Firma CIRRUS CZ, a.s. IČO 26866129


CIRRUS CZ, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CIRRUS CZ, a.s. (26866129) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Kurzova 2202/20, Praha 155 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 8. 2005 a je stále aktivní. CIRRUS CZ, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o CIRRUS CZ, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CIRRUS CZ, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o CIRRUS CZ, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro CIRRUS CZ, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CIRRUS CZ, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 20416
IČO (identifikační číslo osoby) 26866129
Jméno CIRRUS CZ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.8.2005
Počet členů statutárního orgánu: 3 28.7.2014 - 14.1.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 28.7.2014 - 14.1.2015
Mimořádná valná hromada společnosti CIRRUS CZ a.s. konaná dne 7.12.2007 přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti v tomto znění: 16.2.2008 - 25.4.2008
Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 1.000.000,-Kč (jeden milion korun českých) z původní částky ve výši 2.000.000,-Kč (dva miliony korun českých) na novou částku ve výši 3.000.0000,-Kč (tři miliony korun českýc h), a to úpisem nových akcií peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisováno a následně vydáno bude 10 (deset) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě s tím, že akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. Jmenovitá hodnota každé jedné upisované akcie činí 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých). 16.2.2008 - 25.4.2008
Každý akcionář má v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, a to takto: * společnost JJR Holding Establishment, se sídlem Landstr. 25, Vaduz, Liechtenstein, 5 (pět) kusů nových akcií * Ing. Zbyněk Keisler, MBA, Jiřího Felixe 1729, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, 3 (tři) kusy nových akcií, * Ing. Luděk Krejčí, Kapitána Jaroše 226, 742 58 Příbor, 2 (dva) kusy nových akcií. Na jednu stávající akcii připadá jedna nová upisovaná akcie. Upisovat lze pouze celé akcie. 16.2.2008 - 25.4.2008
Přednostní právo k úpisu akcií lze vykonat v sídle společnosti, a to po dobu trvání stanovené lhůty, vždy v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva se stanoví v trvání dvou týdnů a její běh začíná dnem následujíc ím po dni, v němž představenstvo podá návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty oznámí představenstvo akcionářům písemným sdělením zaslaným faxem nebo osobním předáním. Upisování akcií je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, když účinnost úpisu zaniká v podmínku, když účinnost úpisu zaniká v případě, že nabude právní moci rozhodnutí příslušného soudu, kterým se zamítá návrh společnosti na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. S využitím přednostního práva bude upsáno 10 kusů akcií na jméno vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (jedno sto tisíc kor un českých), jak je uvedeno výše, a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) za každou jednu akcii. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány na základě dohody akcionářů podle § 205 zájona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. 16.2.2008 - 25.4.2008
Akcie upisované na základě dohody akcionářů budou upisovány v sídle společnosti, a to po dobu trvání stanovené lhůty, vždy v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin. Lhůta pro upisování se stanoví v trvání 5 dnů a její běh začíná dnem následujícím po dni, v němž uplyne lhůta pro výkon přednostního práva na úpis akcií. Počátek běhu lhůty oznámí představenstvo akcionářům písemným sdělením zaslaným faxem nebo osobním předáním. Upisování akcií je ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázá no na rozvazovací podmínku, když účinnost úpisu zaniká v případě, že nabude právní moci rozhodnutí příslušného soudu, kterým se zamítá návrh společnosti na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emi sní kurs akcií upisovaných na základě dohody akcionářů činí 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) za každou jednu akcii. V případě, že emisní kurs upsaných akcií nebude akcionářem splacen v plné výši započtením vzájemných závazků a pohledávek, je povinen zaplatit zbývající část emisního kursu upisovaných akcií na účet u banky, jak bude sjednán dohodou akcionářů podle ustano vení § 205 obchodního zákoníku v platném znění, a to ve stejné lhůtě, jak bude schválena touto mimořádnou valnou hromadou pro uzavření dohody o započtení vzájemných závazků a pohledávek. 16.2.2008 - 25.4.2008
Jmenovitá hodnota akcií dříve vydaných se nemění, stejně jako práva s nimi spojená. S nově vydanými akciemi jsou spojena stejná práva, jako jsou práva spojena s akciemi dříve vydanými. Do 10 dnů ode dne, kdy budou splněny obě zde uvedené podmínky, tj. nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a budou upsány všechny nově vydávané akcie, předá společnost upisovatelům návrh dohody o započtění vzájemných závazků a pohledávek podle tohoto rozhodnutí mimořádné valné hromady podepsaný za společnost. Akcionář je povinen návrh dohody podepsat a vrátit společnosti do 5 dnů ode dne, kdy návrh obdržel. Peněžité vklady, jejichž emisní kurs má být splacen výhradně započtením se považují za splacené uzavřením dohody o započtení vzájemných závazků a pohledáve k. Valná hromada schvaluje , aby na pohledávky společnosti za jednotlivými akcionáři na splacení emisního kursu uspaných nových akcií v rámci zvýšení základního kapitálu ve výši: * 500.000,-Kč (pět set tisíc korun českých) započetl si akcionář společnosti JJR Holding Establishment, se sídlem Landstr. 25, Vaduz, Liechtenstein svoji pohledávku za společností vzniklou z titulu půjčky ve výši 45.000,-USD, kterou tento akcionář poskytl společnosti na základě Smlouvy o půjčce nazvané "Agreement" uzavřené dne 29.9.2005 mezi tímto akcionářem, jako věřitelem a společností, jako dlužníkem, a to v částce 500.000,-Kč (pět set tisíc korun českých), tedy v plné výši emisního kursu nově upsaných akcií, přičemž ve zbytku zůstává jeho pohledávka za společností zachována. Pro přepočet výše pohledávky z cizí měny na české koruny bude použito kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v den konání této mimořádné valné hromady, * 300.000,-Kč (tři sta tisíc korun českých) započetl si akcionář Ing. Zbyněk Keisler, MBA, bytem Jiřího Felixe 1729, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm svoji pohledávku za společností vzniklou z titulu půjčky ve výši 500.000,-Kč (pět set tisíc korun českých) , kterou tento akcionář poskytl společnosti na základě Smlouvy o půjčce uzavřené dne 19.9.2005 mezi tímto akcionářem, jako věřitelem a společností, jako dlužníkem, a to v částce 300.000,-kč (tři sta tisíc korun českých) , tedy v plné výši emisního kursu nově upsaných akcí, přičemž ve zbytku zůstává jeho pohledávka za společností zachována, * 200.000,-Kč (dvě stě tisíc korun českých) započetl si akcionář Ing. Luděk Krejčí, bytem Kapitána Jaroše 226, PSČ 742 58 Příbor svoji pohledávku za společností vzniklou z titulu půjčky ve výši 280.000,-Kč (dvě stě osmdesát tisíc korun českých), kterou t ento akcionář poskytl společnosti na základě Smlouvy o půjčce uzavřené dne 30.12.2005 mezi tímto akcionářem, jako věřitelem a společností, jako dlužníkem, a to v částce 200.000,-Kč (dvě stě tisíc korun českých), tedy v plné výši emisního kursu nově upsaný ch akcií, přičemž ve zbytku zůstává jeho pohledávka za společností zachována. V případě, že budou akcie upisovány na základě dohody akcionářů dle ustanovení § 205 obchodního zákoníku schvaluje mimořádná valné hromady , aby na pohledávky společnosti za jednotlivými akcionáři z titulu upsání nových akcií na základě dohody akcionářů v  rámci zvýšení základního kapitálu, jednotliví akcionáři započetli své pohledávky z titulu smlouvy o půjčce, jak jsou uvedeny zde v tomto rozhodnutí v předchozích odstavcích, a to až do plné výše pohledávky společnosti ke dni uzavření dohody o započtení vzájemných závazků a pohledávek podle tohoto rozhodnutí. 16.2.2008 - 25.4.2008
Omezení převoditelnosti akcií: Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. 1.8.2005 - 14.1.2015

Aktuální kontaktní údaje CIRRUS CZ, a.s.

Kapitál CIRRUS CZ, a.s.

zakladni jmění 3 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.4.2008
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.7.2006 - 1.4.2008
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 35%
Platnost od - do 1.8.2005 - 12.7.2006

Akcie CIRRUS CZ, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 30 1.4.2008
Akcie na jméno 100 000 Kč 20 1.8.2005 - 1.4.2008

Sídlo CIRRUS CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Kurzova 2202/20 , Praha 155 00 14.1.2015
Adresa Sokolovská 393/3 , Kopřivnice 742 21 26.10.2005 - 14.1.2015
Adresa Jiřího Felixe 1729 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01 1.8.2005 - 26.10.2005

Předmět podnikání CIRRUS CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.1.2015 - 16.5.2017
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd 26.10.2005 - 14.1.2015
zprostředkování obchodu a služeb 1.8.2005 - 14.1.2015
velkoobchod 1.8.2005 - 14.1.2015
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 1.8.2005 - 14.1.2015
zasilatelství 1.8.2005 - 14.1.2015
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 1.8.2005 - 14.1.2015
činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky 1.8.2005 - 14.1.2015
reklamní činnost a marketing 1.8.2005 - 14.1.2015

vedení firmy CIRRUS CZ, a.s.

Statutární orgán CIRRUS CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně. 14.1.2015
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 1.8.2005 - 14.1.2015
Jméno Jozef Galba 14.1.2015
Vznik funkce 5.12.2014
Adresa: Žihárec 284 , 925 83 Žihárec, okres Šaľa Slovenská republika
člen představenstva Ing. Zbyněk Keisler MBA 1.8.2005 - 26.10.2005
Vznik členství 1.8.2005
Adresa: Jiřího Felixe 1729 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
člen představenstva Ing. Miroslav Vystavěl 1.8.2005 - 18.1.2007
Vznik členství 1.8.2005
Zánik členství 31.12.2006
Adresa: Pod Bílou horou 1276/75 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Ing. Luděk Krejčí 1.8.2005 - 28.7.2014
Vznik členství 1.8.2005
Zánik členství 30.7.2010
Adresa: kpt. Jaroše 226 , Příbor 742 58
předseda představenstva Ing. Zbyněk Keisler MBA 26.10.2005 - 28.7.2014
Vznik členství 1.8.2005
Zánik členství 30.7.2010
Vznik funkce 1.8.2005
Zánik funkce 30.7.2010
Adresa: Jiřího Felixe 1729 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
člen představenstva Ing. Miroslav Turský 18.1.2007 - 28.7.2014
Vznik členství 1.1.2007
Zánik členství 30.7.2010
Adresa: 386 , Kunín 742 53
předseda představenstva Ing. Zbyněk Keisler 28.7.2014 - 14.1.2015
Vznik členství 31.7.2010
Zánik členství 5.12.2014
Vznik funkce 31.7.2010
Zánik funkce 5.12.2014
Adresa: Jiřího Felixe 1729 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
člen představenstva Ing. Luděk Krejčí 28.7.2014 - 14.1.2015
Vznik členství 31.7.2010
Zánik členství 5.12.2014
Adresa: kpt. Jaroše 226 , Příbor 742 58
člen představenstva Ing. Miroslav Turský 28.7.2014 - 14.1.2015
Vznik členství 31.7.2010
Zánik členství 5.12.2014
Adresa: 386 , Kunín 742 53

Dozorčí rada CIRRUS CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Alojz Benkovič 1.8.2005 - 26.10.2005
Vznik členství 1.8.2005
Adresa: Alstrova 298 , 831 06 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Gabriela Nevludová 1.8.2005 - 12.7.2006
Vznik členství 1.8.2005
Adresa: 17. listopadu 1233/4 , Kopřivnice 742 21
člen dozorčí rady Blanka Šišová 1.8.2005 - 28.7.2014
Vznik členství 1.8.2005
Zánik členství 1.11.2006
Adresa: Azalková 4 , 821 01 Bratislava Slovenská republika
předseda dozorčí rady Alojz Benkovič 26.10.2005 - 28.7.2014
Vznik členství 1.8.2005
Zánik členství 1.11.2006
Vznik funkce 16.8.2005
Zánik funkce 1.11.2006
Adresa: Alstrova 298 , 831 06 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Gabriela Vašutová 12.7.2006 - 28.7.2014
Vznik členství 1.8.2005
Zánik členství 1.11.2006
Adresa: 17. listopadu 1233/4 , Kopřivnice 742 21
předseda dozorčí rady Alojz Benkovič 28.7.2014 - 14.1.2015
Vznik členství 31.7.2010
Zánik členství 5.12.2014
Vznik funkce 31.7.2010
Zánik funkce 5.12.2014
Adresa: Alstrova 298 , 831 06 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Blanka Šišová 28.7.2014 - 14.1.2015
Vznik členství 31.7.2010
Zánik členství 5.12.2014
Adresa: Azalková 4 , 821 01 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Gabriela Vašutová 28.7.2014 - 14.1.2015
Vznik členství 31.7.2010
Zánik členství 5.12.2014
Adresa: 17. listopadu 1233/4 , Kopřivnice 742 21

Sbírka Listin CIRRUS CZ, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2919/SL 20 notářský zápis [NZ 304/2014, N 322/2014] Městský soud v Praze 5.12.2014 16.12.2014 21.1.2015 27
B 2919/SL 19 účetní závěrka [2007] s příl. Městský soud v Praze 28.8.2014 16.9.2014 10
B 2919/SL 9 účetní závěrka r. 2005 příl. od 1.8do31.12.05 Městský soud v Praze 14.3.2006 4.12.2008 9.12.2008 3
B 2919/SL 8 účetní závěrka r. 2005 výkaz zisku a ztr. Městský soud v Praze 4.12.2008 9.12.2008 2
B 2919/SL 7 účetní závěrka r. 2005 rozvaha Městský soud v Praze 4.12.2008 9.12.2008 4
B 2919/SL 18 ostatní - zápis z valné hromady Městský soud v Praze 23.6.2008 4.12.2008 9.12.2008 7
B 2919/SL 17 ostatní - zápis z valné hromady Městský soud v Praze 12.6.2007 4.12.2008 9.12.2008 7
B 2919/SL 16 ostatní - zápis z valné hromady Městský soud v Praze 23.6.2006 4.12.2008 9.12.2008 7
B 2919/SL 15 účetní závěrka r. 2007 příloha Městský soud v Praze 1.3.2008 4.12.2008 9.12.2008 4
B 2919/SL 14 účetní závěrka r. 2007 výkaz zisku a ztr. Městský soud v Praze 4.12.2008 9.12.2008 2
B 2919/SL 13 účetní závěrka r. 2007 rozvaha Městský soud v Praze 4.12.2008 9.12.2008 4
B 2919/SL 12 účetní závěrka r. 2006 příloha Městský soud v Praze 1.3.2007 4.12.2008 9.12.2008 4
B 2919/SL 11 účetní závěrka r. 2006 výkaz zisku a ztr. Městský soud v Praze 4.12.2008 9.12.2008 2
B 2919/SL 10 účetní závěrka r. 2006 rozvaha Městský soud v Praze 4.12.2008 9.12.2008 4
B 2919/SL 6 notářský zápis NZ 263/2007 - Rozh. VH Městský soud v Praze 7.12.2007 18.2.2008 20.2.2008 8
B 2919/SL 5 podpisové vzory - Miroslav Turský Městský soud v Praze 15.1.2007 29.1.2007 30.1.2007 1
B 2919/SL 4 ostatní - Odstoupení z fce Městský soud v Praze 22.12.2006 29.1.2007 30.1.2007 1
B 2919/SL 3 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze zased. představ. Městský soud v Praze 29.12.2006 29.1.2007 30.1.2007 3
B 2919/SL 2 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.9.2005 3
B 2919/SL 1 notářský zápis Nz 156/2005 vč. SS Městský soud v Praze 23.6.2005 8.9.2005 36

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CIRRUS CZ, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26866129
Jméno CIRRUS CZ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 13
Vznik první živnosti: 1.8.2005
Celkový počet živností: 9

Sídlo CIRRUS CZ, a.s.

Živnosti a provozovny CIRRUS CZ, a.s.

Živnost č. 1 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 2 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.2005
Zánik oprávnění 3.5.2017

Živnost č. 7 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.9.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán CIRRUS CZ, a.s.

Člen statutárního orgánu Jozef Galba

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CIRRUS CZ, a.s.

IČO: 26866129
Firma: CIRRUS CZ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 13
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.8.2005

Sídlo CIRRUS CZ, a.s.

Sídlo: Kurzova 2202/20, Praha 155 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
Reklamní činnosti
tracking image