Firma ČKD PRAHA DIZ, a.s. IČO 00565997


ČKD PRAHA DIZ, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ČKD PRAHA DIZ, a.s. (00565997) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Kolbenova 942/38, Praha 190 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 10. 1990 a je stále aktivní. ČKD PRAHA DIZ, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ČKD PRAHA DIZ, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ČKD PRAHA DIZ, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ČKD PRAHA DIZ, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ČKD PRAHA DIZ, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ČKD PRAHA DIZ, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 248
IČO (identifikační číslo osoby) 00565997
Jméno ČKD PRAHA DIZ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.10.1990
Jediný akcionář společnosti rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: I. Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií. II. Základní kapitál předmětné společnosti se zvyšuje o částku 200.000.000 Kč (dvě stě milionů korun českých), to jest z dosavadní částky 520.000.000 Kč (pět set dvacet milionů korun českých) na celkovou částku 720.000.000 Kč (sedm set dvacet milionů koru n českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. III. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií. Předmětná společnost vydá 200 kmenových akcií na jméno, vydaných jako zaknihovaný cenný papír, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých). Na každou akcii o jmenovité ho dnotě 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých) připadá na valné hromadě 1.000 hlasů. IV. Všechny nově vydané akcie budou nabídnuty k upsání peněžitým vkladem předem určenému zájemci, jímž je ČKD Investment a.s., se sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, 11000 Praha 1, IČ 01874586. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. V. Upisovatel upíše všechny nové akcie smlouvou o upsání akcií nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s., Kolbenova 499, 190 00 Praha 9. VI. Emisní kurs každé kmenové akcie na jméno, vydané jako zaknihovaný cenný papír, o jmenovité hodnotě 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých) bude roven jmenovité hodnotě. VII. Upisovatel je povinen uhradit emisní kurs jím upsaných akcií do 2 (dvou) měsíců od přijetí tohoto rozhodnutí, nejpozději však do (jednoho) roku ode dne účinnosti zvýšení základního kapitálu, na účet společnosti č. 10304091/0100 vedený u Komerční bank y, a.s. VIII. Návrh na zápis nové výše základního kapitálu může být podán po upsání akcií odpovídajících rozsahu zvýšení a po splacení alespoň 30% jejich jmenovité hodnoty akcií. 1.7.2014 - 1.7.2014
Společnost ČKD PRAHA DIZ, a.s. se dnem, kdy nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podřídila tomuto zákonu jako celku. 1.1.2014
Jediný akcionář společnosti ČKD Praha DIZ, a.s., IČ: 00565997, se sídlem Praha 9, Kolbenova 499, PSČ 190 00 (dále jen "Společnost"), kterým je společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., IČ: 000 01 813, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ: 110 00 (dá le jen "Jediný akcionář"), rozhodl dne 21.12.2010 v působnosti valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 267 925 000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát sedm milionů devět set dvacet pět tisíc korun českých) o částku 252.075.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát dva milionů sedmdesát pět tisíc korun českých) na celkovou částku 520.000.000,- Kč (slovy: pět set dvacet milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Za účelem zvýšení základního kapitálu Společnosti vydá Společnost 252075 (slovy: dvě stě padesát dva tisíc sedmdesát pět) kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno, každou o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). 3. Rozhodnutí neobsahuje údaje podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku, neboť Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na upisování akcií. 4. Všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu Společnosti budou nabídnuty jedinému zájemci, kterým je Jediný akcionář (společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s.), který upíše všech 252075 kusů zaknihovaných kmenových akcií na jméno, každou o jmen ovité hodnotě 1000,- Kč. 5. Jediný akcionář upíše všechny akcie vydané Společností nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude představenstvem Společnosti písemně oznámeno, že toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku. Místem pro upsání akci í je adresa sídla Společnosti. Emisní kurs všech akcií vydaných Společností za účelem zvýšení základního kapitálu bude roven jejich jmenovitým hodnotám. Emisní kurs každé kmenové zaknihované akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1000,-Kč tak činí 1000,- Kč ( slovy: jeden tisíc korun českých). 6. Emisní kurs všech akcií vydaných Společností za účelem zvýšení základního kapitálu bude splacen výlučně peněžitým vkladem. 7. Vzhledem k tomu, že upisování akcií vydaných za účelem zvýšení základního kapitálu Společnosti proběhne výlučně peněžitým vkladem, údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku - bankovní účet pro splacení emisního kursu akcií j e 43-8412770227/0100, lhůta pro splacení činí 12 měsíců od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. V souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu Společnosti nebudou vydávány akcie nového druhu. Rozhodnutí proto neobsahuje údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. g) obchodního zákoníku. 9. Vzhledem k tomu, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, rozhodnutí neobsahuje údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. i) obchodního zákoníku. 10. Možnost započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií se připouští. Údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku jsou následující: Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení bude uzavřena v písemné formě nejpozději do dvou měsíců ode dne upsání akcií Jediným akcionářem s tím, že návrh na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude podán po uzavření smlouvy o započtení. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností na straně jedné a Jediným akcionářem na straně druhé, který bude jediným upisovatelem akcií a který má vůči Společnosti tyto pohledávky o celkové výši 220.075.000,- Kč: Pohledávka za ČKDPRAHA DIZ a.s. ve výši Datum splatnosti důvod vzniku 2 700 000,00 29.11.2010 SoD ze dne 26.8.2010 1 620 000,00 29.11.2010 objednávka ze dne 1.10.2010 32 529 615,90 31.12.2010 objednávka ze dne 18.2.2008 6 345 974,40 14.12.2010 objednávka ze dne 10.3.2010 4 963 320,00 9.12.2010 objednávka ze dne 11.3.2010 6 661 363,00 23.11.2010 objednávka ze dne 14.3.2010 7 459 225,20 2.12.2010 objednávka ze dne 19.3.2010 4 307 256,00 23.11.2010 objednávka ze dne 20.3.2010 10 003 549,20 6.12.2010 objednávka ze dne 21.3.2010 10 419 441,60 2.2.2011 objednávka ze dne 24.3.2010 9 572 059,20 2.12.2010 objednávka ze dne 26.3.2010 3 861 512,40 16.12.2010 objednávka ze dne 28.3.2010 9 248 247,60 6.12.2010 objednávka ze dne 28.3.2010 9 088 400,00 24.11.2010 objednávka ze dne 28.7.2010 17 088 400,00 3.11.2010 objednávka ze dne 28.7.2010 3 402 000,00 7.11.2010 SoD ze dne 5.1.2010 2 160 000,00 7.11.2010 objednávka ze dne 1.10.2010 2 160 000,00 11.11.2010 objednávka za dne 1.10.2010 6 638 635,50 29.1.2011 SoD ze dne 5.1.2010 11 760 000,00 13.12.2010 SoD ze dne 5.1.2010 2 766 000,00 30.11.2010 objednávka ze dne 28.4.2010 7 080 000,00 16.12.2010 objednávka ze dne 26.7.2010 6 480 000,00 10.2.2011 SoD ze dne 5.1.2010 5 400 000,00 10.2.2011 objednávka ze dne 3.8.2010 7 560 000,00 28.1.2011 objednávka ze dne 3.8.2010 28 800 000,00 20.12.2010 Vrácení prostředků z kap. fondu 11. Vydávání poukázek na akcie podle ustanovení § 204b obchodního zákoníku se neschvaluje. Rozhodnutí proto neobsahuje ani údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. k) obchodního zákoníku. 27.12.2010 - 26.1.2011
Mimořádná valná hromada společnosti ČKD PRAHA DIZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kolbenova 499, PSC: 190 02, identifikační číslo 005 65 997, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 248 (dále jen "Společnost"), tímto v so uladu s § 183i a následujícími obchodního zákoníku: a) určuje, že společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ: 110 00, identifikační, oddíl B., vložka 200, jako vlastník 261.204 kusů kmenových zaknihovaných akcií S polečnosti, vydaných na majitele, ISIN CZ0005093153, o nominální hodnotě akcie 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), je akcionářem, který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí ke dni tohoto rozhodn utí 97,49% základního kapitálu Společnosti na hlasovacích právech Společnosti, je tedy hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. Tyto údaje vyplývají ze zákonné evidence cenných papírů;b) konstatuje, že společnost ČKD PR AHA HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ: 110 00, identifikační číslo 000 01 813, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 200 (dále jen "Hlavní akcionář"), požádala o svolání mimořádné val né hromady Společnosti, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hlavního akcionáře. Hlavní akcionář doložil výpisem z majetkového účtu vedeného Střediskem cenných papírů, že ke dni doručení žádosti o svolání mi mořádné valné hromady Společnosti dle § 183i a násl. obchodního zákoníku, tj. ke dni 8.6.2007, vlastnil 242.790 kusů kmenových zaknihovaných akcií Společnosti, vydaných na majitele, ISIN CZ0005093153, o nominální hodnotě akcie 1.000,- KČ, což představuje 90.62% podíl na základním kapitálu Společnosti a k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě, tj. ke dni 3.8.2007, vlastnil 261.204 kusů kmenových zaknihovaných akcií Společnosti, vydaných na majitele, ISIN CZ0005093153, o nominální hodnotě akcie 1,000,- Kč, což představuje 97,49% podíl na základním kapitálu Společnosti; c) rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o schválení přechodu vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti na Hlavního akcionáře, kterým je společnost ČKD PRAHA HOLDING, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 802/56, PSČ: 110 00, identifikační číslo 000 01 813, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 200, za podmínek stanovených § 183i až 183m obchodního zákoníku. Vlastnické právo ke všem ostatním účastnickým cenným papírům Společnosti ostatních akcionářů, odlišných od Hlavního akcionáře, přejde na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady Společnosti do obchodního rejstříku; d) rozhoduje o schválení poskytnutí protiplnění ostatním akcionářům tak, že Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 2.318,50 Kč (slovy: dva tisíce tři sta osmnáct koru n českých padesát haléřů) za každou jednu zaknihovanou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, ISIN CZ0005093153. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 142007 ze dne 19.4.2007, zpracovaným doc. Ing. Richardem Drechslerem , znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady cenných papírů ve znění jeho Dodatku č. 1. Přiměřenost výše protiplnění k hodnotě účastnických cenných papírů je potvrzena rozhodnutím České národní banky č.j. Sp/544/l45/2007, 2007/8305/540, které nabylo právní moci dne 23.5.2007, a kterým byla výše protiplnění konstatována za přiměřenou a byl udělen předchozí souhlas České národní banky k přijetí usnesení valné hromady Společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti na Hla vního akcionáře v souladu s ust. § 183i odst. 5 obchodního zákoníku; e) konstatuje, že Hlavní akcionář složil v souladu s ust. § 183i odst. 6 obchodního zákoníku peněžní prostředky určené k výplatě protiplnění ostatním akcionářům v dostatečné výši u obcho dníka s cennými papíry, společnosti FINANCE Zlín, a.s., se sídlem Zlín, nám. T.G.Masaryka 1280, PSČ: 760 01, IČ: 607 32 075 (dále jen "Obchodník s cennými papíry"), což doložil valné hromadě Společnosti potvrzením Obchodníka s cennými papíry ze dne 30.7.2 007; f) konstatuje, že Obchodník s cennými papíry poskytne v souladu s ust. § 183m odst. 3 obchodního zákoníku oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odkladu po zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k akciím Společnosti na majetkovém účtu Hla vního akcionáře v příslušné evidenci cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů. V případě, že z důvodu na straně oprávněných osob nebude možno vyplatit protiplnění v souladu se zákonem do 3 (tří) měsíců ode dne vzniku práva na protiplnění, zajistí d alší výplatu těchto finančních prostředků oprávněným osobám na účet Hlavního akcionáře Společnost; g) ukládá představenstvu Společnosti zabezpečit vyhotovení výpisu z registru Společnosti jako emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů, ob sahujícího identifikaci akcionářů a zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím Společnosti, zpracovaného ke dni přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti a předat jej bez zbytečného odkladu obchodníkovi s cenný mi papíry za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám. 29.8.2007 - 29.11.2007
Ke změně předmětu činnosti došlo na základě povolení ministerstva výstavby a stavebnictví ze dne 5.10.1990 k projektové činnosti podle vyhl. 186/90 Sb. pod reg.č. B-II-399-2000, k zahraničně obchodní činnosti bylo vydáno povolení FMZO dne 6.12.1990 pod č.j. 13/14 476/To/90 registr.č. 108005053, kterým se tato činnost povolila podle z.č. 42/80 Sb., z. 102/88 Sb. a 113/90 Sb.. 15.5.1991
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena jednorázově podle ustanovení § 25 zák.č. 104/90 Sb., když jediným zakladatelem je akciová společnost ČKD PRAHA, a.s.. V zakladatelském plánu bylo určeno složení představenstva, dozorčí rady, byl stanoven revizor účtů, schváleny stanovy společnosti. 1.10.1990
Ze 100% upsaného akciového kapitálu je splaceno 100%, když tento kapitál představuje nepeněžité plnění, jehož předběžné ohodnocení vyplývá ze znaleckého posudku znalce ing. Jana Kříže, bytem Praha 8, Kundratka 9/1416 č. 36/90. 1.10.1990

Aktuální kontaktní údaje ČKD PRAHA DIZ, a.s.

Kapitál ČKD PRAHA DIZ, a.s.

zakladni jmění 720 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.7.2014
zakladni jmění 520 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.12.2011 - 1.7.2014
zakladni jmění 520 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.1.2011 - 7.12.2011
zakladni jmění 267 925 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.4.1994 - 26.1.2011
zakladni jmění 219 777 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.10.1990 - 6.4.1994

Akcie ČKD PRAHA DIZ, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 200 1.7.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 520 000 26.1.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 267 925 29.9.2010 - 26.1.2011
Akcie na majitele 1 000 Kč 267 925 6.4.1994 - 29.9.2010
Akcie na jméno 219 777 000 Kč 1 1.10.1990 - 6.4.1994

Sídlo ČKD PRAHA DIZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Kolbenova 942/38 , Praha 190 00 8.12.2015
Adresa Kolbenova 499/42 , Praha 190 00 14.11.2014 - 8.12.2015
Adresa Kolbenova 499/42 , Praha 190 00 6.4.1994 - 14.11.2014
Adresa Fučíkova 499 , 190 02 Praha 9 Česká republika
1.10.1990 - 6.4.1994

Předmět podnikání ČKD PRAHA DIZ, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 30.8.2016
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.7.2010
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 27.7.2010
montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel 27.7.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 27.7.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 27.7.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 27.7.2010
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 27.7.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 27.7.2010
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 27.7.2010
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 27.7.2010 - 30.8.2016
montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel 19.7.2006
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 19.7.2006 - 27.7.2010
zprostředkování obchodu a služeb 19.7.2006 - 27.7.2010
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 19.7.2006 - 27.7.2010
zpracování dat, služby databank, správa sítí 19.7.2006 - 27.7.2010
činnost technických poradců v oblasti strojírenství 12.8.2004 - 27.7.2010
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 12.8.2004 - 27.7.2010
projektová činnost ve výstavbě 19.12.2002
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 19.12.2002
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 19.12.2002
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 19.12.2002 - 27.7.2010
pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 19.12.2002 - 27.7.2010
povrchové úpravy a svařování kovů 19.12.2002 - 27.7.2010
inženýrská činnost v investiční výstavbě 19.12.2002 - 27.7.2010
zprostředkování obchodu 19.12.2002 - 27.7.2010
velkoobchod 19.12.2002 - 27.7.2010
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 19.12.2002 - 27.7.2010
podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů 19.12.2002 - 27.7.2010
opravy silničních vozidel 19.12.2002 - 27.7.2010
výroba, instalace a opravy elektriských strojů a přístrojů 19.12.2002 - 27.7.2010
testování, měření a analýzy 19.12.2002 - 27.7.2010
realitní činnost 19.12.2002 - 27.7.2010
správa a údržba nemovitostí 19.12.2002 - 27.7.2010
reklamní činnost a marketing 19.12.2002 - 27.7.2010
činnost technických poradců v oblasti investiční výstavby 19.12.2002 - 27.7.2010
technické činnosti v dopravě 19.12.2002 - 27.7.2010
kopírovací práce 19.12.2002 - 27.7.2010
příprava a vypracování technických návrhů 19.12.2002 - 27.7.2010
projektování elektrických zařízení 19.12.2002 - 27.7.2010
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 19.12.2002 - 27.7.2010
montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 19.12.2002 - 30.8.2016
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 19.12.2002 - 30.8.2016
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 19.12.2002 - 30.8.2016
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení 19.12.2002 - 30.8.2016
provádění revizí, montáže a údržby elektrických zařízení v rozsahu ustanovení § 3 odst. 1, písm. a) vyhl. č. 20/1979 Sb. v platném znění dodavatelským způsobem 19.12.2002 - 30.8.2016
zvláštní zásahy do zemské kůry, v rozsahu montáže a provozu el. části zařízení pro jímání a čerpání plynu podzemních zásobníků 19.12.2002 - 30.8.2016
hostinská činnost 2.8.2000
pronájem bytových a nebytových prostor včetně poskytování doplňkových služeb jiných než základních 2.8.2000 - 19.12.2002
obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu 2.8.2000 - 19.12.2002
poskytování ubytování 2.8.2000 - 27.7.2010
11.Silníční motorová doprava nákladní. 18.1.2000 - 27.7.2010
10.Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie 18.1.2000 - 30.8.2016
14.Montáž , opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny. 23.7.1999 - 19.12.2002
16.Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení. 23.7.1999 - 19.12.2002
17.Montáž, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení. 23.7.1999 - 19.12.2002
9.Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozváděčů nízkého napětí. 23.7.1999 - 19.12.2002
12.Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených tlakových nádob - stabilních. 23.7.1999 - 19.12.2002
20.Montáž měřidel. 23.7.1999 - 27.7.2010
13.Výroba, montáž a zkoušky technického zařízení v rozsahu potrubních systémů zabezpečujících ovládání rachlouzavíratelných armatur a funkcí vysokotlaké stanice pro jaderné elektrárny typu VVER 400, 1000. 23.7.1999 - 30.8.2016
15.Provádění montáže, údržby, oprav a zkoušek vyhrazených plynových zařízení v hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu. 23.7.1999 - 30.8.2016
18.Výroba, montáž,rekonstrukce, opravy a údržba el. zařízení bez omezení napětí vč.lan.drah, zdrojů el. energie a hromosvodů pevných trakčních zařízení dodavatelským způsobem na el. zař.drah. 23.7.1999 - 30.8.2016
19.Výroba, montáž a opravy elektrických zařízení těžních strojů, včetně mechanické části v organizacích provádějících hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem. 23.7.1999 - 30.8.2016
9. Výroba rozvaděčů nízkého napětí. 14.9.1998 - 23.7.1999
5. Vedení svářečské školy. 14.9.1998 - 19.12.2002
6. Podnikání v oblasti nakládání s odpady - provozování zařízení spalovny průmyslových odpadů, nakládání s nebezpečným odpadem. 14.9.1998 - 19.12.2002
7. Poskytování software - vyhotovování programů na zakázku. 14.9.1998 - 19.12.2002
8. Opravy motorových vozidel. 14.9.1998 - 19.12.2002
1. Provádění, popřípadě obstarávání dodávek investičních celků, jejich částí a komponentů včetně všech pro to potřebných činností, zejména projektování, kompletování, doplňkové výroby, montování, zkoušení a uvádění do provozu a podle okolností i včetně stavební části a obchod s nimi do tuzemska i na vývoz. 14.9.1998 - 30.8.2016
2. Provádění, popř. obstarávání činností uvedených v odst. 1 také samostatně. 14.9.1998 - 30.8.2016
3. Poskytování služeb s tím spojených jako technických pomocí personálních i věcných, inženýrských činností, konzultačních služeb a servisní činnosti. 14.9.1998 - 30.8.2016
4. Provádění zahraničně obchodních činností k účelům uvedeným v předchozích odstavcích. 14.9.1998 - 30.8.2016
pokytování software - vyhotovování programů na zakázku 17.6.1996 - 14.9.1998
výroba rozvaděčů nízkého napětí 20.4.1995 - 14.9.1998
opravy motorových vozidel 17.10.1994 - 14.9.1998
podnikání v oblasti nakládání s odpady - provozování zařízení spalovny průmyslových odpadů, nakládání s nebezpečným odpadem 6.4.1994 - 14.9.1998
vedení svářečské školy 6.4.1994 - 14.9.1998
1. provádění, popřípadě obstarávání dodávek investičních celků, jejich částí a komponentů včetně všech proto potřebných činností, zejména projektování, kompletování, doplňkové výroby, montování, zkoušení a uvádění do provozu a podle okolností i včetně stavební části a obchod s nimi do tuzemska i na vývoz 15.5.1991 - 14.9.1998
4. provádění zahraničně obchodních činností k účelům uvedeným v předchozích odstavcích 15.5.1991 - 14.9.1998
1. provádění, popřípadě obstarávání dodávek investičních celků, jejich částí a komponentů vč. všech proto potřebných činností, zejména kompletování, doplňkové výroby, montování, zkoušení a uvádění do provozu a podle okolností i stavební části a obchod s nimi 1.10.1990 - 15.5.1991
2. provádění, popř. obstarávání činností uvedených v odst. 1 také samostatně 1.10.1990 - 14.9.1998
3. poskytování služeb s tím spojených jako technických pomocí personálních i věcných, inženýrských činností, konzultačních služeb a servisní činnosti 1.10.1990 - 14.9.1998

vedení firmy ČKD PRAHA DIZ, a.s.

Statutární orgán ČKD PRAHA DIZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost ve všech věcech zastupuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva samostatně. 30.8.2016
Za společnost jedná statutární ředitel, a to samostatně a v plném rozsahu. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis statutární ředitel. 8.12.2015 - 30.8.2016
Má-li společnost jediného člena představenstva, jedná za společnost jediný člen představenstva samostatně. Má-li společnost více členů představenstva, jedná za společnost předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 1.1.2014 - 8.12.2015
Jménem společnosti navenek jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 12.6.2013 - 1.1.2014
Jménem společnosti navenek jednají vždy dva členové představenstva společně. 14.9.2007 - 12.6.2013
Za společnost podepisuje a jedná ve všech věcech představenstvo jako statutární orgán společnosti, a to: - všichni členové představevstva společně, - samostatně předseda představenstva, - samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen - člen představenstva, pokud je současně generálním ředitelem 17.8.2005 - 14.9.2007
Za společnost podepisuje a jedná ve všech věcech představenstvo jako statutární orgán společnosti, a to: - všichni členové představevstva společně, - nebo samostatně předseda představenstva, - nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen - nebo samostatně generální ředitel pokud je současně členem představenstva. Podepisování se činí tím způsobem, že oprávnění připojí svůj vlastnoruční podpis k vytištěné nebo napsané obchodní firmě. 12.1.2002 - 17.8.2005
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen a dále ředitel společnosti, pokud je členem představenstva. Za společnost podepisují buď: -všichni členové představenstva společně, -nebo samostatně předseda představenstva, -nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, -nebo samostatně ředitel, pokud je současně členem představenstva Podepisování se činí tím způsobem, že oprávnění připojí svůj vlastnoruční podpis k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. 6.4.1998 - 12.1.2002
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva anebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen a dále ředitel společnosti v rozsahu své působnosti podle stanov společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že za společnost podepisují buď: -všichni členové představenstva společně -nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen -nebo samostatně ředitel Podepisování se činí tím způsobem, že oprávnění v odstavci 1 tohoto článku připojí svůj vlastnoruční podpis k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti. 17.10.1994 - 6.4.1998
Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně každý člen představenstva, který k tomu byl představenstvem pověřen. Ředitel společnosti zastupuje v souladu s organizačním řádem společnosti. Za společnost podepisuje předseda představenstva, dále místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva. V případě nepřítomnosti předsedy i místopředsedy podepisují dva členové představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že ke jménu společnosti, či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 6.4.1994 - 17.10.1994
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému názvu nebo vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v jeho nepřítomnosti, a jeden člen představenstva. Podepisovat za společnost je oprávněn též ředitel. 1.10.1990 - 6.4.1994
předseda představenstva Mgr. Robert Wolf 31.8.2016
Vznik funkce 15.8.2016
Adresa: Jičínská 1025 , Černošice 252 28
místopředseda představenstva Štěpán Sádecký 31.8.2016
Vznik funkce 15.8.2016
Adresa: Na Hřebenkách 2768/57 , Praha 150 00
členka představenstva Kristýna Dyntarová 31.8.2016
Vznik funkce 15.8.2016
Adresa: Brožíkova 1681/27 , Hradec Králové 500 12
člen představenstva Jaroslav Vašek 1.10.1990 - 21.7.1992
Adresa: U Pentlovky 468/3 , Praha 181 00
předseda představenstva Ing. Jaroslav Bartoš 1.10.1990 - 21.7.1992
Adresa: Notečská 566/6 , Praha 181 00
člen představenstva Ing. Eugen Sedláček 1.10.1990 - 21.7.1992
Adresa: U Šumavěnky 1047/10 , Praha 143 00
člen představenstva Prof.Ing. Oto Valčík CSc. 1.10.1990 - 6.4.1994
Adresa: Jižní II 795/25 , Praha 141 00
člen představenstva Ing. Jan Vřešťál 1.10.1990 - 6.4.1994
Adresa: Rosseweltova 34 , 160 00 Praha 6 Česká republika
člen představenstva Ing. Miroslav Matoušů 1.10.1990 - 6.4.1994
Adresa: Čankovská 214 , Praha 190 16
člen představenstva Ing. Jan Řičica 1.10.1990 - 6.4.1994
Adresa: U dubu 1386/128 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Bartoš 21.7.1992 - 6.4.1994
Adresa: Notečská 566/6 , Praha 181 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Miškovský 21.7.1992 - 6.4.1994
Adresa: Bítovská 1226/7 , Praha 140 00
ředitel Jaroslav Vašek 1.10.1990 - 17.10.1994
Adresa: U Pentlovky 468/3 , Praha 181 00
předseda představenstva Jaroslav Vašek 21.7.1992 - 17.10.1994
Adresa: U Pentlovky 468/3 , Praha 181 00
člen představenstva Ing. Zbyněk Novák 6.4.1994 - 17.10.1994
Adresa: Lupáčova 1037/9 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Miškovský 6.4.1994 - 17.10.1994
Adresa: Bítovská 1126 , 140 00 Praha 4 Česká republika
člen představenstva Jaroslav Hervert 6.4.1994 - 17.10.1994
Adresa: Lublinská 575/9 , Praha 181 00
člen představenstva Ing. Ivo Prchal 6.4.1994 - 17.10.1994
Adresa: Zlešická 1806/6 , Praha 148 00
předseda představenstva Ing. Jan Štěrba 17.10.1994 - 17.8.1995
Adresa: Za žižkovskou vozovnou 2687/18 , Praha 130 00
předseda představenstva Ing. Josef Bouda 17.8.1995 - 6.4.1998
Adresa: Landové-Štychové 2 , Praha 4 Česká republika
člen představenstva Ing. František Horák 17.10.1994 - 9.9.1998
Adresa: Augustinova 2072/3 , Praha 148 00
předseda představenstva Ing. Petr Formánek 6.4.1998 - 9.9.1998
Adresa: Jasná II 1340/4 , Praha 147 00
člen představenstva Petr Maroušek 9.9.1998 - 23.7.1999
Adresa: Bělehradská 2324/58 , Praha 120 00
předseda představenstva Ing. Jan Bartošic 9.9.1998 - 2.8.2000
Adresa: Vltavská 212/13 , Brno 625 00
člen představenstva ing. Vladimír Žižka 23.7.1999 - 2.8.2000
Adresa: Pod Javorem 2030 , Praha 3 Česká republika
místopředseda představenstva Jaroslav Vašek 17.10.1994 - 12.1.2002
Adresa: U Pentlovky 468/3 , Praha 181 00
člen představenstva Ing. Jan Bartošic 2.8.2000 - 12.1.2002
Zánik funkce 22.6.2001
Adresa: Vltavská 212/13 , Brno 625 00
místopředseda představenstva Jaroslav Vašek 12.1.2002 - 4.3.2002
Adresa: U Pentlovky 468/3 , Praha 181 00
člen představenstva Ing. Luděk Votava 12.1.2002 - 4.3.2002
Vznik funkce 22.6.2001
Zánik funkce 21.1.2002
Adresa: Brandlova 1565/19 , Praha 149 00
předseda představenstva Ing. Vladimír Žižka 2.8.2000 - 19.11.2003
Zánik členství 30.9.2003
Zánik funkce 30.9.2003
Adresa: Pod Javorem 2030 , Praha 3 Česká republika
člen představenstva Jaroslav Hervert 4.3.2002 - 19.11.2003
Vznik členství 21.1.2002
Adresa: Lublinská 575/9 , Praha 181 00
místopředseda představenstva Jaroslav Vašek 4.3.2002 - 12.8.2004
Zánik členství 24.5.2004
Zánik funkce 24.5.2004
Adresa: U Pentlovky 468/3 , Praha 181 00
člen Ing. Zdeněk Řehák 19.11.2003 - 12.8.2004
Vznik členství 1.10.2003
Zánik členství 24.5.2004
Adresa: Svatopluka Čecha 1554/39 , Nový Jičín 741 01
člen Ing. Zdeněk Řehák 12.8.2004 - 2.11.2004
Vznik členství 24.5.2004
Zánik členství 3.8.2004
Adresa: Svatopluka Čecha 1554/39 , Nový Jičín 741 01
místopředseda představenstva Jaroslav Vašek 12.8.2004 - 23.7.2007
Vznik členství 24.5.2004
Vznik funkce 24.5.2004
Adresa: U Pentlovky 468/3 , Praha 181 00
předseda představenstva Jaroslav Hervert 19.11.2003 - 6.8.2007
Vznik členství 21.1.2002
Zánik členství 31.7.2007
Vznik funkce 6.10.2003
Zánik funkce 31.7.2007
Adresa: Lublinská 575/9 , Praha 181 00
2. místopředseda představenstva Miroslav Chvosta 23.7.2007 - 6.8.2007
Vznik členství 28.7.2007
Vznik funkce 28.5.2007
Adresa: Mladějovská 75 , 197 00 Praha 9 Česká republika
člen představenstva Jan Jerie 2.11.2004 - 4.3.2008
Vznik členství 4.8.2004
Zánik členství 8.1.2008
Adresa: Královická 1612/23 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. František Kraus 4.3.2008 - 28.4.2008
Vznik členství 8.1.2008
Zánik členství 25.3.2008
Adresa: Do Říčan 327 , Praha 190 11
1. místopředseda představenstva Ing. Jan Musil CSc. 23.7.2007 - 22.9.2008
Vznik členství 28.5.2007
Vznik funkce 28.5.2007
Adresa: Jeřabinová 929/5 , Plzeň 326 00
2. místopředseda představenstva Miroslav Chvosta 6.8.2007 - 22.9.2008
Vznik členství 28.5.2007
Zánik členství 21.8.2008
Vznik funkce 28.5.2007
Zánik funkce 21.8.2008
Adresa: Mladějovská 75 , 197 00 Praha 9 Česká republika
předseda představenstva Ing. Jiří Rosický 6.8.2007 - 22.9.2008
Vznik členství 1.8.2007
Zánik členství 21.8.2008
Vznik funkce 1.8.2007
Zánik funkce 21.8.2008
Adresa: Dobropolská 1239/10 , Praha 102 00
člen představenstva Miroslav Chvosta 22.9.2008 - 3.10.2008
Vznik členství 21.8.2008
Adresa: Rybova 888 , Šestajovice 250 92
člen představenstva Ing. Vlastimil Chvosta 3.10.2008 - 6.10.2008
Vznik členství 21.8.2008
Adresa: Rybova 888 , Šestajovice 250 92
člen představenstva Ing. Jana Faifrová 28.4.2008 - 25.3.2009
Vznik členství 25.3.2008
Zánik členství 26.2.2009
Adresa: Bryksova 947/21 , Praha 198 00
předseda představenstva Ing. Jiří Rosický 22.9.2008 - 25.3.2009
Vznik členství 21.8.2008
Zánik členství 26.2.2009
Vznik funkce 21.8.2008
Zánik funkce 26.2.2009
Adresa: Dobropolská 1239/10 , Praha 102 00
předseda představenstva Ing. Martin Slabý 25.3.2009 - 5.10.2009
Vznik členství 26.2.2009
Zánik členství 9.9.2009
Vznik funkce 26.2.2009
Zánik funkce 9.9.2009
Adresa: Národních hrdinů 212 , Pardubice 530 03
člen představenstva Ing. Tomáš Klecker MBA 25.3.2009 - 5.10.2009
Vznik členství 26.2.2009
Adresa: Pod lysinami 471/19 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Soňa Vladařová 23.7.2007 - 27.7.2010
Vznik členství 28.5.2007
Zánik členství 28.6.2010
Adresa: Oravská 1894/17 , Praha 100 00
místopředseda představenstva Ing. Jan Musil CSc. 22.9.2008 - 27.7.2010
Vznik členství 28.5.2007
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 28.5.2007
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Jeřabinová 929/5 , Plzeň 326 00
člen představenstva Ing. Roman Mašika 5.10.2009 - 29.9.2010
Vznik členství 9.9.2009
Zánik členství 9.9.2010
Adresa: Na Samotě 490 , Příbram 261 01
předseda představenstva Ing. Tomáš Klecker MBA 5.10.2009 - 29.9.2010
Vznik členství 26.2.2009
Vznik funkce 9.9.2009
Zánik funkce 9.9.2010
Adresa: Pod lysinami 471/19 , Praha 147 00
místopředseda představenstva Ing. Jan Musil CSc. 27.7.2010 - 29.9.2010
Vznik členství 28.6.2010
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 9.9.2010
Adresa: Jeřabinová 929/5 , Plzeň 326 00
místopředseda představenstva Ing. Karel Biskup 29.9.2010 - 22.3.2011
Vznik členství 9.9.2010
Zánik členství 28.1.2011
Vznik funkce 9.9.2010
Zánik funkce 28.1.2011
Adresa: Václava Moravce 2 , Malé Přítočno 273 51
člen představenstva Ing. Vlastimil Ouřada 6.10.2008 - 18.1.2012
Vznik členství 21.8.2008
Zánik členství 21.11.2011
Adresa: Rybova 888 , Šestajovice 250 92
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Klecker MBA 29.9.2010 - 18.1.2012
Vznik členství 26.2.2009
Zánik členství 21.11.2011
Vznik funkce 9.9.2010
Zánik funkce 21.11.2011
Adresa: Pod lysinami 471/19 , Praha 147 00
předseda představenstva Ing. Jan Musil CSc. 29.9.2010 - 31.5.2013
Vznik členství 28.6.2010
Vznik funkce 9.9.2010
Adresa: Jeřabinová 929/5 , Plzeň 326 00
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Klecker MBA 18.1.2012 - 31.5.2013
Vznik členství 21.11.2011
Zánik členství 27.5.2013
Vznik funkce 21.11.2011
Zánik funkce 27.5.2013
Adresa: Pod lysinami 471/19 , Praha 147 00
místopředseda představenstva Jan Musil 31.5.2013 - 12.6.2013
Vznik členství 28.6.2010
Vznik funkce 27.5.2013
Adresa: Jeřabinová 929/5 , Plzeň 326 00
místopředseda představenstva Ing. Vlastimil Ouřada 18.1.2012 - 10.9.2013
Vznik členství 21.11.2011
Zánik členství 31.8.2013
Vznik funkce 21.11.2011
Zánik funkce 31.8.2013
Adresa: Rybova 888 , Šestajovice 250 92
člen představenstva Ing. Soňa Vladařová 27.7.2010 - 11.8.2015
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 18.6.2015
Zánik funkce 18.6.2015
Adresa: Oravská 1894/17 , Praha 100 00
člen představenstva Mgr. Robert Wolf 7.5.2012 - 11.8.2015
Vznik členství 22.3.2012
Zánik členství 27.7.2015
Zánik funkce 27.7.2015
Adresa: Jičínská 1025 , Černošice 252 28
místopředseda představenstva Jan Musil 12.6.2013 - 11.8.2015
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 18.6.2015
Vznik funkce 27.5.2013
Zánik funkce 18.6.2015
Adresa: Jeřabinová 929/5 , Plzeň 326 00
předseda představenstva Petr Speychal 31.5.2013 - 8.12.2015
Vznik členství 27.5.2013
Zánik členství 3.12.2015
Vznik funkce 27.5.2013
Zánik funkce 3.12.2015
Adresa: Hlavní 1551/117 , Praha 141 00
místopředseda představenstva Ing. Jan Musil CSc. 11.8.2015 - 8.12.2015
Vznik členství 18.6.2015
Zánik členství 3.12.2015
Vznik funkce 18.6.2015
Zánik funkce 3.12.2015
Adresa: Jeřabinová 929/5 , Plzeň 326 00
člen představentva Ing. Soňa Vladařová 11.8.2015 - 8.12.2015
Vznik členství 18.6.2015
Zánik členství 3.12.2015
Vznik funkce 18.6.2015
Zánik funkce 3.12.2015
Adresa: Oravská 1894/17 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Martin Frelich 11.8.2015 - 8.12.2015
Vznik členství 27.7.2015
Zánik členství 3.12.2015
Vznik funkce 27.7.2015
Zánik funkce 3.12.2015
Adresa: J. Boreckého 1009/10 , České Budějovice 370 05
statutární ředitel Ing. Petr Speychal 8.12.2015 - 30.8.2016
Vznik členství 3.12.2015
Zánik členství 15.8.2016
Vznik funkce 3.12.2015
Zánik funkce 15.8.2016
Adresa: Hlavní 1551/117 , Praha 141 00
předseda představenstva Mgr. Robert Wolf 30.8.2016 - 31.8.2016
Vznik funkce 9.8.2016
Adresa: Jičínská 1025 , Černošice 252 28
místopředseda představenstva Štěpán Sádecký 30.8.2016 - 31.8.2016
Vznik funkce 9.8.2016
Adresa: Na Hřebenkách 2768/57 , Praha 150 00
členka představenstva Kristýna Dyntarová 30.8.2016 - 31.8.2016
Vznik funkce 9.8.2016
Adresa: Brožíkova 1681/27 , Hradec Králové 500 12

Dozorčí rada ČKD PRAHA DIZ, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ondřej Kohout 31.8.2016
Vznik funkce 15.8.2016
Adresa: Na Kopečku 400 , Trutnov 541 01
člen Ing. Petr Špilík 17.10.1994 - 6.4.1998
Adresa: Biskupcova 501/16 , Praha 130 00
člen Jiří Hartman 17.10.1994 - 10.5.1999
Adresa: Mimoňská 626/9 , Praha 190 00
člen Ing. Jana Houšková 17.10.1994 - 23.7.1999
Adresa: K lipám 295/22 , Praha 190 00
člen Ing. Jiří Šimek CSc. 6.4.1998 - 23.7.1999
Adresa: náměstí Jiřího z Lobkovic 2363/18 , Praha 130 00
člen Ing. Ivan Němec 23.7.1999 - 2.8.2000
Adresa: Stulíková 1382 , Praha 198 00
člen Mgr. Tomáš Truhlář 23.7.1999 - 2.8.2000
Adresa: Waldhauserova 461/12 , Kutná Hora 284 01
člen JUDr. Petr Hála 2.8.2000 - 12.1.2002
Adresa: Za zahradami 393/5 , Praha 109 00
člen Ing. Martin Sušil 12.1.2002 - 19.12.2002
Zánik funkce 31.10.2001
Adresa: Hlavní 2737/116 , Praha 141 00
člen Miroslav Kvíz 10.5.1999 - 2.11.2004
Adresa: Nevanova 1057/28 , Praha 163 00
člen Petrus Hermanus Maria Winkelman 2.8.2000 - 17.8.2005
Zánik členství 16.8.2003
Adresa: Nizozemské království
Jacob van Bredastraat 24, 7412 AX Deventer
člen Ing. Zlata Gröningerová 19.12.2002 - 17.8.2005
Zánik členství 24.5.2005
Vznik funkce 14.11.2001
Adresa: Makovského 1341/12 , Praha 163 00
člen dozorčí rady Soňa Vladařová 17.8.2005 - 23.7.2007
Vznik členství 24.5.2005
Adresa: Oravská 1894/17 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Jaroslav Vašek 23.7.2007 - 28.4.2008
Vznik členství 28.5.2007
Zánik členství 25.3.2008
Adresa: U Pentlovky 468/3 , Praha 181 00
člen Miroslav Kvíz 2.11.2004 - 22.9.2008
Zánik členství 26.6.2007
Adresa: Tyršova 256 , Nučice 252 16
člen dozorčí rady Štefan Loncnar 17.8.2005 - 22.9.2008
Vznik členství 24.5.2005
Zánik členství 3.9.2008
Adresa: Klausova 2541/15 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Speychal 28.4.2008 - 22.9.2008
Vznik členství 25.3.2008
Adresa: Hlavní 1551/117 , Praha 141 00
předseda dozorčí rady Ing. Petr Speychal 22.9.2008 - 24.2.2010
Vznik členství 25.3.2008
Zánik členství 12.2.2010
Vznik funkce 3.9.2008
Zánik funkce 12.2.2010
Adresa: Hlavní 1551/117 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Štefan Loncnar 22.9.2008 - 24.2.2010
Vznik členství 3.9.2008
Zánik členství 12.2.2010
Adresa: Klausova 2541/15 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Miroslav Kvíz 22.9.2008 - 1.10.2010
Vznik členství 26.6.2007
Zánik členství 26.6.2010
Adresa: Tyršova 256 , Nučice 252 16
předseda dozorčí rady Mgr. Martina Kněžourová 24.2.2010 - 17.3.2014
Vznik členství 12.2.2010
Zánik členství 24.2.2014
Vznik funkce 12.2.2010
Zánik funkce 24.2.2014
Adresa: 126 , Roudnice 503 27
člen dozorčí rady Miroslav Kvíz 1.10.2010 - 6.1.2015
Vznik členství 21.9.2010
Zánik členství 18.12.2014
Adresa: Tyršova 256 , Nučice 252 16
člen dozorčí rady Ing. Karel Kroupa 24.2.2010 - 7.7.2015
Vznik členství 12.2.2010
Adresa: Spálená 92/21 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Ing. Libor Trubelík 17.3.2014 - 8.12.2015
Vznik členství 24.2.2014
Vznik funkce 24.2.2014
Adresa: Naskové 1230/1 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Karel Kroupa 7.7.2015 - 8.12.2015
Vznik členství 12.2.2010
Zánik členství 3.12.2015
Zánik funkce 3.12.2015
Adresa: Horní 1462/2 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ondřej Kohout 30.8.2016 - 31.8.2016
Vznik funkce 9.8.2016
Adresa: Na Kopečku 400 , Trutnov 541 01

Prokura ČKD PRAHA DIZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Mgr. Robert Wolf 17.2.2016 - 5.9.2016
Adresa: Jičínská 1025 , Černošice 252 28

Sbírka Listin ČKD PRAHA DIZ, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 248/SL 121 zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 1318/2015] Městský soud v Praze 3.12.2015 8.12.2015 34
B 248/SL 120 ostatní zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 18.6.2015 3.8.2015 12.8.2015 4
B 248/SL 119 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 26.6.2014 22.1.2015 26.1.2015 2
B 248/SL 118 ostatní, výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 31.12.2013 10.12.2014 11.12.2014 74
B 248/SL 116 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2014 20.12.2013 24.1.2014 14
B 248/SL 115 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 26.6.2013 5.11.2013 11.11.2013 2
B 248/SL 114 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 5.11.2013 11.11.2013 78
B 248/SL 113 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře (VH) Městský soud v Praze 31.8.2013 9.9.2013 13.9.2013 1
B 248/SL 112 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.6.2013 11.6.2013 14.6.2013 21
B 248/SL 111 notářský zápis NZ 401/2013 Městský soud v Praze 10.6.2013 11.6.2013 14.6.2013 3
B 248/SL 110 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 21.5.2013 29.5.2013 4.6.2013 2
B 248/SL 109 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 27.5.2013 29.5.2013 4.6.2013 3
B 248/SL 108 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 27.5.2013 29.5.2013 4.6.2013 1
B 248/SL 107 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 5.2.2013 7.2.2013 79
B 248/SL 106 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 5.2.2013 7.2.2013 37
B 248/SL 105 ostatní návrh představenstva na vypořád.hospodář.výsledku Městský soud v Praze 19.7.2012 5.2.2013 7.2.2013 1
B 248/SL 104 ostatní -rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 22.3.2012 2.7.2012 1
B 248/SL 103 ostatní -zápis ze zasedání představ. Městský soud v Praze 21.11.2011 20.2.2012 1
B 248/SL 102 ostatní -zápis ze zaseání představ. Městský soud v Praze 21.11.2011 20.2.2012 1
B 248/SL 101 ostatní -rozhod.jednoho akcionáře VH Městský soud v Praze 21.11.2011 20.2.2012 1
B 248/SL 100 účetní závěrka, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 14.11.2011 16.11.2011 33
B 248/SL 99 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 28.1.2011 31.3.2011 1
B 248/SL 98 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.1.2011 9.2.2011 18.2.2011 21
B 248/SL 97 notářský zápis NZ 674/2010 Městský soud v Praze 21.12.2010 27.1.2011 19
B 248/SL 96 ostatní zápis z jedn. představenstva Městský soud v Praze 7.9.2010 7.10.2010 2
B 248/SL 95 ostatní zápis z jedn. představenstva Městský soud v Praze 9.9.2010 7.10.2010 2
B 248/SL 94 notářský zápis NZ 421/2010 Městský soud v Praze 9.9.2010 7.10.2010 18
B 248/SL 93 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.9.2010 7.10.2010 1
B 248/SL 92 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.9.2010 4.10.2010 6.10.2010 21
B 248/SL 91 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 23.9.2010 69
B 248/SL 90 notářský zápis NZ 321/2010 Městský soud v Praze 28.6.2010 17.8.2010 8
B 248/SL 89 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 28.6.2010 17.8.2010 1
B 248/SL 88 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.6.2010 17.8.2010 21
B 248/SL 87 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.7.2010 17.8.2010 1
B 248/SL 86 podpisové vzory Městský soud v Praze 9.7.2010 17.8.2010 1
B 248/SL 85 ostatní rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 10.12.2009 5.3.2010 2
B 248/SL 84 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 9.9.2009 16.10.2009 3
B 248/SL 83 ostatní záp.ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 9.9.2009 16.10.2009 1
B 248/SL 82 ostatní záp.ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 8.9.2009 16.10.2009 2
B 248/SL 81 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.9.2009 29.9.2009 5.10.2009 1
B 248/SL 80 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.6.2009 3.8.2009 9.8.2009 2
B 248/SL 79 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 3.8.2009 9.8.2009 40
B 248/SL 78 ostatní -protokol o volbě Městský soud v Praze 26.6.2007 27.11.2008 2
B 248/SL 76 ostatní -rozhod.jed.akcionáře Městský soud v Praze 3.9.2008 27.11.2008 1
B 248/SL 75 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.3.2008 19.10.2008 3
B 248/SL 74 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 25.3.2008 19.10.2008 3
B 248/SL 73 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.8.2008 19.10.2008 1
B 248/SL 72 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.8.2008 19.10.2008 1
B 248/SL 71 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 21.8.2008 19.10.2008 1
B 248/SL 70 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 21.8.2008 19.10.2008 2
B 248/SL 69 výroční zpráva, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 17.9.2008 20.9.2008 26
B 248/SL 68 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 17.9.2008 20.9.2008 33
B 248/SL 67 ostatní rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 9.1.2008 10.3.2008 2
B 248/SL 66 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.1.2008 10.3.2008 1
B 248/SL 65 ostatní -záp.z 96.zased.předst. Městský soud v Praze 31.7.2007 25.9.2007 5
B 248/SL 64 podpisové vzory Městský soud v Praze 1.8.2007 25.9.2007 1
B 248/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.8.2007 31.8.2007 81
B 248/SL 62 ostatní -zápis z jednání VH Městský soud v Praze 28.5.2007 13.8.2007 4
B 248/SL 61 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 29.6.2007 13.8.2007 3
B 248/SL 60 ostatní -zápis z 93.zased.představen. Městský soud v Praze 28.5.2007 13.8.2007 2
B 248/SL 59 notářský zápis -NZ384/07 Městský soud v Praze 28.5.2007 13.8.2007 17
B 248/SL 58 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.5.2007 13.8.2007 21
B 248/SL 57 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2006 23.7.2007 23.7.2007 81
B 248/SL 56 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 6.10.2006 9.10.2006 75
B 248/SL 55 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.5.2006 8.9.2006 0
B 248/SL 54 notářský zápis -NZ389/06 Městský soud v Praze 19.5.2006 8.9.2006 0
B 248/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva r.2004+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2004 11.1.2006 13.1.2006 75
B 248/SL 52 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 26.9.2005 27.9.2005 0
B 248/SL 51 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.5.2005 31.8.2005 0
B 248/SL 50 ostatní záp. z VH Městský soud v Praze 24.5.2005 31.8.2005 0
B 248/SL 49 notářský zápis NZ 348/2005 Městský soud v Praze 24.5.2005 31.8.2005 0
B 248/SL 48 účetní závěrka [2004], zpráva auditora + zpráva představenstva Městský soud v Praze 31.12.2004 31.8.2005 8
B 248/SL 46 ostatní odstoupení z fce.čl.předst. Městský soud v Praze 27.7.2004 2.11.2004 0
B 248/SL 45 ostatní zápis č.61 ze zased.představ, Městský soud v Praze 3.8.2004 2.11.2004 0
B 248/SL 43 ostatní -zápis z jednání VH+př.1-19 Městský soud v Praze 24.5.2004 12.8.2004 0
B 248/SL 42 notářský zápis -NZ379/04 Městský soud v Praze 24.5.2004 12.8.2004 0
B 248/SL 41 ostatní zápis z 58.zased.představenstv Městský soud v Praze 24.5.2004 12.8.2004 0
B 248/SL 39 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.5.2004 12.8.2004 0
B 248/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 6.8.2004 6.8.2004 0
B 248/SL 37 ostatní zápis sch. představen. Městský soud v Praze 6.10.2003 24.11.2003 3.12.2003 0
B 248/SL 36 ostatní zápis sch. představen. Městský soud v Praze 9.9.2003 24.11.2003 3.12.2003 0
B 248/SL 35 ostatní návrh představen. bod č.6+příl Městský soud v Praze 4.6.2003 24.11.2003 3.12.2003 0
B 248/SL 34 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 4.6.2003 24.11.2003 3.12.2003 0
B 248/SL 32 ostatní zpráva představen. r.2002 Městský soud v Praze 20.10.2003 24.11.2003 3.12.2003 0
B 248/SL 31 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 6.10.2003 24.11.2003 3.12.2003 0
B 248/SL 29 účetní závěrka [2002], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2002 24.11.2003 3.12.2003 0
B 248/SL 28 účetní závěrka [2002], výroční zpráva [2002], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 21.7.2003 0
B 248/SL 27 notářský zápis NZ578/02 Městský soud v Praze 21.6.2002 5.2.2003 0
B 248/SL 26 účetní závěrka r.2001+audit +přílohy Městský soud v Praze 31.12.2001 5.2.2003 0
B 248/SL 25 notářský zápis NZ577/02 Městský soud v Praze 20.6.2002 5.2.2003 0
B 248/SL 21 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.6.2002 14.11.2002 18.11.2002 0
B 248/SL 9 notářský zápis [NZ 103/2001], stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.6.2001 20.5.2002 0
B 248/SL 13 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.6.2001 20.5.2002 0
B 248/SL 12 ostatní -zpráva představenstva Městský soud v Praze 18.10.2000 20.5.2002 0
B 248/SL 11 ostatní výrok auditora r.2000 Městský soud v Praze 15.3.2001 20.5.2002 0
B 248/SL 10 notářský zápis Městský soud v Praze 22.6.2001 20.5.2002 0
B 248/SL 19 ostatní -zápis 33.zased.představenstva Městský soud v Praze 7.11.2001 5.3.2002 0
B 248/SL 17 ostatní -zápis z 34.zased.představenst Městský soud v Praze 21.1.2002 5.3.2002 0
B 248/SL 15 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 21.1.2002 5.3.2002 0
B 248/SL 7 výroční zpráva [2000] + dodatek Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 4.12.2001 0
B 248/SL 6 účetní závěrka [2000], výroční zpráva [2000], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 29.11.2001 0
B 248/SL 5 notářský zápis [NZ 100/2000] Městský soud v Praze 16.5.2000 2.8.2000 0
B 248/SL 3 notářský zápis [NZ 333/99] Městský soud v Praze 3.6.1999 3.8.1999 0
B 248/SL 4 účetní závěrka [1998], zpráva auditora + zpráva o hospodaření Městský soud v Praze 31.12.1998 0
B 248/SL 2 účetní závěrka [1996], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.1996 0
B 248/SL 1 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.5.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ČKD PRAHA DIZ, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00565997
Jméno ČKD PRAHA DIZ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 9
Vznik první živnosti: 23.9.1992
Celkový počet živností: 51
Aktivních živností: 14

Sídlo ČKD PRAHA DIZ, a.s.

Živnosti a provozovny ČKD PRAHA DIZ, a.s.

Živnost č. 1 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Kolbenova 942/38, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1010420216
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.2015

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Kolbenova 942/38, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1010420216
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Dornych 54/47, Brno 617 00
Identifikační číslo provozovny 1007399457
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2010
Provozovna č. 3
Provozovna Čechova 395/59, České Budějovice 370 01
Identifikační číslo provozovny 1007399465
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2002
Provozovna č. 4
Provozovna Pražská třída 78/107, Hradec Králové 500 04
Identifikační číslo provozovny 1004250801
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.9.2011

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Kolbenova 942/38, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1010420216
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.2015

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Kolbenova 942/38, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1010420216
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.2015

Živnost č. 5 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Kolbenova 942/38, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1010420216
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.2015

Živnost č. 6 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Kolbenova 942/38, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1010420216
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin

 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 22.7.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Dornych 54/47, Brno 617 00
Identifikační číslo provozovny 1007399457
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.1.2010

Živnost č. 7 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.1.1994

Živnost č. 8 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.12.1999

Živnost č. 9 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.5.2000

Živnost č. 10 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.10.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Kolbenova 942/38, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1010420216
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.2015

Živnost č. 11 Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.6.2006
Provozovna č. 1
Provozovna Kolbenova 942/38, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1010420216
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.2015

Živnost č. 12 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.1.2010
Provozovna č. 1
Provozovna Kolbenova 942/38, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1010420216
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.2015

Živnost č. 13 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.7.2010
Provozovna č. 1
Provozovna Kolbenova 942/38, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1010420216
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.7.2015

Živnost č. 14 Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.10.2010

Živnost č. 15 Revizní zkoušky provozní způsobilosti zdvihacího zařízení (v rozsahu osvědčení ev.č. 030/3.00/82-I,II,III)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 13.6.1996

Živnost č. 16 Revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení ( v rozsahu osvědčení ev.č. 035/3.00/80/R-PZ/C,D,E,F,G)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 13.12.2001

Živnost č. 17 Revize a zkoušky provozovaných tlakových nádob stabilních

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 27.9.1996

Živnost č. 18 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 organizace a zajišťování technologických dodávek a zařízení pro průmyslové a občanské stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.1992
Zánik oprávnění 12.6.2001

Živnost č. 22 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Provádění dopravních staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 11.6.1996

Živnost č. 24 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.9.1992
Zánik oprávnění 9.4.2018

Živnost č. 25 podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nebezpečných odpadů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.10.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce určených technických dopravních zařízení - elektrických a lanových drah

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.6.1994
Zánik oprávnění 31.12.1996

Živnost č. 27 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.6.1994
Zánik oprávnění 11.6.1996

Živnost č. 28 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.1994
Zánik oprávnění 20.1.2010

Živnost č. 29 výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1995
Zánik oprávnění 11.6.1996

Živnost č. 30 montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.10.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 33 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 38 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Činnost technických poradců v oblasti investiční výstavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 40 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 41 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 42 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 43 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 44 Příprava a vypracování technických návrhů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 45 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 46 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 47 Činnost technických poradců v oblasti strojírenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.4.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 48 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.6.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 49 Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.6.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 50 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.6.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 51 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.6.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ČKD PRAHA DIZ, a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Robert Wolf
Člen statutárního orgánu Kristýna Dyntarová
Člen statutárního orgánu Štěpán Sádecký

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ČKD PRAHA DIZ, a.s.

IČO: 00565997
Firma: ČKD PRAHA DIZ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.10.1990

Sídlo ČKD PRAHA DIZ, a.s.

Sídlo: Kolbenova 942/38, Praha 190 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba kovových nádrží a zásobníků
Výroba elektronických součástek a desek
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Silniční nákladní doprava
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Ostatní vzdělávání
tracking image