Firma CHEMAPOL GROUP, a.s. IČO 00000744


CHEMAPOL GROUP, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

CHEMAPOL GROUP, a.s. (00000744) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Kodaňská 1441, 101 00 Praha 10 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1967 a je stále aktivní. CHEMAPOL GROUP, a.s. má celkem dvě provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o CHEMAPOL GROUP, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CHEMAPOL GROUP, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o CHEMAPOL GROUP, a.s. na rzp.cz
Detailní informace o CHEMAPOL GROUP, a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro CHEMAPOL GROUP, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CHEMAPOL GROUP, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka BXXXVI 54
IČO (identifikační číslo osoby) 00000744
Jméno CHEMAPOL GROUP, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 29.12.1967
Dne 25.10.1996 rozhodla valná hromada o zvýšení základního jměníspolečnosti o 500.000.000,-Kč (slovy: pětsetmilionůkorunčeských)až 1.640.000.000,-Kč (slovy:jednamilardašestsetčtyřicetmilionůkorun českých) z1.680.000.000,-Kč (slovy:jednamiliardašestsetosmdesátmilonůkorunčeských) na2.180.000.000,-Kč (slovy:dvěmiliardyjednostoosmdesátmilionůkorunčeských) úpisem 500.000ks až 1.640.000 ks nových akcií jmenovité hodnoty 1.000,-Kčznějících na majitele v zaknihované podobě a dále, žeorgánem,který rozhodne o konečné částce zvýšení základního jměníspolečnosti se určuje představenstvo společnosti.Dne 29.1.1997 rozhodlo představenstvo společnosti, že konečnáčástka zvýšení základního jmění činí 826.404.000,-Kč (slovy:osmsetdvacetšestmilionůčtyřistačtřitisíckorunčeských).Ke dni 27. ledna 1997 bylo splaceno základní jmění ve výši2.506.404.000,-Kč(slovy:dvěmiliardypětsetšestmilionůčtyřistačtyřitisíkorunčeských) 20.5.1997 - 12.11.1997
Dne 25.října 1996 došlo k tomuto schválení usnesení valnéhromady Chemapol Group, a.s.a) Základní jmění společnosti se zvyšuje o 500.000.000,-Kč(slovy pětsetmilionůkorun českých) s tím, že se připouštíupisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhojmění, a to do výše 1.640.000.000,-Kč(slovy:jednamiliardašestsetčtyřicetmilionůkorun českých) z1.680.000.000,-Kč(slovy:jednamiliardašestsetosmdesátmilionůkorun českých) na2.180.000.000 (slovy:dvěmiliardyjednostoosmdesátmilionůkorunčeských) až na 3.320.000.000,-Kč(slovy:třimiliardytřistadvacetmilionůkorun českých) vydáním500.000 ks až 1.640.000 ks akcií jmenovité hodnoty 1000,-Kč(slovy: jedentisíckorun českých), znějících na majitele vzaknihované podobě. Orgánem, který rozhodne o konečné částcezvýšení základního jmění společnosti, se určuje představenstvo.b) Úpis akcií bude proveden dvoukolově a to tak, že v prvnímkole, které započne bezprostředně po uveřejnění usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění a bude ukončeno dva týdny pojeho započtení, mohou upisovat ve smyslu § 204a odst.l)obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři jako realizacisvého přednostního práva upsat část nových akcií společnostiupisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jejich podílůna základním jmění společnosti. Tento podíl se stanoví tak, žeza jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě1.000,-Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě1.000,-Kč Podle ustanovení § 204a odst. l) nemají majitelézaměstnaneckých akcií v prvním kole přednostní právo naupisování těchto akcií. Místem pro vykonání přednostního právaje sídlo Komerční banky, a.s. pobočky v Praze 10, K Botiči 5,PSČ: 101 44, v útvaru kapitálových obchodu v l. patře.c) Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je dennásledující po dni, v němž bylo uveřejněno usnesení valnéhromady o zvýšení základního jmění společnosti Chemapol Group,a.s., jehož součástí je ve smyslu § 203 a § 204a obchodníhoPřednostní právo upsat má ten akcionář, který bude k rozhodnémudni zapsán ve výpisu z registu emitenta a nepřevedl toto svéprávo na jinou osobu nebo osoba, na kterou bylo přednostní právopřevedeno a která se prokáže smlouvou o postoupení přednostníhopráva podle § 156a) obchodního zákoníku.d) Neupsaný zbytek akcií bude nabídut na základě veřejné výzby kupisování akcií k veřejnému úpisu v druhém kole, ve které budestanoven dne, v němž bude proveden úpis, a to tak, aby celý úpisbyl zakončen do 8 týdnů od uveřejnění usnesení valné hromady.Mítem pro upisování akcií ve veřejném úpisu bude sídlo Komerčníbanky, a.s. pobočky v Praze 10, K Botiči 5, PSČ: 10144, v útvarukapitálových obchodů v l. patře.e) Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva,jakož i upisovaných akcií ve veřejném úpisu ve druhém kole jeshodný a činí 2.300,-Kč za jednu akcii.f) Upisovatel je povinen splatit v okamžiku úpisu celý emisníkurs upsaných akcií jednorázově zaplacením, které prokážepředložením příslušného 4.12.1996 - 20.5.1997
předseda představenstva je současně prezidentem společnosti 14.10.1996
Dne 13.5.1996 rozhodla valná hromada o zvýšení základního jměníspolečnosti o 800000000 Kč úpisem nových akcií. Ke dne30.5.1996 je splaceno základní jmění ve výši 1680000000 Kč. 20.6.1996 - 12.11.1997
Akciová společnost byla zřízena podle zák.č.243/59 Sb. a zákládáse na státním povolení uděleném výnosem ministerstva zahraničníhoobchodu ze dne 20.12.1967 č.j. 106388/67-17, dále na stanováchtímže ministerstvem schválených a na usnesení ustavující valnéhromady konané dne 20.12.1967 osvědčené notářským zápisem ze dne20.12.1967 č.j. 1N 546/67, 1 NZ 417/67. 12.6.1996 - 12.11.1997
Dne 30.10.1995 rozhodla vlaná hromada o zvýšení základního jměníspolečnosti o 440.000.000,-Kč úpisem nových akcií. Ke dni23.11.1995 je splaceno základní jmění ve výši 840.000.000,-Kč. 24.1.1996 - 12.11.1997
Dne 30.5.1995 rozhodla valná hromada a.s. o zvýšenízákladního jmění společnosti o 220.000.000,-Kč z majetkuspolečnosti,ke dni 19.července 1995 je splacenozákladní jmění ve výši 400.000.000,-Kč. 20.7.1995 - 12.11.1997
předseda představenstva je současně generálním ředitelemspolečnosti 19.7.1995 - 14.10.1996
Dne 14.6.1995 rozhodla valná hromada a.s. o zvýšenízákladního jmění společnosti o 220.000.000,-Kč z majetkuspolečnosti,ke dni 19.července 1995 je splacenozákladní jmění ve výši 400.000.000,-Kč. 19.7.1995 - 20.7.1995
Ke dni 31.3.1994 bylo splaceno základní jmění společnostive výši 200,000.000,-Kč /slovy dvěstěmilionů korun českých/. 3.5.1994 - 12.11.1997
CHEMAPOL, Co.Ltd. - anglickyCHEMAPOL, S.A. - francouzskyCHEMAPOL, A.G. - německyCHEMAPOL, A.O. - ruskyCHEMAPOL, S.A. - španělsky 10.11.1993 - 13.10.1994
Generální ředitel: ing. Václav Junek CSc, Nad pískovnou 1466Praha 4 23.3.1992 - 10.11.1993
anglicky - CHEMAPOL, Company Limitedfrancouzsky - CHEMAPOL, Société anonymeněmecky - CHEMAPOL, Aktiengesellschaftrusky - CHEMAPOL, Akcioněrnoje obščestvošpanělsky - CHEMAPOL, Soceidad anonima 23.3.1992 - 10.11.1993
Náměstek generálního ředitele: ing. Miroslav Přibyl,Strašnická 869/14, Praha 10 29.4.1991 - 10.11.1993
Náměstek generálního ředitele: ing. Václav Junek CSc,Nad pískovnou 1466, Praha 4 - Krč 7.11.1986 - 23.3.1992
Generální ředitel: ing. Václav Volf, Lešanská 2928, Praha 4 30.7.1986 - 23.3.1992
Představenstvo společnosti se skládá z 13 členů. 28.10.1985 - 13.10.1994
Náměstek generálního ředitele: ing. Václav Volf,Lešanská 2928, Praha 4 5.8.1983 - 30.7.1986
Změna § 17 odst.2 stanov se zapisuje takto:Dalším členem představenstva je generální ředitel v důsledkusvé funkce a po dobu jejího trvání. 21.9.1977 - 13.10.1994
Gnerální ředitel, slovenská účast.spol.: Gabriel Padušický,Cyrilova 9, Bratislava 13.8.1969 - 28.1.1971
Akciová společnost byla zřízena podle zák.č.243/59 Sb. a zákládáse na státním povolení uděleném výnosem ministerstva zahraničníhoobchodu ze dne 20.12.1967 č.j. 106388/67-17, dále na stanováchtímže ministerstven schválených a na usnesení ustavující valnéhromady konané dne 20.12.1967 osvědčené notářským zápisem ze dne20.12.1967 č.j. 1N 546/67, 1 NZ 417/67. 29.12.1967 - 12.6.1996
Představenstvo se skládá z 12 ti členů. 29.12.1967 - 13.10.1994
Náměstek generálního ředitele: ing. Jaroslav Suda, Mexická 3Praha 10 - Vršovice, 100 00 29.12.1967 - 13.10.1994
Na akciový kapitál upsáno Kčs 200.000.000,- hotově splacenoKčs 66.600.000,-. 29.12.1967 - 3.5.1994
anglicky - Chemapol, Foreing Trade Company Limitedfrancouzsky - Chemapol, Société anonyme pour le commrce axtérieurněmecky - Chemapol, Aktiengesellschaft fur Aussenhandelrusky - Chemapol, Akcioněrnoje vněšnětorgovoje obščestvošpanělsky - Chemapol, Sociedad anonim para el comercio exterior 29.12.1967 - 23.3.1992
Generální ředitel: JUDr. Zdeněk Mojžíšek, Veletržní 13,Praha 7, 170 00 29.12.1967 - 30.7.1986

Aktuální kontaktní údaje CHEMAPOL GROUP, a.s.

Kapitál CHEMAPOL GROUP, a.s.

zakladni jmění 2 506 400 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.5.1997
zakladni jmění 1 680 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.6.1996 - 20.5.1997
zakladni jmění 880 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.1.1996 - 20.6.1996
zakladni jmění 440 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.7.1995 - 24.1.1996
zakladni jmění 220 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.8.1994 - 19.7.1995
zakladni jmění 200 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.12.1967 - 5.8.1994

Sídlo CHEMAPOL GROUP, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Kodaňská 1441 , 101 00 Praha 10 Česká republika
Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10
14.10.2016
Adresa Kodaňská 46 , 100 10 Praha 10 - Vršovice Česká republika
Praha 10 - Vršovice, Kodaňská 46, PSČ 10010
13.10.1994 - 14.10.2016
Adresa Kodaňská 46 , 100 00 Praha 10 - Vršovice Česká republika
Praha 10 - Vršovice, Kodaňská 46, PSČ 10000
7.10.1970 - 13.10.1994
Adresa Panská 9 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Panská 9, PSČ 11000
29.12.1967 - 7.10.1970

Předmět podnikání CHEMAPOL GROUP, a.s.

Platnost údajů od - do
nákup, prodej a poskytování softwarových vybavení a databázíužívaných a zpracovaných 21.5.1997
reklamní a propagační činnost 21.5.1997
automatizované zpracování dat 21.5.1997
zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb a přenosu informací 21.5.1997
poskutování účetnických služeb, vedení a kontrola účtů a služeb s tím souvisejících 21.5.1997 - 22.9.2001
provádění personální agendy 14.10.1996
provádění mzdové agendy- provádění a zajišťování vzdělávacích akcí 14.10.1996
činnost organizačních a ekonomických poradců 19.7.1995
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 5.8.1994
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 5.8.1994
Předmětem podnikání společnosti je obchod, zejména:a) obstarávání záležitostí pro třetí osobyb) účast na zahraničním i tuzemském výrobním, družstevnímnebo jiném podnikáníc) prodej zboží na vnitřním trhu, úprava nebo jinézpracování prodávaného zboží a poskytování služeb s prodejemsouvisejícíchd) vývoz a dovoz věcí s vyjímkou položek zvláštního režimu,zvláště vývoz a dovoz rafinérských surovin a produktů,chemikálií, dále surovin, polotovarů a pomocných látek pro 23.3.1992 - 5.8.1994
výroby obchodovaných výrobků, jejich polotovarů i vedlejšíchvýrobků, a surovin pro jejich výrobu, dehtových barviv apomocných přípravků pro průmysl textilní a kožedělnýa surovin pro jejich výrobu, farmaceutických surovinma specialit, jakož i pomocných látek pro průmysl keramickýa sklářský. 23.3.1992 - 5.8.1994
předmětem podnikání společnosti je zahraniční obchod, zvláštědovoz a vývoz chemikálií, dále surovin, polotovarů a pomocnýchlátek potřebných pro chemickou výrobz, minerálních a mazacícholejů, jejich polotovarů i vedlejších výrobků, pohonných látek,kaučuku a pomocných přípravků pro průmysl gumárenský, bareva laků a surovin pro jejich výrobu, dehtových barviv a pomocnýchpřípravků pro průmysl textilní a kožedělný a surovin pro jejichvýrobu, farmaceutických surovin a specialit, jakož i pomocnýchlátek pro průmysl keramický a sklářský a veškerá vedlější činnostsouvisející s hlavním předmětem činnosti, zejména: 29.12.1967 - 23.3.1992
a) obstarávání záležitostí pro třetí osobyb) účast na zahraničním i tuzemském výrobním, obchodním nebojiném podnikáníc) prodej zboží na vnitřním trhu, úprava nebo jiné zpracováníprodáváného zboží a poskytování služeb s prodejem souvisejících 29.12.1967 - 23.3.1992

vedení firmy CHEMAPOL GROUP, a.s.

Statutární orgán CHEMAPOL GROUP, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda a člen představenstva Ing. Václav Junek CSc. 12.9.2015
Adresa: Nad pískovnou 1466 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Nad pískovnou 1466/37, Krč, 140 00 Praha 4
člen představenstva Ing. Otakar Bízek 14.10.2016
Adresa: Dobřejice 6 , 391 75 Malšice Česká republika
Dobřejice 6, 391 75 Malšice
člen představenstva Jan Kerbach 14.10.2016
Adresa: Aubrechtové 3102 , 106 00 Praha 10 Česká republika
Aubrechtové 3102/16, Záběhlice, 106 00 Praha 10
člen Ing. Václav Nestrašil 14.10.2016
Adresa: Kladenská 2238 , 252 28 Černošice Česká republika
Kladenská 2238, 252 28 Černošice
člen představenstva JUDr. Jiří Hronovský 14.10.2016
Adresa: Zářijová č.ev. 2348 , 321 00 Plzeň Česká republika
Zářijová č.ev. 2348/5, Litice, 321 00 Plzeň
člen představenstva Ing. Ottomar Trestr 14.10.2016
Adresa: Ďáblická 70 , 182 00 Praha 8 Česká republika
Ďáblická 70/22, Ďáblice, 182 00 Praha 8
člen představenstva Ing. Petr Ježek 14.10.2016
Adresa: Akátová 113 , 250 66 Zdiby Česká republika
Akátová 113, Brnky, 250 66 Zdiby
člen představenstva Rostislav Pilař 29.12.1967 - 13.8.1969
Adresa: Košická 16 , 820 00 Bratislava Česká republika
Bratislava, Košická 16, PSČ 82000
člen představenstva Oldřich Indrák 29.12.1967 - 13.8.1969
Adresa: Fraňa Krála 20 , 820 00 Bratislava Česká republika
Bratislava, ul.Fraňa Krála 20, PSČ 82000
člen představenstva Ing. Stanislav Ráz 29.12.1967 - 13.8.1969
Adresa: 28.pluku 241 , 100 00 Praha - Vršovice Česká republika
Praha - Vršovice, 28.pluku 241/46, PSČ 10000
II. místopředseda Ing. Vladimír Vít 29.12.1967 - 28.1.1971
Adresa: Bohdaneč-Horka 239 , okr. Pardubice Česká republika
okr. Pardubice, Bohdaneč-Horka 239
člen představenstva Ing. Jan Lamper 29.12.1967 - 28.1.1971
Adresa: sídliště 832 , 763 02 Gotwaldov - Malenovice Česká republika
Gotwaldov - Malenovice, sídliště 832, PSČ 76302
člen představenstva Ing. Jindřich Černý 29.12.1967 - 28.1.1971
Adresa: Herálecká 964 , 140 00 Praha 4 - Krč Česká republika
Praha 4 - Krč, Herálecká 964, PSČ 14000
člen představenstva Ing. Jaroslav Koláček 29.12.1967 - 28.1.1971
Adresa: Strašín 66 , Říčany Česká republika
Říčany, Strašín 66
člen představenstva Ing. Emil Kudlička 13.8.1969 - 28.1.1971
Adresa: Trenčianská 44 , 820 00 Bratislava Česká republika
Bratislava, Trenčianská 44, PSČ 82000
člen představenstva Ing. Dušan Svoboda 29.12.1967 - 30.12.1971
Adresa: Česká republika
Bratislava, Biely Kríž, blok D, PSČ 82000
I. místopředseda Ing. Josef Palkoska CSc. 29.12.1967 - 20.6.1972
Adresa: Skořepka 2 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Skořepka 2, PSČ 11000
člen představenstva Karel Kumpera 29.12.1967 - 9.11.1973
Adresa: Londýnská 2 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Londýnská 2, PSČ 40001
člen představenstva Ing. Štefán Voskár 13.8.1969 - 9.11.1973
Adresa: Liscie Nivy 5 , 820 00 Bratislava Česká republika
Bratislava, Liscie Nivy 5, PSČ 82000
člen představenstva Kán Dzian 28.1.1971 - 9.11.1973
Adresa: Níťová 5 , 820 00 Bratislava Česká republika
Bratislava, Níťová 5, PSČ 82000
člen představenstva Ing. Karel Bednář 28.1.1971 - 27.5.1974
Adresa: Všenory 124 , 252 29 Dobřichovice Česká republika
Dobřichovice, Všenory 124, PSČ 25229
člen představenstva Vladislav Bejček 28.1.1971 - 27.5.1974
Adresa: Přemyslovská 29 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Přemyslovská 29, PSČ 13000
předseda Rudolf Javořík 29.12.1967 - 26.2.1976
Adresa: U Letenského sadu 133 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, U Letenského sadu 133/9, PSČ 17000
člen představenstva Václav Švandrlík 13.8.1969 - 26.2.1976
Adresa: Podkrušnohorská 1625 , 436 01 Litvínov Česká republika
Litvínov, Podkrušnohorská 1625, PSČ 43601
člen představenstva Ing. Miroslav Tkadlec 9.11.1973 - 11.10.1976
Adresa: Košická 30 , 820 00 Bratislava Česká republika
Bratislava, Košická 30, PSČ 82000
člen představenstva Ing. Lumír Kozák 26.2.1976 - 11.10.1976
Adresa: Havlíčkova 332 , Bílina Česká republika
Bílina, Havlíčkova 332/4
člen představenstva František Gregor 28.1.1971 - 21.9.1977
Adresa: Šrobárova 21 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Šrobárova 21, PSČ 13000
člen představenstva Dr. Josef Kalus 28.1.1971 - 21.9.1977
Adresa: Podhoří Mikuláše Alše 488 , Gotwaldov Česká republika
Gotwaldov, Podhoří Mikuláše Alše 488
člen představenstva Ján Šebík 28.1.1971 - 21.9.1977
Adresa: Liščie údolie 44 , 820 00 Bratislava Česká republika
Bratislava, Liščie údolie 44, PSČ 82000
člen představenstva Ladislav Drobníček 27.5.1974 - 21.9.1977
Adresa: Sevřená 10 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Sevřená 10/1621, PSČ 14000
člen představenstva Ing. Ján Viola 30.12.1971 - 28.10.1985
Adresa: okr. Michalovce , Strážské Česká republika
Strážské, okr. Michalovce, Sidliško 12
člen představenstva JUDr. Jindřich Demuth 20.6.1972 - 28.10.1985
Adresa: U Letenského sadu 14 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, U Letenského sadu 14, PSČ 17000
člen představenstva Ing. Ludovít Brezula 11.10.1976 - 28.10.1985
Adresa: Pod Rovnicami 13 , 820 00 Bratislava Česká republika
Bratislava, Pod Rovnicami 13, PSČ 82000
člen představenstva Rostislav Pilař D.t 11.10.1976 - 28.10.1985
Adresa: Antonínská 4 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Antonínská 4, PSČ 17000
člen představenstva Ing. Ján Matis 9.11.1973 - 6.2.1987
Adresa: Gabčíkova 4 , 820 00 Bratislava Česká republika
Bratislava, Gabčíkova 4, PSČ 82000
člen představenstva Miroslav Petrželka 27.5.1974 - 6.2.1987
Adresa: Stavitelská 4 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Stavitelská 4, PSČ 16000
člen představenstva Vincenc Fuciman 26.2.1976 - 6.2.1987
Adresa: Nad Strouhou 1658 , 140 00 Praha 4 - Braník Česká republika
Praha 4 - Braník, Nad Strouhou 1658, PSČ 14000
člen představenstva Ing. Jiří Hladík 21.9.1977 - 6.2.1987
Adresa: Boženy Němcové 830 , Úpice Česká republika
Úpice, Boženy Němcové 830
člen představenstva Jan Mezírka 21.9.1977 - 6.2.1987
Adresa: Mladcovská 3325 , Gottwaldov I Česká republika
Gottwaldov I, Mladcovská 3325
člen představenstva Ing. Petr Hojer 28.10.1985 - 6.2.1987
Adresa: Tylova 2070 , Litvínov I Česká republika
Litvínov I, Tylova 2070
člen představenstva Ing. Jindřich Chromík CSc. 28.10.1985 - 6.2.1987
Adresa: Na Pouskách 2131 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Pouskách 2131
člen představenstva Dr. Václav Grim 9.11.1973 - 29.4.1991
Adresa: Důlce 1 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Důlce 1/2111, PSČ 40001
člen představenstva Ing. Miloš Protiva 21.9.1977 - 29.4.1991
Adresa: gen. Svobody 815 , Pečky Česká republika
Pečky, gen. Svobody 815
člen představenstva Ing. Eduard Zárybnický 21.9.1977 - 29.4.1991
Adresa: K.H.Borovského 77 , Sokolov Česká republika
Sokolov, K.H.Borovského 77
člen představenstva Ing. Pavel Brůžek 28.10.1985 - 29.4.1991
Adresa: Srbská 46 , Brno Česká republika
Brno, Srbská 46
člen představenstva Ing. RNDr. Ivan Kopernický CSc. 6.2.1987 - 29.4.1991
Adresa: Nám. Ľudových milicií 10 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Nám. Ľudových milicií 10
člen představenstva Ing. Josef Sadílek 6.2.1987 - 29.4.1991
Adresa: V.I.Lenina 1257 , Jirkov Česká republika
Jirkov, V.I.Lenina 1257
člen představenstva Ing. Michal Ivanko 25.2.1987 - 29.4.1991
Adresa: Bítovská 1212 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bítovská 1212
člen představenstva Ing. Alois Herman 17.3.1987 - 29.4.1991
Adresa: J.Fučíka 3624 , Gottwaldov Česká republika
Gottwaldov, J.Fučíka 3624
člen představenstva Ing. Jozef Potisk 28.10.1985 - 23.3.1992
Adresa: nám.Ľudových milicií 10 , Bratislava Česká republika
Bratislava, nám.Ľudových milicií 10
člen představenstva Ing. Antonín Schauer 29.4.1991 - 23.3.1992
Adresa: Božkovská 2927 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Božkovská 2927
člen představenstva Ing. Karel Plaček 29.4.1991 - 23.3.1992
Adresa: Hečiminova 861 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Hečiminova 861
člen představenstva Ing. Jozef Dugovič 28.10.1985 - 3.5.1994
Adresa: Februárového víťazstva 63 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Februárového víťazstva 63
člen představenstva Ing. Ladislav Helada 29.4.1991 - 3.5.1994
Adresa: Čapkova 2031 , Litvínov Česká republika
Litvínov, Čapkova 2031
člen představenstva Ing. Miroslav Krejčí 29.4.1991 - 3.5.1994
Adresa: Mánesova 1668 , Sokolov Česká republika
Sokolov, Mánesova 1668
člen představenstva Bořivoj Martínek 29.4.1991 - 3.5.1994
Adresa: Bukovanského 15 , Ostrava 2 Česká republika
Ostrava 2, Bukovanského 15
člen představenstva Zdeněk David 29.4.1991 - 3.5.1994
Adresa: U krčské vodárny 1133 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, U krčské vodárny 1133/61
člen představenstva Ing. Ján Krajniak 23.3.1992 - 3.5.1994
Adresa: Lotyšská 44 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Lotyšská 44
člen představenstva Ing. Zdeněk Votava 23.3.1992 - 3.5.1994
Adresa: Nemocniční 2630 , Mělník Česká republika
Mělník, Nemocniční 2630
člen představenstva Ing. Miloš Malík 23.3.1992 - 3.5.1994
Adresa: Poličná 219 , Valašské Meziřičí Česká republika
Valašské Meziřičí, Poličná 219
člen představenstva Ing. Jiří Michal 23.3.1992 - 3.5.1994
Adresa: J.Machka 16 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, J.Machka 16
člen představenstva Ing. Josef Urbánek 23.3.1992 - 3.5.1994
Adresa: Dukelských hrdinů 21 , Břeclav Česká republika
Břeclav, Dukelských hrdinů 21
člen představenstva JUDr. Miroslav Bošek 3.5.1994 - 5.8.1994
Adresa: Bohuslava Martinů 2 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bohuslava Martinů 2
člen představenstva Ing. Pavel Jejkal 3.5.1994 - 5.8.1994
Adresa: Krasnojarská 14 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Krasnojarská 14
člen představenstva Ing. František Kosek 3.5.1994 - 5.8.1994
Adresa: Zdíkovská 116 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Zdíkovská 116
člen představenstva Ing. František Kresťan 3.5.1994 - 5.8.1994
Adresa: Nad zlíchovem 18 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Nad zlíchovem 18
člen představenstva Ing. Vladimír Moural 3.5.1994 - 5.8.1994
Adresa: Heřmanova 24 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Heřmanova 24
člen představenstva Ing. Jan Sládek 3.5.1994 - 5.8.1994
Adresa: Šárecká 36 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Šárecká 36
člen představenstva JUDr. Josef Robejšek 29.12.1967 - 4.10.1994
Adresa: Pod hájem 1547 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Pod hájem 1547/2, PSČ 15000
člen představenstva Ing. Petr Himl 5.8.1994 - 13.10.1994
Adresa: Rodopská 46 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rodopská 46
místopředseda a člen předst. Ing. Miroslav Přibyl 3.5.1994 - 14.10.1996
Adresa: Strašnická 14 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Strašnická 14
člen představenstva Ing. Petr Himl 13.10.1994 - 21.5.1997
Adresa: Rodopská 3154 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rodopská 3154/6
člen představenstva Ing. Zdeněk Jiras 3.5.1994 - 10.2.1998
Adresa: Matuškova 796 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Matuškova 796
člen předst. Ing. Jaromír Burián 14.10.1996 - 10.2.1998
Adresa: Pod valem 323 , Praha 10-Štěrboholy Česká republika
Praha 10-Štěrboholy, Pod valem 323
člen představenstva Ing. Jaroslav Bažant 21.5.1997 - 10.2.1998
Adresa: Šafaříkova 16 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Šafaříkova 16
člen představenstva JUDr. Vladimír Junek 21.5.1997 - 10.2.1998
Adresa: Bělčická 10 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Bělčická 10
člen Ing. Miroslav Crha 10.2.1998 - 4.11.1998
Adresa: Lindavská 784 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Lindavská 784
předseda a člen představenstva Ing. Václav Junek CSc. 3.5.1994 - 12.9.2015
Adresa: Nad pískovnou 1466 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad pískovnou 1466
člen představenstva Ing. Otakar Bízek 5.8.1994 - 14.10.2016
Adresa: Nad Šálkovnou 1533 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nad Šálkovnou 1533/19
člen představenstva Ing. Jan Kerbach 21.5.1997 - 14.10.2016
Adresa: Aubrechtové 3102 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Aubrechtové 3102
člen Ing. Václav Nestrašil 10.2.1998 - 14.10.2016
Adresa: Ke kamínce 1289 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Ke kamínce 1289
člen představenstva JUDr. Jiří Hronovský 4.11.1998 - 14.10.2016
Adresa: V Hůrkách 2143 , Praha 5-Nové Butovice Česká republika
Praha 5-Nové Butovice, V Hůrkách 2143
člen představenstva Ing. Ottomar Trestr 4.11.1998 - 14.10.2016
Adresa: Jungmannova 915 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Jungmannova 915
člen představenstva Ing. Petr Ježek 4.11.1998 - 14.10.2016
Adresa: Lomnického 1123 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Lomnického 1123/2

Dozorčí rada CHEMAPOL GROUP, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. František Hruška 11.6.2016
Adresa: K vrbě 524 , 103 00 Praha 10 Česká republika
K vrbě 524/12, Kolovraty, 103 00 Praha 10
člen Ing. Petr Himl 14.10.2016
Adresa: Rodopská 3154 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rodopská3154/6
člen Ing. Roman Čulík 14.10.2016
Adresa: Nová cesta 438 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Nová cesta 438/14, Krč, 140 00 Praha 4
1. místopředseda Ing. Jiří Michal 10.11.1993 - 10.11.1993
Adresa: nám. J.Machka 16 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, nám. J.Machka 16
2. místopředseda Ján Krajniak 10.11.1993 - 5.8.1994
Adresa: Lotyšská 44 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Lotyšská 44
člen Ing. Zdeněk Votava 10.11.1993 - 5.8.1994
Adresa: Nemocniční 2360 , Mělník Česká republika
Mělník, Nemocniční 2360
člen Ing. Jaaroslav Mrlina 10.11.1993 - 5.8.1994
Adresa: okr. Ostrava , Vyškovice Česká republika
Vyškovice, okr. Ostrava, Řádová 90
člen Ing. Miroslav Novosad 10.11.1993 - 13.10.1994
Adresa: Na vyhlídce 1107 , Kalupy nad Vltavou Česká republika
Kalupy nad Vltavou, Na vyhlídce 1107
člen Ing. Vladimír Staňura 10.11.1993 - 13.10.1994
Adresa: Bechyňova 5 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Bechyňova 5
člen Ing. Jaroslav Valoušek 10.11.1993 - 13.10.1994
Adresa: Jungmannova 915 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Jungmannova 915
člen Ing. Petr Ciboch 10.11.1993 - 13.10.1994
Adresa: Studentská 5 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Studentská 5
člen Ing. Jaroslava Hauková 10.11.1993 - 13.10.1994
Adresa: Liškova 808 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Liškova 808/9
člen Jana Sudová 10.11.1993 - 13.10.1994
Adresa: Záveská 2 , Praha 10 - Hostivař Česká republika
Praha 10 - Hostivař, Záveská 2
člen Ing. Jaroslav Seifert 10.11.1993 - 13.10.1994
Adresa: Suchý vršek 2104 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Suchý vršek 2104
člen Stanislava Plášilová 10.11.1993 - 13.10.1994
Adresa: Černokostelecká 2111 , Praha 10 - Strašnice Česká republika
Praha 10 - Strašnice, Černokostelecká 2111
člen Mgr. Jiřina Čalfová 13.10.1994 - 24.1.1996
Adresa: Na Hanspaulce 1665 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Hanspaulce 1665/8
člen Doc.Ing. Štěpán Muller CSc. 10.11.1993 - 12.6.1996
Adresa: Renoirova 621 , Praha 5 - Hlubočepy Česká republika
Praha 5 - Hlubočepy, Renoirova 621
člen Ing. Ivan Horváth 5.8.1994 - 12.6.1996
Adresa: Langsfeldova 15 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Langsfeldova 15
člen Ing. Dušan Nepejchal 10.11.1993 - 14.10.1996
Adresa: J.Vítovce 3111 , Most Česká republika
Most, J.Vítovce 3111/70
člen Ing. Josef Urbánek 10.11.1993 - 14.10.1996
Adresa: Dukelských hrdinů 21 , Břeclav Česká republika
Břeclav, Dukelských hrdinů 21
člen Ing. Zbyněk Mareček 5.8.1994 - 14.10.1996
Adresa: Tisovecká 901 , Kolín II Česká republika
Kolín II, Tisovecká 901
člen Ing. Přemek Hlavnička 5.8.1994 - 14.10.1996
Adresa: Štichova 642 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Štichova 642
člen Ing. Miroslav Nevosad 13.10.1994 - 14.10.1996
Adresa: Na vyhlídce 1107 , Kralupy nad Vltavou Česká republika
Kralupy nad Vltavou, Na vyhlídce 1107
1.místopředseda Ing. Jaroslav Valoušek 13.10.1994 - 14.10.1996
Adresa: Jungmannova 915 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Jungmannova 915
2.místopředseda Ing. Vladimír Staňura 13.10.1994 - 14.10.1996
Adresa: Bechyňova 5 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Bechyňova 5
člen Ing. Jiří Bílek 13.10.1994 - 14.10.1996
Adresa: Šrobárova 21 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Šrobárova 21
člen Ing. Jindra Čížková 13.10.1994 - 14.10.1996
Adresa: K motelu 97 , Praha 4 - Újezd Česká republika
Praha 4 - Újezd, K motelu 97
člen Irena Šnajberková 13.10.1994 - 14.10.1996
Adresa: Zelený pruh 1686 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Zelený pruh 1686/105
člen Doc.Ing. Štěpán Müller CSc. 12.6.1996 - 14.10.1996
Adresa: Renoirova 621 , Praha 5 - Hlubočepy Česká republika
Praha 5 - Hlubočepy, Renoirova 621
člen Ing. Ivan Horvát 12.6.1996 - 14.10.1996
Adresa: Langsfeldova 15 , Bratislava Česká republika
Bratislava, Langsfeldova 15
člen Ing. František Kopřiva 14.10.1996 - 12.5.1997
Adresa: Renoirova 10 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Renoirova 10-649
člen Ing. František Kopřiva 12.5.1997 - 21.5.1997
Adresa: Renoirova 649 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Renoirova 649/10
člen Ing. Marie Parmová 14.10.1996 - 10.2.1998
Adresa: Sokolská 59 , Ostrava 1 Česká republika
Ostrava 1, Sokolská 59
člen Marie Boboková 13.10.1994 - 4.11.1998
Adresa: Levského 3208 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Levského 3208
člen Ing. Petr Ježek 24.1.1996 - 4.11.1998
Adresa: Lomnického 1123 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Lomnického 1123/2
předseda Ing. Jiří Michal 10.11.1993 - 6.11.1999
Adresa: nám. J.Machka 16 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, nám. J.Machka 16
člen JUDr. Michal Krišlo 10.2.1998 - 6.11.1999
Adresa: Šalounova 1940 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Šalounova 1940, PSČ 14900
člen dozorčí rady Mgr. Lubor Žalman 4.11.1998 - 6.11.1999
Adresa: Grussova 828 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Grussova 828
člen dozorčí rady Ing. František Hruška 4.11.1998 - 11.6.2016
Adresa: Na rybníčku 10 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Na rybníčku 10
člen Ing. Roman Čulík 14.10.1996 - 14.10.2016
Adresa: Nová cesta 14 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nová cesta 14
člen Ing. Petr Himl 21.5.1997 - 14.10.2016
Adresa: Rodopská 3154 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Rodopská3154/6

Prokura CHEMAPOL GROUP, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Kolprokzdeněk Huvr 29.12.1967 - 29.11.1968
Adresa: Sámova 25 , 100 00 Praha 10 - Vršovice Česká republika
Praha 10 - Vršovice, Sámova 25, PSČ 10000
Jméno Kolprokdrahomír Ryba 29.12.1967 - 29.11.1968
Adresa: Na Vrcholu 32 , 130 00 Praha 3 - Žižkov Česká republika
Praha 3 - Žižkov, Na Vrcholu 32, PSČ 13000
Jméno Ing. Samprokmiroslav Kohout 29.12.1967 - 3.2.1971
Adresa: Nad Pentlovkou 209 , 180 00 Praha 8 - Bohnice Česká republika
Praha 8 - Bohnice, Nad Pentlovkou 209/3, PSČ 18000
Jméno Kolprokalois Glomb 29.12.1967 - 14.4.1973
Adresa: Jerevanská 1065 , 100 00 Praha 10 - Vršovice Česká republika
Praha 10 - Vršovice, Jerevanská 1065, PSČ 10000
Jméno Kolprokfrantišek Poláček 29.12.1967 - 14.4.1973
Adresa: Švandova 7 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Švandova 7, PSČ 15000
Jméno Ing. Kolprokmikuláš Haas 29.12.1967 - 2.5.1974
Adresa: Švandy ze Semčic 1066 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Švandy ze Semčic 1066/11n, PSČ 15000
Jméno Kolprokváclav Košťák 2.5.1974 - 16.9.1977
Adresa: Práčská 2675 , 100 00 Praha 10 - Záběhlice Česká republika
Praha 10 - Záběhlice, Práčská 2675, PSČ 10000
Jméno Ing. Kolprokmiroslav Kohout 2.5.1974 - 19.12.1980
Adresa: Nad Pentlovkou 209 , 180 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, Nad Pentlovkou 209/3, PSČ 18000
Jméno Kolprokvlasta Remišová 14.4.1973 - 16.7.1984
Adresa: Klimentská 8 , 100 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Klimentská 8, PSČ 10000
Jméno Kolprokváclav Volf 29.11.1968 - 8.11.1984
Adresa: Lešanská 2928 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Lešanská 2928, PSČ 14000
Jméno Kolprokfrantišek Hála 16.9.1977 - 8.11.1984
Adresa: Na Veselí 26 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na Veselí 26
Jméno Kolprokmiroslav Bezačinský 16.9.1977 - 8.11.1984
Adresa: Černomořská 2 , Praha 10 - Vršovice Česká republika
Praha 10 - Vršovice, Černomořská 2
Jméno Kolprokjosef Daňhelka 19.12.1980 - 8.11.1984
Adresa: Strašnická 16 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Strašnická 16
Jméno Ing. Kolprokzdeněk Huvar 11.3.1976 - 18.7.1985
Adresa: Sámova 26 , 100 00 Praha 10 - Vršovice Česká republika
Praha 10 - Vršovice, Sámova 26, PSČ 10000
Jméno Kolprokladislav Dobrovolný 19.12.1980 - 18.7.1985
Adresa: Záveská 2 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Záveská 2
Jméno JUDr. Kolprokpavel Just 8.11.1984 - 18.7.1985
Adresa: Vlnitá 21 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vlnitá 21
Jméno Kolprokjindřich Ptáček 11.2.1969 - 6.2.1987
Adresa: Havlíčkova 4 , 110 00 Praha 1 Česká republika
Praha 1, Havlíčkova 4, PSČ 11000
Jméno Kolprokzdenka Krilková 12.6.1980 - 6.2.1987
Adresa: Koněvova 159 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Koněvova 159
Jméno JUDr. Kolprokkarel Kratina 16.7.1984 - 6.2.1987
Adresa: Jihlavská 36 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Jihlavská 36
Jméno Ing. Kolprokpavel Jejkal 8.11.1984 - 6.2.1987
Adresa: Krasnojarská 14 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Krasnojarská 14
Jméno Ing. Kolprokmilouš Postřihač 8.11.1984 - 6.2.1987
Adresa: Moskevská 32 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Moskevská 32
Jméno Ing. Kolprokpavel Sedláček 10.7.1981 - 29.4.1991
Adresa: Kuninova 1719 , Praha 4 - Chodov Česká republika
Praha 4 - Chodov, Kuninova 1719
Jméno Ing. Kolprokmiroslav Krátoška 18.7.1985 - 29.4.1991
Adresa: Na lázeňce 461 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na lázeňce 461
Jméno Kolprokvlasta Poslovská 18.7.1985 - 29.4.1991
Adresa: Vladivostocká 1293 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Vladivostocká 1293/19
Jméno Ing. Kolproktomáš Šubrt 6.2.1987 - 29.4.1991
Adresa: Vajdova 1042 , Praha 10 - Hostivař Česká republika
Praha 10 - Hostivař, Vajdova 1042/12
Jméno JUDr. Kolprokjosef Novák 6.2.1987 - 29.4.1991
Adresa: Klapálkova 3123 , Praha 4 - Záběhlice Česká republika
Praha 4 - Záběhlice, Klapálkova 3123
Jméno Ing. Kolprokjiří Thein 18.7.1985 - 23.3.1992
Adresa: Na valech 6 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na valech 6
Jméno Ing. Kolprokjan Korbach 29.4.1991 - 23.3.1992
Adresa: Aubrechtové 3102 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Aubrechtové 3102
Jméno Kolprokvratislav Černý 14.4.1973 - 24.3.1992
Adresa: Lounských 1 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Lounských 1/848, PSČ 14000
Jméno Ing. Kolprokjindřich Gráf 8.11.1984 - 24.3.1992
Adresa: Nedvězská 1835 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nedvězská 1835/9
Jméno JUDr. Samprokpavel Just 18.7.1985 - 24.3.1992
Adresa: Vlnitá 21 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Vlnitá 21
Jméno Ing. Kolprokjaroslav Seifertová 18.7.1985 - 24.3.1992
Adresa: Kamerunská 600 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Kamerunská 600
Jméno Ing. Kolprokjiří Lízálek 6.2.1987 - 24.3.1992
Adresa: Strašnická 16 , Praha 10 - Hostivař Česká republika
Praha 10 - Hostivař, Strašnická 16/870
Jméno Ing. Kolprokoldřich Peroutka 29.4.1991 - 24.3.1992
Adresa: Biskupcova 95 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Biskupcova 95
Jméno Kolprokmiloslav Burnn 29.12.1967 - 4.10.1994
Adresa: Lucemburská 30 , 130 00 Praha 3 - Vinohrady Česká republika
Praha 3 - Vinohrady, Lucemburská 30, PSČ 13000
Jméno Kolprokantonín Šimáček 29.12.1967 - 4.10.1994
Adresa: Koulova 2 , 160 00 Praha 6 - Dejvice Česká republika
Praha 6 - Dejvice, Koulova 2, PSČ 16000
Jméno Kolprokváclav Jelínek 6.3.1968 - 4.10.1994
Adresa: Koulova 1060 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Koulova 1060/2, PSČ 16000
Jméno Ing. Kolprokvlastimil Mareček 29.11.1968 - 4.10.1994
Adresa: Kamenická 1 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Kamenická 1, PSČ 17000
Jméno Ing. Kolprokzdeněk Jiras 29.4.1991 - 13.10.1994
Adresa: Matuškova 796 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Matuškova 796
Jméno Ing. Kolprokfrantišek Křesťan 29.4.1991 - 13.10.1994
Adresa: Na Zlíchovem 457 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Na Zlíchovem 457/18
Jméno Ing. Kolprokvladimír Moural 29.4.1991 - 13.10.1994
Adresa: Heřmanova 24 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Heřmanova 24
Jméno Kolprokantonín Hůrka 24.3.1992 - 13.10.1994
Adresa: Litvínovská 522 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Litvínovská 522
Jméno Kolprokmarcela Vávrová 24.3.1992 - 13.10.1994
Adresa: Rybalkova 59 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Rybalkova 59
Jméno Ing. Kolprokpavel Jejkal 24.3.1992 - 13.10.1994
Adresa: Krasnojarská 14 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Krasnojarská 14
Jméno Ing. Kolprokjan Sládek 24.3.1992 - 13.10.1994
Adresa: Šárecká 36 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Šárecká 36
Jméno Ing. Kolprokfrantišek Kosek 24.3.1992 - 13.10.1994
Adresa: Zdíkovská 116 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Zdíkovská 116
Jméno JUDr. Kolprokmiroslav Bošek 24.3.1992 - 13.10.1994
Adresa: B.Martinů 1051 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, B.Martinů 1051/2
Jméno Kolprokdrahomír Ryba 24.3.1992 - 13.10.1994
Adresa: Na vrcholu 32 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na vrcholu 32

Sbírka Listin CHEMAPOL GROUP, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
BXXXVI 54/SL 7 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996,1997 Městský soud v Praze 28.9.1999 0
BXXXVI 54/SL 6 ostatní - zápis z dozorčí rady Městský soud v Praze 13.8.1998 28.9.1999 0
BXXXVI 54/SL 5 ostatní - zápis z dozorčí rady Městský soud v Praze 15.7.1998 28.9.1999 0
BXXXVI 54/SL 4 notářský zápis, účetní závěrka, zpráva auditora NZ 247/98 Městský soud v Praze 25.8.1998 28.9.1999 0
BXXXVI 54/SL 3 stanovy společnosti - 7. úplné znění Městský soud v Praze 13.8.1998 28.9.1999 0
BXXXVI 54/SL 2 stanovy společnosti - 6. úplné znění Městský soud v Praze 21.5.1997 28.9.1999 0
BXXXVI 54/SL 1 notářský zápis NZ 122/97 - změny stanov Městský soud v Praze 10.4.1997 28.9.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CHEMAPOL GROUP, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00000744
Jméno CHEMAPOL GROUP, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 30.12.1992
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 1

Sídlo CHEMAPOL GROUP, a.s.

Živnosti a provozovny CHEMAPOL GROUP, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Provádění personální agendy

 • Provádění mzdové agendy

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb a informací

 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

 • Činnost organizačních a ekonomických poradců

 • Provádění a zajišťování vzdělávacích akcí

 • Reklamní a propagační činnost

 • Nákup, prodej a poskytování sotwarových vybavení a databází užívaných a zpracovaných

 • Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Korunní 957/35, Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny 1002441439
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Zahájení provozování 30.12.1993
Provozovna č. 2
Provozovna Kodaňská 1441/46, Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny 1002441421
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Zahájení provozování 21.7.1993

Živnost č. 2 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Organizační zajištění výrobní činnosti v oblasti chemického průmyslu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.1.1993
Zánik oprávnění 13.2.1997

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkovatelská činnost v oblasti dopravy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1993
Zánik oprávnění 13.1.1997

Živnost č. 6 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Provádění personální agendy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Provádění a zajišťování vzdělávacích akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Provádění mzdové agendy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Poskytování účetnických služeb, vedení a kontrola účtů a služeb s tím souvisejících

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.1997
Zánik oprávnění 9.7.2001

Živnost č. 11 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb a informací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Nákup, prodej a poskytování sotwarových vybavení a databází užívaných a zpracovaných

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Reklamní a propagační činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán CHEMAPOL GROUP, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Václav Junek CSc.
Člen statutárního orgánu Ing. Otakar Bízek
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Kerbach
Člen statutárního orgánu Ing. Václav Nestrašil
Člen statutárního orgánu Ing. Ottomar Trestr
Člen statutárního orgánu Petr Ježek
Člen statutárního orgánu JUDr. Jiří Hronovský

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CHEMAPOL GROUP, a.s.

IČO: 00000744
Firma: CHEMAPOL GROUP, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1980

Sídlo CHEMAPOL GROUP, a.s.

Sídlo: Kodaňská 1441/46, Praha 101 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti v oblasti informačních technologií
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje CHEMAPOL GROUP, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00000744
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00000744
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno CHEMAPOL GROUP, a.s.
Sídlo Kodaňská 1441/46 PRAHA 10 - VRŠOVICE 101 00 PRAHA 101
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Územní pracoviště pro Prahu 10, Petrohradská 1486/6, PRAHA 10, tel.: 267 271 111
Bankovní účty ke zveřejnění Žádné číslo účtu ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH nebylo ke zveřejnění určeno
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00000744
Jméno firmy CHEMAPOL GROUP, a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka dymfty7
tracking image