Firma CS TRADING s.r.o. IČO 00149314


CS TRADING s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, datové schránky.

CS TRADING s.r.o. (00149314) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Větrná 429, Žebrák Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 5. 1989 a je stále aktivní. CS TRADING s.r.o. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o CS TRADING s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CS TRADING s.r.o. na Justice.cz
Detailní informace o CS TRADING s.r.o. na portal.gov.cz

Výpis dat pro CS TRADING s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CS TRADING s.r.o.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka C 89578
IČO (identifikační číslo osoby) 00149314
Jméno CS TRADING s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Aktivní ANO
Zapsána dne 15.5.1989
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 21.10.2014
Valná hromada schválila dne 3.3. 2008 snížení základního kapitálu z 9.200.000,- Kč na 200 000,- Kč - notářský zápis sepsaný JUDr. Kotrlíkem, notářem vPraze 10, Moldavská 1361/9 - pod č.j. NZ 103/2008, N 123/2008. 10.10.2008
Valná hromada společnosti CS TRADING a.s. konaná dne 25.6.2002rozhodla o změně právní formy z akciové společnosti naspolečnost s ručením omezeným. 30.8.2002
Vymazává se ke dni 30.8.2002 z obchodního rejstříku v oddílu B,vložka č. 7 z důvodu změny právní formy. Valná hromadaspolečnosti CS TRADING a.s. konaná dne 25.6.2002 rozhodla ozměně právní formy z akciové společnosti na společnost s ručenímomezeným. Společnost TRADING s.r.o. je nadále vedena u Městskéhosoudu v Praze v oddílu C, vložka č. 89578. 30.8.2002 - 30.8.2002
1. Základní jmění společnosti ve výši 16.350.000,- Kč se snižujez důvodu, že dosavadní objem obchodního jmění nelze pro činnostspolečnosti nadále účelně využít.2. Základní jmění bude sníženo vzetím akcií z oběhu na základěveřejného návrhu.3. Společnost vlastní celkem 68 ks vlastních akcií4. Základní jmění bude sníženo v rozsahu jmenovitých hodnotakcií, které budou vzaty na základě veřejného návrhu smlouvy zoběhu. Maximální počet akcií, které lze na základě veřejnéhonávrhu odkoupit, se navrhuje 13.165 ks včetně vlastních akcií zdůvodu, aby základní jmění v důsledku snižování nepokleslo podčástku 2.000.150,- Kč.Nominální hodnota jedné akcie činí 1.090,- Kč.5. Vzetí akcií z oběhu bude provedeno úplatně za cenu, kterábude určena na základě ocenění hodnoty akcií znalcem, a to kedni zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku.6. Lhůta pro akceptaci veřejného návrhu a pro předloženílistinných akcií se stanovuje na tři měsíce po zveřejnění zápisuo snížení základního jmění do obchodního rejstříku.7. Společnost zaplatí kupní cenu akcionářům, kteří přijali návrhna vzetí akcií z oběhu do tří měsíců od zápisu rozhodnutí osnížení základního jmění společnosti do obchodního rejstříkuzpůsobem, který si společnost dohodne s akcionářem. 16.11.2000 - 13.6.2001
Změna stanov dne 12.4.1994. 2.6.1994 - 30.8.2002
Rozhodnutím valné hromady ze dne 28.6.1991 byl přijat záměrsnížit základní kapitál z 50.000.000,-Kčs na 15.000.000,-KčsKapitál bude rozdělen na 150 ks akcií o nominální hodnotě100.000,-Kčs znějících na jméno. 22.8.1991 - 27.3.1995
Údaje o zřízení:akciová společnost byla zřízena podle zák.č. 243/49 Sb. a zakládáse na státním povolení uděleném rozhodnutím Federálníhoministerstva zahraničního obchodu ze dne 18.7.1988 č.j.668/88,dále na stanovách tímže ministerstvem schválených a na usnesenívalné hromady ze dne 18.8.1988 osvědčené notářským zápisem zedne 18.8.1988 státního notářství pro Prahu 1 čj. 1 NZ 189/88a 1 N 229/88. 15.5.1989 - 30.8.2002
Představenstvo společnosti má 4 volené členy. Dalším členempředstavenstva je generální ředitel. 15.5.1989 - 27.3.1995

Aktuální kontaktní údaje CS TRADING s.r.o.

Kapitál CS TRADING s.r.o.

zakladni jmění 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.10.2008
zakladni jmění 9 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.8.2002 - 10.10.2008
zakladni jmění 2 000 150 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.6.2001 - 30.8.2002
zakladni jmění 16 350 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.10.1999 - 13.6.2001
zakladni jmění 15 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.1.1993 - 18.10.1999
zakladni jmění 50 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.5.1989 - 14.1.1993

Sídlo CS TRADING s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa Větrná 429 , Žebrák Česká republika
Žebrák, Větrná ul. 429, okres Beroun, PSČ 26753
10.10.2000
Adresa Krátký lán 8 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Krátký lán 8/138, PSČ 16000
17.5.1999 - 10.10.2000
Adresa Evropská 178 , 160 67 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Evropská 178, PSČ 16067
27.9.1996 - 17.5.1999
Adresa Evropská 178 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Evropská 178, PSČ 16000
9.11.1995 - 27.9.1996
Adresa Kodaňská 46 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Kodaňská 46
15.5.1989 - 9.11.1995

Předmět podnikání CS TRADING s.r.o.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.10.2014
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 17.5.1993 - 21.10.2014
deblokace československých pohledávek 17.5.1993 - 21.10.2014
vývoz věcí v České a Slovenské republiky a dovoz věcí doČeské a Slovenské Federativní republiky v rámci prováděnízahraničně obchodních operací, jejichž konečným výsledkemje inkaso pohledávek s prošlou lhůtou splatnosti vzniklýchposkytnutím vládních, bankovních nebo podnikových úvěrů 23.11.1990 - 17.5.1993
koupě zboží a jeho přímý prodej v zahraničí bez dovozu doČSFR a dovoz věcí do ČSFR v rámci zahraničně obchodníchoperací souvisejících se zajištěním inkasa pohledávek 23.11.1990 - 17.5.1993
zprostředkování a provádění vývozních, dovozních areexportních obchodních operací, realizovaných v rámcirůzných typů úvěrových, vazbových, barterových a jinýchobchodů mezi čs. osobami a mezi různými zahraničními osobami 23.11.1990 - 17.5.1993
zprostředkování leasingových operací a s tím souvisejícívývoz a dovoz věcí 23.11.1990 - 17.5.1993
vývoz a dovoz věcí souvisejících s plněním smluv o výrobníkooperaci se zahraničím 23.11.1990 - 17.5.1993
poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR a vzahraničí na základě smluv o zprostředkování v souvislostis deblokačními operacemi 23.11.1990 - 17.5.1993
zprostředkovatelská činnost pro čs. osoby ve vztahuk zahraničním osobám 23.11.1990 - 17.5.1993
poskytování a přijímání služeb souvisejících s prováděnímzahraničně obchodní činnosti v rámci stanoveného předmětupodnikání 23.11.1990 - 17.5.1993
poskytování informačních, poradenských, popř. jinýchodborných služeb při zakládání podniků se zahraničnímajetkovou účastí na území ČSFR zahraničním osobám 23.11.1990 - 17.5.1993
poskytování inforamčmích, poradenských, popř. jinýchodborných služeb v oblasti zřizování a provozování čs.majetkových účastí na podnikání v zahraničí, sjednávánídohod o výrobní kooperaci se zahraničím čs. osobám 23.11.1990 - 17.5.1993
provádění jiné hospodářské činnosti v souladu s obecnězávaznými právními předpisy 23.11.1990 - 17.5.1993
ve vztahu k hospodářsky vyspělým nesocialistickým státůmorganizovat a koordinovat dovozy při současném vytvářenídlouhodobých vztahů s dodavateli pro uplatňování možnostivývozu čs. produkce, především strojírenské 15.5.1989 - 23.11.1990
cílevědomě vyhledávat další možnosti spolupráce s partneryz vyspělých nesocialistických států při vývozu čs.strojírenské produkce na třetí trhy 15.5.1989 - 23.11.1990
vyhledávat další možnosti pro realizaci dovozů z vybranýchmimoevropských socialistických zemí s cílem napomoci řešeníplatebně bilančních vztahů s těmito zeměmi 15.5.1989 - 23.11.1990
ve vztahu k rozvojovým zemím koordinovat dovozy rozhodujícíchsurovinových a zemědělských položek, polotovarů a výrobků zaúčelem řešení inkasních problémů a zajištění návratnosti čs.vývozů 15.5.1989 - 23.11.1990

vedení firmy CS TRADING s.r.o.

Statutární orgán CS TRADING s.r.o.

Platnost údajů od - do
Jednatel Ing. Lubor Polák 30.8.2002
Vznik funkce 30.8.2002
Adresa: Boční 445 , Horoměřice Česká republika
Horoměřice, Boční 445, okres Praha-západ
Jednatel Josef Švarc 17.9.2016
Vznik funkce 30.8.2002
Adresa: Tomkova 3166 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Tomkova 3166/1, Smíchov, 150 00 Praha 5
předseda Ing. Ladislav Dobrovolný 15.5.1989 - 23.11.1990
Adresa: Záveská 871 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Záveská 871
člen představenstva Ing. Ludvík Skočdopole 15.5.1989 - 23.11.1990
Adresa: Bělčická 2841 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bělčická 2841
náměstek generálního ředitele Ing. Tomáš Plachý 15.5.1989 - 23.11.1990
Adresa: Štítová 243 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Štítová 243
generální ředitel Ing. Vladimír Horák 15.5.1989 - 22.8.1991
Adresa: Měchenická 26 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Měchenická 26
člen představenstva Ing. František Háva 23.11.1990 - 22.8.1991
Adresa: V malých domech III 0 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, V malých domech III/1555
člen představenstva Ing. Stanislav Neubauer 15.5.1989 - 25.6.1992
Adresa: Pod krčským lesem 1382 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod krčským lesem 1382/6
člen představenstva Ing. Rostislav Petráš 15.5.1989 - 25.6.1992
Adresa: Rudé armády 800 , Hradec Králové III. Česká republika
Hradec Králové III., Rudé armády 800
předseda Ing. Milana Masáka 23.11.1990 - 25.6.1992
Adresa: Rabyňská 746 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rabyňská 746/1
člen představenstva Vlastimil Petřík 22.8.1991 - 25.6.1992
Adresa: Na vrstvách 971 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na vrstvách 971/23
člen představenstva Ing. Richard Sumann 22.8.1991 - 25.6.1992
Adresa: Na Rymání 260 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Rymání 260/1
člen představenstva Ing. Mojmír Olšer 25.6.1992 - 2.6.1994
Adresa: Borovanského 2206 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Borovanského 2206
člen představenstva Ing. Mikuláš Végh 25.6.1992 - 27.3.1995
Adresa: Strážnická 401 , Praha 8 - Čimice Česká republika
Praha 8 - Čimice, Strážnická 401
člen představenstva Ing. Anton Murárik 2.6.1994 - 27.3.1995
Adresa: Nad Kapličkou 3122 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nad Kapličkou 3122
předseda Vlastimil Petřík 25.6.1992 - 22.6.1995
Adresa: Na vrstvách 971 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na vrstvách 971/23
člen představenstva Ing. Lubor Polák 27.3.1995 - 22.6.1995
Adresa: Boční 445 , Horoměřice Česká republika
Horoměřice, Boční 445
předseda představenstva Ing. Lubomír Polák 22.6.1995 - 9.11.1995
Adresa: Boční 445 , Horoměřice Česká republika
Horoměřice, Boční 445
člen představenstva Iveta Marková 22.6.1995 - 1.10.2001
Adresa: Přátelství 1961 , Písek Česká republika
Písek, Přátelství 1961
člen představenstva Josef Švarc 27.3.1995 - 30.8.2002
Adresa: Ovenecká 35 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Ovenecká 35
předseda představenstva Ing. Lubor Polák 9.11.1995 - 30.8.2002
Adresa: Boční 445 , Horoměřice Česká republika
Horoměřice, Boční 445
člen představenstva Martin Švarc 1.10.2001 - 30.8.2002
Adresa: Pražská 882 , Hořovice Česká republika
Hořovice, Pražská 882/31, okres Beroun
Jednatel Josef Švarc 30.8.2002 - 17.9.2016
Vznik funkce 30.8.2002
Adresa: Tomkova 3166 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Tomkova 3166/1, PSČ 15000

Dozorčí rada CS TRADING s.r.o.

Platnost údajů od - do
člen Ing. Ladislav Adamec CSc. 2.6.1994 - 27.3.1995
Adresa: Milady Horákové 56 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Milady Horákové 56, PSČ 17000
člen Ing. Lubor Polák 2.6.1994 - 27.3.1995
Adresa: Boční 445 , Horoměřice Česká republika
Horoměřice, Boční 445
člen Josef Švarc 2.6.1994 - 27.3.1995
Adresa: Ovenecká 35 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Ovenecká 35, PSČ 17000
člen Iveta Marková 27.3.1995 - 22.6.1995
Adresa: Přátelství 1961 , 397 01 Písek Česká republika
Písek, Přátelství 1961, PSČ 39701
člen Anna Petříková 22.6.1995 - 27.9.1996
Adresa: Na vrstvách 971 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na vrstvách 971/23
člen Zita Plavcová 27.3.1995 - 19.6.1998
Adresa: Zubatého 10 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Zubatého 10, PSČ 15000
člen Ing. Zita Plavcová 19.6.1998 - 17.5.1999
Adresa: Zubatého 10 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Zubatého 10, PSČ 15000
člen Vladimír Pislcejk 27.9.1996 - 1.10.2001
Adresa: Karafiátová 2312 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Karafiátová 2312/44
člen Ing. Zita Muzikářová 17.5.1999 - 1.10.2001
Adresa: Zubatého 10 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Zubatého 10, PSČ 15000
člen Ing. Martin Nosek 27.3.1995 - 30.8.2002
Adresa: Hvozdíková 7 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Hvozdíková 7/2577
člen Zdenek Prášil 1.10.2001 - 30.8.2002
Adresa: Syrská 585 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Syrská 585/8
člen Ing. Jiřina Černá 1.10.2001 - 30.8.2002
Adresa: Wolkerova 798 , Unhošť Česká republika
Unhošť, Wolkerova 798, okres Kladno, PSČ 27351

Sbírka Listin CS TRADING s.r.o.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
C 89578/SL 13 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 18.8.2013 9.9.2013 5
C 89578/SL 12 účetní závěrka [2011] Městský soud v Praze 31.12.2011 18.8.2013 9.9.2013 5
C 89578/SL 11 účetní závěrka [2010] Městský soud v Praze 31.12.2010 18.8.2013 9.9.2013 5

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CS TRADING s.r.o.

IČO: 00149314
Firma: CS TRADING s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Beroun
Základní územní jednotka: Žebrák
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 19.7.1989

Sídlo CS TRADING s.r.o.

Sídlo: Větrná 429, Žebrák 267 53

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Inkasní činnosti, ověřování solventnosti zákazníka

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje CS TRADING s.r.o.

IČO (identifikační číslo) 00149314
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00149314
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno CS TRADING s.r.o.
Sídlo Větrná 429 267 53 ŽEBRÁK
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Středočeský kraj
Územní pracoviště v Hořovicích, Palackého nám. 1417, HOŘOVICE, tel.: 311 540 111
Bankovní účty ke zveřejnění Žádné číslo účtu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH nebylo ke zveřejnění určeno
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993
Registrace platná do 15.1.2010

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00149314
Jméno firmy CS TRADING s.r.o.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka 23xwx4p
tracking image