Firma ČEZ Teplárenská, a.s. IČO 27309941


ČEZ Teplárenská, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ČEZ Teplárenská, a.s. (27309941) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Bezručova 2212/30, Říčany 251 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 12. 2006 a je stále aktivní. ČEZ Teplárenská, a.s. má více provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o ČEZ Teplárenská, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ČEZ Teplárenská, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ČEZ Teplárenská, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ČEZ Teplárenská, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ČEZ Teplárenská, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 17910
IČO (identifikační číslo osoby) 27309941
Jméno ČEZ Teplárenská, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 7.12.2006
Dle projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 28. května 2019 zúčastněnými společnostmi, tj. společností ITX MEDIA a.s., se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 281 75 948, společností AYIN, s.r.o., se sídlem Tepelská 867/3a, Úšovice, 35 3 01 Mariánské Lázně, IČO 263 49 825, na straně jedné jako zanikajícími společnostmi, a společností ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 25101, IČO 273 09 941, na straně druhé jako nástupnickou společností, došlo k zániku zanika jících společností ITX MEDIA a.s. a AYIN, s.r.o. bez likvidace a k přechodu jejich jmění na nástupnickou společnost ČEZ Teplárenská, a.s., která vstoupila do právního postavení zanikajících společností. 1.8.2019
Dle projektu rozdělení odštěpením sloučením mezi zúčastněnými společnostmi společností ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 25101, IČO 273 09 941, jako rozdělovanou společností, společností Elektrárna Tisová, a.s., se sídlem Ti sová 2, 356 01 Březová, IČO 291 60 189, jako nástupnickou společností, a společností ČEZ Energetické služby, s.r.o., se sídlem Ostrava - Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ 70602, IČO 278 04 721, jako nástupnickou společností, ve znění, v němž byl zveřejněn , rozdělovaná společnost nezanikla, ale došlo k přechodu vyčleněných částí jmění rozdělované společnosti uvedených v projektu na nástupnické společnosti Elektrárna Tisová, a.s. a ČEZ Energetické služby, s.r.o. 1.1.2016
Společnost ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2210/30, PSČ 251 01, IČ 273 09 941, byla sloučena v důsledku fúze sloučením se společností T E P L O K R K O N O Š E a.s., se sídlem Labská 964, 543 01 Vrchlabí, IČ 25271725 a se společností VR CHLABSKÁ TEPLÁRENSKÁ, s.r.o., se sídlem Labská 964, 543 01 Vrchlabí, IČ 64254348 s tím, že na společnost ČEZ Teplárenská, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti T E P L O K R K O N O Š E a.s. a VRCHLABSKÁ TEPLÁRENSKÁ, s.r.o. 1.11.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 3.7.2014
Společnost MARTIA a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ 400 11, IČ 250 06 754 byla rozdělena odštěpením s tím, že odštěpená část jmění byla sloučena do společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01, IČ 273 09 941. Na společnost ČEZ Teplárenská, a. s. jako nástupnickou společnost přešla část jmění rozdělované společnosti MARTIA a.s., a to dle projektu rozdělení. 1.11.2013
Společnost ČEZ Teplárenská, a. s., se sídlem Říčany, Bezručova 2210/30, PSČ 251 01, IČ 273 09 941, byla sloučena v důsledku fúze sloučením se společností ENERGIE KRUPKA s.r.o., se sídlem Krupka, Mariánské náměstí 22, PSČ 417 42, IČ 254 10 083 s tím, že na společnost ČEZ Teplárenská, a. s. jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti ENERGIE KRUPKA s.r.o. 1.11.2013
Společnost Teplárna Trmice, a.s., se sídlem Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04, IČ: 287 07 052, byla rozdělena odštěpením s tím, že odštěpená část jmění byla sloučena do společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01, IČ : 273 09 941. Na společnost ČEZ Teplárenská, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo část jmění rozdělované společnosti Teplárna Trmice, a.s., a to dle projektu rozdělení. 1.10.2012
Základní kapitál společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Říčany, Bezručova 2212/30, PSČ 251 01, IČ 273 09 941 se v souladu s ustanovením § 202 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále též jen ?obchodní zákoník?) zvyšuje o částku ve výši 252.229.896,-- Kč (dvě stě padesát dva miliony dvě stě dvacet devět tisíc osm set devadesát šest korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 28.025.544 (dvaceti osmi milionů dvaceti pěti tisíc pěti set čtyřiceti čtyř) kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 9,- Kč (devět korun českých) s tím, že akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. Veškerých nově upsaných 28.025.544 (dvacet osm milionů dvacet pět tisíc pět set čtyřicet čtyři) kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 9,-- Kč (devět korun českých) znějící na jméno bude upsáno a splaceno společností ČEZ, a. s., s e sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649 (dále též jen ?určitý zájemce?), jakožto jediným akcionářem společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. formou nepeněžitého vkladu specifikovaného níže v tomto rozhodnutí. Akcie je možno upsat v sídle společnosti ČEZ, a. s, Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ 140 53, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3) obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost ČEZ Teplárenská, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsá ní akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Emisní kurs 28.025.544 (dvaceti osmi milionů dvaceti pěti tisíc pěti set čtyřiceti čtyř) kusů kmenových akcií v listinné podobě o jmenovité hodnotě 9,-- Kč (devět korun českých) znějících na jméno činí 252.229.896,-- Kč (dvě stě padesát dva milionů dvě st ě dvacet devět tisíc osm set devadesát šest korun českých) a bude upsán a nejpozději do 31. ledna 2013 splacen nepeněžitým vkladem, který tvoří část podniku společnosti ČEZ, a. s. vymezenou ke dni 1. ledna 2012 jako ?Rozvody tepla EVI a mimoareálové sítě ?, která se dělí na provozní jednotky: Vítkovice, Dětmarovice, Prunéřov a Tušimice, (dále též jen ?část podniku? nebo jen ?nepeněžitý vklad?). Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 24-1/2012 ze dne 22.3.2012 znaleckým ústavem RSM TACOMA a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 186 00, IČ 639 98 581, tj. soudním znalcem ustanoveným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 6.3.2012 pod č.j. 2Nc 4609/2012-11, které nabylo právní moci dne 8.3.2012 (dále též jen ?ZP?). Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 252.229.896,-- Kč (dvě stě p adesát dva milionů dvě stě dvacet devět tisíc osm set devadesát šest korun českých). Za nepeněžitý vklad bude vydáno 28.025.544 (dvacet osm milionů dvacet pět tisíc pět set čtyřicet čtyři) kusů listinných akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 9,-- Kč (devět korun českých) znějících na jméno. Nepeněžitý vklad je v souladu s ustanovením § 59, odstavce 3 obchodního zákoníku splacen uzavřením a nabytím účinnosti smlouvy o vkladu části podniku jako nepeněžitého vkladu do společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., na níž se přiměřeně použijí ustanovení o s mlouvě o prodeji podniku, a to v sídle společnosti ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ 140 53 a faktickým předáním nepeněžitého vkladu. K datu splacení nepeněžitého vkladu bude vypracován nový znalecký posudek ve věci ocenění nepeněžitého vkladu (dále jen Aktualizovaný ZP). Ukáže-li se hodnota nepeněžitého vkladu k datu splacení nižší než souhrnný emisní kurs upisovaných akcií, doplatí ČE Z, a. s. Společnosti v souladu s ust. § 59 odst. 7 obchodního zákoníku zjištěný rozdíl v penězích, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne splacení vkladu. Ukáže-li se hodnota nepeněžitého vkladu zjištěná v Aktualizovaném ZP vyšší než hodnota zjištěná v ZP, uhradí Společnost společnosti ČEZ, a. s. zjištěný rozdíl v penězích, a to nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne splacení vkladu. 7.5.2012 - 7.10.2013
Společnost ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Chomutov, Školní 1051/30, PSČ 430 01, IČ 273 09 941, byla sloučena v důsledku fúze sloučením se společností TEPLEX s.r.o., se sídlem Masarykova 209, PSČ 400 01, IČ 287 07 800 s tím, že na společnost ČEZ Tepláren ská, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo jmění zanikající společnosti TEPLEX s.r.o. 1.11.2010
Společnost MARTIA a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Mezní 2854/4, PSČ 400 11, IČ 250 06 754 byla rozdělena odštěpením s tím, že odštěpená část jmění byla sloučena do společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Chomutov, Školní 1051/30, PSČ 430 01, IČ 273 09 941. Na společnost ČEZ Teplárenská, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo část jmění rozdělované společnosti MARTIA a.s., a to dle projektu rozdělení. 1.11.2010
Fúze sloučením se zanikající společností ALLEWIA leasing s.r.o. se sídlem Bohumín, Šunychelská 1159, PSČ 735 81, IČ 619 42 634, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7127. Jmění zanikající společnosti ALLEWIA l easing s.r.o. přešlo na nástupnickou společnost ČEZ Teplárenská, a.s. 1.8.2009
Obchodní společnost ČEZ, a.s., jako jediný akcionář společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., při výkonu působnosti valné hromady schválila dne 23.4.2009 zvýšení základního kapitálu společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. (dále jen "společnost"), a ve formě notářského zápisu přijala následující rozhodnutí: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 1.292.539.995,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě devedesát dva miliony pět set třicet devět tisíc devět set devadesát pět korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitál u se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 143615555 (slovy: jedno sto čtyřicet tři miliony šest set patnáct tisíc pět set padesát pět kusů) listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 9,- Kč (slovy: devět korun českých) znějících na jméno. Všechn y akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu a nebudou kótované. 3. Upsání všech 143615555 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 9,- Kč znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři - společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45274649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1581 (dále též jen "ČEZ, a.s." nebo jen "určitý zájemce"). 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ: 140 53, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Pře dem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 o bchodního zákoníku. 5. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o  upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem. 6.Emisní kurs 143615555 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 9,- Kč znějících na jméno činí 1.292.540.000 (slovy: jedna miliarda dvě stě devadesát dva miliony pět set čtyřicet tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžit ého vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, tj. částka ve výši 5,- Kč (slovy: pět korun českých), se považuje za emisní ážio. 7. Emisní kurs 143615555 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 9,- Kč znějících na jméno bude upsán a nejpozději do 31.1.2010 splacen nepeněžitým vkladem, který tvoří část podniku společnosti ČEZ, a.s., vymezenou ke dni 1.1.2009 jako "rozvody tepla", která se dělí na provozní jednotky: Provozní jednotka Tisová, Provozní jednotka Mělník a Chvaletice, Provozní jednotka Poříčí a Dvůr Králové nad Labem, Provozní jednotka Hodonín (dále též jen "Část podniku" nebo jen "nepeněžitý vklad "). Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odst. 3 a § 196a odst. 3 obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 28/04/2009 ze dne 8.4.2009 znaleckým ústavem v oboru ekonomika a služby - Vysokou školou ekonomickou v Praze, Národohospodářskou fakultou, tj. soudním znalcem ustanoveným usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, ze dne 23.2.2009 pod č.j. 71 Nc 1014/2009, které nabylo právní moci dne 17.3.2009. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 1.292.540 .000,- Kč. Za nepeněžitý vklad bude vydáno 143615555 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 9,- Kč znějících na jméno. Nepenětitý vklad je v souladu s ust. 59 odst. 5 obchodního zákoníku splacen uzavřením smlouvy o vkladu části podniku ja ko nepenětitého vkladu do společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., na níž se přiměřeně použijí ustanovení o smlouvy o prodeji podniku, a to v sídle společnosti ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, PSČ 140 53, faktickým předáním nepenětitého vkladu. 8. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 13.5.2009 - 29.4.2010
Jediný akcionář společnosti, společnost ČEZ, a.s., učinil dne 01.09.2008 ve formě notářského zápisu toto rozhodnutí: Za prvé: Konstatuje se, že základní kapitál společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. činí 172,163.898,-- Kč a emisní kurs dříve upsaných akcií sp olečnosti je zcela splacen. Za druhé: Jediný akcionář společnosti - společnosti ČEZ, a.s. - se tímto vzdává dle ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na upisování akcií. Za třetí: Základní kapitál společnosti ČEZ Teplárenská, a. s. se zvyšuje peněžitým vkladem o částku ve výši 43,000.002,-- Kč (slovy: čtyřicet tři miliony dvě koruny české). Po tomto zvýšení bude základní kapitál společnosti činit 215,163.900,-- Kč (slovy: dvě stě patnáct milionů jedno sto šedesát tři tisíce devět set korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 43,000.002,-- Kč (slovy: čtyřicet tři miliony dvě koruny české) se nepřipouští. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená, zůstávají beze změny. Za čtvrté: Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: Počet upisovaných akcií: 4,777.778 (slovy: čtyři miliony sedm set sedmdesát sedm tisíc sedm set sedmdesát osm) kusů akcií. Jmenovitá hodnot a akcie: 9,-- Kč (slovy: devět korun českých), přičemž emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě. Druh: kmenové. Forma: na jméno. Podoba: listinné akcie. Za páté: Vzhledem ke skutečnosti, že se jediný akcionář v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdal přednostního práva na upisování akcií, určuje se, že všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 452 74 649, zapsané v obchod ním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581. Za šesté: Určuje se místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva takto: Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti ČEZ Teplárenská , a.s., Chomutov, Školní 1051/30. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností ČEZ Teplárenská, a.s. Upisov ání akcií bude ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář společnosti ČEZ Tepláren ská, a.s. ukládá představenstvu společnosti, aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do deseti (10) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo jedinému akcionáři podání návrhu na z ápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku do pěti (5) dnů poté, co tato skutečnost nastane. Spolu s oznámením o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je představenstvo společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. povinno odeslat určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí patnáct (15) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určenému zájemci. Upisovateli bude oznámen počátek běhu této lhůty společně se zasláním návrhu smlouvy o upsání akcií. V případě přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za upisovatele, doručen na adresu sídla společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. nejpozději v poslední den lhůty pro upisování. Za sedmé: Určuje se emisní kurs upisovaných akcií: Emisní kurs jedné a každé akcie je roven její jmenovité hodnotě a činí tedy 9,-- Kč (slovy: devět korun českých). Za osmé: Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti ČE Z, a.s., IČ: 452 74 649, ve výši 43,000.002,-- Kč(slovy: čtyřicet tři miliony dvě koruny české) vůči společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. proti pohledávce společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. ve výši 43,000.002,-- Kč (slovy: čtyřicet tři miliony dvě koruny česk é) vůči společnosti ČEZ, a.s. na splacení emisního kursu jí upsaných akcií, a to uzavřením smlouvy o započtení. Předmětná peněžitá pohledávka společnosti ČEZ, a.s. vůči společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. vznikla na základě Smlouvy o půjčce ze dne 26.08.200 8 uzavřené mezi společností ČEZ, a.s. a společností ČEZ Teplárenská, a.s. Za deváté: Určuje se, že emisní kurs akcií bude splacen výhradně započtením. Za desáté: Určují se pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Představenstvo společnosti ČEZ T eplárenská, a.s. zašle upisovateli do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií návrh smlouvy o započtení se sdělením, že lhůta pro přijetí návrhu činí patnáct (15) dnů ode dne doručení tohoto návrhu upisovateli. V případě přijetí návrhu smlouv y o započtení musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za upisovatele, doručen na adresu sídla společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. nejpozději v poslední den lhůty pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Po uzavření smlouvy o započtení podá představenstvo společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 17.9.2008 - 10.10.2008
Společnost vznikla rozdělením společnosti United Energy, a.s. se sídlem Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, IČO 467 08 197 a přešlo na ni jmění společnosti United Energy, a.s., které bylo uvedeno v projektu rozdělení. Rozdělením společnosti United E nergy, a.s. vznikla dále společnost United Energy právní nástupce, a.s. se sídlem Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, IČO 273 09 959. 7.12.2006 - 29.4.2010

Aktuální kontaktní údaje ČEZ Teplárenská, a.s.

Kapitál ČEZ Teplárenská, a.s.

zakladni jmění 2 262 500 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.10.2013
zakladni jmění 2 010 270 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.10.2012 - 7.10.2013
zakladni jmění 1 507 700 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.4.2010 - 1.10.2012
zakladni jmění 215 164 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.10.2008 - 29.4.2010
zakladni jmění 172 164 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.12.2006 - 10.10.2008

Akcie ČEZ Teplárenská, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 12 Kč 167 522 655 29.7.2016
Kmenové akcie na jméno 9 Kč 28 025 544 29.7.2016
Kmenové akcie na jméno 9 Kč 28 025 544 7.10.2013 - 29.7.2016
Kmenové akcie na jméno 12 Kč 167 522 655 1.10.2012 - 29.7.2016
Kmenové akcie na jméno 9 Kč 167 522 655 29.4.2010 - 1.10.2012
Kmenové akcie na jméno 9 Kč 23 907 100 10.10.2008 - 29.4.2010
Kmenové akcie na jméno 9 Kč 19 129 322 7.12.2006 - 10.10.2008

Sídlo ČEZ Teplárenská, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Bezručova 2212/30 , Říčany 251 01 18.1.2012
Adresa Školní 1051/30 , Chomutov 430 01 6.3.2008 - 18.1.2012
Adresa Školní 1051/30 , Chomutov 430 01 28.1.2008 - 6.3.2008
Adresa Teplárenská 2 , Most 434 01 7.12.2006 - 28.1.2008

Předmět podnikání ČEZ Teplárenská, a.s.

Platnost údajů od - do
vodoinstalatérství, topenářství 30.3.2018
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 24.11.2016
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 18.1.2012
velkoobchod 27.8.2008 - 18.1.2012
výroba tepelné energie 7.12.2006
rozvod tepelné energie 7.12.2006
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie a instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW 7.12.2006
inženýrská činnost v investiční výstavbě 7.12.2006 - 18.1.2012
montáž, opravy vyhrazených tlakových zařízení 7.12.2006 - 18.1.2012
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 7.12.2006 - 18.1.2012
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 7.12.2006 - 18.1.2012
opravy a montáž měřidel 7.12.2006 - 18.1.2012
pronájem a půjčování věcí movitých 7.12.2006 - 18.1.2012
zprostředkování služeb 7.12.2006 - 18.1.2012
úprava a rozvod užitkové vody 7.12.2006 - 18.1.2012
výroba stavebních hmot a stavebních výrobků 7.12.2006 - 18.1.2012

vedení firmy ČEZ Teplárenská, a.s.

Statutární orgán ČEZ Teplárenská, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva. 3.7.2014
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti společně alespoň dva členové představenstva. 7.12.2006 - 3.7.2014
místopředseda Ing. Radim Sobotík 24.11.2016
Vznik členství 1.9.2015
Vznik funkce 23.8.2016
Adresa: Lesní 818 , Orlová 735 14
člen Ing. Oleg Hanzal 24.11.2016
Vznik členství 13.8.2016
Vznik funkce 13.8.2016
Adresa: Výletní 331/9 , Praha 142 00
předseda představenstva Ing. Jan Nechvátal 14.3.2019
Vznik členství 1.3.2019
Vznik funkce 1.3.2019
Adresa: Budečská 1005/12 , Praha 120 00
Předseda představenstva Ing. Pavel Ondra 7.12.2006 - 8.6.2007
Vznik členství 7.12.2006
Zánik členství 4.4.2007
Vznik funkce 7.12.2006
Zánik funkce 4.4.2007
Adresa: Havlišova 2333/4 , Brno 612 00
Místopředseda představenstva Ing. Petr Jeník 7.12.2006 - 8.6.2007
Vznik členství 7.12.2006
Zánik členství 4.4.2007
Vznik funkce 7.12.2006
Zánik funkce 4.4.2007
Adresa: Tlustého 2042/22 , Praha 193 00
Člen představenstva Mgr. Marek Janča 7.12.2006 - 8.6.2007
Vznik členství 7.12.2006
Zánik členství 4.4.2007
Adresa: Plachty 515/12 , Brno 634 00
Předseda představenstva Ing. Miroslav Štecher 8.6.2007 - 2.12.2008
Vznik členství 4.4.2007
Zánik členství 20.11.2008
Vznik funkce 13.4.2007
Zánik funkce 20.11.2008
Adresa: Třešňová 1734 , Kadaň 432 01
Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Krebs 8.6.2007 - 2.12.2008
Vznik členství 4.4.2007
Zánik členství 20.11.2008
Vznik funkce 13.4.2007
Zánik funkce 20.11.2008
Adresa: Čechova 1781/13 , Chomutov 430 01
Člen představenstva Ing. Libor Hurdálek 8.6.2007 - 31.10.2013
Vznik členství 4.4.2007
Zánik členství 30.6.2012
Adresa: Dlouhá 58 , Trutnov 541 02
Člen představenstva Ing. Libor Hurdálek 31.10.2013 - 1.11.2013
Vznik členství 4.4.2007
Zánik členství 30.6.2012
Adresa: Dlouhá 58 , Trutnov 541 02
Předseda představenstva Ing. Vladimír Gult 2.12.2008 - 2.11.2013
Vznik členství 20.11.2008
Zánik členství 30.11.2013
Vznik funkce 20.11.2008
Zánik funkce 30.11.2013
Adresa: Slévárenská 605 , Trutnov 541 01
Místopředseda představenstva Ing. Petr Hodek 2.12.2008 - 3.7.2014
Vznik členství 20.11.2008
Zánik členství 30.11.2013
Vznik funkce 20.11.2008
Zánik funkce 30.11.2013
Adresa: Zahraničního odboje 923/23 , Třebíč 674 01
Předseda představenstva Ing. Vladimír Gult 2.11.2013 - 3.7.2014
Vznik členství 20.11.2008
Zánik členství 30.11.2013
Vznik funkce 20.11.2008
Zánik funkce 30.11.2013
Adresa: 2 , Staré Buky 541 01
předseda představenstva Ing. Vladimír Gult 3.7.2014 - 19.10.2015
Vznik členství 1.12.2013
Zánik členství 31.5.2015
Vznik funkce 2.12.2013
Zánik funkce 31.5.2015
Adresa: 2 , Staré Buky 541 01
člen Ing. Libor Hurdálek 1.11.2013 - 17.11.2015
Vznik členství 1.7.2012
Adresa: Dlouhá 58 , Trutnov 541 02
místopředseda představenstva Ing. Petr Hodek 3.7.2014 - 17.11.2015
Vznik členství 1.12.2013
Vznik funkce 2.12.2013
Adresa: Tyršova 241 , Stařeč 675 22
předseda představenstva Ing. Petr Hodek 17.11.2015 - 1.1.2016
Vznik členství 1.12.2013
Vznik funkce 1.9.2015
Adresa: Tyršova 241 , Stařeč 675 22
člen představenstva Ing. Radim Sobotík 17.11.2015 - 24.11.2016
Vznik členství 1.9.2015
Adresa: Lesní 818 , Orlová 735 14
místopředseda představenstva Ing. Libor Hurdálek 17.11.2015 - 24.11.2016
Vznik členství 1.7.2012
Zánik členství 12.8.2016
Vznik funkce 1.9.2015
Zánik funkce 12.8.2016
Adresa: Dlouhá 58 , Trutnov 541 02
předseda představenstva Ing. Petr Hodek 1.1.2016 - 14.3.2019
Vznik členství 1.12.2013
Zánik členství 1.12.2018
Vznik funkce 1.9.2015
Zánik funkce 1.12.2018
Adresa: Tyršova 241 , Stařeč 675 22

Dozorčí rada ČEZ Teplárenská, a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda dozorčí rady Ing. Přemysl Skočdopol 19.10.2015
Vznik členství 2.4.2015
Vznik funkce 2.4.2015
Adresa: Janovická 653/1 , Praha 148 00
člen Mgr. Kamil Čermák 24.11.2016
Vznik členství 1.7.2016
Vznik funkce 1.7.2016
Adresa: Rohanské nábřeží 657/7 , Praha 186 00
člen dozorčí rady Ing. Andrea Rottenbornová 8.11.2017
Vznik členství 1.9.2017
Adresa: U Pramene 2800/32 , České Budějovice 370 06
člen dozorčí rady Petr Sůva 30.3.2018
Vznik členství 3.11.2017
Adresa: Kubátova 123 , Háj u Duchcova 417 22
člen dozorčí rady Radoslav Růžička 30.3.2018
Vznik členství 3.11.2017
Adresa: Laudonova 530 , Trutnov 541 01
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Štěpánek 22.7.2019
Vznik členství 2.3.2019
Vznik funkce 8.3.2019
Adresa: Nad Kaňkou 382 , Příbram 261 01
Předseda dozorčí rady Mgr. Michal Antonín 7.12.2006 - 8.6.2007
Vznik členství 7.12.2006
Zánik členství 20.4.2007
Vznik funkce 7.12.2006
Zánik funkce 20.4.2007
Adresa: Nová 34 , Dambořice 696 35
Místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Mareš 7.12.2006 - 8.6.2007
Vznik členství 7.12.2006
Zánik členství 20.4.2007
Vznik funkce 7.12.2006
Zánik funkce 20.4.2007
Adresa: K. J. Erbena 218/3 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Ing. Miroslav Pelcman 7.12.2006 - 8.6.2007
Vznik členství 7.12.2006
Zánik členství 20.4.2007
Adresa: U Stadionu 148 , Most 434 01
Člen dozorčí rady Ing. Jan Mašinda 7.12.2006 - 8.6.2007
Vznik členství 7.12.2006
Zánik členství 20.4.2007
Adresa: K dálnici 723/42 , Praha 104 00
Člen dozorčí rady JUDr. Věra Pourová 7.12.2006 - 8.6.2007
Vznik členství 7.12.2006
Adresa: Myslbekova 381/12 , Hradec Králové 500 03
Člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Kužel 7.12.2006 - 8.6.2007
Vznik členství 7.12.2006
Adresa: Slévárenská 605 , Trutnov 541 01
Člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Volšický 8.6.2007 - 11.9.2008
Vznik členství 20.4.2007
Zánik členství 1.8.2008
Adresa: ČSA 104 , 533 12 Chvaletice Česká republika
Člen dozorčí rady Ing. Helena Hostková 8.6.2007 - 18.5.2009
Vznik členství 20.4.2007
Zánik členství 9.4.2009
Adresa: Hráského 1933 , Benešov 256 01
Předseda dozorčí rady JUDr. Věra Pourová 8.6.2007 - 19.5.2010
Vznik členství 7.12.2006
Zánik členství 31.3.2010
Vznik funkce 26.4.2007
Zánik funkce 31.3.2010
Adresa: Myslbekova 381/12 , Hradec Králové 500 03
Místopředseda dozorčí rady Ing. Jaroslav Kužel 8.6.2007 - 2.11.2010
Vznik členství 7.12.2006
Zánik členství 30.6.2010
Vznik funkce 26.4.2007
Zánik funkce 30.6.2010
Adresa: Slévárenská 605 , Trutnov 541 01
Člen dozorčí rady Ing. Dušan Timko 11.9.2008 - 2.11.2010
Vznik členství 1.8.2008
Adresa: Za Komínem 489 , Trutnov 541 02
Člen dozorčí rady Ing. Pavel Cyrani 2.11.2010 - 18.1.2012
Vznik členství 1.7.2010
Zánik členství 30.9.2011
Adresa: Spěšného 1890 , Roztoky 252 63
Člen dozorčí rady Petr Sůva 28.1.2008 - 29.11.2012
Vznik členství 9.11.2007
Zánik členství 2.11.2012
Adresa: Kubátova 123 , Háj u Duchcova 417 22
Člen dozorčí rady Jiří Vápeník 28.1.2008 - 29.11.2012
Vznik členství 9.11.2007
Zánik členství 2.11.2012
Adresa: Antala Staška 1715 , 415 01 Teplice Česká republika
Člen dozorčí rady Ing. Martin Jašek 18.1.2012 - 7.10.2013
Vznik členství 1.10.2011
Zánik členství 31.5.2013
Adresa: Hlubocká 709/3 , Praha 158 00
Místopředseda dozorčí rady Ing. Dušan Timko 2.11.2010 - 1.11.2013
Vznik členství 1.8.2008
Zánik členství 31.8.2013
Vznik funkce 16.8.2010
Zánik funkce 31.8.2013
Adresa: Za Komínem 489 , Trutnov 541 02
Předseda dozorčí rady Ing. Přemysl Skočdopol 19.5.2010 - 7.3.2014
Vznik členství 1.4.2010
Vznik funkce 1.4.2010
Adresa: Janovická 653/1 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Ing. František Čurda 18.5.2009 - 31.5.2014
Vznik členství 14.4.2009
Zánik členství 28.2.2014
Adresa: V. Volfa 1328/10 , České Budějovice 370 05
člen dozorčí rady Vladimír Hlavinka 7.10.2013 - 3.7.2014
Vznik členství 1.6.2013
Zánik členství 4.2.2014
Adresa: Antonína Zápotockého 64/4 , Vyškov 682 01
místopředseda Ing. Dušan Timko 1.11.2013 - 3.7.2014
Vznik členství 1.9.2013
Zánik členství 28.2.2014
Vznik funkce 9.9.2013
Zánik funkce 28.2.2014
Adresa: Za Komínem 489 , Trutnov 541 02
člen dozorčí rady Ing. František Čurda 31.5.2014 - 3.7.2014
Vznik členství 14.4.2009
Zánik členství 28.2.2014
Adresa: Martina Stáhalíka 737/23 , Rudolfov 373 71
Předseda dozorčí rady Ing. Přemysl Skočdopol 7.3.2014 - 19.10.2015
Vznik členství 1.4.2010
Zánik členství 2.4.2015
Vznik funkce 1.4.2010
Zánik funkce 2.4.2015
Adresa: Janovická 653/1 , Praha 148 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Ladislav Štěpánek 3.7.2014 - 19.10.2015
Vznik členství 1.3.2014
Vznik funkce 1.4.2014
Zánik funkce 2.4.2015
Adresa: Nad Kaňkou 382 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady Ing. Pavel Hlavinka 3.7.2014 - 19.10.2015
Vznik členství 1.3.2014
Zánik členství 6.11.2014
Adresa: V sídle 441 , Líbeznice 250 65
člen dozorčí rady Petr Sůva 29.11.2012 - 1.1.2016
Vznik členství 2.11.2012
Adresa: Kubátova 123 , Háj u Duchcova 417 22
člen dozorčí rady Radoslav Růžička 29.11.2012 - 1.1.2016
Vznik členství 2.11.2012
Adresa: Laudonova 530 , Trutnov 541 01
člen dozorčí rady Martin Jašek 3.7.2014 - 1.1.2016
Vznik členství 1.3.2014
Adresa: Hlubocká 709/3 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Martin Jašek 1.1.2016 - 9.10.2016
Vznik členství 1.3.2014
Adresa: Hlubocká 709/3 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Rzyman 19.10.2015 - 24.11.2016
Vznik členství 2.4.2015
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: Volontérská 1400/1 , Horní Suchá 735 35
člen dozorčí rady Martin Jašek 9.10.2016 - 8.11.2017
Vznik členství 1.3.2014
Zánik členství 31.8.2017
Adresa: Laténská 849/2 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Petr Sůva 1.1.2016 - 30.3.2018
Vznik členství 2.11.2012
Zánik členství 2.11.2017
Adresa: Kubátova 123 , Háj u Duchcova 417 22
člen dozorčí rady Radoslav Růžička 1.1.2016 - 30.3.2018
Vznik členství 2.11.2012
Zánik členství 2.11.2017
Adresa: Laudonova 530 , Trutnov 541 01
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Štěpánek 19.10.2015 - 22.7.2019
Vznik členství 1.3.2014
Zánik členství 1.3.2019
Vznik funkce 2.4.2015
Zánik funkce 1.3.2019
Adresa: Nad Kaňkou 382 , Příbram 261 01

Sbírka Listin ČEZ Teplárenská, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 17910/SL 122 ostatní pachtovní smlouva Městský soud v Praze 14.12.2015 21.12.2015 28.12.2015 74
B 17910/SL 121 notářský zápis [5560-2015], projekt přeměny - rozdělení odštěpením, sloučením ČEZ Teplárenská a.s. - rozh 1 akc Městský soud v Praze 18.12.2015 21.12.2015 187
B 17910/SL 120 ostatní výpis zápisu zasedání představenstva Městský soud v Praze 1.9.2015 14.10.2015 20.11.2015 4
B 17910/SL 119 ostatní rozhod.jedin. akcionáře Městský soud v Praze 10.8.2015 14.10.2015 20.11.2015 1
B 17910/SL 117 ostatní zánik funkce Městský soud v Praze 14.4.2015 31.8.2015 23.10.2015 1
B 17910/SL 116 ostatní projekt rozdělení Městský soud v Praze 20.10.2015 21.10.2015 22.10.2015 177
B 17910/SL 115 ostatní rozhodnutí jed.společníka Městský soud v Praze 18.6.2015 30.6.2015 13.7.2015 2
B 17910/SL 114 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 30.6.2015 13.7.2015 70
B 17910/SL 113 notářský zápis NZ 5147/2014-projekt fúze Městský soud v Praze 18.8.2014 8.9.2014 10.11.2014 18
B 17910/SL 112 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 4.7.2014 20.8.2014 70
B 17910/SL 111 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 13.6.2014 4.7.2014 20.8.2014 1
B 17910/SL 110 notářský zápis NZ 2579/2014 Městský soud v Praze 28.4.2014 4.6.2014 25.7.2014 18
B 17910/SL 109 ostatní zápis z řádného zasedání představenstva Městský soud v Praze 2.12.2013 4.6.2014 25.7.2014 2
B 17910/SL 108 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře - VH Městský soud v Praze 22.11.2013 4.6.2014 25.7.2014 2
B 17910/SL 107 ostatní  projekt fúze Městský soud v Praze 10.6.2014 23.6.2014 24.6.2014 9
B 17910/SL 106 zpráva auditora zahajovací rozvaha k 1.1.2013 Městský soud v Praze 1.1.2013 8.10.2013 7.2.2014 19
B 17910/SL 105 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 8.10.2013 7.2.2014 31
B 17910/SL 104 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 22.8.2013 8.10.2013 7.2.2014 1
B 17910/SL 103 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 18.6.2012 8.10.2013 7.2.2014 1
B 17910/SL 102 notářský zápis NZ 4093/2013 - projekt fúze Městský soud v Praze 17.9.2013 8.10.2013 7.2.2014 15
B 17910/SL 99 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 8.10.2013 20.1.2014 34
B 17910/SL 100 zpráva auditora +zahajovací rozvaha k 1.1.2013 Městský soud v Praze 1.1.2013 8.10.2013 20.1.2014 21
B 17910/SL 94 ostatní příloha k VZ Městský soud v Praze 31.12.2012 25.6.2013 28.6.2013 2
B 17910/SL 93 ostatní rozhod.jed.akci. Městský soud v Praze 14.6.2013 25.6.2013 28.6.2013 1
B 17910/SL 92 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.10.2012 26.11.2012 14.3.2013 29
B 17910/SL 91 notářský zápis NZ 1477/2012 + projekt rozdělení Městský soud v Praze 31.7.2012 4.9.2012 1.10.2012 128
B 17910/SL 90 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 4.9.2012 1.10.2012 28
B 17910/SL 89 účetní závěrka, zpráva auditora k 1.1.2012 - zahajovací rozvaha Městský soud v Praze 1.1.2012 4.9.2012 1.10.2012 16
B 17910/SL 88 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 27.6.2012 29.6.2012 68
B 17910/SL 87 ostatní - projekt rozdělení Městský soud v Praze 5.6.2012 11.6.2012 15.6.2012 118
B 17910/SL 86 notářský zápis NZ 701/2012 Městský soud v Praze 2.4.2012 10.5.2012 83
B 17910/SL 85 notářský zápis NZ 406/2012 Městský soud v Praze 21.2.2012 20.3.2012 6
B 17910/SL 84 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.1.2012 11.1.2012 19.1.2012 30
B 17910/SL 83 notářský zápis - NZ 712/2011 Městský soud v Praze 19.12.2011 11.1.2012 19.1.2012 16
B 17910/SL 82 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcion. Městský soud v Praze 12.9.2011 11.1.2012 19.1.2012 1
B 17910/SL 81 ostatní - rozdělení zisku Městský soud v Praze 24.6.2011 24.6.2011 1
B 17910/SL 80 ostatní - schéma struktury koncernu Městský soud v Praze 24.6.2011 24.6.2011 2
B 17910/SL 79 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - 2010 Městský soud v Praze 24.6.2011 24.6.2011 64
B 17910/SL 78 notářský zápis - NZ 369/2010 Městský soud v Praze 9.8.2010 6.10.2010 18.11.2010 11
B 17910/SL 77 posudek znalce č. 26 -2/2010 Městský soud v Praze 9.6.2010 7.10.2010 11.11.2010 84
B 17910/SL 75 účetní závěrka -zahajovací R k 1.1.10 Martia Městský soud v Praze 10.6.2010 7.10.2010 11.11.2010 11
B 17910/SL 74 účetní závěrka -zahajovací R k 1.1.2010 Městský soud v Praze 12.5.2010 7.10.2010 11.11.2010 16
B 17910/SL 73 notářský zápis NZ 1705/2010 Městský soud v Praze 4.10.2010 7.10.2010 11.11.2010 29
B 17910/SL 72 notářský zápis NZ 433/2010 Městský soud v Praze 4.10.2010 7.10.2010 11.11.2010 14
B 17910/SL 71 podpisové vzory - Ing.D.Timko Městský soud v Praze 22.10.2010 2.11.2010 3.11.2010 1
B 17910/SL 70 ostatní - zápis z DR Městský soud v Praze 16.8.2010 8.10.2010 3.11.2010 1
B 17910/SL 69 podpisové vzory - člena DR Městský soud v Praze 13.5.2010 8.10.2010 3.11.2010 1
B 17910/SL 68 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Městský soud v Praze 31.5.2010 8.10.2010 3.11.2010 1
B 17910/SL 67 výroční zpráva rok 2009 Městský soud v Praze 15.5.2010 24.8.2010 24.8.2010 54
B 17910/SL 66 změna právní formy, fúze - doplnění - projekt rozdělení Městský soud v Praze 28.6.2010 17.8.2010 17.8.2010 11
B 17910/SL 65 změna právní formy, fúze - projekt- sloučení Městský soud v Praze 21.6.2010 30.6.2010 30.6.2010 8
B 17910/SL 64 změna právní formy, fúze - projekt- rozděl. Městský soud v Praze 28.6.2010 30.6.2010 30.6.2010 10
B 17910/SL 63 podpisové vzory - Ing.Přemysl Skočdopol Městský soud v Praze 31.3.2010 19.5.2010 25.5.2010 1
B 17910/SL 62 ostatní - zápis z DR Městský soud v Praze 29.3.2010 19.5.2010 25.5.2010 1
B 17910/SL 61 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Městský soud v Praze 29.3.2010 19.5.2010 25.5.2010 1
B 17910/SL 60 stanovy společnosti Městský soud v Praze 29.4.2010 11.5.2010 13.5.2010 30
B 17910/SL 59 ostatní - smlouva o vkladu části podn. Městský soud v Praze 26.4.2010 29.4.2010 217
B 17910/SL 58 posudek znalce - č.35/02/2010 Městský soud v Praze 15.2.2010 26.4.2010 29.4.2010 166
B 17910/SL 57 posudek znalce - č.28/04/2009 Městský soud v Praze 8.4.2009 26.4.2010 29.4.2010 125
B 17910/SL 56 změna právní formy, fúze - NZ 424/2009 Městský soud v Praze 25.5.2009 4.8.2009 10.9.2009 17
B 17910/SL 55 změna právní formy, fúze - NZ 423/2009 Městský soud v Praze 25.5.2009 4.8.2009 10.9.2009 16
B 17910/SL 54 změna právní formy, fúze - k 1.1.2009- zahaj. Městský soud v Praze 3.4.2009 4.8.2009 10.9.2009 15
B 17910/SL 53 změna právní formy, fúze - ÚZ 2008- Allewia Městský soud v Praze 27.2.2009 4.8.2009 10.9.2009 9
B 17910/SL 52 změna právní formy, fúze - ÚZ- 2008- ČEZ Městský soud v Praze 23.1.2009 4.8.2009 10.9.2009 27
B 17910/SL 51 výroční zpráva - 2008 Městský soud v Praze 15.5.2009 28.7.2009 47
B 17910/SL 50 rozhod. o statut. orgánu výpis ze zápisu č. 4/09 Městský soud v Praze 9.4.2009 19.5.2009 2
B 17910/SL 49 podpisové vzory Ing. František Čurda Městský soud v Praze 24.4.2009 19.5.2009 1
B 17910/SL 48 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 14.4.2009 19.5.2009 1
B 17910/SL 47 notářský zápis - NZ 322/2009- rozh.jed.akc. Městský soud v Praze 23.4.2009 18.5.2009 222
B 17910/SL 46 posudek znalce - č.28/04/2009 Městský soud v Praze 2.4.2009 14.5.2009 124
B 17910/SL 45 změna právní formy, fúze - návrh projektu Městský soud v Praze 22.4.2009 23.4.2009 10
B 17910/SL 44 podpisové vzory - Ing.Petr Hodek Městský soud v Praze 24.11.2008 3.12.2008 2
B 17910/SL 43 podpisové vzory - Ing.Vladimír Gult Městský soud v Praze 24.11.2008 3.12.2008 2
B 17910/SL 42 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased. DR Městský soud v Praze 20.11.2008 3.12.2008 2
B 17910/SL 41 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zased.představ. Městský soud v Praze 20.11.2008 3.12.2008 1
B 17910/SL 40 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Městský soud v Praze 19.11.2008 3.12.2008 1
B 17910/SL 39 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce Městský soud v Praze 19.11.2008 3.12.2008 1
B 17910/SL 38 stanovy společnosti - úplné znění Městský soud v Praze 13.10.2008 6.11.2008 30
B 17910/SL 37 výroční zpráva - 2007 Městský soud v Praze 25.6.2008 13.10.2008 27
B 17910/SL 36 notářský zápis NZ 356/2008 Městský soud v Praze 1.9.2008 18.9.2008 15
B 17910/SL 35 podpisové vzory - Ing. Dušan Timko Městský soud v Praze 26.8.2008 15.9.2008 2
B 17910/SL 34 rozhod. o statut. orgánu - jediného akcionáře Městský soud v Praze 15.7.2008 15.9.2008 1
B 17910/SL 33 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.7.2008 29.8.2008 30
B 17910/SL 32 notářský zápis NZ 600/2008 Městský soud v Praze 30.7.2008 29.8.2008 5
B 17910/SL 31 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.12.2007 30.1.2008 30
B 17910/SL 30 notářský zápis - NZ 297/2007 Městský soud v Praze 24.5.2007 13.7.2007 6
B 17910/SL 29 ostatní - zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 27.4.2007 13.7.2007 3
B 17910/SL 28 ostatní - rozhodnutí společníka Městský soud v Praze 20.4.2007 13.7.2007 1
B 17910/SL 27 rozhod. o statut. orgánu - zápis z zased.představenstva Městský soud v Praze 13.4.2007 13.7.2007 2
B 17910/SL 26 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 4.4.2007 13.7.2007 4
B 17910/SL 25 podpisové vzory - L.Hurdálek Městský soud v Praze 26.3.2007 13.7.2007 2
B 17910/SL 24 podpisové vzory -Ing.M.Krebs Městský soud v Praze 23.3.2007 13.7.2007 1
B 17910/SL 23 podpisové vzory - Ing.M.Štecher Městský soud v Praze 23.3.2007 13.7.2007 1
B 17910/SL 22 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.10.2006 15.2.2007 31
B 17910/SL 9 podpisové vzory - Ing. Pavel Ondra Městský soud v Praze 24.10.2006 15.1.2007 2
B 17910/SL 8 podpisové vzory - Marek Janča Městský soud v Praze 25.10.2006 15.1.2007 2
B 17910/SL 7 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 30.10.2006 15.1.2007 1
B 17910/SL 6 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze zas. představenstva Městský soud v Praze 30.10.2006 15.1.2007 1
B 17910/SL 5 notářský zápis NZ 653/2006 Městský soud v Praze 30.10.2006 15.1.2007 629
B 17910/SL 4 posudek znalce č. 993/103/2006 Městský soud v Praze 30.6.2006 15.1.2007 150
B 17910/SL 3 účetní závěrka k 1.6.2006 - zahajovací pr. n. Městský soud v Praze 10.8.2006 15.1.2007 42
B 17910/SL 21 ostatní - příloha č. 9 - soudní spory Městský soud v Praze 15.1.2007 2
B 17910/SL 20 ostatní - příloha č. 8 - zaměstnanci Městský soud v Praze 15.1.2007 4
B 17910/SL 2 účetní závěrka k 1.6.2006 - zahajovací Městský soud v Praze 10.8.2006 15.1.2007 42
B 17910/SL 19 ostatní - příloha č. 7 - závazky Městský soud v Praze 15.1.2007 21
B 17910/SL 18 ostatní - příloha č.6 - majetek Městský soud v Praze 15.1.2007 149
B 17910/SL 17 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.1.2007 22
B 17910/SL 16 podpisové vzory - Ing. Jaroslav Kužel Městský soud v Praze 27.10.2006 15.1.2007 2
B 17910/SL 15 podpisové vzory - JUDr. Věra Pourová Městský soud v Praze 25.10.2006 15.1.2007 2
B 17910/SL 14 podpisové vzory - Ing. Petr Mareš Městský soud v Praze 27.10.2006 15.1.2007 2
B 17910/SL 13 podpisové vzory - Ing. Jan Mašinda Městský soud v Praze 25.10.2006 15.1.2007 1
B 17910/SL 12 podpisové vzory - Ing. Miroslav Pelcman Městský soud v Praze 26.10.2006 15.1.2007 2
B 17910/SL 11 podpisové vzory - Mgr. Michal Antonín Městský soud v Praze 25.10.2006 15.1.2007 2
B 17910/SL 10 podpisové vzory - Ing. Petr Jeník Městský soud v Praze 24.10.2006 15.1.2007 2
B 17910/SL 1 účetní závěrka k 31.5.2006 - konečná Městský soud v Praze 27.7.2006 15.1.2007 38

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ČEZ Teplárenská, a.s.

IČO (identifikační číslo) 27309941
Jméno ČEZ Teplárenská, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Říčany
Vznik první živnosti: 19.12.2006
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 4

Sídlo ČEZ Teplárenská, a.s.

Živnosti a provozovny ČEZ Teplárenská, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

  • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

  • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  • Poskytování technických služeb

  • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.12.2006

Živnost č. 2 Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.2.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Hrdlovská 647, Osek 417 05
Identifikační číslo provozovny 1001942248
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.11.2010
Provozovna č. 2
Provozovna Karla Čapka 270, Krupka 417 42
Identifikační číslo provozovny 1009282867
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 3
Provozovna Mariánské náměstí 32, Krupka 417 42
Identifikační číslo provozovny 1009282930
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 4
Provozovna B. Němcové 140/6, Krupka 417 42
Identifikační číslo provozovny 1009282875
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 5
Provozovna Bohosudovská 454/17, Krupka 417 41
Identifikační číslo provozovny 1009282913
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 6
Provozovna Rudé armády 157, Krupka 417 42
Identifikační číslo provozovny 1009282972
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 7
Provozovna Alejní 629, Krupka 417 42
Identifikační číslo provozovny 1009282948
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 8
Provozovna Ruská 487/172, Dubí 417 01
Identifikační číslo provozovny 1009283154
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 9
Provozovna Pod Dolní drahou 88, Krupka 417 42
Identifikační číslo provozovny 1009283022
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 10
Provozovna Ústecká 80, Krupka 417 42
Identifikační číslo provozovny 1009283057
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 11
Provozovna Horská 12, Krupka 417 41
Identifikační číslo provozovny 1009283065
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 12
Provozovna Dlouhá 658, Krupka 417 42
Identifikační číslo provozovny 1009283073
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 13
Provozovna Karla Čapka 271, Krupka 417 42
Identifikační číslo provozovny 1009283006
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 14
Provozovna Lípová 528/15, Krupka 417 42
Identifikační číslo provozovny 1009282816
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 15
Provozovna Teplická 400, Krupka 417 41
Identifikační číslo provozovny 1009282824
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 16
Provozovna Pod Dolní drahou 89, Krupka 417 42
Identifikační číslo provozovny 1009283031
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 17
Provozovna Moskevské náměstí 2173/1, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1009283120
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 18
Provozovna Fučíkova 124, Krupka 417 42
Identifikační číslo provozovny 1009282883
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 19
Provozovna U Stadionu 626, Krupka 417 41
Identifikační číslo provozovny 1009283103
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 20
Provozovna Dlouhá 664, Krupka 417 42
Identifikační číslo provozovny 1009283081
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 21
Provozovna U Stadionu 626, Krupka 417 41
Identifikační číslo provozovny 1009282956
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 22
Provozovna Na Hamrech 602, Krupka 417 41
Identifikační číslo provozovny 1009282808
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 23
Provozovna Mariánské náměstí 22/13, Krupka 417 42
Identifikační číslo provozovny 1009282921
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 24
Provozovna Vodní 13/11, Krupka 417 42
Identifikační číslo provozovny 1009282981
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 25
Provozovna Husitská 34/5, Krupka 417 41
Identifikační číslo provozovny 1009283049
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 26
Provozovna Masarykova 461, Krupka 417 42
Identifikační číslo provozovny 1009282859
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 27
Provozovna Ruská 486/162, Dubí 417 01
Identifikační číslo provozovny 1009283138
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 28
Provozovna Pod Parkem 417 41 Krupka
Identifikační číslo provozovny 1009283090
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 29
Provozovna Na Hamrech 182, Krupka 417 41
Identifikační číslo provozovny 1009283014
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 30
Provozovna Bohosudovská 185, Krupka 417 41
Identifikační číslo provozovny 1009282832
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 31
Provozovna Masarykova 461, Krupka 417 42
Identifikační číslo provozovny 1009282841
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 32
Provozovna Mírové náměstí 44/29, Krupka 417 42
Identifikační číslo provozovny 1009282999
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 33
Provozovna Lípová 434, Krupka 417 42
Identifikační číslo provozovny 1009282891
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 34
Provozovna Děčínská 317, Velké Březno 403 23
Identifikační číslo provozovny 1009399063
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 35
Provozovna Masarykova 559, Chabařovice 403 17
Identifikační číslo provozovny 1009399021
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 36
Provozovna Ruská 147/46, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1009399136
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 37
Provozovna Ústecká 318, Velké Březno 403 23
Identifikační číslo provozovny 1009402315
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 38
Provozovna Komenského nám. 340/4, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1009402307
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 39
Provozovna Klášterní 172, Velké Březno 403 23
Identifikační číslo provozovny 1009399080
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 40
Provozovna V Aleji 642, Chabařovice 403 17
Identifikační číslo provozovny 1009402358
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 41
Provozovna Čsl. armády 384/1, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1009399110
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 42
Provozovna Husovo náměstí 3, Chabařovice 403 17
Identifikační číslo provozovny 1009399004
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 43
Provozovna 97, Chuderov 400 02
Identifikační číslo provozovny 1009399039
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 44
Provozovna Mlýnská 125, Velké Březno 403 23
Identifikační číslo provozovny 1009402242
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 45
Provozovna Kubicových 887/2, Duchcov 419 01
Identifikační číslo provozovny 1009402285
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 46
Provozovna Čsl. mládeže 32/35, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1009402293
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 47
Provozovna Riegrova 623/1, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1009399101
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 48
Provozovna Děčínská 211, Velké Březno 403 23
Identifikační číslo provozovny 1009402234
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 49
Provozovna 98, Chuderov 400 02
Identifikační číslo provozovny 1009402331
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 50
Provozovna 111, Chuderov 400 02
Identifikační číslo provozovny 1009399047
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 51
Provozovna Husovo náměstí 17, Chabařovice 403 17
Identifikační číslo provozovny 1009402200
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 52
Provozovna Teplická 144/209, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1009399128
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 53
Provozovna V Aleji 400, Chabařovice 403 17
Identifikační číslo provozovny 1009398989
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 54
Provozovna Seifertova 254, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1009399144
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 55
Provozovna Čsl. armády 681/10, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1009402251
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 56
Provozovna Husovo náměstí 156, Chabařovice 403 17
Identifikační číslo provozovny 1009399012
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 57
Provozovna Litoměřická 248, Velké Březno 403 23
Identifikační číslo provozovny 1009399098
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 58
Provozovna Husovo náměstí 183, Chabařovice 403 17
Identifikační číslo provozovny 1009402340
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 59
Provozovna 112, Chuderov 400 02
Identifikační číslo provozovny 1009402226
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 60
Provozovna Teplická 25/166, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1009402269
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 61
Provozovna Kočkovská 2699/18, Ústí nad Labem 400 11
Identifikační číslo provozovny 1009399055
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 62
Provozovna V Aleji 432, Chabařovice 403 17
Identifikační číslo provozovny 1009402161
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 63
Provozovna Klášterní 1, Velké Březno 403 23
Identifikační číslo provozovny 1009399071
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 64
Provozovna Voldušská 750, Rokycany 337 01
Identifikační číslo provozovny 1009402277
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 65
Provozovna Masarykova 625/330, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1009402323
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 66
Provozovna V Aleji 434, Chabařovice 403 17
Identifikační číslo provozovny 1009398997
Zahájení provozování 27.1.2014
Provozovna č. 67
Provozovna Komenského 202/22, Krupka 417 42
Identifikační číslo provozovny 1009710273
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 68
Provozovna Bohosudovská 210, Krupka 417 41
Identifikační číslo provozovny 1009710281
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 69
Provozovna Bohumila Bachury 684, Krupka 417 42
Identifikační číslo provozovny 1009710257
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 70
Provozovna Švermova 148, Krupka 417 42
Identifikační číslo provozovny 1009710290
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 71
Provozovna Bohumila Bachury 685, Krupka 417 42
Identifikační číslo provozovny 1009710265
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2013
Provozovna č. 72
Provozovna Nemocniční 264, Duchcov 419 01
Identifikační číslo provozovny 1000562034
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.2.2007
Provozovna č. 73
Provozovna Hrdlovská 655, Osek 417 05
Identifikační číslo provozovny 1000562018
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.12.2007
Provozovna č. 74
Provozovna Hrdlovská 658, Osek 417 05
Identifikační číslo provozovny 1000562026
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.12.2007
Provozovna č. 75
Provozovna Hrdlovská 641, Osek 417 05
Identifikační číslo provozovny 1000561844
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.2.2007
Provozovna č. 76
Provozovna Hrdlovská 644, Osek 417 05
Identifikační číslo provozovny 1000561879
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.2.2007
Provozovna č. 77
Provozovna Jankovcova 2245, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1000561950
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.2.2007
Provozovna č. 78
Provozovna Hrdlovská 645, Osek 417 05
Identifikační číslo provozovny 1000561887
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.2.2007
Provozovna č. 79
Provozovna Metelkovo náměstí 968, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1000561941
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.2.2007
Provozovna č. 80
Provozovna Hrdlovská 650, Osek 417 05
Identifikační číslo provozovny 1000561925
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.2.2007
Provozovna č. 81
Provozovna Hrdlovská 642, Osek 417 05
Identifikační číslo provozovny 1000561852
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.2.2007
Provozovna č. 82
Provozovna Hrdlovská 646, Osek 417 05
Identifikační číslo provozovny 1000561895
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.2.2007
Provozovna č. 83
Provozovna Hrdlovská 648, Osek 417 05
Identifikační číslo provozovny 1000561909
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.2.2007
Provozovna č. 84
Provozovna U Nových lázní 1103/12, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1000561976
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.2.2007
Provozovna č. 85
Provozovna Josefa Suka 2513, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1000561992
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.2.2007
Provozovna č. 86
Provozovna Jankovcova 2318, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1000561968
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.2.2007
Provozovna č. 87
Provozovna Družstevní 608, Krupka 417 41
Identifikační číslo provozovny 1000562000
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.2.2007
Provozovna č. 88
Provozovna U Nových lázní 1102/4, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1000561984
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.2.2007
Provozovna č. 89
Provozovna Hrdlovská 643, Osek 417 05
Identifikační číslo provozovny 1000561861
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.2.2007
Provozovna č. 90
Provozovna Hrdlovská 651, Osek 417 05
Identifikační číslo provozovny 1000561836
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.2.2007
Provozovna č. 91
Provozovna Hrdlovská 649, Osek 417 05
Identifikační číslo provozovny 1000561917
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.2.2007
Provozovna č. 92
Provozovna K. H. Borovského 312, Osek 417 05
Identifikační číslo provozovny 1000561933
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.2.2007

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.10.2016

Živnost č. 4 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.11.2017

Živnost č. 5 Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.12.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.12.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.12.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.12.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.12.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.12.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.12.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.12.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.6.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ČEZ Teplárenská, a.s.

Člen statutárního orgánu Oleg Hanzal
Člen statutárního orgánu Radim Sobotík
Člen statutárního orgánu Ing. Jan Nechvátal

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ČEZ Teplárenská, a.s.

IČO: 27309941
Firma: ČEZ Teplárenská, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha-východ
Základní územní jednotka: Říčany
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 7.12.2006

Sídlo ČEZ Teplárenská, a.s.

Sídlo: Bezručova 2212/30, Říčany 251 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba koksárenských produktů
Výroba betonových, cementových a sádrových výrobků
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba a rozvod tepla a klimatizovaného vzduchu, výroba ledu
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Činnosti související s odpadními vodami
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Skladování
Ostatní ubytování
Činnosti v oblasti informačních technologií
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
tracking image