Firma ČSOB Leasing, a.s. IČO 63998980


ČSOB Leasing, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ČSOB Leasing, a.s. (63998980) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Výmolova 353/3, 150 00 Praha Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 10. 1995 a je stále aktivní. ČSOB Leasing, a.s. má více provozoven a jednu živnost.

Jako zdroj dat o ČSOB Leasing, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ČSOB Leasing, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ČSOB Leasing, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ČSOB Leasing, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ČSOB Leasing, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 3491
IČO (identifikační číslo osoby) 63998980
Jméno ČSOB Leasing, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 31.10.1995
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech. 4.2.2014
Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 3.000.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy korun českých) o částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) na částku 3.050.000.000,- Kč (slovy: tři miliardy padesát milionů korun českých) za následu jících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 5 ks (pěti kusů) nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) každá, - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, - emistní kurz každé nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) činí 180.000.000,- Kč (slovy: sto osmdesát milionů korun českých), přičemž emisní ážio činí 170.000.000,- Kč (slovy: sto sedmdesát milionů k orun českých) na každou nově upsanou akcii, - akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené s jediným akcionářem společnosti, tj. společností Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 000 01 350. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti ČSOB L easing, a.s., na adrese Praha 4, Na Pankráci 310/60, PSČ 140 00, v pracovní dny v době od 10.00 (deseti) hodin do 17.00 (sedmnácti) hodin. Lhůta pro upsání nových akcií předem určeným zájemcem činí 15 (patnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlo uvy o upsání akcií představenstvem společnosti ČSOB Leasing, a.s., - v případě, že nebudou jediným akcionářem upsány všechny nabídnuté akcie v souladu s tímto rozhodnutím, je upisování akcií dle ustanovení § 167 obchodního zákoníku neúčinné. Předem určený zájemce - jediný akcionář společnosti, je povinen splatit emisní kurz všech nově upsaných akcií a emisní ážio do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejich upsání, a to výhradně peněžitým vkladem na zvláštní účet vedený u Československé ob chodní banky, a.s., zřízený společností za tímto účelem, č. účtu 233499738/0300. Společnost vyplatí jedinému akcionáři, společnosti Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ: 000 01 350, z nerozděleného zisku dividendu ve výši 6.229.509,- Kč (slovy: šest milionů dvě stě dvacet devět tisíc pět set devět korun českých) na každou akcii, tj. dividendu v celkové výši 1.900.000.245,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set milionů dvě stě čtyřicet pět korun českých). Dividenda je splatná k 31.12.2009 (třicátému prvnímu prosinci roku dvoutisícího devátého) a bude převedena na účet č. 4204-0466996153/0300, vedený u  Československé obchodní banky, a.s. 26.11.2009 - 15.12.2009
Základní kapitál se zvyšuje o částku 100.000.000,- Kč (jedno sto milionů korun českých) z částky 2.900.000.000,- Kč (dvě miliardy devět set milionů korun českých) na částku 3.000.000.000,- Kč (tři miliardy korun českých) za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva před tímto rozhodnutím, - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 10 ks (deseti kusů) nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) každá, - všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem ? jediným akcionářem, tj. společností Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČ 000 01 350 a společností ČSOB Leasin g, a. s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 310/60, PSČ 140 00, IČ 639 98 980. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti ČSOB Leasing, a. s. do 4 (čtyř) kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy představenstva společnosti k jejímu uzavření předem určenému zájemci ? jedinému akcionáři, jejíž přílohou bude text navrhované smlouvy navržený společností. Emisní kurz každé akcie, která má být na základě tohoto rozhodnutí předem určeným zájemcem ? jediným akcionářem upsána, činí 132.242.070,- Kč (jedno sto třicet dva miliony dvě stě čtyřicet dva tisíce sedmdesát korun českých), - předem určený zájemce ? jediný akcionář je povinen splatit emisní kurz všech nově upsaných akcií do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jejich upsání. Emisní kurz upsaných akcií bude předem určeným zájemcem ? jediným akcionářem splacen výhradně peněži tým vkladem na zvláštní účet zřízený společností za tímto účelem, č. účtu 17834423/0300. V souladu s § 67 obchodního zákoníku poskytne jediný akcionář příplatek nad emisní kurz upisovaných akcií na tvorbu rezervního fondu společnosti ve výši 477.579.300,- Kč (čtyři sta sedmdesát sedm milionů pět set sedmdesát devět tisíc tři sta korun českých ), a to do 4 (čtyř) kalendářních měsíců ode dne upsání všech nových akcií na zvláštní účet společnosti č. 17834423/0300. 13.9.2007 - 24.9.2007
Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti z 19.1.2005: Základní kapitál se zvyšuje o částku 2 300 000 000,- Kč z částky 600 000 000,- Kč na celkovou částku 2 900 000 000,- Kč za následujících podmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 230 ks kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč každá, - všechny akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi předem určeným zájemcem - jediným akcionářem společnosti, tj. společností Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20, IČ 000 01 35 0 a společností ČSOB Leasing, a.s. Smlouva bude uzavřena v sídle společnosti ČSOB Leasing, a.s. do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy představenstva společnosti k jejímu uzavření jedinému akcionáři, jejíž přílohou bude text navrhované smlouvy navr žený společností. Emisní kurz každé akcie, která má být na základě tohoto rozhodnutí jediným akcionářem upsána, činí 10 000 000,- Kč. Schvaluje se započtení peněžitých pohledávek jediného akcionáře vůči společnosti, kterými jsou dosud nesplacené jistiny úvěrů poskytnutých společnosti na základě úvěrové smlouvy č. 0387/04/01617 ze dne 30. března 2004 ve výši 1 600 000 000,- Kč, úvěrové s mlouvy č. 1411/03/01617 ze dne 30. prosince 2003 ve výši 410 000 000,- Kč a úvěrové smlouvy č. 1059/03/1617 ze dne 11.9.2003 ve výši 333 333 330,- Kč proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Schvalují se pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení bude mezi upisovatelem - jediným akcionářem a společností uzavřena v písemné formě v sídle společnosti ČSOB Leasing, a.s. do 15 kalendářních dnů od upsání akcií na základě výzvy představenstva společnosti k jejímu uzavření doručené jedinému akcionáři, jejíž přílohou bude text navrhované smlouvy navržený společností. 1.3.2005 - 3.3.2005
Jediný akcionář: Československá obchodní banka, a.s., Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 14, identifikační číslo : 00 00 13 50. 12.5.1999 - 11.1.2011
Dne 4.3.1999 učinil JUDr. Jan Hodoušek, r.č.461007/022, bytem Praha 4, Točitá 1720 na základě plné moci, jako zástupce Československé obchodní banky, a.s. se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 14, která je jediným akcionářem OB Leasing, a.s., se sídlem Praha 3, Roháčova 1148/63, IČ 63998980 v působnosti valné hromady společnosti toto rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti : 1. Zvyšuje se základní jmění obchodní společnosti OB Leasing, a.s. z dosavadní jmenovité hodnoty 300.000.000,- Kč o částku 300.000.000,- Kč na konečnou výši 600.000.000,- Kč. Zvýšení je přípustné, neboť emisní kurs dříve splacených akcií je zcela splacen. 2. Zvýšení bude provedeno upsáním nových 30 ks kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu ve výši 10.000.000,- Kč. Upisování nad určenou částku se nepřipouští. 3. Po zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku bude základní jmění společnosti v celkové hodnotě 600.000.000,- Kč rozvrženo na 60 ks kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno, přičemž každá z těchto akcií má jmenovitou hodnotu 10.000.000,Kč. Se všemi novými akciemi budou spojena stejná práva a povinnosti, jako s akciemi již vydanými, tzn., že všechny akcie společnosti budou akciemi kmenovými. Při hlasování na valné hromadě společnosti je s jednou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč spojen jeden hlas. 4. Zvýšení je prováděno s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku. 5. Na základě výše uvedeného rozhodnutí bude provedeno upsáním nových akcií jediným akcionářem ve lhůtě sedmi dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Místem úpisu bude sídlo společnosti. 6. Splacení upsaných akcií bude provedeno na bankovní účet společnosti OB Leasing, a.s., č.ú.1816016173/0300, vedený u ČSOB, a.s. v den upsání akcií. Před podáním návrhu na zápis nové výše základního jmění musí být splaceno 100% emisního kursu nově vydáváných akcií, tj. částka ve výši 300.000.000,- Kč. 7. Emisní kurs se stanoví ve výši 1,0, tzn. ve výši jmenovité hodnoty upsaných akcií. 7.4.1999 - 12.5.1999
Jediný akcionář: Československá obchodní banka, akciová společnost, Praha 1 - Nové Město, Na příkopě 14, identifikační číslo: 00 00 13 50 4.3.1997 - 12.5.1999
Základní jmění ve výši 250 000 000,- Kč je splaceno. 22.11.1996 - 4.9.1997

Aktuální kontaktní údaje ČSOB Leasing, a.s.

Kapitál ČSOB Leasing, a.s.

zakladni jmění 3 050 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.12.2009
zakladni jmění 3 000 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.9.2007 - 15.12.2009
zakladni jmění 2 900 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.3.2005 - 24.9.2007
zakladni jmění 600 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.5.1999 - 3.3.2005
zakladni jmění 300 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.9.1997 - 12.5.1999
zakladni jmění 250 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.11.1996 - 4.9.1997
zakladni jmění 200 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.3.1996 - 22.11.1996
zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.10.1995 - 26.3.1996

Akcie ČSOB Leasing, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 305 23.2.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 305 15.12.2009 - 23.2.2017
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 300 24.9.2007 - 15.12.2009
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 290 3.3.2005 - 24.9.2007
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 60 3.5.2002 - 3.3.2005
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 60 12.5.1999 - 3.5.2002
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 30 4.9.1997 - 12.5.1999
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 25 22.11.1996 - 4.9.1997
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 20 26.3.1996 - 22.11.1996
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 10 31.10.1995 - 26.3.1996

Sídlo ČSOB Leasing, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Výmolova 353 3, 150 00 Praha Česká republika
1.7.2019
Adresa Na Pankráci 310/60 , Praha 140 00 21.7.2004 - 1.7.2019
Adresa Roháčova 1148/63 , Praha 130 00 19.1.1996 - 21.7.2004
Adresa U Rajské zahrady 1912/3 , Praha 130 00 31.10.1995 - 19.1.1996

Předmět podnikání ČSOB Leasing, a.s.

Platnost údajů od - do
Vázaný zástupce dle zákona o distribuci pojištění a zajištění 4.3.2019
Podřízený pojišťovací zprostředkovatel 11.6.2018 - 4.3.2019
Činnost nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru 14.12.2017
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 28.7.2011 - 14.12.2017
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 26.8.2009
podřízený pojišťovací zprostředkovatel 8.6.2005 - 28.7.2011
pojišťovací agent 10.7.2001 - 28.7.2011
Poskytování programového vybavení - software 1.8.2000 - 26.8.2009
odkup pohledávek 22.2.2000 - 28.7.2011
poskytování půjček a úvěrů 22.2.2000 - 28.7.2011
poskytování leasingu 10.12.1998 - 28.7.2011
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb. 31.10.1995 - 26.8.2009
Pronájem průmyslového zboží. 31.10.1995 - 26.8.2009
Pronájem motorových vozidel. 31.10.1995 - 26.8.2009
Pronájem ostatních dopravních prostředků mimo motorových vozidel. 31.10.1995 - 26.8.2009
Pronájem technologických zařízení. 31.10.1995 - 26.8.2009
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu. 31.10.1995 - 26.8.2009
Realitní kancelář. 31.10.1995 - 26.8.2009
Činnost organizačních a ekonomických poradců. 31.10.1995 - 26.8.2009
Inženýrská činnost v investiční výstavbě. 31.10.1995 - 26.8.2009
Pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb. 31.10.1995 - 28.7.2011

vedení firmy ČSOB Leasing, a.s.

Statutární orgán ČSOB Leasing, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná nevenek každý člen představenstva samostatně, s vyjímkou uvedenou v následující větě. Společnost jsou oprávněni zavazovat a písemné právní úkony jsou oprávněni činit společně nejméně dva členové představenstva. 17.11.2001
Jménem společnosti jedná představenstvo společnosti, přičemž jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis společně dva členové představenstva. 4.9.1997 - 17.11.2001
Za společnost jednají a podepisují společně dva členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva, případně osoby k tomu představenstvem písemně zmocněné. 31.10.1995 - 4.9.1997
člen představenstva Ing. Tomáš Korbas 26.4.2018
Vznik členství 1.4.2018
Adresa: Tibetská 807/11 , Praha 160 00
Předseda představenstva Ing. Pavel Prokop 26.4.2018
Vznik členství 12.4.2018
Vznik funkce 12.4.2018
Adresa: Melodická 1380/5 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Jindřich Horák 4.7.2018
Vznik členství 1.6.2018
Adresa: Dobrovského 551/8 , Říčany 251 01
člen představenstva Ing. Petr Procházka 4.7.2018
Vznik členství 1.7.2018
Adresa: Pod Rozhlednou 685/37 , Plzeň 312 00
Předseda představenstva ing. Karel Bouček 31.10.1995 - 16.1.1997
Adresa: Senovážné náměstí 994/2 , Praha 110 00
Místopředseda představenstva ing. Libor Bosák 31.10.1995 - 16.1.1997
Adresa: Štěchovická 1402 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Člen představenstva ing. Ota Mandys 31.10.1995 - 16.1.1997
Adresa: U kaštanu 1218/2 , Praha 169 00
Místopředseda představenstva ing. Libor Bosák 16.1.1997 - 3.2.1999
Adresa: Štěchovická 1402 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Místopředseda představenstva ing. Libor Bosák 3.2.1999 - 1.8.2000
Adresa: Štěchovická 1902/7 , Praha 100 00
Předseda představenstva ing. Karel Bouček 16.1.1997 - 8.1.2003
Vznik členství 31.10.1995
Zánik členství 18.10.1999
Vznik funkce 31.10.1995
Zánik funkce 18.10.1999
Adresa: Senovážné náměstí 994/2 , Praha 110 00
Člen představenstva ing. Ota Mandys 16.1.1997 - 8.1.2003
Vznik členství 31.10.1995
Zánik členství 18.10.1999
Adresa: U kaštanu 1218/2 , Praha 169 00
Místopředseda představenstva ing. Libor Bosák 1.8.2000 - 8.1.2003
Vznik členství 31.10.1995
Zánik členství 18.10.1999
Vznik funkce 31.10.1995
Zánik funkce 18.10.1999
Adresa: Na lysinách 456/18 , Praha 147 00
Místopředsesa představenstva Ing. Libor Bosák 8.1.2003 - 10.10.2003
Vznik členství 18.10.1999
Zánik členství 30.9.2002
Vznik funkce 25.11.1999
Zánik funkce 30.9.2002
Adresa: Na lysinách 456/18 , Praha 147 00
Předseda představenstva Ing. Karel Bouček 8.1.2003 - 2.2.2004
Vznik členství 18.10.1999
Zánik členství 29.9.2003
Vznik funkce 25.11.1999
Zánik funkce 29.9.2003
Adresa: Senovážné náměstí 994/2 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Ota Mandys 8.1.2003 - 2.2.2004
Vznik členství 18.10.1999
Zánik členství 29.9.2003
Adresa: U kaštanu 1218/2 , Praha 169 00
Místopředseda představenstva Ing. Josef Rosenkranz 8.1.2003 - 7.9.2004
Vznik členství 1.10.2002
Zánik členství 6.6.2004
Vznik funkce 8.10.2002
Zánik funkce 6.6.2004
Adresa: Albrechtická 412/5 , Most 434 01
člen Ing. Petr Jeníček 2.2.2004 - 7.9.2004
Vznik členství 30.9.2003
Adresa: V Březí 190 , Vestec 252 42
člen představenstva Ing. Zdeněk Bouzek CSc. 7.9.2004 - 26.11.2004
Vznik členství 14.6.2004
Zánik členství 31.10.2004
Adresa: 3 , Měcholupy 335 51
předseda Ing. Karel Bouček 2.2.2004 - 10.10.2007
Vznik členství 30.9.2003
Zánik členství 30.9.2007
Vznik funkce 30.9.2003
Zánik funkce 30.9.2007
Adresa: Senovážné náměstí 994/2 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Ing. Petr Jeníček 7.9.2004 - 10.10.2007
Vznik členství 30.9.2003
Zánik členství 30.9.2007
Vznik funkce 14.6.2004
Zánik funkce 30.9.2007
Adresa: V Březí 190 , Vestec 252 42
předseda Ing. Karel Bouček 10.10.2007 - 8.6.2009
Vznik členství 1.10.2007
Zánik členství 27.3.2009
Vznik funkce 1.10.2007
Zánik funkce 27.3.2009
Adresa: Senovážné náměstí 994/2 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Radan Šantora 13.8.2007 - 26.8.2009
Vznik členství 1.7.2007
Zánik členství 24.6.2009
Adresa: Na Lhotkách 632 , Praha 155 31
člen představenstva Ing. Jan Krob 18.1.2010 - 16.6.2010
Vznik členství 1.1.2010
Zánik členství 31.5.2010
Adresa: Brandýská 477 , Kostelec nad Labem 277 13
místopředseda představenstva Ing. Petr Jeníček 10.10.2007 - 2.12.2010
Vznik členství 1.10.2007
Zánik členství 30.11.2010
Vznik funkce 1.10.2007
Zánik funkce 30.11.2010
Adresa: V Březí 190 , Vestec 252 42
předseda představenstva Ing. Libor Bosák 8.6.2009 - 24.5.2013
Vznik členství 1.5.2009
Vznik funkce 4.5.2009
Adresa: Na lysinách 456/18 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Rudolf Kypta 24.3.2011 - 18.10.2013
Vznik funkce 1.3.2011
Adresa: Nad Zahradnictvím 1637 , Beroun 266 01
člen představenstva Mgr. Ivana Vondráčková 16.2.2012 - 9.12.2013
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 4.12.2013
Adresa: Brunclíkova 1759/22 , Praha 162 00
místopředseda představenstva Ing. Josef Rosenkranz 2.12.2010 - 13.3.2014
Vznik členství 1.11.2010
Vznik funkce 1.12.2010
Adresa: Albrechtická 412/5 , Most 434 01
předseda představenstva Libor Bosák 24.5.2013 - 15.11.2014
Vznik členství 1.5.2013
Vznik funkce 1.5.2013
Adresa: Na lysinách 456/18 , Praha 147 00
místopředseda představenstva Ing. Josef Rosenkranz 13.3.2014 - 15.11.2014
Vznik členství 1.11.2010
Zánik členství 2.11.2014
Vznik funkce 1.12.2010
Zánik funkce 2.11.2014
Adresa: Albrechtická 412/5 , Most 434 01
člen představenstva Ing. Rudolf Kypta 18.10.2013 - 12.3.2015
Vznik funkce 1.3.2011
Adresa: Drašarova 158 , Beroun 266 01
místopředseda představenstva Ing. Josef Rosenkranz 15.11.2014 - 15.10.2016
Vznik členství 2.11.2014
Vznik funkce 2.11.2014
Adresa: Albrechtická 412/5 , Most 434 01
předseda představenstva Libor Bosák 15.11.2014 - 15.6.2017
Vznik členství 1.5.2013
Zánik členství 1.5.2017
Vznik funkce 1.5.2013
Zánik funkce 1.5.2017
Adresa: Šeříková 1625 , Černošice 252 28
člen představenstva Ing. Rudolf Kypta 12.3.2015 - 2.8.2017
Vznik členství 1.3.2015
Zánik členství 30.6.2017
Adresa: Drašarova 158 , Beroun 266 01
místopředseda představenstva Ing. Josef Rosenkranz 15.10.2016 - 26.4.2018
Vznik členství 2.11.2014
Zánik členství 11.4.2018
Vznik funkce 2.11.2014
Zánik funkce 11.4.2018
Adresa: Chmelařská 900/3 , Praha 158 00
Předseda představenstva Ing. Libor Bosák 15.6.2017 - 26.4.2018
Vznik členství 2.5.2017
Zánik členství 11.4.2018
Vznik funkce 2.5.2017
Zánik funkce 11.4.2018
Adresa: Šeříková 1625 , Černošice 252 28

Dozorčí rada ČSOB Leasing, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Petr Hutla 10.4.2018
Vznik členství 17.1.2018
Adresa: Na vrších 1490/7 , Praha 100 00
Předseda dozorčí rady Ing. Petr Knapp 2.11.2018
Vznik členství 5.9.2018
Vznik funkce 11.9.2018
Adresa: Na vrchmezí 795/13 , Praha 165 00
člen dozorčí rady Héléne Goessaert 2.11.2018
Vznik členství 5.9.2018
Adresa: Klein Hoogveld 75 , 1800 Vilvoorde Belgické království
Jméno ing. Zuzana Trafancová 31.10.1995 - 19.1.1996
Adresa: Zelenečská 507/53 , Praha 198 00
Jméno ing. Zuzana Trefancová 19.1.1996 - 26.3.1996
Adresa: Zelenečská 507/53 , Praha 198 00
Jméno ing. Vladislava Hadravová 31.10.1995 - 4.7.1996
Adresa: Pelhřimovská 339/9 , Praha 140 00
Jméno ing. Jiří Bruk 31.10.1995 - 16.1.1997
Adresa: Hudečkova 1043/10 , Praha 140 00
Jméno ing. Pavel Šimon 31.10.1995 - 16.1.1997
Adresa: Rašínovo nábřeží 1696/66 , Praha 120 00
Jméno Vlasta Černá 31.10.1995 - 16.1.1997
Adresa: Rektorská 589/20 , Praha 108 00
Jméno ing. Petr Neubauer 26.3.1996 - 16.1.1997
Adresa: Zdeňka Nejedlého 2 , Jablonec nad Nisou Česká republika
Jméno ing. Michal Janáček 4.7.1996 - 16.1.1997
Adresa: Vinohradská 1790/42 , Praha 120 00
Jméno ing. Jiří Bruk 16.1.1997 - 4.9.1997
Adresa: Hudečkova 1043/10 , Praha 140 00
Jméno ing. Michal Janáček 16.1.1997 - 4.9.1997
Adresa: Vinohradská 1790/42 , Praha 120 00
Jméno Vlasta Černá 16.1.1997 - 4.9.1997
Adresa: Rektorská 589/20 , Praha 108 00
Jméno Ing. Milka Richterová 4.9.1997 - 10.12.1998
Adresa: Na výsledku II 1022/2 , Praha 140 00
Jméno ing. Pavel Šimon 16.1.1997 - 7.4.1999
Adresa: Rašínovo nábřeží 1696/66 , Praha 120 00
Jméno Ing. Rudolf Autner 4.9.1997 - 7.4.1999
Adresa: Račianská 81 , Bratislava Slovenská republika
Jméno Ing. Done Popovský 4.9.1997 - 11.9.2001
Zánik členství 3.5.2001
Adresa: Hodonínská 983/41 , Plzeň 323 00
člen Ing. Tomáš Burian 7.4.1999 - 11.9.2001
Adresa: N. Frýda 1239/9 , České Budějovice 370 05
Jméno Ing. Jan Zámečník 11.9.2001 - 3.5.2002
Vznik členství 3.5.2001
Zánik členství 31.1.2002
Adresa: Na Petynce 182/70 , Praha 169 00
Jméno ing. Petr Neubauer 16.1.1997 - 8.1.2003
Vznik členství 21.3.1996
Zánik členství 26.3.2000
Vznik funkce 10.6.1997
Zánik funkce 26.3.2000
Adresa: Korejská 2150/26 , Jablonec nad Nisou 466 01
Jméno Ing. Jan Petržilka 4.9.1997 - 8.1.2003
Vznik členství 30.4.1997
Zánik členství 3.5.2001
Adresa: Jungmannova 732/4 , Praha 110 00
člen Ing. Roman Kalina 10.12.1998 - 8.1.2003
Vznik členství 23.4.1998
Zánik členství 22.7.2002
Adresa: Rubínová 1924 , Turnov 511 01
předseda Ing. Tomáš Burian 11.9.2001 - 8.1.2003
Vznik členství 4.3.1999
Zánik členství 3.6.2002
Vznik funkce 24.3.1999
Zánik funkce 3.6.2002
Adresa: N. Frýda 1239/9 , České Budějovice 370 05
Člen Ondrej Šestina 8.1.2003 - 3.5.2003
Vznik členství 3.6.2002
Zánik členství 20.1.2003
Adresa: Medveďovej 14 , 851 04 Bratislava Slovenská republika
Předseda Ing. Vladimír Staňura 8.1.2003 - 20.9.2003
Vznik členství 3.6.2002
Zánik členství 12.6.2003
Vznik funkce 14.6.2002
Zánik funkce 12.6.2003
Adresa: Požárnická 160 , Praha 164 00
Místopředseda Ing. Petr Neubauer 8.1.2003 - 2.2.2004
Vznik členství 26.3.2000
Zánik členství 29.9.2003
Vznik funkce 26.3.2000
Zánik funkce 29.9.2003
Adresa: Korejská 2150/26 , Jablonec nad Nisou 466 01
Člen Ing. Jaromír Babinec MBA 3.5.2003 - 3.6.2004
Vznik členství 20.1.2003
Zánik členství 5.4.2004
Adresa: Rytířova 809/4 , Praha 143 00
Člen Ing. Roman Kalina 8.1.2003 - 16.11.2004
Vznik členství 22.7.2002
Zánik členství 21.9.2004
Adresa: Babice 103 , 251 01 Říčany Česká republika
Jméno Ing. Leoš Oharek 3.5.2002 - 8.6.2005
Vznik členství 4.2.2002
Zánik členství 31.1.2005
Adresa: Dřevnická 4156 , Zlín 760 01
předseda dozorčí rady Mgr. Jan Lamser 20.9.2003 - 8.6.2005
Vznik členství 12.6.2003
Zánik členství 9.3.2005
Vznik funkce 16.6.2003
Zánik funkce 9.3.2005
Adresa: Strážovská 342/15 , Praha 153 00
člen Ing. Petr Hutla 2.2.2004 - 8.6.2005
Vznik členství 30.9.2003
Zánik členství 4.4.2005
Adresa: Na vrších 1490/7 , Praha 100 00
člen Ing. Jaromír Sladkovský 3.6.2004 - 8.6.2005
Vznik členství 6.4.2004
Zánik členství 29.3.2005
Adresa: Litvínovská 519/38 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Jirgl 16.11.2004 - 8.6.2005
Vznik členství 7.10.2004
Zánik členství 29.3.2005
Adresa: Donínská 1764 , Praha 190 16
Člen Ing. Jan Petržilka 8.1.2003 - 2.12.2005
Vznik členství 3.5.2001
Zánik členství 3.8.2005
Adresa: Jungmannova 732/4 , Praha 110 00
člen dozorčí rady JUDr. Ing. Ján Lučan PhD. 8.6.2005 - 25.7.2006
Vznik členství 5.4.2005
Adresa: Vinohradská 3216/165 , Praha 100 00
předseda dozorčí rady Philippe Moreels 8.6.2005 - 30.12.2006
Vznik členství 10.3.2005
Zánik členství 25.9.2006
Vznik funkce 4.4.2005
Zánik funkce 25.9.2006
Adresa: Pařížská 128/22 , Praha 110 00
místopředseda dozorčí rady JUDr. Ing. Ján Lučan PhD. 25.7.2006 - 30.12.2006
Vznik členství 5.4.2005
Zánik členství 25.9.2006
Vznik funkce 13.6.2005
Zánik funkce 25.9.2006
Adresa: Vinohradská 3216/165 , Praha 100 00
místopředseda dozorčí rady William Leo Philemon 30.12.2006 - 30.12.2006
Vznik členství 16.8.2006
Vznik funkce 25.9.2006
Adresa:
Herent, Langeveldstraat 71, BE-3020, Belgické království
Člen Ing. Jan Moravec 2.12.2005 - 14.3.2007
Vznik členství 12.9.2005
Zánik členství 8.12.2006
Adresa: Na Vyhlídce 49 , 373 16 Dobrá Voda Česká republika
člen dozorčí rady Hugo Vanderpooten 30.12.2006 - 13.8.2007
Vznik členství 16.8.2006
Adresa:
Saint-Pieters-Leeuw, Gladiolenlaan 17, 1600 Belgické království
člen dozorčí rady Geert De Kegel 30.12.2006 - 13.8.2008
Vznik členství 16.8.2006
Zánik členství 9.11.2007
Adresa: Malý dvůr 646 , Praha 164 00
předseda dozorčí rady Christian Defrancq 30.12.2006 - 8.12.2009
Vznik členství 16.8.2006
Zánik členství 2.10.2009
Vznik funkce 25.9.2006
Zánik funkce 2.10.2009
Adresa:
Kortenberg, Zonnelaan 23, 3070 Belgické království
místopředseda dozorčí rady William Leo Philemon Brondeel 30.12.2006 - 17.3.2010
Vznik členství 16.8.2006
Zánik členství 14.12.2009
Vznik funkce 25.9.2006
Zánik funkce 14.12.2009
Adresa:
Herent, Langeveldstraat 71, BE-3020, Belgické království
člen dozorčí rady Jeroen Karel Van Leeuwen 13.8.2008 - 20.5.2010
Vznik členství 9.11.2007
Zánik členství 1.5.2010
Adresa: třída Míru 90 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Krejčí 30.12.2006 - 29.9.2010
Vznik členství 4.9.2006
Zánik členství 6.9.2010
Adresa: Kovanecká 2114/22 , Praha 190 00
místopředseda dozorčí rady Hugo Vanderpooten 13.8.2007 - 29.9.2010
Vznik členství 16.8.2006
Zánik členství 1.9.2010
Vznik funkce 2.4.2007
Zánik funkce 1.9.2010
Adresa:
Saint-Pieters-Leeuw, Gladiolenlaan 17, 1600 Belgické království
člen dozorčí rady Ing. Martin Stejskalík 14.3.2007 - 11.1.2011
Vznik členství 11.12.2006
Zánik členství 14.12.2010
Adresa: 298 , Baška 739 01
místopředseda dozorčí rady Hugo Vanderpooten 29.9.2010 - 12.9.2011
Vznik členství 1.9.2010
Zánik členství 25.5.2011
Adresa: Belgické království
Saint-Pieters-Leeuw, Gladiolenlaan 17, 1600
předseda dozorčí rady Danny De Raymaeker 8.12.2009 - 25.2.2013
Vznik členství 2.10.2009
Zánik členství 31.12.2012
Vznik funkce 9.10.2009
Zánik funkce 31.12.2012
Adresa: Belgické království
Leuven, Brabançonnestraat 84, B-3000
místopředseda dozorčí rady Herwig Huysmans 17.3.2010 - 25.2.2013
Vznik členství 14.12.2009
Zánik členství 31.12.2012
Vznik funkce 14.12.2009
Zánik funkce 31.12.2012
Adresa: Belgické království
Keerbergen, Duivebergen 13, 3140
člen dozorčí rady Ing. Petr Knapp 20.5.2010 - 25.2.2013
Vznik členství 1.5.2010
Zánik členství 31.12.2012
Adresa: Na vrchmezí 795/13 , Praha 165 00
člen dozorčí rady Lieven Coppejans 12.9.2011 - 25.2.2013
Vznik členství 13.7.2011
Zánik členství 31.12.2012
Adresa: Boniverlei 8 , 2650 Edegem Belgické království
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Krejčí 29.9.2010 - 4.2.2014
Vznik členství 6.9.2010
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Kovanecká 2114/22 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Mgr. Petr Neuvirth 11.1.2011 - 4.2.2014
Vznik členství 14.12.2010
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Opavská 822/63 , Ostrava 708 00
předseda Petr Hutla 25.2.2013 - 15.11.2014
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 10.9.2014
Vznik funkce 7.1.2013
Zánik funkce 10.9.2014
Adresa: Na vrších 1490/7 , Praha 100 00
Jméno Oldřich Bartoň 4.2.2014 - 15.11.2014
Vznik členství 1.1.2014
Zánik členství 10.9.2014
Zánik funkce 10.9.2014
Adresa: Slunečná 202 , Nupaky 251 01
člen Jiří Vévoda 25.2.2013 - 19.3.2015
Vznik členství 1.1.2013
Adresa: Utěšilova 707 , 190 14 Praha 9 Česká republika
člen Jiří Vévoda 19.3.2015 - 12.4.2015
Vznik členství 1.1.2013
Adresa: Utěšilova 1078/13 , Praha 190 14
čeln Jeroen Karel Van Leeuwen 25.2.2013 - 4.6.2015
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 25.3.2015
Zánik funkce 25.3.2015
Adresa: Labský Palouk 497 , Pardubice 530 09
člen dozorčí rady Ing. Michal Kaněra 4.6.2015 - 6.9.2016
Vznik členství 25.3.2015
Zánik členství 30.8.2016
Vznik funkce 25.3.2015
Zánik funkce 30.8.2016
Adresa: Zelená 227 , Pardubice 530 03
člen dozorčí rady Ing. Petr Přecechtěl 18.2.2016 - 6.9.2016
Vznik členství 13.1.2016
Zánik členství 30.8.2016
Vznik funkce 13.1.2016
Zánik funkce 30.8.2016
Adresa: Předbojská 203 , Bašť 250 65
člen Ján Lučan 25.2.2013 - 15.6.2017
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 1.1.2017
Zánik funkce 1.1.2017
Adresa: Podvinný mlýn 2347/26 , Praha 190 00
člen Jiří Vévoda 12.4.2015 - 15.6.2017
Vznik členství 1.1.2013
Zánik členství 1.1.2017
Zánik funkce 1.1.2017
Adresa: Utěšilova 1078/13 , Praha 190 14
člen dozorčí rady Ing. Jiří Vévoda 15.6.2017 - 10.4.2018
Vznik členství 19.4.2017
Zánik členství 17.1.2018
Adresa: Utěšilova 1078/13 , Praha 190 14
člen dozorčí rady JUDr. Ing. Ján Lučan Ph.D. 15.6.2017 - 10.4.2018
Vznik členství 19.5.2017
Zánik členství 17.1.2018
Adresa: Podvinný mlýn 2347/26 , Praha 190 00
Člen dozorčí rady Ing. Petr Manda 15.11.2014 - 2.11.2018
Vznik členství 10.9.2014
Zánik členství 5.9.2018
Vznik funkce 10.9.2014
Zánik funkce 5.9.2018
Adresa: V Roháčích 173/32 , Praha 158 00
Předseda dozorčí rady Ing. Petr Knapp 15.11.2014 - 2.11.2018
Vznik členství 10.9.2014
Zánik členství 5.9.2018
Vznik funkce 22.9.2014
Zánik funkce 5.9.2018
Adresa: Na vrchmezí 795/13 , Praha 165 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Bezděk M.A. 6.9.2016 - 2.11.2018
Vznik členství 1.9.2016
Zánik členství 5.9.2018
Vznik funkce 1.9.2016
Zánik funkce 5.9.2018
Adresa: Krátká 811 , Dobřichovice 252 29
člen dozorčí rady Luděk Orel 6.9.2016 - 2.11.2018
Vznik členství 1.9.2016
Zánik členství 5.9.2018
Vznik funkce 1.9.2016
Zánik funkce 5.9.2018
Adresa: Podohradská 2834/10 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Marek Loula 10.4.2018 - 2.11.2018
Vznik členství 17.3.2018
Zánik členství 5.9.2018
Adresa: Klímova 337/6 , Praha 150 00

Sbírka Listin ČSOB Leasing, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3491/SL 134 notářský zápis [NZ 3927/2015] NZ 3927/2015 Městský soud v Praze 3.12.2015 18.12.2015 21.1.2016 20
B 3491/SL 133 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora + konsolidovaná ÚZ Městský soud v Praze 31.12.2014 13.8.2015 18.8.2015 102
B 3491/SL 132 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 28.1.2015 4.3.2015 18.3.2015 1
B 3491/SL 130 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 10.9.2014 24.10.2014 29.12.2014 2
B 3491/SL 129 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 2.9.2014 4.11.2014 104
B 3491/SL 128 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 8.8.2014 18.9.2014 104
B 3491/SL 127 notářský zápis, stanovy společnosti Nz 4848/2013 Městský soud v Praze 30.12.2013 23.1.2014 5.2.2014 19
B 3491/SL 126 ostatní zápis z jednání Aj-Čj Městský soud v Praze 11.12.2013 23.1.2014 5.2.2014 6
B 3491/SL 125 ostatní zápis ze 40. jednání ČSOB Městský soud v Praze 11.12.2013 27.1.2014 28.1.2014 6
B 3491/SL 124 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.1.2014 27.1.2014 28.1.2014 14
B 3491/SL 123 notářský zápis NZ 4848/2013 Městský soud v Praze 30.12.2013 27.1.2014 28.1.2014 19
B 3491/SL 122 ostatní zápis ze zasedání Městský soud v Praze 4.12.2013 6.12.2013 9.12.2013 1
B 3491/SL 121 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 13.8.2013 3.9.2013 93
B 3491/SL 120 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 10.4.2013 22.5.2013 24.5.2013 1
B 3491/SL 119 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 3.4.2013 22.5.2013 24.5.2013 1
B 3491/SL 118 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.4.2013 30.4.2013 2.5.2013 17
B 3491/SL 116 ostatní zápis DR/volba předs. Městský soud v Praze 21.12.2011 17.2.2012 0
B 3491/SL 115 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.12.2011 15.12.2011 16.12.2011 17
B 3491/SL 114 notářský zápis NZ 544/2011 Městský soud v Praze 5.12.2011 15.12.2011 16.12.2011 7
B 3491/SL 113 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.6.2011 15.8.2011 17
B 3491/SL 112 notářský zápis NZ 249/2011 Městský soud v Praze 3.6.2011 15.8.2011 7
B 3491/SL 111 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 22.7.2011 4.8.2011 89
B 3491/SL 110 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.3.2011 21.3.2011 30.3.2011 2
B 3491/SL 109 ostatní - zápis DR (představenstvo) Městský soud v Praze 26.1.2011 21.3.2011 30.3.2011 6
B 3491/SL 108 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.12.2010 10.1.2011 12.1.2011 18
B 3491/SL 107 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.11.2010 6.12.2010 2
B 3491/SL 106 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 2.11.2010 6.12.2010 2
B 3491/SL 105 ostatní -zápis z DR /představenstvo/ Městský soud v Praze 14.10.2010 6.12.2010 12
B 3491/SL 104 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.11.2010 1.12.2010 6.12.2010 2
B 3491/SL 103 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 2.11.2010 1.12.2010 6.12.2010 2
B 3491/SL 102 ostatní -záp.z 34.zased.představenstva Městský soud v Praze 1.9.2010 24.9.2010 5.10.2010 4
B 3491/SL 101 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 14.5.2010 14.6.2010 16.7.2010 6
B 3491/SL 100 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 30.6.2010 12.7.2010 68
B 3491/SL 99 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.5.2010 18.5.2010 26.5.2010 2
B 3491/SL 98 ostatní -zápis 16.sch.představenstva Městský soud v Praze 28.4.2010 18.5.2010 26.5.2010 4
B 3491/SL 97 ostatní -zápis z 41.sch.představenstva Městský soud v Praze 18.11.2009 16.3.2010 18.3.2010 4
B 3491/SL 96 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 14.12.2009 16.3.2010 18.3.2010 2
B 3491/SL 95 podpisové vzory /bez data/ Městský soud v Praze 8.1.2010 19.1.2010 1
B 3491/SL 94 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.12.2009 8.12.2009 16.12.2009 17
B 3491/SL 93 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 2.10.2009 23.11.2009 11.12.2009 1
B 3491/SL 92 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 19.8.2009 4.12.2009 11.12.2009 3
B 3491/SL 91 notářský zápis -NZ494/09 Městský soud v Praze 20.11.2009 24.11.2009 30.11.2009 6
B 3491/SL 90 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.7.2009 28.7.2009 3.8.2009 18
B 3491/SL 89 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 23.7.2009 23.7.2009 61
B 3491/SL 88 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 4.5.2009 1.6.2009 10.6.2009 3
B 3491/SL 87 podpisové vzory /bez data/ Městský soud v Praze 1.6.2009 10.6.2009 1
B 3491/SL 86 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.12.2008 11.2.2009 11.2.2009 17
B 3491/SL 85 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 31.7.2008 2.8.2008 105
B 3491/SL 84 ostatní -zápis z mimoř.představenstva Městský soud v Praze 1.10.2007 7.2.2008 4
B 3491/SL 83 ostatní -zápis z 56.jednání DR Městský soud v Praze 21.6.2007 7.2.2008 5
B 3491/SL 78 stanovy společnosti Městský soud v Praze 5.10.2007 11.10.2007 15.10.2007 17
B 3491/SL 79 notářský zápis -NZ447/07 Městský soud v Praze 10.9.2007 25.9.2007 8
B 3491/SL 77 výroční zpráva - r.2006 v anglickém jazyce Městský soud v Praze 31.12.2006 12.9.2007 14.9.2007 118
B 3491/SL 76 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 12.9.2007 14.9.2007 116
B 3491/SL 82 ostatní -zápis z 56.DR Městský soud v Praze 21.6.2007 10.9.2007 8
B 3491/SL 81 ostatní -zápis z 55.DR Městský soud v Praze 2.4.2007 10.9.2007 8
B 3491/SL 80 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.7.2007 10.9.2007 1
B 3491/SL 75 ostatní -protokol o volbě čl.DR Městský soud v Praze 4.9.2006 8.2.2007 0
B 3491/SL 74 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 16.8.2006 8.2.2007 0
B 3491/SL 73 notářský zápis -NZ448/06 Městský soud v Praze 25.7.2006 8.2.2007 0
B 3491/SL 72 ostatní -zápis ze 48.zasedání DR Městský soud v Praze 13.6.2005 18.7.2006 14.8.2006 0
B 3491/SL 71 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 16.6.2006 20.6.2006 82
B 3491/SL 70 výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 14.9.2005 16.9.2005 0
B 3491/SL 69 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.5.2005 10.6.2005 0
B 3491/SL 68 ostatní -zápis ze 47.zasedání DR Městský soud v Praze 4.4.2005 10.6.2005 0
B 3491/SL 67 ostatní -zápis ze 46.zasedání DR Městský soud v Praze 6.12.2004 10.6.2005 0
B 3491/SL 66 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 4.4.2005 10.6.2005 0
B 3491/SL 65 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 9.3.2005 10.6.2005 0
B 3491/SL 64 notářský zápis -NZ151/05 Městský soud v Praze 29.3.2005 10.6.2005 0
B 3491/SL 63 ostatní - výzva k podpisu smlouvy Městský soud v Praze 1.3.2005 26.4.2005 0
B 3491/SL 62 ostatní - smlouva o upsání akcií Městský soud v Praze 2.3.2005 26.4.2005 0
B 3491/SL 61 ostatní - smlouva o započtení Městský soud v Praze 2.3.2005 26.4.2005 0
B 3491/SL 60 ostatní -zpr.auditora-přehled závazků Městský soud v Praze 17.1.2005 15.3.2005 0
B 3491/SL 59 notářský zápis -NZ22/05 Městský soud v Praze 19.1.2005 15.3.2005 0
B 3491/SL 58 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 7.10.2004 21.12.2004 0
B 3491/SL 57 ostatní -zápis ze 45.zasedání DR Městský soud v Praze 20.9.2004 21.12.2004 0
B 3491/SL 56 ostatní -zápis z mimoř.zased.představe Městský soud v Praze 26.10.2004 21.12.2004 0
B 3491/SL 52 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.7.2004 13.12.2004 0
B 3491/SL 51 ostatní -zápis z mimoř.zased.představ. Městský soud v Praze 14.6.2004 13.12.2004 0
B 3491/SL 50 ostatní -zápis ze 44.zased.dor.rady Městský soud v Praze 14.6.2004 13.12.2004 0
B 3491/SL 49 ostatní - zápis ze zasedání představ. Městský soud v Praze 25.5.2004 13.12.2004 13.12.2004 0
B 3491/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva za r.2003+audit,zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 10.9.2004 11.10.2004 0
B 3491/SL 47 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 31.3.2004 23.7.2004 0
B 3491/SL 46 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 29.4.2004 23.7.2004 0
B 3491/SL 45 ostatní -zápis ze 43.zasedání DR Městský soud v Praze 5.4.2004 23.7.2004 0
B 3491/SL 44 ostatní rozhodnutí j.akcion. při VH Městský soud v Praze 12.6.2003 21.10.2003 0
B 3491/SL 43 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002,zpráva audit.,přílohy Městský soud v Praze 30.6.2003 7.8.2003 17.9.2003 0
B 3491/SL 42 ostatní zprávy DR+představenstva Městský soud v Praze 7.4.2003 7.8.2003 17.9.2003 0
B 3491/SL 41 ostatní zpráva o vztaz. v r. 2002 Městský soud v Praze 31.3.2003 7.8.2003 17.9.2003 0
B 3491/SL 40 výroční zpráva za rok 2002 Městský soud v Praze 30.6.2003 10.7.2003 0
B 3491/SL 39 ostatní zápis z 38.zasedání DR Městský soud v Praze 20.1.2003 30.6.2003 0
B 3491/SL 38 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.10.2002 15.1.2003 0
B 3491/SL 37 ostatní -zápis z předst. č.10/02 Městský soud v Praze 8.10.2002 15.1.2003 0
B 3491/SL 36 ostatní -zápis z D.R. Městský soud v Praze 30.9.2002 15.1.2003 0
B 3491/SL 35 ostatní -výpis z předst. č.8/02 Městský soud v Praze 27.8.2002 15.1.2003 0
B 3491/SL 34 ostatní výpis z předst. č.M4/02 Městský soud v Praze 20.8.2002 15.1.2003 0
B 3491/SL 33 ostatní -rozh.jed.akc. Městský soud v Praze 22.7.2002 15.1.2003 0
B 3491/SL 32 ostatní -rozh.jed.akc. Městský soud v Praze 29.5.2002 15.1.2003 0
B 3491/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva 1998-2001+audit Městský soud v Praze 31.12.2001 15.1.2003 0
B 3491/SL 30 ostatní -zápis z 36.D.R. Městský soud v Praze 14.6.2002 15.1.2003 0
B 3491/SL 29 ostatní -zápis z 27.D.R. Městský soud v Praze 23.3.2000 15.1.2003 0
B 3491/SL 28 ostatní -rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 26.3.2000 15.1.2003 0
B 3491/SL 27 ostatní -zápis z předst. Městský soud v Praze 25.11.1999 15.1.2003 0
B 3491/SL 26 ostatní -zápis z D.R. Městský soud v Praze 18.10.1999 15.1.2003 0
B 3491/SL 25 notářský zápis NZ117/99 Městský soud v Praze 4.3.1999 15.1.2003 0
B 3491/SL 24 notářský zápis NZ188/98 Městský soud v Praze 23.4.1998 15.1.2003 0
B 3491/SL 23 ostatní -zápis z13.zas.D.R. Městský soud v Praze 10.6.1997 15.1.2003 0
B 3491/SL 22 ostatní -protokol o volbě členů D.R. Městský soud v Praze 30.4.1997 15.1.2003 0
B 3491/SL 21 notářský zápis NZ63/96 Městský soud v Praze 21.3.1996 15.1.2003 0
B 3491/SL 20 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory pověření,ČP,protokol o volbě Městský soud v Praze 30.1.2002 22.3.0202 12.8.2002 0
B 3491/SL 19 účetní závěrka -audity rok 1996 až rok 1998 Městský soud v Praze 22.3.2002 22.3.2002 0
B 3491/SL 18 stanovy společnosti - 2x Městský soud v Praze 22.3.2002 22.3.2002 0
B 3491/SL 17 ostatní - rozhodnutí jed,akcionáře 2x Městský soud v Praze 15.3.2000 22.3.2002 22.3.2002 0
B 3491/SL 16 notářský zápis - z 16.4.1997 2x Městský soud v Praze 22.3.2002 22.3.2002 0
B 3491/SL 15 stanovy společnosti - platné od 30.8.2001 Městský soud v Praze 29.10.2001 4.3.2002 0
B 3491/SL 9 ostatní protokol o volbě členů DR-příl Městský soud v Praze 3.5.2001 18.6.2001 0
B 3491/SL 8 ostatní protokol o volbě členů DR-příl Městský soud v Praze 2.5.2001 18.6.2001 0
B 3491/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.4.2001 18.6.2001 0
B 3491/SL 13 notářský zápis Městský soud v Praze 25.4.2001 18.6.2001 0
B 3491/SL 12 notářský zápis Městský soud v Praze 19.3.2001 18.6.2001 0
B 3491/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.4.2001 18.6.2001 0
B 3491/SL 10 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 24.5.2001 18.6.2001 0
B 3491/SL 7 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.11.2000 0
B 3491/SL 6 notářský zápis -rozhodnutí jed.akci.,příloha Městský soud v Praze 7.8.2000 20.11.2000 0
B 3491/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.1.2000 16.11.2000 0
B 3491/SL 4 notářský zápis -prohlášení jedin. akci.,příl. Městský soud v Praze 28.1.2000 16.11.2000 0
B 3491/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 10.7.1998 3.2.1999 0
B 3491/SL 1 notářský zápis Městský soud v Praze 23.4.1998 3.2.1999 0
B 3491/SL 55 stanovy společnosti / 25 str./ Městský soud v Praze 26.5.2004 0
B 3491/SL 54 notářský zápis NZ 254/2004 Městský soud v Praze 26.5.2004 0
B 3491/SL 53 ostatní zápis ze 44.zased. DR Městský soud v Praze 14.6.2004 0
B 3491/SL 3 stanovy společnosti + NZ 109/99 Městský soud v Praze 4.3.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ČSOB Leasing, a.s.

IČO (identifikační číslo) 63998980
Jméno ČSOB Leasing, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 31.10.1995
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 1

Sídlo ČSOB Leasing, a.s.

Sídlo: Výmolova 353 3 150 00 Praha

Živnosti a provozovny ČSOB Leasing, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.10.1995
Provozovna č. 1
Provozovna Jeremenkova 1211/40, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1011320860
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 30.1.2017
Provozovna č. 2
Provozovna Americká 2487/60, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1011866692
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 2.11.2017
Provozovna č. 3
Provozovna Kostelecká 910/57, Praha 196 00
Identifikační číslo provozovny 1009454340
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 17.2.2014
Provozovna č. 4
Provozovna Masarykovo náměstí 1102/37, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1009454358
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 17.2.2014
Provozovna č. 5
Provozovna Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1009708368
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 23.6.2014
Provozovna č. 6
Provozovna T. G. Masaryka 859/18, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1010203029
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 16.3.2015
Provozovna č. 7
Provozovna Masarykovo náměstí 1544, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1010324179
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 29.6.2015
Provozovna č. 8
Provozovna Mánesova 456 370 01 České Budějovice
Identifikační číslo provozovny 1000456552
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.8.2000
Provozovna č. 9
Provozovna Eliščino nábřeží 322/35, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1000456528
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 25.5.1998
Provozovna č. 10
Provozovna nám. T. G. Masaryka 4349, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1000456544
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 17.1.2000
Provozovna č. 11
Provozovna Na Pankráci 310/60, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1000456617
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.7.2004
Provozovna č. 12
Provozovna Milady Horákové 859/6, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1000456625
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.4.2006
Provozovna č. 13
Provozovna 1. máje 79/18, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1000456498
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.5.2008
Provozovna č. 14
Provozovna Nádražní 547 560 02 Česká Třebová
Identifikační číslo provozovny 1000456633
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 1.4.2007
Provozovna č. 15
Provozovna Hollarova 3119/5, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1000456510
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 29.7.1996

Živnost č. 2 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Realitní kancelář

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Pronájem technologických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Pronájem ostatních dopravních prostředků mimo motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.10.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Poskytování leasingu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.5.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Poskytování půjček a úvěrů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Odkup pohledávek

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Poskytování programového vybavení - software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Poskytování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.2011
Zánik oprávnění 29.11.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ČSOB Leasing, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. TOMÁŠ KORBAS
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Prokop
Člen statutárního orgánu Ing. Jindřich Horák
Člen statutárního orgánu Petr Procházka

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ČSOB Leasing, a.s.

IČO: 63998980
Firma: ČSOB Leasing, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Ostatní finanční zprostředkovatelé (kromě IC a PF) pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 31.10.1995

Sídlo ČSOB Leasing, a.s.

Sídlo: Na Pankráci 310/60, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti v oblasti informačních technologií
Ostatní peněžní zprostředkování
Finanční leasing
Ostatní poskytování úvěrů j. n.
Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
tracking image