Hlavní navigace

FIRMA COOP družstvo HB IČO: 00032115

COOP družstvo HB má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

COOP družstvo HB (00032115) je Družstvo. Sídlí na adrese U Rajské zahrady 1912/3, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 11. 1956 a je stále aktivní. COOP družstvo HB má více živností.

Jako zdroj dat o COOP družstvo HB nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro COOP družstvo HB na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje COOP družstvo HB

Soud: Městský soud v Praze 5. 11. 1956
Spisová značka: Dr 8053
IČO (identifikační číslo osoby): 00032115
Jméno: COOP družstvo HB
Právní forma: Družstvo 5.11.1956
Zapsána dne: 5.11.1956
Na nástupnické družstvo s obchodní firmou COOP družstvo HB, se sídlem U Rajské zahrady 1912/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, identifikační číslo 000 32 115, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze formou sloučení k rozhodnému dni 01.01.2017 jmění zanikajícího družs tva s obchodní firmou Jednota, spotřební družstvo ve Svitavách, se sídlem Svitavy, Wolkerova alej 14, čp. 171, PSČ 56802, identifikační číslo 000 32 191, které zaniklo bez likvidace. 30.6.2017
Na nástupnické družstvo Jednota, obchodní a výrobní družstvo, Havlíčkův Brod přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajícího družstva Jednota, spotřební družstvo Kroměříž, se sídlem Kroměříž, Nerudova 452, 767 01 Kroměříž, identifikační číslo 000 32 2 80, zapsaného v oddílu DrXXXVIII, vložce 396 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. 17.6.2011
Doplněk stanov ze dne 29.3.1993. 8.7.1993 - 30.6.1995
Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov schválených konferencí delegátů ze dne 14.7.1992. Jednota, obchodní a výrobní družstvo, Havlíčkův Brod je právním nástupcem Jednoty, spotřebního družstva v Havlíčkově Brodě. 10.9.1992 - 30.6.1995
Ručení: Nestačí-li ke krytí případné ztráty fondy družstva nebo neuhradí-li se ztráta z jiných zdrojů, ručí členové (fyzické osoby) maximálně celým členským podílem, právnické osoby podle členské přihlášky. 28.11.1991 - 10.9.1992
Na základě rozhodnutí shromáždění delegátů ze dne 16.9.1991 se doplňují a mění stanovy družstva v těchto bodech: 1. (část I.) - bod 4) doplňuje se písmeno ch) 2. (část II.) - členství v družstvu a) mění se znění bodu 8) písm. f) b)mění se znění bodu 9) písm. f) c) mění se znění bodu 10) písm. a), e) d) mění se znění bodu 11) e) mění se znění bodu 12) písm. a), b). c) 3. (část III.) - orgány družstva a) doplňuje se znění bodu 16) b) mění se znění bodu 22), písm. c) c) mění se znění bodu 25) d) mění se znění bodu 34) e) mění se znění bodu 36) písm. e) 4. (část IV.) - sdružené prostředky členů mění ve znění bodu 42) 5. (část V.) - hospodaření družstva a) mění se znění bodu 43) b) mění s doplňuje se znění bodu 47) 28.11.1991 - 10.9.1992
Na základě rozhodnutí shromáždění delegátů ze dne 11.3.1991 se doplňují a mění stanovy družstva v těchto bodech: část I - úvod, bod 3, část II - členství v družstvu , a) doplňuje se bod 6; b) doplňuje se bod 8 o písmeno f); c) doplňuje se bod 9 o písmeno f); d) mění se bod 10 v písmenu f); část III - orgány družstva: a) mění se znění v bodu 13 písm. f); b) doplňuje se bod 39 o písmena ch, i, j; c) doplňuje se bod 40 o další text. 13.6.1991 - 10.9.1992
Ručení: Nestačí-li ke krytí případné ztráty fondy družstva, nebo neuhradí-li se ztráta z jiných zdrojů, přispět k její úhradě nejvýše svým členským podílem. O této povinnosti členů rozhodne konference delegátů. Členský podíl u právnických ososb 200,- Kčs, pak dle členské přihlášky. 27.2.1991 - 28.11.1991
Právní poměry družstva se řídí podle nově přijatých stanov konference delegátů konané dne 29.10.1990. 27.2.1991 - 10.9.1992
Ručení: Nestačí-li ke krytí případné ztráty fondy družstva, nebo neuhradí-li se ztráta z jiných zdrojů, přispět k její úhradě nejvýše svým členským podílem. O této povinnosti členů rozhodne konference delegátů. 16.4.1990 - 27.2.1991
Ručení: Nestačí-li ke krytí případné ztráty fondy družstva nebo neuhradí-li se ztráta z jiných zdrojů, jsou členové povinni přispívat k její úhradě nejvýše svým členským podílem. O této povinnosti členů rozhodne konference delegátů. 14.8.1978 - 16.4.1990
Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov přijatých usnesením konference delegátů ze dne 1. června 1978 a schválených představenstvem ČSSD v Praze dne 16.6.1977 a 22.11.1977. 14.8.1978 - 27.2.1991
Právní poměry družstva se řídí podle nových stanov, přijatých usnesením konference delegátů ze dne 14. dubna 1972, schválených a potvrzených sekretariátem ČSSD v Praze ze dne 11. května 1972, dle nichž představenstvo tvoří 9 až 13 členů. 3.8.1972 - 14.8.1978
Ručení a členský podíl: Členové ručí za případné ztráty do výše rovnající se nejvýše dvojnásobku členského podílu; členský podíl je stanoven částkou 100,-Kčs. 3.8.1972 - 14.8.1978
Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 20. listopadu 1964 zapisují se změny článků stanov 1, 3, 6, 7, 17 odst. 2, 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 odst. 1 a 2, 45, 53, 55, 58, 60, 61, 62, 63, 59 a 64, které se týkají vnitřních poměrů družstva. 7.12.1964 - 3.8.1972
Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 19. dubna 1963 se zapisuje změna článku 51 vlastních stanov odstavce c, d, e/, která se týká vnitřních poměrů družstva, dále se zapisuje doplnění článku 51 vlastních stanov o odstavce j, k, l, m, n, o, a článku 5 2 o odstavec h, kterážto doplnění se týkají vnitřních poměrů družstva. 5.5.1963 - 3.8.1972
Podle usnesení valného shromáždění delegátů ze dne 24. března 1962 byla schválena změna stanov, podle kterých se zapisuje s účinností od 1. října 1962 změna článku 2, odst. 1 změna sídla družstva v Havlíčkově Brodě, změna článku 49, která se týká vnitřníc h poměrů družstva. 20.4.1962 - 3.8.1972
Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 14. května 1960 byla působnost představenstva prodloužena do 30. června 1960. 23.7.1960 - 3.8.1972
Podle usnesení shromáždění delegátů ze dne 14. května 1960, dohody o sloučení z téhož dne, a souhlasu Ústředního svazu spotřebních družstev v Praze ze dne 13. června 1960 zapisuje se ke dni 30. června 1960 sloučení družstev Jednoty, lidové spotřební družs tvo v Chotěboři a Jednoty, lidové spotřební družstvo v Ledči nad Sázavou (Do 348 a Do 402) s tímto družstvem jako družstvem přejímajícím, takže sloučením přejímaná družstva zanikla bez likvidace. 8.7.1960
Podle usnesení valného shromáždění delegátů ze dne 18. června 1960 byla schválena změna stanov, podle kterých byly změněny články stanov 6, 44, 20, 22 písm. f/, 23 odst. 2, 24, 31, 32, 33, odst. 1, 34, odst. 1, 35, odst. 1 a 2, 40 odst. 1, 43, odst. 2, 45 , odst. 3. a 49, které se týkají vnitřních poměrů družstva. Podle článku 35 odst. 1 má nyní představenstvo 9 - 13 členů, předsedu představenstva a nejméně jednoho zástupce (místopředsedu) v to počítaje. 8.7.1960 - 3.8.1972
Usnesením představenstva ÚSSD z 13.2.1959, schváleným rozhodnutím valného shromáždění delegátů JEDNOTY, lid. spotř. družstva v Havlíčkově Brodě dne 12. dubna 1959 byla schválena změna čl. 35 odst. 1/ vzorových stanov Jednoty v tomto znění: "Představenstvo má 7 - 11 členů, předsedu představenstva a nejméně jednoho jeho zástupce (místopředsedu) v to počítaje. 15.9.1959 - 3.8.1972
Rozhodnutím valného shromáždění delegátů ze dne 12. dubna 1959 byla jednomyslně schválena změna ustanovení čl. 12 písm. b) stanov v tomto znění: "Upsat jeden členský podíl 100,- Kč." 12.5.1959 - 3.8.1972
Údaje o zřízení: Družstvo bylo ustaveno jako lidové, stanovami přijatými usnesením ustavující valné hromady dne 30.9.1956. S tímto jdružstvem jako družstvem přejímajícím se podle § 36 odst. 1 zák. č. 53/54 Sb. slučují bez likvidace tato družstva: JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Dobroníně, JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Havlíčkově Brodě, JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Krásné Hoře, JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Pohledu, JEDNOTA, lidové spotřební družstvo ve Štokách, JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Úsobí, a Okresní svaz spotřebních družstev v Havlíčkově Brodě. 5.11.1956
Členský podíl činí 40 Kčs - ručení je dvojnásobné. Představenstvo se skládá z předsedy, jeho zástupce (místopředsedy) a dalších 5 - 9 členů. 5.11.1956 - 15.9.1959

Sídlo COOP družstvo HB

Platnost údajů od - do
Adresa: U Rajské zahrady 1912/3, Praha 13000, Česká republika 14.10.2013
Adresa: Havlíčkova 3305, Havlíčkův Brod 58001, Česká republika 3.10.2013 - 14.10.2013
Adresa: , Havlíčkův Brod , Česká republika 20.4.1962 - 25.1.1995
Adresa: , Chotěboř , Česká republika 8.7.1960 - 20.4.1962

Předmět podnikání COOP družstvo HB

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 6.10.2014
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 6.10.2014
Výroba a prodej elektřiny 6.10.2014
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 17.6.2011
hostinská činnost 21.2.2011
řeznictví a uzenářství 21.2.2011
pekařství, cukrářství 21.2.2011
projektová činnost ve výstavbě 21.2.2011
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 21.2.2011
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 21.2.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.2.2011
silniční motorová doprava - vnitrostátní příležitostná osobní, mezinárodní příležitostná osobní 21.2.2011 - 6.10.2014
Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků 9.11.2005 - 21.2.2011
Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách - do 40 kg náplně tlakové nádoby a do 1000 kg skladovací kapacity včetně 9.11.2005 - 21.2.2011
Technické činnosti v dopravě 9.11.2005 - 21.2.2011
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 12.2.2002 - 21.2.2011
Kopírovací práce 12.2.2002 - 21.2.2011
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní a mezinárodní 21.1.1999 - 12.2.2002
Nákup a prodej zboží mimo předmětů vyhrazených živnostenským zákonem 21.1.1999 - 21.2.2011
Prodej drogistického zboží 21.1.1999 - 21.2.2011
Silniční motorová doprava osobní - příležitostná vnitrostátní a mezinárodní 21.1.1999 - 21.2.2011
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 12.3.1998 - 12.2.2002
Projektová činnost ve výstavbě 12.3.1998 - 21.2.2011
Praktická výuka žáků v oboru prodaveč smíšeného zboží, obchodník, obchodní pracovník - potravinářské zboží 12.3.1998 - 21.2.2011
Provozování nevýherních automatů 12.3.1998 - 21.2.2011
Pronájem nebytových prostor včetně poskytování dalších služeb 4.12.1996 - 21.2.2011
Ubytovací služby včetně hostinské činnosti 10.9.1992 - 4.12.1996
Projektová činnost v investiční výstavbě 10.9.1992 - 12.3.1998
Nákup a prodej zboží (velko a maloobchod) mimo předměty vyhrazené živnostenským zákonem 10.9.1992 - 21.1.1999
Drogistická živnost 10.9.1992 - 21.1.1999
Taxislužba 10.9.1992 - 21.1.1999
Silniční motorová doprava 10.9.1992 - 21.1.1999
Pražení kávy 10.9.1992 - 12.2.2002
Aranžérská činnost 10.9.1992 - 21.2.2011
Zprostředkování obchodu a služeb 10.9.1992 - 21.2.2011
Výroba nealkoholických nápojů 10.9.1992 - 21.2.2011
Automatizované zpracování dat 10.9.1992 - 21.2.2011
Poskytování software 10.9.1992 - 21.2.2011
Řeznictví a uzenářství 10.9.1992 - 21.2.2011
Hostinská činnost 10.9.1992 - 21.2.2011

Vedení firmy COOP družstvo HB

Statutární orgán COOP družstvo HB

místopředseda představenstva Ing. Pavel Machálek
Ve funkci od 20.6.2022
Adresa Práčat 1150, 58001 Havlíčkův Brod
místopředseda představenstva Jan Adamec
Ve funkci od 20.6.2022
Adresa Větrná 1794, 58301 Chotěboř
člen představenstva Mgr. Marcela Machálková
Ve funkci od 20.6.2022
Adresa Práčat 1150, 58001 Havlíčkův Brod
člen představenstva Ing. Jaroslav Stehno
Ve funkci od 20.6.2022
Adresa Šumperská 1135, 58301 Chotěboř
člen představenstva Ing. Josef Zikmunda
Ve funkci od 20.6.2022
Adresa Jaroslava Foglara 1321, 58401 Ledeč nad Sázavou
předseda představenstva Ing. Vladimír Stehno
Ve funkci od 20.6.2022
Adresa Šumperská 1135, 58301 Chotěboř
Člen představenstva Ing. Jaroslav Stehno
Ve funkci od 10.9.2019 do 20.6.2022
Adresa Šumperská 1135, 58301 Chotěboř
Člen představenstva Ing. Zdeněk Juračka
Ve funkci od 30.6.2017 do 20.6.2022
Adresa 159, 76833 Dřínov
Člen představenstva Ing. Josef Zikmunda
Ve funkci od 30.6.2017 do 20.6.2022
Adresa Jaroslava Foglara 1321, 58401 Ledeč nad Sázavou
Předseda představenstva Ing. Vladimír Stehno
Ve funkci od 30.6.2017 do 20.6.2022
Adresa Šumperská 1135, 58301 Chotěboř
Člen představenstva Mgr. Marcela Machálková
Ve funkci od 30.6.2017 do 20.6.2022
Adresa Práčat 1150, 58001 Havlíčkův Brod
Místopředseda představenstva Jan Adamec
Ve funkci od 30.6.2017 do 20.6.2022
Adresa Větrná 1794, 58301 Chotěboř
Místopředseda představenstva Ing. Pavel Machálek
Ve funkci od 30.6.2017 do 20.6.2022
Adresa Práčat 1150, 58001 Havlíčkův Brod
Člen představenstva Bc. Jaroslav Stehno
Ve funkci od 30.6.2017 do 10.9.2019
Adresa Šumperská 1135, 58301 Chotěboř
předseda představenstva Ing. Vladimír Stehno
Ve funkci od 3.10.2013 do 30.6.2017
Adresa Šumperská 1135, 58301 Chotěboř
místopředseda představenstva Karel Valtr
Ve funkci od 3.10.2013 do 30.6.2017
Adresa Nad hliništěm 1033, 58301 Chotěboř
místopředseda představenstva Ing. Pavel Machálek
Ve funkci od 3.10.2013 do 30.6.2017
Adresa Práčat 1150, 58001 Havlíčkův Brod
člen představenstva Ing. Zdeněk Juračka
Ve funkci od 3.10.2013 do 30.6.2017
Adresa 159, 76833 Dřínov
člen představenstva Ing. Josef Zikmunda
Ve funkci od 28.10.2015 do 30.6.2017
Adresa Jaroslava Foglara 1321, 58401 Ledeč nad Sázavou
místopředseda představenstva Karel Valtr
Ve funkci od 3.10.2013 do 30.6.2017
Adresa Nad hliništěm 1033, 58301 Chotěboř
předseda představenstva Ing. Vladimír Stehno
Ve funkci od 3.10.2013 do 30.6.2017
Adresa Šumperská 1135, 58301 Chotěboř
místopředseda představenstva Ing. Pavel Machálek
Ve funkci od 3.10.2013 do 30.6.2017
Adresa Práčat 1150, 58001 Havlíčkův Brod
člen představenstva Ing. Zdeněk Juračka
Ve funkci od 3.10.2013 do 30.6.2017
Adresa 159, 76833 Dřínov
člen představenstva Ing. Josef Zikmunda
Ve funkci od 28.10.2015 do 30.6.2017
Adresa Jaroslava Foglara 1321, 58401 Ledeč nad Sázavou
člen představenstva Ing. Josef Zikmunda
Ve funkci od 9.11.2013 do 28.10.2015
Adresa Slunečná 1205, 58401 Ledeč nad Sázavou
člen představenstva Ing. Josef Zikmunda
Ve funkci od 3.10.2013 do 9.11.2013
Adresa Slunečná 1205, 58401 Ledeč nad Sázavou
předseda představenstva Ing. Vladimír Stehno
Ve funkci od 30.6.2012 do 3.10.2013
Adresa Šumperská 1135, 58301 Chotěboř
místopředseda představenstva Karel Valtr
Ve funkci od 30.6.2012 do 3.10.2013
Adresa Nad hliništěm 1033, 58301 Chotěboř
místopředseda představenstva Ing. Pavel Machálek
Ve funkci od 30.6.2012 do 3.10.2013
Adresa Práčat 1150, 58001 Havlíčkův Brod
člen představenstva Ing. Josef Zikmunda
Ve funkci od 30.6.2012 do 3.10.2013
Adresa Slunečná 1205, Ledeč nad Sázavou
člen představenstva Ing. Zdeněk Juračka
Ve funkci od 30.6.2012 do 3.10.2013
Adresa Karla Čapka 3335/7, 76701 Kroměříž
předseda představenstva Ing. Vladimír Stehno
Ve funkci od 1.10.2007 do 30.6.2012
Adresa Šumperská 1135, 58301 Chotěboř
člen představenstva Ing. Josef Zikmunda
Ve funkci od 1.10.2007 do 30.6.2012
Adresa Slunečná 1205, 58401 Ledeč nad Sázavou
místopředseda představenstva Karel Valtr
Ve funkci od 1.10.2007 do 30.6.2012
Adresa Nad hliništěm 1033, 58301 Chotěboř
člen představenstva Ing. Josef Marek
Ve funkci od 1.10.2007 do 30.6.2012
Adresa Ke Křížům 1294, 58401 Ledeč nad Sázavou
místopředseda představenstva Ing. Pavel Machálek
Ve funkci od 15.5.2009 do 30.6.2012
Adresa Práčat 1150, 58001 Havlíčkův Brod
člen představenstva Ing. Zdeněk Juračka
Ve funkci od 17.6.2011 do 30.6.2012
Adresa Karla Čapka 3335, 76701 Kroměříž
člen představenstva Ing. Vladimír Tichý
Ve funkci od 17.6.2011 do 20.3.2012
Adresa Soudní 1295, 76701 Kroměříž
člen představenstva Ing. Tomáš Šafář
Ve funkci od 17.6.2011 do 20.3.2012
Adresa Talichova 3256, 76701 Kroměříž
člen představenstva Ing. Pavel Machálek
Ve funkci od 1.10.2007 do 15.5.2009
Adresa Práčat 1150, 58001 Havlíčkův Brod
člen představenstva Ing. Milan Rališ
Ve funkci od 29.1.2008 do 11.7.2008
Adresa 155, 58001 Havlíčkův Brod
místopředseda představenstva Ing. Milan Rališ
Ve funkci od 1.10.2007 do 29.1.2008
Adresa 155, 58001 Havlíčkův Brod
místopředseda představenstva Karel Valtr
Ve funkci od 8.7.1993 do 1.10.2007
Adresa Nad hliništěm 1033, Chotěboř
člen představenstva Ing. Josef Marek
Ve funkci od 3.10.1997 do 1.10.2007
Adresa Stínadla 1035, Ledeč nad Sázavou
člen představenstva Ing. Josef Zikmunda
Ve funkci od 3.10.1997 do 1.10.2007
Adresa Slunečná 1205, Ledeč nad Sázavou
předseda představenstva ing. Vladimír Stehno
Ve funkci od 12.2.2002 do 1.10.2007
Adresa Šumperská 1135, Chotěboř
člen představenstva Ing. Pavel Machálek
Ve funkci od 12.2.2002 do 1.10.2007
Adresa Práčat 1150, Havlíčkův Brod
místopředseda představenstva Ing. Milan Rališ
Ve funkci od 9.11.2005 do 1.10.2007
Adresa 155, 58001 Havlíčkův Brod
místopředseda představenstva Ing. Milan Ráliš
Ve funkci od 28.11.1991 do 9.11.2005
Adresa Humpolecká 640, Havlíčkův Brod
člen představenstva JUDr. Ing. Jiří Valchář
Ve funkci od 10.9.1992 do 9.11.2005
Adresa Haškovy sady 2300, havlíčkův Brod
člen představenstva Ing. Pavel Machálek
Ve funkci od 27.2.1991 do 12.2.2002
Adresa Jerolímova 1150, Havlíčkův Brod
předseda představenstva ing. Vladimír Stehno
Ve funkci od 28.11.1991 do 12.2.2002
Adresa Na skřivánku 1135, Chotěboř
člen představenstva Marie Králová
Ve funkci od 28.11.1991 do 3.10.1997
Adresa Rámy čp. 761, Ledeč nad Sázavou
člen představenstva Jaroslav Klepetko
Ve funkci od 8.7.1993 do 3.10.1997
Adresa Chrudimská 29, Ždírec nad Doubravou
člen představenstva Marta Stolínová
Ve funkci od 8.7.1993 do 3.10.1997
Adresa Pecháčkova 545, Přibyslav
člen představenstva Josef Nabitý
Ve funkci od 8.7.1993 do 3.10.1997
Adresa Kozí 202, Havlíčkův Brod
člen představenstva František Brodil
Ve funkci od 8.7.1993 do 3.10.1997
Adresa Rámy 636, Ledeč nad Sázavou
člen představenstva Václav Henzl
Ve funkci od 25.1.1995 do 3.10.1997
Adresa Jiráskova 466, Přibyslav
člen představenstva Vlasta Mahlerová
Ve funkci od 28.11.1991 do 25.1.1995
Adresa Nádražní čp. 1000, Světlá nad Sázavou
člen představenstva Václav Henzl
Ve funkci od 27.2.1991 do 8.7.1993
Adresa čp. 466, Přibyslav
člen představenstva Jaroslav Radil
Ve funkci od 27.2.1991 do 8.7.1993
Adresa Dolní 585, Světlá nad Sázavou
člen představenstva Bohumil Marek
Ve funkci od 27.2.1991 do 8.7.1993
Adresa , Bezděkov u Chotěboře
člen představenstva Stanislav Forman
Ve funkci od 27.2.1991 do 8.7.1993
Adresa 1781, Havlíčkův Brod
člen představenstva Josef Cihlář
Ve funkci od 27.2.1991 do 8.7.1993
Adresa 54, Čihošť
člen představenstva Božena Kačírková
Ve funkci od 28.11.1991 do 10.9.1992
Adresa čp. 5, Okrouhlička
člen představenstva Ing. Václav Zábrana
Ve funkci od 27.2.1991 do 28.11.1991
Adresa 447, Přibyslav
člen představenstva František Marek
Ve funkci od 27.2.1991 do 28.11.1991
Adresa 304, Habry
místopředseda představenstva ing. Vladimír Stehno
Ve funkci od 13.6.1991 do 28.11.1991
Adresa Na skřivánku 1135, Chotěboř
člen představenstva Ing. Milan Ráliš
Ve funkci od 13.6.1991 do 28.11.1991
Adresa Humpolecká 640, Havlíčkův Brod
místopředseda představenstva ing. Vladimír Stehno
Ve funkci od 27.2.1991 do 13.6.1991
Adresa Na skřivánku 1135, Chotěboř
předseda představenstva Milan Šulc
Ve funkci od 27.2.1991 do 13.6.1991
Adresa Revoluční 184, Havlíčkův Brod
člen představenstva Ing. Milan Ráliš
Ve funkci od 27.2.1991 do 13.6.1991
Adresa Humpolecká 640, Havlíčkův Brod
člen představenstva Pavel Liška
Ve funkci od 3.8.1972 do 27.2.1991
Adresa čp. 22, Skála
člen představenstva Jarmila Požárová
Ve funkci od 3.8.1972 do 27.2.1991
Adresa čp. 156, Úsobí
člen představenstva Marie Zelenková
Ve funkci od 11.6.1974 do 27.2.1991
Adresa , Golčův Jeníkov - Chlumek čp. 14
člen představenstva Hana Hladíková
Ve funkci od 10.8.1976 do 27.2.1991
Adresa čp. 439, Světlá nad Sázavou
člen představenstva Karel Kundt
Ve funkci od 3.3.1978 do 27.2.1991
Adresa Zahradní čp. 140, Pohled
člen představenstva Anna Veletová
Ve funkci od 14.8.1978 do 27.2.1991
Adresa čp. 936, Ledeč nad Sázavou
místopředseda představenstva Jan Pešek
Ve funkci od 14.8.1978 do 27.2.1991
Adresa čp. 944, Havlíčkův Brod
předseda představenstva Jan Doležal
Ve funkci od 4.8.1980 do 27.2.1991
Adresa čp. 617, Světlá nad Sázavou
člen představenstva Alena Moravcová
Ve funkci od 23.7.1982 do 27.2.1991
Adresa , Kohoutov 41, Ždírec nad Doubravou
člen představenstva Josef Janák
Ve funkci od 25.6.1985 do 27.2.1991
Adresa čp. 34, Broumova Lhota
člen představenstva Alena Vojtěchová
Ve funkci od 13.10.1987 do 27.2.1991
Adresa 28, Zboží
člen představenstva Ludmila Mrkvičková
Ve funkci od 16.4.1990 do 27.2.1991
Adresa 74, Herálec
místopředseda představenstva Milan Šulc
Ve funkci od 16.4.1990 do 27.2.1991
Adresa Revoluční 1874, Havlíčkův Brod
člen představenstva Milan Šulc
Ve funkci od 25.6.1985 do 16.4.1990
Adresa Revoluční 1874, Havlíčkův Brod
člen představenstva Ludmila Bártová
Ve funkci od 13.10.1987 do 16.4.1990
Adresa 53, Habry
člen představenstva Antonie Pekárková
Ve funkci od 8.7.1960 do 13.10.1987
Adresa , Přibyslav
člen představenstva Jan Stehno
Ve funkci od 25.6.1985 do 13.10.1987
Adresa Skřivánek čp. 1135, Chotěboř
člen představenstva Jan Stehno
Ve funkci od 14.1.1970 do 25.6.1985
Adresa Riegrova čp. 36, Chotěboř
člen představenstva Milan Šulc
Ve funkci od 3.8.1972 do 25.6.1985
Adresa čp. 21, Maleč
člen představenstva Jiří Sláma
Ve funkci od 23.7.1982 do 25.6.1985
Adresa Žižkova 1437, Havlíčkův Brod
člen představenstva Bohumil Mach
Ve funkci od 3.8.1972 do 23.7.1982
Adresa čp. 279, Křížová
člen představenstva Jiří Kopis
Ve funkci od 10.8.1976 do 23.7.1982
Adresa čp. 59, Rozsochatec
předseda představenstva Bohuslav Beránek
Ve funkci od 3.3.1978 do 4.8.1980
Adresa čp. 38, Okrouhlice
I. místopředseda představenstva Bohuslav Beránek
Ve funkci od 20.4.1962 do 3.3.1978
Adresa čp. 38, Okrouhlice
předseda představenstva Josef Prchal
Ve funkci od 7.12.1964 do 3.3.1978
Adresa Chelčického 898, Havlíčkův Brod
člen představenstva Jan Doležal
Ve funkci od 8.7.1960 do 10.8.1976
Adresa , Světlá nad Sázavou
člen představenstva Josef Jokl
Ve funkci od 3.8.1972 do 10.8.1976
Adresa čp. 22, Hurtova Lhota
člen představenstva Helena Turková
Ve funkci od 8.7.1960 do 11.6.1974
Adresa , Golčův Jeníkov
člen představenstva Bohumil Laur
Ve funkci od 8.7.1960 do 3.8.1972
Adresa , Křížová
člen představenstva Václav Olišar
Ve funkci od 20.4.1962 do 3.8.1972
Adresa , Zahrádka u Ledče nad Sázavou
člen představenstva Miroslav Hynek
Ve funkci od 14.1.1970 do 3.8.1972
Adresa čp. 38, Štoky
člen představenstva Jan Šabach
Ve funkci od 14.1.1970 do 3.8.1972
Adresa čp. 23, Závitkovice
člen představenstva Bohumír Štěpánek
Ve funkci od 14.1.1970 do 3.8.1972
Adresa čp. 365, Golčův Jeníkov
člen představenstva Antonín Kutlvašr
Ve funkci od 12.5.1959 do 14.1.1970
Adresa čp. 6, Suchá
člen představenstva Josef Jindra
Ve funkci od 8.7.1960 do 14.1.1970
Adresa , Nová Ves u Chotěboře
člen představenstva František Hovorka
Ve funkci od 7.12.1964 do 14.1.1970
Adresa Žižkova 308, Havlíčkův Brod
člen představenstva Pavel Liška
Ve funkci od 19.11.1966 do 14.1.1970
Adresa čp. 22, Skála
člen představenstva Milan Šulc
Ve funkci od 19.11.1966 do 14.1.1970
Adresa čp. 21, Maleč
člen představenstva Václav Sádlo
Ve funkci od 19.11.1966 do 14.1.1970
Adresa Humpolecká 99, Havlíčkův Brod
III. místopředseda představenstva Pavel Liška
Ve funkci od 20.4.1962 do 19.11.1966
Adresa čp. 22, Skála
člen představenstva Ludmila Kreslová
Ve funkci od 20.4.1962 do 19.11.1966
Adresa čp. 101, Lípa
člen představenstva Josef Kazda
Ve funkci od 7.12.1964 do 19.11.1966
Adresa čp, 94, Kamenice
předseda družstva František Hovorka
Ve funkci od 5.11.1956 do 7.12.1964
Adresa Žižkova čp. 308, Havlíčkův Brod
člen představenstva Josef Havel
Ve funkci od 24.12.1960 do 7.12.1964
Adresa čp. 248, Štoky
II. místopředseda představenstva Josef Prchal
Ve funkci od 20.4.1962 do 7.12.1964
Adresa Žižkova čp. 643, Havlíčkův Brod
místopředseda představenstva Bohuslav Beránek
Ve funkci od 5.11.1956 do 20.4.1962
Adresa čp. 38, Okrouhlice
člen představenstva František Jůzl
Ve funkci od 8.7.1960 do 20.4.1962
Adresa , Havlíčkův Brod
místopředseda představenstva Václav Olišar
Ve funkci od 8.7.1960 do 20.4.1962
Adresa , Zahrádka u Ledče nad Sázavou
člen představenstva Zdena Matějková
Ve funkci od 8.7.1960 do 20.4.1962
Adresa , Leština
místopředseda představenstva Josef Prchal
Ve funkci od 8.7.1960 do 20.4.1962
Adresa Žižkova čp. 643, Havlíčkův Brod
člen představenstva Josef Pavlíček
Ve funkci od 8.7.1960 do 24.12.1960
Adresa , Skorkov
člen představenstva Karel Novotný
Ve funkci od 5.11.1956 do 8.7.1960
Adresa Svatovojtěžská čp. 74, Havlíčkův Brod
člen představenstva Alois Adamec
Ve funkci od 5.11.1956 do 8.7.1960
Adresa , Věž
člen představenstva Stanislav Gruber
Ve funkci od 5.11.1956 do 8.7.1960
Adresa náměstí ČSA čp. 180, Havlíčkův Brod
člen představenstva Ludvík Švehla
Ve funkci od 5.11.1956 do 8.7.1960
Adresa čp. 58, Bartoušov
člen představenstva Josef Havel
Ve funkci od 31.5.1957 do 8.7.1960
Adresa čp. 225, Štoky
člen představenstva Karel Reiner
Ve funkci od 31.5.1957 do 8.7.1960
Adresa , Dobronín
člen představenstva Václav Kosík
Ve funkci od 12.5.1959 do 8.7.1960
Adresa čp. 35, Hlavňov
člen představenstva Josef Nikl
Ve funkci od 12.5.1959 do 8.7.1960
Adresa čp. 81, Dlouhá Ves
člen představenstva Jaroslav Světnička
Ve funkci od 5.11.1956 do 12.5.1959
Adresa , Vysoká, p. Šlapanov
člen představenstva Bedřich Kuba
Ve funkci od 31.5.1957 do 12.5.1959
Adresa čp. 23, Krásná Hora
člen představenstva Václav Šíma
Ve funkci od 31.5.1957 do 12.5.1959
Adresa , Lipnice nad Sázavou

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje COOP družstvo HB

IČO (identifikační číslo): 00032115
Jméno: COOP družstvo HB
Právní forma podnikání: Družstvo
Vznik první živnosti: 1. 1. 1973
Celkový počet živností: 30
Aktivních živností: 9

Sídlo COOP družstvo HB

Sídlo: U Rajské zahrady 1912/3, Praha 13000

Živnosti COOP družstvo HB

Živnost č. 1 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 10. 2013

Živnost č. 2 Pekařství, cukrářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 7. 2008

Živnost č. 3 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti přerušená
Vznik oprávnění 24. 11. 2006
Přerušeno od 11. 1. 2017

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 9. 1998

Živnost č. 5 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 5. 9. 1997

Živnost č. 6 Hostinská činnost

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 10. 9. 1992

Živnost č. 7 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 10. 9. 1992

Živnost č. 8 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 10. 9. 1992

Živnost č. 9 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
  • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 2. 9. 1992

Statutární orgán COOP družstvo HB

Člen statutárního orgánu: ing. Vladimír Stehno
Člen statutárního orgánu: Ing. Josef Zikmunda
Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Machálek
Člen statutárního orgánu: Ing. Zdeněk Juračka
Člen statutárního orgánu: Mgr. Marcela Machálková
Člen statutárního orgánu: Jan Adamec
Člen statutárního orgánu: Ing- Jaroslav Stehno

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje COOP družstvo HB

IČO: 00032115
Firma: COOP družstvo HB
Právní forma: Družstvo
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 3
Počet zaměstnanců: 1000 - 1499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 1. 1. 1973

Sídlo COOP družstvo HB

Sídlo: U Rajské zahrady 1912/3, Praha 13000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků
Výroba elektřiny
Obchod s elektřinou
Výstavba bytových a nebytových budov
Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s nápoji
Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní poskytování úvěrů j. n.
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Bezpečnostní a pátrací činnosti