Firma CONCENTRA a.s. IČO 60711302


CONCENTRA a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CONCENTRA a.s. (60711302) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U Centrumu 751, 735 14 Orlová Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 6. 1994 a je stále aktivní. CONCENTRA a.s. má celkem tři provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o CONCENTRA a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CONCENTRA a.s. na Justice.cz
Detailní informace o CONCENTRA a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro CONCENTRA a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CONCENTRA a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 1796
IČO (identifikační číslo osoby) 60711302
Jméno CONCENTRA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 28.6.1994
Počet členů statutárního orgánu: 3 25.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 25.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 25.8.2014
Základní kapitál je zcela splacen. 27.6.2006 - 25.8.2014
Akcie: 4700 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000,-Kč. 27.6.2006 - 25.8.2014
Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou dne 6.2.1997. 27.6.2006 - 25.8.2014
Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 23.07.1997, kterénahrazují dosavadní stanovy společnosti. 27.6.2006 - 25.8.2014
Obchodní společnost CONCENTRA a.s. se sídlem Orlová-Lutyně, UCentrumu 751, PSČ 735 14, identifikační číslo 60 71 13 02 se za p i s u j e do oddílu B vložka 1796 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě. 27.6.2006 - 25.8.2014
Oddíl B vložka 1359 se uzavírá.Zápis je dále veden u Krajského obchodního soudu v Ostravě voddíle B vložce 1796. 27.6.2006 - 25.8.2014
Jediný akcionář obchodní společnosti CONCENTRA a.s., ato společnost sobchodní firmou PROSPERITA investiční společnost, a.s., rozhodl při výkonu působnosti valné hromady ozvýšení základního kapitálu obchodní společnosti CONCENTRA a.s. takto: 6.6.2005 - 27.6.2006
A. Základní kapitál obchodní společnosti CONCENTRA a.s., který činí 15,000.000,00 Kč (slovy: Patnáct milionů korun českých) aje zcela splacen, se zvyšuje očástku 32,000.000,00 Kč (slovy: Třicetdva miliony korun českých). Po zvýšení základního kapitálu bude základní kapitál obchodní společnosti CONCENTRA a.s. činit 47,000.000,00 Kč (slovy: Čtyřicetsedm milionů korun českých). 6.6.2005 - 27.6.2006
B. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 6.6.2005 - 27.6.2006
C. Upisováno bude 3.200 (slovy: Třitisíce dvěstě) kusů kmenových akcií na majitele ojmenovité hodnotě 10.000,00 Kč (slovy: Desettisíc korun českých), které budou vydány vzaknihované podobě anebudou kótované. 6.6.2005 - 27.6.2006
D. Všechny akcie na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti CONCENTRA a.s. se upisují nepeněžitým vkladem. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 6.6.2005 - 27.6.2006
E. Akcie nebudou upisovány svyužitím přednostního práva podle ustanovení § 204a odst. 1 ObchZ, když se jedná onepeněžitý vklad, ani obchodníkem scennými papíry podle ustanovení § 204a odst. 6 ObchZ, ani akcionáři na základě dohody podle § 205 ObchZ. 6.6.2005 - 27.6.2006
F. Všechny upisované akcie, to je 3.200 (slovy: Třitisíce dvěstě) kusů kmenových akcií na majitele ojmenovité hodnotě 10.000,00 Kč (slovy: Desettisíc korun českých), které budou vydány vzaknihované podobě anebudou kótované, upíše stávající jediný akcionář obchodní společnosti CONCENTRA a.s., to je společnost sobchodní firmou PROSPERITA investiční společnost, a.s.,se sídlem Orlová - Lutyně UCentrumu 751, identifikační číslo: 25820192. 6.6.2005 - 27.6.2006
G. Kupsání nových akcií obchodní společnosti CONCENTRA a.s. ke zvýšení základního kapitálu dojde vsídle obchodní společnosti CONCENTRA a.s., ato uzavřením smlouvy oupsání akcií, kterou jediný akcionář obchodní společnosti CONCENTRA a.s. uzavře sobchodní společností CONCENTRA a.s. Smlouva oupsání akcií musí být vázána na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí ozamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ozáměru zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti CONCENTRA a.s. do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy oupsání akcií je povinno vyhotovit představenstvo obchodní společnosti CONCENTRA a.s. abez zbytečného odkladu jej předat jedinému akcionáři, to je společnosti sobchodní firmou PROSPERITA investiční společnost, a.s. 6.6.2005 - 27.6.2006
H. Lhůta pro upsání akcií činí 14 (slovy: Čtrnáct) dnů apočíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy oupsání akcií jedinému akcionáři obchodní společnosti CONCENTRA a.s., nejdříve však dnem následujícím po dni podání návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6.6.2005 - 27.6.2006
I. Předmětem nepeněžitého vkladu je 32.561 (slovy: Třicetdvatisíce pětsetšedesátjeden) kus kmenových kótovaných akcií na majitele eminenta sobchodní firmou ENERGOAQUA, a.s., se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 832, PSČ 756 61, IČ: 15303461, ISIN CS0008419750, vydaných vzaknihované podobě, které jsou ve vlastnictví jediného akcionáře obchodní společnosti CONCENTRA a.s., to je společnosti PROSPERITA investiční společnost, a.s. 6.6.2005 - 27.6.2006
J. Předmět nepeněžitého vkladu, tj. 32.561 (Třicetdvatisíce pětsetšedesátjeden) kus kmenových kótovaných akcií na majitele eminenta sobchodní firmou ENERGOAQUA, a. s., ISIN CS0008419750, ve vlastnictví jediného akcionáře obchodní společnosti CONCENTRA a.s., byl oceněn soudním znalcem panem Doc. PhDr. Ing. Janem Novotným, bytem Ostrava - Poruba, Sekaniny 1801, jmenovaným ktomu účelu Krajským soudem vOstravě usnesením vydaným dne 14.4.2005 pod č.j. Nc 5079/2005-8, které nabylo právní moci dne 28.4.2005, ve znaleckém posudku ze dne 02. května 2005, který je zapsán pod pořadovým číslem 520/05 znaleckého deníku, ato částkou ve výši 32,000.000,00 Kč (slovy: Třicetdva miliony korun českých). 6.6.2005 - 27.6.2006
K. Za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli vydáno 3.200 (slovy: Třitisíce dvěstě) kusů kmenových akcií na majitele ojmenovité hodnotě po 10.000,00 Kč (slovy: Deset tisíc korun českých)), které budou vydány vzaknihované podobě anebudou kótované. 6.6.2005 - 27.6.2006
L. Nepeněžitý vklad musí být splacen formou písemného prohlášení jediného akcionáře obchodní společnosti CONCENTRA a.s., to je společností PROSPERITA investiční společnost, a.s., učiněného do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu všech akcií jediným akcionářem obchodní společností CONCENTRA a.s., to je společností PROSPERITA investiční společnost, a.s., nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku asoučasným provedením zápisu ve zvláštní evidenci (Středisko cenných papírů). Nepeněžitý vklad, jehož předmětem jsou akcie specifikované vodstavci Jtohoto rozhodnutí, ke kterým se příslušné právo nabývá zápisem do zvláštní evidence, nabývá obchodní společnost CONCENTRA a.s. až účinností tohoto zápisu. 6.6.2005 - 27.6.2006
Jediný akcionář:TRADEINVEST investiční společnost spol. s r.o.se sídlem v Orlové-Lutyni,IČO 43962106 29.6.1998 - 13.7.2002
Oddíl B vložka 1359 se uzavírá.Zápis je dále veden u Krajského obchodního soudu v Ostravěv oddíle B vložce 1796. 2.3.1998 - 27.6.2006
Obchodní společnost CONCENTRA a.s. se sídlem Orlová-Lutyně, UCentrumu 751, PSČ 735 14, identifikační číslo 60 71 13 02 sez a p i s u j e do oddílu B vložka 1796 obchodního rejstříkuKrajského obchodního soudu v Ostravě. 4.12.1997 - 27.6.2006
Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatémrozhodnutím jediného akcionáře ze dne 23.07.1997, kterénahrazují dosavadní stanovy společnosti. 18.11.1997 - 27.6.2006
Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém mimořádnouvalnou hromadou konanou dne 6.2.1997. 4.4.1997 - 27.6.2006
Akcie: 1.500 ks akcií kmenových na majitele, jm. hodnoty10.000 Kč. 4.4.1997 - 18.11.1997
Základní jmění je splaceno. 27.2.1997 - 27.6.2006
Akcie: 1500 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovitéhodnotě 10 000,-Kč 27.2.1997 - 27.6.2006

Aktuální kontaktní údaje CONCENTRA a.s.

Kapitál CONCENTRA a.s.

zakladni jmění 47 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.6.2006
zakladni jmění 47 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.6.2005 - 27.6.2006
zakladni jmění 15 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.5.1996 - 30.6.2005
zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.7.1994 - 31.5.1996
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.6.1994 - 18.7.1994

Sídlo CONCENTRA a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa U Centrumu 751 , 735 14 Orlová Česká republika
U Centrumu 751, Lutyně, 735 14 Orlová
18.12.2013
Adresa U Centrumu 751 , 735 14 Orlová-Lutyně Česká republika
Orlová-Lutyně, U Centrumu 751, PSČ 73514
18.11.1997 - 18.12.2013
Adresa Langrova 43 , Brno Česká republika
Brno, Langrova 43, okres Brno-město
4.4.1997 - 18.11.1997
Adresa Řipská 3 , Brno Česká republika
Brno, Řipská 3
28.6.1994 - 4.4.1997

Předmět podnikání CONCENTRA a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.8.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví 17.6.2003
Zprostředkování obchodu 17.6.2003 - 3.8.2009
Zprostředkování služeb 17.6.2003 - 3.8.2009
Velkoobchod 17.6.2003 - 3.8.2009
Specializovaný maloobchod 17.6.2003 - 3.8.2009
Pronájem a půjčování věcí movitých 17.6.2003 - 3.8.2009
Realitní činnost 17.6.2003 - 3.8.2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 17.6.2003 - 3.8.2009
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačněhospodářské povahy u fyzických a právnických osob 17.6.2003 - 3.8.2009
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcívčetně lektorské činnosti 17.6.2003 - 3.8.2009
vedení účetnictví 23.7.1999 - 17.6.2003
poskytování faktoringu a forfaitingu 18.11.1997 - 17.6.2003
činnost organizačních a ekonomických poradců 18.11.1997 - 17.6.2003
obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodejea prodej 28.6.1994 - 17.6.2003
pronájem nemovitostí a nebytových prostor 28.6.1994 - 17.6.2003
pronájem průmyslového zboží 28.6.1994 - 17.6.2003
zprostředkovatelská činnost 28.6.1994 - 17.6.2003
obstaravatelská činnost 28.6.1994 - 17.6.2003

vedení firmy CONCENTRA a.s.

Statutární orgán CONCENTRA a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda představenstva Michal Kurka 25.8.2014
Vznik členství 2.6.2014
Vznik funkce 2.6.2014
Adresa: Lomená 229 , 736 01 Havířov Česká republika
Lomená 229/15, Šumbark, 736 01 Havířov
člen představenstva Miroslav Kučera 25.8.2014
Vznik členství 2.6.2014
Adresa: 809 , 735 71 Dětmarovice Česká republika
č.p. 809, 735 71 Dětmarovice
předseda představenstva Václav Ryšánek 31.8.2016
Vznik členství 2.6.2014
Vznik funkce 2.6.2014
Adresa: Prosecká 677 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Prosecká 677/127, Prosek, 190 00 Praha 9
členka představenstva JUDr. Alena Vonyšová 28.6.1994 - 9.11.1995
Adresa: Štouračova 21 , Brno Česká republika
Brno, Štouračova 21
člen představenstva Ing. Dušan Nevrtal 28.6.1994 - 27.2.1997
Adresa: Mathonova 74 , Brno Česká republika
Brno, Mathonova 74
člen představenstva Ing. Pavel Čech 28.6.1994 - 27.2.1997
Adresa: Neumannova 46 , Brno Česká republika
Brno, Neumannova 46
členka představenstva Dagmar Špačková 9.11.1995 - 27.2.1997
Adresa: Čápkova 24 , Brno Česká republika
Brno, Čápkova 24, okres Brno-město
člen představenstva Ing. Dušan Nevrtal 27.2.1997 - 4.4.1997
Adresa: Mathonova 74 , Brno Česká republika
Brno, Mathonova 74, okres Brno-město
člen představenstva Ing. Pavel Čech 27.2.1997 - 4.4.1997
Adresa: Neumannova 46 , Brno Česká republika
Brno, Neumannova 46, okres Brno-město
členka představenstva JUDr. Alena Vonyšová 27.2.1997 - 4.4.1997
Adresa: Štouračova 21 , Brno Česká republika
Brno, Štouračova 21, okres Brno-město
předseda představenstva Ing. Miroslav Ševčík CSc. 4.4.1997 - 29.6.1998
Adresa: Dřevná 382 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Dřevná 382/2
místopředseda představenstva JUDr. Martin Knoz 4.4.1997 - 29.6.1998
Adresa: Obřanská 582 , Brno Česká republika
Brno, Obřanská 582/120, okres Brno-město
člen představenstva Ing. Dušan Nevrtal 4.4.1997 - 29.6.1998
Adresa: Mathonova 919 , Brno Česká republika
Brno, Mathonova 919/74, okres Brno-město
předseda představenstva Ing. Václav Ryšánek 29.6.1998 - 23.7.1999
Adresa: Nad Olšinou 1400 , Šenov Česká republika
Šenov, Nad Olšinou 1400
místopředseda představenstva Ing. Otmar Sikora 29.6.1998 - 23.7.1999
Adresa: Údolní 578 , Orlová-Poruba Česká republika
Orlová-Poruba, Údolní 578
místopředseda představenstva Rostislav Šindlář 23.7.1999 - 17.6.2003
Vznik členství 15.5.1999
Zánik členství 14.1.2003
Vznik funkce 25.5.1999
Adresa: K.V.Raise 5 , Havířov-Město Česká republika
Havířov-Město, K.V.Raise 5/1078
místopředseda představenstva Ing. Václav Ryšánek 17.6.2003 - 16.2.2005
Vznik členství 11.3.2003
Zánik členství 16.9.2004
Vznik funkce 31.3.2003
Zánik funkce 16.9.2004
Adresa: Nad Olšinou 1400 , Šenov Česká republika
Šenov, Nad Olšinou 1400
člen představenstva JUDr. Martin Knoz 29.6.1998 - 27.6.2006
Vznik členství 6.2.1997
Zánik členství 6.5.2002
Adresa: Obřanská 582 , Brno Česká republika
Brno, Obřanská 582/120
předseda představenstva Ing. Otmar Sikora 23.7.1999 - 27.6.2006
Vznik členství 12.5.1998
Zánik členství 30.3.2006
Vznik funkce 25.5.1999
Zánik funkce 30.3.2006
Adresa: Údolní 578 , Orlová-Poruba Česká republika
Orlová-Poruba, Údolní 578
místopředseda představenstva Ing. Petr Šimice 16.2.2005 - 27.6.2006
Vznik členství 13.12.2004
Zánik členství 30.3.2006
Vznik funkce 14.12.2004
Zánik funkce 30.3.2006
Adresa: Tvardkova 2 , Ostrava - Slezská Ostrava Česká republika
Ostrava - Slezská Ostrava, Tvardkova 2/898
člen představenstva JUDr. Martin Knoz 27.6.2006 - 28.1.2010
Vznik členství 30.3.2006
Zánik členství 31.5.2009
Adresa: Obřanská 985 , 614 00 Brno - Maloměřice Česká republika
Brno - Maloměřice, Obřanská 985/124, PSČ 61400
předseda představenstva Ing. Otmar Sikora 27.6.2006 - 28.6.2010
Vznik členství 30.3.2006
Zánik členství 2.6.2010
Vznik funkce 31.3.2006
Zánik funkce 2.6.2010
Adresa: Údolní 578 , 735 14 Orlová - Poruba Česká republika
Orlová - Poruba, Údolní 578, PSČ 73514
místopředseda představenstva Ing. Petr Šimice 27.6.2006 - 16.4.2012
Vznik členství 30.3.2006
Zánik členství 30.3.2011
Vznik funkce 31.3.2006
Zánik funkce 30.3.2011
Adresa: Tvardkova 2 , 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Česká republika
Ostrava - Slezská Ostrava, Tvardkova 2/898, PSČ 71000
předseda představenstva Ing. Václav Ryšánek 28.6.2010 - 16.11.2013
Vznik členství 2.6.2010
Zánik členství 2.6.2014
Vznik funkce 2.6.2010
Zánik funkce 2.6.2014
Adresa: Nad Olšinou 1400 , 739 34 Šenov Česká republika
Šenov, Nad Olšinou 1400, PSČ 73934
člen představenstva Ing. Michal Kurka LL.M. 28.6.2010 - 18.12.2013
Vznik členství 2.6.2010
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: Lomená 229 , 736 01 Havířov - Šumbark Česká republika
Havířov - Šumbark, Lomená 229/15, PSČ 73601
místopředseda představenstva Ing. Petr Šimice 16.4.2012 - 18.12.2013
Vznik členství 8.6.2011
Zánik členství 2.6.2014
Vznik funkce 8.6.2011
Zánik funkce 2.6.2014
Adresa: Tvardkova 898 , 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Česká republika
Ostrava - Slezská Ostrava, Tvardkova 898/2, PSČ 71000
předseda představenstva Ing. Václav Ryšánek 16.11.2013 - 18.12.2013
Vznik členství 2.6.2010
Zánik členství 2.6.2014
Vznik funkce 2.6.2010
Zánik funkce 2.6.2014
Adresa: Nad Olšinou 1400 , 739 34 Šenov Česká republika
Nad Olšinou 1400, 739 34 Šenov
předseda představenstva Václav Ryšánek 18.12.2013 - 25.8.2014
Vznik členství 2.6.2010
Zánik členství 2.6.2014
Vznik funkce 2.6.2010
Zánik funkce 2.6.2014
Adresa: Nad Olšinou 1400 , 739 34 Šenov Česká republika
Nad Olšinou 1400, 739 34 Šenov
místopředseda představenstva Petr Šimice 18.12.2013 - 25.8.2014
Vznik členství 8.6.2011
Zánik členství 2.6.2014
Vznik funkce 8.6.2011
Zánik funkce 2.6.2014
Adresa: Tvardkova 898 , 710 00 Ostrava Česká republika
Tvardkova 898/2, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
člen představenstva Michal Kurka 18.12.2013 - 25.8.2014
Vznik členství 2.6.2010
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: Lomená 229 , 736 01 Havířov Česká republika
Lomená 229/15, Šumbark, 736 01 Havířov
předseda představenstva Václav Ryšánek 25.8.2014 - 31.8.2016
Vznik členství 2.6.2014
Vznik funkce 2.6.2014
Adresa: Nad Olšinou 1400 , 739 34 Šenov Česká republika
Nad Olšinou 1400, 739 34 Šenov

Dozorčí rada CONCENTRA a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Lenka Řežábková 25.8.2014
Vznik členství 2.6.2014
Adresa: Vnitřní 735 , 735 14 Orlová Česká republika
Vnitřní 735, Lutyně, 735 14 Orlová
členka Ing. Alena Sedláková 28.6.1994 - 27.2.1997
Adresa: Antala Staška 8 , Brno Česká republika
Brno, Antala Staška 8
členka Jaroslava Petráková 28.6.1994 - 27.2.1997
Adresa: Dunajská 19 , Brno Česká republika
Brno, Dunajská 19
členka Eliška Sýkorová 28.6.1994 - 27.2.1997
Adresa: Bellova 3 , Brno Česká republika
Brno, Bellova 3
členka Ing. Alena Sedláková 27.2.1997 - 4.4.1997
Adresa: Antala Staška 8 , Brno Česká republika
Brno, Antala Staška 8, okres Brno-město
členka Jaroslava Petráková 27.2.1997 - 4.4.1997
Adresa: Dunajská 19 , Brno Česká republika
Brno, Dunajská 19, okres Brno-město
členka Eliška Sýkorová 27.2.1997 - 4.4.1997
Adresa: Bellova 3 , Brno Česká republika
Brno, Bellova 3, okres Brno-město
člen Ing. Zdeněk Raška 4.4.1997 - 11.4.1997
Adresa: Akátová 458 , Havířov Česká republika
Havířov, Akátová 458/1, okres Karviná
předseda Ing. Karel Klimeš 4.4.1997 - 18.11.1997
Adresa: Na zvoničce 12 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na zvoničce 12
člen Ing. Zdeněk Štěrba 4.4.1997 - 18.11.1997
Adresa: Budovatelská 4816 , Zlín Česká republika
Zlín, Budovatelská 4816
člen Ing. Zdenek Raška 11.4.1997 - 18.11.1997
Adresa: Akátová 458 , Havířov Česká republika
Havířov, Akátová 458/1, okres Karviná
člen Ing. Jan Vojáček 18.11.1997 - 6.5.1998
Adresa: Pionýrů 801 , Frýdek-Místek Česká republika
Frýdek-Místek, Pionýrů 801
předseda Ing. Miroslav Kurka 18.11.1997 - 23.7.1999
Adresa: Mirotická 11 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mirotická 11
člen Miroslav Kurka 18.11.1997 - 23.7.1999
Adresa: Karvinská 61 , Havířov Česká republika
Havířov, Karvinská 61, okres Karviná
člen Hana Kurková 18.11.1997 - 31.8.2000
Adresa: Mirotická 11 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mirotická 11
místopředseda PhDr. Doc. Josef Jünger CSc. 18.11.1997 - 17.6.2003
Vznik členství 23.7.1997
Zánik členství 13.1.2003
Vznik funkce 16.8.1998
Adresa: Dalimilova 107 , Ostrava Česká republika
Ostrava, Dalimilova 107, okres Ostrava-město
člen Ing. Jiří Němec 18.11.1997 - 17.6.2003
Vznik členství 23.7.1997
Zánik členství 13.1.2003
Adresa: Kosmonautů 5 , Havířov Česká republika
Havířov, Kosmonautů 5, okres Karviná
předseda Hana Kurková 31.8.2000 - 17.6.2003
Vznik členství 23.7.1997
Zánik členství 13.1.2003
Vznik funkce 10.9.1999
Adresa: Mirotická 11 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Mirotická 11
člen Jaroslava Rozbrojová 17.6.2003 - 27.6.2006
Vznik členství 3.3.2003
Adresa: Okružní 809 , Orlová - Lutyně Česká republika
Orlová - Lutyně, Okružní 809
předseda Ing. Miroslav Kučera 17.6.2003 - 16.7.2008
Vznik členství 3.3.2003
Zánik členství 3.3.2008
Vznik funkce 11.3.2003
Zánik funkce 3.3.2008
Adresa: 809 , Dětmarovice Česká republika
Dětmarovice č. 809
člen Ing. Dušan Nevrtal 17.6.2003 - 16.7.2008
Vznik členství 3.3.2003
Zánik členství 3.3.2008
Adresa: Ve vilkách 12 , Brno Česká republika
Brno, Ve vilkách 12
člen dozorčí rady Jaroslava Rozbrojová 27.6.2006 - 16.7.2008
Vznik členství 3.3.2003
Zánik členství 3.3.2008
Adresa: Okružní 905 , 735 14 Orlová - Lutyně Česká republika
Orlová - Lutyně, Okružní 905, PSČ 73514
člen dozorčí rady Jaroslava Rozbrojová 16.7.2008 - 17.8.2009
Vznik členství 6.6.2008
Zánik členství 1.6.2009
Adresa: Okružní 905 , 735 14 Orlová - Lutyně Česká republika
Orlová - Lutyně, Okružní 905, PSČ 73514
předseda Ing. Miroslav Kučera 16.7.2008 - 18.12.2013
Vznik členství 6.6.2008
Zánik členství 2.7.2013
Vznik funkce 9.6.2008
Zánik funkce 2.7.2013
Adresa: 809 , Dětmarovice Česká republika
Dětmarovice č. 809
člen dozorčí rady Vladimíra Klimková 16.7.2008 - 18.12.2013
Vznik členství 6.6.2008
Zánik členství 2.7.2013
Adresa: Masarykova 1015 , 735 14 Orlová - Lutyně Česká republika
Orlová - Lutyně, Masarykova 1015, PSČ 73514
člen dozorčí rady Ing. Kateřina Duničková 17.8.2009 - 18.12.2013
Vznik členství 1.6.2009
Zánik členství 2.7.2013
Adresa: Dlouhá třída 81 , 736 01 Havířov - Podlesí Česká republika
Havířov - Podlesí, Dlouhá třída 81a/1123, PSČ 73601
předseda dozorčí rady Miroslav Kučera 18.12.2013 - 25.8.2014
Vznik členství 2.7.2013
Zánik členství 2.6.2014
Vznik funkce 24.7.2013
Zánik funkce 2.6.2014
Adresa: 809 , 735 71 Dětmarovice Česká republika
č.p. 809, 735 71 Dětmarovice
člen dozorčí rady Vladimíra Klimková 18.12.2013 - 25.8.2014
Vznik členství 2.7.2013
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: Masarykova třída 1015 , 735 14 Orlová Česká republika
Masarykova třída 1015, Lutyně, 735 14 Orlová
člen dozorčí rady Kateřina Duničková 18.12.2013 - 25.8.2014
Vznik členství 2.7.2013
Zánik členství 2.6.2014
Adresa: Dlouhá třída 1123 , 736 01 Havířov Česká republika
Dlouhá třída 1123/81a, Podlesí, 736 01 Havířov

Sbírka Listin CONCENTRA a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1796/SL 63 výroční zpráva [2014] úč. záv. vč. přílohy, zpráva auditora, zpráva o vztazích Krajský soud v Ostravě 10.7.2015 17.7.2015 50
B 1796/SL 62 ostatní r. 2014 návrh na rozdělení zisku Krajský soud v Ostravě 10.7.2015 17.7.2015 1
B 1796/SL 61 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 773/2014, N 827/2014 Krajský soud v Ostravě 2.6.2014 19.11.2014 21.11.2014 25
B 1796/SL 60 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 19.11.2014 20.11.2014 48
B 1796/SL 59 ostatní Rozdělení zisku r. 2013 Krajský soud v Ostravě 19.11.2014 20.11.2014 1
B 1796/SL 58 ostatní Zápis z mimoř. zasedání DR Krajský soud v Ostravě 24.7.2013 18.12.2013 27.12.2013 1
B 1796/SL 57 ostatní Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 2.7.2013 18.12.2013 27.12.2013 1
B 1796/SL 56 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 11.11.2013 14.11.2013 49
B 1796/SL 55 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv.,zpr.aud.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 4.10.2012 20.11.2012 48
B 1796/SL 54 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 8.6.2011 16.3.2012 16.4.2012 1
B 1796/SL 53 výroční zpráva r.2010 vč.úz,příl.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 7.10.2011 20.10.2011 53
B 1796/SL 52 výroční zpráva r. 2009 vč.úz,příl.,§66a/9,aud Krajský soud v Ostravě 22.7.2010 26.7.2010 50
B 1796/SL 51 podpisové vzory Ing.Kurka,Ing. Ryšánek Krajský soud v Ostravě 28.6.2010 28.6.2010 3
B 1796/SL 50 rozhod. o statut. orgánu zápis z jed. předst - volba Krajský soud v Ostravě 2.6.2010 28.6.2010 28.6.2010 1
B 1796/SL 49 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 6 ze zas. DR - volba Krajský soud v Ostravě 2.6.2010 28.6.2010 28.6.2010 1
B 1796/SL 48 rozhod. o statut. orgánu záp.č. 2/09-zas.předst. Krajský soud v Ostravě 15.5.2009 27.1.2010 28.1.2010 3
B 1796/SL 47 výroční zpráva r.2008,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 28.7.2009 3.9.2009 53
B 1796/SL 46 ostatní -rozh.jedin.akcion.-schv.ú.z. Krajský soud v Ostravě 1.6.2009 3.8.2009 5.8.2009 2
B 1796/SL 45 podpisové vzory čestné prohlášení - 3 ks Krajský soud v Ostravě 4.6.2008 1.7.2008 17.7.2008 6
B 1796/SL 44 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zased. DR-volba Krajský soud v Ostravě 9.6.2008 16.7.2008 17.7.2008 1
B 1796/SL 43 rozhod. o statut. orgánu -rozh. o vol. DR Krajský soud v Ostravě 6.6.2008 1.7.2008 17.7.2008 2
B 1796/SL 42 výroční zpráva r.2007,úč.záv.,aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 16.7.2008 17.7.2008 102
B 1796/SL 41 výroční zpráva r. 06,úč.z.zpr.a.,§66a/9,záp.V Krajský soud v Ostravě 22.6.2007 19.7.2007 97
B 1796/SL 40 výroční zpráva r.2005,úč. záv.,§66a/9o.z. Krajský soud v Ostravě 13.7.2006 7.8.2006 99
B 1796/SL 39 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 31.3.2006 13.6.2006 14.7.2006 1
B 1796/SL 38 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 11 DR Krajský soud v Ostravě 30.3.2006 13.6.2006 14.7.2006 2
B 1796/SL 37 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 13.6.2006 14.7.2006 4
B 1796/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 5.10.2005 6.10.2005 17
B 1796/SL 35 notářský zápis Nz 394/2005 vč.rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 4.5.2005 13.9.2005 5
B 1796/SL 34 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv,§ 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 21.7.2005 2.8.2005 97
B 1796/SL 33 rozhod. o statut. orgánu odst. z předst. Krajský soud v Ostravě 10.9.2004 18.2.2005 1
B 1796/SL 32 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 14.12.2004 18.2.2005 1
B 1796/SL 31 rozhod. o statut. orgánu zápis č.7 DR Krajský soud v Ostravě 13.12.2004 18.2.2005 1
B 1796/SL 30 rozhod. o statut. orgánu zápis předst. Krajský soud v Ostravě 15.9.2004 18.2.2005 1
B 1796/SL 29 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 15.12.2004 18.2.2005 2
B 1796/SL 28 výroční zpráva r. 2003,§66a/9o.z. Krajský soud v Ostravě 30.6.2004 7.7.2004 93
B 1796/SL 27 výroční zpráva r. 2002 Krajský soud v Ostravě 10.7.2003 22.7.2003 84
B 1796/SL 26 notářský zápis NZ 227/1997 Krajský soud v Ostravě 23.7.1997 27.5.2003 1
B 1796/SL 25 notářský zápis NZ 29/97 Krajský soud v Ostravě 7.2.1997 27.5.2003 4
B 1796/SL 24 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 16.8.1997 27.5.2003 1
B 1796/SL 23 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 4/1999 z DR Krajský soud v Ostravě 15.9.1999 27.5.2003 1
B 1796/SL 22 rozhod. o statut. orgánu zápis ř. 2/1999 z DR Krajský soud v Ostravě 15.5.1999 27.5.2003 1
B 1796/SL 21 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 7/1998 z DR Krajský soud v Ostravě 12.5.1998 27.5.2003 1
B 1796/SL 20 rozhod. o statut. orgánu - volba před. a místopřed. Krajský soud v Ostravě 25.5.1999 27.5.2003 1
B 1796/SL 19 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ostravě 31.3.2003 1.4.2003 3.4.2003 1
B 1796/SL 18 rozhod. o statut. orgánu -zápis č.2/2001 z DR Krajský soud v Ostravě 24.5.2001 22.11.2002 26.11.2002 2
B 1796/SL 17 rozhod. o statut. orgánu -zápis č. 1/2002 z DR Krajský soud v Ostravě 28.3.2002 22.11.2002 26.11.2002 1
B 1796/SL 11 ostatní -rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 4.6.2002 22.11.2002 26.11.2002 3
B 1796/SL 16 výroční zpráva r. 2001vč.účet.záv.,§ 66a/9oz Krajský soud v Ostravě 26.6.2002 28.6.2002 44
B 1796/SL 15 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 15.5.1999 8.4.2002 17.4.2002 2
B 1796/SL 14 notářský zápis NZ 346/99 Krajský soud v Ostravě 18.6.1999 8.4.2002 17.4.2002 9
B 1796/SL 13 notářský zápis NZ 29/97 Krajský soud v Ostravě 7.2.1997 8.4.2002 17.4.2002 28
B 1796/SL 1 rozhod. o statut. orgánu zápis DR Krajský soud v Ostravě 22.1.1998 8.4.2002 17.4.2002 2
B 1796/SL 12 rozhod. o statut. orgánu -zápis č.2/2001 z DR Krajský soud v Ostravě 24.5.2001 10.8.2001 3.10.2001 3
B 1796/SL 9 výroční zpráva r. 2000 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 16.5.2001 10.8.2001 29.8.2001 22
B 1796/SL 8 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ostravě 10.8.2001 29.8.2001 13
B 1796/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 12.6.2001 10.8.2001 29.8.2001 17
B 1796/SL 10 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 10.8.2001 29.8.2001 1
B 1796/SL 6 rozhod. o statut. orgánu -zápis č.4/99 DR Krajský soud v Ostravě 15.9.1999 1.8.2000 31.8.2000 1
B 1796/SL 5 výroční zpráva r. 1999 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 24.7.2000 26.7.2000 35
B 1796/SL 4 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 28.6.1999 28.6.1999 22
B 1796/SL 3 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze schůze předst. Krajský soud v Ostravě 12.5.1998 18.5.1998 29.6.1998 1
B 1796/SL 2 notářský zápis NZ 168/98 vč. stanov Krajský soud v Ostravě 12.5.1998 18.5.1998 29.6.1998 25

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CONCENTRA a.s.

IČO (identifikační číslo) 60711302
Jméno CONCENTRA a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Orlová
Vznik první živnosti: 28.6.1994
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 2

Sídlo CONCENTRA a.s.

Živnosti a provozovny CONCENTRA a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.6.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 213/10, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1006891412
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 1.4.2010
Provozovna č. 2
Provozovna U Centrumu 751, Orlová 735 14
Identifikační číslo provozovny 1006553151
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 3.12.2001

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.12.2001
Provozovna č. 1
Provozovna U Centrumu 751, Orlová 735 14
Identifikační číslo provozovny 1006553151
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.12.2001

Živnost č. 3 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.1994
Zánik oprávnění 14.5.2001

Živnost č. 8 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1998
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 15 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.1998
Zánik oprávnění 20.11.2001
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán CONCENTRA a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Michal Kurka LL.M.
Člen statutárního orgánu Ing. Václav Ryšánek
Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Kučera

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CONCENTRA a.s.

IČO: 60711302
Firma: CONCENTRA a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Karviná
Základní územní jednotka: Orlová
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 28.6.1994

Sídlo CONCENTRA a.s.

Sídlo: U Centrumu 751, Orlová 735 14

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
Ostatní vzdělávání j. n.

Podobné firmy

tracking image