Firma ČEZ, a. s. IČO 45274649


ČEZ, a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

ČEZ, a. s. (45274649) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Duhová 1444/2, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 5. 1992 a je stále aktivní. ČEZ, a. s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o ČEZ, a. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o ČEZ, a. s. na Justice.cz
Detailní informace o ČEZ, a. s. na rzp.cz

Výpis dat pro ČEZ, a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ČEZ, a. s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1581
IČO (identifikační číslo osoby) 45274649
Jméno ČEZ, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 6.5.1992
V důsledku fúze sloučením došlo k přechodu jmění zanikající společnosti ČEZ Inženýring, s.r.o., IČO 027 35 385, se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223188 na nástu pnickou společnost ČEZ, a. s., IČO 452 74 649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, zapsané v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 a to na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 07. 09. 2017. 1.1.2018
Internetové stránky společnosti ČEZ, a. s., jsou umístěny na adrese: www.cez.cz. 26.11.2014
Společnost ČEZ, a. s., se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. 26.11.2014
Na společnost ČEZ, a. s., jakožto nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění, tj. soubor veškerého majetku a dluhů, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, společnosti PPC Úžín, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1444 /2, PSČ 140 53, identifikační číslo 271 98 367, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9671, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla tak bez likvidace s právním nástupcem. 1.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 7 31.1.2014 - 20.7.2017
Na společnost ČEZ, a. s., jakožto nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů, společnosti Teplárna Trmice, a.s., se sídlem Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04, identifikační č íslo 287 07 052, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2056, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla tak bez likvidace s právním nástupcem. 1.10.2013
Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 3.12.2009 mezi společnostmi ČEZ, a.s. IČ: 452 74 649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 a ČEZ Teplárenská, a.s. IČ: 273 09 941, se sídlem Chomutov, Školní 1051/30, PSČ 430 01, došlo s účinn ostí ke dni 1.1.2010 ke vkladu části podniku společnosti ČEZ, a.s., specifikované jako "rozvody tepla", do základního kapitálu společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. 30.4.2010
Na společnost ČEZ, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti Energetika Vítkovice, a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ 706 02, IČ 258 54 712, zapsané v obchodním rejstříku vedeném K rajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka číslo 2313, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. 1.10.2008
Valná hromada společnosti, která se konala dne 21.5.2008, příjala toto usnesení: Základní kapitál společnosti ČEZ, a.s. se snižuje o částku........5.422.108.400,- Kč, (slovy: pět miliard čtyři sta dvacet dva milionů jedno sto osm tisíc čtyři sta korun českých) z původní výše základního kapitálu........59.221.084.300,- Kč, (slovy: padesát devět miliard dvě stě dvacet jeden milion osmdesát čtyři tisíc tři sta korun českých) na částku ve výši................53.798.975.900,- Kč, (slovy: padesát tři miliard sedm set devadesát osm milionů devět set sedmdesát pět tisíc devět set korun českých), a to zrušením 54.221.084 ks (slovy: padesát čtyři milionů dvě stě dvacet jeden tisíc o smdesát čtyři kusů) vlastních akcií o jmenov?té hodnotě 100,- Kč na 1 kus, tj. jejich výmazem z evidence zaknihovaných cenných papírů. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury společnosti. S částkou odpovídajíc í snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka nebude vyplacena akcionářům ani převedena do jiného vlastního zdroje, ale bude o ni snížen stav účtu, na němž se účtuje o změnách základního kapitálu, a zrušení vlastích akcií v majetku spole čnosti bude účetně zachyceno snížením základního kapitálu o jmenovitou hodnotu rušených akcií a dále bude o rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou rušených akcií snížen nerozdělený zisk minulých let. 11.6.2008
Na společnost ČEZ, a.s., IČ: 45274649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění zanikajících společností: Severočeská energetika, a.s., IČ: 49903179, se sídlem Děčín IV, Te plická 874/8, PSČ 405 49, Severomoravská energetika, a.s., IČ: 47675691, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02, Východočeská energetika, a.s., IČ: 60108720, se sídlem Hradec Králové, Sladkovského 215, PSČ 501 03, Západočeská energetika, a.s., IČ: 49790463, se sídlem Plzeň, Guldenerova 19, PSČ 303 28, Středočeská energetická a.s., IČ: 60193140, se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 1.10.2007
Představenstvo projednalo návrh Fondu národního majetku ČR a v souladu s § 210 obchodního zákoníku a čl. 33 odst. 5 stanov rozhodlo: 10.6.2002 - 21.8.2002
2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 122.382 kusů (slovy: jedno sto devět tisíc tři sta padesát kusů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,--Kč, (slovy: jedno sto korun českých). Akcie budou emitovány v zaknihované podobě a budou registrované. 3. Úpis akcií je proveden s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů. 10.6.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 260/9 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 331 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 211 10.6.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 260/22 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 3841 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 211 10.6.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 449 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 13 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 10.6.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 450 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 16 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 10.6.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 451 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 24 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 10.6.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 464 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 152 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 10.6.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 260/24 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 358 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 10.6.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 954/137 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 448 m2, v katastrálním území. Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 10.6.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 260/4 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 470 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 10.6.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 263/9 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 1660 m2 v katastrálním území Hostivař, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví číslo 458, 10.6.2002 - 21.8.2002
Představenstvo projednalo návrh Fondu národního majetku ČR a v souladu s § 120 obchodního zákoníku a čl. 33 odst. 5 stanov rozhodlo: 13.5.2002 - 10.6.2002
2. Na zvášení základního kapitálu bude upsáno 122.382 kusů (slovy: jedno sto devět tisíc tři sta padesát kusů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,--Kč, (slovy: jedno sto korun českých). Akcie budou emitovány v zaknihované podobě a budou registrované. 3. Úpis akcií je proveden s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů. 13.5.2002 - 10.6.2002
pozemek parc. č. 260/9 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 331 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Parubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 211 13.5.2002 - 10.6.2002
pozemek parc. č. 260/22 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 3841 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaeltice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 211 13.5.2002 - 10.6.2002
pozemek parc. č. 449 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 13 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pradubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 10.6.2002
pozemek parc. č. 450 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 16 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletcie, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 10.6.2002
pozemek parc. č. 451 - zastevěná plocha bez stavby, ve výměře 24 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 10.6.2002
pozemek parc. č. 464 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 152 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Prdubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 10.6.2002
pozemek parc. č. 260/24 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 358 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pradubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 10.6.2002
pozemek parc. č. 954/137 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 448 m2, v katastrálním území. Chvaletice, okres Pradubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 10.6.2002
pozemek parc. č. 260/4 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 470 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pradubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 10.6.2002
pozemek parc. č. 263/9 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 1660 m2 v katastrálním území Hostivař, obec Praha, zapasné na listu vlastnictví číslo 458, 13.5.2002 - 10.6.2002
1.Základní kapitál se zvyšuje nepeněžitými vklady o částku 12.238.200,--Kč (slovy: dvanáct miliónů dvě stě třicet osm tisíc dvě stě korun českých), upisováním akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 13.5.2002 - 21.8.2002
4. Akcie budou upsány určitým zájemcem, jímž je Fond národního majetku České republiky, IČ: 41692918, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 (dále jen "upisovatel"). 13.5.2002 - 21.8.2002
5. Emisní kurz akcií odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií. 13.5.2002 - 21.8.2002
6. Akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě jednoho měsíce od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, přičemž o počátku běhu této lhůty bude upisovatel informován písemně, doporučeným dopisem, odeslaným na adresu upisovatele do tří dnů ode dne, kdy se společnost o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku dozví. 13.5.2002 - 21.8.2002
7. Nepeněžité vklady budou splaceny před podáním návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, předáním prohlášení dle § 60 odst. 2 obchodního zákoníku, v sídle ČEZ, a.s., Praha 1, Jungmannova 29/35, do 7 dnů od data úpisu akcií. 13.5.2002 - 21.8.2002
8. Akcie budou upisovatelem upsány těmito nepeněžitými vklady: 13.5.2002 - 21.8.2002
stavba čp. 23, na stavební parcele č. 34 v katastrálním území Křtěnov, obec Temelín, okres České Budějovice, zapsaná na listu vlastnictví č. 295, 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 226/4 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 399 m2 v katastrálním území Zdechovice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 40, 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 820 - zastavěná plocha bez domu, ve výměře 376 m2, v katastrálním území. Telčice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 10 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 1365/21 - ostatní plocha, staveniště, ve výměře 75 m2, v katastrálním území. Telčice, obec Chvaeltice, okres Pradubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 10 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 893/5 - ostatní plocha, ve výměře 387 m2, v katastrálním území .Kolín, obec Kolín, okres Kolín, zapsán na listu vlastnictví číslo 1438 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 452 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 52 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 211, 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc.č. 453 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 24 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 211 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc, č. 453 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 24 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 211 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 497 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 73 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 211 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 260/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 657 m 2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 211 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 446 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 169 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc.č. 454 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 47 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 455 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 139 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 456 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 472 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 465 - zastavěná plocha bez stavby,, ve výměře 476 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 260/11 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 29 151 m2, v katastrálním území. Chaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 260/23 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 4572 m 2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 260/25 - ostatní plocha, manipulační plocha, v e výměře 7 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice,okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 954/17 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 1067 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Parubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 954/27 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 2020 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 954/40 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 913 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 954/136 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 6327 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 954/145 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 12900 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 1180/5 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 1620 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 1180/8 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 663 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 1490/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 29151 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
stavba, ost. stav. objekt, na st. parc. č. 432 - pozemek jiného v lastníka, v katastrálním území Horní Počaply, obec Horní Počaply, okres Mělník, zapsné na listu vlastnictví číslo 581, 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 37/4 - ostatní plocha, jiná plocha, ve výměře 8788 m2 v katastrálním území Hněvice, obec Štěstí, okres Litoměřice, zapsané na listu vlastnictví číslo 131, 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek st. parc. č. 123 - zastavěná plocha, bez stavby, ve výměře 156 m2 v katastrálním území Trnávka, okres Pardubice, zapsané na listu vlastnictví číslo 25, 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 227/5 - ostatní plocha, manipulační plocha ve výměře 4452 m2 v katastrálním území Trnávka, obec Trnávka, okres Pardubice, zapsané na listu valstnictví číslo 25, 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 284/4 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 458 m2 v katastrálním území Trnávka, obec Trnávka, okres Pardubice, zapsané na listu vlatnictví číslo 25. 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 263/10 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 770 m2 v katastrálním území Hostivař, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví číslo 458, 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 1029/1 - zastavěná plocha, dvůr ve výměře 671 m2 v katastrálním území Michle, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví číslo 85, 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 1029/2 - zastavěná plocha, bez domu ve výměře 227 m2 v katastrálním území Michle, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví číslo 85, 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 1029/3 - zastavěná plocha, bez domu ve výměře 227 m2 v katastrálním území Michle, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví číslo 85, 13.5.2002 - 21.8.2002
Nepeněžité vklady jsou oceněny v privatizačních projektech, které nahrazují posudek znalce, částkou 12.238.200,--Kč (slovy: dvanáct milionů dvě stě třicet osm tisíc dvě stě korun českých). Za tyto nepeněžité vklady se vydají akcie uvedené v bodu 2. výše. 13.5.2002 - 21.8.2002
9. Návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku bude podán do třiceti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí. 13.5.2002 - 21.8.2002
Představenstvo společnosti projednálo návrh Fondu národního majetku České republiky a v souladu s čl 33 odst. 5 Stanmov rozhodlo o zvýšení základního jmění společnosti ČEZ, a.s. o 13.904.000,- Kč, a to nepeněžitým vkladem specifikovaným v privatizačních projektech č. 50460 a č. 50539. Nepeněžitý vklad se oceňuje částkami 751.000,- Kč a 13.153.000,- Kč. 19.10.1998 - 15.7.1999
Představenstvo projednalo návrh Fondu národního majetku ČR a rozhodlo o navýšení základního jmění společnosti o 50,913.000,-Kč vložením nepeněžitého vkladu v podobě pozemků, které souvisí s předmětem podnikání společnosti a jejichž celková hodnota činí 50,913.000,-Kč. 9.2.1998 - 19.10.1998
Základní jmění společnosti: 58.873,128.600,- Kčs 14.12.1993 - 13.9.1994
K jedné akcii se zvláštními právy státu, znějící na jméno Fond národního majetku České republiky se váže toto omezení: - bez souhlasu vlastníka akcie nelze nakládat s majetkovou podstatou přenosové soustavy, zejména tento majetek převádět nebo pronajmout. 6.5.1993 - 7.9.1993
Základní jmění společnosti: 53 521 026 000,- Kčs 1 akcie na jméno jm. hodnoty 1 000,- Kčs (akcie se zvláštními právy státu). 6.5.1993 - 14.12.1993
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státní organizace ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 6.5.1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 6.5.1992
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku České energetické závody, Praha. 6.5.1992
Základní jmění: 49 181 248 000,- Kčs 1 ks akcie na jméno jm. hodnoty 1 000,- Kčs (akcie se zvláštními právy státu). 6.5.1992 - 6.5.1993

Kapitál ČEZ, a. s.

zakladni jmění 53 799 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.2.2009
zakladni jmění 59 221 100 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.8.2002 - 12.2.2009
zakladni jmění 59 208 800 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.10.2000 - 21.8.2002
zakladni jmění 59 194 900 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.10.1998 - 12.10.2000
zakladni jmění 59 144 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.1.1997 - 19.10.1998
zakladni jmění 59 114 800 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.11.1995 - 30.1.1997

Akcie ČEZ, a. s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 100 Kč 537 989 759 12.2.2009
Akcie na majitele 100 Kč 592 210 843 21.8.2002 - 12.2.2009
Akcie na majitele 100 Kč 592 088 461 12.10.2000 - 21.8.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 2 290 665 19.10.1998 - 19.10.1998
Akcie na jméno 100 Kč 591 949 421 19.10.1998 - 19.10.1998
Akcie na majitele 100 Kč 591 949 421 19.10.1998 - 12.10.2000
Akcie na majitele 1 000 Kč 2 239 752 30.1.1997 - 19.10.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 2 210 494 9.11.1995 - 9.11.1995
Akcie na majitele 1 100 Kč 51 731 161 9.11.1995 - 19.10.1998
Akcie na majitele 1 100 Kč 51 579 416 13.9.1994 - 9.11.1995
Akcie na majitele 1 100 Kč 51 511 486 6.6.1994 - 13.9.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 2 210 494 6.6.1994 - 30.1.1997
Akcie na majitele 1 100 Kč 53 521 026 14.12.1993 - 13.9.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 53 521 026 7.9.1993 - 14.12.1993
Akcie na majitele 1 000 Kč 53 521 025 6.5.1993 - 7.9.1993
Akcie na majitele 1 000 Kč 49 181 247 6.5.1992 - 6.5.1993
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 6.5.1992 - 7.9.1993

Sídlo ČEZ, a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa Duhová 1444/2 , Praha 140 00 12.8.2002
Adresa Jungmannova 35/29 , Praha 110 00 1.8.2001 - 12.8.2002
Adresa Jungmannova 29 , 111 48 Praha 1 Česká republika
6.5.1992 - 1.8.2001

Předmět podnikání ČEZ, a. s.

Platnost údajů od - do
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 12.2.2015
Ostraha majetku a osob 12.2.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.8.2009
obchod s plynem 11.6.2008
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 9.3.2005
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 9.3.2005 - 4.8.2009
montáž měřidel 2.2.2004 - 4.8.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 2.2.2004 - 4.8.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 16.10.2002 - 4.8.2009
projektování elektrických zařízení 10.6.2002 - 16.10.2002
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 27.5.2002
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 27.5.2002
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 27.5.2002
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující 27.5.2002
testování, měření a analýzy 27.5.2002
psychologické poradenství a diagnostika 27.5.2002
projktování elektrických zařízení 27.5.2002 - 10.6.2002
montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení 27.5.2002 - 16.10.2002
provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení 27.5.2002 - 4.8.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 27.5.2002 - 4.8.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 27.5.2002 - 4.8.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 27.5.2002 - 4.8.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 27.5.2002 - 4.8.2009
výroba elektřiny 24.4.2002
výroba tepelné energie 24.4.2002
rozvod tepelné energie 24.4.2002
obchod s elektřinou 24.4.2002
distribuce elektřiny 24.4.2002 - 13.3.2015
montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny 3.7.2001
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 3.7.2001
výroba a rozvod tepla 3.7.2001 - 24.4.2002
výroba a rozvod elektřiny 3.7.2001 - 24.4.2002
poradenská činnost v oblasti energetiky 3.7.2001 - 4.8.2009
analýza vzorků spodní vody 3.7.2001 - 4.8.2009
dekontaminační práce 3.7.2001 - 4.8.2009
výroba stavebních materiálů 3.7.2001 - 4.8.2009
zastupování v celním řízení 3.7.2001 - 4.8.2009
instalace a opravy elektronických zařízení 19.8.1999
kovoobráběčství 19.8.1999
izolatérství 19.8.1999
zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 19.8.1999 - 3.7.2001
leštění kovů 19.8.1999 - 24.4.2002
projektová činnost ve výstavbě 19.8.1999 - 4.8.2009
poskytování telekomunikačních služeb 9.2.1998 - 3.7.2001
provozování vodovodů a kanalizací 14.10.1997 - 4.8.2009
provoz knihovny 12.3.1996 - 3.7.2001
masérské služby 9.11.1995 - 19.8.1999
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 9.11.1995 - 3.7.2001
provozování parkovišť 9.11.1995 - 3.7.2001
provozování saun 9.11.1995 - 24.4.2002
Pronájem motorových vozidel. 14.12.1993 - 24.4.2002
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, 6.5.1993
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí, 6.5.1993
vodoinstalatérství, 6.5.1993
hostinská činnost, 6.5.1993
výzkum, vývoj, výroba, prodej a vývoz strojírenských, elektrotechnických a jiných výrobků zejména pro energetiku, 6.5.1993 - 16.9.1997
nákup, prodej, dovoz a vývoz licencí a jiných nehmotných práv, projektování a inženýrské činnosti 6.5.1993 - 16.9.1997
výstavba, opravy, rekonstrukce a modernizace a likvidace energetických zařízení, 6.5.1993 - 16.9.1997
pronájem strojů a zařízení, 6.5.1993 - 16.9.1997
platební a kreditní operace, 6.5.1993 - 16.9.1997
zřizování obchodních činností, 6.5.1993 - 16.9.1997
kapitálová účast v jiných obchodních společnostech a správa takových účastí 6.5.1993 - 16.9.1997
účast v nadstátních a mezinárodních organizacích a společ- nostech pro řízení elektrizačních soustav a pro energetiku, 6.5.1993 - 16.9.1997
zprostředkovatelské, obstaravatelské, poradenské a zástupční činnosti, 6.5.1993 - 16.9.1997
poskytování služeb, 6.5.1993 - 16.9.1997
zahraničně-obchodní činnost v rozsahu předmětu podnikání, 6.5.1993 - 16.9.1997
provozování malých vodních elektráren, 6.5.1993 - 16.9.1997
skladování a likvidace radioaktivních odpadů, 6.5.1993 - 19.8.1999
vydavatelství, 6.5.1993 - 19.8.1999
nakladatelství, 6.5.1993 - 19.8.1999
montáž a opravy měřící a regulační techniky, 6.5.1993 - 19.8.1999
výroba cementového zboží a umělého kamene, 6.5.1993 - 19.8.1999
ofsetový tisk, 6.5.1993 - 19.8.1999
výroba lešení, pomocných konstrukcí a plošin, 6.5.1993 - 19.8.1999
broušení a leštění kovů, 6.5.1993 - 19.8.1999
elektroinstalatérství, 6.5.1993 - 19.8.1999
stavitel, 6.5.1993 - 19.8.1999
opravy karosérií, 6.5.1993 - 19.8.1999
opravy motorových vozidel, 6.5.1993 - 19.8.1999
prádelenství, 6.5.1993 - 19.8.1999
zpracování a opracování plastických hmot pro stavební a konstrukční účely, 6.5.1993 - 19.8.1999
výroba jednoduchých ocelových stavebních konstrukcí pozemních staveb, 6.5.1993 - 19.8.1999
projektová činnost v investiční výstavbě, 6.5.1993 - 19.8.1999
dynamické vyvažování strojních rotačních součástí, 6.5.1993 - 19.8.1999
montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činnosti uvedené v § 3 odst. 2 písm. h) živnostenského zákona, 6.5.1993 - 19.8.1999
provádění lektorské činnosti instruktora lešenářské techniky, 6.5.1993 - 19.8.1999
provádění hlukových a tepelných izolací, 6.5.1993 - 19.8.1999
truhlářství, 6.5.1993 - 19.8.1999
ubytování v ubytovacích zařízení (kategorie *), 6.5.1993 - 19.8.1999
kovoobrábění, 6.5.1993 - 19.8.1999
směnárny. 6.5.1993 - 19.8.1999
Výroba, přenos, prodej, tranzit, dovoz a vývoz elektřiny, 6.5.1993 - 3.7.2001
výroba, rozvod a prodej tepla, 6.5.1993 - 3.7.2001
výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení, 6.5.1993 - 3.7.2001
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob, 6.5.1993 - 3.7.2001
podnikání v oblasti nakládání s odpady, 6.5.1993 - 3.7.2001
silniční motorová doprava, 6.5.1993 - 3.7.2001
montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhraze- ných tlakových zařízení, 6.5.1993 - 3.7.2001
výuka v oboru výpočetní techniky, 6.5.1993 - 24.4.2002
obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu, 6.5.1993 - 24.4.2002
provozování zdravotní péče v oboru všeobecné lékařství a závodní ambulance praktického lékaře pro dospělé, 6.5.1993 - 24.4.2002
pronájem průmyslového zboží, 6.5.1993 - 27.5.2002
zámečnictví, 6.5.1993 - 2.2.2004
projektování elektrických zařízení, 6.5.1993 - 4.8.2009
automatizované zpracování dat, 6.5.1993 - 4.8.2009
reprografické služby, 6.5.1993 - 4.8.2009
revize elektrických zařízení, 6.5.1993 - 4.8.2009
výroba demineralizované vody, 6.5.1993 - 4.8.2009
provádění rozborů olejů, vody a uhlí, 6.5.1993 - 4.8.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v přílohách zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného, 6.5.1993 - 4.8.2009
poskytování software, 6.5.1993 - 4.8.2009
ubytovací služby, 6.5.1993 - 4.8.2009
Výroba, přenos a odbyt elektřiny a tepla. 6.5.1992 - 6.5.1993
Údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace energetických zařízení, skladování a likvidace radioaktivních odpadů. 6.5.1992 - 6.5.1993
Výroba náhradních dílů, strojírenských a elektrotechnických výrobků, výroba, výkony a odbyt jiných výrobků a prací, které souvisejí s předmětem podnikání. 6.5.1992 - 6.5.1993
Investiční výstavba energetických a jiných zařízení a jejich likvidace po vyřazení z provozu. 6.5.1992 - 6.5.1993
Stavebně a strojně montážní činnost, projektová činnost v rozsahu oprávnění. 6.5.1992 - 6.5.1993
Výrov, dovoz a tranzit elektřiny a řízení elektrizační soustavy ČSFR, v rámci sdružené činnosti se SP Bratislava. 6.5.1992 - 6.5.1993
Zahraničně obchodní činnost v rámci předmětu podnikání. 6.5.1992 - 6.5.1993
Provoz SOU, středisek PV, vzdělávacích a sociálních zařízení. 6.5.1992 - 6.5.1993

vedení firmy ČEZ, a. s.

Statutární orgán ČEZ, a. s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají společně dva členové představenstva. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis spolu s označením své funkce. Za společnost jednají a podepisují též zaměstnanci společnosti v rozsahu vyplývajícím z organizačních a podpisových řádů společnosti. Za společnost jednají a podepisují také jiné osoby na základě písemné plné moci udělené představenstvem a další její zástupci v souladu s právními předpisy. 20.7.2017
Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to společně dva členové představenstva. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. Za společnost jednají a podepisují též jiné osoby na základě písemné plné moci, udělené představenstvem. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. Za společnost jednají a podepisují též zaměstnanci společnosti v rozsahu vyplývajícím z organizačních a podpisových řádů společnosti. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. Zároveň uvedou čitelně své jméno, příj mení a vykonávanou funkci. 21.9.2010 - 20.7.2017
Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. Za společnost jednají též jiné osoby na základě písemné plné moci, udělené představenstvem. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. Za společnost jednají a podepisují též zaměstnanci společnosti v rozsahu vyplývajícím z organizačních a podpisových řádů společnosti. Podepisují se tak, že k napsané, nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. 9.3.2005 - 21.9.2010
Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. Za společnost jedná a podepisuje též prokurista nebo prokuristé v rozsahu udělené prokury. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru. Za společnost jednají též jiné osoby na základě písemné plné moci, udělené představenstvem. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. Za společnost jednají a podepisují též zaměstnanci společnosti v rozsahu vyplývajícím z organizačních a podpisových řádů společnosti. Podepisují se tak, že k napsané, nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. 12.8.2003 - 9.3.2005
Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. Za společnost jedná a podepisuje též prokurista nebo prokuristé v rozsahu udělené prokury. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru. Za společnost jednají též jiné osoby na základě písemné plné moci, udělené představenstvem. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. Za společnost jednají a podepisují též zaměstnanci společnosti v rozsahu vyplývajícím z organizačních a podpisových řádů společnosti. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné 9.7.2003 - 12.8.2003
Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. Za společnost jedná a podepisuje též prokurista nebo prokuristé v rozsahu udělené prokury. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru. Za společnost jednají též jiné osoby na základě písemné plné moci, udělené představenstvem. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. Za společnost jednají a podepisují též zaměstnanci společnosti v rozsahu vyplývajícím z organizačních a podpisových řádů společnosti. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné Podepisují se tak, že k napsané, nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. 12.8.2002 - 9.7.2003
Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda místopředseda nebo společně předseda a jeden člen představenstva nebo společně místopředseda a jeden člen představenstva. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. Za společnost jedná a podepisuje též prokurista nebo prokuristé v rozsahu udělené prokury. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru. Za společnost jednají též jiné osoby na základě písemné plné moci, udělené představenstvem. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. Za společnost jednají a podepisují též zaměstnanci společnosti v rozsahu vyplývajícím z organizačních a podpisových řádů společnosti. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné Podepisují se tak, že k napsané, nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. 27.5.2002 - 12.8.2002
Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda místopředseda nebo společně předseda a jeden člen představenstva nebo společně místopředseda a jeden člen představenstva. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. Za společnost jedná a podepisuje též prokurista nebo prokuristé v rozsahu udělené prokury. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru. Za společnost jednají též jiné osoby na základě písemné plné moci, udělené představenstvem. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis. Za společnost jednají a podepisují též zaměstnanci společnosti v rozsahu vyplývajícím z organizačních a podpisových řádů společnosti. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné 12.12.2001 - 27.5.2002
Způsob jednání za společnost Za společnost jedná a vůči třetím osobám v celém rozsahu zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a místo- předseda, nebo společně oba místopředsedové, nebo společně předseda a jeden člen představenstva, nebo společně místo- předseda a jeden člen představenstva. Za společnost jedná a vůči třetím osobám zastupuje též prokurista nebo prokuristé v souladu s udělenou prokurou. 12.3.1996 - 12.12.2001
Způsob jednání za společnost Za společnost jedná a vůči třetím osobám v celém rozsahu zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a místo- předseda, nebo společně oba místopředsedové, nebo společně předseda a jeden člen představenstva, nebo společně místo- předseda a jeden člen představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost jedná a vůči třetím osobám zastupuje též prokurista nebo prokuristé v souladu s udělenou prokurou. 6.6.1994 - 12.3.1996
Způsob jednání za společnost Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové předsta- venstva, nebo společně předseda a jeden člen představenstva, nebo místopředseda a jeden člen představenstva a nebo sa- mostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 30.5.1994 - 6.6.1994
Zastupování společnosti: 1. Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové předsta- venstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 2. Společnost zastupuje vůči třetím osobám též prokurista nebo prokuristé v souladu s udělenou prokurou. 3. Společnost zastupuje vůči třetím osobám také osoba, která byla při provozování společnosti pověřena určitou činností. Tato osoba je zmocněná ke všem úkonům, k nimž při této činnosti obvykle dochází. Podepisování za společnost 1. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společ- nosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 2. Za společnost podepisuje prokurista nebo prokuristé v souladu s udělenou prokurou. Prokurista nebo prokuristé tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím pro- kuru. 3. Za společnost podepisuje také osoba, která byla při provozování společnosti pověřena určitou činností a podepi- suje v rámci všech úkonů, k nimž při této činnosti obvykle dochází. Podepisuje tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 6.5.1993 - 14.12.1993
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 6.5.1992 - 6.5.1993
člen představenstva JUDr. Michaela Chaloupková MBA 21.10.2015
Vznik členství 21.10.2015
Adresa: Bzenecká 1070/18 , Plzeň 323 00
člen představenstva Ing. Pavel Cyrani MBA 21.10.2015
Vznik členství 21.10.2015
Adresa: Spěšného 1890 , Roztoky 252 63
člen představenstva Ing. Bohdan Zronek 18.7.2017
Vznik členství 18.5.2017
Vznik funkce 18.5.2017
Adresa: Okružní 691 , 373 82 Včelná Česká republika
člen představenstva Ing. Ladislav Štěpánek 14.8.2017
Vznik členství 28.6.2017
Adresa: Nad Kaňkou 382 , Příbram 261 01
předseda představenstva Ing. Daniel Beneš MBA 18.12.2017
Vznik členství 18.12.2017
Vznik funkce 18.12.2017
Adresa: Pařížská 131/28 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Pleskač 22.2.2018
Vznik členství 29.1.2018
Vznik funkce 29.1.2018
Adresa: Hladíkova 1176/36 , Třebíč 674 01
Místopředseda představenstva Ing. Martin Novák MBA 5.4.2019
Vznik členství 23.5.2016
Vznik funkce 23.5.2016
Adresa: Na struze 227/1 , Praha 110 00
Člen představenstva Ing. Vratislav Ludvík 6.5.1992 - 6.5.1993
Adresa: Kracíkova 457 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Člen představenstva Ing. Jaromír Přenosil 6.5.1992 - 6.5.1993
Adresa: Formanská 216 , Praha 149 00
Člen představenstva Doc.Ing. Václav Skurovec CSc. 6.5.1992 - 6.5.1993
Adresa: Plavecká 1291/3 , Praha 128 00
Člen představenstva RNDr. Petr Horáček CSc. 6.5.1992 - 6.5.1993
Adresa: Trousilova 1106/5 , Praha 182 00
Člen představenstva Ing. Hynek Rasocha 6.5.1992 - 6.5.1993
Adresa: Hrudičkova 2106/1 , Praha 148 00
Člen představenstva Ing. Zdeněk Kříž 6.5.1992 - 6.5.1993
Adresa: Štichova 584/17 , Praha 149 00
Člen představenstva Ing. Pavel Erban 6.5.1992 - 6.5.1993
Adresa: Teplická 281/18 , Praha 190 00
Člen představenstva Ing. Miroslav Stehlík 6.5.1992 - 6.5.1993
Adresa: Trhanovské náměstí 1018/11 , Praha 102 00
Člen představenstva Ing. Josef Křeček CSc. 6.5.1993 - 7.9.1993
Adresa: Jívenská 1127 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Člen představenstva Ing. Petr Karas CSc. 6.5.1992 - 30.5.1994
Adresa: Trhanovské náměstí 1018/11 , Praha 102 00
Člen představenstva Ing. Miroslav Stehlík 6.5.1993 - 30.5.1994
Adresa: Na Fialce 1565 , 251 01 Říčany Česká republika
Člen představenstva JUDr. Ivan Cestr 6.5.1993 - 30.5.1994
Adresa: Rooseveltova 575/39 , Praha 160 00
Člen představenstva Ing. Ivan Popel 6.5.1993 - 6.6.1994
Adresa: Aloisina výšina 632/108 , Liberec 460 15
Člen představenstva ing. Jan Krenk 7.9.1993 - 6.6.1994
Adresa: U Botiče 1390/3 , Praha 140 00
místopředseda představenstva Gabriel Eichler 6.6.1994 - 9.11.1995
Adresa: Malá 546/6 , Praha 162 00
Člen představenstva ing. Dalibor Matějů 14.12.1993 - 13.3.1996
Adresa: Na Pankráci 999/40 , Praha 140 00
Člen představenstva ing. Zdeněk Pistora CSc. 14.12.1993 - 13.3.1996
Adresa: Královická 1079/7 , Praha 100 00
místopředseda představenstva ing. Jan Krenk 6.6.1994 - 13.3.1996
Adresa: U Botiče 1390/3 , Praha 140 00
místopředseda představenstva Gabriel Eichler 9.11.1995 - 30.1.1997
Adresa: Wassermannova 923/10 , Praha 152 00
člen představenstva ing. Aleš Tomec 13.3.1996 - 30.1.1997
Adresa: Ke kurtům 374/21 , Praha 142 00
Člen představenstva ing. Jan Vacík 13.9.1994 - 21.2.1997
Adresa: Jičínská 1614/13 , Praha 130 00
člen představenstva ing. Ludmila Petráňová 13.3.1996 - 24.6.1997
Adresa: K děrám 684/5 , Praha 142 00
místopředseda představenstva ing. Jan Vacík 21.2.1997 - 24.6.1997
Adresa: Jičínská 1614/13 , Praha 130 00
Člen představenstva ing. Vojtěch Kotyza 6.12.1994 - 13.2.1998
Adresa: Hradiště 22 , 335 44 Kasejovice, okr. Plzeň-jih Česká republika
člen ing. Jan Krenk 12.9.1996 - 13.2.1998
Adresa: U Botiče 1390/3 , Praha 140 00
člen představenstva ing. Aleš Tomec 30.1.1997 - 13.2.1998
Adresa: Ke kurtům 374/21 , Praha 142 00
člen představenstva ing. Ludmila Petráňová 24.6.1997 - 13.2.1998
Adresa: K děrám 684/5 , Praha 142 00
místopředseda představenstva ing. Jan Vacík MBA 24.6.1997 - 13.2.1998
Adresa: U Botiče 1390/3 , Praha 140 00
člen JUDr. Petr Fišer 13.2.1998 - 19.10.1998
Adresa: Na strži 1193/61 , Praha 140 00
Předseda představenstva ing. Petr Karas CSc. 30.5.1994 - 13.4.1999
Adresa: Trhanovské náměstí 1018/11 , Praha 102 00
místopředseda představenstva Gabriel Eichler 30.1.1997 - 13.4.1999
Adresa: Rašínovo nábřeží 2000/78 , Praha 120 00
člen ing. Jan Vacík MBA 13.2.1998 - 13.4.1999
Adresa: U Botiče 1390/3 , Praha 140 00
člen ing. Ondřej Schneider 13.2.1998 - 13.4.1999
Adresa: Plaňanská 407/10 , Praha 108 00
člen ing. Vít Štěpánek 13.2.1998 - 13.4.1999
Adresa: Kazimírova 500/13 , Praha 149 00
člen ing. Vladimír Menšík 13.2.1998 - 13.4.1999
Adresa: Brigádníků 1379/71 , Praha 100 00
místopředseda JUDr. Petr Fišer 19.10.1998 - 13.4.1999
Adresa: Na strži 1193/61 , Praha 140 00
předseda představenstva Ing. Milan Černý 13.4.1999 - 13.4.1999
Adresa: Schnirchova 1257/4 , Praha 170 00
předseda představenstva Ing. Milan Černý CSc. 13.4.1999 - 21.9.2000
Adresa: Schnirchova 1257/4 , Praha 170 00
místopředseda představenstva Ing. Theodor Dvořák 13.4.1999 - 21.9.2000
Adresa: Coufalova 1245/21 , Znojmo 669 02
člen představenstva Doc.Ing. Zdeněk Vorlíček CSc 13.4.1999 - 21.9.2000
Adresa: Galandova 1240/17 , Praha 163 00
místopředseda představenstva Ing. Milan Černý CSc. 21.9.2000 - 21.9.2000
Adresa: Schnirchova 1257/4 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Stanislav Svoboda 13.4.1999 - 1.11.2000
Adresa: Pláničkova 443/5 , Praha 162 00
předseda představenstva Ing. Theodor Dvořák 21.9.2000 - 1.11.2000
Adresa: Coufalova 1245/21 , Znojmo 669 02
místopředseda představenstva Doc.Ing. Zdeněk Vorlíček CSc 21.9.2000 - 1.11.2000
Adresa: Galandova 1240/17 , Praha 163 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Duba 1.11.2000 - 1.11.2000
Adresa: Ke Kurtům 374 , 142 00 Praha 4 Česká republika
člen představenstva Ing. Milan Černý CSc. 21.9.2000 - 21.11.2000
Adresa: Schnirchova 1257/4 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Josef Sedlák 1.11.2000 - 1.8.2001
Adresa: Šafaříkova 1275 , Moravské Budějovice 676 02
člen představenstva JUDr. Ivan Cestr 29.1.2002 - 27.5.2002
Adresa: Nad Panskou zahradou 553 , Horoměřice 252 62
místopředseda představenstva Ing. František Hezoučký 13.4.1999 - 17.10.2002
Vznik funkce 4.7.2000
Adresa: Zvonková 1667/3 , České Budějovice 370 07
člen představenstva Ing. Pavel Hejkal 1.11.2000 - 17.10.2002
Vznik funkce 4.7.2001
Adresa: Na Hradčanech 137 , Tuchlovice 273 02
člen JUDr. Ivan Cestr 12.12.2001 - 13.1.2003
Vznik funkce 24.5.2001
Zánik funkce 21.10.2002
Adresa: Nad Panskou zahradou 553 , Horoměřice 252 62
místopředseda představenstva Ing. František Hezoučký 17.10.2002 - 29.5.2003
Vznik funkce 5.1.1999
Zánik funkce 24.2.2003
Adresa: Zvonková 1667/3 , České Budějovice 370 07
člen Ing. Petr Vobořil 13.1.2003 - 13.8.2003
Vznik funkce 6.11.2002
Adresa: U bazénu 403/11 , Praha 142 00
předseda představenstva Ing. Jaroslav Míl 1.11.2000 - 2.2.2004
Vznik funkce 4.7.2000
Zánik funkce 23.10.2003
Adresa: Na Výsluní 557 , Šestajovice 250 92
člen představenstva Ing. Josef Sedlák 1.8.2001 - 2.2.2004
Vznik funkce 4.7.2000
Adresa: Na Výsluní 1588 , Moravské Budějovice 676 02
místopředseda představenstva Ing. Petr Vobořil 29.5.2003 - 2.2.2004
Vznik funkce 6.11.2002
Adresa: U bazénu 403/11 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Pavel Hejkal 17.10.2002 - 24.3.2004
Vznik funkce 4.7.2000
Zánik funkce 19.2.2004
Adresa: Na Hradčanech 137 , Tuchlovice 273 02
předseda představenstva Ing. Petr Vobořil 2.2.2004 - 24.3.2004
Vznik funkce 3.11.2003
Adresa: U bazénu 403/11 , Praha 142 00
místopředseda představenstva Ing. Josef Sedlák 2.2.2004 - 19.5.2004
Vznik funkce 3.11.2003
Adresa: Na Výsluní 1588 , Moravské Budějovice 676 02
člen představenstva Ing. Petr Vobořil 24.3.2004 - 19.5.2004
Vznik funkce 3.11.2003
Adresa: U bazénu 403/11 , Praha 142 00
předseda představenstva Dr. Martin Roman 24.3.2004 - 19.5.2004
Adresa: Sídliště II 26 , Kamenice 251 68
místopředseda představenstva Ing. Josef Sedlák 19.5.2004 - 19.6.2004
Vznik funkce 4.7.2000
Zánik funkce 26.4.2004
Adresa: Na Výsluní 1588 , Moravské Budějovice 676 02
člen představenstva Ing. David Svojitka 29.5.2003 - 25.8.2004
Vznik funkce 24.2.2003
Zánik funkce 9.7.2004
Adresa: Jana Zajíce 191/40 , Praha 170 00
člen představenstva Ing. Petr Vobořil 19.5.2004 - 25.8.2004
Vznik funkce 6.11.2002
Adresa: U bazénu 403/11 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Jiří Vágner 2.2.2004 - 6.12.2004
Vznik funkce 31.10.2003
Zánik funkce 21.10.2004
Adresa: Zahraničního odboje 940/10 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Jiří Borovec 6.12.2004 - 25.7.2005
Vznik funkce 21.10.2004
Adresa: Křivice 306 , 664 07 Pozořice Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Alan Svoboda 19.6.2004 - 2.11.2005
Vznik funkce 27.4.2004
Adresa: Gruzínská 1314/21 , Plzeň 326 00
místopředseda představenstva Ing. Petr Vobořil 25.8.2004 - 11.1.2006
Vznik funkce 6.11.2002
Adresa: U bazénu 403/11 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Radomír Lašák 1.9.2004 - 20.2.2006
Vznik funkce 1.9.2004
Zánik funkce 26.1.2006
Adresa: Krajníkova 142 , Dobřichovice 252 29
člen představenstva Ing. Jiří Borovec 25.7.2005 - 20.2.2006
Vznik funkce 21.10.2004
Adresa: Pod Smetankou 196/4 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Daniel Beneš 11.1.2006 - 20.2.2006
Vznik členství 15.12.2005
Vznik funkce 15.12.2005
Adresa: Klimšova 797 , Petřvald 735 41
místopředseda představenstva Ing. Alan Svoboda 2.11.2005 - 15.5.2006
Vznik funkce 27.4.2004
Zánik funkce 21.4.2006
Adresa: Na Pernikářce 1461/12 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Daniel Beneš 20.2.2006 - 9.6.2006
Vznik členství 15.12.2005
Vznik funkce 15.12.2005
Adresa: Klimšova 797 , Petřvald 735 41
člen představenstva Ing. Zdeněk Pasák 15.5.2006 - 9.6.2006
Vznik členství 22.4.2006
Adresa: Nad Vavrouškou 720/28 , Praha 181 00
místopředseda představenstva Ing. Jiří Borovec 20.2.2006 - 26.1.2008
Vznik členství 21.10.2004
Zánik členství 31.12.2007
Vznik funkce 9.1.2006
Zánik funkce 31.12.2007
Adresa: Pod Smetankou 196/4 , Praha 190 00
předseda představenstva Dr. Martin Roman 19.5.2004 - 14.3.2008
Zánik členství 19.2.2008
Vznik funkce 19.2.2004
Zánik funkce 19.2.2008
Adresa: Sídliště II 26 , Kamenice 251 68
člen představenstva Ing. Tomáš Pleskač 20.2.2006 - 14.3.2008
Vznik funkce 26.1.2006
Adresa: Hladíkova 1176/36 , Třebíč 674 01
předseda představenstva Dr. Martin Roman 14.3.2008 - 16.5.2008
Vznik členství 20.2.2008
Vznik funkce 20.2.2008
Adresa: Sídliště II 26 , Kamenice 251 68
místopředseda představenstva Ing. Daniel Beneš 9.6.2006 - 11.6.2008
Vznik členství 15.12.2005
Vznik funkce 10.5.2006
Adresa: Klimšova 797 , Petřvald 735 41
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Pleskač 14.3.2008 - 11.6.2008
Vznik členství 26.1.2006
Vznik funkce 11.2.2008
Adresa: Hladíkova 1176/36 , Třebíč 674 01
člen představenstva Mgr. Zdeněk Pasák 9.6.2006 - 25.6.2009
Vznik členství 22.4.2006
Adresa: Nad Vavrouškou 720/28 , Praha 181 00
člen představenstva Mgr. Zdeněk Pasák 25.6.2009 - 23.9.2009
Vznik členství 22.4.2006
Zánik členství 20.8.2009
Adresa: Ke Kulišce 2626/1 , Praha 164 00
1. místopředseda představenstva Ing. Daniel Beneš 11.6.2008 - 30.12.2009
Vznik členství 15.12.2005
Zánik členství 15.12.2009
Vznik funkce 21.5.2008
Zánik funkce 15.12.2009
Adresa: Klimšova 797 , Petřvald 735 41
2. místopředseda představenstva Ing. Tomáš Pleskač 11.6.2008 - 10.2.2010
Vznik členství 26.1.2006
Zánik členství 26.1.2010
Vznik funkce 11.2.2008
Zánik funkce 26.1.2010
Adresa: Hladíkova 1176/36 , Třebíč 674 01
1. místopředseda představenstva Ing. Daniel Beneš 30.12.2009 - 22.7.2010
Vznik členství 16.12.2009
Vznik funkce 16.12.2009
Zánik funkce 29.6.2010
Adresa: Klimšova 797 , Petřvald 735 41
2. místopředseda představenstva Ing. Tomáš Pleskač 10.2.2010 - 22.7.2010
Vznik členství 27.1.2010
Vznik funkce 27.1.2010
Zánik funkce 29.6.2010
Adresa: Hladíkova 1176/36 , Třebíč 674 01
předseda představenstva JUDr. Martin Roman 16.5.2008 - 13.4.2011
Vznik členství 20.2.2008
Vznik funkce 20.2.2008
Adresa: Nad Ryšánkou 2005/7 , Praha 147 00
místopředseda představenstva Ing. Daniel Beneš 22.7.2010 - 24.10.2011
Vznik členství 16.12.2009
Vznik funkce 29.6.2010
Zánik funkce 15.9.2011
Adresa: Klimšova 797 , Petřvald 735 41
předseda představenstva JUDr. Martin Roman 13.4.2011 - 24.10.2011
Vznik členství 20.2.2008
Zánik členství 15.9.2011
Vznik funkce 20.2.2008
Zánik funkce 15.9.2011
Adresa: U bažantnice 484/43 , Praha 159 00
předseda představenstva Ing. Daniel Beneš 24.10.2011 - 24.10.2011
Vznik členství 16.12.2009
Vznik funkce 15.9.2011
Adresa: U bažantnice 442/38 , Praha 159 00
člen představenstva Ing. Martin Novák 11.6.2008 - 28.11.2011
Vznik členství 21.5.2008
Adresa: Nad kapličkou 2335/26 , Praha 100 00
člen představenstva Mgr.Ing. Vladimír Hlavinka 26.1.2008 - 2.1.2012
Vznik členství 1.1.2008
Adresa: Antonína Zápotockého 64/4 , Vyškov 682 01
místopředseda představenstva Ing. Martin Novák 28.11.2011 - 17.7.2012
Vznik členství 21.5.2008
Zánik členství 21.5.2012
Vznik funkce 20.10.2011
Zánik funkce 21.5.2012
Adresa: Nad kapličkou 2335/26 , Praha 100 00
člen představenstva Mgr.Ing. Vladimír Hlavinka 2.1.2012 - 21.2.2013
Vznik členství 2.1.2012
Zánik členství 31.1.2013
Adresa: Antonína Zápotockého 64/4 , Vyškov 682 01
člen představenstva Ing. Pavel Cyrani MBA 28.11.2011 - 2.9.2013
Vznik členství 20.10.2011
Adresa: Spěšného 1890 , Roztoky 252 63
předseda představenstva Ing. Daniel Beneš 24.10.2011 - 24.1.2014
Vznik členství 16.12.2009
Zánik členství 17.12.2013
Vznik funkce 15.9.2011
Zánik funkce 17.12.2013
Adresa: U bažantnice 442/38 , Praha 159 00
člen představenstva Ing. Peter Bodnár 23.9.2009 - 31.1.2014
Vznik členství 21.8.2009
Zánik členství 21.11.2013
Adresa: Tatranská 4484 , 934 01 Levice Slovenská republika
člen představenstva Ing. Tomáš Pleskač 22.7.2010 - 31.1.2014
Vznik členství 27.1.2010
Zánik členství 28.1.2014
Adresa: Hladíkova 1176/36 , Třebíč 674 01
předseda představenstva Ing. Daniel Beneš 24.1.2014 - 2.6.2014
Vznik členství 17.12.2013
Vznik funkce 17.12.2013
Adresa: U bažantnice 442/38 , Praha 159 00
Předseda představenstva Daniel Beneš 2.6.2014 - 26.11.2014
Vznik členství 17.12.2013
Vznik funkce 17.12.2013
Adresa: Pařížská 131/28 , Praha 110 00
člen představenstva PhDr. Ivo Hlaváč 31.1.2014 - 25.2.2015
Vznik členství 19.12.2013
Adresa: U Zvonařky 2536/1 , Praha 120 00
člen představenstva PhDr. Ivo Hlaváč 25.2.2015 - 13.3.2015
Vznik členství 19.12.2013
Adresa: Sázavská 736/1 , Praha 120 00
člen představenstva JUDr. Michaela Chaloupková MBA 28.11.2011 - 6.8.2015
Vznik členství 20.10.2011
Adresa: Bzenecká 1070/18 , Plzeň 323 00
místopředseda představenstva Ing. Martin Novák 17.7.2012 - 15.10.2015
Vznik členství 22.5.2012
Vznik funkce 22.5.2012
Adresa: Nad kapličkou 2335/26 , Praha 100 00
člen představenstva Ladislav Štěpánek 29.8.2013 - 15.10.2015
Vznik členství 27.6.2013
Adresa: Nad Kaňkou 382 , Příbram 261 01
člen představenstva Ing. Tomáš Pleskač 31.1.2014 - 15.10.2015
Vznik členství 28.1.2014
Adresa: Hladíkova 1176/36 , Třebíč 674 01
Předseda představenstva Ing. Daniel Beneš MBA 26.11.2014 - 15.10.2015
Vznik členství 17.12.2013
Vznik funkce 17.12.2013
Adresa: Pařížská 131/28 , Praha 110 00
člen představenstva PhDr. Ivo Hlaváč 13.3.2015 - 15.10.2015
Vznik členství 19.12.2013
Adresa: Sázavská 736/1 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Pavel Cyrani MBA 2.9.2013 - 20.10.2015
Vznik členství 20.10.2011
Zánik členství 20.10.2015
Adresa: Spěšného 1890 , Roztoky 252 63
člen představenstva JUDr. Michaela Chaloupková MBA 6.8.2015 - 20.10.2015
Vznik členství 20.10.2011
Zánik členství 20.10.2015
Adresa: Bzenecká 1070/18 , Plzeň 323 00
místopředseda představenstva Ing. Martin Novák 15.10.2015 - 23.5.2016
Vznik členství 22.5.2012
Zánik členství 22.5.2016
Vznik funkce 22.5.2012
Zánik funkce 22.5.2016
Adresa: Nad kapličkou 2335/26 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Martin Novák 23.5.2016 - 4.8.2016
Vznik členství 23.5.2016
Vznik funkce 23.5.2016
Adresa: Nad kapličkou 2335/26 , Praha 100 00
Místopředseda představenstva Ing. Martin Novák 4.8.2016 - 15.11.2016
Vznik členství 23.6.2016
Vznik funkce 23.5.2016
Adresa: Nad kapličkou 2335/26 , Praha 100 00
člen představenstva PhDr. Ivo Hlaváč 15.10.2015 - 2.5.2017
Vznik členství 19.12.2013
Zánik členství 28.2.2017
Adresa: Sázavská 736/1 , Praha 120 00
člen představenstva Ladislav Štěpánek 15.10.2015 - 14.8.2017
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 27.6.2017
Adresa: Nad Kaňkou 382 , Příbram 261 01
člen představenstva Ing. Tomáš Pleskač 15.10.2015 - 14.8.2017
Vznik členství 28.1.2014
Adresa: Hladíkova 1176/36 , Třebíč 674 01
Místopředseda představenstva Ing. Martin Novák 15.11.2016 - 14.8.2017
Vznik členství 23.5.2016
Vznik funkce 23.5.2016
Adresa: Nad kapličkou 2335/26 , Praha 100 00
Předseda představenstva Ing. Daniel Beneš MBA 15.10.2015 - 18.12.2017
Vznik členství 17.12.2013
Zánik členství 17.12.2017
Vznik funkce 17.12.2013
Zánik funkce 17.12.2017
Adresa: Pařížská 131/28 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Pleskač 14.8.2017 - 29.1.2018
Vznik členství 28.1.2014
Zánik členství 28.1.2018
Vznik funkce 26.6.2017
Zánik funkce 28.1.2018
Adresa: Hladíkova 1176/36 , Třebíč 674 01
člen představenstva Ing. Tomáš Pleskač 29.1.2018 - 22.2.2018
Vznik členství 29.1.2018
Adresa: Hladíkova 1176/36 , Třebíč 674 01
Místopředseda představenstva Ing. Martin Novák MBA 14.8.2017 - 5.4.2019
Vznik členství 23.5.2016
Vznik funkce 23.5.2016
Adresa: Nad kapličkou 2335/26 , Praha 100 00

Dozorčí rada ČEZ, a. s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Ing. František Vágner 4.8.2016
Vznik členství 3.6.2016
Vznik funkce 3.6.2016
Adresa: Javorová 1018 , Třebíč 674 01
Člen dozorčí rady Ing. Vladimír Kohout 4.8.2016
Vznik členství 3.6.2016
Vznik funkce 3.6.2016
Adresa: Chaloupky 266/48 , Brno 624 00
Místopředseda dozorčí rady Mgr. Ondřej Landa 3.11.2016
Vznik členství 3.6.2016
Vznik funkce 23.6.2016
Adresa: 28. října 836/27 , Lovosice 410 02
člen dozorčí rady Josef Suchánek 24.1.2018
Vznik členství 23.1.2018
Adresa: 352 , Mohelno 675 75
člen dozorčí rady Jitka Čermáková 24.1.2018
Vznik členství 23.1.2018
Adresa: 99 , Batňovice 542 37
člen dozorčí rady Vladimír Hronek 24.1.2018
Vznik členství 23.1.2018
Adresa: Komenského 693 , Týn nad Vltavou 375 01
člen dozorčí rady Lubomír Klosík 24.1.2018
Vznik členství 23.1.2018
Adresa: Pavlouskova 4439/22 , Ostrava 708 00
Člen dozorčí rady Doc. Ing. Lubomír Lízal PhD. 15.10.2018
Vznik členství 23.6.2018
Adresa: Ke škole 1398/1 , Praha 149 00
Člen dozorčí rady Ing. Karel Tyll 15.10.2018
Vznik členství 23.6.2018
Adresa: 81 , 398 04 Horosedly Česká republika
Předseda dozorčí rady Ing. Otakar Hora CSc. 23.11.2018
Vznik členství 23.6.2018
Vznik funkce 16.8.2018
Adresa: Věžická 2445 , Praha 193 00
Místopředseda dozorčí rady JUDr. Zdeněk Černý MBA 23.11.2018
Vznik členství 28.6.2018
Vznik funkce 16.8.2018
Adresa: K Oboře 421 , Loučeň 289 37
člen dozorčí rady Ing. Jan Vaněček 22.7.2019
Vznik členství 27.6.2019
Adresa: U kříže 584/30 , Praha 158 00
Jméno Ing. Josef Baudyš 6.5.1992 - 6.5.1993
Adresa: 302 , Velké Svatoňovice 542 35
Jméno Ing. Lubomír Kučera 6.5.1992 - 7.9.1993
Adresa: Macurova 1385 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Jméno Doc.Ing. Jiří Dudorkin CSc. 6.5.1992 - 7.9.1993
Adresa: Měchenice 74 , 252 06 Měchenice Česká republika
Jméno Ing. Jaromír Přenosil 6.5.1993 - 7.9.1993
Adresa: Plavecká 1291/3 , Praha 128 00
Jméno Ing. Hynek Rasocha 6.5.1993 - 7.9.1993
Adresa: Hrudičkova 2106/1 , Praha 148 00
Jméno Ivan Celizna, Nar. 18. 2. 1952 6.5.1993 - 7.9.1993
Adresa: Pražská 1412 , 535 01 Přelouč Česká republika
Jméno Ing. Milan Jäger CSc. 6.5.1993 - 7.9.1993
Adresa: K lučinám 2490/14 , Praha 130 00
Jméno Viktor Kožený 6.5.1993 - 14.12.1993
Adresa: Fetrovská 907/6 , Praha 160 00
Jméno Ing.milan Černý Csc.,nar.15.8.1948 7.9.1993 - 14.12.1993
Adresa: Schnirchova 1257/4 , Praha 170 00
Jméno Ing. Emanuel Šíp, Nar. 20.1.1955 7.9.1993 - 14.12.1993
Adresa: Hrdličkova 2205/7 , Praha 148 00
Jméno Ing. Václav Srba 6.5.1993 - 6.6.1994
Adresa: Rytířova 781/7 , Praha 143 00
Jméno Ing. Josef Žák, Nar. 26.5.1943 7.9.1993 - 6.6.1994
Adresa: Jeseniova 909/29 , Praha 130 00
Jméno Ing. Jiří Marek, Nar. 21. 6. 1946 7.9.1993 - 13.9.1994
Adresa: Rumunská 698/17 , Praha 120 00
Jméno Ing. Norbert Kraus 6.6.1994 - 13.9.1994
Adresa: Marie Pujmanové 889 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Jméno Ing. Jiří Kurka, Nar. 27.9.1955 7.9.1993 - 9.11.1995
Adresa: Havlíčkova 2398 , Louny 440 01
Jméno ing. Petr Kolek CSc. 14.12.1993 - 9.11.1995
Adresa: Vondroušova 1213/40 , Praha 163 00
předseda dozorčí rady ing. Jiří Marek 13.9.1994 - 12.3.1996
Adresa: Rumunská 698/17 , Praha 120 00
místopředseda dozorčí rady JUDr. Ladislav Petrásek 13.9.1994 - 12.3.1996
Adresa: Homolová 496/12 , Praha 196 00
Jméno ing. Václav Petřík 9.11.1995 - 12.3.1996
Adresa: Jagellonská 1240/26 , Praha 130 00
místopředseda dozorčí rady ing. Jiří Marek 12.3.1996 - 9.9.1996
Adresa: Rumunská 698/17 , Praha 120 00
Jméno ing. Josef Petřík 12.3.1996 - 9.9.1996
Adresa: Jagellonská 1240/26 , Praha 130 00
Jméno JUDr. Petr Hůla 6.5.1993 - 12.9.1996
Adresa: Mníšek pod Brdy 588 , 252 10 Mníšek pod Brdy Česká republika
Jméno Václav Krejčí, Nar. 14. 6. 1953 6.5.1993 - 30.1.1997
Adresa: Gen. Svobody 632/27 , Třebíč 674 01
Jméno Jan Ševr, Nar. 17. 2. 1947 6.5.1993 - 30.1.1997
Adresa: Pod Vrchem 2994 , Mělník 276 01
Jméno Jiří Švamberk, Nar. 8. 6. 1944 6.5.1993 - 30.1.1997
Adresa: Sadová 1139/7 , Cheb 350 02
Jméno Ing.václav Kupka Csc.,nar.29.1.1944 7.9.1993 - 30.1.1997
Adresa: Lýskova 1591/37 , Praha 155 00
Jméno ing. Vítězslav Manda 14.12.1993 - 30.1.1997
Adresa: Mikulova 1574/9 , Praha 149 00
Jméno ing. Zdeněk Spitzer 14.12.1993 - 30.1.1997
Adresa: Fráni Šrámka 2231/17 , Praha 150 00
Jméno ing. Livia Klausová CSc. 13.9.1994 - 30.1.1997
Adresa: Českolipská 381/25 , Praha 190 00
Jméno Lubomír Klosík 9.11.1995 - 30.1.1997
Adresa: Pavlouskova 4439/22 , Ostrava 708 00
předseda dozorčí rady JUDr. Ladislav Petrásek 12.3.1996 - 30.1.1997
Adresa: Homolová 496/12 , Praha 196 00
Jméno ing. Josef Petřík 9.9.1996 - 30.1.1997
Adresa: Travná 1293 , Praha 198 00
Jméno ing. Ivan Novák CSc. 9.9.1996 - 30.1.1997
Adresa: Káranská 380/4 , Praha 108 00
Jméno JUDr. Petr Hůla 12.9.1996 - 13.2.1998
Adresa: Lhotecká 939 , 252 10 Mníšek pod Brdy Česká republika
Jméno Václav Krejčí 30.1.1997 - 13.2.1998
Adresa: Gen. Svobody 632/27 , Třebíč 674 01
Jméno Jan Ševr 30.1.1997 - 13.2.1998
Adresa: Pod Vrchem 2994 , Mělník 276 01
Jméno Jiří Švamberk 30.1.1997 - 13.2.1998
Adresa: Sadová 1139/7 , Cheb 350 02
Jméno ing. Václav Kupka CSc. 30.1.1997 - 13.2.1998
Adresa: Lýskova 1591/37 , Praha 155 00
Jméno Lubomír Klosík 30.1.1997 - 13.2.1998
Adresa: Pavlouskova 4439/22 , Ostrava 708 00
Jméno ing. Vítězslav Manda 30.1.1997 - 13.2.1998
Adresa: Mikulova 1574/9 , Praha 149 00
Jméno ing. Zdeněk Spitzer 30.1.1997 - 13.2.1998
Adresa: Fráni Šrámka 2231/17 , Praha 150 00
Jméno ing. Livia Klausová CSc. 30.1.1997 - 13.2.1998
Adresa: Českolipská 381/25 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady JUDr. Ladislav Petrásek 30.1.1997 - 13.2.1998
Adresa: Homolová 496/12 , Praha 196 00
místopředseda dozorčí rady ing. Ivan Novák CSc. 30.1.1997 - 13.2.1998
Adresa: Káranská 380/4 , Praha 108 00
Jméno ing. Josef Petřík 30.1.1997 - 13.4.1999
Adresa: Travná 1293 , Praha 198 00
Jméno JUDr. Ladislav Petrásek 13.2.1998 - 13.4.1999
Adresa: Homolová 496/12 , Praha 196 00
Jméno ing. Ivan Novák CSc. 13.2.1998 - 13.4.1999
Adresa: Káranská 380/4 , Praha 108 00
Jméno ing. Jiří Vojta 13.2.1998 - 13.4.1999
Adresa: Láskova 1793/21 , Praha 148 00
člen Václav Krejčí 19.10.1998 - 13.4.1999
Adresa: Gen. Svobody 632/27 , Třebíč 674 01
člen Ing. František Brožík 13.4.1999 - 13.4.1999
Adresa: Na Okrouhlici 908 , Rokycany 337 01
člen Doc. Ing. Karel Špaček 13.4.1999 - 1.11.2000
Adresa: Píseckého 328/5 , Praha 150 00
předseda dozorčí rady Ing. František Brožík 13.4.1999 - 1.11.2000
Adresa: Na Okrouhlici 908 , Rokycany 337 01
člen Ing. Vladimír Laštůvka 13.4.1999 - 1.11.2000
Adresa: Sněžnická 17 , 405 02 Děčín 10 Česká republika
člen Jiří Třešňák 13.4.1999 - 1.11.2000
Adresa: 200 , Horní Počaply 277 03
člen Ing. Michal Procházka 19.8.1999 - 1.11.2000
Adresa: Lucemburská 2175/22 , Praha 130 00
člen Ing. Luboš Zíka 19.8.1999 - 12.12.2001
Vznik funkce 22.6.1999
Zánik funkce 19.6.2001
Adresa: Ostravská 3067 , Kladno 272 01
člen Ing. František Brožík 1.11.2000 - 12.12.2001
Vznik funkce 5.1.1999
Zánik funkce 31.7.2001
Adresa: Na Okrouhlici 908 , Rokycany 337 01
člen Ing. Ladislav Zelinka 1.11.2000 - 12.12.2001
Vznik funkce 4.7.2000
Zánik funkce 19.6.2001
Adresa: 56 , Vavřinec 285 04
člen Jiří Švamberk 19.10.1998 - 12.8.2002
Vznik funkce 6.4.1998
Zánik funkce 6.4.2002
Adresa: Sadová 1139/7 , Cheb 350 02
místopředseda dozorčí rady Václav Krejčí 13.4.1999 - 12.8.2002
Vznik funkce 6.4.1998
Zánik funkce 6.4.2002
Adresa: Gen. Svobody 632/27 , Třebíč 674 01
člen JUDr. Zdenka Němcová 1.11.2000 - 12.8.2002
Vznik funkce 4.7.2000
Zánik funkce 11.6.2002
Adresa: Košťálkova 1104/4 , Praha 182 00
člen Ing. Tomáš Potměšil 12.12.2001 - 12.8.2002
Vznik funkce 19.6.2001
Zánik funkce 11.6.2002
Adresa: Květnového vítězství 1867/44 , Praha 149 00
člen Mgr. Oldřich Vojíř 1.11.2000 - 29.5.2003
Vznik funkce 4.7.2000
Zánik funkce 24.2.2003
Adresa: Komořanská 3114/22 , Most 434 01
předseda dozorčí rady Milada Vlasáková 1.11.2000 - 29.5.2003
Vznik funkce 4.7.2000
Zánik funkce 24.2.2003
Adresa: Masarykova 20 , 400 01 Ústí nad Labem Česká republika
člen Ing. Josef Flekal 1.11.2000 - 29.5.2003
Vznik funkce 4.7.2000
Zánik funkce 24.2.2003
Adresa: Jetelová 2862/8 , Praha 106 00
člen JUDr. Olga Horáková 12.12.2001 - 29.5.2003
Vznik funkce 19.6.2001
Zánik funkce 24.2.2003
Adresa: U staré školy 115/2 , Praha 110 00
člen Ing. Vratislav Vajnar 12.8.2002 - 29.5.2003
Vznik funkce 11.6.2002
Zánik funkce 24.2.2003
Adresa: Třešňová 1726 , Kadaň 432 01
člen Doc.Ing. Zdeněk Vorlíček CSc. 1.11.2000 - 13.8.2003
Vznik funkce 4.7.2000
Adresa: Galandova 1240/17 , Praha 163 00
Jméno Ing. Martin Pecina 13.8.2003 - 2.2.2004
Adresa: 339 , Frýdek-Místek 738 01
člen RNDr. Jaroslav Košut 29.5.2003 - 1.9.2004
Vznik funkce 24.2.2003
Zánik funkce 17.6.2004
Adresa: Kosmická 747/21 , Praha 149 00
člen Jan Ševr 3.7.2001 - 20.12.2004
Vznik funkce 9.11.2000
Zánik funkce 9.11.2004
Adresa: Pod Vrchem 2994 , Mělník 276 01
člen František Haman 3.7.2001 - 20.12.2004
Vznik funkce 9.11.2000
Zánik funkce 9.11.2004
Adresa: Bezdrevská 1169/7 , České Budějovice 370 11
člen Ing. Václav Srba 12.8.2002 - 25.7.2005
Zánik členství 20.6.2005
Vznik funkce 11.6.2002
Zánik funkce 20.6.2005
Adresa: Randova 3167/5 , Praha 150 00
předseda Ing. Stanislav Kázecký CSc. 29.5.2003 - 25.7.2005
Zánik členství 20.6.2005
Vznik funkce 24.2.2003
Zánik funkce 20.6.2005
Adresa: Erbenova 746 , Milevsko 399 01
člen dozorčí rady Ing. Pavel Šafařík 1.9.2004 - 25.7.2005
Zánik členství 20.6.2005
Vznik funkce 17.6.2004
Zánik funkce 20.6.2005
Adresa: Šumavská 2163/27 , Šumperk 787 01
Jméno Ing. Martin Pecina 2.2.2004 - 2.11.2005
Vznik funkce 17.6.2003
Zánik funkce 22.9.2005
Adresa: 339 , Frýdek-Místek 738 01
místopředseda Ing. Zdeněk Hrubý CSc. 9.7.2003 - 20.2.2006
Vznik funkce 24.2.2003
Adresa: dr. Zikmunda Wintra 768/20 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Doc. Ing. Jiří Havel CSc. 25.7.2005 - 20.2.2006
Vznik funkce 20.6.2005
Adresa: Na Balkáně 2118/130 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Bis 2.11.2005 - 20.2.2006
Vznik funkce 22.9.2005
Adresa: Koterovská 566/145 , Plzeň 326 00
člen Ing. Jan Juchelka 12.8.2002 - 30.8.2006
Vznik funkce 11.6.2002
Zánik funkce 23.6.2006
Adresa: Jižní 1399 , 290 01 Poděbrady Česká republika
místopředseda dozorčí rady Václav Krejčí 12.8.2002 - 30.8.2006
Vznik funkce 13.6.2002
Zánik funkce 29.6.2006
Adresa: Gen. Svobody 632/27 , Třebíč 674 01
člen Zdeněk Židlický 12.8.2002 - 30.8.2006
Vznik funkce 13.6.2002
Zánik funkce 29.6.2006
Adresa: Palackého 3997 , Chomutov 430 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Bis 20.2.2006 - 30.10.2006
Vznik členství 22.9.2005
Zánik členství 21.9.2006
Vznik funkce 26.1.2006
Zánik funkce 21.9.2006
Adresa: Koterovská 566/145 , Plzeň 326 00
Jméno Zdeněk Židlický 30.8.2006 - 30.10.2006
Vznik členství 29.6.2006
Adresa: Palackého 3997 , Chomutov 430 01
člen Ing. Pavel Suchý 29.5.2003 - 9.1.2007
Zánik členství 16.11.2006
Vznik funkce 24.2.2003
Adresa: Milešovská 1986/10 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Hrubý CSc. 20.2.2006 - 9.1.2007
Vznik členství 24.2.2003
Zánik členství 13.12.2006
Vznik funkce 26.1.2006
Zánik funkce 13.12.2006
Adresa: dr. Zikmunda Wintra 768/20 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Kocourek 30.10.2006 - 9.1.2007
Vznik členství 22.9.2006
Adresa: Kopeckého 1328/43 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Kousal 25.7.2005 - 30.5.2007
Vznik členství 20.6.2005
Zánik členství 23.4.2007
Vznik funkce 20.6.2005
Zánik funkce 23.4.2007
Adresa: Na lánech 687/15 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Ing. Aleš Cincibus 25.7.2005 - 30.5.2007
Vznik členství 20.6.2005
Zánik členství 23.4.2007
Vznik funkce 20.6.2005
Zánik funkce 23.4.2007
Adresa: Malinová 1669 , Čáslav 286 01
člen dozorčí rady Ing. Karel Zeman CSc. 9.1.2007 - 30.5.2007
Vznik členství 17.11.2006
Zánik členství 23.4.2007
Adresa: U Kamýku 870/2 , Praha 142 00
člen Ing. Jan Demjanovič 29.5.2003 - 29.6.2007
Zánik členství 18.5.2007
Vznik funkce 24.2.2003
Zánik funkce 18.5.2007
Adresa: Třešňová 1727 , Kadaň 432 01
člen dozorčí rady Jiří Jedlička 20.12.2004 - 27.2.2009
Zánik členství 22.1.2009
Vznik funkce 10.11.2004
Zánik funkce 22.1.2009
Adresa: Bří Čapků 850 , Náměšť nad Oslavou 675 71
člen dozorčí rady Jan Ševr 20.12.2004 - 27.2.2009
Zánik členství 22.1.2009
Vznik funkce 10.11.2004
Zánik funkce 22.1.2009
Adresa: Pod Vrchem 2994 , Mělník 276 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Tomáš Hüner 30.10.2006 - 25.6.2009
Vznik členství 22.9.2006
Zánik členství 13.5.2009
Vznik funkce 22.9.2006
Zánik funkce 13.5.2009
Adresa: Přátelství 269/15 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Ing. Ivan Fuksa 30.5.2007 - 25.6.2009
Vznik členství 23.4.2007
Adresa: Hornická 115 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady MUDr. Josef Janeček 30.5.2007 - 25.6.2009
Vznik členství 23.4.2007
Zánik členství 13.5.2009
Adresa: Stakorská 132/18 , Kosmonosy 293 06
člen dozorčí rady Doc. Ing. Zdeněk Trojan CSc. 20.2.2006 - 30.4.2010
Vznik členství 26.1.2006
Zánik členství 26.1.2010
Vznik funkce 26.1.2006
Zánik funkce 26.1.2010
Adresa: U Beránky 2032/5 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Vlastimil Jiřík 25.6.2009 - 16.6.2010
Vznik členství 13.5.2009
Zánik členství 22.4.2010
Adresa: Nerudova 231/10 , Děčín 405 02
předseda dozorčí rady Ing. Martin Kocourek 9.1.2007 - 21.9.2010
Vznik členství 22.9.2006
Zánik členství 12.8.2010
Vznik funkce 14.12.2006
Zánik funkce 12.8.2010
Adresa: Kopeckého 1328/43 , Praha 169 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Ivan Fuksa 25.6.2009 - 21.9.2010
Vznik členství 23.4.2007
Zánik členství 12.8.2010
Vznik funkce 21.5.2009
Zánik funkce 12.8.2010
Adresa: Hornická 115 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady Ing. Martin Říman 21.9.2010 - 12.10.2010
Vznik členství 13.8.2010
Adresa: Rybnická 2912 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Ing. Eduard Janota 21.9.2010 - 12.10.2010
Vznik členství 13.8.2010
Adresa: Nikoly Vapcarova 3267/1 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Drahoslav Šimek 30.8.2006 - 10.11.2010
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 29.9.2010
Adresa: 229 , Dalešice 675 54
místopředseda dozorčí rady Zdeněk Židlický 30.10.2006 - 10.11.2010
Vznik členství 29.6.2006
Zánik členství 29.9.2010
Vznik funkce 29.8.2006
Zánik funkce 29.9.2010
Adresa: Palackého 3997 , Chomutov 430 01
člen dozorčí rady Petr Kalaš 30.5.2007 - 30.11.2010
Vznik členství 23.4.2007
Zánik členství 22.11.2010
Adresa: Milánská 465 , Praha 109 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Demjanovič 29.6.2007 - 30.11.2010
Vznik členství 18.5.2007
Zánik členství 22.11.2010
Adresa: Třešňová 1727 , Kadaň 432 01
člen dozorčí rady Ing. Miloš Kebrdle 25.6.2009 - 30.11.2010
Vznik členství 13.5.2009
Zánik členství 22.11.2010
Adresa: Hyacintová 3181/20 , Praha 106 00
člen dozorčí rady Doc. Ing. Zdeněk Trojan CSc. 30.4.2010 - 30.11.2010
Vznik členství 28.1.2010
Zánik členství 22.11.2010
Adresa: U Beránky 2032/5 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Lubomír Klosík 27.2.2009 - 1.4.2011
Vznik členství 22.1.2009
Adresa: Pavlouskova 4439/22 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Doc.Ing. Lubomír Lízal PhD. 30.11.2010 - 1.4.2011
Vznik členství 22.11.2010
Zánik členství 24.2.2011
Adresa: Ke škole 1398/1 , Praha 149 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Hrubý CSc. 3.4.2007 - 4.7.2011
Vznik členství 22.2.2007
Zánik členství 22.5.2011
Adresa: dr. Zikmunda Wintra 768/20 , Praha 160 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Eduard Janota 12.10.2010 - 4.7.2011
Vznik členství 13.8.2010
Zánik členství 20.5.2011
Vznik funkce 16.9.2010
Zánik funkce 20.5.2011
Adresa: Nikoly Vapcarova 3267/1 , Praha 143 00
člen dozorčí rady Ing. Ivo Foltýn 30.11.2010 - 22.9.2011
Vznik členství 22.11.2010
Adresa: Nová 848/7 , Praha 184 00
předseda dozorčí rady Ing. Martin Říman 12.10.2010 - 24.10.2011
Vznik členství 13.8.2010
Vznik funkce 16.9.2010
Zánik funkce 15.9.2011
Adresa: Rybnická 2912 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Ing. Aleš Klepek 4.7.2011 - 24.10.2011
Vznik členství 1.6.2011
Zánik členství 15.9.2011
Adresa: Kamýcká 243/4 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Říman 24.10.2011 - 2.1.2012
Vznik členství 13.8.2010
Zánik členství 20.12.2011
Adresa: Rybnická 2912 , Frýdek-Místek 738 01
člen dozorčí rady Ing. Lukáš Hampl 30.11.2010 - 29.3.2012
Vznik členství 22.11.2010
Zánik členství 24.2.2012
Adresa: Nad Okrouhlíkem 2365/17 , Praha 180 00
člen dozorčí rady Mgr. Liběna Dobrovolná 4.7.2011 - 14.8.2012
Vznik členství 1.6.2011
Zánik členství 26.6.2012
Adresa: Rooseveltova 1804/2 , Ústí nad Labem 400 01
člen dozorčí rady Ing. Ján Dzvoník 4.7.2011 - 14.8.2012
Vznik členství 1.6.2011
Zánik členství 26.6.2012
Adresa: Vstavačová 1284/12 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Vladimír Hronek 10.11.2010 - 15.5.2013
Vznik členství 30.9.2010
Adresa: Komenského 693 , Týn nad Vltavou 375 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Ivo Foltýn 22.9.2011 - 15.5.2013
Vznik členství 22.11.2010
Zánik členství 22.11.2010
Vznik funkce 28.7.2011
Zánik funkce 28.7.2011
Adresa: Nová 848/7 , Praha 184 00
člen dozorčí rady Petr Gross 27.2.2009 - 4.6.2013
Vznik členství 22.1.2009
Zánik členství 11.4.2013
Adresa: Palackého 194 , Chvaletice 533 12
místopředseda dozorčí rady Lubomír Klosík 1.4.2011 - 4.6.2013
Vznik členství 22.1.2009
Zánik členství 11.4.2013
Vznik funkce 27.1.2011
Zánik funkce 11.4.2013
Adresa: Pavlouskova 4439/22 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Ing. Robert Vacek 14.8.2012 - 2.8.2013
Vznik členství 26.6.2012
Zánik členství 19.6.2013
Adresa: Hřebečská 2642 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Václav Pačes 15.5.2013 - 2.8.2013
Vznik členství 19.3.2013
Adresa: Černochova 1073/7 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Jiřina Vorlová 2.8.2013 - 29.8.2013
Vznik členství 19.6.2013
Zánik členství 31.7.2013
Adresa: Brdlíkova 192/11 , Praha 150 00
člen dozorčí rady PhDr. Jan Kohout 30.11.2010 - 9.12.2013
Vznik členství 22.11.2010
Zánik členství 22.8.2013
Adresa: Bachova 1589/10 , Praha 149 00
předseda dozorčí rady JUDr. Martin Roman 24.10.2011 - 9.12.2013
Vznik členství 15.9.2011
Zánik členství 25.10.2013
Vznik funkce 15.9.2011
Zánik funkce 25.10.2013
Adresa: U bažantnice 484/43 , Praha 159 00
místopředseda dozorčí rady Vladimír Hronek 15.5.2013 - 16.5.2014
Vznik členství 30.9.2010
Zánik členství 30.9.2014
Vznik funkce 19.3.2013
Zánik funkce 30.9.2014
Adresa: Komenského 693 , Týn nad Vltavou 375 01
místopředseda dozorčí rady Prof. RNDr. Václav Pačes DrSc., Dr.h.c. 2.8.2013 - 16.5.2014
Vznik členství 19.3.2013
Vznik funkce 29.5.2013
Adresa: Černochova 1073/7 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Kadrnka 30.11.2010 - 24.9.2014
Vznik členství 22.11.2010
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Krátká 1229/18 , Hustopeče 693 01
člen dozorčí rady MUDr. Milan Bajgar 14.8.2012 - 24.9.2014
Vznik členství 26.6.2012
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: 868 , Čeladná 739 12
člen dozorčí rady Doc.Ing. Jiří Volf CSc. 14.8.2012 - 24.9.2014
Vznik členství 26.6.2012
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: K zahrádkám 999/10 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Lubomír Poul 25.1.2013 - 24.9.2014
Vznik členství 18.12.2012
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Vidoulská 789/28 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Vladimír Říha 29.8.2013 - 24.9.2014
Vznik členství 1.8.2013
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Na Fialce II 1693/14 , Praha 163 00
člen dozorčí rady Mgr. Jan Mareš 9.12.2013 - 24.9.2014
Vznik členství 25.10.2013
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Šafaříkova 2850/20 , Chomutov 430 03
člen dozorčí rady Prof.Ing. Michal Mejstřík CSc. 9.12.2013 - 24.9.2014
Vznik členství 26.10.2013
Zánik členství 27.6.2014
Adresa: Krajníkova 107 , Dobřichovice 252 29
člen dozorčí rady Drahoslav Šimek 10.11.2010 - 1.10.2014
Vznik členství 30.9.2010
Zánik členství 30.9.2014
Adresa: 229 , Dalešice 675 54
místopředseda dozorčí rady Vladimír Hronek 16.5.2014 - 1.10.2014
Vznik členství 30.9.2010
Zánik členství 30.9.2014
Vznik funkce 20.3.2013
Zánik funkce 30.9.2014
Adresa: Komenského 693 , Týn nad Vltavou 375 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Blažek 24.9.2014 - 26.11.2014
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 29.9.2014
Adresa: Přemyslovská 1657/29 , Praha 130 00
místopředseda dozorčí rady Prof. RNDr. Václav Pačes DrSc., Dr.h.c. 16.5.2014 - 12.2.2015
Vznik členství 20.3.2013
Vznik funkce 29.5.2013
Adresa: Černochova 1073/7 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Borovec 24.9.2014 - 3.3.2015
Vznik členství 27.6.2014
Adresa: Pod Smetankou 196/4 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Vladimír Hronek 1.10.2014 - 1.4.2015
Vznik členství 1.10.2014
Adresa: Komenského 693 , Týn nad Vltavou 375 01
člen dozorčí rady Ing. Lubomír Charvát 24.9.2014 - 23.9.2015
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 12.6.2015
Adresa: U Břehu 154 , Dolní Břežany 252 41
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Borovec 3.3.2015 - 23.9.2015
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 11.6.2015
Vznik funkce 27.6.2014
Zánik funkce 11.6.2015
Adresa: Pod Smetankou 196/4 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Jiří Novotný 4.6.2013 - 15.10.2015
Vznik členství 11.4.2013
Adresa: Na Podlesí 1443 , Kadaň 432 01
člen dozorčí rady Radek Mucha 4.6.2013 - 15.10.2015
Vznik členství 11.4.2013
Adresa: 7 , Loučná nad Desnou 788 11
člen dozorčí rady Ing. Jiří Tyc 24.9.2014 - 15.10.2015
Vznik členství 27.6.2014
Adresa: Zastávka-Budějovická 190 , Vrábče 370 01
člen dozorčí rady Ing. Lukáš Wagenknecht 24.9.2014 - 15.10.2015
Vznik členství 27.6.2014
Adresa: U Krematoria 2636 , Pardubice 530 02
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Vlk 24.9.2014 - 15.10.2015
Vznik členství 27.6.2014
Adresa: Libušina 1041 , Roudnice nad Labem 413 01
člen dozorčí rady Drahoslav Šimek 1.10.2014 - 15.10.2015
Vznik členství 1.10.2014
Adresa: 229 , Dalešice 675 54
člen dozorčí rady Mgr. Robert Šťastný 26.11.2014 - 15.10.2015
Vznik členství 29.9.2014
Adresa: 331 , Hronov 549 31
člen dozorčí rady JUDr. Zdeněk Černý MBA 19.12.2014 - 15.10.2015
Vznik členství 27.6.2014
Adresa: K Oboře 421 , Loučeň 289 37
předseda dozorčí rady Prof. RNDr. Václav Pačes DrSc., Dr.h.c. 12.2.2015 - 15.10.2015
Vznik členství 20.3.2013
Vznik funkce 27.6.2014
Adresa: Černochova 1073/7 , Praha 158 00
místopředseda dozorčí rady Vladimír Hronek 1.4.2015 - 15.10.2015
Vznik členství 1.10.2014
Vznik funkce 27.2.2015
Adresa: Komenského 693 , Týn nad Vltavou 375 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Blažek 23.9.2015 - 20.10.2015
Vznik členství 12.6.2015
Adresa: Přemyslovská 1657/29 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Vlk 15.10.2015 - 13.4.2016
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 25.2.2016
Adresa: Libušina 1041 , Roudnice nad Labem 413 01
člen dozorčí rady Mgr. Jan Sixta 23.9.2015 - 4.8.2016
Vznik členství 12.6.2015
Zánik členství 3.6.2016
Zánik funkce 3.6.2016
Adresa: Šlikova 298/39 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Tyc 15.10.2015 - 4.8.2016
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 3.6.2016
Zánik funkce 3.6.2016
Adresa: Zastávka-Budějovická 190 , Vrábče 370 01
člen dozorčí rady Ing. Lukáš Wagenknecht 15.10.2015 - 4.8.2016
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 3.6.2016
Zánik funkce 3.6.2016
Adresa: U Krematoria 2636 , Pardubice 530 02
místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Blažek 20.10.2015 - 4.8.2016
Vznik členství 12.6.2015
Zánik členství 3.6.2016
Vznik funkce 26.6.2015
Zánik funkce 3.6.2016
Adresa: Přemyslovská 1657/29 , Praha 130 00
Člen dozorčí rady Mgr. Ondřej Landa 4.8.2016 - 3.11.2016
Vznik členství 3.6.2016
Vznik funkce 3.6.2016
Adresa: 28. října 836/27 , Lovosice 410 02
předseda dozorčí rady Prof. RNDr. Václav Pačes DrSc., Dr.h.c. 15.10.2015 - 2.5.2017
Vznik členství 20.3.2013
Zánik členství 20.3.2017
Vznik funkce 27.6.2014
Zánik funkce 20.3.2017
Adresa: Černochova 1073/7 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Jiří Novotný 15.10.2015 - 2.5.2017
Vznik členství 11.4.2013
Zánik členství 11.4.2017
Adresa: Na Podlesí 1443 , Kadaň 432 01
člen dozorčí rady Radek Mucha 15.10.2015 - 2.5.2017
Vznik členství 11.4.2013
Zánik členství 11.4.2017
Adresa: 7 , Loučná nad Desnou 788 11
člen dozorčí rady Drahoslav Šimek 15.10.2015 - 2.5.2017
Vznik členství 1.10.2014
Zánik členství 11.4.2017
Adresa: 229 , Dalešice 675 54
místopředseda dozorčí rady Vladimír Hronek 15.10.2015 - 2.5.2017
Vznik členství 1.10.2014
Zánik členství 11.4.2017
Vznik funkce 27.2.2015
Zánik funkce 11.4.2017
Adresa: Komenského 693 , Týn nad Vltavou 375 01
člen dozorčí rady Vladimír Hronek 2.5.2017 - 18.7.2017
Vznik členství 12.4.2017
Zánik funkce 27.4.2017
Adresa: Komenského 693 , Týn nad Vltavou 375 01
předseda dozorčí rady Prof. RNDr. Václav Pačes DrSc., Dr.h.c. 2.5.2017 - 20.7.2017
Vznik členství 21.3.2017
Zánik členství 21.6.2017
Vznik funkce 21.3.2017
Zánik funkce 21.6.2017
Adresa: Černochova 1073/7 , Praha 158 00
Člen dozorčí rady Prof. RNDr. Václav Pačes DrSc., Dr.h.c. 20.7.2017 - 15.9.2017
Vznik členství 21.6.2017
Zánik funkce 29.6.2017
Adresa: Černochova 1073/7 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Josef Suchánek 2.5.2017 - 24.1.2018
Vznik členství 12.4.2017
Zánik členství 22.1.2018
Adresa: 352 , Mohelno 675 75
člen dozorčí rady Lubomír Klosík 2.5.2017 - 24.1.2018
Vznik členství 12.4.2017
Zánik členství 22.1.2018
Adresa: Pavlouskova 4439/22 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Jitka Čermáková 2.5.2017 - 24.1.2018
Vznik členství 12.4.2017
Zánik členství 22.1.2018
Adresa: 99 , Batňovice 542 37
místopředseda dozorčí rady Vladimír Hronek 18.7.2017 - 24.1.2018
Vznik členství 12.4.2017
Zánik členství 22.1.2018
Vznik funkce 27.4.2017
Adresa: Komenského 693 , Týn nad Vltavou 375 01
člen dozorčí rady Mgr. Robert Šťastný 15.10.2015 - 7.8.2018
Vznik členství 29.9.2014
Zánik členství 23.6.2018
Adresa: 331 , Hronov 549 31
člen dozorčí rady JUDr. Zdeněk Černý MBA 15.10.2015 - 7.8.2018
Vznik členství 27.6.2014
Zánik členství 27.6.2018
Adresa: K Oboře 421 , Loučeň 289 37
člen dozorčí rady Petr Polák MBA 13.4.2016 - 7.8.2018
Vznik členství 25.2.2016
Zánik členství 23.6.2018
Vznik funkce 25.2.2016
Zánik funkce 23.6.2018
Adresa: Neužilova 1496/8 , Praha 156 00
předseda dozorčí rady Prof. RNDr. Václav Pačes DrSc., Dr.h.c. 15.9.2017 - 7.8.2018
Vznik členství 21.6.2017
Zánik členství 23.6.2018
Vznik funkce 29.6.2017
Zánik funkce 23.6.2018
Adresa: Černochova 1073/7 , Praha 158 00
Člen dozorčí rady Doc. Ing. Lubomír Lízal PhD. 7.8.2018 - 15.10.2018
Vznik členství 22.6.2018
Adresa: Ke škole 1398/1 , Praha 149 00
Člen dozorčí rady Ing. Otakar Hora CSc. 7.8.2018 - 15.10.2018
Vznik členství 22.6.2018
Adresa: Věžická 2445 , Praha 193 00
Člen dozorčí rady Ing. Karel Tyll 7.8.2018 - 15.10.2018
Vznik členství 22.6.2018
Adresa: 81 , 398 04 Horosedly Česká republika
Člen dozorčí rady JUDr. Zdeněk Černý MBA 7.8.2018 - 23.11.2018
Vznik členství 28.6.2018
Adresa: K Oboře 421 , Loučeň 289 37
Člen dozorčí rady Ing. Otakar Hora CSc. 15.10.2018 - 23.11.2018
Vznik členství 23.6.2018
Adresa: Věžická 2445 , Praha 193 00
Člen dozorčí rady Šárka Vinklerová 4.8.2016 - 22.7.2019
Vznik členství 3.6.2016
Zánik členství 27.6.2019
Vznik funkce 3.6.2016
Zánik funkce 27.6.2019
Adresa: 7. května 935/5 , Praha 149 00

Prokura ČEZ, a. s.

Platnost údajů od - do
samostatná prokura 8.8.2001
samostatná prokura 8.8.2001
samostatná prokura 8.8.2001
samostatná prokura 3.7.2001
samostatná prokura 21.11.2000
samostatná prokura 28.9.1999
samostatná prokura 28.9.1999
samostatná prokura 13.4.1999
samostatná prokura 13.4.1999
trvale bytem Bratislavská 129, Piešťany, Slovenská republika. 19.10.1998
samostatná prokura 19.10.1998
samostatná prokura 13.2.1998
samostatná prokura 13.2.1998
samostatná prokura 13.2.1998
samostatná prokura 13.2.1998
samostatná prokura 13.2.1998
samostatná prokura 14.10.1997
samostatná prokura 30.1.1997
Za společnost podepisuje prokurista nebo prokuristé v sou- ladu s udělenou prokurou. Prokurista nebo prokuristé tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru. 30.1.1997
samostatná prokura 3.10.1996
samostatná prokura 3.10.1996
Za společnost podepisuje prokurista nebo prokuristé v sou- ladu s udělenou prokurou. Prokurista nebo prokuristé tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru. 14.12.1993
Prokura: 1.2.1993
Samostatná prokura byla udělena: 1.2.1993
Jméno ing. Jan Krenk 1.2.1993 - 7.9.1993
Adresa: Zahraničního odboje 931/24 , Třebíč 674 01
Jméno ing. František Rataj 1.2.1993 - 7.9.1993
Adresa: Fibichova 809 , Kadaň 432 01
Jméno ing. Jiří Hubka 1.2.1993 - 7.9.1993
Adresa: Třebízského 2419 , Žatec 438 01
Jméno ing. Vladimír Kraus 1.2.1993 - 7.9.1993
Adresa: Zámečnická 473 , Trutnov 541 01
Jméno ing. Vladimír Musil 1.2.1993 - 7.9.1993
Adresa: Lidmily Malé 825 , Pardubice 530 12
Jméno ing. Jaroslav Palivec 1.2.1993 - 7.9.1993
Adresa: Kolínská 344 , Chvaletice 533 12
Jméno ing. Lubomír Kadlec 1.2.1993 - 7.9.1993
Adresa: Lesní 3694/6 , Hodonín 695 01
Jméno ing. Miloslav Varady 1.2.1993 - 14.12.1993
Adresa: Prachatická 1198/23 , České Budějovice 370 05
Jméno ing. Milan Rychecký 1.2.1993 - 14.12.1993
Adresa: Dvořákova 1342 , Louny 440 01
Jméno ing. Jaroslav Vokurek 7.9.1993 - 14.12.1993
Adresa: Pionýrská 506 , Moravský Krumlov 672 01
Jméno ing. Libor Zapletal 7.9.1993 - 14.12.1993
Adresa: Tererova 1358/12 , Praha 149 00
Jméno ing. Jaromír Přenosil 7.9.1993 - 14.12.1993
Adresa: Formanská 216 , Praha 149 00
Jméno ing. Zdeněk Matějovský 7.9.1993 - 14.12.1993
Adresa: Masarykova 658/27 , 252 19 Rudná u Prahy Česká republika
Jméno ing. Josef Uher 1.2.1993 - 6.6.1994
Adresa: Zápotockého 2454 , Mělník Česká republika
Jméno ing. Vladimír Sýkora 14.12.1993 - 6.12.1994
Adresa: Obránců míru 1305 , Přelouč 535 01
Jméno ig. Jaroslav Elšlégr 7.9.1993 - 3.1.1995
Adresa: Palackého 3948 , Chomutov 430 01
Jméno ing. Jaroslav Říha 3.2.1994 - 3.1.1995
Adresa: U Vodárny 115 , Mirovice 398 06
Jméno ing. Miroslav Marvan 1.2.1993 - 9.11.1995
Adresa: Jana Zajíce 254/24 , Praha 170 00
Jméno Mgr. Jiří Hala 7.9.1993 - 9.11.1995
Adresa: Borošova 636/6 , Praha 149 00
Jméno ing. Pavel Lubojacký 7.9.1993 - 9.11.1995
Adresa: Tesaříkova 1026/13 , Praha 102 00
Jméno ing. Bohumír Port 14.12.1993 - 9.11.1995
Adresa: Mikuláškova 501/3 , Třebíč 674 01
Jméno ing. Milan Nepovím 1.2.1993 - 12.3.1996
Adresa: Běluňská 1974/40 , Praha 193 00
Jméno ing. Miroslav Kopřiva 7.9.1993 - 12.3.1996
Adresa: B. Němcové 334 , Velké Losiny 788 15
Jméno ing. Josef Uher 6.6.1994 - 12.9.1996
Adresa: Studentská 2456 2454 , 276 01 Mělník Česká republika
Jméno ing. Josef Sedlák 1.2.1993 - 30.1.1997
Adresa: Šafaříkova 1275 , Moravské Budějovice 676 02
Jméno ing. Antonín Adam 1.2.1993 - 30.1.1997
Adresa: Vltavská 321 , Štěchovice 252 07
Jméno ing. Vilém Cienciala 1.2.1993 - 30.1.1997
Adresa: Pikovice 140 , Hradištko pod Medníkem Česká republika
Jméno ing. Jaromír Dušek 1.2.1993 - 30.1.1997
Adresa: Bezručova 2898 , Mělník 276 01
Jméno ing. Vladimír Dvořák 1.2.1993 - 30.1.1997
Adresa: Sadová 1138/5 , Cheb 350 02
Jméno ing. Karel Noháč 1.2.1993 - 30.1.1997
Adresa: Boženy Němcové 1892/24 , Cheb 350 02
Jméno ing. Jiří Štěpánek 1.2.1993 - 30.1.1997
Adresa: Dlouhá 537 , Klášterec nad Ohří 431 51
Jméno ing. Ladislav Poupa 1.2.1993 - 30.1.1997
Adresa: Sokolovská cesta 340/8 , Teplice 415 03
Jméno ing. Václav Čulík 1.2.1993 - 30.1.1997
Adresa: OPV 2044 , Plzeň Česká republika
Jméno ing. Jiří Příhoda 1.2.1993 - 30.1.1997
Adresa: Kpt. Jaroše 331 , Trutnov 541 01
Jméno ing. Karel Šik 1.2.1993 - 30.1.1997
Adresa: Nádražní 1402 , Otrokovice 765 02
Jméno ing. Jan Mikulka 1.2.1993 - 30.1.1997
Adresa: Masarykova třída 955 , Orlová 735 14
Jméno ing. Břetislav Nezval 1.2.1993 - 30.1.1997
Adresa: Žižkova 2804/11 , Karviná 733 01
Jméno ing. Erik Schmidt 7.9.1993 - 30.1.1997
Adresa: Národní obrany 457/4 , Praha 160 00
Jméno ing. Bedřich Ježek 7.9.1993 - 30.1.1997
Adresa: Studentská 1345 , Přelouč 535 01
Jméno ing. František Tengler 7.9.1993 - 30.1.1997
Adresa: Klášterecká 818 , Kadaň 432 01
Jméno ing. Pavel Klika 7.9.1993 - 30.1.1997
Adresa: Slunečná 168 , Pernštejn Česká republika
Jméno ing. Jiří Šubrt 7.9.1993 - 30.1.1997
Adresa: Golovinova 1326 , Kadaň 432 01
Jméno ing. Ludvík Trávník 7.9.1993 - 30.1.1997
Adresa: Masarykova 173 , Mutěnice 696 11
Jméno ing. Petr Sláčala 7.9.1993 - 30.1.1997
Adresa: Dr. Bureše 1211/13 , České Budějovice 370 05
Jméno ing. Vladimír Řezníček 7.9.1993 - 30.1.1997
Adresa: Pražská 1014/2 , Praha 102 00
Jméno ing. Jiří Černý 7.9.1993 - 30.1.1997
Adresa: Prachatická 1142/8 , České Budějovice 370 05
Jméno ing. Jiří Richter 7.9.1993 - 30.1.1997
Adresa: Za pruhy 1543/8 , Praha 140 00
Jméno ing. Vladimír Krejčí 14.12.1993 - 30.1.1997
Adresa: Navrátilova 1421/11 , Praha 110 00
Jméno ing. Josef Kašparů 14.12.1993 - 30.1.1997
Adresa: Tomanova 2202 , Louny 440 01
Jméno ing. Václav Škoda 14.12.1993 - 30.1.1997
Adresa: 17. listopadu 2073 , Louny 440 01
Jméno ing. Jiří Vágner 3.2.1994 - 30.1.1997
Adresa: Zahraničního odboje 945 , 674 01 Třebíč Česká republika
Jméno ing. Milan Pinter 3.1.1995 - 30.1.1997
Adresa: Kolínská 341 , Chvaletice 533 12
Jméno ing. Vojtěch Michalec 6.2.1995 - 30.1.1997
Adresa: Rezlerova 302 , Praha 109 00
Jméno ing. Ladislav Stašek 3.4.1995 - 30.1.1997
Adresa: Boženy Němcové 318/20 , Třebíč 674 01
Jméno Ing. Alena Navrátilová 9.11.1995 - 30.1.1997
Adresa: Na Větrově 393/47 , Praha 142 00
Jméno JUDr. Božena Strachotová 9.11.1995 - 30.1.1997
Adresa: Třešňová 30 , 696 62 Strážnice Česká republika
Jméno ing. Ladislav Poupa 30.1.1997 - 24.6.1997
Adresa: Sokolovská cesta 340/8 , Teplice 415 03
Jméno ing. Antonín Adam 30.1.1997 - 16.9.1997
Adresa: Vltavská 321 , Štěchovice 252 07
Jméno ing. Jiří Štěpánek 30.1.1997 - 9.2.1998
Adresa: Dlouhá 537 , Klášterec nad Ohří 431 51
Jméno ing. Jiří Razesberger 9.9.1996 - 12.2.1998
Adresa: Dvořákova 471 , Postoloprty 439 42
Jméno ing. Vladimír Dvořák 30.1.1997 - 13.2.1998
Adresa: Sadová 1138/5 , Cheb 350 02
Jméno ing. Vladimír Řezníček 30.1.1997 - 13.2.1998
Adresa: Pražská 1014/2 , Praha 102 00
Jméno ing. Jiří Černý 30.1.1997 - 13.2.1998
Adresa: U Botiče 1390/3 , Praha 140 00
Jméno ing. Vladimír Krejčí 30.1.1997 - 13.2.1998
Adresa: Navrátilova 1421/11 , Praha 110 00
Jméno ing. Ladislav Stašek 30.1.1997 - 19.10.1998
Adresa: Boženy Němcové 318/20 , Třebíč 674 01
Jméno ing. Petr Sláčala 30.1.1997 - 19.10.1998
Adresa: Dr. Bureše 1211/13 , České Budějovice 370 05
Jméno ing. Karel Noháč 30.1.1997 - 19.10.1998
Adresa: Boženy Němcové 1892/24 , Cheb 350 02
Jméno ing. Jiří Vágner 30.1.1997 - 19.10.1998
Adresa: Zahraničního odboje 945 , 674 01 Třebíč Česká republika
Jméno ing. Aleš Tomec 13.2.1998 - 19.10.1998
Adresa: Ke kurtům 374/21 , Praha 142 00
Jméno ing. Jan Vacík MBA 13.2.1998 - 13.4.1999
Adresa: U Botiče 1390/3 , Praha 140 00
Jméno ing. Ludmila Petráňová 13.2.1998 - 13.4.1999
Adresa: K děrám 684/5 , Praha 142 00
Jméno ing. Pavel Klika 7.9.1993 - 15.7.1999
Adresa: Slunečná 168 , Pernštejn Česká republika
Jméno ing. Pavel Klika 30.1.1997 - 15.7.1999
Adresa: Slunečná 168 , Pernštejn Česká republika
Jméno . 1.2.1993 - 28.9.1999
Adresa:
Jméno ing. Vojtěch Michalec 30.1.1997 - 28.9.1999
Adresa: Rezlerova 302 , Praha 109 00
Jméno Ing. Alena Navrátilová 30.1.1997 - 28.9.1999
Adresa: Na Větrově 393/47 , Praha 142 00
Jméno ing. Antonín Adam 16.9.1997 - 28.9.1999
Adresa: Elektrárenská 258 , Štěchovice 252 07
Jméno Ing. Ladislav Rafaj 19.10.1998 - 28.9.1999
Adresa: Prachatická 1157/4 , České Budějovice 370 05
Jméno ing. Břetislav Horák CSc. 3.10.1996 - 1.11.2000
Adresa: Za viaduktem 1508/4 , Praha 170 00
Jméno ing. Václav Čulík 30.1.1997 - 1.11.2000
Adresa: OPV 2044 , Plzeň Česká republika
Jméno ing. Vilém Cienciala 30.1.1997 - 1.11.2000
Adresa: Pikovice 140 , Hradištko pod Medníkem Česká republika
Jméno ing. Josef Kašparů 30.1.1997 - 1.11.2000
Adresa: Tomanova 2202 , Louny 440 01
Jméno ing. Jaroslav Míl 13.2.1998 - 1.11.2000
Adresa: Katusická 664/4 , Praha 197 00
Jméno ing. Aleš Tomec 19.10.1998 - 1.11.2000
Adresa: Palmetová 2105/18 , Praha 143 00
Jméno ing. Milan Černý CSc. 13.4.1999 - 1.11.2000
Adresa: Schnirchova 1257/4 , Praha 170 00
Jméno ing. Zdeněk Danielovský 30.1.1997 - 21.11.2000
Adresa: Hostýnská 2043/7 , Praha 100 00
Jméno ing. Josef Sedlák 1.2.1993 - 3.7.2001
Adresa: Šafaříkova 1275 , Moravské Budějovice 676 02
Jméno ing. Jiří Příhoda 1.2.1993 - 3.7.2001
Adresa: Kpt. Jaroše 331 , Trutnov 541 01
Jméno ing. Ludvík Trávník 7.9.1993 - 3.7.2001
Adresa: Česká republika
Mutěnice 173
Jméno ing. Milan Pinter 30.1.1997 - 3.7.2001
Adresa: Kolínská 341 , Chvaletice 533 12
Jméno ing. Jaromír Dušek 30.1.1997 - 3.7.2001
Adresa: Bezručova 2898 , Mělník 276 01
Jméno ing. Karel Šik 30.1.1997 - 3.7.2001
Adresa: Nádražní 1402 , Otrokovice 765 02
Jméno ing. Jan Mikulka 30.1.1997 - 3.7.2001
Adresa: Masarykova třída 955 , Orlová 735 14
Jméno ing. Břetislav Nezval 30.1.1997 - 3.7.2001
Adresa: Žižkova 2804/11 , Karviná 733 01
Jméno ing. Bedřich Ježek 30.1.1997 - 3.7.2001
Adresa: U Březinky 319 , Přelouč, Břehy Česká republika
Jméno ing. František Tengler 30.1.1997 - 3.7.2001
Adresa: Klášterecká 818 , Kadaň 432 01
Jméno ing. Jiří Šubrt 30.1.1997 - 3.7.2001
Adresa: Golovinova 1326 , Kadaň 432 01
Jméno ing. Ludvík Trávník 30.1.1997 - 3.7.2001
Adresa: Masarykova 173 , Mutěnice 696 11
Jméno ing. Jiří Richter 30.1.1997 - 3.7.2001
Adresa: Za pruhy 1543/8 , Praha 140 00
Jméno ing. Václav Škoda 30.1.1997 - 3.7.2001
Adresa: 17. listopadu 2073 , Louny 440 01
Jméno JUDr. Božena Strachotová 30.1.1997 - 3.7.2001
Adresa: Třešňová 30 , 696 62 Strážnice Česká republika
Jméno ing. Ladislav Poupa 24.6.1997 - 3.7.2001
Adresa: Habrová 3102/25 , Teplice 415 01
Jméno ing. Jaroslav Suk 14.10.1997 - 3.7.2001
Adresa: Kpt. Nálepky 2241 , Louny 440 01
Jméno ing. Jiří Štěpánek 9.2.1998 - 3.7.2001
Adresa: Sluneční 700 , Klášterec nad Ohří - Miřetice Česká republika
Jméno ing. Jiří Razesberger 12.2.1998 - 3.7.2001
Adresa: Peklo 283 , Vrchlabí 543 02
Jméno ing. Vladimír Sýkora 13.2.1998 - 3.7.2001
Adresa: Obránců míru 1305 , Přelouč 535 01
Jméno ing. Jan Krenk 13.2.1998 - 3.7.2001
Adresa: U Botiče 1390/3 , Praha 140 00
Jméno Ing. Jaroslav Vondrášek 19.10.1998 - 3.7.2001
Adresa: Družstevní 1512/15 , Cheb 350 02
Jméno Ing. Aleš John 19.10.1998 - 3.7.2001
Adresa: Střelkova 500/1 , Třebíč 674 01
Jméno Ing. Ivan Baťka 13.4.1999 - 3.7.2001
Adresa: Bílkova 132/4 , Praha 110 00
Jméno ing. Pavel Klika 15.7.1999 - 3.7.2001
Adresa: Slunečná 168 , Perštejn 431 63
Jméno Ing. František Hezoučký 28.9.1999 - 3.7.2001
Adresa: Zvonková 1667/3 , České Budějovice 370 07
Jméno Ing. Jiří Černý 28.9.1999 - 3.7.2001
Adresa: U Botiče 1390/3 , Praha 140 00
Jméno Ing. Antonín Ješátko 28.9.1999 - 3.7.2001
Adresa: Puklicova 980/9 , České Budějovice 370 04
Jméno Ing. František Hezoučký 28.9.1999 - 3.7.2001
Adresa: Zvonková 1667/3 , České Budějovice 370 07
Jméno Ing. Jiří Černý 28.9.1999 - 3.7.2001
Adresa: U Botiče 1390/3 , Praha 140 00
Jméno Ing. Petr Pětioký 1.11.2000 - 3.7.2001
Adresa: 20 , Hostouň u Prahy Česká republika
Jméno ing. Josef Kašparů 1.11.2000 - 3.7.2001
Adresa: 122 , Obora Česká republika
Jméno ing. Jaroslav Kulišan 1.11.2000 - 3.7.2001
Adresa: J.A. Komenského 513 , 434 01 Most Česká republika
Jméno Ing. Zdeněk Danielovský 21.11.2000 - 3.7.2001
Adresa: Brechtova 779/6 , Praha 149 00
Jméno ing. Josef Sedlák 30.1.1997 - 1.8.2001
Adresa: Šafaříkova 1275 , Moravské Budějovice 676 02
Jméno ing. Petr Vobořil 3.10.1996 - 12.12.2001
Adresa: U bazénu 403/11 , Praha 142 00
Jméno ing. Jaroslav Suk 3.7.2001 - 12.12.2001
Adresa: Kpt. Nálepky 2241 , Louny 440 01
Jméno Ing. Antonín Ješátko 3.7.2001 - 24.4.2002
Adresa: Puklicova 980/9 , České Budějovice 370 04
Jméno ing. Bedřich Ježek 3.7.2001 - 27.5.2002
Adresa: U Březinky 319 , Přelouč, Břehy Česká republika
Jméno ing. Karel Šik 3.7.2001 - 12.8.2002
Adresa: Nádražní 1402 , Otrokovice 765 02
Jméno ing. Jiří Příhoda 30.1.1997 - 16.10.2002
Adresa: Kpt. Jaroše 331 , Trutnov 541 01
Jméno ing. Vladimír Sýkora 13.2.1998 - 16.10.2002
Adresa: Obránců míru 1305 , Přelouč 535 01
Jméno Ing. Aleš John 3.7.2001 - 12.3.2003
Adresa: Střelkova 500/1 , Třebíč 674 01
Jméno Ing. Antonín Ješátko 24.4.2002 - 12.3.2003
Adresa: Jabloňová 2147/32 , České Budějovice 370 06
Jméno Ing. Zdeněk Linhart 12.3.2003 - 9.7.2003
Adresa: Okružní 901/26 , Třebíč 674 01
Jméno Ing. František Hezoučký 3.7.2001 - 12.8.2003
Adresa: Zvonková 1667/3 , České Budějovice 370 07
Jméno ing. Jan Mikulka 3.7.2001 - 13.8.2003
Adresa: Masarykova třída 955 , Orlová 735 14
Jméno Ing. Jiří Vágner 12.8.2003 - 2.2.2004
Adresa: Zahraničního odboje 945 , 674 01 Třebíč Česká republika
Jméno ing. Pavel Klika 15.7.1999 - 23.6.2004
Adresa: Slunečná 168 , Perštejn 431 63
Jméno ing. Josef Kašparů 3.7.2001 - 23.6.2004
Adresa: 122 , Obora Česká republika
Jméno ing. Ludvík Trávník 3.7.2001 - 23.6.2004
Adresa: Česká republika
Mutěnice 173
Jméno Ing. Jiří Černý 3.7.2001 - 23.6.2004
Adresa: U Botiče 1390/3 , Praha 140 00
Jméno ing. Josef Sedlák 1.8.2001 - 23.6.2004
Adresa: Na Výsluní 1588 , Moravské Budějovice 676 02
Jméno Ing. Lumír Jendryščík 8.8.2001 - 23.6.2004
Adresa: 365 , Dětmarovice 735 71
Jméno Ing. Jiří Šinágl 8.8.2001 - 23.6.2004
Adresa: Jabloňová 607 , Proboštov 417 12
Jméno Otakar Tuček 8.8.2001 - 23.6.2004
Adresa: 121 , Obora 440 01
Jméno ing. Petr Vobořil 12.12.2001 - 23.6.2004
Adresa: U bazénu 403/11 , Praha 142 00
Jméno ing. Jaroslav Suk 12.12.2001 - 23.6.2004
Adresa: Kpt. Nálepky 2241 , Louny 440 01
Jméno Ing. Jaroslav Souček 27.5.2002 - 23.6.2004
Adresa: Třešňová 1731 , Kadaň 432 01
Jméno Ing. Jan Žižka 27.5.2002 - 23.6.2004
Adresa: Cihlářská 690/4 , Hradec Králové 503 11
Jméno Ing. Aleš Tomec 27.5.2002 - 23.6.2004
Adresa: Palmetová 2105/18 , Praha 143 00
Jméno Ing. Jaroslav Kužel 21.8.2002 - 23.6.2004
Adresa: Slévárenská 605 , Trutnov 541 01
Jméno Ing. David Svojitka 13.1.2003 - 23.6.2004
Adresa: Jana Zajíce 191/40 , Praha 170 00
Jméno Ing. Ivo Kouklík 12.3.2003 - 23.6.2004
Adresa: Lípová 960/2 , Třebíč 674 01
Jméno Ing. Zdeněk Linhart 9.7.2003 - 23.6.2004
Adresa: Okružní 900/28 , Třebíč 674 01
Jméno ing. Jan Mikulka 13.8.2003 - 23.6.2004
Adresa: Aloise Blachy 1785 , Petřvald 735 41
Jméno Ing. Jiří Vágner 2.2.2004 - 23.6.2004
Adresa: Zahraničního odboje 940/10 , Třebíč 674 01

Sbírka Listin ČEZ, a. s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1581/SL 208 notářský zápis [NZ 287/2015] Městský soud v Praze 12.6.2015 1.9.2015 25.9.2015 72
B 1581/SL 207 výroční zpráva [2013] příloha Městský soud v Praze 31.12.2013 8.1.2015 15.1.2015 2
B 1581/SL 206 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2013 8.1.2015 15.1.2015 300
B 1581/SL 205 notářský zápis [NZ 527/2014], stanovy společnosti NZ 527/2014 Městský soud v Praze 27.6.2014 7.11.2014 3.12.2014 50
B 1581/SL 204 stanovy společnosti Městský soud v Praze 27.6.2014 22.10.2014 13.11.2014 28
B 1581/SL 203 notářský zápis NZ 526/2014 Městský soud v Praze 27.6.2014 19.8.2014 30.9.2014 76
B 1581/SL 202 účetní závěrka [2013], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 17.6.2014 14.7.2014 65
B 1581/SL 201 notářský zápis  NZ 2583/2014-projekt fúze Městský soud v Praze 28.4.2014 29.4.2014 30.4.2014 11
B 1581/SL 200 výroční zpráva [2012]  -příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 3.3.2014 4.3.2014 2
B 1581/SL 199 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 3.3.2014 4.3.2014 326
B 1581/SL 198 ostatní zápis z DR - volba člena představenstva Městský soud v Praze 19.12.2013 31.1.2014 31.1.2014 6
B 1581/SL 197 ostatní zápis z DR - volba člena představenstva Městský soud v Praze 21.9.2011 22.1.2014 31.1.2014 5
B 1581/SL 196 ostatní zápis z jednání představenstva Městský soud v Praze 17.12.2013 22.1.2014 31.1.2014 3
B 1581/SL 195 zpráva auditora  +zahaj.rozvaha k 1.1.2013 Městský soud v Praze 1.1.2013 13.9.2013 2.10.2013 19
B 1581/SL 194 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 13.9.2013 2.10.2013 62
B 1581/SL 193 ostatní zápis z DR - volba čl. představenstva Městský soud v Praze 27.6.2013 23.8.2013 13.9.2013 6
B 1581/SL 192 notářský zápis NZ 287/2013 Městský soud v Praze 19.6.2013 26.7.2013 20.8.2013 55
B 1581/SL 190 notářský zápis  NZ 212/2013-projekt fúze Městský soud v Praze 17.6.2013 25.6.2013 26.6.2013 10
B 1581/SL 189 notářský zápis NZ 143/2013 Městský soud v Praze 11.4.2013 6.5.2013 6.6.2013 8
B 1581/SL 188 ostatní smoluva o vkladu části podniku Městský soud v Praze 14.1.2013 12.4.2013 17.4.2013 278
B 1581/SL 187 notářský zápis NZ 2597/2012 Městský soud v Praze 18.12.2012 22.1.2013 4.3.2013 24
B 1581/SL 186 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 24.1.2013 14.2.2013 4.3.2013 1
B 1581/SL 185 výroční zpráva r. 2011 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2011 7.1.2013 14.1.2013 2
B 1581/SL 184 výroční zpráva r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 7.1.2013 14.1.2013 304
B 1581/SL 183 ostatní - smlouva o vkladu podniku Městský soud v Praze 18.7.2012 18.10.2012 23.10.2012 80
B 1581/SL 179 notářský zápis NZ 314/2012 Městský soud v Praze 26.6.2012 8.8.2012 3.9.2012 22
B 1581/SL 181 notářský zápis NZ 314/2012 Městský soud v Praze 26.6.2012 8.8.2012 0
B 1581/SL 191 notářský zápis  NZ 161/2013-projekt fúze Městský soud v Praze 20.5.2013 3.7.2013 3.7.2012 9
B 1581/SL 182 ostatní zápis z mim. zas. předst. Městský soud v Praze 22.5.2012 13.6.2012 4
B 1581/SL 177 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011/AJ/ Městský soud v Praze 31.12.2011 24.5.2012 7.6.2012 306
B 1581/SL 176 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011/CZ/ Městský soud v Praze 31.12.2011 24.5.2012 7.6.2012 306
B 1581/SL 175 zpráva o vztazích -za rok 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 26.3.2012 29.3.2012 12
B 1581/SL 174 ostatní -zápis DR č.125 /představ./ Městský soud v Praze 20.10.2011 16.3.2012 11
B 1581/SL 173 ostatní zápis z představenstva Městský soud v Praze 20.10.2011 1.12.2011 4.12.2011 4
B 1581/SL 171 ostatní zápis DRč. 100/předst./ Městský soud v Praze 20.8.2009 12.10.2011 14.10.2011 3
B 1581/SL 170 ostatní zápis DRč.45/předst./ Městský soud v Praze 21.5.2008 12.10.2011 14.10.2011 1
B 1581/SL 169 ostatní zápis z 30.zas.předst. Městský soud v Praze 15.9.2011 12.10.2011 14.10.2011 6
B 1581/SL 168 ostatní zápis DR - volba/předst/ Městský soud v Praze 15.9.2011 12.10.2011 14.10.2011 7
B 1581/SL 167 notářský zápis NZ 218/2011 Městský soud v Praze 1.6.2011 24.8.2011 60
B 1581/SL 166 ostatní org. schéma podniku v PL Městský soud v Praze 31.5.2011 2
B 1581/SL 164 ostatní org. schéma podniku v AJ Městský soud v Praze 31.5.2011 2
B 1581/SL 163 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 v AJ Městský soud v Praze 31.12.2010 31.5.2011 314
B 1581/SL 162 ostatní organizační schéma podniku Městský soud v Praze 31.5.2011 2
B 1581/SL 161 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 31.5.2011 314
B 1581/SL 160 zpráva o vztazích za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 18.4.2011 19.4.2011 12
B 1581/SL 159 výroční zpráva r.2009 - příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 10.11.2010 10.11.2010 2
B 1581/SL 158 výroční zpráva r.2009-konsolidovaná - oprava Městský soud v Praze 31.12.2009 10.11.2010 10.11.2010 1
B 1581/SL 157 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2009 10.11.2010 10.11.2010 288
B 1581/SL 156 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 333/2010 Městský soud v Praze 29.6.2010 3.11.2010 60
B 1581/SL 155 ostatní - zápis mimoř. představen. Městský soud v Praze 29.6.2010 26.8.2010 3
B 1581/SL 153 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 25.5.2010 28.5.2010 291
B 1581/SL 152 notářský zápis NZ 233/2009 Městský soud v Praze 13.5.2009 12.5.2010 233
B 1581/SL 151 zpráva o vztazích za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 28.4.2010 28.4.2010 7
B 1581/SL 149 podpisové vzory /bez data/ Městský soud v Praze 25.2.2010 1
B 1581/SL 148 ostatní -zápis ze zasedání předst. Městský soud v Praze 27.1.2010 25.2.2010 4
B 1581/SL 147 ostatní -zápis DR/volba předst./ Městský soud v Praze 26.11.2009 25.2.2010 4
B 1581/SL 145 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 16.12.2009 14.1.2010 4
B 1581/SL 144 ostatní -zápis z DR-volba představ. Městský soud v Praze 25.6.2009 14.1.2010 5
B 1581/SL 143 ostatní organizační schéma společ. Městský soud v Praze 8.1.2010 11.1.2010 2
B 1581/SL 142 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2008 8.1.2010 11.1.2010 242
B 1581/SL 141 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 234/2009 Městský soud v Praze 13.5.2009 3.8.2009 22.9.2009 61
B 1581/SL 140 notářský zápis NZ 232/2009 + ÚZ Městský soud v Praze 13.5.2009 13.7.2009 57
B 1581/SL 138 notářský zápis -NZ34/09 Městský soud v Praze 22.1.2009 12.2.2008 21.4.2009 6
B 1581/SL 137 posudek znalce č.04/03-2.díl Městský soud v Praze 30.5.2003 23.6.2004 24.2.2009 75
B 1581/SL 136 posudek znalce č.04/03-1.díl Městský soud v Praze 30.5.2003 23.6.2004 24.2.2009 78
B 1581/SL 135 posudek znalce č.667-02-Duben 2002 Městský soud v Praze 23.6.2004 24.2.2009 17
B 1581/SL 134 posudek znalce č.666-02-Duben 2002 Městský soud v Praze 23.6.2004 24.2.2009 17
B 1581/SL 133 posudek znalce č.665-02-Duben 2002 Městský soud v Praze 23.6.2004 24.2.2009 109
B 1581/SL 131 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.8.2008 25.8.2008 222
B 1581/SL 130 ostatní zpráva o vlastním kapit. r.07 Městský soud v Praze 21.8.2008 25.8.2008 3
B 1581/SL 129 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 249/2008 Městský soud v Praze 21.5.2008 11.6.2008 77
B 1581/SL 127 ostatní -zápis z 80.zasedání DR/předst Městský soud v Praze 18.10.2007 29.2.2008 21.5.2008 6
B 1581/SL 126 ostatní -zápis z5.zased.představenstva Městský soud v Praze 11.2.2008 29.2.2008 21.5.2008 5
B 1581/SL 124 ostatní - schéma bez data Městský soud v Praze 6.5.2008 12.5.2008 2
B 1581/SL 123 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 6.5.2008 12.5.2008 222
B 1581/SL 122 ostatní návrh smlouvy o fúzi Městský soud v Praze 17.4.2008 18.4.2008 6
B 1581/SL 121 ostatní návrh smlouvy o fúzi Městský soud v Praze 17.4.2008 18.4.2008 6
B 1581/SL 120 ostatní - návrh sml.o fúzi Městský soud v Praze 15.4.2008 16.4.2008 6
B 1581/SL 119 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 10.12.2007 17.12.2007 2
B 1581/SL 118 ostatní - zápis DR/předst./ Městský soud v Praze 18.10.2007 17.12.2007 6
B 1581/SL 102 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.8.2007 29.8.2007 198
B 1581/SL 100 notářský zápis NZ 210/2007 Městský soud v Praze 23.4.2007 15.6.2007 21.8.2007 48
B 1581/SL 116 zpráva auditora -zahaj.rozvaha k 1.1.07 Městský soud v Praze 1.1.2007 29.6.2007 18
B 1581/SL 114 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006/B390-Plzeň/ Městský soud v Praze 31.12.2006 29.6.2007 35
B 1581/SL 113 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006/B1008-Hr.Králové/ Městský soud v Praze 31.12.2006 29.6.2007 31
B 1581/SL 112 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006/B2356-Praha/ Městský soud v Praze 31.12.2006 29.6.2007 31
B 1581/SL 111 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006/B745-Ostrava/ Městský soud v Praze 31.12.2006 29.6.2007 40
B 1581/SL 110 účetní závěrka, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 29.6.2007 42
B 1581/SL 109 notářský zápis -NZ141/07-sml.o fúzi Městský soud v Praze 28.6.2007 29.6.2007 13
B 1581/SL 108 notářský zápis -NZ140/07+příl.k fúzi Městský soud v Praze 28.6.2007 29.6.2007 93
B 1581/SL 107 notářský zápis -NZ139/07+příl.k fúzi Městský soud v Praze 28.6.2007 29.6.2007 79
B 1581/SL 106 notářský zápis -NZ138/07+příl.k fúzi Městský soud v Praze 28.6.2007 29.6.2007 78
B 1581/SL 105 notářský zápis -NZ137/07+příl.k fúzi Městský soud v Praze 28.6.2007 29.6.2007 83
B 1581/SL 104 notářský zápis -NZ136/07+příl.k fúzi Městský soud v Praze 28.6.2007 29.6.2007 82
B 1581/SL 103 notářský zápis -NZ135/07+příl.k fúzi Městský soud v Praze 28.6.2007 29.6.2007 154
B 1581/SL 117 ostatní -zápis z 76.zasedání DR/předst Městský soud v Praze 17.5.2007 27.6.2007 27.6.2007 5
B 1581/SL 97 ostatní -návrh sml. o fúzi Městský soud v Praze 22.5.2007 22.5.2007 0
B 1581/SL 96 účetní závěrka - volná příloha r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 17.5.2007 18.5.2007 0
B 1581/SL 95 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 17.5.2007 18.5.2007 0
B 1581/SL 99 ostatní -zápis z 74.zasedání DR/předst Městský soud v Praze 22.2.2007 19.4.2007 4
B 1581/SL 98 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 8.3.2007 19.4.2007 2
B 1581/SL 94 ostatní -pověření p.Mgr.Ekla Městský soud v Praze 21.2.2005 8.2.2007 12.2.2007 2
B 1581/SL 93 notářský zápis -NZ538/05+sml.o vkl.č.podniku Městský soud v Praze 7.11.2005 8.2.2007 12.2.2007 51
B 1581/SL 92 notářský zápis NZ313/05+náv.sml.o vkl.č.podni Městský soud v Praze 30.6.2005 8.2.2007 12.2.2007 266
B 1581/SL 86 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 11.10.2006 11.10.2006 179
B 1581/SL 90 ostatní -zápis z 68.zas.DR/předst. Městský soud v Praze 29.8.2006 7.10.2006 4
B 1581/SL 89 ostatní -zápis z 69.zas.DR/předst. Městský soud v Praze 21.9.2006 7.10.2006 5
B 1581/SL 88 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.9.2006 7.10.2006 0
B 1581/SL 87 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.10.2006 7.10.2006 0
B 1581/SL 85 ostatní -zápis z 19.zased.představenst Městský soud v Praze 10.5.2006 18.9.2006 4
B 1581/SL 84 ostatní -zápis z 67.zas.DR/předst. Městský soud v Praze 23.6.2006 18.9.2006 4
B 1581/SL 83 notářský zápis -NZ336/06 Městský soud v Praze 29.6.2006 18.9.2006 5
B 1581/SL 79 ostatní -zápis z 36.mimoř.zas,DR/předs Městský soud v Praze 20.4.2006 18.7.2006 5
B 1581/SL 78 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2005 Městský soud v Praze 31.12.2005 10.5.2006 11.5.2006 173
B 1581/SL 77 ostatní -sml.o prodeji části podniku Městský soud v Praze 21.4.2006 26.4.2006 124
B 1581/SL 76 podpisové vzory Městský soud v Praze 15.2.2006 2.3.2006 0
B 1581/SL 74 ostatní -zápis z 62.zas.DR/předst. Městský soud v Praze 26.1.2006 2.3.2006 7
B 1581/SL 73 ostatní -výp.ze záp.61.zas.DR/předst. Městský soud v Praze 15.12.2005 25.1.2006 5
B 1581/SL 70 posudek znalce č.02-8/05 Městský soud v Praze 22.8.2005 22.12.2005 22.12.2005 74
B 1581/SL 69 posudek znalce č.02-8/2005+ÚZ r.2004 Městský soud v Praze 22.8.2005 22.12.2005 22.12.2005 75
B 1581/SL 68 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 26.9.2005 27.9.2005 176
B 1581/SL 67 ostatní -zápis z 34.mimoř.zas.DR/předs Městský soud v Praze 20.6.2005 21.7.2005 21.9.2005 3
B 1581/SL 65 notářský zápis -NZ290/05 Městský soud v Praze 20.6.2005 21.7.2005 21.9.2005 30
B 1581/SL 63 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 17.5.2005 23.5.2005 180
B 1581/SL 62 ostatní návrh sml. o vkladu části podn Městský soud v Praze 17.5.2005 23.5.2005 42
B 1581/SL 61 ostatní návrh sml. o vkl. části podn. Městský soud v Praze 17.5.2005 23.5.2005 259
B 1581/SL 60 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ56/05 Městský soud v Praze 21.1.2005 27.4.2005 53
B 1581/SL 57 ostatní -zápis z 48.zas.DR/předst. Městský soud v Praze 21.10.2004 28.12.2004 4
B 1581/SL 56 notářský zápis -NZ714/04 Městský soud v Praze 27.10.2004 28.12.2004 4
B 1581/SL 55 podpisové vzory Městský soud v Praze 6.9.2004 0
B 1581/SL 54 notářský zápis Nz 374/2004 Městský soud v Praze 17.6.2004 6.9.2004 32
B 1581/SL 53 ostatní zápis z 26.mimoř.zas.DR/předst Městský soud v Praze 9.7.2004 6.9.2004 5
B 1581/SL 52 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 10.8.2004 12.8.2004 170
B 1581/SL 49 zpráva o vztazích r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 30.4.2004 5.5.2004 24
B 1581/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 30.4.2004 5.5.2004 166
B 1581/SL 43 ostatní zápis z 41.zas.DR/předst. Městský soud v Praze 19.2.2004 25.3.2004 5
B 1581/SL 42 ostatní zápis z 7.zased.představenstva Městský soud v Praze 23.2.2004 25.3.2004 5
B 1581/SL 41 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 23.2.2004 25.3.2004 1
B 1581/SL 47 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 10.11.2003 4.2.2004 1
B 1581/SL 46 ostatní zápis ze49.jed.představenstva Městský soud v Praze 3.11.2003 4.2.2004 4
B 1581/SL 45 ostatní zápis z 22.mimoř.jed.DR/předs. Městský soud v Praze 31.10.2003 4.2.2004 4
B 1581/SL 44 ostatní -zápis z 37zas.DR/předst. Městský soud v Praze 23.10.2003 4.2.2004 4
B 1581/SL 33 notářský zápis NZ 272/2003 N 380/2003 Městský soud v Praze 17.6.2003 21.8.2003 27.8.2003 27
B 1581/SL 32 notářský zápis NZ 73/2003 N 97/2003 Městský soud v Praze 24.2.2003 21.8.2003 27.8.2003 10
B 1581/SL 31 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.6.2003 21.8.2003 27.8.2003 0
B 1581/SL 40 ostatní zápis z 9.zased.představenstva Městský soud v Praze 24.2.2003 9.4.2003 18.8.2003 2
B 1581/SL 38 ostatní zápis z 14.mim.zas.DR/předst. Městský soud v Praze 24.2.2003 9.4.2003 18.8.2003 2
B 1581/SL 37 podpisové vzory -3x Městský soud v Praze 9.4.2003 18.8.2003 0
B 1581/SL 35 notářský zápis NZ73/2003 Městský soud v Praze 24.2.2003 9.4.2003 18.8.2003 11
B 1581/SL 34 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 28.3.2003 18.8.2003 0
B 1581/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.02 Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 23.7.2003 228
B 1581/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.02 Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 21.7.2003 207
B 1581/SL 28 posudek znalce, podpisové vzory č.665-02 Městský soud v Praze 16.7.2003 21.7.2003 1
B 1581/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 30.4.2003 6.5.2003 197
B 1581/SL 26 smlouva o prodeji/převodu -části podniku+přílohy Městský soud v Praze 18.3.2003 2.4.2003 11.4.2003 170
B 1581/SL 22 účetní závěrka k 30.9.2002-VZaZ Městský soud v Praze 6.11.2002 21.1.2003 22.1.2003 2
B 1581/SL 21 účetní závěrka 2000,2001 Městský soud v Praze 21.1.2003 22.1.2003 20
B 1581/SL 20 posudek znalce č.B 52/2002 Městský soud v Praze 7.11.2002 21.1.2003 22.1.2003 21
B 1581/SL 19 ostatní -smlouva o prod.části podniku Městský soud v Praze 21.1.2003 22.1.2003 16
B 1581/SL 23 notářský zápis, stanovy společnosti NZ274/2001 Městský soud v Praze 4.7.2001 17.1.2003 43
B 1581/SL 17 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 11.11.2002 19.11.2002 28.11.2002 0
B 1581/SL 16 ostatní zápis-36.zased.představenstva Městský soud v Praze 11.11.2002 19.11.2002 28.11.2002 3
B 1581/SL 15 ostatní zápis z 12.mim.jed.DR/předs. Městský soud v Praze 6.11.2002 19.11.2002 28.11.2002 2
B 1581/SL 14 ostatní zápis-33.zased.představenstva Městský soud v Praze 21.10.2002 19.11.2002 28.11.2002 3
B 1581/SL 13 ostatní odstoupení z funkce/JUDr.Cestr Městský soud v Praze 20.10.2002 19.11.2002 28.11.2002 1
B 1581/SL 10 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory -NZ232/02 Městský soud v Praze 11.6.2002 10.7.2002 5.8.2002 73
B 1581/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 26.7.2002 147
B 1581/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 17.5.2002 7.6.2002 192
B 1581/SL 9 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 5.12.2001 134
B 1581/SL 8 výroční zpráva - dodatek k výr.zprávě r.2000 Městský soud v Praze 1.6.2001 27.11.2001 28.11.2001 31
B 1581/SL 7 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 8.8.2001 10.9.2001 127
B 1581/SL 5 notářský zápis -NZ143/97 Městský soud v Praze 19.6.1997 28.3.2001 18.4.2001 4
B 1581/SL 2 notářský zápis -NZ1/99 Městský soud v Praze 5.1.1999 22.4.1999 5
B 1581/SL 66 podpisové vzory +čest.prohlášení-3x Městský soud v Praze 30.6.2005 0
B 1581/SL 101 ostatní - zápis z mim. DR Městský soud v Praze 23.4.2007 15.6.2007 4

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ČEZ, a. s.

IČO (identifikační číslo) 45274649
Jméno ČEZ, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 100
Aktivních živností: 17

Sídlo ČEZ, a. s.

Živnosti a provozovny ČEZ, a. s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 9, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1002706912
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 2
Provozovna 3, Temelín 373 01
Identifikační číslo provozovny 1002706904
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 3
Provozovna U Elektrárny 3030/1, Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny 1002706939
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 4
Provozovna Osada 141, Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny 1003190057
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 5
Provozovna 375, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1003203213
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 6
Provozovna 382 78 Lipno nad Vltavou
Identifikační číslo provozovny 1003203264
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 7
Provozovna 373 02 Všemyslice
Identifikační číslo provozovny 1003203281
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 8
Provozovna 252 08 Štěchovice
Identifikační číslo provozovny 1003203361
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 9
Provozovna Ibsenova 797/1, Brno 638 00
Identifikační číslo provozovny 1003203230
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 10
Provozovna 788 11 Loučná nad Desnou
Identifikační číslo provozovny 1003203345
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 11
Provozovna 375 01 Týn nad Vltavou
Identifikační číslo provozovny 1003203353
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 12
Provozovna U plynárny 1388/18, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1003203248
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 13
Provozovna 262 31 Bohostice
Identifikační číslo provozovny 1003203299
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 14
Provozovna 262 63 Kamýk nad Vltavou
Identifikační číslo provozovny 1003203302
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 15
Provozovna 375 01 Temelín
Identifikační číslo provozovny 1003203272
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 16
Provozovna 675 77 Kramolín
Identifikační číslo provozovny 1003203329
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 17
Provozovna 252 46 Vrané nad Vltavou
Identifikační číslo provozovny 1003203311
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 18
Provozovna 675 75 Mohelno
Identifikační číslo provozovny 1003203337
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 19
Provozovna 252 08 Slapy
Identifikační číslo provozovny 1000456153
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 30.9.1992
Provozovna č. 20
Provozovna Prof. Lista 329, Štěchovice 252 07
Identifikační číslo provozovny 1000456226
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Ubytovací služby

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 30.9.1992
Provozovna č. 21
Provozovna Dvořákova 870, Hluboká nad Vltavou 373 41
Identifikační číslo provozovny 1000456366
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 1.3.2001
Provozovna č. 22
Provozovna Janáčkova 990, Hluboká nad Vltavou 373 41
Identifikační číslo provozovny 1000456307
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 1.3.2001
Provozovna č. 23
Provozovna Dvořákova 869, Hluboká nad Vltavou 373 41
Identifikační číslo provozovny 1000456358
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 1.3.2001
Provozovna č. 24
Provozovna 269, Dukovany 675 50
Identifikační číslo provozovny 1000456111
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Zahájení provozování 30.9.1992
Provozovna č. 25
Provozovna Komenského 665, Týn nad Vltavou 375 01
Identifikační číslo provozovny 1000456277
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 15.1.2001
Provozovna č. 26
Provozovna Dvořákova 865, Hluboká nad Vltavou 373 41
Identifikační číslo provozovny 1000456315
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 1.3.2001
Provozovna č. 27
Provozovna Janáčkova 989, Hluboká nad Vltavou 373 41
Identifikační číslo provozovny 1000456374
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 1.3.2001
Provozovna č. 28
Provozovna Janáčkova 988, Hluboká nad Vltavou 373 41
Identifikační číslo provozovny 1000456382
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 1.3.2001
Provozovna č. 29
Provozovna Janáčkova 986, Hluboká nad Vltavou 373 41
Identifikační číslo provozovny 1000456404
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 1.3.2001
Provozovna č. 30
Provozovna 255, Horní Počaply 277 03
Identifikační číslo provozovny 1000456145
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 30.9.1992
Provozovna č. 31
Provozovna Janáčkova 991, Hluboká nad Vltavou 373 41
Identifikační číslo provozovny 1000456293
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 1.3.2001
Provozovna č. 32
Provozovna Dvořákova 868, Hluboká nad Vltavou 373 41
Identifikační číslo provozovny 1000456340
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 1.3.2001
Provozovna č. 33
Provozovna Kladská 466, Trutnov 541 03
Identifikační číslo provozovny 1000456218
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 29.11.1999
Provozovna č. 34
Provozovna Dvořákova 867, Hluboká nad Vltavou 373 41
Identifikační číslo provozovny 1000456331
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 1.3.2001
Provozovna č. 35
Provozovna Duhová 1444/2, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1000456447
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

Zahájení provozování 1.8.2004
Provozovna č. 36
Provozovna Edisonova 435 400 04 Trmice
Identifikační číslo provozovny 1011963256
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků

Zahájení provozování 30.11.2017

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.11.1999

Živnost č. 4 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.12.2001
Provozovna č. 1
Provozovna U Elektrárny 3030/1, Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny 1002706939
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 2
Provozovna 3, Temelín 373 01
Identifikační číslo provozovny 1002706904
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Osada 141, Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny 1003190057
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 4
Provozovna 252 46 Vrané nad Vltavou
Identifikační číslo provozovny 1003203311
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 5
Provozovna 675 75 Mohelno
Identifikační číslo provozovny 1003203337
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 6
Provozovna 375, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1003203213
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 7
Provozovna 373 02 Všemyslice
Identifikační číslo provozovny 1003203281
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 8
Provozovna 382 78 Lipno nad Vltavou
Identifikační číslo provozovny 1003203264
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 9
Provozovna 788 11 Loučná nad Desnou
Identifikační číslo provozovny 1003203345
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 10
Provozovna 262 31 Bohostice
Identifikační číslo provozovny 1003203299
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 11
Provozovna 262 63 Kamýk nad Vltavou
Identifikační číslo provozovny 1003203302
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 12
Provozovna 375 01 Temelín
Identifikační číslo provozovny 1003203272
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 13
Provozovna 675 77 Kramolín
Identifikační číslo provozovny 1003203329
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 14
Provozovna 269, Dukovany 675 50
Identifikační číslo provozovny 1000456111
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.12.2001
Provozovna č. 15
Provozovna Prof. Lista 329, Štěchovice 252 07
Identifikační číslo provozovny 1000456226
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.12.2001
Provozovna č. 16
Provozovna Edisonova 435 400 04 Trmice
Identifikační číslo provozovny 1011963256
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 30.11.2017

Živnost č. 5 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.12.2001
Provozovna č. 1
Provozovna U Elektrárny 3030/1, Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny 1002706939
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 2
Provozovna 3, Temelín 373 01
Identifikační číslo provozovny 1002706904
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 3
Provozovna Osada 141, Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny 1003190057
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 4
Provozovna 252 46 Vrané nad Vltavou
Identifikační číslo provozovny 1003203311
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 5
Provozovna 675 75 Mohelno
Identifikační číslo provozovny 1003203337
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 6
Provozovna 375, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1003203213
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 7
Provozovna 382 78 Lipno nad Vltavou
Identifikační číslo provozovny 1003203264
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 8
Provozovna 373 02 Všemyslice
Identifikační číslo provozovny 1003203281
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 9
Provozovna 788 11 Loučná nad Desnou
Identifikační číslo provozovny 1003203345
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 10
Provozovna 262 31 Bohostice
Identifikační číslo provozovny 1003203299
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 11
Provozovna 262 63 Kamýk nad Vltavou
Identifikační číslo provozovny 1003203302
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 12
Provozovna 375 01 Temelín
Identifikační číslo provozovny 1003203272
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 13
Provozovna 675 77 Kramolín
Identifikační číslo provozovny 1003203329
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 14
Provozovna 269, Dukovany 675 50
Identifikační číslo provozovny 1000456111
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.12.2001
Provozovna č. 15
Provozovna Prof. Lista 329, Štěchovice 252 07
Identifikační číslo provozovny 1000456226
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.12.2001
Provozovna č. 16
Provozovna Edisonova 435 400 04 Trmice
Identifikační číslo provozovny 1011963256
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 30.11.2017

Živnost č. 6 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.12.2001
Provozovna č. 1
Provozovna 1202, Dětmarovice 735 71
Identifikační číslo provozovny 1011806541
Druh provozovny jiný
Zahájení provozování 23.8.2017
Provozovna č. 2
Provozovna 3, Temelín 373 01
Identifikační číslo provozovny 1002706904
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.1.2011

Živnost č. 7 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.12.2001
Provozovna č. 1
Provozovna 3, Temelín 373 01
Identifikační číslo provozovny 1002706904
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 2
Provozovna Osada 141, Bílina 418 01
Identifikační číslo provozovny 1003190057
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 3
Provozovna 375, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1003203213
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 31.1.2011
Provozovna č. 4
Provozovna 269, Dukovany 675 50
Identifikační číslo provozovny 1000456111
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.12.2001

Živnost č. 8 Psychologické poradenství a diagnostika

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.1.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Ibsenova 797/1, Brno 638 00
Identifikační číslo provozovny 1003203230
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.7.2017
Provozovna č. 2
Provozovna 3, Temelín 373 01
Identifikační číslo provozovny 1002706904
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 26.7.2017
Provozovna č. 3
Provozovna 269, Dukovany 675 50
Identifikační číslo provozovny 1000456111
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.1.2002

Živnost č. 9 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.7.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Duhová 1444/2, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1000456447
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.7.2004

Živnost č. 10 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.12.2012

Živnost č. 11 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.12.2012

Živnost č. 12 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.3.2015

Živnost č. 13 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 26.3.2015

Živnost č. 14 Vedení spisovny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.11.2019
Provozovna č. 1
Provozovna Duhová 1444/2, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1013003446
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 20.11.2019

Živnost č. 15 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 30.9.1992
Přerušení oprávnění 12.6.2017

Živnost č. 16 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 30.9.1992
Přerušení oprávnění 12.6.2017

Živnost č. 17 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 12.12.1992
Přerušení oprávnění 5.3.2014

Živnost č. 18 Opravy karosérií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 3.11.1999

Živnost č. 19 Montáž,opravy,rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 7.2.2000

Živnost č. 20 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 3.11.1999

Živnost č. 21 Izolatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 4.4.2001

Živnost č. 22 Provádění lektorské činnosti instruktora lešenářské techniky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 3.11.1999

Živnost č. 23 Provádění rozborů olejů, vody a uhlí.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Reprografické služby.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 26.3.2001

Živnost č. 26 Polygrafická výroba

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 3.11.1999

Živnost č. 27 Dynamické vyvažování strojních rotačních součástí.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 18.4.1995

Živnost č. 28 Vydavatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 3.11.1999

Živnost č. 29 Nakladatelství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 3.11.1999

Živnost č. 30 Koupě zboží za účelemjeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č.455/91 Sb., a zboží tímto zákonem vyloučeného

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Výroba demineralizované vody.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Provozování malých vodních elektráren

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 31.12.1996

Živnost č. 33 Výuka v oboru výpočetní techniky.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 4.4.2001

Živnost č. 34 Výroba jednoduchých ocelových stavebních konstrukcí pozemních staveb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 11.2.1998

Živnost č. 35 Výroba lešení, pomocných konstrukcí a plošin

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 3.11.1999

Živnost č. 36 Zpracování a opracování plastických hmot pro stavební a konstrukční účely.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 3.11.1999

Živnost č. 37 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 25.4.2001

Živnost č. 38 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 39 Elektroinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 3.11.1999

Živnost č. 40 Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro shora uvedené stavby)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 7.1.1998

Živnost č. 41 Prádelenství.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 16.11.1994

Živnost č. 42 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 43 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 44 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 14.1.2002

Živnost č. 45 Montáž,oprava,údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 28.3.1997

Živnost č. 46 Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 26.2.1997

Živnost č. 47 Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 25.4.2001

Živnost č. 48 Leštění kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 4.4.2001

Živnost č. 49 Opravy motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 3.11.1999

Živnost č. 50 Obstaravatelská činnost v oblasti správy bytového a nebytového fondu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 25.4.2001

Živnost č. 51 Výroba cementového zboží a umělého kamene

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 3.11.1999

Živnost č. 52 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 53 Instalace a opravy elektronických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 54 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.1992
Zánik oprávnění 30.11.1994
Konec oprávnění 30.11.1994

Živnost č. 55 Montáž a opravy telekomunikačních zařízení,s výjimkou činností uvedených v § 3 odst.2 písm. h) živnost. zákona

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.1.1993
Zánik oprávnění 31.12.1994
Konec oprávnění 31.12.1994

Živnost č. 56 Podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.1.1993
Zánik oprávnění 31.12.1994
Konec oprávnění 31.12.1994

Živnost č. 57 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 58 Veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.2.1993
Zánik oprávnění 19.8.1994

Živnost č. 59 Směnárny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1993
Zánik oprávnění 31.3.1993
Konec oprávnění 31.3.1993

Živnost č. 60 Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel, hotel garní, motel, botel zařazených do tř. ** a výše a v kategoriích pension, chat. osada, kemp zařazených do tř. ***, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeníích

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.3.1993
Zánik oprávnění 31.3.1995
Konec oprávnění 31.3.1995

Živnost č. 61 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.4.1993
Zánik oprávnění 4.4.2001

Živnost č. 62 Silniční motorová doprava - veřejná nákladní vnitrostátní a mezinárodní a veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní na území České republiky

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.8.1994
Zánik oprávnění 31.7.1995
Konec oprávnění 31.7.1995

Živnost č. 63 Masérské služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1995
Zánik oprávnění 8.9.1999

Živnost č. 64 Provozování saun

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.1.1995
Zánik oprávnění 28.2.2001

Živnost č. 65 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.3.1995
Zánik oprávnění 31.3.2000

Živnost č. 66 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1995
Zánik oprávnění 13.1.1997

Živnost č. 67 Směnárny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.4.1995
Zánik oprávnění 13.1.1997

Živnost č. 68 Provozování parkovišť

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.5.1995
Zánik oprávnění 26.3.2001

Živnost č. 69 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.5.1995
Zánik oprávnění 31.5.2000

Živnost č. 70 Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.5.1995
Zánik oprávnění 30.4.2002

Živnost č. 71 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.8.1995
Zánik oprávnění 31.8.1998

Živnost č. 72 Provoz knihovny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1995
Zánik oprávnění 26.3.2001

Živnost č. 73 Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 74 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.7.1997
Zánik oprávnění 11.1.2005

Živnost č. 75 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.10.1997
Zánik oprávnění 22.5.2000

Živnost č. 76 Analýzy vzorků spodní vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 77 Dekontaminační práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 78 Výroba stavebních materiálů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.11.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 79 Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.12.1999
Zánik oprávnění 1.3.2001

Živnost č. 80 Poradenská činnost v oblasti energetiky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.12.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 81 Investorká činnost ve stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 82 Inženýrská činnost ve stavebnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 83 Zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 84 Inženýrská činnost v energetice a průmyslu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 85 Investorská činnosti v energetice a průmyslu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 86 Zastupování v celním řízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 87 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.2.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 88 Testování, měření a analýzy - provozování středisek kalibrační služby - chemické a mikrobiologické analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 89 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 90 Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 91 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 92 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 93 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 94 Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a pprodej chemick

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 95 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.3.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 96 Montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 97 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.1.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 98 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 99 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 100 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.2.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán ČEZ, a. s.

Člen statutárního orgánu Ing. Ladislav Štěpánek
Člen statutárního orgánu Ing. Martin NOVÁK
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Pleskač
Člen statutárního orgánu Ing. Daniel Beneš
Člen statutárního orgánu Ing. Bohdan Zronek
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Cyrani

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ČEZ, a. s.

IČO: 45274649
Firma: ČEZ, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 5000 - 9999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 6.5.1992

Sídlo ČEZ, a. s.

Sídlo: Duhová 1444/2, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba jiných základních anorganických chemických látek
Výroba kovových nádrží a zásobníků
Obrábění
Výroba komunikačních zařízení
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
Výroba elektřiny
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Ostatní stavební instalace
Velkoobchod s chemickými výrobky
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Poradenství v oblasti požární ochrany
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů
Ostatní vzdělávání j. n.
Ambulantní a zubní zdravotní péče
Opravy počítačů a periferních zařízení
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
tracking image