Firma ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB IČO 63999463


ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB (63999463) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Radlická 333/150, Praha 150 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 12. 1995 a není již aktivní. ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB na Justice.cz

Výpis dat pro ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 3544
IČO (identifikační číslo osoby) 63999463
Jméno ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 31.12.1995
Zaniklá dne 31.12.2011
Společnost ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB zanikla bez likvidace vnitrostátní fúzí sloučením se společností ČSOB Investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB (v rámci fúze došlo ke změně obchodní firmy této společnosti na ČSOB Asset Manag ement, a.s., investiční společnost), IČ: 25677888, se sídlem Radlická 333/150, PSČ: 150 57 Praha 5, zapsanou v obchodím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446, která jako nástupnická společnost převzala obchodní jmění zanikající s polečnosti ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 31.12.2011 - 31.12.2011
Obchodní společnost ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB e právním nástupcem obchodní společnosti Patria Asset Management, s.r.o., se sídlem Praha 1, Husova 5, IČO: 61499463. 11.12.2008 - 31.12.2011
Společnost Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 2, Škrétova 12, PSČ 120 00, IČ 60197226, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 2583, jako jediný akcionář společnosti Patria Asset Management, a.s., se sídlem Škrétova 12,č.p. 490, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00, IČ 63999463, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 3544 ( dále jen "Společnost"), činí dne 12,7,2002 v souladu s ust. § 190 obchodního zákoníku následující rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady: Schvaluje se zvýšení základního kapitálu o částku 7.000.000,- Kč na 34.000.000,- Kč za následujících podmínek: - upisování akcií na navrženou částku se nepřipouští - celkový počet upisovaných akcií činí: 7 kusů kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se akcie neupisují peněžitými vklady - všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20, IČ 00001350 - úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti Patria Asset Management, a.s., Praha 2, Vinohrady, Škrétova 12, č.p.490, PSČ 120 00, ve lhůtě čtrnácti dnů, která počne běžet od oznámení o podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem do obchodního rejstříku. Počátek lhůty pro upisování akcií bez přednostního práva bude oznámen určenému zájemci doporučeným dopisem poštou. Upisování akcií předem určeným zájemcem bez využití přednostního práva je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě pravomocného rozhodnutí o zamítnutí usnesení o zvýšení základního kapitálu se stane upisování akcií neúčinné. - emisní kurs jedné upisované akcie bude činit 8.773.000,- Kč, tedy emisní kurs sedmi nově upisovaných akcií bude celkem činit 61.411.000,- Kč - emisní ážio ve výši 54.411.000,- Kč, které tvoří rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, tj. částkou 61.411.000,- Kč a jmenovitou hodnotou akcií, tj. částkou 7.000.000,- Kč bude přiděleno do rezervního fondu společnosti - předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs všech nově upsaných akcií nepeněžitým vkladem nejpozději do pěti dnů ode dne oznámení o nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem do obchodního rejstříku, které mu bude zasláno doporučeným dopisem poštou. Ke splacení dojde v sídle společnosti Patria Asset Management, a.s., Praha 2, Vinohrady, Škrétova 12, č.p. 490, PSČ 120 00, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, protokolárním předáním předmětných akcií a provedením rubopisu - schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem, který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání a současně se jedná o důležitý zájem společnosti, neboť společnost navýšením základního kapitálu získá kontrolu nad investiční společností, jejímž předmětem podnikání je obhospodařování majetku investičních a podílových fondů v souladu se zákonem č. 148/1992 Sb. Propojením obou společností pak jediný akcionář společnosti OB Invest, investiční společnost, a.s., Československá obchodní banka, a.s., sleduje prohloubení efektivity a výnosnosti obou společností a z tohoto hlediska má za to, že upsání akcií uvedených nepeněžitým vkladem je v jeho zájmu. Zpráva představenstva společnosti Patria Asset Management, a.s. tvořící přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu - schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu, který představuje 25 kusů akcií na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč společnosti OB Invest, investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 3, Milíčova 470/6, PSČ 130 00, IČ 25677888, jejímž jediným akcionářem je Československá obchodní banka, a.s. - schvaluje se výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu stanoveného společným znaleckým posudkem nezávislých znalců, a to společnosti PROFI-TEN, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 20, PSČ 110 00 a Ing. Jana Bartuška, bytem Olomouc, Veleslavínova 6, PSČ 772 00, poř. č. 282/2001 a 2056-16/2001, ze dne 8,1,2002, částkou 61.411.000,- Kč - schvaluje se počet, jmenovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií, jež se vydají za tento nepeněžitý vklad, takto: - celkový počet nově vydaných akcií za výše uvedený nepeněžitý vklad činí : 7 kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč 28.8.2002 - 4.11.2002
jediným akcionářem společnosti je Patria Finance, a.s. se sídlem Škrétova 12, Praha 2, IČ 60 19 72 26. 6.6.2001 - 18.11.2002
jediným akcionářem společnosti je Patria Finance, a.s. se sídlem Husova 5, Praha 1, IČ 60 19 72 26. 25.8.1997 - 6.6.2001
Obchodní společnost Patria Asset Management, a. s. je právním nástupcem obchodní společnosti Patria Asset Management, s.r.o., se sídlem Praha 1, Husova 5, IČO: 61499463. 31.12.1995 - 11.12.2008

Aktuální kontaktní údaje ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB

Kapitál ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB

zakladni jmění 34 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.11.2002 - 31.12.2011
zakladni jmění 27 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.6.2001 - 4.11.2002
zakladni jmění 11 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.9.1999 - 6.6.2001
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.8.1997 - 23.9.1999
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.12.1995 - 25.8.1997

Akcie ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 34 4.11.2002 - 31.12.2011
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 27 6.6.2001 - 4.11.2002
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 11 23.9.1999 - 6.6.2001
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 1 31.12.1995 - 23.9.1999

Sídlo ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB

Platnost údajů od - do
Adresa Radlická 333/150 , Praha 150 00 23.7.2007 - 31.12.2011
Adresa Perlová 371/5 , Praha 110 00 10.3.2003 - 23.7.2007
Adresa Škrétova 490/12 , Praha 120 00 12.11.2001 - 10.3.2003
Adresa Škrétova 490/12 , Praha 120 00 6.11.2000 - 12.11.2001
Adresa Husova 240/5 , Praha 110 00 31.12.1995 - 6.11.2000

Předmět podnikání ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB

Platnost údajů od - do
výkon činností obchodníka s cennými papíry v rozsahu povolení uděleného podle zvláštního zákona 6.6.2001 - 31.12.2011
výkon činností obchodníka s cennými papíry v rozsahu povolení uděleného podle zvláštního zákona, podle kterého je společnost oprávněna: I) obchodovat s cennými papíry ve smyslu ustanovení § 8 odst.1 zákona o cenných papírech, v rozsahu: a) koupě nebo prodej cenného papíru na vlastní účet pro jiného b) obstarání koupě nebo prodeje cenného papíru c) půjčka cenného papíru nebo její přijetí anebo d) obstarání půjčky cenného papíru nebo její přijetí II) a ve smyslu ustanovení § 46 odst.2 zákona o cenných papírech i) vykonávat činnosti na základě smluv podle § 33 odst.2 ii) vykonávat činnosti na základě smluv podle § 36 iii) provádět poradenskou činnost ve věcech vydávání cenných papírů, jejich splácení, jakož i ve věcech investic do cenných papírů a jiných investičních instrumentů, ve věcech kapitálového vybavení, reorganizací, změn v organizačním členění(slučování, rozdělování a splývání společností), ovládnutí podniku, veřejných návrhů smluv o koupi akcií. 21.4.2000 - 6.6.2001
Poradenství v investicích 31.12.1995 - 21.4.2000
Činnost organizačních a ekonomických poradců 31.12.1995 - 21.4.2000

vedení firmy ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB

Statutární orgán ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat vždy dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se provádí tak, že dva členové představenstva společně připojí svůj podpis k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti. 10.3.2003 - 31.12.2011
Zastupování a podepisování za společnost Společnost zastupuje libovolný člen představenstva, přičemž je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že člen představenstva nebo jiný oprávněný zástupce připojí svůj podpis k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. 31.12.1995 - 10.3.2003
Člen představenstva Zdenek Bakala 31.12.1995 - 25.8.1997
Adresa: Wolkerova 965/15 , Praha 160 00
Člen představenstva George Collins 31.12.1995 - 25.8.1997
Adresa: Přetlucká 2211/19 , Praha 100 00
Člen představenstva Jan Vlachý 31.12.1995 - 25.8.1997
Adresa: Na Jezerce 718/47 , Praha 140 00
člen Ivo Stavěl 25.8.1997 - 6.4.1998
Adresa: Kmochova 1059/26 , Olomouc 779 00
člen Jiří Sušický 25.8.1997 - 6.4.1998
Adresa: Pod lipami 2507/53 , Praha 130 00
člen Miroslav Dvořák 25.8.1997 - 6.4.1998
Adresa: Loučeňská 208 , Krchleby 288 02
člen Dobroslava Spěváková 6.4.1998 - 18.3.1999
Adresa: Plzeňská 632 , Klatovy 339 01
předseda Miroslav Dvořák 6.4.1998 - 30.5.2000
Adresa: Loučeňská 208 , Krchleby 288 02
člen Dobroslava Sehnalová 18.3.1999 - 30.5.2000
Adresa: Plzeňská 632 , Klatovy 339 01
předseda Miroslav Dvořák 30.5.2000 - 28.8.2002
Zánik členství 31.12.2001
Vznik funkce 24.6.1997
Zánik funkce 31.12.2001
Adresa: Rošovická 295/7 , Praha 190 16
člen Tomáš Blažek 6.4.1998 - 22.10.2003
Zánik členství 26.9.2003
Vznik funkce 4.2.1998
Adresa: Rybova 1541/14 , Praha 162 00
člen Ing. Karel Novák 10.3.2003 - 22.10.2003
Vznik členství 23.1.2003
Zánik členství 26.9.2003
Adresa: Svépomoc 670 , Sezimovo Ústí 391 02
člen Jiří Sušický 6.11.2000 - 16.8.2004
Zánik členství 3.6.2004
Vznik funkce 19.7.2000
Adresa: U kříže 625/9 , Praha 158 00
člen Mgr. Petr Vlasák 10.3.2003 - 16.8.2004
Vznik členství 23.1.2003
Zánik členství 3.6.2004
Adresa: Habrmanova 230/10 , Hradec Králové 500 02
předseda Ing. Josef Beneš 28.8.2002 - 10.8.2005
Vznik členství 24.5.2002
Vznik funkce 24.5.2002
Adresa: Dürerova 2169/2 , Praha 100 00
člen Johan De Ryck 16.8.2004 - 10.8.2005
Vznik členství 3.6.2004
Adresa: Havlíčkovy sady 59/2 , Praha 120 00
člen Johan De Ryck 10.8.2005 - 25.1.2006
Vznik členství 3.6.2004
Zánik členství 9.12.2005
Adresa: Norbertov 714/4 , Praha 162 00
předseda Ing. Josef Beneš 10.8.2005 - 2.11.2006
Vznik členství 24.5.2002
Vznik funkce 24.5.2002
Adresa: 9 , Špindlerův Mlýn 543 51
předseda Ing. Josef Beneš 2.11.2006 - 23.7.2007
Vznik členství 24.5.2002
Zánik členství 24.5.2007
Vznik funkce 24.5.2002
Zánik funkce 24.5.2007
Adresa: U kříže 631/20 , Praha 158 00
člen Mgr. Martin Vít 16.8.2004 - 17.7.2008
Vznik členství 3.6.2004
Zánik členství 24.6.2008
Adresa: Maiselova 25/4 , Praha 110 00
člen Ing. Pavel Tichý 25.1.2006 - 17.12.2010
Vznik členství 9.12.2005
Zánik členství 9.12.2010
Adresa: Březovská 495 , Zvole 252 45
člen Ing. Pavel Tichý 17.12.2010 - 18.10.2011
Vznik členství 10.12.2010
Zánik členství 26.7.2011
Adresa: Březovská 495 , Zvole 252 45
předseda Ing. Josef Beneš 23.7.2007 - 31.12.2011
Vznik členství 8.6.2007
Vznik funkce 8.6.2007
Adresa: U kříže 631/20 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Aleš Zíb 17.7.2008 - 31.12.2011
Vznik členství 27.6.2008
Adresa: Na Rozmezí 101 , Písek 397 01
člen představenstva Mgr. Martin Vít 18.10.2011 - 31.12.2011
Vznik členství 26.7.2011
Adresa: Maiselova 25/4 , Praha 110 00

Dozorčí rada ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB

Platnost údajů od - do
Jméno Petr Motloch 31.12.1995 - 25.8.1997
Adresa: Kubelíkova 1217/7 , Praha 130 00
Jméno Alena Vodičková 31.12.1995 - 25.8.1997
Adresa: Vladivostocká 807/5 , Praha 100 00
Jméno Jaroslav Motyčka 31.12.1995 - 23.9.1999
Adresa: Na křečku 342/29 , Praha 109 00
člne Zdenek Bakala 25.8.1997 - 23.9.1999
Adresa: Wolkerova 965/15 , Praha 160 00
člen Marek Belšan 25.8.1997 - 23.9.1999
Adresa: Bělohorská 1393/44 , Praha 169 00
Jméno Martin Kosobud 23.9.1999 - 6.6.2001
Adresa: J. Bendy 1374/20 , České Budějovice 370 05
Jméno Daniel Van Hove Dat. Nar. 20. Srpna 1950 23.9.1999 - 6.6.2001
Adresa: Lucemburské velkovévodství
L-1314 Luxemburg, 6 rue Guillaume Capus
Jméno Fernand Weiss 23.9.1999 - 6.6.2001
Adresa: Lucemburské velkovévodství
L-7395 Hunsdorf, 32 rue de Steinsel
člen Aleš Černý 12.11.2001 - 4.11.2002
Vznik členství 12.7.2001
Zánik členství 10.10.2002
Adresa: Tyršova 146 , Mratín 250 63
Jméno Martin Kosobud 6.6.2001 - 22.10.2003
Zánik členství 26.9.2003
Vznik funkce 24.3.1999
Adresa: Brodská 372 , Srubec 370 06
člen Ing. Miloš Filip 4.11.2002 - 22.10.2003
Vznik členství 10.10.2002
Zánik členství 20.6.2003
Adresa: Sirotkova 324/14 , Brno 616 00
člen Guido Segers 22.10.2003 - 16.8.2004
Vznik členství 26.9.2003
Adresa: Torenstraat 114 , Rotselaar Belgické království
člen Patrick Daems 22.10.2003 - 14.9.2005
Vznik členství 26.9.2003
Zánik členství 10.6.2005
Adresa: Belgické království
Dwersbosweg 115, 1650 Beersel
člen Philippe Moreels 22.10.2003 - 25.1.2006
Vznik členství 26.9.2003
Adresa: Zochova 16 , 811 03 Bratislava Slovenská republika
člen Mgr. Jan Lamser 14.9.2005 - 25.1.2006
Vznik členství 10.6.2005
Zánik členství 28.12.2005
Adresa: Strážovská 342/15 , Praha 153 00
člen Philippe Moreels 25.1.2006 - 25.1.2006
Vznik členství 26.9.2003
Adresa: Pařížská 128/22 , Praha 110 00
předseda Guido Segers 16.8.2004 - 28.6.2006
Vznik členství 26.9.2003
Zánik členství 2.6.2006
Vznik funkce 30.9.2003
Zánik funkce 2.6.2006
Adresa: Torenstraat 114 , Rotselaar Belgické království
člen Erwin Schoeters 12.11.2001 - 12.7.2006
Vznik členství 12.7.2001
Zánik členství 12.7.2006
Adresa: Belgické království
Mechelsesteenweg 155/4, Antverpy
člen Johan De Ryck 25.1.2006 - 23.7.2007
Vznik členství 28.12.2005
Adresa: Norbertov 714/4 , Praha 162 00
člen Philippe Moreels 25.1.2006 - 22.1.2008
Vznik členství 26.9.2003
Zánik členství 5.12.2007
Adresa: Pařížská 128/22 , Praha 110 00
člen dozorčí rady John Hollows 2.11.2006 - 22.1.2008
Vznik členství 6.10.2006
Zánik členství 5.12.2007
Adresa: Vlaamse Gaaienlaan 11 , Tervuren Belgické království
člen dozorčí rady Geert De Kegel 2.11.2006 - 22.1.2008
Vznik členství 6.10.2006
Zánik členství 5.10.2007
Adresa: Malý dvůr 646 , Praha 164 00
člen Stefan Duchateau 22.10.2003 - 11.12.2008
Vznik členství 26.9.2003
Zánik členství 26.9.2008
Adresa: Belgické království
Houthalen - Helchteren, Steenhavenstraat 53, B-3530
člen Ing. Pavel Kavánek 22.10.2003 - 11.12.2008
Vznik členství 26.9.2003
Zánik členství 26.9.2008
Adresa: Ostrovní 2064/5 , Praha 110 00
člen Stefan Duchateau 11.12.2008 - 11.12.2008
Vznik členství 27.9.2008
Zánik členství 30.9.2008
Adresa: Belgické království
Houthalen - Helchteren, Steenhavenstraat 53, B-3530
předseda dozorčí rady Christian Defrancq 28.6.2006 - 13.7.2009
Vznik členství 2.6.2006
Zánik členství 11.5.2009
Vznik funkce 23.6.2006
Zánik funkce 11.5.2009
Adresa: Belgické království
Kortenberg, Zonnelaan 23, 3070
člen dozorčí rady Erwin Schoeters 13.7.2006 - 13.7.2009
Vznik členství 13.7.2006
Zánik členství 11.5.2009
Adresa: Belgické království
Wommelgem, Verbrandelei 21,2160
předseda dozorčí rady Luc Popelier 13.7.2009 - 18.11.2009
Vznik členství 12.5.2009
Zánik členství 2.10.2009
Vznik funkce 5.6.2009
Zánik funkce 2.10.2009
Adresa: Belgické království
Mechelen, Voosdonk 21, 2801
člen dozorčí rady Karel Heyndrickx 18.11.2009 - 18.11.2009
Vznik členství 15.10.2009
Adresa: Belgické království
Mechelen, Voosdonk 21, PSČ: 2801
člen dozorčí rady Karel Heyndrickx 18.11.2009 - 16.3.2010
Vznik členství 15.10.2009
Adresa: Belgické království
Wezemaal, Aarschotsesteenweg 238, PSČ: 3111
člen dozorčí rady Mgr. Jan Barta 2.11.2006 - 7.9.2010
Vznik členství 6.10.2006
Zánik členství 16.6.2010
Adresa: Na břevnovské pláni 1265/3 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Beneš 13.7.2009 - 7.9.2010
Vznik členství 12.5.2009
Zánik členství 16.6.2010
Adresa: U kříže 609/2 , Praha 158 00
člen Johan De Ryck 23.7.2007 - 17.12.2010
Vznik členství 28.12.2005
Zánik členství 28.12.2010
Adresa: Na okraji 2031/25 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Christof De Mil 11.12.2008 - 15.7.2011
Vznik členství 30.9.2008
Zánik členství 6.5.2011
Adresa: Belgické království
Aalter, Brielstraat 13, 9880
předseda dozorčí rady Karel Heyndrickx 16.3.2010 - 15.7.2011
Vznik členství 15.10.2009
Zánik členství 7.5.2011
Vznik funkce 3.12.2009
Zánik funkce 7.5.2011
Adresa: Belgické království
Wezemaal, Aarschotsesteenweg 238, PSČ: 3111
člen Johan De Ryck 17.12.2010 - 15.7.2011
Vznik členství 29.12.2010
Zánik členství 26.5.2011
Adresa: Na okraji 2031/25 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Gert Rammeloo 15.7.2011 - 18.10.2011
Vznik členství 26.5.2011
Adresa: Polská republika
Konstancin-Jeziorna, ul. Od lasu 22, PSČ: 05-510
člen dozorčí rady Jeroen Van Leeuwen 11.12.2008 - 31.12.2011
Vznik členství 30.9.2008
Adresa: třída Míru 90 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Peter Marchand 7.9.2010 - 31.12.2011
Vznik členství 1.9.2010
Adresa: Belgické království
Geraardsbergen, Zavelstraat 120, PSČ: 9500
člen dozorčí rady Ing. Petr Hutla 17.12.2010 - 31.12.2011
Vznik členství 20.10.2010
Adresa: Na vrších 1490/7 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Johan Lema 15.7.2011 - 31.12.2011
Vznik členství 26.5.2011
Adresa: Belgické království
Evergem, Schoonstraat 23 A, PSČ: 9940
člen dozorčí rady Mgr. Martin Jarolím 15.7.2011 - 31.12.2011
Vznik členství 26.5.2011
Adresa: Nad cementárnou 341/14 , Praha 147 00
předseda dozorčí rady Gert Rammeloo 18.10.2011 - 31.12.2011
Vznik členství 26.5.2011
Vznik funkce 2.9.2011
Adresa: Polská republika
Konstancin-Jeziorna, ul. Od lasu 22, PSČ: 05-510

Prokura ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB

Platnost údajů od - do
Jméno Mgr. Martin Vít 28.8.2002 - 16.8.2004
Adresa: Maiselova 25/4 , Praha 110 00

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

tracking image