Firma COFET, a.s. IČO 60916621


COFET, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

COFET, a.s. (60916621) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vyšehradská 320/49, Praha 128 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 12. 1994 a je stále aktivní. COFET, a.s. má více provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o COFET, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o COFET, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o COFET, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro COFET, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje COFET, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 9287
IČO (identifikační číslo osoby) 60916621
Jméno COFET, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 13.12.1994
Jediný akcionář Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií takto : a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 2.300.000,-Kč ( slovy : dva miliony tři sta tisíc korun českých) ze stávající částky 1.000.000,-Kč ( slovy : jeden milion korun českých) na novou částku 3.300.000,-Kč ( slovy : tři mili ony tři sta tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení vlastních zdrojů financování společnosti. b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 2.300 (slovy: dva tisíce tři sta) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých), znějících na jméno,vydaných v listinné podobě. Emisní kurs k aždé jedné takto upisované akcie činí 1.000,-Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), tzn.bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 2.300.000,-Kč (slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých). Emisní áži o je nulové. c)jediný akcionář Společnosti se vzdal přednostního práva na úpis nových akcií a jeho přednostní právo na úpis nových akcií Společnosti se tudíž v souladu s ust.§ 204a odst.7 Obch.Z. v platném znění neuplatní. Všechny nové akcie budou upsány předem určený m zájemcem,kterým je Jediný akcionář, t.j. Ing.Bc.Ivan Noveský, nar. 3.8.1953, bydliště Praha 10, Pod Altánem 350/69, PSČ 100 00 (dále jen Ing.Bc.Ivan Noveský nebo "předem určený zájemce") d) jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií,kterou uzavře se společností ve smyslu ust.§ 204 odst.5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust.§ 205 odst.3 obchodního zákoníku v platném znění e) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva s stanovuje na 10 dnů po uplynutí lhůty 14 dnů (ust.§ 204 odst.5 obchodního zákoníku v platném znění) ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Návrh smlouvy o upsání akcií vyhotoví Společnost a doručí jej Jedinému akcionáři do 15 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně mu oznámí lhůtu a místo pro upsání nových akcií, a to osobním předáním f) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo doručení návrhu smlouvy o upsání akcií a uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla společnosti COFET,a.s., se sídlem Praha 2, Vyšehradská 320/49, PSČ 128 00, ve stranami do hodnutém termínu, g) ve smyslu ust.§ 163 odst.3 a § 203 odst.2 písm.j) obchodního zákoníku v platném znění rozhoduje Jediný akcionář o připuštění možnosti započtení celých nebo části penežitých pohledávek, a to pohledávek Ing. Bc.Ivana Noveského vůči společnosti COFET,a.s. ve výši 2.300.000,-Kč ( slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých) oproti pohledávce společnosti COFET,a.s. vůči Ing.Bc.Ivanu Noveskému na splacení emisního kursu všech nově upisovaných akcií. Ing.Bc. Ivan Noveský má vůči společnosti COFET,a.s. pohl edávky v celkové výši 3.514.924,-Kč ( slovy : tři miliony pět set čtrnáct tisíc devět set dvacet čtyři koruny české) na základě smlouvy o půjčce č. 01/09 ze dne 1.6.2009, ve znění dodatku č.1 ze dne 8.6.2009 a dodatku č.3 ze dne 17.7.2009, uzavřené mezi I ng.Bc.Ivanem Noveským, jako věřitelem, a společností COFET,a.s. jako dlužníkem. Na základě shora uvedené smlouvy poskytl věřitel dlužníkovi : - dne 1.6.2009 půjčku ve výši 500.000,-Kč, tato pohledávka bude započtena v plné výši - dne 8.6.2009 půjčku ve výši 400.000,-Kč, tato pohledávka bude započtena v plné výši - dne 15.6.2009 půjčku ve výši 514.924,-Kč, tao pohledávka bude započtena v plné výši - dne 17.7.2009 půjčku ve výši 2.100.000.-Kč, tato pohledávka bude započtena zčásti, a to ve výši 885.076,-Kč Smlouva o započtení musí obsahovat specifikaci započítávaných pohledávek a určením,že pohledávky nebo jejich části zanikají ke dni uzavření této smlouvy. Jediný akcionář souhlasí,že pohledávky budou započteny před jejich splatností. Stanovují se tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: (i) návrh smlouvy o započtení vyhotoví Společnost a doručí jej Jedinému akcionáři společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií (dle písm.e) a f) tohoto usnesení) (ii) pohledávky jediného akcionáře určené k započtení představují nesplacené půjčky poskytnuté Jediným akcionářem Společnosti podle smlouvy o půjčce č. 01/09 ze dne 1.6.2009, ve znění jejího dodatku č.1 ze dne 8.6.2009 a dodatku č.3 ze dne 17.7.2009, uzav řené mezi Ing.Bc.Ivanem Noveským, jako věřitelem, a společností COFET,a.s. jako dlužníkem, v nominální hodnotě celkem 3.514.924,-Kč (slovy : tři miliony pět set čtrnáct tisíc devět set dvacet čtyři koruny české), přičemž započtena bude část pohledávek ve výši 2.300.000,-Kč ( slovy : dva miliony tři sta tisíc korun českých) (iii) uzavřením smlouvy o započtení bude splacen celý emisní kurs nově upsaných akcií Společnosti (iv) smlouva o započtení musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny (v) smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 1.4.2011 - 3.5.2011

Kapitál COFET, a.s.

zakladni jmění 3 300 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 3.5.2011
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.12.1994 - 3.5.2011

Akcie COFET, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 3 300 3.5.2011
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 30.3.2004 - 3.5.2011
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 13.12.1994 - 30.3.2004

Sídlo COFET, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vyšehradská 320/49 , Praha 128 00 25.10.2007
Adresa Žitomírská 599/38 , Praha 101 00 30.3.2004 - 25.10.2007
Adresa Víta Nejedlého 893/6 , Hradec Králové 500 03 13.12.1994 - 30.3.2004

Předmět podnikání COFET, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.3.2009
zprostředkování zaměstnání 17.3.2009
Zprostředkování zaměstnání 17.3.2009 - 17.3.2009
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 30.3.2004
Velkoobchod 30.3.2004 - 17.3.2009
Realitní činnost 30.3.2004 - 17.3.2009
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 30.3.2004 - 17.3.2009
Reklamní činnost a marketing 30.3.2004 - 17.3.2009
Zpracování dat, služby databank, správa sítí 30.3.2004 - 17.3.2009
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 30.3.2004 - 17.3.2009
Odvádění a čistění odpadních vod 13.12.1994 - 30.3.2004
Provozování vodohospodářských zařízení 13.12.1994 - 30.3.2004
Výroba a dodávka vody 13.12.1994 - 30.3.2004
Provádění inženýrských staveb 13.12.1994 - 30.3.2004
Činnost organizačních a ekonomických poradců 13.12.1994 - 30.3.2004

vedení firmy COFET, a.s.

Statutární orgán COFET, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jednají členové představenstva samostatně. 16.8.2011
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. 1.4.2011 - 16.8.2011
Jménem společnosti jedná a společnost zavazuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. 25.10.2007 - 1.4.2011
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a společnost zavazuje jediný člen představenstva. 29.9.2003 - 25.10.2007
Zastupování a podepisování: Za společnost jedná představenstvo, a to buď všichni členové představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, a nebo generální ředitel společnosti, který je současně členem představenstva a který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo jeden člen představenstva či generální ředitel, kteří byli představenstvem písemně pověřeni, k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí své podpisy. 13.12.1994 - 29.9.2003
Člen představenstva Ing. Alan Pfauser 13.12.1994 - 4.10.1996
Adresa: Kuželova 570 , Praha 199 00
Člen představenstva Ing. Květoslav Holeček 13.12.1994 - 15.12.1997
Adresa: Brožíkova 1681/27 , Hradec Králové 500 12
Člen představenstva Jaques Bonneric 13.12.1994 - 19.10.1998
Adresa: Kuželova 570 , Praha 199 00
Člen představenstva Ing. Jakub Hanzl 4.10.1996 - 19.10.1998
Adresa: Podlipného 811/12 , Praha 180 00
Člen představenstva Jean Salessy 13.12.1994 - 15.11.1999
Adresa: Kuželova 370 , 199 00 Praha 9 Česká republika
Člen představenstva Ing. Zdeněk Kouba 13.12.1994 - 29.9.2003
Adresa: Na Zahrádkách 222/29 , Hradec Králové 503 41
Člen představenstva Ing. Rostislav Čáp 15.12.1997 - 29.9.2003
Adresa: Bechyňská 231 , 392 01 Soběslav Česká republika
Člen představenstva Ing. Jakub Hanzl 19.10.1998 - 29.9.2003
Adresa: 17. listopadu 254/15 , Mělník 276 01
Člen představenstva Philippe Guitard 19.10.1998 - 29.9.2003
Adresa: V Podhájí 183/8 , Plzeň 301 00
Člen představenstva Jean Salessy 15.11.1999 - 29.9.2003
Adresa: Slovenská 1016 , Solokov Česká republika
Člen představenstva Pierre Brunet 29.9.2003 - 8.3.2004
Vznik členství 9.4.2003
Adresa: Malátova 538/10 , Praha 150 00
Člen představenstva Ing. Milan Pavelka 8.3.2004 - 25.10.2007
Vznik členství 17.9.2003
Zánik členství 12.10.2007
Adresa: Husova 685 , Jičín 506 01
předseda představenstva Ing. Ivan Noveský 25.10.2007 - 1.12.2008
Vznik členství 12.10.2007
Zánik členství 22.8.2008
Vznik funkce 12.10.2007
Zánik funkce 22.8.2008
Adresa: Prostějovská 993/3 , Brno 627 00
místopředseda představenstva Barbora Jandová 25.10.2007 - 1.12.2008
Vznik členství 12.10.2007
Zánik členství 22.8.2008
Vznik funkce 12.10.2007
Zánik funkce 22.8.2008
Adresa: Milady Horákové 850/86 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Marcela Pavelková 25.10.2007 - 1.12.2008
Vznik členství 12.10.2007
Zánik členství 22.8.2008
Adresa: Církova 323/6 , Praha 196 00
místopředseda představenstva Barbora Jandová 1.12.2008 - 22.4.2009
Vznik členství 22.8.2008
Vznik funkce 22.8.2008
Adresa: Milady Horákové 850/86 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Jiří Tuvora Ph.D. 1.12.2008 - 15.1.2010
Vznik členství 22.8.2008
Zánik členství 31.8.2009
Adresa: 28. pluku 241/46 , Praha 100 00
předseda představenstva Ing. Bc. Ivan Noveský 1.12.2008 - 1.4.2011
Vznik členství 22.8.2008
Zánik členství 2.3.2011
Vznik funkce 22.8.2008
Zánik funkce 2.3.2011
Adresa: Prostějovská 993/3 , Brno 627 00
místopředseda představenstva Mgr. Barbora Jandová 22.4.2009 - 1.4.2011
Vznik členství 22.8.2008
Zánik členství 2.3.2011
Vznik funkce 22.8.2008
Zánik funkce 2.3.2011
Adresa: Milady Horákové 850/86 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Marie Vlková 15.1.2010 - 1.4.2011
Vznik členství 1.9.2009
Zánik členství 2.3.2011
Adresa: Lípová 469/2 , Praha 120 00
člen představenstva Pavel Noveský 1.4.2011 - 25.5.2012
Vznik členství 2.3.2011
Zánik členství 30.4.2012
Adresa: Prostějovská 993/3 , Brno 627 00
místopředseda představenstva Ing. Dominika Prchlíková 1.4.2011 - 27.6.2012
Vznik členství 2.3.2011
Zánik členství 1.6.2012
Vznik funkce 2.3.2011
Zánik funkce 1.6.2012
Adresa: Brandlova 1383/14 , Praha 149 00
předseda představenstva Ing. Aneta Hornychová 1.4.2011 - 17.7.2012
Vznik členství 2.3.2011
Zánik členství 27.9.2012
Vznik funkce 2.3.2011
Zánik funkce 27.9.2012
Adresa: Jana Vaita 426 , Kladno 272 04
předseda představenstva Ing. Aneta Průchová 17.7.2012 - 22.10.2012
Vznik členství 2.3.2011
Zánik členství 27.9.2012
Vznik funkce 2.3.2011
Zánik funkce 27.9.2012
Adresa: Jana Vaita 426 , Kladno 272 04
člen představenstva Edita Ondarza 25.5.2012 - 1.6.2013
Vznik členství 30.4.2012
Zánik členství 22.3.2013
Adresa: Pláničkova 479/10 , Ostrava 711 00
předseda představenstva Ing. Dominika Prchlíková 22.10.2012 - 13.8.2013
Vznik členství 27.9.2012
Zánik členství 8.7.2013
Vznik funkce 27.9.2012
Zánik funkce 8.7.2013
Adresa: Brandlova 1383/14 , Praha 149 00
předseda představenstva Václav Šrám 13.8.2013 - 25.10.2013
Vznik členství 16.7.2013
Zánik členství 10.10.2013
Vznik funkce 16.7.2013
Zánik funkce 10.10.2013
Adresa: Jana Palacha 1216 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Petr Heider 13.8.2013 - 10.2.2014
Vznik členství 8.7.2013
Adresa: Svatovítská 102/12 , Praha 160 00
předseda představenstva Libor Vanke 25.10.2013 - 14.8.2014
Vznik členství 10.10.2013
Zánik členství 17.7.2014
Vznik funkce 10.10.2013
Zánik funkce 17.7.2014
Adresa: Kodaňská 432/15 , Praha 101 00
člen představenstva Petr Heider 10.2.2014 - 24.3.2015
Vznik členství 8.7.2013
Zánik členství 26.1.2015
Adresa: 100 , Špindlerův Mlýn 543 51
předseda představenstva Martin Zajíček 14.8.2014 - 24.3.2015
Vznik členství 17.7.2014
Zánik členství 7.10.2014
Vznik funkce 22.7.2014
Zánik funkce 7.10.2014
Adresa: Charkovská 327/7 , Praha 101 00
místopředseda představenstva PhDr. Zdeněk Starý 27.6.2012 - 18.8.2015
Vznik členství 1.6.2012
Zánik členství 1.6.2015
Vznik funkce 1.6.2012
Zánik funkce 1.6.2015
Adresa: 30. dubna 2307/12 , Ostrava 702 00

Dozorčí rada COFET, a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda dozorčí rady Mgr. Jaroslav Trampota 27.7.2016
Vznik členství 2.3.2011
Vznik funkce 2.3.2011
Adresa: Rybná 716/24 , Praha 110 00
Jméno Daniel Villessot 13.12.1994 - 4.10.1996
Adresa: 50 rue Balard , 750 15 Paříž Česká republika
Jméno Jean-Francois R O H A R D 13.12.1994 - 15.12.1997
Adresa: 147 rue dle la Pompe , 751 16 Paříž Česká republika
Jméno Philippe Jacques Francois Guerger, Nar. 29. 01. 1952 4.10.1996 - 15.12.1997
Adresa: Francouzská republika
Paříž, 50 avenue Egle Maisons Laffitte
Jméno Gilles Lambert 15.12.1997 - 15.11.1999
Adresa: Francouzská republika
Chaville, 49 avenue de la Résistance
Jméno Philippe Jacques Francois Guerber 15.12.1997 - 29.9.2003
Adresa: Francouzská republika
Paříž, 50 avenue Egle Maisons Laffitte
Jméno Ing. Stanislav Máslo 13.12.1994 - 8.3.2004
Adresa: Třešňová 527/32 , Hradec Králové 503 11
Jméno Etienne Petit 15.11.1999 - 8.3.2004
Adresa: Francouzská republika
Sait Cloud, 21 rue Bucourt
Jméno Antoine Claude Michel Boo 29.9.2003 - 8.3.2004
Vznik členství 28.6.2002
Adresa: Viktora Huga 15/1 , Praha 150 00
Člen dozorčí rady Mgr. Ivana Kosová 8.3.2004 - 25.10.2007
Vznik členství 17.9.2003
Zánik členství 12.10.2007
Adresa: Choceradská 3046/12 , Praha 141 00
Člen dozorčí rady Ing. Miloš Turek 8.3.2004 - 25.10.2007
Vznik členství 17.9.2003
Zánik členství 12.10.2007
Adresa: Dukelská 1151/5 , Praha 100 00
Člen dozorčí rady Markéta Houžvičková 8.3.2004 - 25.10.2007
Vznik členství 17.9.2003
Zánik členství 12.10.2007
Adresa: Sezemínská 2028/1 , Praha 155 00
předseda dozorčí rady Ing. Milan Pavelka 25.10.2007 - 1.12.2008
Vznik členství 12.10.2007
Zánik členství 22.8.2008
Vznik funkce 12.10.2007
Zánik funkce 22.8.2008
Adresa: Arménská 1370/6 , Praha 101 00
místopředseda dozorčí rady Petr Cabadaj 25.10.2007 - 1.12.2008
Vznik členství 12.10.2007
Zánik členství 22.8.2008
Vznik funkce 12.10.2007
Zánik funkce 22.8.2008
Adresa: Chotovická 1752/6 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Pavel Noveský 25.10.2007 - 1.12.2008
Vznik členství 12.10.2007
Zánik členství 22.8.2008
Adresa: Prostějovská 993/3 , Brno 627 00
předseda dozorčí rady Ing. Ivo Grim 1.12.2008 - 1.4.2011
Vznik členství 22.8.2008
Zánik členství 2.3.2011
Vznik funkce 22.8.2008
Zánik funkce 2.3.2011
Adresa: Rooseveltova 507/21 , Praha 160 00
místopředseda dozorčí rady Pavel Noveský 1.12.2008 - 1.4.2011
Vznik členství 22.8.2008
Zánik členství 2.3.2011
Vznik funkce 22.8.2008
Zánik funkce 2.3.2011
Adresa: Prostějovská 993/3 , Brno 627 00
člen dozorčí rady Ing. Leoš Kopecký 1.12.2008 - 1.4.2011
Vznik členství 22.8.2008
Zánik členství 2.3.2011
Adresa: Pionýrů 892 , Dobříš 263 01
předseda dozorčí rady Ing. Bc. Ivan Noveský 1.4.2011 - 27.6.2012
Vznik členství 2.3.2011
Zánik členství 1.6.2012
Vznik funkce 2.3.2011
Zánik funkce 1.6.2012
Adresa: Pod altánem 350/69 , Praha 100 00
člen dozorčí rady JUDr. Věroslav Sobotka 1.4.2011 - 27.6.2012
Vznik členství 2.3.2011
Zánik členství 1.6.2012
Adresa: Markušova 1631/1 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady Ing. Dominika Prchlíková 27.6.2012 - 22.10.2012
Vznik členství 27.6.2012
Zánik členství 25.9.2012
Vznik funkce 1.6.2012
Adresa: Brandlova 1383/14 , Praha 149 00
člen dozorčí rady MUDr. Irena Kudrnovská 27.6.2012 - 22.10.2012
Vznik členství 1.6.2012
Zánik členství 25.9.2012
Adresa: Švédská 1845/37 , Praha 150 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Jaroslav Trampota 1.4.2011 - 17.8.2013
Vznik členství 2.3.2011
Vznik funkce 2.3.2011
Adresa: Kovanecká 2109/12 , Praha 190 00
člen Peter Šramatý 22.10.2012 - 12.2.2014
Vznik členství 25.9.2012
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Palánek 165/16 , Vyškov 682 01
místopředseda dozorčí rady Mgr. Jaroslav Trampota 17.8.2013 - 11.6.2014
Vznik členství 2.3.2011
Vznik funkce 2.3.2011
Adresa: 100 , Špindlerův Mlýn 543 51
předseda Irena Kudrnovská 22.10.2012 - 4.3.2015
Vznik členství 25.9.2012
Zánik členství 18.12.2014
Vznik funkce 25.9.2012
Zánik funkce 18.12.2014
Adresa: Švédská 1845/37 , Praha 150 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Jaroslav Trampota 11.6.2014 - 11.3.2015
Vznik členství 2.3.2011
Vznik funkce 2.3.2011
Adresa: Holečkova 1265/36 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Petr Heider 12.2.2014 - 5.9.2015
Vznik členství 1.1.2014
Zánik členství 13.7.2015
Adresa: Svatovítská 102/12 , Praha 160 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Jaroslav Trampota 11.3.2015 - 27.7.2016
Vznik členství 2.3.2011
Vznik funkce 2.3.2011
Adresa: náměstí 14. října 1381/4 , Praha 150 00

Sbírka Listin COFET, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 9287/SL 68 insolvenční rozhodnutí usnesení Městský soud v Praze 25.5.2015 25.5.2015 29.5.2015 5
B 9287/SL 67 insolvenční rozhodnutí vyhláška Městský soud v Praze 7.4.2015 9.4.2015 21.4.2015 2
B 9287/SL 66 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 18.12.2014 27.2.2015 31.3.2015 2
B 9287/SL 65 ostatní zápis z DR Městský soud v Praze 17.7.2104 31.7.2014 16.9.2014 1
B 9287/SL 64 ostatní zápis z předst. Městský soud v Praze 31.7.2014 16.9.2014 1
B 9287/SL 63 výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 31.7.2014 16.9.2014 17
B 9287/SL 62 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 22.7.2014 1.8.2014 11.9.2014 1
B 9287/SL 61 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 31.12.2013 6.2.2014 14.2.2014 2
B 9287/SL 60 ostatní valná hromada Městský soud v Praze 7.7.2013 6.11.2013 11.11.2013 3
B 9287/SL 59 ostatní zápis z dozorčí rady - odvolání Městský soud v Praze 7.7.2013 6.11.2013 11.11.2013 1
B 9287/SL 58 zpráva auditora r.2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 6.11.2013 11.11.2013 1
B 9287/SL 57 ostatní zápis z dozorčí rady - jmenování Městský soud v Praze 16.7.2013 6.11.2013 11.11.2013 1
B 9287/SL 52 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 30.1.2013 5.2.2013 22
B 9287/SL 47 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání dozorčí rady 1.6.2012 Městský soud v Praze 1.6.2012 5.6.2012 23.7.2012 2
B 9287/SL 46 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 1.6.2012 5.6.2012 23.7.2012 2
B 9287/SL 45 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 30.4.2012 24.5.2012 23.7.2012 2
B 9287/SL 44 výroční zpráva r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 6.6.2012 8.6.2012 14
B 9287/SL 43 účetní závěrka, zpráva auditora za rok2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 20.12.2011 23.12.2011 23
B 9287/SL 42 stanovy společnosti -bez data Městský soud v Praze 24.8.2011 20
B 9287/SL 41 notářský zápis NZ 444/2011 Městský soud v Praze 11.8.2011 24.8.2011 7
B 9287/SL 40 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 128/2011 Městský soud v Praze 2.3.2011 24.5.2011 30
B 9287/SL 39 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.4.2011 19.5.2011 20
B 9287/SL 38 stanovy společnosti Městský soud v Praze 2.3.2011 15.4.2011 19
B 9287/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 4.3.2011 8.3.2011 32
B 9287/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 4.3.2011 8.3.2011 31
B 9287/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 4.3.2011 8.3.2011 28
B 9287/SL 34 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.9.2009 28.1.2010 1
B 9287/SL 33 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 1.9.2009 28.1.2010 5
B 9287/SL 32 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 7.10.2008 16.12.2008 1
B 9287/SL 31 podpisové vzory + čest.prohl.3x Městský soud v Praze 10.9.2008 16.12.2008 3
B 9287/SL 30 ostatní - záp.ze zased.DR Městský soud v Praze 22.8.2008 16.12.2008 2
B 9287/SL 29 ostatní - záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 22.8.2008 16.12.2008 2
B 9287/SL 28 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 499/2008 Městský soud v Praze 22.8.2008 16.12.2008 37
B 9287/SL 27 notářský zápis -NZ281/07 Městský soud v Praze 12.10.2007 18.10.2007 26.11.2007 13
B 9287/SL 26 podpisové vzory +ČP-2x Městský soud v Praze 12.10.2007 18.10.2007 26.11.2007 6
B 9287/SL 25 výroční zpráva - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 4.10.2007 8.10.2007 3
B 9287/SL 24 účetní závěrka - příloha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 4.10.2007 8.10.2007 2
B 9287/SL 23 účetní závěrka - výkaz zisků r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 4.10.2007 8.10.2007 2
B 9287/SL 22 účetní závěrka - rozvaha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 4.10.2007 8.10.2007 4
B 9287/SL 21 výroční zpráva - r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 4.10.2007 8.10.2007 3
B 9287/SL 20 účetní závěrka - příloha r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 4.10.2007 8.10.2007 2
B 9287/SL 19 účetní závěrka - výkaz zisků r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 4.10.2007 8.10.2007 2
B 9287/SL 18 účetní závěrka - rozvaha r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 4.10.2007 8.10.2007 4
B 9287/SL 17 výroční zpráva - r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 4.10.2007 8.10.2007 3
B 9287/SL 16 účetní závěrka - příloha r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 4.10.2007 8.10.2007 2
B 9287/SL 15 účetní závěrka - výkaz zisků r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 4.10.2007 8.10.2007 2
B 9287/SL 14 účetní závěrka - rozvaha r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 4.10.2007 8.10.2007 4
B 9287/SL 13 výroční zpráva r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 6.5.2005 16.5.2005 0
B 9287/SL 12 notářský zápis, stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.12.2003 22.1.2004 22.1.2004 0
B 9287/SL 11 rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory Městský soud v Praze 17.9.2003 12.11.2003 12.11.2003 0
B 9287/SL 10 stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, ostatní, podpisové vzory Městský soud v Praze 9.4.2003 17.4.2003 17.4.2003 0
B 9287/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva, převod,náj.podn.,ovládání Městský soud v Praze 8.4.2002 31.10.2002 31.10.2002 0
B 9287/SL 8 ostatní Městský soud v Praze 9.8.2001 9.8.2001 0
B 9287/SL 7 ostatní, podpisové vzory Městský soud v Praze 11.6.2001 11.6.2001 0
B 9287/SL 6 ostatní, podpisové vzory Městský soud v Praze 12.4.2001 12.4.2001 0
B 9287/SL 4 podpisové vzory - 2x + přílohy Městský soud v Praze 16.2.2001 30.3.2001 30.3.2001 0
B 9287/SL 3 ostatní - Zápis z řádné VH Městský soud v Praze 12.5.1999 1.7.1999 1.7.1999 0
B 9287/SL 2 rozhod. o statut. orgánu - zápis z valné hromady Městský soud v Praze 14.5.1998 15.10.1998 15.10.1998 0
B 9287/SL 1 notářský zápis - NZ 73/97 Městský soud v Praze 25.3.1997 6.2.1998 6.2.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje COFET, a.s.

IČO (identifikační číslo) 60916621
Jméno COFET, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 2
Vznik první živnosti: 13.12.1994
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 3

Sídlo COFET, a.s.

Živnosti a provozovny COFET, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.12.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Prokopa Holého 400, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1008628409
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 19.12.2012
Provozovna č. 2
Provozovna Daliborova 416/5, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1008628395
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 19.12.2012
Provozovna č. 3
Provozovna B. Martinů 1994/4, Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny 1008628417
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 19.12.2012
Provozovna č. 4
Provozovna Vyšehradská 320/49, Praha 128 00
Identifikační číslo provozovny 1000177751
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 19.12.2012
Provozovna č. 5
Provozovna Poštovní 555/5, Karviná 733 01
Identifikační číslo provozovny 1008628441
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 19.12.2012
Provozovna č. 6
Provozovna Dr. E. Beneše 1873/61, Bruntál 792 01
Identifikační číslo provozovny 1008628433
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 19.12.2012
Provozovna č. 7
Provozovna Hradecká 2594/3, Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny 1008628425
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 19.12.2012

Živnost č. 2 Psychologické poradenství a diagnostika

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.7.2010
Provozovna č. 1
Provozovna Vyšehradská 320/49, Praha 128 00
Identifikační číslo provozovny 1000177751
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.7.2010

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 13.12.1994
Přerušení oprávnění 14.5.2012

Živnost č. 4 Výroba a dodávka vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.1994
Zánik oprávnění 30.12.2003

Živnost č. 5 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Odvádění a čistění odpadních vod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.1994
Zánik oprávnění 30.12.2003

Živnost č. 7 Provozování vodohospodářských zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.1994
Zánik oprávnění 30.12.2003

Živnost č. 8 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.5.1998
Zánik oprávnění 30.12.2003

Živnost č. 9 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje COFET, a.s.

IČO: 60916621
Firma: COFET, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 2
Počet zaměstnanců: Bez zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 13.12.1994

Sídlo COFET, a.s.

Sídlo: Vyšehradská 320/49, Praha 128 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových a nebytových budov
Nespecializovaný velkoobchod
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Činnosti související se zaměstnáním
Ostatní vzdělávání

Podobné firmy

tracking image