Firma CN Group CZ s.r.o. IČO 60193646


CN Group CZ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

CN Group CZ s.r.o. (60193646) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 1. 1994 a je stále aktivní. CN Group CZ s.r.o. má celkem tři provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o CN Group CZ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CN Group CZ s.r.o. na Justice.cz
Detailní informace o CN Group CZ s.r.o. na rzp.cz
Detailní informace o CN Group CZ s.r.o. na portal.gov.cz

Výpis dat pro CN Group CZ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CN Group CZ s.r.o.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka C 184827
IČO (identifikační číslo osoby) 60193646
Jméno CN Group CZ s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Aktivní ANO
Zapsána dne 4.1.1994
Počet členů statutárního orgánu: 1 29.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 29.8.2014
Společnost CN Resources International (CZ) a.s. změnila právní formu zakciové společnosti na společnost sručením omezeným. 1.10.2011
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 9.8.1999 rozhodlao snížení základního jmění společnosti. Základní jměníspolečnosti se snižuje z částky 65.000.000,- Kč (slovy šedesátpět milionů korun českých) na hodnotu 7.200.000,- Kč (slovy sedmmilionů dvě stě tisíc korun českých), tedy o částku 57.800.000,-Kč (slovy padesát sedm milionů osm set tisíc korun českých).Základní jmění společnosti se sníží na základě veřejného návrhusmlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu. Důvodem sníženízákladního jmění společnosti je posílení její kapitálové pozice.Představenstvo společnosti podá bez zbytečného odkladu popřijetí usnesení valné hromady o snížení základního jměníspolečnosti návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodníhorejstříku. Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů odzápisu usnesení valné hromady o snížení základního jměníspolečnosti do obchodního rejstříku učiní představenstvospolečnosti výzvu všem známým věřitelům společnosti, kterýmvznikly pohledávky vůči společnosti před zápisem rozhodnutívalné hromady o snížení základního jmění do obchodního rejstříkuv souladu s ustanovením § 215 obchodního zákoníku. Rozhodnutívalné hromady o snížení základního jmění se po jeho zápisu doobchodního rejstříku rovněž zveřejní dvakrát za sebou střicetidenním odstupem. Představenstvo společnosti rovněž bezzbytečného odkladu po zápisu rozhodnutí valné hromady o sníženízákladního jmění do obchodního rejstříku zveřejní veřejný návrhsmlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu (dále jen " návrh").Valná hromada zmocňuje představenstvo k vyhotovení a uveřejněnínávrhu. Lhůta pro přijetí návrhu činí 30 dnů ode dne zveřejněnínávrhu. Akcionář je povinen předložit společnosti akcie vzaté zoběhu současně s přijetím návrhu. Přijetí návrhu se uskutečnítak, že se akcionář případně zmocněnec dostaví do sídlaspolečnosti, kde písemně potvrdí přijetí návrhu. Představenstvospolečnosti vydá dvojmo písemné potrzení o převzetí akcií zaúčelem snížení základního jmění. Akcionář je povinen jednovyhotovení potvrzení potvrdit svým podpisem. Předané listinnéakcie budou opatřeny blankorubopisem. Smlouva bude obsahovatzmocnění pro představenstvo rubopis v případě potřeby vyplnit, ato doplněním data a obchodního jména společnosti. Při potrzenínávrhu se akcionář prokazuje stejně jako v případě účasti navalné hromadě. Společnost zničí akcie vzaté z oběhu bezzbytečného odkladu po zápisu snížení základního jmění doobchodního rejstříku. Představenstvo společnosti podá návrh nazápis snížení základního jmění společnosti do obchodníhorejstříku po uplynutí 90 dnů od doručení oznámení věřitelůmspolečnosti dle § 215 odst. 1 obchodního zákoníku, popřípadě odpolsledního zveřejněného rozhodnutí podle § 215 odst. 2obchodního zákoníku. Pokud nebude mít společnost žádné věřitelenebo pokud dojde k uzavření dohody mezi společností a jejímivěřiteli o způsobu zajištění pohledávky, může podatpředstavenstvo návrh na zápis snížení základního jměníspolečnosti d 10.1.2000 - 20.7.2000
Jediný akcionář společnosti rozhodl o zvýšení základního jměníspolečnosti o 13.400.000,- Kč z 51.600.000,- Kč na 65.000.000,-Kč upsáním 134 kmenových akcií společnosti na jméno v listinnépodobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Upisování akcií nadčástku takto navrhovaného zvýšení základního jmění společnostise nepřipouští. Základní jmění bude zvýšeno upsáním 134 ksnových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovitéhodnotě 100.000,- Kč s tím, že výše emisního kurzu nových akciíbuse totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Základní jmění budezvýšeno :(a) upsáním 18.ks nových akcií dosavadním akcionářem,společností Corena Holding A/S, Bregnerodvej 144, 3460 Birkerod,Dánské království. Emisní kurz akcií bude splacen nepeněžitýmvkladem spočívajícím v postoupení pohledávky současného jedinéhoakcionáře za společností s nominální hodnotou pohledávky ve výši1.800.000,- Kč. Využitelnost vkládaného nepeněžitého vkladu prospolečnost spočívá v zániku části dluhu společnosti vůčiCoreně;a (b) upsáním nových akcií v počtu 116 Ks. Emisní kurztěchto akcií bude splacen peněžitým vkladem ve výši 11.600.000,-Kč. Corena Holding A/S, dále, jako jediný akcionář společnosti,z důvodu potřeby získání okamžitých disponibilních prostředkůspolečnosti a s ohledem na zájem společnosti zvýšit vstupemstrategického partnera do společnosti postavení společnosti natrhu a svoji konkurenceschopnost, vyloučila své přednostní právojediného akcionáře společnosti na upsání těchtoo nových akciíspolečnosti. Akcie společnosti v počtu 116 ks. budou nabídnutyspolečnosti GN Nettest Holding as, se sídlem Krikebjerg Allé 90,2605 Bronby, Dánské království. Akcie budou upisovány v Praze, vsídle společnosti, a to jak v případě akcií, jejichž emisní kurzbude splacen nepeněžitým vkladem, tak v případě akcií, jejichžemisní kurz bude splacen nepeněžitým vkladem. Lhůta pro upsánínových akcií započně 1.10.1998. Pokud do dvou dnů před počátkemtéto lhůty nenabude právní moci usnesení Krajského obchodníhosoudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšenízákladního jmění do obchodního rejstříku, pak započne lhůta kupisování druhý den po nabytí právní moci usnesení Krajskéhoobchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady ozvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Lhůta skončíuplynutím (10) dnů ode dne jejího počátku. GN Nettest Holding asbude povinna splatit 100% emisního kurzu svého peněžitého vkladuve lhůtě 10 dnů ode dně úpisu akcií na účet č.2920257/5100,vedený Investiční a Poštovní bankou,a.s. Corena Holding A/S budepovinna splatit 100% emisního kurzu svého nepeněžitého vkladu velhůtě 10 dnů ode dne skončení lhůty určené pro upisování akcií,a to v Praze, v sídle společnosti. 19.10.1998 - 8.2.1999
Den sepsání zakladatelské smlouvy: 8.9.1993 4.1.1994

Aktuální kontaktní údaje CN Group CZ s.r.o.

Kapitál CN Group CZ s.r.o.

zakladni jmění 7 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.7.2000
zakladni jmění 65 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.2.1999 - 20.7.2000
zakladni jmění 51 600 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.7.1994 - 8.2.1999
zakladni jmění 43 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.1.1994 - 28.7.1994

Sídlo CN Group CZ s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa Česká republika
Praha 1, Ve Smečkách 20, č.p. 591, PSČ 11000
18.3.2002
Adresa Ve Smečkách 22 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Ve Smečkách 22
19.4.1996 - 18.3.2002
Adresa Jungmannova 25 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Jungmannova 25
4.1.1994 - 19.4.1996

Předmět podnikání CN Group CZ s.r.o.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.6.2009
specializovaný maloobchod 18.3.2002 - 16.6.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 18.3.2002 - 16.6.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 18.3.2002 - 16.6.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 18.3.2002 - 16.6.2009
poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky 31.7.1995 - 18.3.2002
automatizované zpracování dat 31.7.1995 - 18.3.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4.1.1994 - 18.3.2002

vedení firmy CN Group CZ s.r.o.

Statutární orgán CN Group CZ s.r.o.

Platnost údajů od - do
jednatel Steen Bruusgaard Westh Nielsen
Vznik funkce 1.10.2011
Adresa: Na Šťáhlavce 2016 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Šťáhlavce 2016/5, PSČ 16000
člen představenstva Niels Jorgrn Tobiasen 4.1.1994 - 19.4.1996
Adresa: Na Šťáhlavce 5 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Šťáhlavce 5
člen představenstva Henrik Simonsen 4.1.1994 - 19.4.1996
Adresa: Havířská 2455 , Karviná Česká republika
Karviná, Havířská 2455
člen představenstva Henrik Scheinemann 19.4.1996 - 1.6.2000
Adresa: 36 , Turkovice Česká republika
Turkovice 36, okres Praha-východ
člen představenstva Jan Lauridsen 19.4.1996 - 1.6.2000
Adresa: Na Šťáhlavce 6 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Šťáhlavce 6
člen představenstva Steen Lorenz Johan Hansen 4.1.1994 - 18.3.2002
Zánik funkce 28.8.2001
Adresa: Na Šťáhlavce 5 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Šťáhlavce 5
člen představenstva Steen Bruusgaard Westh Nielsen 4.1.1994 - 18.3.2002
Zánik funkce 28.8.2001
Adresa: Na Šťáhlavce 5 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Šťáhlavce 5
člen představenstva Henrik Thorup Theilbjqrn 1.6.2000 - 18.3.2002
Zánik funkce 28.8.2001
Adresa: Na Šťáhlavce 2016 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Šťáhlavce 2016/5
místopředseda představenstva Steen Bruusgaard Westh Nielsen 18.3.2002 - 10.5.2002
Vznik funkce 28.8.2001
Adresa: Na Šťáhlavce 5 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
člen představenstva Erik Hanspeter Nielsen 18.3.2002 - 10.5.2002
Vznik funkce 28.8.2001
Adresa: Na Šťáhlavce 5 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
člen představenstva Steen Bruusgaard Westh Nielsen 10.5.2002 - 19.1.2004
Vznik funkce 28.8.2001
Zánik funkce 23.5.2003
Adresa: Na Šťáhlavce 5 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
místopředseda představenstva Erik Hanspeter Nielsen 10.5.2002 - 19.1.2004
Vznik funkce 28.8.2001
Zánik funkce 23.5.2003
Adresa: Na Šťáhlavce 5 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
předseda představenstva Steen Lorenz Johan Hansen 18.3.2002 - 3.3.2004
Vznik funkce 28.8.2001
Zánik funkce 23.5.2003
Adresa: Na Šťáhlavce 5 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
místopředseda představenstva Kaj Juul-Pedersen 19.1.2004 - 7.1.2005
Vznik funkce 23.5.2003
Adresa: Na Šťáhlavce 5 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
předseda představenstva Steen Lorenz Johan Hansen 3.3.2004 - 7.1.2005
Vznik funkce 23.5.2003
Adresa: Na Šťáhlavce 5 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
Jméno Allan Jensen Vestergaard 19.1.2004 - 20.3.2006
Vznik funkce 23.5.2003
Zánik funkce 7.6.2005
Adresa: Na Šťáhlavce 5 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
člen představenstva Steen Bruusgaard Westh Nielsen 19.1.2004 - 20.3.2006
Vznik funkce 23.5.2003
Zánik funkce 7.6.2005
Adresa: Na Šťáhlavce 5 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
místopředseda představenstva Steen Lorenz Johan Hansen 7.1.2005 - 20.3.2006
Vznik funkce 23.5.2003
Zánik funkce 7.6.2005
Adresa: Na Šťáhlavce 5 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
předseda představenstva Kaj Juul-Pedersen 7.1.2005 - 20.3.2006
Vznik funkce 23.5.2003
Zánik funkce 7.6.2005
Adresa: Na Šťáhlavce 5 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
člen představenstva Alan Jensen Vestergaard 20.3.2006 - 20.9.2006
Vznik členství 7.6.2005
Zánik členství 5.1.2006
Adresa: Na Šťáhlavce 5 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
předseda představenstva Kaj Juul Pedersen 20.3.2006 - 20.9.2006
Vznik členství 7.6.2005
Zánik členství 5.1.2006
Vznik funkce 15.6.2005
Zánik funkce 5.1.2006
Adresa: Na Šťáhlavce 5 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
člen představenstva Yasuyuki Oguma 20.9.2006 - 16.6.2008
Vznik členství 5.1.2006
Zánik členství 21.4.2008
Adresa: Atsugi , Morinosato Japonsko
Atsugi,Morinosato, 1-28-4-302
předseda představenstva Mark Robert Evans 20.9.2006 - 16.6.2008
Vznik členství 5.1.2006
Zánik členství 21.4.2008
Vznik funkce 9.1.2006
Zánik funkce 21.4.2008
Adresa: Spojené státy americké
Morgan Hill, CA 95937, Stonebridge Drive 14650
člen představenstva John Greig 16.6.2008 - 16.6.2009
Vznik členství 21.4.2008
Zánik členství 5.5.2009
Adresa: Brannersvej 7 , 2920.Charlottenlund Dánské království
2920 Charlottenlund, Brannersvej 7, 2 tv.
člen představenstva Toshihiro Kashiwagi 16.6.2008 - 16.6.2009
Vznik členství 21.4.2008
Zánik členství 5.5.2009
Adresa: Dánské království
2920 Charlottenlund, c/o Halberg, Skovgardsvej 16 A
místopředseda představenstva Steen Lorenz Johan Hansen 20.3.2006 - 9.5.2011
Vznik členství 7.6.2005
Zánik členství 7.6.2010
Vznik funkce 15.6.2005
Zánik funkce 7.6.2010
Adresa: Na Šťáhlavce 5 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
člen představenstva Steen Bruusgaard Westh Nielsen 20.3.2006 - 9.5.2011
Vznik členství 7.6.2005
Zánik členství 7.6.2010
Adresa: Na Šťáhlavce 5 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Šťáhlavce 5/2016
člen představenstva Anders Ulrik Schroder 16.6.2009 - 9.5.2011
Vznik členství 5.5.2009
Zánik členství 20.4.2011
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
London, Hester Road 8, SW11 4NJ
člen představenstva Gerald Ostheimer 16.6.2009 - 9.5.2011
Vznik členství 5.5.2009
Zánik členství 20.4.2011
Adresa: Ahornstrasse 5 , Roedermark Spolková republika Německo
Roedermark, Ahornstrasse 5, 633 22
člen představenstva Shigehisa Yamaguchi 16.6.2009 - 9.5.2011
Vznik členství 5.5.2009
Zánik členství 20.4.2011
Adresa: Japonsko
Kamakura, Kanagawa, Sekiya 387-59
člen představenstva Steen Bruusgaard Westh Nielsen 9.5.2011 - 1.10.2011
Vznik členství 20.4.2011
Adresa: Na Šťáhlavce 2016 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Šťáhlavce 2016/5, PSČ 16000

Dozorčí rada CN Group CZ s.r.o.

Platnost údajů od - do
Jméno Jorgen Dan Jensen 4.1.1994 - 19.4.1996
Adresa: Strandlodsvej 122 , Kodaň Dánsko
Kodaň Strandlodsvej 122
Jméno Jan Lauridsen 4.1.1994 - 19.4.1996
Adresa: Hjortekaenget 303 , Kokkedal Dánsko
Kokkedal Hjortekaenget 303
Jméno Soren Helt Ipsen 4.1.1994 - 1.6.2000
Adresa: Vietoften 7 , Vedbaek Dánsko
Vedbaek Vietoften 7
Jméno Lars Peter Johansson 19.4.1996 - 1.6.2000
Adresa: Kildeskovsvej 86 , DK-2820 Gentofte Dánské království
DK-2820 Gentofte, Kildeskovsvej 86D
Jméno Hanne Arildsen 19.4.1996 - 1.6.2000
Adresa: Aboulevarden 5 , DK-1635 Kodaň V Dánské království
DK-1635 Kodaň V, Aboulevarden 5/5
Jméno Svend Theill Sorensen 4.1.1994 - 18.3.2002
Zánik funkce 28.8.2001
Adresa: Jeppe Akjaersvej 16 , Birkerod Dánsko
Birkerod Jeppe Akjaersvej 16a
Jméno René Thomsen 1.6.2000 - 18.3.2002
Zánik funkce 28.8.2001
Adresa: Ostermarksvej 8 , Greve Dánské království
2670 Greve, Ostermarksvej 8
Jméno Henrik Maegaard 1.6.2000 - 18.3.2002
Zánik funkce 28.8.2001
Adresa: Valby 2500 , Soskraenten Dánské království
Valby 2500, Soskraenten 49
Jméno Uffe Nielsen 1.6.2000 - 18.3.2002
Zánik funkce 28.8.2001
Adresa: Damstien 32 , Vanlose Dánské království
2720 Vanlose, Damstien 32
předseda Uffe Nielsen 18.3.2002 - 7.1.2005
Vznik funkce 28.8.2001
Zánik funkce 18.6.2004
Adresa: Damstien 32 , Vanlose Dánské království
2720 Vanlose, Damstien 32
místopředseda Henrik Maegaard 18.3.2002 - 7.1.2005
Zánik členství 31.8.2004
Vznik funkce 28.8.2001
Adresa: Valby 2500 , Soskraenten Dánské království
Valby 2500, Soskraenten 49
člen Lars Kallestrup 23.4.2003 - 7.1.2005
Zánik členství 18.6.2004
Vznik funkce 31.5.2002
Adresa: Steenwinkelsvej 17 , 2.th 1966 Frederiksberg C Dánské království
Steenwinkelsvej 17, 2th 1966 Frederiksberg C
člen Petr Nedvěd 18.3.2002 - 24.1.2005
Vznik funkce 31.10.2001
Zánik funkce 2.12.2004
Adresa: Koubkova 11 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Koubkova 11, PSČ 12000
člen Martin Mucha 18.3.2002 - 24.1.2005
Vznik funkce 31.10.2001
Zánik funkce 2.12.2004
Adresa: Lomová 114 , 251 62 Mukařov - Žernovka Česká republika
Mukařov - Žernovka, Lomová 114, PSČ 25162
člen Lui Kastrup 23.4.2003 - 20.3.2006
Vznik funkce 31.5.2002
Zánik funkce 7.6.2005
Adresa: Dánské království
Böhmensgade 16, 1th, DK-2300 Copenhagen S
předseda Uffe Nielsen 7.1.2005 - 20.3.2006
Vznik funkce 18.6.2004
Zánik funkce 7.6.2005
Adresa: Damstien 32 , Vanlose Dánské království
2720 Vanlose, Damstien 32
místopředseda Philippe Gauguin 7.1.2005 - 20.3.2006
Vznik funkce 31.8.2004
Zánik funkce 7.6.2005
Adresa: Carl Danfeldts Allé 2 , Roedovre Dánské království
Carl Danfeldts Allé 2, 2610 Roedovre
člen Svend Tottrup 7.1.2005 - 20.3.2006
Vznik členství 18.6.2004
Adresa: Humlevaenget 6 , Lyngby Dánské království
Humlevaenget 6, 2800 Lyngby
člen Roman Kašpar 24.1.2005 - 28.6.2006
Zánik členství 31.3.2006
Vznik funkce 2.12.2004
Zánik funkce 31.3.2006
Adresa: O. Nedbala 665 , 541 01 Trutnov Česká republika
Trutnov, O. Nedbala 665, PSČ 54101
místopředseda dozorčí rady Philippe Gauguin 20.3.2006 - 28.6.2006
Vznik členství 7.6.2005
Zánik členství 8.6.2006
Vznik funkce 7.6.2005
Zánik funkce 8.6.2006
Adresa: Carl Danfeldts Allé 2 , Roedovre Dánské království
2610 Roedovre, Carl Danfeldts Allé 2
člen dozorčí rady Lui Kastrup 20.3.2006 - 28.6.2006
Vznik členství 7.6.2005
Zánik členství 8.6.2006
Adresa: Staegers Allé 20 , Frederiksberg C Dánské království
2000 Frederiksberg C, Staegers Allé 20
člen Martin Mucha 24.1.2005 - 21.5.2007
Vznik funkce 2.12.2004
Zánik funkce 31.1.2007
Adresa: Lomová 114 , 251 62 Mukařov - Žernovka Česká republika
Mukařov - Žernovka, Lomová 114, PSČ 25162
předseda dozorčí rady Svend Tottrup 20.3.2006 - 7.9.2007
Vznik členství 18.6.2004
Zánik členství 11.6.2007
Vznik funkce 7.6.2005
Zánik funkce 11.6.2007
Adresa: Humlevaenget 6 , Lyngby Dánské království
2800 Lyngby, Humlevaenget 6
člen dozorčí rady Petr Nedvěd 21.5.2007 - 7.9.2007
Vznik členství 12.4.2007
Adresa: Oldřichova 35 , 128 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Oldřichova 35, PSČ 12800
člen dozorčí rady Philippe Gauguin 7.9.2007 - 16.6.2009
Vznik členství 11.6.2007
Zánik členství 5.5.2009
Adresa: Carl Danfeldts Allé 2 , Roedovre Dánské království
2610 Roedovre, Carl Danfeldts Allé 2
člen dozorčí rady Sören Ölund Friis 27.4.2006 - 9.5.2011
Vznik členství 5.1.2006
Zánik členství 20.4.2011
Adresa: Dánské království
4000 Roskilde, Herslev, Kildevang 3
předseda dozorčí rady Petr Nedvěd 7.9.2007 - 9.5.2011
Vznik členství 12.4.2007
Zánik členství 20.4.2011
Vznik funkce 19.6.2007
Adresa: Oldřichova 35 , 128 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Oldřichova 35, PSČ 12800
člen dozorčí rady Erik Simonsen 16.6.2009 - 9.5.2011
Vznik členství 5.5.2009
Zánik členství 20.4.2011
Adresa: Via Francesco Milizia 1 , Roma Italská republika
Roma, Via Francesco Milizia 1, 00196

Sbírka Listin CN Group CZ s.r.o.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
C 184827/SL 78 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 29.9.2015 12.10.2015 31
C 184827/SL 76 notářský zápis NZ 1670/2014 Městský soud v Praze 17.7.2014 26.8.2014 1.9.2014 20
C 184827/SL 75 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 16.6.2014 30.6.2014 31
C 184827/SL 74 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 31.12.2012 16.8.2013 6.9.2013 33
C 184827/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 7.6.2012 20.6.2012 33
C 184827/SL 72 ostatní -rozhod.jed.spol Městský soud v Praze 8.6.2011 5.10.2011 7.10.2011 2
C 184827/SL 71 ostatní -zpráva představenstva Městský soud v Praze 18.3.2011 5.10.2011 7.10.2011 2
C 184827/SL 69 účetní závěrka, zpráva auditora -1.1.11-30.4.11 Městský soud v Praze 30.4.2011 4.10.2011 22
C 184827/SL 68 posudek znalce č.31-05-2011/102 Městský soud v Praze 31.5.2011 4.10.2011 92
C 184827/SL 67 notářský zápis -NZ953/11-proj.změny pr.formy Městský soud v Praze 30.7.2011 4.10.2011 13
C 184827/SL 66 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 21.6.2011 27.6.2011 28.6.2011 2
C 184827/SL 65 ostatní -projekt změny právní formy Městský soud v Praze 30.4.2011 27.6.2011 28.6.2011 6
C 184827/SL 64 notářský zápis - NZ 490/2011 Městský soud v Praze 20.4.2011 10.5.2011 8
C 184827/SL 62 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010+ přílohy Městský soud v Praze 31.12.2010 4.5.2011 5.5.2011 32
C 184827/SL 61 ostatní -projektt změny právní formy Městský soud v Praze 1.5.2011 4.5.2011 5.5.2011 6
C 184827/SL 60 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r. 2009 Městský soud v Praze 31.3.2010 18.8.2010 19.8.2010 34
C 184827/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2008 24.9.2009 25.9.2009 36
C 184827/SL 54 notářský zápis NZ 85/2009 Městský soud v Praze 5.5.2009 12.8.2009 43
C 184827/SL 52 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 26.6.2008 1.8.2008 5.8.2008 24
C 184827/SL 51 ostatní pozvánka na VH Městský soud v Praze 22.5.2008 1.8.2008 5.8.2008 23
C 184827/SL 50 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 1.8.2008 5.8.2008 25
C 184827/SL 49 ostatní - záp.z jed.mim.VH Městský soud v Praze 21.4.2008 17.6.2008 8
C 184827/SL 44 zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 14.9.2007 17.9.2007 2
C 184827/SL 42 zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 13.9.2007 17.9.2007 2
C 184827/SL 46 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 10.9.2007 23
C 184827/SL 45 ostatní -záp.z jed.VH Městský soud v Praze 11.6.2007 10.9.2007 18
C 184827/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 18.12.2006 18.12.2006 37
C 184827/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 18.12.2006 18.12.2006 36
C 184827/SL 38 podpisové vzory +čestné prohl. Městský soud v Praze 29.6.2006 20.9.2006 3
C 184827/SL 37 podpisové vzory +čestné prohl. Městský soud v Praze 3.2.2006 20.9.2006 5
C 184827/SL 36 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 5.1.2006 20.9.2006 23
C 184827/SL 35 ostatní -zápis z V.H.+ÚZ 2005+audit Městský soud v Praze 8.6.2006 10.7.2006 66
C 184827/SL 34 účetní závěrka, zpráva auditora 2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 10.7.2006 22
C 184827/SL 33 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.6.2006 10.7.2006 29
C 184827/SL 32 notářský zápis Nz 328/2006 Městský soud v Praze 8.6.2006 10.7.2006 37
C 184827/SL 30 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 5.1.2006 27.4.2006 21
C 184827/SL 29 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 16.12.2005 21.3.2006 5
C 184827/SL 28 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 9.2.2006 21.3.2006 4
C 184827/SL 27 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 29.11.2005 21.3.2006 5
C 184827/SL 25 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 2.11.2005 21.3.2006 5
C 184827/SL 24 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 7.6.2005 21.3.2006 16
C 184827/SL 23 notářský zápis -NZ348/05 Městský soud v Praze 7.6.2005 21.3.2006 31
C 184827/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 21.12.2005 22.12.2005 36
C 184827/SL 21 účetní závěrka, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 22.2.2005 23
C 184827/SL 20 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 18.6.2004 22.2.2005 17
C 184827/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 24.6.2004 16.7.2004 50
C 184827/SL 16 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 25.6.2003 29.3.2004 7
C 184827/SL 18 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 30.1.2004 19
C 184827/SL 17 ostatní -zápis ze sch.představenstva Městský soud v Praze 26.5.2003 30.1.2004 6
C 184827/SL 15 ostatní -zápis z VH+záp.z jed.představ Městský soud v Praze 23.5.2003 23.10.2003 31
C 184827/SL 14 notářský zápis, stanovy společnosti - Nz 516/2003 Městský soud v Praze 15.7.2003 23.10.2003 106
C 184827/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 25.6.2003 3.7.2003 48
C 184827/SL 12 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 4.7.2003 3.7.2003 3
C 184827/SL 9 notářský zápis, stanovy společnosti NZ367/2002 Městský soud v Praze 31.5.2002 9.5.2003 43
C 184827/SL 11 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.10.2002 9.5.2003 3
C 184827/SL 10 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 31.5.2002 9.5.2003 77
C 184827/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 25.7.2002 29.7.2002 34
C 184827/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti NZ414/2001 Městský soud v Praze 28.8.2001 13.6.2002 110
C 184827/SL 6 účetní závěrka, zpráva auditora r. 1999/2000 Městský soud v Praze 13.6.2002 35
C 184827/SL 5 účetní závěrka, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 5.4.2002 23.4.2002 19
C 184827/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti NZ425/99 Městský soud v Praze 9.8.1999 10.1.2000 28
C 184827/SL 3 účetní závěrka, zpráva auditora r.1997,1998 Městský soud v Praze 5.8.1999 32
C 184827/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ546/98 Městský soud v Praze 20.11.1998 5.8.1999 24
C 184827/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ437/98 Městský soud v Praze 16.9.1998 18.8.1998 46

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CN Group CZ s.r.o.

IČO (identifikační číslo) 60193646
Jméno CN Group CZ s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 4.1.1994
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Sídlo CN Group CZ s.r.o.

Živnosti a provozovny CN Group CZ s.r.o.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Vavrečkova 7074, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1010604210
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 5.11.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Ve Smečkách 591/20, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1008893862
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 6.5.2013
Provozovna č. 3
Provozovna Krakovská 583/9, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1009955331
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 22.10.2014

Živnost č. 2 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.7.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.7.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán CN Group CZ s.r.o.

Člen statutárního orgánu Michal Širica

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CN Group CZ s.r.o.

IČO: 60193646
Firma: CN Group CZ s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 4.1.1994

Sídlo CN Group CZ s.r.o.

Sídlo: Ve Smečkách 591/20, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Poradenství v oblasti řízení

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje CN Group CZ s.r.o.

IČO (identifikační číslo) 60193646
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ60193646
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno CN Group CZ s.r.o.
Sídlo Ve Smečkách 591/20 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO 110 00 PRAHA 1
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 1, Štěpánská 28, PRAHA 1, tel.: 224 041 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
35-6034490287/0100 1.4.2013
35-8102050267/0100 1.11.2014
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 4.1.1994

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 60193646
Jméno firmy CN Group CZ s.r.o.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka pv6dfkt
tracking image