Firma CN Group CZ s.r.o. IČO 60193646


CN Group CZ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CN Group CZ s.r.o. (60193646) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Ve Smečkách 591/20, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 1. 1994 a je stále aktivní. CN Group CZ s.r.o. má celkem tři provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o CN Group CZ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CN Group CZ s.r.o. na Justice.cz
Detailní informace o CN Group CZ s.r.o. na rzp.cz

Výpis dat pro CN Group CZ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CN Group CZ s.r.o.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka C 184827
IČO (identifikační číslo osoby) 60193646
Jméno CN Group CZ s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Aktivní ANO
Zapsána dne 4.1.1994
Počet členů statutárního orgánu: 1 29.8.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 29.8.2014
Společnost CN Resources International (CZ) a.s. změnila právní formu z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným. 1.10.2011
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 9.8.1999 rozhodla o snížení základního jmění společnosti. Základní jmění společnosti se snižuje z částky 65.000.000,- Kč (slovy šedesát pět milionů korun českých) na hodnotu 7.200.000,- Kč (slovy sedm milionů dvě stě tisíc korun českých), tedy o částku 57.800.000,- Kč (slovy padesát sedm milionů osm set tisíc korun českých). Základní jmění společnosti se sníží na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu. Důvodem snížení základního jmění společnosti je posílení její kapitálové pozice. Představenstvo společnosti podá bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení valné hromady o snížení základního jmění společnosti návrh na zápis usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zápisu usnesení valné hromady o snížení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku učiní představenstvo společnosti výzvu všem známým věřitelům společnosti, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti před zápisem rozhodnutí valné hromady o snížení základního jmění do obchodního rejstříku v souladu s ustanovením § 215 obchodního zákoníku. Rozhodnutí valné hromady o snížení základního jmění se po jeho zápisu do obchodního rejstříku rovněž zveřejní dvakrát za sebou s třicetidenním odstupem. Představenstvo společnosti rovněž bez zbytečného odkladu po zápisu rozhodnutí valné hromady o snížení základního jmění do obchodního rejstříku zveřejní veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu (dále jen " návrh"). Valná hromada zmocňuje představenstvo k vyhotovení a uveřejnění návrhu. Lhůta pro přijetí návrhu činí 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu. Akcionář je povinen předložit společnosti akcie vzaté z oběhu současně s přijetím návrhu. Přijetí návrhu se uskuteční tak, že se akcionář případně zmocněnec dostaví do sídla společnosti, kde písemně potvrdí přijetí návrhu. Představenstvo společnosti vydá dvojmo písemné potrzení o převzetí akcií za účelem snížení základního jmění. Akcionář je povinen jedno vyhotovení potvrzení potvrdit svým podpisem. Předané listinné akcie budou opatřeny blankorubopisem. Smlouva bude obsahovat zmocnění pro představenstvo rubopis v případě potřeby vyplnit, a to doplněním data a obchodního jména společnosti. Při potrzení návrhu se akcionář prokazuje stejně jako v případě účasti na valné hromadě. Společnost zničí akcie vzaté z oběhu bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti podá návrh na zápis snížení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku po uplynutí 90 dnů od doručení oznámení věřitelům společnosti dle § 215 odst. 1 obchodního zákoníku, popřípadě od polsledního zveřejněného rozhodnutí podle § 215 odst. 2 obchodního zákoníku. Pokud nebude mít společnost žádné věřitele nebo pokud dojde k uzavření dohody mezi společností a jejími věřiteli o způsobu zajištění pohledávky, může podat představenstvo návrh na zápis snížení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku, bez ohledu na 90 denní lhůtu od doručení oznámení věřitelům společnosti, případně od posledního zveřejnění rozhodnutí podle ust. § 215 odst. 2 obchodního zákoníku, tedy bez zbytečného odkladu ode dne druhého zveřejnění rozhodnutí valné hromady. Představenstvo se zmocňuje k veškerým právním úkonům nezbytným či vhodným k realizaci tohoto usnesení valné hromady. 10.1.2000 - 20.7.2000
Jediný akcionář společnosti rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti o 13.400.000,- Kč z 51.600.000,- Kč na 65.000.000,- Kč upsáním 134 kmenových akcií společnosti na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Upisování akcií nad částku takto navrhovaného zvýšení základního jmění společnosti se nepřipouští. Základní jmění bude zvýšeno upsáním 134 ks nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč s tím, že výše emisního kurzu nových akcií buse totožná s jejich jmenovitou hodnotou. Základní jmění bude zvýšeno :(a) upsáním 18.ks nových akcií dosavadním akcionářem, společností Corena Holding A/S, Bregnerodvej 144, 3460 Birkerod, Dánské království. Emisní kurz akcií bude splacen nepeněžitým vkladem spočívajícím v postoupení pohledávky současného jediného akcionáře za společností s nominální hodnotou pohledávky ve výši 1.800.000,- Kč. Využitelnost vkládaného nepeněžitého vkladu pro společnost spočívá v zániku části dluhu společnosti vůči Coreně;a (b) upsáním nových akcií v počtu 116 Ks. Emisní kurz těchto akcií bude splacen peněžitým vkladem ve výši 11.600.000,- Kč. Corena Holding A/S, dále, jako jediný akcionář společnosti, z důvodu potřeby získání okamžitých disponibilních prostředků společnosti a s ohledem na zájem společnosti zvýšit vstupem strategického partnera do společnosti postavení společnosti na trhu a svoji konkurenceschopnost, vyloučila své přednostní právo jediného akcionáře společnosti na upsání těchtoo nových akcií společnosti. Akcie společnosti v počtu 116 ks. budou nabídnuty společnosti GN Nettest Holding as, se sídlem Krikebjerg Allé 90, 2605 Bronby, Dánské království. Akcie budou upisovány v Praze, v sídle společnosti, a to jak v případě akcií, jejichž emisní kurz bude splacen nepeněžitým vkladem, tak v případě akcií, jejichž emisní kurz bude splacen nepeněžitým vkladem. Lhůta pro upsání nových akcií započně 1.10.1998. Pokud do dvou dnů před počátkem této lhůty nenabude právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, pak započne lhůta k upisování druhý den po nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Lhůta skončí uplynutím (10) dnů ode dne jejího počátku. GN Nettest Holding as bude povinna splatit 100% emisního kurzu svého peněžitého vkladu ve lhůtě 10 dnů ode dně úpisu akcií na účet č.2920257/5100, vedený Investiční a Poštovní bankou,a.s. Corena Holding A/S bude povinna splatit 100% emisního kurzu svého nepeněžitého vkladu ve lhůtě 10 dnů ode dne skončení lhůty určené pro upisování akcií, a to v Praze, v sídle společnosti. 19.10.1998 - 8.2.1999
Den sepsání zakladatelské smlouvy: 8.9.1993 4.1.1994

Aktuální kontaktní údaje CN Group CZ s.r.o.

Kapitál CN Group CZ s.r.o.

zakladni jmění 7 200 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.7.2000
zakladni jmění 65 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.2.1999 - 20.7.2000
zakladni jmění 51 600 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.7.1994 - 8.2.1999
zakladni jmění 43 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.1.1994 - 28.7.1994

Akcie CN Group CZ s.r.o.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 100 000 Kč 72 20.7.2000 - 1.10.2011
Akcie na jméno 100 000 Kč 650 8.2.1999 - 20.7.2000
Akcie na jméno 100 000 Kč 516 28.7.1994 - 8.2.1999
Akcie na jméno 100 000 Kč 430 4.1.1994 - 28.7.1994

Sídlo CN Group CZ s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa Ve Smečkách 591/20 , Praha 110 00 18.3.2002
Adresa Ve Smečkách 592/22 , Praha 110 00 19.4.1996 - 18.3.2002
Adresa Jungmannova 25 , 110 00 Praha 1 Česká republika
4.1.1994 - 19.4.1996

Předmět podnikání CN Group CZ s.r.o.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.6.2009
specializovaný maloobchod 18.3.2002 - 16.6.2009
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 18.3.2002 - 16.6.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 18.3.2002 - 16.6.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 18.3.2002 - 16.6.2009
poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky 31.7.1995 - 18.3.2002
automatizované zpracování dat 31.7.1995 - 18.3.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 4.1.1994 - 18.3.2002

vedení firmy CN Group CZ s.r.o.

Statutární orgán CN Group CZ s.r.o.

Platnost údajů od - do
Jednatel jedná za společnost samostatně. Jednatel podepisuje za společnost tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis. 1.3.2019
Jednatel jedná jménem společnosti ve všech věcech samostatně. Za společnost podepisují osoby oprávněné jednat jménem společnosti tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti nebo otisku razítka obsahujícímu obchodní firmu společnosti připoj í svůj podpis. 1.10.2011 - 1.3.2019
Každý z členů představenstva je zmocněn jednat a podepisovat za společnost samostatně. Za společnost podepisuje člen představenstva tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis. 19.10.1998 - 1.10.2011
Za společnost jedná a podepisuje každý člen představenstva s dlouhodobým pobytem v ČR samostatně. 4.1.1994 - 19.10.1998
jednatel Michal Širica 1.7.2018
Vznik funkce 1.7.2018
Adresa: Am Schlössl 62 Top2 , Tiefgraben Rakouská republika
člen představenstva Niels Jorgrn Tobiasen 4.1.1994 - 19.4.1996
Adresa: Na Šťáhlavce 2016/5 , Praha 160 00
člen představenstva Henrik Simonsen 4.1.1994 - 19.4.1996
Adresa: Havířská 2455/55 , Karviná 735 06
člen představenstva Henrik Scheinemann 19.4.1996 - 1.6.2000
Adresa: Turkovice 36 Česká republika
člen představenstva Jan Lauridsen 19.4.1996 - 1.6.2000
Adresa: Na Šťáhlavce 1557/6 , Praha 160 00
člen představenstva Steen Lorenz Johan Hansen 4.1.1994 - 18.3.2002
Zánik funkce 28.8.2001
Adresa: Na Šťáhlavce 2016/5 , Praha 160 00
člen představenstva Steen Bruusgaard Westh Nielsen 4.1.1994 - 18.3.2002
Zánik funkce 28.8.2001
Adresa: Na Šťáhlavce 2016/5 , Praha 160 00
člen představenstva Henrik Thorup Theilbjqrn, Nar. 30.8.1961 1.6.2000 - 18.3.2002
Zánik funkce 28.8.2001
Adresa: Na Šťáhlavce 2016/5 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Steen Bruusgaard Westh Nielsen 18.3.2002 - 10.5.2002
Vznik funkce 28.8.2001
Adresa: Na Šťáhlavce 2016/5 , Praha 160 00
člen představenstva Erik Hans-Peter Nielsen 18.3.2002 - 10.5.2002
Vznik funkce 28.8.2001
Adresa: Na Šťáhlavce 2016/5 , Praha 160 00
člen představenstva Steen Bruusgaard Westh Nielsen 10.5.2002 - 19.1.2004
Vznik funkce 28.8.2001
Zánik funkce 23.5.2003
Adresa: Na Šťáhlavce 2016/5 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Erik Hans-Peter Nielsen 10.5.2002 - 19.1.2004
Vznik funkce 28.8.2001
Zánik funkce 23.5.2003
Adresa: Na Šťáhlavce 2016/5 , Praha 160 00
předseda představenstva Steen Lorenz Johan Hansen 18.3.2002 - 3.3.2004
Vznik funkce 28.8.2001
Zánik funkce 23.5.2003
Adresa: Na Šťáhlavce 2016/5 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Kaj Juul-Pedersen 19.1.2004 - 7.1.2005
Vznik funkce 23.5.2003
Adresa: Na Šťáhlavce 2016/5 , Praha 160 00
předseda představenstva Steen Lorenz Johan Hansen 3.3.2004 - 7.1.2005
Vznik funkce 23.5.2003
Adresa: Na Šťáhlavce 2016/5 , Praha 160 00
Jméno Allan Jensen Vestergaard 19.1.2004 - 20.3.2006
Vznik funkce 23.5.2003
Zánik funkce 7.6.2005
Adresa: Na Šťáhlavce 2016/5 , Praha 160 00
člen představenstva Steen Bruusgaard Westh Nielsen 19.1.2004 - 20.3.2006
Vznik funkce 23.5.2003
Zánik funkce 7.6.2005
Adresa: Na Šťáhlavce 2016/5 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Steen Lorenz Johan Hansen 7.1.2005 - 20.3.2006
Vznik funkce 23.5.2003
Zánik funkce 7.6.2005
Adresa: Na Šťáhlavce 2016/5 , Praha 160 00
předseda představenstva Kaj Juul-Pedersen 7.1.2005 - 20.3.2006
Vznik funkce 23.5.2003
Zánik funkce 7.6.2005
Adresa: Na Šťáhlavce 2016/5 , Praha 160 00
člen představenstva Alan Jensen Vestergaard 20.3.2006 - 20.9.2006
Vznik členství 7.6.2005
Zánik členství 5.1.2006
Adresa: Na Šťáhlavce 2016/5 , Praha 160 00
předseda představenstva Kaj Juul - Pedersen 20.3.2006 - 20.9.2006
Vznik členství 7.6.2005
Zánik členství 5.1.2006
Vznik funkce 15.6.2005
Zánik funkce 5.1.2006
Adresa: Na Šťáhlavce 2016/5 , Praha 160 00
člen představenstva Yasuyuki Oguma 20.9.2006 - 16.6.2008
Vznik členství 5.1.2006
Zánik členství 21.4.2008
Adresa: Japonsko
Atsugi,Morinosato, 1-28-4-302
předseda představenstva Mark Robert Evans 20.9.2006 - 16.6.2008
Vznik členství 5.1.2006
Zánik členství 21.4.2008
Vznik funkce 9.1.2006
Zánik funkce 21.4.2008
Adresa: Spojené státy americké
Morgan Hill, CA 95937, Stonebridge Drive 14650
člen představenstva John Greig 16.6.2008 - 16.6.2009
Vznik členství 21.4.2008
Zánik členství 5.5.2009
Adresa: Dánské království
2920 Charlottenlund, Brannersvej 7, 2 tv.
člen představenstva Toshihiro Kashiwagi 16.6.2008 - 16.6.2009
Vznik členství 21.4.2008
Zánik členství 5.5.2009
Adresa: Dánské království
2920 Charlottenlund, c/o Halberg, Skovgardsvej 16 A
místopředseda představenstva Steen Lorenz Johan Hansen 20.3.2006 - 9.5.2011
Vznik členství 7.6.2005
Zánik členství 7.6.2010
Vznik funkce 15.6.2005
Zánik funkce 7.6.2010
Adresa: Na Šťáhlavce 2016/5 , Praha 160 00
člen představenstva Steen Bruusgaard Westh Nielsen 20.3.2006 - 9.5.2011
Vznik členství 7.6.2005
Zánik členství 7.6.2010
Adresa: Na Šťáhlavce 2016/5 , Praha 160 00
člen představenstva Anders Ulrik Schroder 16.6.2009 - 9.5.2011
Vznik členství 5.5.2009
Zánik členství 20.4.2011
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
London, Hester Road 8, SW11 4NJ
člen představenstva Gerald Ostheimer 16.6.2009 - 9.5.2011
Vznik členství 5.5.2009
Zánik členství 20.4.2011
Adresa: Spolková republika Německo
Roedermark, Ahornstrasse 5, 633 22
člen představenstva Shigehisa Yamaguchi 16.6.2009 - 9.5.2011
Vznik členství 5.5.2009
Zánik členství 20.4.2011
Adresa: Japonsko
Kamakura, Kanagawa, Sekiya 387-59
člen představenstva Steen Bruusgaard Westh Nielsen 9.5.2011 - 1.10.2011
Vznik členství 20.4.2011
Adresa: Na Šťáhlavce 2016/5 , Praha 160 00
jednatel Steen Bruusgaard Westh Nielsen 1.10.2011 - 1.7.2018
Vznik funkce 1.10.2011
Zánik funkce 30.6.2018
Adresa: Na Šťáhlavce 2016/5 , Praha 160 00

Dozorčí rada CN Group CZ s.r.o.

Platnost údajů od - do
Předseda dozorčí rady Ing. Martin Viliš 1.3.2019
Vznik členství 27.2.2019
Vznik funkce 27.2.2019
Adresa: Konstantinova 1492/36 , Praha 149 00
Člen dozorčí rady Ing. Tomáš Sýkora 1.3.2019
Vznik členství 27.2.2019
Adresa: Křižíkova 457/125 , Praha 186 00
Člen dozorčí rady Steen Bruusgaard Westh Nielsen 13.9.2019
Vznik členství 27.2.2019
Adresa: 5631 Ebberup Aa Strandvej 66 , Dánské království
Jméno Jorgen Dan Jensen 4.1.1994 - 19.4.1996
Adresa: Strandlodsvej 122 , Kodaň,Dánsko Česká republika
Jméno Jan Lauridsen 4.1.1994 - 19.4.1996
Adresa: Hjortekaenget 303 , Kokkedal,Dánsko Česká republika
Jméno Soren Helt Ipsen 4.1.1994 - 1.6.2000
Adresa: Vietoften 7 , Vedbaek,Dánsko Česká republika
Jméno Lars Peter Johansson 19.4.1996 - 1.6.2000
Adresa: Kildeskovsvej 86 , DK-2820 Gentofte Dánské království
Jméno Hanne Arildsen 19.4.1996 - 1.6.2000
Adresa: Aboulevarden 5 , DK-1635 Kodaň V Dánské království
Jméno Svend Theill Sorensen 4.1.1994 - 18.3.2002
Zánik funkce 28.8.2001
Adresa: Jeppe Akjaersvej 16a , Birkerod,Dánsko Česká republika
Jméno René Thomsen 1.6.2000 - 18.3.2002
Zánik funkce 28.8.2001
Adresa: Ostermarksvej 8 , 2670 Greve Dánské království
Jméno Henrik Maegaard 1.6.2000 - 18.3.2002
Zánik funkce 28.8.2001
Adresa: Soskraenten 49 , Valby 2500 Dánské království
Jméno Uffe Nielsen 1.6.2000 - 18.3.2002
Zánik funkce 28.8.2001
Adresa: Damstien 32 , 2720 Vanlose Dánské království
předseda Uffe Nielsen 18.3.2002 - 7.1.2005
Vznik funkce 28.8.2001
Zánik funkce 18.6.2004
Adresa: Dánské království
2720 Vanlose, Damstien 32
místopředseda Henrik Maegaard 18.3.2002 - 7.1.2005
Zánik členství 31.8.2004
Vznik funkce 28.8.2001
Adresa: Soskraenten 49 , Valby 2500 Dánské království
člen Lars Kallestrup 23.4.2003 - 7.1.2005
Zánik členství 18.6.2004
Vznik funkce 31.5.2002
Adresa: Dánské království
Steenwinkelsvej 17, 2th 1966 Frederiksberg C
člen Petr Nedvěd 18.3.2002 - 24.1.2005
Vznik funkce 31.10.2001
Zánik funkce 2.12.2004
Adresa: Koubkova 262/11 , Praha 120 00
člen Martin Mucha 18.3.2002 - 24.1.2005
Vznik funkce 31.10.2001
Zánik funkce 2.12.2004
Adresa: Lomová 114 , Mukařov 251 62
člen Lui Kastrup 23.4.2003 - 20.3.2006
Vznik funkce 31.5.2002
Zánik funkce 7.6.2005
Adresa: Dánské království
Böhmensgade 16, 1th, DK-2300 Copenhagen S
předseda Uffe Nielsen 7.1.2005 - 20.3.2006
Vznik funkce 18.6.2004
Zánik funkce 7.6.2005
Adresa: Dánské království
2720 Vanlose, Damstien 32
místopředseda Philippe Gauguin 7.1.2005 - 20.3.2006
Vznik funkce 31.8.2004
Zánik funkce 7.6.2005
Adresa: Dánské království
Carl Danfeldts Allé 2, 2610 Roedovre
člen Svend Tottrup 7.1.2005 - 20.3.2006
Vznik členství 18.6.2004
Adresa: Dánské království
Humlevaenget 6, 2800 Lyngby
člen Roman Kašpar 24.1.2005 - 28.6.2006
Zánik členství 31.3.2006
Vznik funkce 2.12.2004
Zánik funkce 31.3.2006
Adresa: Oskara Nedbala 665 , Trutnov 541 01
místopředseda dozorčí rady Philippe Gauguin 20.3.2006 - 28.6.2006
Vznik členství 7.6.2005
Zánik členství 8.6.2006
Vznik funkce 7.6.2005
Zánik funkce 8.6.2006
Adresa: Carl Danfeldts Allé 2 , 2610 Roedovre Dánské království
člen dozorčí rady Lui Kastrup 20.3.2006 - 28.6.2006
Vznik členství 7.6.2005
Zánik členství 8.6.2006
Adresa: Staegers Allé 20 , 2000 Frederiksberg C Dánské království
člen Martin Mucha 24.1.2005 - 21.5.2007
Vznik funkce 2.12.2004
Zánik funkce 31.1.2007
Adresa: Lomová 114 , Mukařov 251 62
předseda dozorčí rady Svend Tottrup 20.3.2006 - 7.9.2007
Vznik členství 18.6.2004
Zánik členství 11.6.2007
Vznik funkce 7.6.2005
Zánik funkce 11.6.2007
Adresa: Humlevaenget 6 , 2800 Lyngby Dánské království
člen dozorčí rady Petr Nedvěd 21.5.2007 - 7.9.2007
Vznik členství 12.4.2007
Adresa: Oldřichova 595/35 , Praha 128 00
člen dozorčí rady Philippe Gauguin 7.9.2007 - 16.6.2009
Vznik členství 11.6.2007
Zánik členství 5.5.2009
Adresa: Dánské království
2610 Roedovre, Carl Danfeldts Allé 2
člen dozorčí rady Sören Ölund Friis 27.4.2006 - 9.5.2011
Vznik členství 5.1.2006
Zánik členství 20.4.2011
Adresa: Dánské království
4000 Roskilde, Herslev, Kildevang 3
předseda dozorčí rady Petr Nedvěd 7.9.2007 - 9.5.2011
Vznik členství 12.4.2007
Zánik členství 20.4.2011
Vznik funkce 19.6.2007
Adresa: Oldřichova 595/35 , Praha 128 00
člen dozorčí rady Erik Simonsen 16.6.2009 - 9.5.2011
Vznik členství 5.5.2009
Zánik členství 20.4.2011
Adresa: Italská republika
Roma, Via Francesco Milizia 1, 00196
Člen dozorčí rady Steen Bruusgaard Westh Nielsen 1.3.2019 - 13.9.2019
Vznik členství 27.2.2019
Adresa: Strandvej 66 , 5631 Ebberup Dánské království

Sbírka Listin CN Group CZ s.r.o.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
C 184827/SL 78 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 29.9.2015 12.10.2015 31
C 184827/SL 76 notářský zápis NZ 1670/2014 Městský soud v Praze 17.7.2014 26.8.2014 1.9.2014 20
C 184827/SL 75 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 16.6.2014 30.6.2014 31
C 184827/SL 74 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9 Městský soud v Praze 31.12.2012 16.8.2013 6.9.2013 33
C 184827/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 7.6.2012 20.6.2012 33
C 184827/SL 72 ostatní -rozhod.jed.spol Městský soud v Praze 8.6.2011 5.10.2011 7.10.2011 2
C 184827/SL 71 ostatní -zpráva představenstva Městský soud v Praze 18.3.2011 5.10.2011 7.10.2011 2
C 184827/SL 69 účetní závěrka, zpráva auditora -1.1.11-30.4.11 Městský soud v Praze 30.4.2011 4.10.2011 22
C 184827/SL 68 posudek znalce č.31-05-2011/102 Městský soud v Praze 31.5.2011 4.10.2011 92
C 184827/SL 67 notářský zápis -NZ953/11-proj.změny pr.formy Městský soud v Praze 30.7.2011 4.10.2011 13
C 184827/SL 66 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 21.6.2011 27.6.2011 28.6.2011 2
C 184827/SL 65 ostatní -projekt změny právní formy Městský soud v Praze 30.4.2011 27.6.2011 28.6.2011 6
C 184827/SL 64 notářský zápis - NZ 490/2011 Městský soud v Praze 20.4.2011 10.5.2011 8
C 184827/SL 62 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010+ přílohy Městský soud v Praze 31.12.2010 4.5.2011 5.5.2011 32
C 184827/SL 61 ostatní -projektt změny právní formy Městský soud v Praze 1.5.2011 4.5.2011 5.5.2011 6
C 184827/SL 60 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r. 2009 Městský soud v Praze 31.3.2010 18.8.2010 19.8.2010 34
C 184827/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2008 24.9.2009 25.9.2009 36
C 184827/SL 54 notářský zápis NZ 85/2009 Městský soud v Praze 5.5.2009 12.8.2009 43
C 184827/SL 52 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 26.6.2008 1.8.2008 5.8.2008 24
C 184827/SL 51 ostatní pozvánka na VH Městský soud v Praze 22.5.2008 1.8.2008 5.8.2008 23
C 184827/SL 50 účetní závěrka, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 1.8.2008 5.8.2008 25
C 184827/SL 49 ostatní - záp.z jed.mim.VH Městský soud v Praze 21.4.2008 17.6.2008 8
C 184827/SL 44 zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 14.9.2007 17.9.2007 2
C 184827/SL 42 zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 13.9.2007 17.9.2007 2
C 184827/SL 46 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 10.9.2007 23
C 184827/SL 45 ostatní -záp.z jed.VH Městský soud v Praze 11.6.2007 10.9.2007 18
C 184827/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 18.12.2006 18.12.2006 37
C 184827/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 18.12.2006 18.12.2006 36
C 184827/SL 38 podpisové vzory +čestné prohl. Městský soud v Praze 29.6.2006 20.9.2006 3
C 184827/SL 37 podpisové vzory +čestné prohl. Městský soud v Praze 3.2.2006 20.9.2006 5
C 184827/SL 36 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 5.1.2006 20.9.2006 23
C 184827/SL 35 ostatní -zápis z V.H.+ÚZ 2005+audit Městský soud v Praze 8.6.2006 10.7.2006 66
C 184827/SL 34 účetní závěrka, zpráva auditora 2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 10.7.2006 22
C 184827/SL 33 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.6.2006 10.7.2006 29
C 184827/SL 32 notářský zápis Nz 328/2006 Městský soud v Praze 8.6.2006 10.7.2006 37
C 184827/SL 30 ostatní -zápis z jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 5.1.2006 27.4.2006 21
C 184827/SL 29 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 16.12.2005 21.3.2006 5
C 184827/SL 28 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 9.2.2006 21.3.2006 4
C 184827/SL 27 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 29.11.2005 21.3.2006 5
C 184827/SL 25 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 2.11.2005 21.3.2006 5
C 184827/SL 24 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 7.6.2005 21.3.2006 16
C 184827/SL 23 notářský zápis -NZ348/05 Městský soud v Praze 7.6.2005 21.3.2006 31
C 184827/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 21.12.2005 22.12.2005 36
C 184827/SL 21 účetní závěrka, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 22.2.2005 23
C 184827/SL 20 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 18.6.2004 22.2.2005 17
C 184827/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 24.6.2004 16.7.2004 50
C 184827/SL 16 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 25.6.2003 29.3.2004 7
C 184827/SL 18 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 30.1.2004 19
C 184827/SL 17 ostatní -zápis ze sch.představenstva Městský soud v Praze 26.5.2003 30.1.2004 6
C 184827/SL 15 ostatní -zápis z VH+záp.z jed.představ Městský soud v Praze 23.5.2003 23.10.2003 31
C 184827/SL 14 notářský zápis, stanovy společnosti - Nz 516/2003 Městský soud v Praze 15.7.2003 23.10.2003 106
C 184827/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 25.6.2003 3.7.2003 48
C 184827/SL 12 ostatní -zápis z jed.představenstva Městský soud v Praze 4.7.2003 3.7.2003 3
C 184827/SL 9 notářský zápis, stanovy společnosti NZ367/2002 Městský soud v Praze 31.5.2002 9.5.2003 43
C 184827/SL 11 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.10.2002 9.5.2003 3
C 184827/SL 10 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 31.5.2002 9.5.2003 77
C 184827/SL 8 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 25.7.2002 29.7.2002 34
C 184827/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti NZ414/2001 Městský soud v Praze 28.8.2001 13.6.2002 110
C 184827/SL 6 účetní závěrka, zpráva auditora r. 1999/2000 Městský soud v Praze 13.6.2002 35
C 184827/SL 5 účetní závěrka, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 5.4.2002 23.4.2002 19
C 184827/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti NZ425/99 Městský soud v Praze 9.8.1999 10.1.2000 28
C 184827/SL 3 účetní závěrka, zpráva auditora r.1997,1998 Městský soud v Praze 5.8.1999 32
C 184827/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ546/98 Městský soud v Praze 20.11.1998 5.8.1999 24
C 184827/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ437/98 Městský soud v Praze 16.9.1998 18.8.1998 46

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CN Group CZ s.r.o.

IČO (identifikační číslo) 60193646
Jméno CN Group CZ s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 4.1.1994
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Sídlo CN Group CZ s.r.o.

Živnosti a provozovny CN Group CZ s.r.o.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Vavrečkova 7074, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1010604210
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 5.11.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Ve Smečkách 591/20, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1008893862
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 6.5.2013
Provozovna č. 3
Provozovna Krakovská 583/9, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1009955331
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 22.10.2014

Živnost č. 2 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.7.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.7.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán CN Group CZ s.r.o.

Člen statutárního orgánu Michal Širica

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CN Group CZ s.r.o.

IČO: 60193646
Firma: CN Group CZ s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 4.1.1994

Sídlo CN Group CZ s.r.o.

Sídlo: Ve Smečkách 591/20, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Poradenství v oblasti řízení
tracking image