Firma CHEMAPOL GROUP, a.s. IČO 00000744


CHEMAPOL GROUP, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

CHEMAPOL GROUP, a.s. (00000744) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Kodaňská 1441/46, Praha 101 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 12. 1967 a je stále aktivní. CHEMAPOL GROUP, a.s. má celkem dvě provozovny a jednu živnost.

Jako zdroj dat o CHEMAPOL GROUP, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o CHEMAPOL GROUP, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o CHEMAPOL GROUP, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro CHEMAPOL GROUP, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje CHEMAPOL GROUP, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka BXXXVI 54
IČO (identifikační číslo osoby) 00000744
Jméno CHEMAPOL GROUP, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 29.12.1967
Dne 25.10.1996 rozhodla valná hromada o zvýšení základního jmění společnosti o 500.000.000,-Kč (slovy: pětsetmilionůkorunčeských) až 1.640.000.000,-Kč (slovy: jednamilardašestsetčtyřicetmilionůkorun českých) z 1.680.000.000,-Kč (slovy: jednamiliardašestsetosmdesátmilonůkorunčeských) na 2.180.000.000,-Kč (slovy: dvěmiliardyjednostoosmdesátmilionůkorunčeských) úpisem 500.000 ks až 1.640.000 ks nových akcií jmenovité hodnoty 1.000,-Kč znějících na majitele v zaknihované podobě a dále, že orgánem,který rozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění společnosti se určuje představenstvo společnosti. Dne 29.1.1997 rozhodlo představenstvo společnosti, že konečná částka zvýšení základního jmění činí 826.404.000,-Kč (slovy: osmsetdvacetšestmilionůčtyřistačtřitisíckorunčeských). Ke dni 27. ledna 1997 bylo splaceno základní jmění ve výši 2.506.404.000,-Kč (slovy:dvěmiliardypětsetšestmilionůčtyřistačtyřitisíkorunčeských) 20.5.1997 - 12.11.1997
Dne 25.října 1996 došlo k tomuto schválení usnesení valné hromady Chemapol Group, a.s. a) Základní jmění společnosti se zvyšuje o 500.000.000,-Kč (slovy pětsetmilionůkorun českých) s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to do výše 1.640.000.000,-Kč (slovy:jednamiliardašestsetčtyřicetmilionůkorun českých) z 1.680.000.000,-Kč (slovy:jednamiliardašestsetosmdesátmilionůkorun českých) na 2.180.000.000 (slovy:dvěmiliardyjednostoosmdesátmilionůkorun českých) až na 3.320.000.000,-Kč (slovy:třimiliardytřistadvacetmilionůkorun českých) vydáním 500.000 ks až 1.640.000 ks akcií jmenovité hodnoty 1000,-Kč (slovy: jedentisíckorun českých), znějících na majitele v zaknihované podobě. Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního jmění společnosti, se určuje představenstvo. b) Úpis akcií bude proveden dvoukolově a to tak, že v prvním kole, které započne bezprostředně po uveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění a bude ukončeno dva týdny po jeho započtení, mohou upisovat ve smyslu § 204a odst.l) obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři jako realizaci svého přednostního práva upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jejich podílů na základním jmění společnosti. Tento podíl se stanoví tak, že za jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč Podle ustanovení § 204a odst. l) nemají majitelé zaměstnaneckých akcií v prvním kole přednostní právo na upisování těchto akcií. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo Komerční banky, a.s. pobočky v Praze 10, K Botiči 5, PSČ: 101 44, v útvaru kapitálových obchodu v l. patře. c) Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den následující po dni, v němž bylo uveřejněno usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti Chemapol Group, a.s., jehož součástí je ve smyslu § 203 a § 204a obchodního Přednostní právo upsat má ten akcionář, který bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registu emitenta a nepřevedl toto své právo na jinou osobu nebo osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno a která se prokáže smlouvou o postoupení přednostního práva podle § 156a) obchodního zákoníku. d) Neupsaný zbytek akcií bude nabídut na základě veřejné výzby k upisování akcií k veřejnému úpisu v druhém kole, ve které bude stanoven dne, v němž bude proveden úpis, a to tak, aby celý úpis byl zakončen do 8 týdnů od uveřejnění usnesení valné hromady. Mítem pro upisování akcií ve veřejném úpisu bude sídlo Komerční banky, a.s. pobočky v Praze 10, K Botiči 5, PSČ: 10144, v útvaru kapitálových obchodů v l. patře. e) Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva, jakož i upisovaných akcií ve veřejném úpisu ve druhém kole je shodný a činí 2.300,-Kč za jednu akcii. f) Upisovatel je povinen splatit v okamžiku úpisu celý emisní kurs upsaných akcií jednorázově zaplacením, které prokáže předložením příslušného dokladu o tom, že částka byla poukázána prostředenictím tuzemské banky ve prospěch zvláštního účtu č. 7398680297/0100 zřízeného emitentem banky:Komerční banka, a.s. pobočka v Praze 10,K Botiči 5, PSČ: 101 44. K identifikaci platby uvede ve variabilním symbolu tuzemský upisovatel - právnická osoba IČO, tuzemský upisovatel - fyzická osoba rodné číslo. Zahraniční upisovatel předloží doklad pro identifiakci platby při úpisu. Při upisování akcií na zvýšení základního jmění jsou přípustné v obou kolech pouze peněžité vklady. 4.12.1996 - 20.5.1997
předseda představenstva je současně prezidentem společnosti 14.10.1996
Dne 13.5.1996 rozhodla valná hromada o zvýšení základního jmění společnosti o 800000000 Kč úpisem nových akcií. Ke dne 30.5.1996 je splaceno základní jmění ve výši 1680000000 Kč. 20.6.1996 - 12.11.1997
Akciová společnost byla zřízena podle zák.č.243/59 Sb. a zákládá se na státním povolení uděleném výnosem ministerstva zahraničního obchodu ze dne 20.12.1967 č.j. 106388/67-17, dále na stanovách tímže ministerstvem schválených a na usnesení ustavující valné hromady konané dne 20.12.1967 osvědčené notářským zápisem ze dne 20.12.1967 č.j. 1N 546/67, 1 NZ 417/67. 12.6.1996 - 12.11.1997
Dne 30.10.1995 rozhodla vlaná hromada o zvýšení základního jmění společnosti o 440.000.000,-Kč úpisem nových akcií. Ke dni 23.11.1995 je splaceno základní jmění ve výši 840.000.000,-Kč. 24.1.1996 - 12.11.1997
Dne 30.5.1995 rozhodla valná hromada a.s. o zvýšení základního jmění společnosti o 220.000.000,-Kč z majetku společnosti,ke dni 19.července 1995 je splaceno základní jmění ve výši 400.000.000,-Kč. 20.7.1995 - 12.11.1997
Dne 14.6.1995 rozhodla valná hromada a.s. o zvýšení základního jmění společnosti o 220.000.000,-Kč z majetku společnosti,ke dni 19.července 1995 je splaceno základní jmění ve výši 400.000.000,-Kč. 19.7.1995 - 20.7.1995
předseda představenstva je současně generálním ředitelem společnosti 19.7.1995 - 14.10.1996
Ke dni 31.3.1994 bylo splaceno základní jmění společnosti ve výši 200,000.000,-Kč /slovy dvěstěmilionů korun českých/. 3.5.1994 - 12.11.1997
CHEMAPOL, Co.Ltd. - anglicky CHEMAPOL, S.A. - francouzsky CHEMAPOL, A.G. - německy CHEMAPOL, A.O. - rusky CHEMAPOL, S.A. - španělsky 10.11.1993 - 13.10.1994
Generální ředitel: ing. Václav Junek CSc, Nad pískovnou 1466 Praha 4 23.3.1992 - 10.11.1993
anglicky - CHEMAPOL, Company Limited francouzsky - CHEMAPOL, Société anonyme německy - CHEMAPOL, Aktiengesellschaft rusky - CHEMAPOL, Akcioněrnoje obščestvo španělsky - CHEMAPOL, Soceidad anonima 23.3.1992 - 10.11.1993
Náměstek generálního ředitele: ing. Miroslav Přibyl, Strašnická 869/14, Praha 10 29.4.1991 - 10.11.1993
Náměstek generálního ředitele: ing. Václav Junek CSc, Nad pískovnou 1466, Praha 4 - Krč 7.11.1986 - 23.3.1992
Generální ředitel: ing. Václav Volf, Lešanská 2928, Praha 4 30.7.1986 - 23.3.1992
Představenstvo společnosti se skládá z 13 členů. 28.10.1985 - 13.10.1994
Náměstek generálního ředitele: ing. Václav Volf, Lešanská 2928, Praha 4 5.8.1983 - 30.7.1986
Změna § 17 odst.2 stanov se zapisuje takto: Dalším členem představenstva je generální ředitel v důsledku své funkce a po dobu jejího trvání. 21.9.1977 - 13.10.1994
Gnerální ředitel, slovenská účast.spol.: Gabriel Padušický, Cyrilova 9, Bratislava 13.8.1969 - 28.1.1971
Generální ředitel: JUDr. Zdeněk Mojžíšek, Veletržní 13, Praha 7, 170 00 29.12.1967 - 30.7.1986
anglicky - Chemapol, Foreing Trade Company Limited francouzsky - Chemapol, Société anonyme pour le commrce axtérieur německy - Chemapol, Aktiengesellschaft fur Aussenhandel rusky - Chemapol, Akcioněrnoje vněšnětorgovoje obščestvo španělsky - Chemapol, Sociedad anonim para el comercio exterior 29.12.1967 - 23.3.1992
Na akciový kapitál upsáno Kčs 200.000.000,- hotově splaceno Kčs 66.600.000,-. 29.12.1967 - 3.5.1994
Představenstvo se skládá z 12 ti členů. 29.12.1967 - 13.10.1994
Náměstek generálního ředitele: ing. Jaroslav Suda, Mexická 3 Praha 10 - Vršovice, 100 00 29.12.1967 - 13.10.1994
Akciová společnost byla zřízena podle zák.č.243/59 Sb. a zákládá se na státním povolení uděleném výnosem ministerstva zahraničního obchodu ze dne 20.12.1967 č.j. 106388/67-17, dále na stanovách tímže ministerstven schválených a na usnesení ustavující valné hromady konané dne 20.12.1967 osvědčené notářským zápisem ze dne 20.12.1967 č.j. 1N 546/67, 1 NZ 417/67. 29.12.1967 - 12.6.1996

Aktuální kontaktní údaje CHEMAPOL GROUP, a.s.

Kapitál CHEMAPOL GROUP, a.s.

zakladni jmění 2 506 400 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.5.1997
zakladni jmění 1 680 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.6.1996 - 20.5.1997
zakladni jmění 880 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.1.1996 - 20.6.1996
zakladni jmění 440 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.7.1995 - 24.1.1996
zakladni jmění 220 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.8.1994 - 19.7.1995
zakladni jmění 200 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.12.1967 - 5.8.1994

Akcie CHEMAPOL GROUP, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 1 000 Kč 2 506 404 21.5.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 2 466 404 20.5.1997 - 21.5.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 1 640 000 20.6.1996 - 20.5.1997
Akcie na majitele 1 000 Kč 840 000 24.1.1996 - 20.6.1996
Akcie na majitele 1 000 Kč 400 000 19.7.1995 - 24.1.1996
Zaměstnanecké akcie na jméno 2 000 Kč 20 000 19.7.1995 - 21.5.1997
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 20 000 5.8.1994 - 19.7.1995
Akcie na jméno 100 000 Kč 2 000 29.12.1967 - 19.7.1995

Sídlo CHEMAPOL GROUP, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Kodaňská 1441/46 , Praha 101 00 14.10.2016
Adresa Kodaňská 1441/46 , Praha 101 00 13.10.1994 - 14.10.2016
Adresa Kodaňská 1441/46 , Praha 101 00 7.10.1970 - 13.10.1994
Adresa Panská 1308/9 , Praha 110 00 29.12.1967 - 7.10.1970

Předmět podnikání CHEMAPOL GROUP, a.s.

Platnost údajů od - do
nákup, prodej a poskytování softwarových vybavení a databází užívaných a zpracovaných 21.5.1997
reklamní a propagační činnost 21.5.1997
automatizované zpracování dat 21.5.1997
zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb a přenosu informací 21.5.1997
poskutování účetnických služeb, vedení a kontrola účtů a služeb s tím souvisejících 21.5.1997 - 22.9.2001
provádění personální agendy 14.10.1996
provádění mzdové agendy - provádění a zajišťování vzdělávacích akcí 14.10.1996
činnost organizačních a ekonomických poradců 19.7.1995
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 5.8.1994
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 5.8.1994
Předmětem podnikání společnosti je obchod, zejména: a) obstarávání záležitostí pro třetí osoby b) účast na zahraničním i tuzemském výrobním, družstevním nebo jiném podnikání c) prodej zboží na vnitřním trhu, úprava nebo jiné zpracování prodávaného zboží a poskytování služeb s prodejem souvisejících d) vývoz a dovoz věcí s vyjímkou položek zvláštního režimu, zvláště vývoz a dovoz rafinérských surovin a produktů, chemikálií, dále surovin, polotovarů a pomocných látek pro 23.3.1992 - 5.8.1994
výroby obchodovaných výrobků, jejich polotovarů i vedlejších výrobků, a surovin pro jejich výrobu, dehtových barviv a pomocných přípravků pro průmysl textilní a kožedělný a surovin pro jejich výrobu, farmaceutických surovinm a specialit, jakož i pomocných látek pro průmysl keramický a sklářský. 23.3.1992 - 5.8.1994
předmětem podnikání společnosti je zahraniční obchod, zvláště dovoz a vývoz chemikálií, dále surovin, polotovarů a pomocných látek potřebných pro chemickou výrobz, minerálních a mazacích olejů, jejich polotovarů i vedlejších výrobků, pohonných látek, kaučuku a pomocných přípravků pro průmysl gumárenský, barev a laků a surovin pro jejich výrobu, dehtových barviv a pomocných přípravků pro průmysl textilní a kožedělný a surovin pro jejich výrobu, farmaceutických surovin a specialit, jakož i pomocných látek pro průmysl keramický a sklářský a veškerá vedlější činnost související s hlavním předmětem činnosti, zejména: 29.12.1967 - 23.3.1992
a) obstarávání záležitostí pro třetí osoby b) účast na zahraničním i tuzemském výrobním, obchodním nebo jiném podnikání c) prodej zboží na vnitřním trhu, úprava nebo jiné zpracování prodáváného zboží a poskytování služeb s prodejem souvisejících 29.12.1967 - 23.3.1992

vedení firmy CHEMAPOL GROUP, a.s.

Statutární orgán CHEMAPOL GROUP, a.s.

Platnost údajů od - do
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis : - předseda představenstva a prezident společnosti - nejméně dva členové představenstva společně 14.10.1996
Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním a podpisovým řádem společnosti tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - předseda představenstva a generální ředitel - nejméně dva členové představenstva - prokuristé a další splnomocnění pracovníci v rozsahu udělené plné moci, nebo - jiní pracovníci v rozsahu dispozic daných organizačním a podpisovým řádem společnosti k plnění pracovních úkolů 24.1.1996 - 14.10.1996
Podepisování za společnost: Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním a podpisovým řádem společnosti tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - všichni členové představenstva nebo jeho jednotliví zmocněnci, nebo - generální ředitel akciové společnosti, nebo - prokuristé a další splnomocnění pracovníci v rozsahu udělené plné moci, nebo - jiní pracovníci v rozsahu dispozic daných organizačním a podpisovým řádem společnosti k plnění pracovních úkolů 23.3.1992 - 24.1.1996
Společnost zastupují všichni členové představenstva nebo členové představenstva k tomu představenstvem písemně zmocněni nebo generální ředitel společnosti nebo jeho náměstek. Podepisování: K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy: a) všichni členové představenstva nebo členové představenstva k tomu představenstvem písemně zmocnění b) generální ředitel nebo jeho náměstek nebo c) samostatný prokurista nebo d) dva kolektivní prokuristé Prokuristé podepisují vždy s dodatkem označujícím prokuru. 29.12.1967 - 23.3.1992
předseda a člen představenstva Ing. Václav Junek CSc. 12.9.2015
Adresa: Nad pískovnou 1466/37 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Otakar Bízek 14.10.2016
Adresa: 6 , Malšice 391 75
člen představenstva Jan Kerbach 14.10.2016
Adresa: Aubrechtové 3102/16 , Praha 106 00
člen Ing. Václav Nestrašil 14.10.2016
Adresa: Kladenská 2238 , Černošice 252 28
člen představenstva Ing. Ottomar Trestr 14.10.2016
Adresa: Ďáblická 70/22 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Petr Ježek 14.10.2016
Adresa: Akátová 113 , Zdiby 250 66
člen představenstva Rostislav Pilař 29.12.1967 - 13.8.1969
Adresa: Košická 16 , 820 00 Bratislava Česká republika
člen představenstva Oldřich Indrák 29.12.1967 - 13.8.1969
Adresa: ul.Fraňa Krála 20 , 820 00 Bratislava Česká republika
člen představenstva ing. Stanislav Ráz 29.12.1967 - 13.8.1969
Adresa: 28. pluku 241/46 , Praha 100 00
II. místopředseda ing. Vladimír Vít 29.12.1967 - 28.1.1971
Adresa: Bohdaneč-Horka 239 , okr. Pardubice Česká republika
člen představenstva ing. Jan Lamper 29.12.1967 - 28.1.1971
Adresa: sídliště 832 , 763 02 Gotwaldov - Malenovice Česká republika
člen představenstva ing. Jindřich Černý 29.12.1967 - 28.1.1971
Adresa: Herálecká IV 964/6 , Praha 140 00
člen představenstva ing. Jaroslav Koláček 29.12.1967 - 28.1.1971
Adresa: Strašín 66 , Říčany Česká republika
člen představenstva ing. Emil Kudlička 13.8.1969 - 28.1.1971
Adresa: Trenčianská 44 , 820 00 Bratislava Česká republika
člen představenstva ing. Dušan Svoboda 29.12.1967 - 30.12.1971
Adresa: Biely Kríž, blok D , 820 00 Bratislava Česká republika
I. místopředseda ing. Josef Palkoska CSc. 29.12.1967 - 20.6.1972
Adresa: Skořepka 355/2 , Praha 110 00
člen představenstva Karel Kumpera 29.12.1967 - 9.11.1973
Adresa: Londýnská 1839/2 , Ústí nad Labem 400 01
člen představenstva ing. Štefán Voskár 13.8.1969 - 9.11.1973
Adresa: Liscie Nivy 5 , 820 00 Bratislava Česká republika
člen představenstva Kán Dzian 28.1.1971 - 9.11.1973
Adresa: Níťová 5 , 820 00 Bratislava Česká republika
člen představenstva ing. Karel Bednář 28.1.1971 - 27.5.1974
Adresa: Všenory 124 , 252 29 Dobřichovice Česká republika
člen představenstva Vladislav Bejček 28.1.1971 - 27.5.1974
Adresa: Přemyslovská 1657/29 , Praha 130 00
předseda Rudolf Javořík 29.12.1967 - 26.2.1976
Adresa: U letenského sadu 133/9 , Praha 170 00
člen představenstva Václav Švandrlík 13.8.1969 - 26.2.1976
Adresa: Podkrušnohorská 1625 , Litvínov 436 01
člen představenstva ing. Miroslav Tkadlec 9.11.1973 - 11.10.1976
Adresa: Košická 30 , 820 00 Bratislava Česká republika
člen představenstva ing. Lumír Kozák 26.2.1976 - 11.10.1976
Adresa: Havlíčkova 332/4 , Bílina 418 01
člen představenstva František Gregor 28.1.1971 - 21.9.1977
Adresa: Šrobárova 2460/21 , Praha 130 00
člen představenstva Dr. Josef Kalus 28.1.1971 - 21.9.1977
Adresa: Podhoří Mikuláše Alše 488 , Gotwaldov Česká republika
člen představenstva Ján Šebík 28.1.1971 - 21.9.1977
Adresa: Liščie údolie 44 , 820 00 Bratislava Česká republika
člen představenstva Ladislav Drobníček 27.5.1974 - 21.9.1977
Adresa: Sevřená 1621/10 , Praha 140 00
člen představenstva ing. Ján Viola 30.12.1971 - 28.10.1985
Adresa: Sidliško 12 , Strážské, okr. Michalovce Česká republika
člen představenstva JUDr. Jindřich Demuth 20.6.1972 - 28.10.1985
Adresa: U letenského sadu 1306/14 , Praha 170 00
člen představenstva ing. Ludovít Brezula 11.10.1976 - 28.10.1985
Adresa: Pod Rovnicami 13 , 820 00 Bratislava Česká republika
člen představenstva Rostislav Pilař,d.t. 11.10.1976 - 28.10.1985
Adresa: Antonínská 422/4 , Praha 170 00
člen představenstva ing. Ján Matis 9.11.1973 - 6.2.1987
Adresa: Gabčíkova 4 , 820 00 Bratislava Česká republika
člen představenstva Miroslav Petrželka 27.5.1974 - 6.2.1987
Adresa: Stavitelská 1098/4 , Praha 160 00
člen představenstva Vincenc Fuciman 26.2.1976 - 6.2.1987
Adresa: Nad Strouhou 1658 , 140 00 Praha 4 - Braník Česká republika
člen představenstva ing. Jiří Hladík 21.9.1977 - 6.2.1987
Adresa: Boženy Němcové 830 , Úpice 542 32
člen představenstva Jan Mezírka 21.9.1977 - 6.2.1987
Adresa: Mladcovská 3325 , Gottwaldov I Česká republika
člen představenstva ing. Petr Hojer 28.10.1985 - 6.2.1987
Adresa: Tylova 2070 , Litvínov 436 01
člen představenstva ing. Jindřich Chromík CSc. 28.10.1985 - 6.2.1987
Adresa: Na Poustkách 2131/7 , Praha 143 00
člen představenstva Dr. Václav Grim 9.11.1973 - 29.4.1991
Adresa: Důlce 2111/1 , Ústí nad Labem 400 01
člen představenstva ing. Miloš Protiva 21.9.1977 - 29.4.1991
Adresa: Svobody 815 , Pečky 289 11
člen představenstva ing. Eduard Zárybnický 21.9.1977 - 29.4.1991
Adresa: K.H.Borovského 77 , 356 01 Sokolov Česká republika
člen představenstva ing. Pavel Brůžek 28.10.1985 - 29.4.1991
Adresa: Srbská 2639/46 , Brno 612 00
člen představenstva Rndr Ing. Ivan Kopernický Csc 6.2.1987 - 29.4.1991
Adresa: Nám. Ľudových milicií 10 , Bratislava Česká republika
člen představenstva ing. Josef Sadílek 6.2.1987 - 29.4.1991
Adresa: V.I.Lenina 1257 , Jirkov Česká republika
člen představenstva ing. Michal Ivanko 25.2.1987 - 29.4.1991
Adresa: Bítovská 1212/10 , Praha 140 00
člen představenstva ing. Alois Herman 17.3.1987 - 29.4.1991
Adresa: J.Fučíka 3624 , Gottwaldov Česká republika
člen představenstva ing. Jozef Potisk 28.10.1985 - 23.3.1992
Adresa: nám.Ľudových milicií 10 , Bratislava Česká republika
člen představenstva ing. Antonín Schauer 29.4.1991 - 23.3.1992
Adresa: Božkovská 2927/1 , Praha 141 00
člen představenstva ing. Karel Plaček 29.4.1991 - 23.3.1992
Adresa: Hečiminova 861 , Praha 10 Česká republika
člen představenstva ing. Jozef Dugovič 28.10.1985 - 3.5.1994
Adresa: Februárového víťazstva 63 , Bratislava Česká republika
člen představenstva ing. Ladislav Helada 29.4.1991 - 3.5.1994
Adresa: Čapkova 2031 , Litvínov 436 01
člen představenstva ing. Miroslav Krejčí 29.4.1991 - 3.5.1994
Adresa: Mánesova 1668 , Sokolov 356 01
člen představenstva Bořivoj Martínek 29.4.1991 - 3.5.1994
Adresa: Bukovanského 1354/15 , Ostrava 710 00
člen představenstva Zdeněk David 29.4.1991 - 3.5.1994
Adresa: U krčské vodárny 1133/61 , Praha 140 00
člen představenstva ing. Ján Krajniak 23.3.1992 - 3.5.1994
Adresa: Lotyšská 44 , Bratislava Česká republika
člen představenstva ing. Zdeněk Votava 23.3.1992 - 3.5.1994
Adresa: Nemocniční 2630 , Mělník 276 01
člen představenstva ing. Miloš Malík 23.3.1992 - 3.5.1994
Adresa: 219 , Poličná 757 01
člen představenstva ing. Jiří Michal 23.3.1992 - 3.5.1994
Adresa: náměstí Josefa Machka 896/16 , Praha 158 00
člen představenstva ing. Josef Urbánek 23.3.1992 - 3.5.1994
Adresa: sídl. Dukelských hrdinů 2772/21 , Břeclav 690 02
člen představenstva JUDr. Miroslav Bošek 3.5.1994 - 5.8.1994
Adresa: Bohuslava Martinů 1051/2 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Pavel Jejkal 3.5.1994 - 5.8.1994
Adresa: Krasnojarská 681/14 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. František Kosek 3.5.1994 - 5.8.1994
Adresa: Zdíkovská 2986/116 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. František Kresťan 3.5.1994 - 5.8.1994
Adresa: Nad Zlíchovem 457/18 , Praha 152 00
člen představenstva Ing. Vladimír Moural 3.5.1994 - 5.8.1994
Adresa: Heřmanova 1168/24 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Jan Sládek 3.5.1994 - 5.8.1994
Adresa: Šárecká 1065/36 , Praha 160 00
člen představenstva JUDr. Josef Robejšek 29.12.1967 - 4.10.1994
Adresa: Pod hájem 1547 , 150 00 Praha 5 Česká republika
člen představenstva Ing. Petr Himl 5.8.1994 - 13.10.1994
Adresa: Rodopská 46 , 143 00 Praha 4 Česká republika
místopředseda a člen předst. Ing. Miroslav Přibyl 3.5.1994 - 14.10.1996
Adresa: Strašnická 869/14 , Praha 102 00
člen představenstva Ing. Petr Himl 13.10.1994 - 21.5.1997
Adresa: Rodopská 3154/6 , Praha 143 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Jiras 3.5.1994 - 10.2.1998
Adresa: Matúškova 796/14 , Praha 149 00
člen předst. Ing. Jaromír Burián 14.10.1996 - 10.2.1998
Adresa: Pod valem 323 , 102 00 Praha 10-Štěrboholy Česká republika
člen představenstva Ing. Jaroslav Bažant 21.5.1997 - 10.2.1998
Adresa: Šafaříkova 368/16 , Praha 120 00
člen představenstva JUDr. Vladimír Junek 21.5.1997 - 10.2.1998
Adresa: Bělčická 2824/10 , Praha 141 00
člen Ing. Miroslav Crha 10.2.1998 - 4.11.1998
Adresa: Lindavská 784/3 , Praha 181 00
předseda a člen představenstva Ing. Václav Junek CSc. 3.5.1994 - 12.9.2015
Adresa: Nad pískovnou 1466/37 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Otakar Bízek 5.8.1994 - 14.10.2016
Adresa: Nad Šálkovnou 1533/19 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Jan Kerbach r.č.531101/0091 21.5.1997 - 14.10.2016
Adresa: Aubrechtové 3102/16 , Praha 106 00
člen Ing. Václav Nestrašil 10.2.1998 - 14.10.2016
Adresa: Ke Kamínce 1289 , Praha 156 00
člen představenstva JUDr. Jiří Hronovský 4.11.1998 - 14.10.2016
Adresa: V hůrkách 2143/5 , Praha 158 00
člen představenstva Ing. Ottomar Trestr 4.11.1998 - 14.10.2016
Adresa: Jungmannova 915 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Petr Ježek 4.11.1998 - 14.10.2016
Adresa: Lomnického 1123/2 , Praha 140 00
člen představenstva JUDr. Jiří Hronovský 14.10.2016 - 29.10.2018
Zánik členství 14.10.2018
Adresa: Zářijová 2348/5 , Plzeň 321 00

Dozorčí rada CHEMAPOL GROUP, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. František Hruška 11.6.2016
Adresa: K vrbě 524/12 , Praha 103 00
člen Ing. Petr Himl 14.10.2016
Adresa: Rodopská3154/6 , Praha 4 Česká republika
člen Ing. Roman Čulík 14.10.2016
Adresa: Nová cesta 438/14 , Praha 140 00
1. místopředseda ing. Jiří Michal 10.11.1993 - 10.11.1993
Adresa: náměstí Josefa Machka 896/16 , Praha 158 00
2. místopředseda Ján Krajniak 10.11.1993 - 5.8.1994
Adresa: Lotyšská 44 , Bratislava Česká republika
člen ing. Zdeněk Votava 10.11.1993 - 5.8.1994
Adresa: Nemocniční 2360 , 276 01 Mělník Česká republika
člen ing. Jaaroslav Mrlina 10.11.1993 - 5.8.1994
Adresa: Řádová 90 , Vyškovice, okr. Ostrava Česká republika
člen ing. Miroslav Novosad 10.11.1993 - 13.10.1994
Adresa: Na vyhlídce 1107 , Kalupy nad Vltavou Česká republika
člen ing. Vladimír Staňura 10.11.1993 - 13.10.1994
Adresa: Bechyňova 1614/5 , Praha 160 00
člen ing. Jaroslav Valoušek 10.11.1993 - 13.10.1994
Adresa: Jungmannova 915 , Pardubice 530 02
člen ing. Petr Ciboch 10.11.1993 - 13.10.1994
Adresa: Studentská 541/5 , Praha 160 00
člen ing. Jaroslava Hauková 10.11.1993 - 13.10.1994
Adresa: Liškova 808/9 , Praha 142 00
člen Jana Sudová 10.11.1993 - 13.10.1994
Adresa: Záveská 871/2 , Praha 102 00
člen ing. Jaroslav Seifert 10.11.1993 - 13.10.1994
Adresa: Suchý vršek 2104/39 , Praha 158 00
člen Stanislava Plášilová 10.11.1993 - 13.10.1994
Adresa: Černokostelecká 2111/131 , Praha 100 00
člen Mgr. Jiřina Čalfová 13.10.1994 - 24.1.1996
Adresa: Na Hanspaulce 1665/8 , Praha 160 00
člen doc.ing. Štěpán Muller CSc. 10.11.1993 - 12.6.1996
Adresa: Renoirova 621/2 , Praha 152 00
člen Ing. Ivan Horváth 5.8.1994 - 12.6.1996
Adresa: Langsfeldova 15 , Bratislava Česká republika
člen ing. Dušan Nepejchal 10.11.1993 - 14.10.1996
Adresa: J.Vítovce 3111 , Most Česká republika
člen ing. Josef Urbánek 10.11.1993 - 14.10.1996
Adresa: sídl. Dukelských hrdinů 2772/21 , Břeclav 690 02
člen Ing. Zbyněk Mareček 5.8.1994 - 14.10.1996
Adresa: Tisovecká 901 , Kolín 280 02
člen Ing. Přemek Hlavnička 5.8.1994 - 14.10.1996
Adresa: Štichova 642/28 , Praha 149 00
člen Ing. Miroslav Nevosad 13.10.1994 - 14.10.1996
Adresa: Na Vyhlídce 1107 , Kralupy nad Vltavou 278 01
1.místopředseda Ing. Jaroslav Valoušek 13.10.1994 - 14.10.1996
Adresa: Jungmannova 915 , Pardubice 530 02
2.místopředseda Ing. Vladimír Staňura 13.10.1994 - 14.10.1996
Adresa: Bechyňova 1614/5 , Praha 160 00
člen Ing. Jiří Bílek 13.10.1994 - 14.10.1996
Adresa: Šrobárova 2460/21 , Praha 130 00
člen Ing. Jindra Čížková 13.10.1994 - 14.10.1996
Adresa: K motelu 97 , 149 00 Praha 4 - Újezd Česká republika
člen Irena Šnajberková 13.10.1994 - 14.10.1996
Adresa: Zelený pruh 1686/105 , Praha 140 00
člen doc.ing. Štěpán Müller CSc. 12.6.1996 - 14.10.1996
Adresa: Renoirova 621/2 , Praha 152 00
člen Ing. Ivan Horvát 12.6.1996 - 14.10.1996
Adresa: Langsfeldova 15 , Bratislava Česká republika
člen Ing. František Kopřiva 14.10.1996 - 12.5.1997
Adresa: Renoirova 649/10 , Praha 152 00
člen Ing. František Kopřiva 12.5.1997 - 21.5.1997
Adresa: Renoirova 649/10 , Praha 152 00
člen Ing. Marie Parmová 14.10.1996 - 10.2.1998
Adresa: Sokolská 59 , 721 00 Ostrava 1 Česká republika
člen Marie Boboková 13.10.1994 - 4.11.1998
Adresa: Levského 3208/9 , Praha 143 00
člen Ing. Petr Ježek 24.1.1996 - 4.11.1998
Adresa: Lomnického 1123/2 , Praha 140 00
předseda Ing. Jiří Michal 10.11.1993 - 6.11.1999
Adresa: náměstí Josefa Machka 896/16 , Praha 158 00
člen JUDr. Michal Krišlo 10.2.1998 - 6.11.1999
Adresa: Šalounova 1940/4 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Mgr. Lubor Žalman 4.11.1998 - 6.11.1999
Adresa: Grussova 828/10 , Praha 152 00
člen dozorčí rady Ing. František Hruška 4.11.1998 - 11.6.2016
Adresa: Na Rybníčku 1365/10 , Praha 120 00
člen Ing. Roman Čulík 14.10.1996 - 14.10.2016
Adresa: Nová cesta 438/14 , Praha 140 00
člen Ing. Petr Himl 21.5.1997 - 14.10.2016
Adresa: Rodopská3154/6 , Praha 4 Česká republika

Prokura CHEMAPOL GROUP, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno kol.prok.ing. Zdeněk Huvr 29.12.1967 - 29.11.1968
Adresa: Sámova 1184/25 , Praha 101 00
Jméno kol.prok. Drahomír Ryba 29.12.1967 - 29.11.1968
Adresa: Na vrcholu 2472/32 , Praha 130 00
Jméno sam.prok.ing. Miroslav Kohout 29.12.1967 - 3.2.1971
Adresa: Nad Pentlovkou 209/3 , Praha 181 00
Jméno kol.prok. Alois Glomb 29.12.1967 - 14.4.1973
Adresa: Jerevanská 1065/5 , Praha 100 00
Jméno kol.prok. František Poláček 29.12.1967 - 14.4.1973
Adresa: Švandova 7 , 150 00 Praha 5 Česká republika
Jméno kol.prok.ing. Mikuláš Haas 29.12.1967 - 2.5.1974
Adresa: Pavla Švandy ze Semčic 1066/11 , Praha 150 00
Jméno kol.prok. Václav Košťák 2.5.1974 - 16.9.1977
Adresa: Práčská 2675/119 , Praha 106 00
Jméno kol.prok.ing. Miroslav Kohout 2.5.1974 - 19.12.1980
Adresa: Nad Pentlovkou 209/3 , Praha 181 00
Jméno kol.prok. Vlasta Remišová 14.4.1973 - 16.7.1984
Adresa: Klimentská 1204/8 , Praha 110 00
Jméno kol.prok. Václav Volf 29.11.1968 - 8.11.1984
Adresa: Lešanská 2928 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno kol.prok. František Hála 16.9.1977 - 8.11.1984
Adresa: Na Veselí 744/26 , Praha 140 00
Jméno kol.prok. Miroslav Bezačinský 16.9.1977 - 8.11.1984
Adresa: Černomořská 234/2 , Praha 101 00
Jméno kol.prok. Josef Daňhelka 19.12.1980 - 8.11.1984
Adresa: Strašnická 870/16 , Praha 102 00
Jméno kol.prok.ing. Zdeněk Huvar 11.3.1976 - 18.7.1985
Adresa: Sámova 1394/26 , Praha 101 00
Jméno kol.prok. Ladislav Dobrovolný 19.12.1980 - 18.7.1985
Adresa: Záveská 871/2 , Praha 102 00
Jméno kol.prok.JUDr. Pavel Just 8.11.1984 - 18.7.1985
Adresa: Vlnitá 451/21 , Praha 147 00
Jméno kol.prok. Jindřich Ptáček 11.2.1969 - 6.2.1987
Adresa: Havlíčkova 1025/4 , Praha 110 00
Jméno kol.prok. Zdenka Krilková 12.6.1980 - 6.2.1987
Adresa: Koněvova 159 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Jméno kol.prok.JUDr. Karel Kratina 16.7.1984 - 6.2.1987
Adresa: Jihlavská 422/36 , Praha 140 00
Jméno kol.prok.ing. Pavel Jejkal 8.11.1984 - 6.2.1987
Adresa: Krasnojarská 681/14 , Praha 100 00
Jméno kol.prok.ing. Milouš Postřihač 8.11.1984 - 6.2.1987
Adresa: Moskevská 251/32 , Praha 101 00
Jméno kol.prok.ing. Pavel Sedláček 10.7.1981 - 29.4.1991
Adresa: Kunínova 1719/1 , Praha 149 00
Jméno kol.prok.ing. Miroslav Krátoška 18.7.1985 - 29.4.1991
Adresa: Na Lázeňce 461/15 , Praha 107 00
Jméno kol.prok. Vlasta Poslovská 18.7.1985 - 29.4.1991
Adresa: Vladivostocká 1293/19 , Praha 100 00
Jméno kol.prok.ing. Tomáš Šubrt 6.2.1987 - 29.4.1991
Adresa: Vajdova 1042/12 , Praha 102 00
Jméno kol.prok.JUDr. Josef Novák 6.2.1987 - 29.4.1991
Adresa: Klapálkova 3123/22 , Praha 149 00
Jméno kol.prok.ing. Jiří Thein 18.7.1985 - 23.3.1992
Adresa: Na valech 288/6 , Praha 160 00
Jméno kol.prok.ing. Jan Korbach 29.4.1991 - 23.3.1992
Adresa: Aubrechtové 3102/16 , Praha 106 00
Jméno kol.prok. Vratislav Černý 14.4.1973 - 24.3.1992
Adresa: Lounských 848/1 , Praha 140 00
Jméno kol.prok.ing. Jindřich Gráf 8.11.1984 - 24.3.1992
Adresa: Nedvězská 1835/9 , Praha 100 00
Jméno sam.prok.JUDr. Pavel Just 18.7.1985 - 24.3.1992
Adresa: Vlnitá 451/21 , Praha 147 00
Jméno kol.prok.ing. Jaroslav Seifertová 18.7.1985 - 24.3.1992
Adresa: Kamerunská 600/6 , Praha 160 00
Jméno kol.prok.ing. Jiří Lízálek 6.2.1987 - 24.3.1992
Adresa: Strašnická 870/16 , Praha 102 00
Jméno kol.prok.ing. Oldřich Peroutka 29.4.1991 - 24.3.1992
Adresa: Biskupcova 2392/95 , Praha 130 00
Jméno kol.prok. Miloslav Burnn 29.12.1967 - 4.10.1994
Adresa: Lucemburská 2016/30 , Praha 130 00
Jméno kol.prok. Antonín Šimáček 29.12.1967 - 4.10.1994
Adresa: Koulova 1606/2 , Praha 160 00
Jméno kol.prok. Václav Jelínek 6.3.1968 - 4.10.1994
Adresa: Koulova 1060 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Jméno kol.prok.ing. Vlastimil Mareček 29.11.1968 - 4.10.1994
Adresa: Kamenická 365/1 , Praha 170 00
Jméno kol.prok.ing. Zdeněk Jiras 29.4.1991 - 13.10.1994
Adresa: Matúškova 796/14 , Praha 149 00
Jméno kol.prok.ing. František Křesťan 29.4.1991 - 13.10.1994
Adresa: Nad Zlíchovem 457/18 , Praha 152 00
Jméno kol.prok.ing. Vladimír Moural 29.4.1991 - 13.10.1994
Adresa: Heřmanova 1168/24 , Praha 170 00
Jméno kol.prok. Antonín Hůrka 24.3.1992 - 13.10.1994
Adresa: Litvínovská 522/32 , Praha 190 00
Jméno kol.prok. Marcela Vávrová 24.3.1992 - 13.10.1994
Adresa: Rybalkova 59 , 120 00 Praha 10 Česká republika
Jméno kol.prok.ing. Pavel Jejkal 24.3.1992 - 13.10.1994
Adresa: Krasnojarská 681/14 , Praha 100 00
Jméno kol.prok.ing. Jan Sládek 24.3.1992 - 13.10.1994
Adresa: Šárecká 1065/36 , Praha 160 00
Jméno kol.prok.ing. František Kosek 24.3.1992 - 13.10.1994
Adresa: Zdíkovská 2986/116 , Praha 150 00
Jméno kol.prok.JUDr. Miroslav Bošek 24.3.1992 - 13.10.1994
Adresa: Bohuslava Martinů 1051/2 , Praha 140 00
Jméno kol.prok. Drahomír Ryba 24.3.1992 - 13.10.1994
Adresa: Na vrcholu 2472/32 , Praha 130 00

Konkurz CHEMAPOL GROUP, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Alexandr Vacek 13.12.2013
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00
Jméno Ing. Alexandr Vacek 10.2.1999 - 23.4.2007
Adresa: U Rajské zahrady 1912/3 , Praha 130 00
Jméno Ing. Alexandr Vacek 23.4.2007 - 13.12.2013
Adresa: Balbínova 206/16 , Praha 120 00

Sbírka Listin CHEMAPOL GROUP, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
BXXXVI 54/SL 7 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996,1997 Městský soud v Praze 28.9.1999 0
BXXXVI 54/SL 6 ostatní - zápis z dozorčí rady Městský soud v Praze 13.8.1998 28.9.1999 0
BXXXVI 54/SL 5 ostatní - zápis z dozorčí rady Městský soud v Praze 15.7.1998 28.9.1999 0
BXXXVI 54/SL 4 notářský zápis, účetní závěrka, zpráva auditora NZ 247/98 Městský soud v Praze 25.8.1998 28.9.1999 0
BXXXVI 54/SL 3 stanovy společnosti - 7. úplné znění Městský soud v Praze 13.8.1998 28.9.1999 0
BXXXVI 54/SL 2 stanovy společnosti - 6. úplné znění Městský soud v Praze 21.5.1997 28.9.1999 0
BXXXVI 54/SL 1 notářský zápis NZ 122/97 - změny stanov Městský soud v Praze 10.4.1997 28.9.1999 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje CHEMAPOL GROUP, a.s.

IČO (identifikační číslo) 00000744
Jméno CHEMAPOL GROUP, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 10
Vznik první živnosti: 30.12.1992
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 1

Sídlo CHEMAPOL GROUP, a.s.

Živnosti a provozovny CHEMAPOL GROUP, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Provádění mzdové agendy

 • Provádění personální agendy

 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb a informací

 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

 • Činnost organizačních a ekonomických poradců

 • Provádění a zajišťování vzdělávacích akcí

 • Reklamní a propagační činnost

 • Nákup, prodej a poskytování sotwarových vybavení a databází užívaných a zpracovaných

 • Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Korunní 957/35, Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny 1002441439
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Zahájení provozování 30.12.1993
Provozovna č. 2
Provozovna Kodaňská 1441/46, Praha 101 00
Identifikační číslo provozovny 1002441421
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Zahájení provozování 21.7.1993

Živnost č. 2 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Organizační zajištění výrobní činnosti v oblasti chemického průmyslu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.1.1993
Zánik oprávnění 13.2.1997

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkovatelská činnost v oblasti dopravy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1993
Zánik oprávnění 13.1.1997

Živnost č. 6 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.5.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Provádění a zajišťování vzdělávacích akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Provádění personální agendy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Provádění mzdové agendy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Nákup, prodej a poskytování sotwarových vybavení a databází užívaných a zpracovaných

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Poskytování účetnických služeb, vedení a kontrola účtů a služeb s tím souvisejících

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.1997
Zánik oprávnění 9.7.2001

Živnost č. 12 Reklamní a propagační činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Zprostředkovatelská činnost v oblasti služeb a informací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán CHEMAPOL GROUP, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Václav Junek CSc.
Člen statutárního orgánu Ing. Otakar Bízek
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Kerbach
Člen statutárního orgánu Ing. Václav Nestrašil
Člen statutárního orgánu Ing. Ottomar Trestr
Člen statutárního orgánu Petr Ježek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje CHEMAPOL GROUP, a.s.

IČO: 00000744
Firma: CHEMAPOL GROUP, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 10
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1980

Sídlo CHEMAPOL GROUP, a.s.

Sídlo: Kodaňská 1441/46, Praha 101 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Nespecializovaný velkoobchod
Činnosti v oblasti informačních technologií
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
tracking image