Firma CLINICUM a.s. IČO 25093126


CLINICUM a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CLINICUM a.s. (25093126) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Sokolovská 810, 190 00 Praha 9 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 12. 1996 a je stále aktivní. CLINICUM a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o CLINICUM a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CLINICUM a.s. na Justice.cz
Detailní informace o CLINICUM a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro CLINICUM a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CLINICUM a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 4442
IČO (identifikační číslo osoby) 25093126
Jméno CLINICUM a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 9.12.1996
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 12.4.2016
Část podniku tvořící smostatnou organizační složku, ato lékárnu nacházející se vbudově polikliniky Vysočany na adrese Sokolovská 304, Praha 9, PSČ 190 61, včetně veškerého vybavení, inventáře, personálu, pohledávek azávazků adalších majetkových hodnot sloužících kprovozování této části podniku, byla prodána Smlouvou oprodeji části podniku společnosti ze dne 01.08.2011 obchodní společnosti MEDICON Pharm s.r.o., IČO 654 12 109, se sídlem Praha 4, Antala Staška 1670/80, PSČ 140 46. 21.5.2012
Část podniku - věci, práva ajiné majetkové hodnoty sloužící kprovozování oddělení centra následné péče nacházející se vbudově nemocnice spoliklinikou Vysočany na adrese Praha 9, Sokolovská 304, PSČ 190 61, byla prodána Smlouvou oprodeji části podniku obchodní společnosti MEDICON Hospitals s.r.o., IČO 256 34 691, sesídlem Praha 4, Roškotova 1717/2, PSČ14044 ze dne 12.12.2011. 9.1.2012
Část podniku tvořící samostatnou organizační složku, tj. věci, práva ajiné majetkové hodnoty sloužící kprovozování oddělení radiodiagnostiky nacházející se vbudově nemocnice spoliklinikou Vysočany na adrese Praha 9, Sokolovská 304, PSČ 190 61, byla prodána Smlouvou oprodeji části podniku ze dne 27.9.2011 obchodní společnosti MEDICON Services s.r.o., IČO 48028479, se sídlem Praha 4, Roškotova 1717/2, PSČ14044. 15.11.2011
Část podniku tvořící samostatnou organizační složku, ato laboratoře specializované voblasti klinické biochemie ahematologie, umístěných vbudově CLINICUM a.s. - Nemocnice Vysočany vPraze 9, Sokolovská 810/304, včetně veškerého vybavení, inventáře, personálu, pohledávek azávazků adalších majetkových hodnot sloužících kprovozování této části podniku, byla prodána Smlouvou oprodeji části podniku společnosti ze dne 22.12.2010 obchodní společnosti AeskuLab a.s., se sídlem Praha 6, Vokovice, Kladenská 53/68, PSČ16000, IČ 60470488. 11.1.2011
Na základě smlouvy ofúzi převzala obchodní společnost CLINICUM a.s., se sídlem Praha 9, Sokolovská 304, IČ250 93 126, jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti GES ASSET DEVELOPMENT, a.s., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 132/24, IČ 252 96 825 zapsané vobchodním rejstříku uMěstského soudu vPraze voddíle B, vložce 7380. 12.2.2007
Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 11. prosince přechází část jmění společnosti k 1. červenci 2006 formou rozdělení společnosti odštěpením na jedinou novou společnost Sokolovská 304 a.s., se sídlem Praha 9, Sokolovská 304, PSČ 19000. 1.1.2007
Na základě smlouvy ofúzi převzala obchodní společnost CLINICUM a.s., se sídlem Praha 9, Sokolovská 304, IČ250 93 126, jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti GES ASSIT DEVELOPMENT, a.s., se sídlem Praha 8 - Libeň, Na Žertvách 132/24, IČ 252 96 825 zapsané vobchodním rejstříku uMěstského soudu vPraze voddíle B, vložce 7380. 18.10.2005 - 12.2.2007
Dne 28.6.2001 rozhodla valná hromada společnosti CLINICUM, a.s.,IČ 25093126, se sídlem: Sokolovská 304, Praha 8 (dále jen"společnost") o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku65,000.000,- Kč z částky 20,000.000,- Kč na konečnou částku85,000.000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad tutočástku.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním novýchkmenových akcií společnosti vydaných v listinné podobě,znějících na jméno, a to v počtu 60.000 kusů o jmenovité hodnotějedné akcie 1.000,- Kč a v počtu 20.000 kusů o jmenovité hodnotějedné akcie 250,- Kč. Nově upsané akcie nebudou registrované.Emisní kurs nově upsaných akcií s využitím přednostního práva jeshodný s jejich jmenovitou hodnotou.Nově emitované akcie budou upisované upsány s využitímpřednostního práva stávajících akcionářů ve smyslu ustanovení §204a Obchodního zákoníku výlučně peněžitými vklady (I. koloupisování)Přednostní právo k upisování akcií lze využít ve lhůtě 14-tidnů, když počátek této lhůty bude oznámen všem akcionářůmdoporučeným dopisem představenstva. Představenstvo společnostije povinno odeslat dopis s oznámením o počátku lhůty k upisováníakcií všem akcionářům společnosti do 14-ti dnů ode dnezveřejnění informace o přednostním právu akcionářů k upisováníakcií.Počátek lhůty k upisování nových akcií s využitím přednostníhopráva akcionářů musí být stanoven tak, aby doba mezi odeslánímdopisu a počátkem běhu lhůty pro upisování akcií činila nejméně14 dnů.Akcie lze upsat v sídle společnosti Praha 9, ul. Sokolovská304/810, v sekretariátu ředitelky společnosti, každý pracovníden shora uvedené lhůty od 9:00 do 15:00 hod.Na jednu dosavadní akcii společnosti lze upsat 3 kusy akcií ojmenovité hodnotě jedné akcie1.000,- Kč a 1 kus akcie ojmenovité hodnotě 250,- Kč.K upsání nových akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů.Zápis zahrnuje počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu a druhupisovaných akcií, emisní kurs splácených akcií. Upisovatel jepovinen splatit část emisního kursu upsaných akcií ve výši 30%jmenovité hodnoty akcií na účet společnosti vedený uŽivnostenské banky č.: 510-124741003/0400 ve lhůtě 10-ti dnů odedne upsání akcií, jinak je jeho upsání akcií neúčinné. Splacenímse rozumí den připsání příslušné částky na účet společnosti.Upisovatel je povinen splatit zbytek emisního kursu upsanýchakcií na účet společnosti shora uvedený nejpozději ve lhůtě 1roku ode dne upsání akcií. Splacením se rozumí den připsánípříslušné částky na účet společnosti.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva nebojejich upsání bude neúčinné, budou nabídnuty k upsání jedinémuzájemci - společnosti Česká průmyslová, a.s., IČ: 43871658 sesídlem Praha 3, Husitská 65, a to za shodných podmínek za jakýchbyly upisovány akcie s využitím přednostního práva.Jediný zájmce je oprávněn upsat tyto akcie společnosti ve lhůtě14-ti dnů od dne doručení výzvy k uzavření smlouvy o upsáníakcií, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou se spo 26.11.2001 - 23.4.2002
Valná hromada konaná dne 1.10.1998 schválila toto usnesení:1. Z důvodu potřeby získání finančních prostředků k částečnémuoddlužení společnosti, zejména k úhradě úvěru, který společnostzískala na zaplacení závazku k FNM ČR, se základní jmění zvyšujeo 19.000.000,- Kč na konečných 20.000.000,- Kč. Upisování akciínad tuto částku se nepřipouští.2. Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem 19.000 akciíznějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč,všechny stejného druhu jako akcie dosavadní ( kmenové ), vlistinné podobě, veřejně neobchodovatelné, v emisním kurzu1.000,- Kč u jedné akcie.3. Stávající akcionáři mají přednostní právo upsat část novýchakcií v rozsahu svých akciových podílů na základním jměníspolečnosti. Přednostní jprávo mohou vykonat v prvním koleupisování poprvé v den jeho zahájení, kterým bude třicátý den podni zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Prvékolo potrvá dva týdny a akcie lze přednostně upisovat denně vždyod 9 do 11 hod. v sídle společnosti v Praze 9, Sokolovská 304 vsekretariátu ředitele.Na jednu dosavadní akcii lze upsat 19 akcií nových o jmenovitéhodnotě 1.000,- Kč. Celkem lze přednostně upsat 19.000 novýchakcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, znějících najméno, v listinné podobě, všechny stejného druhu ( kmenové) , vemisním kurzu 1.000,- Kč u jedné nové akcie. Právo může vykonatkaždý akcionář, který je zapsán v seznamu akcionářů ke dnizahájení úpisu.4. Akcie, které nebudou přednostně upsány akconáři, budounabídnuty k úpisu kterémukoliv zájemci na základě veřejné výzvyk úpisu. Veřejný úpis proběhne ve druhém upisovacícm kole, jehožprvým dnem bude třicátý den po skončení kola prvého a potrvá dvatýdny. Akcie lze upisovat denně od 9 hod. do 11 hodl v sídlespolečnosti v Praze 9, Sokolovská 304. Emisní kurz taktoupsaných akcií činí 1.000,- Kč na jednu akcii.5. Upsané akcie splatí upisovatelé v celém emisním kurzupeněžitými vklady na účet společnosti u České spořitelny a.s.,č.ú. 600457-098/0800 nebo na jiný účet, který uvedepředstavenstvo v oznámení a výzvě k úpisu, a to nejpozději do 7dnů ode dne, kdy byly akcie upsány zápisem v upisovací listině.6. Představenstvo předem oznámí všem akcionářům písemně naadresy uvedené v seznamu akcionářů možnost přednostního úpisu suvedením místa a doby újjpisu, počtu upisovaných nocých akcií najednu dosavadní akcii, jemnovité hodnoty, druhu, formy, podoby aemisního kurzu nových akcií.7. Představenstvo zveřejní podle stanov usnesení o zvýšenízákladního jmění a výzvu k úpisu akcií bez zbytečného odkladu pozápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Výzvabude obsahovat zákonem a stanovami předepsané náležitosti. 11.3.1999 - 9.9.1999
Valná hromada společnosti konaná dne 16.11.1996 schválila totousnesení 6.3.1997 - 11.3.1999
Důvodem zvýšení je potřeba obstarat společnosti v době conejkratší finanční prostředky k překlenutí zvýšených finančníchnároků, aniž by společnost byla zatěžována splácením úvěru. 6.3.1997 - 11.3.1999
Základní jmění společnosti bude zvýšeno z částky 1,000.000,- Kčo částku 7,000.000,- Kč na částku 8,000.000,- Kč, přičemž tatočástka je konečná. 6.3.1997 - 11.3.1999
Zvýšení bude provedeno upsáním nové emise 7.000 kusů akciíznějících na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, budou mítlistinou podobu a budou veřejně neobchodovatelné.Práva spojená s těmito akciemi budou shodná jako práva spojená sakciemi dosud vydanými.Emisní kurz jednotlivé akcie bude 1.000,- Kč. 6.3.1997 - 11.3.1999
Termín upisování akcií bude stanoven takto : 6.3.1997 - 11.3.1999
Po nabytí právní moci zápisu usnesení o zvýšení základního jměnído obchodního rejstříku stanoví představenstvo konkrétní denúpisu a to tak, aby stačilo vyrozumět doporučenými dopisy, protipodpisu, nebo jiným prokazatelným způsobem všechny akcionáře ostanoveném termínu prvního kola tak, aby se tito o upisovánímohli dozvědět alespoň s třídenním předstihem. 6.3.1997 - 11.3.1999
Podmínkou úpisu je závazek splatit hodnotu upsané akcie do 3 dnůpo úpisu, na účet společnosti uvedený v oznámení představenstvao zahájení upisování. Nesplacením upsané částky do konce třetíhodne od úpisu se úpis stává neúčinným a takto uvolněné akcie lzeupsat ve třetím kole. 6.3.1997 - 11.3.1999
Vlastní upisování bude ve stanovený den probíhat v sídlespolečnosti v místnosti sekretariátu výkonného ředitele a to vetřech kolech: 6.3.1997 - 11.3.1999
první kolo ode dne stanoveného představenstvem dva týdny vždyv době od 8.30 do 10.30 hod.V prvém kole mohou upisovat nové akcie dosavadní akcionáři vpoměru v jakém se jejich akcie podílí na dosavadním základnímjmění společnosti, tedy na 1 kus dosavadních akcií lze upsat 7kusů nových akcií.- druhé kolo patnáctý den po dni následujícím po zahájeníupisování od 8.30 do 10.30 hod.Ve druhém kole mohou upisovat nové akcie dosavadní akcionáři bezomezení. V případě, že ve druhém kole bude zájem o úpispřesahovat počet volných akcií, bude nárok na úpis akciíodpovídat poměru jmenovité hodnoty akcií akcionáře, který upsalakcie v druhém kole, k součtu jmenovitých hodnot všech akcií,kterými disponují akcionáři, kteří upsali akcie v druhém koleupisování. 6.3.1997 - 11.3.1999
třetí kolo se bude konat čtvrtý dne po druhém kole pouze vpřípadě, že některý z akcionářů nesplatí ve stanovené lhůtěakcie, které upsal v prvním a druhém kole.Ve třetím kole mohou upisovat nové akcie dosavadní akcionáři svýjimkou těch, kteří v předchozích kolech upsali akcie neúčinně.Akcie mohou upisovat bez dalších omezení. V případě, že vetřetím kole bude zájem o úpis přesahovat počet volných akcií,bude nárok na úpis odpovídat poměru jmenovité hodnoty akciíakcionáře, který upsal akcie ve třetím kole, k součtujmenovitých hodnot všech akcií, kterými disponují akcionáři,kteří upsali akcie ve třetím kole upisování. 6.3.1997 - 11.3.1999
Společnost vznikla přeměnou ze společnosti CLINICUM spol. s r.o.IČ: 48117137, která byla zapsána v Rg C 16940 a je v plnémrozsahu jejím právním nástupcem.Akcie mají listinnou podobu a nebudou veřejně obchodovatelné.Základní jmění spol. je splaceno v plné výši. 9.12.1996

Kapitál CLINICUM a.s.

zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.2007
zakladni jmění 85 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.2.2003 - 1.1.2007
zakladni jmění 85 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.4.2002 - 10.2.2003
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.9.1999 - 23.4.2002
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.12.1996 - 9.9.1999

Sídlo CLINICUM a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Sokolovská 810 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Sokolovská 810/304, Vysočany, 190 00 Praha 9
30.11.2015
Adresa Sokolovská 304 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Sokolovská 304
9.12.1996 - 30.11.2015

Předmět podnikání CLINICUM a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.10.2010
provozování nestátního zdravotnického zařízení - poskytování ambulantní alůžkové zdravotní péče preventivní, poradenské, ošetřovatelské, diagnostické, rehabilitační aléčebné aposkytování lékárenské péče. 1.12.2009
provozování nestátního zdravotnického zařízení - poskytování ambulantní alůžkové zdravotní péče preventivní, poradenské, ošetřovatelské, diagnostické, rehabilitační aléčebné 12.9.2007 - 1.12.2009
poskytování zdravotních služeb ( vnitřní lékařství sespecializovanými soubory onemocnění, kardiovaskulární, poruchylipidového metab. a gastroenterologie )Ambulatní část - diabetologie, alergologie, gastroenterologie,neurolotie, onkologie, gynekologie, urologie, ortopedie, oční,kožní, ORL. TRN, OKB, hematologie, transfuzní, RTG, nukleárnímedicína, rehabilitace, chirurgická ambulance, dětské adorostové, praktické lékařství, pohotovost, zubní, interníambulance - hepatologie, reumatologie, kardiologie,endokrinologieLůžková část - interna, chirurgie, ARO,následná péče 7.5.2004 - 12.9.2007
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení azařízení sloužících regeneraci a rekondici 10.6.2002 - 12.9.2007
masérské, rekondiční a regenerační služby 10.6.2002 - 12.9.2007
provozování nestátního zdravotnického zařízení - lékárnazákladního typu - zásobování léky a zdravotním materiálemlůžkového zařízení 10.6.2002 - 12.9.2007
poskytování zdravotních služeb ( vnitřní lékařství sespecializovanými soubory onemocnění, kardiovaskulární, poruchylipidového metab. a gastroenterologie )Ambulatní část - diabetologie, alergologie, gastroenterologie,neurolotie, onkologie, gynekologie, urologie, ortopedie, oční,kožní, ORL. TRN, OKB, hematologie, transfuzní, RTG, nukleárnímedicína, rehabilitace, chirurgická ambulance, dětské adorostové, praktické lékařství, pohotovost, zubní, interníambulance - hepatologie, reumatologie, kardiologie,endokrinologieLůžková část - interna, chirurgie, ARO 11.3.1999 - 7.5.2004
provozování nestátního zdravotnického zařízení - lékárnyzákladního typu 11.3.1999 - 10.6.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahuživnosti volné 9.12.1996 - 22.10.2010
pronájem nebytových prostor zejména pro potřeby zdravotnictví 9.12.1996 - 12.9.2007
poskytování zdravotních služeb ( vnitřní lékařství sespecializovanými soubory onemocnění kardiovaskulární,poruchy lipidového metab.a gastroenterologie) 9.12.1996 - 11.3.1999

vedení firmy CLINICUM a.s.

Statutární orgán CLINICUM a.s.

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Jiří Adámek 5.6.2013
Vznik členství 30.4.2013
Vznik funkce 30.4.2013
Adresa: Spinozova 1825 , 143 00 Praha 4 Česká republika
Spinozova 1825/7, Modřany, 143 00 Praha 4
člen představenstva PhDr. Jiří Brožíček 9.12.1996 - 11.3.1999
Adresa: Moravanů 77 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Moravanů 77
člen představenstva MUDr. Karla Emlerová 9.12.1996 - 11.3.1999
Adresa: Veverkova 25 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Veverkova 25
člen představenstva Mgr. Alena Hybšová 9.12.1996 - 11.3.1999
Adresa: Komenského 935 , Milevsko Česká republika
Milevsko, Komenského 935, okres Písek
předseda představenstva MUDr. Prof. Petr Hrabák DrSc. 9.12.1996 - 11.3.1999
Adresa: Jeseniova 67 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jeseniova 67
místopředseda představenstva MUDr. Jan Podlaha 9.12.1996 - 11.3.1999
Adresa: Formánkova 105 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Formánkova 105
člen představenstva Ing. Vlastimil Mareš 11.3.1999 - 9.10.2000
Adresa: Dr. Beneše 309 , Poděbrady Česká republika
Poděbrady, Dr. Beneše 309/II, okres Nymburk, PSČ 29001
člen představenstva MUDr. Prof. Petr Hrabák DrSc. 11.3.1999 - 26.11.2001
Zánik členství 28.6.2001
Adresa: Jeseniova 67 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jeseniova 67
předseda představenstva MUDr. Jaroslav Berka 11.3.1999 - 26.11.2001
Zánik členství 28.6.2001
Zánik funkce 28.6.2001
Adresa: Široká 77 , 381 01 Český Krumlov Česká republika
Český Krumlov, Široká 77, PSČ 38101
místopředseda představenstva Ing. Jana Zirklová 11.3.1999 - 26.11.2001
Zánik členství 28.6.2001
Zánik funkce 28.6.2001
Adresa: Severní 1185 , 251 01 Říčany Česká republika
Říčany, Severní 1185/10, PSČ 25101
člen představenstva MUDr. Jiří Vlček 11.3.1999 - 26.11.2001
Zánik členství 28.6.2001
Adresa: Lázeňská 1004 , Třeboň Česká republika
Třeboň, Lázeňská 1004/II, okres Jindřichův Hradec, PSČ 37901
člen představenstva Ing. Petra Marschallová 11.3.1999 - 26.11.2001
Zánik členství 28.6.2001
Adresa: Myslivecká 749 , Libochovice Česká republika
Libochovice, Myslivecká 749, okres Litoměřice, PSČ 41117
člen představenstva Jan Kynčl 11.3.1999 - 26.11.2001
Zánik členství 28.6.2001
Adresa: Tržiště 383 , 360 01 Karlovy Vary Česká republika
Karlovy Vary, Tržiště 383/35, PSČ 36001
člen představenstva RNDr. Jiří Koudelka 9.10.2000 - 26.11.2001
Zánik členství 28.6.2001
Adresa: Rezlerova 279 , 109 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Rezlerova 279, PSČ 10900
místopředseda představenstva MUDr. Soňa Musilová 26.11.2001 - 26.11.2001
Vznik členství 10.7.2001
Vznik funkce 18.6.2001
Adresa: Kollárova 10 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Kollárova 10/2003, PSČ 18000
člen představenstva Ing. Alena Hudáková 26.11.2001 - 20.1.2006
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 31.12.2005
Adresa: Svitavská 32 , 568 02 Svitavy Česká republika
Svitavy, Svitavská 32/5, PSČ 56802
místopředseda představenstva MUDr. Soňa Musilová 26.11.2001 - 16.10.2006
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 29.8.2006
Vznik funkce 10.7.2001
Zánik funkce 29.8.2006
Adresa: Kollárova 10 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Kollárova 10/2003, PSČ 18000
předseda představenstva Ing. Jana Zirklová 26.11.2001 - 23.11.2006
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 28.9.2006
Vznik funkce 10.7.2001
Zánik funkce 28.9.2006
Adresa: Severní 1185 , 251 01 Říčany Česká republika
Říčany, Severní 1185, PSČ 25101
člen Mgr. Vladimír Faifr CSc. 20.1.2006 - 11.12.2006
Vznik členství 1.1.2006
Adresa: Bílinská 516 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Bílinská 516/4, PSČ 19000
předseda představenstva Ing. Jana Zirklová 23.11.2006 - 11.12.2006
Vznik členství 4.10.2006
Zánik členství 14.11.2006
Vznik funkce 5.10.2006
Zánik funkce 14.11.2006
Adresa: Severní 1185 , 251 01 Říčany Česká republika
Říčany, Severní 1185, PSČ 25101
místopředseda představenstva Mgr. Vladimír Faifr CSc. 11.12.2006 - 31.1.2007
Vznik členství 1.1.2006
Zánik členství 24.1.2007
Vznik funkce 7.12.2006
Zánik funkce 24.1.2007
Adresa: Bílinská 516 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Bílinská 516/4, PSČ 19000
předseda představenstva Bc. Liana Doušová 11.12.2006 - 31.1.2007
Vznik členství 14.11.2006
Zánik členství 24.1.2007
Vznik funkce 7.12.2006
Zánik funkce 24.1.2007
Adresa: Nové Stadice 65 , 400 02 Ústí nad Labem - Řehlovice Česká republika
Ústí nad Labem - Řehlovice, Nové Stadice 65, PSČ 40002
člen představenstva Stanislav Douša 11.12.2006 - 31.1.2007
Vznik členství 14.11.2006
Zánik členství 24.1.2007
Adresa: Bratří Čapků 642 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Bratří Čapků 642/49, PSČ 40001
místopředseda představenstva MUDr. Antonín Martínek 31.1.2007 - 12.2.2007
Vznik členství 24.1.2007
Vznik funkce 24.1.2007
Adresa: Vondrouškova 1210 , 163 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Vondrouškova 1210, PSČ 16300
předseda představenstva Mgr. Miluše Tuková 31.1.2007 - 12.2.2007
Vznik členství 25.1.2007
Vznik funkce 24.1.2007
Adresa: Od Vysoké 267 , 150 00 Praha 5 - Radlice Česká republika
Praha 5 - Radlice, Od Vysoké 267/3, PSČ 15000
předseda představenstva Mgr. Miluše Tuková 12.2.2007 - 7.2.2008
Vznik členství 24.1.2007
Zánik členství 1.2.2008
Vznik funkce 24.1.2007
Zánik funkce 1.2.2008
Adresa: Od Vysoké 267 , 150 00 Praha 5 - Radlice Česká republika
Praha 5 - Radlice, Od Vysoké 267/3, PSČ 15000
předseda představenstva Antonín Strolený 7.2.2008 - 29.7.2008
Vznik členství 1.2.2008
Zánik členství 25.7.2008
Vznik funkce 1.2.2008
Zánik funkce 25.7.2008
Adresa: Bílkova 863 , 110 00 Praha Česká republika
Praha, Bílkova 863/17, PSČ 11000
člen představenstva MUDr. Eva Římanová 31.1.2007 - 30.1.2009
Vznik členství 24.1.2007
Zánik členství 23.1.2009
Adresa: Plzeňská 508 , 150 00 Praha 5 - Stodůlky Česká republika
Praha 5 - Stodůlky, Plzeňská 508, PSČ 15000
Jméno MUDr. Michal Bednář 30.1.2009 - 30.1.2009
Vznik členství 23.1.2009
Adresa: 6. května 98 , 294 43 Čachovice Česká republika
Čachovice, 6. května 98, PSČ 29443
předseda představenstva MUDr. Oldřich Šubrt 29.7.2008 - 2.3.2010
Vznik členství 25.7.2008
Zánik členství 28.2.2010
Vznik funkce 25.7.2008
Zánik funkce 28.2.2010
Adresa: U první baterie 796 , 162 00 Praha 6 - Střešovice Česká republika
Praha 6 - Střešovice, U první baterie 796/2, PSČ 16200
místopředseda představenstva MUDr. Antonín Martínek 12.2.2007 - 16.6.2010
Vznik členství 24.1.2007
Zánik členství 20.5.2010
Vznik funkce 24.1.2007
Zánik funkce 20.5.2010
Adresa: Vondroušova 1210 , 163 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Vondroušova 1210, PSČ 16300
člen představenstva MUDr. Michal Bednář 30.1.2009 - 22.10.2010
Vznik členství 23.1.2009
Zánik členství 5.10.2010
Adresa: 6. května 98 , 294 43 Čachovice Česká republika
Čachovice, 6. května 98, PSČ 29443
předseda představenstva Ing. Miroslav Juhás 2.3.2010 - 22.10.2010
Vznik členství 1.3.2010
Zánik členství 5.10.2010
Vznik funkce 1.3.2010
Zánik funkce 5.10.2010
Adresa: 294 74 Hlavenec 147 Česká republika
Hlavenec 147, PSČ 29474
člen představenstva JUDr. Vlastimil Jech 16.6.2010 - 22.10.2010
Vznik členství 20.5.2010
Zánik členství 5.10.2010
Adresa: Živonínská 1629 , 190 16 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Živonínská 1629, PSČ 19016
předseda představenstva Roman Hakl 22.10.2010 - 1.11.2010
Vznik členství 5.10.2010
Vznik funkce 5.10.2010
Zánik funkce 6.10.2010
Adresa: 342 01 Prášily 160 Česká republika
Prášily 160, PSČ 34201
člen představenstva Ing. Radek Kliment 22.10.2010 - 1.11.2010
Vznik členství 5.10.2010
Adresa: Nuselská 497 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nuselská 497/67, PSČ 14000
člen představenstva Mgr. Petr Šedý 22.10.2010 - 11.10.2012
Vznik členství 5.10.2010
Zánik členství 25.9.2012
Adresa: Klausova 2559 , 155 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Klausova 2559/11, PSČ 15500
člen představenstva Roman Hakl 1.11.2010 - 11.10.2012
Vznik členství 5.10.2010
Zánik členství 25.9.2012
Adresa: 342 01 Prášily 160 Česká republika
Prášily 160, PSČ 34201
předseda představenstva Ing. Radek Kliment 1.11.2010 - 1.11.2012
Vznik členství 5.10.2010
Zánik členství 3.10.2012
Vznik funkce 6.10.2010
Zánik funkce 3.10.2012
Adresa: Nuselská 497 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nuselská 497/67, PSČ 14000
člen představenstva Mgr. Karolína Babáková 11.10.2012 - 5.6.2013
Vznik členství 25.9.2012
Zánik členství 22.5.2013
Adresa: Hvězdářská 514 , 159 00 Praha 5 - Velká Chuchle Česká republika
Praha 5 - Velká Chuchle, Hvězdářská 514/10, PSČ 15900
člen představenstva Mgr. Bc. Michal David 11.10.2012 - 5.6.2013
Vznik členství 25.9.2012
Zánik členství 22.5.2013
Adresa: K Berounce 295 , 252 29 Lety Česká republika
Lety, K Berounce 295, PSČ 25229
předseda představenstva Ing. Marcel Toporčák 1.11.2012 - 5.6.2013
Vznik členství 3.10.2012
Zánik členství 30.4.2013
Vznik funkce 3.10.2012
Zánik funkce 30.4.2013
Adresa: 42 , 267 51 Svatá Česká republika
č.p. 42, 267 51 Svatá

Dozorčí rada CLINICUM a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Andrea Sklenářová 4.10.2015
Vznik členství 22.5.2013
Adresa: Za Cihelnou 112 , 267 18 Bubovice Česká republika
Za Cihelnou 112, 267 18 Bubovice
člen JUDr. Jaroslav Radil 9.12.1996 - 11.3.1999
Adresa: Nad obcí II 0 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad obcí II/1913
člen MUDr. Zdeněk Švaněk 9.12.1996 - 11.3.1999
Adresa: Barrandovská 54 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Barrandovská 54
člen Ing. Jiří Kozelek 11.3.1999 - 9.10.2000
Adresa: Mánesova 633 , Štětí Česká republika
Štětí, Mánesova 633, okres Litoměřice, PSČ 41108
místopředseda Ing. Radovan Putna 9.10.2000 - 7.5.2004
Zánik členství 30.1.2003
Zánik funkce 30.1.2003
Adresa: Milady Horákové 513 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Milady Horákové 513/17, PSČ 17000
Člen dozorčí rady RNDr. Jiří Koudelka 26.11.2001 - 21.12.2004
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 1.6.2004
Adresa: Rezlerova 279 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Rezlerova 279, PSČ 10000
Člen dozorčí rady MUDr. Prof. Petr Hrabák DrSc. 26.11.2001 - 18.10.2005
Vznik členství 28.6.2001
Zánik členství 15.6.2005
Adresa: Jeseniova 67 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jeseniova 67, PSČ 13000
místopředseda Ing. Eva Holubová 21.12.2004 - 18.10.2005
Vznik členství 1.4.2004
Zánik členství 3.5.2005
Vznik funkce 1.6.2004
Zánik funkce 3.5.2005
Adresa: Havířovská 422 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Havířovská 422
člen PhDr. Kateřina Svobodová 21.12.2004 - 18.10.2005
Vznik členství 1.6.2004
Zánik členství 15.6.2005
Adresa: Dykova 21 čp 1117 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Dykova 21 čp.1117
člen MUDr. Milan Kubek 11.3.1999 - 20.1.2006
Zánik členství 30.8.2004
Adresa: Zákostelní 3 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Zákostelní 3, PSČ 19000
předseda Ing. Ivan Zach 11.3.1999 - 13.9.2006
Zánik členství 30.6.2006
Zánik funkce 30.6.2006
Adresa: U stadionu 1682 , Slaný Česká republika
Slaný, U stadionu 1682, okres Kladno, PSČ 27401
Člen dozorčí rady Hana Davidová 26.11.2001 - 13.9.2006
Vznik členství 16.7.2001
Zánik členství 16.7.2006
Adresa: Lukavecká 525 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Lukavecká 525/4
místopředseda Ing. Emil Buřič 18.10.2005 - 13.9.2006
Vznik členství 15.6.2005
Vznik funkce 15.6.2005
Adresa: Na líše 1231 , 141 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na líše 1231/11, PSČ 14100
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Knespl 13.9.2006 - 11.12.2006
Vznik členství 1.7.2006
Zánik členství 10.11.2006
Adresa: Letovská 545 , 199 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Letovská 545, PSČ 19900
předseda dozorčí rady Ing. Emil Buřič 13.9.2006 - 31.1.2007
Vznik členství 15.6.2005
Zánik členství 24.1.2007
Vznik funkce 23.8.2006
Zánik funkce 24.1.2007
Adresa: Na líše 1231 , 141 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na líše 1231/11, PSČ 14100
člen dozorčí rady Veronika Doušová 11.12.2006 - 31.1.2007
Vznik členství 10.11.2006
Zánik členství 24.1.2007
Vznik funkce 10.11.2006
Zánik funkce 24.1.2007
Adresa: Bratří Čapků 642 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Bratří Čapků 642/49, PSČ 40001
předseda dozorčí rady MUDr. Michal Bednář 31.1.2007 - 30.1.2009
Vznik členství 24.1.2007
Zánik členství 23.1.2009
Vznik funkce 24.1.2007
Zánik funkce 23.1.2009
Adresa: 6. května 98 , 294 43 Čachovice Česká republika
Čachovice, 6. května 98, PSČ 29443
člen dozorčí rady MUDr. Jiří Svoboda 31.1.2007 - 30.1.2009
Vznik členství 24.1.2007
Adresa: Jablonecká 708 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Jablonecká 708/30, PSČ 19000
člen dozorčí rady MUDr. Darka Kučerová 30.1.2009 - 22.10.2010
Vznik členství 23.1.2009
Zánik členství 5.10.2010
Adresa: Za Zámkem 1682 , Lysá nad Labem Česká republika
Lysá nad Labem, Za Zámkem 1682, okres Nymburk, PSČ 28922
předseda dozorčí rady MUDr. Jiří Svoboda 30.1.2009 - 22.10.2010
Vznik členství 24.1.2007
Zánik členství 5.10.2010
Vznik funkce 23.1.2009
Zánik funkce 5.10.2010
Adresa: Jablonecká 708 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Jablonecká 708/30, PSČ 19000
člen dozorčí rady Ing. Jana Vacíková 22.10.2010 - 16.11.2010
Vznik členství 5.10.2010
Adresa: Jičínská 0 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jičínská /13, PSČ 13000
člen dozorčí rady MUDr. Tomáš Pospíšil 13.9.2006 - 21.5.2012
Vznik členství 17.7.2006
Zánik členství 25.4.2012
Adresa: Okřínecká 796 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Okřínecká 796/7, PSČ 19000
předseda dozorčí rady Ing. Jana Vacíková 16.11.2010 - 11.10.2012
Vznik členství 5.10.2010
Zánik členství 30.9.2012
Vznik funkce 9.11.2010
Zánik funkce 30.9.2012
Adresa: Jičínská 0 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jičínská /13, PSČ 13000
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Loula 22.10.2010 - 5.6.2013
Vznik členství 5.10.2010
Zánik členství 11.12.2012
Adresa: Náměstí krále Vladislava 114 , 273 24 Velvary Česká republika
Velvary, Náměstí krále Vladislava 114, PSČ 27324
člen dozorčí rady Ing. Petra Rosenbaumová 11.10.2012 - 5.6.2013
Vznik členství 30.9.2012
Zánik členství 22.5.2013
Adresa: Na Nové 848 , 267 51 Zdice Česká republika
Zdice, Na Nové 848, PSČ 26751
člen dozorčí rady Andrea Sklenářová 5.6.2013 - 4.10.2015
Vznik členství 22.5.2013
Adresa: 112 , 267 18 Bubovice Česká republika
č.p. 112, 267 18 Bubovice
člen dozorčí rady MUDr. Jan Kaufman 21.5.2012 - 30.11.2015
Vznik funkce 25.4.2012
Adresa: Liblická 712 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Liblická 712/11, PSČ 19800
předseda dozorčí rady Vladimír Müller 5.6.2013 - 12.4.2016
Vznik členství 22.5.2013
Zánik členství 12.4.2016
Vznik funkce 23.5.2013
Zánik funkce 12.4.2016
Adresa: Jos. Černohorského 2160 , 272 01 Kladno Česká republika
Jos. Černohorského 2160, 272 01 Kladno
člen dozorčí rady MUDr. Jan Kaufman 30.11.2015 - 12.4.2016
Zánik členství 12.4.2016
Vznik funkce 25.4.2012
Zánik funkce 12.4.2016
Adresa: Liblická 712 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Liblická 712/11, Hloubětín, 198 00 Praha 9

Sbírka Listin CLINICUM a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4442/SL 112 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.4.2013 31.5.2013 11.6.2013 1
B 4442/SL 111 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 22.5.2013 31.5.2013 11.6.2013 1
B 4442/SL 110 ostatní rozh.jed.akcionáře Městský soud v Praze 23.4.2013 22.5.2013 23.5.2013 1
B 4442/SL 109 účetní závěrka, zpráva auditora r.2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 22.5.2013 23.5.2013 18
B 4442/SL 108 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 8.2.2013 11.3.2013 13.3.2013 1
B 4442/SL 107 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 3.10.2012 29.11.2012 30.11.2012 1
B 4442/SL 106 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 3.10.2012 29.11.2012 30.11.2012 1
B 4442/SL 105 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 25.9.2012 15.10.2012 16.10.2012 1
B 4442/SL 104 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 27.6.2012 25.9.2012 26.9.2012 1
B 4442/SL 103 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 25.9.2012 26.9.2012 27
B 4442/SL 102 smlouvy o převodu obchod. podílu Městský soud v Praze 1.8.2011 30.5.2012 21
B 4442/SL 101 notářský zápis NZ 223/2011 Městský soud v Praze 18.7.2011 30.5.2012 7
B 4442/SL 99 převod,náj.podn.,ovládání - prodej části podniku Městský soud v Praze 18.1.2012 7
B 4442/SL 100 posudek znalce č.ZU-649/2011 Městský soud v Praze 25.11.2011 18.1.2012 12
B 4442/SL 98 posudek znalce č.ZU-529/2011 Městský soud v Praze 30.9.2011 12.12.2011 13
B 4442/SL 97 ostatní smouva o prodeji části podniku Městský soud v Praze 27.9.2011 12.12.2011 6
B 4442/SL 96 účetní závěrka, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora - r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 28.11.2011 12.12.2011 25
B 4442/SL 95 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 18.7.2011 28.11.2011 12.12.2011 4
B 4442/SL 94 ostatní - sml.o prodeji části podniku Městský soud v Praze 22.12.2010 24.1.2011 47
B 4442/SL 93 ostatní -zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 6.10.2010 18.11.2010 1
B 4442/SL 92 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.10.2010 18.11.2010 1
B 4442/SL 91 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 6.10.2010 18.11.2010 2
B 4442/SL 90 ostatní -zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 5.10.2010 18.11.2010 1
B 4442/SL 89 ostatní -zápis u jed. mim.VH Městský soud v Praze 5.10.2010 18.11.2010 2
B 4442/SL 88 podpisové vzory Městský soud v Praze 20.5.2010 26.5.2010 24.6.2010 2
B 4442/SL 87 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 238/2010 Městský soud v Praze 20.5.2010 26.5.2010 24.6.2010 21
B 4442/SL 86 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.3.2010 2.3.2010 11.3.2010 2
B 4442/SL 85 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 1.3.2010 2.3.2010 11.3.2010 3
B 4442/SL 84 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 2.3.2009 11.3.2010 8
B 4442/SL 83 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.11.2009 23.11.2009 1.12.2009 10
B 4442/SL 82 notářský zápis NZ 725/09-sml.o prodeji č.pod. Městský soud v Praze 20.11.2009 23.11.2009 1.12.2009 14
B 4442/SL 81 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 26.6.2009 7.7.2009 20.7.2009 8
B 4442/SL 80 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 - r.2008 Městský soud v Praze 15.6.2009 7.7.2009 20.7.2009 5
B 4442/SL 79 výroční zpráva - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 7.7.2009 20.7.2009 2
B 4442/SL 78 účetní závěrka, zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 7.7.2009 20.7.2009 21
B 4442/SL 74 ostatní - zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 23.1.2009 25.2.2009 3
B 4442/SL 77 ostatní -zápis ze zased.DR Městský soud v Praze 23.1.2009 24.2.2009 2
B 4442/SL 76 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.1.2009 24.2.2009 1
B 4442/SL 75 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 23.1.2009 24.2.2009 9
B 4442/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 11.12.2008 12.12.2008 29
B 4442/SL 72 ostatní - záp.ze zased.předst. Městský soud v Praze 25.7.2008 12.8.2008 2
B 4442/SL 71 ostatní - záp.z VH Městský soud v Praze 25.7.2008 12.8.2008 9
B 4442/SL 70 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 25.7.2008 12.8.2008 2
B 4442/SL 69 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 za rok 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 7.5.2008 9.5.2008 2
B 4442/SL 68 zpráva auditora za rok 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 7.5.2008 9.5.2008 2
B 4442/SL 66 výroční zpráva r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 7.5.2008 9.5.2008 3
B 4442/SL 65 ostatní -zápis ze zasedání představ. Městský soud v Praze 1.2.2008 26.2.2008 2
B 4442/SL 64 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 1.2.2008 26.2.2008 7
B 4442/SL 63 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.2.2008 26.2.2008 1
B 4442/SL 62 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 596/2007 Městský soud v Praze 3.9.2007 25.9.2007 26
B 4442/SL 61 ostatní -zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 24.1.2007 30.3.2007 3
B 4442/SL 60 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 24.1.2007 30.3.2007 2
B 4442/SL 59 notářský zápis -NZ35/07 Městský soud v Praze 24.1.2007 30.3.2007 18
B 4442/SL 58 stanovy společnosti -návrh/bez data/ Městský soud v Praze 30.3.2007 0
B 4442/SL 57 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 25.1.2007 30.3.2007 0
B 4442/SL 56 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 25.1.2007 30.3.2007 0
B 4442/SL 55 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 29.1.2007 30.3.2007 0
B 4442/SL 54 podpisové vzory +ČP/bez data/ Městský soud v Praze 30.3.2007 0
B 4442/SL 53 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 25.1.2007 30.3.2007 0
B 4442/SL 52 notářský zápis -NZ15/07 Městský soud v Praze 10.1.2007 22.1.2007 15
B 4442/SL 51 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 10.11.2006 9.1.2007 1
B 4442/SL 50 podpisové vzory +ČP-3x Městský soud v Praze 16.11.2006 9.1.2007 6
B 4442/SL 49 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 7.12.2006 9.1.2007 2
B 4442/SL 48 ostatní -projekt rozdělení+náv.stanov Městský soud v Praze 11.12.2006 9.1.2007 59
B 4442/SL 47 posudek znalce č.968-108/06 Městský soud v Praze 7.11.2006 9.1.2007 56
B 4442/SL 46 notářský zápis -NZ444/06 Městský soud v Praze 11.12.2006 9.1.2007 14
B 4442/SL 45 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 24.10.2006 27.11.2006 1
B 4442/SL 44 ostatní -zahaj.rozvaha/Sokolovská 304 Městský soud v Praze 1.7.2006 14.11.2006 5
B 4442/SL 43 ostatní -zahaj.rozvaha+audit-1.7.06 Městský soud v Praze 1.7.2006 14.11.2006 6
B 4442/SL 42 účetní závěrka k 30.6.06+audit Městský soud v Praze 30.6.2006 14.11.2006 24
B 4442/SL 41 ostatní -návrh-projekt rozdělení spol. Městský soud v Praze 14.11.2006 75
B 4442/SL 40 posudek znalce č.932 - 72/2006+ÚZ r.2005 Městský soud v Praze 18.7.2006 2.8.2006 2.8.2006 0
B 4442/SL 39 ostatní zahaj. rozv. + audit Městský soud v Praze 1.1.2006 2.8.2006 2.8.2006 0
B 4442/SL 38 ostatní zahaj rozv.+audit Městský soud v Praze 1.1.2006 2.8.2006 2.8.2006 0
B 4442/SL 37 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 2.8.2006 2.8.2006 2.8.2006 0
B 4442/SL 36 podpisové vzory +čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 11.1.2006 6.2.2006 0
B 4442/SL 35 ostatní -zápis č.6/04zasedání DR Městský soud v Praze 30.6.2004 6.2.2006 0
B 4442/SL 34 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 13.12.2005 6.2.2006 0
B 4442/SL 33 notářský zápis -NZ118/05+náv.sml.o fúzi slouč Městský soud v Praze 20.7.2005 22.11.2005 0
B 4442/SL 32 notářský zápis -NZ117/05-119/05+sml.o fúzi Městský soud v Praze 15.7.2005 22.11.2005 0
B 4442/SL 31 notářský zápis -NZ116/05+náv.sml.o fúzi slouč Městský soud v Praze 15.7.2005 22.11.2005 0
B 4442/SL 30 ostatní -zápis č.6/04zasedání DR Městský soud v Praze 30.6.2004 22.11.2005 0
B 4442/SL 29 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 15.6.2005 22.11.2005 0
B 4442/SL 28 ostatní -zápis z jednání DR Městský soud v Praze 3.5.2005 22.11.2005 0
B 4442/SL 27 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ101/05 Městský soud v Praze 15.6.2005 22.11.2005 0
B 4442/SL 26 ostatní -zápis z VH+stanovy Městský soud v Praze 15.6.2005 22.11.2005 0
B 4442/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit Městský soud v Praze 31.12.2004 15.6.2005 20.6.2005 0
B 4442/SL 24 ostatní -návrh sml.o fúzi sloučením Městský soud v Praze 15.6.2005 15.6.2005 20.6.2005 0
B 4442/SL 20 ostatní -zas. VH Městský soud v Praze 20.7.2004 21.12.2004 0
B 4442/SL 19 výroční zpráva - r. 2003 Městský soud v Praze 28.5.2004 21.12.2004 0
B 4442/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích/r01/02 Městský soud v Praze 31.12.2003 8.9.2004 14.9.2004 0
B 4442/SL 17 ostatní odstoupení/ing.Putna/ Městský soud v Praze 30.9.2002 17.5.2004 0
B 4442/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.7.2002 19.11.2002 0
B 4442/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.1.2002 19.11.2002 0
B 4442/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 11.10.2002 0
B 4442/SL 9 ostatní -zápis 1/2001 jedn.představens Městský soud v Praze 10.7.2001 17.8.2001 6.3.2002 0
B 4442/SL 8 ostatní -zápis volbní komise čl.DR Městský soud v Praze 17.7.2001 17.8.2001 6.3.2002 0
B 4442/SL 6 podpisové vzory čl.před. Městský soud v Praze 17.8.2001 6.3.2002 0
B 4442/SL 13 stanovy společnosti - platné od 28.6.2001 Městský soud v Praze 28.6.2001 17.8.2001 6.3.2002 0
B 4442/SL 12 notářský zápis - NZ 102/01 Městský soud v Praze 28.6.2001 17.8.2001 6.3.2002 0
B 4442/SL 11 ostatní -zápis z řádné VH 28.6.2001 Městský soud v Praze 28.6.2001 17.8.2001 6.3.2002 0
B 4442/SL 10 ostatní -zápis 1/2001 mimoř.zased.DR Městský soud v Praze 28.6.2001 17.8.2001 6.3.2002 0
B 4442/SL 5 výroční zpráva r. 1998,1999,2000 Městský soud v Praze 31.10.2001 5.11.2001 0
B 4442/SL 4 posudek znalce -1.11.96--13.11.96 Městský soud v Praze 30.8.1999 0
B 4442/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ180/96+záp.představ. Městský soud v Praze 13.11.1996 30.8.1999 0
B 4442/SL 2 změna právní formy, fúze říjen 1996 Městský soud v Praze 30.8.1999 0
B 4442/SL 1 notářský zápis -NZ216/96 Městský soud v Praze 16.12.1996 9.6.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CLINICUM a.s.

IČO (identifikační číslo) 25093126
Jméno CLINICUM a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 9
Vznik první živnosti: 14.5.1997
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 1

Sídlo CLINICUM a.s.

Živnosti a provozovny CLINICUM a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou obchod.živností uvedených v příl.1-3 zák.č.455/91 Sb., v platném znění)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.5.1997

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou obchod.živností uvedených v příl.1-3 zák.č.455/91 Sb., v platném znění)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.5.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.3.2002
Zánik oprávnění 28.3.2007

Živnost č. 4 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.3.2002
Zánik oprávnění 28.3.2007
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán CLINICUM a.s.

Člen statutárního orgánu Jiří Adámek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CLINICUM a.s.

IČO: 25093126
Firma: CLINICUM a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 9.12.1996

Sídlo CLINICUM a.s.

Sídlo: Sokolovská 810/304, Praha 190 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Maloobchod s farmaceutickými přípravky
Ambulantní a zubní zdravotní péče
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Podobné firmy

tracking image