Firma CPDP Shopping Mall Kladno, a.s. IČO 26504731


CPDP Shopping Mall Kladno, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CPDP Shopping Mall Kladno, a.s. (26504731) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na poříčí 1047, 110 00 Praha 1 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 1. 2002 a je stále aktivní. CPDP Shopping Mall Kladno, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o CPDP Shopping Mall Kladno, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CPDP Shopping Mall Kladno, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o CPDP Shopping Mall Kladno, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro CPDP Shopping Mall Kladno, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CPDP Shopping Mall Kladno, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 7492
IČO (identifikační číslo osoby) 26504731
Jméno CPDP Shopping Mall Kladno, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 16.1.2002
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 16.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 16.7.2014 - 19.10.2015
Počet členů statutárního orgánu: 2 16.7.2014 - 6.11.2014
Jediný akcionář rozhodl dne 28. března 2013 takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), tj. z 112.000.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) na 112.100.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů sto tisíc korun českých), a to upsáním nové akcie.Částka, o kterou se základní kapitál zvyšuje, bude rozvržena na 1 ks kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Nová akcie společnosti nebude přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Emisní kurs nově upisované akcie bude činit 197.000.000,- Kč (slovy: sto devadesát sedm milionů korun českých). Rozdíl mezi emisním kursem nově upisované akcie (197.000.000,- Kč) a její jmenovitou hodnotou (100.000,- Kč), tj.částka 196.900.000,- Kč (slovy: sto devadesát šest milionů devět set tisíc korun českých), tvoří emisní ážio.Jelikož se jediný akcionář společnosti vzdal svého zákonného přednostního práva upsat 1 kus nové akcie společnosti, nebude nová akcie společnosti upsána s využitím přednostního práva a bude nabídnuta k upsání vybranému, předem určenému zájemci, kterým je společnost Czech and Slovak Property Fund B.V. se sídlem Fred. Roeskestraat 123 1 HG, 1076EE Amsterdam, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou Amsterdam pod registračním číslem 34211221 (dále též jen jako „Czech and Slovak Property Fund B.V.“, „zájemce“ nebo „upisovatel“). Zájemce je oprávněn upsat 1 ks nové akcie společnosti Smlouvou o upsání akcií uzavřenou se společností v písemné formě s úředně ověřenými podpisy, v souladu s ust. § 204, odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta pro upsání akcií zájemcem bude činit čtrnáct (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií zájemci. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen taktéž spolu s návrhem Smlouvy o upsání akcií. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den.Upisování akcií předem určeným zájemcem je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a může tudíž začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií zájemcem se stanoví prostory sídla společnosti CPDP Shopping Mall Kladno, a.s. na adrese Praha 1, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00. Novou akcii je možno upsat ve výše uvedené 14 - ti denní (slovy čtrnáctidenní) lhůtě v pracovní dny od 8.00 do 20.00 hodin. Právo upsat novou akcii zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání.Jediný akcionář uděluje souhlas se započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce, společnosti Czech and Slovak Property Fund B.V. , vůči společnosti proti pohledávce společnosti na 10.4.2013 - 20.5.2013
Jediný akcionář rozhodl dne 25. listopadu 2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti CPDP Shopping Mall Kladno, a.s. takto:Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií1) Zvyšuje se základní kapitál společnosti o 80,000.000,- Kč (osmdesát milionů korun českých), tj. ze stávající výše 32,000.000,- Kč (třicet dva milionů korun českých) na novou výši 112,000.000,- Kč (jedno sto dvanáct milionů korun českých).2) Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním 800 (osmi set) kusů nových, kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých).3) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.4) Emisní kurs každé upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Akcie budou splaceny peněžitým vkladem.5) Veškeré nové akcie upíše jediný akcionář, společnost CEE Property Development Portfolio B.V., s adresou sídla Naritaweg 165, Telestone 8, 1043BW Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná do obchodního rejstříku Obchodní komory pro Amsterdam pod č. 34211211, a to ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností.6) Místo a lhůta pro upsání akcií: nejpozději ve lhůtě 15 (patnáct) dnů po zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je společnost povinna doručit jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. K upsání akcií, tj. k uzavření smlouvy o upsání akcií, poskytne společnost jedinému akcionáři lhůtu 15 (patnáct) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Místem upsání akcií, tedy místem uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, bude adresa sídla společnosti: Praha 1, Vodičkova 710/31, PSČ 110 00. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny.7) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií.Jediný akcionář splatí emisní kurs akcií výhradně započtením své peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií. Jedná se o pohledávku na základě smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností jako dlužníkem a jediným akcionářem jako věřitelem dne 31. května 2007, na základě které měl jediný akcionář vůči společnosti k 31. říjnu 2009 pohledávku v celkové výši 144 190 516,30 Kč (jedno sto čtyřicet čtyři milionů sto devadesát tisíc pět set šestnáct korun českých a třicet haléřů) v rozdělení na jistinu ve výši 119 115 527 Kč (jedno sto devatenáct milionů sto patnáct tisíc pět set dvacet sedm korun českých) a naběhlý smluvní úrok ve výši 25 074 989,30 Kč (dvacet pět milionů sedmdesát čtyři tisíc devět set osmdesát devět korun českých a třicet haléřů).K započtení bude použita část této pohledávky ve výši 80,000.000,- Kč (osmdesát milionů korun českých), která je tvořena celým smluvním úrokem k 31. říjnu 2009 ve výši 25 074 989,30 Kč (dvacet pět milionů sedmdesát č 2.12.2009 - 30.12.2009
Jediný akcionář rozhodl dne 17. října 2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti CPDP Shopping Mall Kladno, a.s. takto:I. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií1.1. Částka, o níž má být základní kapitál zvýšenZákladní kapitál společnosti CPDP Shopping Mall Kladno, a.s. (dále též Společnost) má být zvýšen z částky 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 30.000.000 Kč (slovy: třicet milionů korun českých) na částku 32.000.000 Kč (slovy: třicet dva milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.1.2. Počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akciíZvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upisováním 300 kusů nových, kmenových akcií na jméno, v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).1.3. Emisní kurz upisovaných akcií a způsob spláceníEmisní kurz každé upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Akcie budou splaceny peněžitým vkladem1.4. Nabídka k upsání akciíJediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost CEE Property Development Portfolio B.V., se sídlem Naritaweg 165, Telestone 8, 1043BW Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném obchodní a průmyslovou komorou v Amsterdamu, číslo vložky 34211211, která je jediným akcionářem Společnosti.1.5. Místo a lhůta pro upisování akciíMístem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je White & Case, advokátní kancelář, Praha 1, Na Příkopě 8, určenému zájemci, společnosti CEE Property Development Portfolio B.V., do 14 (čtrnácti) dnů od provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.1.6. ZapočteníPřipouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti CEE Property Development Portfolio B.V. vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Určený zájemce - společnost CEE Property Development Portfolio B.V. splatí emisní kurz akcií výhradně započtením peněžité pohledávky společnosti CEE Property Development Portfolio B.V. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Jedná se o pohledávku na základě smlouvy o úvěru uzavřené dne 31. května 2007 mezi společností CEE Property Development Portfolio B.V. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, na základě které měla k 26. září 2007 společnost CEE Property Development Portfolio B.V. vůči Společnosti pohledávku v celkové výši 128.115.527 Kč (slovy: sto dvacet osm milionů sto patnáct tisíc pět set dvacet sedm korun českých). K započtení bude použita část této pohledávky ve výši 30.000.000 Kč (slovy: třicet milionů korun českých), která je tvořena pouze jistinou. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení bude předložen p 23.10.2007 - 7.11.2007

Aktuální kontaktní údaje CPDP Shopping Mall Kladno, a.s.

Kapitál CPDP Shopping Mall Kladno, a.s.

zakladni jmění 112 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.5.2013
zakladni jmění 112 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.12.2009 - 20.5.2013
zakladni jmění 32 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.11.2007 - 30.12.2009
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.5.2002 - 7.11.2007
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 16.1.2002 - 13.5.2002

Sídlo CPDP Shopping Mall Kladno, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Na poříčí 1047 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Na poříčí 1047/26, Nové Město, 110 00 Praha 1
15.11.2016
Adresa Vodičkova 710 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Vodičkova 710/31, PSČ 11000
12.6.2007 - 15.11.2016
Adresa Dlouhá 705 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Dlouhá 705/16, PSČ 11000
8.10.2002 - 12.6.2007
Adresa Česká republika
Praha 1 - Staré Město, Jakubská č.p. 647,č.or.2, PSČ 11000
16.1.2002 - 8.10.2002

Předmět podnikání CPDP Shopping Mall Kladno, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.4.2010
realitní činnost 8.10.2002 - 16.4.2010
správa a údržba nemovitostí 8.10.2002 - 16.4.2010
velkoobchod 8.10.2002 - 16.4.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytovánímjen základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí,bytů a nebytových prostor. 16.1.2002 - 16.7.2014

Předmět činnosti CPDP Shopping Mall Kladno, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 16.7.2014

vedení firmy CPDP Shopping Mall Kladno, a.s.

Statutární orgán CPDP Shopping Mall Kladno, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda představenstva Qidong Heng 19.10.2015
Vznik členství 30.9.2015
Vznik funkce 6.10.2015
Adresa: Pod areálem 487 , 102 00 Praha 10 Česká republika
Pod areálem 487/33, Štěrboholy, 102 00 Praha 10
místopředseda představenstva Lubor Stehlík 19.10.2015
Vznik členství 30.9.2015
Vznik funkce 6.10.2015
Adresa: Na Zavadilce 2070 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Na Zavadilce 2070/2, Dejvice, 160 00 Praha 6
člen představenstva Marek Rosenbaum 16.1.2002 - 13.5.2002
Vznik členství 16.1.2002
Zánik členství 5.4.2002
Vznik funkce 16.1.2002
Zánik funkce 5.4.2002
Adresa: Jakubská 2 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Jakubská 2, PSČ 11000
Člen představenstva Ing. Karel Žalský 13.5.2002 - 6.6.2006
Vznik členství 5.4.2002
Adresa: Žilovská 761 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Žilovská 761, PSČ 15000
předseda představenstva Ing. Karel Žalský 6.6.2006 - 12.6.2007
Vznik členství 5.4.2002
Zánik členství 1.6.2007
Vznik funkce 23.2.2006
Zánik funkce 1.6.2007
Adresa: Žilovská 761 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Žilovská 761, PSČ 15000
místopředseda představenstva Marie Muroňová 6.6.2006 - 12.6.2007
Vznik členství 23.2.2006
Zánik členství 1.6.2007
Vznik funkce 23.2.2006
Zánik funkce 1.6.2007
Adresa: 739 41 Palkovice 225 Česká republika
Palkovice 225, PSČ 73941
člen představenstva Bc. Lenka Bednářová 4.1.2007 - 12.6.2007
Zánik členství 1.6.2007
Vznik funkce 27.11.2006
Zánik funkce 1.6.2007
Adresa: 739 38 Soběšovice 124 Česká republika
Soběšovice 124, PSČ 73938
místopředseda představenstva Christopher Thomas Guilds 12.6.2007 - 5.3.2009
Vznik členství 1.6.2007
Zánik členství 13.2.2009
Vznik funkce 1.6.2007
Zánik funkce 13.2.2009
Adresa: Neklanova 152 , 128 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Neklanova 152/42, PSČ 12800
předseda představenstva JUDr. Tomáš Hlaváč 12.6.2007 - 19.2.2010
Vznik členství 1.6.2007
Zánik členství 9.1.2010
Vznik funkce 1.6.2007
Zánik funkce 9.1.2010
Adresa: Zengrova 2556 , 160 00 Praha 6 - Dejvice Česká republika
Praha 6 - Dejvice, Zengrova 2556/13, PSČ 16000
místopředseda představenstva Ing. Šimon Vokurka 5.3.2009 - 26.7.2010
Vznik členství 13.2.2009
Zánik členství 30.6.2010
Vznik funkce 13.2.2009
Zánik funkce 30.6.2010
Adresa: Na Vyhlídce 840 , 266 01 Beroun Česká republika
Beroun, Na Vyhlídce 840, PSČ 26601
předseda představenstva Ing. Ladislav Nussbauer 19.2.2010 - 26.7.2010
Vznik členství 14.1.2010
Zánik členství 30.6.2010
Vznik funkce 14.1.2010
Zánik funkce 30.6.2010
Adresa: U Zeleného ptáka 1161 , 148 00 Praha 4 - Kunratice Česká republika
Praha 4 - Kunratice, U Zeleného ptáka 1161/11, PSČ 14800
předseda představenstva Jiří Prášil 26.7.2010 - 14.9.2011
Vznik členství 30.6.2010
Zánik členství 8.9.2011
Vznik funkce 12.7.2010
Zánik funkce 8.9.2011
Adresa: Minská 774 , 101 00 Praha 10 - Vršovice Česká republika
Praha 10 - Vršovice, Minská 774/6, PSČ 10100
místopředseda představenstva Ing. Petr Fusek 26.7.2010 - 14.9.2011
Vznik členství 30.6.2010
Zánik členství 8.9.2011
Vznik funkce 12.7.2010
Zánik funkce 8.9.2011
Adresa: třída Míru 1182 , 266 01 Beroun Česká republika
Beroun, třída Míru 1182/3, PSČ 26601
místopředseda představenstva Ondřej Brada 14.9.2011 - 24.2.2014
Vznik členství 8.9.2011
Zánik členství 31.1.2014
Vznik funkce 8.9.2011
Zánik funkce 31.1.2014
Adresa: Šanovská 1601 , 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Česká republika
Praha 9 - Horní Počernice, Šanovská 1601/23, PSČ 19300
předseda představenstva Pavel Balák 14.9.2011 - 5.9.2014
Vznik členství 8.9.2011
Vznik funkce 8.9.2011
Adresa: Sukova 248 , 257 22 Čerčany Česká republika
Čerčany, Sukova 248, PSČ 25722
předseda představenstva Pavel Balák 5.9.2014 - 6.11.2014
Vznik členství 8.9.2011
Zánik členství 7.9.2014
Vznik funkce 8.9.2011
Zánik funkce 7.9.2014
Adresa: Sukova 248 , 257 22 Čerčany Česká republika
Sukova 248, 257 22 Čerčany
místopředseda představenstva Pavel Kopřiva 24.2.2014 - 19.10.2015
Vznik členství 31.1.2014
Zánik členství 30.9.2015
Vznik funkce 31.1.2014
Zánik funkce 30.9.2015
Adresa: Ke Smíchovu 1076 , 154 00 Praha 5 Česká republika
Ke Smíchovu 1076/8, Hlubočepy, 154 00 Praha 5
předseda představenstva Pavel Balák 6.11.2014 - 19.10.2015
Vznik členství 7.9.2014
Zánik členství 30.9.2015
Vznik funkce 7.9.2014
Zánik funkce 30.9.2015
Adresa: Sukova 248 , 257 22 Čerčany Česká republika
Sukova 248, 257 22 Čerčany

Dozorčí rada CPDP Shopping Mall Kladno, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Martin Svatoš 19.10.2015
Vznik členství 30.9.2015
Vznik funkce 30.9.2015
Adresa: Uherská 634 , 190 17 Praha 9 Česká republika
Uherská 634, Vinoř, 190 17 Praha 9
předseda dozorčí rady Petr Suchý 16.1.2002 - 13.5.2002
Vznik členství 16.1.2002
Zánik členství 5.4.2002
Vznik funkce 16.1.2002
Zánik funkce 5.4.2002
Adresa: Perucká 23 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Perucká 23, PSČ 12000
člen dozorčí rady Jan Zeman 16.1.2002 - 13.5.2002
Vznik členství 16.1.2002
Zánik členství 5.4.2002
Adresa: Římská 35 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Římská 35, PSČ 12000
člen dozorčí rady Ing. Jiří Majer 16.1.2002 - 13.5.2002
Vznik členství 16.1.2002
Zánik členství 5.4.2002
Adresa: Pod Vilami 875 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pod Vilami 875/9, PSČ 14000
Předseda dozorčí rady Ing. Štefan Pásztor 13.5.2002 - 8.10.2002
Vznik členství 5.4.2002
Zánik členství 18.7.2002
Vznik funkce 5.4.2002
Zánik funkce 18.7.2002
Adresa: U jezera 2034 , 155 00 Praha 13 Česká republika
Praha 13, U jezera 2034/28, PSČ 15500
Člen dozorčí rady Monika Navarová 8.10.2002 - 26.5.2004
Vznik členství 18.7.2002
Zánik členství 14.4.2004
Adresa: Čechovská 111 , 261 05 Příbram VIII Česká republika
Příbram VIII, Čechovská 111, PSČ 26105
Člen dozorčí rady JUDr. Jan Strnadel 13.5.2002 - 6.6.2006
Vznik členství 5.4.2002
Adresa: Předvoje 30 , 162 00 Praha 6 - Veleslavín Česká republika
Praha 6 - Veleslavín, Předvoje 30, PSČ 16200
Člen dozorčí rady Ing. Renata Ullrichová 13.5.2002 - 6.6.2006
Vznik členství 5.4.2002
Adresa: Půlnoční 294 , 147 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Půlnoční 294, PSČ 14700
člen Ing. Jindřich Lasík 26.5.2004 - 12.6.2007
Vznik členství 14.4.2004
Zánik členství 1.6.2007
Adresa: Zahradníčkova 1123 , 150 00 Praha 5 - Košíře Česká republika
Praha 5 - Košíře, Zahradníčkova 1123/12, PSČ 15000
předseda dozorčí rady JUDr. Jan Strnadel 6.6.2006 - 12.6.2007
Vznik členství 5.4.2002
Zánik členství 1.6.2007
Vznik funkce 30.8.2004
Zánik funkce 1.6.2007
Adresa: Předvoje 30 , 162 00 Praha 6 - Veleslavín Česká republika
Praha 6 - Veleslavín, Předvoje 30, PSČ 16200
člen dozorčí rady Ing. Jozef Dejčík 6.6.2006 - 12.6.2007
Vznik členství 23.2.2006
Zánik členství 1.6.2007
Adresa: Sklopčická 594 , 725 28 Ostrava - Krásné Pole Česká republika
Ostrava - Krásné Pole, Sklopčická 594, PSČ 72528
člen dozorčí rady Ing. Jan Domiter 12.6.2007 - 16.4.2010
Vznik členství 1.6.2007
Zánik členství 16.3.2010
Adresa: Rabasova 617 , 271 01 Nové Strašecí Česká republika
Nové Strašecí, Rabasova 617/36, PSČ 27101
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Hladík 12.6.2007 - 27.9.2010
Vznik členství 1.6.2007
Zánik členství 1.9.2010
Vznik funkce 1.6.2007
Zánik funkce 1.9.2010
Adresa: Eliášova 479 , 160 00 Praha 6 - Bubeneč Česká republika
Praha 6 - Bubeneč, Eliášova 479/15, PSČ 16000
člen dozorčí rady Petra Pospíšilová 12.6.2007 - 27.9.2010
Vznik členství 1.6.2007
Zánik členství 1.9.2010
Adresa: Horáčkova 1210 , 140 00 Praha 4 - Krč Česká republika
Praha 4 - Krč, Horáčkova 1210/15, PSČ 14000
člen dozorčí rady Ing. Dan Jirásek 16.4.2010 - 14.9.2011
Zánik členství 8.9.2011
Vznik funkce 16.3.2010
Adresa: Musílkova 167 , 150 00 Praha 5 - Košíře Česká republika
Praha 5 - Košíře, Musílkova 167/13, PSČ 15000
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Hladík 27.9.2010 - 14.9.2011
Vznik členství 1.9.2010
Zánik členství 8.9.2011
Vznik funkce 10.9.2010
Zánik funkce 8.9.2011
Adresa: Eliášova 479 , 160 00 Praha 6 - Bubeneč Česká republika
Praha 6 - Bubeneč, Eliášova 479/15, PSČ 16000
člen dozorčí rady Petra Pospíšilová 27.9.2010 - 14.9.2011
Vznik členství 1.9.2010
Zánik členství 8.9.2011
Adresa: Horáčkova 1210 , 140 00 Praha 4 - Krč Česká republika
Praha 4 - Krč, Horáčkova 1210/15, PSČ 14000
předseda dozorčí rady Radmila Kuzicová 14.9.2011 - 4.10.2012
Vznik členství 8.9.2011
Vznik funkce 8.9.2011
Adresa: Nepasické náměstí 163 , 190 14 Praha 9 - Klánovice Česká republika
Praha 9 - Klánovice, Nepasické náměstí 163, PSČ 19014
předseda dozorčí rady Radmila Kuzicová 4.10.2012 - 18.8.2013
Vznik členství 8.9.2011
Vznik funkce 8.9.2011
Adresa: Nepasické náměstí 980 , 190 14 Praha 9 Česká republika
Nepasické náměstí 980, Klánovice, 190 14 Praha 9
člen dozorčí rady David Přikryl 14.9.2011 - 6.11.2014
Vznik členství 8.9.2011
Zánik členství 7.9.2014
Adresa: Mikanova 3261 , 106 00 Praha 10 - Záběhlice Česká republika
Praha 10 - Záběhlice, Mikanova 3261/3, PSČ 10600
člen dozorčí rady Zdeněk Hladík 14.9.2011 - 6.11.2014
Vznik členství 8.9.2011
Zánik členství 7.9.2014
Adresa: Eliášova 479 , 160 00 Praha 6 - Bubeneč Česká republika
Praha 6 - Bubeneč, Eliášova 479/15, PSČ 16000
předseda dozorčí rady Radmila Kuzicová 18.8.2013 - 6.11.2014
Vznik členství 8.9.2011
Zánik členství 7.9.2014
Vznik funkce 8.9.2011
Zánik funkce 7.9.2014
Adresa: Nepasické náměstí 980 , 190 14 Praha 9 Česká republika
Nepasické náměstí 980, Klánovice, 190 14 Praha 9
člen dozorčí rady David Přikryl 6.11.2014 - 25.2.2015
Vznik členství 7.9.2014
Adresa: Mikanova 3261 , 106 00 Praha 10 Česká republika
Mikanova 3261/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10
člen dozorčí rady Zdeněk Hladík 6.11.2014 - 12.6.2015
Vznik členství 7.9.2014
Adresa: Eliášova 479 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Eliášova 479/15, Bubeneč, 160 00 Praha 6
předseda dozorčí rady Radmila Kuzicová 6.11.2014 - 18.6.2015
Vznik členství 7.9.2014
Zánik členství 24.4.2015
Vznik funkce 7.9.2014
Zánik funkce 24.4.2015
Adresa: Nepasické náměstí 980 , 190 14 Praha 9 Česká republika
Nepasické náměstí 980, Klánovice, 190 14 Praha 9
člen dozorčí rady David Přikryl 25.2.2015 - 19.10.2015
Vznik členství 7.9.2014
Zánik členství 30.9.2015
Zánik funkce 30.9.2015
Adresa: Mikanova 3261 , 106 00 Praha 10 Česká republika
Mikanova 3261/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10
člen dozorčí rady Zdeněk Hladík 12.6.2015 - 19.10.2015
Vznik členství 7.9.2014
Zánik členství 17.8.2015
Zánik funkce 17.8.2015
Adresa: Eliášova 479 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Eliášova 479/15, Bubeneč, 160 00 Praha 6
předseda dozorčí rady Jiří Richter 18.6.2015 - 19.10.2015
Vznik členství 24.4.2015
Zánik členství 30.9.2015
Vznik funkce 30.4.2015
Zánik funkce 30.9.2015
Adresa: K vrbě 510 , 103 00 Praha 10 Česká republika
K vrbě 510/7, Kolovraty, 103 00 Praha 10
Jméno Vladimír Lafant 19.10.2015 - 19.10.2015
Vznik členství 18.8.2015
Zánik členství 30.9.2015
Vznik funkce 18.8.2015
Zánik funkce 30.9.2015
Adresa: 6 , 273 79 Studeněves Česká republika
č.p. 6, 273 79 Studeněves

Sbírka Listin CPDP Shopping Mall Kladno, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 7492/SL 124 ostatní zápis zasedání představenstva Městský soud v Praze 6.10.2015 7.10.2015 22.10.2015 2
B 7492/SL 123 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 30.9.2015 7.10.2015 22.10.2015 1
B 7492/SL 122 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 3.8.2015 4.8.2015 29
B 7492/SL 120 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 26.6.2015 3.8.2015 4.8.2015 2
B 7492/SL 119 ostatní zápis z jednání předst. Městský soud v Praze 7.9.2014 14.10.2014 26.11.2014 2
B 7492/SL 118 ostatní rozhodnutí jed. akc. Městský soud v Praze 7.9.2014 14.10.2014 26.11.2014 3
B 7492/SL 117 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 27.8.2014 17.10.2014 30
B 7492/SL 116 ostatní záp.z jed.představenstva Městský soud v Praze 27.6.2014 27.8.2014 17.10.2014 4
B 7492/SL 115 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2014 27.8.2014 17.10.2014 3
B 7492/SL 114 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 249/2014 Městský soud v Praze 19.6.2014 30.6.2014 16.7.2014 9
B 7492/SL 113 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.5.2013 19.6.2014 10.7.2014 25
B 7492/SL 112 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 31.1.2014 10.2.2014 25.2.2014 2
B 7492/SL 111 ostatní zápis z jednání Městský soud v Praze 31.1.2014 10.2.2014 25.2.2014 4
B 7492/SL 110 ostatní zápis představenstva Městský soud v Praze 21.6.2013 3.9.2013 24.9.2013 4
B 7492/SL 109 ostatní rozhod.jed.akcio Městský soud v Praze 25.6.2013 3.9.2013 24.9.2013 3
B 7492/SL 108 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 3.9.2013 24.9.2013 31
B 7492/SL 107 notářský zápis, rozhod. o statut. orgánu NZ 106/13 Městský soud v Praze 28.3.2013 10.5.2013 23.5.2013 9
B 7492/SL 106 notářský zápis NZ 106/2013 Městský soud v Praze 28.3.2013 28.3.2013 11.4.2013 9
B 7492/SL 105 ostatní zápis z jednání představanstva Městský soud v Praze 21.6.2012 10.8.2012 5.9.2012 4
B 7492/SL 104 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře r.2011 Městský soud v Praze 29.6.2012 10.8.2012 5.9.2012 2
B 7492/SL 103 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 10.8.2012 5.9.2012 32
B 7492/SL 102 účetní závěrka, zpráva auditora 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 27.7.2012 29.8.2012 23
B 7492/SL 100 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.12.2011 22.12.2011 28.12.2011 25
B 7492/SL 101 notářský zápis NZ 372/2011 Městský soud v Praze 8.12.2011 20.12.2011 8
B 7492/SL 99 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 8.9.2011 23.9.2011 1
B 7492/SL 98 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.9.2011 23.9.2011 2
B 7492/SL 97 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.9.2011 23.9.2011 2
B 7492/SL 96 ostatní usnesení předs. Městský soud v Praze 9.9.2011 23.9.2011 8
B 7492/SL 95 ostatní -zpáva z jed.předst. Městský soud v Praze 27.6.2011 18.8.2011 19.8.2011 1
B 7492/SL 94 ostatní -rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 30.6.2011 30.6.2011 19.8.2011 2
B 7492/SL 92 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2010 13.1.2011 24.1.2011 2
B 7492/SL 91 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 13.1.2011 24.1.2011 27
B 7492/SL 90 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 13.1.2011 24.1.2011 22
B 7492/SL 89 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2009 29.11.2010 2.12.2010 2
B 7492/SL 88 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 29.11.2010 2.12.2010 2
B 7492/SL 87 výroční zpráva za rok 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 29.11.2010 2.12.2010 2
B 7492/SL 86 účetní závěrka, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 29.11.2010 2.12.2010 24
B 7492/SL 85 ostatní - rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 13.9.2010 12.10.2010 2
B 7492/SL 84 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.7.2010 11.8.2010 2
B 7492/SL 83 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.7.2010 11.8.2010 2
B 7492/SL 82 ostatní -zápis z jednání předst. Městský soud v Praze 12.7.2010 11.8.2010 1
B 7492/SL 81 ostatní -rozhod.jedin.akcionáře Městský soud v Praze 24.6.2010 11.8.2010 2
B 7492/SL 80 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.12.2009 7.6.2010 10.6.2010 25
B 7492/SL 79 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.2.2010 3.3.2010 2
B 7492/SL 78 ostatní záp. z jed. představenstva Městský soud v Praze 14.1.2010 3.3.2010 1
B 7492/SL 77 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 9.1.2010 3.3.2010 2
B 7492/SL 76 ostatní odstoupení Městský soud v Praze 9.11.2009 3.3.2010 1
B 7492/SL 75 notářský zápis NZ 928/2009 Městský soud v Praze 15.12.2009 28.12.2009 11
B 7492/SL 74 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2007 Městský soud v Praze 29.3.2008 22.6.2009 3.7.2009 3
B 7492/SL 73 ostatní -zápis ze zased.předst. Městský soud v Praze 13.2.2009 16.3.2009 1
B 7492/SL 72 ostatní -rozh.jed.akcion.při VH Městský soud v Praze 13.2.2009 16.3.2009 1
B 7492/SL 71 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.2.2009 16.3.2009 2
B 7492/SL 70 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.11.2007 6.12.2007 7.12.2007 25
B 7492/SL 69 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.10.2007 24.10.2007 25
B 7492/SL 68 notářský zápis NZ 162/2007 Městský soud v Praze 17.10.2007 24.10.2007 46
B 7492/SL 67 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.6.2007 27.6.2007 25
B 7492/SL 51 ostatní zpráva o vztazích za r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 8.6.2007 15.6.2007 4
B 7492/SL 50 ostatní zpráva o vztazích za r. 2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 8.6.2007 15.6.2007 2
B 7492/SL 49 ostatní zpráva o vztazích za r. 2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 8.6.2007 15.6.2007 2
B 7492/SL 48 ostatní zpráva o vztazích za r. 2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 8.6.2007 15.6.2007 2
B 7492/SL 47 ostatní zpráva o vztazích za r. 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 8.6.2007 15.6.2007 2
B 7492/SL 46 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 8.6.2007 15.6.2007 14
B 7492/SL 66 notářský zápis NZ 80/2007 Městský soud v Praze 8.6.2007 13.6.2007 50
B 7492/SL 65 ostatní - odstoupení z funkce Městský soud v Praze 31.5.2007 13.6.2007 1
B 7492/SL 64 ostatní - odstoupení z funkce Městský soud v Praze 31.5.2007 13.6.2007 1
B 7492/SL 63 ostatní - odstoupení z funkce Městský soud v Praze 31.5.2007 13.6.2007 1
B 7492/SL 62 ostatní - odstoupení z funkce Městský soud v Praze 31.5.2007 13.6.2007 1
B 7492/SL 61 ostatní - odstoupení z funkce Městský soud v Praze 31.5.2007 13.6.2007 1
B 7492/SL 60 ostatní - odstoupení z funkce Městský soud v Praze 31.5.2007 13.6.2007 1
B 7492/SL 59 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.5.2007 13.6.2007 2
B 7492/SL 58 podpisové vzory Městský soud v Praze 31.5.2007 13.6.2007 2
B 7492/SL 57 podpisové vzory Městský soud v Praze 31.5.2007 13.6.2007 2
B 7492/SL 56 podpisové vzory Městský soud v Praze 30.5.2007 13.6.2007 2
B 7492/SL 55 podpisové vzory Městský soud v Praze 31.5.2007 13.6.2007 2
B 7492/SL 54 ostatní - zápis DR Městský soud v Praze 1.6.2007 13.6.2007 1
B 7492/SL 53 ostatní - zápis představenstva Městský soud v Praze 1.6.2007 13.6.2007 1
B 7492/SL 52 ostatní - rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 1.6.2007 13.6.2007 3
B 7492/SL 45 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 13.6.2007 13.6.2007 4
B 7492/SL 44 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 13.6.2007 13.6.2007 2
B 7492/SL 43 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 13.6.2007 13.6.2007 2
B 7492/SL 42 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 13.6.2007 13.6.2007 2
B 7492/SL 41 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 13.6.2007 13.6.2007 2
B 7492/SL 39 ostatní -zpr.o vzt. r.2004 Městský soud v Praze 25.3.2005 5.6.2007 4.6.2007 0
B 7492/SL 38 ostatní -zpr.o vzt. r.2003 Městský soud v Praze 31.8.2004 4.6.2007 4.6.2007 0
B 7492/SL 37 ostatní -zpr.o vzt. r.2002 Městský soud v Praze 15.4.2003 4.6.2007 4.6.2007 0
B 7492/SL 36 účetní závěrka - audit r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 4.6.2007 4.6.2007 0
B 7492/SL 35 účetní závěrka - výkaz zisků r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 4.6.2007 4.6.2007 0
B 7492/SL 34 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 23.11.2006 16.2.2007 0
B 7492/SL 33 stanovy společnosti +zápis z náhr.VH+ÚZ r.05 Městský soud v Praze 27.11.2006 16.2.2007 0
B 7492/SL 32 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ276/06 Městský soud v Praze 27.11.2006 16.2.2007 0
B 7492/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 18.1.2007 19.1.2007 12
B 7492/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 18.1.2007 19.1.2007 15
B 7492/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002+audit Městský soud v Praze 31.12.2002 18.1.2007 19.1.2007 14
B 7492/SL 31 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ276/06 Městský soud v Praze 27.11.2006 18.1.2007 19.1.2007 54
B 7492/SL 30 notářský zápis -NZ75/06 Městský soud v Praze 23.2.2006 18.1.2007 19.1.2007 7
B 7492/SL 29 podpisové vzory +prohlášení-2x Městský soud v Praze 16.8.2006 18.1.2007 19.1.2007 2
B 7492/SL 28 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 5.4.2005 18.1.2007 19.1.2007 1
B 7492/SL 27 účetní závěrka r.2005+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 18.1.2007 19.1.2007 14
B 7492/SL 26 ostatní -zápis z jed.náhrad.VH+stanovy Městský soud v Praze 27.11.2006 18.1.2007 19.1.2007 47
B 7492/SL 25 účetní závěrka k 30.9.06 Městský soud v Praze 30.9.2006 18.1.2007 19.1.2007 5
B 7492/SL 24 ostatní -zápis ze zased.DRa představ. Městský soud v Praze 31.10.2006 18.1.2007 19.1.2007 2
B 7492/SL 23 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 30.10.2006 18.1.2007 19.1.2007 1
B 7492/SL 22 účetní závěrka k 31.08.06 Městský soud v Praze 31.8.2006 18.1.2007 19.1.2007 11
B 7492/SL 21 ostatní -zápis ze zased.DR a představ. Městský soud v Praze 13.9.2006 18.1.2007 19.1.2007 3
B 7492/SL 20 ostatní -souhlas odvolaného čl.DR Městský soud v Praze 1.3.2006 18.1.2007 19.1.2007 1
B 7492/SL 19 podpisové vzory +prohlášení Městský soud v Praze 9.3.2006 18.1.2007 19.1.2007 3
B 7492/SL 18 podpisové vzory +prohlášení Městský soud v Praze 4.4.2006 18.1.2007 19.1.2007 3
B 7492/SL 17 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 23.2.2006 18.1.2007 19.1.2007 2
B 7492/SL 16 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 23.2.2006 18.1.2007 19.1.2007 1
B 7492/SL 15 ostatní -záp.ze zased.DR a představ. Městský soud v Praze 20.2.2006 18.1.2007 19.1.2007 1
B 7492/SL 14 ostatní -zápis z mimořádného zased.DR Městský soud v Praze 17.2.2006 18.1.2007 19.1.2007 1
B 7492/SL 13 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 5.4.2005 18.1.2007 19.1.2007 1
B 7492/SL 12 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 30.8.2004 18.1.2007 19.1.2007 3
B 7492/SL 11 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 5.4.2002 18.1.2007 19.1.2007 2
B 7492/SL 10 účetní závěrka r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 18.1.2007 19.1.2007 8
B 7492/SL 6 podpisové vzory Městský soud v Praze 4.4.2006 21.6.2006 0
B 7492/SL 5 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.3.2006 21.6.2006 0
B 7492/SL 4 zakladatelské dokumenty, notářský zápis Městský soud v Praze 11.4.2002 17.9.2002 0
B 7492/SL 3 ostatní rozh. jed. akc. Městský soud v Praze 17.9.2002 0
B 7492/SL 2 ostatní, podpisové vzory rozhodnutí při VH Městský soud v Praze 5.4.2002 14.5.2002 30.8.2002 0
B 7492/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis výpis z OR,plná moc Městský soud v Praze 14.12.2001 16.1.2002 19.7.2002 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CPDP Shopping Mall Kladno, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26504731
Jméno CPDP Shopping Mall Kladno, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 22.7.2002
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 1

Sídlo CPDP Shopping Mall Kladno, a.s.

Živnosti a provozovny CPDP Shopping Mall Kladno, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod

  • Realitní činnost

  • Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.7.2002

Živnost č. 2 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán CPDP Shopping Mall Kladno, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Lubor Stehlík
Člen statutárního orgánu Qidong Heng

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CPDP Shopping Mall Kladno, a.s.

IČO: 26504731
Firma: CPDP Shopping Mall Kladno, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 16.1.2002

Sídlo CPDP Shopping Mall Kladno, a.s.

Sídlo: Na poříčí 1047/26, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
tracking image