Firma COLAS CZ, a.s. IČO 26177005


COLAS CZ, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

COLAS CZ, a.s. (26177005) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Ke Klíčovu 191/9, Praha 190 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 5. 2000 a je stále aktivní. COLAS CZ, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o COLAS CZ, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o COLAS CZ, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o COLAS CZ, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro COLAS CZ, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje COLAS CZ, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 6556
IČO (identifikační číslo osoby) 26177005
Jméno COLAS CZ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 18.5.2000
Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SOMARO CZ, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Byst rá 761, PSČ 193 00, IČO: 270 66 070. 31.8.2018
Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SANGREEN, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 005 41 311. 28.12.2017
Společnost se tímto podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona. 6.8.2014
Na společnost COLAS CZ, a.s. se sídlem Praha 9, Ke klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 261 77 005 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti Kamenolom Císařský a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 49 1 01 811, jako společnosti zanikající. 31.7.2012
Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ: 261 77 005, přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti ASTECH, s.r.o., se sídlem Jihlava, Kosovská 10, PSČ 586 01, IČ: 253 38 8 20, jako společnosti zanikající. 1.10.2008
Dne 19.srpna 2005 schválila mimořádná valná hromada společnosti COLAS CZ, a.s. (dále jen "Společnost") ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/191 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") toto usnesení: 1. Určení hlavního akcionáře. Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost COLAS societe anonyme, se sídlem 7, Plc. René Clair 92100, Boulogne, Billancourt, Francie (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie, jejichž souhr nná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím ( i) výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů; (ii) výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů; (iii) žádosti Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valn é hromady a (iv) čestného prohlášení Hlavního akcionáře; ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 4 551 659 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodno tě 100,- Kč (dále jen "Akcie"). K rozhodnému dni této mimořádné valné hromady i ke dni jejího konání je Hlavní akcionář vlastníkem 4 551 659 ks Akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 97,33 %, a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku. 2.Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře. Mimořádné valná hromada Společnosti schvaluje podle § 183i a následujících obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem Akciím vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoh o měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií") na Hlavního akcionáře. Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlas tníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění. Mimořádná valná hromada Společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne za vykupované Akcie peněžité protiplnění ve výši 183,- Kč za jednu Akcii (dále jen "Protiplnění"). Navržená výše Protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 písmenem b) obchodního z ákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s. se sídlem Bredovský dvůr, Olivova 4, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 63998581 dne 1.srpna 2005 (dále jen "Znalecký posudek"). V závěru Znaleckého posudku se u vádí" "Konstatujeme, že na základě provedené expertizy hodnota jedné akcie společnosti COLAS CZ, a.s. zjištěná výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků činí 183,- Kč. Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností COLAS S.A. k poskytnutí op rávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií společnosti COLAS CZ, a.s. ve výši 183,- Kč je přiměřená námi zjištěné hodnotě akcií." 4. Poskytnutí protiplnění. Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavcem 2,3 a 5 obchodního zákoníku). Protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám níže popsaným způsobem do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k  vykoupeným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí Protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník Akcie, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) (dále jen "Oprávněné osoby"). Konkrétní způsob poskytnutí Protiplnění bude Oprávněné osobě oznámen doporučeným dopisem s dodejkou na adresu Oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papíru, a to nejpozději do 15 pr acovních dnů ode Dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě Hlavní akcionář rovněž oznámí způsob poskytnutí Protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. Představenstvo Společnosti zajistí vyhotovení výpisu z regi stru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost ve Středisku cenných papírů, a to ke Dni účinnoti přechodu Akcií a předá jej bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění. 9.8.2006
Společnost COLAS CZ, a.s. je právním nástupcem společností Silnice Jihlava, a.s., se sídlem Kosovská 10, Jihlava, IČ: 46 34 64 49, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 735, Silnice Znojmo, a.s. se sídlem Vídeňská 49, Znojmo, IČ: 46 34 63 76, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 726 a Silniční stavitelství Praha, a.s. se sídlem Kolbenova 259, Praha 9, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1480, jež byly zrušeny bez likvidace součením se společností COLAS CZ, a.s. 31.1.2001

Aktuální kontaktní údaje COLAS CZ, a.s.

Kapitál COLAS CZ, a.s.

zakladni jmění 467 666 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.1.2001
zakladni jmění 120 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 18.5.2000 - 31.1.2001

Akcie COLAS CZ, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 4 676 660 5.10.2010
Kmenové akcie na majitele 100 Kč 4 676 660 31.1.2001 - 5.10.2010
Kmenové akcie na majitele 100 Kč 1 200 000 18.5.2000 - 31.1.2001

Sídlo COLAS CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Ke Klíčovu 191/9 , Praha 190 00 10.7.2007
Adresa Kolbenova 259 , 198 21 Praha 9 Česká republika
11.12.2001 - 10.7.2007
Adresa Prosecká 412/74 , Praha 190 00 18.5.2000 - 11.12.2001

Předmět podnikání COLAS CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
provádění zemních prací 31.7.2012
obráběčství 31.7.2012
opravy karoserií 31.7.2012
inženýrská činnost ve výstavbě 31.7.2012
zpracování kamene 31.7.2012
Zámečnictví, nástrojářství 27.7.2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 27.7.2009
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 27.7.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.7.2009
Klempířství a oprava karoserií 27.7.2009 - 31.7.2012
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní s vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti - vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti - mezinárodní s vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti a tahači 18.2.2009 - 27.7.2009
výkon zeměměřických činností 10.7.2007
hornická činnost v rozsahu § 2 písmen: b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem c) zřizování, zajišťování a likvidace lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) a d) zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů 3.11.2005
činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu § 3 písmena: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým způsobem včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů 3.11.2005
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 3.11.2005
silniční motorová doprava nákladní: a) vnitrostátní s vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti a tahači b) vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti c) mezinárodní s vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti a tahači 3.11.2005 - 18.2.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 3.11.2005 - 27.7.2009
b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem c) zřizování, zajišťování a likvidace lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) a d) zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů 29.5.2004 - 3.11.2005
činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu § 3 písmena: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým způsobem včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním 29.5.2004 - 3.11.2005
opravy silničních vozidel 11.12.2001
projektová činnost ve výstavbě 11.12.2001
hornická činnost v rozsahu ustanovení § 2 písmena: b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem c) zřizování, zajišťování a likvidace lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) a d) zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů 11.12.2001 - 29.5.2004
činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu § 3 písmena: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým způsobem včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním g) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje více než 100 000 m3 horniny zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů 11.12.2001 - 29.5.2004
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím 11.12.2001 - 15.4.2005
výkon zeměměřičských činností 11.12.2001 - 15.4.2005
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 11.12.2001 - 15.4.2005
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví - stavebnictví a pro těžbu a úpravu nerostů 11.12.2001 - 15.4.2005
výroba kovového spotřebního zboží 11.12.2001 - 15.4.2005
povrchové úpravy a svařování kovů 11.12.2001 - 15.4.2005
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou obchod. živností uvedených v příl. č. 1-3 zák.č. 455/1991 Sb., v platném znění) 11.12.2001 - 3.11.2005
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní s vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti a tahači - vnitrostátní a mezinárodní s vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti 11.12.2001 - 3.11.2005
specializovaný maloobchod 11.12.2001 - 27.7.2009
velkoobchod 11.12.2001 - 27.7.2009
opravy pracovních strojů 11.12.2001 - 27.7.2009
opravy karosérií 11.12.2001 - 27.7.2009
testování, měření a analýzy 11.12.2001 - 27.7.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 11.12.2001 - 27.7.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 11.12.2001 - 27.7.2009
příprava a vypracování technických návrhů 11.12.2001 - 27.7.2009
zámečnictví 11.12.2001 - 27.7.2009
inženýrská činnost v investiční výstavbě 11.12.2001 - 27.7.2009
činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a těžby a zpracování nerostů 11.12.2001 - 27.7.2009
výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 11.12.2001 - 27.7.2009
přípravné práce pro stavby 11.12.2001 - 27.7.2009
dokončovací stavební práce 11.12.2001 - 27.7.2009
technické činnosti v dopravě 11.12.2001 - 27.7.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 11.12.2001 - 27.7.2009
zprostředkování služeb 11.12.2001 - 27.7.2009
poskytování technických služeb 11.12.2001 - 27.7.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 11.12.2001 - 27.7.2009
kovoobráběčství 11.12.2001 - 31.7.2012
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 18.5.2000
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou obchodních živností uvedených v příloze č. 1-3 zák.č. 455/1991 Sb.) 18.5.2000 - 11.12.2001
výroba prefabrikátů, obalových směsí a betonu (vyjma výroby cementového zboží) 18.5.2000 - 3.11.2005
výroba asfaltových směsí 18.5.2000 - 3.11.2005
pronájem stavebních mechanizmů 18.5.2000 - 3.11.2005
provádění zemních prací 18.5.2000 - 27.7.2009

vedení firmy COLAS CZ, a.s.

Statutární orgán COLAS CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně. 5.10.2010
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně. 11.8.2008 - 5.10.2010
Za společnost navenek jedná předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo jedním členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva. 22.5.2008 - 11.8.2008
Jménem společnosti jednají navenek vůči třetím subjektům ti členové představenstva, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt ( § 30 odst. 3 obch. zák.), a to buď všichni členové představenstva společně nebo samostatně ten z nich, který k tomu byl písemně pověřen nejméně třemi členy představenstva. 27.4.2002 - 22.5.2008
Za společnost jednají navenek vůči třetím subjektům ti členové představenstva, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt (§ 30 odst.3 obch.zák.), a to buď všichni tito členové představenstva společně nebo samostatně ten z nich, který byl k tomu písemně pověřen nejméně třemi členy představenstva. 18.5.2000 - 27.4.2002
Předseda představenstva Ing. Tomáš Krones 28.5.2018
Vznik členství 10.5.2016
Vznik funkce 2.5.2018
Adresa: K Zeleným domkům 1267/30 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Martin Stengl Ph.D. 28.5.2018
Vznik členství 2.5.2018
Adresa: 65 , Čížov 586 01
člen představenstva Renaud Jean Roussel 28.5.2018
Vznik členství 2.5.2018
Adresa: Czeska 28 , 3902 Warsaw Polská republika
Jméno ing. Jan Skořepa 18.5.2000 - 11.12.2001
Adresa: Mírová 1455 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
Jméno Dominique Collomp 18.5.2000 - 21.8.2002
Zánik funkce 18.5.2000
Adresa: Francouzská republika
27 rue Saint Ferdinand, 75017 Paříž
Jméno ing. Petr Kvasnička 18.5.2000 - 29.5.2004
Vznik funkce 18.5.2000
Zánik funkce 19.6.2003
Adresa: Joštova 26/19 , Jihlava 586 01
Jméno Alain Benquet 18.5.2000 - 29.5.2004
Vznik funkce 18.5.2000
Zánik funkce 19.6.2003
Adresa: Francouzská republika
10, rue Pierre Guerin, 75016 Paříž
Jméno Alain Clotte 18.5.2000 - 29.5.2004
Vznik funkce 18.5.2000
Zánik funkce 19.6.2003
Adresa: Francouzská republika
rue Vaugirard, 75015 Paříž
Jméno ing. Jan Skořepa 11.12.2001 - 29.5.2004
Vznik funkce 18.5.2000
Zánik funkce 19.6.2003
Adresa: 162 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
Jméno Dominique Collomp 21.8.2002 - 29.5.2004
Vznik funkce 18.5.2000
Zánik funkce 19.6.2003
Adresa: Francouzská republika
27 rue Saint Ferdinand, 75017 Paříž
Jméno Alain Boubées 29.5.2004 - 10.8.2006
Vznik funkce 19.6.2003
Adresa: Francouzská republika
75 rue Leconte de Lisle St. Gilles Les Bains Saint Paul, Réunion
Jméno Ing. Jan Skořepa 29.5.2004 - 10.8.2006
Vznik funkce 19.6.2003
Adresa: 162 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
Jméno Ing. Petr Kvasnička 29.5.2004 - 10.8.2006
Zánik členství 20.6.2006
Vznik funkce 19.6.2003
Adresa: Joštova 26/19 , Jihlava 586 01
Jméno Alain Benquet 29.5.2004 - 10.8.2006
Zánik členství 20.6.2006
Vznik funkce 19.6.2003
Adresa: Francouzská republika
10, rue Pierre Guerin, 75016 Paříž
Jméno Alain Clotte 29.5.2004 - 10.8.2006
Zánik členství 20.6.2006
Vznik funkce 19.6.2003
Adresa: Francouzská republika
rue Vaugirard, 75015 Paříž
člen představenstva Ing. Jaroslav Jeřábek 10.8.2006 - 21.8.2006
Vznik členství 20.6.2006
Adresa: Muránska 2 , 4001 Košice Slovenská republika
člen představenstva Ing. Jan Kokeš 10.8.2006 - 23.8.2006
Vznik členství 20.6.2006
Adresa: Na Komořku 2174 , 143 00 Praha Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Skořepa 10.8.2006 - 10.7.2007
Vznik funkce 20.6.2006
Adresa: 162 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
Jméno Alain Benquet 10.8.2006 - 10.7.2007
Vznik členství 20.6.2006
Zánik členství 16.5.2007
Adresa: Francouzská republika
10, rue Pierre Guerin, 75016 Paříž
člen představenstva Ing. Jan Kokeš 23.8.2006 - 10.7.2007
Vznik členství 20.6.2006
Adresa: Na Komořsku 2174/1 , Praha 143 00
člen představenstva Alain Boubées 10.8.2006 - 16.4.2008
Vznik členství 20.6.2006
Zánik členství 27.3.2008
Adresa: Francouzská republika
75 rue Leconte de Lisle St. Gilles Les Bains Saint Paul, Réunion
člen představenstva Ing. Jaroslav Jarábek 21.8.2006 - 16.4.2008
Vznik členství 20.6.2006
Zánik členství 27.3.2008
Adresa: Muránska 2 , 4001 Košice Slovenská republika
předseda představenstva Ing. Jan Skořepa 10.7.2007 - 22.5.2008
Vznik členství 20.6.2006
Zánik členství 5.5.2008
Vznik funkce 25.4.2007
Zánik funkce 5.5.2008
Adresa: 162 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Jarábek MBA 22.5.2008 - 4.6.2008
Vznik členství 5.5.2008
Adresa: Muránska 2 , 4001 Košice Slovenská republika
místopředseda představenstva Ing. Jan Kokeš 10.7.2007 - 30.12.2008
Vznik členství 20.6.2006
Vznik funkce 25.4.2007
Adresa: Na Komořsku 2174/1 , Praha 143 00
člen představenstva Christophe Da Poian 10.7.2007 - 30.12.2008
Vznik členství 16.5.2007
Zánik členství 17.12.2008
Adresa: Francouzská republika
Le Bousquet, 32480 Berrac
člen představenstva Guillaume Sauvaget 16.4.2008 - 30.12.2008
Vznik členství 27.3.2008
Zánik členství 17.12.2008
Adresa: Joszef utca 11 , 2083 Solymar Maďarská republika
místopředseda představenstva Ing. Jan Kokeš 30.12.2008 - 30.12.2008
Vznik členství 20.6.2006
Zánik členství 17.12.2008
Vznik funkce 25.4.2007
Zánik funkce 17.12.2008
Adresa: Mokropeská 1801 , Černošice 252 28
člen představenstva Ing. Martin Stengl PhD. 30.12.2008 - 18.2.2009
Vznik členství 17.12.2008
Adresa: 65 , 586 01 Jihlava Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Martin Stengl PhD. 18.2.2009 - 19.2.2009
Vznik členství 17.12.2008
Vznik funkce 14.1.2009
Adresa: 65 , 586 01 Jihlava Česká republika
předseda představenstva Ing. Jaroslav Jarábek MBA 4.6.2008 - 7.7.2010
Vznik členství 5.5.2008
Zánik členství 14.6.2010
Vznik funkce 19.5.2008
Zánik funkce 14.6.2010
Adresa: Muránska 2 , 4001 Košice Slovenská republika
člen představenstva Alain Jeziorny 16.4.2008 - 7.6.2011
Vznik členství 27.3.2008
Zánik členství 1.6.2011
Adresa: Hankoczy utca 4 , 1022 Budapešť Maďarská republika
předseda představenstva Francis Grass 7.7.2010 - 7.6.2011
Vznik členství 14.6.2010
Vznik funkce 15.6.2010
Zánik funkce 2.6.2011
Adresa: Maďarská republika
1025 Budapešť, Tömörkény u. 13/B mf. 2/a
místopředseda představenstva Ing. Martin Stengl Ph.D. 19.2.2009 - 3.8.2012
Vznik členství 17.12.2008
Zánik členství 18.12.2011
Vznik funkce 14.1.2009
Zánik funkce 18.12.2011
Adresa: 65 , 586 01 Jihlava Česká republika
člen představenstva Francis Grass 7.6.2011 - 3.8.2012
Vznik členství 14.6.2010
Zánik členství 17.7.2012
Adresa: Nad Mušlovkou 905 , Praha 155 00
člen představenstva Alain Jeziorny 5.10.2011 - 3.8.2012
Vznik členství 6.9.2011
Zánik členství 17.7.2012
Adresa: Zdíkovská 2129 20, 150 00 Praha Česká republika
předseda představenstva Ing. Ivo Šimek CSc. 7.6.2011 - 13.9.2013
Vznik členství 1.6.2011
Zánik členství 11.2.2014
Vznik funkce 2.6.2011
Zánik funkce 11.2.2014
Adresa: Jiřická 1045 , Zruč nad Sázavou 285 22
místopředseda představenstva Ing. Martin Stengl Ph.D. 3.8.2012 - 28.1.2014
Vznik členství 19.12.2011
Zánik členství 30.12.2013
Vznik funkce 20.12.2011
Zánik funkce 30.12.2013
Adresa: 65 , 586 01 Jihlava Česká republika
člen představenstva Éric Biguet 3.8.2012 - 4.4.2014
Vznik členství 17.7.2012
Adresa: rue de Carnin 123 , 628 40 Neuve Chapelle Francouzská republika
předseda představenstva Ing. Ivo Šimek CSc. 13.9.2013 - 4.4.2014
Vznik členství 1.6.2011
Zánik členství 11.2.2014
Vznik funkce 2.6.2011
Zánik funkce 11.2.2014
Adresa: Jiřická 1045 , Zruč nad Sázavou 285 22
místořpedseda představenstva Patrick Pujalte 4.4.2014 - 2.6.2016
Vznik členství 11.2.2014
Zánik členství 10.5.2016
Vznik funkce 12.2.2014
Zánik funkce 10.5.2016
Adresa: 74J LOT B Soseaua Nordului , Bukurešť Rumunsko
člen představenstva Benoit Phillipe Marie Clement De Givry 3.8.2012 - 5.10.2016
Vznik členství 17.7.2012
Zánik členství 17.7.2016
Zánik funkce 17.7.2016
Adresa: rue Mansart 10 , 782 10 Saint-Cyr-ľÉcole Francouzská republika
předseda představenstva Éric Biguet 4.4.2014 - 5.10.2016
Vznik členství 17.7.2012
Zánik členství 17.7.2016
Vznik funkce 12.2.2014
Zánik funkce 17.7.2016
Adresa: rue de Carnin 123 , 628 40 Neuve Chapelle Francouzská republika
Člen představenstva Benoit Clément De Givry 5.10.2016 - 1.8.2017
Vznik členství 17.7.2016
Zánik členství 25.6.2017
Vznik funkce 17.7.2016
Zánik funkce 25.6.2017
Adresa: 10 rue Mansart , 782 10 Saint-Cyr l'École Francouzská republika
Člen představenstva Ing. Tomáš Krones 2.6.2016 - 28.5.2018
Vznik členství 10.5.2016
Adresa: K Zeleným domkům 1267/30 , Praha 148 00
Předseda představenstva Éric Jean Charles Biguet 5.10.2016 - 28.5.2018
Vznik členství 17.7.2016
Zánik členství 2.5.2018
Vznik funkce 15.9.2016
Zánik funkce 2.5.2018
Adresa: U panské zahrady 753/11 , Praha 158 00
Člen představenstva Aurélien Courson 1.8.2017 - 28.5.2018
Vznik členství 25.6.2017
Zánik členství 2.5.2018
Adresa: Virgil Madgearu 16/18 , 141 35 Bukurešť, Sektor 1 Rumunsko

Dozorčí rada COLAS CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Thierry Leroch' 5.10.2016
Vznik členství 31.8.2016
Vznik funkce 30.8.2016
Adresa: Dr. Heinrich Maier Strasse 20 , 1180 Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Aurélien Delavenne 5.10.2016
Vznik členství 30.8.2016
Adresa: Boltzmanngasse 24 , 1090 Vídeň Rakouská republika
člen dozorčí rady Aurélien Courson 28.5.2018
Vznik členství 2.5.2018
Adresa: Virgil Madgearu 16/18 , 141 35 Bukurešť, Sektor 1 Rumunsko
Jméno ing. Ivan Neugebauer 18.5.2000 - 27.4.2002
Adresa: Exnárova 540/3 , Hradec Králové 500 11
Jméno ing. Oldřich Kvapil 18.5.2000 - 22.1.2003
Vznik funkce 18.5.2000
Zánik funkce 30.8.2002
Adresa: Družstevní 1685 , Hořice 508 01
Jméno Philippe Quillien 18.5.2000 - 30.4.2004
Vznik funkce 18.5.2000
Zánik funkce 18.6.2002
Adresa: Francouzská republika
7, rue Pierre et Marie Curie, 91320 Wissous
Jméno Ing. Ivan Neugebauer 27.4.2002 - 30.4.2004
Vznik funkce 18.5.2000
Zánik funkce 18.6.2002
Adresa: Exnárova 540/3 , Hradec Králové 500 11
Jméno Philippe Quillien 30.4.2004 - 3.11.2005
Zánik členství 16.9.2005
Vznik funkce 18.6.2002
Adresa: Francouzská republika
7, rue Pierre et Marie Curie, 91320 Wissous
Jméno Ing. Ivan Neugebauer 30.4.2004 - 3.11.2005
Zánik členství 16.9.2005
Vznik funkce 18.6.2002
Adresa: Exnárova 540/3 , Hradec Králové 500 11
Jméno ing. Jiří Kárník 22.1.2003 - 5.12.2005
Zánik členství 29.9.2005
Vznik funkce 30.8.2002
Adresa: Dukovanská 758/7 , Třebíč 674 01
člen Ing. Jan Kokeš 3.11.2005 - 10.8.2006
Vznik členství 16.9.2005
Zánik členství 20.6.2006
Adresa: Na Komořsku 2174/1 , Praha 143 00
člen Bruno Francois Jean-Marie Tabarie 9.10.2006 - 10.7.2007
Vznik členství 19.9.2006
Zánik členství 16.5.2007
Adresa: Francouzská republika
Vaucresson, Avenue de la Celle st. Cloud 25, PSČ 924 20
člen Philippe Quillien 3.11.2005 - 30.12.2008
Vznik členství 16.9.2005
Zánik členství 16.12.2008
Adresa: Francouzská republika
7, rue Pierre et Marie Curie, 91320 Wissous
Jméno Ing. Jiří Hladík 5.12.2005 - 27.7.2009
Vznik členství 29.9.2005
Zánik členství 29.12.2008
Adresa: Veselská 53/16 , Žďár nad Sázavou 591 01
člen dozorčí rady Alain Benquet 10.7.2007 - 27.7.2009
Vznik členství 16.5.2007
Adresa: Francouzská republika
10, Rue Pierre Guerin, 75016 Paříž
předseda dozorčí rady Alain Benquet 27.7.2009 - 7.7.2010
Vznik členství 16.5.2007
Zánik členství 14.6.2010
Vznik funkce 11.6.2009
Zánik funkce 14.6.2010
Adresa: Francouzská republika
10, Rue Pierre Guerin, 75016 Paříž
člen Philippe Quillien 30.12.2008 - 7.6.2011
Vznik členství 17.12.2008
Zánik členství 18.2.2011
Adresa: Francouzská republika
7, rue Pierre et Marie Curie, 91320 Wissous
člen dozorčí rady Daniel Ducroix 7.7.2010 - 7.6.2011
Vznik členství 14.6.2010
Adresa: Francouzská republika
13100 Aix en Provence, Chez buissonne
člen dozorčí rady Ing. Ivan Neugebauer 27.7.2009 - 3.8.2012
Vznik členství 23.2.2009
Zánik členství 23.4.2012
Adresa: Exnárova 540/3 , Hradec Králové 500 11
člen dozorčí rady Benoit Phillipe Marie Clement De Givry 7.6.2011 - 3.8.2012
Vznik členství 18.2.2011
Zánik členství 17.7.2012
Adresa: rue Mansart 10 , 782 10 Saint-Cyr-ľÉcole Francouzská republika
předseda dozorčí rady Daniel Ducroix 7.6.2011 - 13.2.2013
Vznik členství 14.6.2010
Zánik členství 12.12.2012
Vznik funkce 28.3.2011
Zánik funkce 12.12.2012
Adresa: Francouzská republika
13100 Aix en Provence, Chez buissonne
člen dozorčí rady Ing. Ivan Neugebauer 3.8.2012 - 14.6.2013
Vznik členství 23.4.2012
Adresa: Exnárova 540/3 , Hradec Králové 500 11
člen dozorčí rady Guillaume Sauvaget 3.8.2012 - 11.9.2013
Vznik členství 17.7.2012
Zánik členství 28.6.2013
Adresa: Tas Vezer utca 5 , 1029 Budapešť Maďarská republika
člen dozorčí rady Ing. Ivan Neugebauer 14.6.2013 - 2.6.2016
Vznik členství 23.4.2012
Zánik členství 23.4.2016
Adresa: Exnárova 540/3 , Hradec Králové 500 11
předseda dozorčí rady Thierry Le Roch 13.2.2013 - 5.10.2016
Vznik členství 12.12.2012
Zánik členství 12.3.2016
Vznik funkce 12.12.2012
Zánik funkce 12.3.2016
Adresa: Dr. Heinrich Maier Strasse , 1180 Vídeň Rakouská republika
člen Aurélien Delavenne 11.9.2013 - 5.10.2016
Vznik členství 28.6.2013
Zánik členství 30.8.2016
Zánik funkce 30.8.2016
Adresa: 21 Boulevard Henri Sellier , 921 50 Suresnes Francouzská republika
Člen dozorčí rady Ing. Ivan Neugebauer 2.6.2016 - 28.5.2018
Vznik členství 23.4.2016
Zánik členství 2.5.2018
Adresa: Exnárova 540/3 , Hradec Králové 500 11

Sbírka Listin COLAS CZ, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 6556/SL 126 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 21.4.2015 10.8.2015 12.8.2015 2
B 6556/SL 125 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 10.8.2015 12.8.2015 42
B 6556/SL 124 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.4.2014 4.8.2014 2.10.2014 2
B 6556/SL 123 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 4.8.2014 2.10.2014 29
B 6556/SL 122 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 4.8.2014 2.10.2014 40
B 6556/SL 121 zakladatelské dokumenty NZ 651/2014 Městský soud v Praze 26.6.2014 30.7.2014 7.8.2014 45
B 6556/SL 120 rozhod. o statut. orgánu Městský soud v Praze 11.2.2014 11.3.2014 10.4.2014 1
B 6556/SL 119 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.12.2013 21.1.2014 29.1.2014 18
B 6556/SL 118 notářský zápis NZ 461/2013 Městský soud v Praze 30.12.2013 21.1.2014 29.1.2014 14
B 6556/SL 117 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 27.8.2013 17.9.2013 41
B 6556/SL 116 výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 12.8.2013 4.9.2013 12
B 6556/SL 115 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 12.8.2013 4.9.2013 31
B 6556/SL 114 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 15.4.2013 12.8.2013 4.9.2013 2
B 6556/SL 113 ostatní -rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 2.4.2012 30.8.2012 12.9.2012 2
B 6556/SL 112 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 30.8.2012 12.9.2012 27
B 6556/SL 111 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 30.8.2012 12.9.2012 38
B 6556/SL 110 stanovy společnosti Městský soud v Praze 16.7.2012 7.8.2012 18
B 6556/SL 109 notářský zápis NZ 622/2012-projekt fúze Městský soud v Praze 25.6.2012 16.7.2012 7.8.2012 21
B 6556/SL 108 účetní závěrka, zpráva auditora zahaj.rozvaha k 1.1.2012 Městský soud v Praze 1.1.2012 16.7.2012 7.8.2012 10
B 6556/SL 107 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 16.7.2012 7.8.2012 27
B 6556/SL 106 ostatní zápis představenstva Městský soud v Praze 20.12.2011 25.7.2012 7.8.2012 4
B 6556/SL 105 ostatní rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 17.7.2012 25.7.2012 7.8.2012 2
B 6556/SL 104 ostatní projekt fúze Městský soud v Praze 17.5.2012 18.5.2012 9
B 6556/SL 103 insolvenční rozhodnutí -usnesení Městský soud v Praze 27.12.2011 22.3.2012 26.3.2012 3
B 6556/SL 102 insolvenční rozhodnutí -vyhláška Městský soud v Praze 19.12.2011 29.12.2011 3.1.2012 2
B 6556/SL 101 účetní závěrka, výroční zpráva 2010/konsolid./ Městský soud v Praze 31.12.2010 9.11.2011 10.11.2011 65
B 6556/SL 99 notářský zápis NZ 869/2011 Městský soud v Praze 6.9.2011 5.10.2011 14
B 6556/SL 100 podpisové vzory Městský soud v Praze 14.9.2011 5.10.2011 4
B 6556/SL 97 insolvenční rozhodnutí -usnesení Městský soud v Praze 10.6.2011 4.8.2011 9.8.2011 3
B 6556/SL 96 účetní závěrka, zpráva auditora -za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 1.8.2011 4.8.2011 27
B 6556/SL 95 ostatní -rozh. jediného akcionáře Městský soud v Praze 11.4.2011 1.8.2011 4.8.2011 2
B 6556/SL 94 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 1.8.2011 4.8.2011 36
B 6556/SL 93 insolvenční rozhodnutí -vyhláška Městský soud v Praze 6.6.2011 7.6.2011 17.6.2011 2
B 6556/SL 92 ostatní zápis ze zased. předst. Městský soud v Praze 2.6.2011 9.6.2011 4
B 6556/SL 91 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.6.2011 9.6.2011 4
B 6556/SL 90 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.9.2010 14.10.2010 18
B 6556/SL 89 notářský zápis NZ 860/2010 Městský soud v Praze 29.9.2010 14.10.2010 16
B 6556/SL 88 ostatní zápis.ze zased.předst. Městský soud v Praze 15.6.2010 9.8.2010 4
B 6556/SL 87 ostatní rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 14.6.2010 9.8.2010 2
B 6556/SL 86 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.6.2010 9.8.2010 4
B 6556/SL 85 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 12.5.2010 2.8.2010 2.8.2010 2
B 6556/SL 84 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 2.8.2010 2.8.2010 38
B 6556/SL 83 účetní závěrka, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 2.8.2010 2.8.2010 27
B 6556/SL 82 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 16.6.2009 27.7.2009 2
B 6556/SL 81 účetní závěrka, zpráva auditora -k 31.12.2008 Městský soud v Praze 30.1.2009 27.7.2009 26
B 6556/SL 80 výroční zpráva -za kok 2008 Městský soud v Praze 30.1.2009 27.7.2009 35
B 6556/SL 79 ostatní -zápis ze zased.předst. Městský soud v Praze 14.1.2009 19.2.2009 2
B 6556/SL 78 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.12.2008 2.1.2009 18
B 6556/SL 77 notářský zápis NZ 1073/2008 Městský soud v Praze 17.12.2008 2.1.2009 11
B 6556/SL 76 podpisové vzory +čestné prohlášení Městský soud v Praze 8.12.2008 2.1.2009 3
B 6556/SL 70 účetní závěrka, zpráva auditora zahaj.rozvaha k 1.1.2008 Městský soud v Praze 1.1.2008 1.10.2008 10
B 6556/SL 69 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 1.10.2008 27
B 6556/SL 68 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 /C 26499-Brno Městský soud v Praze 31.12.2007 1.10.2008 17
B 6556/SL 67 notářský zápis NZ 568/2008-smlouva o fúzi Městský soud v Praze 28.7.2008 1.10.2008 16
B 6556/SL 66 notářský zápis NZ 567/2008-návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 28.7.2008 1.10.2008 13
B 6556/SL 65 notářský zápis NZ 566/2008-návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 28.7.2008 1.10.2008 16
B 6556/SL 64 notářský zápis NZ 565/2008 Městský soud v Praze 28.7.2008 22.8.2008 6
B 6556/SL 63 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.7.2008 11.8.2008 19
B 6556/SL 62 ostatní plná moc Městský soud v Praze 20.6.2008 24.6.2008 24.6.2008 6
B 6556/SL 61 ostatní návrh smlouvy o fúzi Městský soud v Praze 24.6.2008 24.6.2008 7
B 6556/SL 60 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - konsolidovaná ÚZ r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 20.6.2008 23.6.2008 172
B 6556/SL 59 ostatní - rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 21.5.2008 20.6.2008 23.6.2008 4
B 6556/SL 58 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 20.6.2008 23.6.2008 36
B 6556/SL 71 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 19.5.2008 5.6.2008 3
B 6556/SL 75 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.5.2008 26.5.2008 2
B 6556/SL 74 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 5.5.2008 26.5.2008 3
B 6556/SL 73 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.5.2008 26.5.2008 19
B 6556/SL 72 notářský zápis -NZ283/08 Městský soud v Praze 14.5.2008 26.5.2008 32
B 6556/SL 57 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 27.3.2008 18.4.2008 3
B 6556/SL 56 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 28.3.2008 18.4.2008 2
B 6556/SL 55 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.6.2007 11.7.2007 1
B 6556/SL 54 ostatní - zápis ze zased.představenst. Městský soud v Praze 25.4.2007 11.7.2007 6
B 6556/SL 53 notářský zápis NZ 289/2007 Městský soud v Praze 16.5.2007 11.7.2007 12
B 6556/SL 52 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.5.2007 11.7.2007 19
B 6556/SL 51 účetní závěrka r.2006 v AJ-konsolidované údaj Městský soud v Praze 31.12.2006 15.6.2007 19.6.2007 79
B 6556/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva r.2006-konsolidované údaje Městský soud v Praze 31.12.2006 15.6.2007 19.6.2007 106
B 6556/SL 49 notářský zápis NZ 289/2007 Městský soud v Praze 16.5.2007 15.6.2007 19.6.2007 29
B 6556/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 15.6.2007 19.6.2007 36
B 6556/SL 47 ostatní -zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 19.9.2006 19.10.2006 0
B 6556/SL 46 ostatní -záp.z VH Městský soud v Praze 20.6.2006 31.8.2006 0
B 6556/SL 45 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 19.6.2006 31.8.2006 0
B 6556/SL 44 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 23.6.2006 31.8.2006 0
B 6556/SL 43 ostatní -odstoup.z fun. Městský soud v Praze 20.6.2006 31.8.2006 0
B 6556/SL 42 ostatní -předávácí prot./konsolid. ÚZ/ Městský soud v Praze 19.4.2006 30.6.2006 12.7.2006 0
B 6556/SL 41 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+zpr.o vzt.+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 30.6.2006 12.7.2006 0
B 6556/SL 40 ostatní -volební řád společ. Městský soud v Praze 1.9.2005 6.12.2005 0
B 6556/SL 39 ostatní +záp.z VH Městský soud v Praze 16.9.2005 6.12.2005 0
B 6556/SL 38 notářský zápis NZ 230/2005 Městský soud v Praze 16.9.2005 6.12.2005 0
B 6556/SL 37 notářský zápis NZ 153/2005 Městský soud v Praze 21.6.2004 6.12.2005 0
B 6556/SL 35 ostatní -návrh představ.rozděl.zisku Městský soud v Praze 20.5.2005 16.8.2005 19.8.2005 0
B 6556/SL 34 ostatní -rozdělení zisku r.2004 Městský soud v Praze 21.6.2005 16.8.2005 19.8.2005 0
B 6556/SL 33 notářský zápis -NZ153/05 Městský soud v Praze 21.6.2005 16.8.2005 19.8.2005 0
B 6556/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 16.8.2005 19.8.2005 0
B 6556/SL 29 notářský zápis -NZ166/04+př. Městský soud v Praze 22.6.2004 21.7.2004 11.8.2004 0
B 6556/SL 28 notářský zápis -NZ277/03 Městský soud v Praze 19.6.2003 21.6.2004 0
B 6556/SL 27 notářský zápis -NZ188/02 Městský soud v Praze 18.6.2002 21.6.2004 0
B 6556/SL 26 účetní závěrka r. 2002,zpráva auditora,příloh Městský soud v Praze 31.3.2003 2.9.2003 16.9.2003 0
B 6556/SL 25 výroční zpráva za r. 2002 + PM Městský soud v Praze 25.3.2003 2.9.2003 16.9.2003 0
B 6556/SL 24 ostatní zpráva o vztaz. v r. 2002 Městský soud v Praze 21.3.2003 2.9.2003 16.9.2003 0
B 6556/SL 23 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 9.9.2002 7.3.2003 0
B 6556/SL 22 ostatní zápis ze zasedání voleb.komise Městský soud v Praze 30.8.2002 7.3.2003 0
B 6556/SL 21 ostatní odstoupení/ing.Kvapil/ Městský soud v Praze 23.5.2002 7.3.2003 0
B 6556/SL 20 účetní závěrka r. 2000,zpráva audit.,příloha Městský soud v Praze 22.3.2001 29.7.2002 0
B 6556/SL 19 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory výpis z OR, PM Městský soud v Praze 25.1.2002 29.7.2002 0
B 6556/SL 18 účetní závěrka a zpráva auditora za rok 2001 Městský soud v Praze 29.3.2002 16.7.2002 17.7.2002 0
B 6556/SL 17 výroční zpráva za rok 2001 Městský soud v Praze 20.3.2002 16.7.2002 17.7.2002 0
B 6556/SL 16 ostatní -zpráva o vztazích za rok 2001 Městský soud v Praze 11.3.2002 16.7.2002 17.7.2002 0
B 6556/SL 15 notářský zápis  NZ 188/2002 N 209/2002 Městský soud v Praze 18.6.2002 16.7.2002 17.7.2002 0
B 6556/SL 14 stanovy společnosti 2x Městský soud v Praze 18.6.2002 16.7.2002 17.7.2002 0
B 6556/SL 9 ostatní -projekt sloučení Městský soud v Praze 22.9.2000 1.3.2001 0
B 6556/SL 8 posudek znalce -silniční stavitelství Praha Městský soud v Praze 13.9.2000 1.3.2001 0
B 6556/SL 7 posudek znalce -silnice Znojmo 2x Městský soud v Praze 13.9.2000 1.3.2001 0
B 6556/SL 6 posudek znalce -silnice Jihlava 2x Městský soud v Praze 13.9.2000 1.3.2001 0
B 6556/SL 5 posudek znalce ocenění majetku a závazků spol Městský soud v Praze 13.9.2000 1.3.2001 0
B 6556/SL 4 posudek znalce -ocenění majetku a závazků spo Městský soud v Praze 9.9.2000 1.3.2001 0
B 6556/SL 3 notářský zápis Městský soud v Praze 31.10.2000 1.3.2001 0
B 6556/SL 10 účetní závěrka -31.07.2000 Městský soud v Praze 31.7.2000 1.3.2001 0
B 6556/SL 2 notářský zápis + stanovy 18 stran Městský soud v Praze 16.3.2000 22.5.2000 0
B 6556/SL 1 notářský zápis + stanovy 18 stran Městský soud v Praze 16.2.2000 22.5.2000 0
B 6556/SL 11 podpisové vzory 6x Městský soud v Praze 12.10.2001 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje COLAS CZ, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26177005
Jméno COLAS CZ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 9
Vznik první živnosti: 18.5.2000
Celkový počet živností: 40
Aktivních živností: 15

Sídlo COLAS CZ, a.s.

Živnosti a provozovny COLAS CZ, a.s.

Živnost č. 1 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.5.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Sedlecká 271/30, Karlovy Vary 360 10
Identifikační číslo provozovny 1010462806
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.8.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Domažlická 522/99, Plzeň 318 00
Identifikační číslo provozovny 1010462814
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.8.2015
Provozovna č. 3
Provozovna Pančava 492, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1010462784
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.8.2015
Provozovna č. 4
Provozovna Sládkova 1920/14, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1010462792
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.8.2015
Provozovna č. 5
Provozovna 200, Sudoměřice u Bechyně 391 72
Identifikační číslo provozovny 1011038528
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.7.2016
Provozovna č. 6
Provozovna Hodkovická 135, Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny 1011038544
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.7.2016
Provozovna č. 7
Provozovna 73, Rožná 593 01
Identifikační číslo provozovny 1011043394
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.7.2016
Provozovna č. 8
Provozovna 692 01 Mikulov
Identifikační číslo provozovny 1011195429
Zahájení provozování 31.10.2016
Provozovna č. 9
Provozovna 85, Planá 370 01
Identifikační číslo provozovny 1011038552
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.7.2016
Provozovna č. 10
Provozovna Chýnovská 851, Planá nad Lužnicí 391 11
Identifikační číslo provozovny 1003482571
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2008
Provozovna č. 11
Provozovna 257 71 Soutice
Identifikační číslo provozovny 1001374363
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.1.2006
Provozovna č. 12
Provozovna Kosovská 457/10, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1001374266
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.2.2001
Provozovna č. 13
Provozovna Brněnská 343, Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny 1001374282
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.2.2001
Provozovna č. 14
Provozovna Průmyslová 293 06 Kosmonosy
Identifikační číslo provozovny 1001374291
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.2.2001
Provozovna č. 15
Provozovna Strojírenská 341/16, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1001374312
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.2.2001
Provozovna č. 16
Provozovna Petra Jilemnického 21/83, Hradec Králové 503 01
Identifikační číslo provozovny 1001374371
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.6.2000
Provozovna č. 17
Provozovna Tyršova 748, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1001374398
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.6.2001
Provozovna č. 18
Provozovna 669 02 Dyje
Identifikační číslo provozovny 1001374339
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.4.2005
Provozovna č. 19
Provozovna Střítežská 271, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1001374452
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.4.2005
Provozovna č. 20
Provozovna Čenkovská 250 70 Odolena Voda
Identifikační číslo provozovny 1001374355
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.4.2005
Provozovna č. 21
Provozovna 191 669 02 Dyje
Identifikační číslo provozovny 1012080251
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.3.2018

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.5.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Sedlecká 271/30, Karlovy Vary 360 10
Identifikační číslo provozovny 1010462806
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 24.8.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Domažlická 522/99, Plzeň 318 00
Identifikační číslo provozovny 1010462814
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 24.8.2015
Provozovna č. 3
Provozovna Pančava 492, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1010462784
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 24.8.2015
Provozovna č. 4
Provozovna Sládkova 1920/14, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1010462792
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 24.8.2015
Provozovna č. 5
Provozovna 245, Vinařice 273 07
Identifikační číslo provozovny 1011038536
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 25.7.2016
Provozovna č. 6
Provozovna 85, Planá 370 01
Identifikační číslo provozovny 1011038552
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 25.7.2016
Provozovna č. 7
Provozovna 200, Sudoměřice u Bechyně 391 72
Identifikační číslo provozovny 1011038528
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 25.7.2016
Provozovna č. 8
Provozovna Hodkovická 135, Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny 1011038544
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 25.7.2016
Provozovna č. 9
Provozovna 73, Rožná 593 01
Identifikační číslo provozovny 1011043394
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 25.7.2016
Provozovna č. 10
Provozovna 692 01 Mikulov
Identifikační číslo provozovny 1011195429
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

Zahájení provozování 31.10.2016
Provozovna č. 11
Provozovna Chýnovská 851, Planá nad Lužnicí 391 11
Identifikační číslo provozovny 1003482571
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.2.2009
Provozovna č. 12
Provozovna 257 71 Soutice
Identifikační číslo provozovny 1001374363
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 13
Provozovna 293 06 Kosmonosy
Identifikační číslo provozovny 1001374509
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 14
Provozovna 669 02 Dyje
Identifikační číslo provozovny 1001374339
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 25.4.2005
Provozovna č. 15
Provozovna Průmyslová 293 06 Kosmonosy
Identifikační číslo provozovny 1001374291
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 28.2.2001
Provozovna č. 16
Provozovna 592 14 Nové Veselí
Identifikační číslo provozovny 1001374479
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 17
Provozovna Nádražní 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Identifikační číslo provozovny 1001374410
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zahájení provozování 28.2.2001
Provozovna č. 18
Provozovna Kosovská 457/10, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1001374266
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 28.2.2001
Provozovna č. 19
Provozovna 742 56 Sedlnice
Identifikační číslo provozovny 1001374487
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 20
Provozovna Strojírenská 341/16, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1001374312
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 28.2.2001
Provozovna č. 21
Provozovna Petra Jilemnického 21/83, Hradec Králové 503 01
Identifikační číslo provozovny 1001374371
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 21.6.2000
Provozovna č. 22
Provozovna Čenkovská 250 70 Odolena Voda
Identifikační číslo provozovny 1001374355
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 23
Provozovna Ke Klíčovu 191/9, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1001374321
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 21.5.2001
Provozovna č. 24
Provozovna Brněnská 343, Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny 1001374282
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 28.2.2001
Provozovna č. 25
Provozovna Obalovna Holubice 683 51 Holubice
Identifikační číslo provozovny 1001374428
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 26
Provozovna 586 01 Rančířov
Identifikační číslo provozovny 1001374347
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 27
Provozovna Střítežská 271, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1001374452
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 25.4.2005
Provozovna č. 28
Provozovna 508 01 Bašnice
Identifikační číslo provozovny 1001374401
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 29
Provozovna 671 25 Tasovice
Identifikační číslo provozovny 1001374436
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 30
Provozovna Tyršova 748, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1001374398
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 25.4.2005
Provozovna č. 31
Provozovna 191 669 02 Dyje
Identifikační číslo provozovny 1012080251
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 2.3.2018
Provozovna č. 32
Provozovna Rubeška 215/1, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1012973867
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 29.10.2019
Provozovna č. 33
Provozovna 683 51 Holubice
Identifikační číslo provozovny 1012975851
Obory činností
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 31.10.2019

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.3.2001
Provozovna č. 1
Provozovna 191 669 02 Dyje
Identifikační číslo provozovny 1012080251
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.3.2018

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.3.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Průmyslová 293 06 Kosmonosy
Identifikační číslo provozovny 1001374291
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.3.2001
Provozovna č. 2
Provozovna Strojírenská 341/16, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1001374312
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.3.2001
Provozovna č. 3
Provozovna 191 669 02 Dyje
Identifikační číslo provozovny 1012080251
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.3.2018

Živnost č. 5 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.3.2001
Provozovna č. 1
Provozovna 191 669 02 Dyje
Identifikační číslo provozovny 1012080251
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.3.2018

Živnost č. 6 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.3.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Kosovská 457/10, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1001374266
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.3.2001
Provozovna č. 2
Provozovna 191 669 02 Dyje
Identifikační číslo provozovny 1012080251
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.3.2018

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.7.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Sedlecká 271/30, Karlovy Vary 360 10
Identifikační číslo provozovny 1010462806
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.8.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Domažlická 522/99, Plzeň 318 00
Identifikační číslo provozovny 1010462814
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.8.2015
Provozovna č. 3
Provozovna Pančava 492, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1010462784
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.8.2015
Provozovna č. 4
Provozovna Sládkova 1920/14, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1010462792
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.8.2015
Provozovna č. 5
Provozovna 200, Sudoměřice u Bechyně 391 72
Identifikační číslo provozovny 1011038528
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.7.2016
Provozovna č. 6
Provozovna Hodkovická 135, Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny 1011038544
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.7.2016
Provozovna č. 7
Provozovna 73, Rožná 593 01
Identifikační číslo provozovny 1011043394
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.7.2016
Provozovna č. 8
Provozovna Chýnovská 851, Planá nad Lužnicí 391 11
Identifikační číslo provozovny 1003482571
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.2008
Provozovna č. 9
Provozovna Kosovská 457/10, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1001374266
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.7.2001
Provozovna č. 10
Provozovna Brněnská 343, Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny 1001374282
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.7.2001
Provozovna č. 11
Provozovna Průmyslová 293 06 Kosmonosy
Identifikační číslo provozovny 1001374291
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.7.2001
Provozovna č. 12
Provozovna Strojírenská 341/16, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1001374312
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.7.2001
Provozovna č. 13
Provozovna Petra Jilemnického 21/83, Hradec Králové 503 01
Identifikační číslo provozovny 1001374371
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.7.2001
Provozovna č. 14
Provozovna Čenkovská 250 70 Odolena Voda
Identifikační číslo provozovny 1001374355
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 25.4.2005
Provozovna č. 15
Provozovna Střítežská 271, Polička 572 01
Identifikační číslo provozovny 1001374452
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.4.2005
Provozovna č. 16
Provozovna 191 669 02 Dyje
Identifikační číslo provozovny 1012080251
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.3.2018

Živnost č. 8 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.7.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Průmyslová 293 06 Kosmonosy
Identifikační číslo provozovny 1001374291
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.7.2001
Provozovna č. 2
Provozovna 191 669 02 Dyje
Identifikační číslo provozovny 1012080251
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.3.2018

Živnost č. 9 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.7.2001
Provozovna č. 1
Provozovna 191 669 02 Dyje
Identifikační číslo provozovny 1012080251
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.3.2018

Živnost č. 10 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Kosovská 457/10, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1001374266
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.2005

Živnost č. 11 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.1.2007

Živnost č. 12 Zpracování kamene

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.8.2012
Provozovna č. 1
Provozovna 675 71 Náměšť nad Oslavou
Identifikační číslo provozovny 1010914952
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.5.2016
Provozovna č. 2
Provozovna 345 25 Hostouň
Identifikační číslo provozovny 1010914936
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.5.2016
Provozovna č. 3
Provozovna 592 55 Bobrová
Identifikační číslo provozovny 1010914910
Zahájení provozování 16.5.2016
Provozovna č. 4
Provozovna 594 61 Bory
Identifikační číslo provozovny 1010914871
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.5.2016
Provozovna č. 5
Provozovna 675 31 Jemnice
Identifikační číslo provozovny 1010914928
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.5.2016
Provozovna č. 6
Provozovna 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou
Identifikační číslo provozovny 1010914898
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.5.2016
Provozovna č. 7
Provozovna 588 56 Vanov
Identifikační číslo provozovny 1010914944
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.5.2016
Provozovna č. 8
Provozovna 594 54 Křoví
Identifikační číslo provozovny 1010914901
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.5.2016
Provozovna č. 9
Provozovna 407 77 Šluknov
Identifikační číslo provozovny 1010914880
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 16.5.2016
Provozovna č. 10
Provozovna 671 25 Tasovice
Identifikační číslo provozovny 1001374436
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.7.2016
Provozovna č. 11
Provozovna 250 70 Odolena Voda
Identifikační číslo provozovny 1011038510
Zahájení provozování 25.7.2016
Provozovna č. 12
Provozovna 586 01 Rančířov
Identifikační číslo provozovny 1001374347
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.7.2016

Živnost č. 13 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.9.2014

Živnost č. 14 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.9.2014

Živnost č. 15 Geologické práce

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.1.2017

Živnost č. 16 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Provádění zemních prací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba prefabrikátů, obalových směsí a betonu (vyjma výroby cementového zboží)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.2000
Zánik oprávnění 31.7.2001

Živnost č. 20 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.2000
Zánik oprávnění 10.1.2005

Živnost č. 22 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.3.2001
Zánik oprávnění 10.1.2005

Živnost č. 24 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Dokončovací stavební práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2001
Zánik oprávnění 10.1.2005

Živnost č. 29 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a těžby a zpracování nerostů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Výroba kovového spotřebního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2001
Zánik oprávnění 10.1.2005

Živnost č. 38 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2001
Zánik oprávnění 10.1.2005

Živnost č. 39 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví - stavebnictví a pro těžbu a úpravu nerostů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.7.2001
Zánik oprávnění 10.1.2005

Živnost č. 40 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán COLAS CZ, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Krones
Člen statutárního orgánu Renaud Jean Roussel
Člen statutárního orgánu Ing. Martin Stengl Ph.D.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje COLAS CZ, a.s.

IČO: 26177005
Firma: COLAS CZ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 18.5.2000

Sídlo COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Ke Klíčovu 191/9, Praha 190 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba betonových výrobků pro stavební účely
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
Výroba kovových nádrží a zásobníků
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Příprava staveniště
Ostatní kompletační a dokončovací práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Zeměměřické a kartografické činnosti
Technické zkoušky a analýzy
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků
tracking image