing. Roman Kolář 17.4.1992 - 17.4.1992
Adresa: Družby 337 , Pardubice 530 09
dozorčí rada Prof.ing. Miroslav Tuček CSc. 17.4.1992 - 17.4.1992
Adresa: Vodičkova 700/32 , Praha 110 00
představenstvo Ing. Čeněk Burkoň 17.4.1992 - 20.2.1995
Adresa: Mikulovická 274 , Pardubice 530 02
představenstvo Ing. Josef Kubíček 17.4.1992 - 20.2.1995
Adresa: K Višňovce 1386 , Pardubice 530 02
představenstvo Ing. Jiří Morávek 17.4.1992 - 20.2.1995
Adresa: Palackého třída 1930 , Pardubice 530 02
představenstvo Ing. Evžen Stöhr 17.4.1992 - 20.2.1995
Adresa: Brodského 1677/5 , Praha 149 00
představenstvo Ing. Jiří Zahálka 17.4.1992 - 20.2.1995
Adresa: Bartoňova 601 , Pardubice 530 12
Člen představenstva Ing. Aladár Blaas 20.2.1995 - 11.7.1995
Adresa: Matějkova 1089/3 , Praha 190 00
Člen představenstva Ing. Jiří Morávek 20.2.1995 - 11.7.1995
Adresa: Palackého třída 1930 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Jiří Zahálka 20.2.1995 - 11.7.1995
Adresa: Palackého 339 , 534 01 Holice Česká republika
Člen představenstva Ing. Čeněk Burkoň 20.2.1995 - 7.10.1997
Adresa: Mikulovická 274 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Josef Kubíček 20.2.1995 - 7.10.1997
Adresa: K Višňovce 1386 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Jiří Zahálka 11.7.1995 - 7.10.1997
Adresa: Palackého 239 , Holice 534 01
Člen představenstva Ing. Karel Haushalter 7.10.1997 - 24.3.1999
Adresa: Zvolenská 890 , Strakonice 386 01
Člen představenstva Mgr. Martin Vrba 7.10.1997 - 24.3.1999
Adresa: K Rozvodně 97 , Pardubice 530 09
Předseda představenstva Ing. Aladár Blaas 11.7.1995 - 14.6.2002
Zánik členství 25.7.2000
Adresa: Matějkova 1089/3 , Praha 190 00
Člen představenstva Ing. Jiří Zahálka 7.10.1997 - 14.6.2002
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 3.10.2001
Adresa: Palackého 239 , Holice 534 01
Člen představenstva Ing. Oldřich Černoch CSc. 24.3.1999 - 14.6.2002
Zánik funkce 31.12.2001
Adresa: Pod lipami 2663/3 , Praha 130 00
Člen představenstva Ing. Jiří Hlaváček 24.3.1999 - 5.2.2003
Vznik členství 23.6.1999
Zánik členství 2.10.2002
Vznik funkce 23.6.1999
Adresa: Josefa Poppera 192 , Pardubice 530 06
Člen představenstva Ing. Jan Petr 14.6.2002 - 12.5.2003
Vznik členství 25.7.2000
Zánik členství 4.2.2003
Adresa: Nad údolím 123/66 , Praha 147 00
Předseda představenstva Ing. Jeroen Karel Van Leeuwen 5.2.2003 - 11.8.2004
Vznik členství 10.10.2002
Vznik funkce 22.10.2002
Adresa: Nizozemské království
Oostmaaslaan 47, Rotterdam,
Místopředseda představenstva František Vacek 17.9.2003 - 11.8.2004
Vznik členství 25.6.2003
Vznik funkce 9.7.2003
Adresa: Na Rybníčkách 163 , Pardubice 533 01
Místopředseda představenstva František Vacek 11.8.2004 - 1.2.2005
Vznik členství 25.6.2003
Zánik členství 31.12.2004
Vznik funkce 9.7.2003
Zánik funkce 31.12.2004
Adresa: Drozdická 885 , Pardubice 530 03
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Morávek 11.7.1995 - 15.9.2005
Vznik členství 29.6.2001
Zánik členství 30.6.2005
Vznik funkce 29.6.2001
Zánik funkce 30.6.2005
Adresa: Palackého třída 1930 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Karel Svoboda 14.6.2002 - 18.1.2006
Vznik členství 5.12.2001
Zánik členství 14.12.2005
Adresa: Dukelských bojovníků 2819/123 , Znojmo 671 81
Člen představenstva Ing. Zdeněk Lustig 5.2.2003 - 18.1.2006
Vznik členství 10.10.2002
Zánik členství 16.10.2005
Adresa: Navigátorů 609/27 , Praha 161 00
Předseda představenstva Ing. Jeroen Karel Van Leeuwen 11.8.2004 - 26.1.2007
Vznik členství 10.10.2002
Zánik členství 10.1.2007
Vznik funkce 22.10.2002
Zánik funkce 10.1.2007
Adresa: Nizozemské království
Oostmaaslaan 47, Rotterdam,
Člen představenstva Ing. Karel Svoboda 18.1.2006 - 11.12.2007
Vznik členství 14.12.2005
Adresa: Dukelských bojovníků 2819/123 , Znojmo 671 81
Člen představenstva Ing. Karel Svoboda 11.12.2007 - 13.8.2008
Vznik členství 14.12.2005
Zánik členství 31.7.2008
Adresa: Kostelní 364/26 , Praha 170 00
Člen Ing. Michal Kaněra 1.2.2005 - 10.2.2009
Vznik členství 1.1.2005
Zánik členství 1.1.2009
Adresa: Zelená 227 , Pardubice 530 03
Místopředseda představenstva Ing. Jiří Morávek 15.9.2005 - 24.8.2009
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 20.7.2009
Vznik funkce 30.6.2005
Zánik funkce 20.7.2009
Adresa: Palackého třída 1930 , Pardubice 530 02
Předseda představenstva Ing. Jeroen Karel Van Leeuwen 26.1.2007 - 7.7.2010
Vznik členství 10.1.2007
Vznik funkce 22.1.2007
Adresa: třída Míru 90 , Pardubice 530 02
člen představenstva Wim Guilliams 21.10.2008 - 21.4.2011
Vznik funkce 24.9.2008
Zánik funkce 28.2.2011
Adresa: Jetelová 641 , Průhonice 252 43
Předseda představenstva Ing. Jeroen Karel Van Leeuwen 7.7.2010 - 21.4.2011
Vznik členství 10.1.2007
Zánik členství 17.3.2011
Vznik funkce 22.1.2007
Zánik funkce 17.3.2011
Adresa: Labský Palouk 497 , Pardubice 530 09
člen představenstva Ing. Michal Kaněra 10.2.2009 - 19.7.2011
Vznik členství 1.1.2009
Adresa: Zelená 227 , Pardubice 530 03
místopředseda představenstva Ing. Jiří Morávek 24.8.2009 - 19.7.2011
Vznik členství 20.7.2009
Zánik členství 1.7.2011
Vznik funkce 27.7.2009
Zánik funkce 1.7.2011
Adresa: Palackého třída 1930 , Pardubice 530 02
člen představenstva Frank Fripon 21.4.2011 - 13.1.2012
Vznik členství 16.3.2011
Adresa: Polská republika
Konstancin Jeziorna, ul. Srodkowa 38
člen představenstva Ing. Petr Beneš 5.1.2011 - 31.5.2013
Vznik členství 9.12.2010
Zánik členství 5.3.2013
Adresa: U kříže 609/2 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Petr Beneš 31.5.2013 - 28.8.2013
Vznik členství 9.12.2010
Zánik členství 5.3.2013
Adresa: U kříže 609/2 , Praha 158 00
místopředseda představenstva Ing. Michal Kaněra 19.7.2011 - 16.10.2013
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 17.9.2013
Vznik funkce 11.7.2011
Zánik funkce 17.9.2013
Adresa: Zelená 227 , Pardubice 530 03
člen představenstva Ing. Marek Nezveda 29.9.2011 - 2.7.2014
Vznik členství 12.9.2011
Adresa: Nerudova 2772 , Pardubice 530 02
předseda představenstva Ing. Jeroen Karel Van Leeuwen 21.4.2011 - 25.5.2015
Vznik členství 17.3.2011
Zánik členství 17.3.2015
Vznik funkce 11.4.2011
Zánik funkce 17.3.2015
Adresa: Labský Palouk 497 , Pardubice 530 09
člen představenstva Frank Fripon 13.1.2012 - 25.5.2015
Vznik členství 16.3.2011
Zánik členství 16.3.2015
Adresa: Ke strži 650 , Praha 164 00
člen představenstva Ing. Dušan Quis 2.1.2015 - 19.6.2015
Vznik členství 11.11.2014
Adresa: Lužická 1646/6 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Marek Nezveda 2.7.2014 - 24.9.2015
Vznik členství 12.9.2011
Zánik členství 12.9.2015
Adresa: Nerudova 2772 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Dušan Quis 19.6.2015 - 3.2.2016
Vznik členství 11.11.2014
Zánik členství 31.12.2015
Adresa: Lužická 1646/6 , Praha 120 00
místopředseda představenstva Ing. Michal Kaněra 16.10.2013 - 21.7.2016
Vznik členství 17.9.2013
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 24.9.2013
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Zelená 227 , Pardubice 530 03
člen představenstva Frank Fripon 25.5.2015 - 21.7.2016
Vznik členství 17.3.2015
Zánik členství 20.6.2016
Adresa: Ke strži 650 , Praha 164 00
člen Ing. Marek Nezveda 24.9.2015 - 21.7.2016
Vznik členství 13.9.2015
Adresa: Nerudova 2772 , Pardubice 530 02
předseda představenstva Ing. Vladimír Bezděk M.A. 1.9.2015 - 30.11.2018
Vznik členství 1.7.2015
Zánik členství 31.10.2018
Vznik funkce 1.7.2015
Zánik funkce 31.10.2018
Adresa: Krátká 811 , Dobřichovice 252 29
Člen představenstva Mgr. Jiří Střelický M.A., Ph.D. 21.7.2016 - 6.2.2019
Vznik členství 21.6.2016
Adresa: Za Strahovem 432/28 , Praha 169 00
Místopředseda představenstva Ing. Marek Nezveda 21.7.2016 - 29.3.2019
Vznik členství 13.9.2015
Zánik členství 28.2.2019
Vznik funkce 22.6.2016
Zánik funkce 28.2.2019
Adresa: Nerudova 2772 , Pardubice 530 02
Člen představenstva Ing. Stanislav Uma 21.7.2016 - 31.5.2019
Vznik členství 24.5.2016
Adresa: Čelkovická 2187 , Praha 190 16

Dozorčí rada ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Johan Daemen 25.5.2015
Vznik členství 16.3.2015
Adresa: Oude Baan 110 , 2820 Bonheiden Belgické království
předseda dozorčí rady Ing. Jan Sadil 5.9.2018
Vznik členství 24.4.2017
Vznik funkce 24.5.2018
Adresa: Pod strašnickou vinicí 3200/40 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Mgr. Přemysl Dolan MBA 6.2.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: 106 , Němčice 533 52
Jméno Ing. Milan Humplík 17.4.1992 - 24.3.1999
Adresa: Gagarinova 510/21 , Karlovy Vary 360 01
Jméno Ing. Karel Haushalter 24.3.1999 - 4.11.1999
Adresa: Písecká 53 , Mukařov 251 62
Jméno Ing. Roman Kolář 17.4.1992 - 12.2.2002
Adresa: Družby 337 , Pardubice 530 09
Jméno Prof.ing. Miroslav Tuček CSc. 17.4.1992 - 12.2.2002
Adresa: Vodičkova 700/32 , Praha 110 00
Jméno Doc.Ing. Jiří Fárek CSc. 4.11.1999 - 12.2.2002
Adresa: Farní 1010/19 , Praha 162 00
Jméno Mgr. Karel Haas 12.3.2002 - 12.5.2003
Vznik členství 29.11.2000
Zánik členství 29.10.2002
Adresa: Sladkovského 994 , Pardubice 530 02
Jméno JUDr. Boris Čuchran 14.6.2002 - 12.5.2003
Vznik členství 25.7.2000
Zánik členství 22.1.2003
Adresa: Medzilaborecká 23 , 821 03 Bratislava Slovenská republika
Jméno Dr. Dirk Adolf Hinze 14.6.2002 - 12.5.2003
Vznik členství 25.7.2000
Zánik členství 20.6.2002
Adresa: Spolková republika Německo
Scharlickestr. 32, Schwelm
Člen Dirk Adolf Hinze 12.5.2003 - 14.5.2004
Vznik členství 6.9.2002
Zánik členství 31.12.2003
Adresa: Spolková republika Německo
Scharlicker Strasse 32, 58 332 Schwelm
člen představenstva Mgr. Karel Haas 4.8.2005 - 18.8.2005
Vznik členství 29.6.2005
Adresa: K Rybníčku 657 , Pardubice 530 06
Člen Christian F.r.m. Defrancq 12.5.2003 - 4.8.2006
Vznik členství 22.1.2003
Zánik členství 11.6.2006
Adresa: Belgické království
Zonnelaan 23, B 3070, Kortenberg, provincie Vlaams Brabant
člen dozorčí rady Jan Oscar Cyriel 4.8.2006 - 15.8.2006
Vznik členství 12.6.2006
Adresa: Belgické království
Brasschaat, Max Hermanlei 8, B-2930
Člen Mgr. Lada Cozlová 12.5.2003 - 26.1.2007
Vznik členství 27.11.2002
Zánik členství 24.11.2006
Adresa: 206 , Býšť 533 22
Člen Ing. Michal Štefek 14.5.2004 - 25.2.2009
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 12.2.2009
Adresa: Amurská 1220/8 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Walter Jean Maria Bogaerts 1.4.2005 - 2.9.2009
Vznik členství 14.3.2005
Zánik členství 14.3.2010
Adresa: Belgické království
Weynesbaan 142, 2820 Bonheiden
člen dozorčí rady Johan Basilius Paul Daemen 1.4.2005 - 2.9.2009
Vznik členství 14.3.2005
Zánik členství 14.3.2010
Adresa: Belgické království
Oude Baan 110, 2820 Bonheiden
člen dozorčí rady Jan Oscar Cyriel Vanhevel 15.8.2006 - 29.1.2010
Vznik členství 12.6.2006
Zánik členství 30.10.2009
Adresa: Belgické království
Brasschaat, Max Hermanlei 8, B-2930
člen dozorčí rady Mgr. Karel Haas 18.8.2005 - 4.10.2010
Vznik členství 29.6.2005
Zánik členství 20.9.2010
Adresa: K Rybníčku 657 , Pardubice 530 06
člen dozorčí rady Mgr. Martin Jarolím 25.2.2009 - 4.10.2010
Vznik členství 12.2.2009
Zánik členství 22.9.2010
Adresa: Nad cementárnou 341/14 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Ing. Radek Vlasák 27.2.2007 - 26.6.2012
Vznik členství 21.2.2007
Zánik členství 14.5.2012
Adresa: náměstí Komenského 100 , Horní Jelení 533 74
člen dozorčí rady Walter Jean Maria Bogaerts 2.9.2009 - 26.6.2012
Vznik členství 15.3.2010
Zánik členství 30.3.2012
Adresa: Belgické království
Weynesbaan 142, 2820 Bonheiden
člen dozorčí rady Walter Possemiers 26.6.2012 - 28.8.2013
Vznik členství 14.6.2012
Zánik členství 22.2.2013
Adresa: Belgické království
Weerde, Toekomststraat 75, PSČ 1982
člen dozorčí rady Mgr. Karel Haas 4.10.2010 - 2.7.2014
Vznik členství 20.9.2010
Zánik členství 29.4.2014
Adresa: Kyjevská 429 , Pardubice 530 03
člen dozorčí rady Ing. Michal Vavroušek 26.6.2012 - 2.7.2014
Vznik členství 14.5.2012
Zánik členství 29.4.2014
Adresa: Ortenova 323 , Pardubice 533 53
člen dozorčí rady Martin Jarolím 28.8.2013 - 2.7.2014
Vznik členství 14.6.2013
Zánik členství 28.3.2014
Adresa: Nad cementárnou 341/14 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Johan Basilius Paul Daemen 2.9.2009 - 25.5.2015
Vznik členství 15.3.2010
Zánik členství 15.3.2015
Adresa: Belgické království
Oude Baan 110, 2820 Bonheiden
člen dozorčí rady Marko Voljč 4.10.2010 - 25.5.2015
Vznik členství 22.9.2010
Zánik členství 31.12.2014
Adresa: Belgické království
1180 Brussel, Residence Waldorf avenue Winston Churchill 161
člen dozorčí rady Ing. Petr Hutla 2.1.2015 - 25.5.2015
Vznik členství 6.11.2014
Adresa: Na vrších 1490/7 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Nik Brj Vincke 4.10.2010 - 19.6.2015
Vznik členství 22.9.2010
Adresa: Nebušická 868 , Praha 164 00
předseda dozorčí rady Ing. Petr Hutla 25.5.2015 - 19.6.2015
Vznik členství 6.11.2014
Vznik funkce 1.1.2015
Adresa: Na vrších 1490/7 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Nik Brj Vincke 19.6.2015 - 16.7.2015
Vznik členství 22.9.2010
Adresa: Nebušická 868 , Praha 164 00
předseda dozorčí rady Ing. Petr Hutla 19.6.2015 - 27.11.2015
Vznik členství 6.11.2014
Vznik funkce 1.1.2015
Adresa: Na vrších 1490/7 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Nik Brj Vincke 16.7.2015 - 3.2.2016
Vznik členství 22.9.2010
Zánik členství 22.9.2015
Adresa: Nebušická 868 , Praha 164 00
předseda dozorčí rady Ing. Petr Hutla 27.11.2015 - 28.5.2018
Vznik členství 6.11.2014
Zánik členství 21.4.2018
Vznik funkce 1.1.2015
Zánik funkce 21.4.2018
Adresa: Na vrších 1490/7 , Praha 100 00
člen Ing. Jan Sadil 6.6.2017 - 5.9.2018
Vznik členství 24.4.2017
Adresa: Pod strašnickou vinicí 3200/40 , Praha 100 00
člen Ing. Tomáš Kořínek 3.2.2016 - 6.2.2019
Vznik členství 10.12.2015
Zánik členství 21.12.2018
Adresa: Do Polí 463 , Psáry 252 44

Sbírka Listin ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 567/SL 119 ostatní zápis z VH,cd Krajský soud v Hradci Králové 10.12.2015 26.1.2016 9.2.2016 5
B 567/SL 118 ostatní zápis z DR - výňatek,cd Krajský soud v Hradci Králové 14.12.2015 26.1.2016 9.2.2016 2
B 567/SL 117 stanovy společnosti cd Krajský soud v Hradci Králové 26.1.2016 9.2.2016 22
B 567/SL 116 ostatní odstoupení,cd Krajský soud v Hradci Králové 4.12.2015 26.1.2016 9.2.2016 2
B 567/SL 115 notářský zápis [NZ 400/2015] cd Krajský soud v Hradci Králové 10.12.2015 26.1.2016 9.2.2016 5
B 567/SL 114 výroční zpráva [2014] ds Krajský soud v Hradci Králové 11.3.2015 13.11.2015 16.11.2015 88
B 567/SL 113 ostatní zpráva jednatele,cd Krajský soud v Hradci Králové 25.9.2015 16.9.2015 1.10.2015 2
B 567/SL 112 rozhod. o statut. orgánu zápis ze SR,cd Krajský soud v Hradci Králové 25.8.2015 13.8.2015 14.9.2015 3
B 567/SL 111 notářský zápis [NZ 13/2015], stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní odstoupení,zápis z VH,cd Krajský soud v Hradci Králové 27.2.2015 30.4.2015 29.5.2015 37
B 567/SL 110 notářský zápis [NZ 229/2014], stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní zápis z MVH,cd Krajský soud v Hradci Králové 6.11.2014 22.12.2014 8.1.2015 34
B 567/SL 109 výroční zpráva [2013] ds Krajský soud v Hradci Králové 10.3.2014 21.11.2014 26.11.2014 95
B 567/SL 108 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní NZ 53/2014,cd Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2014 4.7.2014 165
B 567/SL 107 rozhod. o statut. orgánu, ostatní rozhodnutí,cd Krajský soud v Hradci Králové 16.9.2013 14.10.2013 23.10.2013 5
B 567/SL 106 notářský zápis NZ 49/2013 Krajský soud v Hradci Králové 30.4.2013 22.8.2013 2.9.2013 7
B 567/SL 105 rozhod. o statut. orgánu, ostatní 2x zápis, odstoupení Krajský soud v Hradci Králové 30.4.2013 22.8.2013 2.9.2013 11
B 567/SL 104 výroční zpráva [2012] , zpráva auditora cd Krajský soud v Hradci Králové 8.3.2013 22.8.2013 28.8.2013 175
B 567/SL 103 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2011,cd Krajský soud v Hradci Králové 2.8.2012 19.10.2012 22.10.2012 115
B 567/SL 102 notářský zápis, ostatní, zpráva o vztazích zápisy,ÚZ 2012,cd Krajský soud v Hradci Králové 30.4.2012 21.6.2012 9.7.2012 62
B 567/SL 101 rozhod. o statut. orgánu, ostatní , (zápis), cd Krajský soud v Hradci Králové 12.7.2011 26.9.2011 29.9.2011 2
B 567/SL 100 podpisové vzory - Ing.M.Nezveda, cd Krajský soud v Hradci Králové 13.7.2011 26.9.2011 29.9.2011 1
B 567/SL 99 výroční zpráva 2010, cd Krajský soud v Hradci Králové 11.8.2011 11.8.2011 64
B 567/SL 98 výroční zpráva 2009, cd Krajský soud v Hradci Králové 11.8.2011 11.8.2011 64
B 567/SL 94 ostatní - výpis z registru emitenta,cd Krajský soud v Hradci Králové 16.5.2011 19.7.2011 19.7.2011 2
B 567/SL 93 ostatní - výpis z registru emitenta,cd Krajský soud v Hradci Králové 16.5.2011 19.7.2011 19.7.2011 2
B 567/SL 92 ostatní - výpis z registru emitenta,cd Krajský soud v Hradci Králové 16.5.2011 19.7.2011 19.7.2011 2
B 567/SL 91 ostatní - výpis z registru emitenta,cd Krajský soud v Hradci Králové 16.5.2011 19.7.2011 19.7.2011 3
B 567/SL 97 ostatní - zápis č. 12 z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 11.7.2011 14.7.2011 14.7.2011 2
B 567/SL 96 ostatní - zápis č. 11 z představenstva Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2011 14.7.2011 14.7.2011 2
B 567/SL 95 ostatní - odstoupení z funkce, cd Krajský soud v Hradci Králové 13.6.2011 14.7.2011 14.7.2011 1
B 567/SL 88 ostatní - pověření z 3.4.2009 Krajský soud v Hradci Králové 3.4.2009 14.7.2011 14.7.2011 1
B 567/SL 87 ostatní - zápis z VH, cd Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2011 14.7.2011 14.7.2011 3
B 567/SL 86 stanovy společnosti , cd Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2011 14.7.2011 14.7.2011 27
B 567/SL 85 notářský zápis NZ 86/2011, cd Krajský soud v Hradci Králové 30.6.2011 14.7.2011 14.7.2011 7
B 567/SL 90 ostatní - smlouva o upsání akcií spol. Krajský soud v Hradci Králové 27.5.2011 15.6.2011 11.7.2011 5
B 567/SL 89 ostatní - smlouva o upsání akcií spol. Krajský soud v Hradci Králové 27.5.2011 15.6.2011 11.7.2011 6
B 567/SL 84 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 19.4.2011 16.5.2011 10
B 567/SL 83 notářský zápis NZ 64/2011 Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2011 3.5.2011 5.5.2011 8
B 567/SL 82 rozhod. o statut. orgánu, ostatní - zápis z dozorčí rady, cd Krajský soud v Hradci Králové 3.1.2011 3.1.2011 2
B 567/SL 81 podpisové vzory - Ing.P.Beneš, cd Krajský soud v Hradci Králové 20.10.2010 3.1.2011 3.1.2011 2
B 567/SL 80 ostatní - zápis z valné hromady, cd Krajský soud v Hradci Králové 7.12.2010 3.1.2011 3.1.2011 3
B 567/SL 79 stanovy společnosti , cd Krajský soud v Hradci Králové 7.12.2010 3.1.2011 3.1.2011 27
B 567/SL 78 podpisové vzory - Ing.P.Beneš, cd Krajský soud v Hradci Králové 20.10.2010 3.1.2011 3.1.2011 2
B 567/SL 77 notářský zápis NZ 123/2010, cd Krajský soud v Hradci Králové 7.12.2010 3.1.2011 3.1.2011 7
B 567/SL 76 ostatní, podpisové vzory , (protokol, zápis) Krajský soud v Hradci Králové 22.9.2010 30.9.2010 30.9.2010 8
B 567/SL 75 ostatní - plná moc Krajský soud v Hradci Králové 3.4.2009 15.6.2010 15.6.2010 1
B 567/SL 74 zpráva o vztazích , cd Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2010 15.6.2010 7
B 567/SL 73 ostatní - zápis z jednání, cd Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2010 15.6.2010 15.6.2010 6
B 567/SL 72 stanovy společnosti , cd Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2010 15.6.2010 15.6.2010 27
B 567/SL 71 notářský zápis NZ 55/2010, cd Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2010 15.6.2010 15.6.2010 10
B 567/SL 70 účetní závěrka, výroční zpráva 2009, cd Krajský soud v Hradci Králové 15.6.2010 15.6.2010 49
B 567/SL 68 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 18.12.2009 26.1.2010 3.2.2010 27
B 567/SL 67 notářský zápis NZ 163/2009 Krajský soud v Hradci Králové 18.12.2009 26.1.2010 3.2.2010 10
B 567/SL 69 ostatní odstoupení Krajský soud v Hradci Králové 18.9.2009 26.1.2010 29.1.2010 3
B 567/SL 65 účetní závěrka 2008,návrh rozd.zisku,cd Krajský soud v Hradci Králové 22.4.2009 6.8.2009 6.8.2009 1
B 567/SL 64 výroční zpráva 2008,cd Krajský soud v Hradci Králové 23.2.2009 6.8.2009 6.8.2009 61
B 567/SL 63 účetní závěrka 2008,Annual report,cd Krajský soud v Hradci Králové 23.2.2009 6.8.2009 6.8.2009 62
B 567/SL 62 ostatní zápis z ŘVH,cd Krajský soud v Hradci Králové 8.6.2009 6.8.2009 6.8.2009 4
B 567/SL 61 ostatní - zápis z VH, prezenč. listina Krajský soud v Hradci Králové 8.6.2009 6.8.2009 6.8.2009 7
B 567/SL 60 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 12.12.2008 24.2.2009 24.2.2009 4
B 567/SL 59 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 5.2.2009 5.2.2009 5.2.2009 3
B 567/SL 58 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 13.10.2008 17.10.2008 17.10.2008 3
B 567/SL 57 výroční zpráva - za rok 2007 Krajský soud v Hradci Králové 31.7.2008 12.9.2008 12.9.2008 58
B 567/SL 55 notářský zápis - NZ 73/2008 Krajský soud v Hradci Králové 4.4.2008 12.9.2008 12.9.2008 6
B 567/SL 53 zpráva o vztazích Krajský soud v Hradci Králové 10.6.2008 10.6.2008 5
B 567/SL 52 ostatní - příloha k ú.z. 2007 Krajský soud v Hradci Králové 10.6.2008 10.6.2008 38
B 567/SL 51 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Hradci Králové 10.6.2008 10.6.2008 14
B 567/SL 49 výroční zpráva - za rok 2006 Krajský soud v Hradci Králové 20.9.2007 20.9.2007 70
B 567/SL 47 notářský zápis - NZ 115/2007 Krajský soud v Hradci Králové 19.6.2007 21.6.2007 21.6.2007 6
B 567/SL 45 účetní závěrka - rozvaha, zpráva audit., 2006 Krajský soud v Hradci Králové 30.3.2007 18.5.2007 18.5.2007 48
B 567/SL 46 ostatní - pověření Krajský soud v Hradci Králové 25.2.2003 17.5.2007 17.5.2007 2
B 567/SL 43 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 22.1.2007 25.1.2007 25.1.2007 14
B 567/SL 42 výroční zpráva - za rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 21.3.2006 20.9.2006 20.9.2006 121
B 567/SL 41 ostatní, podpisové vzory - zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 12.6.2006 4.8.2006 4.8.2006 15
B 567/SL 39 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní - NZ 105/2006 Krajský soud v Hradci Králové 12.6.2006 20.6.2006 20.6.2006 36
B 567/SL 38 účetní závěrka, ostatní - za rok 2005 Krajský soud v Hradci Králové 12.5.2006 7.6.2006 7.6.2006 51
B 567/SL 40 notářský zápis, stanovy společnosti - NZ 7/2006 Krajský soud v Hradci Králové 16.1.2006 17.1.2006 17.1.2006 31
B 567/SL 37 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 14.12.2005 17.1.2006 17.1.2006 11
B 567/SL 34 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 1.8.2005 1.8.2005 1.8.2005 5
B 567/SL 32 notářský zápis, stanovy společnosti, účetní závěrka - NZ 103/2005, zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 22.6.2005 28.6.2005 28.6.2005 80
B 567/SL 30 účetní závěrka - za rok 2004 Krajský soud v Hradci Králové 29.4.2005 19.5.2005 19.5.2005 42
B 567/SL 29 výroční zpráva - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 25.2.2003 11.4.2005 11.4.2005 138
B 567/SL 33 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní, podpisové vzory - NZ 41/2005 Krajský soud v Hradci Králové 14.3.2005 18.3.2005 18.3.2005 44
B 567/SL 31 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory - NZ 130/2004 Krajský soud v Hradci Králové 6.9.2004 19.1.2005 19.1.2005 49
B 567/SL 28 výroční zpráva - za rok 1993 - 2000 Krajský soud v Hradci Králové 17.8.2001 15.12.2004 15.12.2004 252
B 567/SL 27 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní - NZ 99/2004 Krajský soud v Hradci Králové 17.6.2004 21.7.2004 21.7.2004 44
B 567/SL 26 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory - NZ 13/2004 Krajský soud v Hradci Králové 23.1.2004 5.5.2004 5.5.2004 64
B 567/SL 25 účetní závěrka - rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 13.4.2004 13.4.2004 39
B 567/SL 24 posudek znalce - 432/2003, č. 435/2003 Krajský soud v Hradci Králové 7.1.2004 7.1.2004 68
B 567/SL 23 výroční zpráva - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 25.6.2003 2.10.2003 2.10.2003 94
B 567/SL 22 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - NZ 107/2003 Krajský soud v Hradci Králové 2.7.2003 2.10.2003 2.10.2003 40
B 567/SL 21 výroční zpráva - za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 22.7.2003 22.7.2003 42
B 567/SL 20 rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory čest.proh.,odstoup.,zápisy Krajský soud v Hradci Králové 4.2.2003 14.4.2003 14.4.2003 30
B 567/SL 18 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní Krajský soud v Hradci Králové 14.2.2003 26.2.2003 26.2.2003 31
B 567/SL 17 ostatní, smlouva o prodeji/převodu Krajský soud v Hradci Králové 22.1.2003 22.1.2003 192
B 567/SL 15 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 14.11.2002 14.11.2002 13
B 567/SL 19 posudek znalce Krajský soud v Hradci Králové 5.11.2002 11.11.2002 11.11.2002 16
B 567/SL 14 smlouva o prodeji/převodu Krajský soud v Hradci Králové 6.11.2002 6.11.2002 184
B 567/SL 13 účetní závěrka, ostatní  - za rok 2000, 2001 Krajský soud v Hradci Králové 15.10.2002 15.10.2002 64
B 567/SL 12 výroční zpráva  - za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 12.8.2002 12.8.2002 66
B 567/SL 11 notářský zápis, stanovy společnosti  - NZ 199/2002 Krajský soud v Hradci Králové 25.7.2002 20.7.2002 20.7.2002 29
B 567/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti  - NZ 301/2002 Krajský soud v Hradci Králové 30.12.2002 1.7.2002 1.7.2002 36
B 567/SL 9 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 29.6.2001 14.12.2000 14.12.2000 146
B 567/SL 2 notářský zápis - NZ 277/98 Krajský soud v Hradci Králové 14.5.1998 8.6.1998 8.6.1998 40
B 567/SL 1 notářský zápis - NZ 323/97 Krajský soud v Hradci Králové 7.5.1997 2.6.1997 2.6.1997 60
B 567/SL 8 notářský zápis NZ 91/2000 Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2000 22
B 567/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 23.6.1999 17
B 567/SL 5 notářský zápis - NZ 109/99 - jednání VH Krajský soud v Hradci Králové 25.6.1999 6

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ČSOB Pojišťovna, a.s. člen holdingu ČSOB

IČO (identifikační číslo) 45534306
Jméno ČSOB Pojišťovna, a.s. člen holdingu ČSOB
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Pardubic
Vznik první živnosti: 31.5.1994
Celkový počet živností: 4

Sídlo ČSOB Pojišťovna, a.s. člen holdingu ČSOB

Živnosti a provozovny ČSOB Pojišťovna, a.s. člen holdingu ČSOB

Živnost č. 1 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.5.1994
Zánik oprávnění 24.4.2001

Živnost č. 2 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.5.1994
Zánik oprávnění 3.9.2002

Živnost č. 3 Poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 24.4.2001

Živnost č. 4 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 3.9.2002

Statutární orgán ČSOB Pojišťovna, a.s. člen holdingu ČSOB

Člen statutárního orgánu Ing. Michal Kaněra
Člen statutárního orgánu Ing. Jeroen Karel Van Leeuwen
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Beneš
Člen statutárního orgánu Frank Fripon
Člen statutárního orgánu Ing. Marek Nezveda

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

IČO: 45534306
Firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Pardubice I
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pojišťovací společnosti (IC) pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 17.4.1992

Sídlo ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Sídlo: Masarykovo náměstí 1458, Pardubice 530 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Životní pojištění
Neživotní pojištění
Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image