Firma CÍL, stavební bytové družstvo ve Šlapanicích IČO 00048607


CÍL, stavební bytové družstvo ve Šlapanicích má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CÍL, stavební bytové družstvo ve Šlapanicích (00048607) je Družstvo. Sídlí na adrese Nádražní 249/1, Šlapanice 664 51. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 11. 1959 a je stále aktivní. CÍL, stavební bytové družstvo ve Šlapanicích má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o CÍL, stavební bytové družstvo ve Šlapanicích nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CÍL, stavební bytové družstvo ve Šlapanicích na Justice.cz
Detailní informace o CÍL, stavební bytové družstvo ve Šlapanicích na rzp.cz

Výpis dat pro CÍL, stavební bytové družstvo ve Šlapanicích na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CÍL, stavební bytové družstvo ve Šlapanicích

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka DrXXXIV 16
IČO (identifikační číslo osoby) 00048607
Jméno CÍL, stavební bytové družstvo ve Šlapanicích
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 2.11.1959
Podřízení se zákonu o obchodních korporacích a družstvech: Právní poměry družstva upravují stanovy družstva schválené shromážděním delegátů 5. 6. 2014 13.8.2014
Právní poměry družstva upravují stanovy družstva schválené shromážděním delegátů 6.6.2013 2.7.2013 - 13.8.2014
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shro- máždění delegátů konaném dne 27. října 1992 vypracované ve smyslu ust. zák. č. 513/1991 Sb. Mimořádné shromáždění delegátů 22.11.2001 schválilo nové znění stanov. 14.5.2002 - 2.7.2013
Shromáždění delegátů 20.5.1999 shcválilo změny a doplňky stanov družstva /čl.4, 76,/. 11.10.1999 - 14.5.2002
Shromáždění delegátů konané dne 16.5.1996 schválilo změny a doplňky stanov družstva. 12.9.1996 - 14.5.2002
Shromáždění delegátů stavebně bytového družstva ll.5.1995, schválilo změny stanov /čl. 1, 12i, 74 k, 75/5, 120. 7.8.1995 - 14.5.2002
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shro- máždění delegátů konaném dne 27. října 1992 vypracované ve smyslu ust. zák. č. 513/1991 Sb. 2.9.1993 - 14.5.2002
Právní pomry družstva řídí se vlastními stanovami přijatými na shromáždění delegátů konaném dne 6. května 1992 vypraco- vané ve smyslu ust. zák. č. 513/1991 Sb. 20.7.1993 - 2.9.1993
Zapisované základní jmění: 130.000,-- Kč 20.7.1993 - 12.9.1996
Výše základního členského vkladu: 3.000,-- Kč 20.7.1993 - 12.9.1996
Způsob zřízení: Družstvo bylo ustaveno rozhodnutím členské schůze dne 7. září 1959 a schváleno radou ONV v Brně dne 30. září 1959. 2.11.1959
Právní postavení družstva určují stanovy 1988 přijaté na shro- máždění delegátů dne 13. prosince 1988. 2.11.1959 - 20.7.1993
Představenstvo má pět až patnáct členů. 2.11.1959 - 20.7.1993
Ručení: Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovené představenstvem. - za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše 500,-- Kčs v jednom roce. - za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,-- Kčs. 2.11.1959 - 20.7.1993
Podepisování: K názvu družstva připojí svůj podpis předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda. 2.11.1959 - 20.7.1993

Aktuální kontaktní údaje CÍL, stavební bytové družstvo ve Šlapanicích

Sídlo CÍL, stavební bytové družstvo ve Šlapanicích

Platnost údajů od - do
Adresa Nádražní 249/1 , Šlapanice 664 51 3.11.2015
Adresa Nádražní 249/1 , Šlapanice 664 51 7.8.1995 - 3.11.2015
Adresa Brněnská 1458/128 , Šlapanice 664 51 2.11.1959 - 7.8.1995

Předmět podnikání CÍL, stavební bytové družstvo ve Šlapanicích

Platnost údajů od - do
Předmětem činnosti družstva je organizování přípravy a pro- vádění výstavby, provozu bytových a nebytových objektů a za- bezpečování plnění poskytovaných služeb s užíváním bytů a nebytových prostor. 20.7.1993
Družstvo: a) zabezpečuje plnění spojené s bydlením pro své členy, popř. i jiné osoby (fyzické i právnické). 20.7.1993
b) zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizace bytových a nebytových objektů pro své členy 20.7.1993
c) zajišťuje výstavbu bytů v družstevních domech, včetně výstavby nebytových prostor, které pronajímá svým členům 20.7.1993
d) přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům uzavírá dohody o nájmu 20.7.1993
e) vodoinstalatérství a zámečnictví 20.7.1993
f) rozmnožovací a xeroxovací práce. 20.7.1993
1. Předmětem činnosi družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. 2.11.1959 - 20.7.1993
2. Družstvo provádí svou činnost na základě zásady družstevní samosprávy. Práva členů a působnost orgánů družstva při uplatňo- vání družstevní samosprávy jsou podrobněji stanoveny v části III. a VII. stanov. Družstvo hospodaří jako vlastník jak se svým majetkem v družstevním soc. vlastnictví, tak i s částmi národního ma- jetku, jež mu byly odevzdány do trvalého užívání. Pravidla správy a ochrany majetku družstva jsou podrobněji upravena ve vnitřních předpisech družstva. Družstvo uskutečňuje svou činnosti v souladu s principem soc. zákonnosti a rozvíjí svou činnost v souladu 2.11.1959 - 20.7.1993
se zásadami plánovitosti a hospodářského soutěžení na základě úplného chozrasčotu a samofinancování. 2.11.1959 - 20.7.1993
3. V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje: 2.11.1959 - 20.7.1993
a) výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení 2.11.1959 - 20.7.1993
b) přidělování družstevních bytů, vč. bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popř. převodu rodinných domků do osobního vlastnictví 2.11.1959 - 20.7.1993
d) poskytování služeb spojených s bydlením svým členům 2.11.1959 - 20.7.1993
e) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím 2.11.1959 - 20.7.1993
f) prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti s vlastní potřebou 2.11.1959 - 20.7.1993
g) činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu 2.11.1959 - 20.7.1993
h) činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva 2.11.1959 - 20.7.1993
i) nevýrobní služby podle zákonem stanovených pravidel i zahra- ničně-hospodářskou činnost 2.11.1959 - 20.7.1993
j) politickovýchovnou práci s cílem prohlubování společenské funkce družstva a soc. demokracie, rozvoj pracovní iniciativy, členů a pracovníků družstva 2.11.1959 - 20.7.1993
k) i jiné činnosti schválené shromážděním delegátů, zapsané v podnikovém rejstříku 2.11.1959 - 20.7.1993
4. V rámci volné kapacity v činnostech a pracích uvedených v odstavcích a), c), d), f), g), h), i), k), může tyto práce provádět i pro jiné organizace. 2.11.1959 - 20.7.1993
5. Pokud pro některou shora uvedenou činnosti je podle obecně závazných předpisů třeba zvláštní povolení, je družstvo povinno si je opatřit. 2.11.1959 - 20.7.1993
6. Projektová činnost prostřednictvím oprávněných osob 2.11.1959 - 20.7.1993
7. Stavebně montážní práce 2.11.1959 - 20.7.1993
8. Řemeslné práce 2.11.1959 - 20.7.1993
9. Rozmnožování, kopírování 2.11.1959 - 20.7.1993
10. Autodoprava 2.11.1959 - 20.7.1993
c) v mezích kapacitních a odborných možností údržbu, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů 2.11.1959 - 20.7.1993

vedení firmy CÍL, stavební bytové družstvo ve Šlapanicích

Statutární orgán CÍL, stavební bytové družstvo ve Šlapanicích

Platnost údajů od - do
Způsob zastupování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstv a jedná předseda v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdněn í místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném předsta- venstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místo- předseda) a další člen představenstva. 20.7.1993
předsedkyně představentsva Bc. Jitka Záklasníková 29.8.2017
Vznik členství 13.6.2017
Vznik funkce 30.6.2017
Adresa: Moutnická 1375/2 , Brno 627 00
místopředseda představenstva Ing. Václav Sobotka CSc. 29.8.2017
Vznik členství 13.6.2017
Vznik funkce 30.6.2017
Adresa: Brněnská 1438/130 , Šlapanice 664 51
člen představenstva Jan Frýbort 29.8.2017
Vznik členství 13.6.2017
Adresa: 373 , Podolí 664 03
člen představenstva Jaroslav Klimeš 29.8.2017
Vznik členství 13.6.2017
Adresa: Brněnská 1436/124 , Šlapanice 664 51
člen představenstva Stanislav Malý 29.8.2017
Vznik členství 13.6.2017
Adresa: Brněnská 1441/136 , Šlapanice 664 51
místopředseda Jan Kříž 2.11.1959 - 20.7.1993
Adresa: 308 , Mokrá-Horákov 664 04
člen Vladimíra Floriánová 2.11.1959 - 20.7.1993
Adresa: Husova 541 , Rajhrad 664 61
člen Jan Palla 2.11.1959 - 20.7.1993
Adresa: Polní 1382/26 , Ivančice 664 91
člen Vladimír Mrkvica 2.11.1959 - 20.7.1993
Adresa: Kosmákova 551/3 , Šlapanice 664 51
člen Stanislav Slezák 2.11.1959 - 20.7.1993
Adresa: Polní 1377/16 , Ivančice 664 91
člen Josef Vrubel 2.11.1959 - 20.7.1993
Adresa: Zahradní 227/19 , Ořechov 664 44
člen Ing. Petr Štěpánek 2.11.1959 - 20.7.1993
Adresa: 305 , Mokrá-Horákov 664 04
člen Vladimír Hynšt 2.11.1959 - 20.7.1993
Adresa: 312 , Mokrá Česká republika
člen Ing. Karel Malenínský 2.11.1959 - 20.7.1993
Adresa: Brněnská 1436/124 , Šlapanice 664 51
místopředseda Stanislav Slezák 20.7.1993 - 2.3.1995
Adresa: Polní 1377/16 , Ivančice 664 91
člen Juraj G Aj D O Š 20.7.1993 - 2.3.1995
Adresa: Na Zahrádkách 263 , Holasice 664 61
člen Hana Jahodová 2.11.1959 - 7.8.1995
Adresa: Brněnská 1435/122 , Šlapanice 664 51
předseda Jan Šrot 2.11.1959 - 11.10.1999
Adresa: sídl. Družba 654 , Židlochovice 667 01
místopředseda Juraj Gajdoš 2.3.1995 - 11.10.1999
Adresa: Na Zahrádkách 263 , Holasice 664 61
člen představenstva Pavel Fila 2.3.1995 - 11.10.1999
Adresa: sídl. Družba 668 , Židlochovice 667 01
člen představenstva Drahoslav Kučera 2.3.1995 - 14.5.2002
Zánik funkce 22.11.2001
Adresa: 27 , Opatovice Česká republika
člen představenstva Helena Vobecká 11.10.1999 - 14.5.2002
Zánik funkce 25.5.2000
Adresa: Brněnská 1432/116 , Šlapanice 664 51
člen Jan Frýbort 20.7.1993 - 16.4.2003
Zánik funkce 27.6.2002
Adresa: 373 , Podolí 664 03
člen představenstva Josef Šenk 2.3.1995 - 16.4.2003
Zánik funkce 13.6.2002
Adresa: Obřanská 615 , Bílovice nad Svitavou 664 01
člen představenstva Marie Hejdová 20.9.1995 - 16.4.2003
Zánik funkce 13.6.2002
Adresa: Brněnská 1440/134 , Šlapanice 664 51
předseda Jan Šrot 11.10.1999 - 16.4.2003
Zánik funkce 13.6.2002
Adresa: Komenského 722 , Židlochovice 667 01
místopředseda Pavel Fila 11.10.1999 - 16.4.2003
Zánik funkce 13.6.2002
Adresa: sídl. Družba 668 , Židlochovice 667 01
člen představenstva Ing. Václav Sobotka CSc. 14.5.2002 - 16.4.2003
Vznik funkce 22.11.2001
Zánik funkce 27.6.2002
Adresa: Brněnská 1438/130 , Šlapanice 664 51
předseda Ing. Václav Sobotka CSc. 16.4.2003 - 21.9.2007
Zánik členství 14.6.2007
Vznik funkce 27.6.2002
Zánik funkce 14.6.2007
Adresa: Brněnská 1438/130 , Šlapanice 664 51
místopředseda Jan Frýbort 16.4.2003 - 21.9.2007
Zánik členství 14.6.2007
Vznik funkce 27.6.2002
Zánik funkce 14.6.2007
Adresa: 373 , Podolí 664 03
člen Ing. Karol Bozán 16.4.2003 - 21.9.2007
Zánik členství 14.6.2007
Vznik funkce 13.6.2002
Zánik funkce 14.6.2007
Adresa: 406 , Měnín 664 57
člen představenstva Zdeněk Kalabis 16.4.2003 - 21.9.2007
Zánik členství 14.6.2007
Vznik funkce 13.6.2002
Zánik funkce 14.6.2007
Adresa: sídl. Družba 700 , Židlochovice 667 01
člen představenstva Stanislav Malý 16.4.2003 - 21.9.2007
Zánik členství 14.6.2007
Vznik funkce 13.6.2002
Zánik funkce 14.6.2007
Adresa: Brněnská 1441/136 , Šlapanice 664 51
místopředseda představenstva Ing. Václav Sobotka CSc. 21.9.2007 - 21.9.2007
Vznik členství 14.6.2007
Vznik funkce 14.6.2007
Adresa: Brněnská 1438/130 , Šlapanice 664 51
předseda představenstva Ing. Václav Sobotka CSc. 21.9.2007 - 9.8.2012
Vznik členství 14.6.2007
Zánik členství 7.6.2012
Vznik funkce 14.6.2007
Zánik funkce 7.6.2012
Adresa: Brněnská 1438/130 , Šlapanice 664 51
místopředseda představenstva Jan Frýbort 21.9.2007 - 9.8.2012
Vznik členství 14.6.2007
Zánik členství 7.6.2012
Vznik funkce 14.6.2007
Zánik funkce 7.6.2012
Adresa: 373 , Podolí 664 03
člen představenstva Ing. Karol Bozán 21.9.2007 - 9.8.2012
Vznik členství 14.6.2007
Zánik členství 7.6.2012
Vznik funkce 14.6.2007
Zánik funkce 7.6.2012
Adresa: V aleji 283/152 , Brno 620 00
člen představenstva Zdeněk Kalabis 21.9.2007 - 9.8.2012
Vznik členství 14.6.2007
Zánik členství 7.6.2012
Vznik funkce 14.6.2007
Zánik funkce 7.6.2012
Adresa: sídl. Družba 700 , Židlochovice 667 01
člen představenstva Stanislav Malý 21.9.2007 - 9.8.2012
Vznik členství 14.6.2007
Zánik členství 7.6.2012
Vznik funkce 14.6.2007
Zánik funkce 7.6.2012
Adresa: Brněnská 1441/136 , Šlapanice 664 51
člen představenstva Ing. Antonín Přibyl 9.8.2012 - 9.8.2012
Vznik členství 7.6.2012
Adresa: 355 , Měnín 664 57
předseda představenstva Ing. Václav Sobotka CSc. 9.8.2012 - 3.11.2015
Vznik členství 7.6.2012
Vznik funkce 7.6.2012
Adresa: Brněnská 1438/130 , Šlapanice 664 51
místopředseda představenstva Jan Frýbort 9.8.2012 - 3.11.2015
Vznik členství 7.6.2012
Vznik funkce 7.6.2012
Adresa: 373 , Podolí 664 03
člen představenstva Jaroslav Klimeš 9.8.2012 - 3.11.2015
Vznik členství 7.6.2012
Adresa: Brněnská 1436/124 , Šlapanice 664 51
člen představenstva Ing. Antonín Přibil 9.8.2012 - 3.11.2015
Vznik členství 7.6.2012
Adresa: 355 , Měnín 664 57
člen představenstva Jiří Vespalec 9.8.2012 - 3.11.2015
Vznik členství 7.6.2012
Adresa: Polní 1377/16 , Ivančice 664 91
člen představenstva Ing. Antonín Přibil 3.11.2015 - 10.10.2016
Vznik členství 7.6.2012
Adresa: 355 , Měnín 664 57
předseda představenstva Ing. Václav Sobotka CSc. 3.11.2015 - 29.8.2017
Vznik členství 7.6.2012
Zánik členství 7.6.2017
Vznik funkce 7.6.2012
Zánik funkce 7.6.2017
Adresa: Brněnská 1438/130 , Šlapanice 664 51
místopředseda představenstva Jan Frýbort 3.11.2015 - 29.8.2017
Vznik členství 7.6.2012
Zánik členství 7.6.2017
Vznik funkce 7.6.2012
Zánik funkce 7.6.2017
Adresa: 373 , Podolí 664 03
člen představenstva Jaroslav Klimeš 3.11.2015 - 29.8.2017
Vznik členství 7.6.2012
Zánik členství 7.6.2017
Adresa: Brněnská 1436/124 , Šlapanice 664 51
člen představenstva Jiří Vespalec 3.11.2015 - 29.8.2017
Vznik členství 7.6.2012
Zánik členství 7.6.2017
Adresa: Polní 1377/16 , Ivančice 664 91
člen představenstva Ing. Antonín Přibil 10.10.2016 - 29.8.2017
Vznik členství 7.6.2012
Zánik členství 7.6.2017
Adresa:

Sbírka Listin CÍL, stavební bytové družstvo ve Šlapanicích

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXXIV 16/SL 40 účetní závěrka [2014] rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 7.1.2016 12.1.2016 6
DrXXXIV 16/SL 38 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Brně 20.3.2014 1.8.2014 16.10.2014 3
DrXXXIV 16/SL 37 účetní závěrka [2013] rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 31.7.2014 1.8.2014 16.10.2014 8
DrXXXIV 16/SL 36 účetní závěrka [2012]  rozvaha + výkaz Krajský soud v Brně 13.8.2013 13.8.2013 22.8.2013 8
DrXXXIV 16/SL 35 účetní závěrka [2012]  příloha Krajský soud v Brně 13.3.2013 13.8.2013 22.8.2013 3
DrXXXIV 16/SL 34 notářský zápis shrom. delegátů, Stanovy, NZ 153/2013 Krajský soud v Brně 7.6.2013 13.6.2013 9.7.2013 42
DrXXXIV 16/SL 33 ostatní usnes.ze shrom.delegátů Krajský soud v Brně 7.6.2012 6.8.2012 20.9.2012 1
DrXXXIV 16/SL 32 ostatní pozvánka Krajský soud v Brně 18.5.2012 6.8.2012 20.9.2012 1
DrXXXIV 16/SL 31 ostatní zápis č.6/2012 Krajský soud v Brně 7.6.2012 6.8.2012 20.9.2012 1
DrXXXIV 16/SL 30 účetní závěrka příloha 2011 Krajský soud v Brně 22.3.2012 31.8.2012 18.9.2012 3
DrXXXIV 16/SL 29 účetní závěrka rozvaha + výkaz 2011 Krajský soud v Brně 15.3.2012 31.8.2012 18.9.2012 20
DrXXXIV 16/SL 28 účetní závěrka - příloha 2010 Krajský soud v Brně 29.3.2011 13.9.2011 3
DrXXXIV 16/SL 9 ostatní - zápis představen. Krajský soud v Brně 27.6.2002 13.6.2003 1
DrXXXIV 16/SL 8 ostatní -zápis,shromážd.delegátů Krajský soud v Brně 13.6.2002 13.6.2003 8
DrXXXIV 16/SL 7 ostatní - zápis,shrom.delegátů Krajský soud v Brně 22.11.2001 19.6.2002 6
DrXXXIV 16/SL 6 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 22.11.2001 19.6.2002 59
DrXXXIV 16/SL 5 podpisové vzory Krajský soud v Brně 10.1.2002 19.6.2002 2
DrXXXIV 16/SL 4 účetní závěrka 2000 Krajský soud v Brně 27.6.2001 2.7.2001 30
DrXXXIV 16/SL 3 účetní závěrka 1998 Krajský soud v Brně 29.3.1999 12.10.1999 6
DrXXXIV 16/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.5.1999 12.10.1999 45

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CÍL, stavební bytové družstvo ve Šlapanicích

IČO (identifikační číslo) 00048607
Jméno CÍL, stavební bytové družstvo ve Šlapanicích
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Šlapanice
Vznik první živnosti: 14.12.1992
Celkový počet živností: 7
Aktivních živností: 2

Sídlo CÍL, stavební bytové družstvo ve Šlapanicích

Živnosti a provozovny CÍL, stavební bytové družstvo ve Šlapanicích

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.4.1996
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 249/1, Šlapanice 664 51
Identifikační číslo provozovny 1012958914
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 18.10.2019

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.10.2019
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 249/1, Šlapanice 664 51
Identifikační číslo provozovny 1012958914
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.10.2019

Živnost č. 3 Rozmnožovací a xeroxovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 4.4.2001

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 21.9.2010

Živnost č. 5 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 21.9.2010

Živnost č. 6 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.4.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Obchodní živnost - nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.4.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán CÍL, stavební bytové družstvo ve Šlapanicích

Člen statutárního orgánu Stanislav Malý
Člen statutárního orgánu Jitka Záklasníková
Člen statutárního orgánu Jaroslav Klimeš
Člen statutárního orgánu Ing. Václav Sobotka
Člen statutárního orgánu Jan Frýbort

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CÍL, stavební bytové družstvo ve Šlapanicích

IČO: 00048607
Firma: CÍL, stavební bytové družstvo ve Šlapanicích
Právní forma: Družstvo
Okres: Brno-venkov
Základní územní jednotka: Šlapanice
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 24.11.1977

Sídlo CÍL, stavební bytové družstvo ve Šlapanicích

Sídlo: Nádražní 249/1, Šlapanice 664 51

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba zámků a kování
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Překladatelské a tlumočnické činnosti
tracking image