Firma ČSAD Benešov s.r.o. IČO 60193441


ČSAD Benešov s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ČSAD Benešov s.r.o. (60193441) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Blanická 960, 258 01 Vlašim Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. ČSAD Benešov s.r.o. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ČSAD Benešov s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ČSAD Benešov s.r.o. na Justice.cz
Detailní informace o ČSAD Benešov s.r.o. na rzp.cz

Výpis dat pro ČSAD Benešov s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ČSAD Benešov s.r.o.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka C 270430
IČO (identifikační číslo osoby) 60193441
Jméno ČSAD Benešov s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.1.1994
Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 31.1.2017 v souladu § 21 zákona o přeměnách obchodních společností a družstev byla schválena změna právní formy společnosti ČSAD Benešov a.s. z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným. 1.2.2017
Valná hromada rozhodla dne 2.6.2015 takto:a) určuje a osvědčuje na základě předložených akcií emitovaných společností ČSAD Benešov a.s., předloženého opisu části (výpisu ze) seznamu akcionářů ke dni 26.03.2015 a opisu části (výpisu ze) seznamu akcionářů k dnešnímu dni, že společnost ICOM transport a.s. (dále také jako hlavní akcionář), se sídlem Jihlava, Jiráskova 1424/78, PSČ 587 32, IČ: 46346040, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 716, je k dnešnímu dni hlavním akcionářem společnosti ČSAD Benešov a.s., který vlastní 55 395 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000 Kč emitovaných společností ČSAD Benešov a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,26 % (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) základního kapitálu společnosti ČSAD Benešov a.s., na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen 96,26% (zaokrouhleno na dvě desetinná místa) podíl na hlasovacích právech ve společnosti ČSAD Benešov a.s., a tedy že společnost ICOM transport a.s. je ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích osobou oprávněnou požadovat, aby představenstvo společnosti ČSAD Benešov a.s. svolalo valnou hromadu a předložilo jí k rozhodnutí návrh na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře, b) rozhoduje o přechodu a schvaluje přechod všech ostatních akcií emitovaných společností ČSAD Benešov a.s., tj. 2 153 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000 Kč emitovaných společností ČSAD Benešov a.s. a nacházejících se ve vlastnictví osob odlišných od hlavního akcionáře (dále tyto akcie také jako Akcie), na hlavního akcionáře, a to za podmínek stanovených ustanoveními § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, přičemž vlastnické právo k Akciím přejde na hlavního akcionáře v souladu s ustanovením § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, c) na základě předloženého znaleckého posudku č. A 156/2014 vypracovaného znaleckým ústavem PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o., IČ: 25094921, se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii činí částku 269,- Kč (slovy: dvě sta šedesát devět korun českých), d) určuje, že protiplnění - včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva počítaných za dobu ode dne přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře - bude osobám oprávněným dle § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích pověřenou osobou Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, poskytnuto bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi dnů po splnění podmínek podle ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (tj. od předání Akcií společnosti ČSAD Benešov a.s.), e) určuje, že pověřená osoba Roklen360 a.s., IČ: 60732075, se sídlem Václavské náměstí 838/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, 12.6.2015 - 1.2.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 9.12.2014
Základní jmění společnosti činí 57.548.000,-Kč ( slovy:padesátsedmmiliónůpětsetčtyřicetosmtisíc korun českých). Zaklada-tel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuČSAD Benešov s.p. 1.1.1994 - 1.2.2017
Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodníhozákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národníhomajetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42 nakterý přešel majetek státního podniku ČSAD Benešov s.p. ve smyslupar. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetkustátu na jiné osoby. 1.1.1994 - 1.2.2017
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisuze dne 18.11.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov ajmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.1.1994 - 1.2.2017

Aktuální kontaktní údaje ČSAD Benešov s.r.o.

Kapitál ČSAD Benešov s.r.o.

zakladni jmění 3 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.2.2017
zakladni jmění 57 548 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 1.2.2017

Sídlo ČSAD Benešov s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa Blanická 960 , 258 01 Vlašim Česká republika
Blanická 960, 258 01 Vlašim
1.2.2017
Adresa Blanická 960 , 258 01 Vlašim Česká republika
Vlašim, Blanická 960, PSČ 25801
5.9.2003 - 1.2.2017
Adresa Červené vršky 578 , 256 66 Benešov Česká republika
Benešov, Červené vršky 578/2, PSČ 25666
8.8.2002 - 5.9.2003
Adresa Červené vršky 578 , Benešov Česká republika
Benešov, Červené vršky 578
1.1.1994 - 8.8.2002

Předmět podnikání ČSAD Benešov s.r.o.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.2.2017
zpracování gumárenských směsí 1.2.2017
silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče; - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 1.2.2017
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 25.1.2013 - 1.2.2017
Zpracování gumárenských směsí 30.9.2009 - 1.2.2017
Silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zvláštní linková, - mezinárodní linková, - mezinárodní kyvadlová 30.9.2009 - 25.1.2013
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.4.2009 - 1.2.2017
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zvláštní linková, - mezinárodní linková, - mezinárodní kyvadlová, - 8.4.2009 - 30.9.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 17.10.2007
opravy silničních vozidel 8.8.2002
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 8.8.2002
podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných vrozsahu § 25 ŽZ 8.8.2002 - 8.4.2009
Silniční motorová doprava osobní 27.2.1998 - 30.9.2009
Silniční motorová doprava nákladní 27.2.1998 - 8.4.2009
Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 27.2.1998 - 8.4.2009
Podnikání v oblasti nakládání s odpady 27.2.1998 - 8.8.2002
opravy pryžových obručí 1.1.1994 - 30.9.2009
obchodní činnost 1.1.1994 - 8.4.2009
vnitrostátní zasilatelství 1.1.1994 - 8.4.2009
zahraniční zasilatelství 1.1.1994 - 8.4.2009
zprostředkovatelská reklamní činnost 1.1.1994 - 8.4.2009
silniční motorová doprava 1.1.1994 - 8.8.2002
provozování cestovní kanceláře 1.1.1994 - 8.8.2002
opravy motorových vozidel 1.1.1994 - 8.8.2002

vedení firmy ČSAD Benešov s.r.o.

Statutární orgán ČSAD Benešov s.r.o.

Platnost údajů od - do
jednatel Kateřina Kratochvílová 1.2.2017
Vznik funkce 1.2.2017
Adresa: Balbínova 206 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Balbínova 206/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2
jednatel Eva Kratochvílová MBA. 1.2.2017
Vznik funkce 1.2.2017
Adresa: Balbínova 206 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Balbínova 206/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2
člen Ing. František Neterda 1.1.1994 - 8.11.1995
Adresa: Neveklov 216 , 257 56 Neveklov Česká republika
Neveklov, Neveklov 216, PSČ 25756
člen Ing. Josef Pištěk 1.1.1994 - 8.11.1995
Adresa: Neumannova 2025 , Benešov Česká republika
Benešov, Neumannova 2025
člen Ing. Vilém Čechák 1.1.1994 - 8.11.1995
Adresa: Městečko 1 , Olbramovice Česká republika
Olbramovice, Městečko 1
předseda představenstva Ing. František Neterda 8.11.1995 - 8.11.1995
Adresa: Neveklov 216 , 257 56 Neveklov Česká republika
Neveklov, Neveklov 216, PSČ 25756
místopředseda představenstva Ing. Josef Pištěk 8.11.1995 - 8.11.1995
Adresa: Neumannova 2025 , Benešov Česká republika
Benešov, Neumannova 2025
člen představenstva Jaromír Horák 8.11.1995 - 8.11.1995
Adresa: Starojická Lhota 91 , Jičín Česká republika
Jičín, Starojická Lhota 91
místopředseda představenstva Ing. Josef Pištěk 8.11.1995 - 22.11.1995
Adresa: Neumannova 2025 , Benešov Česká republika
Benešov, Neumannova 2025
člen představenstva Jaromír Horák 8.11.1995 - 22.11.1995
Adresa: Starojická Lhota 91 , Jičín Česká republika
Jičín, Starojická Lhota 91
místopředseda představenstva Ing. Josef Pištěk 22.11.1995 - 22.11.1995
Adresa: Neumannova 2052 , Benešov Česká republika
Benešov, Neumannova 2052
člen představenstva Jaromír Horák 22.11.1995 - 22.11.1995
Adresa: Starojická Lhota 91 , Starý Jičín Česká republika
Starý Jičín, Starojická Lhota 91
předseda představenstva Ing. František Neterda 8.11.1995 - 27.2.1998
Adresa: Neveklov 216 , 257 56 Neveklov Česká republika
Neveklov, Neveklov 216, PSČ 25756
místopředseda představenstva Ing. Josef Pištěk 22.11.1995 - 27.2.1998
Adresa: Neumannova 2052 , Benešov Česká republika
Benešov, Neumannova 2052
člen představenstva Jaromír Horák 22.11.1995 - 27.2.1998
Adresa: Starojická Lhota 91 , Starý Jičín Česká republika
Starý Jičín, Starojická Lhota 91
člen představenstva Ing. Zdeněk Vašátko 27.2.1998 - 18.5.1999
Adresa: Bří. Sousedíků 1054 , 760 01 Zlín Česká republika
Zlín, Bří. Sousedíků 1054, PSČ 76001
předseda představenstva Ing. Stanislav Šobáň 27.2.1998 - 1.2.2000
Adresa: Bří Hlaviců 109 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Bří Hlaviců 109
člen představenstva František Zelenka 18.5.1999 - 28.7.2000
Adresa: 16 , 257 66 Křivsoudov Česká republika
Křivsoudov 16, okres Benešov, PSČ 25766
předseda představenstva Ing. Stanislav Šobáň 1.2.2000 - 28.7.2000
Adresa: Družstevní 1771 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Družstevní 1771
místopředseda představenstva JUDr. Ing. Zdeněk Zemek 27.2.1998 - 30.11.2000
Adresa: 1037 , 687 61 Vlčnov Česká republika
Vlčnov 1037, okres Uherské Hradiště, PSČ 68761
předseda představenstva František Zelenka 28.7.2000 - 30.11.2000
Adresa: 16 , 257 66 Křivsoudov Česká republika
Křivsoudov 16, okres Benešov, PSČ 25766
člen představenstva Ing. Stanislav Šobáň 28.7.2000 - 30.11.2000
Adresa: Družstevní 1771 , Vsetín Česká republika
Vsetín, Družstevní 1771
místopředseda představenstva Luboslav Ujčík 30.11.2000 - 8.8.2002
Zánik členství 25.3.2002
Zánik funkce 25.3.2002
Adresa: Březinova 78 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Březinova 78
předseda představenstva Zdeněk Kratochvíl 30.11.2000 - 5.9.2003
Vznik členství 25.3.2002
Zánik členství 12.5.2003
Vznik funkce 25.3.2002
Adresa: Hosov 38 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Hosov 38
člen představenstva Ing. Jan Varhaník 30.11.2000 - 5.9.2003
Vznik členství 25.3.2002
Zánik členství 12.5.2003
Adresa: Za Prachárnou 1 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Za Prachárnou 1
místopředseda představenstva Kateřina Kratochvílová 8.8.2002 - 5.9.2003
Vznik členství 25.3.2002
Zánik členství 12.5.2003
Vznik funkce 25.3.2002
Adresa: Wolkerova 39 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Wolkerova 39
předseda představenstva Kateřina Kratochvílová 5.9.2003 - 17.10.2007
Vznik členství 12.5.2003
Zánik členství 29.6.2007
Vznik funkce 12.5.2003
Zánik funkce 29.6.2007
Adresa: Wolkerova 39 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Wolkerova 39
místopředseda představenstva Eva Kratochvílová M.A. 5.9.2003 - 17.10.2007
Vznik členství 12.5.2003
Zánik členství 29.6.2007
Vznik funkce 12.5.2003
Zánik funkce 29.6.2007
Adresa: Hosov 38 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Hosov 38
člen představenstva Ing. Jan Varhaník 5.9.2003 - 17.10.2007
Vznik členství 12.5.2003
Zánik členství 29.6.2007
Adresa: Jeřabinová 15 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Jeřabinová 15
předseda představenstva Kateřina Kratochvílová 17.10.2007 - 9.10.2008
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 2.6.2008
Vznik funkce 29.6.2007
Zánik funkce 2.6.2008
Adresa: Balbínova 206 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Balbínova 206/16, PSČ 12000
místopředseda představenstva Eva Kratochvílová M.A. 17.10.2007 - 9.10.2008
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 2.6.2008
Vznik funkce 29.6.2007
Zánik funkce 2.6.2008
Adresa: Balbínova 206 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Balbínova 206/16, PSČ 12000
člen představenstva Jitka Týrová 17.10.2007 - 9.10.2008
Vznik členství 29.6.2007
Vznik funkce 2.6.2008
Adresa: Nezvalova 2011 , 276 01 Benešov Česká republika
Benešov, Nezvalova 2011, PSČ 27601
předseda představenstva Kateřina Kratochvílová 9.10.2008 - 30.9.2009
Vznik členství 2.6.2008
Zánik členství 12.6.2009
Vznik funkce 2.6.2008
Zánik funkce 12.6.2009
Adresa: Balbínova 206 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Balbínova 206/16, PSČ 12000
místopředseda představenstva Eva Kratochvílová M.A. 9.10.2008 - 30.9.2009
Vznik členství 2.6.2008
Zánik členství 12.6.2009
Vznik funkce 2.6.2008
Zánik funkce 12.6.2009
Adresa: Balbínova 206 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Balbínova 206/16, PSČ 12000
člen představenstva Zdeněk Kratochvíl 9.10.2008 - 30.9.2009
Vznik členství 2.6.2008
Zánik členství 12.6.2009
Zánik funkce 12.6.2009
Adresa: 586 01 Hosov 38 Česká republika
Hosov 38, PSČ 58601
člen představenstva Zdeněk Kratochvíl 30.9.2009 - 24.11.2009
Vznik členství 12.6.2009
Zánik členství 31.7.2009
Vznik funkce 12.6.2009
Zánik funkce 31.7.2009
Adresa: 586 01 Jihlava - Hosov 38 Česká republika
Jihlava - Hosov 38, PSČ 58601
předseda představenstva Kateřina Kratochvílová 30.9.2009 - 8.9.2010
Vznik členství 12.6.2009
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 12.6.2009
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Balbínova 206 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Balbínova 206/16, PSČ 12000
místopředseda představenstva Eva Kratochvílová M.A. 30.9.2009 - 8.9.2010
Vznik členství 12.6.2009
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 12.6.2009
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Balbínova 206 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Balbínova 206/16, PSČ 12000
člen představenstva Bohumír Kratochvíl 24.11.2009 - 8.9.2010
Vznik členství 1.10.2009
Zánik členství 28.6.2010
Adresa: Zahraničního odboje 956 , 674 01 Třebíč Česká republika
Třebíč, Zahraničního odboje 956/19, PSČ 67401
předseda představenstva Kateřina Kratochvílová 8.9.2010 - 9.7.2014
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 29.4.2014
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 29.4.2014
Adresa: Balbínova 206 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Balbínova 206/16, PSČ 12000
místopředseda představenstva Eva Kratochvílová M.A. 8.9.2010 - 9.7.2014
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 29.4.2014
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 29.4.2014
Adresa: Balbínova 206 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Balbínova 206/16, PSČ 12000
člen představenstva Bohumír Kratochvíl 8.9.2010 - 9.7.2014
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 29.4.2014
Adresa: Zahraničního odboje 956 , 674 01 Třebíč Česká republika
Třebíč, Zahraničního odboje 956/19, PSČ 67401
člen představenstva Bohumír Kratochvíl 9.7.2014 - 9.12.2014
Vznik členství 29.4.2014
Zánik členství 9.6.2014
Adresa: Zahraničního odboje 956 , 674 01 Třebíč Česká republika
Zahraničního odboje 956/19, Borovina, 674 01 Třebíč
předsedkyně představenstva Kateřina Kratochvílová 9.7.2014 - 1.2.2017
Vznik členství 29.4.2014
Zánik členství 1.2.2017
Vznik funkce 29.4.2014
Zánik funkce 1.2.2017
Adresa: Balbínova 206 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Balbínova 206/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2
místopředsedkyně představenstva Eva Kratochvílová M.A. 9.7.2014 - 1.2.2017
Vznik členství 29.4.2014
Zánik členství 1.2.2017
Vznik funkce 29.4.2014
Zánik funkce 1.2.2017
Adresa: Balbínova 206 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Balbínova 206/16, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Dozorčí rada ČSAD Benešov s.r.o.

Platnost údajů od - do
člen Ladislav Kazda 1.1.1994 - 8.11.1995
Adresa: Popovice 25 , 257 02 Popovice Česká republika
Popovice, Popovice 25, PSČ 25702
člen JUDr. Antonín Bartoš 1.1.1994 - 8.11.1995
Adresa: U kanálky 3 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, U kanálky 3
místopředseda Radomír Täubner 8.11.1995 - 8.11.1995
Adresa: Nádražní 32 , Mnichovice Česká republika
Mnichovice, Nádražní 32
předseda Ing. Hana Sazovská 8.11.1995 - 8.11.1995
Adresa: Dolní 428 , Franštát pod Radhoštěm Česká republika
Franštát pod Radhoštěm, Dolní 428
předseda Ing. Hana Sazovská 8.11.1995 - 22.11.1995
Adresa: Dolní 428 , Franštát pod Radhoštěm Česká republika
Franštát pod Radhoštěm, Dolní 428
předseda Ing. Hana Sazovská 22.11.1995 - 22.11.1995
Adresa: Dolní 428 , Frenštát pod Radhoštěm Česká republika
Frenštát pod Radhoštěm, Dolní 428
člen Imgfrantišek Kučera 1.1.1994 - 27.2.1998
Adresa: Zapova 1931 , Benešov Česká republika
Benešov, Zapova 1931
místopředseda Radomír Täubner 8.11.1995 - 27.2.1998
Adresa: Nádražní 32 , Mnichovice Česká republika
Mnichovice, Nádražní 32
předseda Ing. Hana Sazovská 22.11.1995 - 27.2.1998
Adresa: Dolní 428 , Frenštát pod Radhoštěm Česká republika
Frenštát pod Radhoštěm, Dolní 428
člen dozorčí rady Ing. Oldřich Holubář 27.2.1998 - 30.11.2000
Adresa: Pod vodojemem 2492 , 760 01 Zlín Česká republika
Zlín, Pod vodojemem 2492, PSČ 76001
člen dozorčí rady Radomír Täubner 27.2.1998 - 30.11.2000
Adresa: Nádražní 32 , Mnichovice Česká republika
Mnichovice, Nádražní 32
člen dozorčí rady Ing. František Kučera 27.2.1998 - 30.11.2000
Adresa: Zapova 1931 , 256 01 Benešov Česká republika
Benešov, Zapova 1931, PSČ 25601
člen dozorčí rady Kateřina Kratochvílová 30.11.2000 - 8.8.2002
Zánik členství 25.3.2002
Adresa: Wolkerova 39 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Wolkerova 39
člen dozorčí rady Ing. Jiří Vincenc 30.11.2000 - 5.9.2003
Vznik členství 25.3.2002
Zánik členství 12.5.2003
Adresa: Perunská 4 , Hodonín Česká republika
Hodonín, Perunská 4a
člen dozorčí rady Eva Kratochvílová 8.8.2002 - 5.9.2003
Vznik členství 25.3.2002
Adresa: Hosov 38 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Hosov 38
člen dozorčí rady František Zelenka 30.11.2000 - 7.12.2006
Vznik členství 9.8.2000
Zánik členství 9.11.2005
Adresa: 16 , 257 66 Křivsoudov Česká republika
Křivsoudov 16, okres Benešov, PSČ 25766
předseda Ing. Jiří Vincenc 5.9.2003 - 17.10.2007
Vznik členství 12.5.2003
Zánik členství 29.6.2007
Adresa: Perunská 4 , Hodonín Česká republika
Hodonín, Perunská 4a
místopředseda Tomáš Cafourek 5.9.2003 - 17.10.2007
Vznik členství 12.5.2003
Zánik členství 29.6.2007
Adresa: Wolkerova 39 , Jihlava Česká republika
Jihlava, Wolkerova 39
místopředseda dozorčí rady Tomáš Cafourek 17.10.2007 - 9.10.2008
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 2.6.2008
Vznik funkce 29.6.2007
Zánik funkce 2.6.2008
Adresa: Wolkerova 39 , 586 01 Jihlava Česká republika
Jihlava, Wolkerova 39, PSČ 58601
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Vincenc 17.10.2007 - 9.10.2008
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 2.6.2008
Vznik funkce 29.6.2007
Zánik funkce 2.6.2008
Adresa: Perunská 4 , 695 01 Hodonín Česká republika
Hodonín, Perunská 4a, PSČ 69501
člen dozorčí rady František Zelenka 7.12.2006 - 8.4.2009
Vznik členství 6.10.2006
Zánik členství 20.1.2009
Adresa: 257 66 Křivsoudov 16 Česká republika
Křivsoudov 16, PSČ 25766
místopředseda dozorčí rady Petr Schwarz 9.10.2008 - 30.9.2009
Vznik členství 2.6.2008
Zánik členství 12.6.2009
Vznik funkce 2.6.2008
Zánik funkce 12.6.2009
Adresa: Na Hliništi 1987 , 586 01 Jihlava Česká republika
Jihlava, Na Hliništi 1987/13, PSČ 58601
předseda dozorčí rady Tomáš Cafourek 9.10.2008 - 30.9.2009
Vznik členství 2.6.2008
Zánik členství 12.6.2009
Vznik funkce 2.6.2008
Zánik funkce 12.6.2009
Adresa: Wolkerova 39 , 586 01 Jihlava Česká republika
Jihlava, Wolkerova 39, PSČ 58601
člen dozorčí rady Petr Dymák 8.4.2009 - 3.11.2009
Vznik členství 27.2.2009
Zánik členství 31.7.2009
Adresa: V Sadě 1374 , 258 01 Vlašim Česká republika
Vlašim, V Sadě 1374, PSČ 25801
místopředseda dozorčí rady Petr Schwarz 30.9.2009 - 8.9.2010
Vznik členství 12.6.2009
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 12.6.2009
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Na Hliništi 1987 , 586 01 Jihlava Česká republika
Jihlava, Na Hliništi 1987/13, PSČ 58601
předseda dozorčí rady Tomáš Cafourek 30.9.2009 - 8.9.2010
Vznik členství 12.6.2009
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 12.6.2009
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Wolkerova 39 , 586 01 Jihlava Česká republika
Jihlava, Wolkerova 39, PSČ 58601
člen dozorčí rady Jan Svoboda 3.11.2009 - 13.6.2013
Vznik členství 18.9.2009
Zánik členství 21.5.2013
Zánik funkce 21.5.2013
Adresa: A. Dvořáka 361 , 259 01 Votice Česká republika
Votice, A. Dvořáka 361, PSČ 25901
místopředseda dozorčí rady Bc. Petr Schwarz 8.9.2010 - 13.6.2013
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 5.4.2013
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 5.4.2013
Adresa: Na Hliništi 1987 , 586 01 Jihlava Česká republika
Jihlava, Na Hliništi 1987/13, PSČ 58601
předseda dozorčí rady Tomáš Cafourek 8.9.2010 - 13.6.2013
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 14.6.2013
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 14.6.2013
Adresa: Wolkerova 39 , 586 01 Jihlava Česká republika
Jihlava, Wolkerova 39, PSČ 58601
předseda dozorčí rady Tomáš Cafourek 13.6.2013 - 30.9.2013
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 14.6.2013
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 14.6.2013
Adresa: Zborná 74 , 586 01 Jihlava Česká republika
Zborná 74, 586 01 Jihlava
místopředseda Michal Lorenc 13.6.2013 - 30.9.2013
Vznik členství 9.4.2013
Zánik členství 14.6.2013
Vznik funkce 9.4.2013
Zánik funkce 14.6.2013
Adresa: Kosov 34 , 586 01 Jihlava Česká republika
Kosov 34, 586 01 Jihlava
člen František Soumar 13.6.2013 - 9.7.2014
Vznik členství 31.5.2013
Zánik členství 29.4.2014
Adresa: 5. května 2139 , 251 01 Říčany Česká republika
5. května 2139, 251 01 Říčany
předseda Tomáš Cafourek 30.9.2013 - 9.7.2014
Vznik členství 14.6.2013
Zánik členství 29.4.2014
Vznik funkce 14.6.2013
Zánik funkce 29.4.2014
Adresa: Zborná 74 , 586 01 Jihlava Česká republika
Zborná 74, 586 01 Jihlava
místopředseda Michal Lorenc 30.9.2013 - 9.7.2014
Vznik členství 14.6.2013
Zánik členství 29.4.2014
Vznik funkce 14.6.2013
Zánik funkce 29.4.2014
Adresa: Kosov 34 , 586 01 Jihlava Česká republika
Kosov 34, 586 01 Jihlava
předseda dozorčí rady Tomáš Cafourek 9.7.2014 - 9.12.2014
Vznik členství 29.4.2014
Zánik členství 9.6.2014
Vznik funkce 29.4.2014
Zánik funkce 9.6.2014
Adresa: Zborná 74 , 586 01 Jihlava Česká republika
Zborná 74, 586 01 Jihlava
člen dozorčí rady Ing. František Soumar 9.7.2014 - 9.12.2014
Vznik členství 29.4.2014
Zánik členství 9.6.2014
Adresa: 5. května 2139 , 251 01 Říčany Česká republika
5. května 2139/20, 251 01 Říčany
místopředseda dozorčí rady JUDr. Jaroslav Širmer 9.7.2014 - 9.12.2014
Vznik členství 29.4.2014
Vznik funkce 29.4.2014
Zánik funkce 29.9.2014
Adresa: F. X. Šaldy 5021 , 586 01 Jihlava Česká republika
F. X. Šaldy 5021/1, 586 01 Jihlava
předseda dozorčí rady JUDr. Jaroslav Širmer 9.12.2014 - 16.9.2016
Vznik členství 29.4.2014
Zánik členství 17.6.2016
Vznik funkce 29.9.2014
Zánik funkce 17.6.2016
Adresa: F. X. Šaldy 5021 , 586 01 Jihlava Česká republika
F. X. Šaldy 5021/1, 586 01 Jihlava
Předseda dozorčí rady Tomáš Cafourek 16.9.2016 - 1.2.2017
Vznik členství 17.6.2016
Zánik členství 31.1.2017
Vznik funkce 17.6.2016
Zánik funkce 31.1.2017
Adresa: Zborná 74 , 586 01 Jihlava Česká republika
Zborná 74, 586 01 Jihlava

Sbírka Listin ČSAD Benešov s.r.o.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2332/SL 71 notářský zápis [N 267/2015, NZ 227/2015] Městský soud v Praze 2.6.2015 12.6.2015 148
B 2332/SL 70 notářský zápis [NZ 576/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.9.2014 5.11.2014 11.12.2014 23
B 2332/SL 69 ostatní oznámení o odstoupení z funkce - 3x Městský soud v Praze 5.5.2014 5.11.2014 11.12.2014 3
B 2332/SL 68 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 24.10.2014 18.11.2014 41
B 2332/SL 67 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 29.4.2014 12.6.2014 23.7.2014 5
B 2332/SL 66 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 5.8.2013 28.8.2013 42
B 2332/SL 65 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.11.2012 24.1.2013 26.2.2013 20
B 2332/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 20.7.2012 21.8.2012 1
B 2332/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 15.9.2011 16.9.2011 35
B 2332/SL 62 notářský zápis, účetní závěrka, zpráva auditora r. 2009; NZ 194/2010 Městský soud v Praze 28.6.2010 20.9.2010 74
B 2332/SL 61 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2010 20.9.2010 19
B 2332/SL 60 stanovy společnosti - návrh na změnu Městský soud v Praze 24.4.2010 20.9.2010 11
B 2332/SL 59 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 28.6.2010 20.9.2010 1
B 2332/SL 58 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 26.8.2010 20.9.2010 3
B 2332/SL 57 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 29.6.2010 1.7.2010 31
B 2332/SL 56 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.11.2009 27.11.2009 1
B 2332/SL 55 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 1.10.2009 27.11.2009 3
B 2332/SL 54 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 31.7.2009 27.11.2009 2
B 2332/SL 53 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 12.6.2009 2.10.2009 1
B 2332/SL 52 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 12.6.2009 2.10.2009 1
B 2332/SL 51 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 12.6.2009 2.10.2009 1
B 2332/SL 50 notářský zápis NZ 219/2009 Městský soud v Praze 12.6.2009 2.10.2009 19
B 2332/SL 49 ostatní zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 12.6.2009 2.10.2009 1
B 2332/SL 48 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.6.2009 2.10.2009 17
B 2332/SL 47 ostatní změna stanov Městský soud v Praze 12.6.2009 2.10.2009 2
B 2332/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 25.6.2009 9.7.2009 42
B 2332/SL 45 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 23.6.2009 24.6.2009 42
B 2332/SL 44 notářský zápis NZ 189/2008+výroční zp.r.07 Městský soud v Praze 2.6.2008 17.10.2008 63
B 2332/SL 43 podpisové vzory +čestná prohlášení 5x Městský soud v Praze 2.6.2008 17.10.2008 10
B 2332/SL 42 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 2.6.2008 17.10.2008 1
B 2332/SL 41 ostatní zápis z DR Městský soud v Praze 2.6.2008 17.10.2008 1
B 2332/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 16.6.2008 17.6.2008 0
B 2332/SL 39 podpisové vzory +ČP-3x Městský soud v Praze 15.8.2007 24.10.2007 3
B 2332/SL 38 ostatní -zápis zased.představenstva Městský soud v Praze 29.6.2007 24.10.2007 1
B 2332/SL 37 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.6.2007 24.10.2007 17
B 2332/SL 36 stanovy společnosti -změna Městský soud v Praze 29.6.2007 24.10.2007 1
B 2332/SL 35 notářský zápis -NZ183/07 Městský soud v Praze 29.6.2007 24.10.2007 14
B 2332/SL 33 ostatní -zápis volební komise Městský soud v Praze 9.10.2006 14.12.2006 0
B 2332/SL 32 ostatní -rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 5.9.2006 14.12.2006 0
B 2332/SL 31 ostatní -návrh na volbu čl.DR Městský soud v Praze 19.9.2006 14.12.2006 0
B 2332/SL 30 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 12.9.2006 14.12.2006 0
B 2332/SL 29 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 1.11.2006 14.12.2006 0
B 2332/SL 28 účetní závěrka r.2005+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 3.7.2006 7.7.2006 0
B 2332/SL 27 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 12.7.2005 13.7.2005 39
B 2332/SL 26 výroční zpráva r.2003+audit,zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 13.7.2004 30.7.2004 0
B 2332/SL 25 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.5.2003 6.2.2004 18.2.2004 0
B 2332/SL 24 notářský zápis NZ128/2003+příl. Městský soud v Praze 5.5.2003 10.9.2003 0
B 2332/SL 23 výroční zpráva za rok 2002 + audit Městský soud v Praze 21.5.2003 28.5.2003 0
B 2332/SL 22 účetní závěrka za rok 2002 + audti Městský soud v Praze 19.3.2003 21.5.2003 28.5.2003 0
B 2332/SL 21 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory -3x-přílohy Městský soud v Praze 25.3.2002 16.10.2002 0
B 2332/SL 9 ostatní - zápis DR z 9.8.2000 Městský soud v Praze 12.6.2002 12.6.2002 0
B 2332/SL 20 výroční zpráva + audit r. 1998 Městský soud v Praze 12.6.2002 12.6.2002 0
B 2332/SL 19 výroční zpráva + audit r. 1997 Městský soud v Praze 12.6.2002 12.6.2002 0
B 2332/SL 18 výroční zpráva + audit r. 1996 Městský soud v Praze 12.6.2002 12.6.2002 0
B 2332/SL 17 notářský zápis - rozh.mimořádné VH Městský soud v Praze 22.11.2002 12.6.2002 12.6.2002 0
B 2332/SL 16 notářský zápis - jednání VH Městský soud v Praze 17.5.1999 12.6.2002 12.6.2002 0
B 2332/SL 15 stanovy společnosti - platné od 6. 7. 1998 Městský soud v Praze 12.6.2002 12.6.2002 0
B 2332/SL 14 notářský zápis - jednání VH Městský soud v Praze 6.6.1997 12.6.2002 12.6.2002 0
B 2332/SL 13 notářský zápis - jednání VH Městský soud v Praze 18.5.1996 12.6.2002 12.6.2002 0
B 2332/SL 12 notářský zápis - jednání VH Městský soud v Praze 12.7.1995 12.6.2002 12.6.2002 0
B 2332/SL 11 notářský zápis - zakl.listina Městský soud v Praze 18.11.1993 12.6.2002 12.6.2002 26
B 2332/SL 10 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.6.2002 12.6.2002 0
B 2332/SL 8 účetní závěrka za rok 2001 + audit Městský soud v Praze 9.4.2002 23.4.2002 0
B 2332/SL 7 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 9.4.2002 23.4.2002 0
B 2332/SL 6 výroční zpráva +audit 1999/2000 Městský soud v Praze 18.9.2001 0
B 2332/SL 5 účetní závěrka za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 6.12.2000 0
B 2332/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.8.2000 6.12.2000 0
B 2332/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 14.8.2000 6.12.2000 0
B 2332/SL 2 notářský zápis Městský soud v Praze 7.7.1998 30.6.1999 0
B 2332/SL 1 stanovy společnosti + not.zápis Městský soud v Praze 25.9.1996 5.5.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ČSAD Benešov s.r.o.

IČO (identifikační číslo) 60193441
Jméno ČSAD Benešov s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Městský úřad Vlašim
Vznik první živnosti: 28.9.1992
Celkový počet živností: 17
Aktivních živností: 6

Sídlo ČSAD Benešov s.r.o.

Živnosti a provozovny ČSAD Benešov s.r.o.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Blanická 960, Vlašim 258 01
Identifikační číslo provozovny 1001358082
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Zahájení provozování 28.9.1992
Provozovna č. 2
Provozovna 256 01 Benešov
Identifikační číslo provozovny 1001358091
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 28.9.1992
Provozovna č. 3
Provozovna Nádražní 347, Vlašim 258 01
Identifikační číslo provozovny 1010296337
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Zahájení provozování 6.5.2015
Provozovna č. 4
Provozovna Žižkova 532, Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny 1010296663
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

Zahájení provozování 6.5.2015

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Blanická 960, Vlašim 258 01
Identifikační číslo provozovny 1001358082
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.5.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Žižkova 532, Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny 1010296663
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.5.2015

Živnost č. 3 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.2.1995

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.7.1995
Provozovna č. 1
Provozovna 256 01 Benešov
Identifikační číslo provozovny 1001358091
Zahájení provozování 2.8.1995

Živnost č. 5 Zpracování gumárenských směsí

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.7.1995
Provozovna č. 1
Provozovna 256 01 Benešov
Identifikační číslo provozovny 1001358091
Zahájení provozování 2.8.1995

Živnost č. 6 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.6.2007

Živnost č. 7 Zprostředkovatelská reklamní činnost - v rozsahu § 25

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Obchodní činnost - § 33a, v rozs. § 25

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zahraniční zasilatelství - v rozsahu § 25

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.1994
Zánik oprávnění 14.11.2000

Živnost č. 13 Podnikání v oblasti nakládání s odpady mimo nebezpečných - v rozsahu § 25 ŽZ

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.2.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Provozování cestovní kanceláře

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.8.1995
Zánik oprávnění 26.6.1996

Živnost č. 15 Provozování cestovní kanceláře - v rozsahu § 25 ŽZ

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1995
Zánik oprávnění 2.10.2000

Živnost č. 16 Vnitrostátní zasilatelství - v rozsahu § 25 ŽZ

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.9.1995
Zánik oprávnění 31.12.1995
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ČSAD Benešov s.r.o.

Člen statutárního orgánu Kateřina Kratochvílová
Člen statutárního orgánu Eva Kratochvílová MBA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ČSAD Benešov s.r.o.

IČO: 60193441
Firma: ČSAD Benešov s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Benešov
Základní územní jednotka: Vlašim
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 31.12.1993

Sídlo ČSAD Benešov s.r.o.

Sídlo: Blanická 960, Vlašim 258 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pryžových výrobků
Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Meziměstská pravidelná pozemní osobní doprava
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
tracking image