Firma ČEZ Bohunice a.s. IČO 28861736


ČEZ Bohunice a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ČEZ Bohunice a.s. (28861736) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Duhová 1444/2, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 3. 2009 a je stále aktivní. ČEZ Bohunice a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o ČEZ Bohunice a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ČEZ Bohunice a.s. na Justice.cz
Detailní informace o ČEZ Bohunice a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro ČEZ Bohunice a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ČEZ Bohunice a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 15149
IČO (identifikační číslo osoby) 28861736
Jméno ČEZ Bohunice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 19.3.2009
Počet členů statutárního orgánu: 3 16.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 16.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 16.7.2014
Jediný akcionář schválil usnesení o zvýšení základní kapitálu takto: "Společnost ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, IČ: 452 74 649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1581 (dále jen "ČEZ") jako jediný akcionář společnosti ČEZ Bohunice a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 53, IČ: 288 61 736, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15149 (dále jen "Společnost") v působnosti valné hromady Společnosti a v souladu s ustanovením § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obc hodního zákoníku v platném znění, přijala usnesením představenstva níže uvedeného dne toto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti ČEZ Bohunice a.s. Jediný akcionář tímto: schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti ČEZ Bohunice a.s. takto: 1) Základní kapitál společnosti ČEZ Bohunice a.s. činí 202.400.000,--Kč a emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. 2) Základní kapitál společnosti ČEZ Bohunice a.s., se zvyšuje peněžitým vkladem o částku ve výši 3.000.000.000,--Kč (slovy: tři miliardy korun českých). Po tomto zvýšení bude základní kapitál společnosti činit 3.202.400.000,--Kč (slovy: tři milardy dvě st ě dva milionů čtyři sta tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 3.000.000.000,-Kč (slovy: tři milardy korun českých) se nepřipouští. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. 3) Jediný akcionář společnosti ČEZ Bohunice a.s.-ČEZ, a.s. se tímto vzdává dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na upisování nových akcií. 4) Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: a) Počet upisovaných akcií: 15.000 (slovy: patnáct tisíc) kusů akcií b) Jmenovitá hodnota akcie: 200.000,--Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), přičemž emisní kurz každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě c) Druh: kmenové d) Forma: na jméno c) Podoba: listinné akcie 5)Vzhledem ke skutečnosti, že se jediný akcionář vzdal přednostního práva na upisování nových akcií, určuje se, že všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ: 140 5 3, IČ: 452 74 649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581. Určuje se místo a lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva takto: Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti ČEZ Bohunice a.s., Praha 4, Duhová 2/1444. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Předem určený zámjemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností ČEZ Bohunice a.s.. Upisování akcií bude ve smlouvě o upsání a kcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář společosti ČEZ Bohunice a.s. ukládá představenstvu společnosti, aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do třiceti (30) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo jediné mu akcionáři podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku do pěti (5) dnů poté, co tato skutečnost nastane. Spolu s oznámením o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je představenstvo povinno odeslat určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o ups ání akcií, činí dvacet (20) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. V případě přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za upisovatele, doručen na adresu sídla společnosti ČEZ Bohunice a.s. 7)Určuje se způsob a lhůta pro splacení emisního kursu akcií takto: Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií ve výši 3.000.000.000,--Kč (slovy: tři miliardy korun českých) na bankovní účet společnosti ČEZ Bohunice a.s. č. 43-1680410277/0100 speciálně zřízený k tomuto účelu u Komerční ba nky, a.s., a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však ve lhůtě dvaceti (20) dnů ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií uzavřené dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 12.10.2009 - 2.11.2009
Jediný akcionář schválil usnesení o zvýšení základního kapitálu takto: 1) Základní kapitál společnosti ČEZ Bohunice a. s. činí 2.400.000,- Kč (slovy dvamilionyčtyřistatisíc korun českých) a emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen. 2) Základní kapitál společnosti ČEZ Bohunice a. s. se zvyšuje peněžitým vkladem o částku ve výši 200.000.000,- Kč (slovy: dvěstěmilionů korun českých). Po tomto zvýšení bude základní kapitál společnosti činit 202.400.000,- Kč (slovy: dvěstědvamilionyčtyři statisíc korun českých). Upisování akcií nad částu navrhovaného zvýšení základního kapitálu tj. nad částku 200.000.000,- Kč (slovy: dvěstěmilionů korun českých) se nepřipouští. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. 3) Jediný akcionář společnosti ČEZ Bohunice a. s. ? společnost ČEZ, a. s. se tímto vzdává dle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku přednostního práva na upisování nových akcií. 4) Určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií takto: a) Počet upisovaných akcií: 1.000 (slovy: jeden tisíc) kusů akcií b) Jmenovitá hodnota akcie: 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), přičemž emisní kurz každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě c) Druh: kmenové d) Forma: na jméno e) Podoba: listinné akcie. 5) Vzhledem ke skutečnosti, že se jediný akcionář vzdal přednostního práva na upisování nových akcií, určuje se, že všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1581. 6) Určuje se místo a lhůta pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva takto: Místem pro upisování nových akcií je sídlo společnosti ČEZ Bohunice a. s., Praha 4, Duhová 2/1444. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností ČEZ Bohunice a. s. Upisování akcií bude ve smlouvě o upsání ak cií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář společnosti ČEZ Bohunice a. s. ukládá představenstvu společnosti, aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do třiceti (30) dnů od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo jedi nému akcionáři podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku do pěti (5) dnů poté, co tato skutečnost nastane. Spolu s oznámením o podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je představenstvo povinno odeslat určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o ups ání akcií, činí dvacet (20) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. V případě přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za upisovatele, doručen na adresu sídla společnosti ČEZ Bohunice a. s. 7) Určuje se způsob a lhůta pro splacení emisního kursu akcií takto: Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií ve výši 200.000.000,- Kč (slovy: dvěstěmilionů korun českých) na bankovní účet společnosti ČEZ Bohunice a. s. speciálně zřízený k tomuto účelu č. 43-1679680237/0100 vedený u spol ečnosti Komerční banka, a. s., a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však ve lhůtě dvaceti (20) dnů ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií uzavřené dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákon íku. 1.7.2009 - 5.8.2009

Aktuální kontaktní údaje ČEZ Bohunice a.s.

Kapitál ČEZ Bohunice a.s.

zakladni jmění 3 202 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.11.2009
zakladni jmění 202 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.8.2009 - 2.11.2009
zakladni jmění 2 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.3.2009 - 5.8.2009

Akcie ČEZ Bohunice a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 16 012 2.11.2009
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 1 012 5.8.2009 - 2.11.2009
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 12 19.3.2009 - 5.8.2009

Sídlo ČEZ Bohunice a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Duhová 1444/2 , Praha 140 00 23.3.2009
Adresa Duhová 1444/2 , Praha 140 00 19.3.2009 - 23.3.2009

Předmět podnikání ČEZ Bohunice a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.3.2009

vedení firmy ČEZ Bohunice a.s.

Statutární orgán ČEZ Bohunice a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva. 16.7.2014
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. 19.3.2009 - 16.7.2014
místopředseda představenstva Ing. Petr Závodský 7.11.2014
Vznik členství 1.8.2014
Vznik funkce 19.8.2014
Adresa: Hlinecká 721 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva Ing. Petr Kubín Ph.D. 16.11.2016
Vznik členství 1.8.2014
Adresa: Sokolská 1804/28 , Praha 120 00
Předseda představenstva Mgr. Tomáš Petráň 11.7.2018
Vznik členství 2.6.2018
Vznik funkce 2.6.2018
Adresa: Pařížská 119/14 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Andrej Žiarovský 19.3.2009 - 19.5.2010
Vznik členství 19.3.2009
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Bratislava-Vrakuňa, Vŕbová 8594/4, PSČ 821 07
člen představenstva Ing. Pavel Janík 19.3.2009 - 15.6.2011
Vznik členství 19.3.2009
Adresa: K lánu 496/2 , Praha 160 00
předseda představenstva Ing. Ivo Kouklík MBA 19.3.2009 - 15.6.2011
Vznik členství 19.3.2009
Zánik členství 13.4.2011
Vznik funkce 19.3.2009
Zánik funkce 13.4.2011
Adresa: Lípová 960/2 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Petr Závodský 15.6.2011 - 13.3.2013
Vznik členství 14.4.2011
Zánik členství 7.1.2013
Adresa: Hlinecká 721 , Týn nad Vltavou 375 01
člen představenstva Roman Brecely 13.3.2013 - 13.3.2013
Vznik členství 1.2.2013
Adresa: Pri kříži , 900 28 Zálesie Slovenská republika
předseda představenstva Ing. Pavel Janík 15.6.2011 - 20.8.2013
Vznik členství 19.3.2009
Zánik členství 31.5.2013
Vznik funkce 14.4.2011
Zánik funkce 31.5.2013
Adresa: K lánu 496/2 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Andrej Žiarovský 19.5.2010 - 16.7.2014
Vznik členství 19.3.2009
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Bratislava-Vrakuňa, Kosodrevinová 14757/2A 821 07
člen představenstva Roman Brecely 13.3.2013 - 16.7.2014
Vznik členství 1.2.2013
Adresa: Pri Križi , 900 28 Zálesie Slovenská republika
místopředseda představenstva Ing. Andrej Žiarovský MBA 16.7.2014 - 7.11.2014
Vznik členství 20.3.2014
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 28.5.2014
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Kosodrevinová 14757/2A 821 , Bratislava, Bratislava-Vrakuňa Slovenská republika
člen představenstva Ing. Roman Brecely 16.7.2014 - 7.11.2014
Vznik členství 1.2.2013
Zánik členství 31.7.2014
Adresa: Pri Križi , 900 28 Zálesie Slovenská republika
člen představenstva Ing. Petr Kubín Ph.D. 7.11.2014 - 16.11.2016
Vznik členství 1.8.2014
Adresa: K. Šafáře 850/58 , České Budějovice 370 05
předseda představenstva Tomáš Petráň 20.8.2013 - 11.7.2018
Vznik členství 1.6.2013
Zánik členství 1.6.2018
Vznik funkce 10.7.2013
Zánik funkce 1.6.2018
Adresa: Pařížská 119/14 , Praha 110 00

Dozorčí rada ČEZ Bohunice a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Mgr. Andrzej Martynek 19.6.2018
Vznik členství 1.5.2018
Vznik funkce 15.5.2018
Adresa: Umělecká 588/6 , Praha 170 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Martin Jašek 19.6.2018
Vznik členství 1.5.2018
Vznik funkce 15.5.2018
Adresa: Laténská 849/2 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Brožík 22.5.2019
Vznik členství 2.3.2019
Adresa: Vrbická 914 , Praha 197 00
předseda dozorčí rady Ing. Daniel Beneš MBA 19.3.2009 - 19.5.2010
Vznik členství 19.3.2009
Zánik členství 25.3.2010
Vznik funkce 19.3.2009
Zánik funkce 25.3.2010
Adresa: Klimšova 797 , Petřvald 735 41
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Schmalz 19.3.2009 - 19.5.2010
Vznik členství 19.3.2009
Zánik členství 25.3.2010
Adresa: Pravohradecká 52 , Husinec 250 68
člen dozorčí rady Ing. Peter Bodnár 19.3.2009 - 19.5.2010
Vznik členství 19.3.2009
Zánik členství 26.3.2010
Adresa: Slovenská republika
Levice, Tatranská 40, PSČ 934 01
předseda dozorčí rady Ing. Daniel Beneš MBA 19.5.2010 - 5.12.2011
Vznik členství 26.3.2010
Vznik funkce 29.4.2010
Adresa: Klimšova 797 , Petřvald 735 41
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Schmalz 19.5.2010 - 22.2.2012
Vznik členství 26.3.2010
Zánik členství 31.12.2011
Adresa: Pravohradecká 52 , Husinec 250 68
člen dozorčí rady Ing. Peter Bodnár 19.5.2010 - 13.3.2013
Vznik členství 26.3.2010
Zánik členství 9.1.2013
Adresa: Slovenská republika
Levice, Tatranská 40, PSČ 934 01
předseda dozorčí rady Ing. Daniel Beneš MBA 5.12.2011 - 13.3.2013
Vznik členství 26.3.2010
Zánik členství 9.1.2013
Vznik funkce 29.4.2010
Zánik funkce 9.1.2013
Adresa: U bažantnice 442/38 , Praha 159 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Novák 22.2.2012 - 13.3.2013
Vznik členství 1.2.2012
Zánik členství 9.1.2013
Adresa: Nad kapličkou 2335/26 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Tomáš Petráň 13.3.2013 - 20.8.2013
Vznik členství 1.2.2013
Zánik členství 31.5.2013
Adresa: Pařížská 119/14 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Tomáš Dzik 13.3.2013 - 20.5.2014
Vznik členství 1.2.2013
Zánik členství 28.2.2014
Vznik funkce 27.2.2013
Zánik funkce 28.2.2014
Adresa: Komorní 580/10 , Český Těšín 737 01
člen dozorčí rady Andrzej Martynek 13.3.2013 - 20.5.2014
Vznik členství 1.2.2013
Adresa: Umělecká 588/6 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Mgr. Petr Štulc Dr. 20.5.2014 - 16.7.2014
Vznik členství 1.3.2014
Adresa: Šimanovská 617 , Praha 198 00
předseda dozorčí rady Mgr. Andrzej Martynek 20.5.2014 - 19.6.2018
Vznik členství 1.2.2013
Zánik členství 1.2.2018
Vznik funkce 24.3.2014
Zánik funkce 1.2.2018
Adresa: Umělecká 588/6 , Praha 170 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Petr Štulc Dr. 16.7.2014 - 19.6.2018
Vznik členství 1.3.2014
Zánik členství 30.4.2018
Vznik funkce 4.6.2014
Zánik funkce 30.4.2018
Adresa: Šimanovská 617 , Praha 198 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Brožík 20.5.2014 - 22.5.2019
Vznik členství 1.3.2014
Zánik členství 1.3.2019
Adresa: Vrbická 914 , Praha 197 00

Sbírka Listin ČEZ Bohunice a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 15149/SL 27 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 6.8.2015 10.8.2015 44
B 15149/SL 26 ostatní rozhod. jed. spol. Městský soud v Praze 28.7.2014 15.9.2014 11.11.2014 1
B 15149/SL 25 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 19.8.2014 15.9.2014 11.11.2014 5
B 15149/SL 24 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 27.6.2014 26.8.2014 46
B 15149/SL 23 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 28.4.2014 27.6.2014 26.8.2014 3
B 15149/SL 22 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 2573/2014 Městský soud v Praze 28.4.2014 27.6.2014 26.8.2014 17
B 15149/SL 21 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 13.8.2013 4.9.2013 44
B 15149/SL 20 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 10.7.2013 13.8.2013 21.8.2013 6
B 15149/SL 19 ostatní zápis ze zasedání DR/odstoupení předs. Městský soud v Praze 6.5.2013 13.8.2013 21.8.2013 7
B 15149/SL 18 ostatní rozhodnutí jediného společníka Městský soud v Praze 31.5.2013 13.8.2013 21.8.2013 1
B 15149/SL 17 notářský zápis NZ 37/2013 Městský soud v Praze 31.1.2013 6.3.2013 24.4.2013 7
B 15149/SL 16 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 6.2.2013 8.2.2013 41
B 15149/SL 15 zakladatelské dokumenty - bez data Městský soud v Praze 23.3.2012 5.4.2012 27
B 15149/SL 14 notářský zápis NZ 409/2012 Městský soud v Praze 21.2.2012 23.3.2012 5.4.2012 7
B 15149/SL 13 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 16.9.2011 16.9.2011 48
B 15149/SL 12 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.5.2011 28.6.2011 1
B 15149/SL 11 ostatní zápis zasedání DR/voba předs. Městský soud v Praze 13.4.2011 28.6.2011 3
B 15149/SL 10 notářský zápis NZ 947/2009 Městský soud v Praze 5.10.2009 10.11.2009 7
B 15149/SL 9 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 5.11.2009 28
B 15149/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.2.2009 15.9.2009 29
B 15149/SL 7 notářský zápis NZ 497/2009 Městský soud v Praze 8.6.2009 23.7.2009 7
B 15149/SL 6 ostatní -záp.ze zas.předst. Městský soud v Praze 24.2.2009 19.3.2009 1
B 15149/SL 5 ostatní -záp.ze zas DR Městský soud v Praze 19.2.2009 19.3.2009 1
B 15149/SL 4 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 26.2.2009 19.3.2009 2
B 15149/SL 3 podpisové vzory + čest.prohl. Městský soud v Praze 24.2.2009 19.3.2009 2
B 15149/SL 2 podpisové vzory +čest.prohl. Městský soud v Praze 26.2.2009 19.3.2009 2
B 15149/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 32/2009 Městský soud v Praze 13.2.2009 19.3.2009 42

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ČEZ Bohunice a.s.

IČO (identifikační číslo) 28861736
Jméno ČEZ Bohunice a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 19.3.2009
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo ČEZ Bohunice a.s.

Živnosti a provozovny ČEZ Bohunice a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.3.2009

Statutární orgán ČEZ Bohunice a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Tomáš Petráň
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Závodský
Člen statutárního orgánu Petr Kubín

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ČEZ Bohunice a.s.

IČO: 28861736
Firma: ČEZ Bohunice a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz veřejné
Datum vzniku: 19.3.2009

Sídlo ČEZ Bohunice a.s.

Sídlo: Duhová 1444/2, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Poradenství v oblasti řízení
tracking image