Firma Cihlářské a keramické závody Teplice, státní podnik v likvidaci IČO 00015270


Cihlářské a keramické závody Teplice, státní podnik v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Cihlářské a keramické závody Teplice, státní podnik v likvidaci (00015270) je Státní podnik. Sídlí na adrese Školní 349/2, Teplice 415 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 7. 1989 a je stále aktivní. Cihlářské a keramické závody Teplice, státní podnik v likvidaci nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Cihlářské a keramické závody Teplice, státní podnik v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Cihlářské a keramické závody Teplice, státní podnik v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o Cihlářské a keramické závody Teplice, státní podnik v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro Cihlářské a keramické závody Teplice, státní podnik v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Cihlářské a keramické závody Teplice, státní podnik v likvidaci

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka AXVIII 142
IČO (identifikační číslo osoby) 00015270
Jméno Cihlářské a keramické závody Teplice, státní podnik v likvidaci
Právní forma podnikání Státní podnik
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.7.1989
Právní důvod zrušení: Státní podnik byl zrušen zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení (§ 68 odst. 3 písm. f) obchodního zákoníku). Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9.3.2017, č.j. 72 Cm 27/2016-22, které nabylo právní moci dne 3 1.3.2017, byla nařízena likvidace státního podniku a jmenován likvidátor. 12.5.2017
Zakladatel státního podniku: Česká republika 9.11.1998
Zakladatelské funkce vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu 9.11.1998
Kmenové jmění: 1 338 000,- Kč 9.11.1998
Vymezení určeného majetku státu, se kterým může státní podnik nakládat jen se souhlasem Ministerstva průmyslu a obchodu: 9.11.1998
pozemky v pořizovací hodnotě 3 674 tis. Kč 9.11.1998
budovy a stavby v pořizovací hodnotě 7 504 tis. Kč 9.11.1998
Specifikace je uvedena v tabulkách č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí přílohy č. 1 k Dodatku č. 2 zakládací listiny ze dne 25.3.1998. 9.11.1998
Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu č. 226/1997 ze dne 15.12.1997 došlo dnem 31.12.1997 ke zrušení státního podniku MYKANA, státní podnik, IČ 00174360, se sídlem Chrastava (AXVIII 295) a státního podniku ELITE, státní podnik, IČ 00013358, se sídlem Varnsdorf (AXVIII 139) sloučením se státním podnikem Cihlářské a keramické závody Teplice, státní podnik. 9.11.1998
Převádí se ke dni vzniku akciové společnosti část privatizovaného majetku - formulář 4D - státního podniku Cihlářské a keramické závody Teplice se sídlem v Teplicích na Fond národního majetku České republiky. Jde o majetek, který je uveden v privatizačním projektu číslo 1111, zpracovaném vedením státního podniku, který byl schválen ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky dne 21.4.1992 pod č.j. 20/891/92. 5.5.1992
Účetní hodnota tohoto převáděného majetku podle schváleného privatizačního projektu ke dni 31.12.1991 činí 214 062 000,- Kčs. 5.5.1992
Spolu s částí privatizovaného majetku přechází na Fond národního majetku České republiky práva, závazky a pohledávky z hospodářskoprávních, občanskoprávních, pracovněprávních a jiných právních vztahů, která se vztahují k tomuto převáděnému majetku. 5.5.1992
Jmění státního podniku činí: 26 512 000,- Kčs. 5.5.1992 - 9.11.1998
Na základě návrhu Ministerstva výstavby a stavebnictví ČSR ze dne 19.10.1989, zn. OOŘ 048/1035/89 se zapisuje jmění státního podniku Severočeské cihelny Teplice, které činí ke dni založení, t.j. k 1.červenci 1989 339 990 000,- Kčs. 28.11.1989 - 5.5.1992
Údaje o podniku: Státní podnik byl zřízen rozhodnutím č.21/1989 ministra výstavby a stavebnictví České socialistické republiky ze dne 23.června 1989 (namísto národního podniku Severočeské cihelny se sídlem Teplice Pn 54). 1.7.1989
Ke dni 1.července 1989 začleňuje se do podniku založeného shora citovaným rozhodnutím a) veškerý majetek uvedené státní hospodářské organizace, se všemi pracovníky, úkoly 8. 5 LP a prováděcího plánu na rok 1989, právy a závazky, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 1.7.1989
Týmž dnem podnik svěřený majetek přejímá a vstupuje jako právní nástupce, v práva a závazky zrušené státní hospodářské organizace uvedené pod bodem a), včetně všech oprávnění a pověření vydaných jí k výkonu specializovaných činností. 1.7.1989
Zakladatelem státního podniku je ministerstvo výstavby a stavebnictví ČSR, které vykonává vůči němu funkci orgánu hospodářského řízení. 1.7.1989 - 9.11.1998

Aktuální kontaktní údaje Cihlářské a keramické závody Teplice, státní podnik v likvidaci

Sídlo Cihlářské a keramické závody Teplice, státní podnik v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Školní 349/2 , Teplice 415 01 9.11.1998
Adresa Teplice Česká republika
1.7.1989 - 9.11.1998

Předmět podnikání Cihlářské a keramické závody Teplice, státní podnik v likvidaci

Platnost údajů od - do
výroba cihlářského zboží 9.11.1998
správa majetku určeného k restituci, event. k převodu na Pozemkový fond ČR 9.11.1998
vypořádání hospodářské činnosti státního podniku 9.11.1998
převod pozemků na Pozemkový fond České republiky 5.5.1992 - 9.11.1998
správa majetku určeného k restituci 5.5.1992 - 9.11.1998
vypořádání hospodářské činnosti státního podniku 5.5.1992 - 9.11.1998
výroba cihlářského zboží 5.5.1992 - 9.11.1998
V souladu s tímto základním předmětem podnikání zabezpečovat svůj hospodářský rozvoj, výzkum a vývoj výrobků a výrobních technologií, včetně spolupráce se zahraničím a sociální rozvoj svého pracovního kolektivu. 1.7.1989 - 5.5.1992
V rámci základního předmětu podnikání, vedle základní odborné činnosti, podnik zejména: 1.7.1989 - 5.5.1992
A. vyrábí: a) strojně technologická zařízení a náhradní díly k nim b) stavební konstrukce c) zámečnické výrobky d) doplňková výroba z keramických a cihlářských surovin a jiných materiálů e) výrobky přidružené stavební výroby f) palety pro přepravu výrobků 1.7.1989 - 5.5.1992
B. montuje a kompletuje: a) stavební objekty z vlastních výrobků b) objekty z ocelových konstrukcí c) účelová strojní řízení 1.7.1989 - 5.5.1992
C. provozuje: a) železniční vlečky b) přepravu materiálu a výrobků c) opravárenskou činnost d) ubytovací, stravovací, výchovná, vzdělávací, rekreační, rehabilitační, kulturní, sportovní a podobná zařízení 1.7.1989 - 5.5.1992
D. zabezpečuje: a) výchovu a výuku žáků a pracovníků pro stavebnictví b) obchodní činnost a služby c) těžbu a úpravu stavebních hmot a surovin, zemní a rekultivační práce d) stavebně montážní činnost e) stavební a technologické práce f) servisní činnost a poradenskou činnost g) obchodně technické služby pro vlastní výrobky h) přepravně zasilatelskou činnost i) trhací a demoliční práce j) výkony a služby výpočetní techniky k) další specializované činnosti, v souladu s § 18a hospodářského zákoníku 1.7.1989 - 5.5.1992
E. na základě souhlasu vydaného příslušnými orgány státní správy může vykonávat: a) projektovou činnost b) montáž, opravy a další práce na vyhražených zařízeních (elektro, plyn, tlakové nádoby a pod.) c) hromadnou dopravu osob d) zahraničně obchodní činnost pokud podnik nemá souhlas nebo povolení příslušných orgánů státní správy, nemůže tyto činnosti vykonávat. 1.7.1989 - 5.5.1992
Povinným předmětem podnikání, který musí být v rámci základního předmětu podnikání přednostně zajišťován, je plnění jmenovitých úkolů státního plánu, rozepsaných zakladatelem, ve věcném, časovém a objemovém rozsahu a lokalizaci, včetně poddodávek pro jmenovité úkoly státního plánu, resp. pro území. 1.7.1989 - 5.5.1992
Základním předmětem podnikání státního podniku Severočeské cihelny Teplice je účelně a hospodárně uspokojovat potřeby společnosti výrobou - cihlářských výrobků - šamotových výrobků - stavebních dílců s keramickou výplní 1.7.1989 - 5.5.1992

vedení firmy Cihlářské a keramické závody Teplice, státní podnik v likvidaci

Statutární orgán Cihlářské a keramické závody Teplice, státní podnik v likvidaci

Platnost údajů od - do
Zástupce ředitele státního podniku Jaroslav Hájek 9.11.1998
Adresa: Nové Loukovičky 34 , 463 43 Český Dub Česká republika
Ředitel státního podniku Mgr. Narcis Tomášek 30.7.2014
Vznik funkce 1.11.2010
Adresa: Ovesná 165 , Děčín 405 02
Ředitel státního podniku Ing. Miloslav Čihal 1.7.1989 - 5.2.1990
Adresa: Gottwaldova 25 , Znojmo Česká republika
Pověřen řízením státního podniku Karel Vytisk 5.2.1990 - 12.8.1996
Adresa: Tylova 1312 , Teplice Česká republika
Pověřen řízením státního podniku Ing. František Bednář 12.8.1996 - 9.11.1998
Adresa: Bratří Čapků 570/57 , Ústí nad Labem 400 01
Ředitel státního podniku Ing. František Bednář 9.11.1998 - 18.1.2011
Zánik funkce 31.10.2010
Adresa: Bratří Čapků 570/57 , Ústí nad Labem 400 01
Ředitel státního podniku Mgr. Narcis Tomášek 18.1.2011 - 30.7.2014
Vznik funkce 1.11.2010
Adresa: Masarykovo nám. 193/20 , Děčín 405 02

Likvidace Cihlářské a keramické závody Teplice, státní podnik v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Mgr. Narcis Tomášek 12.5.2017
Adresa: U Starého Mostu 111/4 , Děčín 405 02

Sbírka Listin Cihlářské a keramické závody Teplice, státní podnik v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
AXVIII 142/SL 12 rozhod. o statut. orgánu - jmenování ředitele Krajský soud v Ústí nad Labem 8.10.2010 15.12.2010 24.1.2011 1
AXVIII 142/SL 11 rozhod. o statut. orgánu - odvolání ředitele Krajský soud v Ústí nad Labem 8.10.2010 15.12.2010 24.1.2011 1
AXVIII 142/SL 10 podpisové vzory - N. Tomášek Krajský soud v Ústí nad Labem 11.11.2010 15.12.2010 24.1.2011 2
AXVIII 142/SL 9 usn. o konkursu a vyrovn. 18 K 127/99-14 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.11.2000 30.1.2001 1
AXVIII 142/SL 8 ostatní min.prům. a obch.-tabulka č.2 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.11.1998 23.12.1998 1
AXVIII 142/SL 7 ostatní min.prům.a obch.-tabulka č.1 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.11.1998 23.12.1998 1
AXVIII 142/SL 6 ostatní min.prům.a obch. - dodatek č.2 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.1998 23.12.1998 3
AXVIII 142/SL 5 ostatní rozhodnutí č. 62/1998 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.3.1998 23.12.1998 1
AXVIII 142/SL 4 ostatní - osvědčení Krajský soud v Ústí nad Labem 8.12.1997 23.12.1998 1
AXVIII 142/SL 3 ostatní -osvědčení Krajský soud v Ústí nad Labem 7.1.1998 23.12.1998 1
AXVIII 142/SL 2 ostatní zaklád. listina - dodatek č.1 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.12.1997 23.12.1998 2
AXVIII 142/SL 1 ostatní rozhod.min.prům.a obch.č.226/ Krajský soud v Ústí nad Labem 10.12.1997 23.12.1998 4

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Cihlářské a keramické závody Teplice, státní podnik v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 00015270
Jméno Cihlářské a keramické závody Teplice, státní podnik v likvidaci
Právní forma podnikání Státní podnik
Přidělený úřad Magistrát města Teplice
Vznik první živnosti: 22.12.1997
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 1

Sídlo Cihlářské a keramické závody Teplice, státní podnik v likvidaci

Živnosti a provozovny Cihlářské a keramické závody Teplice, státní podnik v likvidaci

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba cihlářského zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.12.1997

Živnost č. 2 Výroba cihlářského zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.12.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Cihlářské a keramické závody Teplice, státní podnik v likvidaci

Člen statutárního orgánu Jaroslav Hájek
Člen statutárního orgánu Mgr. Narcis Tomášek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Cihlářské a keramické závody Teplice, státní podnik v likvidaci

IČO: 00015270
Firma: Cihlářské a keramické závody Teplice, státní podnik v likvidaci
Právní forma: Státní podnik
Okres: Teplice
Základní územní jednotka: Teplice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.1.1986

Sídlo Cihlářské a keramické závody Teplice, státní podnik v likvidaci

Sídlo: Školní 2 NEOAD, Teplice 415 76

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků
tracking image