Firma Cinemart, a.s. IČO 45272514


Cinemart, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Cinemart, a.s. (45272514) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Národní 60, 110 00 Praha 1 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 5. 1992 a je stále aktivní. Cinemart, a.s. má celkem jednu provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Cinemart, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Cinemart, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Cinemart, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Cinemart, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Cinemart, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1445
IČO (identifikační číslo osoby) 45272514
Jméno Cinemart, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.5.1992
Počet členů dozorčí rady: 4 31.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 21.3.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 21.3.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 21.3.2014 - 31.7.2014
Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 19. 12. 2013 učiněným ve formě notářského zápisu byla schválena přeměna společnosti Cinemart, a. s., IČO: 452 72 514, se sídlem v Praze 1, Národní 60/28, PSČ 110 00, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1445, jejím rozdělením ve formě odštěpení se vznikem jedné nové obchodní společnosti, CMArt Reality, a. s., a to ve smyslu ustanovení § 243 odst. 1, písm. b) bod 1. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů. Na nově vzniklou společnost CMArt Reality, a. s. přešla odštěpovaná část jmění společnosti Cinemart, a. s. vymezená v projektu rozdělení a oceněná posudkem znalce, jakož i práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů vymezených v projektu rozdělení. 13.2.2014
Usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 1. 3. 2013Určení hlavního akcionářeValná hromada určuje, že hlavním akcionářem ve smyslu § 183i ObchZ obchodní společnosti Cinemart, a.s. se sídlem Praha 1, Národní 28, PSČ: 111 21, IČO: 45272514 zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1445 (dále jako společnost) je Prof. Ing. Aleš Tříska, nar. 2. 3. 1944, bytem Nad Šárkou 122, 160 00 Praha 6 (dále jako „hlavní akcionář“) který je vlastníkem 64 302 ks akcií společnosti na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 98,73 % základního kapitálu společnosti a je s nimi spojen 98,73 % podíl na hlasovacích právech.Rozhodnutí o přechodu akciíValná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku, že všechny ostatní akcie společnosti, tj. akcie, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku přechází vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře. Určení výše protiplnění Valná hromada určuje, že výše protiplnění za 1 ks akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 2.250,- Kč (slovy: dvatisíce dvěstěpadesát korun českých). Přiměřenost výše protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 609-55/12 ze dne 14. prosince 2012 vypracovaným Ing. Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc, znalkyní v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na cenné papíry a oceňování podniků, Růženec 31b, 644 00 Brno. Určení výše protiplnění za 1 ks akcie společnosti bylo ve znaleckém posudku určeno 2.217,- Kč (slovy: dva tisíce dvěstěsedmnáct korun českých) a cena určená rozhodnutím valné hromady je tedy vyšší, než cena stanovená posudkem.Lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií je předloží společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva, a to v sídle společnosti v pracovní dny v době od 9.00 (slovy: devíti) do 14.00 (slovy: čtrnácti) hod. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie do měsíce, případně v dodatečné lhůtě určené společností, která nesmí být kratší než 14 (slovy: čtrnáct) dnů, postupuje společnost podle § 214 odst. 1 až 3 obchodního zákoníku. Dosavadním vlastníkům akcií vzniká právo na zaplacení protiplnění předáním akcií společnosti podle § 183l odst. 5 a 6 obchodního zákoníku a úroku ve výši obvyklých úroků podle § 502 obchodního zákoníku ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů společnosti na hlavního akcionáře. Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje tak, že obchodník s cennými papíry EFEKTA CONSULTING, a.s., 60717068, Křenová 72, 602 00 Brno, poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů, od předání akcií společnosti. Pro poskytnutí protiplnění k zastaveným akciím platí ustanovení § 183 m odst. 4 obchodního zákoníku. Výplata protiplnění bude 23.4.2013 - 21.3.2014
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které jepředstavováno cenou vkládáného hmotného a dalšího majetkuuvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku jeobsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podnikuLucernafilm. 1.5.1992 - 11.10.2013
Založení společnosti:Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku.Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku českérepubliky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na kterýpřešel majetek státního podniku Lucernafilm ve smyslu § 11 odst.3zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jinéosoby. 1.5.1992 - 11.10.2013
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu zedne 26.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanova jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.5.1992 - 11.10.2013
Toto základní jmění je rozděleno na 65.131 akcií na majitele po1000 Kčs jmenovité hodnoty a na 1 akcii se zvláštními právystátu po 1000 Kčs jmenovité hodnoty. 1.5.1992 - 11.9.2000

Aktuální kontaktní údaje Cinemart, a.s.

Kapitál Cinemart, a.s.

zakladni jmění 45 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.2.2014
zakladni jmění 65 132 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.1992 - 13.2.2014

Sídlo Cinemart, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Národní 60 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Národní 60/28, PSČ 11000
24.12.2002
Adresa Národní tř. 28 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Národní tř. 28
1.5.1992 - 24.12.2002

Předmět podnikání Cinemart, a.s.

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 21.3.2014
výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona 30.10.2010
výroba a šíření audiovizuálních děl 5.9.1994 - 30.10.2010
pronájem nebytových prostor 5.9.1994 - 30.10.2010
vnitrostátní zasílatelství 5.9.1994 - 12.9.1997
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.12.1993 - 30.10.2010
zprostředkování v reklamě 14.12.1993 - 30.10.2010
vydavatelská činnost 14.12.1993 - 30.10.2010
poradenství v audiovizuálním oboru 14.12.1993 - 30.10.2010
skladovací služby 14.12.1993 - 12.9.1997
mezinárodní zasilatelství 14.12.1993 - 12.9.1997
opravy a údržba audiovizuálních záznamů 14.12.1993 - 12.9.1997
silniční motorová doprava 14.12.1993 - 12.9.1997
ubytovací služby 14.12.1993 - 12.9.1997
šíření audiovizuálních záznamů 14.12.1993 - 5.9.1994
a) nákup, půjčování a prodej filmů a z nich pořízenýchvideozáznamů a videozáznamů určených k hromadnému šířeníuskutečňování představení pro veřejnost v kinech, klubecha dalších společenských shromažďovacích prostorách, sloužícíchk sledování reprodukovaných programů 1.5.1992 - 14.12.1993
b) nákup, půjčování a prodej filmů a videozáznamů podle písm. a)určených k reprodukci v televizním přenosu 1.5.1992 - 14.12.1993
c) nákup, půjčování a prodej filmů a videozáznamů podle písm. a)k neveřejné reprodukci 1.5.1992 - 14.12.1993
d) obchodní činnost s technickými zařízeními a nosičik zaznamenávání a reprodukci obrazu a zvuku a s odbornouliteraturou 1.5.1992 - 14.12.1993
e) obchodní činnost s propagačními předměty 1.5.1992 - 14.12.1993
f) vydávání periodických a neperiodických publikací v oboruaudiovizuálních médií a jejich prodej 1.5.1992 - 14.12.1993
g) poskytování služeb pro distribuci audiovizuálních záznamůjako skladování a spedice kopií, údržba a opravy kopií, předklad,titulkování, dabing, rozmnožování audiovizuálních záznamů,zprostředkování styku s odběrateli, reklama, publicita,informační krytí 1.5.1992 - 14.12.1993
h) poradenství a odborné vzdělávání v audiovizuálním oboru 1.5.1992 - 14.12.1993
i) projektové práce všech stupňů vč. komplexního vypracováníprojektových dokumentací staveb a souborů staveb 1.5.1992 - 14.12.1993
l) dodávky, montáže, kompletace, servis a kontrolaaudiovizuálních technických zařízení 1.5.1992 - 14.12.1993
m) výroba, dodávky, montáže pomítacích ploch, čalounickéa truhlářské práce 1.5.1992 - 14.12.1993
n) ubytovací služba ve vlastním zařízení 1.5.1992 - 14.12.1993

vedení firmy Cinemart, a.s.

Statutární orgán Cinemart, a.s.

Platnost údajů od - do
člen představenstva Ing. Marek Jeníček 21.3.2014
Vznik členství 18.3.2014
Adresa: Italská 710 , 120 00 Praha 2 Česká republika
Italská 710/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2
člen představenstva Prof. Mgr. Aleš Danielis 31.7.2014
Vznik členství 18.3.2014
Adresa: U smaltovny 1369 , 170 00 Praha 7 Česká republika
U smaltovny 1369/23, Holešovice, 170 00 Praha 7
předseda představenstva Prof. Ing. Aleš Tříska DrSc. 4.11.2015
Vznik členství 29.6.2011
Vznik funkce 29.6.2011
Adresa: Nad Šárkou 1165 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Nad Šárkou 1165/122, Dejvice, 160 00 Praha 6
člen představenstva Norbert Auerbach 1.5.1992 - 14.12.1993
Adresa: Doubecká 23 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Doubecká 23
člen představenstva Zdeněk Svěrák 1.5.1992 - 14.12.1993
Adresa: Zdíkovská 55 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Zdíkovská 55
člen představenstva Ing. Martin Klaus 14.12.1993 - 12.6.1995
Adresa: Václavské nám. 10 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Václavské nám. 10
člen představenstva JUDr. Zdeněk Kozák 14.12.1993 - 12.6.1995
Adresa: Hrdličkova 2189 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hrdličkova 2189
člen představenstva Aleš Danielis 14.12.1993 - 12.6.1995
Adresa: Biskupský dvůr 6 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Biskupský dvůr 6
člen představenstva Jan Jíra 1.5.1992 - 30.4.2002
Vznik funkce 22.6.2001
Zánik funkce 22.6.2001
Adresa: Národní tř. 28 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Národní tř. 28
člen představenstva Prof. Ing. Aleš Tříska DrSc. 14.12.1993 - 30.4.2002
Vznik funkce 22.6.2001
Zánik funkce 22.6.2001
Adresa: Nad Šárkou 122 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Nad Šárkou 122
člen představenstva Zdeněk Svěrák 12.6.1995 - 30.4.2002
Vznik funkce 22.6.2001
Zánik funkce 22.6.2001
Adresa: Zdíkovská 55 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Zdíkovská 55
člen představenstva Prof. Ing. Aleš Tříska DrSc. 30.4.2002 - 29.7.2004
Vznik funkce 22.6.2001
Adresa: Nad Šárkou 122 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Nad Šárkou 122
člen představenstva Jan Jíra 30.4.2002 - 4.9.2006
Zánik členství 31.5.2006
Vznik funkce 22.6.2001
Adresa: Národní tř. 28 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Národní tř. 28
člen představenstva Zdeněk Svěrák 30.4.2002 - 4.9.2006
Zánik členství 31.5.2006
Vznik funkce 22.6.2001
Adresa: Zdíkovská 55 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Zdíkovská 55
předseda představenstva Prof. Ing. Aleš Tříska DrSc. 29.7.2004 - 4.9.2006
Zánik členství 31.5.2006
Vznik funkce 22.6.2001
Zánik funkce 31.5.2006
Adresa: Nad Šárkou 122 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Nad Šárkou 122
předseda představenstva Prof. Ing. Aleš Tříska DrSc. 4.9.2006 - 9.8.2011
Vznik členství 31.5.2006
Zánik členství 29.6.2011
Vznik funkce 31.5.2006
Zánik funkce 29.6.2011
Adresa: Nad Šárkou 122 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Nad Šárkou 122, PSČ 16000
člen představenstva Zdeněk Svěrák 4.9.2006 - 9.8.2011
Vznik členství 31.5.2006
Zánik členství 29.6.2011
Adresa: Zdíkovská 55 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Zdíkovská 55, PSČ 15000
člen představenstva Jan Jíra 4.9.2006 - 9.8.2011
Vznik členství 31.5.2006
Zánik členství 29.6.2011
Adresa: Národní 28 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Národní 28, PSČ 11000
člen představenstva Zdeněk Svěrák 9.8.2011 - 25.7.2013
Vznik členství 29.6.2011
Zánik členství 26.6.2013
Adresa: Zdíkovská 55 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Zdíkovská 55, PSČ 15000
člen představenstva Jan Jíra 9.8.2011 - 15.2.2014
Vznik členství 29.6.2011
Zánik členství 18.3.2014
Adresa: Národní 28 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Národní 28, PSČ 11000
člen představenstva Jan Jíra 15.2.2014 - 21.3.2014
Vznik členství 29.6.2011
Zánik členství 18.3.2014
Adresa: Národní 60 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Národní 60/28, Nové Město, 110 00 Praha 1
člen představenstva Aleš Danielis 21.3.2014 - 31.7.2014
Vznik členství 18.3.2014
Adresa: U smaltovny 1369 , 170 00 Praha 7 Česká republika
U smaltovny 1369/23, Holešovice, 170 00 Praha 7
předseda představenstva Prof. Ing. Aleš Tříska DrSc. 9.8.2011 - 4.11.2015
Vznik členství 29.6.2011
Vznik funkce 29.6.2011
Adresa: Nad Šárkou 122 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Nad Šárkou 122, PSČ 16000

Dozorčí rada Cinemart, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Adina Hrušková 9.8.2011
Vznik členství 29.6.2011
Adresa: Jarníkova 1885 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jarníkova 1885, PSČ 14000
předseda dozorčí rady Ing. Mgr. Vojtěch Tříska 15.2.2014
Vznik členství 29.6.2011
Vznik funkce 15.7.2011
Adresa: Krohova 2233 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Krohova 2233/40, Dejvice, 160 00 Praha 6
člen dozorčí rady Jan Jíra 21.3.2014
Vznik členství 18.3.2014
Adresa: Národní 60 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Národní 60/28, Nové Město, 110 00 Praha 1
člen dozorčí rady MgA. Irena Kobosilová 31.7.2014
Vznik členství 2.6.2014
Adresa: U Výstaviště 1286 , 170 00 Praha 7 Česká republika
U Výstaviště 1286/21, Holešovice, 170 00 Praha 7
Jméno PhDr. František Malina 1.5.1992 - 14.12.1993
Adresa: Urbánkova 3368 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Urbánkova 3368
Jméno JUDr. Pavel Doucha 1.5.1992 - 14.12.1993
Adresa: Kamenná 20 , Cheb Česká republika
Cheb, Kamenná 20
Jméno Aleš Danielis 1.5.1992 - 14.12.1993
Adresa: Biskupský dvůr 6 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Biskupský dvůr 6
člen Josef Havránek 14.12.1993 - 12.6.1995
Adresa: Plzeňská 170 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Plzeňská 170
člen Peter Schmid 12.6.1995 - 12.9.1997
Adresa: Messenhausergasse 10 , Vídeň - Rakousko Česká republika
Vídeň - Rakousko, Messenhausergasse 10/24
člen Ing. Petr Vajda 14.12.1993 - 11.9.2000
Adresa: U Malvazinky 18 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, U Malvazinky 18
člen Vojtěch Tříska 12.9.1997 - 11.9.2000
Adresa: Španielova 1317 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Španielova 1317
člen Richard Fiala 14.12.1993 - 30.4.2002
Zánik funkce 22.6.2001
Adresa: F.Šrámka 2 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, F.Šrámka 2
člen Ing. Petr Vajda 11.9.2000 - 30.4.2002
Vznik funkce 22.6.2001
Zánik funkce 22.6.2001
Adresa: U Teplárny 9 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, U Teplárny 9
člen Vojtěch Tříska 11.9.2000 - 30.4.2002
Vznik funkce 22.6.2001
Zánik funkce 22.6.2001
Adresa: Krohová 2233 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Krohová 2233
člen Ing. Petr Vajda 30.4.2002 - 4.9.2006
Zánik členství 31.5.2006
Vznik funkce 22.6.2001
Adresa: U Teplárny 9 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, U Teplárny 9
člen Vojtěch Tříska 30.4.2002 - 4.9.2006
Zánik členství 31.5.2006
Vznik funkce 22.6.2001
Adresa: Krohová 2233 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Krohová 2233
člen Ing. Adina Hrušková 30.4.2002 - 4.9.2006
Zánik členství 31.5.2006
Vznik funkce 22.6.2001
Adresa: Jarníkova 1885 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jarníkova 1885
člen dozorčí rady Ing. Adina Hrušková 4.9.2006 - 9.8.2011
Vznik členství 31.5.2006
Zánik členství 29.6.2011
Adresa: Jarníkova 1885 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jarníkova 1885, PSČ 14000
člen dozorčí rady Ing. Petr Vajda 4.9.2006 - 9.8.2011
Vznik členství 31.5.2006
Zánik členství 29.6.2011
Adresa: U Teplárny 9 , 190 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, U Teplárny 9, PSČ 19000
člen dozorčí rady Ing. Mgr. Vojtěch Tříska 4.9.2006 - 9.8.2011
Vznik členství 31.5.2006
Zánik členství 29.6.2011
Adresa: Krohova 2233 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Krohova 2233, PSČ 16000
předseda dozorčí rady Ing. Mgr. Vojtěch Tříska 9.8.2011 - 15.2.2014
Vznik členství 29.6.2011
Vznik funkce 15.7.2011
Adresa: Krohova 2233 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Krohova 2233, PSČ 16000
člen dozorčí rady Ing. Petr Vajda 9.8.2011 - 21.3.2014
Vznik členství 29.6.2011
Zánik členství 18.3.2014
Adresa: U Teplárny 9 , 190 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, U Teplárny 9, PSČ 19000

Prokura Cinemart, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Cyril Šmelhaus 29.7.2004
Adresa: Na Bluku 430 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Bluku 430
Jméno Jan Jíra 29.7.2004 - 15.2.2014
Adresa: Národní 28 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Národní 28
Jméno Jan Jíra 15.2.2014 - 21.3.2014
Adresa: Národní 60 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Národní 60/28, Nové Město, 110 00 Praha 1

Sbírka Listin Cinemart, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1445/SL 63 účetní závěrka [2013], zpráva auditora příloha k 31.12.14 Městský soud v Praze 31.12.2014 26.2.2016 2.3.2016 13
B 1445/SL 62 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 26.2.2016 2.3.2016 6
B 1445/SL 61 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 977/2014 Městský soud v Praze 2.6.2014 1.7.2014 3.9.2014 9
B 1445/SL 60 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 407/2014 Městský soud v Praze 18.3.2014 20.3.2014 28.3.2014 10
B 1445/SL 59 notářský zápis  NZ 1049/2013-projekt rozdělení Městský soud v Praze 19.12.2013 20.12.2013 19.3.2014 54
B 1445/SL 58 posudek znalce  č.024/2013 Městský soud v Praze 23.10.2013 20.12.2013 19.3.2014 76
B 1445/SL 57 zpráva auditora  +zahaj.rozvaha k 1.1.2013 Městský soud v Praze 1.1.2013 20.12.2013 19.3.2014 12
B 1445/SL 56 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 20.12.2013 19.3.2014 19
B 1445/SL 54 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 811/2013 Městský soud v Praze 26.9.2013 9.10.2013 15.10.2013 23
B 1445/SL 53 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 26.6.2013 8.7.2013 1.8.2013 1
B 1445/SL 52 notářský zápis NZ 101/2013 Městský soud v Praze 26.3.2013 12.4.2013 29.4.2013 114
B 1445/SL 51 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 25.7.2012 9.8.2012 23
B 1445/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2010 - VZZ+audit Městský soud v Praze 31.12.2010 10.8.2011 23
B 1445/SL 49 notářský zápis NZ 364/2010 Městský soud v Praze 1.9.2010 19.11.2010 15
B 1445/SL 47 účetní závěrka 2009-VZZ Městský soud v Praze 31.12.2009 27.8.2010 30.8.2010 2
B 1445/SL 46 účetní závěrka 2009-příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 27.8.2010 30.8.2010 8
B 1445/SL 45 účetní závěrka 2009-rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 27.8.2010 30.8.2010 4
B 1445/SL 44 zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 27.8.2010 30.8.2010 2
B 1445/SL 43 výroční zpráva 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 27.8.2010 30.8.2010 7
B 1445/SL 42 notářský zápis NZ 56/2009 Městský soud v Praze 3.3.2009 10.12.2009 10.12.2009 18
B 1445/SL 41 zpráva auditora - r.2008 Městský soud v Praze 25.5.2009 1.9.2009 7.9.2009 2
B 1445/SL 40 výroční zpráva - r.2008 Městský soud v Praze 29.5.2009 1.9.2009 7.9.2009 7
B 1445/SL 39 účetní závěrka - příloha r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 1.9.2009 7.9.2009 8
B 1445/SL 38 účetní závěrka - výkaz zisků r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 1.9.2009 7.9.2009 2
B 1445/SL 37 účetní závěrka - rozvaha r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 1.9.2009 7.9.2009 4
B 1445/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 24.6.2008 27.6.2008 23
B 1445/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích za rok 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 22.8.2007 23.8.2007 23
B 1445/SL 34 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 31.5.2006 17.10.2006 0
B 1445/SL 33 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 31.5.2006 17.10.2006 0
B 1445/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit Městský soud v Praze 31.12.2005 30.6.2006 10.7.2006 0
B 1445/SL 31 účetní závěrka +audit r.2004 Městský soud v Praze 11.7.2005 18.7.2005 23
B 1445/SL 30 podpisové vzory +čest.prohl.+udělení prokury-2 Městský soud v Praze 25.5.2004 8.12.2004 0
B 1445/SL 29 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 25.5.2004 8.12.2004 0
B 1445/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva za r.2003+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 19.10.2004 2.11.2004 23
B 1445/SL 27 ostatní zpráva o vztaz. v r. 2002 Městský soud v Praze 31.3.2003 29.10.2003 10.11.2003 0
B 1445/SL 26 účetní závěrka, výroční zpráva r.2002, zpráva auditora,příl. Městský soud v Praze 2.5.2003 29.10.2003 10.11.2003 0
B 1445/SL 25 účetní závěrka k 10.5.2002 + přílohy Městský soud v Praze 12.12.2002 13.12.2002 0
B 1445/SL 21 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 21.10.2002 0
B 1445/SL 19 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 22.6.2001 21.10.2002 0
B 1445/SL 9 účetní závěrka - + přílohy za rok 1997 2x Městský soud v Praze 28.5.1998 28.12.2001 7.3.2002 0
B 1445/SL 8 výroční zpráva - za rok 1997 2x Městský soud v Praze 28.5.1998 28.12.2001 7.3.2002 0
B 1445/SL 7 ostatní - výrok auditora za rok 1997 Městský soud v Praze 1.6.1998 28.12.2001 7.3.2002 0
B 1445/SL 6 účetní závěrka + přílohy za rok 1996 2x Městský soud v Praze 23.3.1997 28.12.2001 7.3.2002 0
B 1445/SL 5 výroční zpráva - za rok 1996 2x Městský soud v Praze 25.3.1997 28.12.2001 7.3.2002 0
B 1445/SL 4 ostatní -výrok auditora rok 1996 2x Městský soud v Praze 20.4.1997 28.12.2001 7.3.2002 0
B 1445/SL 3 účetní závěrka + přílohy za rok 1995 2x Městský soud v Praze 28.5.1996 28.12.2001 7.3.2002 0
B 1445/SL 2 výroční zpráva - za rok 1995 2x Městský soud v Praze 15.6.1996 28.12.2001 7.3.2002 0
B 1445/SL 18 účetní závěrka + přílohy za rok 2000 2X Městský soud v Praze 11.5.2001 28.12.2001 7.3.2002 0
B 1445/SL 17 výroční zpráva - za rok 2000 2x Městský soud v Praze 20.7.2001 28.12.2001 7.3.2002 0
B 1445/SL 16 ostatní - výrok auditora za rok 2000 Městský soud v Praze 28.12.2001 7.3.2002 0
B 1445/SL 15 účetní závěrka + přílohy za rok 1999 2x Městský soud v Praze 10.5.2000 28.12.2001 7.3.2002 0
B 1445/SL 14 výroční zpráva - za rok 1999 2x Městský soud v Praze 4.5.2000 28.12.2001 7.3.2002 0
B 1445/SL 13 ostatní - výrok auditora rok 1999 2x Městský soud v Praze 18.5.2000 28.12.2001 7.3.2002 0
B 1445/SL 12 účetní závěrka - + přílohy za rok 1998 2x Městský soud v Praze 13.5.1999 28.12.2001 7.3.2002 0
B 1445/SL 11 výroční zpráva - za rok 1998 2x Městský soud v Praze 13.5.1999 28.12.2001 7.3.2002 0
B 1445/SL 10 ostatní - výrok auditora rok 1998 2x Městský soud v Praze 26.5.1999 28.12.2001 7.3.2002 0
B 1445/SL 1 ostatní - výrok auditora rok 1995 2x Městský soud v Praze 24.5.1996 28.12.2001 7.3.2002 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Cinemart, a.s.

IČO (identifikační číslo) 45272514
Jméno Cinemart, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 29.9.1992
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 2

Sídlo Cinemart, a.s.

Živnosti a provozovny Cinemart, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Vídeňská 494/103, Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny 1001814223
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 29.9.1992

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.4.2013

Živnost č. 3 Prodej a půjčování nahraných zvukových a zvukově obrazových záznamů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Provozování skladů filmových kopií

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.3.1993
Zánik oprávnění 12.1.1994

Živnost č. 6 Údržba a opravy filmových kopií

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.3.1993
Zánik oprávnění 12.1.1994

Živnost č. 7 Zprostředkování v reklamě.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Ubytování v ubytovacích zařízeních (do tř.+)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.3.1993
Zánik oprávnění 22.11.1995

Živnost č. 9 Poradenství při výrobě audiovizuálních progamů při doržení zákona č.35/65 Sb., autorský zákon.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.3.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Vydavatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.5.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.6.1993
Zánik oprávnění 30.6.1994
Konec oprávnění 30.6.1994

Živnost č. 12 Provozování skladů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.1993
Zánik oprávnění 22.11.1995

Živnost č. 13 Mezinárodní zasilatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.1993
Zánik oprávnění 22.11.1995

Živnost č. 14 Opravy a údržba audiovizuálních záznamů.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.11.1993
Zánik oprávnění 22.11.1995

Živnost č. 15 Výroba audiovizuálních děl

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Pronájem nebytových prostor včetně poskytování služeb jiných než základních.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Pořádání audiovizuálních produkcí (představení)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Distribuce audiovizuálních děl.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.2.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Vnitrostátní zasilatelství

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.1994
Zánik oprávnění 22.11.1995
Konec oprávnění 31.3.1996

Živnost č. 20 Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.9.1994
Zánik oprávnění 22.11.1995
Konec oprávnění 30.9.1995
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Cinemart, a.s.

Člen statutárního orgánu Prof. Ing. Aleš Tříska DrSc.
Člen statutárního orgánu Ing. Marek Jeníček
Člen statutárního orgánu Mgr. Aleš Danielis

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Cinemart, a.s.

IČO: 45272514
Firma: Cinemart, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo Cinemart, a.s.

Sídlo: Národní 60/28, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Podobné firmy

tracking image