Firma CITIC Europe Holdings a.s. IČO 04170792


CITIC Europe Holdings a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CITIC Europe Holdings a.s. (04170792) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nekázanka 858/5, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 6. 2015 a je stále aktivní. CITIC Europe Holdings a.s. má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o CITIC Europe Holdings a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CITIC Europe Holdings a.s. na Justice.cz
Detailní informace o CITIC Europe Holdings a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro CITIC Europe Holdings a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CITIC Europe Holdings a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 20706
IČO (identifikační číslo osoby) 04170792
Jméno CITIC Europe Holdings a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 16.6.2015
K obchodnímu závodu společnosti CEFC Group (Europe) Company a.s., IČO 04170792, se sídlem Nekázanka 858/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, bylo Smlouvou o zřízení zástavního práva k obchodnímu závodu ze dne 6. prosince 2018 zřízeno zástavní právo ve prospěch společnosti CITIC Europe a.s., IČO 07437501, se sídlem Nekázanka 858/5, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 23791; zástavní právo vzniklo dne 22. prosince 2018. 22.12.2018
Výkon hlasovacích práv spojených se všemi akciemi ve společnosti vykonává podle § 1323 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník J&T Private Investments B.V., se sídlem Schiphol Boulevard 307, Toren C-4, 1118BJ Schiphol, Nizozemské království, identi fikační/registrační číslo 24323401 (zástavní věřitel) dle zástavní smlouvy uzavřené mezi jediným akcionářem a zástavním věřitelem dne 02. 02. 2018 ve znění pozdějších dodatků. 17.5.2018 - 6.6.2018
Celkový počet hlasů ve společnosti spojený s veškerými akciemi společnosti je 115 (slovy: jedno sto patnáct). 23.9.2015
Dne 28. srpna 2015 učinil jediný akcionář společnosti CEFC Investment (Europe) Company a.s., IČO: 041 70 792, se sídlem Malá 546/6, Praha 6 - Střešovice, PSČ: 162 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 20706 (dále též jen "Společnost") níže uvedené rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady Společnosti (takovéto rozhodnutí bylo učiněno ve formě veřejné listiny, notářským zápisem ze dne 28. srpna 2015, NZ 482/2015, N 455/2015, JUDr. Jana Krůty, notáře se s ídlem U Průhonu 1588/11a, Holešovice, 170 00 Praha 7) o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií: I.Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku 900 000 000 Kč (slovy: devět set milionů korun českých) ze současné výše 250 000 000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých) na novou výši 1 150 000 000 Kč (slovy: jedna miliarda sto padesát mil ionů korun českých). Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku 900 000 000 Kč (slovy: devět set milionů korun českých) se nepřipouští. Nově budou vydány celkem 2 kusy kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 450 000 000 Kč (slovy: čtyři sta padesát milionů korun českých). Akcie budou vydány jako cenné papíry. Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, jímž je SHANGHAI HUAXIN GROUP (HONGKONG) LIMITED, se sídlem kancelář 2302-2304, 23. patro, Convention Plaza Office Tower, 1 Harbour Road, Wan Chai, Hongkong, Čínská lidová repub lika, společnost zapsaná u Obchodního rejstříku v Hongkongu, rejstříkové číslo: 1169022 (dále též jen Upisovatel), kterému budou nabídnuty k úpisu 2 (slovy: dva) kusy nových akcií na jméno, které budou vydány jako cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 4 50 000 000 Kč (slovy: čtyři sta padesát milionů korun českých). Jediný akcionář Společnosti se vzdal přednostního práva na upsání nových akcií. Žádná akcie nebude upsána na základě veřejné nabídky podle § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. Žádná akcie nebude upsána obchodníkem s cennými papíry. Upisovací lhůta činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne, kdy bude Upisovateli sděleno, že bylo jeho jménem (za něho) učiněno toto rozhodnutí. Emisní kurz každé nově upisované akcie na jméno o jmenovité hodnotě 450 000 000 Kč (slovy: čtyři sta padesát milionů korun českých) bude činit 450 000 000 Kč (slovy: čtyři sta padesát milionů korun českých); celkový emisní kurs všech (2 kusů) nově upisova ných akcií tudíž bude činit 900 000 000 Kč (slovy: devět set milionů korun českých). Ohledně všech upsaných akcií musí dojít ke splacení 100 % jejich jmenovité hodnoty (resp. 100 % jejich emisního kursu), a to ještě před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel splatí celý emisní kurz jím upsaných akcií ve lhůtě 120 (slovy: sto dvaceti) dnů ode dne účinnosti písemné smlouvy o úpisu akcií uzavřené mezi Společností a Upisovatelem. Emisní kurs jím upsaných akcií splatí Upisovatel v penězích (peněžitým vk ladem) na účet Společnosti číslo č. 107-5784250237/0100 vedený u Komerční banky, a.s. Možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. II.Určuje se, že stanovy Společnosti se v důsledku zvýšení základního kapitálu Společnosti o 900 000 000 Kč (slovy: devět set milionů korun českých) změní takto: Článek 4 bude znít nově takto: 1.Základní kapitál společnosti činí 1 150 000 000 Kč (slovy: jedna miliarda sto padesát milionů korun českých). 2.Základní kapitál společnosti uvedený v odstavci 1 je rozvržen na 25 (slovy: dvacet pět) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) a na 2 (slovy: dva) kusy kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 450 000 000 Kč (slovy: čtyři sta padesát milionů korun českých). Akcie jsou cennými papíry. 3.Akcie jsou neomezeně převoditelné. 4.Hlasovací právo je spojeno s akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) je spojen jeden hlas. Se všemi akciemi o jmenovité hodnotě 10 000 000 Kč (slovy: deset milionů korun českých) je spojeno celkem 25 hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 450 000 000 Kč (slovy: čtyři sta padesát milionů korun českých) je spojeno 45 hlasů. Se všemi akciemi o jmenovité hodnotě 450 000 000 Kč (slovy: čtyři sta padesát milionů korun českých) je spojeno celkem 90 hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 115. 5.Akcie mohou být vydány jako hromadné listiny nahrazující tyto jednotlivé cenné papíry. Na základě písemné žádosti vlastníka akcií je společnost povinna vydat vlastníkovi akcií hromadnou listinu nahrazující jednotlivé akcie společnosti téže emise a téhož vlastníka, a to ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení této žádosti. Na základě písemné žádosti vlastníka je společnost povinna vydat vlastníkovi hromadné listiny jednotlivé akcie, které hromadná listina nahrazuje, a to ve lhůtě do 30 (slov y: třiceti) dnů ode dne doručení této žádosti. 2.9.2015 - 23.9.2015

Aktuální kontaktní údaje CITIC Europe Holdings a.s.

Kapitál CITIC Europe Holdings a.s.

zakladni jmění 1 150 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 23.9.2015
zakladni jmění 250 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.6.2015 - 23.9.2015

Akcie CITIC Europe Holdings a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 25 23.9.2015
Kmenové akcie na jméno 450 000 000 Kč 2 23.9.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 25 16.6.2015 - 23.9.2015

Sídlo CITIC Europe Holdings a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Nekázanka 858/5 , Praha 110 00 6.6.2018
Adresa Prosecká 851/64 , Praha 190 00 17.5.2018 - 6.6.2018
Adresa Malá 546/6 , Praha 162 00 16.6.2015 - 17.5.2018

Předmět podnikání CITIC Europe Holdings a.s.

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 7.3.2019
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.6.2015
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 16.6.2015

vedení firmy CITIC Europe Holdings a.s.

Statutární orgán CITIC Europe Holdings a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná předseda nebo místopředseda představenstva samostatně. Zbývající členové představenstva jsou oprávněni jednat za společnost pouze společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva. 6.6.2018
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. 17.5.2018 - 6.6.2018
za společnost jedná předseda nebo místopředseda představenstva samostatně; zbývající členové představenstva jsou oprávněni jednat za společnost pouze společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva 23.2.2016 - 17.5.2018
za společnost jedná člen představenstva samostatně 16.6.2015 - 23.2.2016
místopředseda představenstva Jaroslav Tvrdík 6.6.2018
Vznik členství 28.5.2018
Vznik funkce 28.5.2018
Adresa: Mrkvičkova 1373/14 , Praha 163 00
předseda představenstva Xia Ren 24.7.2018
Vznik členství 28.5.2018
Vznik funkce 28.5.2018
Adresa: San Hu Qiao Nan Road č. 6, Unit 1, místnost 401 , Peking, Haidian district Čínská lidová republika
člen představenstva Jaroslav Tvrdík 16.6.2015 - 15.7.2015
Vznik členství 16.6.2015
Vznik funkce 16.6.2015
Adresa: Mrkvičkova 1373/14 , Praha 163 00
člen představenstva Jaroslav Tvrdík 15.7.2015 - 23.2.2016
Vznik členství 16.6.2015
Vznik funkce 16.6.2015
Adresa: Mrkvičkova 1373/14 , Praha 163 00
Člen představenstva Tomáš Bůzek 23.2.2016 - 15.4.2016
Vznik členství 8.2.2016
Adresa: Újezd 408/21 , Praha 118 00
Člen představenstva Haiping Chen 7.3.2016 - 26.8.2016
Vznik členství 8.2.2016
Zánik členství 22.8.2016
Vznik funkce 8.2.2016
Zánik funkce 22.8.2016
Adresa: distrikt Minhang, Yili Nanlu, ulice 34 číslo 4/12B , město Šanghaj Čínská lidová republika
Člen představenstva Donghua Wang 7.9.2016 - 26.10.2017
Vznik členství 22.8.2016
Zánik členství 30.9.2017
Vznik funkce 22.8.2016
Zánik funkce 30.9.2017
Adresa: Wenhuiyuan severní ulice Jia 6, budova č. 3, vstup III. - č. dveří 601 , město Peking, Haidian distrikt Čínská lidová republika
Člen představenstva Ming Li 20.5.2016 - 9.3.2018
Vznik členství 8.2.2016
Zánik členství 2.2.2018
Vznik funkce 8.2.2016
Zánik funkce 2.2.2018
Adresa: 23 , Budiměřice 288 02
Místopředseda představenstva Jaroslav Tvrdík 25.2.2016 - 17.5.2018
Vznik členství 16.6.2015
Zánik členství 17.5.2018
Vznik funkce 15.2.2016
Zánik funkce 17.5.2018
Adresa: Mrkvičkova 1373/14 , Praha 163 00
Člen představenstva Yong Li 11.4.2016 - 17.5.2018
Vznik členství 8.2.2016
Zánik členství 17.5.2018
Vznik funkce 8.2.2016
Zánik funkce 17.5.2018
Adresa: ulice Yingkou č. 600, řada 47, pokoj 704 , město Šahghaj, čtvrť Yangpu Čínská lidová republika
Člen představenstva Tomáš Bůzek 15.4.2016 - 17.5.2018
Vznik členství 8.2.2016
Zánik členství 17.5.2018
Zánik funkce 17.5.2018
Adresa: Na vysoké I 347/13 , Praha 150 00
Člen představenstva Jianming Ye 17.5.2016 - 17.5.2018
Vznik členství 8.2.2016
Zánik členství 17.5.2018
Vznik funkce 8.2.2016
Zánik funkce 17.5.2018
Adresa: 6 Bel-Air Rise, dům 6 , město Hong Kong, Jižní ostrov, rezidence Bel-Air Čínská lidová republika
Předseda představenstva Chau To Chan 7.7.2016 - 17.5.2018
Vznik členství 8.2.2016
Zánik členství 17.5.2018
Vznik funkce 15.2.2016
Zánik funkce 17.5.2018
Adresa: rezidence Bel-Air, 6 Bel-Air Rise, dům 6 , město Hong Kong, Jižní ostrov Čínská lidová republika
Člen představenstva Marcela Hrdá 26.8.2016 - 17.5.2018
Vznik členství 22.8.2016
Zánik členství 17.5.2018
Vznik funkce 22.8.2016
Zánik funkce 17.5.2018
Adresa: Za Štěpnicí 277 , Řitka 252 03
člen představenstva Dušan Palcr 17.5.2018 - 6.6.2018
Vznik členství 17.5.2018
Zánik členství 25.5.2018
Adresa: Chopinova 304/3 , Brno 623 00
člen představenstva Peter Kubík 17.5.2018 - 6.6.2018
Vznik členství 17.5.2018
Zánik členství 25.5.2018
Adresa: Staré Grunty 162 , 841 04 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Marcela Hrdá 6.6.2018 - 12.6.2018
Vznik členství 28.5.2018
Vznik funkce 28.5.2018
Adresa: Za Štěpnicí 277 , Řitka 252 03
člen představenstva Marcela Hrdá 12.6.2018 - 6.9.2018
Vznik členství 25.5.2018
Zánik členství 5.9.2018
Vznik funkce 25.5.2018
Zánik funkce 5.9.2018
Adresa: Za Štěpnicí 277 , Řitka 252 03
člen představenstva Štefan Füle 6.6.2018 - 23.10.2018
Vznik členství 28.5.2018
Zánik členství 23.10.2018
Vznik funkce 28.5.2018
Adresa: Melodická 1385/9 , Praha 158 00

Dozorčí rada CITIC Europe Holdings a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Jianing Qiang 18.10.2018
Vznik členství 10.9.2018
Adresa: Xibahexili 9-904 , Chaoyang District, Peking Čínská lidová republika
člen dozorčí rady Ming Li 2.12.2018
Vznik členství 28.5.2018
Adresa: Na Fialce II 1635/50 , Praha 163 00
člen dozorčí rady Petr Mrhálek 16.6.2015 - 19.8.2015
Vznik členství 16.6.2015
Zánik členství 3.8.2015
Vznik funkce 16.6.2015
Zánik funkce 3.8.2015
Adresa: Laudova 1384/29 , Praha 163 00
člen dozorčí rady Haiping Chen 19.8.2015 - 23.2.2016
Vznik členství 3.8.2015
Zánik členství 8.2.2016
Vznik funkce 3.8.2015
Zánik funkce 8.2.2016
Adresa: ulice 34 číslo 4/12B , Šanghaj, distrikt Minhang, Yili Nanlu Čínská lidová republika
Člen dozorčí rady Petr Mrhálek 23.2.2016 - 5.4.2016
Vznik členství 8.2.2016
Zánik členství 4.4.2016
Adresa: Laudova 1384/29 , Praha 163 00
Předseda dozorčí rady Yibo Yu 11.4.2016 - 6.11.2017
Vznik členství 8.2.2016
Zánik členství 31.10.2017
Vznik funkce 15.2.2016
Zánik funkce 31.10.2017
Adresa: ulice Liupukang, číslo 6 , město Peking, čtvrť Xicheng Čínská lidová republika
člen dozorčí rady Mingtai Wang 1.3.2016 - 6.6.2018
Vznik členství 8.2.2016
Zánik členství 28.5.2018
Adresa: ulice Hongqiao 1167, řada 9 -301 , Šanghaj Čínská lidová republika
člen dozorčí rady Štefan Füle 6.11.2017 - 6.6.2018
Vznik členství 1.11.2017
Zánik členství 28.5.2018
Vznik funkce 1.11.2017
Zánik funkce 28.5.2018
Adresa: Melodická 1385/9 , Praha 158 00

Sbírka Listin CITIC Europe Holdings a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 20706/SL 6 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 15.2.2016 16.2.2016 3.3.2016 7
B 20706/SL 5 notářský zápis [NZ 67/2016], stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.2.2016 16.2.2016 3.3.2016 22
B 20706/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.8.2015 14.10.2015 15.10.2015 9
B 20706/SL 3 notářský zápis [NZ 482/2015] Městský soud v Praze 28.8.2015 28.8.2015 3.9.2015 13
B 20706/SL 2 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 3.8.2015 17.8.2015 21.8.2015 3
B 20706/SL 1 notářský zápis [NZ 266/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.5.2015 5.6.2015 19.6.2015 16

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CITIC Europe Holdings a.s.

IČO (identifikační číslo) 04170792
Jméno CITIC Europe Holdings a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 16.6.2015
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 2

Sídlo CITIC Europe Holdings a.s.

Živnosti a provozovny CITIC Europe Holdings a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.6.2015
Provozovna č. 1
Provozovna Na příkopě 857/18, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1010562746
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.10.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Na příkopě 857/18, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1010789503
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Překladatelská a tlumočnická činnost

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 25.2.2016

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.11.2018

Statutární orgán CITIC Europe Holdings a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jaroslav Tvrdík
Člen statutárního orgánu Xia Ren

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CEFC Group (Europe) Company a.s.

IČO: 04170792
Firma: CEFC Group (Europe) Company a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 16.6.2015

Sídlo CEFC Group (Europe) Company a.s.

Sídlo: Malá 546/6, Praha 162 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Informační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Činnosti vedení podniků
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Administrativní a kancelářské činnosti
tracking image