Menu Zavřít

FIRMA ČEZ, a. s. IČO: 45274649

ČEZ, a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

ČEZ, a. s. (45274649) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Duhová 1444/2, 14000 Praha 4. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 5. 1992 a je stále aktivní. ČEZ, a. s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o ČEZ, a. s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro ČEZ, a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje ČEZ, a. s.

Soud: Městský soud v Praze 6. 5. 1992
Spisová značka: B 1581
IČO (identifikační číslo osoby): 45274649
Jméno: ČEZ, a. s.
Právní forma: Akciová společnost 6.5.1992
Zapsána dne: 6.5.1992
Dle projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveného dne 29. června 2023 zúčastněnými společnostmi - ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., se sídlem Křižíkova 788/2, 500 03 Hradec Králové, IČO 259 38 924, na straně jedné jako rozdělovanou společností, a ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, IČO 452 74 649, na straně druhé jako nástupnickou společností, rozdělovaná společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. nezanikla, ale vyčleněná část jejího jmění uvedená v projektu včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešla na nástupnickou společnost ČEZ, a. s. 1.10.2023
Dle projektu rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveného dne 22. září 2022 zúčastněnými společnostmi - ČEZ ICT Services, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 14053, IČO 264 70 411, na straně jedné jako rozdělovanou společností, a ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, IČO 452 74 649, na straně druhé jako nástupnickou společností, rozdělovaná společnost ČEZ ICT Services, a. s. nezanikla, ale vyčleněná část jejího jmění uvedená v projektu přešla na nástupnickou společnost ČEZ, a. s. 1.1.2023
Dle projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 10. června 2022 zúčastněnými společnostmi Elektrárna Dětmarovice, a.s., se sídlem č.p. 1202, 735 71 Dětmarovice, IČO 294 52 279, na straně jedné jako zanikající společností, a ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 14053, IČO 452 74 649, na straně druhé jako nástupnickou společností, došlo k zániku zanikající společnosti Elektrárna Dětmarovice, a.s. bez likvidace a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost ČEZ, a. s., která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti. 1.1.2023
Dle projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 24. září 2020 zúčastněnými společnostmi ČEZ Korporátní služby, s.r.o., se sídlem 28. října 3123/152, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 262 06 803, na straně jedné jako zanikající společností, a ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČO 452 74 649, na straně druhé jako nástupnickou společností, došlo k zániku zanikající společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o. bez likvidace a k přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost ČEZ, a. s., která vstoupila do právního postavení zanikající společnosti. 1.1.2021
Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením sepsaného dne 23. 10. 2019 formou notářského zápisu došlo k odštěpení části jmění společnosti ČEZ Korporátní služby, s.r.o., se sídlem 28. října 3123/152, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 26206803, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 55500, které přešlo na společnost ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, Michle, 140 53 Praha 4, IČO 45274649, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1581. 1.1.2020
V důsledku fúze sloučením došlo k přechodu jmění zanikající společnosti ČEZ Inženýring, s.r.o., IČO 027 35 385, se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223188 na nástupnickou společnost ČEZ, a. s., IČO 452 74 649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, zapsané v obchodním rejstříku vedením Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581 a to na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 07. 09. 2017. 1.1.2018
Internetové stránky společnosti ČEZ, a. s., jsou umístěny na adrese: www.cez.cz. 26.11.2014
Společnost ČEZ, a. s., se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. 26.11.2014
Na společnost ČEZ, a. s., jakožto nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění, tj. soubor veškerého majetku a dluhů, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, společnosti PPC Úžín, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, identifikační číslo 271 98 367, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9671, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla tak bez likvidace s právním nástupcem. 1.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 7 31.1.2014 - 20.7.2017
Na společnost ČEZ, a. s., jakožto nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění, včetně práv a povinností z pracovně právních vztahů, společnosti Teplárna Trmice, a.s., se sídlem Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04, identifikační číslo 287 07 052, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2056, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla tak bez likvidace s právním nástupcem. 1.10.2013
Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 3.12.2009 mezi společnostmi ČEZ, a.s. IČ: 452 74 649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 a ČEZ Teplárenská, a.s. IČ: 273 09 941, se sídlem Chomutov, Školní 1051/30, PSČ 430 01, došlo s účinností ke dni 1.1.2010 ke vkladu části podniku společnosti ČEZ, a.s., specifikované jako "rozvody tepla", do základního kapitálu společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. 30.4.2010
Na společnost ČEZ, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění společnosti Energetika Vítkovice, a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ 706 02, IČ 258 54 712, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka číslo 2313, která jako zanikající společnost byla zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. 1.10.2008
Valná hromada společnosti, která se konala dne 21.5.2008, příjala toto usnesení: Základní kapitál společnosti ČEZ, a.s. se snižuje o částku........5.422.108.400,- Kč, (slovy: pět miliard čtyři sta dvacet dva milionů jedno sto osm tisíc čtyři sta korun českých) z původní výše základního kapitálu........59.221.084.300,- Kč, (slovy: padesát devět miliard dvě stě dvacet jeden milion osmdesát čtyři tisíc tři sta korun českých) na částku ve výši................53.798.975.900,- Kč, (slovy: padesát tři miliard sedm set devadesát osm milionů devět set sedmdesát pět tisíc devět set korun českých), a to zrušením 54.221.084 ks (slovy: padesát čtyři milionů dvě stě dvacet jeden tisíc osmdesát čtyři kusů) vlastních akcií o jmenov?té hodnotě 100,- Kč na 1 kus, tj. jejich výmazem z evidence zaknihovaných cenných papírů. Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury společnosti. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka nebude vyplacena akcionářům ani převedena do jiného vlastního zdroje, ale bude o ni snížen stav účtu, na němž se účtuje o změnách základního kapitálu, a zrušení vlastích akcií v majetku společnosti bude účetně zachyceno snížením základního kapitálu o jmenovitou hodnotu rušených akcií a dále bude o rozdíl mezi pořizovací cenou a jmenovitou hodnotou rušených akcií snížen nerozdělený zisk minulých let. 11.6.2008
Na společnost ČEZ, a.s., IČ: 45274649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění zanikajících společností: Severočeská energetika, a.s., IČ: 49903179, se sídlem Děčín IV, Teplická 874/8, PSČ 405 49, Severomoravská energetika, a.s., IČ: 47675691, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 02, Východočeská energetika, a.s., IČ: 60108720, se sídlem Hradec Králové, Sladkovského 215, PSČ 501 03, Západočeská energetika, a.s., IČ: 49790463, se sídlem Plzeň, Guldenerova 19, PSČ 303 28, Středočeská energetická a.s., IČ: 60193140, se sídlem Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 1.10.2007
Představenstvo projednalo návrh Fondu národního majetku ČR a v souladu s § 210 obchodního zákoníku a čl. 33 odst. 5 stanov rozhodlo: 10.6.2002 - 21.8.2002
2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 122.382 kusů (slovy: jedno sto devět tisíc tři sta padesát kusů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,--Kč, (slovy: jedno sto korun českých). Akcie budou emitovány v zaknihované podobě a budou registrované. 3. Úpis akcií je proveden s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů. 10.6.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 260/9 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 331 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 211 10.6.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 260/22 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 3841 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 211 10.6.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 449 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 13 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 10.6.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 450 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 16 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 10.6.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 451 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 24 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 10.6.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 464 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 152 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 10.6.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 260/24 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 358 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 10.6.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 954/137 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 448 m2, v katastrálním území. Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 10.6.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 260/4 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 470 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 10.6.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 263/9 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 1660 m2 v katastrálním území Hostivař, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví číslo 458, 10.6.2002 - 21.8.2002
Představenstvo projednalo návrh Fondu národního majetku ČR a v souladu s § 120 obchodního zákoníku a čl. 33 odst. 5 stanov rozhodlo: 13.5.2002 - 10.6.2002
1.Základní kapitál se zvyšuje nepeněžitými vklady o částku 12.238.200,--Kč (slovy: dvanáct miliónů dvě stě třicet osm tisíc dvě stě korun českých), upisováním akcií. Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 13.5.2002 - 21.8.2002
2. Na zvášení základního kapitálu bude upsáno 122.382 kusů (slovy: jedno sto devět tisíc tři sta padesát kusů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100,--Kč, (slovy: jedno sto korun českých). Akcie budou emitovány v zaknihované podobě a budou registrované. 3. Úpis akcií je proveden s vyloučením přednostního práva stávajících akcionářů. 13.5.2002 - 10.6.2002
4. Akcie budou upsány určitým zájemcem, jímž je Fond národního majetku České republiky, IČ: 41692918, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 (dále jen "upisovatel"). 13.5.2002 - 21.8.2002
5. Emisní kurz akcií odpovídá jmenovité hodnotě upisovaných akcií. 13.5.2002 - 21.8.2002
6. Akcie budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě jednoho měsíce od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, přičemž o počátku běhu této lhůty bude upisovatel informován písemně, doporučeným dopisem, odeslaným na adresu upisovatele do tří dnů ode dne, kdy se společnost o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku dozví. 13.5.2002 - 21.8.2002
7. Nepeněžité vklady budou splaceny před podáním návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, předáním prohlášení dle § 60 odst. 2 obchodního zákoníku, v sídle ČEZ, a.s., Praha 1, Jungmannova 29/35, do 7 dnů od data úpisu akcií. 13.5.2002 - 21.8.2002
8. Akcie budou upisovatelem upsány těmito nepeněžitými vklady: 13.5.2002 - 21.8.2002
stavba čp. 23, na stavební parcele č. 34 v katastrálním území Křtěnov, obec Temelín, okres České Budějovice, zapsaná na listu vlastnictví č. 295, 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 226/4 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 399 m2 v katastrálním území Zdechovice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 40, 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 820 - zastavěná plocha bez domu, ve výměře 376 m2, v katastrálním území. Telčice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 10 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 1365/21 - ostatní plocha, staveniště, ve výměře 75 m2, v katastrálním území. Telčice, obec Chvaeltice, okres Pradubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 10 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 893/5 - ostatní plocha, ve výměře 387 m2, v katastrálním území .Kolín, obec Kolín, okres Kolín, zapsán na listu vlastnictví číslo 1438 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 452 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 52 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 211, 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc.č. 453 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 24 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 211 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc, č. 453 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 24 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 211 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 497 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 73 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 211 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 260/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 657 m 2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 211 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 260/9 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 331 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Parubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 211 13.5.2002 - 10.6.2002
pozemek parc. č. 260/22 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 3841 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaeltice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 211 13.5.2002 - 10.6.2002
pozemek parc. č. 446 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 169 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 449 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 13 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pradubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 10.6.2002
pozemek parc. č. 450 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 16 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletcie, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 10.6.2002
pozemek parc. č. 451 - zastevěná plocha bez stavby, ve výměře 24 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 10.6.2002
pozemek parc.č. 454 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 47 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 455 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 139 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 456 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 472 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 464 - zastavěná plocha bez stavby, ve výměře 152 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Prdubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 10.6.2002
pozemek parc. č. 465 - zastavěná plocha bez stavby,, ve výměře 476 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 260/11 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 29 151 m2, v katastrálním území. Chaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 260/23 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 4572 m 2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 260/24 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 358 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pradubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 10.6.2002
pozemek parc. č. 260/25 - ostatní plocha, manipulační plocha, v e výměře 7 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice,okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 954/17 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 1067 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Parubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 954/27 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 2020 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 954/40 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 913 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 954/136 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 6327 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 954/137 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 448 m2, v katastrálním území. Chvaletice, okres Pradubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 10.6.2002
pozemek parc. č. 954/145 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 12900 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 1180/5 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 1620 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 1180/8 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 663 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 1490/2 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 29151 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pardubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 260/4 - ostatní plocha, manipulační plocha, ve výměře 470 m2, v katastrálním území. Chvaletice, obec Chvaletice, okres Pradubice, zapsán na listu vlastnictví číslo 11 13.5.2002 - 10.6.2002
stavba, ost. stav. objekt, na st. parc. č. 432 - pozemek jiného v lastníka, v katastrálním území Horní Počaply, obec Horní Počaply, okres Mělník, zapsné na listu vlastnictví číslo 581, 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 37/4 - ostatní plocha, jiná plocha, ve výměře 8788 m2 v katastrálním území Hněvice, obec Štěstí, okres Litoměřice, zapsané na listu vlastnictví číslo 131, 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek st. parc. č. 123 - zastavěná plocha, bez stavby, ve výměře 156 m2 v katastrálním území Trnávka, okres Pardubice, zapsané na listu vlastnictví číslo 25, 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 227/5 - ostatní plocha, manipulační plocha ve výměře 4452 m2 v katastrálním území Trnávka, obec Trnávka, okres Pardubice, zapsané na listu valstnictví číslo 25, 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 284/4 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 458 m2 v katastrálním území Trnávka, obec Trnávka, okres Pardubice, zapsané na listu vlatnictví číslo 25. 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 263/9 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 1660 m2 v katastrálním území Hostivař, obec Praha, zapasné na listu vlastnictví číslo 458, 13.5.2002 - 10.6.2002
pozemek parc. č. 263/10 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 770 m2 v katastrálním území Hostivař, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví číslo 458, 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 1029/1 - zastavěná plocha, dvůr ve výměře 671 m2 v katastrálním území Michle, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví číslo 85, 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 1029/2 - zastavěná plocha, bez domu ve výměře 227 m2 v katastrálním území Michle, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví číslo 85, 13.5.2002 - 21.8.2002
pozemek parc. č. 1029/3 - zastavěná plocha, bez domu ve výměře 227 m2 v katastrálním území Michle, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví číslo 85, 13.5.2002 - 21.8.2002
Nepeněžité vklady jsou oceněny v privatizačních projektech, které nahrazují posudek znalce, částkou 12.238.200,--Kč (slovy: dvanáct milionů dvě stě třicet osm tisíc dvě stě korun českých). Za tyto nepeněžité vklady se vydají akcie uvedené v bodu 2. výše. 13.5.2002 - 21.8.2002
9. Návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku bude podán do třiceti dnů od přijetí tohoto rozhodnutí. 13.5.2002 - 21.8.2002
Představenstvo společnosti projednálo návrh Fondu národního majetku České republiky a v souladu s čl 33 odst. 5 Stanmov rozhodlo o zvýšení základního jmění společnosti ČEZ, a.s. o 13.904.000,- Kč, a to nepeněžitým vkladem specifikovaným v privatizačních projektech č. 50460 a č. 50539. Nepeněžitý vklad se oceňuje částkami 751.000,- Kč a 13.153.000,- Kč. 19.10.1998 - 15.7.1999
Představenstvo projednalo návrh Fondu národního majetku ČR a rozhodlo o navýšení základního jmění společnosti o 50,913.000,-Kč vložením nepeněžitého vkladu v podobě pozemků, které souvisí s předmětem podnikání společnosti a jejichž celková hodnota činí 50,913.000,-Kč. 9.2.1998 - 19.10.1998
Základní jmění společnosti: 58.873,128.600,- Kčs 14.12.1993 - 13.9.1994
Základní jmění společnosti: 53 521 026 000,- Kčs 1 akcie na jméno jm. hodnoty 1 000,- Kčs (akcie se zvláštními právy státu). 6.5.1993 - 14.12.1993
K jedné akcii se zvláštními právy státu, znějící na jméno Fond národního majetku České republiky se váže toto omezení: - bez souhlasu vlastníka akcie nelze nakládat s majetkovou podstatou přenosové soustavy, zejména tento majetek převádět nebo pronajmout. 6.5.1993 - 7.9.1993
Základní jmění: 49 181 248 000,- Kčs 1 ks akcie na jméno jm. hodnoty 1 000,- Kčs (akcie se zvláštními právy státu). 6.5.1992 - 6.5.1993
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státní organizace ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. 6.5.1992
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 30. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 6.5.1992
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku České energetické závody, Praha. 6.5.1992

Kapitál ČEZ, a. s.

Základní kapitál 53 798 975 900 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 12.2.2009
Základní kapitál 59 221 084 300 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 21.8.2002  - 12.2.2009
Základní kapitál 59 208 846 100 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 12.10.2000  - 21.8.2002
Základní kapitál 59 194 942 100 Kč
Splaceno 100 %
Platnost od - do 19.10.1998  - 12.10.2000
Základní kapitál 59 144 029 100 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.1.1997  - 19.10.1998
Základní kapitál 59 114 771 100 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.11.1995  - 30.1.1997

Akcie ČEZ, a. s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
akcie na majitele 100 Kč 537 989 759 12.2.2009
akcie na majitele 100 Kč 592 210 843 21.8.2002  - 12.2.2009
akcie na majitele 100 Kč 592 088 461 12.10.2000  - 21.8.2002
akcie na majitele 100 Kč 591 949 421 19.10.1998  - 12.10.2000
akcie na jméno 100 Kč 591 949 421 19.10.1998  - 19.10.1998
akcie na majitele 1 000 Kč 2 290 665 19.10.1998  - 19.10.1998
akcie na majitele 1 000 Kč 2 239 752 30.1.1997  - 19.10.1998
akcie na jméno 1 000 Kč 2 210 494 9.11.1995  - 9.11.1995
akcie na majitele 1 100 Kč 51 731 161 9.11.1995  - 19.10.1998
akcie na majitele 1 100 Kč 51 579 416 13.9.1994  - 9.11.1995
akcie na majitele 1 100 Kč 51 511 486 6.6.1994  - 13.9.1994
akcie na majitele 1 000 Kč 2 210 494 6.6.1994  - 30.1.1997
akcie na majitele 1 100 Kč 53 521 026 14.12.1993  - 13.9.1994
akcie na majitele 1 000 Kč 53 521 026 7.9.1993  - 14.12.1993
akcie na majitele 1 000 Kč 53 521 025 6.5.1993  - 7.9.1993
akcie na majitele 1 000 Kč 49 181 247 6.5.1992  - 6.5.1993
akcie na jméno 1 000 Kč 1 6.5.1992  - 7.9.1993

Sídlo ČEZ, a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Duhová 1444/2, Praha 14000, Česká republika 12.8.2002
Adresa: Jungmannova 35/29, Praha 11000, Česká republika 1.8.2001 - 12.8.2002
Adresa: Jungmannova 29/19, Praha 11000, Česká republika 6.5.1992 - 1.8.2001

Předmět podnikání ČEZ, a. s.

Platnost údajů od - do
Realitní zprostředkování 11.7.2022
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 11.7.2022
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, konkrétně: (i) Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, (ii) Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov, (iii) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, (iv) Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků, (v) Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení, (vi) Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí, (vii) Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků, (viii) Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody, (ix) Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), (x) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, (xi) Zprostředkování obchodu a služeb, (xii) Velkoobchod a maloobchod, (xiii) Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, (xiv) Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, (xv) Zasilatelství a zastupování v celním řízení, (xvi) Ubytovací služby, (xvii) Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, (xviii) Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí, (xix) Pronájem a půjčování věcí movitých, (xx) Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, (xxi) Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, (xxii) Projektování elektrických zařízení, (xxiii) Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, (xxiv) Testování, měření, analýzy a kontroly, (xxv) Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, (xxvi) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, (xxvii) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, (xxviii) Poskytování technických služeb, (xxix) Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel, (xxx) Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy 11.7.2022
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 7.12.2020
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 3.7.2020
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 3.7.2020
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 3.7.2020
Obráběčství 3.7.2020
Vodoinstalatérství, topenářství 3.7.2020
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 3.7.2020
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 3.7.2020
Zámečnictví, nástrojářství 3.7.2020
Vedení spisovny 3.7.2020
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 3.7.2020
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 12.2.2015
Ostraha majetku a osob 12.2.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.8.2009 - 11.7.2022
obchod s plynem 11.6.2008
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 9.3.2005
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 9.3.2005 - 4.8.2009
montáž měřidel 2.2.2004 - 4.8.2009
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 2.2.2004 - 4.8.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 16.10.2002 - 4.8.2009
projektování elektrických zařízení 10.6.2002 - 16.10.2002
projktování elektrických zařízení 27.5.2002 - 10.6.2002
montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení 27.5.2002 - 16.10.2002
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extremně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické 27.5.2002 - 3.7.2020
provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení 27.5.2002 - 4.8.2009
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany 27.5.2002
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 27.5.2002
výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující 27.5.2002 - 3.7.2020
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 27.5.2002 - 4.8.2009
pronájem a půjčování věcí movitých 27.5.2002 - 4.8.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 27.5.2002 - 4.8.2009
testování, měření a analýzy 27.5.2002 - 3.7.2020
psychologické poradenství a diagnostika 27.5.2002
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 27.5.2002 - 4.8.2009
výroba elektřiny 24.4.2002
distribuce elektřiny 24.4.2002 - 13.3.2015
výroba tepelné energie 24.4.2002
rozvod tepelné energie 24.4.2002
obchod s elektřinou 24.4.2002
výroba a rozvod tepla 3.7.2001 - 24.4.2002
výroba a rozvod elektřiny 3.7.2001 - 24.4.2002
montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny 3.7.2001 - 3.7.2020
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 3.7.2001 - 11.7.2022
poradenská činnost v oblasti energetiky 3.7.2001 - 4.8.2009
analýza vzorků spodní vody 3.7.2001 - 4.8.2009
dekontaminační práce 3.7.2001 - 4.8.2009
výroba stavebních materiálů 3.7.2001 - 4.8.2009
zastupování v celním řízení 3.7.2001 - 4.8.2009
zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 19.8.1999 - 3.7.2001
leštění kovů 19.8.1999 - 24.4.2002
instalace a opravy elektronických zařízení 19.8.1999 - 3.7.2020
projektová činnost ve výstavbě 19.8.1999 - 4.8.2009
kovoobráběčství 19.8.1999 - 3.7.2020
izolatérství 19.8.1999 - 11.7.2022
poskytování telekomunikačních služeb 9.2.1998 - 3.7.2001
provozování vodovodů a kanalizací 14.10.1997 - 4.8.2009
provoz knihovny 12.3.1996 - 3.7.2001
provozování saun 9.11.1995 - 24.4.2002
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 9.11.1995 - 3.7.2001
masérské služby 9.11.1995 - 19.8.1999
provozování parkovišť 9.11.1995 - 3.7.2001
Pronájem motorových vozidel. 14.12.1993 - 24.4.2002
Výroba, přenos, prodej, tranzit, dovoz a vývoz elektřiny, 6.5.1993 - 3.7.2001
výroba, rozvod a prodej tepla, 6.5.1993 - 3.7.2001
výzkum, vývoj, výroba, prodej a vývoz strojírenských, elektrotechnických a jiných výrobků zejména pro energetiku, 6.5.1993 - 16.9.1997
nákup, prodej, dovoz a vývoz licencí a jiných nehmotných práv, projektování a inženýrské činnosti 6.5.1993 - 16.9.1997
výstavba, opravy, rekonstrukce a modernizace a likvidace energetických zařízení, 6.5.1993 - 16.9.1997
skladování a likvidace radioaktivních odpadů, 6.5.1993 - 19.8.1999
pronájem strojů a zařízení, 6.5.1993 - 16.9.1997
platební a kreditní operace, 6.5.1993 - 16.9.1997
zřizování obchodních činností, 6.5.1993 - 16.9.1997
kapitálová účast v jiných obchodních společnostech a správa takových účastí 6.5.1993 - 16.9.1997
účast v nadstátních a mezinárodních organizacích a společ- nostech pro řízení elektrizačních soustav a pro energetiku, 6.5.1993 - 16.9.1997
zprostředkovatelské, obstaravatelské, poradenské a zástupční činnosti, 6.5.1993 - 16.9.1997
poskytování služeb, 6.5.1993 - 16.9.1997
zahraničně-obchodní činnost v rozsahu předmětu podnikání, 6.5.1993 - 16.9.1997
vydavatelství, 6.5.1993 - 19.8.1999
nakladatelství, 6.5.1993 - 19.8.1999
montáž a opravy měřící a regulační techniky, 6.5.1993 - 19.8.1999
výroba cementového zboží a umělého kamene, 6.5.1993 - 19.8.1999
ofsetový tisk, 6.5.1993 - 19.8.1999
výroba, montáž, generální opravy a rekonstrukce a provádění revizních zkoušek vyhrazených zdvihacích zařízení, 6.5.1993 - 3.7.2001
výroba lešení, pomocných konstrukcí a plošin, 6.5.1993 - 19.8.1999
broušení a leštění kovů, 6.5.1993 - 19.8.1999
elektroinstalatérství, 6.5.1993 - 19.8.1999
stavitel, 6.5.1993 - 19.8.1999
opravy karosérií, 6.5.1993 - 19.8.1999
opravy motorových vozidel, 6.5.1993 - 19.8.1999
pronájem průmyslového zboží, 6.5.1993 - 27.5.2002
prádelenství, 6.5.1993 - 19.8.1999
zpracování a opracování plastických hmot pro stavební a konstrukční účely, 6.5.1993 - 19.8.1999
výroba jednoduchých ocelových stavebních konstrukcí pozemních staveb, 6.5.1993 - 19.8.1999
projektová činnost v investiční výstavbě, 6.5.1993 - 19.8.1999
dynamické vyvažování strojních rotačních součástí, 6.5.1993 - 19.8.1999
provozování malých vodních elektráren, 6.5.1993 - 16.9.1997
revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob, 6.5.1993 - 3.7.2001
výuka v oboru výpočetní techniky, 6.5.1993 - 24.4.2002
obstaravatelská činnost ve správě bytového a nebytového fondu, 6.5.1993 - 24.4.2002
provozování zdravotní péče v oboru všeobecné lékařství a závodní ambulance praktického lékaře pro dospělé, 6.5.1993 - 24.4.2002
podnikání v oblasti nakládání s odpady, 6.5.1993 - 3.7.2001
montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činnosti uvedené v § 3 odst. 2 písm. h) živnostenského zákona, 6.5.1993 - 19.8.1999
provádění lektorské činnosti instruktora lešenářské techniky, 6.5.1993 - 19.8.1999
provádění hlukových a tepelných izolací, 6.5.1993 - 19.8.1999
truhlářství, 6.5.1993 - 19.8.1999
ubytování v ubytovacích zařízení (kategorie *), 6.5.1993 - 19.8.1999
silniční motorová doprava, 6.5.1993 - 3.7.2001
montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhraze- ných tlakových zařízení, 6.5.1993 - 3.7.2001
kovoobrábění, 6.5.1993 - 19.8.1999
směnárny. 6.5.1993 - 19.8.1999
projektování elektrických zařízení, 6.5.1993 - 4.8.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, 6.5.1993 - 3.7.2020
automatizované zpracování dat, 6.5.1993 - 4.8.2009
montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí, 6.5.1993 - 3.7.2020
reprografické služby, 6.5.1993 - 4.8.2009
revize elektrických zařízení, 6.5.1993 - 4.8.2009
výroba demineralizované vody, 6.5.1993 - 4.8.2009
provádění rozborů olejů, vody a uhlí, 6.5.1993 - 4.8.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v přílohách zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného, 6.5.1993 - 4.8.2009
zámečnictví, 6.5.1993 - 2.2.2004
vodoinstalatérství, 6.5.1993 - 3.7.2020
poskytování software, 6.5.1993 - 4.8.2009
ubytovací služby, 6.5.1993 - 4.8.2009
hostinská činnost, 6.5.1993
Výroba, přenos a odbyt elektřiny a tepla. 6.5.1992 - 6.5.1993
Údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace energetických zařízení, skladování a likvidace radioaktivních odpadů. 6.5.1992 - 6.5.1993
Výroba náhradních dílů, strojírenských a elektrotechnických výrobků, výroba, výkony a odbyt jiných výrobků a prací, které souvisejí s předmětem podnikání. 6.5.1992 - 6.5.1993
Investiční výstavba energetických a jiných zařízení a jejich likvidace po vyřazení z provozu. 6.5.1992 - 6.5.1993
Stavebně a strojně montážní činnost, projektová činnost v rozsahu oprávnění. 6.5.1992 - 6.5.1993
Výrov, dovoz a tranzit elektřiny a řízení elektrizační soustavy ČSFR, v rámci sdružené činnosti se SP Bratislava. 6.5.1992 - 6.5.1993
Zahraničně obchodní činnost v rámci předmětu podnikání. 6.5.1992 - 6.5.1993
Provoz SOU, středisek PV, vzdělávacích a sociálních zařízení. 6.5.1992 - 6.5.1993

Vedení firmy ČEZ, a. s.

Statutární orgán ČEZ, a. s.

člen představenstva Martin Novák
Ve funkci od 25.5.2024
Adresa Na struze 227/1, 11000 Praha
člen představenstva Ing. Bohdan Zronek
Ve funkci od 27.5.2021
Adresa Okružní 691, 37382 Včelná
předseda představenstva Ing. Daniel Beneš MBA
Ve funkci od 19.12.2021
Adresa Pařížská 131/28, 11000 Praha
člen představenstva JUDr. Michaela Chaloupková MBA
Ve funkci od 2.1.2024
Adresa Bzenecká 1070/18, 32300 Plzeň
místopředseda představenstva Ing. Pavel Cyrani MBA
Ve funkci od 23.10.2023
Adresa Spěšného 1890, 25263 Roztoky
člen představenstva Ing. Tomáš Pleskač MBA
Ve funkci od 30.1.2022
Adresa Hladíkova 1176/36, 67401 Třebíč
člen představenstva Ing. Jan Kalina
Ve funkci od 29.6.2021
Adresa Kosmákova 930/19, 67401 Třebíč
člen představenstva Ing. Martin Novák MBA
Ve funkci od 24.11.2021 do 25.5.2024
Adresa Na struze 227/1, 11000 Praha
člen představenstva JUDr. Michaela Chaloupková MBA
Ve funkci od 13.1.2020 do 2.1.2024
Adresa Bzenecká 1070/18, 32300 Plzeň
místopředseda představenstva Ing. Pavel Cyrani MBA
Ve funkci od 13.1.2020 do 22.10.2023
Adresa Spěšného 1890, 25263 Roztoky
člen představenstva Ing. Tomáš Pleskač
Ve funkci od 13.1.2020 do 30.1.2022
Adresa Hladíkova 1176/36, 67401 Třebíč
předseda představenstva Ing. Daniel Beneš MBA
Ve funkci od 18.12.2017 do 19.12.2021
Adresa Pařížská 131/28, 11000 Praha
člen představenstva Martin Novák
Ve funkci od 18.5.2020 do 24.11.2021
Adresa Na struze 227/1, 11000 Praha
člen představenstva Ing. Ladislav Štěpánek
Ve funkci od 14.8.2017 do 29.6.2021
Adresa Nad Kaňkou 382, 26101 Příbram
člen představenstva Ing. Bohdan Zronek MBA
Ve funkci od 19.5.2021 do 27.5.2021
Adresa Okružní 691, 37382 Včelná
člen představenstva Ing. Bohdan Zronek
Ve funkci od 18.7.2017 do 19.5.2021
Adresa Okružní 691, 37382 Včelná
člen představenstva Ing. Martin Novák MBA
Ve funkci od 13.1.2020 do 18.5.2020
Adresa Na struze 227/1, 11000 Praha
Místopředseda představenstva Ing. Martin Novák MBA
Ve funkci od 5.4.2019 do 13.1.2020
Adresa Na struze 227/1, 11000 Praha
člen představenstva Ing. Pavel Cyrani MBA
Ve funkci od 7.11.2019 do 13.1.2020
Adresa Spěšného 1890, 25263 Roztoky
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Pleskač
Ve funkci od 22.2.2018 do 13.1.2020
Adresa Hladíkova 1176/36, 67401 Třebíč
člen představenstva Ing. Pavel Cyrani MBA
Ve funkci od 21.10.2015 do 7.11.2019
Adresa Spěšného 1890, 25263 Roztoky
člen představenstva JUDr. Michaela Chaloupková MBA
Ve funkci od 21.10.2015 do 7.11.2019
Adresa Bzenecká 1070/18, 32300 Plzeň
Místopředseda představenstva Ing. Martin Novák MBA
Ve funkci od 14.8.2017 do 5.4.2019
Adresa Nad kapličkou 2335/26, 10000 Praha
člen představenstva Ing. Tomáš Pleskač
Ve funkci od 29.1.2018 do 22.2.2018
Adresa Hladíkova 1176/36, 67401 Třebíč
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Pleskač
Ve funkci od 14.8.2017 do 29.1.2018
Adresa Hladíkova 1176/36, 67401 Třebíč
Předseda představenstva Ing. Daniel Beneš MBA
Ve funkci od 15.10.2015 do 18.12.2017
Adresa Pařížská 131/28, 11000 Praha
člen představenstva Ing. Tomáš Pleskač
Ve funkci od 15.10.2015 do 14.8.2017
Adresa Hladíkova 1176/36, 67401 Třebíč
člen představenstva Ladislav Štěpánek
Ve funkci od 15.10.2015 do 14.8.2017
Adresa Nad Kaňkou 382, 26101 Příbram
Místopředseda představenstva Ing. Martin Novák
Ve funkci od 15.11.2016 do 14.8.2017
Adresa Nad kapličkou 2335/26, 10000 Praha
člen představenstva PhDr. Ivo Hlaváč
Ve funkci od 15.10.2015 do 2.5.2017
Adresa Sázavská 736/1, 12000 Praha
Místopředseda představenstva Ing. Martin Novák
Ve funkci od 4.8.2016 do 15.11.2016
Adresa Nad kapličkou 2335/26, 10000 Praha
člen představenstva Ing. Martin Novák
Ve funkci od 23.5.2016 do 4.8.2016
Adresa Nad kapličkou 2335/26, 10000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Martin Novák
Ve funkci od 15.10.2015 do 23.5.2016
Adresa Nad kapličkou 2335/26, 10000 Praha
člen představenstva Ing. Pavel Cyrani MBA
Ve funkci od 2.9.2013 do 20.10.2015
Adresa Spěšného 1890, 25263 Roztoky
člen představenstva JUDr. Michaela Chaloupková MBA
Ve funkci od 6.8.2015 do 20.10.2015
Adresa Bzenecká 1070/18, 32300 Plzeň
člen představenstva Ladislav Štěpánek
Ve funkci od 29.8.2013 do 15.10.2015
Adresa Nad Kaňkou 382, 26101 Příbram
člen představenstva Ing. Tomáš Pleskač
Ve funkci od 31.1.2014 do 15.10.2015
Adresa Hladíkova 1176/36, 67401 Třebíč
Předseda představenstva Ing. Daniel Beneš MBA
Ve funkci od 26.11.2014 do 15.10.2015
Adresa Pařížská 131/28, 11000 Praha
člen představenstva PhDr. Ivo Hlaváč
Ve funkci od 13.3.2015 do 15.10.2015
Adresa Sázavská 736/1, 12000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Martin Novák
Ve funkci od 17.7.2012 do 15.10.2015
Adresa Nad kapličkou 2335/26, 10000 Praha
člen představenstva JUDr. Michaela Chaloupková MBA
Ve funkci od 28.11.2011 do 6.8.2015
Adresa Bzenecká 1070/18, 32300 Plzeň
člen představenstva PhDr. Ivo Hlaváč
Ve funkci od 25.2.2015 do 13.3.2015
Adresa Sázavská 736/1, 12000 Praha
člen představenstva PhDr. Ivo Hlaváč
Ve funkci od 31.1.2014 do 25.2.2015
Adresa U Zvonařky 2536/1c, 12000 Praha
Předseda představenstva Daniel Beneš
Ve funkci od 2.6.2014 do 26.11.2014
Adresa Pařížská 131/28, 11000 Praha
předseda představenstva Ing. Daniel Beneš
Ve funkci od 24.1.2014 do 2.6.2014
Adresa U Bažantnice 442/38, 15900 Praha
člen představenstva Ing. Tomáš Pleskač
Ve funkci od 22.7.2010 do 31.1.2014
Adresa Hladíkova 1176/36, 67401 Třebíč
člen představenstva Ing. Peter Bodnár
Ve funkci od 23.9.2009 do 31.1.2014
Adresa Tatranská , Levice
předseda představenstva Ing. Daniel Beneš
Ve funkci od 24.10.2011 do 24.1.2014
Adresa U Bažantnice 442/38, 15900 Praha
člen představenstva Ing. Pavel Cyrani MBA
Ve funkci od 28.11.2011 do 2.9.2013
Adresa Spěšného 1890, 25263 Roztoky
člen představenstva Mgr.Ing. Vladimír Hlavinka
Ve funkci od 2.1.2012 do 21.2.2013
Adresa Antonína Zápotockého 64/4, 68201 Vyškov
místopředseda představenstva Ing. Martin Novák
Ve funkci od 28.11.2011 do 17.7.2012
Adresa Nad kapličkou 2335/26, 10000 Praha
člen představenstva Mgr.Ing. Vladimír Hlavinka
Ve funkci od 26.1.2008 do 2.1.2012
Adresa Antonína Zápotockého 64/4, 68201 Vyškov
člen představenstva Ing. Martin Novák
Ve funkci od 11.6.2008 do 28.11.2011
Adresa Nad kapličkou 2335/26, 10000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Daniel Beneš
Ve funkci od 22.7.2010 do 24.10.2011
Adresa Klimšova 797, 73541 Petřvald
předseda představenstva JUDr. Martin Roman
Ve funkci od 13.4.2011 do 24.10.2011
Adresa U bažantnice 484/43, 15900 Praha
předseda představenstva JUDr. Martin Roman
Ve funkci od 16.5.2008 do 13.4.2011
Adresa Nad Ryšánkou 2005/7, 14700 Praha
1. místopředseda představenstva Ing. Daniel Beneš
Ve funkci od 30.12.2009 do 22.7.2010
Adresa Klimšova 797, 73541 Petřvald
2. místopředseda představenstva Ing. Tomáš Pleskač
Ve funkci od 10.2.2010 do 22.7.2010
Adresa Hladíkova 1176/36, 67401 Třebíč
2. místopředseda představenstva Ing. Tomáš Pleskač
Ve funkci od 11.6.2008 do 10.2.2010
Adresa Hladíkova 1176/36, 67401 Třebíč
1. místopředseda představenstva Ing. Daniel Beneš
Ve funkci od 11.6.2008 do 30.12.2009
Adresa Klimšova 797, 73541 Petřvald
člen představenstva Mgr. Zdeněk Pasák
Ve funkci od 25.6.2009 do 23.9.2009
Adresa Ke Kulišce , Praha 6
člen představenstva Mgr. Zdeněk Pasák
Ve funkci od 9.6.2006 do 25.6.2009
Adresa Nad Vavrouškou 720/28, 18100 Praha
místopředseda představenstva Ing. Daniel Beneš
Ve funkci od 9.6.2006 do 11.6.2008
Adresa Klimšova 797, 73541 Petřvald
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Pleskač
Ve funkci od 14.3.2008 do 11.6.2008
Adresa Hladíkova 1176/36, 67401 Třebíč
předseda představenstva Dr. Martin Roman
Ve funkci od 14.3.2008 do 16.5.2008
Adresa Sídliště II 26, 25168 Kamenice
člen představenstva Ing. Tomáš Pleskač
Ve funkci od 20.2.2006 do 14.3.2008
Adresa Hladíkova 1176/36, 67401 Třebíč
předseda představenstva Dr. Martin Roman
Ve funkci od 19.5.2004 do 14.3.2008
Adresa Sídliště II 26, 25168 Kamenice
místopředseda představenstva Ing. Jiří Borovec
Ve funkci od 20.2.2006 do 26.1.2008
Adresa Pod Smetankou 196/4, 19000 Praha
člen představenstva Ing. Daniel Beneš
Ve funkci od 20.2.2006 do 9.6.2006
Adresa Klimšova 797, 73541 Petřvald
člen představenstva Ing. Zdeněk Pasák
Ve funkci od 15.5.2006 do 9.6.2006
Adresa Nad Vavrouškou 720/28, 18100 Praha
místopředseda představenstva Ing. Alan Svoboda
Ve funkci od 2.11.2005 do 15.5.2006
Adresa Na Perníkářce , Praha 6
člen představenstva Ing. Daniel Beneš
Ve funkci od 11.1.2006 do 20.2.2006
Adresa Klimšova 797, 73541 Petřvald
člen představenstva Ing. Jiří Borovec
Ve funkci od 25.7.2005 do 20.2.2006
Adresa Pod Smetankou 196/4, 19000 Praha
člen představenstva Ing. Radomír Lašák
Ve funkci od 1.9.2004 do 20.2.2006
Adresa Krajníkova 142, 25229 Dobřichovice
místopředseda představenstva ing. Petr Vobořil
Ve funkci od 25.8.2004 do 11.1.2006
Adresa U bazénu 403/11, 14200 Praha
místopředseda představenstva Ing. Alan Svoboda
Ve funkci od 19.6.2004 do 2.11.2005
Adresa Gruzínská 1314/21, 32600 Plzeň
člen představenstva Ing. Jiří Borovec
Ve funkci od 6.12.2004 do 25.7.2005
Adresa Horní Kopec 306, 66407 Pozořice
člen představenstva Ing. Jiří Vágner
Ve funkci od 2.2.2004 do 6.12.2004
Adresa Zahraničního odboje 940/10, 67401 Třebíč
člen představenstva ing. Petr Vobořil
Ve funkci od 19.5.2004 do 25.8.2004
Adresa U bazénu 403/11, 14200 Praha
člen představenstva Ing. David Svojitka
Ve funkci od 29.5.2003 do 25.8.2004
Adresa Jana Zajíce 191/40, 17000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Josef Sedlák
Ve funkci od 19.5.2004 do 19.6.2004
Adresa Na Výsluní 1588, 67602 Moravské Budějovice
člen představenstva ing. Petr Vobořil
Ve funkci od 24.3.2004 do 19.5.2004
Adresa U bazénu 403/11, 14200 Praha
předseda představenstva Dr. Martin Roman
Ve funkci od 24.3.2004 do 19.5.2004
Adresa Sídliště II 26, 25168 Kamenice
místopředseda představenstva Ing. Josef Sedlák
Ve funkci od 2.2.2004 do 19.5.2004
Adresa Na Výsluní 1588, 67602 Moravské Budějovice
předseda představenstva ing. Petr Vobořil
Ve funkci od 2.2.2004 do 24.3.2004
Adresa U bazénu 403/11, 14200 Praha
člen představenstva Ing. Pavel Hejkal
Ve funkci od 17.10.2002 do 24.3.2004
Adresa Na Hradčanech 137, 27302 Tuchlovice
místopředseda představenstva ing. Petr Vobořil
Ve funkci od 29.5.2003 do 2.2.2004
Adresa U bazénu 403/11, 14200 Praha
člen představenstva Ing. Josef Sedlák
Ve funkci od 1.8.2001 do 2.2.2004
Adresa Na Výsluní 1588, 67602 Moravské Budějovice
předseda představenstva Ing. Jaroslav Míl
Ve funkci od 1.11.2000 do 2.2.2004
Adresa Na Výsluní 557, 25092 Šestajovice
člen ing. Petr Vobořil
Ve funkci od 13.1.2003 do 13.8.2003
Adresa U bazénu 403/11, 14200 Praha
místopředseda představenstva Ing. František Hezoučký
Ve funkci od 17.10.2002 do 29.5.2003
Adresa Zvonková 1667/3, 37007 České Budějovice
člen JUDr. Ivan Cestr
Ve funkci od 12.12.2001 do 13.1.2003
Adresa Nad Panskou zahradou 553, 25262 Horoměřice
člen představenstva Ing. Pavel Hejkal
Ve funkci od 1.11.2000 do 17.10.2002
Adresa Na Hradčanech 137, 27302 Tuchlovice
místopředseda představenstva Ing. František Hezoučký
Ve funkci od 13.4.1999 do 17.10.2002
Adresa Zvonková 1667/3, 37007 České Budějovice
člen představenstva JUDr. Ivan Cestr
Ve funkci od 29.1.2002 do 27.5.2002
Adresa Nad Panskou zahradou 553, 25262 Horoměřice
člen představenstva Ing. Josef Sedlák
Ve funkci od 1.11.2000 do 1.8.2001
Adresa Šafaříkova 1275, 67602 Moravské Budějovice
člen představenstva Ing. Milán Černý CSc.
Ve funkci od 21.9.2000 do 21.11.2000
Adresa Schnirchova 1257/4, 17000 Praha
člen představenstva Ing. Zdeněk Duba
Ve funkci od 1.11.2000 do 1.11.2000
Adresa Ke kurtům 374/21, 14200 Praha
předseda představenstva Ing. Theodor Dvořák
Ve funkci od 21.9.2000 do 1.11.2000
Adresa Coufalova 1245/21, 66902 Znojmo
místopředseda představenstva Doc.Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc
Ve funkci od 21.9.2000 do 1.11.2000
Adresa Galandova 1240/17, 16300 Praha
člen představenstva Ing. Stanislav Svoboda
Ve funkci od 13.4.1999 do 1.11.2000
Adresa Pláničkova 443/5, 16200 Praha
místopředseda představenstva Ing. Milán Černý CSc.
Ve funkci od 21.9.2000 do 21.9.2000
Adresa Schnirchova 1257/4, 17000 Praha
předseda představenstva Ing. Milán Černý CSc.
Ve funkci od 13.4.1999 do 21.9.2000
Adresa Schnirchova 1257/4, 17000 Praha
místopředseda představenstva Ing. Theodor Dvořák
Ve funkci od 13.4.1999 do 21.9.2000
Adresa Coufalova 1245/21, 66902 Znojmo
člen představenstva Doc.Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc
Ve funkci od 13.4.1999 do 21.9.2000
Adresa Galandova 1240/17, 16300 Praha
předseda představenstva Ing. Milan Černý
Ve funkci od 13.4.1999 do 13.4.1999
Adresa Schnirchova 1257/4, 17000 Praha
místopředseda JUDr. Petr Fišer
Ve funkci od 19.10.1998 do 13.4.1999
Adresa Na strži 1193/61, 14000 Praha
člen ing. Jan Vacík, MBA
Ve funkci od 13.2.1998 do 13.4.1999
Adresa U Botiče 1390/3, 14000 Praha
člen ing. Ondřej Schneider
Ve funkci od 13.2.1998 do 13.4.1999
Adresa Plaňanská 407/10, 10800 Praha
člen Ing. Vít Štěpánek
Ve funkci od 13.2.1998 do 13.4.1999
Adresa Kazimírova 500/13, 14900 Praha
člen Ing. Vladimír Menšík
Ve funkci od 13.2.1998 do 13.4.1999
Adresa Brigádníků 1379/71, 10000 Praha 10
místopředseda představenstva Gabriel Eichler
Ve funkci od 30.1.1997 do 13.4.1999
Adresa Rašínovo nábřeží 2000/78, 12000 Praha
Předseda představenstva ing. Petr Karas, CSc.
Ve funkci od 30.5.1994 do 13.4.1999
Adresa Trhanovské náměstí 1018/11, 10200 Praha
člen JUDr. Petr Fišer
Ve funkci od 13.2.1998 do 19.10.1998
Adresa Na strži 1193/61, 14000 Praha
člen představenstva Ing. Ludmila Petráňová
Ve funkci od 24.6.1997 do 13.2.1998
Adresa K děrám 684/5, 14200 Praha
místopředseda představenstva ing. Jan Vacík, MBA
Ve funkci od 24.6.1997 do 13.2.1998
Adresa U Botiče 1390/3, 14000 Praha
člen představenstva ing. Aleš Tomec
Ve funkci od 30.1.1997 do 13.2.1998
Adresa Ke kurtům 374/21, 14200 Praha
člen Ing. Jan Krenk
Ve funkci od 12.9.1996 do 13.2.1998
Adresa U Botiče 1390/3, 14000 Praha
Člen představenstva ing. Vojtěch Kotyza
Ve funkci od 6.12.1994 do 13.2.1998
Adresa Hradiště 22 , Kasejovice, okr. Plzeň-jih
místopředseda představenstva ing. Jan Vacík
Ve funkci od 21.2.1997 do 24.6.1997
Adresa Jičínská 1614/13, 13000 Praha
člen představenstva Ing. Ludmila Petráňová
Ve funkci od 13.3.1996 do 24.6.1997
Adresa K děrám 684/5, 14200 Praha
Člen představenstva ing. Jan Vacík
Ve funkci od 13.9.1994 do 21.2.1997
Adresa Jičínská 1614/13, 13000 Praha
člen představenstva ing. Aleš Tomec
Ve funkci od 13.3.1996 do 30.1.1997
Adresa Ke kurtům 374/21, 14200 Praha
místopředseda představenstva Gabriel Eichler
Ve funkci od 9.11.1995 do 30.1.1997
Adresa Wassermannova 923/10, 15200 Praha
místopředseda představenstva Ing. Jan Krenk
Ve funkci od 6.6.1994 do 13.3.1996
Adresa U Botiče 1390/3, 14000 Praha
Člen představenstva ing. Dalibor Matějů
Ve funkci od 14.12.1993 do 13.3.1996
Adresa Na Pankráci 999/40, 14000 Praha
Člen představenstva ing. Zdeněk Pistora, CSc.
Ve funkci od 14.12.1993 do 13.3.1996
Adresa Královická 1079/7, 10000 Praha
místopředseda představenstva Gabriel Eichler
Ve funkci od 6.6.1994 do 9.11.1995
Adresa Malá 546/6, 16200 Praha
Člen představenstva Ing. Ivan Popel
Ve funkci od 6.5.1993 do 6.6.1994
Adresa Aloisina výšina 632/108, 46015 Liberec
Člen představenstva Ing. Jan Krenk
Ve funkci od 7.9.1993 do 6.6.1994
Adresa U Botiče 1390/3, 14000 Praha
Člen představenstva JUDr. Ivan Cestr
Ve funkci od 6.5.1993 do 30.5.1994
Adresa Rooseveltova 575/39, 16000 Praha
Člen představenstva ing. Petr Karas, CSc.
Ve funkci od 6.5.1992 do 30.5.1994
Adresa Trhanovské náměstí 1018/11, 10200 Praha
Člen představenstva Ing. Miroslav Stehlík
Ve funkci od 6.5.1993 do 30.5.1994
Adresa Nová 1565/18, 25101 Říčany
Člen představenstva Ing. Josef Křeček, CSc.
Ve funkci od 6.5.1993 do 7.9.1993
Adresa Jívenská , Praha 4
Člen představenstva Ing. Hynek Rasocha
Ve funkci od 6.5.1992 do 6.5.1993
Adresa Hrudíčkova , Praha 4
Člen představenstva Ing. Vratislav Ludvík
Ve funkci od 6.5.1992 do 6.5.1993
Adresa Kracíkova , Praha 4
Člen představenstva Ing. Jaromír Přenosil
Ve funkci od 6.5.1992 do 6.5.1993
Adresa Formanská 216, 14900 Praha
Člen představenstva Doc.Ing. Václav Skurovec, CSc.
Ve funkci od 6.5.1992 do 6.5.1993
Adresa Plavecká 1291/3, 12800 Praha
Člen představenstva RNDr. Petr Horáček, CSc.
Ve funkci od 6.5.1992 do 6.5.1993
Adresa Trousilova 1106/5, 18200 Praha 8
Člen představenstva Ing. Zdeněk Kříž
Ve funkci od 6.5.1992 do 6.5.1993
Adresa Štichova 584/17, 14900 Praha
Člen představenstva Ing. Pavel Erban
Ve funkci od 6.5.1992 do 6.5.1993
Adresa Teplická 281/18, 19000 Praha
Člen představenstva Ing. Miroslav Stehlík
Ve funkci od 6.5.1992 do 6.5.1993
Adresa Trhanovské nám. 11 , Praha 1O

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje ČEZ, a. s.

IČO (identifikační číslo): 45274649
Jméno: ČEZ, a. s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 6. 5. 1992
Celkový počet živností: 101
Aktivních živností: 18

Sídlo ČEZ, a. s.

Sídlo: Duhová 1444/2, Praha 14053

Živnosti ČEZ, a. s.

Živnost č. 1 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 23. 11. 2020

Živnost č. 2 Vedení spisovny

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 20. 11. 2019

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 26. 3. 2015

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 26. 3. 2015

Živnost č. 5 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 6. 12. 2012

Živnost č. 6 Ostraha majetku a osob

Druh živnosti živnost koncesovaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 6. 12. 2012

Živnost č. 7 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 7. 2004

Živnost č. 8 Psychologické poradenství a diagnostika

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 14. 1. 2002

Živnost č. 9 Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 20. 12. 2001

Živnost č. 10 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 19. 12. 2001

Živnost č. 11 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 5. 12. 2001

Živnost č. 12 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti živnost vázaná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 5. 12. 2001

Živnost č. 13 Hostinská činnost

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 24. 11. 1999

Živnost č. 14 Obráběčství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti přerušená
Vznik oprávnění 12. 12. 1992
Přerušeno od 5. 3. 2014

Živnost č. 15 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Živnost č. 16 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Živnost č. 17 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti živnost řemeslná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Živnost č. 18 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Statutární orgán ČEZ, a. s.

Člen statutárního orgánu: Ing. Daniel Beneš
Člen statutárního orgánu: Ing. Tomáš Pleskač
Člen statutárního orgánu: Ing. Pavel Cyrani
Člen statutárního orgánu: Ing. Ladislav Štěpánek
Člen statutárního orgánu: Martin Novák
Člen statutárního orgánu: JUDr. Michaela Chaloupková
Člen statutárního orgánu: Ing. Bohdan Zronek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje ČEZ, a. s.

IČO: 45274649
Firma: ČEZ, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 5000 - 9999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Veřejné podniky nefinanční
Datum vzniku: 6. 5. 1992

Sídlo ČEZ, a. s.

Sídlo: Duhová 1444/2, Praha 14000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
Lesnictví a těžba dřeva
Výroba jiných základních anorganických chemických látek
Výroba kovových nádrží a zásobníků
Obrábění
Výroba komunikačních zařízení
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
Výroba elektřiny
Obchod s elektřinou
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Ostatní stavební instalace
Velkoobchod s chemickými výrobky
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Poradenství v oblasti požární ochrany
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů
Ostatní vzdělávání j. n.
Ambulantní a zubní zdravotní péče
Opravy počítačů a periferních zařízení
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu