Firma ČP penzijní fond, a.s. IČO 61858617


ČP penzijní fond, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

ČP penzijní fond, a.s. (61858617) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Truhlářská 1106/9, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 9. 1994 a není již aktivní. ČP penzijní fond, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o ČP penzijní fond, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ČP penzijní fond, a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro ČP penzijní fond, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ČP penzijní fond, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2730
IČO (identifikační číslo osoby) 61858617
Jméno ČP penzijní fond, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 15.9.1994
Zaniklá dne 1.8.2003
Obchodní společnost ČP penzijní fond, a.s., se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00, IČ 61 85 86 17 se z obchodního rejstříku vedeného zdejším soudem v y m a z á v á ke dni 1.8.2003. Právním důvodem výmazu je zánik sloučením s obchodní společností Penzijní fond České pojišťovny, a.s., se sídlem Praha 1, Turhlářská 1106/9, PSČ 110 00, IČ 61 85 86 92 , která jako nástupnická společnost převzala v rámci sloučení její jmění. 1.8.2003 - 1.8.2003
Mimořádná valná hromada akciové společnosti Commercial Union Penzijní fond, a.s. rozhodla na mimořádné valné hromadě konané dne 21.2.2002 takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) na výslednou částku 52.000.000,- Kč (slovy: padesátdvamilionů korun českých) a to upsáním 20 kusů kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá. Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány k obchodování na žádném veřejném trhu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Ke zvýšení základního kapitálu dojde s využitím přednostního práva akcionářů upsat nové akcie v smyslu § 204a odst.1 obchod.zák. Představenstvo zveřejní a způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolávání valné hromady oznámí informaci o přednostním právu upsat nové akcie, která musí obsahovat alespoň údaje uvedené v § 204a odst.2 obchod.zák. Místem pro vykonání přednostního práva akcionáře budou kanceláře organizační složky Altheimer & Gray, Platnéřská 4, Praha 1, s tím, že akcie je možno upsat každý pracovní den od 10.00 hodin do 16.00 hodin.Lhůta pro vykonání přednostního práva činí dva týdny a upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Počátek běhu uvedené lhůty oznámí představenstvo společnosti akcionářům v písemné informaci o přednostním právu doručeném akcionáři na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- připadá na každé nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč podíl o velikosti 1/25 s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. S využitím přednostního práva upíší akcionáři 20 kmenových akcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá. Akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány k obchodování na žádném věřejném trhu. Emisní kurs u pisované akcie činí 2.600.000,- Kč. Emisní ážio činí 2.500.000,- Kč. Akcie budou upsány peněžitým vkladem a část jejich jmenovité hodnoty ve výši 30 % a celé emisní ážio budou splaceny na účet společnosti Commercial Union Penzijní Fond, a.s., č.ú.210121003/0400, vedený u Živnostenské banky, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 20, PSČ 113 80, a to nejpozději do 90 dnů ode dne upsání akcií. Ty akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva jak uvedeno výše, budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205. 15.4.2002 - 8.1.2003
Jediného skcionář rozhodl ze dne 5. června 2000 o zvýšení základního jmění společnosti Všeobecný vzájemný penzijní fond, a.s. takto: Z důvodu novely zákona č. 170/1999 Sb. o pezijním připojištění, která zvýšila minimální hranici základního jmění penzijního fondu na 50 milionů Kč ( slovy: padesát milionů korun českých ), a z důvodu povinnosti společnosti uvést výši základního jmění do souladu se zákonem, rozhodla Mostecká uhelná společnost, a.s. o zvýšení základního jmění společnosti Všeobecný vzájemný penzijní fond, a.s. peněžitým vkladem takto:----------------------------- a) Základní jmění společnosti se zvyšuje o pevnou částku Kč 9.500.000,-- ( slovy: devět milionů pětset tisíc korun českých). b) Upsáno bude celkem 95 ( slovy: devadesát pět )kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě Kč 100.000,-- ( slovy: jednosto tisíc korun českých ), znějící na jméno a v podobě listinné. Emisní kurz každé akcie činí Kč 100.000,-- ( slovy: jednosto tisíc korun českých ).--------------------------------- c) Nové akcie dle písm. b) upíše v celém rozsahu jediný akcionář společnosti s využitím svého přednostního práva v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku. Toto přednostní právo bude vykonáno v sídle Mostecké uhelné společnosti, a.s. do dvou týdnů od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.--------------- d) Upisovatel splatí emisní kurs upsaných akcií platebním příkazem na účet č. 210121003/0400 vedený u Živnostenské banky Praha a to do 10 (slovy: deseti )pracovních dnů po provedení úpisu. 27.6.2000 - 26.7.2000
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 16.srpna 1999,osvědčené notářským zápisem NZ 307/99, o zvýšení základního jmění společnosti Všeobecný vzájemný penzijní fond,a.s. upsáním nových akcií peněžitým vkladem: a)Základní jmění společnosti se zyšuje o pevnou částku Kč 500.000,- b)Upsáno bude celkem 5 kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě Kč 100.000,-, znějících na jméno a v podobě listinné. Emisní kurs každé akcie činí Kč 2.900.000,-. c)Nové akcie dle písm. b) upíše v celém rozsahu jediný akcionář společnosti s využitím svého přednostního práva v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku. Toto přednostní právo bude vykonáno v sídle Mostecké uhelné společnosti, a.s. do 2 týdnů od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. d)Upisovatel splatí emisní kurs upsaných akcií platebním příkazem na účet číslo 210121003/0400 vedený u Živnostenské banky Praha, a to do lO pracovních dnů po provedení úpisu. 30.9.1999 - 24.11.1999
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 5. října 1998, osvědčené notářským zápisem č. NZ 364/98, o zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií peněžitým vkladem: a) Základní jmění společnosti se zvyšuje o pevnou částku 500.000,- Kč. b) Upsáno bude celkem 5 kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, znějících na jméno a v podobě listinné. Emisní kurs každé akcie činí 8.900.000,- Kč. c) Nové akcie dle písm. b) upíše v celém rozsahu jediný akcionář společnosti s využitím svého přednostního práva v souladu s § 204a obch. zák.. Toto přednostní právo bude vykonáno v sídle Mostecké uhelné společnosti, a.s. do 2 týdnů od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. d) Upisovatel splatí emisní kurs upsaných akcií platebním příkazem na účet č. 1700807424/0600 vedený u general Elektric Capital Bank Praha, a to do 10 pracovních dnů po provedení úpisu. 10.3.1999 - 9.8.1999
Usnesení o snížení základního jmění: Zapisuje se usnesení o snížení základního jmění společnosti z důvodu úhrady ztráty společnosti o pevnou částku ve výši Kč 93 mil. Základní jmění se snižuje na návrh jediného akcionáře společnosti bezplatným stažením 930 Ks akcií, resp. zatímních listů, v listinné podobě z oběhu, z nichž každá je o jmenovité hodnotě Kč 100.000,-Kč se lhůtou pro jejich předložení nejpozději do 14 dnů od doručení zápisu usnesení o snížení základního jmění do obchodního rejstříku. 15.12.1997 - 24.3.1998
Zapisuje se usnesení o zvýšení základního jmění o Kč 5 mil. upsáním nových akcií. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Upisováno bude 50 kd akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě Kč 100.000,-Kč každá, s emisním kursem 300% jmenovité hodnoty, tj. s emisním ažiem 200%. Převoditelnost akcií je omezena souhlasem představenstva společnosti. Všechny akcie budou upsány s využitím s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti Agrobanky Praha, a.s. Upisování akcií se provádí v sídle Všeobecného vzájemného penzijního fondu, a.s., Praha 2, Rumunská l, a to nejpozději do 14 dnů od doručení zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií včetně emisnío ážia najednou, a to nejpozději do 14 dnů od zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku na účet Všeobecného vzájemného penzijního fonud, a.s. č. 1700807/0600 u Agrobanky Praha, a.s. 15.10.1997 - 12.11.1997
Jediný akcionář: Agrobanka Praha, a.s. se sídlem Praha 1, Hybernská 18, PSČ 111 21 25.9.1997 - 12.8.1998
Převoditelnost akcií na jméno je omezena souhlasem představenstva. 24.9.1997 - 20.3.2003
Akcie jsou v listinné podobě 24.9.1997 - 1.8.2003
Základní jmění splaceno ve výši 97500000 11.9.1996 - 24.9.1997

Aktuální kontaktní údaje ČP penzijní fond, a.s.

Kapitál ČP penzijní fond, a.s.

zakladni jmění 50 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.7.2000 - 1.8.2003
zakladni jmění 40 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.11.1999 - 25.7.2000
zakladni jmění 40 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.8.1999 - 24.11.1999
zakladni jmění 39 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.3.1998 - 9.8.1999
zakladni jmění 132 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.11.1997 - 24.3.1998
zakladni jmění 127 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.9.1997 - 12.11.1997
zakladni jmění 97 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.9.1996 - 24.9.1997
zakladni jmění 87 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.5.1996 - 11.9.1996
zakladni jmění 70 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 7.7.1995 - 17.5.1996
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.9.1994 - 7.7.1995

Akcie ČP penzijní fond, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 000 Kč 500 25.7.2000 - 1.8.2003
Akcie na jméno 100 000 Kč 405 24.11.1999 - 25.7.2000
Akcie na jméno 100 000 Kč 400 9.8.1999 - 24.11.1999
Akcie na jméno 100 000 Kč 395 24.3.1998 - 9.8.1999
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 325 12.11.1997 - 24.3.1998
Akcie na jméno 100 000 Kč 1 275 24.9.1997 - 12.11.1997
Akcie na jméno 100 000 Kč 975 11.9.1996 - 24.9.1997
Akcie na jméno 100 000 Kč 875 17.5.1996 - 11.9.1996
Akcie na jméno 100 000 Kč 400 7.7.1995 - 17.5.1996
Akcie na jméno 100 000 Kč 300 15.9.1994 - 17.5.1996

Sídlo ČP penzijní fond, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Truhlářská 1106/9 , Praha 110 00 8.1.2003 - 1.8.2003
Adresa Londýnská 506/41 , Praha 120 00 6.6.2001 - 8.1.2003
Adresa Na Perštýně 356/12 , Praha 110 00 28.6.2000 - 6.6.2001
Adresa Rumunská 1798/1 , Praha 120 00 15.9.1994 - 28.6.2000

Předmět podnikání ČP penzijní fond, a.s.

Platnost údajů od - do
penzijní připojištění, a to 15.9.1994 - 1.8.2003
a) shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, 15.9.1994 - 1.8.2003
b) nakládání s prostředky účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, 15.9.1994 - 1.8.2003
c) vyplácení dávek penzijního připojištění, 15.9.1994 - 1.8.2003
d) jiná činnost bezprostředně související s penzijním připojiště- ním (§ 32 zák. č. 42/1993 Sb.). 15.9.1994 - 1.8.2003

vedení firmy ČP penzijní fond, a.s.

Statutární orgán ČP penzijní fond, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem Fondu jsou oprávněni jednat a podepisovat samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí oprávněná osoba svůj podpis. 8.1.2003 - 1.8.2003
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti předseda představenstva a místopředseda představentva, každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva (spolu s uvedením funkce). 12.8.1998 - 8.1.2003
Způsob jednání a podepisování za společnost Jménem společnosti jednají vždy společně dva členové předsta- venstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému otištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva. 15.9.1994 - 12.8.1998
Člen představenstva Ing. Josef Musil 15.9.1994 - 17.5.1996
Adresa: Haškova 629/7 , Praha 170 00
Člen představenstva Ing. Vratislav Matys 15.9.1994 - 17.5.1996
Adresa: Na Vrchách 592 , Libčice nad Vltavou 252 66
Člen představenstva Ing. Jan Hrnčíř CSc. 15.9.1994 - 11.9.1996
Adresa: Malkovského 590 , Praha 199 00
Člen představenstva Ing. Ladislav Žák 15.9.1994 - 11.9.1996
Adresa: U křížku 1401/8 , Praha 140 00
Člen představenstva JUDr.Ing. Vojtěch Bureš 15.9.1994 - 11.9.1996
Adresa: Křivenická 445/31 , Praha 181 00
Člen představenstva Ing. Josef Musil 17.5.1996 - 11.9.1996
Adresa: Haškova 845/9 , Praha 170 00
Člen představenstva Ing. Jaroslav Šulc CSc. 17.5.1996 - 11.9.1996
Adresa: Malkovského 598 , Praha 199 00
Člen představenstva JUDr. Eugen Zörkler 11.9.1996 - 24.9.1997
Adresa: Junácká 1466/17 , Praha 169 00
Člen představenstva Ing. Josef Musil 11.9.1996 - 24.9.1997
Adresa: Haškova 845/9 , Praha 170 00
Člen představenstva Ing. Jaroslav Šulc CSc. 11.9.1996 - 24.9.1997
Adresa: Malkovského 598 , Praha 199 00
Člen představenstva Ing. Miroslav Sádlo 24.9.1997 - 24.9.1997
Adresa: Průběžná 156 , Příbram 261 01
Člen představenstva Ing. Dušan Friedl 11.9.1996 - 12.8.1998
Adresa: Tréglova 795/2 , Praha 152 00
Člen představenstva Ing. Miroslav Vele 24.9.1997 - 12.8.1998
Adresa: Lečkova 1522/13 , Praha 149 00
Člen představenstva Ing. Pavel Kozel 24.9.1997 - 12.8.1998
Adresa: Roháčova 294/30 , Praha 130 00
Člen představenstva JUDr. Jiří Šmíd 24.9.1997 - 12.8.1998
Adresa: Libišská 1746/9 , Praha 182 00
Člen představenstva Ing. Ladislav Žák 11.9.1996 - 30.7.1999
Adresa: U křížku 1401/8 , Praha 140 00
předseda představenstva Mgr. Milada Šamatová 12.8.1998 - 23.2.2000
Adresa: Nemocniční 615/11 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Martin Meloun 12.8.1998 - 23.2.2000
Adresa: Na břehu 766/27 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Věra Racková 12.8.1998 - 23.2.2000
Adresa: Pujmanové 883/23 , Praha 140 00
člen představenstva Mgr. Milada Aksmanová 23.2.2000 - 23.2.2000
Adresa: Nemocniční 615/11 , Praha 190 00
člen představenstva doc. Ing. Josef Brčák 12.8.1998 - 23.5.2001
Adresa: Renoirova 621/2 , Praha 152 00
Člen představenstva Ing. Jan Novotný 30.7.1999 - 23.5.2001
Adresa: K lukám 646/16 , Praha 142 00
předseda představenstva PhDr. Zdeněk Neterda 23.2.2000 - 23.5.2001
Adresa: Na Dvorcích 284/12 , Praha 140 00
místopředseda představenstva Mgr. Milada Aksmanová 23.2.2000 - 23.5.2001
Adresa: Nemocniční 615/11 , Praha 190 00
člen představenstva Vanda Mihóková 23.2.2000 - 23.5.2001
Adresa: Trnavská 2794/6 , Praha 141 00
předseda představenstva Ing. Josef Holub 23.5.2001 - 16.1.2002
Vznik funkce 6.2.2001
Adresa: Hornomlýnská 1239/2 , Praha 148 00
člen představenstva Mgr. Milada Aksmanová 23.5.2001 - 16.1.2002
Zánik členství 15.11.2001
Vznik funkce 6.2.2001
Adresa: Nemocniční 615/11 , Praha 190 00
místopředseda představenstva Dr.Ing. Karel Dejmek 23.5.2001 - 16.1.2002
Vznik funkce 6.2.2001
Adresa: Brdičkova 1908/27 , Praha 155 00
člen představenstva Ing. Jana Navarová 23.5.2001 - 16.1.2002
Zánik členství 15.11.2001
Vznik funkce 6.2.2001
Adresa: Podskalská 2054 , 128 00 Praha 2 Česká republika
Člen představenstva Phdr. Zdeněk Neterda 23.5.2001 - 8.1.2003
Zánik členství 26.6.2002
Vznik funkce 6.2.2001
Adresa: Na Dvorcích 284/12 , Praha 140 00
předseda představenstva Ing. Petr Krejčí 16.1.2002 - 8.1.2003
Vznik členství 15.11.2001
Zánik členství 11.12.2002
Vznik funkce 20.11.2001
Zánik funkce 11.12.2002
Adresa: Bulharská 621/4 , Praha 101 00
místopředseda představenstva Dr.Ing. Karel Dejmek 16.1.2002 - 8.1.2003
Zánik členství 11.12.2002
Vznik funkce 6.2.2001
Zánik funkce 11.12.2002
Adresa: Amforová 1927/11 , Praha 155 00
člen Ing. Josef Holub 16.1.2002 - 8.1.2003
Vznik členství 6.2.2001
Zánik členství 11.12.2002
Adresa: Hornomlýnská 1239/2 , Praha 148 00
člen Mgr. Petr Richter 16.1.2002 - 8.1.2003
Vznik členství 15.11.2001
Zánik členství 26.6.2002
Adresa: V předpolí 1447/20 , Praha 100 00
Předseda představenstva Ing. Tomáš Machanec 8.1.2003 - 1.8.2003
Vznik členství 12.12.2002
Vznik funkce 12.12.2002
Adresa: Bošilecká 1509 , Praha 198 00
Člen představenstva Mgr. Jaroslav Pur 8.1.2003 - 1.8.2003
Vznik členství 12.12.2002
Adresa: Jugoslávská 2815/35 , Ostrava 700 30
Člen představenstva Ing. Ivan Kubla 8.1.2003 - 1.8.2003
Vznik členství 12.12.2002
Adresa: Za mlýnem 1596/3 , Praha 147 00
Člen představenstva Ing. Pavel Šoukal 8.1.2003 - 1.8.2003
Vznik členství 12.12.2002
Adresa: K rovinám 550/3 , Praha 158 00
Člen představenstva Mgr. Tomáš Koubek 8.1.2003 - 1.8.2003
Vznik členství 12.12.2002
Adresa: Pražská 399 , 252 41 Dolní Břežany Česká republika

Dozorčí rada ČP penzijní fond, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno RNDr. Jiří Švec 15.9.1994 - 11.9.1996
Adresa: Sokolovská 69 , 186 00 Praha 8 Česká republika
Jméno Ing. Václav Jelínek CSc. 15.9.1994 - 11.9.1996
Adresa: U starého hřbitova 40/6 , Praha 110 00
Jméno Ing. Ivan Breznen 15.9.1994 - 11.9.1996
Adresa: Mánesova 1092/42 , Praha 120 00
Jméno Prof.Ing. Jan Hron DrSc. 15.9.1994 - 11.9.1996
Adresa: Brunclíkova 1721/21 , Praha 162 00
Jméno Ing. Karel Hruška 15.9.1994 - 11.9.1996
Adresa: Chrudimská 2157/7 , Praha 130 00
Jméno Ing. Jiřina Musílková 15.9.1994 - 11.9.1996
Adresa: Jiráskovo předměstí 623 , Jindřichův Hradec 377 01
Jméno Ing. Pavel Dvořák 15.9.1994 - 24.9.1997
Adresa: Korunní 1075/105 , Praha 130 00
Jméno Ing. Jitka Nováková 11.9.1996 - 24.9.1997
Adresa: K mejtu 245/4 , Praha 142 00
Jméno Ing. Karel Hruška 11.9.1996 - 25.9.1997
Adresa: Chrudimská 2157/7 , Praha 130 00
Jméno Ing. Jiřina Musílková 11.9.1996 - 25.9.1997
Adresa: Jiráskovo předměstí 623 , Jindřichův Hradec 377 01
Jméno Ing. Alexandr Pešta 11.9.1996 - 30.7.1999
Adresa: Okřínecká 794/3 , Praha 190 00
Jméno JUDr. Vladimír Valenta 11.9.1996 - 30.7.1999
Adresa: Filipova 2018/10 , Praha 148 00
Jméno Ing. Martin Blaho 24.9.1997 - 30.7.1999
Adresa: Kodaňská 1459/48 , Praha 101 00
Jméno Ing. Petr Pavlík 25.9.1997 - 30.7.1999
Adresa: Nad strouhou 1452/20 , Praha 147 00
Jméno Ing. Jiřina Brokešová 25.9.1997 - 30.7.1999
Adresa: Čechovská 119 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady Mgr. Petr Richter 30.7.1999 - 23.2.2000
Adresa: V předpolí 1447/20 , Praha 100 00
předseda dozorčí rady Ing. Petr Pavlík 30.7.1999 - 23.2.2000
Adresa: Nad strouhou 1452/20 , Praha 147 00
člen dozorčí rady PhDr. Zdeněk Neterda 30.7.1999 - 23.2.2000
Adresa: Na Dvorcích 284/12 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Hadžega 30.7.1999 - 23.5.2001
Adresa: U ovčína 1485 , 263 01 Dobříš Česká republika
předseda dozorčí rady Mgr. Petr Richter 23.2.2000 - 23.5.2001
Adresa: V předpolí 1447/20 , Praha 100 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Pavlík 23.2.2000 - 23.5.2001
Adresa: Nad strouhou 1452/20 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Ing. Luboš Dubnička 30.7.1999 - 8.1.2003
Zánik členství 28.5.2002
Adresa: Čsl. armády 2106 , 434 01 Most Česká republika
člen dozorčí rady Miroslav Dykas 23.2.2000 - 8.1.2003
Zánik členství 28.5.2002
Adresa: Dlouhá 666 , Klášterec nad Ohří 431 51
člen dozorčí rady John Richard Bowman, 23.5.2001 - 8.1.2003
Zánik členství 11.12.2002
Vznik funkce 6.2.2001
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
West Sussex,Haywards Heath,64 Lincoln Wood
předseda dozorčí rady John Lapsley 23.5.2001 - 8.1.2003
Zánik členství 11.12.2002
Vznik funkce 6.2.2001
Zánik funkce 11.12.2002
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Essex,Colchester,Wormingford,3 Chantry Drive
místopředseda dozorčí rady Stephen Antonio Marini 23.5.2001 - 8.1.2003
Zánik členství 11.12.2002
Vznik funkce 6.2.2001
Zánik funkce 11.12.2002
Adresa: Wieliska 42 , Varšava Polská republika
Člen dozorčí rady Mgr. Martin Vrba 8.1.2003 - 20.3.2003
Vznik členství 12.12.2002
Adresa: Marie Pujmanové 631 , Pardubice 533 51
Člen dozorčí rady Ing. Irena Špatenková 8.1.2003 - 1.8.2003
Vznik členství 12.12.2002
Adresa: Renoirova 631 , 152 00 Praha 5 Česká republika
Člen dozorčí rady Ing. Česlav Veselý 8.1.2003 - 1.8.2003
Vznik členství 12.12.2002
Adresa: Lesní 273/30 , Žďár nad Sázavou 591 02
Člen dozorčí rady Mgr. Karel Haas 8.1.2003 - 1.8.2003
Vznik členství 12.12.2002
Adresa: nábřeží Závodu míru 2740 , Pardubice 530 02
Člen dozorčí rady Ing. Petr Kubíček 8.1.2003 - 1.8.2003
Vznik členství 12.12.2002
Adresa: Smidarská 741 , 190 14 Praha 9 Česká republika
Předseda dozorčí rady Mgr. Martin Vrba 20.3.2003 - 1.8.2003
Vznik členství 12.12.2002
Vznik funkce 7.2.2003
Adresa: Marie Pujmanové 631 , Pardubice 533 51

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

tracking image