Firma ČSAD Kutná Hora a.s. IČO 46356843


ČSAD Kutná Hora a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ČSAD Kutná Hora a.s. (46356843) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pod Nádražím 1204/6, Čáslav 286 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. ČSAD Kutná Hora a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o ČSAD Kutná Hora a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ČSAD Kutná Hora a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ČSAD Kutná Hora a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ČSAD Kutná Hora a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ČSAD Kutná Hora a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2354
IČO (identifikační číslo osoby) 46356843
Jméno ČSAD Kutná Hora a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
Společnost ČSAD Kutná Hora a.s., se sídlem Pod Nádražím 1204/6, Čáslav, PSČ 286 01, IČ 46356843, se rozdělila odštěpením sloučením a v souladu s projektem rozdělení odštěpením sloučením ze dne 20.3.2017 přešla část jejího jmění specifikovaná v projektu na společnost CENTRUM BUS Čáslav s.r.o., se sídlem Pod Nádražím 1204/6, Čáslav, PSČ 286 01, IČ 04616219. 25.4.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 16.6.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 16.6.2014 - 24.11.2015
Usnesení z mimořádné valné hromady konané dne 4.5.2012. Valná hromada schválila: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavnim akcionářem spolecnosti CSAD Kutna Hora a.s., IC: 46356843, se sídlem Čáslav, Pod nádražím č. p. 1204, okres Kutna Hora, PSC 286 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2354 (dá le též "Společnost"),ve smyslu ustanoveni § 183i odst.l obchodního zákoníku, tj. osobou, která vlastni ve Společnosti účastnické cenné papíry a) jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu společnosti, s nimž jsou spojena hlas ovací práva, a b) s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve společnosti, je společnost CSAD BUS Chrudim a.s., IC: 60108835, se sídlem Chrudim, Na ostrove 177, PSC 537 01, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci K rálové oddíl B, vložka 1 020 (dále též "Hlavni akcionář"), jez vlastni účastnické cenné papíry Společnosti, a) jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 92,17996 % základního kapitálu Společnosti, s nimž jsou spojena hlasovací práva, a b) s nimiž je spojen 92,17996 % podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, konkrétně pak tyto hromadné akcie: -hromadná akcie, která prezentuje celkem 3439 akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,-Kč č.I-3439, -hromadná akcie, která prezentuje celkem 2 akcie n a majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,-Kč č. 3442-3443, -hromadná akcie, která prezentuje celkem 16931 akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,-Kč č. 3444-20374, -hromadná akcie, která prezentuje celkem 2755 akcií na majitele o jmen ovité hodnotě jedné akcie 300,-Kč č. 20377-23131, -hromadná akcie, která prezentuje celkem 1846 akcii na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,-Kč č. 23132-24977, -hromadná akcie, která prezentuje celkem 37000 akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,-Kč č. 24980-61979, -hromadná akcie, která prezentuje celkem 996 akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,-Kč č. 62407-63402, -hromaděna akcie, která prezentuje celkem 34 akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,- Kč č. 63580-63613, -hromadná akcie, která prezentuje celkem 170 akcii na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,-Kč č. 64465-64634, -hromadná akcie, která prezentuje celkem 170 akcii na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,-Kč č. 64652-64821, -hromadná akcie, která prezentuje celkem 17 akcii na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,-Kč č. 68207-68223, -hromadná akcie, která prezentuje celkem 34 akcii na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,-Kč č. 68722-68755. 2. Předbod všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násI. obchodního zákoníku, ze všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví Hlavního akcionáře, tj. 5378 ks akcii na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 300,-Kč, přejdou za podmíne k uvedených v Est. § 183i a násl. obchodního zákoníku na Hlavního akcionáře. Uplynutím jednoho měsíce od zveřejněni zápisu tohoto usneseni do obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k akciím menšinových akcionárů Společnosti na Hlavního akcionáře, společnost ČSAD BUS Chrudim a.s., IC: 60108835, se sídlem Chrudim, Na ostrove 177, PSC 537 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1020. 3. Vyši protiplnění, lhůtu pro poskytnuti protiplnění Hlavní akcionář poskytne menšinovým akcionářům Společnosti za jimi vlastněné akcie Společnosti protiplnění ve výši 173,-Kč za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 300,Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem por. č. ZU 3335-15112012 ze dne 5. 3. 2012, vypracovaným společností ZNALCI A ODHADCI -znalecky ustav, spol. s r.o., IC: 255 77298, se sídlem Brmo, Foltýnova16, PSC 635 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajský m soudem v Brně oddíl C vložka 35070, (dále jen "znalec"), podle kterého ryse protiplnění za jednu akcii na majitele ve jmenovité hodnotě 300,-Kč společnosti ČSAD Kutna Hora a.s., IC: 46356843, se sídlem Čáslav, Pod nádražím č. p. 1204, okres Kutna Hora, PSC 286 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2354, činí 173,-Kč, slovy: jednostosedmdesattři koruny české. Dosavadní vlastnici akcii je předloží Společnosti do 30 dnu po přechodu vlastnického práva, a to v sídle Společnosti v pracovní dny od 8:00 hod. do 11 :00 hod. Akcie, které nebudou předloženy do jednoho měsíce, pripadně v dodatečné lhůtě určené Společnost í podle § 1831 odst. 6 obchodního zákoníku, prohlásí představenstvo Společnosti za neplatné postupem podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Dosavadním vlastníkům akcii vzniká právo na zaplaceni protiplnění jejich předaním Společnosti podle § 1831 o dst. 5 a 6 obchodního zákoníku a úroku ve výši obvyklých úroku podle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře. Hlavni akcionář poskytne oprávněným osobám pr otiplnění, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od předání akcií Společnosti. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti Hlavni akcionář pověřil LBBW Bank CZ a.s., IČ: 14893649, se sídlem Praha 5, Vítězná 11126, PS C 150 00, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 476. 17.5.2012
Řádná valná hromada, konané dne 31.3.2004, rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek: S ohledem na výši ztrát, které společnost dosáhla v hospodaření v předchozích letech a kalendářním roce 2003, se za účelem plnění povinnosti, která společnosti vyplývá z ustanovení § 193 odst. 1 obchodního zákoníku, snižuje základní kapitál společnosti o  částku 48 140 400,- Kč, tedy z 68 772 000,- Kč na 20 631 600,- Kč, a to snížením jmenovité hodnoty každé akcie společnosti o 700,- Kč, s výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Částka snížení bude užita k úhradě ztrát společnosti. Lhůta k předložení akcií činí 90 dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7.5.2004 - 11.12.2004
Akciová společnost byla založena podle par. 172 zák.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32. 1.1.1994
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 26.8.1993 bylo zároveň rozhodnuto o založení společnosti, schválení jejích stanov a jmenování členů představentva a dozorčí rady. 1.1.1994
Zakladatel vložil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku ČSAD Kutná Hora s.p.. 1.1.1994

Aktuální kontaktní údaje ČSAD Kutná Hora a.s.

Kapitál ČSAD Kutná Hora a.s.

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.4.2017
zakladni jmění 20 631 600 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.12.2004 - 25.4.2017
zakladni jmění 68 772 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 11.12.2004

Akcie ČSAD Kutná Hora a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 25.4.2017
Kmenové akcie na jméno 300 Kč 68 772 4.7.2014 - 25.4.2017
Kmenové akcie na majitele 300 Kč 68 772 11.12.2004 - 4.7.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 68 772 1.1.1994 - 11.12.2004

Sídlo ČSAD Kutná Hora a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Pod Nádražím 1204/6 , Čáslav 286 01 16.6.2014
Adresa Pod Nádražím 1204/6 , Čáslav 286 01 7.6.2002 - 16.6.2014
Adresa Nad Rezkovcem 1114/2 , Čáslav 286 01 18.3.1998 - 7.6.2002
Adresa Čáslavská 28 , 284 20 Kutná Hora Česká republika
1.1.1994 - 18.3.1998

Předmět podnikání ČSAD Kutná Hora a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 16.6.2014
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 15.10.1997 - 16.6.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (nevztahuje se na nákup a prodej zboží uvedený v příloze l, 2 a 3 zák.č. 455/1991 Sb.) 15.10.1997 - 16.6.2014
práce se stavebními stroji 30.9.1997 - 7.6.2002
vedení účetnictví 30.9.1997 - 7.6.2002
hostinská činnost 30.9.1997 - 7.6.2002
provozování cestovní kanceláře 30.9.1997 - 7.6.2002
ubytovací činnost 30.9.1997 - 7.6.2002
obchodní činnost - prodej náhradních dílů, autopříslušenství, vozidel, pohon.hmot 1.1.1994 - 15.10.1997
silniční motorová doprava 1.1.1994 - 7.6.2002
vnitrostátní zasilatelství 1.1.1994 - 7.6.2002
provozování cestovní kanceláře 1.1.1994 - 7.6.2002
opravy motorových vozidel 1.1.1994 - 7.6.2002
zámečnictví 1.1.1994 - 7.6.2002
pronájem motorových vozidel 1.1.1994 - 16.6.2014
reklamní činnost 1.1.1994 - 16.6.2014

vedení firmy ČSAD Kutná Hora a.s.

Statutární orgán ČSAD Kutná Hora a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje navenek statutární ředitel samostatně. 24.11.2015
Společnost zastupuje navenek jediný člen představenstva. 16.6.2014 - 24.11.2015
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jednají navenek samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Má-li společnost jediného akcionáře, jedná jménem společnosti představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. 15.7.2013 - 16.6.2014
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jednají navenk samostatně předseda představenstsva nebo místopředseda představenstva. 15.10.1997 - 15.7.2013
Způsob jednání za společnost : Jménem společnosti jsou oprávněni jednat samostatně předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva. 30.9.1997 - 15.10.1997
Způsob jednání za společnost : - společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, za něhož jedná ve všech věcech samostatně předseda představenstva, který může zmocnit k zastupování společnosti, po projednání v představenstvu, zbývající členy představenstva nebo zaměstnance společnosti. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď podepisují společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva, nebo člen představenstva po projednání v představenstvu nebo zaměstnanec společnosti na základě pověření předsedou představenstva , a to tak že připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka. 29.2.1996 - 30.9.1997
Způsob jednání za společnost : - společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď podepisují společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, a to tak, že připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka. 1.1.1994 - 29.2.1996
statutární ředitel Ing. Jaromír Paula 24.11.2015
Vznik funkce 24.11.2015
Adresa: Břízová 1958 , Čáslav 286 01
člen představenstva Ing. František Nešpor 1.1.1994 - 29.2.1996
Adresa: Vilémovice 29,Červené Janovice Česká republika
člen představenstva Jaromír Krátký 1.1.1994 - 29.2.1996
Adresa: V zahrádkách 280 , Kutná Hora Česká republika
člen představenstva Bohuslav Březina 1.1.1994 - 29.2.1996
Adresa: Školská 190 , Vrdy 285 71
člen představenstva Ondřej Bik 29.2.1996 - 30.9.1997
Adresa: Na Široké 2382/29 , Ostrava 702 00
předseda představensstva Bohuslav Březina 29.2.1996 - 30.9.1997
Adresa: Školská 190 , Vrdy 285 71
místopředseda přestavenstva Alena Voráčková 29.2.1996 - 30.9.1997
Adresa: Na Nábřeží 19 , 736 01 Havířov Česká republika
člen představensstva Bohuslav Březina 30.9.1997 - 30.9.1997
Adresa: Školská 190 , Vrdy 285 71
člen přestavenstva Alena Voráčková 30.9.1997 - 15.10.1997
Adresa: Na Nábřeží 19 , 736 01 Havířov Česká republika
Předseda představenstva Ing. Ivo Sich 30.9.1997 - 12.7.1999
Adresa: Paskovská 557/23 , Ostrava 720 00
člen představenstva Ing. Roman Kožený 15.10.1997 - 7.6.2002
Zánik funkce 9.10.2001
Adresa: Zahradní 379 , Žleby 285 61
Předseda představenstva Ing. Božena Hrabcová 12.7.1999 - 7.6.2002
Zánik funkce 9.10.2001
Adresa: Petra Křičky 2709 , Ostrava, Moravská Ostrava Česká republika
místopředseda představenstva Bohuslav Březina 30.9.1997 - 2.10.2002
Zánik funkce 20.6.2002
Adresa: Školská 190 , Vrdy 285 71
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Kudra 7.6.2002 - 2.10.2002
Vznik funkce 9.10.2001
Adresa: Nerudova 2118 , 741 01 Nový Jičín Česká republika
člen představenstva Zdeněk Bartoň 7.6.2002 - 5.4.2005
Vznik funkce 9.10.2001
Zánik funkce 15.12.2004
Adresa: 201 , Veřovice 742 73
místopředseda představenstva Jaromír Paula 2.10.2002 - 5.4.2005
Adresa: 434 , Golčův Jeníkov Česká republika
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Kudra 2.10.2002 - 5.4.2005
Vznik funkce 9.10.2001
Zánik funkce 15.12.2004
Adresa: Nerudova 270/18 , Nový Jičín 741 01
předseda představenstva Ing. Jiří Böhm 5.4.2005 - 5.8.2008
Zánik členství 24.6.2008
Vznik funkce 15.12.2004
Zánik funkce 17.4.2008
Adresa: Na Pankráci 1144/103 , Praha 140 00
místopředseda představenstva František Sigmund 5.4.2005 - 5.8.2008
Zánik členství 24.6.2008
Vznik funkce 15.12.2004
Zánik funkce 24.6.2008
Adresa: Školní 115 , Hustopeče nad Bečvou 753 66
člen představenstva Jaromír Paula 5.4.2005 - 5.8.2008
Zánik členství 24.6.2008
Vznik funkce 15.12.2004
Zánik funkce 24.6.2008
Adresa: 434 , Golčův Jeníkov Česká republika
člen představenstva Jaromír Paula 5.8.2008 - 5.8.2008
Vznik členství 24.6.2008
Vznik funkce 24.6.2008
Adresa: 17. listopadu 118 , Kutná Hora 284 01
člen představenstva Ing. Václav Třeštík 5.8.2008 - 28.8.2012
Vznik členství 24.6.2008
Zánik členství 13.8.2012
Adresa: Vinohradská 3216/163 , Praha 100 00
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Paula 5.8.2008 - 16.1.2013
Vznik členství 24.6.2008
Zánik členství 24.6.2013
Vznik funkce 24.6.2008
Zánik funkce 24.6.2013
Adresa: 17. listopadu 118 , Kutná Hora 284 01
předseda představenstva František Sigmund 5.8.2008 - 15.7.2013
Vznik členství 24.6.2008
Zánik členství 24.6.2013
Vznik funkce 24.6.2008
Zánik funkce 24.6.2013
Adresa: Školní 115 , Hustopeče nad Bečvou 753 66
člen představenstva Mgr. Marián Wala 28.8.2012 - 15.7.2013
Vznik členství 13.8.2012
Zánik členství 24.6.2013
Adresa: Krátká 183 , Podolanka 250 73
místopředseda představenstva Jaromír Paula 16.1.2013 - 15.7.2013
Vznik členství 24.6.2008
Zánik členství 24.6.2013
Vznik funkce 24.6.2008
Zánik funkce 24.6.2013
Adresa: Břízová 1958 , Čáslav 286 01
člen Jaromír Paula 15.7.2013 - 24.11.2015
Vznik členství 24.6.2013
Zánik členství 24.11.2015
Adresa: Břízová 1958 , Čáslav 286 01

Dozorčí rada ČSAD Kutná Hora a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Miluše Křivánková 1.1.1994 - 29.2.1996
Adresa: Svobodná Ves 46 , Žehušice Česká republika
člen dozorčí rady Marta Holcová 1.1.1994 - 29.2.1996
Adresa: Třebešice 81, Čáslav Česká republika
člen dozorčí rady Josef Brabec 1.1.1994 - 29.2.1996
Adresa: Nad Parkem 748 , Uhlířské Janovice 285 04
člen dozorčí rady Miluše Křivánková 29.2.1996 - 30.9.1997
Adresa: Svobodná Ves 46 , Žehušice Česká republika
předseda Ing. Hana Sazovská 29.2.1996 - 30.9.1997
Adresa: Dolní 438 , 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká republika
místopředseda Ing. František Nešpor 29.2.1996 - 30.9.1997
Adresa: 29 , Červené Janovice 286 01
předseda doc.Ing. Petr Wolf CSc. 30.9.1997 - 15.10.1997
Adresa: Závišova 1031/4 , Ostrava 709 00
člen Ing. Aleš Klos 30.9.1997 - 15.10.1997
Adresa: Na příčnici 237 , Vratimov Česká republika
předseda Ing. Božena Hrabcová 15.10.1997 - 12.7.1999
Adresa: Petra Křičky 27094 , 702 00 Ostrava Česká republika
člen RNDr. Ivo Šanc 15.10.1997 - 23.8.2000
Adresa: Táborská 211/18 , Kutná Hora 284 01
předseda Ing. Milan Hubáček 12.7.1999 - 27.3.2002
Zánik funkce 30.11.2000
Adresa: Ahepjukova 2804 , Ostrava, Moravská Ostrava Česká republika
předseda Ing. Jaroslav Kudra 27.3.2002 - 27.3.2002
Vznik funkce 25.6.2001
Zánik funkce 9.10.2001
Adresa: Nerudova 2118 , 741 01 Nový Jičín Česká republika
člen Antonín Blažek 30.9.1997 - 2.10.2002
Zánik funkce 20.6.2002
Adresa: 147 , Močovice 286 01
předseda Ing. Božena Hrabcová 27.3.2002 - 2.10.2002
Vznik funkce 9.10.2001
Adresa: Petra Křičky 2709/4 , Ostrava 702 00
člen Ing. Jindřich Bartoň 23.8.2000 - 9.9.2003
Zánik členství 23.6.2003
Adresa: Opletalova 132 , Kutná Hora 284 01
člen Ing. Božena Hrabcová 2.10.2002 - 9.9.2003
Zánik členství 23.6.2003
Adresa: Petra Křičky 2709/4 , Ostrava 702 00
předseda Ing. Martin Coufal 2.10.2002 - 5.4.2005
Vznik funkce 20.6.2002
Zánik funkce 15.12.2004
Adresa: Otakara Jeremiáše 1978/20 , Ostrava 708 00
předseda Ing. Luboš Cekr 5.4.2005 - 4.12.2006
Vznik funkce 15.12.2004
Adresa: Čsl. armády 2078/5 , Šumperk 787 01
člen Ladislav Hoffmann 9.9.2003 - 5.8.2008
Vznik členství 23.6.2003
Zánik členství 23.6.2008
Adresa: Břevnická 1588 , Chotěboř 583 01
člen Ivo Šalátek 9.9.2003 - 5.8.2008
Vznik členství 23.6.2003
Zánik členství 23.6.2008
Adresa: Nádražní 307/15 , Kutná Hora 284 01
předseda Ing. Luboš Cekr 4.12.2006 - 5.8.2008
Zánik členství 24.6.2008
Vznik funkce 15.12.2004
Zánik funkce 24.6.2008
Adresa: Gen. Krátkého 1658/58 , Šumperk 787 01
člen dozorčí rady Hana Procházková 5.8.2008 - 20.3.2009
Vznik členství 24.6.2008
Zánik členství 28.2.2009
Adresa: 25 , Zbraslavice 284 01
člen dozorčí rady Bohunka Čechovská 20.3.2009 - 22.7.2009
Vznik členství 1.3.2009
Zánik členství 23.6.2009
Adresa: Výškovická 2538/106 , Ostrava 700 30
předseda Ing. Luboš Cekr 5.8.2008 - 15.7.2013
Vznik členství 24.6.2008
Zánik členství 24.6.2013
Vznik funkce 17.7.2008
Zánik funkce 24.6.2013
Adresa: Gen. Krátkého 1658/58 , Šumperk 787 01
člen dozorčí rady Vladimír Krčil 5.8.2008 - 15.7.2013
Vznik členství 24.6.2008
Zánik členství 24.6.2013
Adresa: Marie Majerové 874 , Ledeč nad Sázavou 584 01
člen dozorčí rady Bohunka Čechovská 22.7.2009 - 15.7.2013
Vznik členství 23.6.2009
Zánik členství 24.6.2013
Adresa: Výškovická 2538/106 , Ostrava 700 30
člen Marián Wala 15.7.2013 - 25.2.2015
Vznik členství 24.6.2013
Adresa: Krátká 183 , Podolanka 250 73
předseda František Sigmund 15.7.2013 - 24.11.2015
Vznik členství 24.6.2013
Zánik členství 24.11.2015
Vznik funkce 24.6.2013
Zánik funkce 24.11.2015
Adresa: Školní 115 , Hustopeče nad Bečvou 753 66
člen Vladimír Krčil 15.7.2013 - 24.11.2015
Vznik členství 24.6.2013
Zánik členství 24.11.2015
Adresa: Marie Majerové 874 , Ledeč nad Sázavou 584 01
člen Marián Wala 25.2.2015 - 24.11.2015
Vznik členství 24.6.2013
Zánik členství 24.11.2015
Adresa: Ke Kapličce 184 , Podolanka 250 73

Sbírka Listin ČSAD Kutná Hora a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2354/SL 41 notářský zápis [NZ 914/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.11.2015 24.11.2015 8
B 2354/SL 40 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 19.3.2015 20.3.2015 12
B 2354/SL 38 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 10.6.2014 20.6.2014 13
B 2354/SL 37 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 27.9.2013 16.10.2013 12
B 2354/SL 36 notářský zápis NZ 433/203 Městský soud v Praze 24.6.2013 11.7.2013 19.7.2013 4
B 2354/SL 35 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 13.8.2012 29.8.2012 30.8.2012 2
B 2354/SL 34 účetní závěrka r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 10.5.2012 21.5.2012 66
B 2354/SL 33 notářský zápis NZ 374/2012 Městský soud v Praze 4.5.2012 10.5.2012 21.5.2012 65
B 2354/SL 32 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.12.2004 24.1.2012 26.1.2012 13
B 2354/SL 31 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 26.7.2011 1.8.2011 1
B 2354/SL 30 účetní závěrka r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 26.7.2011 1.8.2011 12
B 2354/SL 29 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 21.7.2010 26.7.2010 1
B 2354/SL 27 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 9.7.2009 4.8.2009 1
B 2354/SL 26 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 23.6.2009 4.8.2009 7
B 2354/SL 25 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 13.7.2009 21.7.2009 12
B 2354/SL 24 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2008 Městský soud v Praze 31.3.2009 13.7.2009 21.7.2009 1
B 2354/SL 23 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 24.6.2008 30.7.2008 30.7.2008 31
B 2354/SL 22 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za r.2007 Městský soud v Praze 31.3.2008 30.7.2008 30.7.2008 1
B 2354/SL 21 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 30.7.2008 30.7.2008 12
B 2354/SL 20 ostatní zpráva představenstva Městský soud v Praze 26.6.2007 25.7.2007 26.7.2007 2
B 2354/SL 19 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 25.7.2007 26.7.2007 1
B 2354/SL 18 účetní závěrka za rok 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 25.7.2007 26.7.2007 12
B 2354/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+VH/26.6.06 Městský soud v Praze 31.12.2005 17.7.2006 20.7.2006 0
B 2354/SL 16 výroční zpráva za rok 2004 Městský soud v Praze 18.7.2005 20.7.2005 0
B 2354/SL 15 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 22.6.2005 18.7.2005 20.7.2005 0
B 2354/SL 14 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 26.4.2005 0
B 2354/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2003+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 20.4.2004 23.4.2004 25
B 2354/SL 12 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 31.3.2004 20.4.2004 23.4.2004 6
B 2354/SL 10 výroční zpráva za rok 2002 2x Městský soud v Praze 5.8.2003 25.8.2003 0
B 2354/SL 11 podpisové vzory + zápis z Vh Městský soud v Praze 23.6.2003 7.8.2003 0
B 2354/SL 9 výroční zpráva za rok 2000 a 2001 Městský soud v Praze 8.11.2002 27.11.2002 0
B 2354/SL 8 podpisové vzory Městský soud v Praze 5.8.2002 14.10.2002 0
B 2354/SL 7 ostatní odstoupení /ing.Hubáček/ Městský soud v Praze 22.11.2000 16.8.2002 0
B 2354/SL 6 ostatní -zápis zased.představenstva+DR Městský soud v Praze 9.10.2001 16.8.2002 0
B 2354/SL 5 ostatní -zápis mimořádné VH Městský soud v Praze 9.10.2001 16.8.2002 0
B 2354/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti -přílohy Městský soud v Praze 25.6.2001 16.8.2002 0
B 2354/SL 2 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.1.1998 19.2.1998 0
B 2354/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.6.1997 29.1.1998 0
B 2354/SL 3 účetní závěrka r.1996,1999 Městský soud v Praze 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ČSAD Kutná Hora a.s.

IČO (identifikační číslo) 46356843
Jméno ČSAD Kutná Hora a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Čáslav
Vznik první živnosti: 28.9.1992
Celkový počet živností: 23
Aktivních živností: 1

Sídlo ČSAD Kutná Hora a.s.

Živnosti a provozovny ČSAD Kutná Hora a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.12.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Pod Nádražím 1204/6, Čáslav 286 01
Identifikační číslo provozovny 1006861556
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 14.12.1994

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 10.3.2001

Živnost č. 3 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 10.3.2001

Živnost č. 4 PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.1992
Zánik oprávnění 20.6.1994

Živnost č. 5 SILNIČNÍ MOTOROVÁ DOPRAVA

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.3.1993
Zánik oprávnění 16.9.1996
Konec oprávnění 31.1.1995

Živnost č. 6 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1994
Zánik oprávnění 31.1.2001

Živnost č. 7 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.2.1995
Zánik oprávnění 15.3.2001

Živnost č. 9 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.2.1995
Zánik oprávnění 16.9.1996
Konec oprávnění 31.1.1998

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.2.1995
Zánik oprávnění 15.3.2001

Živnost č. 11 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.1995
Zánik oprávnění 21.2.2001

Živnost č. 12 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.2.1995
Zánik oprávnění 21.2.2001

Živnost č. 13 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Reklamní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Upozornění: Nevztahuje se na nákup a prodej zboží uvedený v příl.č.1,2,3 zák.455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.4.1996
Zánik oprávnění 10.3.2001

Živnost č. 17 Práce se stavebními stroji

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1996
Zánik oprávnění 21.2.2001

Živnost č. 18 Ubytovací činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1996
Zánik oprávnění 21.2.2001

Živnost č. 19 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1996
Zánik oprávnění 22.3.2001

Živnost č. 20 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1996
Zánik oprávnění 19.2.2001

Živnost č. 21 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.5.1996
Zánik oprávnění 16.3.2001

Živnost č. 22 Školení řidičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1997
Zánik oprávnění 27.5.1998

Živnost č. 23 Spediční činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.4.2000
Zánik oprávnění 21.2.2001
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ČSAD Kutná Hora a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jaromír Paula

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ČSAD Kutná Hora a.s.

IČO: 46356843
Firma: ČSAD Kutná Hora a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kutná Hora
Základní územní jednotka: Čáslav
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1994

Sídlo ČSAD Kutná Hora a.s.

Sídlo: Pod Nádražím 1204/6, Čáslav 286 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing motorových vozidel, kromě motocyklů
tracking image