Firma ČSAD Ostrava a.s. IČO 45192057


ČSAD Ostrava a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ČSAD Ostrava a.s. (45192057) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vítkovická 3083/1, Ostrava 702 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 4. 1992 a je stále aktivní. ČSAD Ostrava a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ČSAD Ostrava a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ČSAD Ostrava a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ČSAD Ostrava a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ČSAD Ostrava a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ČSAD Ostrava a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 366
IČO (identifikační číslo osoby) 45192057
Jméno ČSAD Ostrava a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.4.1992
Na společnost jako nástupnickou společnost přešlo fúzí sloučením jmění zanikající společnosti ČSAD REALITY Ostrava a.s. se sídlem Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, identifikační číslo: 258 27 383, a to dle projektu fúze sloučením ze dne 23.5.2017. 1.7.2017
Počet členů statutárního orgánu: 3 22.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 22.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 22.8.2014
Mimořádná valná hromada společnosti ČSAD Ostrava a.s. rozhodla dne 2.9.2005 ve smyslu ust. § 183i a násl. zák.č. 513/1991 Sb., v platném znění, takto: Určuje se, že hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ust. § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. , v platném znění, je společnost CZECH CARDINAL a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3056/2, PSČ 709 19, IČ 47677899, která vlastní následu jící akcie: Serie A - 8 ks hromadné akcie společnosti na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 100,000.000,-Kč v listinné podobě Serie B - 3 ks hromadné akcie společnosti na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 10,000.000,-Kč v listinné podobě Serie C - 6 ks hromadné akcie společnosti na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,-Kč v listinné podobě Serie D - 1 ks hromadné akcie společnosti na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000,-Kč v listinné podobě Serie E - 4 ks hromadné akcie společnosti na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,-Kč v listinné podobě Serie G - 10 ks hromadné akcie společnosti na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,-Kč v listinné podobě Serie H - 2 ks akcie společnosti na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-Kč v listinné podobě 29.9.2005 - 12.12.2005
Souhrnná jmenovitá hodnota akcií celkem činí 837.002.000,-Kč, tj. 91, 16 % základního kapitálu společnosti (dále jen "hlavní akcionář"). Konstatuje se, že hlavní akcionář předložil při/před konáním valné hromady shora specifikované listinné akcie na majitele a čestné prohlášení o vlastnictví akcií ze dne 1.8.2005, čímž dosvědčil a prokázal, že je hlavním akcionářem ve smyslu § 183i odst.1 a zák.č. 513/1991 Sb., v platném znění. Rozhoduje se ve smyslu § 183i a násl. zák. č. 513/1991 Sb., v platném znění, o přechodu všech účastnických cenných papírů akcií společnosti, jejichž vlastníkem není hlavní akcionář na osobu hlavního akcionáře, tj. schvaluje se přechod vlastnického práva k  ostatním akciím z původních (ostatních) vlastníků (menšinových akcionářů) do vlastnictví hlavního akcionáře - společnosti CZECH CARDINAL a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3056/2, PSČ 709 19, IČ 47677899. Určuje se, že výše protiplnění , které obdrží menšinový akcionáři (popř. v souladu s § 183m odst. 4 a zák.č. 513/1991Sb., v platném znění, zástavní věřitel) za přechod vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře činí 176,-Kč za jednu kmenovou akcii společnosti na majitele o jmen ovité hodnotě 1.000,-Kč. Přiměřenost určené výše plnění je v souladu se znaleckým posudkem č. 303 ze dne 8. srpna 2005 vypracovaným Ing. Yvetou Janásovou - znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady cenných papírů, podniků a nehmotného majetku. Urču je se lhůta pro poskytnutí protiplnění takto: Hlavní akcionář v souladu se zněním § 183m zák.č. 513/1991 Sb., v platném znění, poskytne protiplnění vlastníkům vykoupenýcn akcií (účastnických cenných papírů) popř. zástavním věřitelům v prípadě stanoveném § 183m odst. 4 zák.č. 513/1991 Sb., v platném znění, nejpozději však ve lhůtě do 60-ti dnů ode dne předání předmětných akcií společnosti. 29.9.2005 - 12.12.2005
Smlouvou o prodeji části podniku prodala společnost ČSAD Ostrava a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Vítkovická 3056/2, PSČ 709 19, IČ 45192057 jako prodávající společnosti Beskydský hotel RELAX a.s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, Lesní 1689, PSČ 756 61, IČ 26846519 jako kupujícímu část podniku, a to samostatnou organizační složku s označením Hotel RELAX, kdy se jedná o hotel provozovaný v Rožnově pod Radhoštěm, Lesní 1689, PSČ 756 61. 20.7.2005 - 31.10.2007
Exekuce, nařízená usnesením Okresního soudu v Ostravě č.j. 48 Nc 10383/2004 - 10 ze dne 14.9.2004, byla ukončena z důvodu vymožení pohledávky. 1.10.2004 - 1.10.2004
Exekuce, nařízená usnesením Okresního soudu v Ostravě, č.j. 52 Nc 10348/2004-8 ze dne 20.8.2004, byla ukončena z důvodu zaplacení pohledávky. 23.9.2004 - 23.9.2004
Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 14.9.2004, č.j. 48 Nc 10383/2004-10 nařídil soud exekuci podle pravomocného rozhodnutí Okresního soudu v Ostravě ze dne 28.3.2001, č.j. 26 C 172/2000-40 na majetek povinného ČSAD Ostrava a.s. se sídlem Ostrava-M oravská Ostrava, Vítkovická 3056/2 k uspokojení pohledávky oprávněného Josefa Honíška, bytem Ostrava-Poruba, Badatelů 1573 ve výši 26.650,-Kč. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Vlastimil Porostlý, soudní exekutor Exekutorského úřadu Ostrava se sídlem Os trava-Mariánské Hory, Stojanovo nám. 7/873. 23.9.2004 - 1.10.2004
Usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 20.8.2004, č.j. 52 Nc 10348/2004-8 nařídil soud exekuci podle pravomocného vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 13.3.2001, č.j. 40 C 34/2001-40 na majetek povinného ČSAD Ostrava a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Vítkovická 3056/2 k uspokojení pohledávky oprávněného Roberta Klimeše, bytem Ostrava-Zábřeh, Závodní 974/103 ve výši 22.494,- Kč. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Vlastimil Porostlý, soudní exekutor Exekutorského úřadu se síd lem Ostrava-Mariánské Hory, Stojanovo nám. 7/783. 15.9.2004 - 23.9.2004
Dne 31.12.2003 mimořádná valná hromada společnosti ČSAD Ostrava a.s. rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti o 580.403.000,- Kč ze současných 1.498.571.000,- Kč na konečnou částku 918.168.000,- Kč, když důvodem snížení základního kapitálu je: - úhrada ztráty společnosti, a to v částce 560.960.000,- Kč, (částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti), - posílení rezervního fondu společnosti, a to snížením části základního kapitálu v částce 19.443.000,- Kč, převodem do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty (částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na převod do rezervního fondu sp olečnosti) s tím, že základní kapitál společnosti bude snížen zničením 20 ks listinných akcií, které společnost vlastní. Jedná se o následující akcie: - 5 ks hromadných akcií o jmenovité hodnotě 100 000 000 (evid.č. 008-012) - 8 ks hromadných akcií o jmenovité hodnotě 10 000 000 (evid.č. 001-008) - 4 ks hromadných akcií o jmenovité hodnotě 100 000 (evid.č. 005-008) - 3 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000 (evid.č. 009-011). 3.3.2004 - 11.8.2004
Exekuce byla usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 22.9.2003 zastavena. 19.11.2003 - 19.11.2003
Exekučním příkazem sp.zn. 1 Ex 148/02 ze dne 21.10.2002 bylo rozhodnuto o nařízení exekuce prodejem podniku povinného ČSAD Ostrava, a.s. na základě usnesení o nařízení exekuce Okresního soudu v Ostravě sp.zn. 92 Nc 10226/2002. Soudní exekutor Mgr. Ivo Nedbálek, exekutorský úřad Ostrava, Pivovarská 1504/8, Ostrava-Moravská Ostrava. 20.1.2003 - 19.11.2003
Převod části podniku - organizační jednotky ČSAD Ostrava a.s. osobní doprava do základního jmění ČSAD BUS Ostrava a.s. smlouvou o splacení nepeněžitého vkladu ze dne 1.6.1999. 6.8.1999 - 31.10.2007
Převod části podniku - organizační jednotky ČSAD Ostrava a.s. nákladní doprava do základního jmění ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s. smlouvou o splacení nepeněžitého vkladu ze dne 1.6.1999. 6.8.1999 - 31.10.2007
Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 zák. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32. 30.4.1992 - 31.10.2007
Den vzniku: 1. 5. 1992 30.4.1992 - 31.10.2007

Aktuální kontaktní údaje ČSAD Ostrava a.s.

Kapitál ČSAD Ostrava a.s.

zakladni jmění 285 450 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.7.2017
zakladni jmění 918 168 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.8.2004 - 1.7.2017
zakladni jmění 1 498 570 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.4.1992 - 11.8.2004

Akcie ČSAD Ostrava a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 300 Kč 918 168 19.6.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 1 19.6.2018
Kmenové akcie na jméno 300 Kč 918 168 1.7.2017 - 19.6.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 1 1.7.2017 - 19.6.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 918 168 22.8.2014 - 1.7.2017
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 918 168 11.8.2004 - 22.8.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 498 571 30.4.1992 - 11.8.2004

Sídlo ČSAD Ostrava a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vítkovická 3083/1 , Ostrava 702 00 5.3.2014
Adresa Vítkovická 3083/1 , Ostrava 702 00 27.8.2007 - 5.3.2014
Adresa Vítkovická 3056/2 , Ostrava 702 00 23.5.2002 - 27.8.2007
Adresa Vítkovická 3056/2 , Ostrava 702 00 4.4.1995 - 23.5.2002
Adresa Vítkovická 3083/1 , Ostrava 702 00 30.4.1992 - 4.4.1995

Předmět podnikání ČSAD Ostrava a.s.

Platnost údajů od - do
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 19.6.2018
vedení spisovny 1.10.2016
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 1.10.2016
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 1.10.2016
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 10.9.2013
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.9.2013
zprostředkovatelská činnost v ekonomické oblasti 31.10.2007 - 10.9.2013
aktivní řízení majetkových účastí 31.10.2007 - 10.9.2013
poskytování služeb a informací cestujícím v osobní autobusové dopravě 31.10.2007 - 10.9.2013
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 3.11.2005
projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování 3.11.2005 - 10.9.2013
zastupování v celním řízení 23.5.2002 - 17.12.2003
masérské, rekondiční a regenerační služby 23.5.2002 - 8.9.2005
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 23.5.2002 - 3.11.2005
pronájem motorových vozidel a dopravních zařízení 23.5.2002 - 24.7.2007
ostatní vzdělávání 23.5.2002 - 24.7.2007
opravy silničních vozidel 23.5.2002 - 24.7.2007
revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 23.5.2002 - 10.9.2013
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 23.5.2002 - 10.9.2013
montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení 23.5.2002 - 10.9.2013
finanční, ekonomické a organizační poradenství 23.5.2002 - 10.9.2013
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob - péče o spisový materiál 23.5.2002 - 10.9.2013
činnost technických poradců v oblasti ekologie, metrologie a požární ochrany 23.5.2002 - 10.9.2013
účetní, finanční, ekonomické a organizační poradenství 5.9.2000 - 23.5.2002
leasing spojený s financováním 5.9.2000 - 8.9.2004
aktivní řízení majetkových účastí 5.9.2000 - 8.9.2004
poskytování služeb a informací cestujícím v osobní autobusové dopravě 5.9.2000 - 8.9.2004
inženýrská činnost 5.9.2000 - 31.10.2007
zprostředkovatelská činnost v oblasti ekonomické 5.9.2000 - 31.10.2007
poradenství v oblasti ekologie 5.9.2000 - 10.9.2013
vedení účetnictví 6.8.1999 - 23.5.2002
účetní, finanční, ekonomické a organizační poradenství 6.8.1999 - 23.5.2002
poradenství v oblasti řízení jakosti 6.8.1999 - 23.5.2002
leasing spojený s financováním 6.8.1999 - 24.7.2007
zprostředkovatelská činnost v ekonomické oblasti 6.8.1999 - 31.10.2007
aktivní řízení majetkových účastí 6.8.1999 - 31.10.2007
poskytování služeb a informací cestujícím v osobní autobusové dopravě 6.8.1999 - 31.10.2007
inženýrská činnost 6.8.1999 - 10.9.2013
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 15.10.1997
mezinárodní zasilatelství 15.10.1997 - 5.9.2000
kovoobráběčství 15.10.1997 - 5.9.2000
výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení 15.10.1997 - 5.9.2000
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny 15.10.1997 - 5.9.2000
polygrafická výroba 15.10.1997 - 5.9.2000
opravy ostatních dopravních prostředků 15.10.1997 - 5.9.2000
silniční motorová doprava nákladní 15.10.1997 - 5.9.2000
poskytování software 15.10.1997 - 25.7.2001
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 15.10.1997 - 29.3.2002
celní deklarant 15.10.1997 - 23.5.2002
silniční motorová doprava osobní 15.10.1997 - 8.9.2004
psychologické poradenství a diagnostika 15.10.1997 - 8.9.2004
směnárenská činnost 15.10.1997 - 8.9.2005
ubytovací služby 15.10.1997 - 24.7.2007
podnikání v oblasti nakládání s odpady (mimo nebezpečné) 15.10.1997 - 10.9.2013
nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na 1 ks balení 15.10.1997 - 10.9.2013
vedlejší činnost v dopravě 15.10.1997 - 10.9.2013
pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb 15.10.1997 - 10.9.2013
turistické noclehárny a chaty kromě příloh z. 455/91 Sb. 8.11.1994 - 24.7.2007
technická a ekonomická činnost 8.11.1994 - 10.9.2013
taxislužba 15.6.1993 - 8.11.1994
technická a inženýrská činnost 15.6.1993 - 8.11.1994
silniční motorová doprava 15.6.1993 - 15.10.1997
mezinárodní zasílatelství včetně celní deklarace 15.6.1993 - 15.10.1997
jiná vedlejší činnost v dopravě 15.6.1993 - 15.10.1997
výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků 15.6.1993 - 15.10.1997
broušení a leštění kovů 15.6.1993 - 15.10.1997
kovoobrábění 15.6.1993 - 15.10.1997
výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení 15.6.1993 - 15.10.1997
revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacích zařízení 15.6.1993 - 15.10.1997
montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení 15.6.1993 - 15.10.1997
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 15.6.1993 - 15.10.1997
výroba, instalace a opravy ústředního vytápění a větrání 15.6.1993 - 15.10.1997
montáž a opravy měřící a regulační techniky 15.6.1993 - 15.10.1997
elekroinstalatérství 15.6.1993 - 15.10.1997
podnikání v oblasti nakládání s odpady 15.6.1993 - 15.10.1997
směnárny 15.6.1993 - 15.10.1997
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel, motel 15.6.1993 - 15.10.1997
poskytování software /prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku/ 15.6.1993 - 15.10.1997
sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk 15.6.1993 - 15.10.1997
pronájem nemovitostí včetně bytového hospodářství 15.6.1993 - 15.10.1997
střední školství 15.6.1993 - 15.10.1997
vnitrostátní zasílatelství 15.6.1993 - 5.9.2000
zámečnictví 15.6.1993 - 5.9.2000
truhlářství 15.6.1993 - 5.9.2000
svářečské práce 15.6.1993 - 5.9.2000
vyučování řízení motorových vozidel 15.6.1993 - 5.9.2000
projektová činnost v investiční výstavbě 15.6.1993 - 5.9.2000
čalounictví 15.6.1993 - 5.9.2000
opravy motorových vozidel 15.6.1993 - 5.9.2000
opravy karosérií 15.6.1993 - 5.9.2000
stavba strojů s mechanickým pohonem 15.6.1993 - 5.9.2000
automatizované zpracování dat 15.6.1993 - 25.7.2001
provozování cestovní kanceláře 15.6.1993 - 29.3.2002
průvodcovská činnost 15.6.1993 - 29.3.2002
výroba a opravy dílů a příslušenství vozidel 15.6.1993 - 23.5.2002
pronájem motorových vozidel 15.6.1993 - 23.5.2002
masérské služby 15.6.1993 - 23.5.2002
ostatní vzdělání dospělých 15.6.1993 - 23.5.2002
hostinská činnost 15.6.1993 - 8.9.2005
provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 15.6.1993 - 8.9.2005
pronájem jiných dopravních zařízení 15.6.1993 - 24.7.2007
technické testování a analýzy 15.6.1993 - 24.7.2007
pronájem strojů a přístrojů 15.6.1993 - 24.7.2007
skladování 15.6.1993 - 24.7.2007
reklama, propagace, inzerce 15.6.1993 - 24.7.2007
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 15.6.1993 - 10.9.2013
provoz veřejné silniční osobní, trolejbusové a nákladní dopravy, zasilatelská činnost včetně mezinárodní a provádění výkonů a činností s dopravou a zasilatelstvím spojených a souvisejících 30.4.1992 - 15.6.1993
provozování dalších činností, které se základním předmětem činnosti souvisí a zabezpečují jej, stejně jako činnosti zajišťujících vlastní rozvoj podniku 30.4.1992 - 15.6.1993
poskytování i jiných než dopravních služeb v provozních, rekreačních, rehabilitačních, ubytovacích a stravovacích zařízeních 30.4.1992 - 15.6.1993
výchovně vzdělávací činnost, výcvik žáků, učňů i pracujících 30.4.1992 - 15.6.1993
ověřování způsobilosti pracovníků k výkonu povolání 30.4.1992 - 15.6.1993
projektová a investorská činnost a dodavatelské provádění stavební činnosti 30.4.1992 - 15.6.1993
provádění výzkumných, vývojových a konstrukčních prací, zabezpečování vývoje ASŘ 30.4.1992 - 15.6.1993
zabezpečování a plnění opatření souvisejících s obranou státu 30.4.1992 - 15.6.1993
obchodní činnost včetně zahraničně obchodní činnosti 30.4.1992 - 15.6.1993
poskytování služeb cestovního ruchu, provozování konsignačních skladů, zprostředkování obchodních operací v oboru silničních motorových vozidel 30.4.1992 - 15.6.1993
opravárenské, servisní a záruční služby v oboru motorových vozidel 30.4.1992 - 15.6.1993
poskytování hlavních a doplňkových služeb cestovního ruchu v tuzemsku a v zahraničí 30.4.1992 - 15.6.1993
zprostředkovatelská činnost vykonávaná pro čs. osoby ve styku se zahraničními osobami v oblasti hlavních a doplňkových služeb cestovního ruchu 30.4.1992 - 15.6.1993

vedení firmy ČSAD Ostrava a.s.

Statutární orgán ČSAD Ostrava a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají vždy všichni členové představenstva společně. 22.12.2010
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo tak činí samostatně předseda představenstva nebo společně vždy nejméně dva členové představenstva. 8.11.1994 - 22.12.2010
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a každý člen představenstva. Za společnost podepisuje každý člen představenstva samostatně. Činí tak tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 15.6.1993 - 8.11.1994
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 30.4.1992 - 15.6.1993
předseda představenstva Ing. Tomáš Vrátný 1.10.2016
Vznik členství 8.12.2015
Vznik funkce 8.12.2015
Adresa: Keltičkova 1905/44 , Ostrava 710 00
člen představenstva Ing. Lumír Pracný 1.10.2016
Vznik členství 8.12.2015
Adresa: Školní 71 , Branka u Opavy 747 41
člen představenstva Ing. Petr Nemrava 1.10.2016
Vznik členství 8.12.2015
Adresa: Štramberská 1091/8 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Ing. Jiří Šandera 30.4.1992 - 15.6.1993
Adresa: Nádražní 2636/103 , Ostrava 702 00
člen představenstva Ing. Josef Krampla 30.4.1992 - 15.6.1993
Adresa: Revoluční 913/16 , Krnov 794 01
člen představenstva Ing. Pavel Horák 30.4.1992 - 6.5.1994
Adresa: Bachmačská 1639/21 , Ostrava 702 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Ručka 15.6.1993 - 6.5.1994
Adresa: 739 04 Morávka 233 Česká republika
člen představenstva Ing. Zdeněk Konupčík 15.6.1993 - 6.5.1994
Adresa: Osmek 528/3 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Radim Kutáč 15.6.1993 - 8.11.1994
Adresa: Viktora Huga 494/18 , Ostrava 720 00
člen představenstva Ing. Jiří Vejmelka 15.6.1993 - 4.4.1995
Adresa: Pod Kesnerkou 2396/15 , Praha 150 00
člen představenstva Jiří Němec 15.6.1993 - 4.4.1995
Adresa: Radlická 108 , 150 00 Praha 5 Česká republika
člen představenstva Ing. Ivana Jakubcová 6.5.1994 - 4.4.1995
Adresa: Otevřená 466 , 664 34 Kuřim Česká republika
člen představenstva Ing. Milan Vyskočil 6.5.1994 - 4.4.1995
Adresa: Jasná II 1579/17 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Stanislav Purger 15.6.1993 - 5.10.1995
Adresa: 88 , Žeranovice 769 01
člen představenstva Ing. Tomáš Prstek 8.11.1994 - 12.11.1996
Adresa: Meziříčská 1660 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen představenstva Prof.Ing. Milan Janout 4.4.1995 - 12.11.1996
Adresa: U Tenisu 843/14 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Antonín Hradílek 12.11.1996 - 15.10.1997
Adresa: Mozartova 1799 , Frýdek-Místek 738 01
člen představenstva Martin Ohnheiser 12.11.1996 - 15.10.1997
Adresa: 28. října 295 , 709 00 Ostrava Česká republika
člen představenstva Ing. Stanislav Bartoň 15.10.1997 - 4.1.1999
Adresa: Třebízského 661/6 , Litovel 784 01
člen představenstva Ing. Yveta Janásová 6.5.1994 - 6.8.1999
Adresa: Bratrská 1739/8 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Milan Hubáček 15.10.1997 - 23.6.2001
Zánik funkce 19.12.2000
Adresa: Ahepjukova 2804/17 , Ostrava 702 00
člen představenstva Ing. Michaela Maňhalová 4.4.1995 - 12.7.2007
Zánik členství 2.4.2007
Adresa: Elišky Krásnohorské 1290/2 , Havířov 736 01
předseda představenstva Ing. Stanislav Purger 5.10.1995 - 12.7.2007
Zánik členství 2.4.2007
Zánik funkce 2.4.2007
Adresa: 88 , Žeranovice 769 01
člen představenstva Ing. Lumír Pracný 23.6.2001 - 12.7.2007
Zánik členství 2.4.2007
Vznik funkce 20.12.2000
Zánik funkce 2.4.2007
Adresa: Školní 71 , Branka u Opavy 747 41
předseda představenstva Ing. Stanislav Purger 12.7.2007 - 22.12.2010
Vznik členství 2.4.2007
Zánik členství 16.12.2010
Vznik funkce 2.4.2007
Zánik funkce 16.12.2010
Adresa: 88 , Žeranovice 769 01
člen představenstva Ing. Michaela Maňhalová 12.7.2007 - 22.12.2010
Vznik členství 2.4.2007
Zánik členství 16.12.2010
Adresa: Elišky Krásnohorské 1290/2 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. Lumír Pracný 12.7.2007 - 22.12.2010
Vznik členství 2.4.2007
Zánik členství 16.12.2010
Adresa: Školní 71 , Branka u Opavy 747 41
předseda představenstva Ing. Stanislav Purger 22.12.2010 - 9.8.2013
Vznik členství 16.12.2010
Zánik členství 18.7.2013
Vznik funkce 16.12.2010
Zánik funkce 18.7.2013
Adresa: 88 , Žeranovice 769 01
člen představenstva Ing. Tomáš Vrátný 22.12.2010 - 20.8.2013
Vznik členství 16.12.2010
Adresa: Keltičkova 1905/44 , Ostrava 710 00
předseda představenstva Ing. Stanislav Purger 9.8.2013 - 20.8.2013
Vznik členství 16.12.2010
Zánik členství 18.7.2013
Vznik funkce 16.12.2010
Zánik funkce 18.7.2013
Adresa: Zahradní 1282/10 , Ostrava 702 00
člen představenstva Ing. Lumír Pracný 22.12.2010 - 5.3.2014
Vznik členství 16.12.2010
Adresa: Školní 71 , Branka u Opavy 747 41
předseda představenstva Tomáš Vrátný 20.8.2013 - 1.10.2016
Vznik členství 16.12.2010
Zánik členství 8.12.2015
Vznik funkce 18.7.2013
Zánik funkce 8.12.2015
Adresa: Keltičkova 1905/44 , Ostrava 710 00
člen představenstva Petr Nemrava 20.8.2013 - 1.10.2016
Vznik členství 18.7.2013
Zánik členství 8.12.2015
Adresa: Štramberská 1091/8 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Ing. Lumír Pracný 5.3.2014 - 1.10.2016
Vznik členství 16.12.2010
Zánik členství 8.12.2015
Adresa: Školní 71 , Branka u Opavy 747 41

Dozorčí rada ČSAD Ostrava a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Božena Kneblová 1.12.2018
Vznik členství 10.3.2016
Vznik funkce 12.10.2018
Adresa: Tolstého 110 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Václav Johánek 1.12.2018
Vznik členství 12.10.2018
Adresa: Na Větérce 24/3 , Ostrava 715 00
člen dozorčí rady Eva Hrušková 1.12.2018
Vznik členství 12.10.2018
Adresa: Josefa Brabce 2907/17 , Ostrava 702 00
člen Ing. Jiří Dupák 30.4.1992 - 15.6.1993
Adresa: K lukám 643/22 , Praha 142 00
člen Ing. Miloslav Skupeň 30.4.1992 - 15.6.1993
Adresa: Vincence Makovského 4426/7 , Ostrava 708 00
člen prof. ing. Petr Němeček DrCs. 15.6.1993 - 6.5.1994
Adresa: Březinova 3670/41 , Jihlava 586 01
člen Bohumil Kolařík 15.6.1993 - 4.4.1995
Adresa: Sokolská 419 , Zlín 760 01
člen Ing. Vladimír Šalda 6.5.1994 - 4.4.1995
Adresa: Chomutovská 746/11 , Karlovy Vary 360 10
člen Ing. Jiří Dulava 15.6.1993 - 12.11.1996
Adresa: 132 , Hnojník 739 53
člen JUDr. Miroslav Gajdziok 4.4.1995 - 15.10.1997
Adresa: Varenská 2930/30 , Ostrava 702 00
člen Ing. Jitka Homolová 30.4.1992 - 20.3.2001
Adresa: Jílová 1083/17 , Olomouc 779 00
člen Ing. Rudolf Janda 15.6.1993 - 20.3.2001
Adresa: Velká Dlážka 2776/42 , Přerov 750 02
člen Miroslav Štencl 15.6.1993 - 20.3.2001
Adresa: Janského 430/6 , Olomouc 779 00
člen Ing. Tomáš Prstek 12.11.1996 - 20.3.2001
Adresa: Meziříčská 1660 , Rožnov pod Radhoštěm 756 61
člen Ing. Raimund Zaorálek 15.10.1997 - 20.3.2001
Adresa: B.Četyny , 700 30 Ostrava-Bělský Les Česká republika
člen Ing. Milan Charvát 20.3.2001 - 17.12.2003
Zánik členství 31.3.2003
Adresa: Jana Škody 185/8 , Ostrava 700 30
člen Ing. Marta Kátriková 17.12.2003 - 31.3.2004
Vznik členství 28.4.2003
Zánik členství 30.6.2003
Adresa: Čsl. armády 1707/11 , Šumperk 787 01
člen Ing. Božena Hrabcová 20.3.2001 - 3.11.2005
Zánik členství 30.6.2005
Adresa: Petra Křičky 2709/4 , Ostrava 702 00
člen Ivana Kosternová 20.3.2001 - 3.11.2005
Zánik členství 20.9.2005
Adresa: Skřivánčí pole 918 , Vítkov 749 01
člen Ing. Bohuslav Novák 31.3.2004 - 6.8.2009
Vznik členství 30.6.2003
Zánik členství 29.6.2009
Adresa: Jana Škody 185/8 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Ing. Božena Hrabcová 3.11.2005 - 22.12.2010
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 16.12.2010
Adresa: Petra Křičky 2709/4 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Jana Rubešová 3.11.2005 - 22.12.2010
Vznik členství 20.9.2005
Zánik členství 1.12.2010
Adresa: Francouzská 904/22 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Ing. Bohuslav Novák 6.8.2009 - 22.12.2010
Vznik členství 29.6.2009
Zánik členství 16.12.2010
Adresa: Jana Škody 185/8 , Ostrava 700 30
předseda dozorčí rady Ing. Božena Kneblová 22.12.2010 - 9.8.2013
Vznik členství 16.12.2010
Vznik funkce 16.12.2010
Zánik funkce 18.7.2013
Adresa: Tolstého 110 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Bohunka Čechovská 22.12.2010 - 20.8.2013
Vznik členství 16.12.2010
Zánik členství 18.7.2013
Adresa: Výškovická 2538/106 , Ostrava 700 30
předseda dozorčí rady Ing. Božena Kneblová 9.8.2013 - 20.8.2013
Vznik členství 16.12.2010
Vznik funkce 16.12.2010
Zánik funkce 18.7.2013
Adresa: Tolstého 110 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Ing. Bohuslav Novák 22.12.2010 - 5.3.2014
Vznik členství 16.12.2010
Adresa: Jana Škody 185/8 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Božena Kneblová 20.8.2013 - 1.10.2016
Vznik členství 16.12.2010
Zánik členství 10.3.2016
Adresa: Tolstého 110 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Ing. Bohuslav Novák 5.3.2014 - 1.10.2016
Vznik členství 16.12.2010
Zánik členství 10.3.2016
Adresa: Jana Škody 185/8 , Ostrava 700 30
předseda dozorčí rady Stanislav Purger 20.8.2013 - 22.8.2018
Vznik členství 18.7.2013
Zánik členství 9.8.2018
Vznik funkce 18.7.2013
Zánik funkce 9.8.2018
Adresa: Zahradní 1282/10 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Ing. Božena Kneblová 1.10.2016 - 1.12.2018
Vznik členství 10.3.2016
Zánik funkce 12.10.2018
Adresa: Tolstého 110 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Ing. Bohuslav Novák 1.10.2016 - 1.12.2018
Vznik členství 10.3.2016
Zánik členství 12.10.2018
Adresa: Jana Škody 185/8 , Ostrava 700 30

Sbírka Listin ČSAD Ostrava a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 366/SL 106 výroční zpráva [2014] konsolidovaná výr. zpr. Krajský soud v Ostravě 17.2.2016 18.2.2016 21
B 366/SL 105 výroční zpráva [2014] úč. záv. vč. přílohy, zpráva auditora, zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 17.8.2015 19.8.2015 22
B 366/SL 104 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora konsolid. Krajský soud v Ostravě 15.10.2014 21.10.2014 28
B 366/SL 103 výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 29.7.2014 1.9.2014 29
B 366/SL 102 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora konsolid. Krajský soud v Ostravě 7.11.2013 12.11.2013 29
B 366/SL 101 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 3.7.2013 18.7.2013 34
B 366/SL 100 výroční zpráva r. 2011 - konsolid. - část 1 Krajský soud v Ostravě 18.12.2012 20.12.2012 18
B 366/SL 99 výroční zpráva r. 2010 konsolid.-část 2 Krajský soud v Ostravě 4.12.2012 6.12.2012 19
B 366/SL 98 výroční zpráva r. 2011 konsolid.-část 2 Krajský soud v Ostravě 8.11.2012 6.12.2012 16
B 366/SL 97 výroční zpráva r. 2010 - konsolidovaná Krajský soud v Ostravě 29.10.2012 3.12.2012 17
B 366/SL 96 účetní závěrka r. 2010 bez příl. Krajský soud v Ostravě 29.10.2012 3.12.2012 19
B 366/SL 95 výroční zpráva r.2011 s úč.z.,§ 66a/9,zpr. a Krajský soud v Ostravě 26.6.2012 16.8.2012 29
B 366/SL 94 výroční zpráva r.2010 s úz.,př.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 26.7.2011 23.8.2011 29
B 366/SL 93 podpisové vzory 6x + čestné prohlášení Krajský soud v Ostravě 21.12.2010 22.12.2010 9
B 366/SL 92 rozhod. o statut. orgánu protokol volební komise Krajský soud v Ostravě 1.12.2010 21.12.2010 22.12.2010 1
B 366/SL 91 rozhod. o statut. orgánu zápis z jed. předst. - volba Krajský soud v Ostravě 16.12.2010 21.12.2010 22.12.2010 1
B 366/SL 90 rozhod. o statut. orgánu zápis z jed. DR - volba Krajský soud v Ostravě 16.12.2010 21.12.2010 22.12.2010 1
B 366/SL 89 notářský zápis Nz 1896/2010-rozh. jed. akc. Krajský soud v Ostravě 15.12.2010 21.12.2010 22.12.2010 7
B 366/SL 88 výroční zpráva konsol.r.2009 s úč.z.,př.,aud. Krajský soud v Ostravě 11.11.2010 12.11.2010 35
B 366/SL 87 výroční zpráva r. 2009 vč.úz,příl.,§66a/9,aud Krajský soud v Ostravě 16.7.2010 21.7.2010 26
B 366/SL 86 výroční zpráva r. 2008 - konsolidovaná Krajský soud v Ostravě 11.11.2009 19.11.2009 37
B 366/SL 85 výroční zpráva r. 2008 vč.úz,příl.,§66a/9,aud Krajský soud v Ostravě 20.6.2009 14.8.2009 14.9.2009 25
B 366/SL 84 podpisové vzory -Ing. Bohuslav Novák Krajský soud v Ostravě 27.7.2009 4.8.2009 10.8.2009 2
B 366/SL 83 rozhod. o statut. orgánu -zápis o rozhod.jediného akc. Krajský soud v Ostravě 29.6.2009 4.8.2009 10.8.2009 1
B 366/SL 82 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 výkaz zisku a ztrát Krajský soud v Ostravě 9.12.2008 30.3.2009 1.4.2009 6
B 366/SL 81 účetní závěrka r.2007rozv.v rusk.a slov.jaz. Krajský soud v Ostravě 30.3.2009 1.4.2009 11
B 366/SL 80 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Ostravě 30.3.2009 1.4.2009 18
B 366/SL 79 výroční zpráva r. 2006 kons., vč, úč. záv. Krajský soud v Ostravě 10.2.2009 18.2.2009 12
B 366/SL 78 účetní závěrka r.2006 rozvaha,VZZ,+ zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 5.11.2007 10.2.2009 18.2.2009 7
B 366/SL 77 účetní závěrka konsol. k 31.12.2006 Krajský soud v Ostravě 7.6.2007 10.2.2009 18.2.2009 10
B 366/SL 76 ostatní rozh.jed.akc.-schv.úč.záv.2007 Krajský soud v Ostravě 4.8.2008 5.9.2008 1
B 366/SL 75 výroční zpráva r.2007 vč.úč.z.,§66a/9, aud. Krajský soud v Ostravě 28.7.2008 25.8.2008 33
B 366/SL 74 notářský zápis NZ 1247/2007 + zm. stanov Krajský soud v Ostravě 22.8.2007 23.8.2007 31.8.2007 5
B 366/SL 73 ostatní RJA ch schv.úč.záv.r.06 Krajský soud v Ostravě 26.6.2007 12.7.2007 27.8.2007 1
B 366/SL 72 výroční zpráva r.2006 vč.úč.záv.,§66a/9, aud. Krajský soud v Ostravě 9.7.2007 14.8.2007 27
B 366/SL 71 podpisové vzory 3x Krajský soud v Ostravě 2.4.2007 18.6.2007 19.7.2007 6
B 366/SL 70 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z jedn. představenstva Krajský soud v Ostravě 2.4.2007 18.6.2007 19.7.2007 1
B 366/SL 69 rozhod. o statut. orgánu - Zápis o rozh. jed. akcion. Krajský soud v Ostravě 2.4.2007 18.6.2007 19.7.2007 1
B 366/SL 68 rozhod. o statut. orgánu záp.o rozh.jedin.akcionáře Krajský soud v Ostravě 26.4.2006 26.3.2007 27.3.2007 1
B 366/SL 67 výroční zpráva r.2005 vč.úč.záv, kons. Krajský soud v Ostravě 21.12.2006 2.1.2007 33
B 366/SL 66 ostatní zápis rozh.jed.spol. Krajský soud v Ostravě 27.6.2006 30.6.2006 18.7.2006 3
B 366/SL 65 výroční zpráva r. 2005,úč.z.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 30.6.2006 18.7.2006 27
B 366/SL 64 výroční zpráva r.04vč.úč.z.,zpr.aud.konsolid. Krajský soud v Ostravě 23.11.2005 24.11.2005 34
B 366/SL 63 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 9.11.2005 2
B 366/SL 62 notářský zápis NZ 652/2005 vč. osv. VH Krajský soud v Ostravě 30.6.2005 9.11.2005 14
B 366/SL 61 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.z.,§66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 2.11.2005 4.11.2005 25
B 366/SL 60 ostatní spol.zpráva dozor.rad Krajský soud v Ostravě 30.5.2005 5.9.2005 2
B 366/SL 59 ostatní společ.zpráva předst. Krajský soud v Ostravě 30.5.2005 5.9.2005 2
B 366/SL 58 posudek znalce č.40/2005 a 05/2005/49 Krajský soud v Ostravě 23.5.2005 5.9.2005 20
B 366/SL 57 notářský zápis NZ 654/05 sml. prodej.část.pod Krajský soud v Ostravě 30.6.2005 5.9.2005 53
B 366/SL 56 notářský zápis NZ 653/2005 rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 30.6.2005 5.9.2005 9
B 366/SL 55 notářský zápis NZ 652/2005 rozh. VH Krajský soud v Ostravě 30.6.2005 5.9.2005 14
B 366/SL 54 posudek znalce č. 40/2005 a 05/2005/49 Krajský soud v Ostravě 23.5.2005 12.7.2005 12.7.2005 21
B 366/SL 53 smlouva o prodeji/převodu spol.zpr.DR o přezk, prod.č.p. Krajský soud v Ostravě 30.5.2005 12.7.2005 12.7.2005 2
B 366/SL 52 smlouva o prodeji/převodu zpráva předst. o prod. části p Krajský soud v Ostravě 30.5.2005 12.7.2005 12.7.2005 2
B 366/SL 51 posudek znalce společný znal.posudek Krajský soud v Ostravě 26.5.2005 26.5.2005 48
B 366/SL 50 smlouva o prodeji/převodu návrh sml. o prod.části podn. Krajský soud v Ostravě 26.5.2005 26.5.2005 3
B 366/SL 49 ostatní -zápis z VH+stanovisko DR Krajský soud v Ostravě 29.6.2004 5.5.2005 9.5.2005 5
B 366/SL 48 výroční zpráva r. 2003 (konsolidovaná) Krajský soud v Ostravě 5.1.2005 6.1.2005 16
B 366/SL 47 notářský zápis NZ 699/2004 - VH Krajský soud v Ostravě 29.6.2004 9.8.2004 15.10.2004 6
B 366/SL 46 účetní závěrka r. 2003, zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 7.7.2004 9.7.2004 23
B 366/SL 45 výroční zpráva r. 2003 vč.§ 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 7.7.2004 9.7.2004 27
B 366/SL 44 notářský zápis NZ 1339/2003 Krajský soud v Ostravě 31.12.2003 13.4.2004 6
B 366/SL 42 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 2/03 ze zas. DR Krajský soud v Ostravě 28.4.2003 23.2.2004 26.2.2004 1
B 366/SL 41 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 1/03 ze zas. DR Krajský soud v Ostravě 26.3.2003 23.2.2004 26.2.2004 1
B 366/SL 40 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 3 z jedn.DR Krajský soud v Ostravě 8.9.1993 23.2.2004 26.2.2004 5
B 366/SL 39 rozhod. o statut. orgánu -zápis mimoř. VH Krajský soud v Ostravě 27.12.1993 23.2.2004 26.2.2004 3
B 366/SL 38 usn. o nařízení výk.rozh. 92 Nc 10226/2002-zamít.,zast. Krajský soud v Ostravě 22.9.2003 17.2.2004 2
B 366/SL 37 usn. o nařízení výk.rozh. -exek.příkaz 1Ex 148/02 Krajský soud v Ostravě 21.10.2002 17.2.2004 2
B 366/SL 36 výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Ostravě 14.8.2003 19.8.2003 18
B 366/SL 35 výroční zpráva r. 1997 Krajský soud v Ostravě 14.8.2003 19.8.2003 17
B 366/SL 34 výroční zpráva r. 1996 Krajský soud v Ostravě 14.8.2003 19.8.2003 15
B 366/SL 33 rozhod. o statut. orgánu -zápis VH Krajský soud v Ostravě 30.6.2003 28.7.2003 13.8.2003 14
B 366/SL 32 výroční zpráva r.02vč.účet.záv.konsol,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 28.7.2003 13.8.2003 36
B 366/SL 31 usn. o nařízení výk.rozh. 92 Nc 10226/2002-nařízení Krajský soud v Ostravě 17.10.2002 28.7.2003 13.8.2003 1
B 366/SL 30 ostatní -zápis VH Krajský soud v Ostravě 10.4.2002 12.8.2002 13.8.2002 8
B 366/SL 29 výroční zpráva r. 2001 vč. § 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 29.7.2002 2.8.2002 20
B 366/SL 28 účetní závěrka r. 2001 bez přílohy Krajský soud v Ostravě 29.7.2002 2.8.2002 6
B 366/SL 27 rozhod. o statut. orgánu -zápis předst. Krajský soud v Ostravě 17.6.1999 20.6.2002 24.6.2002 3
B 366/SL 26 rozhod. o statut. orgánu -zápis předst.+DR Krajský soud v Ostravě 15.12.1998 20.6.2002 24.6.2002 3
B 366/SL 25 rozhod. o statut. orgánu -zápis č. 4 předst. Krajský soud v Ostravě 17.6.1997 20.6.2002 24.6.2002 3
B 366/SL 24 rozhod. o statut. orgánu -zápis č. 3 předst. Krajský soud v Ostravě 29.6.1996 20.6.2002 24.6.2002 2
B 366/SL 23 rozhod. o statut. orgánu -zápis č. 2 předst. Krajský soud v Ostravě 24.3.1997 20.6.2002 24.6.2002 3
B 366/SL 22 rozhod. o statut. orgánu -zápis č. 1 předst. Krajský soud v Ostravě 17.3.1993 20.6.2002 24.6.2002 1
B 366/SL 21 notářský zápis NZ 524/2000 Krajský soud v Ostravě 20.12.2000 20.6.2002 24.6.2002 5
B 366/SL 20 notářský zápis NZ 173/2000 Krajský soud v Ostravě 3.7.2000 20.6.2002 24.6.2002 4
B 366/SL 19 notářský zápis NZ 177/2000 Krajský soud v Ostravě 28.4.2000 20.6.2002 24.6.2002 8
B 366/SL 18 notářský zápis NZ 254/99 Krajský soud v Ostravě 21.6.1999 20.6.2002 24.6.2002 7
B 366/SL 17 notářský zápis NZ 326/97 Krajský soud v Ostravě 23.6.1997 20.6.2002 24.6.2002 28
B 366/SL 16 notářský zápis NZ 3/95 Krajský soud v Ostravě 5.1.1995 20.6.2002 24.6.2002 9
B 366/SL 15 notářský zápis NZ 194/94 Krajský soud v Ostravě 27.6.1994 20.6.2002 24.6.2002 9
B 366/SL 14 notářský zápis NZ 90/93 Krajský soud v Ostravě 26.3.1993 20.6.2002 24.6.2002 11
B 366/SL 13 notářský zápis NZ 67/93 Krajský soud v Ostravě 17.3.1993 20.6.2002 24.6.2002 6
B 366/SL 12 notářský zápis 9 NZ 956/92 Krajský soud v Ostravě 25.11.1992 20.6.2002 24.6.2002 6
B 366/SL 11 notářský zápis NZ 119/92 Krajský soud v Ostravě 25.4.1992 20.6.2002 24.6.2002 4
B 366/SL 9 výroční zpráva r. 1998 Krajský soud v Ostravě 10.5.1999 27.12.2001 18.1.2002 17
B 366/SL 8 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 27.12.2001 18.1.2002 27
B 366/SL 7 výroční zpráva r. 1999 Krajský soud v Ostravě 24.5.2000 27.12.2001 18.1.2002 15
B 366/SL 6 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 27.12.2001 18.1.2002 20
B 366/SL 5 notářský zápis NZ 295/2001vč.stanov Krajský soud v Ostravě 27.6.2001 27.12.2001 18.1.2002 31
B 366/SL 10 účetní závěrka r.1998 Krajský soud v Ostravě 27.12.2001 18.1.2002 25
B 366/SL 3 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 3.7.1998 3.7.1998 18
B 366/SL 2 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 30.6.1997 30.6.1997 25
B 366/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 23.6.1997 30.6.1997 30.6.1997 19

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ČSAD Ostrava a.s.

IČO (identifikační číslo) 45192057
Jméno ČSAD Ostrava a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 1.5.1992
Celkový počet živností: 98
Aktivních živností: 8

Sídlo ČSAD Ostrava a.s.

Živnosti a provozovny ČSAD Ostrava a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 753 01 Hranice
Identifikační číslo provozovny 1000628973
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Zahájení provozování 16.6.1999
Provozovna č. 2
Provozovna Vítkovická 3083/1, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1000628884
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 3.2.2005
Provozovna č. 3
Provozovna Sladkovského 142/37, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1000628922
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Zahájení provozování 16.6.1999
Provozovna č. 4
Provozovna Sokolovská 1961/3, Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny 1000628957
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Zahájení provozování 16.6.1999
Provozovna č. 5
Provozovna Štefánikova 36/49, Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny 1000628931
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Zahájení provozování 16.6.1999
Provozovna č. 6
Provozovna Jesenická 785/19, Šumperk 787 01
Identifikační číslo provozovny 1000628981
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Zahájení provozování 16.6.1999
Provozovna č. 7
Provozovna Hrdinů 784, Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny 1000628990
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Zahájení provozování 4.10.2007
Provozovna č. 8
Provozovna Sadová 1376/5, Jeseník 790 01
Identifikační číslo provozovny 1009113836
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Zahájení provozování 16.6.1999

Živnost č. 2 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.6.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Vítkovická 3083/1, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1000628884
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.2.2005

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.2.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Vítkovická 3083/1, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1000628884
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.2.2005

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.10.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Vítkovická 3083/1, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1000628884
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.2.2005

Živnost č. 5 Vedení spisovny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.3.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Vítkovická 3083/1, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1000628884
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.2.2005

Živnost č. 6 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.6.2014

Živnost č. 7 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.6.2014

Živnost č. 8 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.11.2017

Živnost č. 9 Průvodcovská činnost

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.5.1992
Zánik oprávnění 2.4.2001

Živnost č. 10 provozování tělových.zařízení a zaříz. slouž.regeneraci a rekond.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 18.7.2000

Živnost č. 11 Vyučování řízení motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 8.2.2000

Živnost č. 12 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 26.6.2002

Živnost č. 13 poskytování software (smluvní prodej nebo vlastní)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 29.1.2001

Živnost č. 14 Opravy motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 8.2.2000

Živnost č. 15 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 8.2.2000

Živnost č. 16 Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 26.6.2002

Živnost č. 17 Stavba strojů s mechanickým pohonem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 9.2.2000

Živnost č. 18 Kovoobráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 8.2.2000

Živnost č. 19 Výroba, montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 10.9.2001

Živnost č. 20 výroba, instal. a opr. ústř. vytápění a větrání

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 28.4.1997

Živnost č. 21 provozování tělových.zařízení a zaříz. slouž.regeneraci a rekond.

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 27.8.2005

Živnost č. 22 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 2.4.2001

Živnost č. 23 Polygrafická výroba

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 8.2.2000

Živnost č. 24 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 8.2.2000

Živnost č. 25 Broušení a leštění kovů s výjimkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 5.5.1997

Živnost č. 26 Kovoobráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 5.5.1997

Živnost č. 27 Opravy karosérií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 8.2.2000

Živnost č. 28 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 8.2.2000

Živnost č. 29 montáž a opr. kancelářské a reprod. elektroniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 7.5.1997

Živnost č. 30 automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 29.1.2001

Živnost č. 31 Masérské služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 18.7.2000

Živnost č. 32 elektroinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 28.4.1997

Živnost č. 33 Síto a gumotisk,chemigrafie,stereotypie,galvanoplastika,ofs.tisk

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 7.5.1997

Živnost č. 34 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 28.4.1997

Živnost č. 35 revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.11.1992
Zánik oprávnění 5.5.1997

Živnost č. 36 výroba, mont., GO, rekonstrukce a revize vyhr. zdvih. zařízení dle oprávnění ITI Praha, pobočka Ostrava ev.č.649/12.10/92-ZZ-I, II,V,VI ze dne 30.12.1992

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.11.1992
Zánik oprávnění 5.5.1997

Živnost č. 37 vulkanizace

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.11.1992
Zánik oprávnění 30.4.1993

Živnost č. 38 Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.11.1992
Zánik oprávnění 8.2.2000

Živnost č. 39 Svářečské práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1992
Zánik oprávnění 9.2.2000

Živnost č. 40 Pronájem jiných dopravních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1992
Zánik oprávnění 28.4.2007

Živnost č. 41 Skladování

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1992
Zánik oprávnění 28.4.2007

Živnost č. 42 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 43 Provoz středních škol

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1992
Zánik oprávnění 15.10.1997

Živnost č. 44 Technická a ekonomická činnost kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 45 Ostatní vzdělávání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1992
Zánik oprávnění 28.4.2007

Živnost č. 46 Reklama, propagace a inzerce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1992
Zánik oprávnění 28.4.2007

Živnost č. 47 Pronájem movitostí a nemovitostí vč. služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 48 Technické testování a analýzy kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1992
Zánik oprávnění 28.4.2007

Živnost č. 49 Pronájem strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1992
Zánik oprávnění 28.4.2007

Živnost č. 50 Mezinárodní zasílatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1992
Zánik oprávnění 9.2.2000

Živnost č. 51 Vedlejší činnost v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1992
Zánik oprávnění 28.5.2008

Živnost č. 52 Pronájem motorových vozidel a dopravních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1992
Zánik oprávnění 28.4.2007

Živnost č. 53 Čalounictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.11.1992
Zánik oprávnění 9.2.2000

Živnost č. 54 výroba a opravy motorových dopravních prostředků

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.1992
Zánik oprávnění 6.5.1997

Živnost č. 55 montáž a opr. měřicí a regulační techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.1992
Zánik oprávnění 7.5.1997

Živnost č. 56 Opravy ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.11.1992
Zánik oprávnění 8.2.2000

Živnost č. 57 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.1992
Zánik oprávnění 27.8.2005

Živnost č. 58 Směnárenská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 27.8.2005

Živnost č. 59 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 27.10.2000

Živnost č. 60 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 9.2.2000

Živnost č. 61 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 2.4.2001

Živnost č. 62 Taxislužba

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 3.9.1993

Živnost č. 63 Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel, hotel garní, motel, botel zařazených do tř. ** a výše a v kategoriích pension, chat. osada, kemp zařazených do tř. ***, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 9.10.1996

Živnost č. 64 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 28.4.2007

Živnost č. 65 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 3.9.1993

Živnost č. 66 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1993
Zánik oprávnění 14.11.1996

Živnost č. 67 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.3.1993
Zánik oprávnění 8.2.2000

Živnost č. 68 silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.3.1993
Zánik oprávnění 20.3.1997

Živnost č. 69 Silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní veřejná linková osobní doprava - vnitrostátní zvláštní linková osobní doprava - vnitrostátní osobní příležitostná doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.3.1993
Zánik oprávnění 18.5.2004

Živnost č. 70 podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.1993
Zánik oprávnění 15.9.1996

Živnost č. 71 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.1993
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 72 Podnikání v oblasti nakládání s odpady (mimo nebezpečné)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 73 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.1994
Zánik oprávnění 27.8.2003

Živnost č. 74 Celní deklarant

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.1994
Zánik oprávnění 18.7.2000

Živnost č. 75 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.5.1994
Zánik oprávnění 10.4.1996

Živnost č. 76 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.5.1994
Zánik oprávnění 27.8.2005

Živnost č. 77 Turistické noclehárny a chaty kromě příloh z. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.1994
Zánik oprávnění 28.4.2007

Živnost č. 78 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1994
Zánik oprávnění 8.2.2000

Živnost č. 79 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv vespotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1994
Zánik oprávnění 16.5.2000

Živnost č. 80 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou provozování čerpacích stanic a výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1994
Zánik oprávnění 28.5.2008

Živnost č. 81 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1994
Zánik oprávnění 28.5.2008

Živnost č. 82 Psychologické poradenství a diagnostika

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1996
Zánik oprávnění 28.5.2004

Živnost č. 83 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.2.1999
Zánik oprávnění 15.5.2000

Živnost č. 84 Inženýrská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.3.1999
Zánik oprávnění 28.5.2008

Živnost č. 85 Zprostředkovatelská činnost v ekonomické oblasti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 86 Aktivní řízení majetkových účastí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 87 Účetní, finanční, ekonomické a organizační poradenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1999
Zánik oprávnění 15.5.2000

Živnost č. 88 Poradenství v oblasti řízení jakosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1999
Zánik oprávnění 3.5.2000

Živnost č. 89 Finanční, ekonomické a organizační poradenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 90 Leasing spojený s financováním

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.5.1999
Zánik oprávnění 28.4.2007

Živnost č. 91 Poskytování služeb a informací cestujícím v osobní autobusové dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.6.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 92 Poradenství v oblasti ekologie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 93 Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.10.2000
Zánik oprávnění 28.5.2008

Živnost č. 94 Montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.10.2000
Zánik oprávnění 28.5.2008

Živnost č. 95 Činnost technických poradců v oblasti ekologie, metrologie a požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.12.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 96 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.12.2000
Zánik oprávnění 28.4.2007

Živnost č. 97 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob - péče o spisový materiál

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.3.2001
Zánik oprávnění 12.10.2005

Živnost č. 98 Projektování jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.1.2005
Zánik oprávnění 28.5.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ČSAD Ostrava a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Lumír Pracný
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Vrátný
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Nemrava

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ČSAD Ostrava a.s.

IČO: 45192057
Firma: ČSAD Ostrava a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Moravská Ostrava a Přívoz
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo ČSAD Ostrava a.s.

Sídlo: Vítkovická 3083/1, Ostrava 702 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Činnosti vedení podniků
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image