Firma CONSTRUCT TECH, a.s. IČO 26224925


CONSTRUCT TECH, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CONSTRUCT TECH, a.s. (26224925) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Bezručova 81, 602 00 Brno Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 10. 2000 a je stále aktivní. CONSTRUCT TECH, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o CONSTRUCT TECH, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CONSTRUCT TECH, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o CONSTRUCT TECH, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro CONSTRUCT TECH, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CONSTRUCT TECH, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 3412
IČO (identifikační číslo osoby) 26224925
Jméno CONSTRUCT TECH, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 3.10.2000
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 29.5.2014
Počet členů statutárního orgánu: 1 29.5.2014 - 13.11.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 29.5.2014 - 13.11.2014
Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 26.000.000,-Kč (slovy: dvacet šest milionů korun českých) z částky 28.000.000,-Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých) na částku 2.000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je držení nadbytečných zdrojů, které společnost nepotřebuje. Snížení kapitálu nenaruší solventnost společnosti a nebude mít negativní vliv na dobytnost pohledávek věřitelů. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 26.000.000,-Kč (slovy: dvacet šest milionů korun českých) bude použita na úhradu úplaty za akcie vzaté z oběhu na základě návrhu akcionářů. Snížení základního kapitálu bude provedeno úplatným vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, tedy takto: a) základní kapitál bude snížen vzetím akcií z oběhu 100 (jedno sto) kusů akcií každá o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a 250 (dvě stě padesáti) kusů akcií každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), b) akcie budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, jenž bude uveřejněn způsobem určeným stanovami a obchodním zákoníkem pro svolání valné hromady. Veřejný návrh musí alespoň obsahovat náležitosti uvedené v § 183 písmeno a)odstavec 3) obchodního zákoníku, c) akcie budou vzaty z oběhu za úplatu, která se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. úplata za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) bude činit 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a úplata za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) bude činit 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), d) kupní cena akcií, které budou vzaty z oběhu, bude splatná nejpozději do tří měsíců ode dne zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, e) nejpozději do sedmi dnů ode dne zápisu výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku představenstvo společnosti vyzve akcionáře společnosti, který uzavřel smlouvu na základě veřejného návrhu smlouvy, aby předložil akcie, jichž se uzavřená smlouva týká, za účelem jejich vzetí z oběhu. Lhůta pro předložení akcií činí jeden měsíc ode dne zápisu výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, f) pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku. 15.11.2013 - 15.5.2014
Valná hromada rozhodla, o zvýšení základního kapitálu společnosti KARUSEL a.s. o částku Kč 5.000.000, slovy pětmilionů korun českých. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, a to o částku Kč 5.000.000, slovy pětmilionů korun českých.Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Valná hromada rozhodla, že bude vydána nová emise listinných akcií. Bude vydáno 50 kusů, slovy padesát, nových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě Kč 100.000, slovy jednostotisíc korun českých, a nebudou veřejně obchodovatelné. Emisní kurs akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek jednotlivých akcionářů vůči společnosti proti pohledávce splacení emisního kurzu, a to tak, že emisní kurz všech upisovaných akcií ve jmenovité hodnotě Kč 100.000, slovy: jednostotisíc korun českých, listiny znějící na majitele, bude splacen výhradně započtením. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že její návrh na její uzavření předloží společnost akcionářům současně s návrhem smlouvy o upsání akcií s tím, že toto vše bude provedeno v souladu se zprávou nezávislého auditora o ověření zůstatku účtu společnosti k 30.9.2007, slovy: třicátému září roku dvatisícesedm, a to společností B.AUDIT s.r.o. se sídlem Kyjov, Dobrovského 516, z 20.listopadu 2007 jak následuje u akcionáře JUDr. Miluše Drápalové na základě smlouvy o půjčce z 25.6.2006 s tím, že se jedná o pohledávku akcionáře ve výši Kč 5.000.000, slovy: pětmilionů korun českých, a tato pohledávka je splatná. Základní kapitál bude zvýšen podle § 205 obchodního zákoníku. Všechny nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku.Nebudou-li upsány akcie v prvním kole způsobem dle § 205 obchodního zákoníku, ve druhém kole má právo upsat nové akcie valnou hromadou určený zájemce. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií bude akcionářům oznámen dopisem zaslaným nejméně pět dnů předem a lhůta pro úpis akcií je šedesát dnů od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. 25.1.2008 - 10.4.2008
Valná hromada svým usnesením ze dne 11.9.2006 rozhodla:Zdůvodu dalšího podnikatelského rozvoje firmy zejména voblasti rozvoje firmy zejména voblasti realit, zvýšení její stability amožnosti získávání úvěrů pro podnikatelskou činnost ozvýšení základního kapitálu společnosti KARUSEL, a.s. očástku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, ato očástku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmilionů korun českých). Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Valná hromada rozhodla, že bude vydána nová emise listinných akcií. Bude vydáno 200 kusů, slovy: dvěstě, nových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), anebudou veřejně obchodovatelné. Emisní kurs akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Základní kapitál bude zvýšen podle § 205 obchodního zákoníku. Všechny nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Nebudou-li upsány akcie vprvním kole způsobem podle § 205 obchodního zákoníku, ve druhém kole má právo upsat nové akcie valnou hromadou určený zájemce. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií bude akcionářům oznámen dopisem zaslaným nejméně pět dnů předem alhůta pro úpis akcií, je šedesát dnů od zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem vBrně. Emisní kurs upisovaných akcií bude splacen na účet 4010043213/6800, ato ve lhůtě stanovené shora bude zaplaceno celé emisní ážio. Místem úpisu je sídlo společnosti. 2.11.2006 - 19.12.2006
Valná hromada svým usnesením ze dne 26.06.2003 rozhodla:z důvodů dalšího podnikatelského rozvoje firmy zejména v oblasti realit, zvýšení její stability a lepší možnosti získávání úvěrů pro podnikatelskou činnost zvyšuje základní kapitál společnosti KARUSEL, a.s. o 2,000.000,-- Kč (slovy dva miliony korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, a to o částku 2,000.000,- Kč. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Společnost vydá novou emisi listinných akcií. Bude vydáno 200 kusů nových listinných akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč, které nebudou veřejně obchodovatelné. Emisní kurs akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Všechny nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Nebudou-li upsány akcie v I. kole způsobem dle § 205 obchodního zákoníku, ve II. kole má právo upsat nové akcie valnou hromadou určený zájemce. Počátek běhu lhůty pro úpis akcií bude akcion ářům oznámen doporučeným dopisem zaslaným nejméně 5 dnů předem a lhůta pro úpis akcií je 60 dnů a počíná běžet 15. den po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Akcie budou upsány sepsáním dohody podle § 205 obchodního zákoníku v notářské kanceláři, kterou vybere představenstvo společnosti. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen na účet určený představenstvem do tří měsíců ode dne sepsání dohody podle § 205 obchodního zákoníku. 14.10.2003 - 2.2.2004

Aktuální kontaktní údaje CONSTRUCT TECH, a.s.

Kapitál CONSTRUCT TECH, a.s.

zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.5.2014
zakladni jmění 28 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.4.2008 - 15.5.2014
zakladni jmění 23 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.12.2006 - 10.4.2008
zakladni jmění 3 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.2.2004 - 19.12.2006
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.2.2001 - 2.2.2004
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.10.2000 - 5.2.2001

Sídlo CONSTRUCT TECH, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Bezručova 81 , 602 00 Brno Česká republika
Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno
1.4.2016
Adresa Bašty 415 , 602 00 Brno Česká republika
Bašty 415/6, Brno-město, 602 00 Brno
11.11.2013 - 1.4.2016
Adresa Česká republika
Brno, Bašty č.p.415,č.or.6, PSČ 60200
6.8.2002 - 11.11.2013
Adresa Bašty 6 , Brno Česká republika
Brno, Bašty 6, okres Brno-město, PSČ 60200
3.10.2000 - 6.8.2002

Předmět podnikání CONSTRUCT TECH, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.2.2011
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 3.10.2000 - 17.2.2011
zprostředkovatelská činnost 3.10.2000 - 17.2.2011
pronájem nemovitostí - nebytových prostor včetně poskytováníjiných než základních služeb 3.10.2000 - 17.2.2011

vedení firmy CONSTRUCT TECH, a.s.

Statutární orgán CONSTRUCT TECH, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Petr Ambrož 13.11.2014
Vznik členství 7.11.2014
Vznik funkce 7.11.2014
Adresa: Malá stránka 318 , 594 01 Velké Meziříčí Česká republika
Malá stránka 318/1, 594 01 Velké Meziříčí
člen představenstva MUDr. Ivana Machačová 3.10.2000 - 11.1.2002
Zánik funkce 20.11.2001
Adresa: Mendlovo nám. 7 , Brno Česká republika
Brno, Mendlovo nám. 7, okres Brno-město
předseda představenstva Josef Hromada 3.10.2000 - 2.11.2006
Vznik funkce 3.10.2000
Zánik funkce 11.9.2006
Adresa: Kosmonautů 15 , Brno Česká republika
Brno, Kosmonautů 15, okres Brno-město
místopředseda představenstva Rudolf Janíček 3.10.2000 - 2.11.2006
Vznik funkce 3.10.2000
Zánik funkce 11.9.2006
Adresa: Nerudova 1357 , Šlapanice Česká republika
Šlapanice, Nerudova 1357
člen představenstva Stanislav Švancara 11.1.2002 - 2.11.2006
Vznik funkce 20.11.2001
Zánik funkce 11.9.2006
Adresa: Sokolská 6 , Brno Česká republika
Brno, Sokolská 6, okres Brno-město, PSČ 60200
předseda představenstva Josef Hromada 2.11.2006 - 18.11.2011
Vznik členství 11.9.2006
Vznik funkce 12.10.2006
Adresa: Kosmonautů 15 , Brno Česká republika
Brno, Kosmonautů 15, okres Brno-město
místopředseda představenstva Rudolf Janíček 2.11.2006 - 18.11.2011
Vznik členství 11.9.2006
Zánik členství 11.9.2011
Adresa: Nerudova 1357 , Šlapanice Česká republika
Šlapanice, Nerudova 1357
člen představenstva Stanislav Švancara 2.11.2006 - 18.11.2011
Vznik členství 11.9.2006
Zánik členství 11.9.2011
Adresa: Sokolská 6 , 602 00 Brno Česká republika
Brno, Sokolská 6, PSČ 60200
místopředseda představenstva Rudolf Janíček 18.11.2011 - 17.7.2013
Vznik členství 30.9.2011
Zánik členství 28.8.2013
Adresa: Nerudova 1357 , Šlapanice Česká republika
Šlapanice, Nerudova 1357
místopředseda představenstva Rudolf Janíček 17.7.2013 - 6.9.2013
Vznik členství 30.9.2011
Zánik členství 28.8.2013
Adresa: Nerudova 1357 , 664 51 Šlapanice Česká republika
Nerudova 1357/11, 664 51 Šlapanice
předseda představenstva Josef Hromada 18.11.2011 - 11.11.2013
Vznik členství 30.9.2011
Zánik členství 26.5.2014
Vznik funkce 30.9.2011
Zánik funkce 26.5.2014
Adresa: Kosmonautů 0 , Brno Česká republika
Brno, Ulice Kosmonautů /15
člen představenstva Stanislav Švancara 18.11.2011 - 11.11.2013
Vznik členství 30.9.2011
Zánik členství 26.5.2014
Adresa: Sokolská 0 , 602 00 Brno Česká republika
Brno, Sokolská /6, PSČ 60200
člen představenstva Jan Hromada 6.9.2013 - 29.5.2014
Vznik členství 28.8.2013
Zánik členství 26.5.2014
Adresa: Kosmonautů 411 , 625 00 Brno Česká republika
ulice Kosmonautů 411/15, Starý Lískovec, 625 00 Brno
předseda představenstva Josef Hromada 11.11.2013 - 29.5.2014
Vznik členství 30.9.2011
Zánik členství 26.5.2014
Vznik funkce 30.9.2011
Zánik funkce 26.5.2014
Adresa: Kosmonautů 411 , 625 00 Brno Česká republika
ulice Kosmonautů 411/15, Starý Lískovec, 625 00 Brno
člen představenstva Stanislav Švancara 11.11.2013 - 29.5.2014
Vznik členství 30.9.2011
Zánik členství 26.5.2014
Adresa: Sokolská 363 , 602 00 Brno Česká republika
Sokolská 363/6, Veveří, 602 00 Brno
předseda představenstva Josef Hromada 29.5.2014 - 13.11.2014
Vznik členství 26.5.2014
Zánik členství 7.11.2014
Vznik funkce 26.5.2014
Zánik funkce 7.11.2014
Adresa: Kosmonautů 411 , 625 00 Brno Česká republika
ulice Kosmonautů 411/15, Starý Lískovec, 625 00 Brno

Dozorčí rada CONSTRUCT TECH, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Petr Ambrož 13.11.2014
Vznik členství 7.11.2014
Vznik funkce 7.11.2014
Adresa: Malá stránka 318 , 594 01 Velké Meziříčí Česká republika
Malá stránka 318/1, 594 01 Velké Meziříčí
předseda dozorčí rady Karel Matoušek 3.10.2000 - 2.11.2006
Vznik funkce 3.10.2000
Zánik funkce 11.9.2006
Adresa: Kosmonautů 15 , Brno Česká republika
Brno, Kosmonautů 15, okres Brno-město
člen dozorčí rady Ing. Zdeňka Malíková 3.10.2000 - 2.11.2006
Vznik funkce 3.10.2000
Zánik funkce 11.9.2006
Adresa: Fišova 11 , Brno Česká republika
Brno, Fišova 11, okres Brno-město
člen dozorčí rady Miloslav Malík 3.10.2000 - 2.11.2006
Vznik funkce 3.10.2000
Zánik funkce 11.9.2006
Adresa: Fišova 11 , Brno Česká republika
Brno, Fišova 11, okres Brno-město
předseda dozorčí rady Karel Matoušek 2.11.2006 - 18.11.2011
Vznik členství 11.9.2006
Zánik členství 11.9.2011
Vznik funkce 12.10.2006
Zánik funkce 11.9.2011
Adresa: Kosmonautů 15 , Brno Česká republika
Brno, Kosmonautů 15
člen dozorčí rady Ing. Zdeňka Malíková 2.11.2006 - 18.11.2011
Vznik členství 11.9.2006
Zánik členství 11.9.2011
Adresa: Fišova 11 , Brno Česká republika
Brno, Fišova 11
člen dozorčí rady Miloslav Malík 2.11.2006 - 18.11.2011
Vznik členství 11.9.2006
Zánik členství 11.9.2011
Adresa: Fišova 11 , Brno Česká republika
Brno, Fišova 11
předseda dozorčí rady Karel Matoušek 18.11.2011 - 11.11.2013
Vznik členství 30.9.2011
Zánik členství 26.5.2014
Vznik funkce 30.9.2011
Zánik funkce 26.5.2014
Adresa: Kosmonautů 0 , Brno Česká republika
Brno, Ulice Kosmonautů /15
člen dozorčí rady Jiří Kučerovský 18.11.2011 - 11.11.2013
Vznik členství 30.9.2011
Zánik členství 26.5.2014
Adresa: Štefáčkova 0 , 628 00 Brno Česká republika
Brno, Štefáčkova /9, PSČ 62800
člen dozorčí rady Zdeněk Hégr 18.11.2011 - 11.11.2013
Vznik členství 30.9.2011
Zánik členství 26.5.2014
Adresa: 683 52 Křenovice 164 Česká republika
Křenovice 164, PSČ 68352
předseda dozorčí rady Karel Matoušek 11.11.2013 - 29.5.2014
Vznik členství 30.9.2011
Zánik členství 26.5.2014
Vznik funkce 30.9.2011
Zánik funkce 26.5.2014
Adresa: Kosmonautů 411 , 625 00 Brno Česká republika
ulice Kosmonautů 411/15, Starý Lískovec, 625 00 Brno
člen dozorčí rady Jiří Kučerovský 11.11.2013 - 29.5.2014
Vznik členství 30.9.2011
Zánik členství 26.5.2014
Adresa: 241 , 664 84 Příbram na Moravě Česká republika
č.p. 241, 664 84 Příbram na Moravě
člen dozorčí rady Zdeněk Hégr 11.11.2013 - 29.5.2014
Vznik členství 30.9.2011
Zánik členství 26.5.2014
Adresa: Nádražní 164 , 683 52 Křenovice Česká republika
Nádražní 164, 683 52 Křenovice
předseda dozorčí rady Jan Hromada 29.5.2014 - 13.11.2014
Vznik členství 26.5.2014
Zánik členství 7.11.2014
Vznik funkce 26.5.2014
Zánik funkce 7.11.2014
Adresa: Kosmonautů 411 , 625 00 Brno Česká republika
ulice Kosmonautů 411/15, Starý Lískovec, 625 00 Brno

Prokura CONSTRUCT TECH, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno JUDr. Miluše Drápalová 9.1.2001 - 18.2.2011
Adresa: Bezručova 85 , Brno Česká republika
Brno, Bezručova 85/20, okres Brno-město, PSČ 60200

Sbírka Listin CONSTRUCT TECH, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3412/SL 45 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Brně 26.3.2015 7.10.2015 9.10.2015 11
B 3412/SL 44 notářský zápis rozhod. jed. akcionáře, stanovy, NZ 599/2014 Krajský soud v Brně 7.11.2014 12.11.2014 21.11.2014 11
B 3412/SL 43 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Brně 17.3.2014 15.10.2014 12.11.2014 10
B 3412/SL 41 notářský zápis, stanovy společnosti změna stanov, NZ 220/2014 Krajský soud v Brně 26.5.2014 28.5.2014 3.6.2014 6
B 3412/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.4.2012 13.4.2012 22.6.2012 14
B 3412/SL 33 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.9.2011 25.11.2011 15
B 3412/SL 32 notářský zápis - rozh.mimořádné VH,NZ 1215/11 Krajský soud v Brně 30.9.2011 25.11.2011 6
B 3412/SL 31 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Brně 26.2.2011 21.6.2011 10
B 3412/SL 30 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 15.2.2011 23.2.2011 1
B 3412/SL 29 ostatní - zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Brně 10.2.2011 22.2.2011 2
B 3412/SL 28 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Brně 4.5.2010 21.10.2010 10
B 3412/SL 27 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Brně 2.3.2009 9.10.2009 11
B 3412/SL 26 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Brně 8.5.2008 11.8.2008 11
B 3412/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 21.3.2008 15.4.2008 15
B 3412/SL 24 notářský zápis -dohoda akc.,NZ 130/08 Krajský soud v Brně 13.3.2008 15.4.2008 3
B 3412/SL 23 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Brně 2.6.2007 6.12.2007 11
B 3412/SL 22 ostatní -potvrzení o slož. prostř, Krajský soud v Brně 23.11.2006 8.1.2007 1
B 3412/SL 21 notářský zápis -NZ 551/2006-dohoda akcionářů Krajský soud v Brně 20.11.2006 8.1.2007 3
B 3412/SL 20 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 12.10.2006 15.11.2006 12
B 3412/SL 19 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 12.10.2006 15.11.2006 2
B 3412/SL 18 ostatní -zápis představenstva Krajský soud v Brně 12.10.2006 15.11.2006 2
B 3412/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.10.2006 15.11.2006 12
B 3412/SL 16 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 412/06 Krajský soud v Brně 11.9.2006 15.11.2006 4
B 3412/SL 15 výroční zpráva -2005 Krajský soud v Brně 7.3.2006 12.4.2006 19
B 3412/SL 14 účetní závěrka 2004 Krajský soud v Brně 13.5.2005 12.8.2005 21
B 3412/SL 13 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 1.6.2004 14.7.2004 37
B 3412/SL 12 notářský zápis -dohoda Krajský soud v Brně 10.11.2003 11.2.2004 9
B 3412/SL 11 notářský zápis -rozh. VH Krajský soud v Brně 26.6.2003 12.12.2003 10
B 3412/SL 10 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 14.9.2000 31.7.2003 7
B 3412/SL 4 podpisové vzory Krajský soud v Brně 4.9.2002 15.10.2002 7
B 3412/SL 3 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 25.1.2002 1
B 3412/SL 1 notářský zápis - ZL, stanovy Krajský soud v Brně 24.8.2000 30.10.2000 16
B 3412/SL 2 ostatní - mylný zápis Krajský soud v Brně 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CONSTRUCT TECH, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26224925
Jméno CONSTRUCT TECH, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Brna
Vznik první živnosti: 3.10.2000
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 1

Sídlo CONSTRUCT TECH, a.s.

Živnosti a provozovny CONSTRUCT TECH, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkovatelská činnost

  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Pronájem nemovitostí - nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.10.2000

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Pronájem nemovitostí - nebytových prostor včetně poskytování jiných než základních služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.10.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán CONSTRUCT TECH, a.s.

Člen statutárního orgánu Petr Ambrož

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CONSTRUCT TECH, a.s.

IČO: 26224925
Firma: CONSTRUCT TECH, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-město
Základní územní jednotka: Brno-střed
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 3.10.2000

Sídlo CONSTRUCT TECH, a.s.

Sídlo: Bezručova 81/17, Brno 602 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image